Akademik BilgilerERDEN ALTINAY BİLGİÇ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- Telefon: 0 232 388 66 23-114, EÜTF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
- Web sayfası: www.vhsd.org, Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Tıp, Türkiye, 1963
- Doktora: Ege Üniversitesi,Tıp, Türkiye, 1963
- Doçentlik: Ege Üniveristesi, Tıp, Türkiye, 1975
- Profesörlük: Ege Üniveristesi,Tıp, Türkiye, 1982

Research Interests- Mikrobiyoloji (4010104)
Indexed Journal Publications (7 entries)- Aksu K, Kabasakal Y, Sayıner A, Keser G, Oksel F, Bilgiç A, Gümüşdiş G, Doğanavşargil E. Prevalances hepatitis A, B, C and E viruses in Behçet Diseases. Rheumatology 1999:38:1279-1281
- 1999, Özsaran AA, Ateş T, Dikmen Y, Zeytinoğlu A, Terek C, Erhan Y, Özacar T, Bilgiç A. Evaluation of the risk of cervical intraepithelial neoplasia and human papilloma virus infection in renal transplant patients receiving immunsupresive therapy. Eur J Gynaec 1998:2:127-130
- Altuğlu İ, Sayıner AA, Erensoy S, Zeytinoğlu A, Bilgiç A. Screening for human immundeficiency virus type 1 and 2 in a Turkish blood donor population. Int J Infect Dis. 1998:2:202-204
- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N. Intradermal administration of hepatitis B vaccine in infants and preschool children. Turkish J Pediatrics.1997:39:483-489
- Erensoy S, Erhan Y, Zeytinoğlu A, Özacar T, Özdemir N, Bilgiç A. DNA insitu hybridization in the diagnosis of human papillomavirus infection Clinical and Diagnostic Virology 1996:5:219-223
- Çetingül N, Kavaklı K, Vergin C, Öztop S, Nişli G, Aydoğdu S,Özacar T, Bilgiç A, Yüce G, Yağcı R. Alpha-interferon 2b treatment for chronic hepatitis B infection in children with cancer. J Tropical Pediatrics.1996:42:262-266
- Tumbay E, Üçer B, Karakartal G, Bilgiç A, İnci İ, Özinel MA, Havuk A, Türker M, Demir O. Flucanozole in mucosal candidosis. Candida and Candidamycosis. New York, Edit by Emel Tumbay1991

Publications in Non-Indexed Journals (92 entries)- Çavuşoğlu C, Saydam-Çiçek C, Burhanoğlu D, Özkalay N, Bilgiç A. Mycobacterium tuberculosis'in fusidik asite karşı duyarlılığının proporsiyon dilüsyon ve etest yöntemi ile karşılaştırılması. İnfeksiyon Derg. 2000:14:201-204
- Saydam CC, Erensoy S,Özacar T, Özkan F, Zeytinoğlu A, Sayıner A, Altuğlu İ, Pektok E, Musal B, Bilgiç A. Lise öğrencilerine HIV/AIDS konusunda klasik ve interaktif yöntemlerle uygulanan eğitim etkinliğinin karşılaştırılması. Hatam Derg 1999:2:117-122
- Büke AÇ, Saydam CC, Çavuşoğlu C, Özkalay N, Erensoy S, Badak FZ, Büke M, Bilgiç A. Tüberküloz ve HIV: Üç olgu sunumu. Hatam Derg 1999:2:106-109
- Saydam CC,Özacar T, Erensoy S, Özkan F, Zeytinoğlu A, Altuğlu İ, Pektok E, Musal B, Bilgiç A. Viral hepatit B konusunda uygulanan interaktif ve klasik eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması. Viral Hepatit Derg 1999:5:205-210
- Sayıner AA, Altuğlu İ, Durak İ, Aydemir Ş, Zeytinoğlu A, Saydam CC, Ermertcan Ş, Savran Y, Bilgiç A. Muğla ili merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde seçilmiş gruplarda HBsAg olumluluğu prevalansı ve bulaşma yollarına ilişkin değerlendirme sonuçl İnfeksiyon Derg 1999:13:285-288
- Altuğlu İ, Sayıner AA, Sertöz RY, Erensoy S, Bilgiç A. Ege Üniversitesi kan merkezinde kan vericilerde HBsAg, anti-HCV, ve anti-HIV serolojik göstergelerinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 1999:13:281-283
- Kavaklı K, Özacar T, Polat A, Aydınok Y, Kavaklı T, Kantar M, Zeytinoğlu A, Çetingül N, Bilgiç A, Sayıner A, Nişli G. Hemofilik çocuklarda Parvovirus B seroprevalansı ve kullanılan kan ürünleri ile ilşkisi. Ege Pediatri Bült 1998:5:9-13
- Yorgancıoğlu A, Aktoğlu S, Özacar T, Zeytinoğlu A, Topçuoğlu R, Bilgiç A. Value of the tumor necrosis factor alpha in tuberculosis pleural effusion. Med J Ege Uni 1998:8:65-68
- Bilgiç A. Hepatit B virus ve serolojik tanı. Aktüel tıp Derg 1997:2:130-133
- Özacar T, Zeytinoğlu A, Özdoğru E, Aydemir Ş, Tanaç R, Bilgiç A. Alt solunum yolu infeksiyonu olan çocuklarda respiratuvar sinsityal virus antijenlerinin araştırlması. İnfeksiyon Derg 1996:10:411-414
- Bilgiç A. Hepatit A aşıları: Ülkemiz için gerekli mi?Flora 1996:1:77-79
