Akademik BilgilerMUSTAFA ERGÜL
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- Telefon: 232 388 4000 / 2705, İş Telefonu
- Web sayfası: http://www.agr.ege.edu.tr/depts/zootekni/ergul.html
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1963
- Doktora: E.Ü.Ziraat Fak.İzmir, Türkiye, 1969
- Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1973
- Profesörlük: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1984

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Ziraat Fak Dış İlişkiler Kom. Üyeliği, 1977-1978
- Ziraat Fak. Yayın Kom. Üyeliği, 1974-1980
- Ziaat Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1974-1976
- Bölüm Laboratuar Sorumlusu, 1970-1985
Other Professional Activities (2 entries)- Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Fahri Üyeliği, 1996-In Progress
- Hayvan Besleme Bilim Derneği Üyeliği, 1991-In Progress
Research Interests- Yemler ve Hayvan Besleme (5011500)
- Hayvan Besleme (5011501)
- Yem Teknolojisi (5011502)
Indexed Journal Publications (14 entries)- 2005, Basmacıoğlu,H., H.O., M.Ergül, R.C., Y.B.: Effect of Dietary Esterified Glucomannan on Performance, Serum Biochemistry and Heamatology in Broilers Exposed to Aflatoxin. Czech. Anim. Sci. 50(1) 31-39
- 2005, Basmacıoğlu,H., M.Ergül: Research on the Factors Affecting Cholesterol Content and Some Other Charecteristics of Eggs in Laying Hens: The Effects of Genotype and Rearing System. Türk. Journal Vet. and Anim. Sci. 29, 157-164
- 2004, Basmacıoğlu,H.,Ö.T.,M.Ergül: The Effect of Oregano and Rosemary EssentialOils or Alpha-Tocopheryl Acetate on Performance and Lipid Oxidation of Meat Enriched with n-3 PUFA's in Broilers. South Afr. Journal of Anim. Sci. 34(3),197
- 2004, Bozkurt,M.,H.B.,M.Ergül: Effect of Dietary Concentration Meat and Bone Meal on Broiler Chickens Performance. Int. Journal of Poultry Sci. 3(11), 719-723
- 2003, Basmacıoğlu,H., M.Ergül, K. Karaayvaz:Effect of Bacteria and Enzyme Mixture Inoculant on Quality and Feeding Value of Maize Silage.,J. Appl.Anim. Res.24/1
- 1994, Ergül,M.Austausch von Sojaschrot gegen Bier-/Melassehefe in Sonnenblumaenreichen Broilerrationen mit und ohne Fischmehl. Landbauforschung Völk. H.3 s.267-273
- 1989, Ergül.M.,And Vogt.H.,Replacing Fishmeal With Brewer's Yeas tin Broiler Ration With High Lewels of Cottonseed Meal and Sunflowerseed Meal.Animal Research and Develop.Vol.30,Say.:107.
- Ergül.M.,:Austausch Von Fischmehl Gegen Bierhefe İn Broilerrationen Mit Hohem Anteil An Baumwollsaat-und Sonnenblumenextraktionschrot.Landbauforschung Völkenrode H.3,211-219.1988
- 1984, Ergül,M.And Vogt,H.:Replacement of Fishmeal By Bacterial Bioprotein İn Broiler Rations With a High Cottanseed Meal and Sunflower Meal Content.Animal Research and Develop.Vol.20,Say.79-
- 1983, Ergül,M.,Und Vogt,H.,:Ersatz Von Fischmehl Durch Bakterien Protein (Probion)İn Rationen Mit hohen Antell An Baumwollsaat-und Sonnenblumen Extraktionschrot.Landbauforschung-Volkenrode,33, H.2..
