Akademik BilgilerAYTEN EGEMEN
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniv.Tıp Fak., Türkiye, 1964
- Yüksek Lisans: Hacetepe Univ.Tıp Fak., Türkiye, 1972
- Doktora: Hacettepe Üni. Tıp Fak., Türkiye, 1974
- Doçentlik: Hacetepe.Üniv.Tıp Fak., Türkiye, 1978
- Profesörlük: Hacetepe.Üniv.Tıp Fak., Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (10 entries)-  Sosyal Pediayri Bilim Dalı Başk. (Ege Tıp Fak.), 1994-
-  Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi.Üyeliği (Sağlık Bakanlığı), 1994-
-  Sağlık Komisyonu (Insan Gücü ve Öncelikli Sağlık Sorunları Grup.Uyelıği( Devlet Planlama Teşkilatı., 1993-1994
-  Bağışıklama Danşma Kurulu Teknik Komite Üyeliği ( Sağlık Bakanlığı), 1993-1994
-  Yedinci Beş Yıllık Plan.Çocuk Komisyonu Başkanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1993-
- Türkiye'de Bilim Adamı Yetiştirme Projesi TÜBİTAK, 1991-1992
-  Her Bayutoyla Her Yerde Sağlık Kavram Koordinasyon iç işleri SağlıkBak.Milli Eğitim Bakanlığı., 1990-
- Sıgaranın Zararından Korunma I.Ulusal Koord Koordinosyan Kurulu Üyeligi Sağlık Bak., 1987-
- Gobi.FFF Project Consultant.Unıcef, 1984-
- 93. İshalli Hastalıkların Konturolu Prog. Danışmanlık Sağlık Bakanlığı, 1984-
Other Professional Activities (6 entries)- Roche Mustahzerleri A.Ş.'nin Danışmanlık ve Hizmet içi Eğitimi, 1990-1994
- Ders Kurul Başkanlığı, 1984-In Progress
-  Eğiticimin Eğıtimi Kurslan Koordinatör Eğitmenliği (Milli Eğitim Bakanlığı, 1983-1984
- -değişik Yıllarda(18-42 Dakikalık)Televizyon Eğitim Programları., 1979-In Progress
- Türkiye'nin Hemen Her ilinde Her Yıl Bir kaç Kez Türk-iş Eğitim Programları., 1976-In Progress
- -yılde 3-35 Defa Sağlık eğitim Amaçlı Radyo Programları., 1972-In Progress
Research Interests- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011201)
- Halk Sağlığı (1011701)
Indexed Journal Publications (2 entries)-  Egemen A.Bertan M.A Study of Oral Rehidratation Therapy Midwives İn a Rural Area Near Ankara.Bulletın of The World Health Organization. 58 (2) 333 . 339 .1980.
-  Bertan M Egemen A. ORT İn Turkey. Who Chronicle 33:131-134,1979

Publications in Non-Indexed Journals (17 entries)- Contributing Editor.S Comments Antibody Response To Accelerated (İmmunization Witn Dıphtheria,Tetanus Vaccine.Ramsay Meb Et al.Tr.J.of Medical Sciences 19:2,189,1993
- Reducing The Cost Of HIV Antıbody Testing,Tamasaire H et Al .Tr.J.of Medical Sciences19:2.190-191, 1993
- Salmonella Caontamination of Eggs . Raspinguy A .Tr. J . of Medical Sciences 19:3,314,1993
-  Demizörs Z.Egemen A.Köksal .O.Türkiyede Üretilen Bazı Sıvr Yağlarun Bileşiminde Buluman E vitamini Miktan ve Bekleme Sonucu oluşan Kayıpların Araştırılması.Türk Hij.Den Biyol.Derg.50(1) (7),1993
-  Egemen A.Tatar N.Blood Cadmiun Levels İn Smoker s And Nonsmokers Tr.J.of Medical Scieunces 17:227,1993
-  Egemen A.Türkiye'de Çocuklarda Cinsel istismar Olgusuna Yasal ve Sosyal Yaklaşım. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Derg .36 (3) 285.288, 1993
-  Eker L.Biliker M.Egemen .A.Türkiye'de .Neonatal Tetanoz Sorunu.Turk Hıj.Den.Biyol Derg.50(1).25-32,1993
-  Bağcı T.Egemen A. Hemşirelerin Kendi Bebeklerini Anne Sütü İle Besleme Durumları Beslenme ve Diyet derg (J.Nutr.And Diet) 20:181:186,1991
-  Önder.Ö.Egemen A. Kentsel Bölgede O-48Aylık Çocuklarda Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Sıklığı ve Buna Etkileyen Faktörler, Sağlık Dergisi (Medical Journal)63:(1).17-25, 1991
- Atilla S,Egemen A. Yaşlıların ev Koşullarında Beslenme Durumları. Beslenme ve Diyet Dergisi.(J.Nutr and Diet)20:69-79,1991
- Şensoy F.Egemen A.Akgün B.Boztok D. Çubuk Bölgesinde O.48.Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Prevallansı, Beslenme ve Diyet Der (J.Nutr and Diet) 20 : 9 . 19 , 1991.
