Akademik BilgilerNAZAN TUNA ORAN
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: nazan.oran@ege.edu.tr
- Telefon: 02323115032 İç Hat:5032, Okul
- Web sayfası: http://sbf.ege.edu.tr/
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Türkiye, 2010

Administrative / Academic Duties (13 entries)- E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı, 2016-
- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, 2016-
- E.Ü. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Alt Birim Sorumlusu, 2010-2012
- E.Ü. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Birim Sorumlusu, 2010-2012
- E.Ü. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyon Üyesi, 2010-2012
- E.Ü. Eğitim Stratejik Planı Hazırlık Çalışma Grubu Üyesi, 2010-2012
- E.Ü. Topluma Hizmet Uygulamaları Alt Birim Sorumlusu, 2009-2012
- E.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2008-2010
- E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 2008-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-
- Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 2004-
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurul Üyesi, 2004-
- Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 1999-2004
Other Professional Activities (22 entries)- Araştırma Planlama ve Çözümleme Kursu, İzmir, 28-30 Ocak 2010, 2010
- Geriatri ve Kronik Böbrek Yetmezliği Kursu, Antalya, 23 Eylül 2010, 2010
- Hemşirelik Eğiticileri Çalıştayı, Ankara, 18 Ekim 2010, 2010
- Eğitim Becerileri ve Program Geliştirme Kursu, Ege Üniversitesi, İzmir, 08-11 Ocak 2008, 2008
- Neonatal Resusitasyon Programı, İzmir , 12-14 Mart 2008, 2008
- Midwifery Workshop, Ege Üniversitesi, İzmir, June 23-25 2008, 2008
- 3.CPR ve İleri Hava Yolu Teknikleri Eğitimi Kursu, Türk Nefroloji Derneği, Antalya, 20 Kasım 2008, 2008
- Yazılı Sınavlar Eğitici Gelişimi Kursu, Ege Üniversitesi, İzmir, 08-09 Mart 2007, 2007
- Sait Güzelcan İlköğretim Okulu Veli ve Öğrenci Eğitim Seminerleri, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, (2005- ) Eğitimci, 2006
- Çamdibi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine Kişisel Gelişim Seminerleri, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, (2005 - ) Eğitimci, 2005
- Karşıyaka Toplum Merkezi Kursiyerleri İçin Düzenlenen Seminerler, Türk Hemşireler Derneği Eğitim Komisyonu (2005- ) Eğitimci, 2005
- Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu, 19-20 Mart 2004, 2004
- Diyabet Hemşireliği Kursu, III. Ege Dahili Tıp Günleri, İzmir, 17 Nisan 2004, 2004
- 16 Yaş Üzeri Bayanlara Kişisel Gelişim Seminerleri, Gönüllü Anneler Derneği, (2004 - ) Eğitimci, 2004
- NLP (Beyin Dili Prorgramı) Semineri, Elginkan Vakfı, Manisa, 12 Temmuz 2004, 2004
- Kırsal Kesim Kadınının Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumunun Araştırılması ve Eğitim Projesi, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2004
- 1.TND Beslenme Kursu, Türk Nefroloji Derneği, Antalya, 14 Eylül 2004, 2004
- I.Uluslararası katılımlı Evde Bakım Kursu, Ege Üniversitesi, İzmir, 11-12 Kasım 2004, 2004
- Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri Kursu, Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği, Antalya, 13 Eylül 2003, 2003
- Onkoloji Hemşireliği, Kemoterapi Temel Eğitim Kursu, 29-31 Mart 2001, 2001
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, Ankara, 26-27 Haziran 2000, 2000
- Öğretmenlik Formasyon Programı, 1990-1992
Research Interests- Hemşirelik (1040000)
- Temel İşlemler (6030101)
Indexed Journal Publications (14 entries)- 2017, Oran NT, Toz H, Küçük T, Uçar V. Medyanın Kadınların Beslenme Alışkanlıkları, Besin Seçimi ve Tüketimi Üzerindeki Etkileri. Life Sciences (NWSALS), 12(1):1-13
- 2016, Oran NT, Can HÖ, Şenol S, Hadımlı AP. Academic Dishonesty Among Health Sciences School Students, Nursing Ethics, 23(8):919-931
- 2014, Oran NT, Bilge A, Can HÖ, Koçak YÇ, Demirelöz M, Karslıoğlu S, Soğukpınar N. Influence of Prenatal Risks of Pregnant Women on Mental Symptoms, Anatolian Journal of Psychiatry, 15:157-164.
- 2014, Akmeşe ZB, Oran NT. Effects of Progressive Muscle Relaxation Exercises on Low Back Pain and Quality of Life During Pregnancy, Journal of Midwifery & Women’ Health,59(5):503-9.
- Oran NT., Oran İ. Carotid Angioplasty and Stenting in Carotid Artery Stenosis: Neuroscience Nursing Implication,Journal of Neuroscience Nursing, 42,3-11 2010.