- Ergül,M.,:Untersuchungen Über Den Gehalt An Verfügbaren Lysin İn Türkischen Fischmehlen Bei Unterschiedlichen Lagerunsbedingungen.Zeitschrift Tierphys,Tierern.Und Futtermittelkunde B.44,H.4-5,252-255,1980
- Ergül.M.,Und Schulz,E.,:Bewertung Von Einzellerprotein (SCP) Und Dessen Erganzungswirkung Mit Anderen Futtermitteln,Landbauforschung Völken rode,H.2,87-92,1980
- Ergül,M.,Mikroben Protein Für Die Tierernahrung.Umschau İn Wissenschaf tu.Technik,H.11,331-332,1977
- Ergül,M.,Schiller,K.,Uber Den Ernahrungspysiologischen Wert Von Baumwallsaalrückstanden,Landbauforschung Völkenrode,H.2,113-11,1971

Publications in Non-Indexed Journals (44 entries)- 2005, Ergül, M.: Yemlerde "Dioksin" Sorunu. Hasad Hayv. S.243, Sy.52
- 2004, Ergül, M.: Yem Mikrobiyolojisi. Hasad Hayv. S.7, Sy.21
- 2004, Ergül, M.: Yemlerin Mikrobiyal Bozulma Nedenleri. Hasad Hayv. S.8, Sy.32
- 2004, Ergül, M.: Kuruotlarda Mikrobiyal Bozulma. Hasad Hayv. S.11, Sy.16
- 2003, Ergül, M.: İklim Koşullarının Yem Kaynakları ve Niteliği Üzerine Etkisi. Hasad Hayvancılık, S.2, Sy.19
- 2003, Ergül,M.: Bitkisel ve Hayvansal Gıda Üretimi Yan Ürünlerinin Yem Olarak Değerlendirilmeleri Üzerine Son Görüşler. Hasad Hayv. S.3, Sy. 22
- 2003, Ergül, M., H.Basmacıoğlu: Yemek Atıklarının Yem Olarak Kullanılma Olanakları. Bilimsel Gıda, S.2, Sy.20
- 2003, Ergül, M.: Yemin Tadına Etki Eden Maddeler. Hasad Hayv.,S.4, sy.13
- 2003, Ergül, M.: Karma Yemlere Et ve Et-Kermik Unu Karıştırma Sorunu. Hasad Hayv. s.6, Sy.26
- 2002, Ergül,M.: Pelet Yem Boyutunun Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi.Hasad,200, Sy.52
- 2002, Ergül,M.: Karma Yemlerin ve Karma Yem Hammaddelerinin Silolanmasında Dikkat edilecek Hususlar.Yem Magazin,30, Sy.31
- 2002, Çapçı,T.,..M.Ergül,..:Domates Posasının Broyler Altlığı İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri. Zir Fak Der. C39, No1, Sy.55
- 2002, Ergül,M.: Yemlerin En Doğalı: Süt. Hasad, S.209, Sy.61
- 2002, Basmacıoğlu, H.,M.Ergül: Silaj Mikrobiyolojisi. Hayv. Üretim,43(1) Say.12
- 2002, Basmacıoğlu, H.ve M.Ergül : Yemlerde Bulunan Toksinler ve Kontrol Yolları. Yem Magazin, 31, Sy
- 2001, Ergül,M.:Gevişgetirenlerde Yem ve Yemelemeye Bağlı Metabolik Aksaklıklar, Hasad,193,Sy.60
- 2000, H.Basmacıoğlu, M.ERGÜL: Yumurta tavuklarında yumurtanın...Hasad,S.178,Say.44
- Yüzbaşıoğlu,Ü.,M.Ergül: İzmirdeki Bazı Yem Fabrikalarında Üretilen Değişik Türden Karma Yemlerin Enerji İçerikleri Üzerinde Bir Araş. Yem Magazin,S.22,Sf.34 1999
- Bozkurt,M.,V.Ayhan,M.Ergül: Farklı Düzeyde Enerji-Protein İçeren Toz,Granül ve Pelet Formdaki Yemlerin Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Etkileri Yem Magazin,S.21, 1999
- Ergül,M.: Hayvanlarda Modernizasyonun Getirdiği Davranış Ve Beslenme Aksaklıkları Hasad, S.170,Sf.38 1999
- Ergül,M. ve ark.: İzmirdeki Bazı Yem Fabrikalarının Öğütme ve Karıştırma İşlevleri Üzerien Bir Araşt. Yem Magazin. S.20,Sf.30 1998
- Ergül,M.: Yem ve Yemlemeye Bağlı Bazı Organ Aksaklıkları Hasad, S.153,Sf.54, 1998
- Ergül,M.: Pelet Yem Üretiminde Soğutma ve Önemi Yem Magazin,S.19,Sf.56 1998
- Ayhan,V.,A.Alçiçek,M.Ergül: Silajlık Mısıra Broiler Altlığı İlavesinin Silaj Kalitesi ve Yem Değeri Üzerine Etkisi Hasad, S.162,Sf.38 1998
- Ergül,M.: Yem İle Hayvan Sağliği Arasındaki İlişkiler Hasad, S.143, Sf. 32, 1997
- Ergül,M.: Çevre Sağlığı ve Hayvan Beslemede Yeni Yem Kaynakları Yem Magazin, S.16, Sf. 38 , 1997
- Ergül,M.: Yemlerde Biyolojik Kökenli Zararlılar ve Etkileri Hasad, S.144-145,Sf 60,1997.