-  Bağcı T.Egemen A.Normal ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Büyüme ve Gelişme. Beslenme ve Diyet Derg (J.Nurt and Diet) 19:23-31,1990
-  Egemen A,Tüzün N.Bozkurt M,Annenin Gıde Tüketimin'nin Sütün Bileşimine Etlkisi,Türk Hij.Den.Biyol Der.Turk Bulletin Hygi and Experi.Biol) 47:1 15-29.1990
- 1990, Egemen A.An Unknown Dimension In Turkey.Entre Nous 21:11,Nevember.1991
-  Ergüven S.Egemen A.Yuluğ N.T.Pedisin İşçi Kesimin Görülme Sıklığı Etkenleri,Bazı Antifungallara Duyarlılık Durumu Ege Tıp Derg, Ege Üniv. :Tıp Fak.Der.29:4.951-965,1990.
-  Kayakırılmaz K.Podhipak A,Egemen A:Okul Örecsi Çocuklarde Diyet Saç ve Serum Bakır Düzeyleri. Çocuk Sağ ve Eğıt.Dergisi. 4:51-58 1990
-  Elmacıoğlu F.Egemen A.Gebelıkte ve Emzilklilikte Annenin Besin Tüketimi İle Anne Sütü Miktar Arasındaki İlişki Beslenme ve Dergisi (J.Nutr and Diet) 18:149-157,1989

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Şensoy.Funda, Anne Sütünün A Vitamini Düzeyi İle Annenin Günlük Basin Tüketimi Arasındaki ilişki (Doktara Tezi) Baskıda
- 0, Şeref Besim,Ergazi Sağlık Ocağında Sağlık Hızmetlerinin Maliyeti (Uzmanlık) Baskıda.

International Conference Proceedings (26 entries)- Çoker M, Darcan Ş, Gökşen D, Egemen A. Apatient with Juvenile Paget Disease. First International Conference on Children's Bone Health. Maastricht. 4-7 May 1999.
- 1999, Egemen A, Arcasoy M, Keskinoğlu P, Darcan Ş, Kurugöl Z. Vitamin A Deficiency in Healthy Children Aged 6-59 Mounths in İzmir Province of Turkey. V. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation. Bişkek 25-28 September.
- 1999, Egemen A, Akşit S, Keskinoğlu P, Özacar T, Arcasoy M. Rubella Seroprevalance in Unvaccinated Population in İzmir: Recommendations for Rubella Vaccination in Turkey. V. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation. Bişkek 25-28 September.
- 1999, Egemen A, Akşit S, Keskinoğlu P, Arcasoy M, Bilgiç A. Measles Seroprevalence in İzmir with Special Emphasis on Measles Vaccination Policy for Turkey. V. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation. Bişkek 25-28 September.
- Egemen A, Keskinoğlu P, Akşit S, Bayık A, Erefe İ, Kusin N. Sex Discrimination in Izmir, Turkey: New Studies are Needed. Essop 1999 Anual Congress of the European Society for Social Pediatrics. School Health. 13-16 October 1999. İstanbul Turkey.
- Egemen A, Keskinoğlu P, Kankılıç G, Mürşitoğlu N, Kusin N. A Pilot Study on Violence in High Schools in Izmir, Turkey. Essop 1999 Anual Congress of the European Society for Social Pediatrics. School Health. 13-16 October 1999. İstanbul Turkey.
- Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Erensoy S, Bilgiç A, Akıllı M. Low-Dose İntradermal Versus İntramuscular Administration of Recombinant Hepatitis B Vaccine: A Comparison of İmmunogenicity İn Children. First World Congress on Vaccines and Immunization April 26-30 1998, İstanbul.
- Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Bilgiç A, Akıllı M. Persistence of Anti-Hbs Titres After İntramuscular And Low-Dose İntradermal Administration of Recombinant Hepatitis B Vaccine in Children. XXII International Congress of Pediatrics August 9-14 1998, Amsterdam
- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N, Akşit S. Intradermal administration of hepatitis B vaccine in infants and preschool children. Pediatrics in the commanity (International Congress) July 6-10: 1997 Icc Jerusalem Internation Convention Center, İsrael.
- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N, Akşit S. Intradermal Administration Of Hepatitis B Vaccine In Infants And Preschool Children. IV. Regional Congress Of Pediatric Societies Of Turkish Speaking Countries With İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- Egemen A, Kurugöl Z, Çetingül N, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Early Determining Nutritional Problems In Pediatric Cancer Patients. IV. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries With İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- Egemen A, Kurugöl Z, Çetingül N, Tuncer N, Kavaklı K, Öztop S, Nişli G. Effect Of Nutritional Support on Nutritional Status of Pediatric Cancer Patients. IV. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- Akşit S, Egemen A, Çağlayan S. Seasonal Benzathine Penicillin G Prophylaxis For Recurrent Streptococcal Pharyngitis İn Children. IV. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- Akşit S, Egemen A, Çağlayan S, Parlar A. Low-Dose Oral Methotrexate Therapy İn Resistant Juvenile Rheumatoid Arthritis. IV. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- IPA/WHO/UNICEF Pre-Congress Workshop on the girl-child and micronutrient deficiencies. September 20-21/1997 (Çağrılı). IV. Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with İnternational Participation. September 21-25,1997 Baku, Azerbaijan.
