Akademik BilgilerESİN ÇEBER TURFAN
PROFESÖR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: esin.ceber@ege.edu.tr
- E-posta: esinceber@gmail.com
- Telefon: 3882851 / 3113379, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- Ebelik Bölümü
- Web sayfası: http://bornova.ege.edu.tr/iasaglik
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Administrative / Academic Duties (30 entries)- 2017, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (Sağlık Bilimleri alanında), 2017-
- 2017, Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu, 2017-
- 2017, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu Müdür V., 2017-2018
- 2017, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu (Sağlık Bilimleri Alanında), 2017-
- 2016, Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu, Eğitim Öğretim Alt Komisyonu. , 2016
- 2015, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Müdür Vekili, 2015-2016
- 2015, EBEARGE (Ebelik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, 2015-2016
- 2015, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı, 2015-2016
- 2015, EBEARGE (Ebelik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2015
- 2015, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan, 2015-2016
- 2014, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Web Tasarım Komisyonu Üyesi, 2014-2015
- 2013, Ege Üni. İzmir Atatürk SYO Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) İdari Değerlendirme Komisyonu (İDEK), 2013-2016
- 2013, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Eğitim Komisyonu, 2013-2016
- 2012, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2012
- 2012, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı, , 2012-2015
- 2010, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Sağlık Eğitimleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı, 2010-2012
- 2009, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Üyesi, 2009-2016
- 2008, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı, 2008-2012
- 2008, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Eğitim Komisyonu Üyesi, 2008-2016
- 2007, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Memurluğu AD Başkanı, 2007-2008
- 2006, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Stratejik Plan Komisyonu Başkanı, 2006-2008
- 2005, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, 2005-2008
- 2005, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Proje Alt Komisyonu, 2005-2015
- 2002, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, 2002-2005
- 2002, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Proje Alt Komisyonu Başkanı, 2002-2005
- 2000, E.Ü.İ.A.S.Y.O. Araştırma Danışma Komisyonu Başkanı, 2000-2010
- 1999, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı, 1999-2002
- 1998, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, 1998-2002
- 1990, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Araştırma Görevlisi, 1990-1998
- 1989, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi Hemşire, 1989-1990
Other Professional Activities (173 entries)- 2018, Davetli Konuşmacı, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ebelik Ve Doğum Sempozyumu 2.Oturum: Doğum Sürecinde Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli, Hastaneye Gelen Gebe İle İlgili Etkili İletişim Ve Mahremiyet,Ankara 25.04.20, 2018
- 2018,Chairman, 1st International Midwifery Training and Research Development Congress, 2018
- 2018, Eğitimci, SBÜ Tepecik Araştırma Hastanesi Ebe ve Hemşireler İçin Eğitici Eğitimi, 24-26 Ekim 2018 İzmir, 2018
- 2018, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, III. ENGELSİZMİR 2018 "Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam" KONGRESİ 01-03 Kasım 2018, 2018
- 2018, Kongre Bilimsel Kurul Üyesi, DEKAUM II. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, 4-5 Ekim 2018 İzmir, 2018
- 2017, Panel Konuşmacısı, 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Birinci Basamakta Sağlık Çalışanlarının İstihdam Sorunları, Ebelik Açısından Birinci Basamakta İstihdam Sorunları, 18 Mart 2017 Antalya, 2017
- 2017, Eğitimci, Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2017- İzmir , 2017
- 2017, Panel Konuşmacısı, Ebelik Bakımının Güçlendirilmesinde İletişim, İletişim İçin Önce Anlamak: Doğumdan Önce-Doğumdan Sonra, I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi, 04-06 Mayıs 2017, İzmir, 2017
- 2017, Oturum Başkanı, Ebelik Bakımının Güçlendirilmesinde İletişim, I. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kongresi, 04-06 Mayıs 2017, İzmir, 2017
- 2017, Konferans, Aile Ebeliği, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi 11-14 Mayıs 2017, Adana, 2017
- 2017, Bilimsel Kurul Üyesi,3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22-24 Eylül 2017, Ankara, 2017, 2017
- 2017, Bilimsel Kurul Üyesi,1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ Adnan Menderes Üniversitesi 29 Haziran-1 Temmuz 2017 , 2017
- 2017, Eğitimci, T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetici Kolaylaştırıcı Uyum Eğitimi, Acil Obstetrik Bakım Programı, 09. Şubat. 2017, 2017
- 2017, Panel Konuşmacısı, Türkiye'de Ebeliği Güçlendirme Stratejileri: Neden ? Nasıl?, Avrupa Ülkelerinde Ebelik Uygulamaları Paneli, 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22-24 Eylül 2017, Ankara, 2017
- 2016, Panel Konuşmacısı, II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Özel Gruplarda Psikososyal Adaptasyon Paneli, Doğum Sonu Döneme Uyum, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 24-26 Şubat 2016, 2016
- 2016, Panel Konuşmacısı, Doğuma Hazırlık Okulları ve Doğal Doğum, I. Ulusal Karadeniz Doğal Doğum Sempozyumu, 19 Nisan 2016, 2016
- 2016,Kongresi Bilimsel Kurul Üyesi II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 'Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına' , 2016
- 2016, Panel Konuşmacısı, 3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016, Çukurova Üniversitesi Adana , 2016
- 2016, Bilimsel Komite Üyesi, II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi, Moderatör, Üreme Sağlığı Hizmetlerinde G-Ebelik, 05 Mayıs 2016, İzmir, 2016
- 2016 Koordinatör, 'Kadın ve Çocuk Sağlığı İle Doğum Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi" Çalışmaları, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2016
- 2016, Kurs Sorumlusu, Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Kursu, II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 'Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına' Kongre, 2016, 2016
- 2016, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl sağlık Müdürlüğü, Anne ve Bebek Sağlığı Konulu Çalıştay Katılımcısı, 15.07.2016, 2016
- 2016, Moderatör, Ebelikte Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı, 08 Ocak 2016, İstanbul, 2016
- 2016,Panel Konuşmacısı, II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Özel Gruplarda Psikososyal Adaptasyon, Doğum Sonu Döneme Uyum, 25 Şubat 2016, 2016
- 2016, II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi 'Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına' Kongre Onursal Başkanı, 2016
- 2016, EGEBET Öğrenci Paneli, Panel Konuşmacısı, Türkiye'de Ebelik Eğitimi, 31 Mayıs 2016, 2016
- 2016, Eğitimci, Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2016- İzmir , 2016
- 2016, Acil Obstetrik bakım Ebe/Hemşire Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, 31 Ağustos-1 Eylül 2016, Manisa, 2016
- 2016, Eğitimci, Çalışma Hayatında Kadın -Erkek Fırsat Eşitliği Eğitici Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Antalya, 09-13 Mayıs 2016., 2016
- 2016, Moderatör Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, 2016
- 2016, Proje Danışmanı,Ebe Öğrenciler Bebekleri Giydiriyor Projesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Tepecik Eğitim ve Uygulama Hastanesi, 2016
- 2016, II. Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi, Moderatör, Üreme Sağlığı Hizmetlerinde G-Ebelik, 05 Mayıs 2016, İzmir , 2016
- 2015-2016, Kongre Bilim Kurulu, Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Arttırmaya Yönelik Yerel Politikalar , 2015-2016
- 2015, Panel Konuşmacısı, Ankara Ebelik Günleri Sempozyumu, Engellilerde Üreme Sağlığı, 6 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü., 2015
- 2015, Genel Yayın Yönetmeni, e-Sağlık Ebelik Dergisi, , 2015
- 2015, Konuşmacı, I. Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu, Ebelikte Meslekleşme ve Araştırma Konferansı, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, 2015
-  2015, Düzenleme Kurulu Üyesi- Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 6. Modül Kursu. 19-23 Ocak 2015. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014, 2015
- 2015, Halk Sağlığı Hemşireliği Doçentlik sözlü sınav jüri üyesi, 6 Nisan 2015, İstanbul, 2015
- 2015, Uzman-Danışman Fama University Kosova Evaluation of Nursing Pogramme 24 Mayıs 2015 Pristine Kosova, , 2015
-  2015, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 6. Modül Kursu. 19-23 Ocak 2015. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014, 2015
- 2015, Eğitimci, Bilimsel Araştırma Yapma, Yazma ve Sunma Kursu. 16 Nisan 2015. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 2015
- 2015, Uzman-Danışman Fama University Kosova Evaluation of Midwifery Pogramme 24 Mayıs 2015 Pristine Kosova, , 2015
- 2015, Eğitimci.Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 05-06 Ocak 2015. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2015, 2015
- 2015, Moderatör, Doğum Yönetimi Paneli, 6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 29 Nisan 2015, İstanbul. , 2015
- 2015, Bilim Kurulu Üyesi, Engelsizmir 2016, Ortak Akıl Buluşması, 11 Haziran 2015 İzmir, 2015
- 2015, Eğitimci, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Empati ve İletişim Eğitimi 23 Aralık 2015, 2015
- 2015, Eğitimci, Acil Obstetrik Bakım Kursu. 19-20 Şubat 2015. İzmir İli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ege Bölgesi Eğitimi 2015,, 2015
- 2015, Başkan, Uluslararası Ebeler Günü Etkinliği, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü, 5 Mayıs 2015,, 2015
- 2015, Eğitimci, Anne Sütü ve Bebek Beslenmesi, Muğla Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları Eğitimi, 10, 19 Haziran 2015, 2015
- 2015, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım Kursu. 19-20 Mart 2015. İzmir İli Halk Sağlığı Müdürlüğü Ege Bölgesi Eğitimi 2015, 2015
- 2015, Konuşmacı, Ebelikte Meslekleşme Süreci, 06 Mayıs 2015, Niğde Üniversitesi, Niğde Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü, 2015
- 2015, Panel Konuşmacısı, 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Sağlık Personeli - Gebe İletişiminde Özel Konular, 12-14 Kasım 2015 Ankara, 2015
- 2015, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım Kursu. 02-03 Mart 2015. İzmir İli Kuzey Hastaneleri Genel Sekreterliği Eğitimi 2015, 2015
- 2015, Moderatör, Ankara Ebelik Günleri Sempozyumu, Engellilerde Üreme Sağlığı Paneli, 6 Mayıs 2015, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü. , 2015
- 2015,Panel Konuşmacısı, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı ve Ege Üni. İş birliği İle düzenlenen III. Perinatoloji Sempozyumu, Bebek Beslenmesinde Pratik Yaklaşımlar Paneli, Emzirme Danışmanlığı, 26 Mart 2015 Swiss Hotel, İzmir, 2015
- 2014, Bilimsel Kurul Üyesi, I. Uluslararası - V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 22-26 Nisan 2014, Eskişehir, 2014
- 2014, Panel Konuşmacısı, Ülkemizde Ebelik Lisans Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Haftası Etkinliği. 24.04.2014 Kocaeli, 2014
- 2014, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 1. Modül Kursu. 15-19 Eylül 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
- 2014, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 23-24 Haziran 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İzmir, 2014
- 2014, Genel Yayın Yönetmeni. e-Sağlık Ebelik Dergisi , 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Başkanı. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Doğum Atölyesi, 29-31 Ekim 2014, İzmir, 2014
- 2014, Moderatör, Acil Obstetrik Bakım (AOB) Uygulamaları, I. Uluslararası - V. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 22-26 Nisan 2014, eskişehir, 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebeler ve Hemşireler Günü Etkinliği. 07. Mayıs. 2014. , 2014
- 2014, Eğitimci.Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 22-23Eylül 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
- 2014, Eğitimci. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Doğum Atölyesi, 29-31 Ekim 2014, İzmir, 2014, 2014
- 2014, Oturum Başkanı, Sağlık çalışanlarının psikososyal risk faktörlerine yönelik deneyim paylaşımları, Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik, Bakım Kalitesi ve Örgütsel Kültür: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Rolü Sempozyumu, 22 Nisan 2014, İzmir, 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 1. Modül Kursu. 16-20 Haziran 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. , 2014
- 2014, Eğitimci, "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı" Eğitici Eğitimi. 29 Eylül- 1 Ekim 2014, T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Organizasyonu., Bolu, 2014
- 2014, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 3. Modül Kursu. 17-21 Kasım 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. , 2014, , 2014
- 2014, Bilimsel Kurul Üyesi. I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014 izmir, 2014 , 2014, 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 3. Modül Kursu. 17-21 Kasım 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. , 2014, 2014
- 2014, Eğitimci, "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı" Eğitici Eğitimi. 22-25 Ekim 2014, T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Organizasyonu., Malatya, 2014
- 2014, Eğitimci.Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 08-09 Aralık 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., , 2014
- 2014, Eğitimci.Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 23-24 Haziran 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014
- 2014, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 2. Modül Kursu. 15-19 Eylül 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
-  2014, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 4. Modül Kursu. 15-19 Aralık 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. , 2014, , 2014, 2014
- 2014, Onursal Başkan, I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, Tepekule Kongre Merkezi İzmir , 2014
- 2014, Eğitimci, Acil Obstetrik Bakım ve Anne Dostu Hastane Ebe Kurs Programı.T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ÜSBEM Bölge Eğitimi. Diyarbakır 08-09 Mayıs 2014, , 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi- Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 2. Modül Kursu. 15-19 Eylül 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
- 2014, Düzenleme Kurulu Başkanı. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Doğum Atölyesi, 24-26 Aralık 2014, İzmir, , 2014
- 2014, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım ve Anne Dostu Hastane Ebe Kurs Programı.T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ÜSBEM Bölge Eğitimi. Trabzon 09-10 Haziran 2014,, 2014
- 2014, Eğitimci. Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Bakım ve Kanguru Bakımı 1. Modül Kursu. 16-20 Haziran 2014. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
- 2014, Eğitimci. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ege Doğum Atölyesi, 29-31 Ekim 2014, İzmir, , 2014
- 2014, Panel Konuşmacısı,Ülkemizde Ebelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar. I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014 izmir, 2014
- 2014, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 20-21 Ekim 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014
- 2014, Eğitimci, Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Programı. 03-04 Kasım 2014. İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği., 2014, 2014, 2014
- 2014, Bilimsel Kurul Üyesi. Aile Planlaması Hizmetleri ve Kontraseptif Temini Ulusal İstişare Toplantısı, T.C.S.B. &UNFPA 206 Aralık 2014 Ankara, 2014
- 2013, Bilimsel Kurul Üyesi. Engelsizmir 2013 Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi. 30 Ekim-02.Kasım, 2013
- 2013, Bilimsel Kurul Üyesi 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi 2-4 Mayıs 2013 , 2013
- 2013, Oturum Başkanı. Barbara HARPER, Suda Doğum. 3.Ulusal, 2. Uluslalarası Ebelik Kongresi. 20-23 Kasım 2013. Antalya., 2013, 2013
- 2013, Science Committiee of Congress. Accessible Izmir 2013. International Congress of Urban Problems and Solutions for People with Disabilities, 2013
- 2013, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım ve Anne Dostu Hastane Ebe Kurs Programı.T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı. Ankara. 13-15 Kasım 2013, 2013
- 2013, Eğitimci. Acil Obstetrik Bakım ve Anne Dostu Hastane Ebe Kurs Programı.T.C.S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı. Ankara. 25-27 Kasım 2013, 2013
- 2013, Eğitimci, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illerinden eğitimcilerin katıldığı "Gebe Bilgilendirme Sınıfı ve Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı" Eğitici Eğitimi. 12 Aralık 2013, T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. , 2013
- 2013, Konuşmacı. Bornova Bel. Engelli Haftası Etkinliği. Engelli Birey ve Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Paneli. 15 Mayıs 2013 Bornova, 2013
- 2013, Oturum Başkanı. 3. Ulusal 2. Ulusalararası Ebelik Kongresi 20-23 Kasım 2013 Antalya. 22 Kasım 2013 Suda Doğum Konulu Konferansta Oturum Başkanı , 2013
- 2013, Başkan, Ulusal Ebelik Eğitimi Müfredat Çalıştayı 11-13. Eylül. 2013, 2013
- 2013, Bilimsel Kurul Üyesi. 3. Ulusal 2. Ulusalararası Ebelik Kongresi 20-23 Kasım 2013 Antalya, 2013
- 2013, Eğitimci, "Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı" Eğitici Eğitimi. 20 Aralık 2013, T.C. İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı organizasyonu., 2013
- 2013, Bilimsel Kurul Üyesi Aile İçi Şiddet Sempozyumu. 3-4 Ekim 2013. C.B.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Manisa, 2013, 2013
- 2013, Düzenleme Komitesi Üyesi, Şiddetle Mücadele, Kadın Konukevleri ve Deneyimler. 20. Mayıs. 2013. Ege Üniersitesi, 2013
- 2012, Eğitimci- Kazakhstan Family Planning Workshop UNFPA-KMPA. 1-5 October 2012 Astana/Kazakhstan , 2012
- 2012, Uzman-Danışman Kosova Universe College Hemşirelik Programı Geliştirme 24-28.04.2011 Pristine Kosova, 2012, 2012
- 2012, Uzman-Danışman Kosova Universe College Hemşirelik Programı Akreditasyonu 28 Mayıs- 02 Haziran 2012 Pristine Kosova, 2011, 2012
- 2012, Bilimsel Kurul Üyesi. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 9-11 Nisan 2012 Malatya, 2012
- 2012, Başkan. Ebeler Günü Etkinliği, Ebeliğin Beyazperdeye Yansıyan Yüzü. 02.Mayıs.2012 İzmir , 2012
