Akademik BilgilerGÜL ERTEM
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- : Ege Üniversitesi Hemşirelik fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
- E-posta: gul.ertem@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3115573
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Dekan Yardımcısı, 2016-
- Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2012
- Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Müdür Yardımcısı, 2004-2012
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Araştırma Görevlisi, 1993-2004
Other Professional Activities (15 entries)- II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4 Eylül 2015, İstanbul (Düzenleme Kurul Üyeliği), 2015
- I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014 İzmir.(Düzenleme Kurul Üyeliği), 2014
- I. Uluslarası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, Kongre Başkan Yardımcısı, 2006
- I. Uluslarası Katılımlı Evde Bakım Kursu, 11-12 Kasım 2004, Kurs Başkan Yardımcısı, 2004
- 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Konferans, 20-22 Haziran 2013, Crowne Plaza Otel, İzmir. (Düzenleme Kurul Üyeliği),
- 3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Aydın, 12-14 Nisan 2012 ( Bilimsel Sekreterya),
- I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir. ( Kongre Eş Başkanı),
- Kemoterapi Hemşireliği Kurs, 16-18 Haziran, İzmir 2004 (Kurs Sekreteri),
- Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu, 18-19 Eylül, İstanbul 2013 (Bilim Kurulu Üyeliği),
- II. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4 Eylül 2015, İstanbul (Düzenleme Kurul Üyeliği),
- 5. Ege Ürojinekoloji Workshop Kurul Üyeliği, 29-31 Mayıs 2015, İzmir. ( Bilimsel kurul Üyeliği),
- Kongre Düzenleme Kurul Üyeliği, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir 2000 (Düzenleme Kurulu Üyeliği),
- I. Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu, 29 Nisan 2016 İzmir ( Bilim Kurulu Üyeliği),
- I.Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, 2010 (Bilimsel Kurul Üyeliği),
- I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013 İstanbul ( Bilim Kurulu Üyeliği),
Research Interests- Kadın Hastalıkları ve Doğum (1012400)
- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (24 entries)- Ertem G., Dönmez Candan Y., Dolgun E. “Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili İnanç ve Tutumlarının Saptanması” The Journal of Breast Health, DOI: 10.5152/tjbh.2016.3018, Ocak 2017
- Elmas S., Ertem G. (2017). " Sitoredüktif Cerrahi ile Birlikte Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Uygulanan Over Kanseri Hastaya Yaklaşım: Olgu Sunumu" Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2):139-148
- Ertem G., Dönmez Candan Y., Bilge A. (2017). " Meme Kanserinde Cinsel Yaşamdan Yaşamsal Doyuma Yolculuk", 6(1): 171-176.
- Ertem G., Dönmez Candan Y., Bilge A. (2017). " Meme Kanserinde Cinsel Yaşamdan Yaşamsal Doyuma Yolculuk", 6(1): 171-176.
- Yiğitoğlu S., Ertem G. “Cep Telefonu Kullaniminin Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi:Bir Sistematik Derleme”UHHAD, Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yaz Sonbahar Sayı: 8 Yıl: 2016
- Ertem G., “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma: Çözüm, Öneriler”, Türkiye Klinikleri Dergisi, Doğum – Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayısı, 2016; 2(2): 42-48.
- Ertem G., “Yaşam Boyu Kadın Ruh Sağlığı”, Türkiye Klinikleri Dergisi, Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayısı, 2015; 1(1): 25-31.
- Öztürk R., Ertem G., "Emziren Annelerde Kontrast Madde İçeren Görüntüleme Yöntemleri Kullanılabilir mi?"HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ 2014;11 (1): 30-33
- Ertem G., Ergün S. "Traditional practices and beliefs regarding nutrition of children in the 0-5 age group in western Turkey: A qualitative study", J Pak Med Assoc, Vol. 63, No.2, February 2013, 173-178.
- Dülgerler, Ş., Ertem G., Özer S., "The satisfaction levels of patients health services to apply university hospital in Turkey" HealthMED, Volume 6 / Number 8 (2012),2729-2735.
-  Ergün S., Ertem G. "Difficulties of mothers living with mentally disabled children"J Pak Med Assoc, Vol. 62, No. 8, August 2011.
- Ertem G., Oksel E., Donmez C.Y., “An Investigation of Nursing News in Online Daily Turkish Newspapers. Social Behavior and Personality, 38(5): 577-582, (2010)
- Ertem G. Kadınların Menopoz Sonrası Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, 7(1):469-83 (2010)
- Ertem G., Koçer A., Sevcan Topcu., “Knowledge of emergency contraception amaong married women in Izmir, Turkey”, International Journal of Gynecology & Obstetrics, 110(3):270-271,(2010) [SCI-Expanded].
- Oksel E., Ertem G., Dönmez C. Y., “ Lived Experiences of Nursing Students with Mothers/Fathers with Cancer: Phenomenologic Approach” Asian Pacific J Cancer Prev, 11(4):1009-1014, (2010) [SCI-Expanded].