- Kurugöl Z, Çoker M, Çoker C, Egemen A. Comparison of growth, serum biochemistries and amino acids of term infants fed with formula and breast milk. XXI International Congress of Pediatrics September 10-15 1995 Cairo-Egypt.
- Egemen A, Taşdemir I, Eker L, Arcasoy M. Changing epidemiology of measles in Turkey and İzmir city: Need for reassessement of vaccination policy. . XXI International Congress of Pediatrics September 10-15 1995 Cairo-Egypt.
- Egemen A, Kütükçüler N, Kurugöl Z, Yenigün A: Tetanus Vaccine In Pragnancy And Protective Tetanus Antibody Titers In Infants Before And After Primary Immunisation. Second Regional Congress Of Pediatrics Of Central Asia And Turkey With International Participation. October 14-17, 1994. Tashkent Uzbekistan. (Abstract Book Page 177).
- Özdoğru E, Egemen A, Çevik A, Moral A.R, Arcasoy M: Münchausen Syndrome By Proxy (A Child Abuse Case). Second Regional Congress Of Pediatrics Of Central Asia And Turkey With International Participation. October 14-17, 1994. Tashkent Uzbekistan. (Abstract Book Page 45).
- Egemen A.The Legal and Social Aspects of Abuse of Chidren XXI Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatrıc Societes UMEMPS Oct 24-27,1993 Turkiye.İzmir.(Çağrılı).
- Egemen A, Budak N, Işımer A, Aydın A, Sayal A,. Lead and Alumunium in Breast Milk XXI. Congress of Union Middle Eastern and Mediterranean pediatric societes UMEMPS oct. 24-27, 1993 (Poster)
- Egemen A.Budak N.Işımer A,Aydın,Soyal A,Trace Elements in Breast Milk. XXI Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatrrc.Societes, UMEMPS Oct.24.27.1993 .(Poster)
- Egemen A.Merdol (Kutluay)T.Şensoy F. Malnutrition Prevalence Trends İn Çubuk. XXI Congress of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societes UMEMPS. Oct.24.27. 1993 (Post)
- Egemen A.Bertan M: A Study of Diarrhoea and Utilization of Food-Based Solution . XIX Congreso Iunternactional de Pediatria Julio,PARİS 23.28.1989 (Çağrılı)
- Egemen A.Enünlü T.Morbidity of Acute Respiratory Infecfions and ıts Affectirg Factors Amongy Clhildrens .UNICEF ARI Control Programme Symposium 28.28 March 1989 Ankara (Çağrılı.)
- Egemen A.Tüzün N.Relationship Betwen Food Concumption and Levels of Ascorbic Acid and Riboflavin Brevst milk XIX Congreso International de Pediatri. Julio 23-28 ,1989 PARİS.

National Conference Proceedings (91 entries)- Egemen A, Akşit S, Özacar T, Keskinoğlu P, Pehlivan T, Mutlu Ş. İzmir'de 1-29 yaş grubunda kızamık seroprevalansı: Kızamık aşılaması için öneriler. Halk Sağlığı Enfeksiyon Günleri. 1-4 Eylül 1999. Malatya
- Keskinoğlu P, Egemen A, Kusin N, Kıdak L, Mevsim V. Kızamık catch-up uygulamasından sonra aşı yan etkileri Halk Sağlığı Enfeksiyon Günleri. 1-4 Eylül 1999. Malatya
- Egemen A, Mutlu Ş, Öztüfekçi H, Keskinoğlu P, Akşit S, Ustaoğlu G. Kızamık kontrolünde bir deneyim: Catch-up uygulaması. Halk Sağlığı Enfeksiyon Günleri. 1-4 Eylül 1999. Malatya
- A Egemen, S Akşit, P Keskinoğlu, T Özacar. İzmir'de Aşılanmamış Populasyonda Kabakulak Seroprevalansı. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Gülen F., Egemen A, Aydemir S., Hilmioğlu S., Tümbay E. Anne ve Bebekte Candida Enfeksiyonu Sıklığı ve Aralarındaki İlişkinin Araştırılması. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Egemen A., Mutlu Ş., Öztüfekçi H., Keskinoğlu P., Ustaoğlu G.. Kızamık Kontrolünde Bir Deneyim: Catch-Up Uygulaması. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Egemen A., Akşit S., Keskinoğlu P., Özacar T., Pehlivan T., Mutlu Ş. İzmir'de 1-29 Yaş Grubunda Kızamık Seroprevalansı. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Akşit S., Egemen A., Kurugöl Z., Keskinoğlu P., Özacar T., Taşbakan M., Çağlayan S.. İzmir'de Aşılanmamış Bireylerde Kızamıkçık Seroprevalansı. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Egemen A., Kurugöl Z., Akil I., Akşit S., Özacar T., Keskinoğlu P. İzmir de Difteri Immünitesi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Otel. Bursa.