- Çiçeklioğlu M, Özacar T, Saçaklıoğlu F, Okay P, Vatansever K, Bilgiç A. Dokuz aylık çocuklarda tek doz kızamık aşısı uyguşaması ile serokonvesiyonun araştırılması. İnfeksiyon Derg 1996: 10: 105-109
- Güneri S, Kumova D, Özacar T, Türker TT, Bilgiç A. Sağlık çalışanlarında iki ayrı hepatit B aşısı ile elde edilen immünüzasyon sonuçları. İnfeksiyon Derg 1996:10:111-113
- Özhan MH, Özacar T, Başoğlu Ö, Zeytinoğlu A, Bilgiç A. Tüberküloz olgularında kp-90 ImCRAC antijenine karşı IgA antikor tayinin tanısal değeri.Ege Tıp Derg 1995: 34: 59-61
- Özhan MH, Özacar T, Bilgiç A, Gönlügür U, Erhan Y. Plevra metastazı olan meme karsinomlu olgularda tümör göstergesi olarak nöron spesifik enolaz. Ege Tıp Derg 1995: 34:43-45
- Erensoy S, Özacar T, Zeytinoğlu A, Arda B, Bilgiç A. Serumda hepatit B virus DNA'sının HBV serolojik göstergeleriyle karşılaştırılması. İnfeks Derg 1995:9:157-160
- Kavaklı K, Nişli G, Öztop S, Çetingül N, Özacar T, Bilgiç A. Talasemili ve hemofilili çocuklarda hepatit C virusu seroprevalansı. Ege Tıp Derg 1995:34:191-193
- Kavaklı K, Çetingül N, Nişli G, Öztop S, Özacar T, Bilgiç A, Aydoğdu S, Yağcı RV, Yüce G. Recombinant alfa interferon-2b therapy for chronic hepatitis C in childeren with thalassemia major. İnfeks Derg 1995:9:185-186
- Kurugöl Z, Özacar T, Egemen A, Acarsoy M, Yenigün A, Bilgiç A. Measles revaccination response in 4-7 year old children. Turk J Med Sci1995:25:51-55
- Ulusoy S, Özacar T, Zeytinoğlu A, Yapar N, Bilgiç A. Erişkinde sitomegalovirus mononükleozu İnfeks Derg 1995:9:235-236
- Kavaklı K, Çetingül N, Özacar T, Bilgiç A, Nişli G, Öztop S. A child with Burkitt lymfoma with persistance of hepatitis A immunglobulin M for more than 19 months. İnfeks Derg 1995:9:241-242
- Mandıracıoğlu A, Özacar T, Saçaklıoğlu F, Bilgiç A, Yıldız İ. Bornova eğitim ve araştırma bölgesi sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin hepatit B ve hepatit C ile karşılaşma yönünden araştırılması. İnfeks Derg 1994:8:7-10
- Özhan MH, Bilgiç A, Özacar T, Erensoy S. Küçük hücreli akciğer karsinomu olgularında nöron spesifik enolazın ELISA yöntemi ile araştırılması. Solunum 1994: 17:317-322
- Çetingül N, Kavaklı K, Vergin C, Öztor S, Nişli G, Özacar T, Bilgiç A. Hepatitis B, hepatitis C, CMV and HIV markers in pediatric malignancies. Turk J Cancer 1994:24:175-180
- Ulusoy S, Bilgiç A. Hastane personelinde hepatit B virus serolojik göstergeleri. İnfeks Derg 1994:8:5
- Zeytinoğlu A, Erensoy S, Çoker A, Bilgiç A, Günhan C. Böbrek transplantasyonu alıcılarında sitomegalovirus infeksiyonu. Mikrobiyoloji Bült.1994,28:160-165
- Çetingül N, Kavaklı K, Vergin C, Öztop S, Nişli G, Özacar T, Bilgiç A. Hepatitis-B, Hepatitis-C, CMV and HIV markers in pediatric malignancies. Turkish J Cancer 1994: 24: 175-180
- Mandıracıoğlu A, Özacar T, Saçaklıoğlu F, BilgiçA, Yıldız İ. Bornova eğitim ve araştırma bölgesi sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin hepatit B ve hepatiti C ile karşılaşma yönünden araştırlması. İnfeksiyon Derg 1994:8:7-9
- Bilgiç A, Özacar T, Eresoy S, Badak Z, Dirim Ö. İzmir HIV tanı ve doğrulama merkezinde anti-HIV olumlu bulunan 21 olgunun değerlendirilmesi. İnfeks Derg 1993: 7:223-225
- Nazlı O, Erensoy S, Özinel MA, Semerci B, Erhan Ö, Bilgiç A. Nongonokoksik üretritli ve infertil erkeklerde Chlamidia trochamatis infeksiyonu. Üroloji Bült 1993:4:30-31
- Tamvergen E, Erensoy S, Bilgiç A, Tamvergen EN, Oruç S.Prevalance of cytomegalovirus markers in infertilite women. Med J Ege Un 1993:3:65-66
- Nazlı O, Erensoy S, Özinel MA,Semerci B, Erhan Ö, Bilgiç A. Nongonokoksik üretritli veya infertil erkeklerde Chlamydia trochomatis infeksiyonu. Üroloji Bülteni 1993:4:30-31
- Özhan MH, Sayıner A, Kaçmaz Ö, Aysan T, Bilgiç A. Mycoplasma pneumonia pnömonili bir olgu sunumu. İnfeksiyon Derg. 1993:7:173-174
- Günbay T, Bilgiç A, Günbay S, Öztürk G, Erensoy S. Rekürrent aftöz stomamtitli 35 olguda herpes virüs antijeninin araştırılması. İnfeks Derg 1992:6:263-265
- Bilgiç A, Bilgehan H, Erensoy S, Şimşekcan D, Özacar T. Serological markers AIDS in the risk groups in İzmir region. Med J Ege Uni 1991:1:88-91
- Karadadaş N, Özşener S, Ertunç H, Görüş A Erensoy S, Bilgiç A. Erkek infertilitesinde Chlamydia trachomatis infeksiyonu. Ege Tıp Derg 1991:30:103-105
