Akademik BilgilerYASEMİN TOKEM
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (Kapatıldı)
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ytokem@yahoo.com
- E-posta: yasemin.tokem.batmaz@ege.edu.tr
- Telefon: 0232-3881103/173, İŞ İLETİŞİM TELEFONU
Academic Degree Information- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Türkiye, 1999
- Doktora: EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (5 entries)- 55.Yıl Etkinlikleri Hemşirelik Yüksekokulu Alt Komisyon Üyesi, 2010-
- Engelsiz Ege Yüksekokul Temsilcisi, 2010-
- Ege Üniversitesi Öğrenci Disiplin, İnceleme ve Soruşturma Kurulu Üyesi, 2009-
- Türk Kardiyoloji Derneği, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-
- EÜ. Hemşirelik Yüksekokulu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi ve LLP Erasmus Programı Hollanda İletişim Sorumlusu, 2007-
Other Professional Activities (23 entries)- European Society of Cardiology CCNAP ScienceCommittee Member, 2010-2012
- 18.Florence Network Annual Meeting Organization Committee Member, 20-23 April 2010, 2010
- The Journal of Cardiovascular Nursing-Reviewer, 2010-In Progress
- Rehabilitation Nursing Journal-Reviewer, 2009-In Progress
- Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi-Hakemlik, 2009-In Progress
- VIII.Ege Dahili Tıp Günleri. 31 Mart-3 Nisan 2009, İzmir. (Bilimsel Kurul Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Sekreter), 2009
- Western Journal of Nursing Research-Reviewer, 2008-In Progress
- Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi-Danışma Kurulu Üyeliği, 2008-In Progress
- Türk Kardiyoloji Derneği İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu Sertifikalı Eğitimcisi, 2008-In Progress
- VII.Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi), 1-4 Nisan 2008, 2008
- Düzenleme Kurulu Üyeliği: VI. Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 25-28 Nisan 2007, AKM, İzmir., 2007
- Bilimsel Kurul Üyeliği: Türk Toraks Derneği Okulu Merkezi Kursları, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, 28-30 Mayıs 2007, İzmir, 2007
- Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 4 Aralık 2007-29 Ocak 2008 (Sekreter), 2007-2008
- SEKRETER ve DÜZENLEME KURULU ÜYESİ: V.Ege Dahili Tıp Günleri İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu 19-22 Nisan 2006, İzmir, 2006
- Yaşlı Bakım Kursu, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, 28 Kasım-9 Aralık 2005, İzmir (Sekreter), 2005
- 4.Acil Hemşireliği Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2005, İzmir, Düzenleme Kurulu., 2005
- 10. Ulusal-3. Uluslararası Hemşirelik Kongresi / Sekreter, AKM, İzmir, 7-10 Eylül 2005, 2005
- III. Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2004
- III. Ege Dahili Tıp Günleri, Diyabet Hemşireliği Kursu, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2004
- 5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 26-29 Eylül 2003, Antalya, Sekreter Yardımcılığı/Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003
- Ulusal Böbrek Hastalığı, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Seçici Kurul/Bilimsel Kurul Üyeliği, 2003-In Progress
- Türkiye Kızılay Derneği (İzmir Şubesi) Temel Yaşam Desteği Sertifikalı Eğitimcisi, 2002-2005
- Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 4 Aralık 2007- 29 Ocak 2008 (Sekreter), 0
Research Interests- İçhastalıkları (1011100)
Indexed Journal Publications (6 entries)- Parlar S., Fadiloglu Ç., Argon G., Tokem Y., Keser G. The Effects of Self–Pain Management on the Intensity of Pain and Pain Management Methods in Arthritic Patients. Pain management nursing, 2011 DOI: 10.1016/j.pmn.2010.08.002
- Yamazhan T., Tasbakan M., Durusoy R., Tokem Y., Pullukcu H., Sipahi OR. Ulusoy S, Turkish Nursing Hepatitis Study Group. Nursıng Students' Immunısatıon Status And Knowledge About Vıral Hepatıtıs In Turkey: A Multi-Centre Cross-Sectional Study. International Nursing Review, 2011;58(2):1-5.
- Kjellstrom B., Hardig BM, Mahrer-Imhof R., Moons P., Noureddine S., Pedersen S., Tokem Y., Jaarsma T. The science committee of the CCNAP: Eager to start. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Jul 5;21737351
- Tokem Y., Argon G., Keser G. Case management model in Turkish rheumatoid arthritis. Rehabilitation Nursing. 2011; 36 (5,September-October): 205-213.
- Tokem Y. Aytemur ZA., Yildirim Y., Fadiloglu Ç. “Investigation into the use of complementary and alternative medicine and affecting factors in Turkish asthmatic patients”. Journal of Clinical Nursing. 2011 doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03823.x
- TOKEM Y., Durmaz Akyol A., Argon G: The relationship between disability and self-care agency of Turkish patients with rheumatoid arthritis. Journal of Clinical Nursing 2007:16(3a):44-50.