- Egemen A., Akşit S., Kurugöl Z., Özacar T., Keskinoğlu P., Bilgiç A. İntradermal Düşük Doz Rekombinan Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Üç Yıl Sonra Anti-Hbs Düzeyleri. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999. Kervansaray Termal Ot
- Emek M, Kitapçıoğlu G, Kusin N, Egemen A. 0-12 aylık bebeklerde mama kullanım sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 14-18 Nisan 1998. Adana (kongre Kitabı S.373)
- Egemen A. MMR ve Hib Enfeksiyonları ve Aşıları. Sağlık Müdürlüğü Karşıyaka Sağlık Grup Başkanlığı, 19 Mart 1998. İzmir-Karşıyaka.
- Egemen A. Flor'un Çocuk Sağlığındaki Önemi Mikronutrient Eksikliği, Etkinliği. EÇV Seminerleri 20-21 Şubat 1998 Ege Üniversitesi İzmir.
- Egemen A. Polio Hastalığının Klinik Özellikleri ve Epidemiyolojisi. Akut Flask Paralizi Sürveyans Toplantısı. 30 Mart-1 Nisan 1998. Antalya Unicef- Sağlık Bakanlığı.
- Egemen A. Hemofilus İnfluenza Tip B Enfeksiyonu ve Aşıları. 29 Nisan 1998 Balçova (Termal Princess Hotel) İzmir.
- Egemen A. Ani Bebek Ölümü Sendromu. Sosyal Pediatri Eğitim Seminerleri. 16-18 Nisan. 1998. Gazi Üniversitesi. Ankara
- Yegen B, Aydoğdu S, Selimoğlu M.A, Tuncer N, Egemen A, Yağcı R V. Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıkları ve Nurtisyon Desteğinin Önemi. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 6-8 Mayıs 1998. Ankara Özet Kitabı S.12
- Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Erensoy S Bilgiç A, Akıllı M. İntramuskuler ve Düşük Doz İntradermal Rekombinan Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda 18 Ay Sonra Anti-Hbs Düzeyleri. XlII. Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
- Akşit S, Egemen A, Özkayın N, Yenigün A, Kurugöl Z, Kusin N. İzmir'deki Çocuk Hekimi, Diş Hekimi Ve Pratisyen Hekimlerin Çocuklara Flor Desteği Konusundaki Bilgi Ve Davranışları. XlII. Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
- Egemen A. Hala Silinmeyen İnfeksiyon: Poliomyelit. Dünyada Poliomyelit Eradikasyonunda Neredeyiz. 1. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 15-20 Haziran 1998, Van.
- Egemen A. Dünyada ve Türkiye'de Poliomyelitis. XXVIII Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 4-9 Ekim, 1998. Antalya.
- Ersoy B, Balkan C, Onağ A, Egemen A. Manisa'da yaşayan adölesan kızlarda menarj yaşı ve menarj hakkında bilgileri. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi. 21-24 Ekim 1998, Balcalı-Adana.
- Egemen A. Formulalar, Sağlıklı Çocuk Beslenmesi, Seminer. EÇV seminerleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Mart 1997. İzmir.
- Akşit S, Yüksel H, Egemen A, Akıllı M. Kombine DBT eIPV aşısı ile DBT+OPV aşılarının yan etkilerinin karşılaştırılması. XLI. Milli Pediatri Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 1997, Van
- Akşit S, Egemen A, Kurugöl Z, Erensoy S, Bilgiç A. Düşük Doz İntradermal Hepatit B Aşısı Yapılan Bebek Ve Okul Öncesi Çocuklarda 18 Ay Sonraki Anti-Hbs Düzeyleri. Xlı. Milli Pediatri Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 1997, Van
- Kurugöl Z, Akşit S, Egemen A, Akıllı M, Erensoy S, Bilgiç A. Çocuklarda Üç Değişik Rekombinan Hepatit B Aşısının İmmunojenitesi. Xlı. Milli Pediatri Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 1997, Van
- Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Erensoy S, Bilgiç A, Akıllı M. Çocuklarda İntramuskuler ve Düşük Doz İntradermal Yolla Uygulanan Hepatit B Aşısının İmmunojenitesi. Xlı. Milli Pediatri Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 1997, Van
- Akşit S, Egemen A, Kitapçıoğlu G, Kurugöl Z, Kusin N.18-24 Yaş Grubu Gençlerin Beslenmesinde Fast- Food İle Beslenmenin Yeri. XlI. Milli Pediatri Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 1997, Van
- Egemen A, Demir N, Akşit S, Sözbilen M, Solak I. Sağlıksız Beslenmenin Bir Göstergesi: Besin Zehirlenmeleri. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Lüleci N.E, Egemen A, Mandıracıoğlu A. Türkiye'nin Batısında Bir Yerleşim Yerinde 0-24 Aylık Çocukların Anne Sütü İle Beslenme Durumu. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Egemen A, Kurugöl Z, Tuncer N, Öztop S. Kanserli Çocukların Beslenme Durumları ve Günlük Besin Tüketimleri. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Egemen A. Beslenmede vitaminler (Konferans). V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Akşit S, Egemen A, Kitapçıoğlu G, Kusin N, Kurugöl Z. Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food İle Beslenme Alışkanlıkları. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Egemen A, Akşit S, Kusin N. Bebek Beslenmesinde Genellikle Gözardı Edilen Bir Tehlike: Formül Mamaların Yanlış Sulandırılması. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Akşit S, Egemen A, Demir N, Kusin N, Akil T. Üniversite Gençliğinin "Soft Drinks" Tüketim Sıklığı. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Egemen A, Kurugöl Z, Çetıngül N, Tuncer N, Kavaklı K, Öztop S, Nişli G. Kanserli Hastalara Beslenme Desteği: Enteral Beslenme. V. Halk Sağlığı Günleri. Beslenme Sorunları Ve Yasal Durum 8-9-10 Eylül 1997 Eğridir Isparta
- Demir N, Egemen A, Akşit S, Sözbilen M, Solak I. Pediatrik Aciller İçinde Besin Zehirlenmeleri. 33. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, Pediatrik Aciller Toplantısı. 1 Ekim 1997, İstanbul.