- Ertem G., "Jinekolojik Kanserlerde Evde Bakım", Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(3):124-132"
- Ertem G., Koçer A ., “Breast self-examination among nurses and midwives in Odemis health district in Turkey” Indian Journal of Cancer, Jul-Sep; 46(3): 208-213, (2009)
- Ertem G. Awareness of Cervical Cancer Risk Factors and Screening Behaviour among Nurses in a Rural Region of Turkey, Asian Pacific J Cancer Prev, 10(5):735-738, (2009)
- Ertem G. Üriner İnkontinanslı Hastaların Hastalığıyla Başa Çıkma Yollarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009: Cil:6 (1). Sf: 177-187
- Dolgun E., Solak Kabataş M., Ertem G., “20 Yaş Ve Üzeri Kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” Meme Sağlığı Dergisi, 5(3):141-147 (2009).
- Kavlak O., Ertem G., Sevil Ü. “Kanserli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kanserli Hastalara Doğruyu Söyleme Konusundaki Tutumları. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği–Hukuku–Tarihi Dergisi. 16(1):1-8, (2008)
- Ertem G.,Sevil Ü., Geliştirilen Standartlar Doğrultusunda Verilen Hemşirelik Bakımının Bakım Kalitesine ve Hasta Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi. (Tezden Yayın) International Journal of Human Sciences, 4(2): 1-13, (2007)
- Sevil Ü., Ertem G., Kavlak O., Çoban A., “The Loneliness Level Of Patients With Gynecological Cancer” Int J. Gynecol Cancer, 16(1), Jan-Feb;Suppl,:472-477 (2006)
- Karadeniz G., Yanıkkerem E., Altıparmak S., Sevil Ü., Ertem G., Esen A., ' An Evaluation of Nursing Care in Cancer Patients' Int J. Clinical Pharmacology Research Vol. XXIV (1) 23-26 (2004)

Publications in Non-Indexed Journals (30 entries)- Uğurlu Sülü E., Şişman F N, Ertem G.,Durmaz Şevik N., "Televizyonun Çocukların Günlük Yaşam Etkinlikleri Üzerine Etkisi" STED, 2013 • cilt 23 • sayı 2 • 54.
- Ertem G., Sevil Ü., “ Gebeliğin Cinselliğe Etkisi”, ”Dirim Tıp Dergisi , 85 (1):40-47, (2010)
- Akduman S., Akbıyık A., Ertem G., “ Prematüre Bebeği olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri” Ege Üniv. H.Y.O Dergisi, 2009, Cilt: 25, Sayı:1
- Bulut S., Ertem G., Sevil Ü., “ Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi” DEUHYO E- Dergi Dördüncü sayı 2009, 2 (2)
- Ertem G., Oksel E., Akbıyık A., “Hatalı Tıbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile İlgili Retrospektif Bir İnceleme ”Dirim Tıp Dergisi , 2009, yıl:84, Sayı:1, (1-10)
-  Ertem G., Kalkım A., Bulut S., Sevil Ü. “Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri ve Yaşam Kaliteleri” Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2 .Ağustos 2009.
- Ertem G., Candan Dönmez Y., Oksel E. “ Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerinin İncelenmesi” Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2 .Ağustos 2009.
- Ertem G., Koçer A., “Sezeryan Sonrası Vajinal Doğum”, Dirim Tıp Dergisi, Sayı:82, Ocak-Şubat-Mart 2008. 1-5.
-  Ertem G., “Kanser Hastalarında Beslenme Ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Dirim Tıp Dergisi, Sayı:83, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, 56-63.
-  Kavlak O., Ertem G., Sevil Ü. “Kanserli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kanserli Hastalara Doğruyu Söyleme Konusundaki Tutumları. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği–Hukuku–Tarihi Dergisi. 2008. Cilt: 16(1)Sf: 1-8.
- Ertem G., Akduman S., Şen A., “ 0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Önlemlerini Belirlenmesi ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” Sağlıcakla Dergisi Haziran 2008
- Demir Ü., Saruhan A., Ertem G., Kavlak O, Çoban A., Ünsal Ş., “ Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Güz Dönemi Ve Yaz Okulunda Alan Lisans Öğrencilerinin Kendini Yeterli Bulma Durumlarının Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 79-90, 2005
- Dülgerler Ş., Engin E., Ertem G., “ Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi Ve Hemşirelik Bakımı” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 115-126, 2005
- Ertem, G., Sevil, Ü., “Doğum Ağrısı Ve Hemşirelik Yaklaşımı”. Atatürk Üniv. H.Y.O Dergisi, Cilt: 8, Sayı:2 ,117-123, 2005
- 2004, Sevil Ü.: Saruhan A., Ertem G., Kavlak O., “ Kadınların Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Ve Bunlara Etki Eden Faktörlerinin İncelenmesi” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Cilt:18 , Sayı:1,
- Demir Ü., Ertem G., Kavlak O, Çoban A., Ünsal Ş., “Hemşirelik Yüksek Okulu Birinci Ve Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Cinselliğe Bakış Açıları Ve Cinsel Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, 2004
- 2003, Soğukpınar,N., Karacan (Ertem) G., Saydam,B."Prematüre Doğumlarda Annenin Öyküsü ve Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi" Hemşirelik Formu, 6:3,Mayıs/Haz., 50-54.