- 2010, Koçak YÇ., Oran NT. The Pregnancy Following Kidney Transplantation and Interdisciplinary Approach. Journal of Medical Science. 30(4):1357-64
- Yucel U., Bilge A., Oran NT., Ersoy MA., Gençdoğan B., Özveren Ö., The Prevalence of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Depression Risk in Adolescents, Anatolian Journal of Psychiatry, 2009, 10(1), 55-61
- Ogce F., Ceber E., Genc RE., Oran NT. Comparison of Mediterranean, Western and Japanese Diets and Some Recommendations. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2008: 9(2), 351-356
- Oran NT., Can HÖ., Şenuzun F., Aylaz RD. Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors: A Survey among Academician Women, Asian Pacific J Cancer Prevention, 2008, 9(3), 515-518
- Oran NT., Eser İ. Impact of Heparin Locking Frequency on Preventing Temporary Dialysis Catheter Dysfunction in Hemodialysis Patients, Journal of Renal Care 2008, 34(4), 199-202
- Oran NT. Percutaneous Transthoracic Needle Biopsy for Diagnosis of Thorax Malignancies: Nursing Perspective. Journal of Radiology Nursing, 2007:26(3), 93-98
- Ergun FS., Oran NT., Bender MC. Quality of Life of Oncology Nurses, Cancer Nursing, 2005, Volume: 28: 3, p:193-199
- Oran NT.,Percutaneous Cordotomy for Managing Cancer Pain. AORN Journal 2001:74:363-372.
- Oran NT., Oran İ., Memiş A. Management of Patients with Malignant Obstructive Jaundice: Nursing Perspective from the Interventional. Radiology Room. Cancer Nursing 2000:23:128-133.

Publications in Non-Indexed Journals (26 entries)- 2016, Koçak YÇ, Oran NT, Turfan EÇ. İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi. JAREN- Hemşirelik Akademik Araştırmaları Dergisi, 2(1):1-8.
- 2016, Koçak YÇ, Oran NT, Turfan EÇ. Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi. JAREN- Hemşirelik Akademik Araştırmaları Dergisi, 2(2):97-102.
- 2015, Oran NT, Yüksel E. Kültürlerarası Hemşirelik ve Etik, Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 1(3):7-13.
- 2014, Gündüzoğlu NÇ, Şenol S, Oran NT, Esen A. Öğrenci Hemşirelerin Mesleki Risklere Karşı Sigortalanma Konusundaki Görüşleri. Türkbilim, 2(14): 189-200.
- 2014, Gür EB, Turan GA, Tatar S, Oran N, Yavuz MY, Hepyılmaz İ, Güçlü S. Türkiye’de Kadın Doğum Hekimleri Ve Ebeler Açısından Yüksek Sezaryen Oranın Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi,24(2), 71-79.
- 2013, Öztürk G, Özgen S, Doğru M, Şenol S, Oran NT. Günümüzde Hemşirelik Mesleğine İlişkin Önyargılar Halen Geçerli mi? Türkbilim, 11: 1-13.
- 2013, Oran NT. Kaos Teorisi ve “Sağlık - Hastalık Kavramı” Üzerine Etkisi, F.N. Hemşirelik Dergisi, 21(2): 116-121.
- 2012, Oran NT, Esen A. Kurtarmanın Ötesinde Yaşatmak: Ezilme Sendromu ve Disiplinlerarası Yaklaşım, Turkiye Klinikleri J Nephrol, 7(1): 8-17.
- 2010, Oran NT., Hürsoy S., Şenuzun F., Yücel U. Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Genel Yaklaşımları, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7, 439-455
- 2009, Oran NT. Port Kateter: Venöz Yolu Nasıl Sürdürebiliriz? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2, 136-142
- 2009, Bilge A., Öğce F., Genç RE., Oran NT. Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 25, 65-72.
- 2008, Oran NT., Şenuzun F., Toplumda Kırılması Gereken Bir Zincir: HIV/AIDS Stigması ve Baş Etme Stratejileri, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1),1-16
- 2006, Oran NT., Turgay AS. Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerde Sağlık Davranışlarını Geliştirmeye Etkisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 281-291
- 2005, Şenuzun F., Oran NT., Danış B. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiseptik Madde Olarak Alkolü Saklama Ve Kullanma Durumunun İncelenmesi, Ege Tıp Dergisi, 44(3), 145-149
- 2004, Oran NT., Öztürk H. Yaşlanmayla Birlikte Sık Görülen ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Vulva Problemleri, Türk Geriatri Dergisi. 7(4): 237-240.
- 2004, Oran NT. Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşlı Hasta, Hemşirelik Forumu, 6 , 24-30.
- 2003, Oran NT. Hemodiyaliz ve AIDS, AIDS Dergisi, 11(19), 57-62
- 2003, Oran NT., Ergün FŞ. Evde Total Parenteral Beslenme Desteği, Sağlık ve Toplum Dergisi, 14(4), 10-15.