- Tamvergen E, Oruç S, Erensoy S, Bilgiç A, Çapanoğlu R. İnfertilite olgularında hepatit B serolojik göstergelerinin bulunma prevalansı.Ege TıpDerg 1991:30:116-119
- Güneri S, Kumova D, Bilgiç A, Erensoy S, Türker TT. Hastane çalışanlarında hepatit B virus serolojik göstergeleri. İnfeksiyon Derg 1991:5:45-47
- Erensoy S, Tamvergen E, Bilgiç A, Oruç S. İnfertilite olgularında rubella serolojik göstergelerinin bulunma sıklığı. İnfeks Derg 1991:5:153-154
- Tüzün Hİ, Bilgiç A, Erensoy S. İzmir bölgesinde anti-sitomegalovirus prevalansı. İnfeks Derg 1991:5:269-272
- Özmen B, Erensoy S, Yılmaz C, Bilgiç A, Tüzün M, Kabalak T. DM'ye bağlı hepatit B, C ve D virus serolojik göstergelerinin karaciğer fonksiyon testleri ile karşılaştırılması Ulusal Endokrinoloji Derg 1991: 1:145-149
- Tüzün İ, Bilgiç A, Erensoy S. İzmir bölgesinde anti-sitomegalovirus insidansı.İnfeksiyon Derg. 1991: 5: 269-272
- Erensoy S,Tamvergen E, Bilgiç A, Oruç S. İnfertilite olgularında rubella serolojik göstergelerinin bulunma sıklığı. İnfeksiyon Derg 1991:5:153-155
- Karadadaş N, Özşener S, Ertunç H, Görüş A, Erensoy S, Bilgiç A. Erkek infertilitesinde Chlamydia trochomatis infeksiyonu.Ege Tıp Derg 1991:30:103-105
- Bilgiç A, Erensoy S, Özacar T, Taneli B, Özinel MA, Sivrel A. Ege Üniversitesi tıp fakültesi çalışanlarında hepatit B aşılama programı. İnfeks Derg 1990:4:99-103
- İnci R, Bilgiç A. Brusellozun alan taramalarında mikrohemotokrit tüp yöntemi ile örnek toplanması. İnfeksiyon Derg 1990: 4:509-512
- Kavaklı K, Özkınay C, Çetingül N, Bilgiç A. Çocukluk çağı brusella artritleri. İnfeksiyon Der. 1990: 4: 39-42
- Çetingül N, Akıllı M, Sönmez F, Özkınay C, Tokbaş A, Tokbaş G, Bilgiç A. Ege bölgesindeki salmonella infeksiyonlu olgular. İnfeksiyon Derg 1990: 4: 21-28
- Çetin ET,Çoral A, Bilgiç A, Bilgehan H, Sipahioğlu Ü, Gürel M, Kılıçturgay K, Arıkan E, Özenci H, Babacan M, Mutlu G, Yılmaz S, Sarısayın F, Eroğlu M. Türkiye'de insanda bruselloz insidansının saptanması. Doğa 1990:14: 324-334
- Bilgiç A, Erensoy S, Özacar T, Tanelli B, Özinel MA, Sivrel A. Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına hepatit B aşılama programı. İnfaksiyon Derg 1990: 4: 99-103
- Tümbay E, Üçer B, Karakartal G, Bilgiç A, İnci R, Özinel MA, Havuk A, Türker M, Demir O. Orofarengeal kandidoz sağaltımında flukonazol. İnmfeksiyon Derg 1990: 4: 149-157
- İnci R, Bilgiç A, Özkınay C. Santral sinir sistemi infeksiyonlarında C-reaktif protein. İnfeksiyon Derg 1990: 4:205-209
- Özşener Ş, Erensoy S, Bilgiç A, Tamvergen E, Öztekin K, Gündem G, Çapanoğlu R. Asemptomatik kadınlarda Chylamidia trochomatis infeksiyonu. Ege Tıp Derg1990:29:1035-1037
- Bilgiç A, Uçan ES, Erensoy S, Akkoçlu A, Özinel MA, Bilgiç İ.Rifampisin alan hastalarda anti-rifampisin antikorlarının araştırılması. İnfeks Derg 1989:3:27-31
- Bilgiç A. İvegen vaginitte etkenler ve ayırıcı tanın önemi İnfeksiyon Derg 1989: 3: 1-4
- Bilgin S, Kumral E, Gökçay A, Bilgiç A. Bruselloz ve serebrovasküler komplikasyonlar. Ege Üni Tıp Fak Derg 1989:28:1305-1309
- Bilgiç A, Uçan ES, Erensoy S, Akkoçlu A, Özinel MA, Bilgiç İ. Rifampisin alan hastalarda antirifampisin antikorlarının araştırılması. İnfeksiyon Derg 1989: 3: 27-33
- Ertem E, Bilgiç A. Sağlıklı yenidoğanlarda Torches araştırılması. İnfeksiyon Derg 1988:2:245-255
- Mülazımoğlu N, Yılmaz M, Bilgiç A. Pyürili ve bakteriüril,i olgularda renal tutlmanın göstergesi olarak serum antikor değerinin saptanması. Ege Üni Tıp Fak Derg 1988: 27: 401-412
- Öztop S, Çetingül N, Olgun N, Nişli G, Bilgiç A, Batur Y. Lösemili ve lenfomalı çocuklarda hepatitis B infeksiyonu. İnfeksiyon Derg 1988:2:267-274
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ. İzmir'deki göğüs hastalıklaır kliniklerinde çalışanlarda hepatit B serolojik göstergeleri. İnfeksiyon Derg 1987: 1:293-298
- Bilgiç A, Bilgehan H, Karakartal G, Tümbay E, Tanyalçın O, Özinel MA. akut viral hepatitte serolojik göstergeler. İnfeksiyon Derg 1987: 1: 53-58
- Erhan Ö, Bilgiç A, Çıkkıllı N, Sözer H, Özinel MA. Ürolojik infeksiyonlarda seftriaksonun yeri. Ankem Derg1987: 1:65-69
- Bilgiç A. AIDS/HIV serolojisinde yeni testler. İnfeksiyon Derg. 1987: 1: 63-69
- Bilgiç A. AIDS. İzmir Diş Hekimliği Dergisi. 1987:2:9-10
- Bilgiç A. AIDS'de immünoloji ve seroloji. 1987:AIDS paneli,16-20
- İnci R, Yüce K, Bilgiç A. Isırık yeri infeksiyonu ve etkenler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1987: 3:279-282
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ.Bronş sekresyonlarında hepatit B yüzey antijeni araştırması ve bulaştırma önemi.Türk Mikrobiyoloji Derg 1986
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ.Bronş kanserlerinde hepatit B yüzey antijeni.Türk Mikrobiyoloji Derg 1986:16:33-38
- Erhan Ö, Bilgiç A, Çıkıllı N, Sözer H, Özinel MA. Ürolojik infeksiyonlarda seftriaksonun yeri. Kükem Derg 1986:9:155-156
- Tümbay E, Karaman A, Erciyes Z, Bilgiç A, Bilgehan H, Ulusoy S, Demir O. Tikonazol deri kremi uygulaması ile deri mantar enfeksiyonlarında elde edilen sonuçlar Kükem Derg 1986:9:202-203
- Bilgiç A, Özinel MA, Tümbay E, Erhan Ö, Bilgehan H, Espidkar B. İvegen gonore sağaltımında tek doz seftriakson uygulanması. Kükem Derg 1986: 9:140
- Kumova B, Bilgiç A. Bruselloz serolojisinde dört ayrı deney ile karşılaştırmalı bir araştırma. Ege Üni Tıp Fak Derg 1985:24:141-151
- 1985, İnci R, Bilgiç A. C-reaktif protein ve infeksiyon. İzmir Çocuk hastanesi Tıp Bült 1982:1:145-152
- Erhan Ö, Bilgiç A, Nazlı O, Günaydın G. Üriner infeksiyonların sağaltımında tobramisinin yeri. Türk Üroloji Derg 1984:10:289-292
- Bilgiç A, Özsöz A, Bilgiç İ, Karakartal G. Rifampin sağaltımındaki hastalarda sıvısal bağışık yanıtın araştırılması. EÜTF tıp Derg 1984:23:79-82
- Günhan C, Bilgiç A. Brusella menejiti tanısında beyin omurilik sıvısında Rose Bengal deneyinin ve IgG düzeyinin değeri. Ege Üni Tıp Fak Derg 1983: 22:161-163
- Kumova B, Bilgiç A, Uçarcı A. Brusellozda üç ayrı serolojik yöntem ile antikor aranması. Ege Üni Tıp Fak Derg 1982:21:841-846
- Bilgiç A, Sezer N, Uçarcı A. İzmir ilinde kan vericilerde hepatit B yüzey antijeninin ikiayrı serolojik yöntemle araştırılması. Ege Üni Tıp Fak Derg 1982: 21: 717-720
- Kumova B, Bilgiç A, Uçarcı A. Brusellozda üç ayrı serolojik yöntem ile antikor aranması. Ege Üni Tıp Fak Derg 1982: 21: 841-846
- Çakır N, Bilgiç A. Hastanelerde hasta dışı ortamlardan soyutlanan Pseudomonas aeruginosa'ların serotipleri. Mikrobiyoloji Bült 1980: 14: 13-20
- Bilgiç A, Bilgin O, Dikmen Y, Bilgehan H, Hepatitis B surface antigen study in maternal and umblical cord blood. Aegen Medical Journal 1980: 9: 11-16
- Bilgiç A. Üç ayrı yöntemle karşılaştırmalı hepatit B yüzey antijeni insidansı. 1979: 18: 697-711
- Bilgiç A, Günhan C, Uçarcı A, Ulukuş Ü. Akut viral hepatitlerde transaminazlar ve diğer timol bulanıklık testlerinin tanıdaki değeri. Ege Üni Tıp Fak Derg 1978:17:249-252
- Tokbaş A, Bilgiç A, Tokbaş G. Üretral ve servikovaginal salgılarda Neisseria gonorrhoeae tanısı için kullanılan boyama yöntemlerinin karşılaştırılması. Ege Üni Tıp Fak Derg 1978:17:821-827
- Günhan C, Bilgiç A, Bilgehan H, Zeren G, Becerik İ.Manisa yöresinde bir Brusellozis odağı. Ege Üni Tıp Fak Derg 1978:17:149-152
- Günhan C, Bilgiç A, Zeren G, Alıcı N. N. menegitidis sepsisi vakası. Ege Üni Tıp Fak Derg 1978:17:167-169
- Bilgiç A, Tokbaş A, Bilgihan H, Günhan C. Genel kadınlarda Hepatit B yüzey antijeni insidansı. Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Derg 1978: 17: 19-21
- Bilgehan H, Bilgiç A. İki ayrı serolojik yöntem ile hepatit B yüzey antijeninin araştırılması. Ankara Mikrobiyoloji Bült 1977:11:365-370
- Bilgiç A. Investigation of hepatitis N antigen in liver biopsy sections using the direct immunoflurescent microscopy.Aegean Medical Journal1976:5:45-52
- Bilgehan H, Bilgiç(Erden) A. İzmir mezbaha işçilerinde leptospiralara karşırezidüel antikor araştırılması. Ege Üni Tıp Fak Mec 1965:4:413-415
- Bilgehan H, Bilgiç(Erden) A. Mikrobiyoloji bakımından eritrosit aglütinasyonları. Ege Üni Tıp Fak Mec 1964:3:600-611

International Conference Proceedings (8 entries)- Büke AÇ, Kamçıoğlu S, Erensoy S, Büke M, Günhan C, Bilgiç A. Investigation of rapid antibody response with 3 weeks hepatitis B vaccination schedule. First world congress on vaccines and immunization.İstanbul,1999,PE 1-15
- Bacakoğlu F, Atasever A, Özacar T, Özhan MH, Kılınç O, Uçan ES, Bilgiç A. The serology for chlamydia and helicobacter in sarcoidosis. European Respiratory Journal, ERS Annual Cong 1998, Switzerland,P1163
- Kavaklı K, Özacar T, Polat A, Zeytinoğlu A, Aydınok Y, Kantar M, Nişli G, Bilgiç A, Çetingül N. Human parvovirus B19 seroprevalance in Turkish hemophiliac children. ISH-EHA1998: Amsterdam,P9
- Bilgiç A, Özacar T, Erensoy S, İnci R. Results of tests for anti-human immunodeficiency virus 1 in the outpatient serology laboratory. XI session des journees medicalis balkanıques, 1989, İstanbul, 212
- Forzani B, Hele C, Ponzetto A, Gürakar M, Bilgiç A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of hepatitis delta virus infection in three different areas of Turkey. The Hepatitis Delta virus and its infection.1987:467-468
- Yeğül İ, Uğur G, Çertu A, Bilgiç A.The sele of beta endorf hines in the endotoxia shock.VII. Europe an Congress of Anaesthesiology,Vien, 1986, 252
- Bilgiç A, Ponzetto A, Bölükoğlu MA, Menteş NM, İnci R, Musoğlu A. Investigation for the presence of anti-delta in HBsAg positiva with different diseases (preliminary report). V. uluslararası karaciğer hastalıkları simpozyumu İstanbul,1984,37
- Bilgiç A, Tümbay E, Karakartal G. Serological investigations for viral hepatitis on 189 cases d,gnosed as acut viral hepatitis. V. uluslararası Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1984, 145

National Conference Proceedings (80 entries)- Çavuşoğlu C, Saydam CC, Tuncel M, Bilgiç A. Solunum örneklerinden M.tubeculosis'in saptanmasında TMA(Gen Probe-MTD) ile Roche Amplikor PCR'ın karşılaştırılması. Birinci Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kong, Kapodokya, 2000,50
- Çavuşoğlu C, Saydam CC, Tuncel M, Bilgiç A. Tüberküloz tanısı için TMA (Gen Probe-MTD) 'nın değerlendirilmesi. Birinci Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kong, Kapodokya, 2000,49
- Çavuşoğlu C, Saydam CC, Aksu G, Soydan S, Bilgiç A. İnterlökin 2 eksikliği olan konakta M. fortuitum cholenea kompleks infeksiyonu. Pediatri Kongresi, İzmir,2000,152
- Büke AÇ, Saydam CC, Çavuşoğlu C, Özkalay N, Erensoy S, Badak FZ, Büke M, Bilgiç A. Tüberküloz ve HIV: Üç olgu sunumu, 4. Türkiye AIDS Kong, 1999, 198
- Bilgiç A, Altuğlu İ, Erensoy S, Özacar T, Özkalay N, Özkan F, Pektok E, Saçaklıoğlu F, Saydam CC, Sayıner AA, Serin H, Zeytinoğlu A. İzmir AIDS Savaşım Derneğinin 1997-1998 yılı etkinlikleri. 4. Türkiye AIDS Kongresi, Kuşadası,1999, 223
- Saydam CC, Çavuşoğlu C, Badak FZ, Burhanoğlu D, Özkalay N, Bilgiç A. İkinci kuşak antitüberküloz ilaçların agar dilüsyon yöntemi ile Mycobacterium tuberculosis e karşı duyarlılıklarının araştırılması. 14. ANKEM Kong, Antalya, 1999,142
- Cavuşoğlu C, Saydam CC, Badak FZ, Burhanoğlu D, Özkalay N, Bilgiç A. Mycobacterim tuberculosis izolatlarının majör ve minör antitüberküloz ilaçlara duyarlılığı. 14. ANKEM Kong, Antalya, 1999, 139
- Saydam CC, Çavuşoğlu C, Badak FZ, Burhanoğlu D, Özkalay N, Bilgiç A. Fusidik asit: Antitüberküloz tedavide alternatif olabilir mi?4. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul,1999, 185
- Çavuşoğlu C, Saydam CC, Gül S, Tunçel M, Kavran T, Bilgiç A. M. tuberculosis kökenlerinin etambutol izoniyazid, rifampisin ve streptomisin duyarlılıklarının Etest ile araştırılması. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 1999, 130
- Büke AÇ, Saydam CC, Çavuşoğlu C, Özçam H, Bilgiç A, Büke M. Tüberküloz menenjit tanısında klinik ve laboratuvar bulguların değerlendirilmesi. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kong, Antalya, 1999, 249
- Çavuşoğlu C, Saydam CC, Solak Ö, Bilgiç A. Klinik örneklerden izole edilen M.tuberculosis dışı mikobakterilerin tanımlanması. 9. Türk Klinik Mik ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya,1999, 129
- Sayıner AA, Altuğlu İ, Durak İ, Aydemir Ş, Zeytinoğlu A, Saydam CC, Ermertcan Ş, Savran Y, Bilgiç A. Muğla ili merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde seçilmiş gruplarda HBsAg prevalansı ve bulaşma yollarına ilşkin değerlendirme sonuçları. IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, Ankara,1998,159
- 1998, Saydam CC, Erensoy S, Özacar T, Özkan F, Zeytinoğlu A, Sayıner A, Altuğlu İ, Pektok E, Musal B, Bilgiç A. Lise öğrencilerine HIV/AIDS konusunda klasik ve interaktif yöntemlerle uygulanan eğitim etkinliğinin karşılaştırılması. 4. Ulusal AIDS Kong, Kuşadası 1999, 186
- Özhan MH, Özacar T, Başoğlu Ö, Zeytinoğlu A, Bilgiç A. Tüberküloz olgularında kp-90 ImCRAC antijenine karşı IgA antikor tayinin tanısal değeri.Ege Tıp Derg 1995: 34: 59-61
- Özhan MH, Özacar T, Bilgiç A, Gönlügür U, Erhan Y. Plevra metastazı olan meme karsinomlu olgularda tümör göstergesi olarak nöron spesifik enolaz. Ege Tıp Derg 1995: 34:43-45
- Erensoy S, Özacar T, Zeytinoğlu A, Arda B, Bilgiç A. Serumda hepatit B virus DNA'sının HBV serolojik göstergeleriyle karşılaştırılması. İnfeks Derg 1995:9:157-160
- Mandıracıoğlu A, Özacar T, Saçaklıoğlu F, Bilgiç A, Yıldız İ. Bornova eğitim ve araştırma bölgesi sağlık ocaklarında çalışan personelin hepatit B ve Hepatit C ile karşılaşma yönünden araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994: 8:7-10
- Özhan MH, Bilgiç A, Özacar T, Erensoy S. Küçük hücreli akciğer karsinomu olgularında nöron spesifik enolazın ELISA yöntemi ile araştırılması. Solunum 1994: 17:317-322
- Bilgiç A, Özacar T, Erensoy S, Badak Z, Dirim Ö.İzmir HIV tanı ve doğrulama merkezinde anti-HIV olumlu bulunan 21 olgunun değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg. 1993:7:223-225
- Nazlı O, Erensoy S, Özinel MA, Semerci B, Erhan Ö, Bilgiç A. Nongonokoksik üretritli ve infertil erkeklerde Ci trochomatis infeksiyonu. Türk Üroloji Derg. 1992:Nevşehir,171
- Bilgiç A, Erensoy S, Özacar T, Taneli B, Özinel MA, Sivrel A. EÜTF hastanesi çalışanlarında Hepatit B aşılama programı. İnfeksiyon Derg. 1990:4:99-103
- İnci R, Özbakkaloğlu B, Bilgiç A, Tümbay E, Akı A, Taşdelen N. Eşcinsel erkeklerde sifiliz antikorları.Ege Tıp Derg. 1990:29:958-961
- Bilgiç A, Uğur G, Erensoy S, Kayaaltı B, Erhan Ö. Anestezi ve reanimasyon alanında çalışanlarda hepatit B ve AIDS riski. XXIV. Türk Anestezyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Antalya, 1990, 51
- Bilgiç A, Erensoy S, Özacar T, Tanelli B, Özinel MA, Sivrel A. Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi çalışanlarına hepatit B aşılama programı. 2. Ulusal İnfeksiyon HastalıklarıKongresi, İstanbul,1989
- Bilgiç A, Erensoy S, Özacar T, Tanelli B, Özinel MA. Hastane çalışanlarında Hepatit B göstergeleri 2. Ulusal İnfeksiyon HastalıklarıKongresi, İstanbul,1989,37
- Bilgiç A. Viral hepatitte serolojik göstergelerin yorumu.I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 1987, İzmir, S98
- Bilgiç A. Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu. İzmir Çevre kirliliği ve Sağlık Simpozyumu,1987
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ. Bronş sekresyonlarında hepatit B yüzey antijeni araştırılması ve bulaştırma önemi. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg 1986
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ. Bronş kanserlerinde hepatit B yüzey antijeni Türk Mikrobiyoloji Cem Bülteni 1986
- Erhan Ö, Bilgiç A, Çıkıllı N, Sözer H, Özinel MA. Ürolojik enfeksiyonlarda seftriaksonun yeri. Kükem Derg 1986:9:155-156
- Tümbay E, Karaman A, Erciyes Z, Bilgiç A, Bilgehan H, Ulusoy S, Demir O. Tiokonozol deri kremi uygulaması ile deri mantar infeksiyonlarında elde edilen sonuçlar. Kükem Derg 1986: 9: 202-203
- Bilgiç A. Özinel MA, Tümbay E, Erhan Ö, Bilgehan H, Espidkar B. İvegen gonore sağaltımında tek doz seftriakson uygulaması. Kükem Dergisi 1986:9:140
- İnci R, Akı A, Taşdelen N, Biligç A. Genel kadınlarda sifiliz yaygınlığı. XXII. Türk Mikrobiyoloji Kong.1986:26
- Biligç A, Bilgehan H, Karakartal G, İlter T. Karaciğer adenomu öntanısı konmuş bir bruselloz olgusu. XXII. Türk Mikrobiyoloji Kong.,1986,30
- İnci R, Bilgiç A, Özkınay C. Santral sinir sistemi infeksiyonlarında C-reaktif protein. XXII. Türk Mikrobiyoloji Kpng,1986,60
- İnci R, Bilgiç A, Ersöz S. Aile içi bireylerde hepatit B infeksiyonu kaynağı. XXII: Türk Mikrobiyoloji Kong 1986:24
- Haznedaroğlu G, Özütemiz A, Güner Ö, Bilgiç A, İnci R. Konjoktivitlerde klinik tanı doğruluğunun araştırılması. XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Ankara, 1986,251-257
- İnci R, Bilgiç A, Ersöz S.Aile içi bireylerde hepatit B infeksiyonu kaynağı.XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sivas, 1986, 24
- Bilgiç A, Uçan ES, Bilgiç İ.İzmir'de göğüs hasytalıkları kliniğinde çalışanlarda hepatit B serolojik göstergeleri.XIV TSAD Kongresi,Bodrum,1986
- Bilgiç A, Uğur G, Yeğül İ. Anestezi ve reanimasyon alanında çalışamlarda hepatit B riski.XIV. Ulusal Anestezyoloji Kong, Antalya, 1986
- Yüce K, Bilgiç A, Songür B. Anne sütünde hepatit B yüzey antijeni. Ege Üniversitesi Tıp Fak Derg. 23:1, 261, 1984
- Bilgiç A, Önsöz A, Bilgiç İ, Karakartal G. Rifampin sağaltımındaki hastalarda sıvısal bağışık yanıtın araştırılması. Ege Üni Tıp Fak Derg 23:1, 79, 1984
- Bilgiç A, Ponzette A, Bölükoğlu MA, İnci R, Musoğlu A. HBsAg olumlu değişik hasta gruplarında anti-delta araştırılması. V. Karaciğer Hastalıkları simpozyumu kitabı. 1984, 36-37
- Bilgiç A, Tümbay E, Karakartal G. Akut viral hepatit tanısı alan 189 olgunun viral hepatit serolojisi yönünden incelenmesi. V. Karaciğer Hastalıkları Simpozyumu kitabı. 1984, 144
- Erhan Ö, Bilgiç A, Nazlı O, Günaydın O. Üriner infeksiyonların sağaltımında tobramisinin yeri. Türk Üroloji Drg. 10: 4, 289, 1984
- Günhan C, Bilgiç A. Brusella menenjiti tanısında beyin omurilik sıvısında Rose Bengal deneyinin ve IgG düzeyinin değeri. Ege Üni Tıp Fak Mec 22: 1, 161, 1983
- Gürsoy M, Bilgiç A, Uçarcı A, Bilgiç İ. Kist hidatik olgularında kullanılan laboratuvar tanı yöntemlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Ege Üni Tıp Fak Derg. 22:2, 223, 1983
- Aksöz K, Bilgiç A, Aksakoğlu G, Koşay s. Bir hepatit salgını ve hepatit B virusunun klinik, epidemiyolojik ve serolojik özellikleri. Hacettepe toplum Hekimliği Bülteni. 4, 2, 1983
- Kumova D, Bilgiç A, Uçarcı A. Brusellozda üç ayrı serolojik yöntem ile antikor aranması. Ege Üni Tıp Fak Mec. 21: 4, 841, 1982
- 1982, Bilgiç A, Günhan C, Uçarcı A, Ulukuş Ü. Akut Viral Hepatit
- Bilgiç A, Sezer N, Uçarcı A.İzmir ilinde kan vericilerde Hepatit B yüzey antijeninin iki ayrı serolojik yöntem ile araştırılması. Ege Üni Tıp Fak Mec 21: 3, 717, 1982
- Bilgiç A. Hepatitis information from and for national centers for viral hepatitis. The Dept of Microbiology and Infectious Dis Ege Report 1981:14
- Bilgiç A, Bilgin O, Dikmen Y, Bilgehan H. Hepatitis B surface antigen study in maternal vand umblical cord blood. Aegan Med J 9: 1, 11, 1980
- Çakır N, Bilgiç A. Hastanelerde hasytane dışı ortamdan soyutlanan P. aeruginosaların serotipleri. Mikrobiyoloji Bül 14: 13, 1980
- Bilgiç A, Bilgin O, Dikmen Y, Bilgehan H. Hepatitis B surface antigen study in maternal vand umblical cord blood. Aegan Med J 9: 1, 11, 1980
- Bilgiç A. Üç ayrı yöntem ile karşılaştırmalı hepatit B yüzey antijeni insidansı. Ege Üni Tıp Fak Mec 18: 4, 679, 1979
- Bilgiç A, Karakartal G, Bahar H. Trimetoprim sulfometoksazol kombinasyonu enjektabl şeklinin P. aeruginosa ve E.coli'ler üzerine in-vitro etkisinin araştırılması. İzmir Devlet Hastanesi Mec 17: 2, 27, 1979
- Bilgiç A. Tetanus hastalığından korunma ve sağaltımındaki yenilikler. Çağdaş Pratisyen 1: 9, 1979
- Bilgiç A. Hepatit B epidemiyolojisi. Çagdaş Pratisyen 3: 7, 1979
- Bilgiç A, Tokbaş A. Rh uygunsuzluğuna bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığında Coombs testleri İzmir Dev Hast Mec 17: 2, 484, 1979
- Günhan C, Bilgiç A, Bilgehan H, Zeren G, Becerik İ. Manisa yöresinde bir bruselloz odağı. Ege Üni Tıp Fak Mec 17: 1, 149, 1978
- Bilgiç A, Tokbaş A, Bilgehan H, Günhan C. Genel kadınlarda Hepatit B yüzey antijeni insidansı. Ege Üni Tıp Fak Mec. 17: 1, 19, 1978
- Bilgiç A, Günhan C, Uçarcı A, Ulukuş Ü. Akut Viral Hepatitlerde transaminazlar ve timol bulanıklık testinintanıdaki değeri Ege Üni Tıp Fak Mec 17: 2, 248, 1978
- Tokbaş A, Bilgiç A, Tokbaş G. Üretral ve serviko-vaginal salgılarda Neisseria gonorrhoeae tanısı için kullanılan boyama yöntemlerinin karşılaştırılması. Ege Üni Tıp Fak Mec 17: 4, 821, 1978
- Tokbaş A, Bilgiç A, Tokbaş G. Genel kadınlardan soyutlanan Neisseria gonorhoeae suşlarının antibiyotiklere karşı durumları. Ege Üni Tıp Fak Mec 17: 4, 839, 1978
- Erhan Ö, Kaplanoğlu N, Bilgiç A, Yurtsever O. Çıkıllı N. Tek taraflı böbrek aspergillusu vakası. Türk Üroloji Dern. 4: 1, 35, 1978
- Günhan C, Bilgiç A, Zeren A, Alıcı N. N.menengitis sepsisi vakası. Ege Üni Tıp Fak Mec 17: 1, 167, 1978
- Bilgehan H, Bilgiç A. İki ayrı serolojik yöntemle Hepatit B yüzey antijeni araştırılması. Ankara Mikrobiyoloji Bült. 2: 365, 1977
- Erhan Y, Tunakan M, Bilgiç A. Buzlu cam görümlü hepatositler. Ege Üni Tıp Fak Derg 16: 4, 845, 1977