- 2012, Konuşmacı: Üreme sağlığı sorunlarının aileye ve evliliğe etkisi. 13 Mart 2012, Psikologlar Derneği, İzmir, 2012
- 2012, Düzenleme Kurulu Üyesi, Bornova Belediyesi I. Engelliliği Anlamak Sempozyumu, 18. Mayıs. 2012 Bornova, İzmir, 2012
- 2012, Panel Konuşmacısı, Engellilerde Üreme Sağlığı Sorunları. Bornova Bel. I. Engelliliği Anlamak Sempozyumu, 18. Mayıs. 2012 Bornova, İzmir, 2012, 2012
- 2011, Sağlık Bakanlığı Sertifika Yönetmeliği Bilim Komisyonu Üyesi. Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi Sertifika Programı (“ÜS Giriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması Danışmanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençlere Yönelik Üreme Sa, 2011
- 2011 Oturum Başkanı. Dünyada Ebelik Uygulamaları ve Ebeliğin Güçlendirilmesi. I.Uluslararası ve II Ulusal Ebelik Kongresi. 13-16 Ekim 2011., 2011
- 2011, Düzenleme kurulu üyesi. Lider Kadın Eğitimi Programı. APUS Derneği- İzmir İl Dernekler Müdürlüğü 12-23 Aralık 2011 İzmir, 2011, 2011
- 2011, Eğitimci Doğum Öncesi Eğitim ve Hazırlık Sınıfı ( Yoga Destekli) Eğitim Programı. Aile Planlaması. 03.05.2011-21.06.2011, 2011
- 2011, Sağlık Bakanlığı Sertifika Yönetmeliği Bilim Komisyonu Üyesi. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Sertifika Programı S.B. AÇSAP Genel Müdürlüğü, SB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. 10.05.2011 Ankara, 2011
- 2011, Düzenleme Kurulu Üyesi.Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Sağlık Hizmetlerinin Yeri. 16. Halk Sağlığı Güz Okulu. 26-30 Ekim 2011. Özdere İzmir, 2011
- 2011, Eğitimci, Lider Kadın Eğitimi Programı. Derneklerin Eğitim Sorumluluklarının Geliştirilmesi İzmir İl Dernekler Müdürlüğü. 14 Aralık 2011 İzmir, 2011, 2011
- 2011, Bilim Kurulu Üyesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi. 18-20 Kasım 2011 Ankara, 2011
- 2011, Bilimsel Kurul Üyesi 1. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi 15 - 17 Eylül 2011. İzmir, 2011
- 2011, Kolaylaştırıcı Lisansüstü Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri XXIII. Toplantısı. Kolaylaştırıcı (Araştırma, Kaynaklar, Altyapı ve Olanaklar Çalışma Grubu). 26-28 Nisan 2011., 2011
- 2011, Eğitimci, İleri Eğitim Becerileri Eğitimi. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü ÜSBEM Hizmetiçi Eğitimi-21-25 Kasım 2011 İzmir , 2011
- 2011, Uzman-Danışman Kosova Universe College Hemşirelik Programı Geliştirme 26-28.12.2011 Pristine Kosova, 2011
- 2011, Oturum Başkanı Dünyada Ebelik Uygulamaları ve Ebeliğin Güçlendirilmesi. I.Uluslararası ve II Ulusal Ebelik Kongresi. , 2011
- 2011, Bilimsel Kurul Üyesi II.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi 27-29 Nisan 2011 Aydın, 2011
- 2011, Panel Konuşmacısı, Günümüz Türkiye'sinde Aile Planlaması Politikaları. APUS Derneği, Bornova Belediyesi İşbirliği ile Yapılan Sempozyum, Dünya’da ve Türkiye’de Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Göstergeleri. 07 Mayıs 2011. Bornova Belediyesi, 2011
- 2011, Eğitimci, İleri Eğitim Becerileri Eğitimi. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü ÜSBEM Hizmetiçi Eğitimi-28 Kasım-2 Aralık 2011 Bursa, 2011
- 2011, Lecturer Educational Program EU LLP: The School of Katholieke Hogeschool at Leuven University College Midwifery Department , 2011
- 2011, Bilimsel Kurul Üyesi 6. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi 16 – 20 Kasım 2011 Antalya, 2011
- 2011, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu Üyesi. "Üreme Sağ. Eğitim Becerileri" "Üreme Sağ.İleri Eğitim Becerileri", "Üreme Sağ. İzleme Değer. Eği" SB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. 27.10.2011 Ankara, 2011
- 2011, Düzenleme kurulu üyesi. Başkan Yrd.. Lider Kadın Eğitimi Programı. Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği İzmir Şubesi- Bornova Belediyesi. 09 Mayıs -20 Mayıs 2011 İzmir, 2011
- 2011, Panel Konuşmacısı, Egenlik Dönemi Sorunları. APUS Derneği, Bornova Belediyesi İşbirliği Yapılan Panel, 23 Kasım 2011. Bornova Belediyesi, 2011
- 2011, Eğitimci. Lider Kadın Eğitimi Programı. Dünyada ve Türkiye'de Üreme Sağlığı- Bornova Belediyesi. 20 Mayıs 2011 İzmir, 2011
- 2011, Düzenleme kurulu üyesi,Günümüz Türkiye'sinde Aile Planlaması Politikaları. Aile Planlaması Ve Ureme Sağlığı Derneği, Bornova Belediyesi işbirliği ile yapılan sempozyum, Sempozyum Sekreteryası 07 Mayıs 2011, 2011
-  2011, Kolaylaştırıcı. Lisansüstü Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri XXIII. Toplantısı., 2011
- 2011, Aile Planlaması Uygulamaları. Konuşmacı. Balçova, Efes, Gündoğdu Rotary Kulübü. 17 Kasım 2011 İzmir, 2011
- 2011, Eğitimci II. Siyaset Okulu. Ulusal Sağlık Politikaları. EKAM. 17 Şubat 2011. Ege Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 2011
- 2011, Konuşmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Sağlık Yüksek Okulu 5 Mayıs 2011 Ebelik Haftası Etkinliği. Konuşmacı Sağlıkta Dönüşümün Sağlık çalışanlarına ve Ebelere Etkisi. Süleyman Demirel Konferans Salonu, 2011
- 2011, Sağlık Bakanlığı Sertifika Yönetmeliği Bilim Komisyonu Üyesi. Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi Sertifika Programı (“ÜSGiriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması Danışmanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençlere Yönelik Üreme Sa, 2011
- 2011, Katılımcı. Nitel ve Nicel Çalışmalarda Yazım ve Yayın Süreci. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu 29.06.2011, 2011
- 2011, Eğitimci. Bornova Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Siyaset Okulu, Sağlık ve Nüfus Politikaları- 26 Kasım 2011, 2011
- 2011, Eğitimci, Bornova Belediyesi Kent Konsey Kadın Meclisi Siyaset Okulu. Nüfus Politikaları 02.Nisan.2011, 2011
- 2010, Bilim Kurulu Üyesi, Doğum Sonu Bakım Bilim Kurulu YÖK- S.B. AÇSAP Genel Müdürlüğü) Doğum Sonu Bakım Klinik Protokolleri 16 Mart 2010 Ankara, 2010
- 2010, Program Sorumlusu, Kardeş Okullarımız, Gençlik Umutlarımız, Köy Yollarındayız. E.Ü. Sosyal Sorumluluk Programı. Torbalı, Ahmetli, Yeniköy ve Özbey Köyleri. 14 Mayıs. 2010, 2010
- 2010, Eğitimci. Lider Kadın Eğitimi Programı. Türkiye Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi- Bornova Belediyesi. 03.Haziran.2010 Dünya’da ve Türkiye’de Üreme Sağlığı, Altındağ Toplum Merkezi. İzmir, 2010
- 2010, Konuşmacı.Türkiye ve Dünya Nüfusu. Kordon Rotary Klüp. 21 Temmuz 2010. Hilton Oteli. İzmir, 2010
- 2010, Proje eğiticisi Zihinsel Engellilerin Ebeveynlerine Verilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) Çiğli Belediyesi Meclis Salonu-İzmir 15. Nisan. 2010, 2010
- 2010, Eğitimci, İleri Eğim Becerileri Eğitimi. TC Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü - Ankara 07-11 Haziran 2010, 2010
- 2010, Proje eğiticisi Zihinsel Engellilerin Ebeveynlerine Verilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi (Manisa Belediyesi Özürlüler Koordinasyon Merkezi, Öğretmen Şükran Bilginer Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, TAPD İzmir Ş. 25. Şubat. 2010, 2010
- 2010, Düzenleme kurulu üyesi. Başkan. Lider Kadın Eğitimi Programı. Türkiye Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi- Bornova Belediyesi. 11 Ocak -22 Ocak 2010 Altındağ Toplum Merkezi. İzmir, 2010
- 2010,Düzenleme kurulu üyesi, Araştırma Planlama ve Çözümleme Kursu. Düzenleme Kurulu Bşk. 28-30 Ocak 2010. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu. İzmir, 2010
- 2010, Düzenleme kurulu üyesi. Başkan. I. Ulusal &Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi. Kongre Başkanı 05-07 Mayıs 2010. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, 2010
- 2010, Katılımcı XV. Halk Sağlığı Güz Okulu 06-10.10.2010, 2010
- 2009,Eğitici, Eğitimi Programı, Kurs eğitimcisi, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü-İzmir, 2009
- 2009, Co-Chairman, Course Title: Scientific English for Research into Cancer Control, 20-21 August 2009, Izmir Turkey, 2009
- 2009, Uzman, ASAGEM, Aile Eğitiminde Müfredat ve Materyal Geliştirme Projesi, TÜBİTAK-TÜSSİDE, Gebze, 2009
- 2009, Düzenleme kurulu üyesi, Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi 2009, 2009
- 2009, Katılımcı, Klinik Araştırmalar Araştırıcı Eğitim Programı,24 Ekim 2009 , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009
- 2009,Düzenleme kurulu üyesi, Başkan. Lider Kadın Eğitimi Programı, 16 Mart -27 Mart 2009 Altındağ Toplum Merkezi. İzmir, 2009
- 2009 Moderatör, Farklı İstihdam Alanlarında Ebe Profili' Paneli, 04.05.2009, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, 2009
- 2008, Eğitimci- program sorumlusu, Eğitim Becerileri ve Program Geliştirme- 08-11 Ocak 2008, İzmir, 2008
- 2008, Konuşmacı, Küreselleşme ve Sağlık. Konferans 20.05.2006.29. Kültür- Sanat ve Spor Şenliği E.Ü. Kültür Sanat Evi, 2008
- 2008, Konuşmacı, Temel Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik - Konferans.16.05.2008 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SYO, 2008
- 2008, Düzenleme Kurulu Üyesi, Genel Sekreter International Syposium Food, Nutrition and Cancer - General Secretary, 17-18-19 April 2008, Izmir Turkey, 2008
- 2008, Eğitimci, Kadınlara Siyaset Okulu. 21.10.2008. Türkiye’de Dünden Bugüne Cumhuriyet Sonrası Sağlık Politikaları– EKAM İzmir, 2008
- 2008, Kurs Eğitimcisi, Eğitim Becerileri Kursu, 19-22 Şubat 2008, Urla, 2008
- 2005, Eğitimci, Eğitim Becerileri Geliştirme Eğitimi, 21-25 Mart 2005, İzmir, 2005
- 2005, Kurs Eğitimcisi, İleri Eğitim Becerileri Eğitimi, 19-23 Aralık 2005, Ankara, 2005
- 2005, Uzman Çalisma Grubu Üyesi Türkiye Üreme Sağlığı Programı Mezuniyet Öncesi Eğitim Projesi, Kasım 2005, 2005
- 2004, Düzenleme kurulu üyesi, kurs eğitimcisi Yatağa Bağımlı Bireylerin Evde Bakımı Kursu,14-16 Haziran 2004., 2004
- 2004, Kurs Eğitimcisi, TSK Üreme Sağlığı Programı Manisa Eğitici Eğitimi, 19-22 Nisan 2004, Manisa, 2004
- 2003, Düzenleme kurulu üyesi, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Member of Organization Committee, 2003
- 2000, Forum Danışmanı, Hemşirelik Eğitiminde Değişim Sempozyumu, 2000
- 1998, Düzenleme Kurulu Üyesi, Sağlıkta Ekonomik Çözümleme Yöntemleri Kursu, 1998
- 1993, Düzenleme Kurulu Üyesi, Sigara İle Savaş I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu, 1993
Research Interests- Halk Sağlığı (1011701)
- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (54 entries)- 2018, Çetintaş Öner, S., Çelik, G., Bay, H., Yeşil, Y. ve Çeber Turfan, Ebelik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin E-Öğrenme İçin Hazırbulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi, E.,http://dergipark.gov.tr/nwsamed/issue/34581/339883, Medical Sciences (NWSAMS), 1B0046, 2018; 13(1): 10-18 (DRJI, CrossRef, Google Ssholar)
- 2018, Çetintaş Öner S., Çeber Turfan E., "The Effect of Transplantation and Donation of Organs and Giving Education on Knowledge Level in Midwifery Department Students", International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, no.6, pp.45-52, 2018 (Link) (Ozet) (Abstract)
- 2018, Güner S., Çetintaş Öner S., Çeber Turfan E., Karaca Saydam B., Ergenoğlu A.M., "Epizyotomi Yapılan Primipar Kadınlarda Kullanılan İki Farklı Yöntemin İyileşme Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.305-305, 2018
- 2018- Bülez A. Çeber Turfan E., Soğukpınar N., Evaluation of the effect of hypnobirthing education during antenatal period on fear of childbirth. DOI: 10.18621/eurj.371102, Early Online, published on May 20, 2018 as 10.18621/eurj.371102 (SSCI)
- 2018- Çeber Turfan E., Demirelöz M. Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı, Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 20184(1):45-52 (TR Dizin)
- 2018, Demireloz M, Çeber Turfan E, Cetintas Oner S, Sakar T & Mamİk Atay D., Sexual functions in pregnancy: different situations in near geography: a case study on Turkey, Iran and Greece, The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, ISSN: 1476-7058 (Print) 1476-4954 (Online)(SCI-Expanded)
- 2017, Erkal Aksoy Y., Çeber Turfan E., Dereli Yılmaz S., Normal ve riskli gebeliklerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi, Perinatoloji Dergisi 2017; 25 (1),26-31. DOI:10.2399/prn.17.0251006 (Google Akademik)
- 2017, Aksoy Erkal Y., Çeber Turfan E., Dereli Yılmaz S., Assessment of health-promoting lifestyle habits in normal and high-risk pregnancies, Perinatal Journal 2017;25(1):26–31.
- 2017, Karaca B.S., Genç R.E., Saraç F., Çeber Turfan E., Prevalence of anemia and related factors among women in Turkey, Pak J Med Sci.2017;33(2):433-438. doi: https://doi.org/10.12669/pjms.332.11771 (SCI_Expanded)
- 2017, Saydam BK, Akyuz MD, Sogukpinar N, Ceber Turfan E., Effect of delivery method on sexual dysfunction,The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, ISSN: 1476-7058 (Print) 1476-4954 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ijmf20
- 2017, Ekşioğlu A., Yeşil Y., Çeber Turfan E., Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2016; 13(3): 209-215 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.209 (Google Akademik)
- 2017, EKŞİOĞLU AYSUN,YEŞİL YEŞİM,GÜNGÖR DEMİR,ÇEBER TURFAN ESİN,The Effects of Different Breastfeeding Training Techniques for Primiparous Mothers Before Discharge on the Incidence of Cracked Nipples, Breastfeeding Medicine 2017, 12(5), 311-315 DOİ:10.1089/bfm.2016.0150 (SCI_Expanded)
- 2017,ÇAKIR KOÇAK YELİZ,ÖZTÜRK CAN HAFİZE,YÜCEL UMMAHAN,DEMİRELÖZ AKYÜZ MAHİDE,ÇEBER TURFAN ESİN, Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2017,4(2):88-97 (TR Dizin)
- 2017, Çeber Turfan E., Çetintaş Öner S., KurulŞ., Sağlık Ekibinde İletişim,Sağlık Ebelik Dergisi, Cilt:5: 56-58, 2017
- 2016, Bihter Akın, Esin Çeber Turfan, Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Ve Almayan Gebelerin Doğumdan Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi. Evaluating the Birth Satisfaction of the Pregnant Women who had Antenatal Education and those who did not have. Internatıonal Refereed Journal Of Gynaecologıcal Dıseases And Maternal And Chıld Health, 2016:8. (EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı ve Türkiye Atıf Dizini)
- 2016, Mermer G., Nazlı A.,Çeber Turfan E., Social Perceptions of Breast Cancer by Women Still Undergoing or Having Completed Therapy a Qualitative Study, Asian Pac J Cancer Prev, 17 (2), 503-510 (SCI Expanded)
- 2016, Ekşioğlu A., Yeşil Y., Çeber Turfan E., Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeğinin (Iowa) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, The Translation and Validation of the Iowa Infant Feeding Attitude Scale into Turkish, HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2016;13 (3): 209-215 doi:10.5222/HEAD.2016.209 (CINAHL Index, Türkiye Atıf Dizini)
- 2015, Erkal Y., Turfan E.Ç., Sert E., Mermer g., Meme Kanseri Erken Tanı Yöntemlerine İlişkin Engeller, Barriers on Breast Cancer Early Detection Methods. J Breast Health 2015; 11: 26-30, DOI: 10.5152/tjbh.2014.2296. (EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı ve Türkiye Atıf Dizini )
- 2015- Ekşioğlu A., Yeşil Y., Ceber Turfan E, Mothers' views of milk banking: sample of İzmir, Turk Pediatri Ars. 2015 Jun; 50(2): 83–89. Published online 2015 Jun 1. doi: 10.5152/tpa.2015.2406 8. (2015).(PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, SCOPUS, DOAJ, HINARI, EBSCO, CINAHL, Index Copernicus, GALE ve British Library Direct )
- 2015- Ekşioğlu A, Çeber Turfan E., Emzirme Akran Danışmanlığının İlk Kez Doğum Yapan Annelerin Emzirme Özyeterliliklerine Etkisi-Effect of Breastfeeding Peer Counselling Program on Breastfeeding Self Efficacy of Primipar Mothers, ISSN:1307- 9557 (Basılı), ISSN: 1307- 9549 (Online), Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2015; 17(2-3): 36-48 (CINAHL, Türkiye Atıf Dizini, Tübitak Ulakbim Tıp Veri Tabanı )
- 2014, Can H.O, Yesil Y., Eksioglu A. Turfan E.Ç. Women’s Views on Wet Nursing and Milk Siblinghood:An Example from Turkey. Breastfeeding Medicine. December 2014, 9(10): 559-560. DOI: 10.1089/bfm.2014.0031 (SCI Expanded)
- 2014- Yücel U, Özdemir R, Gülhan İ, Çeber E, Eser S., İzmir İli Bornova İlçesinin Üç Kentsel Mahallesinde Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler: Toplum Tabanlı Bir Çalışma, The Prevalence of Dysmenorrhea and Influencing Factors in Three Urban Neighbourhoods of Bornova, İzmir: A Population Based Study.Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2014;6(2):87-93.(EBSCO/ CINAHL, Turkiye Citation Index, Turkiye Klinikleri Medical Database)
- 2013. Çiçeklioğlu M, Ergin I, Demirelöz M, Ceber E, Nazlı A. Sociodemographic aspects of consanguineous marriage in an urban slum of a metropolitan area in İzmir, Turkey. Ann Hum Biol. 2013 Mar;40(2):139-45. doi: 10.3109/03014460.2012.749945 (BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences; BIOSIS; Current Contents: Life Sciences; Ergonomics Abstracts; GEO Abstracts/GEOBASE; Index Medicus/Medline; Research Alert; Scopus; Social Sciences Citation Index; Science Citation Index; Uncover.)Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2010-TIP-030
- 2013,Sogukpınar N., Saydam B.K.,Can H.Ö., Hadımlı A., Bozkurt Ö.D., Yücel U., Kocak Y.Ç., Akmese Z.B., Demir D., Ceber E., Ozentürk G., Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir. Asian Pacific J Cancer Prev, 14 (3), 2119-2125. (SCI Expanded)
- 2013- Ceber E., Mermer G., Okcin,F., Sari Dilek., Demireloz M., Eksioglu A., Ogce F.,Cakır Dilek., Ozenturk Gulsun., Breast Cancer Risk and Early Diagnosis Applications in Turkish Women Aged 50 and Over, Asian Pac J Cancer Prev, 14 (10), 5877-5882 (2013). ISSN:1513-7368;(SCI Expanded)
- 2013- Bilge A., Çeber E., Demirelöz M., Akmeşe Z. B., Effectiveness of Sexual and Reproductive Health Education for the Parents of the Developmental Disability, Journal of Medical Science 2013, 33(3): 648-655. (Uluslalarası Endeksler)
- 2013. Çeber E., Soğukpınar N.,Saydam B.K.,Genç R.E.,Can H.Ö., Akmeşe Z.B., Özentürk G., Mother and Newborn Home Care Education Program the Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCEP)” on Mother and Persons Providing Care of Mother/Newborn. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi/ Balıkesir Health Sciences Journal.Cilt:2 Sayı:1 Nisan 2013. re. (Ulusal İndekslerde taranan)
- 2011- Kıdak LB, Demir S, Çeber E., İzmir'de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları Hacettepe Sağlık İdaresi dergisi, Cilt: 14, sayı 1, 2011. (Ulusal İndekslerde taranan)
- 2011 Eksioglu A B. Ceber E. Translation and validation of the Breast-feedingdingSelf-efficacy Scale into Turkish. Midwifery 27: e246–e253 (2011) (SCI Expanded)
- 2011- Aslan G., Çeber E., Informatıon and Support Needs of Women wıth Prımary Relatıves wıth Breast Cancer, The Journal of Breast Health 2011: 7 (1): 15-21, (2011). (Breast Health PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Embase, EBSCO, CINAHL)
- 2010- Çeber E, Bilge A. Mermer G. Yücel U. Izmirin Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski, Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010:20(1):1-9. (Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica,Scopus).