- 2002, Oran NT., Ergün FŞ. Laboratuvar Çalışanları ve AIDS, AIDS Dergisi, 18, 9-12
- 2001, Ergün FŞ., Oran NT. Kanser Hastasına Bakım Veren Hemşirelerin Yaşam Kalitesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt:17, 77-86.
- Oran NT.,Turgay AS.,Santral Venöz Kateterlerde Hemşirelik Bakımı. Hemşirelik Forumu 2000:3:20-25.
- Oran NT., Üstün EE., Radyoloji Hemşireliği. Tanısal Girişimsel Radyoloji 2000:6:A5-A7.
- Oran NT.,Türkiye’de Radyolojide Çalışan Hemşireler. Hemşirelik Bülteni 2000:12:81-87.
- Oran NT., Spiral Bilgisayarlı Tomografide Otomatik Enjektör Kullanımı. Türk Radyoteknoloji Dergisi 1999: (4):16-17.
- Oran NT., Diyar G.,İntravenöz İyotlu Kontrast Maddeler Ve Akut Yan Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyi. Türk Radyoteknoloji Dergisi 1999: (1):11-14.
- Oran NT., Çakırcalı E., Laboratuvar Birimlerinde Çalışan Sağlık Teknisyenlerinin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması. AIDS Dergisi 1997 (9): 22-28. (tezden yayınlanan makale)

International Conference Proceedings (25 entries)- 2016, Bay H, Çallı S, Oran NT. Evaluation of Knowledge on the Concept of Occupational Disease for Midwifery Students. 3th International & 7th National Midwifery Students of Congress, Adana
- 2016, Oran NT, Utkun E, Hadımlı A, Kırımlı B. An Examination of Individual Innovativeness at the Department of Midwifery. 3th International & 7th National Midwifery Students of Congress, Adana
- 2016, Yüksel E, Kurul Ş, Oran NT. Constipation Frequency and Effects on Quality of Life in Midwifery Students. 3th International & 7th National Midwifery Students of Congress, Adana
- 2016, Sen FS, Cömert M, Yeşil Y, Can HÖ, Oran NT. The Status of Knowledge and Performing Nonpharmacological Methods in Pain Management in Labour and Delivery of Midwives and Nurses Work in Delivery Rooms. 3th International & 7th National Midwifery Students of Congress, Adana
- 2016, Oran NT, Koçak YÇ, Turfan EÇ. İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi. I st International Urban, Environment and Health, Northern Cyprus
- 2016, Oran NT, Toz H, Küçük T, Ucar V. The Impact of Media on The Eating Habit, Food Selection, and Consumption of Women. International Sciences Symposium,Istanbul
- 2016, Yüksel E, Oran NT. Constipation Frequency and Effects on Quality of Life in Midwifery Students. IV Congreso Associaciq Catalana De Llevadores XV Congreso Federacion Asaociaciones De Matronas De Espana ‘n ICM Southern European Region Conference. Tarragona
- 2016, Yüksel E, Oran NT, Kurul Ş. Restless legs Syndrome in Pregnancy: A Systematic Review. IV Congreso Associaciq Catalana De Llevadores XV Congreso Federacion Asaociaciones De Matronas De Espana ‘n ICM Southern European Region Conference. Tarragona.
- 2016, Yüksel E, Kurul Ş, Oran NT, Baran S. Difficulties During Midwifery Care Processes Preparation Among Midwifery Students. IV Congreso Associaciq Catalana De Llevadores XV Congreso Federacion Asaociaciones De Matronas De Espana‘n ICM Southern European Region Conference. Tarragona.
- 2016, Yeşil Y, Sen FS, Cömert M, Can HÖ, Oran NT. The Status of Knowledge and Performing Nonpharmacological Methods in Pain Management in Labour and Delivery of Midwives and Nurses Work in Delivery Rooms. XXV. European Congress on Perinatal Medicine. Maastricht, Netherlands.
- 2016, Can HO, Bilge A, Oran NT, Kocak YC, Hadımlı A, Akmeşe ZB, Bozkurt OD. Mental Health Status of Hospitalized Risky Pregnants. PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress, Prague.
- 2016, Oran NT, Koçak YÇ, Turfan EÇ. Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci Eğitimi. I st International Urban, Environment and Health, Northern Cyprus.
- 2016, Sarıcan ES, Oran NT, Yalaz M. The impact of kangaroo care on mother’s breastfeeding status and baby’s and development in prematüre infants. Kangaroo Mother Care: 20 tears later, and beyond. Trieste, Italy.
- 2012, Oran NT. Palliative Sedation: Some Ethical Challenges. 13th International Nursing Ethics Conference, Izmir
- 2012, Baykal Z, Oran NT. What Do Healthcare Professional Candidates Understand by The Concept of “Ethics”? 13th International Nursing Ethics Conference, Izmir.