Publications in Non-Indexed Journals (18 entries)- Tokem Y. Özel F. Skleroderma ve Hemşirelik Bakımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2011(2).
- Tokem Y. Erişkinde Astım ve Hemşirelik Yönetimi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010:3(2): 71-76.
- Tokem Y.“MUSIC” risk skorlamasının kronik kalp yetersizliği hastalarında mortalite göstergesi olarak kullanılması.(Web Makale Yazarlığı) www.pratikardiyoloji.org Yayın tarihi: 13.5.2009
- Oyur Çelik G., Kıyan S., Tokem Y., Yıldırım Y., Dölek M., Akbinar C., Turaba F. İzmir’de çalışan acil servis hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin saptanması. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2009:9(2):59-64.
- Canlı Özer Z., Şenuzun F., Tokem Y. Miyokard infarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2009:37(8):557-562.
- Fadıloğlu Ç., Tokem Y., Özçelik H. Biyolojik Ajanların Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları. Türk Onkoloji Dergisi 2008:23(1):45-53.
- TOKEM Y., Fadıloğlu Ç., Gökçe F. Miyokard infarktüsü geçiren hastaların yakınlarının hastane öncesi erken dönemde uyguladıkları girişimler ve hastaneye ulaşma süreleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2007:7(4):149-155.
- TOKEM Y., Argon G., Keser G. Romatizmal hastalıklarda multidisipliner ekip ve romatoloji hemşiresinin rolü. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007:3(1):173-183.
- TOKEM Y. Astımlı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı, Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006:54(2):189-196.
- Fadıloğlu Ç, Cin S, TOKEM Y, Kuzeyli Yıldırım Y. “Kemoterapi Uygulanan Kanserli Hastaların Özbakım Gücünün İncelenmesi” Sağlık ve Toplum (Health and Society) 2006:16:40-45.
- Fadıloğlu Ç, Cantilav Ş, Kuzeyli Yıldırım Y, TOKEM Y. “Meme kanserli kadınlarda umutsuzluk ve baş etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006:22(2): 147-160.
- Fadıloğlu Ç, Usta Yeşilbalkan Ö, Kuzeyli Yıldırım Y, Özer S, TOKEM Y. Diyabetik yaşlılarda ayak problemlerinin tanılanması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006:22(2): 161-170.
- TOKEM Y, Kuzeyli Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç. Diyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi Journal of Nephrology Nursing, 2005(July-October):49-54.
- Yıldırım YK, TOKEM Y, Fadıloğlu Ç. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların sosyal ağ ve sosyal destek sistemlerinin incelenmesi. Journal of Nephrology Nursing 2005: March-June:33-38.
- TOKEM Y., Karadakovan A. Yaşlı bireylere verilen bireyselleştirilmiş ilaç eğitimi programının ilaç yönetimleri üzerine olan etkisinin incelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi: 2004:14 (3) s:79-87.
- Fadıloğlu Ç. TOKEM Y. Geriyatrik rehabilitasyonda hemşirenin rolü. Turkish Journal of Geriatrics, 2004: 7 (4), 241-246.
- TOKEM Y. Acil serviste gastrointestinal sistem (GİS) kanamalı hasta ve hemşirelik yaklaşımları. 7.Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu Kitabı, 24-27 Kasım 2004, Gaziantep. ss:162-166.
- TOKEM Y., Bahar Z, Özcan A. Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Uygulanan Planlı Eğitimin Bakım Sonuçları Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı (Tam Metin): 22-24 Haziran 1999, Erzurum, s:395-402.

International Conference Proceedings (11 entries)- Yamazhan T., Durusoy R., Taşbakan M., Tokem Y., Pullukçu H., Sipahi O., Ulusoy S. Nursing students’ knowledge and attitudes toward viral hepatitis in Turkey: a multi-centre cross-sectional study. 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Helsinki, Finland, 16-19 May 2009. Journal of Clinical Microbiology and Infection 2009:15(Suppl S4) p:S584. (Poster Presentation)
- Oyur Çelik G., Tokem Y., Yıldırım Y., Dölek M., Akbinar C. Acil hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin incelenmesi. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine& 4th Turkish Emergency Medicine Congress, November 5-9 2008, Antalya.
- Job Stres in Emergency Department. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine& 4th Turkish Emergency Medicine Congress, November 5-9 2008, Antalya.
