Akademik BilgilerSEZEN KOŞAY
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1960
- Yüksek Lisans: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1962
- Doktora: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1966
- Doçentlik: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1973
- Profesörlük: E.Ü.Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978

Administrative / Academic Duties (6 entries)- Tıp Eğitimi Araştırma-Geliştirme Komisyonu Üyesi, 1999-
- E. Ü. Tıp Fakültesi 3. Sınıf Koordinatörlüğü, 1992-2001
- E. Ü. Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi, 1992-2001
- E. Ü. Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1982-1994
- E. Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1982
- E. Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsü Başkanlığı, 1978-1982
Other Professional Activities (12 entries)-  TÜRKİYE KLİNİKLERİ Danışma Kurulu Üyeliği, 2000-In Progress
-  -Tıp Eğitimi Derneği Kurucu Üyesi, 1999
-  Van Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi, 1999-In Progress
- Seçici Kurul Üyesi. Novartis Proje Yarışması, 1998-2001
- Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumu Düzenlemesi. Endotel Kaynaklı Vasoaktif Peptidler, 1997
- Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumu.Düzenlenmesi - II. İzole Organ Deneyleri - Düz Kaslar, 1993
- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Komisyonu Üyesi, 1993-1994
- Seçici Kurul Üyesi. Novartis Farmakoloji Bilim dalıYarışması, 1986-1994
- Klinik Farmakoloji Dergisi Editörlüğü, 1984-1987
-  Farmakoloji Dersleri , Diğer Fakültelere (Diş hek. İzmir Tıp Fak, Dokuz Eylül Tıp Fak.Fen Fak. Hemşirelik Yüksek Okulu), 1978-In Progress
- II Ulusal Farmakoloji Kongresi Sekreteri - İZMİR, 1974
- Research Fellow. Womans Med.College of Penna. U.S.A, 1967-1969
Research Interests- Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji (1010801)
Indexed Journal Publications (17 entries)- 2003, Can Cenk, Buket Demirci,Ayşegül Uysal, Yasemin Delen Akçay, Sezen Koşay. Contradictory effects of chlorpromazine on endothelial cells in rat model of endotoxic shock in association with its actions on serum TNF-alfa levels and antioxidant enzyme activities. Pharmacological Research 48 (2002) 223-230. ie
- Can Cenk, Mehtap.G. Çınar, Sezen Koşay, Akgün Evinç. Vascular endothelial dysfunction associated with elevated serum homocystein levels in rat adjuvant arthritis: effect of vitamin E administration. Lıfe Science 71 (2002) 401-410
- S.Ülker,M. Çınar,C. Can, A.Evinç,S. Koşay. Endotoxın-induced vascular hyporesponsiveness ın rat aorta:invitro effect of aminoguanidine Pharm.Reaserch Vol.44,No.1,2001
- Ülker S., Önal A., Bölükbaşı Hatip F., Sürücü A., Alkanat M., Koşay S., Evinç A. Effect of Nabumetone Treatment on Vascular Responses of the Thoracic Aorta in Rat Experimental Arthritis. Pharmacology 60(3): 136-142, 2000.
- Erol Ayşe, Koşay Sezen. Effects of aminoguanidine administration on vascular hiporeactivity in thoracic aorta from endotoxaemic rats.European Journal of Pharmacology 408 (2000) 175-181 o
- Can C, Çınar GM, Ülker S, Evinç A., Koşay S. Effects of MK-886, a leukotriene biosynthesis inhibitor in a rabbit model of endotoxic shock. Eur. J. Pharmacol., 350:223-228, 1998.
- Çınar GM, Can C, Ülker S, Gök Ş, Çoker C, Soykan N, Koşay S, Evinç A. Effect of vitamin E on vascular responses of thoracic aorta in experimental arthritis of rat. Gen. Pharmacol., 31(1):149-153,1998.
- Ülker V., Semerci B., Önal A., Koşay S., Apaydın E., Gürsan A., Systemic absorption of gentamisin in penile prosthesis operations. Ürologia international 57: 218-220 1996
- Ülker S, Akgür S, Evinç A., Soykan N, Koşay S. Platelet aggregation and ANP. Gen. Pharmacol. 26(6):1409-1412, 1995.
- 1993, Koşay,S.,Ülker,S.,Uğurtaş S.:In vivo and in vitro inhibitory of clonidine on allegic reactions.European Journal of Pharmacology,183 (3 July,1990 p.891).
- Elidemir.O.Hepözden.,O.,Koşay,S.,Aysan,.T.Ege Related Differences in plasma theophylline levels European Journal of Drug Metabolism and Pharmakokinetic Vol.18.,1,172,1993.
- Ülker,S., Tok, D. Koşay S., Oyman, S. Effects of Ketamine, Thiopental Sodium and Propofol on Muscle Contractures İn Rat Diaphagm İn Vitro. Int.J.Exp.Path.(1991) 72, P.655.