- Ergül,M.: Yemlerde Tarımsal İlaç Bulaşımı ve Etkileri Hasad, S.147,Sf. 39,1997
- Ergül,M. : Çevre Kirliliği Olarak Toz ve Dumanın Yem ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkisi Hasad. S. 133. Sf. 21, 1996
- 1995, Ergül,M.: Yem Mikroskopisi Yem Magazin, S.10, Sf.31
- Ergül,M.: Karma Yemlerde Karışım Stabilitesi Hasad. S.119,Sf.40, 1995
- Ergül,M.: hayvan Beslemede Su'yun Önemi ve Su Tüketimine Bağlı Aksaklıklar Hasad, S.120, Sf. 26 , 1995
- 1994, Ergül,M.: Yemlerin Öğütülme Derecesinin Hayvan Üzerindeki Etkisi Hasad, S.115, Sf. 36-37
- 1994, Ergül,M.: Arpa Esasına Dayalı Etlik Piliç Rasyonlarında Anzim Kullanımının Etkisi Üzerinde Bir Araş. Hasad, S. 113, Sf. 26-29
- Ergül,M.:Yem Tüketimini Etkileyen İç ve Dış Etkenler.Hasad.Sayı:106,14-17,1994
- Ergül,M.,Tarım Hayvanlarında Besleme Aksaklıkları Çiftçi ve Köy Dünyası,Sayı:102,18-21,1993
- Ergül,M.,Yüksek Miktarlı Ayçiçeği Tohumu Küspeli,Balık Unu İçeren ve İçermeyen Broyler Rasyonlarında Soya Küspesi Yerine Bira Ve Melas Mayası Kullanılma Olanakları.Hasad.Sayı:94,21-28,1993
- Ergül.M.,Yelmen,S.,Kovan,Ö.,Kasaplık Piliç Karma Yemlerinde Farklı Protein-Enerji Düzeylerinin ve Yem Formunun Canlı Ağırlık Artışı ve Yem Tüketimine Etkisi.Hasad.Sayı:96,44-50,1993
- 1992, Ergül,M.: Karma Yemde Dehomojenizasyon Yem Magazin. S.4, Sf. 22-23
- Ergül,M.,Akkan.S.,Koçak.Ç.,Yumurta Tavuklarında Büyütme ve Verim Dönemlerindeki Sınırlı Yemlemenin Yumurta Verim ve Niteliğine Etkisi.Çiftçi ve Köy Dünyası.C-8,Sayı:85,18-23,1992
- Ergül,M.,Geviş Getirenlerde Yem Tüketimi,Yem Magazin Sayı:2,29 31,1992
- Ergül,M.,Hangi Tür Değirmen.Çekiçli mi Valzli mi? Yem Magazin,Sayı:3,40-43,1992
- Ergül.M.,Kümes Kanatlılarında Yem Tüketim Davranışları Yem Magazin Sayı:1,46-49,1991
- Ergül.M.,Yüksek Çevre Sıcaklığının Kanatlı Hayvanların Değişik Özelliklerine Etkileri.Çiftçi ve Köy Dünyası C-6,Sayı 64,11-16,1990

International Conference Proceedings (10 entries)- 2003, Basmacıoğlu,H.,H.Oğuz, M.Ergül: Effect of Esterified Glucomannan on Aflatoxicosis in Broilers,I-Performance Prameters,14.Euro.Symp.on Poultry Nutr.,Norway
- 2000, Basmacıoğlu,H.,M.Ergül: Yumurta Tavuklarında Uluslar arası Hayn: Besl.Kongr. Isparta
- 2000, Basmacıoğlu,H.,M.Ergül:Yemlerde Salmonella.. Uluslararası Hayv.Besl.Kongr.-Isparta
- 2000, Ergül,M. :Yem Zararlıları ve Etkileri.Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi -4-6 Eylül/ Isparta