- Karslioglu S., Oran NT. Association Between Breast-Feeding and Childhood Cancer, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Hamza S., Tufan İ., Mehrekula Z., Oran NT. The role of Mediterranean Diet in Cancer Prevention, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Oran NT., Karslioglu S., Sozen E. Anti-Carcinogenic Effect of Flaxseed, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Ceber E., Cakir D., Oran NT., Genc RE., Ogce F., Ozenturk G. The Effect of Diet on Risk of Cancer, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Oran NT., Genc RE, Ögce F., Ceber E., Bicaklı D., The Role of Dietary Sulfur-Containing Compounds on Cancer Prevention, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Genc RE., Senol S., Oran NT., Turgay AS., Ögce F., Ceber E., Breast-Feedıng And Chıldhood Cancer, International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Ogce F., Ceber E., Genc RE., Oran NT., Comparison of Mediterranian, Western and Far Eastern Diets and Some Recommendations International Symposium Food,Nutrition and Cancer, 17-19 April 2008, Izmir
- Ergün FS, Oran NT, Bender CM, Quality of Life of Oncology, 2004 National State of Science Conference, 6-9 October 2004, Washington DC
- Oran NT., Demir F., Ergün FŞ. Evaluation Of The Nutrition Habits Of The Cancer Patients, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), 14-16 October, 2003, İzmir
- Oran NT., Öztürk H., Ergün FŞ., Mammography and Pap-Smear Behaviors Among Women Academicians, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), 14-16 October, 2003, İzmir

National Conference Proceedings (104 entries)- 2016, Toksoy S, Turfan EÇ, Oran NT, Can HÖ, Genç RE, Saydam BK, Soğukpınar N, Yücel Ü, Serttaş M, Oktay AK, Bezirgan S, Durmazoğlu G. Ebelerde Bilgi Beceri Güncelleme Kursu Etkinliğinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya.
- 2016, Güner S, Can HÖ, Sarıcan ES, Oran NT. Orem’in Öz-Bakım Eksikliği Kuramı Çerçevesinde Bir Bakım Planı Örneği: Gestasyonel Diyabetli Kadının Postpartum Takibi. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya.
- 2016, Kurul Ş, Yüksel E, Can HÖ, Oran NT. Ebelik Lisans Eğitiminde Doğum Sonu Dönem Konularından Hangisine Daha Fazla Zaman Ayırıyoruz? II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya.
- 2016, Toksoy S, Turfan EÇ, Oran NT,, Can HÖ, Genç RE, Saydam BK, Soğukpınar N, Yücel U, Hadımlı A, Serttaş M, Bezirgan S, Durmazoğlu G. Ebelerde Uygulanan Eğitim Modulünün Etkinliğinin Belirlenmesi. 2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, İzmir.
- 2015, Dedecan İ, Taşğın G, Oran NT, Hadımlı A. Bir Kısa Film Denemesi: Bu Yanlışlıkta Bir İş Var. 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul.
- 2015, Cansever H, Şen H, Hadımlı A, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul.
- 2015, Çolak M, Tatar K, Hadımlı A, Oran NT, Erdem T, Kırkağaç T, Çelik A. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi. 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul.
- 2015, Sarıcan ES, Bülez A, Aktay DM, Oran NT. Ebelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul.
- 2015, Türkmen H, Oran NT. Üniversite Öğrencilerinin Ağrıya İlişkin Kültürel İnanışları ve Yaklaşımları. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale.
- 2014, Kayacı A, Öztürk M, Oran NT. Ebelerin Mizah Tarzlarının İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir
- 2014, İşbırakmaz E, Çelik M, Şimşek N, Aydın G, Sarıcan ES, Kurul Ş, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri ve Kullanım Nedenlerinin Belirlenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Kurul Ş, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Oran NT, Can HÖ. Akmeşe ZB, Yücel U, Gür E, Turan AG, Tatar S. Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Doğum Beklentilerinin Değerlendirilmesi, 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk sağlığı Kongresi, İzmir
- 2014, Türkmen H, Oran NT. Gebelik ve Postpartum Dönemde Venöz Tromboembolizmin Önlenmesine Yönelik Ebelik Yaklaşımları. I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir.
- 2014, Sert E, Oran NT, Erkal Y. Roy Adaptasyon Modeli’nin Ebelik Bakımında Kullanımı. I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir.
- 2014, Oran NT. İmmobilize Hastalarda Basınç Ülserlerini Önlemede Zeytinyağının Etkisi. Zeytinyağı ve Sağlık Sempozyumu, İzmir.
- 2014, Oran NT. Gebelikte Stria Gravidarumun Gelişmesi Zeytinyağı Kullanımı İle Önlenebilir mi? Zeytinyağı ve Sağlık Sempozyumu, İzmir.