- 1986, Güven H, Koşay S, Kayalı A Effect of heparin and zinc on gastric histamine levels and total acidity in pylors ligated rats. Chemical Abstracts.104,52 1984
- 1972, Koşay.S, Riker W K,, Guerrero S Effect of d-tubocurarine on symphathetic ganglion ceel on symphatetic function.J.Pharm.Exp.Therapy. 180:255
- Kosay S, Riker W. K,, Stolc S , Guerrero S: Depolarization of sympathetic ganglion cell by curare .Fed. Proc. 30:2, 1971j
- 1970, Riker.W.K, Kosay S Drugs induced and supression of stimulus bound repetition in sympathetic ganglia. J.Pharma.Exp.Therapy. 173:284
- 1969, Riker W.K..Kosay S ,Guerrero,S Repetetive spike responses of sympathetic ganglion cell and echothiophate or physostigmine.Fed. Proc. 28.2

Publications in Non-Indexed Journals (54 entries)- İtil İ.M., Önal A., Sağol S, Aşkar N., Koşay S., Normal ve preeklamptik hastalarda “endojen digoksin benzeri immunoreaktif madde (DLIS)” düzeyleri, E.Ü Tıp Fak.Derg. 37 (3-4): 105-108, 1998
- Ülker S, Katırancı N, Soykan N, Evinç A., Koşay S. Effects of captopril and lisinopril on the coronary resistance in the Langendorff isolated rabbit heart. Medical J Ege Univ. 6(3-4):35-37, 1996.
- Ülker S, Aşkar FZ, Akgür S, Dişçigil B, Evinç A., Koşay S. Propofolün izole tavşan damarlarında direkt vazodilatör etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22:180-184, 1994.
- Ülker,S.,Koşay,S.,Kabakçı,T.:The role of H3 receptors on histamine liberatiıon from isolated leucocytes.3 Medical Journal of Ege Üniv.4( 3-4):83-88,1994.
- Hepözden O., Elidemir O., Erdinç M., Aysan Tülin., Koşay S. Yaşla ilgili Teofilin kan düzeyi değişiklikleri . E.Ü.Tıp Fak. Derg. 32 (1-2) 375-377, 1993.
- Ülker S, Günerli A, Evinç A, Soykan N, Koşay S, Çabuk A: . Halothan ve İzofluran'ın Hava Yolu Düz Kasına Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 21, 7-9 S.1993
- Parlar A, Özyürek R, Aydoğdu A, Koşay S, Soykan N, Onat E. Çocuklarda İdame Digoxin'in Tek Dozda Uygulanması. E.Ü.Tıp Fak.Derg.31:4,575-577,1992
- Evinç A, Koşay S, Ülker S. Izole Tavşan Aortunda Serotoninerjik ve Purinerjik Sistem İlişkisi. Ege Tıp Fak.Mecmuası, 30(1) 50-53,1991.
- Ülker ,S.,Koşay,S.:Atriyal Natriuretik Peptid.Devlet hast.Mec.XXIX (2) 259-263,199,1991.
- Ülker S, Koşay S. Klonidin'in İn Vitro ve İn Vivo Allerjik Reaksiyonlarda İnhibitör Etkisi. E.Ü.Tıp Fak.Derg. 30(1) 46-49 S.1991
- Çoşkunol H, Mete L, Koşay S, Terzioğlu A, Kumral K. Inme Sonrası Depresyon ve Deksametazon Supresyon Testi. Türk Psikiyatri Derg. 1:3(1990) 176-180 S.
- Karadağ H, Bellibaş E, Koşay S. Digoxin Kullanımında Kan Düzeyi Ölçümlerinin Önemi ve Değerlendirilmesi. E.Ü.Tıp Fak.Mec. 29:409-412 S.1990.
- Ünal E, Koşay S. Evinç A. Bronşial Astamlarda Uzun Etkili Teofilin (Talotren) İle Alınan Sonuçlar. E.Ü.Tıp Fak.Derg.29(1)9-12 s.1990.
- Yenigün A., Parlar A., Koşay S. , Onat E., Tekgül H., Tükrük ve serumda Digoksin düzeyi, E.Ü. Tıp Fak. Derg. 29(4) s. 902-904, 1990
- Bellibaş E., Evinç A., Koşay S. Üçüncü kuşak sefalosporinlerin nöromusküler kavşağa etkileri, E.Ü Tıp Fak.Derg. 29(3) s:701-704, 1990
- Koşay S, Tösgel N, Onat E, Onat T, Derin H: Diyabetli hastalarda cAMP ilişkisi E.Ü:T:F. Dergisi 28, 1: 1989
- Günerli A, Evinç A, Mavioğlu Ö, Ülker S, Koşay S, Soykan N. Tavşan İzole Aort Preparatında Anestezik ve Kas Gevşeticilerin Etkileri. E.Ü.Tıp Fak.Derg.28,5 2041-2053 S.1989.
