Akademik BilgilerEDİS KORU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü
Yetiştiricilik AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: edis.koru@ege.edu.tr // ekoru@hotmail.com/ediskoru@gmail.com
- Telefon: Kampüs:+902323112249/Urla Birimi: 02327521162
- Web sayfası: http://ediskoru.blogspot.com, TURKISH ALGAL BIOTECHNOLOGY
- Web sayfası: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=jHBXIOAAAAAJ
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Su Ürünleri Fakültesi,Yetiştiricilik Bölümü, Türkiye, 2003

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (MÜDEK), 2017-
- Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-
- Yetiştiricilik Bölümü Seminer Komisyonu Üyeliği, 2007-2010
- SÜFAK (Homa) Dalyan Komisyonu Üyeliği, 2007-2017
- Yrd.Doç.Dr, 2003-
- Dr. Araştırma Görevlisi, 2002-2003
- E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Algal Teknoloji Ar-Ge Birimi Bilimsel Ekip Üyesi, 2000-2004
- Araştırma Görevlisi, 1994-2002
Other Professional Activities (26 entries)- İşkoç Tarım Ürünleri, Gübre, Alg AŞ, 1507 Tübitak Projesinde Tübitak Ar-Ge danışmanı, 2015-2017
- I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Düzenleme Kurulunda, 2014
- Üniversite-Sanayi İşbirliği Proje Ar-Ge Danışmanı, Binbir Gıda Tarım Ürünleri A.Ş. İzmir Çamaltı Tuzlası, 2013-In Progress
- Editör; Journal of Animal and Veterinary Advance Research (JAVAR) Animal and Veterinary Science (S.R. Journals), 2011-2012
- Yenilenebilir Enerji Sektörü ve Yeni Teknolojiler Çalıştayı 17 Mart 2006 EBSO, İzmir., 2006
- Alg Araştırmaları ve Teknolojileri Yem Üretim Sanayi ve Tic. Ltd Şt (ALGATEK) ile Üniversite-Sanayi projelerinde proje yürütücüsü ve ar-ge danışman., 2005-2006
- E.Ü-Bağcı Balık Enerji,Gıda,Balık A.Ş. işbirliği kapsamında Alg Üretiminde Ar-Ge danışmanı, 2005-2008
- Ecolife Spirulina kuruluşu Ar-Ge danışmanı, 2005-2006
- Mikroalgal Biyoteknoloji Eğitim Kursu, Training Course on Microalgal Biotechnology 5-6 Mayıs-İzmir E.Ü. SUFAK, TUBITAK, (Yürütme Kurulunda Görevli)., 2004
- Applied Course on Production and Monitoring of Microalgal Growth, 07-11 June-İzmir(Kursiyer), 2004
- 29 Nisan, AB 6 Ç.P. Gıda Kalite ve Güvenliği Çalıştayı, TÜBİTAK-EBİLTEM/İzmir.(Katılımcı), 2004
- International Workshop And Training Course on Photobioreactors, 2-4 April, Izmir-Turkey, (EBİLTEM) (Katılımcı), 2003
- 29-30 Mayıs ‘Laboratuvar Güvenliği ve İlkyardım Eğitim Kursu’ EBİLTEM, Bornova-İzmir.(Kursiyer), 2003
- 5-7 Şubat 'Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Teori ve Uygulamaları' Eğitim Kursu, EBİLTEM-İzmir.(Kursiyer)., 2002
- 2-4 Temmuz‘Fotoğraf Teknikleri’ Eğitim Kursu, EBİLTEM-İzmir.(Kursiyer), 2002
- 15 Kasım'HPLC, Hihg Performance Liquid Chromatography' Eğitim semineri, EBİLTEM-Bornova-İzmir.(Kursiyer), 2002
- 23 Şubat E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Semineri’ İzmir.(Kursiyer)., 2001
- 22 Mart E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM) nin düzenlediği ‘Sanayide Su Yönetimi’ Eğitim Kursu, İzmir.(Kursiyer), 2001
- 17 Mayıs E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Enerji Yönetimine Giriş Semineri’ İzmir..(Kursiyer), 2001
- I. Alg Teknolojisi Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı) 24-26 Ekim 2001-İzmir. (Yürütme Kurulunda Görevli), 2001
- 27 Ocak ‘UV-VIS Spektroskopisi Teori Ve Uygulamaları’ Eğitim Kursu, EBİLTEM-İzmir.(Kursiyer), 2000
- 30 Kasım ‘Kjeldahl Yöntemi İle Toplam Azot Tayini Teori Ve Uygulamaları’ Eğitim Kursu, EBİLTEM-İzmir. (Kursiyer), 1999
- 23-24 Aralık ‘Aminoasit Analizi Teori Ve Uygulamaları’ Eğitim Kursu, EBİLTEM-İzmir.(Kursiyer), 1999
- E.Ü. EGERT Lt.Şt. işbirliği kapsamında Türkiye'nin ilk Spirulina üretim sistemin oluşturulması projesinde Ar-Ge çalışanı, 1999-2002
-  DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Elazığ-Keban, 'İç Su Balıkları Üretim Çalışmaları'15 Mayıs-1 Haziran 1996(Kursiyer), 1996
- T.C. Maliye Bakanlığı TEKEL Gen.Müd. İzmir Çamaltı Tuzlası Artemia Muhafaza,Üretim ve Korunması, Danışmanı, 1995-2005
Research Interests- Hidrobiyoloji (4010500)
- Su Ürünleri (4010503)
- Bitkisel Ürünler Teknolojisi (5010901)
Indexed Journal Publications (11 entries)- Safak Seyhaneyildiz Can, Edis Koru, Semra Cirik , 2017. Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and lipid content of Spirulina platensis and biodiesel production, Aquacult International. DOI 10.1007/s10499-017-0121-6. Springer International Publishing Switzerland 2017
- Şafak Seyhaneyıldız Can, Semra Cirik , Edis Koru , Gamze Turan , Hatice Tekoğul , Tuğba Subakan, 2016. Effects of Salinity, Light and Nitrogen Concentration on Growth and Lipid Accumulation of the Green Aagae Dunaliella Bardawil, Volume 25 – No. 5/ 2016, pages 1437-1447 . Fresenius Environmental Bulletin
- Korkut, A. Y., Gunes, A., Kop, A., Cakar, H., Akat, O., Guney, M. A., Burak Ozkul,, Edis Koru,, Cuneyt Suzer, , Cirik, S, Firat, K. Saka,S, Goktepe, C. (2016). PRELIMINARY STUDY FOR UTILIZATION OF SOME INVASIVE AQUATIC PLANTS AS RAW MATERIAL FOR AQUACULTURE FEEDS. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 25(11), 4915-4920.
- A. Gunesa,H. Cakara,O. Akata,M. A. Guneyb,B. Ozkul,E. Koru,A.Y. Korkut,C. Suzer,S. Cirik,K. Firat, S.Saka.2014.Determination of the Bioenergy Production Capacity from Biochemical Profiles of Some Aquatic Phytoremediation Plants. Energy While Cleaning, Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 3, 1042–1050,ISSN 1311-5065.
- Safak Seyhaneyildiz Can, Edis Koru and Semra Cirik, 2013. Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and lipid content of Botryococcus braunii and biodiesel production, Elixir Bio Diver., 59, 15581-15586,ISNN:2229-712X
- Ak, İ., Cirik, S., Göksan, T., Koru, E.2012. Effect of salinity on growth characteristics and pigment composition of two strains of Dunaliella viridis Teodoresco: laboratory and outdoor studies. FEB, Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol.21, No:2, pp.337-342.