- 2003, Şirin A., Kavlak O., Ertem,G., "Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi", C.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:1, Sayı:1,Haziran,27-32.
- Demir Ü., Ertem G.,Kavlak O, Çoban A., Ünsal Ş., “ Üniversite Kız Öğrencilerinin Cinsellik Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi”, AIDS Dergisi, Ekim 2003, Yıl:11, Sayı 19, 37-45
- Şirin A., Kavlak O., Ertem G., (2003) “Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi” Cumhuriyet Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,2003, Cilt:1, Sayı:1, Haziran, 27-32
- Ertem,G.,Çoban A.,Sevil,Ü.,"Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların İnkontinans Durumları ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi" E.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:18,2002
- 2001, Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Menopoz ve Cinsellik" Hemşirelik Formu Dergisi, Kasım/ Aralık, 11-14
- 2001, Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Aile ve Çocuk Etkileşimi" Sağlık ve Toplum Dergisi, Yıl2, Sayı:2,Nisan/Haz.,20-24
- 2000, Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: " 15-49 Yaş Arasında Kadınların Genital Akıntılar ve Genital Akıntıların Önlenmesindeki Hijyenik Uygulamalar Konusundaki Bilgilerin İncelenmesi", AIDS Dergisi, 8(13), 20-28
- 2000, Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Orta Yaş Kadın Sağlığı Sorunlarından Olan Osteoporoz Risk Faktörlerinin İncelenmesi" Hemşirelik Formu Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, Temmuz/Ağustos,53-56.
- 2000, Karacan (Ertem) G., Demir,Ü.,Dönmez,A., Ertopçu,K."DMPA Etkinlik Güvenirlilik ve Sürekliliğinde Danışmanlığın Önemi", A.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 23-28
- 1999, "Nöral Tüp Defektlerin Önlenmesinde Hemşirelerin Primer Rolleri" E.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:15,Sayı:1, 75-82
- 1999, Soğukpınar,N., Karacan (Ertem) G., Kavlak,O. " Meme Kanseri Olan Kadınlarda Üreme Sağlığı Durumunun İncelenmesi", E.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 37-51
- 1999, Karacan (Ertem) G., "Ani Bebek Ölümü Sendromu ve Sağlık Personelinin Sorumlulukları" E.Ü.H.Y.O Dergisi, Cilt:15, Sayı:1,53-58
- 1996, Karacan.G."Hormon Replasman Tedavisi" Cilt:12, Sayı:1, 105-110

International Conference Proceedings (59 entries)- Ertem G. “Üriner İnkontinans: Tanım, Tipleri, Epidemiyolojisi Yaşam Kalitesi” Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı, KONFERANS, 2-4 Aralık 2016, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Muhittin Erel Anfisi
- Ertem G. “Teknoloji ve Kadın Sağlığı” I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, KONFERANS, 7-8 Ekim 2016 İzmir.
- Arbağ, E., Ertem G. “Üriner İnkontinansın Davranışsal Terapi Yöntemlerinden Beslenmeye Kanıt Temelli Yaklaşım” 29 Nisan 2016, SÖZEL BİLDİRİ, Ürojinekoloji Hemşireliği Sempozyumu
- Bilge A, Dülgerler Ş., Kaçmaz E.D., Ertem G. “ Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi” POSTER BİLDİRİ, IV Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa
- Pekince Doğan G., Ertem G. “Emzirme Sorunlarını Önleme, Tanımlama ve Tedavide Kanıt Temelli Yaklaşım” POSTER BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir
- Yanık Tok N. Ertem G. “Kadın Doğum Alanında Uzuv Zararları İle Sonuçlanan Tıbbi Hatalar” POSTER BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir.
- Top D.E., Ertem G. “Gebelik Dönemine İlişkin Geleneksel Uygulamalar İle İlgili Yapılan Çalışmaların Sistematik Olarak İncelenmesi” SÖZEL BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir.
- Taner A., Güneri Er S., Ertem G. “Postpartum Dönem Geleneksel Uygulamalar İle İlgili Yapılmış Çalışmaların Sistematik İncelenmesi” SÖZEL BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir
- Karadeniz H., Oksel Tezer E., Ertem G. “Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Gebelerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi” SÖZEL BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir.
- Karadeniz H., Öztürk R., Ertem G. “Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının İncelenmesi” SÖZEL BİLDİRİ, I. Uluslararası & II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016 İzmir.