- Koşay S. Antibiyotik kullanımı üzerinde bir anket çalışması . Dirim Aylık Tıp Dergisi No 64,11-12, s.372,1989
- Ulusan Z, Koşay S, Onat T, Şimşek İ : Ranitidinin karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile digoksin kan düzeyine olan etkisi. E.Ü.T.F.Dergisi 28: 1, 1989
- Kosay S, Tösgel N, Onat.E, Nalbantgil İ, Derin H: Ca Kanal blokerleri bazı ilaçların cAMP düzeyine etkisi. E.Ü.T.F. Dergisi 27,3: 1988
- Koşay S Sistemik Antifungal ilaçlardan poliyen antibiyotikler ve flusitosin. ANKEM Derg. 2,(No3):1988
- Güven H., Koşay S., Kayalı A., Bazı imidazol derivelerinin sıçan mezenter mast hücrelerinde degranülasyon üzerine etkisi ve çinko ile etkileşmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak Derg. 1987
- Evinç A., Karcı A., Koşay S., Güner İ., Onat E., Bazı nöromuskuler bloker ilaçların blokaj ve histamin salınımı üzerine etkileri, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 26, Sayı:1, s. 39-50, 1987
- Koşay S, Bozal M.,Evinç A., Onat E. H2 antagonisti mast hücrelerinin histamin salınımına etkileri, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 26, Sayı:1, s. 65-72, 1987
- Koşay S, Bozal M.,Evinç A., Bazı katyonların mast hücre degranülasyonuna etkileri, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 26, Sayı:1, s. 295-301, 1987
- Günerli A, Karcı A., Evinç A., Koşay S., Sağıroğlu E. Vekuronyum ve süksinilkolin’in kardiyovasküler sistem ve serum histamin düzeyine etkisinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi Dokuzeylül Tıp Fak. Dergisi Cilt 2, sayı: 1 1987
- Soykan N., Koşay S., Fenobarbital.aspirin ve karbontetraklorür’ün tavşanda propranolol kan düzeyine etkisi, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 25, Sayı:3, s. 1047, 1986
- Güner İ., Koşay S., Kayalı A., Piloru bağlanan sıçanlarda çinko sülfat ve heparin mide suyu histamin düzeyine ve total asiditeye etkisi. Doğa Bilim dergisi, Seri C, 9. 3.1985
- Koşay S,Güven H. Mast hücre degranülasyonunda purinerjik sistemin rolü. Turkish J. Pharmacol. Clin. Res. 1(2) : 85-94, 1983
- Evinç A.,Tunçok S., Koşay S., Sağlıklı ve periodental hastalıklı dişeti dokularındaki histamin düzeyleri E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 21, Sayı:3, s. 623-630, 1982
- Şadan G., Koşay S., Vücud ısısının düzenlenmesinde santral nörotransmitterlerin rolü, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 21, Sayı:1 , s. 277-285, 1982
- Evinç A.,Güner İ., Koşay S., Deneysel anaflakside kan glukoz ve lipid düzeyleri üzerine histamin antagonisti ilaçların etkileri E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 21, Sayı:3 , s. 603-609, 1982
- Güven H., Evinç A., Koşay S., Onat E. Sterkuronyuma bağlı histamin açığa çıkışı E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 20, Sayı:2, s. 179-187, 1981
- Koşay S., Miral H., Klonidinin hiperglisemik etkisinin mekanizması, E.Ü.Tıp Fak Derg., No:161, 1981
- Güven H., Koşay S., Simetidin’in granülositer seriye ve nükleik asit sentezine etkisi E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 20, Sayı:1, 1981
- Güner İ., Koşay S., Levamizol’ün kobay hücresel bağışıklığı üzerine etkisinin T-rozet oluşum testi ve deri testleri ile araştırılması E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 20, Sayı:1, 1981
- Miral H., Koşay S., Evinç A. Baclofen’in antitremorik etkisinin araştırılması. E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 19, Sayı:4 , s 193-199, 1980
- Koşay S, Güner İ : The relation between purinerjik sistem and uriner bladder of guınea pigç Aegean Med. J 8,1,,1979
- Koşay S., Güven H., Baklofenin periferal etkisinin izole preparatta araştırılması ile ilgili ön çalışmalar, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 18, Sayı:3, 1979
- Keskin E., Koşay S., İntravenöz infuzyonlarda heparin ve penisilin uyuşmazlığı, İzmir Devlet Hastanesi mecmuası , 17, 1, 1979
- Koşay S., Şadan G., Bazı non-depolarizan kas gevşeticilerin,n periferal otonomik etkilerinin karşılaştırılması E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 18, Sayı:3 , 1979
- 1979, Koşay S., Güven H., The effect of clonidine on gastric acid secretion on isolated rat stomach preparation. Aegean Med. J. 1978
- Koşay S., Güven H., Tunakan M., Metranidazol’un gebe tavşanlar üzerine olan etkisi, İzmir Devlet Hastanesi mecmuası XVI, 2, 351, 1978
- Koşay S., Purinerjik sistem ve Metoklopramid, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 17, Sayı:4 , 1978
