Akademik BilgilerTÜRKER SUSMUŞ
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: turkersusmus@gmail.com
- E-posta: turker.susmus@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 311 22 66, Ana bina 1. kat
- Web sayfası: http://www.turkersusmus.com
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (Muhasebe-Finansman) ABD, Türkiye, 1996
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muh-Fin.Anabil.Dalı, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İİBF İşletme Böl. Muhasebe-Finansman ABD, Türkiye, 2007
- Profesörlük: Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı, Türkiye , 2013

Administrative / Academic Duties (18 entries)- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (27.01.2011 den itibaren), 2011-2012
- Visiting Professor for Research, European University Viadrina Frankfurt (Oder), 7 Ekim - 30 Aralık, 2011
- Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, İzmir, Ege Üniversitesi Kampüs Kültür Merkezi, 25-27 Mart, 2011
- Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2016
- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010
- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı (19.11.2009 - 03.09.2016), 2009-2016
- TUBİTAK, 1007 Programı, T.C. Sayıştay Başkanlığı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi ve Yazılım Tasarımı Projesinde Panelistlik, 2009
- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-
- Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, (Mart 2008 - 09.03.2010), 2008-2010
- Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, 2007-2009
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdür Yrd. (29.11.2005 - 20.07.2008), 2005-2008
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Planlama ve Proje Koordinatörlüğü Birimi Başhekimlik Mali Danışmanlığı (25.11.2004 - 20.07.2008), 2004-2008
- E.Ü. İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2003
- Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-2005
- ÜN-SAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği, 2000-2005
- ÜNİ-PA A.Ş. Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği, 2000-2013
- ÜN-EĞİT A.Ş. Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği (31.07.2009' a kadardır), 2000-2009
- E.Ü. İ.İ.B.F. Spor Komisyonu Üyeliği - Fakülte Kız ve Erkek Basketbol Takımı Antrenörlüğü, 1995-2005
Other Professional Activities (11 entries)- "Kamuda İnovasyon", 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Etkinliği, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu, 26.01.2013, http://www.egegumrukticaret.gov.tr/TR/static_pages/171/G%C3%BCmr%C3%BCk%20G%C3%BCn%C3%BC, 2013
- "Çağdaş Yaşamda Muhasebenin Önemi", Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu, 8-9 Haziran 2010, http://www.haberler.com/kagizman-profesorlere-ev-sahipligi-yapti-2097481-haberi/ , 2010
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Bilim Hakem Kurulu Üyesi, Ankara SMMM odası, 2008-In Progress
- YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU, Döner Sermaye Yönetmeliği hazırlama Komite Üyeliği, 2008
- 'Yeminli Mali Müşavirlik (YMM)' Lisans Sınavlarına Yönelik YÖNETİM MUHASEBESİ Eğitmenliği (İzmir SMMM Odası), 2008-In Progress
- İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOSEM Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifika Programı 'İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi' Seminerleri, 2006-2007
- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (CPA - Certified Public Accountant) lisansına sahiptir., 2002-In Progress
- HUMK' na göre İzmir 2. Asliye Ticaret, İzmir 6., 8. ve 9. Asliye Hukuk Mahkemeleri ticari alacak davaları muhasebe alanı bilirkişilik görevleri, 1999-In Progress
- SMMM Lisans Sınavlarına Yönelik MALİYET MUHASEBESİ Eğitmenliği (İzmir SMMM Odası), 1998-2007
- Yönetim Danışman Asistanı, Dünya Bankası Kapsamında Altınyağ A.Ş.'ye Verilen Yönetim Danışmanlığı Hizmeti (Prof.Dr.Süleyman YÜKÇÜ ile birlikte), 1997
- SMMM Yeterlilik Sınavları "MALİYET MUHASEBESİ" Semineri (Antalya SMMM Odası), 1997
Research Interests- İşletme (2150000)
- Muhasebe ve Finansman (2150100)
Indexed Journal Publications (12 entries)- "Performance Evaluation of the Textile and Clothing Enterprises in Borsa Istanbul", Tekstil ve Konfeksiyon (indexed in SCI Expanded) , July-September 2014, Year 24, Volume 3, pp. 243 - 251 (Turan Atılgan, Mengü H. Külahçı ve Seher Kanat ile ortak çalışma)
- "Türk Gıda Sektörü Verilerinin Değerlendirilmesi, Başabaş Noktası Ve Faaliyet Kaldıraç Analizi", Dayanışma Dergisi (Hakemli Yazılar), Nisan 2011, Sayı:111, ss. 8-22 (Mengü Hafize Özan'la ortak). Dayanışma dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Giren Dergi Listesinde yer almaktadır
- 'Endirekt Giderlerin İzlenmesindeki Maliyet Sistemsizliği Vergi Kaçırılmasına veya Fazla Vergi Ödenmesine Yol Açar' Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Mayıs 2008 (Ankara SMMM Odası) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Giren Dergi Listesinde yer almaktadır.
- “Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Etiksel Açıdan Değerlendirilmesi”, Dayanışma Dergisi (Hakemli Dergi), Sayı: 94, Aralık 2006, ss. 97-108 (Dilek Demirhan ile ortak). Dayanışma dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Giren Dergi Listesinde yer almaktadır
- "Muhasebe Meslek Odalarının İşlevleri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Aralık 2004, Cilt: 6, Sayı: 4, ss. 71-94
- "Stratejik Maliyet Yönetiminde Zamana Dayalı Rekabet ve Bir Model Önerisi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (hakemli Dergi), Cilt:5, Sayı: 1, Mart 2003 (Özgür Eski ile ortak)
- "Tahsili Geciken Ticari Alacaklarda Şüpheli Alacak Tutarının Belirlenmesinde Markov Analizi Yaklaşımı", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:20, Ekim 2003, ss. 103-110
- "Muhasebe Bilim Dalında Uzmanlaşmayı Seçen İşletme Öğrencilerinin Meslek Etiği Algılamalarının İncelenmesi: İki Üniversite Örneği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Haziran 2003, ss. 127-152 (S.Burak Arzova ile ortak)
- Uzun Süreli Üretim Faaliyetlerinde Maliyet Hesaplama Çalışmalarının Enflasyonun Etkisinden Arındırmaya Yönelik Model Önerisi Muhasebe Finansman Dergisi, Kasım 2002 (Süleyman Yükçü ile ortak)
- Üretim ve Hizmet Sektörü İşletmelerinde Örgüt Kültürüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Uygulama Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl 2001, ss. 202-223 (Güler Tozkoparan' la ortak)
- "İşletme Karlılığının Denetiminde Satış Bütçesinin Rolü ve Önemi", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:1997, Sayı:3, ss. 343-367. Yönetim ve Ekonomi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Giren Dergi Listesinde yer almaktadır
- "Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:1996, Sayı:2, ss. 211-239. Yönetim ve Ekonomi Dergisi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına Giren Dergi Listesinde yer almaktadır