- Egemen A, Tatar N. Sigara içen ve içmeyenlerde kan kadmiyum düzeyi. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi. 6-8 Kasım 1997, İstanbul.
- Levent E, Kurugöl Z, Özyürek R, Parlar A, Egemen A, Arcasoy M. Anne sütü ve yapay beslenmenin digoksin benzeri immünoreaktif madde konsantrasyonu üzerine etkisi. I. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 13-16 Kasım 1996, Ankara.
- Egemen A. Hepatit A ve Hepatit B aşısı. II Sosyal Pediatri Günleri. 11 Nisan 1996. Efes Oteli, İzmir.
- Egemen A. Polio Eradikasyonu. Sağlık Bakanlığı-UNICEF. 7 Mart 1996. Merit Altınel Otel Ankara.
- Egemen A, Şensoy F, Acar A, Cin V, Gürgey Ş, Bertan M. Anne sütünün A Vitamini Düzeyi ve Günlük Besin Tüketimi. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N. Bebek ve okul öncesi çocuklarda intradermal hepatit B aşı uygulaması. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
- Oral R, Egemen A, Mevsim A, Kurugöl Z, Saçaklıoğlu F. Koroziv ösafajitlerin epidemiyolojisi. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
- Egemen A. Dünyada ve Türkiye'de BCG aşısının etkinliği ve uygulamaları. Ulusal Tüberküloz Kongresi. 13-16 Ekim 1996 Mares Otel. Marmaris
- Kurugöl Z, Yenigün A, Egemen A, Arkun R, Sürenkök F. Doğuştan kalça dispilazisinin erken tanısında risk yaklaşımı ve ultrasonografinin önemi. XXXIX. Milli Pediatri kongresi 4-8 Haziran 1995 Ankara.
- Kurugöl Z, Egemen A, Çoker M, Çoker C. Anne sütü ve formula ile beslenen bebeklerde büyüme ve protein metabolizması. XXXIX. Milli Pediatri kongresi 4-8 Haziran 1995 Ankara.
- Egemen A, Akil T, Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay C, Cura A, Pediatrik yaklaşım, sosyal ve yasal çözüm bekleyen sorun: "Tinel (Bally) koklayan çocuklar". XXXIX. Milli Pediatri kongresi 4-8 Haziran 1995 Ankara.
- Egemen A, Aydınok Y, Çoker M, Tütüncüoğlu S. Kırsal alanda febril konvülsiyon sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. XXXIX. Milli Pediatri kongresi 4-8 Haziran 1995 Ankara.
- Kurugöl Z, Egemen A, Çetingül N, Tuncer N, Kavaklı K, Öztop S, Nişli G. Kanserli çocukların beslenme durumunun değerlendirilmesi. 1. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi6-8 Eylül 1995 Çeşme-İzmir.
- Altan EK, Egemen A. Yarıkentsel ve kentsel bölgelerdeki gebelerin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketimleri. Halk sağlığı günleri (Erişkin sağlığı) 3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Egemen A, Ünlü A, Öğün D. Akciğer ve meme kanserli hastaların b-Karoten ve retinol bağlayıcı miktarları. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) 3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Egemen A, Öğün D Kanserli hastaların beslenme alışkanlıkları ve besin tüketimleri. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı)3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Yılmaz D, Özunan İ, Vardar F, Egemen A. Antenatal izlemede görüntüleme yöntemleri ile konjenital böbrek hastalıklarının erken tanısı ve sonrası. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı)3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Vardar F, Akar, Sarı G, Egemen A. Sağlıkta potansiyel yaygın bir risk faktörü: Fare ısırması. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı)3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Yenigün A, Egemen A, Arkun R, Sürenkök F. Konjenital kalça çıkığında risk yaklaşımı ve erken tanıda ultrasonografinin önemi. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) 3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Egemen A, Yılmaz D, Vardar F, Akil T. Kızamık aşı sonrası konvulsiyon. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı)3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Kurugöl Z, Egemen A, Çoker M, Çoker C. Anne sütü ve formula ile beslenen bebeklerde büyüme ve protein metabolizması. Halk Sağlığı Günleri (Erişkin Sağlığı) 3-7 Eylül 1995 Atakum-Samsun.