- Şadan G., Koşay S., Bazı kas relaksantları ile asetilkolin ve pindolol arasındaki etkileşmenin izole kalpte gösterilmesi, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 16, Sayı:3 , 1977
- Soykan N., Koşay S., Bazı adrenerjik beta reseptör antagonisti ilaçların deneysel olarak meydana getirilen kalp ritm bozuklukları üzerine olan etkileri E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 16, Sayı:2 1977
- Koşay S.,Soykan N., Şadan G. The effect of clonidin used together with general anesthetic on blood pressure Aegean Med. J. Vol:6, No-2, 1977
- Koşay S., Evinç A. Metiamid ve terbutalin’in kobay akciğer trakeasındaki histamin miktarına etkisi Doğa dergisi , Cilt 1, Sayı: 8-9 , 1977
- Evinç A., Berkan D., Koşay S. PGE1 ve bir kısım antiinflamatuar ilaçların sıçanlardaki experimental artiritis üzerine olan etkileri. E.Ü. Tıp Fak.Derg.15,1,1976
- Koşay S., Berkan D., Soykan N., Experimental antitremorik etki ile parkinsonizm tedavisinde kullanılan bir kısım ilaçların antiparkinsonizm etkileri arasındaki ilişki, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 15, Sayı:4 , 1976
- Berkan D., Koşay S., Tuğlular I., Chlordiazepoxide, Diazepam ve phenobarbital’in antikonvülzan etkilerinin elektroansefalografik modifiye bir metod ile mukayeseli araştırılması, E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 13, Sayı:3 , 1974
- Berkan D., Koşay S., Tuğlular I., Soykan N., Clozapin’in genel farmakolojisi üzerine ön çalışmalar. E.Ü.Tıp Fak Derg. Cilt 13, Sayı:4 , 1974
- Evinç A., Koşay S., Berkan D., Ecbalium elaterium (Linne) bitkisi sulu ekstrelerinin izole uterus ve izole kalp preparatları üzerindeki etkileri E.Ü.Tıp Fak Mec. Cilt 5, Sayı:2 , 1966
- 0, Koşay S.,Soykan N., Şadan G. The effect of clonidin used together with general anesthetic on blood pressure Aegean Med. J. Vol:6, No-2, 1977

International Conference Proceedings (14 entries)- Kosay S ,Can C, Çınar M G, Ülker S, Evinç A Effects of a 5-lipoksigenase inhibitor on blood pressure and vascular responses in a rabbit model of endotoxic schock XIII th İnternational Congres of Pharmacology 26-31 July 1998 Munchen GERMANY
- Güngör S,GüngörZ,ÜlkerS, Sercan O,Baskın Y,Güner G, SakızlıN, Kosay S. Hepatoprotective and immunoactive effects of Lanceolata L. XII: İnt.Cong, of Pharmacology 1994 Montreal CANADA
- Evinç A, Katrancı N, Ülker S, Soykan N, Koşay S. Effects Of Alloxan Induced Diabetes On The Responsiveness Of İsolated Rabbit aorta. XII Int.Congress Of Pharm. 24-29 Tem. Montreal, CANADA (Poster) .1994.
- Koşay S, Ülker S, Akgür S, Evinç A, Soykan N. Effect Of Atrial Natriüretic Peptide On Aggregation. XII Int.Congress Of Pharm.24-29 Temmuz 1994 Montreal CANADA (Poster)
- Ülker S, Akgür S, Aşkar F, Dişçigil B, Koşay S. Dırect Vasodilator Effect Of Propofol In İsolated Rabbit Aorta. XII. Int.Congress Of Pharm. 24-29 Temmuz 1994 Montreal CANADA (Poster)
- Elidemir O, Hepözden O, Koşay S, Aysan T. Age related differences in plasma Theophylline levels. Euro.Journ. of Drug Metab.and Pharmakokinetic V. Europ. Congress Of Biopharmacokinetic, 1993 Brüksel BELÇİKA
- Koşay S, Ülker S, Evinç A, Soykan N. Platelet Aggregation and ANP. Advance In Anticoagulant, Antitrombotic And Trombolytic Drug Congress. September, 27-28,1993 Boston U.S.A
- Bellibaş E, Soykan N, Tuğlular I, Evinç A, Koşay S. Exposure to pesticides and depression in serum cholinesterase levels in agricultural workers . Internatıonal Drugs and Lıver Symposium. 3-5 Tem. 1991 Milano - İTALYA
- Kosay S, Ülker S , Uğurtaş E İn-vivo and in-vitro inhibitory effects on allergic reactions. XI th İnternational Congres of Pharmacology 1-6 July 1990 Amsterdam NETHERLANDS
- Kayalı A, Güven H, Kosay S,. A ternary complex which may be useful in ulser prevention and therapy. Symposium on Gastroenterology. 1983 Bologna FRANSA
- Güven H, Kosay S, The effects of imidazole derivatives on degranulations and histamine levels. Balcan Pharmacological Days. Varna BULGARİA 1982
- Koşay S , Evinç A, Effects of H2 antihistamine and beta-adrenoseptor stimulating drugs on the histamine content in guinea-pig lung and trakea. IV Congress of İranian Society of Physıology and Pharmacology 1977 Shiraz İRAN
- 1971, Koşay.S, Riker W.K, Stolc.S, Guerrero.S. Depolarization of symphatetic ganglion cells by curare. F.A:S:E:B . 1969 ,Atlantıc City U.S.A
- 1969, Riker W.K, Kosay S , Guerroro S, Repetetive spike responces of symphatetic ganglon cell and echothiophate or physostigmine. F.A:S:E:B. 1968 . Atlantic City U.S.A.