- Ertem G. “Aile İçi Şiddet ÇÖZÜM? ÖNLEMEK?” 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi” KONFERANS, 3-4 Eylül 2015 İstanbul
- Ertem G. “Jinekolojik Kanserlerde Farkındalık Programının Neredeyiz? Çevresel Faktörler: Ne kadar bilinçliyiz?” KONFERANS, 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19- 23 Kasım 2014, Antalya
- Ertem G. “Hemşirelik Geleceğinin Yenileşim ve Yaratıcılıkla Yolculuğu” 23 Mayıs 2014, II.Hemşirelik Sempozyumu, KONFERANS, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi, İstanbul
- Ertem G. “Hemşirelik Geleceğinin Yenileşim ve Yaratıcılıkla Yolculuğu” 23 Mayıs 2014, II.Hemşirelik Sempozyumu, KONFERANS, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi, İstanbul
- Ertem G. “Ülkemiz Özelinden, Global Temalara (ICM ve ICN Temaları) Hemşirelikte Değişim İçin Güç” TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Ebe ve Hemşireler Günü Etkinliği, KONFERANS, 7 Mayıs 2014, İzmir.
- Ertem G. “Hemşirelik Geleceğinin Yenileşim ve Yaratıcılıkla Yolculuğu” 23 Mayıs 2014, II.Hemşirelik Sempozyumu, KONFERANS, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi, İstanbul
- Ertem G. “Ülkemiz Özelinden, Global Temalara (ICM ve ICN Temaları) Hemşirelikte Değişim İçin Güç” TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Ebe ve Hemşireler Günü Etkinliği, KONFERANS, 7 Mayıs 2014, İzmir.
- Güneri Er S., Koçak G., Körün E., Ertem G. “Üniversite Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Cinselliğe Bakışı”. SÖZEL BİLDİRİ, I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014 İzmir.
- Çetinkaya E., Atan Ünsal Ş., Ertem G., “ Sağlık İnanç Modeline Göre Over Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Tutum ve Davranışlar” SÖZEL BİLDİRİ, 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Belek, Antalya.
- Yaşar Ö., Ertem G., “Kadınların Pap Smear Testi Hakkında Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Bir Sistematik İncelemesi” SÖZEL BİLDİRİ, 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Belek, Antalya
- Yanık Tok N., Ertem G., “Gebelik ve HPV Aşısı” 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, SÖZEL BİLDİRİ, 19-23 Kasım 2014 Belek, Antalya.
- Yiğitoğu S., Ertem G., Atan Ünsal Ş., “ Serviks Kanseri Erken Tanılaması Kavramının Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Uyarlanması” SÖZEL BİLDİRİ, 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2014 Belek, Antalya
- Ertem G. “The Status of Maternal And Perinatal Health In Turkey” Lifelong Learning Programme , “Early School Leaving of Young Mothers All Over Europe as apart of Grundtving Learning Project, KONFERANS, 3/04/2014, Odemis Izmir
- Ertem G. “Postpartum Evde Bakımda Kanıt Temelli Yaklaşımlar”, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi, KONFERANS, 20-22 Haziran 2013, Crowne Plaza Otel, İzmir.
- Ertem G. “Evde Bakımda Çalışan ve Hasta Güvenliği” Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II, KONFERANS, 23-24 Ekim 2013 İZMİR
- Ertem G. “Evde Bakımda Çalışan ve Hasta Güvenliği” Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II, KONFERANS, 23-24 Ekim 2013 İZMİR
- Ertem G. “Evde Bakımda Çalışan ve Hasta Güvenliği” Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II, KONFERANS, 23-24 Ekim 2013 İZMİR
- Ertem G. “Evde Bakımda Dökümantasyon” Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II KONFERANS, 23-24 Ekim 2013 İZMİR
- Okçin F, Ertem G. “Evde Bakımda: Üriner İnkontinans” III Uluslararası Evde Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kongresi,SÖZEL BİLDİRİ, 18-22 Aralık , Antalya. (2013)
- Oksel E., Ertem G., Donmez C.Y., The Lived Experience of Nursing Students With A Mother/Father Who Has Cancer: Phenomenological Approach. 1st International Congress On Nursing Education, Resaarch& Practice,ss:188,15-18 Ekim, Yunanistan, (2010). SÖZEL BİLDİRİ
- Ertem G., Oksel E.,Çiray G.N. The Investigation of efficiency of nursing initiatives that orianted to build up accurate behaviour regarding the proliferation health for adolecents. 1st International Congress On Nursing Education, Resaarch& Practice. 15-18 Ekim, ss: 320-21,Yunanistan, (2009)POSTER BİLDİRİ
- Ertem G., Kalkım A.,Emlek Sert Z., Daşikan Z. Determination of reproductive and sexual health requirements in premarital and giving consulting service. 1st International Congress On Nursing Education, Resaarch& Practice. 15-18 Ekim, ss:271,Yunanistan, (2009). POSTER BİLDİRİ
- Ertem G., Sevil U. The satisfaction of nurses and midwives. 1st International Congress On Nursing Education, Resaarch& Practice. 15-18 Ekim, ss:247-248,Yunanistan, (2009). POSTER BİLDİRİ
- Koçer A., Ertem G., Akduman S., “Adölesanda Kontrasepsiyon” Vth International Congress on Reproductive Health and Family Planning 19-22 April, ss:311, Ankara, Turkey, (2007).POSTER
