Akademik BilgilerMEHMET KOYUNCU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı
Contact Information- E-posta: mehmet.koyuncu@ege.edu.tr
- Telefon: 3111952
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2005

Research Interests- Psikoloji (2100000)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2015). Comparison of three systems for pscyhotechnical assessment used in Turkey. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 32,78-90.
- 2014, Amado, S., Arıkan, E., Kaça, G., Koyuncu, M., & Turkan, N. How accurately do drivers evaluate their own driving behavior? An on-road observational study. Accident Analysis & Prevention. 63, 65-73.
- 2012,KARAÇAM, Ö., TOTAN,T., BABÜR KORKMAZ,Y., KOYUNCU, M. Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 13:138-144
- 2011, Medyada Yer Alan İnce Kadın Bedeni İmgelerinin Sporcu ve Sedanter Kadınların Beden İmgeleri Üzerindeki Etkisi.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi, Cilt:31 Sayı:5 Sayfa:1049-1056.
- 2010, Body image satisfaction and dissatisfaction, social physique anxiety, self-esteem, and body fat ratio in female exercisers and nonexercisers. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 38(4), 561-570
- 2010, Evaluation of International Affective Picture System Ratings (IAPS) in an Athlete Population and Its Relations to Personality. Personality and Individual Differences. 49 pp. 461-466.
- 2008, Koyuncu, M, Amado, S . Effects of stimulus type, duration and location on priming of road signs: implications for driving, transportation Research Part F 11 108-125
- 2004, Amado, S, Koyuncu, M. ve Kaçaroğlu, G. Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde etkili Faktörler: Sürücülerin Demografik Özellikleri, Deneyim, kişilik özellikleri ve Psiko-teknik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 19 (53),23–43

Publications in Non-Indexed Journals (3 entries)- 2011, Broadbent’s Cognitive Approach and Its Effect on Motor Performance in Sports. Scientific research, Psychology. Vol.2, No.5, 472-476. DOI:10.4236/psych.2011.25073
- 2010, Koyuncu, M. & Kaça, G..Analyzing Turkish Pedestrians And Drivers In Terms Of Anger And Personality Traits.Bulgarian Journal Of Psychology,1(4),663-669.
- 2007, Koyuncu , M. Bilişsel Psikolojide Hazır Olma Etkisi, Dikkat, Hız ve Konum İlişkileri. Ulaşım ve Trafik Güvenliği dergisi. Nisan, Cilt:1 Sayı: 1. 3-10.

International Conference Proceedings (10 entries)- 2011, Yıldırım, T., Kaça, G. & Koyuncu, M. Farklı Yüz İfadelerinin Tanınmasında Çalışma Belleğinin Rolü. V. Psikoloji Lisanüstü Öğrencileri Kongresi, 14 - 18 Eylül, Doğuş Üniversitesi, İSTANBUL.
- 2010, TOK, S., KOYUNCU, M., ÇATIKKAŞ, F., BAYAZIT O. Yarışma Kaygısına Verilen Fizyolojik ve Psikolojik Tepkilerde Beş Ana Kişillik Özelliğinin Rolü: Yarışma Kaygısını Anlamada Yeni Bir Yaklaşım - 11. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 10–12 Kasım, Antalya
- 2010, ÇATIKKAŞ, F., KOYUNCU, M., TOK, S., ÖNAL A. Algısal Motor Beceri Öğreniminde İmgeleme ve Fiziksel Antrenmanın Rolü 11. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 10–12 Kasım, Antalya - Türkiye
- 2009, Koyuncu, M., Kaça, G., & Amado, S. Attıtudes and behavıor of turkısh drıvers towards drınkıng and drıvıng. - The South-Eastern European Regional Conference of Psychology, Sofia, Bulgaria.
- 2009, KOYUNCU M, TOK S, GÜNEŞ İ, DOĞAN B . Media Body Images and Body Image Dissatisfaction in Female Athletes and Nonathletes - 11th International Conference of Sport Kinetics Kallithea, Halkidiki, Greece
- TOK S, L. MORALI S, KOYUNCU M. Emotional Intelligence Personality and Academic Success In Physical Education Teacher Candidates - 11th International Conference of Sport Kinetics 2009. Kallithea, Halkidiki, Greece
- 2009, TOK S, KOYUNCU M, L. Moralı S. Personality Modulation of International Affectıve Picture System Ratings in an Athlete Populatıon: a Structural Equatıon Modelıng Application. - 11th International Conference of Sport Kinetics. Ka
- 2005, Koyuncu, M., & Amado, S. Do Road Signs Prime Driver Behavior? XIV. Conference of the European Society for Cognitive Psychology, poster bildiri, Leiden, the Netherlands .
- 2003, Amado, S., Koyuncu, M., Ercan, e., Tunay, Ş. Neuropsychological Methods in The Assessment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. 17th Conference of the European Health Psychology Society, poster bildiri, Greece.
- 2003, Amado, S., Koyuncu, M., Erdoğan, Ö. Different States Of Emotions and Releated Problem Solving Strategies. 17th Conference of the European Health Psychology Society, poster bildiri, Greece.

