Akademik BilgilerAKIN TÜRKER İLKYAZ
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İŞleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: akin.ilkyaz [#] ege.edu.tr, Lütfen [#] yerine @ simgesi kullanın. (Please use @ symbol in place of [#].)
- Telefon: (232) 3113840, Bornova - İzmir
- Web sayfası: akinilkyaz.com, Lütfen en güncel bilgi için web sitesini ziyaret edin. (Please use the web site for the latest information.)
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Su Ürünleri Fakültesi Yerel Sistem Yöneticisi, 2004-2008
- Su Ürünleri Fakültesi Tanıtım CD'si Komisyonu - Üye, 2003-2007
- Su Ürünleri Bilgisayar Komisyonu - Üye, 2003-2008
- Su Ürünleri Fakültesi Web Komisyonu - Üye, 2001-2008
- Su Ürünleri Fakültesi Yerel Sistem Yöneticisi, 1996-2001
Research Interests- Su Ürünleri (5011701)
Indexed Journal Publications (11 entries)- Metin,G., İlkyaz,A.T., Soykan,O., Kınacıgil,H.T., 2011. Biological characteristics of the common pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), in the central Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 35(3):307-315.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Soykan,O., Kınacıgil,H.T., 2011. Age, growth and reproduction of four-spotted goby, Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837), in İzmir Bay (central Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 35(5):711-716.
- İlkyaz,A.T., Metin,G., Kınacıgil,H.T., 2011. The Use of Otolith Length and Weight Measurements in Age Estimations of Three Gobiidae Species (Deltentosteus quadrimaculatus, Gobius niger, and Lesueurigobius friesii). Turkish Journal of Zoology, 35(6):819-827.
- İlkyaz,A.T., Metin,G., Soykan,O., Kınacıgil,H.T., 2010. Age, Growth and Sexual Development of Solenette, Buglossidium luteum (Risso, 1810), in the Central Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 26:436-440.
- Soykan,O., İlkyaz,A.T., Metin,G., Kınacıgil,H.T., 2010. Growth and Reproduction of Blotched Picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 34:453-459.
- İlkyaz,A.T., Metin,G., Soykan,O., Kınacıgil,H.T., 2010. Growth and Reproduction of Large-Scaled Gurnard (Lepidotrigla cavillone Lacepède, 1801) (Triglidae) in the Central Aegean Sea, Eastern Mediterranean. Turkish Journal of Zoology, 34:471-478.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Kınacıgil,H.T., 2009. Morphologic Deformation in a Ray: a case report. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33:261-263.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Kınacıgil,H.T., 2008. Growth, Mortality, and Reproduction of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758) in the Central Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 32:43-51.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., 2008. Use of Otolith Length and Weight in Age Determination of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758). Turkish Journal of Zoology, 32:293-297.
- İlkyaz,A.T., Metin,G., Soykan,O., Kınacıgil,H.T., 2008. Length-weight relationship of 62 fish species from the Central Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 24:699-702.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Kınacıgil,H.T., 2006. Length-Weight Relationships of Poor Cod (Trisopterus minutus Linnaeus, 1758) in the Central Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 22(4):288-289.