- 2010-Saydam B.K. Çeber E. Bilge A.Can H.F. Mermer G. Demireloz M. Ozenturk G. Realiablity and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescence. Journal of Medical Science, 2010: 30(2): 659-668. (SCI Expanded)
- 2010 Çeber E. Turk Soyer M. Çiceklioglu M. Effects of education program on the breast cancer knowledge, early detection practices and health belief of nurses and midwives. Journal of Clinical Nursing 2010,19: 2363-2371. (SCI)
- 2010 Çeber E., Şimşir A., Çakır Umar D., Karababa A.O., Günaydın G., Çal Ç., Özentürk G. Prevalence of Prostate Cancer Among Men Aged 40+ Living in Osman Gazi Health Care District. Asian Pacific J Cancer Prev, 11, 473-478 (2010). (SCI Expanded)
- 2010 Demirelöz M. Çeber E. Özentürk G. Midwives Roles in Women’s Improvement of Protective Behaviour against Breast Cancer Whether they have a Family History of Cancer or Not. Asian Pacific J Cancer Prev, 11, 1037-1043 (2010).(SCI Expanded)
- 2010 Çeber E. Çakır D. Dietary Patterns Affecting Prostate Cancer:Medical Education Journal of Medical Science, 29 (3): 733-739 (2009).(SCI Expanded)
- 2010- Mermer G, Bilge A, Yucel U, Ceber E., Evaluation of perceived social support levels in pregnancy and postpartum periods. Journal of Psychiatric Nursing, 1(2): 71-76 (2010) (SCI Expanded)
- 2009 Çeber E. Nazlı A. Mermer G. Yücel U. Demirelöz M. Ekşioğlu A. Aslan G. Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme (HEMARGE) Dergisi. 2009, 2: 5-15.(Ulusal İndekslerde taranan)
- 2009-Ceber E. Yücel U. Mermer G, Özentürk G. Health Beliefs and Breast Self-Examination in a Sample of - Turkish Women Academicians in a University. Asian Pacific J Cancer Prev, 10, 213-218 (2009). (SCI Expanded)
- 2009,Soğukpınar N., Nazlı A., Karaca B. Çeber E., Öztürk Can H., Kadının Toplumsal Konumunun Aile Planlaması Yöntemi Kullanmasına Etkisi. Sağlık ve Toplum Dergisi 19:4, 2009.
- 2009- Yücel U., Çeber E., Özentürk G, Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 10 (3): 437-442, (2009). (SCI Expanded)
- 2008-Çeber E, Cakir D, Ogce F, Simsir A, Cal C, Ozentürk G. Why Do Men Refuse Prostate Cancer Screening? Demographic Analysis in Turkey. Asian Pacific J Cancer Prev, 9, 387-390 (2008). (SCI Expanded)
- 2008 Ogce F. Ceber E. GencE.R. Oran N.T. Comparison of Mediterranean, Western and Japanese Diets and Some Recommendations.Asian Pacific J Cancer Prev, 9 (2), 351-356 (2008).(SCI Expanded)
- 2008 Ozturk Can H. Ceber E. Sogukpinar N. Karaca Saydam B. Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention and the HPLP Scale in Turkish Adolescents.Asian Pacific J Cancer Prev, 9, 569-574(SCI Expanded)
- 2007 Turk Soyer, M., Ciceklioglu, M., Ceber, E., Breast cancer awareness and practice of breast self examination among primary health care nurses: influencing factors and effects of a In-service education. Journal of Clinical Nursing. 16, 707-715 (2007) (SCI)
- 2006-Ceber, E., Turk Soyer, M., Ciceklioglu, M., Cimat, S. Breast cancer risk assessment and risk perception on nurses and midwives in Bornova health district in Turkey, Cancer Nursing, 29:3:1-6 (2006)(SCI Expanded)
- 2005- Ceber, E., Sogukpınar, N., Mermer, G., Aydemir, G., Nutrition, lifestyle and breast cancer risk among Turkish women. Nutrition and Cancer, 53:2 : 152-159 (2005) (SCI)
- 2005 A. San Turgay, D. Sarı and E. Çeber Türkistanlı Knowledge, attitudes, risk factors, and early detection of cancer relevant to the schoolteachers in İzmir, Turkey . Preventive Medicine 40 (2005) 636– 641(SCI Expanded)
- 2004-Ustun C, Ceber E.. "Ethical issues for cancer screenings five countries-four types of cancer" Preventive Medicine, 39:2 (2004), 223-229.(SCI Expanded)
- 2003-Turkistanli, E.C., Sogukpinar, N., Saydam, B.K., Aydemir G., Cervical Cancer Prevention and Early Detection: The Role of Nurse and Midwives. Asian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 4:1, 15-21, (2003).
- 2003-Ustun Ç, Ceber E. Ethical Issues for Cancer Screening. Asian Pacific J Cancer Prev, 4, 373-376 (2003)
- 2003 Sogukpinar N., Saydam B.K., Turkistanli E.C., 'Postcoital Contraception in Turkey' International Journal of Gynecology and Obstetrics 80 (2003) 159-164. (SCI Expanded)
- 2003 Aydemir, G., Soğukpinar, N., Turkistanli, E.C., Prevention and Health Education: How Recent Advances in the Science and - Art of Health Education have been Applied in Practical Ways within Medical and other Settings for Prevention and Public Health. nAsian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 4:1, 71-74, (2003)
- 2002 Turkistanli, E.C., Ergun, F.S., Sari, D., Dalli, D., Aydemir, G., Evaluation of the Geographical and Family Background of Student Nurses and - Midwives and their Knowledge of Cancer and Nutrition' Asian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 3:3, 257-261 (2002).

Publications in Non-Indexed Journals (38 entries)- 2017, Çeber Turfan E., Kadınlarda gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonu dönemlerde sağlık sorunları ve bakım, E-Sağlık Ebelik Dergisi, Ekim 2017.
- 2016- Serap Toksoy, Çeber Turfan E., Tuna Oran N., Öztürk Can H., Genç R., Karaca Saydam B., Soğukpınar N., Yücel U., Hadımlı A., Kadın ve Bebek Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesinde ve Ebelik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Örneği, Bakım Hizmetlerinde Bilim, Mart 2016(3): 16-29. 2016. (İndekste Taranmayan)
- 2015, Turfan E.Ç., Yücel U. Meslekleşme Sürecindeki Ebelik İçin Bilimsel Araştırmaların Önemi. e-SAĞLIK Ebelik Dergisi 2015, Cilt:1, Sayı: 1, 9-13.
- 2014. Çeber Turfan E., Nazlı A., Kadın Memesinin Toplumsal Evrimi Sürecinde Anne Sütü: Tarihsel Bir Bakış. Sağlıkla, Aralık 2014, Sayı: 15, 54-55.
- 2013, Çeber E, Sogukpınar N, Saydam BK, Genç RE, Can HÖ, Akmeşe ZB, Özentürk G. Mother and Newborn Home Care Education Program the Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCP)” on Mother andPersons providing care of Mother/newborn. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 2(1):22-29.
- 2011 İzmir'de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stiller ve Çalışanların Algılamaları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,14(1):1-26.
- 2011 Çeber E. 2011 Genel Seçimi’ne katılacak bazı partilerin sağlık ile ilgili programları. İlaç Haber Aktüel. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Yayın Organı. 2011 7(25): 18-21.
- 2010 Çeber E, Bilge A. Mermer G. Yücel U. Izmirin Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski, Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010:20(1):1-9 (Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica,Scopus indexlerince dizinlenmektedir).
- 2010 Çeber E. Nüfus ve aile planlamasında değişim kapsamında ülkemizdeki sivil toplum örgütü çalışmaları İlaç Haber Aktüel. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Yayın Organı. 2010 6(24): 28.
- 2010 Çeber E. Dünyada ve Türkiyede Demografik Dönüşüm Süreci. İlaç Haber Aktüel. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Yayın Organı. 2010: 6(23): 32-34.
- 2008 Öztürk Can H. Soğukpınar N. Karaca Saydam B. Çeber E., Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığının Güçlendirilmesi Programı- 2004 Üreme Sağlığı Eğitim Sonuçları , Üniversite ve Toplum, Aralık 2008, 8 (4)http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=376
- 2006. Çeber E., Yücel U., OKÇAY H., “İslam Ülkelerinde Aile Planlaması Uygulamaları”, Sağlık Ve Toplum-Health and Society, 16:3, 9-18 (2006)
- 2005 Turgay A.S., Saydam B.K., Çeber E. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:1, 54-62
- 2005 Çiçeklioğlu M., Çeber E., Türk Soyer M., Çımat S., Birinci Basamaktaki Hemşire/Ebelere Meme Kanseri ve Erken Tanısı Konusunda Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14:11, 249-255.
- 2004 Öztürk H., Çeber E., Karaca Saydam B., Soğukpına N. Doğum Kontrol Yöntemleri ve Yenilikler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi- The Turkish Journal of Research and Development in Nursing. 6:1,2, 2004,86-97
- 2003 Türkistanlı E.Ç., Mermer G.M., Yıldız F., 'Evka 4 Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları' Sağlık ve Toplum- Health and Society, 13:1, 2003, 81-86
- 2003 Aydemir G., Soğukpinar N., Turkistanli E.C., ' Prevention and Health Education: How Recent Advances in the Science and Art of Health Education have been Applied in Practical Ways within Medical and other Settings for Prevention and Public Health' Asian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 4:1, 2003, 71-74
- 2003 Turkistanli E.C., Sogukpinar N.,Saydam B.K., Aydemir G., 'Cervical Cancer Prevention and Early Detection: The Role of Nurse and Midwives' ' International Journal of Gynecology and Obstetrics Asian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 4:1, 2003, 15-21
- 2002 Soğukpınar N., Saydam B.K., Türkistanlı E. Ç., Aile Planlaması Uygulamalarında Yeni Yönelimler : İmmunokontrasepsiyon, Klinik Bilimler & Doktor, Medikal Network, 8:4, 2002, 538-541
- 2002 Soğukpınar N., Saydam B.K., Çeber E., “Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar (CİGH) ve AIDS’ten Korunmada Kadın Kondomu” AIDS Dergisi, 18, 50-53, (2002).
- 2002 Turkistanli E.C., Ergun F.S., Sari D., Dalli D., Aydemir G., 'Evaluation of the Geographical and Family Background of Student Nurses and Midwives and their Knowledge of Cancer and Nutrition' Asian Pacific Journal of Cancer Prevetion, 3:3, 2002, 257-261
- 2000 Türkistanlı E., “Acil Kontrasepsiyon” Sağlık ve Toplum Journal of Health and Society, 10:3, 2000, 8-11
- 2000 Türkistanlı E., Şenuzun F., Saydam B.K., San A., Aydemir G., “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklama Durumu”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39:1, 29-32, (2000).
- 1998 Çam O., Türkistanlı E., “Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırma Raporlarının Etik Yönden İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 14:3, 257-270 (1998).
- 1997 Bahar Z., Türkistanlı E., Özsoy S.A., “Klinik Hemşirelere Verilen AIDS Eğitim Kursunun Değerlendirilmesi” AIDS Dergisi, 4:9, (1997).
- 1997 Erefe İ., Türkistanlı E., Uysal A., Yamandağlı M., Elmas H.,”Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimlerinde Kendilerinin, Yöneticilerinin ve Hekimlerin Görüşleri”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 13:1, 1-14 (1997).
- 1997 Bayık A., Türkistanlı E., 'Naldöken'de Kadınların Bazı Enfeksiyon Hastalıklarının Sağaltılmasına İlişkin Folklorik Uygulamaları' Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 13(1-3) 15-24,
- 1997 Türkistanlı E., “Sağlıkla İlgili Etik Konular” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 13:1-3, 1997, 153-164
- 1996 Bayık A., Erefe İ., Bahar Z., Özsoy S.A., Türkistanlı E., 'Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları' Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12:2 (1996)
- 1996 Bahar Z., Türkistanlı E., Okyay P., Keskin A.N., 'İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Yaşayan Kadınların Emzirme Hakkındaki Eğitim Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeylerini Ölçerek Eğitimin Etkinliğini Göstermeye Yönelik Çalışma' Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12:3, 7-12
- 1995Türkistanlı E., 'İslam Kültürü'nün Aile Planlaması Uygulamalarına Yansıması' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11:3, 1995, 109-112
- 1995 Türkistanlı E., 'Çocuk Sağlığının Durumu ve Geliştirme Çabaları', Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11:1, 1995, 85-91
- 1995 Türkistanlı E., 'Sağlık Eğitiminde Bilgi Transferi Yöntemi ve Çocuklardan Yetişkinlere Bilgi Transferi ' Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 5:2, 1995, 30-32
- 1994 Türkistanlı E.,'Çocukluk Çağı İshallerinde İlaç Kullanımı' Tüketici Rehberi, Sağlık, 4:42, 1994, 17
- 1993 Türkistanlı E., Halk Sağlığı Stajerleri, 'Lise Öğretmenlerinde Sigara İçme Prevelansı' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9:3, 169-176 (1993).
- 1993 Akkaş S., Türkistanlı E. “Menstruasyon Konusuna İlişkin Verilen Modüler Eğitimin Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9:1, 169-176, (1993).
- 1992 Türkistanlı E (Çeviri), 'Halk Sağlığı Hemşireliği ve AIDS Pandemisi' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:3, 1992,135-136
- 1992 Türkistanlı E. (Çeviri), 'Halk Sağlığı ve Okul Sağlığı Hemşireliği Yönünden Pedicolosisden Korunma' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8:2, 1992, 83-84

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 1999 Erefe İ., Çeber E. "Okul Sağlığı Çalışmalarında Hemşirelik İşlevleri" konulu eğitim filminde, senaryo ve yönetmen yardımcılığı.

International Conference Proceedings (107 entries)- 2018, Çeber Turfan E., Erken Gebelik Paneli, Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler, 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, 14 - 18 Mart 2018, Antalya- Davetli Panel konuşmacısı, Kongre Kitabı 42-44
- 2018, Çeber Turfan E., Gebelik Komplikasyonları Paneli, Gestasyonel Diyabet, 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, 14 - 18 Mart 2018, Antalya- Davetli Panel konuşmacısı, Kongre kitabı 50-53
- 2018, Impact of Two Different Methods of Perineal Wound Care on the Process of Episiotomy Wound Healing, ORAL PRESANTATION Sevil GÜNER, Serap ÇETİNTAŞ ÖNER, Esin ÇEBER TURFAN, Birsen KARACA SAYDAM, Ahmet Mete ERGENOĞLU
- 2018, Aktürk S., Demirelöz Akyüz M., Çeber Turfan E., Assessment of the Cultural Qualification Status of Midwifery Students, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Oral Presantation)
- 2018, P.255 Ebelik İntörn Öğrencilerinden Girişimcilik Projesi Örneği: Emzirme Danışmanlığı Merkezi Tasarısı, Example of Entrepreneurship Project from Midwifery Internship Students: Breast Feeding Counseling Center, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Poster Presantation)
- 2018, S.50, Cömert M, Çeber Turfan E., Tuna Oran N.,Ethical Problems Observed By Midwifery Students: A Qualitative Study, Ebelik Öğrencilerin Gözlemlediği Etik Sorunlar: Niteliksel Bir Çalışma, 03-05.05. 2018, Amasya 5th International& 9th National Midwifery Students Congress
- 2018, S.71 Kurul Ş, Kışla B., Çeber Turfan E., How midwifery students describe experience of mentorship in labor wards?, Ebelik öğrencileri doğumhane ortamındaki mentorluk deneyimlerini nasıl tanımlıyor? 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Oral Presantation)
- 2018, Gürol S., Çeber Turfan E., Yücel Ü., P.214 Mevsimlik Tarım İşçileri ve Üreme Sağlığı Sorunları, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (POster Presantation)
- 2018, KURUL Ş,ÇEBER TURFAN S., P.211 Ebelik Eğitiminde Mentorluk Kavramının Kavramsal Çerçevesi, The Conceptual Framework Of Mentoring İn Midwifery Education, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Poster Presantation)
- 2018, P.201, FİDANBOY S., EKŞİOĞLU A., YEŞİL Y.,ÇEBER TURFAN E., Ebelik Öğrencilerinin Bebek Dostu Hastane Kurumu (BDHK) Uygulamalarına Yönelik Görüş ve Deneyimleri, Evaluation of Remarks and Experiences of Midwifery Students towards Baby-Friendly Hospital Institution, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (poster Presantation)
- 2018, P.200 Gebelerin Nonobstetrik Travmalara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi, Investigation the Situations of Nonobstetric Traumatic Exposure in Pregnants, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Poster Presantation)
- 2018, Yılmaz Ö, Çeber turfan E., Soğukpınar N., Sarıcan ES, P.170 Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Evaluation of Midwifery Students' Attitudes Towards Post-Graduate Education,5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Poster Presantation)
- 2018, P.71 Çeber Turfan, Ekti Genç R., Karaca Saydam B., Sarıcan E.S., Ebelik Öğrencilerinin Digital Okuryazarlık Durumunun Değerlendirilmesi, Evaluation of Digital Literacy Status of Midwifery Students,5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (poster presantation)
- 2018, P.255 Ebelik İntörn Öğrencilerinden Girişimcilik Projesi Örneği: Emzirme Danışmanlığı Merkezi Tasarısı, Example of Entrepreneurship Project from Midwifery Internship Students: Breast Feeding Counseling Center, 5th International& 9th National Midwifery Students Congress, 03-05.05.2018, Amasya (Poster Presantation)
- 2018, SS-028, Çeber Turfan E, Soğukpınar N, Karaca Saydam B, Ekti Genç R, Öztürk Can H, Baykal Akmeşe Z, Özentürk G., Evde anne ve yenidoğan bakımı eğitimi programının geliştirilmesi, 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 27-28 Nisan 2018, İstanbul (Sözel Bildiri)
- 2018, Çatalgöl Ş., Çeber Turfan E., Müziğin Yenidoğanlar Üzerindeki Etkisi, 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi 19-22 Nisan 2018, İstanbul (Poster Bildiri)
-  2018, Gürol S., Çeber Turfan E., Bazı Gelişmiş Ülkelerde Ebelik Ve Ebelik Eğitimi, 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, 07-09 Kasım 2018, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi, MÖTBE,İzmir (Sözel Bildiri)
- 2018, Kurul Ş., Çeber turfan E., Klinikte Çalışan Ebelerin Ve Yeni Mezun Ebelik Öğrencilerinin Mentorluk Modeli Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma, 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, 07-09 Kasım 2018, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi, MÖTBE,İzmir (Sözel Bildiri)
-  2018, Demirelöz Akyüz M., Karaca saydam B., Ekti Genç R., Çeber turfan E., Ebelik Lisans Tamamlama Öğrencilerinin Digital Okuryazarlık Durumunun Değerlendirilmesi,1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, 07-09 Kasım 2018, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi, MÖTBE,İzmir (Sözel Bildiri)
- 2018, Çetintaş Öner S., Çeber Turfan E., Yeni Bir Eğitim Yöntemi: Sanal Gerçeklik, 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi, 07-09 Kasım 2018, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi, MÖTBE,İzmir (Sözel Bildiri)
- 2017, Kurt A., Moralılar Cansever S., Çeber Turfan E., Soğukpınar N., Geçmişten Günümüze The International Confederation of Midwives (ICM) Projeleri, 4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20-22 Nisan 2017, İstanbul(Poster presentation P-1).