- Edis Koru, Begum Atasayar, 2012. Growth and biomass profile of Spirulina (Arthrospira) Platensis production from Turkey (Nazilli-Aydın, Journal of Biotechnology, Volume 161, November 2012, Pages 16-17, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2012.07.028
- Ayvaz M, Tenekcioğlu E, Koru E.,2011. Determination of Trophic Status of Afşar (Manisa-Turkey) Dam Lake. Ekoloji 20 (81): 37-47.
- Harun Diraman, Edis Koru and Hamdi Dibeklioglu, 2009. Fatty Acid Profile of Spirulina platensis Used as a Food Supplement, The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 61(2),2009, 134-142,
- Kenan Gullu, Yusuf Guner, Edis Koru, Ersin Tenekecioglu and Hulya Saygı,2008. Artifficial Spawning and Feeding of European Catfish, Siluris glanis L., in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advences 7(10):1285-1291, ISSN:1680-5593
- Yusuf Güner, Osman Özden, Muhammet Altunok, Edis Koru and Volkan Kızak,2004. Spawning And Larvae Production Of Common Pandora, Pagellus erythrinus L., The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 56(3), 2004, 209-217.ISSN 0792 - 156X.

Publications in Non-Indexed Journals (15 entries)- Hatice Tekoğul, Gamze Turan, Hülya Saygı, Semra Cirik, Ediz Koru, Ulviye Karacalar,Şafak Seyhaneyıldız, 2017. Vallisneria spiralis (Linneaus 1753)’in Değişik Besin Ortamlarında Yetiştiricilik Çalışmaları, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(3): 256-260.
- Koru, E. & Deniz, M. (2017). The seasonal changes and algal flora of Çamaltı Saltworks (Sasalı / İzmir). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(4): 431-442. doi:10.12714/egejfas.2017.34.4.10
- Turan G, Cirik S, Tekogul H, Koru E, Karacalar U, Seyhaneyıldız Safak (2017) Determination of the Seasonal Yields of Total Fucose and Fucoidan Yields in Brown Seaweeds (Order Fucales) Distributed along the Coast of Urla (izmir, Turkey). HSOA Journal Aquaculture and Fisheries 1: 005.
- Koru,E.2014. Çamaltı Tuzlası (Sasalı-İzmir) Artemia Populasyonunun Akuakültür Bakımından Potansiyel, Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,Menba Journal of Fisheries Faculty,Sayı-Yıl/Vol.-Year: 2-2014, Sayfa/Page: 31-41,ISSN: 2147-2254.
- Edis Koru, Gözde Gölgem Delice, 2014. Microalgae and Their Cultivation System To Produce Biodiesel, IBU JOURNAL OF SCIENCE ANDT ECHNOLOGY, Vol:2, Number:1,pg.73-84, ISSN:2233-0054, Bosnia and Herzegovina.
- Fatih Aksoy, Edis Koru & Mustafa Alparslan, 2014. Microalgae for Renewable Energy: Biodiesel Production and other Practies, IBU JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol:2, Number:1, pg.145-154,ISSN:2233-0054, Bosnia and Herzegovina.
- Cirik, S., Turan, G., Tekoğul, H., Koru, E., Seyhaneyıldız-CAN, S., Sönmezışık, T., (2010). Alternative energy: biodiesel and algae, Journal of Agriculture Turk, September-October 2010, Number:25, Year: 5, Izmir, Turkey.
- Koru,E., 2009. Arthrospira platensis (Natron Gölü/Çad), Arthrospira maxima (Natron Gölü/Çad) ve Arthrospira platensis (Parachas Gölü/Peru)’in Suşlarının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 2-3, Sayı 1-2: 26-29,(2006-2007), ISSN:1300-4891.
- Koru E., S. Cirik, G. Turan, İ. Ak, A. Başaran, 2009. Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss kültürüne farklı ışık yoğunluklarının etkisi, E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008, Volume/Cilt. 25,Issue/Sayı: 3, 187-190
- Yasar Durmaz,Margarida Monteiro,Edis Koru and Narcisa Bandara,2007. Concentration of Sterols of Porphyridium cruentum Biomass at Stationary Phase, Pakistan Journal of Biological Sciences 10(7):1144-1146,2007
- Koru, E. 2006. Ayvalık Tuzlasındaki (Balıkesir/Türkiye) Artemia parthenogenetica' nın Yağ Asitleri Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006, Cilt 23, Sayı (1-2): 185-187
- Koru,E., Cirik,S, 2003.Spirulina platensis (Gom.) Geitler Mikroalginin Büyümesine ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt:20, Sayı 3-4: 419-422,Bornova-İzmir
- Koru, E., Dıraman, H. 2003. Çamaltı Tuzlasındaki (İzmir-Türkiye) Artemia parthenogenetica’nın Yağ Asitleri Üzerine Bir Araştırma, Su Ürünleri Dergisi Cilt 20,Sayı3-4,523-527,Bornova-İzmir
- Dalay,M.C., Cirik, S., Koru, E., 2001.Türkiye Ege Bölgesi İklim Koşullarında Açık Hava Kültürleri İçin Uygun Spirulina platensis (Gom.) Geitl, 1930 Suşunun Tespiti, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 18, Sayı (3-4):523-528, Bornova-İzmir
- Cirik,S., Koru,E., 1994. Su Bitkilerinin Kontrolünde Ot Sazanı (Ctenopharingodon idella V.) Kullanımı, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No:11, sayı:42-43, 107-111,Bornova-İzmir

Publications in Other Journals and Medias (12 entries)- Harun Diraman, Edis Koru, Hamdi Dibeklioglu, 2009. Fatty Acid Profile of Spirulina platensis Used as a Food Supplement,The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 61(2): 134-142.ELECTRONICAL LARVICULTURE NEWSLETTER ISSUE 316,30 June 2009, Belgium.www.aquaculture.ugent.be/NL316.pdf.
- Güner,Y, Koru,E, 2003. Harika Bir Canlı: Artemia, Ekoloji Çevre Magazin Dergisi,Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, Yıl 12, Sayı: 48, ISSN: 1300-1361, İzmir.
- Cirik,S., Koru,E., 2002. Harika Yosun: Chlorella, Ekoloji Çevre Magazin Dergisi, Ekim,Kasım,Aralık 2002, Yıl:12, Sayı:45, ISSN:1300-1361,İzmir
- Koru,E. 2004. Sağlıklı Gıda, Sağlıklı Yaşam: Spirulina, Ekoloji Çevre Magazin Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2004, Yıl 13, Sayı 4, İzmir.
- Koru,E., Cirik,S., 2005. Spirulina Yetiştiriciliği, Suda Yaşam Dergisi Sayı 6, Kasım-Aralık 2005,İzmir
- Şafak Seyhaneyıldız, Edis Koru, Semra Cirik.2006. Yeşil Enerji Biyodizel ve Su Yosunları. Journal of Aquaculture & Fisheries, ISSN:1306-0570, Temmuz 2006, Yıl:1, Sayı:4
- Edis Koru and Gamze Turan.2006. A New Industrial Microalga Species For Turkey: Spirulina and Its Culture, Journal of Aquaculture & Fisheries, ISSN:1306-0570, April 2006, Year:1, Issue:3.