National Conference Proceedings (52 entries)- 2001, A. Erol, S. Kosay, Endotoksemik sıçanlarsa gözlenen vasküler yanıt azlığı üzerine Aminoguanıdinin etkisi XVI: Ulusal Farmakoloji Kongresi Kuşadası - İZMİR
- Ülker S, Çınar GM, Can C, Evinç A., Koşay S. Deneysel endotoksik şoktaki kontraktil yanıtlarda iNOS'un rolü. Türk Farmakoloji Derneği XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi Özet Kitabı, s:78, 1-5 Kasım1999, Antalya
- UysalA, Yurtseven M, Kosay S, Can C,Demirci B, Aktuğ H , Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan septik şok modelinde Klorpromazinin aort epiteline etkisinin Elektromikroskopik incelenmesi. !4. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Ekim 1999 İZMİR
- Sürücü A, Ülker S, Evinç A., Koşay S. Endotoksik şokta in vivo uygulanan L-NAME'in izole torasik aort yanıtlarına etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve "Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease" Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s: 85, 1997, Antalya
- Bölükbaşı F, Sürücü A, Ülker S, Dökmeci İ, Koşay S., Evinç A. Sıçan artrit modelinde kalsiyumun izole aort kasılma yanıtındaki rolü. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s:153, 1996, Antalya
- Sürücü A, Çınar M, Can C, Ülker S, Gök Ş, Çoker C, Soykan N, Koşay S., Evinç A. Adjuvan artritli sıçanlarda E vitamini tedavisinin izole aort yanıtlarına etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s:153, 1996, Antalya
- Önal A, Bölükbaşı F, Ülker S, Sürücü A, Alkanat MB, Koşay S, Evinç A. Sıçan artrit modelinde nabumetonun izole aort yanıtlarına etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s: 148, 1996, Antalya
- Akgür SA, Ülker S, Evinç A., Koşay S. İmmobilizasyon-soğuk stress modeliyle oluşturulan mide ülseri ve peritoneal mast hücre degranülasyonuna E vitamininin etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s:91, 1996, Antalya
- Çınar M, Önal A, Can C, Ülker S, Evinç A., Koşay S. Endotoksemili sıçanlarda aorta düz kasının vazokonstriktör ve vazodilatör ajanlara yanıtında kalsiyumun rolü. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s:50, 1996, Antalya
- Can C, Çınar M, Ülker S, Evinç A., Koşay S. Tavşan endotoksik şok modelinde 5-lipoksijenaz inhibitörü MK-886'nın damar yanıtı ve kan basıncı değişikliklerine etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Program ve Bildiri Özetleri, s:50, 1996, Antalya
- Ülker S, Dişçigil B., Durmaz İ.., Koşay S., Aprotinin’in endotel kaynaklı vazodilatör madde (EDRF) üzerine etkisi. XII.Ulusal Farmakoloji Kong.31.Ekim 4.Kasım 1994,Antalya
- Evinç A., Katrancı N., Ülker S., Soykan N., Koşay S., Alloxan ile oluşturulan diyabetin izole tavşan aort yanıtlarına etkisi. XII.Ulusal Farmakoloji Kong.31.Ekim 4.Kasım 1994,Antalya.
- Aras M, Ülker S, Soykan N, Çoker C, Evinç A., Koşay S. Artritli sıçanlarda E vitamini tedavisinin izole aort preparatına, çinko ve bakır düzeylerine etkisi. Türk Farmakoloji Derneği XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi Bildiri Özetleri, s:44-45, 31 Ekim-4 Kasım 1994, Antalya
- Koşay S. Ülker S, Akgür S., Aşkar F., Dişçigil B., Propofol’ün izole tavşan aortunda direkt vazodilatör etkisi XII.Ulusal Farmakoloji Kong.31.Ekim 4.Kasım 1994 ,ANTALYA
- Koşay S. Antiemetik ılaçlar. Ondansetron Sempozyumu. Hilton İZMİR 12 Haziran 1993
- Evinç A, soykan N, Kosay S, Varol R, Karamızrak O, İçleğen Ç. Sporcularda kan laktik asid düzeylerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1992 NEVŞEHİR
- Kosay S : Yaşlılığın Klinik Farmakolojisi 1. Ege Geriyatri Kongresi 1992 Balçova Termal Tesisleri İZMİR
- Güngör S, Güngör Z, Ülker S, Sercan O, Baskın Y, Güner G, Sakızlı M, Koşay S. H.Lenceolata L'nin Karaciğer ve İmmun Sistem Üzerine Etkileri. Xı.Ulusal Farm.Kong. 4-8 Kasım 1992 Nevşehir (Poster)
- Hepözden O, Elidemir O, Aysan T, Tufan M, Koşay S. Yaşla İlgili Olarak Teofilin Kan Düzeyin Değişiklikleri. E.Ü.Tıp Bilimleri Öğr.Kong.5-8 Mayıs 1992 İzmir (Poster)