- Yıldırım YK, TOKEM Y, Bozkurt N., Fadıloğlu Ç, Uyar M, Uslu R. Validation Of The Turkish Version The Memorial Symptom Assessment Scale In Cancer Patients. Supportive Care in Cancer, June 27-30, 2007, Switzerland. (Official Journal of the Multinational Supportive Care in Cancer 2007:15(6):789-790)
- Erkin Ö., TOKEM Y. "Turkish and Belgian nursing students perceptions of nursing profession and reasons for choosing nursing career" 2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress. May 23-26, 2007. Prishtina, Kosovo. (Oral Presentation)
- Erkin Ö., TOKEM Y. "Examining Of Body-Self Relations And Transcultural Effects In Nursing Students" 2nd International Nursing Conference in Kosovo, 2nd European Nursing Student Congress. May 23-26, 2007. Prishtina, Kosovo. (Poster Presentation)
- TOKEM Y. Argon G. Keser G: The case management model in care of patients with rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology-EULAR 2006, June 21-24, Amsterdam-NEDERLANDS
- Fadıloğlu Ç, TOKEM Y: Evde Bakımda Vaka Yönetimi ve Geleceği. 1.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım KOngresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir (Poster Presentation)
- TOKEM Y, Akyol Durmaz A. Argon G, Keser G: The relationship between self-care agency and disability levels in Turkish patients with arthritis. Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006, June 21-24, Amsterdam-NEDERLANDS
- TOKEM Y. Tezer E: Romatiod artritli hastanın evde bakımı. 1.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006 İzmir (Poster Presentation)
- Fadıloğlu Ç, TOKEM Y, Kuzeyli Yıldırım Y. KOAH ve Astımlı Bireylerde Yorgunluk Deneyimlerinin İncelenmesi. 3.Uluslararası&10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İZMİR(Poster Bildiri)

National Conference Proceedings (116 entries)- Tokem Y. Bulut P. Kronik hastalığı olan bireylerde bağışıklanma durumunun incelenmesi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)
- Tokem Y., Parlar S., Özer S., Nakas D., Argon G. Romatoid Artritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Sıklıklarının İncelenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Sözel Bildiri)
- Parlar Kılıç S., Büyükkaya Besen D., Tokem Y., Fadıloğlu F. Hemşirelerin Bakım Verirken Karşılaştıkları Kültürel Sorunların Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 19-21 Ekim 2011, Şanlıurfa (Sözel Bildiri)
- Tokem Y. Yaşlıda Kardiyovasküler Hastalıklara Yaklaşım: Hipertansiyon. 27.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2011. İstanbul
- Tokem Y, Şahin S, Savaş S., Şenuzun F., Fadıloğlu Ç, Eyigör S., Sözmen E. “European Education Competences and Qualifications in Home Care for Older People (EQUIP II) Projesi Kapsamında Evde Yaşlı Bakımında Çalışacak Kişilerde Aranan Özellikler Ve Yeterliliklerin Belirlenmesi” Akademik 2011 Geriatri Kongresi (Kongre Kitabı s:138-9), 25-29 Mayıs 2011, Antalya. (Sözel Bildiri)
- Savaş S, Tokem Y, Şenuzun F., Şahin S, Fadıloğlu Ç, Eyigör S, Yalçın MA, Akçiçek F. Sözmen S. “EQUIP II (European Education Competences And Qualifications İn Home Care For Older People) Projesi Kapsamında Türkiye’de Evde Yaşlı Bakımında Çalışanların Nitelikleri Ve Mesleki Eğitim Durumları”. Akademik 2011 Geriatri Kongresi (Kongre Kitabı s:123-4), 25-29 Mayıs 2011, Antalya.(Sözel Bildiri)
- Tokem Y., Savaş S., Saraç F, Şahin S, Gümeli F., Fadıloğlu Ç, Akçiçek F. “Şimdinin Ve Geleceğin Yaşlıları Yaşam Kalitesini Nasıl Algılıyorlar?” Akademik 2011 Geriatri Kongresi (Kongre Kitabı s:178), 25-29 Mayıs 2011, Antalya.(Poster Bildiri)
- Savaş S., Saraç F, Tokem Y., Yalçın MA., Gümeli F., Akçiçek F. “Toplumda Yaşayan Bireylerde Öz Bakım Gücü Değerlendirmesi Ve Demografik Veriler İle İlişkisi”. Akademik 2011 Geriatri Kongresi (Kongre Kitabı s:192), 25-29 Mayıs 2011, Antalya.(Poster Bildiri)
- Tokem Y.“Sinüzal ve Atriyal Aritmiler” Türk Kardiyoloji Derneği Hemşire EKG Kursu, 24-26 Haziran 2011, Van
- Savaş S., Saraç F, Tokem Y., Gümeli F., Yalçın MA., Akçiçek F. “Bir Dakikalık Osteoporoz Risk Testi Ve Kantitatif Ultrasonografik Yöntem İle Kemik Mineral Yoğunluğu Tayini Arasındaki İlişki” Akademik 2011 Geriatri Kongresi (Kongre Kitabı s:190-1), 25-29 Mayıs 2011, Antalya.(Poster Bildiri)
- Uludağ S., Tokem Y. “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Ve Tükenmişlik Düzeyini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” 3.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir (Sözel Bildiri)
- Kardiyak Aciller: Acil Hemşiresinin Bilmesi Gerekenler. 1.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi 30 Eylül-2 Ekim 2011, Kuşadası
- “Kronik hastalıklarda yaşam şekli değişikliklerine uyum” 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
- Tokem Y., Uzun B. Bir huzurevinde kalan yaşlılarda algılanan sosyal destek ile boş zaman aktivitelerinin incelenmesi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.