- Egemen A, Darcan Ş, Sarı G, Aydınok Y, Özbek Y. Farkına varılmadan büyüyen ve yeni stratejiler gerektiren sorun: Sıtma. XXXI. Türk Pediatri Kongresi. 23-27 Ekim 1995 İstanbul
- Darcan Ş, Ersoy B, Egemen A, Mavi E. 1974-1994 yılları arasında tip I diabetes mellitus olgularının izlem sonuçları. XXXI. Türk Pediatri Kongresi. 23-27 Ekim 1995 İstanbul
- Egemen A, Şensoy F, Acar A, Cin V, Gürgey Ş, Bertan M. Anne sütünün A Vitamini Düzeyi ve Günlük Besin Tüketimi. XXXI. Türk Pediatri Kongresi. 23-27 Ekim 1995 İstanbul.
- Egemen A. Çocuk ve Genç işçilerin Sağlık Sorunları (konferans). Çalışan çocuklar ve genç işçilerin sorunları ve çözüm yolları Ulusal Sempozyumu. (ILO-Türk-İş). Prestige Kaya Otel. Ekim 1995. İstanbul.
- Egemen A. Yenigün A, Ar T, Arcasoy M, Kurugöl Z, Öner K. Ağır bir fiziksel çocuk istismarı olgusu: Sorunun boyutlarının bir göstergesi. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 12-16 Eylül 1994 (207-210)
- Egemen A, Büyüme Standartları, Büyüme veGelişmenin İzlenmesi Unıcef - Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 1994. Ankara Çağrılı .
- Özdoğru E, Egemen A, Çevik A, Moral A.R, Arcasoy M: Münchausen Sendrom By Proxy (Bir Çocuk İstismarı Olgusu). XXXVIII. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 18-21 Eylül 1994, Trabzon.
- Yenigün A, Kurugöl Z, Egemen A, Arcasoy M: Annelerin Aşılar Konusundaki Bilgileri. XXXVIII. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 18-21 eylül 1994, Trabzon.
- Yenigün A, Egemen A, Arcasoy M, Kurugöl Z: Eğitimde Fìrsatlarìn Değerlendirilmesi: Hastane ilkokulu. XXXVIII. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 18-21 eylül 1994, Trabzon.
- Kütükçüler N, Kurugöl Z, Yenigün A, Egemen A: Gebelikte Tetanoz Aşısı ve Bebeklerde immünizasyon Öncesi ve Sonrasì Koruyucu Tetanoz Antitoksin Düzeyi. XXXVIII. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 18-21 eylül 1994, Trabzon.
- Kurugöl Z, Kütükçüler N, Yenigün A, Egemen A: Farklı Primer İmmünizasyon Uygulamalarìnìn Koruyucu Serum Tetanoz Antikor Düzeyine Etkisi. XXXVIII. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 18-21 eylül 1994, Trabzon.
- Egemen A, Türkiye'de Büyümenin Değerlendirilmesi Sorunları ve büyümenin İzlenmesi 28-29 Mayıs 1993.Ankara (Sözlü).(Düzenleyici).
- Egemen A,Çalışan Çocukların Sorunları Dünya Çocukları Günü , Unicef Sağlık Bakanlığı-Lions club 1.Ekim 1993.Ankara (Çağrılı.)
- Çakır B. Egemen A. Gençlerin AIDS Konusundaki Bilgilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma II.Halk Sağlığı Günleri, Günleri Gençlik Sorunları 5.7.Mayıs 1993.Kayseri.(Sözlü).
- Efemen A, Doğuştan kalça çıkığının önlenmesin. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,15-19 Mayıs 1993, Nevşehir (Çağrılı).
- Egemen A, Türkiye'de Çocuk sağlığının Durumu ve Sorunları 8 Mart 1993 Dünya Kadınlar Günü.8.Mart 1993.Sağlık Bakanlığı Ankara (Çağrılı).
- Elmacıoğlu F, Egemen A. Yenidoğan Beslenmesi ve Anne Sütü Miktarı II.Halk Sağlığı Günleri Çocuk Sağlığı 20-22 Mayıs 1991 Bursa. (Sözlü).
- Atılla S.Egemen A.Yaşlıların Ev Koşullarında Beslenme Durumları II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 22-25 Mayıs 1990 İstanbul
- Bağcı T, Egemen A. Hemşirelerin Kendi Bebeklerini Beslenme Tutum ve Davranışları II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 22.25 Mayıs 1990 İstanbul (Sözlü)
- Egemen A, Çocuk Hakları Sözleşmesi Yaşama ve Sağlık Hakkı Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Sempozyumu 19 Nisan.1990 Ankara (Çağrılı).