- Koşay S, Ülker S, Günerli A, Evinç A, Soykan N, Çabuk a. Halotan ve İzofluranın Hava Yolu Düz Kasına Direkt Etkileri. Xı.Ulusal Farm.Kong. 4-8 Kasım 1992 Nevşehir (Poster)
- Ülker S, Kabakçı T, Koşay S. İzole İnsan Lökositlerinden Histamin Salıverilmesinde H3 Reseptörlerin Olası Rolü.Xı.Ulusal Kong. 4-8 Kasım 1992 Nevşehir (Poster)
- Soykan N, Koşay S, Parlar A, Özyürek R, Aydoğdu A, Onat E. Çocuklarda Digoksinin Tek Dozla İdame Tedavisi. XI. Ulusal Farm.Kong. 4-8 Kasım 1992 Nevşehir -BURSA ve Kardiyoloji Topl. 1991 TRABZON
- Ülker S, Katrancı N, Soykan N, Evinç A, Koşay S. İzole Tavşan Kalbinde Kaptopril ve Lizonoprilin Koroner Tonusa Etkileri. Xı.Ulusal Farm.Kong.4-8 Kasım 1992 Nevşehir (Poster)
- Koşay S. Bronşial Astımda Sempatomimetikler ve Ksantinler. Bronşial Astım Patogenez ve Tedavisinde Yeni Gelişmeler, Ankara, 2.Kasım 1991 Türk Farm.Derneği, Tubitak-Tıp Araştırma Grubu (Konferans)
- Koşay S, Ülker S. Klonidinin İn Vitro ve İn Vivo Allerjik Reaksiyonlarda İnhibitör Etkisi. Türk Farmakoloji Kong.1990 Bursa (Poster)
- Ülker S, Tok D, Koşay S, Oyman S. Ketamin, Tiopental Sodium ve Propofol'un Kas Kontraktürlerine Etkisi. 10.Türk Farmak.Kong.1990 Bursa (Poster)
- Evinç A, Bellibaş E, Koşay S. Miyorelaksan İlaçların Etkilerinin III. Kuşak Sefalosporinler İle Potansiyalizasyonu. 10.Ulusal Farm.Kong. 9-12 Eylül 1990 BURSA ve , 5. Ulusal ANKEM Kongresi ANTALYA 1990
- 1988, Ülker S Evinç A, Koşay S: İzole tavşan aortunda serotoninerjik ve purinerjik sistem ilişkisi . IX Ulusal Farmakoloji Kongresi. !988 ANTALYA
- Koşay S: Nistatin, Amfoterisin B ve fluostatin'e genel bakış. III . Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 1988 ANKARA,
- Koşay S, Bozal M, Evinç A, Onat E. Mast hücrelerinden histamin salınmasında histamin reseptör agonist ve antagonistlerinin rolü. III. Ulusal Allerjik Hast. Kongresi. 1987 Çeşme İZMİR
- Koşay S: Prostanoidler. İnternational Conference of Prostanoids. 1987 İSTANBUL
- ÜnalE, Koşay S, Onat E,: Erişkin astmasında uzun etkili teofilin (Talotren) ile alınan sonuçlar. 1987 Çeşme İZMİR
- Öner A, Erhan E,Günerli A,Evinç E, Koşay S: Vekuronyum bromid (Norcuron)un Kardiyovasküler sistem ve serum histamin düzeylerine etkisinin süksinil kolin ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi. VIII Ulusal Farmakoloji Kongresi 1986 ANTALYA
- Karcı A, Evinç A, Koşay S, Günerli A: Bazı nöromukuler ilaçların blokaj ve histamin salınımı üzerine etkileri. VIII. Ulusal farmakoloji Kongresi . 1986 ANTALYAş
- Bozal M, Koşay S, Evinç A: Bazı katyonların mast hücre degranülasyonuna etkileri. 1986 ANTALYA
- Bozal M, Koşay S, Evinç A:Histamin reseptör antagonistlerinin sıçan mast hücre degranülasyonuna etkileri. VIII. Ulusal Farmakoloj, Kongresi. 1986 ANTALYA
- Parlar A, KOşay S, Evinç A, Yenigün A, Onat E, Batu N: Akut ve kronik hastalıklarda asetilsalisilik asid kinetiği. V. Ulusal Romatoloji Kongresi. 1986 BODRUM
- Evinç A, Koşay S. Mast hücrelerinde ATP ile oluşan degranülasyon mekanizmasında purinerjik sistemin rolü. VI. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1982. İZMİR
- Koşay S: Hatalı ilaç Kullanıminda hasta faktörü. VI Ulusal Farmakoloj, Kongresi. 1982 İZMİR
- Evinç A, Tunçok S,Koşay S, Onat E.Sağlıklı ve periodental hastalıklı dişeti dokusunda histamin düzeylerinin araştırılması. VI. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1982 İZMİR ve Diş Hekimliği Kongresi 1982 ANTALYA
- Güven H, Evinç A, Koşay S,Onat E: Sterkuronyuma bağlı histamin açığa çıkışı. V. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1980 ANKARA
- 1978, Koşay S, Güner İ: PUrinerjik Sistem ve Metoklopramid. IV. Ulusal Farmakoloji Kongresi . !978 İSTANBUL
- KOşay S,Güven H: Klonidinin mide sekresyonuna etkisi üzerine deneysel bir çalışma. IV. Ulusal Farmakoloji Kongresi 1978 İSTANBUL
- Koşay S: Santral Sinir Sistemi Stimülantları ve Klinik Kullanımları. III: Linink Farmakoloji Sempozyumu 1978 ANKARA