- 2017, Moralılar Cansever S., Kurt A., Soğukpınar N., Çeber Turfan E., Dünya Sağlık Örgütü’nün Üreme Sağlığı Faaliyetleri, 4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20-22 Nisan 2017, İstanbul(Poster presentation P-83).
- 2017, Demirelöz Akyüz M., Kılınç Y., Çeber Turfan E., Birinci Basamakta Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongremizi 11-14 Mayıs 2017, Adana (Oral Presantation, ID:27)
- 2017, Cömert M., Şen F., Çeber Turfan E., Aile Hekimlerinin Aile Sağlığı Elemanı Kavramı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana. (Oral Presantation, ID:116)
- 2017, Çatalgöl Ş., Çeber Turfan E., Ülkemizde Anne Dostu Hastane Modeli, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana. (Poster Presantation)
- 2017, Çatalgöl Ş., Çeber Turfan E., Müziğin Fetal ve Neonatal Davranışlar Üzerine Etkisi, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017, Adana (Poster Presantation) Bu çalışam poster3.lük ödülü almıştır.
- 2017, Çetintaş Öner S., Çeber Turfan E., The Effect of Genital Hygiene Instruction on the Symptoms of Urinary Tract Infection in Pregnant Women. 3rd ECIC 2017, European Congress on Intrapartum Care Making Birth Safer, May, 25th-27th, 2017, Stocholm.
- 2017, Şen F.S., Cömert M., Çeber Turfan E., Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Aile Sağlığı Elemanı Kavramı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma, 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S: 869, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.(Oral Presantation, S-0838).
- 2017, Erkal Aksoy Y., Dereli Yılmaz S., Çeber Turfan E., Normal ve riskli gebeliklerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi (Sözel Bildiri [SS-003], 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s: 5,Ankara
- 2017, Akın B.,Çeber Turfan E., Doğuma hazırlık eğitimi alan ve almayan gebelerin doğumdan memnuniyetlerinin değerlendirilmesi (sözel Bildiri [SS-025]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, Bildiri Kitabı S: 33, Ankara
- 2017, Çeber Turfan E., Çetintaş Öner S, Güner S, Sarıcan E.S., Karaca Saydam B, Soğukpınar N, Ekti Genç R, Öztürk Can H, Ergenoğlu A.M., Doğuma Hazırlık Eğitiminin Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Durumuna Etkisi (Sözel Bildiri [SS-039]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s: 49,Ankara
- 2017, Güner S., Karaca Saydam B., Soğukpınar N., Ekti Genç R., Çeber Turfan E., Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü (Sözel Bildiri[SS-055]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s: 75,Ankara
- 2017, Güner S., Karaca Saydam B., Soğukpınar N., Ekti Genç R., Çeber Turfan E., Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü (Sözel Bildiri[SS-055]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s: 75,Ankara
- 2017, Güner S., Serap Sarıcan E, Çetintaş Öner S, Çeber Turfan E., Gebelerde Bitkisel Tedavi Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi (Poster Presantation [PS-018]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s:164,Ankara
-  2017, Kurt A, Horzum A, Aldemir F, Denizci Zirek Z, Çeber Turfan E., Doğuma Hazırlık Sınıfına Katılan ve Katılmayan Kadınlarda Doğum Sonu Depresyon Risk Durumunun Değerlendirilmesi, (Poster Bildiri[PS-124]), 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 21-24 Eylül 2017, Bildiri Kitabı s:262,Ankara
- 2017, Yeşil Y., Başgün Ekşioğlu A., Yorulmaz A., Çeber Turfan E.,A Randomızed Controlled Study On Analysıs Of Effect Of Hospıtal Based Breast-Feedıng Group Traınıng Provıded In Early Postpartum Perıod About Breast-Feedıng Self-Effıcacy And Breast-Feedıng Status Of Maternals,2 International Science Symposium, Science Festival,Tbilisi, Georgia-2017, 04-08 September 2017, Abstracts Book, 168, (Oral Presantation)- Bu çalışma en iyi bildiri ödülü almıştır.Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 40.100.2013.0001
- 2017, Çetintaş Öner S, Çelik G, Bay H, Yeşil Y, Çeber Turfan E., Ebelik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin E-Öğrenme İçin Hazırbulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi, 2 International Science Symposium, Science Festival,Tbilisi, Georgia-2017, 04-08 September 2017, Abstracts Book, 70, (Oral Presantation)
- 2017, Kurul Ş, Çeber Turfan E., Karaca Saydam B., Soğukpınar N.,An evaluation of Midwives’ perceptions about mentorship. 2nd International Science Symposium “Science Festival”, ISS2017, Tbilisi Yunus Emre Turkish Culture Center, September 05-08, 2017,Tbilisi, Georgia-2017, Abstracts Book:69, (Oral Presantation)
- 2017, Çetintaş Öner S, Çelik G, Bay H, Yeşil Y, Çeber Turfan E., Ebelik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin E-Öğrenme İçin Hazırbulunuşluk Durumlarının Değerlendirilmesi, 2 International Science Symposium, Science Festival,Tbilisi, Georgia-2017, 04-08 September 2017, Abstracts Book, 70, (Oral Presantation)
- 2017, Can HO, Ceber Turfan E, Sogukpinar N, Genc RE, Saydam BK, Yucel U, Eksioglu A, Akmese ZB, Kocak YC. Midwifery assoiıation for education, research and development in Turkey, 31st ICM Triennial Congress [http://www.midwives2017.org/], 18-22 June 2017, Toronto, Canada, (Oral presentation).
- 2016- Öner S.Ç., Güner S., Çeber Turfan E., Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Zika Virüsü Hakkındaki Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi, 3. Uluslar arası &7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Adana. (Oral presentation).
- 2016- Öner S.Ç., Çetiner S., Çağaloğlu E., Yağcı A., Çeber Turfan E., Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Hakkındaki Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi, , 3. Uluslar arası &7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Adana. (Oral presentation).
- 2016- Oran N.T., Koçak Y.Ç., Çeber Turfan E., İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Bilgi Transferi ile Aile Bilgi Düzeyine Etkisi, 1st International Urban Environment Health Congress May 11th-15th 2016, Northern Cyprus (Oral presentation).Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 11-ASYO-003
- 2016- Oran N.T., Koçak Y.Ç., Çeber Turfan E., Atıkların Ayrıştırılması, Sosyal sorumluluk ve Çevre Bilinci, 1st International Urban Environment Health Congress May 11th-15th 2016, Northern Cyprus (Poster presentation).
- 2016-Kurul Ş., Yüksek E., Demirelöz M., Baran S., Ceber Turfan E., Midwifery Student’ Self-Perception of Competence Regarding Giving Advice on Contraception. IV Congress Assosciacio Catalana De LLevadores, 2nd International Conference of Midwives, Tarragona, Spain, May 26-27-28, 2016. (Poster presentation).
- 2016- Çakır Koçak Y., Çeber Turfan E., Bir öğrenci örgütlenmesi örneği ile öğrenci bakış açılarının değerlendirilmesi. 3. Uluslararası &6.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Adana.
- 2016- Kavak D., Taş B., Ekşioğlu A., Yeşil Y., Çeber Turfan E., Ebelik Eğitiminde Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Erişimine Yönelik Literatür Tarama Davranışları, 3. Uluslararası &6.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-30 Nisan 2016, Adana.
- 2016- Karaca Saydam Birsen, Genç Rabia,Saraç Zeliha Fulden,Saydam Güray,Çeber Turfan Esin, The Effect of Variables Related to Reproductivity on Anemia Detected in Women, 3rd Aegean Hematology Oncology Symposıum. Selanik, Yunanistan. (Poster presentation).
- 2015- Bülez A., Cetintas S., Aladağ Ö., Çeber Turfan E. “Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebola Hakkındaki Bilgi Durumları. 27-30 Nisan 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster presentation).
- 2015- Cetintas S., Çeber Turfan E., Ebelikte Malpraktis, 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul. (Poster presentation).
- 2015- Çiftçi R.Ö., Yılmaz S., Avcı G., Tunçel T., Yılmaz H., Yeşil Y., Ekşioğlu A., Çeber Turfan E., Ebelik Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul. (Poster presentation).
- 2014, Yeliz Çakır Koçak, Hafize Öztürk Can, Ummahan Yücel, Mahide Demirelöz, Esin Çeber Turfan, ACADEMIC and PHYSICAL PROFILE OF MIDWIFERY DEPARTMENT in TURKEY. The International Congress of Midwifery. 1-5 June 2014,Prague, Czech Republic.
- 2014, Oya ÖZBAY, Naciye ÇELİK, Esin ÇEBER TURFAN, DELIVERY METHOD PREFERENCES OF PRIMIPARS and FACTORS AFFECTING. The International Congress of Midwifery. 1-5 June 2014,Prague, Czech Republic.
- 2014, Serap ÇETİNTAŞ, Sevgi ALİ, Mina CHALABİANLOU, Dilek MAMİK, Tuğçe SAKAR,Mahide DEMİRELÖZ,Esin ÇEBER THE CONSIDERATION of EFFECTS of PREGNANCY on WOMAN’S SEXUAL FUNCTIONS FROM SOCIO – CULTURAL POINT of VIEW ‘EXAMPLE of TURKEY, IRAN, GREECE’,The International Congress of Midwifery. 1-5 June 2014,Prague, Czech Republic.
- 2014- Kurul Ş., Çeber Turfan E., Konforlu Bir Emzirme Gibisi Yoktur! Emzirmede Ergonomi. Poster Bildiri. I.Uluslararası-5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014. Ekişehir.
- 2013. Erkal Y. Çeber E., Sert E., Mermer G., Barriers of Breast Cancer Early Detection Methods. 17th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetics an Gynaecology (ISPOG)(Oral Presantation)
- 2013. Can H. Ö.,Yeşil Y., Ekşioğlu A., Turfan E.Ç., Women's Views on Wetnursing/Foster Sisterhood: A Case from Türkey. The 5th Nordic Breastfeeding Conference. 19-20.09.2013. Hanaholmen, Esbo, Finland. (poster presatation).
- 2013. Yeşil Y., Ekşioğlu A., Turfan E.Ç., Adaptation The Infant Feeding Attitude Scale-Among to Turkish: Validity and Reliability Study. The 5th Nordic Breastfeeding Conference. 19-20.09.2013. Hanaholmen, Esbo, Finland. (poster presatation).
- 2013.Turfan E.Ç., Demirelöz M., Engelliler ve Üreme Sağlığı. Engellilerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları. Engelsizmir 2013. Uluslararası Katılımlı Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi.30 Ekim-03 Kasım 2013. İzmir
- 2013. Ekşioğlu A., Çeber E., . Translation and Validation of the Breastfeading Self-Efficacy Scale into Turkish. The 5th Nordic Breastfeeding Conference. 19-20.09.2013. Hanaholmen, Esbo, Finland. (poster presatation)
- 2013-Turfan,Ç.,E., Soğukpınar,N ., Karaca, S.B. E. Genç.,R, Can., Ö.H., Baykal A.Z., Özentürk.,G., Mother and newborn home care educatıon program the effects of mother and newborn home care educatıon program (MNHCEP) on mother and persons provıdıng care of mother/newborn”. I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi 20 - 22 haziran 2013, İzmir
- 2012 Demirelöz M., Ekşioğlu A., Saydam BK.,Çiçeklioğlu M.,Çeber E., Demir D., Acar E., KADIN FARKINDALIĞINI ARTTIRMAYA YÖNELİK BİR PROGRAM: LİDER KADIN EĞİTİMLERİ”. “Kadın Olmak” ana temalı Uluslararası Kadın Konferansı.Dokuz Eylül Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) 9-11 Mayıs 2013 (Sözel bildiri)
- 2011 Denizci Z. Akhancan F.A. Çelik N. Dönmez A. Çeber E. Ulusal Sağlık Politikaları, Ülke Örnekleri:Almanya, ABD, Japonya. I. Uluslararası, II. Ulusal Ebelik Kongresi. 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, Turkey (Oral presentation).
- 2011 Çeber E. Demir D. Demirelöz M. Ekşioğlu A. Atalay B. Bornova-Altındağ Bölgesinde Ebeler Tarafından Verilen Evde Bakım Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası, II. Ulusal Ebelik Kongresi. 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, Turkey (Oral presentation).
- 2010 M. Demireloz, E. Ceber, G. Ozenturk, The role of midwives on women’s improving a protective behviour towards breast cancer whether they have a family history of cancer or not. P-011. 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference. April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey (Poster presentation).
- 2010 F. Ogce, D. Sari, F. Okcin, G. Mermer, E. Ceber, G. Ozenturk. Risk of colorectal cancer and early detection practice in a sample of people in Izmir, Turkey. O-033. The 5th APOCP Conference. April 3-7, 2010, Istanbul Convention & Exhibition Centre (ICEC), Turkey (Oral presentation).
- 2010 N. Sogukpinar, B. K. Saydam, H. O. Can, A. Hadimli, O. D. Bozkurt, U. Yucel, Y. C. Kocak, Z. B. Akmese, D. Demir, E. Ceber, G. Ozenturk. Creating awareness for the early diagnosis of cervix cancer. P-021. 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference. April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey (Poster presentation).
- 2010 E. Ceber, G. Mermer, F. Okcin, D. Sari, M. Demireloz, A. Eksioglu, F. Ogce, D. Cakir, G. Ozenturk. Risk of breast cancer and early detection practice in a sample of women in Izmir, Turkey. P-0 198. 5th Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference. April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey (Poster presentation).
- 2009 Ceber E., Ersoy M.A., Bilge A., Mermer G., Yucel U., Topcu Ersoy H., Eksioglu A., Demireloz M., Baykal Z. Evaluating the efficacy of premarital education given to the couples, 12th Wolrd Congress on Public Health, April 27- May 1, 2009, Istanbul Turkey. (poster presentation)
- 2009 Nazlı A., Çeber E., Kadını Sosyal Yönüyle Etkileyen Bir Hastalık: Meme Kanserine Niteliksel Bakış Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 'Değişim ve Güçlenme' 13-16 Ekim 2009,698-708. İzmir, Türkiye
- 2008 Genç R.E. Senol S. Oran N.T. Turgay A.S. Ogce F. Ceber E. Breast Feeding and Childhood International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir
- 2008 Çeber E.Mermer G. Demirelöz M.Eksioglu A. Nutrition and breast cancer International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir
- 2008 Çakır D. Çeber E. Nutrition and prostate cancer International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir
- Ogce F. Çeber E. Genç R.E. Oran N. T. Comparison of Mediterranian, Western and Far Eastern Diets and some recommendations International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir
- 2008. Ceber E., Yucel U. Nutrition and Cervical Cancer International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir (poster presentation)
- 2008. Çeber E.Mermer G. Soğukpınar N. Aydemir G. Nutrition, lifestyle and breast cancer risk among Turkish women International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir (poster presentation)
- 2008. Oran N. T. Genç R. E. Ogce F. Çeber E. Bıçaklı D. The role of dietary sulfur-containing componts on cancer prevention International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir (poster presentation)
- 2008. Çeber E. Çakır D. Oran N.T.Genç R.E. Ogce F. Ozenturk G. The effect of diet on risk of cancer International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir (poster presentation)
- 2008 Cakir D. Çeber E. Nutrition and prostate cancer International Syposium Food, Nutrition and Cancer, April 17-19 2008, AKM Izmir
- 2007 Çeber E.,Saydam K.B.,Bilge A., Mermer S.G.,Öztürk H., Demirelöz M. Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi. 5th International Congress of Reproductive Health & Family Planning. Abstract Book 252, April 20-23 2007. Ankara (oral Presentation)
- 2005. H Ozturk, N Sogukpinar, B K Saydam, E Ceber. Result of Reproductive Health Education in 2004: Non-Governmental Organizations (NGO) and University Cooperation with Support Program of Women Reproductive Health. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning. Abstract Book 204-205, April 20-23 2005. Ankara TURKEY (Oral presentation)
- 2005. B K Saydam, A Nazli, E Ceber, H Ozturk, N Sogukpinar. The Effect of Social Status of Woman on Choosing of Family Planning Method. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning. Abstract Book 281-282, April 20-23 2005. Ankara TURKEY (Poster presentation)
- 2004. E Ceber, G Mermer, G Aslan, U Yucel. To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service District in Bornova. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning. Abstract Book 286-287, April 20-23 2005. Ankara TURKEY (Poster presentation)
- 2005, Öztürk H., Soğukpınar N., Saydam B.K., Çeber E. STK ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığını Güçlendirme Programı-2004 Üreme Sağlığı Eğitimi Sonuçları, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara.