- Koru, E. 2008. Ticari Mikroalg Üretiminde Spirulina Ve Yetiştiriciliği, Tarım Türk Dergisi, - Mayıs-Haziran 2008, Sayı: 11, Yıl:3, Sayfa: 133–134, Çamdibi-İzmir.
- Koru, E. 2008. Türkiye için yeni bir yatırım alanı: Spirulina yetiştiriciliği,Profesyonel Dergisi (İzmir Genç İşadamları Derneği Dergisi), - Mart 2008, Sayı 17, Sayfa 40–41, Çankaya-İzmir.
- Cirik,S.,Turan,G., Tekoğul,H.,Koru,E.,Yıldız,Ş. 2010. Alternatif enerji: biyodizel ve su yosunları - Tarım Türk Dergisi, Eylül-Ekim 2010, Sayı:25, Yıl:5, İzmir.
- 0, (Yüksek Lisans Tezi) Çamaltı Tuzlası (İzmir/Türkiye) Artemia parthenogenetica Populasyonunun Biyo-ekolojisi Ve Islah Çalışmaları, (Danışman: Prof.Dr. Semra CİRİK, Ege Üniversitesi, İzmir) E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.1995
- (Doktora Tezi) Türkiye Tuzlaları ve İç Sularındaki Artemia Populasyonlarının Biyolojik Özelliklerinin Saptanması Ve Yetiştiricilikte Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, (Danışman: Prof.Dr. Semra CİRİK, Ege Üniversitesi, İzmir) E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 2002

International Conference Proceedings (27 entries)- Begüm ATASAYAR, Edis KORU, Semra CİRİK, 2016. PRODUCTION OF Nannochloropsis oculata IN BOTH HORIZONTAL AND VERTICAL GLASS TUBULAR PHOTOBIOREACTORS, Aquaculture - Oral Presentations, pg 70, FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY
- Edis Koru, Mustafa Deniz, Zehra Akın, 2015. Survey on Halophilic mıcroalgae Dunaliella sp. diversity of Çamaltı Saltpans (Sasalı-İzmir) and ıts Industrıal Importance, International Conference on Microalgae and Biofuels 30-31 JULY 2015, Koc University Sevgi Gonul Auditorium (SGKM) Istanbul-Turkey. (Poster Presentation).
- A. Günesa, H. Cakara, O.Akata, M. A. Guney, B.Ozkul, E. Koru,A.Y. Korkut C. Süzer, S.Cirik, K. Fırat, S. Saka,2014.Determination Of The Bioenergy Production Capacity From Biochemical Profiles Of Some Aquatic Phytoremediation Plants; Energy While Cleaning, Green Infrastracture and Sustainable Cities, GreInSus 2014 Izmir(Oral Presentation)
- Aksoy, F., Koru, E., Alparslan, M., 2013. Microalgae for Renewable Energy: Biodiesel production and Other Practices. 4th International Symposium on Sustainable Development. ‘Energy Issues and Solutions’. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 24th-26th May. (Oral Presentation)
- Koru, E. 2013. Türkiye'de Endüstriyel Uygulamalar İçin Mikroalg Ve Cyanobakteri Biyomasının Üretimi,II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda Sektörü İçin Innovasyon, 3-4 Haziran 2013, Swiss Otel Grand Efes-İzmir (Poster Sunum).
- Aksoy, F., Koru, E., Alparslan, M., 2013. Investigation of the Biological and Economic Properties of Dunaliella sp. Isolated from the Çamaltı saltworks. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24th-27th March, (Oral Presentation).
- Edis Koru, Begüm Atasayar, 2012. Growth and Biomass Profile of Spirulina (Arthrospira) platensis Production from Turkey (Nazilli-Aydın), EUROBIOTECH 2012 AGRICULTURE SYMPOSIUM, Organised by Europian Biotechnology Thematic Network Association and University of Erciyes 12 – 14 April 2012, Kayseri,Turkey (Oral Presentation).
-  Fatih Aksoy,Edis Koru, 2012. Physiologial Characterisation Of Dunalıella sp. (Chlorophyta, Volvocales) fram Çamaltı Saltworks (IZMIR-TURKEY),3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo, pg 113.(Oral presentation).
- G. Turan, A. Neori, H. Tekogul, E. Koru, and S. Cirik, 2011.Seaweed Resources and Their Potential Cultivation in Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMTA) for Bioenergy Production in Turkey. World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications 2011. Jun 21- 23,2011,İzmir. (Oral Presentation)
- Gamze Turan,Hatice Tekogul,Edis Koru,Semra Cirik, 2010. Seaweed-Based Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA): A Potent Solution For Sustainable Aquaculture In Turkey, AQUACULTURE 2010: Sustainable = Profitable, 1-5 March 2010, San Diego, California, United States (Oral Presentation)
- Edis Koru, Gürel Türkmen, 2010. Recent Developments On The Aplication Of Artemia In The Ornamental Fish Culture, 2nd International Symposium on Sustainable Development Conference ISSD 2010, June 8-9 2010, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina (Oral presentation)
- Gamze TURAN*, Edis KORU, Safak SEYHANEYILDIZ-CAN, Hatice TEKOGUL, Tugba SONMEZISIK, Semra CIRIK, 2010.Culture and fatty acid composition of the green alga, Botryococcus braunii Kütz., as an energy fuel cel 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VI) 15-18 June 2010 Çeşme-Izmir-Turkey.(Poster presentation).
- Gamze Turan, Edis Koru*, Semra Cirik, 2010.Microalgae for Renewable Energy (Biodiesel) and Greenhouse Gas Abatement, Canakkale Onsekiz Mart University World Universities Congress 20-24 Oct. 2010 Canakkale-Turkey (Oral Presentation)
- Edis Koru* and Yasar Durmaz, 2010. Biological and Industrial Importance of Çamaltı (Izmir-Turkey) Coastal Solar Saltworks Ecosystem, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium 26-28 October 2010 – Konya/Turkey. (Poster Presentation)
- Yaşar DURMAZ, Gamze AYDOĞAN, Şevket GÖKPINAR, Z. Vezan KARABULUT, Edis KORU. 2010. Microalgal Production In Wastewater, International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, USAS, 26-28 October 2010 – Konya/Turkey (Poster Presentation)
- Turan, G., Cirik, S., Koru, E., Tekogul, H., ve Seyhaneyıldız-Can, Ş. (2009). Su Yosunları (Algler) Kaynaklarının Biyodizel Üretiminde Kullanımı Üzerine Türkiye’den Örnekler. Uluslar arası katılımlı "Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları" TÜBAV TÜBAV Konferansları, 27–28 Eylül 2009, Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Konferans Merkezi, Ankara, Türkiye. (Sözlü Sunum).