- Tokem Y. Ünlü D. Yoğun bakım enfeksiyonlarında risk analizi ve yönetimi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)
- Çınar Yücel Ş., Tokem Y. Çalbay S. Romatoid artritli hastalarda uyku ve yaşam kalitesinin incelenmesi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)
- Tokem Y. Taşçı E. Hipertansiyonlu hastaların evde hastalık yönetimlerinin incelenmesi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)
- Tokem Y. Diyabetli hastaların hastalıkları hakkında bilgi edinmede interneti kullanma durumlarının incelenmesi. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)
- Tokem Y. Ünlü D., Mehrakula Z., Samancıoğlu S., Acinetobakter enfeksiyonunun yoğun bakımlarda önemi ve önlenmesine yönelik yaklaşımlar. 15.Ulusal Yoğun bakım Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, Çeşme, İzmir (Poster Bildiri)
- Ailesel Akdeniz Ateşi. Prof.Dr.Gürbüz Gümüşdiş IX.Ege Dahili tıp günleri kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 9-10 Nisan 2010, AKM, İzmir.
- Fadıloğlu Ç., Tokem Y., Çelik EŞ. "Huzurevinde kalan yaşlılarda kırılganlık düzeyleri ve etkileyen faktörler" Türk Geriatri 2010, 4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Crowne Plaza, İzmir (Poster Bildiri)
- Kardiyovasküler Hastalıklarda Hasta Eğitimi ve Uyumu" TKD Hipertansiyon, Lipit, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, 25-28 Şubat 2010, Kaya Artemis Resort Hotel , KKTC.
- Özel F., Tokem Y. Olgu Sunumu: Skleroderma (Sistemik Skleroz) 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010, Ilıca Hotel, İzmir (Poster Bildiri)
- Tokem Y. Parlar S. Özer S., Nakas D., Argon G. Romatoid Artritte Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanım Sıklığı, 11.Ulusal Romatoloji Kongresi, Romatoloji Hemşireliği Kursu, 13-14 Ekim 2010-Antalya (Sözel Bildiri)
- Y.Tokem, "Hipertansiyonda Algoritmalar" 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, 21-24 Ekim 2010.
- Tokem Y. Ani kardiyak ölüm: Defibrilasyon ve Kardiyoversiyonda Hemşirelik Bakımı. 5.Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 17-18 Eylül 2010, Eskişehir
- E38. Özel F., Tokem Y. Olgu Sunumu: Skleroderma (Sistemik Skleroz) 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010, Ilıca Hotel, İzmir. (Poster Bildiri)
- Tokem Y. Kalp Yetersizliği Bakım Yönetiminde Vaka Yönetimi. Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği 2010 Toplantısı, 19 Eylül 2010, Eskişehir
- Tokem Y. "Hipertansiyonda Algoritmalar" Panel: Kardiyovasküler Hastalıklarda Algoritmalar. 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Haliç Kongre Merkezi, Bişkek Salonu, İstanbul, 21-24 Ekim 2010.
- 2010, Tokem Y. "Kalp hastalıklarının yönetiminde bakım modelleri: Vaka Yönetimi" Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Kardiyovasküler Hemşirelik Ve Teknisyenlik Çalışma Grupları 2.Ortak Toplantısı, 23 Aralık 201
- Tokem Y. Ritim ve İleti Problemleri: Sinüzal ve Atriyal Disritmiler. 5.Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 19 Eylül 2010, Eskişehir
- Tokem Y. "Oral antidiyabetik ilaçlar ile ilgili çalışmalar". Diyabet tedavisi ve hemşirenin sorumlulukları: Kanıta dayalı gelişmeler paneli, VIII. Ege Diyabet Günleri, Diyabet Hemşireliği Kursu, 4 Kasım 2010, İzmir
- “Oral antidiyabetik ilaçlar ile ilgili çalışmalar”. VIII. Ege Diyabet Günleri, Diyabet Hemşireliği Kursu, 4 Kasım 2010, İzmir
- “Kalp hastalıklarının yönetiminde bakım modelleri: Vaka Yönetimi” Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Kardiyovasküler Hemşirelik Ve Teknisyenlik Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, 23 Aralık 2010, Erzurum.