- Ayhan,V.,A.Alçiçek, M.Ergül:Einfluss von Broilereinstreu Einsatz auf die Silagequalitat und den Futterwert von Grünmais. VI. Symp. Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler . 17.09/2.10.1999 Giessen
- 1999, Çabuk,M.,..M.Ergül, S.Akkan: Yumurta ve Piliç Etlerindeki Omega-3 Yağasitlerinin Artırılma Olanakları. Uluslararası Hayv. Kong. 21-24 Eylül/İzmir
- 1995, Özen,N.,M.Ergül:Utilizing Cotton Seed Meal ın Poultry Diets in Turkey. 10th European Symp.on Poultry Nutr. 15-19 Oct. Antalya
- 1992, Ergül,M.,und Vogt,H.,Ersatz Von Fischmehl Durch Bakterien-und Hefeprotein İn Broiler Rationen Mit Hohem Anteil An Baumwollsaat und Sannenblumenextraktionsionsschrot Wiss.Ergebnisse...1989 İzmir (Çağrılı)
- Ergül,M.,Ayhan,V.,Öğretmen,T.,Hayvancılık ve Çevre.1.Uluslararası Çevre Koruma Simpozyumu.8-6.1991,İzmir(Çağrılı)
- 1975, Ergül, M. :Die Verwendungsmöglichkeiten von Baumwollsaatrückstanden im Broilermischfutter.

National Conference Proceedings (12 entries)- 2003, Kırkpınar,F.,M.Ergül:Pamuk Tohumu Küspesinin Yem Olarak Kullanılması, Pamukta Eğitim Sem., Ebiltem-14-17 Ekim.
- Ergül,M.,V.Ayhan,B.Fidan:Bazı Tavukçuluk İşletmelerindeki Karma Yem Üretim Tesislerinin Teknik Özellikleriyle Üretilen Karma Yemin Fiziksel ve Kimyasal Yapıları Üzerinde bir Araş. Ege Böl. I.Tarım Kong. 7-11/09/1998 Aydın
- Yem Değerini Artıran Termik İşlemler Hayvancılık/96 Kong. 18-20/09/1996 İzmir
- Ayhan.V.,M.Ergül, C.Akdeniz,N.Sungur:Farklı Partikül Büyüklüğünde Üretilmiş Değişik Formdaki Karma Yemlerin Broyler Performansı Üzerien Etkisi. 1.Ulusal Zootekni Bilim Kong. 5-7/2/1996-Antalya
- Ergül,M.,V.Ayhan:Öğütmenin Değirmen ve Karma Yem Özellikleriyle Hayvan Üzerindeki Etkileri TUYEM III 1-2/04/1996 Ankara
- Ergül,M. ve ark.:Batı Anadolu Karma Yem Sanayiinin Durumu ve Sorunları Üzerinde Bir Araş. Türkiye Hayv.Yapısal ve Ekonomik Sorunları Simp.27-29/09/1995
- Basmacıoğlu,H.,M.Ergül, V.Ayhan:Etlik Piliç Yem Karmalarında Balık Unu Yerine Tek Hücre Proteini Kullanım Olanakları 9.Kükem Kong. 20-22/09/1995
- 1992, Ergül,M.,Akkan,S.,Koçak,Ç.,Yumurta Tavuklarında Büyütme ve Verim Dönemlerinde Sınırlı Yemlemenin Yumurta verim ve Kalitesine Etkisi.Tavukçulukta Verimlilik Simpozyumu,26-27 Ekim,İzmir,(Çağrılı)
- Ergül,M.,Ayhan,V.,Alçiçek,A.,Yemlerde Bulunan Bazı Mikroorganizmaların Yem Kalitesi ve Kanatlı Hayvanlar Üzerine Olan Etkisi.Tavukçulukta Verimlilik Simpozyumu,26-27 Ekim,1992,İzmir(Çağrılı)
- Akyıldız,R.,Ergül,M.,Zincirlioğlu,M.,Gürbüz,D.,Türkiye'de Karma Yem Üretimi ve Teknolojisi.Iı.Hayvancılık Kongresi 17-19 Haziran,1991(Çağrılı)Ankara.