- 2014, Aktay DM, Oran NT. Meme Başı Çatlağı/Hassasiyetinde Zeytinyağı Kullanımı. Zeytinyağı ve Sağlık Sempozyumu, İzmir.
- 2014, Mardin C, Mete Z, Temiz A, Sakallı D, Ekşioğlu A, Oran NT. Kadınların Cinsel Mitlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Bütün B, Çelikel R, Baştatar T, Akmeşe ZB, Oran NT. Ebe ve Hemşirelerin Engelli Gebelere Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Bahar K, Yücel U, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Çalışmak İstedikleri Konum ve Kurumların Değerlendirilmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Özdemir H, Yücel U, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Dinçkol A, Kahraman M, Mutlu M, Şenyiğit E, Bülez A, Oran NT. Ebelik Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Sarıcan ES, Bülez A, Mamik D, Oran NT. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Aktay DM, Oran NT. Ten Tene Temasın Anne Bebek Bağlanmasına Katkısı. I. Uluslararası V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir.
- 2014, Şenol S, Oran NT, Çevik HN. Hemşirelik Uygulamalarında İnvaziv Girişimlerin Vazgeçilmesi: Şırınga (Enjektör). (Uluslararası Katılımlı) I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir.
- 2013, Keleş B, Özer NG, Oran NT, Şenol S. Gücün Bedeli Sorumluluk mudur? 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya.
- 2013, Özer NG, Keleş B, Şenol S, Oran NT. Gücün Bedeli Sorumluluk: Hemşirelik Öğrenci Görüşleri. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya
- 2013, Mamik D, Dinç G, Oran NT. Anne Karnında Bebekle İletişim. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
- 2013, Dinç G, Uçar C, Oran NT. Jinekolojik Kanserlerde Fertilitenin Korunması ve Ebelik Yaklaşımı. IV. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun.
- 2012, Karslıoğlu S, Selkut E, Atalay B, Kızılca D, Oran NT. Gebelik Dönemine İlişkin Tıbbi Aydınlatma Durumunun İncelenmesi. III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya.
- 2012, Karslıoğlu S, Oran NT. Umblikal Kord Klempleme Zamanının Yenidoğan Sağlığına Etkisi. III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya.
- 2012, Tandır E, Koçak YÇ, Çeber E, Oran NT. Atıkların Geri Dönüştürülmesine İlişkin Ebe Öğrencilerin Görüşleri. III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Malatya.
- 2011, Özgen S., Öztürk G., Doğru M., Şenol S., Oran NT. “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Önyargılarının İncelenmesi” 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Gaziantep
- 2011, Sarıcan ES., Kızılca D., Oran NT. “Doğum Eyleminde Lavman Uygulaması” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Moralılar S., Manap R., Koçak YÇ., Oran NT., Çeber E. “İnsan Atatürk” Konferansının Ardından: Bir Ebe Nasıl ve Neden Atatürk Gibi Olur?” II. Ulusal E belik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Sarıcan ES.,Oran NT. “Kanguru Bakımının Prematür Bebek Bakımında Yeri: Literatür Araştırması” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Kutluca F., Çeber E., Oran NT., Koçak YÇ. “Öğrenci Ebelerin Gözüyle Ebelik Mesleğinde Örgütlenmenin Gerekliliği” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Çeber E., Oran NT., Koçak YÇ., Ekşioğlu A., Demirelöz M. “Ebeler Topluma Hizmet Uygulamalarının Neresinde?” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Sarıcan ES., Kızılca D., Koçak YÇ., Oran NT. “Ebelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Stresle Baş Etme Tarzları ve Durumluluk Kaygı Düzeyleri”, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Atalay B., Oran NT. “Gebelikte Kafein Tüketiminin Fetüs Üzerine Etkisi” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Çelik N., Özbay O., Akhanca A., Can HÖ., Oran NT. “Ebelik Öğrencilerin Taşıyıcı Anneliğe Yönelik Düşünceleri” II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Aydın.
- 2011, Akhanca A, Çelik N, Oran NT. Anne ve Bebek Dostu Hastane Programları. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu.
- 2011, Akhanca A, Oran NT. Ebelik Bakımına Model ve Kuramların Etkisi. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu.
- 2011, Oran NT, Can HÖ, Hadımlı A. Ebelik Öğrencilerine Verilen “Sağlık Bilimlerinde Etik” Eğitiminin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, Safranbolu.