- Turan, G., Cırık, S., Tekogul, H., Koru, E., Seyhaneyıldız-Can, S., and Neori, A. (2009). Value of Seaweed Cultivation in Bioremedetation of Aquaculture Effluents: A Sustainable IMTA Development Approach. European Aquaculture 09, 14–17 August, Trondheim, Norway (Poster)
- Turan, G., Tekogul, H., Koru, E., Cirik, S. (2009). Essential role of seaweeds cultivation in bioremediation of aquaculture effluents to shaping the ecologically-balanced coastal management. International Workshop on 'Integrated Coastal Zone Management " Izmir-Turkey (Poster)
- Turan, G., Tekogul, H., Koru, E., Cirik, S. (2009). Crucial role of seaweed-based Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) systems: An ecologically-balanced coastal management approach. International Workshop on 'Integrated Coastal Zone Management " 20-22 October 2009, Izmir-Turkey (Sözlü sunum)
- Turan, G., Tekogul, H., Koru, E., and Cırık, S., (2009). Contribution of Seaweed Cultivation IMTA Systems to Shaping Sustainable Aquaculture in Turkey. European Aquaculture 09, 14–17 August, Trondheim, Norway (Sözlü Sunum)
- Harun Dıraman and Edis Koru, 2008. Fatty acid profiles of some microalgae, Porphyridium cruentum and Botryococcus braunii, from Turkey, 6 th. Euro Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids in the 3 rd. Millennium: Challenges, Achievements and Perspectives, 07-10 September 2008, Athens-Greece, pg: 342, (Poster,Plant Lipids).
- Gamze Turan, Edis Koru, Hatice Tekoğul, Şafak Seyhaneyıldız, Erkan Can, Olcay Peker, Semra Cirik, 2007. Seaweed Aquaculture in Turkey: Pilot Projects With potential For Integrated Aquaculture Systems, Aquaculture Europe 07 October 24-27, 2007, Istanbul-Turkey, 564 p.
- Gamze Turan, Edis Koru, Hatice Tekoğul, Şafak Seyhaneyıldız, Olcay Peker and Semra Cirik, 2007. Seaweed Resources of Turkey, Aquaculture Europe 07 October 24-27, 2007, Istanbul-Turkey, 565-566 p.
- Harun Diraman and Edis Koru.2006. Fatty Acid Composition of Commercial Tablets of Spirulina platensis Used as a Food Supplement. World Conference and Exhibition on Oilseed and Vegetable Oil Utilization Processing, By-Products, Biodiesel,Specialty and Functional Oils,and New Applications &Technologies 14-16 August 2006 Istanbul,Turkey
- Cirik, S., Turan, G., Ak, İ., Koru, E. 2006. Gracilaria verrucosa (Rhodophyta) Culture in Turkey. International Conference on Coastal Oceanography and Sustainable Marine Aquaculture. –Confluence and Synergy, 2-4 May 2006, Sabah, Malaysia (Oral Presentation)
- Koru, E., Cirik, S. 2002. Biochemical Composition Of Spirulina Biomass In Open-Air System, 1st. International Congress on the Chemistry of Natural Products 'ICNP-2002' Trabzon-Turkiye
- Koru, E., Cirik, S., Koray, T. 1997. Observation on Ecology of Çamaltı Saltpond (İzmir/Turkiye) Artemia parthenogenetica Population, Mediterranean Fisheries Congress 9-11 April 1997, Izmir-Turkiye

National Conference Proceedings (34 entries)- Aysun Kop, Ali Yıldırım Korkut, Hatice Tekoğul, Gamze Turan, Hülya Saygı,Çiğil İnkaya, Yaşar Durmaz, Müge Aliye Hekimoğlu, Semra Cirik, Ediz Koru, Boran Karataş, Şevket Gökpınar, Asiye Nur Saltan, 2017. Alternatif Yem Hammadeleri ve Formülasyonları ile Balık Yemi Maliyetlerinin Düşürülmesi Üzerine Bir Araştırma, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 12-15 Eylül 2017, Sinop (Poster Sunumu).
- Ulviye Karacalar, Gamze Turan, Semra Cirik, Şevket Gökpınar, Gözde Elgin Cebe, Edis Koru, İsmail Öztürk, Selin Aktar, Pınar Akdoğan Şirin, Caner Şirin, 2017. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Hastalıkların Tedavisinde Alglerin Kullanımı, 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 12-15 Eylül 2017, Sinop (Poster Sunum).
- Mihriban Özen, , Gizem Seren Karatay, Muharrem Balcı, , Cem Dirlik, Edis Koru, Mete Yılmaz, 2016. Bursa Teknik Üniversitesi Alg ve Siyanobakteri Kültür Koleksiyonu: Tür ÇeĢitliliği ve Filogenetik Karakterizasyonları ,2. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2016, Seferihisar, İzmir
- Koru, E., 2014. Türkiye'de Su Ürünleri Faaliyetlerinde Alglerin Balık Yemi Olarak Önemi ve Kullanımının Geliştirilmesi, III. BALIK BESLEME ve YEM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI (Uluslararası Katılımlı),(III. FISH NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY WORKSHOP),İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-5 Eylül 2014, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Fisheries 4 – 5 September 2014,Türkiye'de Su Ürünleri Faaliyetlerinde Alglerin Balık Yemi Olarak Önemi ve Kullanımının Geliştirilmesi (The Importance And Use Of Algae As Aquafeed To Improve Productıon In Aquaculture Actıvıtıes In Turkey),(Poster Sunum).
- Koru, E., Türkmen, G. 2014. Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Akvaryum Bitki Türleri Konusunda Ön Çalışma, 1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, 30-31 Ekim 2014 Antalya-Türkiye.(Sözlü sunum).
- Delice, G.G., Koru, E.,Tulunay, Ç., 2014. Tuzlaların Canlı Yem Kaynağı Olarak Akvaryum Sektöründeki Önemi,1. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, 30-31 Ekim 2014, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum).
- Gözdem Gölgem Delice, Edis Koru, 2013. Çamaltı Tuzlası (İzmir,Türkiye)dan Toplanan Artemia parthenogenetica'nın Farklı Kurutma Şekillerinin Açılma Oranına Etkisi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 3-6 Eylül 2013, İstanbul. (Sözlü sunum).
- Edis Koru, Fatih Aksoy, 2012. Türkiye’de Endüstriyel Amaçlı Alg Üretim Çalışmaları,Fisheries and Aquatic Sciences - Balıkçılık ve Akuatik Bilimler 21-24 Kasım 2012,Eskişehir-Türkiye.Poster Sunum Sözlü Tartışma (PSST)
- Semra Cirik, Edis Koru, Şafak SeyhaneYıldız Can, Gamze Turan, Hatice Tekoğul, Tuğba Sönmezışık, Fatih Aksoy. 2011. Dunaliella bardawill (Chlorophyceae)den Lipit Üretimi,XVI. Ulusal Su Ürünleri Kongresi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 25-27 Ekim 2011,Antalya.(Sözlü sunum).
- Semra CİRİK, Edis KORU, Hatice TEKOĞUL, Gamze TURAN, Şafak SEYHANEYILDIZ-CAN, Tuğba SÖNMEZIŞIK, 2010. Mikroalg Chlorella Beijer. Kültürü ve Biyodizel için Lipit Miktarının Arttırılması Üzerine Bir Araştırma IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’nu, 4-6 Ağustos 2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi-BOLU (Poster Sunumu).