- 'Hipertansiyonda Bakım Yönetimi'. Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı, Kardiyovasküler Hemşirelik Ve Teknisyenlik Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, 17-19 Aralık 2009, ADANA (Konferans)
- Disritmiler. Türk Kardiyoloji Derneği Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, 1-2 Şubat 2009, Kuşadası-Aydın (Eğitim Konferansı)
- Miyokard İnfarktüsü. Türk Kardiyoloji Derneği Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, 1-2 Şubat 2009, Kuşadası-Aydın (Konferans)
- Antikoagülanlar& Antiagreganlar. Türk Kardiyoloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı: Hemşire Güncelleme, Aydın, 31 Ocak 2009 (Konferans)
- Temel aritmiler ve İleti Bozuklukları:Sinüzal ve Atriyal Aritmiler./ İskemi, Zedelenme ve İnfarktüs. Türk Kardiyoloji Derneği, KVHTÇG, III.Hemşireler İçin EKG Kursu. 8-9 Mart 2009 Diyarbakır (Eğitim Konferansı)
- Kalp Yetersizliğinde Hastalığa Uyum Ve Rehabilitasyon. TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 10.Yıl Toplantısı, 15 Mart 2009, Çeşme –İzmir.(Panel)
- Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım Ve İzlem. TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 10.Yıl Toplantısı, 15 Mart 2009, Çeşme –İzmir.(Panel)
- Kardiyovasküler İlaçların Uygulanmasında Hemşirenin Sorumlulukları. VIII.Ege dahili tıp günleri 31 Mart-3 Nisan 2009, AKM, İzmir (Panel)
- Vaskülitler ve Hemşirelik Bakımı, Prof.Dr.Gürbüz Gümüşdiş, X.Ege Romatoloji Günleri, Romatoloji Hemşirelik Günleri, 23-26 Nisan 2009, Marmaris, Muğla. (Konferans)
- Romatoid Artritli Hastaya Bütüncül Yaklaşım, Romatoloji Hemşireleri Derneği 2.Bahar Toplantısı, 22-24 Mayıs 2009, Abant-Bolu (Konferans)
- Şimşek N., Tokem Y., Argon G. Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda algılanan yaşam kalitesinin incelenmesi. 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2009, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul (E-poster)
- Tokluk Kan Şekeri: Önemi ve Kardiyovasküler Sisteme Etkileri.VII.Ege Diyabet Günleri Kursu, Diyabet Hemşireliği kursu, 11-13 Kasım 2009, AKM, İzmir (Panel)
- 'İlkyardım'. Aile Okulu Projesi, Bornova Evrenesoğlu İlköğretim Okulu , Bornova-İzmir. 14 Ocak 2008 (Konferans)
- 'İlkyardım ve Temel İlkeleri', Melik Tuncay İÖO. Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi, 23 Ocak 2008 (Konferans)
- 'Romatolojik Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım'. I.Temel Romatoloji Hemşireliği Kursu, İstanbul, 27-28 Mart 2008 (Konferans)
- 'Behçet hastalığı ve Hemşirelik Yönetimi'. Prof.Dr.Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi, 1-4 Nisan 2008, Atatürk Kültür Merkezi,İzmir (Panelist)
- 'İlkyardım'. Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu işbirliği ile Aile Okulu Projesi, Bornova Kordon Birlik İlköğretim Okulu, Bornova-İzmir.19 Mart 2008 (Konferans)
- 'Romatolojide Hemşirenin Rolü'. IX.Ulusal Romatoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2008, Antalya. (Panelist)
- 'Koroner Yoğun Bakımda Aritmi İzlemi'. XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2008, İstanbul. (Konferans)
- Tokem Y., Solak Z.A., Yıldırım Y., Fadıloğlu Ç. Astımlı Bireylerin Tamamlayıcı Alternatif Tedavileri Kullanım Durumlarının İncelenmesi. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya. (Sözel Bildiri)
- Kızıl F. Tokem Y. "Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Ve Ağ Kaynakları İçerisinde Eğitimcilerin Yeri Ve Etkileyen Faktörler" 7.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 25-27 Haziran 2008, İstanbul.(Poster Bildiri)
- Parlar S., Argon G., Tokem Y. Romatoid artrit ve osteoartritli hastaların kullandıkları ağrı giderme yöntemlerinin incelenmesi, 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya.(Poster Bildiri)
- Aktar A., Saruhan A., Tokem Y. Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Geçmiş Yaşam Deneyimlerinin Distres Üzerine Etkileri Ve Hastaların Uyum Durumları. XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Ekim 2008, İstanbul (E-Poster)
- Antikoagülanlar&Antiagreganlar. Türk Kardiyoloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı 22-23 Kasım 2008, Kayseri (Panelist)
- Yıldırım YK, TOKEM Y, Bozkurt N, Fadıloğlu Ç, Uyar M, Uslu R. Kanserli Hastalarda Memorial Semptom Tanılama Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik Çalışması. 9. Ulusal Ağrı Kongresi, 16-19 Mayıs 2007 İstanbul.
- Erkin Ö., TOKEM Y. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Aktivitelerini Algılamaları ve Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri, 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 26-29 Haziran 2007, İstanbul.
- Fadıloğlu Ç., Tiraki Z., TOKEM Y., Obes Bireylerde Beden Benlik Algısı İle Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 9.Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya.