- Ertem G, Tunç Y., Çelik N., “E.Ü. Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin İncelenmesi” Vth International Congress on Reproductive Health and Family Planning, 19-22April, ss:332, Ankara, Turkey, (2007).POSTER BİLDİRİ
- Koçer A., Ertem G., “ Kontraseptif Yöntemlerde Yenilikler” Vth International Congress on Reproductive Health and Family Planning, 19-22 April, ss:335, Ankara, Turkey, (2007). POSTER BİLDİRİ
- Ertem G., Akduman S., Tezer E., “ Adölesanlarda Görülen Riskli Cinsel Davranışlar” Vth International Congress on Reproductive Health and Family Planning, 19-22 April, ss:345, Ankara, Turkey, (2007). POSTER BİLDİRİ
- Sağkal T., Ertem G., “ Hemşirelikte Güvenli Çalışma Ortamını Etkileyen Şiddet ve İş Doyumu” IV. Uluslarası -11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ss:306, 5-8 Eylül, Başkente Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, (2007). POSTER BİLDİRİ
- Sağkal T., Ertem G., “Alkol ve Madde Bağımlılığının Tedavisinde Hemşirenin Hastanedeki Rolü” IV. Uluslarası - 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ss:297, 5-8 Eylül, Başkente Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, (2007)POSTER BİLDİRİ
- Gündüzoğlu Çıray N., Ertem G., “Hemşirelik Risk midir?” IV.Uluslarası - 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi,ss: 277, 5-8 Eylül, Başkente Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara (2007).POSTER BİLDİRİ
- Dönmez C. Y., Ertem G., “Ağır İş Yükü = Hemşirelik” IV. Uluslarası - 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, ss:49, 5-8 Eylül, Başkente Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, (2007)SÖZEL BİLDİRİ
- Ertem G., Kaya B., Tunç Y., Karaoğlu Ş., Nasır A., “ Ödemiş İlçesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Geleneksel Uygulamalarının İncelenmesi”, Vth International Congress on Reproductive Health and Family Planning, 19-22 April, ss:335, Ankara, Turkey, (2007). SÖZEL BİLDİRİ
- Ertem G., Dolgun E., ' Mastektomi Sonrası Gelişen Lenf Ödemin Evde Bakımı' 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Koca H., Ünal Y., Yılmaz G, Ertem G., 'Diabetus Mellitus Hastalarının Evde Ayak Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi', 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi 6-8 Kasım 2006, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Akduman S., Beşer N., Ertem G., 'Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailenin Yaşadığı Güçlükler' 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi , 6-8 Kasım 2006, İzmir, SÖZEL BİLDİRİ
- Koçer A., Ertem G., ' Yüksek Riskli Gebeliğin Evde Bakımı' 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Koçer A., Akduman S.,Ertem G., ' Postpartum Dönemde Erken Taburculuk ve Evde Bakım Hizmetleri' 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Akduman S., Dolgun E., Sönmez S., Ertem, G., ' Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlkyardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi' Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Uluslararası Katılımlı 27- 30 Haziran 2006, Kıbrıs
- Ertem G, Kavlak O, Sevil Ü " Kanserli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Hastalık Hakkında Doğruyu Söyleme Konusundaki Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi ",3 rd Uluslar arası & 10rd Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir POSTER BİLDİRİ
- Ertem G, Sevil ' Üreme Sağlığı ve Üreme Haklarına Bakış',4 rd Uluslar arası International Congress Of REproductıve Health & Familiy Planning April 20-23, 2005,Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Ertem G, ' Geçmişten Günümüze Menopoz',4 rd Uluslar arası International Congress Of REproductıve Health & Familiy Planning April 20-23, 2005,Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Kavlak O, Ertem G, Sevil Ü, Şirin A, "Postpartum Dönemde Meme Ucu Çatlağı Görülme Durumu Ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, 4rd Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2005, Ankara. SÖZEL BİLDİRİ
- Ertem G, Sevil Ü " Standartlara Dayalı Verilen Hemşirelik Bakımının Bakım Kalitesine ve Hasta Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi' ",3 rd Uluslar arası & 10rd Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir POSTER BİLDİRİ
- Sevil Ü, Ertem G., Bulut S., " E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi ",3 rd Uluslar arası & 10rd Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir POSTER BİLDİRİ
- Ertem, G., Kavlak, O.," Hormonal Kontrasepsiyon Meme Kanserine Sebep Olur Mu?" 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planalaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara, Poster Bildiri