- CİRİK, S., Koru, E., Tekoğul,H., Turan, G., Seyhaneyıldız Can, Ş., ve Sönmezışık, T. (2009). Mikro-alglerden biyodizel üretimi üzerine ilk notlar. 9. Ulusal Ekoloji ve Çevre Konferansı, 7–10 Ekim 2009, Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp. (Poster)
- Tekoğul,H., Turan,G., Cirik,S., Koru,E., Seyhaneyıldız,Ş. 2007. Ludwigia repens' in Gelişimine Sıcaklığın Etkisi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla (Poster)
- Cirik,S., Gökpınar,Ş., Koru,E., Seyhaneyıldız,Ş., Turan,G., Tekoğul,H. 2007. Evsel Atık Suların Planktonik Alg Spirulina platensis Geitler, İle Arıtılması Üzerine Gözlemler, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla (Poster)
- Turan,G., Cirik,S., Tekoğul,H., Koru,E., Seyhaneyıldız,Ş., Peker,O., Can,E. 2007. Entegre Akvakültür Sistemlerinde Deniz Yosunlarının Yetiştiriciliği, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla (Poster)
- Tekoğul,H., Cirik,S., Turan,G., Koru,E., Seyhaneyıldız,Ş. 2007. Atık Suların Lemna minor (Su Mercimeği) İle Biyolojik Arıtımı üzerine İncelemeler, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla (Sözlü sunum)
- Cirik,S., Turan,G., Tekoğul,H., Koru,E.,Seyhaneyıldız,Ş., Karacalar,U., Peker,O. 2007. Urla Kıyılarında (İzmir) Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Makroalg (Phaeophyta) Türlerinin Fukoidan İçeriklerinin Tespiti, XIV Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla (Sözlü sunum)
- Koru,E., Seyhaneyıldız,Ş.2006. Botryococcus braunii (Chlorophyceae) Mikroalginin Biyodizel İçin Üretimi, Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu 14-15 Aralık 2006, İzmir
- Gamze Turan, İlknur Ak, Semra Cirik, Edis Koru, Aslı Kaymakçı Başaran. 2006. Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 23, Ek. (1/2): 305-309 Su ürünleri Yetiştiriciliği XIII. Ulusal Su ürünleri sempozyumu, 1-4 Eylül 2005 Çanakkale
- Koru,E., Cirik,S.,2005. Alglerin Gıda Endüstrisinde Kullanımı, Gıda Kongresi 2005, 19-21 Nisan 2005,Bornova-İzmir.
- Turan,G., Ak,İ., Cirik,S., Koru,E., Başaran,A., 2005. Entansif Balık Kültüründe Gracilaria Verrucosa (Hudson) Papenfuss Yetiştiriciliği, XIII. Ulusal Su Ürünleri Kongresi, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale.
- Koru,E.,2005. Algal Biyoteknoloji ve Ege Bölgesindeki Uygulamalar, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 31 Ağustos-2 Eylül 2005 Eskişehir.
- Koru, E, 2003.Türkiye’:deki Doğal Artemia Kaynaklarının Özellikleri Üzerine Bir Çalışma,XII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ.
- Koru, E., Cirik, S., Gökpınar, Ş., Dalay, M., Durmaz, Y., 2003. Fonksiyonel Ve Nutrasötik Bir Alg Spirulina: Türkiye’:de Üretimi Ve Kullanımı, I. Ulusal Gıda Ve Beslenme Kongresi (TÜBİTAK MAM) 29 Eylül-01 Ekim 2003 İstanbul
- Gökpınar, Ş., Cirik, S., Işık, O., Koru, E., Turan, G., 2003. Porphyridium cruentum’: un Dışarıda Yapılan Kültürlerinde Farklı Kurutma Yöntemlerinde Algal Biyomasın Yağ Asitleri İçeriği Bakımından Karşılaştırılması, XII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ.
- Durmaz, Y., Koru, E., Gökpınar, Ş., Cirik, S., 2003. Akuakültürde Kullanılan Isochrysis galbana (Haptophyceae) Dunaliella salina (Chlorophyceae) ve Tetraselmis suecica (Prasinophyceae) Mikroalglerinin Besin Değeri I. Ulusal Gıda Ve Beslenme Kongresi (TÜBİTAK MAM) 29 Eylül-01 Ekim 2003 İstanbul
- Koru, E., Cirik, S., Gökpınar, Ş., Durmaz, Y., Turan, G., 2003. Mikroalgal Biyoteknolojinin Gelişimi Ve Kullanım Alanları,XII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003 Elazığ.
- Koru,E., Cirik,S., 2001. Çamaltı Tuzlası (İzmir/Türkiye) Artemia Populasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Kıyıları 01, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı 26-29 Haziran –İstanbul.
- Cirik,S.,Koru,E., Beğburs,R,C., 2001. Ürkmez Baraj Gölü (İzmir) Fitoplanktonu Üzerine Bir Araştırma, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- Dalay,C.M., Cirik,S., Koru,E., Yılmaz,M., 2001. Türkiye Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- Cirik,S., Koru,E., Yılmaz,M., 2001. Türkiye’de Fitoplankton Üretiminin Durumu, I. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, İzmir.
- Dalay,M.C, Cirik,S., Akdeniz,C., Koru,E., Yılmaz,M., 2000. Ülkemiz Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, Biyoteknoloji ve Sanayi Sempozyumu, 06-09 Mart 2000, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM), Bornova/
- Koru,E., Cirik,S., 1999. Alglerin Tarım Ve Endüstride Kullanımı, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999, İzmir.
- Güner,Y., Koru,E., Tenekecioğlu,E., 1999. Yayın Balığı (Silurus glanis L.1766) Yavru Üretimi, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana.
- Conk-Dalay,M., Cirik,S., Koru,E, 1997. Spirulina platensis (Geitl,1930) Mikroalginin Protein Değeri Üzerine Bir Araştırma, IX. Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Eğirdir/Isparta.

Number of References0 times self referenced.
119 times referenced by other.
Referrer Publications (119 entries)- 2017, Bakınız: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=-fTrhSIAAAAJ&authuser=1
- 2017, Rachana Singh1, Parul Parihar , Madhulika Singh, Andrzej Bajguz , Jitendra Kumar,Samiksha Singh, Vijay P. Singh and Sheo M. Prasad, 2017. Uncovering Potential Applications of Cyanobacteria and Algal Metabolites in Biology, Agriculture and Medicine: Current Status and Future rospects, Frontiers in Microbiology | www.frontiersin.org , April 2017 | Volume 8 | Article 515
- 2017, Jun Cheng , Hongxiang Lu, Xin He, Weijuan Yang, Junhu Zhou, Kefa Cen, 2017. Mutation of Spirulina sp. by nuclear irradiation to improve growth rate under 15% carbon dioxide in flue gas,Bioresource Technology.238 (2017) 650–56,http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2017.04.107 0960-8524/2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
- 2016, FREDERICO PACHECO MILITÃO, 2016. Efeito da temperatura no cultivo unialgal e misto de microalgas (crescimento e composição bioquímica) como subsídio para a aplicação biotecnológica, (Master of Scince), In:KORU, E.; CIRIK, S. Spirulina platensis (Cyanophyceae) Mikroalginin Büyümesine ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi. Journal Of Fisheries & Aquatic Sciences, Bornova, v. 20, n. 4, p.419-422, 2003.
- 2015, Hafidh Al Mahrouqi, Mohamed Amar Naqqiuddin, Jackson Achankunju,Hishamuddin Omar and Ahmad,Ismail, 2015.Different salinity effects on the mass cultivation of Spirulina (Arthrospira platensis) under sheltered outdoor conditions in Oman and MalaysiaJ. Algal Biomass Utln. 2015, 6 (1): 1-14,ISSN: 2229 – 6905
- 2015, Jingjing Lia, Ying Liua, Jay J. Chenga,b, Michal Mosc and Maurycy Daroch, 2015. Biological potential of microalgae in China for biorefinery-based production of biofuels and high value compounds, NBT-756; No of Pages 9, J. of New Biotechnology.