- 2010, Yıldırım AH. Oran NT. Doğum Salonunda Çalışan Ebelerin Zaman Kullanımı, I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir
- 2010, Ceylan Ü., Oran NT. Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının İncelenmesi, I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir
- 2010, Sulukan G. Yıldırım I., Sarıcan ES., Karslıoğlu S., Oran NT. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğini Seçmelerini Etkileyen Faktörlerin Ve Benlik Algılarının Belirlenmesi, I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi İzmir
- Yaşlıda Üriner İnkontinans, I. Ulusal Katılımlı Pediatri ve Geriatri El Ele Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Manisa (Çağrılı Konuşma)
- Komormid Hastalıklar ve Yönetimi, 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010, Antalya (Çağrılı Konuşma)
- 2010, AIDS ve Stigma, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dünya AIDS Haftası Etkinliği (Çağrılı konuşma)
- 2010, Akmeşe ZB, Oran NT. Bel Ağrısı Olan Gebelerde Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı Algısına ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir
- 2010, Sarıcan ES, Oran NT. İnfantil Kolikli Bebeklerde Kanguru Bakımının Etkisi. 1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir.
- Baykal Z., Oran NT. Gebelikte Ortaya Çıkan Bel Ağrısında Ebelik Yaklaşımları. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15–18 Ocak 2009, Bursa
- Koçak YÇ., Oran NT., Bilge A., Can HÖ., Karslıoğlu S., Demirelöz M., Soğukpınar N. Gebelerin Ruhsal Sorunlarının Belirlenmesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15–18 Ocak 2009, Bursa
- 2009, Hamza Ş., Sözen E., Oran NT. Kültürlerarası Hemşireliğin Etik Boyutu, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale
- 2009, Can HÖ., Bozkurt ÖD., Oran NT. Kültür ve Üreme Sağlığı, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale
- 2009, Meseri R., Oran NT. Kadının Yaşam Döngüsü ve Döneme Özel Beslenme, Uluslar arası Disiplinler Kadın Kongresi, İzmir
- 2009, Sözen E., Hamza Ş., Oran NT. Hangisi Doğru? Söylemek mi, Gizlemek mi? TSK 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir
- Oran NT., Bilge A., Ertem G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Güdülenme Düzeyleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Oran NT., Yücel U., Şenuzun F. Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Avrupa Birliği Standartları, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Oran NT., Ertem G. Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Portfolyo, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı), 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Ozveren O., Karslıoğlu S., Oran NT. Böbrek Transplantasyonu Sonrası Gebelikten Korunma, 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya
- Koçak YÇ., Oran NT. Renal Transplantasyon Sonrası Gebelik, 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya
- Oran NT. Ölmekte Olan Hastanın Temel Bakımı. Palyatif Bakım Sempozyumu, 21-22 Mart 2008, İzmir (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT. Serebrovasküler Olaylar, . XV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Hemşirelik Çalışma Grubu Toplantısı, 12-15 Haziran 2008 İzmir (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT. Kemoterapi Uygulamasında Venöz Yol ve Araçlar. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim ve Kemoretapi Uygulamaları Kursu 30-31 Mayıs 2008, İzmir (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Alternatif Tedaviler. 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya (Çağrılı Konuşma)
- Bilge A., Ogce F., Genc RE., Oran NT. Algılanan Stres Ölçeğinin Türkiye versiyonunun Psikometrik Uygunluğu. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım 2008, Aydın
- Yücel U., Bilge A., Oran NT., Ersoy MA., Gençdoğan B., Özveren Ö., Adölesanlarda Prementruel Sendrom Sıklığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım 2008, A
- Oran NT., Evde İnfüzyon Tedavisi, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir (Çağrılı konuşmacı)
- Oran NT., Evde Bakımda Beslenme, Kanserde Palyatif Yaklaşım ve Evde Bakım Kursu, XI. Ege Onkoloji Günleri, 7-8 Nisan 2006, İzmir (Çağrılı Konuşmacı)
- Oran NT., Bozkurt N., Şenuzun F., AIDS ve Stigma, 8. Türkiye AIDS ve 6.CYBH Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İzmir
- Bozkurt N., Oran NT., Şenuzun F., AIDS Hastalarında Evde Bakım, 8. Türkiye AIDS ve 6.CYBH Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İzmir