- Uysal, A., Ertem, G., " Düşük Yasalarına Global Bir Bakış", 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara, Poster Bildiri
- Ertem, G., Kavlak, O.,Ertürk N., Sevil, Ü., " Lohusaların Beden İmajlarının İncelenmesi" 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planalaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara, Sözel Bildiri
- Şirin, A., Ertem, G., "Doğal Kontrasepsiyona Dönüş: LAM Yöntemi" 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planalaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara, Poster Bildiri
- Şirin A., Kavlak O., (Karacan) Ertem G., " Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, I. Uluslararası V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir POSTER BİLDİRİ

National Conference Proceedings (40 entries)- Oran T.N., Ertem G., "Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım Portfolyo" POSTER, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Oran T.N., Bilge A., Ertem G. " Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Güdülenme Düzeyleri" POSTER, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Uluslararası Katılımlı, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Şişman F.N., Ertem G., " Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi" 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25-27 Haziran 2008)Marmara Üniversitesi, İstanbul (Poster Bildiri)
- Şişman F.N., Durmaz N., Uğurlu S. E., Ertem G., " Televizyonun Çocuklarda Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi" 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25-27 Haziran 2008), Marmara Üniversitesi, İstanbul (Poster Bildiri)
- Şişman F.N., Koçer A., Ertem G., "Profesyonellik ve Hemşirelik", 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25-27 Haziran 2008), Marmara Üniversitesi, İstanbul (Poster Bildiri)
- Şişman F.N., Koçer A., Ertem G., Daşıkan Z., "Kırsal Bölgede Yaşayan Gebelerde Sağlık Uygulamaları, Kırsal Bölgede Yaşayan Gebelerde Sağlık Uygulamaları", 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25-27 Haziran 2008), Marmara Üniversitesi, İstanbul (Post
- Koçer A., Akduman S.,Ertem G., "Postpartum Dönemde Erken Taburculuk ve Evde Bakım Hizmetleri" SÖZEL, 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir.
- Koçer A., Ertem G., "Yüksek Riskli Gebeliğin Evde Bakımı" POSTER,1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir
- Akduman S., Beşer N., Ertem G., "Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailenin Yaşadığı Güçlükler" SÖZEL, I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir
- Koca H., Ünal Y., Yılmaz G, Ertem G., "Diabetus Mellitus Hastalarının Evde Ayak Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi" POSTER, I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir
- Ertem G., Dolgun E., "Mastektomi Sonrası Gelişen Lenf Ödemin Evde Bakımı", POSTER, I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir
- Yatkın, Ö, Sancak, N., Kamçı, Ö., Ertem, G., ' 0-5 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Geleneksel İnanaç ve Uygulamaları' 5- 6 Mayıs 2005 Iv. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu. POSTER BİLDİRİ
- Ertem G, Kavlak O, Sevil Ü, Şirin A, "Lanonin’in meme başı çatlakları üzerine etkisinin incelenmesi" 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve İnternational Workshop on Multiple Pregnancy, 10-13 Nisan /April 2005, İstanbul.POSTER BİLDİRİ
- Ertem G., 'Çocuğa ve Gebeliğe Sigaranın Etkileri' III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül 2005, E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Dolgun E., Solak M., Ertem G, ' Ödemiş İlçesi 2. Nolu Sağlık Ocağına Başvuran 20 Yaş ve Üzeri Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Durumlarının Saptanması' VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul, BİLDİRİ
- Ertem, G., Özgürsoy B., Yapar N., Yeğenoğlu H., Pay Z., ' Hastane Enfeksiyonlarının Yaylılımında Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi' IV Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 5-6 Mayıs 2005, Ordu, POSTER BİLDİRİ
- Ertem G, Kavlak O, Sevil Ü, Şirin A, "Lanonin’in Meme Başı Çatlakları Üzerine Etkisinin İncelenmesi" POSTER , 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi ve İnternational Workshop on Multiple Pregnancy, 10-13 Nisan /April 2005, İstanbul
- Şirin A., Kavlak O., Ertem,G., "Doğumhane Stajına Çıkan Öğrencilerin Durumluluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi", I.Uluslararası V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2004, Nevşehir, POSTER BİLDİRİ
- Dülgerler Ş , Engin E , Ünder O, Ertem G. "Menopoz Kliniğine Başvuran Kadınların Kendilik Algısı Ve Problem Çözme Becerilerinin Umutsuzluk Duygusu Üzerine Etkisi", VII. Ulusal KLP Kongresi, 2-4 Aralık 2004, İstanbu