- 2015, Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, 2015. The importance of γ-linolenic acid in the prevention and treatment, Postepy Hig Med Dosw (online), 2015; 69: 892-904,e-ISSN 17323.http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1162991.
- 2015, Zafilaza Armand, Andriantsimahavandy Abel, Ramamonjisoa Daniel Joseph, Andrianainarivelo Mahandrimanana, 2015. An Evaluation Study of the Cultivation of Spirulina in the Area of Sambirano, Madagascar, International Journal of Food Science and Nutrition Engineering 2015, 5(3): 101-114 DOI: 10.5923/j.food.20150503.01.
- 2014, Armen Nainggolan, Agus Oman Sudrajat Sudrajat, Nur Bambang Priyo Utmo Utomo, Enang Harris Harris, 2014.Ovarian Maturation in Asian Catfish (Clarias sp.) by Combination Oodev and Nutrition Addition Spirulina plantesis, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vl:15, No:1. ISSN 2307-4531.
- 2014, Gökce, D., Ozhan, Turhan, D., 2014. Effects of salinity tolerances on survival and life history of 2 cladocerans, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY,Volume:38,Issue:3,Pages:347-353,DOI: 10.3906/zoo-1304-21.
- 2014, Chi, ZY (Chi, Zhanyou); Elloy, F (Elloy, Farah); Xie, YX (Xie, Yuxiao); Hu, YC, 2014. Selection of Microalgae and Cyanobacteria Strains for Bicarbonate-Based Integrated Carbon Capture and Algae Production System, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, Volume:172, Issue:1,Pages:447-457, DOI: 10.1007/s12010-013-0515-5.
- 2014, Jafari, SMA (Jafari, Seyed Mohammad Ali); Rabbani, M (Rabbani, Mohammad); Emtyazjoo, M (Emtyazjoo, Mozhgan); Piryaei, F (Piryaei, Fatemeh), Effect of dietary Spirulina platensis on fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet, AQUACULTURE INTERNATIONAL, Volume: 22,Issue:4,Pages:1307-1315,DOI: 10.1007/s10499-013-9748-0.
- 2014, Zhai, SW (Zhai, Shao-Wei, Liu, SL (Liu, Shu-Lan, 2014.Effects of Dietary Quercetin on the Growth Performance, Digestive Enzymes and Antioxidant potential in the Hepatopancreas of Tilapia (Oreochromis niloticus, ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, Volume: 66, Pages: 1-7.
- 2014, Ozdemir, N; Demirak, A; Keskin, F, 2014. Quality of water used during cage cultivation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Bereket HES IV Dam Lake (Mugla, Turkey), ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Volume: 186, Issue: 12, Pages: 8463-8472, DOI: 10.1007/s10661-014-4030-0
- 2014, http://www.intechopen.com/books/howtoreference/food-additive/earth-food-spirulina-arthrospira-production-and-quality-standarts
- 2014, Nasreen M. Abdulrahman and Hawkar J. Hamad Ameen, 2014.Replacement of Fishmeal with Microalgae Spirulina on Common Carp Weight Gain, Meat and Sensitive Composition and Survival, Pakistan Journal of Nutrition 13 (2):93-98, ISSN 1680-5194, © Asian Network for Scientific Information.
- 2014, Seyed Mohammad Ali Jafari, Mohammad Rabbani, Mozhgan Emtyazjoo, Fatemeh Piryaei, 2014. Effect of dietary Spirulina platensis on fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet, Aquaculture International, August 2014, Volume 22, Issue 4, pp 1307-1315.
- 2013, B. W. B. Holman and A. E. O. Malau-Aduli, 2013. Spirulina as a livestock supplement and animal feed,Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume 97, Issue 4, pages 615–623, August 2013
- 2013, Tulika Mishra*, Mahavir Joshi, Sanpreet Singh, Pallavi Jain, Ratan Kaur,Sakeena Ayub, Karamjeet Kaur, 2013. SPIRULINA: THE BENEFICIAL ALGAE, International Journal of Applied Microbiology Science, 2(3):21-35,ISSN-2277-6079.
- 2013, Mehmet Ali ÇELİK,Ali Ekber GÜLERSOY,Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Çevresindeki Arazi Kullanım Faaliyetlerinin Göl Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences,Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences,Ağustos 2013, Sayı:29, ss.191-200
- 2013, Progetto: “Produzione ed estrazione di coloranti naturali da residui della produzione del pomodoro e colture cellulari fotosintetiche” – BIOCOLOR – CUP: G66D11000470009 - Progetto finanziato con fondi del PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale.Newsletter bibliografia.http://www.biocolor.it/sites/default/files/eventi/NL%20biblo.pdf
- 2013, Afaf DJAGHOUBI, 2013. Impact de la salinité des eaux de la région de Ouargla sur le comportement de Spiruline "Arthrospiraplatensis" (Souche de Tamanrasset, MASTER ACADEMIQUE/PROFESSIONNEL, UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Sciences de la natures et de la vie et des sciences de la terre et de l'univers Département des Sciences Agronomique, (Algérie).
- 2013, Aisha Mahmood Al‐Turkustani, 2013.Thermodynamic, chemical and electrochemical investigation of pandanus tectorius extract as corrosion inhibitor for steel in sulfuric acid solutions,European Journal of Chemistry 4(3)(2013):303‐310.ISSN 2153‐2249 (Print) / ISSN 2153‐2257 (Online)  2013 EURJCHEM DOI:10.5155/eurjchem.4.3.303‐310.805
- 2013, Mahdi Teimouri, Abdolsamad Keramat Amirkolaie,Sekineh Yeganeh, 2013.The effects of Spirulina platensis meal as a feed supplement on growth performance and pigmentation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture Volumes 396–399, 1 June 2013,Pages 14–19, doi:10.1016/j.aquaculture.2013.02.009
- 2012, Mercedes Alonso • Fa´tima C. Lago • Juan M. Vieites • Montserrat Espin˜eira,2012. Molecular characterization of microalgae used in aquaculture with biotechnology potential, Aquacult Int (2012) 20:847–857,DOI 10.1007/s10499-012-9506-8.
- 2012, Ebru TEKİN, Mustafa ATEŞ, Özge KAHRAMAN, 2012. Poly-3-hydroxybutyrate-producing extreme halophilic archaeon: Haloferax sp. MA10 isolated from Çamaltı Saltern, İzmir, Turk J Biology 36 (2012) 303-312, doi:10.3906/biy-1102-16
- 2012, Mujizat Kawaroe1,Tri Prartono,Ayi Rachmat,Dahlia Wulan Sari1,Dina Augustine, 2012.Laju Pertumbuhan Spesifik dan Kandungan Asam Lemak pada Mikroalga Spirulina platensis, Isochrysis sp. dan Porphyridium cruentum,ILMU KELAUTAN September 2012. Vol. 17(3):125-131,ISSN 0853-7291,www.ijms.undip.ac.id
- 2011, Graziella MURA, Sulhi R. ÖZKÜTÜK, Cem AYGEN and Vezio COTTARELLI.New data on the taxonomy and distribution of anostracan fauna from Turkey, Journal of Biological Research-Thessaloniki 15: 17 – 23, 2011.