- 2007, Fadıloğlu Ç., Tiraki Z., TOKEM Y., Obez Hastalarda Beden Benlik Algısı Ve Beslenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9.Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya.(Poster Bildiri)
- Oksel F., Yargucu F., TOKEM Y., Romatoid Artritli hastalarda sosyoepidemiyolojik faktörlerin yaşam kalitesine etkisi, Ulusal Romatoloji Kongresi Romatoloji 2007, 1-5 Eylül 2007, Antalya.(Poster Bildiri)
- 2007, Fadıloğlu Ç., Gökçe F., Tokem Y. Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya. (Sözel Bildiri)
- Fadıloğlu Ç., TOKEM Y., Özçelik H., Güngör N., Dedeli Ö. Kanser Hastalarında Biyolojik Ajanların Kullanılması İle İlgili Hemşirelerin Bilgi Ve Davranışlarının İncelenmesi. Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2007. Çeşme-İzmir. (Poster Bildiri)
- 'Temel Yaşam Desteği', Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 18 Aralık 2007.(Konferans)
- 'ARDS, Solunum Yetmezliği, Pnömoni, Pulmoner Emboli', Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 26 Aralık 2007.(Konferans)
- Akut Koroner Sendromlarda Hemşirelik Bakımı. Türk Kardiyoloji Derneği 5.Bölgesel Eğitim Toplantısı: Ege Bölgesi 2007 Güncelleme: Kardiyoloji Hemşireliği. 15-16 Aralık 2007 Çeşme, İzmir.
- 'Akut Koroner Sendromlarda Hemşirelik Bakımı" Türk Kardiyoloji Derneği 5.Bölgesel Eğitim Toplantısı: Ege Bölgesi 2007 Güncelleme: Kardiyoloji Hemşireliği 15-16 Aralık 2007 Çeşme, İzmir. (Panelist)
- Erişkinde Astım, VI.Ege Dahili Tıp Günleri İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu. 25-28 Nisan 2007 İzmir.
- İlkyardım, Osmangazi İlköğretim Okulu, 19 Ocak 2007, Bornova-İzmir
- İlkyardım, Aile Okulu Projesi kapsamında Reşat Nuri Güntekin İÖO, 22 Mart 2007.
- Solunum Sistemi Problemi Olan Hastanın Tanılanması, Türk Toraks Derneği Okulu Merkezi Kursları, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, 28-30 Mayıs 2007, İzmir
- Onkolojide Vaka Yönetimi, Onkoloji Destek Bakım Ünitesi 2006-2007 yılı Hemşirelik Grubu Aktivite Programı kapsamında. 2 Şubat 2007, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Seminer Salonu. İzmir (Konferans)
- TOKEM Y., Argon G., Keser G. Romatoid Artritli Bireylerin Bakımında Vaka Yönetimi Modelinin Etkililiğinin İncelenmesi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006 Antalya (SÖZEL BİLDİRİ)
- Evde Bakımda Etik. 1.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006. İzmir. (Panelist)
- İlkyardım, Yerel Gündem 21 Aile Sağlığı Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Konak İlçesi Güney Mahallesi Projesi Eğitim Programı Kapsamında, Ziya Gökalp İÖO, 02.05.2006, İzmir.
- 2006, İlkyardım, Osmangazi İlköğretim Okulu, Aile Okulu Projesi Kapsamında. 17 Ocak 2007, Bornova-İzmir
- Romatoid Artritli Hastalarda Multidisipliner Bakımın Uzun Süreli Etkileri-Maliyet Etkili Modeller. Romatoid artritli hastanın Yönetimi paneli kapsamında. 8.İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 14-17 Eylül 2006, Antalya.
- Yaşlılık ve Etik, İleri Geriatri Hemşireliği Kursu, V.Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 19-22 Nisan 2006, AKM, İzmir.
- İlkyardım, Aile okulu Projesi Kurs Programı Yeşilova Halil Atilla İÖO. 31.05.2006
- İlkyardım, Uzun Mehmet İÖO, Aile Okulu Projesi kapsamında. 24 Aralık 2006, Bornova-İzmir (Konferans)
- İlkyardım, Aile Okulu Projesi Kurs Programı Çamdibi Yıldırım Beyazıt İÖO., 05.05.2006, Bornova-İzmir.(Konferans)
- Avrupa Resusitasyon Konseyi (ERC) 2005-Resusitasyon Kılavuzu, V.Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 19-22 Nisan 2006, AKM, İzmir.(Panelist)
- TOKEM Y. Fadıloğlu Ç, Gökçe F. Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin ve Yakınlarının Erken Dönemde Evde Uyguladıkları Girişimlerin İncelenmesi. 22.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya. (Sözel Bildiri) (TKD Arşivi, Suppl 1, S:14)
- Ekici G. TOKEM Y. Fadıloğlu Ç. Hemşirelik öğrencilerinin cinselliğe bakış açılarının benlik saygılarıyla karşılaştırılması. IV.Ege Dahili Tıp Günleri, 13-16 Nisan 2005, AKM, İzmir. (Sözel Bildiri)
- Fadıloğlu Ç. Cin S. TOKEM Y. Kuzeyli Yıldırım Y. Kemoterapi uygulanan kanserli hastaların özbakım gücünün belirlenmesi. XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (Sözel Bildiri)
- Fadıloğlu Ç. Cantilav Ş. Kuzeyli Yıldırım Y. TOKEM Y. Meme kanseri tanısı almış kadınlarda umutsuzluk düzeyinin baş etme davranışlarına etkisi. XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (Sözel Bildiri)
- TOKEM Y. "Onkolojik Obstrüktif Aciller ve Hemşirelik" konulu panel kapsamında "Kardiyak Tamponad ve Hemşirelik Yönetimi" konulu sunum(21 Nisan 2005). XVI.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya
- 2005, TOKEM Y. Temel Yaşam Desteği, İlkyardım ve Uygulaması . Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi, Çocukları Koruma Vakfı ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu işbirliği ile hazırlanan Yaşlı Bakım Kursu kapsamında (Konferans + Uygulama sorumlusu)
- Balcılar A, TOKEM Y, Esen A "Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Durumları ile Sigara Konusunda Öğrenciye Yaklaşımlarının İncelenmesi", III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 29-30 Nisan 2004, Edirne.