- Kavlak, O., Ertem, G., Saruhan, A., Sevil Ü., " Gebelerin Beden İmajlarının İncelenmesi", II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran, 2003, İstanbul, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü, Ertem G., Kavlak O.,Çoban,A.,Ünsal,Ş.,"Üniversite Kız Öğrencilerininin Cinsel Eğitime Bakış Açılarının İncelenmesi" Üreme Sağlığı Kongresi, 26-29 Eylül 2002, Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Sevil,Ü., Çoban, A.,Ertem, G., "İdrar Kaçıran Kadınların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi" II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-19 Nisan 2002, Harbiye, İstanbul, POSTER BİLDİRİ
- Ergin, E., Dülgerler, Ş., Ertem, G., Akgülen, T., " Gebelerde Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi", VI Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi, 14-16 Kasım, 2002, SÖZEL BİLDİRİ
- Demir,Ü,Saruhan A., Ertem G., Kavlak O.," Doğuma Gelen Kadınların Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi" I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, 29-31 Mart 2001, Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Menopoz ve Cinsellik" II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya, POSTER BİLDİRİ
- Ertopçu,K.,Dönmez, A.: Ertem,G.: Özbayram,F.:Timoçin,A.:Özelmas,İ.:Laktasyon Döneminde Gebe Kalan ve Rahim Tahliyesi İçin Başvuran Olguların Değerlendirilmesi", II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Aile ve Çocuk Etkileşimi"I.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2001, Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Saydam, B.,(Karacan) Ertem,G., Aksu, H., Şirin, A., " Bir Kadın Mesleği Olan Hemşireliğin Aile İçindeki Gücü", I.Uluslararası ve II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım2000, Belek, POSTER BİLDİRİ
- (Karacan) Ertem, G., Şirin, A., " Menopoz Polikliniğine Başvuran Kadınlara İlişkin Yakınmalarına Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi" I. Uluslararası ve II. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Belek, POSTER BİLDİRİ
- Dönmez,A., Ertem,G., Altınbaş, Ş., Turpçulu,A., Ertopçu, K., "Aile Planlaması Danışmanlığında Hemşirenin Rolü", I. Ulusal Klinisyen Hemşirele ve Ebeler Kongresi, 4-7 Mayıs, 2000, SÖZEL BİLDİRİ
- Dönmez, A., Vardar, Ş., Biçer, E., Karacan( Ertem), G., Ertopçu, K.,Demir Ü., Özelmas, İ.," Hormonal Kontrasepsiyonda Bireysel Danışmanlık", I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara,POSTER BİLDİRİ
- Karacan (Ertem) G., Demir,Ü.,Dönmez,A., Ertopçu,K.Özelmas İ., "DMPA Etkinlik Güvenirlilik ve Sürekliliğinde Danışmanlığın Önemi",I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Soğukpınar,N., Karacan (Ertem) G., Saydam,B."Evlilik İçin Başvuran Çiftlerin CİBH Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması ve Bunun Laboratuvar Sonuçları İle İlişkisinin İncelenmesi"IV. Ulusal AIDS ve III. CİGH Sempozyumu, 28-30 Nisan 1998, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: " 15-49 Yaş Arasında Kadınların Genital Akıntılar ve Genital Akıntıların Önlenmesindeki Hijyenik Uygulamalar Konusundaki Bilgilerin İncelenmesi",IV. Ulusal AIDS ve III. CİBH Sempozyumu,28-30 Nisan 1998, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü., Şirin A., Saruhan ,A., Soğukpınar N., Karacan (Ertem), G.,Saydam, B.: " 2000'e İki Kala Çağdaş Eğitime Doğru", VI Ulusal Hemşirelik Kongresi, GATA 16-20 Mayıs 1998, Ankara, POSTER BİLDİRİ
- Soğukpınar,N., Karacan (Ertem) G., Saydam,B."Prematüre Doğumlarda Annenin Öyküsü ve Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi"6. Ulusal Perinatoloji Kongresi 10-13 Mayıs 1998, Sirene, Belek, POSTER BİLDİRİ
- Demir,Ü., Karacan (Ertem), G.: "Orta Yaş Kadın Sağlığı Sorunlarından Olan Osteoporoz Risk Faktörlerinin İncelenmesi" III. Kadın Çalışmaları Toplantısı 17-19 Mayıs 1997, Adana, SÖZEL BİLDİRİ
- Soğukpınar,N., Karacan (Ertem) G., Saydam,B."Eğitim Hastanesi Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşireler Arasında Latex Eldivenlere Karşı Gelişen Reaksiyonların İncelenmesi" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, AKM,26-27 Eylül 1996 İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Şirin, A., Karacan (Ertem) G., Çebişli,A.,"Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bir Kariyer Tercihi Olarak Hemşirelik Mesleği Hkkındaki Düşünceleri" Türk Hemşireliğinde 40. Yılı Sempozyumu, 23 Haziran 1995, İzmir, POSTER BİLDİRİ
- Yılmaz, D.,Şirin, A., Soğukpınar, N.,Karacan (Ertem) G.,"Lise Son Sınıf Öğrencilerin Hemşireliği Bir Meslek Olarak Algılamalarının İncelenmesi" Türk Hemşireliğinde 40. Yılı Sempozyumu, 23 Haziran 1995, İzmir, POSTER BİLDİRİ

Books (11 entries)- Ertem G., Pekince D. G., Ertem G. (Editör: Sevil Ü, Ertem G) “Perinatoloji ve Bakım” “Doğum Öncesi Bakım” Ankara Nobel Kitapevi, ss: 127-168, İzmir. (2016).