- 2004. E Ceber, M Turk Soyer, M Ciceklioglu, Cimat S. Breast cancer risk assesment and risk perception of nurses and midwives in Local Public Health Department in Turkey. The 2nd APOCP General Assembly Conference. New Paths to Cancer Prevention in the Asian Pacific Region. Abstract Book 46, November 1st-3rd 2004. Seoul, KOREA (Oral presentation)
- 2004. G Aydemir, E Ceber, N Sogukpinar, G Mermer. Assesment of practice of nutritional and lifestyle factors associated breast cancer among women. The 2nd APOCP General Assembly Conference. New Paths to Cancer Prevention in the Asian Pacific Region. Abstract Book 84-85, November 1st-3rd 2004. Seoul, KOREA (Poster presentation)
- 2004. AO Karababa, E Ceber, D Dalli, C Cal, A Simsir, G Gunaydin, G Aydemir. To determine the prostat cancer prevalece in males living in Osmangazi. Preliminary Results. The 2nd APOCP General Assembly Conference. New Paths to Cancer Prevention in the Asian Pacific Region. Abstract Book 95-96, November 1st-3rd 2004. Seoul, KOREA (Poster presentation)
- 2003. Saydam B.K., Ceber E., Öztürk H., "Pregraduated family Planning Councelling Education and UID was Aplied Skill" 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning April 20-23, 2003 Ankara-Turkey, Abstract Book 169-170 (oral presentation)
- 2003. Soğukpınar N., Ceber E., Dallı D., Aydemir G., "Breast and Cervical Cancer Knowledge, Attidudes and Practice Among Nurses in Ege University Hospital". The First Regional Meeting of APOCP, 14-16 October 2003, Izmir, Turkey.(poster presentation)
- 2003. Üstün Ç., Ceber E., Cancer Screening and Ethical Principles The First Regional - Meeting of APOCP, 14-16 October 2003, Izmir, Turkey.(poster presentation)
- 2003. Ceber E., Dallı D., Aydemir G., Breast Cancer Risk Assesment Among Nurses in Ege University Hospital The First Regional - Meeting of APOCP, 14-16 October 2003, Izmir, Turkey. (poster presentation)
- 2003 A S Turgay, D Sarı, E C Turkistanlı. Knowledge, Attitudes, Risk Factors and Early Detection Relevant to cancer of schoolteachers in Izmir, The First Regional - Meeting of APOCP, 14-16 October 2003, Izmir, Turkey.(poster presentation)
- 2003. E Ceber, G Mermer, G Aydemir. The Effect of an educational Intervention on Promoting Breast Self-Examination Among Women in Bornova. The First Regional - Meeting of APOCP, 14-16 October 2003, Izmir, Turkey.(poster presentation)
- 2003. Ceber E., curriculum Strengthening and Development of Faculty Teaching Skills. Leadership Forum Sponsored by Gates Institute and JHPIEGO. December 3-5, 2003, Baltimore, USA. (Oral presantion)
- 2003 Öztürk H,Ceber E, Soğukpınar N, Saydam BK, ' Innovation of Family Planning' 3rd International Congress of Reproductive Health and Family Planning , Ankara, 2003 (oral presentation)
- 2002 Türkistanlı E., Dallı D., Ergün F.Ş., Sarı D., Aydemir G., "The Evaluation of the Geographical and Family Background on Nutrition of the Studients and their Knowledges on Cancer & Nutrition" IACR 2002, 24 th Annual Meeting of the International Association of Cancer Registries, in Tampere, Finland, 25-27 June, 2002 (poster presentation)
- 2001, Saydam K.B., Soğukpınar N., Türkistanlı (Ceber) E.: "Aile Planlaması Uygulamalarında Yeni Yönelimler", I.Uluslar arası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya. (Poster Presantation)
- 2001, Türkistanlı (Ceber)E., Saydam K.B., Soğukpınar N.: "Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite İndikatörü Olarak Müşteri Memnuniyeti", I.Uluslar arası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya.Poster Presantation
- 2001, Aydemir G., Saydam K.B., Türkistanlı E., Göker E., Duman E.: "The Evaluatıon Multıdımensıonel Body-Self Relatıons Questıonnaıre-MBSRQ ın Women wıth Mastectomy", The 22nd Annual Meeting of The International Association of Cancer Registries, 8-10 November 2000, Khon Kaen, Thailand.
- 2001, Aydemir G., Saydam K.B., Türkistanlı E., Göker E., Duman E.: "The Evaluatıon Multıdımensıonel Body-Self Relatıons Questıonnaıre-MBSRQ ın Women wıth Mastectomy", The 22nd Annual Meeting of The International Association of Cancer Registries, 8-10 November 2000, Khon Kaen, Thailand.
- 2000. Aydemir G., Saydam K.B., Türkistanlı E., Göker E., Duman E.,"The Evaluation the Multıdimensionel Body-Self Relations Questionnaire-MBSRQ in Women with Mastectomy,The 22 Annual Meeting of the International Assocition of Cancer Registries, 8-10 Nov 2000 Thailand (poster presantation)
- 1998 Bahar Z., Türkistanlı E., Ülkü N., 'Evulation of the Education Given to the Students of a Public Education Center About AIDS' 8 th International Congress on Infectious Diseases, Boston USA, 15-18 May 1998 ,279 (Oral Presentation)
- 1998 Bahar Z., Türkistanlı E., Uğurlu Z., Uysal A., Kılıç N., 'The Nurses Knowledge and Manners About Hepatitis B Infection' 8 th International Congress on Infectious Diseases, Boston USA, 15-18 May 1998, 280 (oral presentation)
- 1998 Erefe İ., Bayık A., Türkistanlı E., Uğurlu Z., Uysal A. 'Evaluation of Two Different Approaches Related to Cancer Prevention on the Knowledge and Attitudes of Women' 2nd Balkan Congress of Oncology (Poster presentation)
- 1998 Türkistanlı Esin, Bahar Zuhal, Uysal Aynur 'Workers Konowledge About AIDS and how to Deal with AIDS at Work' Second International Nursing Conference, 11-12 October 1995, Jordan(Poster Presentation)
- 1995 Bahar Zuhal, Türkistanlı Esin, Uysal Aynur 'Knowledge and Assesment of AIDS by the Women Working in Brothel' Second International Nursing Conference, 11-12 October 1995,Jordan(Poster Presentation)
- 1994 Bahar Z., Türkistanlı E.'Preference of Women About Using Family Planning Methods' 4th International Primary Health Care Conference, 1-3 July 1994, London (Poster Presentation)

National Conference Proceedings (97 entries)- 2018, Çağrılı konuşmacı-Panelist, Ebelik ve Doğum Sempozyumu, Oturum II: Doğum Sürecinde Yeni Yaklaşımlar Paneli: Hastaneye Gelen Gebe İle Etkili İletişim ve Mahremiyet, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulamam Araştırma Merkezi, 25 Nisan 2018, Ankara
- 2016- Çakır Koçak Y., Ekşioğlu A., Çeber Turfan E., İçke S., Baykal AKMEŞE Z.,A., Ebeler Tarafından Verilen Bakım ve Eğitimin Annelerin Doğum Sonu Konforuna Etkisi, II. Doğum Sonu Bakım Kongresi, 24-26 Şubat 2016, Antalya. (Sözel Bidiri). Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2012-ASYO-002
- 2016- Çetintaş S., Güner S., Çeber Turfan E., Türkiye'deki Doğum Sonu Döneme Uyum Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. II. Doğum Sonu Bakım Kongresi, 24-26 Şubat 2016, Antalya. (Poster Bidiri).
- 2016- Yücel U., Tuna Oran N., Soğukpınar N., Öztürk Can H., Karaca SAYDAM B., Çeber Turfan E., Ebelerde Bilgi Beceri Güncelleme Kursu Etkinliğinin Değerlendirilmesi, II. Doğum Sonu Bakım Kongresi, 24-26 Şubat 2016, Antalya. (Poster Bidiri).
- 20016, Güner S, Saydam BK, Soğukpınar N, Turfan EÇ, Bornova Belediyesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İle Bornova Belediyesi İşbirliği: Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti. 2.Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi, "Gebelik öncesinden doğum sonrasına", 4-6 Mayıs 2016, Poster Bildiri (P-78), Bildiri Özetleri Kitabı, sf:105, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.
- 2014- Yücel U., Koçak Y.Ç., Saydam B.K., Dal N.A., Özdemir R., Çeber Turfan E., İzmir Bornova Belediyesinin Hizmet Verdiği Ebe Bölgelerinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Kürtaj Hakkındaki Görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss. 1031-1032) ISBN: 978-605-84926-2-2
- 2014- Yücel U., Koçak Y.Ç., Saydam B.K., Dal N.A., Özdemir R., Çeber Turfan E., İzmir Bornova Belediyesinin Hizmet Verdiği Ebe Bölgelerinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Kürtaj Hakkındaki Görüşleri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Edirne. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss. 1031-1032) ISBN: 978-605-84926-2-2
- 2014- Garip S., Aytaş M., Ekşioğlu A., Demirelöz M., Dönmez A., Çeber Turfan E., Ebelik Öğrencinin ve Klinikte Çalışan Ebe/Hemşirelerin Uygulamalara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir
- 2014- Yücel U., Ekşioğlu A., Demirelöz M., Çeber Turfan E., İzmir’de Yarı Kentsel Bir Bölgede 15-49 Yaş Kadınlarda Üreme Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi, I. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir
- 2013 Koçak YÇ., Yücek U., İçke S., Turfan EÇ. Öğrenci Örgütlenmesi Örneği: EGEBET. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-4 Mayıs 2013 (Sözel bildiri)
- 2013 Koçak YÇ. Turfan EÇ. Ebelerin Toplumsal Sorumluluk Hizmetleri. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 2-4 Mayıs 2013 (Sözel bildiri)
- 2013 Can N., Göktaş K., Bilge A., Çeber E., Demirelöz M.,Baykal Z., Engelli Bireylerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Gereksinimlerinin Karşılanmasında Ebe ve Hemşirenin Rolü. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013 Samsun (Poster bildiri)
- 2013 Moralılar S., Başgün A., Turfan EÇ., Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013 Samsun (Poster bildiri)
- 2013- Uğurlu E., Armutcu H., Pişkin M., Ölker R., Atik Y., Çakır Koçak Y., İçke S., Çeber Turfan E., Topluma Hizmet Uygulamasında Ebelik Yaklaşımı Örneği: “Yaşlılarla Meşguliyet Terapisi”, 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, Samsun. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss.250-251)
- 2013, Turfan EÇ, Sogukpinar N, Saydam BK, Genç RE, Can HÖ, Akmese ZB, Özentürk G. The Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCEP)” on Mother and Persons Providing Care of Mother/Newborn, Poster Bildiri, 1.Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonu Dönem ve Bakım Yönetimi Kongresi, 20- 23 Haziran 2013, İzmir.
- 2012 Çeber E., Engelli ve Üreme Sağlığı. BORNOVA BELEDİYESİ “I. ENGELLİLİĞİ ANLAMAK” SEMPOZYUMU. 18 Mayıs 2013. (Panel konuşması)
- 2012 Tandır E.,Koçak YÇ:, Çeber E., Oran NT., ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN EBE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ. 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi. 11-13 Nisan 2012 Malatya
- 2011-Demirelöz M. Yücel U. Eksioğlu A. Öztürk Can H. Karaca B. Çeber E. Mezuniyet Öncesi Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA Uygulama Beceri Eğitiminin On Yıllık Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Üreme sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 22-25 Nisan 2011. Ankara
- 2011- Kutluca F. Proje Grubu Üyeleri, Çeber E., Oran NT., Koçak YÇ. Öğrenci Ebelerin Gözüyle Ebelik Mesleğinde Örgütlenmenin Gerekliliği. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011. Aydın.
- 2011- Çeber E., Oran NT. Koçak YÇ. Ebeler Topluma Hizmet Uygulamalarının Neresinde? II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011. Aydın.
- 2011- Yücel U, Mermer G., Ekşioğlu A., Demirelöz M., Baykal Z., Çeber E. Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişelerinin İncelenmesi. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011. Aydın.
- 2011-Moralılar S., Manap R., Koçak YÇ. Oran NT., Çeber E. "İnsan Atatürk"Konferansının Ardından: Bir Ebe Nasıl ve Neden Atatürk Gibi Olur?. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011. Aydın.
- 2011-Akhancan F.A. Atalay B. Çeber E. Demir D. Bornova Belediyesi Evde Gebe, bebek, Loğusa Bakım Hizmeti. "14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi" 4-7 Ekim 2011 Trabzon. (Poster Bildiri)
- 2010-Kidak L. Demir S. Çeber E. Turgay A.S. İzmir’de bir hastanede yöneticilerin çatışma yönetim stilleri ve çalışanların algılamaları. IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 04-07 Şubat 2010 Antalya. (sözel bildiri)
- 2010, Nazlı A. Nemutlu Ö. Çeber E. Soğukpınar N. Akçiçek E. İzmirin kızları: Bir Kent Kültürünün Yansıyan İmgesi, İzmirli Olmak Sempozyumu 22-24 Ekim 2009, İzmir. (sözel bildiri)
- 2010-Yücel U. Özkul S. Özveren Ö Çeber E. Bazı Ülke Örneklerinde Ebelik Mesleği. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010- Özkul S. Çeber E. Dünya’da ve Türkiye’de Sezaryen Doğumlardaki Artış ve Nedenleri. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Yücel U. Özkul S. Özveren Ö. Çeber E İngiltere’de Ebelik Mesleğinin Tarihi. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Özveren Ö. Özkul S. Çeber E. EbelikUygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Klinik Pathway. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Akhanca A. Çelik N. Saydam BK. Genç RE. Çeber E. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Hakkındaki Görüşleri. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Bandırmalı B. Güngör L. Çeber E. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Lisans Eğitimi Alan I. ve IV. Sınıf Öğrencilerinin Eğitimlerinin Başlangıcında ve Sonunda Aile Planlaması Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Usta S. Çeber E. İstenmeyen Gebelikler ve Sonuçları. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Usta S. Çeber E. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığı. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Ekinci G. Sezer S. Çeber E. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Mesleğe İlişkin Bilgi, Düşünce ve Beklentilerinin İncelenmesi. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (sözel bildiri)
- 2010-N Soğukpınar. Saydam BK. Can HÖ. Hadımlı A. Bozkurt Ö. Yücel U. Koçak Y. Akmeşe Z. Demir D. Çeber E. Özentürk G. Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi 25-29 Eylül 2010 Antalya (sözel bildiri)
- 2010-BilgeA. Ekşioğlu A. Demirelöz M. Akmeşe Z.B. Çeber E. Ebelik Eğitiminde Kullanılan Tanıların Değerlendirilmesi. I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs 2010 İzmir. (poster bildiri)
- 2010-Çeber E. Sarıcan E.S. Başgün A. Akmeşe Z.B. Koçak Y.Ç. Adölesanlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitiminde Farklı Bir Yöntem: Tiyartal Akran Eğitimi. III. Adölesan Sağlığı Kongresi. 26-28 Kasım 2010. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul.Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 10-ASYO-001
- 2009-Çeber E, Özveren Ö, Özkul S, Yalnız H, Akın B, Kara P, Soğukpınar N, Demirelöz M. Kadinlarin Dogum Sekillerinin Cinsel Islev Bozukluklarina Etkisinin Degerlendirilmesi. 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (sozel sunum)
- 2009-Özveren Ö, Çeber E "Dunyada Ureme Sagligi Uygulamalarina Dinlerin Etkisi 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (poster bildiri)
- 2009-Çeber E., Yücel U, Çakır Koçak Y. Adolensanlarda Karşılanmayan Aile Planlanması Hizmet Gereksinimi 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (poster bildiri)
- 2009-Çeber E, Nazlı A., Mermer G., Yücel U., Demirelöz M., Ekşioğlu A., Aslan G. Ergenlerde Cinsiyet Esitligi Olceginin Turkceye Uyarlanmasi: Gecerlik Ve Guvenirlik Calismasi 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (sozel bildiri)
- 2009-Özkul S, Çeber E., Soğukpınar N. Neden Sezaryen Dogum? - Why cesarean Delivery?"25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (poster bildiri)
- 2009-Çeber E, Ekşioğlu A., Demirelöz M., Baykal Z. Turkiye’de Akran Egitimi Uygulamalarinin Ve Etkinliginin Incelenmesi 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi (poster bildiri)
- 2009-Kara P., Çeber E., Yardımcı Üreme Teknolojilerinde Etik ve Dini Sorunlar, 25-26 Nisan 2009, 6. Ulusal Ureme Sagligi ve Aile Planlamasi Kongresi
- 2009-Çeber E. Boyacıoğlu H. Soğukpınar N. Güneri P. Akçiçek E. İzmir'in Uluslararası Sağlık Yayınlarında Yeri, İzmirli Olmak Sempozyumu 22-24 Ekim 2009, İzmir. (poster bildiri)
- 2008-Mermer G., Bilge A., Yücel U., Çeber E., Aslan G. Gebelik ve postpartum dönemde sosyal destek. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara Üniversitesi, 585.
- 2008-Çeber E., Bilge A., mermer G., Yücel U., Ekşioğlu A., Demirelöz M., Baykal Z. Evlilik eğitimi alan çiftlerin evliliğe ilişkin bilgi, tutum ve davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara Üniversitesi, 621.
- 2006-Çeber E., Çiçeklioğlu M., Türk S.M., Cimat S. Birinci Basamaktaki Hemşire- Ebelerin Eğitiminde Akran Eğiticilerin Kullanılması: Meme Kanseri Erken Tanısı Eğitimi Programı Geliştirme Deneyimi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van. ss:247 (sözel sunum)
- 2006-Çeber E., Mermer G., Pektaş İ., Bilge A., Yücel U., Aslan G.. İzmir İli Bornova İlçesinde Bulunan Gebelerin Gebelikte ve Doğum Sonrası Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Van ss: 174 (poster sunum)
- 2005-Yucel U., Demirelöz M., Başgün A., Çeber E. Doğum Öncesi Bakımın Anne ve Çocuk Sağlığına Etkisi" III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı:299, 22-24 Eylül 2005 İzmir.
- 2005-Çeber E. Mermer G. Yücel U. Aslan G. Özentürk G. "Akademisyenlerin Meme Kanseri Olma Risklerini Algılamaları ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutumları", 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, Poster Bildiri.
- 2004-Ceber E. Yucel U. Okçay H. İslam Ülkeleri ve Aile Planlaması Uygulamaları. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu. Kongre Özet Kitabı:108, 24-26 Kasım 2004 Ankara.
- 2004-Ceber E, G Mermer, G Aslan. Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitiminde Halk Sağlığı Hemşireliği Öğrencilerinin Rolü. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu. Kongre Özet Kitabı:115, 24-26 Kasım 2004 Ankara.