National Conference Proceedings (11 entries)- 2008, Koyuncu, M., Kaça, G. ve Amado, S. Türkiye'deki sürücülerin alkollü araç kullanma profilleri ve alkollü araç kullanmaya ilişkin tutumları. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 3-5 Eylül, İstanbul.
- 2007, Koyuncu, M., Tekinsav Sütcü, S., Ergün, H.G. İzmir Yerel Gündem 21 Ulaşım Çalışma Grubunun Trafikte İnsan Faktörüne Yaklaşımı ve Örnek Bir Çalışma: Belediye Otobüs Şoförleri İçin "İnsan İlişkileri ve Güvenli Sürücülük Eğitimi" Trafik ve Yol güven
- 2007, Günan, H, E., Koyuncu, M.,Akdeniz, R,C., Saldır, İ., Kanalcı, Ö. Yerel Gundem 21 Ulasim-Otopark-Trafik Calisma Grubu. Trafik ve Yol güvenliği Ulusal Kongresi-Sergisi, Ankara.
- 2004, Amado, S., Tunay, Ş., Ercan, E., Koyuncu, M. Çok Bileşenli Dikkat Modeli Ve Hade’nin Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, panel bildiri, İstanbul
- 2003, Amado, S., Koyuncu, M. Ve Kaçaroğlu G. Güvenli Sürücülüğün Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörler: Sürücünün Demografik Özellikleri, Deneyimi, Kişilik Özellikleri ve Psiko-Teknik Değerlendirme. Trafik ve Yol güvenliği Ulusal Kongresi-Sergisi,
- 2002, Amado, S., Somer, O., Koyuncu, M. Ve Övgün,İ. Belediye Otobüs Şoförleri İnsan İlişkileri Ve Güvenli Sürücülük Eğitiminin Değerlendirilmesi, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
- 2002, Koyuncu,M., Erdoğan, Ö. Uyaranın Farklı Şiddetlerinin Açık ve Örtük Bellek Üzerindeki Etkisi.XII Ulusal Psikoloji Kongresi, Özet kitapçığı, s. 126-127, Ankara
- 2001, Koyuncu, M. Renk Algısı ve Hurvich’ in Zıt Mekanizmalar Kuramı, Türkiyede Nörobilimlerin Bugünü ve Geleceği Kongresi, Poster Bildiri, 5-8 Nisan, Bursa.7
- 2000, Koyuncu, M. Renk algısı ve Zıt Mekanizmalar Kuramının Deneysel Yoldan Test Edilmesi, Poster Bildiri, 23 Ekim-03 Kasım, Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir.
- 2000, Koyuncu, M. Renk Algısında Stroop Etkisi ve Hurvich’ in Zıt Mekanizmalar Kuramı. XI Ulusal Psikoloji Kongresi, Poster Bildiri, 19-22 Eylül, İzmir
- 2000, Amado, S., Koyuncu, M. Trafikte İhlal Davranışı Gösteren Sürücüler İçin ‘Psikoteknik Değerlendirme’, Poster Bildiri, 23 Ekim-03 Kasım, Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir

Books (2 entries)- 2010, Amado,S., Koyuncu, M., & Kaça, G. Understanding Driving Under the Influence of Alcohol in Turkey: An Application of the Theory of Planned Behavior. - Hennessy, D. A. (ed.), Traffic Psychology: An International Perspective. New York: Nova Science Pub
- 2007, Geçmişten Geleceğe İzmir'de Ulaşım, H.E. Günan, C. Akdeniz, İ. Saldır, M. Koyuncu (Ed.) İzmir B.Ş.B. Yerel Gündem 21 Yayını

Finished Research Projects (4 entries)- Araştırma Projesi, Amado, S., Koyuncu, M., Teközel, M., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Laboratuarının Geliştirilmesi İçin Altyapı Projesi, E.Ü.Araştırma Fonu proje No: 2005 EDB 020 (Araştırmacı).
- Araştırma Projesi, Amado, S. Koyuncu, M. Hazır Olma (priming) Etkisinin Anlamsal ve Tekrarlayıcı Hazır Olma Parametrelerinin Pratik Uygulamalarda Yarattığı farklılıklar. E.Ü. Araştırma Fonu proje No: 2003/EDB/002 (Araştırmacı).
- 2001, Araştırma Projesi, Amado, S., Koyuncu, M., Övgün, İ., Tekinsav, S. & Tatar, A. Trafikte Kullanılacak Psikoteknik Test Bataryasın Geçerlik Çalışması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 99 EDE 001. (Araştırmacı)
- 1998, Araştırma Projesi, Koyuncu, M., Renk algısı ve Zıt Mekanizmalar Kuramının Deneysel Yoldan Test Edilmesi, . E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 98 EDE. (Araştırmacı)
Granted Scholarships (1 entries)- 2011, Öğretim Üyesi Destek Bursu (Amerika Birleşik Devletleri)
Granted Prizes (1 entries)- 2000, Ebiltem, Sosyal Bilimler Kategorisi, ikincilik ödülü