- AlP Dal. N., Ertem G. (Editör: Sevil Ü, Ertem G) “Perinatoloji ve Bakım” “Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi ve Tarama Testleri” Ankara Nobel Kitapevi, ss: 377-412, İzmir. (2016).
- Top D. E., Ertem G. (Editör: Sevil Ü, Ertem G) “Perinatoloji ve Bakım” “Perinatal Hasta Güvenliği ve Mesleki Sorumluluklar” Ankara Nobel Kitapevi, ss: 38-51, İzmir. (2016).
- Top D. E., Ertem G. (Editör: Sevil Ü, Ertem G) “Perinatoloji ve Bakım” “Perinatal Hasta Güvenliği ve Mesleki Sorumluluklar” Ankara Nobel Kitapevi, ss: 38-51, İzmir. (2016).
- Ertem G., (Editör: Ertem G., Fadıloğlu Ç, Şenuzun F.) “ Doğum Öncesi Ve Sonrası Evde Bakım “ Evde Sağlık ve Bakım Kitabı, Göktuğ Yayın evi (2013) Amasya
- Ertem G., (Editör: Ertem G., Fadıloğlu Ç, Şenuzun F.) “Evde Bakımda Teletıp Uygulamaları” Evde Sağlık ve Bakım Kitabı, Göktuğ Yayın evi (2013) Amasya
- Ertem G., Sevil Ü. (Editör: Şirin A, Kavlak O) Kadın Sağlığı Kitabı. "Hemşirelikte Standartların Gelişimi" ISBN:978-605-5989-07-1, Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti., ss.91-96, İstanbul.(2008).
- Ertem G., (Editör: Şirin A, Kavlak O) Kadın Sağlığı Kitabı. "Doğumda Analjezi ve Anestezi" ISBN:978-605-5989-07-1, Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti.,ss:663-668,İstanbul. (2008)
- Ertem G., Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemde Evde Bakım Hizmetleri, EVDE BAKIM KİTABI (Edt: Fadıloğlu Ç.,Doğan F., Ertem G.), Meta Basımevi, 2006.
- Ertem G., Akduman S., Şen A., “Ev Kazalarından Korunma ve İlk Yardım” ISBN:975-98300-3-5, Göktuğ Yayın ve Dağıtım, İstanbul (2006) (Eğitim Kitapçığı)
- Ertem, G., İmmobilizasyona Bağlı Deri Sorunları, Değişiklikleri, I. ULUSLARARASI KATILIMLI EVDE BAKIM KURS KİTABI (Edt: Fadıloğlu Ç., Ertem G.), Ege Üniversitesi Basımevi, 2004.

Finished Research Projects (8 entries)- Proje No: 2006.OSYO.001, Ertem G, Daşıkan Z, Emlek Sert Z, Koçer A. “Ödemiş İlçesi Merkez Halk Sağlığı Laborotuvarına Evlilik Testi İçin Başvuran Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Üreme Sağlığı Danışmanlığı Kapsamında Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 2006.OSYO.001, 2009, Proje Yöneticisi.
- Proje No: 2007.OSYO.002, Ertem G, Donmez Candan Y, Dolgun E. “Ödemiş İlçesindeki Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili İnanç ve Tutumlarının Saptanması” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 2007.OSYO.002, 2009, Proje Yöneticisi
- Araştırma Projesi, 5- “Anne ve Babası Kanser Olan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2008/HYO/003 (Proje Yürütücüsü).
- Proje No: 2008.OSYO.003, Oksel E, Ertem G, Donmez Candan Y. “Anne ve Babası Kanser Olan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 2008.OSYO.003, 2008
- Araştırma Projesi, 20 Yaş Ve Üzeri Kadınlara Kemdi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/001 (Proje Yöneticisi).
- Araştırma Projesi, “0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Belirlenmesi Ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/002 (Proje Yöneticisi).
- Araştırma Projesi, “Adölesanlarda Üreme Sağlığı Konusunda Doğru Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliğinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2005/HYO/003 (Proje Yöneticisi).
- Araştırma Projesi, “Standartlara Dayalı Verilen Hemşirelik Bakımının Bakım Kalitesine Ve Hasta Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2003/HYO/001 (Proje Yürütücüsü)
Memberships of Professional Associations (6 entries)- Aile Planlaması Derneği
- E.Ü.Hemşirelik Y.O Mezunlar Derneği
- Evde Bakım Derneği
- İntertilite Hemşireliği Derneği
- Kadın Sağlığı ve Hemşireliği Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Student's Completed Thesis (2 entries)- Doktora, 2017, Dal Alp N. "JİNEKOLOJİK KANSERLER FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE SOSYAL ÖĞRENME KURAMINA DAYANDIRILAN PLANLI BİR EĞİTİM İLE FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI" Ege Üniversitesi KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ...
- Yüksek Lisans, 2016, 1.N. Tuğçe GÜNAL, “Öğrenci Hemşirelerin Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler”” , EÜ.Sağ.Bil.Ens.Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hem.Tezli YL programı