- Koşay S: Bazı Sistem bozukluklarında antibiyotik kinetiği II.Klinik Farmakoloji Sempozyumu 1977 ANKARA
- Soykan N, Koşay S: Bazı adrenerjik beta reseptör antagonisti ilaçların deneysel olarak oluşturulan kalp ritim bozuklukları üzerine ölan etkileri. III . Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1976 BURSA,r
- Evinç A, Berkan D, Koşay S: PGE1 ve bir kısım antienflamatuvar ilaçların sıçanlardaki eksperimental artrit üzerine etkileri. II. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1974 İZMİR
- Koşay S, Berkan D, Soykan N: Tremorin tremorunun bazı antiparkinsoniyen ajanlarla önlenmesi. II. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1974 İZMİRd
- Tuğlular I, Berkan D, Koşay S: Klonazepamın EEG etkileri. II ulusal Farmakoloji Kongresi 1974 İZMİR
- Berkan D, Koşay S, Tuğlular I: Chlordiazepokside,diezepam ve Phenobarbitalin eksperimental antiepileptik etkilerinin modifiye bir metod ile EEG traselerinde mukayeseli olarak araştırılması. I Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1973 ANKARAğ
- Berkan D, Koşay S, Tuğlular I: Clonazepin (laponex) in nöroleptik etkisi üzerinde eksperimental araştırmalar. 9. Milli Psikiyatri ve Norolojik Bilimler Kongresi. 1973 l
- Berkan D, Koşay S, Tuğlular Soykan N,: Clozapinin farmakolojik etkileri üzerine eksperimental araştırmalar. I. Ulusal Farmakoloji Kongresi. 1973 ANKARA ve 9. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. 1973

Books (18 entries)- 2003, KOŞAY S. ( Editör) Yaşlılıkta İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Prensipleri. AYIN KİTABI Ege Üniversitesi Yayınları
- Koşay S. The National Medical Series for Independent Study-Pharmacology (Editör: Jacob LS, Çeviri Editörü: Koşay S.), 4. Baskı 1996, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 1998.
- 1996, Koşay S, Kardiyovasküler Sistem ilaçlarına Giriş (Bölüm 19) FARMAKOLOJİ Editör:İ. Dökmeci .Saray Medikal yayıncılık
- 1996, Koşay S. (Editör): Nitrik Oksid'in Patolojik Olaylardaki Rolü, AYIN KİTABI E.Ü Tıp Fak. Yayınları No83
- Editör: Koşay S.Yazarlar:Kanberoğlu,K. Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı Tanı ve Tedavi (Özgün Psikiyatrik Bozukluklar Dizisi:11) 1993 İzmir Çeviri: Marc a Schuckit,M.D.Drug And Alcohool Abuse a Clicinal GuideTo Diagnosis and Treatment,Third Edition,1993.
- Editör: Dökmeci İ., Yazarlar: Koşay S, Evinç A, Tuğlular I. Farmakoloji, İlaç Ugulamalarında Temel Kavramlar. 1992 Nobel Kitabevi (976 S.) Kardiovasküler Sistem İlaçları (223-275 S.)
- Koşay S. The National Medical Series for Independent Study- Pharmacology (Editör: Jacob LS, Çeviri Editörü: Koşay S.), 3. Baskı 1987-Çeviri 1. Baskı, Saray Tıp Kitabevleri, İzmir 1992
- Koşay S., Editor. AIDS ve keyif verici maddeler. Ayın kitabı E.Ü.Tıp Fak Yayınları, 55, 34-37, 1986
- 1985, Koşay S ( Editör) Çocukluk Çağı Konvulsiyonları, AYIN kİTABI 51 , 51-64
- 1985, Koşay S. Steroid hormonlar ve Karaciğer AYIN KİTABI E.Ü. Yayınları Steroid hormonlar ve Karaciğer
- 1984, Koşay S (Editör) Doğum kontrolunda Oral Kontraseptifler. AYIN kİTABİ E.Ü.Yayınları 49 1-6
- Koşay S., Akut zehirlenmeler ve sağaltımı (Tarımsal ilaçlar ile oluşan zehirlenmeler)(Besin zehirlenmeleri) Ayın kitabı E.Ü.Tıp Fak Yayınları, Editör: Berkan D., sayı 37, s.74-147 Eylül-Ekim 1981
- 1981, Koşay. S (Editör) Hastane Enfeksiyonları AYIN KİTABI E:Ü.Yayınları 31
- 1981, Koşay S İlaç ve Kinetiği (İlaç Etkileşmelerinde Farmakokinetiğin Rolü) AYIN KİTABI E.Ü Yayınları (Editör. I Tuğlular) Sayı 32
- 1981, Koşay S Akut Zehirlenmeler ve Sağaltımı ( Otonom Sistem ilaçları,kemoterapötik ve Antibiyotikler AYIN KİTABI E.Ü. Yayınları Editör. D Berkan Sayı 37 74-147
- 1980, Koşay S ., Antibiyotikler ve Kullanım Kuralları Ayın Kitabı No 27 Antibiyotik Koşay S ., Antibiyotikler ve Kullanım Kuralları Ayın Kitabı No 27 Antibiyotik
- Editör:Koşay S., İlaç etkileşmeleri (Kemoterapötik ilaçlarla etkileşmeler) Ayın kitabı E.Ü.Tıp Fak Yayınları, sayı 21 , p.62-115, Haziran 1979