- 2004-Öztürk H, Karaca Saydam B, Aslantekin F, Soğukpınar N, Ceber E. Sağlığı Geliştirmede Basının Rolü, Gazeteler Halkı Aile Planlaması Konusunda Nasıl Bilgilendiriyor I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu. Kongre Özet Kitabı:21, 24-26 Kasım 2004 Ankara
- 2002-Türkistanlı E.Ç., Pektaş İ., Dikici İ., "İzmir İli Bornova İlçesinde Doğum Yapmış Kadınların Doğum Sonrası Depresyon Durumları ve Bu Durumu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi" 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-28 Eylül 2002Eylül
- 2002-Türkistanlı E.Ç., Mermer G.M., Yıldız F., "Evka 4 Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları" 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-28 Eylül 2002
- 2002 Türkistanlı E.Ç., Mermer G.M., "15-49 Kadınlara Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi" 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,173-176, Diyarbakır, 2002.
- 2001 Saydam B.K., Türkistanlı E.,Aydemir G., Duman E., Göker E, "Mastektomili Kadınlarda Beden- Benlik İlişkilerinin İncelenmesi", Ulusal Kanser Kongresi, 196, İstanbul, 2001.
- 2001 Saydam B.K., Türkistanlı E., Soğukpınar N. "Aile Planlaması Uygulamalarında Yeni Yönelimler, I. Uluslarası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 68, Antalya, 2001
- 2001 Türkistanlı E., Saydam B. K., Soğukpınar N. "Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite İndikatörü Olarak Müşteri Memnuniyeti" I. Uluslarası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 92, Antalya, 2001.
- 2000 Türkistanlı E., 'Sağlık Yüksek Okullarında Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Kullanımı' 2000'li Yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 15-17 Haziran 2000, Malatya
- 2000 Turgay A.S., Karaca B., Türkistanlı E., Aydemir G., "Hemşire Öğrencilerin Mesleği Algılayışları ve Motivasyonlarının İncelenemesi" I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 26, İzmir,2000.
- 2000 Şenuzun F., Genç R. G., Türkistanlı E., Oran N.T., Erefe İ., "E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sağlığı Algılayışı , I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 25-26, İzmir, 2000.
- 1999 Türkistanlı E., Dönmez Z., Sarı Şahin E. 'SSK Doğumevi ve Sağlık Bakanlığı İzmir Doğumevinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Çalışma Koşullarından Memnuniyetleri ve Karşılaştıkları Mesleki Sorunlar' 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 22-24 Haziran 1999, Erzurum
- 1999 Çam O., Türkistanlı E., 'Hemşirelik Kongrelerinde Sunulan Araştırma Raporlarının Etik Yönden İncelenmesi" 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 22-24 Haziran 1999, Erzurum
- 1999 Türkistanlı E., Şenuzun F., Saydam B., San A., Aydemir G.,'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklanma Durumu' Sağlık Çalışnalarının Sağlığı Kongresi 1. Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999, Ankara,
- 1999 Türkistanlı E., Çam O.'Hemşirelikte Etik ve Hemşirelerin Etik Çıkmazlarda Yararlanacakları Kaynaklar' I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Kitabı, 101-104, 9-11 Haziran 1999, Kocaeli
- 1999 Türkistanlı E.,'Etik Sorunların Yaşandığı Bir Hastalık AIDS' I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Kitabı,53-56, 9-11 Haziran 1999, Kocaeli
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Uysal A., Uğurlu Z., 'Kadınların Kullandıkları Gebelik Önleyici Yöntemlere İlişkin Görüşleri ve Memnuniyetleri' VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Adana, 14-18 Nisan 1998
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Özsoy S.A., Uğurlu Z., Uysal A., 'Net Satışı (Tirajı) En Yüksek Dört Gazetedeki AIDS ile İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi' AIDS Dergisi, 28-30 Nisan 1998 IV.Ulusal AIDS ve V.CİGH Sempozyumu Bildiri Özetleri, 6:10, 33
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Uğurlu Z., Uysal A., 'Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları' Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu, 3-5 Haziran 1998, Kayseri
- 1998 Türkistanlı E., 'Aile Planlaması Konusunda Kaçırılmış Fırsatların Yakalanmasında Hemşirenin Danışman Rolü' Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu, 3-5 Haziran 1998, Kayseri
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Uysal A., Uğurlu Z., Özsoy S., 'Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi'I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Ekim 1998, İstanbul
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Uysal A., Uğurlu Z.'Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerine Başvuran Kadınların Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları' 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül 1998, İzmir
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., 'Üreme Sağlığı Programlarının Değerlendirilmesinde Ölçütler' AIDS Dergisi, 28-30 Nisan 1998 IV.Ulusal AIDS ve V.CİGH Sempozyumu Bildiri Özetleri, 6:10, 32
- 1998 Bayık A., Türkistanlı E., Uysal A., Uğurlu Z., Özsoy S.,'Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi' I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Ekim 1998, İstanbul
- 1998 Bahar Z., Türkistanlı E., Altuğ Özsoy S., 'Klinik Hemşirelere Verilen AIDS Eğitim Kursunun Değerlendirilmesi', Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs ve IV. Ulusal AIDS ve V.CİGH Sempozyumu, 28-30 Nisan 1998, İzmir
- 1998 Bahar Z., Türkistanlı E., Ülkü N., 'Halk Eğitim Merkezi Öğrencilerinde AIDS Konusunda Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi' AIDS Dergisi, 28-30 Nisan 1998 IV.Ulusal AIDS ve V.CİGH Sempozyumu Bildiri Özetleri, 6:10, 30
- 1997 Bahar Z., Türkistanl E.,Okyay P., Keskin N.A., 'İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Yaşayan Gebe Kadınların Emzirme Hakkında Eğitim Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeylerini Ölçerek Eğitimin Etkinliğini Göstermeye Yönelik Çalışma' Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu,10-12 Eylül 1997, Kıbrıs
- 1997 Erefe İ, Türkistanlı E., Uysal A., 'Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinde Kendilerinin, Yöneticilerinin ve Hekimlerin Görüşleri' Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs
- 1997 Bahar Z., Türkistanlı E., Küçük D., 'Manisa İlinde 15-44Yaş Arası Evli Kadınların Cinsel Temas İle Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Düzeyinin Araştırılması', VIII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya
- 1996 Türkistanlı E., Soğukpınar N., Akyol A., 'E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin AIDS'e İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi' III.Ulusal AIDS ve II.CİGH Sempozyumu, 17-19 Nisan 1996, İzmir
- 1995 Soğukpınar N., Türkistanlı E., 'S.B. Konak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesine Doğum İçin Başvuran Gebelerin AIDS'e İlişkin Bilgi ve Uygulamaları' AIDS, II. Türkiye AIDS Kogresi Raporları Eylül 1995, 31-34
- 1995 Türkistanlı E., Bahar Z., Uysal A., 'Genelevde Çalışan Kadınların AIDS Bilgisi ve AIDS'i Değerlendirmesi' AIDS, II. Türkiye AIDS Kogresi Raporları Eylül 1995, 28-30
- 1995 Türkistanlı E., Bahar Z., Uysal A., 'İşçilerin AIDS Hakkında ve İş Ortamında AIDS İle Karşılaştıklarında Yapacaklarına İlişkin Bilgiler' AIDS, II. Türkiye AIDS Kogresi Raporları Eylül 1995, 31-34
- 1995 Bayık A., Türkistanlı E., 'Kadınların Bazı Enfeksiyon Hastalıklarının Sağaltımı ve Korunmasına İlişkin Folklorik Uygulamaları' IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 15-17 Kasım 1995, Ankara
- 1995 Bayık A., Erefe İ., Bahar Z., Özsoy S.A., Türkistanlı E., 'Hemşire Öğrencilerin Sigara İçmeye Yönelik Tutumları' Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12:2, 1996 (Bu çalıma 15-17 Kasım 1995 tarihinde Anakara' da yapılan IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi'nde sunulmuştur
- 1994 Bahar Z., Türkistanlı E., 'Hemşire Öğrencilerin AIDS Hastasının Bakımına İlişkin Görüş ve Düşünceleri' AIDS Dergisi, 2:4, Aralık 1994, 34-41 (Bu çalışma 6-8 Nisan 1994 tarihinde İzmir'de yapılan II. Ulusal AIDS ve I.CİGH Sempozyumu'nda sunulmuştur)
- 1994 Türkistanlı E., 'İshal Konusunda Eğitilmiş İlkokul Öğrencilerinden Ebeveynlerine Bilgi Transferi' IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirileri Kitabı, Didim, 12-16 Eylül 1994, 36-40
- 1994 Erefe İ, Bahar Z., Bayık A., Özsoy S.A., Türkistanlı E., 'Bornova Bölgesi'nde Öğrenim Gören Öğrencilerin AIDS Hastalığına İlişkin Bilgi ve Tutumları' IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirileri Kitabı, Didim, 12-16 Eylül 1994, 546-550
- 1993 Bahar Z., Türkistanlı E., 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hemşireliğinde Maliyet' Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu Bildileri Kitabı, İzmir, 3-5 Kasım 1993, 107-115
- 1993 Türkistanl E., Halk Sağlığı Stajerleri, 'Lise Öğretmenlerinde Sigara İçme Prevelansı' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9:3, Eylül-Aralık 1993, 169-176 (Bu çalışma 28 Mayıs 1993 tarihinde İzmir'de yapılan Sigara İle Savaş I.Ulusal Hemşirelik Sempozyumu'nda sunulmuştur)
- 1993 Türkistanlı E., Halk Sağlığı Stajerleri 'Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı' III. Halk Sağlığı Günleri , 5-7 Mayıs 1993, Kayseri
- 1992 Bayık A., Türkistanlı E., 'Hastaların Hasta Haklarının Bilme, Bu Haklardan Yararlanma Durumları ve Karşılaştıkları Riskler' III.Ulusal Hemşirelik Kogresi Bildirileri Kitabı, Sivas, 24-25 Haziran 1992, 778-782
- 1992 Bayık A., Türkistanlı E., 'Hemşirelerin Yasal Açıdan Karşılaştıkları Risk Durumlarının Belirlenmesi' III.Ulusal Hemşirelik Kogresi Bildirileri Kitabı, Sivas, 24-25 Haziran 1992, 788-791
- 1992Türkistanlı E., Akkaş S., 'İzmir'in İki Hastanesinde Görülen İlk On Hastalık ve Ölüm Nedeni' III.Ulusal Hemşirelik Kogresi Bildirileri Kitabı, Sivas, 24-25 Haziran 1992, 798-806
- 1992 Türkistanlı E., 'Yaşlı Bireyin Sağlık Sorunları ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi' Sağlıklı Yaşlanma, Uluslararası Hemşireler Birliği 1992 Teması Sempozyum Kitabı, Ankara, 26-27 Kasım 1992, 242-249

Referrer Publications (104 entries)- 2011, Quannetta T. Edwards BSN, MSN, MS, PhD, FNP, WHCNP, FAANP (Associate Professor)1, Ann Maradiegue BSN, MSN, PhD, FNP, FAANP (Assistant Professor)2, Diane Seibert PhD, ANP, WHCNP, FAANP (Associate Professor)3, Kory Jasperson MS, (Certified Genetic Counselor [CGC])4Pre- and postassessment of nurse practitioners' knowledge of hereditary colorectal cancer.Journal of the American Academy of Nurse Practitioners Volume 23, Issue 7, pages 361–369, July 2011
- 2011, Allahverdipour H, Asghari-Jafarabadi M, Emami A.Women Health. 2011 May;51(3):204-19. Breast cancer risk perception, benefits of and barriers to mammography adherence among a group of Iranian women.
- 2011, Myungsun Yi, Eun Young Park.Effects of breast health education conducted by trained breast cancer survivors.Journal of Advanced Nursing. Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue). DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05815.x
- 2011, Miok Kim, and Youngmi Park.Knowledge, Attitude, and Practice of Obstetric Nurses in Relation to Breast Cancer and Breast Self-examination.Korean J Women Health Nurs. 2011 Mar;17(1):88-98.
- 2011, Gladys Eugenia Canaval, María Neila Sánchez,Lifestyle and cancer prevention in female employees at a health institution Estilo de vida y la prevención de cáncer en mujeres trabajadoras en una institución de salud.Colombia Médica, Vol. 42, No. 1, April - June, 2011, pp. 177-183
- 2011, Bell, Kirsten; Kazanjian, Arminee. PSA testing: Molecular technologies and men's experience of prostate cancer survivorship. Health, Risk & Society, Volume 13, Number 2, April 2011 , pp. 183-198(16)
- 2011, A. Silvestre, Leonila F. Dans , , Antonio L. Dans. Trade-off between benefit and harm is crucial in health screening recommendations. Part II: Evidence summariesMaria Asuncion. Journal of Clinical Epidemiology.Volume 64, Issue 3, March 2011, Pages 240-249
- 2011, Angela Maria Elizabeth Piccolotto Naccarato, Leonardo Oliveira Reis, Wagner Eduardo Matheus, Ubirajara Ferreira, Fernandes Denardi. Barriers to prostate cancer screening: psychological aspects and descriptive variables – is there a correlation?. The Aging Male.March 2011, Vol. 14, No. 1 , Pages 66-71 (doi:10.3109/13685538.2010.522277)
- 2011, Sepideh Hajian, Katayon Vakilian, Khadijeh Mirzaii Najabadi, Jalil Hosseini, Hamid Reza Mirzaei. Effects of Education Based on the Health Belief Model on Screening Behavior in High Risk Women for Breast Cancer,Tehran, Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 12, 2011
- 2011, AH Al-Khater, M Al-Kuwari, N Al-Meer.Study exploring breast cancer screening practices amongst Arabic women living in the State of QatarTT Donnelly, - Avicenna, 2011 - qscience.com
- 2011, Ashraf Kazemi, Soheila Ehsanpour,Nafiseh Sadat Nekoei Zahraei, Akbar Hasanzadeh,Nastaran Mohammad Ali Beigi, Zahra Malverdi. Impact of health belief modification on intention to make smoke free home among pregnant women. JRMS/ June 2011; Vol 16, No 6.
- 2011, Esme Fuller-Thomson, Sarah Brennenstuhl, and Marion Hurd, Comparison of Disability Rates Among Older Adults in Aggregated and Separate Asian American/Pacific Islander Subpopulations. Am J Public Health.2011; 101: 94-100
- 2011, Al-Abbadi MA. Basics of cytology. Avicenna J Med [serial online] 2011 [cited 2011 Oct 5];1:18-28. Available from: http://www.avicennajmed.com/text.asp?2011/1/1/18/83719 ( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2010, Dr. Maria van den Muijsenbergh (Pharos),Anna van Luijn MSc (VU),Dr. Marjolein Zweekhorst (VU). Migrant women and the national breast cancer screening program Internship Management, Policy Analysis and Entrepreneuship Bertine Vermeer 1560743. 2010
- 2010, N NUR - Breast Cancer Knowledge and Screening Behaviors of the Female Teachers Women & Health, Volume 50, Issue 1 January 2010 , pages 37 – 52
- 2010, T YAVAN, A AKYUZ, N TOSUN, E İYİGÜN. Women's Breast Cancer Risk Perception and Attitudes Toward Screening Tests Journal of Psychosocial Oncology, Volume 28, Issue 2 March 2010 , pages 189 – 201
- 2010, MA Moore, S Eser, N Igisinov, S Igisinov, MA. Cancer Epidemiology and Control in North-Western and Central Asia-Past, Present and Future. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2010 Vol 11,:17-32.(Bu makalede yazarın 4 farklı yayını kaynak gösterilmitir) ( Bu yayında yazarın soyadı 2kaynakta "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2010, LM Morimoto, PJ Mink, KA Lowe Summary and meta-analysis of prospective studies of animal fat intake and breast cancer… , - Nutrition Research Reviews (2010), 23 : 169-179
- 2010, TÜRKİYE'DE MEME KANSERİ: EKONOMİK ETKİNLİK ve MALİYET ETKİLİLİK. UDN YAZIHAN, HH YILMAZ. http://www.ukdk.org/pdf/kitap/32.pdf. 2010
- 2010, K Shallwani, R Ramji, TS Ali,Self Examination for Breast and Testicular Cancers: A Community-based Intervention Study. AK Khuwaja Asian Pacific J Cancer Prev, 2010. 11, 145-148
- 2010, MA Moore, S Eser, N Igisinov, S Igisinov, MA. Cancer Epidemiology and Control in North-Western and Central Asia-Past, Present and Future. Asian Pacific J Cancer Prev, 2010. 11, Asian Cancer Epidemiology Supplement, 17-32
- 2010, A Feizi, A Kazemnejad, G Babaee, Z Public Awareness of Risk Factors for Cancer and Its Determinants in an Iranian Population. Asia Pac J Public Health January 2010 22: 76-88,
- 2010, E Ceber, M Turk, M Ciceklioglu The effects of an educational program on knowledge of breast cancer, early detection practices and health beliefs of nurses and midwives. - Journal of Clinical Nursing, 2010 Volume 19 Issue 15-16, Pages 2363 - 2371
- 2010, Comparison of Disability Rates Among Older Adults in Aggregated and Separate Asian American/Pacific Islander Subpopulations. E Fuller-Thomson, S. American Journal of Public Health, 2010 .10.2105/AJPH.2009.176784
- 2010, MA Moore, S Eser, N Igisinov, S Igisinov, MA Cancer Epidemiology and Control in North-Western and Central Asia-Past, Present and Future.. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, Asian Cancer Epidemiology Supplement, 2010. 17.
- 2010, Jo Ann Kleier, EdD, ARNP-BC, CURN, Fear of and Susceptibility to Prostate Cancer as Predictors of Prostate Cancer Screening among Haitian-American Men.Posted: 09/23/2010; Urol Nurs. 2010;30(3):179-188. © 2010 Society of Urologic Nurses and Associates
- 2010, 年:轻:妇:女:子:宫:颈:癌:临:床:与:发:病:相:关:因:素:分:析:. 唐:艳:,: 陈:月:秀: - 中:国:社:区:医:师:, 2010 - journal.shouxi.net .
- 2010, Meryem Yilmaz, Güngör Guler, Mine Bekar, Nuran Güler, Risk of Breast Cancer, Health Beliefs and Screening Behaviour among Turkish Academic Women and Housewives. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2010 ( Bu yayında yazarın 2 farklı yayını kaynak olarak gösterilmiştir.)
- 2010, مهنوش رئیسی, سید همام الدین جوادزاده… Knowledge, attitudes and practice of Breast Self-Examination among female health workers in Isfahan 2010, Iranmui.ac.ir alanından [PDF] - Health System …, 2011 - hsr.mui.ac.ir
- 2010, So Mi Park,1 Bo Hwan Kim,2 Mi Jeong Park,3 Yang Heui Ahn,4 and Chae Weon Chung.Effects on Nursing Students of Cognition-Behavior Integrated Breast Cancer Prevention Education Using an Interchangeable Nodule Model. Korean J Women Health Nurs. 2010 Jun;16(2):166-176.