Publications in Non-Indexed Journals (7 entries)- "Kapanış Tasdikinin Yapılmış Olması Ticari Defterlerin Delil Niteliği Taşıdığını Göstermez" Vergi Dünyası Dergisi (Hakemli Dergi), Mart 2004, Sayı: 271
- Maliyet Kontrolunun Sağlanmasında Sorumluluk Muhasebesi Sisteminin Rolü Ve Zincir Otel İşletmelerinde Uygulanması Mevzuat Dergisi (Elektronik Hakemli Dergi), Yıl: 5 Sayı: 59, Kasım 2002, http://www.mevzuatdergisi.com/2002/11a/02.htm
- İşletmelerde Çalışılmayan/Çalışmayan Sürelere İsabet Eden Maliyet Giderleri ve Muhasebeleştirilmesi Yaklaşım Dergisi (Hakemli Dergi), Yıl:8, Sayı: 86, Şubat 2000, ss. 19-27 (Süleyman Yükçü ile ortak çalışma)
- Yarı Mamullerin Maliyetlendirme Yöntemi Yaklaşım Dergisi (Hakemli Dergi), Yıl:7, Mayıs 1999, ss. 24-26 (Süleyman Yükçü ile ortak çalışma)
- Avukatların Sorunlarına ve İş Doyumunun Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma İzmir Barosu Dergisi, Haziran 1997, ss. 8-22 (Güler Tozkoparan' la ortak çalışma)
- Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Hakemli Dergi), Yıl:1996, Sayı:2, ss. 211-239
- Enflasyonun Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Basımevi, 1995, ss. 249-257