- Elmacıoğlu F, Egemen A. Gebelikte ve Emzikliklikte Annenin besin Tüketimi İle Anne Sütü Miktarn Arasındaki İlişki II. Ulusal Halk Sağlığı Kong,22-25 Mayıs 1990 İstanbul (Sözlü)
- Kayakırılmaz K, Egemen A. Okul Öncesi Çocuklarda Bakır Tüketimi İle Saç Bakır Düzeyi Sosyal Pediatri Günleri. I 21 Şubat 1990 Efes Otel .İzmir (Çağnlı)
- Akgün B, Sensoy F, Egemen A, Boztok Z. Çubuk Bölgesinde O-4-8 Aylık Çocuklarda Anne Sütü İle Beslsnme II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.22-25 Mayıs 1990İstanbul.(Sözlü).
- Akgün S, Egemen A, Erçelen Ö, Üner S, Uysal A.Brusella Spot Testinin Kırsal Alanda Uygulanabilirliğinin Saptanması.II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.22-25 Mayıs,1990,İstanbul.(Sözlü).
- Aybaş G, Egemen A. Aile Planlaması Örneğinde Eğitim Sonu Başarıyı Etkileyen Faktörler.II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 22-25 Mayıs 1990, İstanbul.
- Cüceoğlu D, Erdem H, Aksoylu D, Ayas F, Bozdağı Ö, Çavuşoğlu H, Egemen A, Bulgaristandan Göç Eden Türkler'de Depresyon Durumu, II.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.22-25 Mayıs,1990, İstanbul.
- Demirsezen Ş, Egemen A, Ünsür V. Rahim İçi Araç ve Actinomycosis İlişkisinin Sitolojik Araştırması.IX.Ulusal Pataloji Kongresi, 31 Ekim 4 Kasım 1990, İzmir (Sözlü).
- Egemen A,Yuluğ N, Ergüven S.Tinea Pedis'in İşçi Kesiminde Görülme Sıklığı,Etkenleri,Bazı Antifungallere Duyarlılık Durumu.XXIV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi.26-28 Haziran 1990,Kayseri (Sözlü).
- 1990, Egemen A, Çevre Sorunları ve İnsan Sağlığı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Semineri 27-31 Mayıs 1991,Eskişehir (Çağrılı).
- Egemen A, Önder Ö, Metin M, Enünlü T.Yarı Kırsal ve Kentsel Bölgede O-48 Aylık Çocuklarda Akut Solunumyolları Enfeksiyonları II.Ulusal Halk Sağlığı,Kong.22-25 Mayıs 1990 İstanbul (Sözlü).
- Bağcı T.Egemen A. Normal ve Düşük Doğum Ağırlıklı Doğan Bebeklerde Büyüme ve Gelişme XXXIII Milli pediatri Kongresi 8-12 Ekim 1989 Bursa (Sözlü)
- Ünsü .V Egemen A,Metindir J.Benli D. Etimesgut Bölgesinde Ria' lı Kadınların Bir Yıllık İzleme Sonuçları Halk Sağlığı Günleri 20.22 Haziran 1989 Sivas (Sözlü) .
- Egemen A.Tüzün N Anne Sütünün Askorbik Asit ve Riboflavin Düzeyinin Annenin Besin Tüketimi İle Ilişkisi XXXIII Milli Pediatri Kongresi 8-12 Ekim 1989 Bursa (Sözlü) .

Books (21 entries)- Egemen A, Akşit S, Tumay Ş, Çağlayan S. Genel İmmunoloji. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 1-20.
- Egemen A, Akşit S, Tumay Ş. Difteri. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 21-38.
- Egemen A, Akşit S. Tetanoz. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 39-70.
- Egemen A, Akşit S. Boğmaca. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 71-99.
- Egemen A, Akşit S. Tüberküloz. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 101-118.
- Egemen A, Akşit S, Tumay Ş. Poliomyelit. (çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 119-157.
- Egemen A, Akşit S, Tumay Ş. Kızamık. (Çeviri). İçinde: Egemen A, Akşit S (eds.). Bağışıklamanın İmmunolojik Temelleri T.C. Sağlık Bakanlığı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğü. Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998, pp 119-157.
- Kurugöl Z, Egemen A, Akşit S. (Kitap bölümü). Düzensiz aşılanmış çocuklara yaklaşım ve aşı kontrendikasyonları. İçinde: Cura A (ed). Aşılar. Ege Çocuk Vakfı Yayını, No. 4, İzmir, 1998, sf.41-70.
- Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S. Yapay ve karışık beslenme. Sağlıklı çocuk beslenmesi kurs kitabı. Ege Çocuk Vakfı Yayınları 1, Ed: Cura A. 1997, s.35-122.
- Pediatri'de Yeni Bilgiler-Yeni Görüşler. Editör: (Murat Yurdakök, Turgay Çoşkun). İçinde: Egemen A. Çocuk istismarı ve çocuğun yasal ve sosyal korunması. Ankara 1995: Sayfa 848-862.
- Metin Çelik, Ayten Egemen, Çağatay Güler, Güler Kanra, Bike (Aksu) Kocaoğlu, Cihangir Özcan, Zafer Öztek, Gürbüz Turhan. Lise I Sağlık Bilgisi. Yazarlar (alfebetik dizin). Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1995.