- Hamza Ş., Sıkar C., Oran NT., Ergün FŞ., Aydemir GÖ, E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencilerinin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Genel Yaklaşımları, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005 Ordu
- Oran NT., Kırılması Gereken Zincir: Diyaliz-HIV/AIDS İlişkisi, 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 16-20 Ekim 2005 Antalya
- Oran NT., Crush ve Hemşirelik Yaklaşımları, 4. Acil Hemşireliği Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İzmir (Çağrılı Konuşmacı)
- Oran NT., Ergün FŞ., Osteoartritli Yaşlı Bireylerde Kronik Ağrı: Hemşirelik Yaklaşımı, I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-11 Nisan 2004 Kemer-Antalya
- Ergün FŞ., Oran NT., Osteoartrit'li Hastalarda Ev Temelli Egzersiz Programı: Öz Yeterlilik Kuramı Yaklaşımı, I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-11 Nisan 2004 Kemer-Antalya
- Oran NT., Öztürk H., Yaşlanmayla Birlikte Sık Görülen ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Vulva Problemleri, I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-11 Nisan 2004 Kemer-Antalya
- Oran NT., Ceydeli N., Hemodiyaliz Kateter Disfonksiyonlarının Tanı ve Tedavisinde Radyolojik Yaklaşım, 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-14 Eylül 2004, Belek-Antalya
- Oran NT., Eşer İ., Hemodiyaliz Hastalarında Santral Venöz Katetere Heparin Uygulama Sıklığının Tıkanıklığın Önlenmesine Etkisinin İncelenmesi, 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 10-14 Eylül 2004, Belek-Ant alya
- Oran NT., Esen A., Crush Sendromu: Tanı-Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımları 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-19 Eylül 2004 Kemer-Antalya
- Oran NT., Öztürk H., Ergün FŞ., Akademisyenlerde Serviks-Meme Kanserini Önleme ve Belirlemedeki Tutum ve Davranışlar ile Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Sağlık Kontrolü İlişkisi, 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-19 Eylül 2004 Kemer-Ant alya
- Oran NT., Esen A., Crush Sendromu ve Hemşirelik, Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Kemer-Antalya
- Oran NT., Turgay AS., Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerde Sağlık Davranışlarını Geliştirmeye Etkisi, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 24-26 Kasım 2004, Ankara
- Oran NT. Sağlık Kuruluşlarında AIDS Bulaşı: Hemodiyaliz ve AIDS, 7. Türkiye AIDS ve 5. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, 18-20 Ekim 2004, İzmir, (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT. Yatağa Bağımlı Bireylerde Bireysel Hijyen, I.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kursu, 11-12 Kasım 2004, İzmir, (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT., Santral Venöz Kateterlerde Görülen Sorunlara Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003 Belek,Antalya
- Oran NT., Ergün FŞ., İç Hastalıkları Klinik Uygulamalarında Öğrencilerin Hemşirelik Planını Kullanma Durumlarının İncelenmesi, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003 Belek- Antalya
- Ergün FŞ, Oran NT., Danis B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Antiseptik Madde Olarak Alkolü Saklama ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003 Belek- Antalya
- Oran NT., Port Kateter: Venöz Açıklığın Devamı İçin Ne, Nasıl Yapılmalı? 3.Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi, 3-5 Ekim 2003 İzmir
- Oran NT., Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşlı Hasta, 3. Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi, 3-5 Ekim 2003 İzmir
- Ergün FŞ., Oran NT. Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül 2002, Antalya
- Oran NT., Ergün FŞ., Laboratuvar Çalışanları ve AIDS, 6. Türkiye AIDS Sempozyumu, 17-18 Ekim 2002, İzmir
- Oran NT., Ergün FŞ., Evde Total Parenteral Beslenmede Bakım, IV. Klinik Enteral Parenteral Beslenme Kongresi (KEPAN), 11-15 Aralık 2002, Uludağ, Bursa
- 2002, Ergün FŞ, Oran NT. Total Parenteral Beslenme Uygulamasına Yönelik Klinik Pathway Geliştirme, IV. Klinik Enteral Parenteral
- Oran NT. Santral Venöz Kateterler, Girişimsel Radyoloji Work-shop, 11-13 Eylül 2002, İzmir, (Çağrılı Konuşma)
- Oran NT., Acarlar C.,Kemoterapi Uygulamasında Venöz Yol ve Araçlar, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği Onkoloji Hemşireliği Kemoterapi Temel Eğitim Kursu, 29-31 Mart 2001, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir (Çağrılı Konuşmacı)
- Dallı D., Şenuzun Ergün F., Karaca Saydam B., Tuna Oran N.Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, İzmir
- Oran NT., Ülkemizde Radyoloji Hemşireliği. 4. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, 27-29 Ekim 2000, İstanbul.