- Koşay S.,Romatoid artrit Ayın kitabı E.Ü.Tıp Fak Yayınları, sayı 16 , 1977

Finished Research Projects (10 entries)- Araştırma Projesi, Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Septik Şok Modelinde Klorpromazinin Etkisinin Araştırılması Ege Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı 98 Tıp 016 Nolu Teslim tarihi 24.10.2000
- Araştırma Projesi, Koşay S, Can C, Demirci B, Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan septik şok modelinde Klorpromazinin rolü. E.Ü.Araş. Fon Saym. Proje No.1998/016 Teslim tarihi : 24.10.2000
- Araştırma Projesi, Koşay S, Ülker S, Aşkar N, Berent A,EvinçA. Profolün hipotansif etkisinin in-vitro olarak değerlendirilmesi. E.Üç Araş. Fon Saym. Proje No:1993/027 Teslim Tarihi :1994p
- 1993, Araştırma Projesi, Koşay S, Ülker S, Soykan N, Evinç A, Karaca M ANP nin agregasyona ve damar fonksiyonlarına etkisi. E.Ü. Araştır.Fon Saym. Proje No:1992/004
- Araştırma Projesi, Evinç A, Ülker S, Soykan N, Koşay S, Katırancı N. Diyabetes Mellitusta oluşan damar komplikasyonlarının Serotoninerjik sistemle ilişkisi. E.Ü.Fon Saym. Proje No:1992/013 Teslim tarihi:1993
- Araştırma Projesi, Soykan N, Koşay S, Parlar A, Onat E, Evinç A, Ülker S . Çocuklarda digoksin kan düzeyi ölçümlerinde daha pratik bir yöntemin araştırılması E.Ü.Fon Saym: Fon No: 1989/023 teslim tarihi:1992
- Araştırma Projesi, Kosay S ,Ülker S, Evinç A, Soykan N. Kardiyak Peptid ANP ve dolaşım sistemi bozuklukları ile ilgili in-vitro etkileri E.Ü. Araş. Fon Saym. Fon No: 1988/001, Teslim tarihi :1991
- Araştırma Projesi, Evinç A, Karamızrak O, Kosay S, Soykan N, Varol R, İşleğen Ç. Sporcularda ve kontrol gruplarında kan laktık asid düzeyinin araştırılması. E.Ü. Araş. Fon. Saym. Fon No: 1990/016 Teslim tarihi:1992
- 1989, Araştırma Projesi, Evinç A, Kosay S, Ülker S. İzole edilen çeşitli damar preparatlarında aminerjik sistem reseptörlerinin araştırılması E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Fon No:1987/076
- Araştırma Projesi, Koşay S. Tosgel N., Onat E., Nalbantgil İ., Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu: Ca kanal blokeri bazı ilaçların cAMP düzeyine etkisi, Proje no:1987/048, teslim tarihi 1987
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Fizyoloji Derneği Üyesi
- Tıp Eğitimi Derneği (Kurucu Üyesi)
- Türk Farmakoloji Derneği Üyesi
- Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Üyesi
Granted Prizes (8 entries)- 2001, TÜBİTAK- Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2000, 2000 TÜBİTAK- Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1999, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1999, Novartis Farmakoloji Dalı Araştırma Ödülleri (İkincilik Ödülü)
- 1998, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1998, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1996, Poster Ödülü- (XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4-8 Kasım 1996, Tekirova-Antalya)
- 1995, TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
Student's Completed Thesis (8 entries)- Doktora, 1999, Erol, A. Deneysel endotoksik şok modelinde terapötik yaklaşımlar.
- Doktora, 1999, Erol, A. Deneysel endotoksik şok modelinde terapötik yaklaşımlar.
- Doktora, 1991, Ülker,S. İzole İnsan Lökositlerinden Histamin Salıverilmesi ve Histamin Reseptörlerinin Rolü.
- Doktora, 1991, Ülker,S. İzole İnsan Lökositlerinden Histamin Salıverilmesi ve Histamin Reseptörlerinin Rolü.
- Doktora, 1979, Güven, H. Simetidin'in granülositer seviye nükleik asid sentezine etkisi.
- Doktora, 1979, Güner, İ. Levamizol'un kobay hücresel bağışıklığı üzerine etkisinin T-rozet oluşum testi ve deri testleri ile araştırılması.
- Doktora, 1979, Güven, H. Simetidin'in granülositer seviye nükleik asid sentezine etkisi.
- Doktora, 1979, Güner, İ. Levamizol'un kobay hücresel bağışıklığı üzerine etkisinin T-rozet oluşum testi ve deri testleri ile araştırılması.