- 2011, Ivan Ilieva, Georgi Petkova, Jaromir Lukavskyb, Sevdalina Furnadzhievaa, and Rayna Andreevaa 2011. ,Do Cyanobacterial Lipids Contain Fatty Acids Longer Than 18 Carbon Atoms?, Zeitschrift für Naturforschung C, A Journal of Biosciences May-Jun;66(5-6):267-76, ISSN 0939-5075
- 2011, PAN Xiao-Fu,YANG Jun-Xing,CHEN Xiao-Yong,LI Zai-Yun, 2011.Broodstocks management, fecundity and the relationship between egg size and embryo survival ability of Sinocyclocheilus grahami, Animal Science Research, Zoological Research, Apr.32(2): 196−203,1040/Q,ISSN 0254-5853,DOI:10.3724/SP.J.1141.2011.02196
- 2011, Aly,M.S,I, Amber.S. Gad,El Sayed M. Kamel,2011. roduction and application of Spirulina platensis rich in fatty acids, and vitamins, Journal of American Science, 2011;7(2), http://www.americanscience.or.
- 2010, C. Kamala and M.G. Sethuraman, 2010. Spirulina platensis – A novel green inhibitor for acid corrosion of mild steel, Arabian Journal of Chemistry
- 2010, Hilal Kargin Yilmaz,Deniz Ayas and Harun Yilmaz, 2010. The Effects of Different Salinity Ratios on Reproductive Rates and Proximate Composition of Spirulina platensis in a Helical Photobioreactor, Journal of Animal and Veterinary Advances Year: 2010 | Volume: 9 | Issue: 18 | Page No.: 2427-2431 DOI: 10.3923/javaa.2010.2427.2431
- 2010, Burcu Saygıdeger Demira S. Seyhan Tükel, 2010. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 64 (2010) 123–128
- 2010, Dernekbasi, S (Dernekbasi, Seval); Unal, H (Unal, Hatice); Karayucel, I(Karayucel, Ismihan); Aral, O (Aral, Orhan).2010. Effect of Dietary Supplementation of Different Rates of Spirulina (Spirulina platensis) on Growth and Feed Conversion in Guppy (Poecilia reticulata Peters, 1860), JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, Volume: 9,Issue: 9,Pages: 1395-1399
- 2009, PAN Xiao-fu, LIU Shu-wei,LI Zai-yun, YANG Jun-xing, 2009. Artificial Propagation and Larvae Cultivation of Sinocyclocheilus tingi, Animal Science Research, Zoological Research, Aug. 30(4):463-467, -1040/Q ISSN 0254-5853, DOI:10.3724/SP.J.1141.2009.04463.
- 2009, Scott V. Harding, Hai Lin Zhao, Christopher P. F. Marinangeli, Anthony G. Day, Harrison F. Dillon, Deepak Jain and Peter J. H. Jones.2009. Red algal cellular biomass lowers circulating cholesterol concentrations in Syrian golden hamsters consuming hypercholesterolaemic diets, British Journal of Nutrition, 102, 842–847. doi:10.1017/S0007114509380046.
- 2008, İhsan Yaşa, Özge Kahraman, Ebru Tekin, Ali Koçyiğit. Isolation and molecular identification of extreme halophilic archaea from Çamaltı Saltern,E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences,Volume 25,Issue (2): 117–121,ISSN 1300 - 1590.
- 2006, Suzer C, Saka S, Firat K.,Effects of illumination on early life development and digestive enzyme activities in common pandora Pagellus erythrinus L. larvae, AQUACULTURE 260 (1-4): 86-93 SEP 29 2006
- 2006, Suzer C, Firat K, Saka S. Ontogenic development of the digestive enzymes in common pandora, Pagellus erythrinus, L, AQUACULTURE RESEARCH 37 (15): 1565-1571 NOV 15 2006
- 2003, Saygi,Y. Effects of hydrogen peroxide, cold storage and decapsulation on the hatching success of Artemia cysts ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH 55 (2): 107-113 JUN 2003
Books (4 entries)- Edis Koru, 2017. İzmir Çamaltı Tuzlası (Sasalı/Çiğli) ve Tuzla Karidesi Artemia sp., sayfa 223-228, In: Tuncay Kınacıgil, Zafer Tosunoğlu, Şükran Çaklı, Erhan BEY, . Hakan Öztürk (Eds.), İzmir Balıkçılığı, Birinci Baskı, İBB Kültür Hizmetleri, ISBN: 978-975-18-0222-4, Kristal Reklam ve Matbaacılık Hizmetleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sok. No: 7 Beşiktaş - İstanbul, 304 sayfa.
- Berna Kılınç, Semra Cirik, Gamze Turan,Hatice Tekogul and Edis Koru, 2013. Seaweeds for Food and Industrial Applications, In: Food Industry, Edited by Innocenzo Muzzalupo,Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia,ISBN 978-953-51-0911-2, Copyright © 2013 InTech,Chapter 31, p:735-748, http://dx.doi.org/10.5772/55834.
- 2012, Edis Koru,Earth Food Spirulina (Arthrospira): Production and Quality Standarts, in: Food Additive, (ed.)Prof.Dr.Yehia El-Samragy,ISBN 978-953-51-0067-6, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, p 256.
- 2011, Genel Biyoloji-Su Ürünleri Laboratuvar Kılavuzu, 110 sayfa, ISBN. 978-605-4222-15-5, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Matbaası,Çanakkale. (Yazarlar: Edis Koru, İlknur Ak, Pınar İşmen, Mehmet Çulha).

Finished Research Projects (20 entries)- 2017, TÜBİTAK-TEYDEP 1507, - 7151513 Numaralı proje, TÜBİTAK-TEYDEB 1507-KOBİ Ar-Ge Projesi "Güney Ege Bölgesinde (MUĞLA-SEYDİKEMER) Arthrospira (Spirulina maxima) Mikroalginin Üretim Şartlarının Optimizasyonu Ve Endüstriyel Kullanımının Oluşturulması " PROJE DANIŞMANI
- 2015, Aysun KOP, Semra Cirik, Şevket Gökpınar, Ali Yıldırım Korkut, Yaşar Durmaz, Müge Aliye Hekimoğlu, Ediz Koru, Hülya SAYGI, Hatice Tekoğul, Gamze Turan, Asiye Nur Saltan, Boran Karataş, Çiğil İnkaya, 2015. Alternatif Yem Hammadeleri ve Formülasyonları ile Balık Yemi Maliyetlerinin Balık Yemi Maliyetlerinin düşürülmesi üzerine bir araştırma, 12-SÜF-017 Numaralı BAP Projesi.(Araştırmacı).
- 2014, Koru, E., 2014. Çamaltı Tuzlası (Sasalı-İzmir) Artemia Populasyonunun Biyoekolojisi, Islah Çalışmaları Ve Ekonomiye Kazandırılması, Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Projesi, Bornova-İzmir.(Proje Yürütücüsü).
- 2014, TÜBİTAK 1001-114Z274 Numaralı araştırma projesi, İzmir Çamaltı Tuzlası’nın Mikrobiyal Çeşitliliği ve Bulunan Organizmaların Biyoteknolojik Potansiyellerinin Araştırılması adlı ve 114Z274 no’lu TÜBİTAK projesi (devam eden proje), (Projede Araştırmacı).