- Ergül,M,:Pamuk Tohumu Küspesi ve Kapçığın Yem Olarak Kullanımı.Tyuap Semineri:22-30Ekim,1991,(Çağrılı)İzmir.
- Ergül,M.,Karma Yem Üretim Teknolojisi ve Kullanım Sorunları.Ziraat Müh.3.Teknik Kongresi.8-12 Ocak1990 Ankara,(Çağrılı)

Books (8 entries)- 2005, Ergül,M.: Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi. 3:Basım(Yeniden Düzenlenmiş)E.Ü.Basımevi, No:384
- 2002, Ergül,M.:Yemler Bilgisi, IV.Basım,Değiştirilmiş,346 Sf., E.Ü.Z.Fak.Ofset,487
- 1997, Ergül, M.:Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, 318,III. Baskı
- 1994, Ergül, M.:Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi, 280,II.Baskı E.Ü.Basımevi, Yayın No:384
- 1993, Ergül, M.: Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, 318, E.Ü.Ziraat Fak. Ofset Basımevi,II. Baskı, Yayın No:487
- 1988, Ergül,M.:Yemler Bilgisi ve Teknolojisi,318,E.Ü.Basım Evi, I. Baskı, Yayın No=487
- Ergül,M.:Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi,155,E.Ü.Ziraat Fak.Ofset Basımevi,1984.Yayın No:384
- 1978, Ergül,M.,Bulgurlu,S.:Yemlerin Fiziksel,Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları.176.E.Ü.Matbaası,Yayın No:127

Finished Research Projects (11 entries)- 2001, Araştırma Projesi, Ergül,M. ve A.Alçiçek: Alternatif Yem kaynağı Olarak Kanatlı Altlığı.. Mak.Pr.1998/ZRF033/1
- Araştırma Projesi, Bozkurt,M.,V.Ayhan,M.Ergül: Farklı Düzeyde Enerji-Protein İçeren Toz.Granül ve Pelet Formdaki Yemlerin Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Etkileri Yem Magazin,S.21 1999
- 1998, Araştırma Projesi, Ayhan.V.,A.Alçiçek,M.Ergül: Silajlık Mısıra Broiler Altlığı İlavesinin Silaj Kalitesi ve Yem Değeri Üzerine Etkisi. Proje 96ZRF052 Hsad,S.162,Sf.38
- 1997, Araştırma Projesi, Ergül,M. ve Ark.: İzmirdeki Bazı Yem Fabrikalarının Öğütme ve Karıştırma İşlevleri Üzerine Bir Araş. Proje 96 ZRF 054 Yem Magazin,S.20,Sf.30
- Araştırma Projesi, Ergül,M. ve ark.: Kasaplık Piliç Yem Karmalarında Farklı Tek Hücre Proteinlerinin Balık Unu Yerine Kullanılma Olanakları Hasad,S.112,Sf.32 1994
- 1993, Araştırma Projesi, Ergül,M., S.Yelmen, Ö.Kovan:Kasaplık Piliç Karma Yemlerinde Farklı Protein-Enerji Düzeylerinin ve Yem Formunun Canlı Ağırlık Artışı ve Yem Tüketimine Etkisi Hasad, S.96, Sf. 44
- 1992, Araştırma Projesi, Ergül.M.,Akkan.S.,Koçak.Ç.,Yumurta Tavuklarında Büyütme ve Verim Dönemlerindeki Sınırlı Yemlemenin Yumurta Verim ve NiteliğineEtkisi E.Ü.Araş.Fonu,E.Ü.Ziraat Fak.1991-92 |
- 1990, Araştırma Projesi, Kılıç.A.,Ergül.M.,Şayan.Y.,Mısır Samanının Yem Değeri Üzerine Araştırmalar.E.Ü.Arş.Fonu,E.Ü.Ziraat Fak.1989-90 |
- 1988, Araştırma Projesi, Ergül.M.,Austausch von Fischmehl Gegen Bierhefe İn Broiler Rationen Mit Hohem Anteil an Baumwollsaat-und Sonnenblumenextraktionsschrot Inst.Für Kleintierzucht/Celle-Almanya-1987 |