- 2010, S. Ahuja & N. Chakrabarti : To Determine The Level Of Knowledge Regarding Breast Cancer And To Increase Awareness About Breast Cancer Screening Practices Among A Group Of Women In A Tertiary Care Hospital In Mumbai, India. The Internet Journal of Public Health. 2010 Volume 1 Number 1
- 2010, UDN Yazıhan, HH Yılmaz. Türkiye'de Meme Kenseri: Ekonomik Etkinlik ve Mliyet Etkililik.http://www.ukdk.org/pdf/kitap/32.pdf. 2010
- 2010, Park, So Mi· Kim, Bo Hwan · Park, Mi Jeong · Ahn, Yang Heui · Chung, Chae Weon. Effects on Nursing Students of Cognition-Behavior Integrated Breast Cancer Prevention Education Using an Interchangeable Nodule Model. Korean J Women Health Nurs Vol. 16, No. 2, 166-176, June, 2010
- 2010, Phyllis D. Morgan, Joshua Fogel,Indira D. Tyler,John R. Jones. Journal of Health Care for the Poor and Underserved.Journal of Health Care for the Poor and Underserved.Volume 21, Number 3, August 2010 Supplement. DOI: 10.1353/hpu.0.0357
- 2010, Dominik D. Alexandera, Libby M. Morimotoa, Pamela J. Minkaand Kimberly A. Lowea5Summary and meta-analysis of prospective studies of animal fat intake and breast cancer.Nutrition Research Reviews(2010), 23: 169-179
- 2010, Yazile Sayin, Nevin Kanan. Reasons for Nursing Telephone Counseling From Individuals Discharged in the Early Postoperative Period After Breast Surgery.Nursing Forum Volume 45, Issue 2, pages 87–96, April/June 2010
- 2010, Esin Çeber, Adnan Şimşir, Dilek Çakır Umar, Ali Osman Karababa, Gürhan Günaydın, Çağ Çal, Gülsün Özentürk. Prevalence of Prostate Cancer Among Men Aged 40+ Living in Osman Gazi Health Care District. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2010
- 2010, Khairunnisa Shallwani, Rozina Ramji, Tazeen Saeed Ali, Ali Khan Khuwaja. Self Examination for Breast and Testicular Cancers: A Community-based Intervention Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2010
- 2010, Ayden Çoban, Oya Kavlak, Ferda Özbasaran. The Evaluation of School of Health Students’ Knowledge and Behavior Of Healthy Life-styles of Related To Importance To Prevent Cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2010
- 2009, G Ertem, A Kocer. Breast self-examination among nurses and midwives in Odemis health district in Turkey.-Indian Journal of Cancer, Year : 2009, Volume : 46, Issue : 3, Page : 208-213
- 2009, Hartman, Eva: van den Muijsenbergh, Maria E.: Haneveld, Reinier W.Breast cancer screening participation among Turks and Moroccans in the Netherlands: exploring reasons for nonattendance. European Journal of Cancer Prevention: September 2009 - Volume 18 - Issue 5 - pp 349-353
- 2009, Ytje JJ van der Veen*1, Onno de Zwart2,1, Hélène ACM Voeten2,1, Johan P Mackenbach1 and Jan Hendrik Richardus..Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands: qualitative assessment of socio-cultural determinants. BMC Public Health 2009, 9:328
- 2009, Vermeer B., Muijsenbergh M., Luijn A., Zweekhorst M.Migrant women and the national breast cancer screening program, Internship Management, Policy Analysis and Entrepreneuship Bertine Vermeer International Public Health,2009
- 2009, Güleser, Gülsüm Nihal: Ünalan, Demet: Akyldz, Hzr Yakup. The Knowledge and Practice of Breast Self-examination Among Healthcare Workers in Kayseri, Turkey Cancer Nursing An international Journal For Cancer Care:September/October 2009 - Volume 32 - Issue 5 - pp E1-E7
- 2009, H Stürzlinger et al. Effektivität und Effizienz der CT-. Koloskopie im Vergleich zur kon- ventionellen Koloskopie in der. Dickdarmkrebsdiagnose und. –früherkennung, Deutsche Agentur für Health Technology Assessment des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information,2009
- 2009, OzmenV. Ozcinar B. Karanlik H. Cabioglu N. Breast cancer risk factors in Turkish women – a University Hospital based nested case control study. World Journal of Surgical Oncology 2009, 7:37
- 2009, CEBER E. ÇAKIR E. Dietary Patterns Affecting Prostate Cancer: Medical Education Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009:29(3):733-9
- 2009, Ann M. Berger et al. ONCOLOGY NURSING SOCIETY 2009−: 2013 RESEARCH AGENDA Prepared And Submitted. 2009. ons.org [PDF]C Representative - ons.org.
- 2009, T Yomralioglu, EH Colak, AC Aydinoglu Geo-Relationship between Cancer Cases and the Environment by GIS: A Case Study of Trabzon in Turkey. - Int J Environ Res Public Health. 2009 December: 6(12): 3190–3204.
- 2009, H Stürzlinger, D Genser, C Hiebinger, F Windisch Effektivität und Effizienz der CT-Koloskopie im Vergleich zur kon-ventionellen Koloskopie in der Dickdarmkrebsdiagnose und-früherkennung. - portal.dimdi.de.2009
- 2009, B Kara, CH Acikel Health beliefs and breast self-examination in a sample of Turkish nursing students and their mothers. - Journal of Clinical Nursing, 2009 -Volume 18 Issue 10, Pages 1412 - 1421
- 2009, I Harirchi, SM Mousavi, MA Mohagheghi, A Mousavi- … - Do Knowledge, Attitudes and Practice of Iranian Health Care Providers Meet WHO Recommendations on Early Detection for Breast Cancer? Asian Pacific Journal of …, 2009
- 2009, D Campos, C Austerlitz, RR Allison, H … Nutrition and Orthomolecular Supplementation in Lung Cancer Patients. Integr Cancer Ther December 2009 vol. 8 no. 4 398-408
- 2009, U Yücel, E Çeber, G Özentürk - Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention. Asian Pacific Journal of Cancer …, 2009 - apocp.org
- 2009, U Yücel, E Çeber, G Özentürk -Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention. Asian Pacific Journal of Cancer2009-apocp.org. ( Bu yayında yazarın 2 farklı yayını kaynak olarak gösterilmiştir.)
- 2009, A Simi, M Yadollahie, F Habibzadeh Knowledge and attitudes of breast self examination in a group of women in Shiraz, southern Iran. Postgrad Med J 2009:85:283-287 doi:10.1136/pgmj.2008.072678
- 2009, Brenda Wilson, MB, ChB, MSc, MRCP(UK), FFPH, Nadeem Qureshi, MBBS, DM, Julian Little, MA, PhD, Pasqualina Santaguida, BSc, PT, PhD, June Carroll, MD, CCFP, FCFP, Judith Allanson, MB, ChB, FRCP, FRCP(C), FCCMG, DABMG, Homa Keshavarz, MSc, PhD, and Parminder Raina, BSc, PhD. Clinical Utility of Cancer Family History Collection in Primary Care. Appendix D - Excluded Studies Evidence Reports/Technology Assessments, No. 179
- 2009, Stürzlinger, D Genser, C Hiebinger. Effektivität und Effizienz der CT-Koloskopie im Vergleich zur kon-ventionellen Koloskopie in der Dickdarmkrebsdiagnose und-früherkennungH. DIfMDuI DIMDI, Editor, 2009 - portal.dimdi.de
- 2009, Susan Meacham. What Do We Know about Boron in Relation to Human Health? University of Nevada Las Vegas, Las Vegas, USA. IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009.Eskişehir-TURKEY, © IBS, 2009 • ISBN: 978-9944-89-790-7
- 2009, Ummahan Yücel, Esin Çeber, Gülsün Özentürk. Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention. Asian Pacific J Cancer Prev,2009, 10, 437-442
- 2009, Diana Campos, Carlos Austerlitz, Greenville, NC,Ron R. Allison. Helion Póvoa, Claudio Sibata. Nutrition and Orthomolecular Supplementation in Lung Cancer Patients.Integrative Cancer Therapies. doi:10.1177/1534735409344333
- 2009, Diana Campos, Carlos Austerlitz, Greenville, NC,Ron R. Allison. Helion Póvoa, Claudio Sibata. Nutrition and Orthomolecular Supplementation in Lung Cancer Patients.Integrative Cancer Therapies. doi:10.1177/1534735409344333
- 2008, Bilge A., Çam O. (2008) Kanseri Önlemede Önemli Bir Faktör Olarak Kadınların Stres İle Başa Çıkma Tarzları ve Sağlık İnanışlarının İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008, 9(1):16-21.
- 2008, Belgüzar Kara, Cengiz Han Acikel. Health beliefs and breast self-examination in a sample of Turkish nursing students and their mothers (p 1412-1421)-Journal of Clinical Nursing,Volume 18 Issue 10, Pages 1412 – 1421, 18 Jul 2008
- 2008, Zhang, Yi Xin M.D.: Yang, Jun M.D.: Wang, Danru M.D.: Ong, Yee Sian M.D.: Follmar, Keith E. M.D.: Zhang, Yuguang M.D.: Erdmann, Detlev M.D., Ph.D.: Zenn, Michael R. M.D.: Qian, Yunliang M.D.: Levin, L Scott M.D. Extended Applications of Vascularized Preauricular and Helical Rim Flaps in Reconstruction of Nasal Defects. Plastic and Reconstructive Surgery: May 2008 - Volume 121 - Issue 5 - pp 1589-1597doi: 10.1097/PRS.0b013e31816a8d83
- 2008, Caroline Shaw, Ruth Cunningham, Diana Sarfati Next Steps Towards a Feasibility Study for Colorectal Cancer Screening in New Zealand:Report for the Ministry of Health Caroline Shaw, Ruth Cunningham, Diana Sarfati Department of Public Health University of Otago, Wellington,March 2008
- 2008, A Yaren, G Ozkilinc, A Guler., Awareness of breast and cervical cancer risk factors and screening behaviours among nurses in rural region of Turkey European Journal of Cancer Care 2008Volume 17 Issue 3, Pages 278 - 284
- 2008, N Yazihan, HH Yilmaz - Breast Cancer in Turkey: Economic Efficiency and Cost‐:Effectiveness. Cancer Control in Turkey, National Cancer …, 2008 - ukdk.org
- 2008, C Shaw, R Cunningham, D Sarfati - Wellington Next steps towards a feasibility study for colorectal cancer screening in New Zealand: Report for the Ministry of Health : Ministry of Health, 2008 - moh.govt.nz
- 2008, P Neven, E Van Limbergen, C Van Ongeval, A Van …Consensus and controversies regarding screening for breast cancer. - ן:ר:ו:א: י:ל:א:. 2008.
- 2008, 年:轻:宫:颈:癌:患:者:发:病:趋:势:及:对:策:杨:怡:卓:,: 李:亚:里:,: 李:洁:,: 王:晶:,: 闫:志:风: - 西:南:国:防:医:药:, 2008 - cqvip.com. China Practical Medical, 2008,3(15), 203-205 Yayın Dili Çince
- 2008, 宫:颈:癌:的:发:病:机:制:和:诊:断:方:法:研:究:进:展:.pyhosp.com [PDF]曹:广:亚: - 中:国:临:床:实:用:医:学:, 2008 - library.pyhosp.com
- 2008, Next steps towards a feasibility study for colorectal cancer screening in New Zealand: Report for the Ministry of Health.C Shaw, R Cunningham… - Wellington: Ministry of Health, 2008 - ndp.govt.nz
- 2008, David J. Press,Dr. Paul Pharoah,Dr. John Powles. Cancer of the Breast—by Janet Lane-Claypon (1926):A Reanalysis. University of Cambridge Department of Public Health and Primary Care 31 July 2008. http://www.epidemiology.ch/history/PDF%20bg/Press-D-MPhil-2008%20dissertation.pdf
- 2008, García Sanz, Teresa. Incidencia de cáncer en el área sanitaria del Salnés: período 2001-2005. 2008 Palabras chave: Cancer Epidemiología, ISBN: 978-84-693-9884-5 ( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2007, Infección Cervicouterina por HPV y lesiones asociadas. Estudio de casos en Hospitales de Buenos Aires y Santo Tome Corrientes, Argentina, San Juan Bautista Hospital, in Santo Tomé Corrientes and Enrrique Tornú Hospital in Buenos Aires, 2007,
- 2007, Fatma Demirkiran, Nevin Akdolun Balkaya, Sakine Memis, Gulengun Turk, Safiye Ozvurmaz and Pars Tuncyurek. How do nurses and teachers perform breast self-examination: are they reliable sources of information?BMC Public Health 2007, 7:96,doi:10.1186/1471-2458-7-96
- 2007, BARTUSEVIČ:IENĖ:A., VITĖ:NAS A. ŠLAPIMO PŪ:SLĖ:S VĖ:Ž:IO KLINIKINIAI IR RENTGENINIAI YPATUMAI (PASIDALIJIMAS PATIRTIMI ).CLINICAL AND RADIOLOGICAL PECULIARITIES OF URINARY BLADDER CANCER. MEDICINOS TEORIJA IR PRAKTIKA. 2007 - T. 13 (Nr. 3): 351-354.
- 2007, YJJ Van Der Veen, O De Zwart, HACM. Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands: qualitative assessment of socio-cultural determinants. BMC Public Health 2007: 9:328. doi:10.1186/1471-2458-9-328
- 2007, A Amin, M Mousa Merits of anti-cancer plants from the Arabian Gulf region. - Cancer Therapy Vol 5, 55-66, 2007
- 2007, 年:轻:宫:颈:癌:的:临:床:及:病:理:特:征:分:析:刘:成:红:,: 伍:宗:惠: - 贵:州:医:药:, 2007 - cqvip.com. Guizhou Medical Journal, 2007, 31(10), 951-953, Yayın Dili Japonca/Çince
- 2007, Santo Tome Corrientes Infección Cervicouterina por HPV y lesiones asociadas. Estudio de casos en Hospitales de Buenos Aires, Argentina, San Juan Bautista Hospital, in Santo Tomé Corrientes and Enrrique Tornú Hospital in Buenos Aires, 2007, http://www.cii.org.ar/noticias/HPV%20Retrospectiv.pdf
- 2007, Valenzuela ED, Petermann G, Graziani J, Montero M, “Infección Cervicouterina por HPV y lesiones asociadas”, Estudio de casos en Hospitales de Buenos Aires y Santo Tome Corrientes, Argentina. http://www.cii.org.ar/noticias/HPV%20 Retrospectiv.pdf. 2007
- 2007, E JONAITIENĖ:, A Ž:ELVIENĖ:, M STRODOMSKYTĖ: ATRANKINĖ:S MAMOGRAFINĖ:S PATIKROS DĖ:L KRŪ:TIES VĖ:Ž:IO ETINIAI ASPEKTAI - 2007 - mtp.lt
- 2007, BARTUSEVIČ::IENĖ::A., VITĖ::NAS A. ŠLAPIMO PŪ::SLĖ::S VĖ::Ž::IO KLINIKINIAI IR RENTGENINIAI YPATUMAI (PASIDALIJIMAS PATIRTIMI ).CLINICAL AND RADIOLOGICAL PECULIARITIES OF URINARY BLADDER CANCER. MEDICINOS TEORIJA IR PRAKTIKA. 2007 - T. 13 (Nr. 3): 351-354
- 2007, A. YAREN, G. OZKILINC, A. GULER, I. OZTOP. Awareness of breast and cervical cancer risk factors and screening behaviours among nurses in rural region of Turkey. European Journal of Cancer Care Volume 17, Issue 3, pages 278–284, May 2008
- 2007, Valenzuela ED, Petermann G, Graziani J, Montero M.Infección Cervicouterina por HPV y lesiones asociadas. Estudio de casos en Hospitales de Buenos Aires y Santo Tome Corrientes, Argentina.Hospitales San Juan Bautista de Santo Tomé Corrientes y Enrrique Tornú de Buenos Aires, 2007.http://www.cii.org.ar/noticias/HPV%20Retrospectiv.pdf ( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2006, Withdrawal users’ perceptions of and experience with contraceptive methods in Manisa, Turkey Midwifery (2006) 22, 274–284
- 2006, Carpenter, Kristen M.The stress-buffering effect of social support in gynecologic cancer survivors. 2006 - etd.ohiolink.edu.http://etd.ohiolink.edu/view.cgi/Carpenter%20Kristen%20M.pdf?osu1156276012.( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2006, Khandoker Aklimunnessa, Mitsuru Mori, M. M. H. Khan, Fumio Sakauchi, Tatsuhiko Kubo, Yoshihisa Fujino, Sadao Suzuki, Shinkan Tokudome, and Akiko Tamakoshi for the JACC Study Group.Effectiveness of Cervical Cancer Screening Over Cervical Cancer Mortality Among Japanese Women. Jpn. J. Clin. Oncol., August 2006: 36: 511 - 518.
- 2006, O Kavlak, SU Atan, A Saruhan, U … Preventing and terminating unwanted pregnancies in Turkey. Journal of Nursing Scholarship. 2006. Volume 38 Issue 1, Pages 6 - 10
- 2006, 年:轻:妇:女:子:宫:颈:癌:发:病:因:素:分:析:. 蒿:艳:蓉:,: 甘:浪:舸:,: 阮:林:,: 李:祥:攀: - 现:代:肿:瘤:医:学:, 2006 - cqvip.com Journal of Modern Oncology, 2006, 14(2), 212-214,
- 2006, K Aklimunnessa, M Mori, MMH Khan, F Sakauchi, Effectiveness of cervical cancer screening over cervical cancer mortality among Japanese women. … - Japanese journal of …, 2006 - FPCR
- 2006, 宫:颈:癌:根:治:术:中:阴:道:延:长:术:的:临:床:应:用:.施:建:飞:,: 史:锦:云:,: 汤:春:辉: - 中:国:妇:幼:保:健:, 2006 - cqvip.com. Maternal and Child Health Care of China, 2006:21(14), 2015-2016, Yayın Dili Çince
- 2006, 长:期:放:置:含:铜: IUD 与: ras, p53 基:因:突:变:及: HPV 感:染:的:关:系:张:萍:,: 董:白:桦:,: 张:爱:荣:,: 高:晓:林:,: 孔:北:华: - 生:殖:与:避:孕:, 2006 - cqvip.com. Reproduction and Contraception, 2006:26(7), 414-417, Yayın Dili Japonca/Çince
- 2006, 例:异:常:乳:头:瘤:病:毒:涂:片:随:访:及:其:意:义:.叶:卫:莲:,: 卓:静:,: 樊:大:军:,: 陈:慧:清:,: 杨:碧:红: - 中:国:妇:幼:保:健:, 2006 - cqvip.com. Maternal and Child Health Care of China, 2006, 21(14), 1909-1910, Yayın Dili Çince
- 2006, Khandoker Aklimunnessa, Mitsuru Mori, M. M. H. Khan, Fumio Sakauchi, Tatsuhiko Kubo, Yoshihisa Fujino, Sadao Suzuki, Shinkan Tokudome, Akiko Tamakoshi and for the JACC Study Group.Effectiveness of Cervical Cancer Screening Over Cervical Cancer Mortality Among Japanese Women. Jpn. J. Clin. Oncol. (August 2006) 36 (8): 511-518. doi: 10.1093/jjco/hyl060 ( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2005, Vitorino Modesto dos Santos, Fabiano Girade Correa, Elber Rocha Barbosa Junior, Mariele Leal. Thyroid Cancer with Skull Enlargement: A Lesson Learned?