- Fadıloğlu Ç, TOKEM Y, Yıldırım Y, Tezer E. "Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Davranışları", III.Ulusal Geriyatri Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Marmaris.
- TOKEM Y. Akyol A. Argon G. Romatoid Artritli Bireylerin Özbakım Aktivitelerinde Yetersizlik Düzeylerinin İncelenmesi, Romatoloji 2004, 31 Ekim- 3 Kasım 2004, Antalya. (Poster Bildiri)
- TOKEM Y. Keser G. Argon G.Romatizmal Hastalıkların Yönetiminde Multidisipliner Ekip İçinde Romatoloji Hemşirenin Rolü, Romatoloji 2004, 31 Ekim- 3 Kasım 2004, Antalya. (Poster Bildiri)
- Bengü N, Sucu G, TOKEM Y, Çelikli S, Erdoğan S "Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri" Uluslar Arası Katılımlı I.Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 26-30 Haziran 2004, Antalya.(Poster Bildiri)
- Durmaz Akyol A, Kuzeyli Yıldırım Y, TOKEM Y, Kocaman Sağduyu A. 'Multiple Sklerozlu Hastalarda Yorgunluğun Yaşam Kalitesie Etkisinin İncelenmesi', VI.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-19 Eylül 2004, Antalya. (Poster Bildiri)
- Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, TOKEM Y "Yaşlı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi" I.Yaşlı Sağlığı Kongresi, 7-10 Nisan 2004, Antalya.(Poster Bildiri)
- Fadıloğlu Ç, TOKEM Y. 'Geriyatrik Tanılamada Kullanılan Hemşirelik Modelleri', III.Ulusal Geriyatri Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Marmaris.(Poster Bildiri)
- TOKEM Y. "Hemşirelikte Toplumsal Duyarlılık" Paneli kapsamında "Toplumsal Duyarlılık Nedir? Nasıl Geliştirilir?" konulu panel sunumu: Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 11 Mayıs 2004, E.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Anfisi, İzmir
- TOKEM Y. "Diyabetli Hastanın Hemşirelik Tanılaması", III. Ege Dahili Tıp Günleri, Diyabet Hemşireliği, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir (Panelist)
- TOKEM Y. "Vaka Yönetimi", III. Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir (Konferans)
- TOKEM Y. "Diyabetes Mellitus ve Beslenme", III. Ege Dahili Tıp Günleri, Diyabet Hemşireliği, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir (Panelist)
- TOKEM Y. "Acil Serviste Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hasta Ve Hemşirelik Yaklaşımları" (26.11.2004), Klinik Uygulamalar Paneli-3: 7.Acil Tıp Sempozyumu & 3.Acil Hemşireliği Sempozyumu 24-27 Kasım 2004, Gaziantep. (Panelist)
- Fadıloğlu Ç. TOKEM Y. Yeşilbalkan Ö. Kuzeyli Yıldırım Y. Özer S. "Diyabetik Yaşlılarda Ayak Sorunlarının İncelenmesi": II.Ulusal Geriatri Kongresi:21-24 Ekim 2003, Antalya.
- TOKEM Y. Esen A. "İç Hastalıkları Kongresinde 5.Yıla Girerken" 5.Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 26-30 Eylül 2003, Antalya.(Sözel Bildiri)
- Fadıloğlu Ç. TOKEM Y. Palyatif Bakımda Hemşirenin Rolü: VII. Ulusal Kanser Kongresi:23-27 Nisan 2003, Antalya.(Poster Bildiri)
- TOKEM Y: Karadakovan A: "Yaşlı Bireylere Verilen Bireyselleştirilmiş İlaç Eğitimi Programının İlaç Yönetimleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi": II.Ulusal Geriatri Kongresi, 21-24 Ekim 2003, Antalya.(Poster Bildiri)
- TOKEM Y."Romatoid Artrit ve Hemşirelik Bakımı"5. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 29 Eylül 2003, Belek-Antalya, 26-30 Eylül 2003
- TOKEM Y: Esen A. "Acil Dahiliye-Triyaj-Hemşirelik" : IV.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: 25-29 Eylül 2002, Antalya.