- 1987, Araştırma Projesi, Ergül,M.,Asyalı.N.,Erkek.R.,Sayan.Y.,Mazıdağ Kaya Fosfatının Yumurta Tavuğu Yem Karmalarında Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Araştırmalar E.Ü.Arş.Fonu.E.Ü.Zir.Fak.1986-87 |
- Araştırma Projesi, Ergül.M.,:Toz,Pelet ve Granül Formdaki Yemlerin Farklı Sıklıkta Yerleştirilen Civcivlerin Gelişmeleri Üzerine Olan Etkisi E.Ü.Ziraat Fak.1984 |
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Hayvan Besleme Bilim Derneği
- Humboldt Bursiyerleri Derneği-İzmir
- Verband deutsch-türkischer Agrar-und Naturwissenschaftler
Granted Scholarships (7 entries)- 2002, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1996, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1992, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1987, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1982, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1976, Alexander Von Humboldt Vakfı-Almanya
- 1970, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı-Almanya
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2005, Hasan Ayna : Hammadde Öğütme Derecesi ve Yağ Veriliş Şeklinin Pelet Yemlerin Değişik Özelliklerine Etkisi.E.Ü. Ziraat Fak.
- Doktora, 1999, Basmacıoğlu,H.: Yumurta Tavuklarında Yumurtanın Kolesterol İçeriği İle Diğer Bazı Özelliklerine Etki Eden Etkenler Üzerinde Bir Araş. E.Ü.Ziraat Fakültesi,İzmir.
- Doktora, 1999, Basmacıoğlu,H.: Yumurta Tavuklarında Yumurtanın Kolesterol İçeriği İle Diğer Bazı Özelliklerine Etki Eden Etkenler Üzerinde Bir Araş. E.Ü.Ziraat Fakültesi,İzmir.
- Yüksek Lisans, 1998, Yüzbaşıoğlu,Ü.: İzmirdeki Bazı Yem Fabrikalarında Üretilen Değişik Türden Karma Yemlerin Enerji İçerikleri
- Yüksek Lisans, 1997, Kocabey,M.:İzmir İli ve Çevresindeki BazıYem Fabrikalarında Kullanılan Değişik Yem Hammaddelerinde Aflatoksin B1,Okratoksin A ve Zearelenonİçeriklerinin Saptanması
- Doktora, 1996, Ayhan.V.:Depolama Koşullarının Karma Yemim Mikrobiyolojik ve Toksikolojik Özelliklerine Etkisi E.Ü.Ziraat Fakültesi
- Doktora, 1996, Ayhan.V.:Depolama Koşullarının Karma Yemim Mikrobiyolojik ve Toksikolojik Özelliklerine Etkisi E.Ü.Ziraat Fakültesi
- Yüksek Lisans, 1995, Basmacıoğlu, H,: Kasaplık Piliç Rasyonlarında Balıkunu Yerine Tek Hücre Proteini Kullanmanın Canlı Ağırlık Artışı ve Yemden Yararlanmaya Etkisi, Tarım ve Köyişleri Bak.
- Yüksek Lisans, 1990, Ayhan,V.:Yumurta Tavuklarında Farklı Tip Yemlemenin Yumurta Verimi ve Kabuk Kalitesine etkisi.E.Ü.Ziraat Fak.
- Yüksek Lisans, 1989, Kaya,İ.:Kaba Yemlerin Değerlendirilmesinde Peynir Suyundan Yararlanma Olanakları.E.Ü.Ziraat Fak.
- Yüksek Lisans, 1986, Aktuna,S.:Değişik Türde Karma Yemlerin Mikroorganizma Yapısı Ve Bunların Depolanma Güçleri Üzerinde Bir araştırma.E.Ü.Ziraat Fak.
- Yüksek Lisans, 1986, Çöpten,R.:Türkiye'de Son 30 Yıl İçinde Karma Yem Üretimi ve Teknolojisi Alanındaki Çalışmalar.E.Ü.Ziraat Fak.