- 2005, P Neven, E Van Limbergen, C Van Ongeval…Consensus and controversies regarding screening for breast cancer. - ןרוא ילא, 2005
- 2005, Vitorino Modesto dos Santos, Fabiano Girade Corrêa, Elber Rocha Barbosa Junior, Mariele Leal. Thyroid Cancer with Skull Enlargement: A Lesson Learned? Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 6, 2005
- 2004, Meral Turk, Asli Davas, Meltem Ciceklioglu, Feride Sacaklioglu, Tulay Mercan. Knowledge, Attitude and Safe Behaviour of Nurses Handling Cytotoxic Anticancer Drugs in Ege University Hospital. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 5, 2004
- 2004, Maha Imam Ahmed, Eman-El Salahy, Hassan Tawfiq, Ali Khalifa, Manal M. Hassan, “Matrix metalloproteinase-2, squamous cell carcinoma antigen, and tissue polypeptide-specific antigen expression in Egyptian patients with cervical carcinoma: Relationship with prognosis”, 2004, 20(6), 333-343
- 2004, Richard C Yang, Paul K Mills, Deborah G Riordan. Cervical cancer among Hmong women in California, 1988 to 2000. American Journal of Preventive Medicine Volume 27, Issue 2, August 2004, Pages 132-138 ( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
- 2004, Ahmed MI, Salahy EE, Tawfiq H, Khalifa A, Hassan MM.Matrix metalloproteinase-2, squamous cell carcinoma antigen, and tissue polypeptide-specific antigen expression in Egyptian patients with cervical carcinoma: Relationship with prognosis. Dis Markers. 2004;20(6):333-43.( Bu yayında yazarın soyadı "Turkistanlı" olarak belirtilmiştir)
Books (16 entries)- 2017, Çeber Turfan E.(Çeviri Editörü) Öğrenci Ebeler İçin Klinik Uygulama Rehberi, Ed:McMay-Moffat S., Lee P., Wiley-Blackwell,İstanbul Medikal Sağlıkve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd.Şti. Kasım 2017.
- 2017- Editörler:Çeber Turfan E., Akçiçek İ.E., Ekşioğlu A., Anne Sütü ve Emzirme, Vize Basım, Yayın, Ankara Eylül 2017.
- 2017- T.C. Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Hizmetlerinde Kadın ve Üreme sağlığı İzlem ve Danışmanlığı, Bölüm 1: Çeber Turfan E., Demirelöz Akyüz M., Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara 2017.
- 2016- Editörler: Öztürk B., Çeber Turfan E.,, Toksoy S., Ebelik Uygulama Standartları, İSBN: 978-605-9278-07-2, Vize Basın Yayın, Ankara.
- 2016- Soğukpınar N., Çeber Turfan E., Genç R., Öztürk Can H.,Yücel U., Ekşioğlu A., Demirelöz Akyüz M., Çakır Koçak Y., Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, İSBN: 978-605-338-156-3, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 2016- Editörler: Öztürk B., Çeber Turfan E.,, Toksoy S.,Ebelik Uygulama Standartları, Bölüm 1: Ebelik Uygulamalarında İletişim, Çeber Turfan E.,, Kurul Ş., Öner S.Ç., İSBN: 978-605-9278-07-2, Vize Basın Yayın,ss: 4-42, Ankara.
- 2016- Aksoy M., Akçiçek İE., Adıgüzel B., Aktaş G., Altay V., Altınel A. Cirik S., Çağındı Ö., Çeber Turfan E., Genç R., Karagözlü C., Kayalar H., Tuna Oran N., Ötleş S., Kanserden Korunmada Gıdalar ve Beslenme, İSBN: 978-605-5267-30-8, Sidas Yayın, İzmir.
- 2016- Çeviri Editörü: Soğukpınar N., Gebelikte Tıbbi Problemler: Ebeler İçin El Kitabı İkinci Basımdan Çeviri, Bölüm 1: Ebelik Bakımı ve Tıbbi Problemler Çev: Çeber Turfan E., İSBN: 978-605-320-484-8, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic., Ltd. Şti, ss: 2-16, Eylül 2016, İzmir.
- 2016- Editörler: Öztürk B., Çeber Turfan E., Toksoy S.,Ebelik Uygulama Standartları, Üreme Sağlığı Uygulamaları , Çeber Turfan E.,Saydam B.K., Ekşioğlu A., Demirelöz M., ISBN: 978-605-9278-07-2, Vize Basın Yayın,ss: 423-536 Ankara.
- 2016- Editörler: Öztürk B., Çeber Turfan E., Toksoy S.,Ebelik Uygulama Standartları, Üreme Sağlığı Uygulamaları , Çeber Turfan E.,Saydam B.K., Ekşioğlu A., Demirelöz M., ISBN: 978-605-9278-07-2, Vize Basın Yayın,ss: 423-536 Ankara.
- 2016, Çeber Turfa E., Akyüz M., bÖLÜM 31: Yenidoğanın Taburculuk Sonrası İzlem ve Muayenesi, Ebeler Için Yenidogan Saglıgı ve Hastalıkları, Edit:Doç.Dr.Rabia Genç, Yrd.Doç.Dr.Hava Özkan, (Bölüm yazarı). Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, 2016, 595-610
- 2015- Soğukpınar N., Öztürk Can H., Genç R., Yücel U.,Çeber Turfan E., Lohusalık, İSBN: 978-605-335-117-7, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Litd. Şti., İzmir.
- 2015- İngeç M., Cevrioğlu AS., Dilbaz B., Çeber Turfan E., Karahan N., Öztürk Can H., Karaca Saydam B., Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire Katılımcı Kitabı, İSBN: 978-975-590-561-7., Sistem Ofset Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.Ankara.
- 2011- Anne Sütü ve Sütannelik. Editörler: Esin Çeber-Eren Akçiçek. ISBN: 978-065-61304-4-1, Birinci Basım, Dilan Matbaası, Ocak 2011, İzmir.
- 2005 Parkin D.M., Chen V.W., Ferlay J., Galceran J., Storm H.H., Whelan S.L., Çev Eds: Özentürk A.G., Yalman D., Kanser Kayıtlarının Karşılaştırılması ve Kalite Kontrolü T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Bakanlık Yayın No: 681 Ankara 2005
- 2001-İnternet ve Sağlık Alanında Kullanımı, Damla Yayıncılık, Ankara, 2001

Finished Research Projects (26 entries)- 2018, BAP, No:17-SBF-003, EVALUATİON OF BREASTFEEDİNG İN THE FİRST 24 HOURS İN PRİMİPAR MOTHERS WHO HAD VAGİNAL AND CAESAREAN DELİVERY
- 2018, BAP, No: 16-ASYO-014, 2018, 16-ASYO-014, Proje Yöneticisi: Esin Çeber Turfan, Proje Araştırmacısı: Şebnem Kurul, KLİNİKTE ÇALIŞAN EBELERİN YENİ VE MEZUN EBELİKÖĞRENCİLERİNİN MENTORLUK DENEYİMLERİ NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç:06.12.2016 Bitiş: 30.10.2018, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu.
- 2018, BAP, 16-ASYO-002, 2018, Proje Yürütücüsü: Aytül Hadımlı, Araştırmacılar: Esin Çeber Turfan, Neriman Soğukpınar, Serap Çetintaş öner, Mahide Demirelöz Akyüz, Birsen Karaca Saydam, 15-49 YAŞ DOĞURGAN ÇAĞ EVLİ KADINLARIN VAJİNAL DUŞUYGULAMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRMESİ, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç: 07.06.2016- Bitiş: 26.09.2018, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu.
- 2016, BAP Proje No: 13 ASYO 009, YÖK ID: 2379862, 2016, Proje Yöneticisi: Esin Çeber Turfan, Araştırmacılar: Yeşim Yeşil, Aysun Ekşioğlu, Ayten Yorulmaz. Erken Postpartum Dönemde Verielen Hastane Tabanlı Emzirme Grup Eğitimini Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik ve Emzirme Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi Üzerine Randomize Kontrollü Bir Çalışma, BAP Proje No: 13 ASYO 009, YÖK ID: 2379862; Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç: 16.05.2013- Bitiş: 09.03.2016
- 2016, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 16-ASYO-010, 2016- Proje Yöneticisi: Birsen Karaca Saydam, Araştırmacılar: Rabia Ekti Genç, Gürauy Saydam, Esin Çeber Turfan, Üreme Çağının Değişik Dönemlerinde Kadınlarda Anemi Görülmesi Durumu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Başlangıç 15 05 2016- Bitiş: 29.12.2016.
- 2015, 2015, BAP Projesi, 2012-ASYO-002, Esin Çeber Turfan, Sibel İçke, Aysun Ekşioğlu, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal Akmeşe, Ebeler Tarafından Verilen Bakım ve Eğitimin Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyine Etkisi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu
- 2015, BAP Proje No:13-ASYO-011, 2015- Proje Yöneticisi: Hafize Öztürk Can, Araştırmacılar: Esin Çeber Turfan Ummahan Yücel, Türkiye'de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. BAP Proje No:13-ASYO-011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç: 16.05.2013- Bitiş: 22.10.2015.
- 2015, BAP Proje No: 13 ASYO 004, 2015- Proje Yöneticisi: Esin Çeber Turfan, Araştırmacılar: Ummahan Yücel, Aysun Ekşioğlu, Mahide Demirelöz. İzmir'de Yarı Kentsel Bölgede 15-49 Yaş Kadınlarda Üreme Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi. BAP Proje No: 13 ASYO 004, YÖK ID: 2310580; Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç: 16.05.2013- Bitiş: 18.06.2015.
- 2014, Ege Üni. BAP, 11-ASYO-003, 2014, Nazan Tuna Oran, Esin Çeber Turfan, Yeliz Çakır Koçak, Rıdvan Karakayalı, Ayşe Akıncı, İlköğretim Öğrencilerine Verilen Atıkların Ayrıştırılması Eğitiminin Aile Bilgi Düzeyine Etkisi. Proje No: 11-ASYO-003.
- 2014, BAP PROJE NO: 2010 TIP/030, 2014. Çiçeklioğlu M., Ergin I., Çeber E., Demirelöz M., Nazlı A., Akraba Evliliği Yapmış Kişilere Verilen Sosyokültürel Özelliklere Duyarlı “Akraba Evliliğinin Sağlık Sonuçları Konusunda Farkındalık Yaratma” Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2014
- 2014, BAP Proje No:10 ASYO 001, 2014- Proje Yöneticisi: Esin Çeber, Araştırmacılar: Emine Serap Sarıcan, Aysun Ekşioğlu, Yeliz Çakır, Zehra Baykal. Adölesanlarda Akran Eğitimi ve Tiyatral Akran Eğitimi Yöntemleri ile Verilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. BAP Proje No:10 ASYO 001. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Başlangıç: 2010- Bitiş: 2014.
- 2013, BAP Projesi, 12ASYO003, Ayşegül Bilge, Esin Çeber, Zehra Baykal Akmeşe, Mahide Demirelöz, Engelli Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması ve Eğitim Müdahalesi ile Ölçeğin İlk Uygulaması
- 2013, 13-ASYO-006, DEVAM EDİYOR. Esin Çeber Turfan, Ummahahn Yücel, Aysun Ekşioğlu, Mahide Demirelöz. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Staj ve Uygulamaları Ekipman Altyapısının Geliştirilmesi
- 2010 Araştırma Projesi. No: 07/ASYO/002,, Özentürk G. Soğukpınar N. Çeber E. Karaca Saydam B. Can Öztürk H. 7. Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratama Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 07/ASYO/002, Proje Üyesi, 2010.
- 2010 Araştırma Projesi No: 07/ASYO/001, Özentürk G., Demir D. , Çeber E. , Çakır D. , Öğçe F. , Tuna N. O., Turgay A. S., Genç R. E. Bilge A., Sarı D. Bornova İlçesi Mansuroğlu Mahallesi 50 Yaş ve Üzeri Nüfusta Kanser Riski Saptama Çalışması, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 07/ASYO/001, Proje Üyesi, 2010.
- 2010, Araştırma Projesi, Bilge A. Çeber E. Demirelöz M. Baykal Z. Zihinsel Engellilerin Ebeveynlerine Verilen Cinsel Sağlık ve Üreme sağlığı Eğitiminin Zihinsel Engelliler İçin Etkinliğinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 10/ASYO/002, Proje Üyesi, 2011.
- 2009 Araştırma Projesi No: 07/ASYO/003, Çeber E., Bilge A. Mermer G. Ersoy M.A. Demirelöz M. Başgün A. Evlilik Öncesi Danışmanlık Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 07/ASYO/003, Proje Yöneticisi, 2009
- 2009 Araştırma Projesi No:08-ASYO-002, Çeber E. Gültekin N.O. Kadınların Meme Kanserine İlişkin Algıları: Bir Fokus Grup Çalışması” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi 08-ASYO-002, Proje Yöneticisi, 2009
- 2007 Araştırma Projesi No: 03-BİL-020, G.Özentürk, Ç. Çal, E. Çeber, D. Dallı, G. Günaydın, A.O. Karababa Osman Gazi Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 40 Yaşve Üstü Erkeklerde Prostat Kanseri Prevalansının Belirlenmesi , EBİLTEM Projesi, 03-BİL-020, Proje Üyesi, 2007.
- 2007 Araştırma Projesi No: 06/ASYO/ 002, Çeber E. , Ekşioğlu A. B. Akran eğitimi Yolu İle Anneden Anneye Emzirme Yeterlilik Eğitiminin Etkisinim Belirlenmesi- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi 06/ASYO/ 002, Proje Yöneticisi, 2007
- 2007 Araştırma Projesi , 2007 İzmir Sağlık Kuruluşları Derneği. İzmir Evde Lohusa Yenidoğan Bakım Eğitimi –ELOYBE- Avrupa Birliği Komisyonu Delegasyonu- Türkiye Üreme Sağlığı Programı- Hibe Projesi- Proje Yardımcı Kuruluş Temsilcisi, 2007.
- 2007, BAP Projesi, No: 07-ASYO-003. , Çeber E., Ersoy M.A., Bilge A., Mermer G., Ersoy H.T., Ekşioğlu A., Demirelöz M., Baykal Z. Evlilik Eğitimi Alan Çiftlerin Evl,liğe İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.
- 2006, Araştırma Projesi, 2005- ASYO-003. Çeber E. Saydam B.K. Bilge A. Mermer G. Öztürk H. Demirelöz M. Üniversite Öğrenclerinin Üreme Sağlığı Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi
- 2005 Araştırma Projesi No: 03/ASYO/001, 2005 Çeber E. Türk Soyer M. Çiçeklioğlu M. Hemşire-Ebelerin Meme Kanseri Konsundaki Bilgilerinin Hizmet içi Eğitimleri ile Arttırılması, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi, 03/ASYO/001, Proje yöneticisi, 2005
- 1998, Araştırma Projesi, Türkistanlı E., Bayık A., "Aile Planlaması Konusunda Kaçırılmış Fırsatların Yakalanmasında Hemşirenin danışman Rolü" Proje No: HYO/1996/03
- 1993, Araştırma Projesi, Türkistanlı E., Bayık A., "İshal Konusunda Eğitilmiş İlkokul Öğrencilerinden Ebeveynlerine Bilgi Transferi" Proje No: Hem:/001-93
Memberships of Professional Associations (8 entries)- Doğum Sonu Bakım Bilim Kurulu Üyeliği ( YÖK- S.B. AÇSAP Genel M.)
- EBEARGE Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
- Ege Yüksek Öğretim Derneği- Yönetim Kurulu Üyesi
- Hemarge Dergisi Hakem Kurulu Üyesi
- Öz-Veri Dergisi - Akademik Hakem Kurulu Üyesi
- Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi üyesi
- Türkiye Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi -Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
- Türkiye Klikleri Tıp Bilimleri Dergisi (SCI Exp)- Danışma Kurulu Üyesi
Granted Prizes (13 entries)- 2017, 2017, International Science Symposium, Science Festival,Tbilisi, Georgia-2017, En iyi Bildiri Ödülü
- 2017, 2017, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Poster3.lük ödülü
- 2014, 2014, 3. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 2013-2014 Eğitim –Öğretim Yılı Birincilik Ödülü (Kadın Sığınmaevi Çocuk Oyun Alanı)
- 2013, 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Mansiyon Ödülü: Öğrenci Örgütlenmesi Örneği: EGEBET
- 2010, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2010, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi Hemşirelik Programı sözel bildiri birincilik ödülü-
- 2009, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2008, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2006, 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Ödülü
- 2006, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2005, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2005, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
- 2004, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü -
Student's Completed Thesis (7 entries)- Doktora, 2018, EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE FORMAL MENTORING PROGRAM TO PRACTICE IN MIDWIFERY STUDENTS’ PROFESSIONAL CLINICAL EDUCATION
- Yüksek Lisans, 2015, 2015- Yüksek Lisans Tezi, 2014-2015. Serap Çetintaş, Gebelerde Genital Hijyen Eğitiminin İdrar Yolu Enfeksiyonu Semptomlarına Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Temmuz 2015.
- Yüksek Lisans, 2014, 2014- Yüksek Lisans Tezi, 2012-2014. Naciye Gelebek, Tez Danışmanı Prof. Dr. Esin Çeber, Macey Doğum Memnuniyeti Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüs...
- Yüksek Lisans, 2009-2011, 2011- Serpil Özkul. Annelerin Emzirme Yeterlilik Durumları İle Meme Başı Ağrısı/Travması Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Eylül 2011.
- Yüksek Lisans, 2007-, 2009 Nurdan Ozan Gültekin Tez Danışmanı Doç Dr. Esin ÇeberKadınların Meme Kanserine İlişkin Algıları: Bir Fokus Grup Çalışması Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, Eylül 2009.
- Yüksek Lisans, 2007, 2007 Aysun Başgün Ekşioğlu- Tez Danışmanı: Doç. Dr. Esin Çeber 'Akran eğitimi Yolu İle Anneden Anneye Emzirme Yeterlilik Eğitiminin Etkisinim Belirlenmesi' Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı 2007
- Yüksek Lisans, 2006, 2006-Aslan G., Tez Danışmanı: Yrd Doç Dr Esin Çeber “Meme Kanseri Olan Bireylerin Birici Derece Akrabalarının Bilgi ve Destek Gereksinimlerinin Saptanması” Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı, 2006