- 2013, Saka,Ş., Fırat,K., Güney, A.M., Cirik, S., Korkut, Y.A,Süzer,C., Koru,E., Güneş,A., Çakar,H., Akat,Ö., Özkul, B., 2013. Fitoremediasyon(Yeşil Islah)Çalışmalarında Kullanılan Bazı Su Bitkilerinin Yan Ürün Potansiyellerinin Belirlenmesi İçin Biyokimyasal Profil Tespiti, BAP 11-SÜF-030,(Araştırmacı).
- 2011, Araştırma Projesi, Mikroalglerden Yenilenebilir Temiz Bir Enerji Kaynağı Olarak Biyodizelin Üretilmesi.TÜBİTAK Projesi, Proje No:107Y013, Projede Araştırmacı.
- 2008, Cirik,S., Turan,G., Koru,E., Tekoğul,H., Seyhaneyıldız,Ş., Neori., A. 2008. Akvakültür sistemlerinde Suların Arıtılmasında Makroalglerin Biyofilitre olarak Kullanılması E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Bornova-İzmir.
- 2007, Cirik, S., Koru, E., Turan, G., Karacalar, U., Tekoğul, H., Seyhaneyıldız, Ş. 2007. Urla Kıyılarında (İzmir) Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Makroalg (Phaeophyta) Türlerinin Fukoidan İçeriklerinin Tespiti, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2004/SÜF 002, Bornova-İzmir
- 2007, Tekoğul, H., Cirik, S., Koru, E., Turan, G., Seyhaneyıldız, Ş. , 2007. Vallnisneria spiralis’in değişik besin ortamlarında yetiştiricilik çalışmaları.EÜ BAP Proje No: 2006/SÜF/02 (Araştırmacı).
- 2006, Gökpınar,Ş.,Cirik,S.,Göksan,T.,Durmaz,Y.,Koru,E.,Turan,G.,Ak,İ.2006. Haematococcus pluvialis(Chlorophyceae) Ülkemiz Koşullarında Ticari Üretim Potansiyelinin Araştırılması E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu (BAP) Proje No:2003-SÜF-009, Bornova-İzmir (Araştırmacı)
- 2004, Araştırma Projesi, Güner,Y., Özden,O., Altunok,M., Koru,E., Diler,İ,. Kırma Mercan (Pagellus erythrinus, L.1758) Üretimi, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM) destekli proje, Proje No: 99 BİL-09,(Araştırıcı).
- 2004, Cirik,S., Koru,E., Turan,G., Ak, İ., 2004. Ülkemiz Koşullarına Uygun Gracillaria sp. Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi,Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2001/SÜF/008 No’:lu Proje,Bornova-İzmir (Araştırmacı)
- 2004, Cirik,S., Koru,E., Turan, G., Ak, İ., 2004.Entansif Balık Kültüründe Gracilaria verrucosa Yetiştiriciliği, EBİLTEM E04- No’:lu proje (Araştırmacı)
- 2004, Dalay,C.M.,Cirik,S.,Özdemir,G.,Koru,E.,Manaz,E.,Kavla,H.,Sevgili,T.2004. İç Sularda Bulunan Bazı Mikroalglerin Kültür Kolleksiyonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projesi,Proje No: 101-Y-052, İzmir (Araştırmacı)
- 2003, Koru,E., Cirik,S., Hışıl,Y., Çağırgan,H,. Tanrıkul, T., Karacalar, U., Durmaz, Y., 2003. Çamaltı Tuzlası (İzmir) Artemia parthenogenetica’: nın Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Saptanması EBİLTEM E04-1101 No’:lu Proje (Proje Yürütücüsü)
- 2003, Gökpınar, Ş., Cirik, S., Durmaz, Y., Koru, E., 2003. Porphyridium cruentum (Porphyridiaceae) un Laboratuar Ve Dış Ortamda Yapılan Kültürlerinde Algal Biyomas Üretim Performanslarının Karşılaştırılması, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), Proje No:E04/06/02. Bornova-İzmir(Araştırmacı)
- 2001, Dalay,M.C, Cirik,S., Akdeniz,C., Yılmaz,M., Koru,E., 2001. Ülkemiz Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(EBİLTEM), Proje No:99/BİL/006, Bornova/İzmir. (Araştırıcı).
- 2000, Gökpınar, Ş., Cirik, S., Koru, E Göksan, T,. Durmaz, Y.,2000. - Chlorella zofingiensis’in miksotrofik döngüde sürdürülen kültürlerinde yüksek yoğunluklu algal biyomas eldesi, Proje Kodu: 2000/SUF/003, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Araştırma ve Fon Saymanlığı Bornova-İzmir. (Araştırmacı).
- 1998, Koru,E., Cirik,S., Conk-Dalay,M, 1998. Tatlısu Balıkları Yetiştiriciliğinde Kullanılan Mikroalg (Monoraphidium minitum (Nag.)Komar-Leg., Scenedesmus abundans (Kirchner)Chod., Chlorella vulgaris Beijer.) Kültürleri, T.C. E.Ü. Araştırma Fonu Saymanlığı (Proje Yürütücüsü)
- 1997, Cirik,S., Alpbaz,A., Conk-Dalay,M., Koru,E., 1997. Spirulina platensis (Gom.)Geitler Mikroalginin Yoğun Kültürü Üzerine Bir Araştırma, T.C. E.Ü. Araştırma Fonu saymanlığı, Proje No: 96/SÜF/004, Bornova/İzmir. (Araştırıcı).
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Biyoteknoloji Derneği üyeliği (2000-2008)
- International Society for Salt Lake Research (ISSLR) üyeliği (1997-2008)
- Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi (KAY) üyeliği (1998-2008)
Granted Prizes (3 entries)- 2009, Onur Belgesi- Onkoloji Kanserle Savaş Derneği
- 2004, 'Proje Yarışması 2004' de Tıbbi ve Biyolojik Bilimler Kategorisinde 3.lük ödülü
- 2000, 'Proje Sergisi 2000' da Mühendislik Bilimleri Kategorisinde 3.lük ödülü
Student's Completed Thesis (5 entries)- Yüksek Lisans, 2014, Begüm ATASAYAR, Akuakültürde Kullanılan Mikroalglerin Fotobiyoreaktörde Üretimi Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Edis KORU
- Doktora, 2012, Demir köprü Baraj Gölü’nde (Manisa) Mevsimsel Plankton Topluluk Yapısı Değişimleri, Ersin R. Tenekecioğlu, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yetiştiricilik ABD, Bornova-İzmir. (Danışman: Prof.Dr. Semra Cirik, Yrd.Doç.Dr. Edis Koru)
- Yüksek Lisans, 2012, Fatih Aksoy, Çamaltı Tuzlası’ndan İzole Edilen Dunaliella sp.'nin Biyolojik ve Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması(Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Edis KORU), E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı,...
- Doktora, 2010, Şafak Seyhaneyıldız CAN. Botryococcus braunii ve Spirulina platensis Mikroalglerinden Temiz ve Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı Olan Biyodizelin Elde Edilmesi , E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yetiştiricilik ABD, Doktora tezi, 115 sayfa. Bornov...
- Yüksek Lisans, 2006, G.Levent KASAL, Endüstriyel Ölçekli Spirulina Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik ABD, Bornova-İzmir.(Danışman:Yrd.Doç.Dr. Edis KORU).