Publications in Non-Indexed Journals (14 entries)- Akyol,O., Ceyhan,T., İlkyaz,A.T., Erdem,M., 2007. Gökova Körfezi (Ege Denizi) Uzatma Ağları Balıkçılığı Üzerine Araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1):139-144.
- İlkyaz,A.T., Fırat,K., Saka,Ş., Kınacıgil,H.T., 2006. Age, Growth and Sex Ratio of Golden Grey Mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Homa Lagoon (İzmir Bay, Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 30(3):279-284.
- İlkyaz,A.T., 2003. Sürütme Ağlarının Seçicilik Performans Kriterlerinden L50 Parametresinin Ülkemiz Koşullarına Uygunluğu ve Yasal Boyun Altında Avlanan Balık Miktarının Tahminine Yönelik Bir Eşitlik (Pi). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 20(1-2):295-302. [Örnek Excel Dosyası]
- Özbilgin,H., Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., 2002. Dip Trol Ağlarında Balık Davranışı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 19(1-2):259-266.
- Metin,G., Süzer,C., Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., 2001. Çipura (Sparus aurata L.) Larvalarında Otolitlerin Günlük Gelişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 18(3-4):375-381.
- Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., Akyol,O., Metin,G., Çıra,E., Ayaz,A., 2001. Growth Parameters of Red Mullet (Mullus barbatus L.,1758) and Seasonal Cod-End Selectivity of Traditional Bottom Trawl Nets in Izmir Bay (Aegean Sea). Journal of Acta Adriatica Inst. of Oceanograrapy and Fisheries, Split, Croatia, 42(1):113-123.
- Kınacıgil,H.T., Çıra,E., İlkyaz,A.T., 1999. Balıkçılıkta Hedeflenmeden Avlanan Türler Sorunu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(3-4):437-444.
- İlkyaz,A.T., Kınacıgil,H.T., 1999. Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Çalışma (BBP Sürüm 1.00). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(3-4):245-256.
- Kınacıgil.H.T., Çıra,E., İlkyaz,A.T., 1999. Taşucu Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Karides Trol Avcılığında Hedeflenmeyen Ava İlişkin Bir Ön Çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(1-2):99-105.
- İlkyaz,A.T., Metin,C., Kınacıgil,H.T., 1998. Örtü Torba Yöntemi İle Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm:1.0.0). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 15(3-4):305-314. [Program Yükleme]
- Metin,C., Lök,A., İlkyaz,A.T., 1998. Faklı Göz Genişliğine Sahip Dip Uzatma Ağlarında İsparoz (Diplodus annularis Linn., 1758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) Balıklarının Seçiciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 15(3-4):293-303.
- Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., 1997. Sea Fishery and Significance of Acoustic Research of Fisheries Resources in Turkey. Journal of NRIFE, Japan, 9-3(13):52-62.
- Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., 1997. Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 14(3-4):351-367
- Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., 1991. Balık Sistematiği Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 8(29-30):95-159.

International Conference Proceedings (3 entries)- Ilkyaz,A.T., Kinacigil,H.T., 2006. Gillnet size-selectivity for Mullus barbatus and Diplodus anularis by the direct estimation method. The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour: The 2006 WGFTFB Meeting 3rd – 7th April 2006, Ege University Fisheries Faculty, Bornova, Izmir, Turkey
- Kinacigil,H.T., Ilkyaz,A.T., Ayaz,A., 2006. Gillnet selectivity for Diplodus annularis, D. vulgaris, Mullus surmuletus, Spicara maena flexuosa, S. smaris and Serranus scriba in Turkish Coast of Middle Aegean Sea. The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour: The 2006 WGFTFB Meeting 3rd – 7th April 2006, Ege University Fisheries Faculty, Bornova, Izmir, Turkey
- Gurbet,R., Hoşsucu,H., İlkyaz,A.T., Özekinci,U., 1997. Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan 1997, Tebliğler kitabı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, s.77-91

National Conference Proceedings (1 entries)- Metin,G., İlkyaz,A.T., 2005. Tavuk Balığı'nda (Trisopterus minutus capelanus) Otolit Boyu ve Ağırlığının Yaş Belirlemede Kullanımı. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale

Finished Research Projects (5 entries)- Araştırma Projesi, Tokaç,A., Metin,C., Lök,A., Ulaş,A., Metin,G., Düzbastılar,F.O., Kaykaç,M.H., Aydın,C., Gurbet,R., İlkyaz,A.T., 2002. Dip Trol Ağlarından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Tespiti. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu, Proje No: YDABÇAG-199Y029. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 50s
- Araştırma Projesi, Gurbet,R., Tokaç,A., Hoşsucu,H., Ünsal,S., Büyükışık,B., Kara,A., Kınacıgil,H.T., Metin,C., Lök,A., Metin,G., İlkyaz,A.T., Ulaş,A. 2002. Gırgır Avcılığında Kullanılan Işık Sistemlerinin Balıkçılığa Etkisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu, Proje No: YDABÇAG-199Y123. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 68s
- Araştırma Projesi, Kınacıgil,H.T., İlkyaz,A.T., Ayaz,A., Akyol,O., Altınağaç,U., 2000. Orta Ege'de Uzatma Ağlarının Balık Populasyonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu, Proje No: YDABÇAG-198Y023, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 52s
- Araştırma Projesi, Bilecik,N., Kara,Ö.F., Gurbet,R., Alaz,A., Erdem,M., Ertosluk,O., İlkyaz,A.T., Akyol,O., Aktaş,M., 1999. Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Üzerine Araştırma. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Seri: B, Yayın No: 5, 138s
- Araştırma Projesi, Hoşsucu,H., Büyükışık,B., Tokaç,A., Alpbaz,A., Özel,İ., Özden,O., Kınacıgil,H.T., Altunç,M., İlkyaz,A.T., 1998. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıyı Balıkçılığı Projesi. KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Lefkoşe, Ege Üniversitesi Su Fakültesi, Bornova, İzmir, 136s