- Bilgiç A. Investigation of Hepatitis B antigen in liver biopsy sections using the direct immunofluorecent microscopy technique. Aegen Med J 5: 2, 45,1976
- Bilgehan H, Bilgiç A. WHO collabarative study on hepatitis B. Progress Report Geneva 1976
- Serter D, Tümbay E, Bilgiç A, Karakartal G. Candida albicans infeksiyonlarının serolojik epidemiyolojisi. XVI. Türk mikrobiyoloji Kongresi kitabı, İzmir, 1974, 363
- Bilgiç A. Zeren G, Karakartal G, Altan N. Çeşitli yaş gruplarında karşılaştırmalı hemolitik ASO ve Lateks araştılıması XVI. Türk mikrobiyoloji Kongresi kitabı1974, 376
- Bilgiç A, Altan n, Erkmen C, Günhan C. Çeşitli yaş gruplarında Romatoid faktör insidansı. XVI. Türk mikrobiyoloji Kongresi kitabı. İzmir, 1974, 363
- Bilgiç İ, Bilgiç A. Tüberküloz plörezilerinde plöral biyopsi kültürlerinin diagnostik değeri. Ege Üni. Tıp Fak Mec. Cilt 2, 83,1972
- Bilgiç İ, Bilgiç A. Balgamın direkt mikroskopik muaynesinde fluoresan boya tekniği. Ege Üni Tıp Fak Mec Cilt 2, 127, 1972
- Serter D,Bilgiç A. Teşhis problemi olan devamlı ateşler. Ege Üni Tıp Fak Mec. 15: 2, 1966
- Bilgehan H, Bilgiç(Uğur) A. İzmir mezbaha işçilerinde leptospiralara karşı rezidüel antikor araştırlması. Ege Üni. Tıp. Fak. Mec. Cilt 4, Sayı 4, 413, 1965
- Bilgehan H, Bilgiç A. Mikrobiyoloji bakımından eritrosit aglütinasyonları. Ege Üni Tıp Fak Mec 3: 4, 1964
- Aksu Y, Abacı F, Bilgiç(Uğur) A. Granüloma pyogenicum. Ege Üni Tı Fak Mec. C2 sayı:1: 21, 1963

Books (6 entries)- Bilgiç A, Saçaklıoğlu F, Erensoy S, ÖzacarT, Saydam CC. 4. Türkiye AIDS Kongresi. Ege Üniversitesi Matbaası, Kuşadası, Nisan 1999
- 1996, Karakartal G, Bilgiç A, Erhan Y, Yılmaz H, Kıllı R, Serter D. Pelvik yangısal hastalık. EÜTF ayın kitabı, sayı79
- 1991, Bilgiç A, Erensoy S. Non-A non-B hepatiti.3. Ulusal İnfeksiyon HastalıklarıKongresi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yayınları No:15, sade matbacılık, İzmir 204-220
- 1988, Ateş M, Aysan T, Bayındır Ü, Bilgiç A, Bilgiç İ, Büke M, Erdinç E, Vidinel İ. Akciğer tüberkülozu. EÜTF ayın kitabı, 59
- Bilgiç A. AIDS'de immünoloji ve seroloji 1986:AIDS paneli,158-163
- 1977, Bilgiç A, Öztop F, Süren T, Üstün E, Süren O. Osteomiyelitler. Ege Üni Matb Ayın kitabı, sayı 14

Granted Prizes (1 entries)- 1996, Roche Tıp Araştırma Ödülü
Student's Completed Thesis (15 entries)- Yüksek Lisans, 1996, Badak Z. Mikobakteri infeksiyonlarının laboratuvar tanısında kültür yöntemlerinin değerlendirilmesi ve konvensiyonel besiyeri ile MGIT besiyerinin karşılaştırılması
- Yüksek Lisans, 1996, Devrim. Diş hekimliği açısından kan yolu ile bulaşan mikroorganizmalar
- Yüksek Lisans, 1996, Yıldız KE. Diş hekimliğinde tükürükle bulaşımı olan infeksiyon hastalıkları
- Yüksek Lisans, 1992, Doğan TÇ. Diş hekimliği yönü ile AIDS
- Yüksek Lisans, 1991, Günaçar RT. Diş hekimliği yönünden viral hepatit tip B
- Yüksek Lisans, 1991, Yamaner MC. Spiroketlere bağlı ağızda görülen lezyonlar
- Yüksek Lisans, 1987, Ertem E. Sağlıklı yeni doğanlarda Torches araştırılması. Uzmanlık tezi. İzmir, 1987
- Yüksek Lisans, 1987, Pekerol MC. Ege bölgesinde son 5 yıl içinde saptanan seropozitif tifo olguları
- Yüksek Lisans, 1987, Kasabalıgil A. Ege bölgesinde akut viral hepatit tanısı alan olguların serolojik tiplendirilmesi
- Yüksek Lisans, 1987, Hayzaran A. Diş hekimi adaylarının Hepatit B riski yönünden araştırılması
- Yüksek Lisans, 1985, Özbakkaloğlu B. Kuşçularda ve non bakteriyel pnömonilerde Chlamidya grup antikorlarının araştırılması. Uzmanlık tezi. İzmir, 1985
- Yüksek Lisans, 1984, Hilani AC. Bruselloz riski altında bulunan kişilerde Rose Bengal ve st Wright testleri ile brusella antikorlarının saptanması. Uzmanlık tezi, İzmir, 1984
- Yüksek Lisans, 1982, Kumova B. Brusellozun serolojik tanısında kullanılan standart aglütinasyon, Rose Bengal, kompleman birleşmesi ve indirekt flöresan antikor yöntemleri ile alınan sonuçların değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, İzmir, 1982
- Yüksek Lisans, 1981, Yıldırım U. Hepatit tip B yönünden yüksek risk gruplarında HBsAg yaygınlığı.Uzmanlık tezi, İzmir 1981
- Yüksek Lisans, 1978, Çakır N. Hastanelerde hastane dışı ortamdan soyutlanan P. aeruginosaların serotipleri. Uzmanlık tezi, İzmir, 1978