- Fadıloğlu Ç: TOKEM Y. "Geriyatrik Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü": I.Geriyatri Kongresi:31 Ekim- 3 Kasım 2002, Antalya.
- Fadıloğlu Ç: TOKEM Y.: Yıldırım Y.: 'Diyaliz Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olma Durumlarının Saptanması" IV.Diyaliz, Hipertansiyon Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi:17-21 Eylül 2002, Antalya.(Poster Bildiri)
- Fadıloğlu Ç.: Yıldırım Y.:TOKEM Y. Diyaliz Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: IV.Diyaliz, Hipertansiyon Ve Transplantasyon Hemşireliği, Kongresi, 17-21 Eylül 2002, Antalya.(Sözel Bildiri)
- Fadıloğlu Ç.: TOKEM .: Yıldırım Y.: Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Sosyal Ağ Ve Sosyal Destek Sistemlerinin İncelenmesi, IV.Diyaliz, Hipertansiyon Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi:17-21 Eylül 2002, Antalya.(Sözel Bildiri)
- TOKEM Y. "Diyabetle İlgili Araştırmalar", Hemşireler İçin Diyabet Eğitim Programı, 11 Nisan 2002, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu İzmir
- 2000, TOKEM Y, Bahar Z, Özcan A. Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Uygulanan Bireysel Danışmanlık, Grup Eğitimi ve Yürüyüş Programının Bakım Sonuçlarına Olan Etkisinin İncelenmesi:VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum. (Poster Bildiri)
- Standart Bakım Planı ve Klinik Ortamda Kullanımı", 12 Mayıs 1999, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, İzmir. (Panel)

Books (11 entries)- Fadıloğlu Ç., Tokem Y. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi, İzmir Güven Tıp Kitabevi, Ada Ofset Basım, 2008, Birinci Baskı. (ISBN:978-975-6240-29-8)
- İlkyardım. İçinde: (Eds: Esen A., Parlar S., Sarıkaya Karabudak S., Özçelik H., Er S.) Aile Okulu, Birleşik Matbaacılık Ltd.Şti. İzmir, 2007, ss:139-145. (Kitap Bölüm Yazarlığı)
- Solunum Problemi Olan Hastanın Tanılanması. İçinde: Türk Toraks Derneği Okulu Merkezi Kursları, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği, İzmir,2007.
- TOKEM Y. Evde Bakımda Etik. İçinde:(Edit. Fadıloğlu Ç, Doğan F.Ertem G.) Evde Bakım, Meta Basım, İzmir, 2006, s:37-54.(Kitap Bölüm Yazarlığı)
- TOKEM Y. Yaşlılık ve Etik, İçinde: (Edit:Fadıloğlu Ç.) İleri Geriatri Hemşireliği, Meta Basım, İzmir-2006, s:49-62.(Kitap Bölüm Yazarlığı)
- 2004, Romatoid Artritle Yaşamak-Hasta Eğitim KitapçığıI
- 2004, Romatoid Artritte Hemşirelik Yönetimi
- Y.TOKEM: "Diyabet Yönetiminde Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Hemşirelik Yaklaşımları" İçinde: Diyabet Hemşireliği (Editör Prof.Dr.Çiçek Fadıloğlu) Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir-2004. s:39-53.(Kitap Bölüm Yazarlığı)
- Y.TOKEM: "Vaka Yönetimi" İçinde: Kronik Hastalıklarda Bakım-III (Editör Prof.Dr. Çiçek Fadıloğlu): Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir-2004. s:63-70.(Kitap Bölüm Yazarlığı)
- Y.TOKEM: "Diyabetli Hastanın Hemşirelik Yönetimi" " İçinde: Diyabet Hemşireliği (Editör Prof.Dr.Çiçek Fadıloğlu) Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir-2004. s:173-182.(Kitap Bölüm Yazarlığı)
- 1998, Miyokard İnfarktüsü Hasta Eğitim Kitapçığı

Finished Research Projects (1 entries)- Araştırma Projesi, TOKEM Y. Argon G. Romatoid Artritli Bireylerin Bakımında Vaka Yönetimi Modelinin Etkililiğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu(Proje No:2005-HYO-02)
Memberships of Professional Associations (5 entries)- Acil Hemşireleri Derneği (Denetleme Kurulu Üyesi)
- Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions
- Romatoloji Hemşireleri Derneği (Araştırma Komisyonu Başkanı)
- Türk Kardiyoloji Derneği (KVHTÇG Yönetim Kurulu Üyesi:2008-Devam)
- Türkiye Acil Hemşireleri Derneği
Granted Prizes (6 entries)- 2011, European Society of Cardiology Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professionals Travel Grant Award
- 2008, Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2007, 9.Ulusal Iç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi (Birincilik Ödülü)
- 2007, 2nd International Nursing Conference in Kosovo & 2nd European Nursing Student Congress. (Birincilik)
- 2006, Doktora tezi TC. Başbakanlık tarafından en iyi ilk 100 proje kapsamında değerlendirilmiştir
- 2004, İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi Hemşirelik Oturumları (Üçüncülük Ödülü)