- Metin Çelik, Ayten Egemen, Çağatay Güler Güler Kanra, Bike (Aksu) Kocaoğlu, Cihangir Özcan, Zafer Öztek, Gürbüz Turhan. Lise II Sağlık Bilgisi. Yazarlar (alfebetik dizin) Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1995.
- Metin Çelik, Ayten Egemen, Çağatay Güler Güler Kanra, Bike (Aksu) Kocaoğlu, Cihangir Özcan, Zafer Öztek, Gürbüz Turhan. Lise III Sağlık Bilgisi. Editör: Ayten Egemen, Cihangir Özcan. Yazarlar (alfebetik dizin) Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1995.
- Konanç E, Gürkaynak İ. Egemen A. (Edi), Çocuk İstismarı ve ihmali Gözde Repro Ofset Ankara,1991.
- Egemen A, Özcan.C.(Edi) Sağlık Bilgisi Lise III,Yayın No:693.Dizim 270 Milli Eğitim Basımevi,1987 İstanbul (Besinci Baskı)
- Egemen A.(Edi) Vitaminlerin Sağlığımızdaki önemi Apa Basımeevi,1986 ,İstanbul.
- Egemen A.ve ark.Lise II.Sağlık Bilgisi.Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın No: 458.Dızin 148 Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1985 (Altıncı Baskı.Yapaldı)
- Egemen. A ve Arkadaşları (Alfabefik Dizin) Lise .I Sağlık Bilgisi Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.Yayın N:206 Dizisi 119 Milli Eğitim Basımevi İst.1983 (9.Baskısı Yapıldı.)
- Ercan N.Öztek Z (Ed.) Sağlık Ocağı Yönetim içinde, (Altı Bölüm) Sayfalar 25-54,65-91-93- -102,141-167,245-254,265-271.Hacettepe Tıp Fak.Top.Hekim . N :22, 1982 ( 6.Baskı yapıldı.) .|
- Arı, A, Bertan M, Fişek N, Egemen.A. Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi. H.Ü.T.F.Yayın No:19 Ankara 1982.İçinde Sayfa 113- 164 Arası altı Bölüm (4.Baskı).
- Egemen A ,Bertan M,Diyareli Hastalıklarda Dehidiratasyondan (Sıvı Kaybından) Korunma ve Tedavi, Garanti Basımevi. Ankara 1977 (Who-Geneva) 1976) .

Memberships of Professional Associations (7 entries)- Çocuk Istismarı ve Ihmalini Önleme Derneği.
- Fenil Ketonurili ÇocuklarıTarama ve Koruma Derneği.
- Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı (Kurucu Üye)
- Halk Sağlığı Kurumu Derneği(HasakKurucu Üye)
- Society for the Advancement of Cantraaception (SAC)
- Türkiye Milli Pediatri Derneği Üyeliği
- Ulusal Allerji ve Klinik Immunoloği Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 0, Dünya Sağlık Örgütü
- 0, Pathfinder
Granted Prizes (6 entries)- 1999, 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi'nde poster üçüncülüğü.
- 1998, Wyeth X. Beslenme Bilimsel Araştırma Yarışması, B Grubu birincilik ödülü.
- 1996, II. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması üçüncülük ödülü.
- 1995, Wyeth Nutritional VIII. Bilimsel Araştırma Yarışması teşvik ödülü
- 1994, 1. Prof. Dr. Makbule Haktan Araştırma Yarışması teşvik ödülü.
- 1988, Wyet Nutritionel I.Bilimsel Araştırma Yarışması A Grubu Birincilik Ödülü.
Student's Completed Thesis (7 entries)- Yüksek Lisans, 1992, Kutlar(Altan)Ebru. Yarı Kentsel ve Kentsel Bölgedeki Gebelein Beslenme Alışkanlıkların ve Besin Tüketimleri.(Hacettepe Tıp Fak).1992 .
- Yüksek Lisans, 1992, Tükenmez Bilge. Hipertansiyonlu Olan ve Olmıyan Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Serum Mg,Cu,Zn,Düzeyleni.1992.
- Yüksek Lisans, 1991, Özdoğan Betül, Amasya İli Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Beslenme alışkanlıkları ve Besin Tüketimleri.(Hacettepe Tıp Fak) 1992.
- Yüksek Lisans, 1989, Tüzün Nilay. Annenin Gıda Tüketiminin Sütün Bileşimine Etkisi.(Hacettepe Tıp Fak).1989.
- Yüksek Lisans, 1986, Yavuz Sabire. Kırsal alanda Erişkinlerde Obesite Prevalansı ve Bunu Etkileyen Faktörler (HacettepeTıp Fak) 1986 .
- Yüksek Lisans, 1985, Tabak. R.Selçuk, Gençlerin Spor Konusunde Bilgi Tutum ve davranışları (Hacettepe Tıp Fak)1985
- Yüksek Lisans, 1984, Aybaş Güldalı,Aile Planlaması Örneğinde Eğitimin Sonu Başarıyı Etkileyen Faktörler.(Hacıttepe Tıp Fak.1984)