- Ergün FE., Genç.RE., Türkistanlı E. Oran NT., Erefe İ.Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Algılayışı", I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, İzmir
- Oran NT., Diyar G., İntravenöz İyotlu Kontrast Maddeler ve Akut Yan Etkileri Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyi. 3. Radyoteknoloji Kongresi, 29-30 Ekim 1998, İzmir
- Tuna N., Laboratuvar Birimlerinde Çalışan Sağlık Teknisyenlerinin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi. 3. Türkiye AIDS Kongresi, 4-6 Nisan 1997, Ankara

Referrer Publications (8 entries)- 2008, Rheingans, J.I. Relationship between pediatric oncology nurses' management of patients' symptoms and job satisfaction, J Pediatr Oncol Nurs.25,312-22
- 2008, Bastos, J.C.F., Mohallem, A.G.C., Farah, O.G.D. Anxiety and depression in nursing students during oncology internship. Einstein, 6, 7-12
- 2007, Sinclair HAH., Hamil C. Does vicarious traumatisation affect oncology nurses? A literature review, European Journal of Oncology Nursing,11:348-356
- 2006, Botti M, Endacott R, Watts R, et al.Barriers providing psychosocial support for patients with cancer, Cancer Nursing,29 (4): 309-316
- 2006, Barnard D, Street A, Love AW. Relationships between stressors, work supports, and burnout among cancer nurses. Cancer Nursing 29 (4): 338-345
- 2004, D. Sahani, B. Bounds, W.Brugge, P.R. Mueller Percutaneous and Endoscopic Management of Biliary Obstruction, Interventional Radiology in Cancer (Ed. A.Adam, R.F. Dondelinger, P.R. Mueller), Springer, 2004, ss:1-20
- 2004, A Gangi, S. Guth. L.L.S. Wong Percutaneous Pain Relief Techniques in Cancer Patients, Interventional Radiology in Cancer (Ed. A.Adam, R.F. Dondelinger, P.R. Mueller), Springer, ss:233-246
- 2003, A.A. Hatzidakis, E. Charonitakis, et al. Sedation and analgesia in patients undergoing percutaneous transhepatic biliary drainage. Clinical Radiology, 58 (2), 2003, ss:121-127
Books (11 entries)- 2016, Öğce F, Turfan EÇ, Genç RE, Oran NT. Akdeniz, Batı ve Asya Beslenme Tarzlarının Kanserle İlişkilendirilmesi ve Sağlıklı Beslenme Önerileri. Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme, Bölüm 32, (Ed. Ötleş S, Akçiçek E.) Sidas Medya, İzmir, 443-459.
- 2016, Soğukpınar N, Oran NT, Hadımlı A, Bay, H, Yüksel E. Gebe Bilgilendirme. Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Halk Kitapları Serisi:65, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 3-16
- 2015, Dursun Ö, Oran NT. Zeytin Ağacının Mitolojisi ve Tarihi. Zeytinyağı ve Sağlık, (Ed. Akçiçek E, Oran NT.) Sidas Medya, İzmir, 1-13.
- 2013, Oran NT. Genel Prensipleri İle Evde İnfüzyon Tedavisi. Bölüm III Özel Durumlarda Evde Bakım. Evde Sağlık ve Bakım. (Ed. Fadıloğlu Ç., Ertem G., Aykar FŞ.), Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 259-273.
- 2012, Oran NT. Kültürlerarası Hemşirelik ve Etik Kültürlerarası Hemşirelik, (Ed. Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G.), İstanbul Tıp Kitabevi, 485-503.
- 2011, “Kültürlerarası hemşirelik ve Etik” Kültürlerarası Hemşirelik (Ed. Seviğ, Ü., Tanrıverdi, G.)İstanbul Tıp Kitabevi, 485-503
- 2009, "Nörolojik Bilimlerde Enteral ve Total Parenteral Beslenme Desteğinde Algoritmalar", Nöroşirurji Ve Nöroloji Yoğun Bakımda Nutrisyon El Kitabı, (Ed. Sabuncuoğlu, H., Dener, C.) Palme Yayıncılık, Ankara
- 2008, "Kemoterapi Uygulamasında Venöz Yol ve Araçlar", Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavisi, (Edt: Göksel T., Özlü T.) Sentez Matbaacılık, Ankara
- 2006, "Evde Bakımda Beslenme", Kanserde Evde Bakım, (Edt: Fadıloğlu Ç., Şenuzun F.) Kongre Basım Evi, İstanbul
- 2006, "Evde İnfüzyon Tedavisi, Evde Bakım", (Edt: Fadıloğlu Ç., Doğan F., Ertem G.), Meta Basım Matbaacılık, İzmir
- 2004, "Yatağa Bağımlı Bireylerde Bireysel Hijyen", I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kurs Kitabı (Edt: Fadıloğlu Ç., Ertem G.), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir

Finished Research Projects (5 entries)- 2010, Araştırma Projesi, Bornova İlçesi Mansuroğlu Mahallesi 50 Yaş Ve Üzeri Nüfusta Kanser Riski Saptama, 07-ASYO-001
- 2010, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Besleme İlkeleri Laboratuvarı Alt Yapı Çalışması, 09-ASYO-001
- 2010, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik- Hemşirelik Bölümü ortak kullanım amaçlı Temel Beceri Laboratuarı Altyapı Çalışması, 09-ASYO-003
- 2008, Araştırma Projesi, Bel Ağrısı Olan Gebelerde Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı Algısına Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisini, 2007-ASYO-004
- 2004, Araştırma Projesi, Hemodiyaliz hastalarında santral venöz katetere heparin uygulama sıklığının tıkanıklığın önlenmesine etkisinin incelenmesi, 03-ASYO-003
Memberships of Professional Associations (6 entries)- AIDS ile Savaşım ve Mücadele Derneği
- European Dialysis and Transplant Nurses Association
- Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Hemşireleri Derneği
- Oncology Nursing Society
- Radyoteknoloji Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Antiseptik Madde Olarak Alkolü Saklama Kullanma Durumu
Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 2008, Bel Ağrısı Olan Gebelerde Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı Algısına Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisini, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir