Akademik BilgilerOSMAN FERDA BEYTEKİN
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: ferda.beytekin@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teft., Plan. ve Eko., 2004
- Doktora: Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teft., Plan. ve Eko., 2010
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2016

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2018-2019
- Dekan Yardımcısı, 2017
- Doçent Dr. , 2016-
- Yrd. Doç. Dr., 2013-2016
- Misafir Öğretim Elemanı, Helsinki Üniversitesi, 2007-2009
- Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi, 2007-2013
- Okutman, Kocaeli Üniversitesi, 1999-2006
- Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1996-1999
Other Professional Activities (1 entries)- University Pedagogy Certificate for Lecturers, The Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education, 2007-2008
Research Interests- Eğitim Yönetimi ve Teftiş (2220300)
Indexed Journal Publications (27 entries)- Beytekin, O.F. & Palta, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İliskin Algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 366-376. doi: 10.29329/mjer.2019.185.15
- Beytekin, O. F. ve Doğan, M. (2019). Intergenerational Conflict Between Generation X Academicians and Generation Y Postgraduate Students in Higher Education,Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(3), 382-391.e-ISSN 2587-0718
- Beytekin, O. F. ve Burak, A. (2019). Metaphorical Perceptions Of Teachers Regarding Instructional Supervision, Turansam, 11(44), 325-335.e-ISSN: 1309-4033
- Toprakçı, E., Beytekin, O., F., Doğan, M. (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi. Turkish Studies, 13(19),1781-1795. DOI:10.7827, ISSN: 1308-2140.
- Beytekin, O. F. & Arslan, H. (2018). A Review On The PISA Results Of Turkey. Impact Educational, 2, 291-296.
- Beytekin, O., F. & Arslan, H. (2017). Entrepreneurial Leadership Characteristics of School Administrators, Impact Educational, 1, 63-69. ISSN 2559-0189
- Arslan, H. & Beytekin, O., F. (2017). A Research on Learning Styles of Teacher Candidates, Impact Educational, 1, 11-17. ISSN 2559-0189
- Kadı, A. & Beytekin, O. F. (2017). Metaphorical Perceptions of Teachers, Principals and Staff on School Management, Journal of Education and Practice,8(15), 29-35. ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)
- Beytekin, O. F. & Tas, S. (2017).Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(33), 115-128. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12683 ISSN: 1308-2140
- Ödemis, S., Beytekin, O. F., Uslu, M. E. (2016). An Exploratory Study On University Autonomy: A Comparison Of Turkey And Some European Union Countries, Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, 3 (10), 79-90. ISSN: 2146-7463
- Kadı, A., Beytekin, Of. F., Arslan, H. (2016). Academic Dishonesty Tendency and Values of Teacher Candidates, Journal of Higher Education and Science, ISSN:21465959.
- Toprakçı, E., Beytekin, O. F., Chipala, H. C. (2016). A Case Study of Instructional Leadership in Malawian Secondary Schools, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 169-176. DOI: 10.17679/inuefd.17314606
- Kadı, A. , Beytekin, O. F., Arslan H. (2015). A Research on the Burnout and the Teaching Profession Attitudes of Teacher Candidates. Journal of Education and Training Studies, 3(2), 107-113. ISSN 2324-805X E-ISSN 2324-8068
-  Kadı, A., Beytekin, O. F. (2015). Okul Kültürü ve Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişkinin Meslekî Değerler Aracılığıyla Araştırılması. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 71-97. ISSN: 2146-5606
-  Beytekin, O.F., Kadı, A., Toprakçı, E. (2015). Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı İnançları ve Eğitim Felsefeleri. Yükseköğretim Dergisi, 1-8. doi:10.2399/yod.15.002
-  Beytekin, O. F., Kadı, A. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Ve Değerleri Üzerine Bir Çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 327-341. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2658
- Beytekin, O. F., Chipala, H. C. (2015). The Quality Standardization of Teachers in Malawi Government Secondary Schools, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 1(11), 1-9.ISSN: 2278-0998. DOI:10.9734/BJESBS/2015/18207
- Beytekin, O. F. (2014). High School Administrator's Perceptions of Their Technology Leadership. Educational Research And Reviews, 9(14), 441-446. DOI: 10.5897/ERR2014.1858
- Beytekin, O. F., Kadı, A. (2014). Quality of Faculty Life and Lifelong Learning Tendencies of University Students, Higher Education Studies, 4 (5), 28- 36. ISSN 1925-4741 (Print) ISSN 1925-475X (Online)http://dx.doi.org/10.5539/hes.v4n5p28
- Kadı, A., Beytekin, O. F. (2014). The opinions of teacher candidates about resistance to change and scientific epistemological beliefs, European Journal of Research on Education, 2(6), 178-185. ISSN: 2147-6284.
- Beytekin, O. F. (2013). The relationship between emotional intelligence and school management, European Journal of Research on Education, 1(1), 1-5. ISSN: 2147-6284
- Teyfur, M., Beytekin, O. F., Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 84-106.ISSN 1305 – 0060
- Beytekin, O. F., Arslan, H. (2013). The Function of Communication in Faculty Management. Social Change Review, 11(2): 137-152, DOI: 10.2478/scr-2013-0019
- Beytekin, O. F., Arslan, H. (2012). Transformation in Higher Education-The Case of Kocaeli University, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences 4(1):1-16.ISSN:1944-1096.
- Beytekin, O. F., Göktürk, D., Ş. (2012). Yükseköğretim Yöneticilerinin İdari Davranışlarıyla Duygusal ve Sosyal Yeterlikleri Üzerine Kültürlerarası Bir Araştırma, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (1):33-42. DOI: 10.5961/jhes.2011.029.
- Beytekin, O. F., Yalçınkaya, M., Doğan, M. Karakoç, N. (2010). The Organizational Culture At The University. The International Journal of Educational Researchers IJERs, 2(1):1-13. ISSN: 1308-9501
- Beytekin, O. F. (2008). The Outline of Turkish Educational System. Puolikuu, 4: 10-13.

International Conference Proceedings (46 entries)- Beytekin, O. F.,Tas, Ş., Burak, A. (2018). The Opinions Of Secondary School Teachers Related To Instructional Supervision Practices. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kusadasi, Aydin, Turkey.
- Beytekin, O., F., Burak, A., Tas, Ş. (2018). Metaphorical Perceptions Of Teachers Regarding The Instructional Supervision. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kusadasi, Aydin, Turkey.
- Beytekin, O., F., Çiçek, D. (2018). Leadership Styles Of School Administrators. XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kusadasi, Aydin, Turkey.
- Toprakçı, E., Beytekin, O. F., Doğan, M. (2018). Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarıyla İlgili Verdiği Kararların İncelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi. Manisa.
- Beytekin, O. F. & Arslan, H. (2018). A review on The PISA Results of Turkey. New Perspectives in the development of Romanian school Ion Neculce National College, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O., F, Ünal, M. (2018). The Views of Foreign Language School Lecturers on Technological Leadership,XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F. & Arslan, H. (2018). The Involvement Of Parents At School Context. NEDES 12TH International Conference On Nondiscrimination And Equal Opportunities, Bucharest, Romania.
- Arslan, H. & Beytekin, O. F. (2018). The Importance of Learning Teacher Portals In Education. NEDES 12TH International Conference On Nondiscrimination And Equal Opportunities, Bucharest, Romania.
- Arslan, H & Beytekin, O. F. (2018). Evaluation Of Effectiveness of Vitamin Teacher Portal, The International Scientific Meeting Language, Culture And Education, Faculty of Education, Uzice, Serbia.
- Beytekin, O. F., & Arslan (2018). A Research On The Metaphorical Perceptions of Teachers Related Technology Leaders, The International Scientific Meeting Language, Culture And Education, Faculty of Education, Uzice, Serbia.
- Beytekin, O., F. & Arslan, H., (2017). Entrepreneurial Leadership Characteristics of School Administrators, New Perspectives in the Development of Romanian School, Ion Neculce National College, Bucharest Romania.
- Arslan, H. & Beytekin, O., F. (2017). A Research on Learning Styles of Teacher Candidates, New Perspectives in the Development of Romanian School, Ion Neculce National College, Bucharest Romania.
- Beytekin, O. F., Tas, Ş., Ağaçdiken, Y. E. (2017). Ortaokul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Uygulamaları, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES UEBK, Antalya, Türkiye.
- Beytekin, O. F., Burak, A., Kaya Atça, Ş. (2017). Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimine İlişkin Görüşleri, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES UEBK, Antalya, Türkiye.
- Beytekin, O., F., Ağaçdiken, Y., E., Tas, Ş. (2017). Kadın Okul Müdürlerinin Yönetici Olmaya İlişkin Deneyimlerini Keşfetmek: İzmir İli Örneği, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara.
- Beytekin, O., F., Kaya Atça, Ş., Burak., A. (2017).Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimine İlişkin Görüşleri, 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara.
- Tas, S., Beytekin, O. F., Oakley, N. S. (2017). The Views Of Secondary School Teachers Regarding Social Justice, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine.
- Kaya Atça, Ş., Beytekin, O. F. (2017). Nowadays Teacher Profile by Thematic Drawings and Interpretations of High School Students, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine.
- Dogan, M., Beytekin, O. F. (2017). A Comparative Analysis Of The Higher Education Of Turkey And Canada, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine.
- Arslan, H., Beytekin, O.F., Aykurt, S. B. (2017). Lifelong Learning Perspective As A Policy Of Equity In Education, NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O.F. & Arslan, H. (2017). The Views Of Principals Related To Social Justice In Education, NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F. & Arslan, H. (2016). Educational Leadership Standards For School Administrators, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France.
- Beytekin, O. F. & Arslan, H. (2016). Equality in Educational Opportunity, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France.
- İra, N, Bozcan, E.Ü, Beytekin, O. F. (2016). Attitudes Towards the Teaching Profession and Discipline of Pre-school Teachers (Northern Cyprus Republic of Turkey and Turkey Samples). X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
- Beytekin, O. F. (2016). Legal Framework and Reflections of Lifelong Learning in Turkey. X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
- Beytekin, O. F. (2016). The Technological Competences of School Leaders. X. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
- Arslan, H. & Beytekin, O.F. (2016).The Importance of Subliminal Messages in Education, NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bucharest, Romania.
- Arslan, H. & Beytekin, O.F. (2016).Lifelong Learning Perspective as a Policy of Equity in Education, NEDES Non-Discrimination And Equal Opportunities International Conference, Bucharest, Romania.
- Arslan, H, Beytekin, O. F. (2016). How to Develop the Social Responsibilities of Undergraduate Students, The International Conference Of The European Culture For Human Right The Right To Happiness, Dimitrie Cantemir University, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F., Arslan, H. (2016). A Qualitative Study of Principal Perceptions Related to Conflict Management, The International Conference Of The European Culture For Human Right The Right To Happiness, Dimitrie Cantemir University, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F., Kadı, A. (2015). Multicultural educational attitudes and identity functions of teacher candidates.7 th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015), Athens, Greece.
- Kartal, T, Beytekin, O. F. (2015). The Obstacles In Women’s Pathway To Principalship, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Serbia.
- Beytekin, O. F., Alkan, P., Kalender, T. N. (2015). Metaphorical Perceptions Of School Administrators Related To Technological Leadership, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences,Belgrade, Serbia.
- Beytekin, O. F., Duman, S. (2015). A Qulitative Study On The Entrepreneurial Practices Of School Principals, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Serbia.
- Arslan, H., Beytekin, O. F., Batur, Ö. (2015). The Examination of Equal Opportunity in Higher Education, Non-Discrimination and Equal Opportunities Conference, NEDES, Bucharest, Romania.
- Kadı, A., Beytekin, O. F. (2014). A Study On The Opinions Of Teacher Candidates About Resistance To Change And Scientific Epistemoligical Beliefs, III. European Conference On Social and Behavioral Sciences, Sapienza University, Rome, Italy.
- Kadı, A., Beytekin, O. F. (2014). Examination Of Teachers' Professional Values, Organizational Dissent Behaviors And School Culture, World Conference on Educational Sciences, Malta.
- Beytekin, O. F., Kadı, A. (2014). A study on the values and beliefs of teacher candidates, Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, FHWien University of Applied Sciences of WKW, Vienna, Austria.
- Beytekin, O. F. (2013). The Search of Transformational Leadership in Higher Education, European Conference on Social Science Research, ECSSR, Marmara University, İstanbul, Turkey.
- Arslan, H., Beytekin, O.F.(2013). Pre-Service Teachers’ Intercultural Communication Competence. International Conference Qualitative Research in Communication, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O.F, Arslan, H.(2013). The Perceptions of Faculty Deans on the Strategic Function of Communication. International Conference Qualitative Research in Communication, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F., Kadı, A. (2013). The Opinions of University Students About Quality of Faculty Life and Lifelong Learning Tendencies, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Freiburg, Germany.
- Beytekin, O. F. (2012). A Research on the opinions of teachers and principals for the readiness of school change. 15th International Balcan Conference on Education, The University of South-East Europe Lumina, Bucharest, Romania.
- Beytekin, O. F., Yalçınkaya, M., Doğan, M., Karakoç, N. (2010). The organizational culture at the university level, The 2nd International Congress of Educational Research, Antalya, Turkey.
- Beytekin, O. F. (2008). Turkish Educational System. Annual Meeting of Finnish-Turkish Association, Caisa Culture Center Helsinki, Finland.
- Arslan, H., Beytekin, O. F. (2007). Transformation in higher education: The case of Kocaeli University, The 3rd International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey.

National Conference Proceedings (11 entries)- Aydın, B, Beytekin, O., F., Arslan, H. (2015). Türkiye, Finlandiya ve Almanya’da Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması. 7. Eğitim Denetimi Kongresi, Selçuk, İzmir.
- Beytekin, O.F., Arslan, H. (2015). Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi. EYFOR VI, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs.
- Beytekin, O. F., Sağbaş, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Davranışlarının Araştırılması. 5. Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR V, Konya.
- Beytekin, O.F. (2013). Öğretim Sürecinde İletişim, Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı. Hava Teknik Okulları Komutanlığı, İzmir.
- Beytekin, O. F., Teyfur, M. (2012). Okul Yöneticileri ve Ögretmenlerin Örgütsel Değişime Hazır Olmalarını Etkileyen Unsurların İncelenmesi: İzmir İli Örneği. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
- Teyfur, M., Beytekin, O. F. Yalçınkaya, M. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İzmir İli Örneği. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya.
- Certel, Z., Yalçınkaya, M., Beytekin, O. F., Bahadır, Z. (2011). Polis Adaylarının Değer Algıları Ve Karar Verme Eğilimleri, Değerler Eğitimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Yalçınkaya, M., Niderauer, S., Beytekin, O. F. (2007). Öğretmen adaylarının çatışma çözüm davranışları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
- Beytekin, O. F. (2006). Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmit’te eğitim, I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye.
- Celep, C., Sarıdede, U., Beytekin, O. F. (2005). Eğitim örgütlerinde örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve tükenmişlik arasındaki ilişki, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Arslan, H., Beytekin, O. F. (2004). İlköğretim Okul Müdürleri için Eğitim Liderliği Standartlarının Araştırılması, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Number of References0 times self referenced.
97 times referenced by other.
Books (16 entries)- Beytekin, O. F. (2018). Education Policy. An Introduction to Education, Ed. H. Arslan. Chapter 6, 93-102. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK ISBN-13: 978-1-5275-0932-0
- Beytekin, O. F.,Tas Ş. (2018). Instructional Supervision At Secondary Schools, Educational Policy And Research, Edts. H. Arslan,R. Dorczak, D. U. Alina-Andreea, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.47-54.ISBN: 978 - 83 - 65688 - 34 - 7, ISBN: 978 - 83 - 65688 - 35 - 4 (e-book)
- Beytekin, O. F.,Ünal, M. (2018). The Views of Foreign Language School Lecturers on Technological Leadership, Educational Policy And Research, Edts. H. Arslan,R. Dorczak, D. U. Alina-Andreea, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp. 451-459. ISBN: 978 - 83 - 65688 - 34 - 7 ISBN: 978 - 83 - 65688 - 35 - 4 (e-book)
- Arslan, H., Beytekin, O. F.,Kuşçu, M. (2018). Evaluation of Effectiveness of Vitamin Teacher Portal, Educational Policy And Research, Edts. H. Arslan,R. Dorczak, D. U. Alina-Andreea, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp. 345-352. ISBN: 978 - 83 - 65688 - 34 - 7 ISBN: 978 - 83 - 65688 - 35 - 4 (e-book)
- Beytekin, O. F, Kaya Atça, Ş. Burak, A. (2017). Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimine İlişkin Görüşleri.Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Edt. S. Akbaba Altun, D. Örücü, K. Beycioğlu, Y. Kondakçı, S. Koşar, 112-119. Ankara: Pegem Akademi. e-isbn: 978-605-241-155-1
- Doğan, M. & Beytekin, O. F. (2017). A Comparison of The Higher Education of Turkey and Canada, Research on education. Edts. Arslan, H., Icbay, M.25-33. A., Duse, C. S. Bialystok: E-Bwn. ISBN: 978-83-948896-3-0
- Tas, S., Beytekin, O. F., Oakley, S. N. (2017). The Views of Secondary School Teachers Regarding Social Justice, Research on education. Edts. Arslan, H., Icbay, M.86-90. A., Duse, C. S. Bialystok: E-Bwn. ISBN: 978-83-948896-3-0
- Beytekin, O. F. & Duman, S. (2016). A Qualitative Study On The Entrepreneurial Practices Of School Principals, Research on Business, Ed. H. Arslan, M. A. İçbay, R. Yılmaz, G. Löschnigg, New York: Peter Lang, 403-418. DOI 10.3726/978-3-653-06790-3
- Beytekin, O. F., Alkan P., Kalender, T. N. (2016). The Perceptions of Technological Leadership Metaphors by the School Principals, Contemporary approaches in education and communication. Ed. Arslan, H., Icbay, M. A. Gallard, A. J., & Ramos, Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 9783631681060
- Beytekin, O. F. (2016). Metaphors of School Administrators Related to Technological Leadership, Research on Humanities and Social Sciences, Edits.H. Arslan, M. A. Icbay and C. Ruggiero, 396 pp., 66, Frankfurt am Main: Peter Lang ISBN:9783631698303 DOI:http://dx.doi.org/10.3726/978-3-631-69829-7
- Beytekin, O. F. (2014). Transformational Leadership in Higher Education. In H. Arslan & G. Raţă(Eds.) Multidisiplinary Perspectives on Education, Cambridge Scholar Publishing. (pp. 339-349), Newcastle upon Tyne. ISBN-13: 978-1-4438-6009-3.
- Beytekin, O. F. (2014). İstenmeyen Davranışların Yönetimi, Sınıf Yönetimi, H. Arslan (Ed.) Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, 199-224. ISBN: 978-605-4393-24-4.
- Beytekin, O. F. (2014). Eğitimin Politik Temelleri, Eğitim Bilime Giriş, H. Arslan (Ed.), Başar Yayıncılık, Çanakkale, 153-182. ISBN: 978-605-84815-0-3.
- Arslan, H., Beytekin, O. F., Hosoya, , S. (2014). Mapping Heterogeneity: Qualitative Research in Communication, Preservice Teachers' Intercultural Communication Competence Editor: L. Ivan, C. D. Buzoianu, B. Grey, 1-13, Tritonic. ISBN:978-606-8571-51-5.
- Beytekin, O.F. (2012). Sınıf Yönetiminin Temelleri. Sınıf Yönetimi, İ. Çınar (Ed.), Ankara: Eğiten Kitap. 11- 28. ISBN 978-605-5472-71-9
- Beytekin, O.F., Yalçınkaya, M. (2012). Öğretim Sürecinde İletişim. Sınıf Yönetimi, İ. Çınar (Ed.), Ankara: Eğiten Kitap. 169-181. ISBN 978-605-5472-71-9

Finished Research Projects (1 entries)- 2010, BAP PROJESİ NO: 07EGF001, Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları ile Problem Çözme Davranışlarının İncelenmesi
Student's Completed Thesis (9 entries)- Yüksek Lisans, 2016, Chipala, H. C. Malavi Ortakokullarında Okula Dayalı Yönetim Uygulamalarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2015, Akkaşoğlu, H. N. Ortaöğretim okullarında öğretmenlerin örgüt kültürüne ilişkin görüşleri ve okul yönetimine katılma düzeyleri, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2015, İmir, M. Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi:Manisa ili örneği, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2015, Aydın, B. İlkokullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin okullarda yaşanan çatışma nedenleri ve çözümlerine ilişkin görüşleri (Karşıyaka örneği), Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Karapostal, İ. O. Okul müdürlerinin liderlik biçimleri ile lise öğretmenlerinin örgütsel bağlılık davranışlarının incelenmesi (İzmir Aliağa ilçesi örneği), Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Saracaloğlu C. Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri: Turgutlu örneği, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Yılmaz, T. Özel okullardaki ilkokul müdürlerinin liderlik biçimi ile sınıf öğretmenlerinin iş doyumu arasındaki ilişki, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Gazeller, P. Göçe bağlı olarak ilk ve orta okullarda yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri: Karabağlar örneği, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Uzun, S. İlkokul yöneticilerinin liderlik davranışları ile çatışma yönetim biçimlerinin incelenmesi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.