Publications in Other Journals and Medias (5 entries)- 0, Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Tedüzen Muhasebe Sistemi, Sermaye Piyası Uygulamaları ve Borsa konusunda çeşitli yayınlanmamış çalışmaları bulunmaktadır.
- "Partiler Şeffaf Olsun", Milliyet Gazetesi, Ege, 12.07.2002
- 0, "Tacirler, Usulüne Uygun Tutulmayan Defterler Nedeniyle Doğacak Zararlarını Muhasebecilere Rücu Edebilirler", http://www.alomaliye.com/turker_susmus_tacirler.htm
- "Vade Farkının Talep Edilebilme Şartları, Faiz Karşısındaki Durumu ve KDV İlişkisi" http://www.alomaliye.com/subat_06/turker_susmus_vade_farkinin.htm
- 'Kamuoyu şeffaf parti istiyor' Hürriyet Gazetesi, 11.07.2002 http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/07/11/150800.asp

International Conference Proceedings (6 entries)- Turker Susmus, S. Sertac Caki and Dincer Can, “Financial incentives for research and development practices in Turkey”, 8th International Conference: The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2016, Split 5 - 8 May 2016
- S. Ozgur Baslangic and Turker Susmus, “Trading volumes of free zones in Turkey and evaluation of their contribution to international business”, 8th International Conference: The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2016, Split 5 - 8 May 2016
- Turker Susmus and S. Ozgur Baslangic, “Income and expense analysis of retail trade sector companies traded on Borsa Istanbul”, 8th International Conference: The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2016, Split 5 - 8 May 2016
-  Türker Susmuş ve S. Özgür Başlangıç, “THE NEW PAYMENT TERM BPO AND ITS EFFECTS ON TURKISH INTERNATIONAL BUSINESSES”, 7th International Conference, ‘The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World’, EBEEC 2015, 8-10 May 2015, Kavala-Greece,
- Türker Susmuş ve Özgür Babacan, "RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THEUNIVERSITY STUDENTS' ENVIRONMENTAL ACCOUNTING PERSPECTIVE: THE CASE OF EGE UNIVERSITY", Economic and Social Development 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social ResponsibilityBelgrade, Serbia, 21-22 May 2015
- Türker Susmuş ve Dilek Demirhan, "CASH WAQFS AND THEIR ACCOUNTING APPLICATIONS AT THE END OF THE 18th CENTURY IN THE OTTOMAN EMPIRE", 13th World Congress of Accounting Historians, 17-19 July 2012, Newcastle University Business School

National Conference Proceedings (10 entries)- "Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programlarını Yürüten Üniversitelerde Muhasebe Eğitimi Durum Analizi-Türkiye Örneği", 33. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, “DİJİTAL ÇAĞDA MUHASEBE EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR" (Şevin GÜRARDA ve Abidin ATEŞ ile ortak çalışma), 23-25 Nisan 2014
- "KAMU ZARARI - KURUM ZARARI İLİŞKİSİ, GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU ZARARININ DENETİMİ VE SAPTANMA ÖNERİSİ", T.C. SAYIŞTAY'IN 150. Kuruluş Yıldönümü Paneli, 24.05.2012
- "Kamu Zararı ve Muhasebe İlişkisi", KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Ege Üniversitesi Kampüs Kültür Merkezi, 25-27 Mart 2011, http://www.turkersusmus.com/kamu_zarari_5018/
- Panelistlik, 'KOBİ'ler Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?', Muhasebe Gündemi, 26-27 Şubat 2010 (Düzenleyen: İzmir SMMM Odası, Yer: İzmir Balçova Termal Otel)
- "Türk Üniversitelerinde TFRS Eğitimi", XIV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, 6-10 Ekim 2010, Kıbrıs. (Ece Acar Erdener ve Mengü Hafize Özan'la ortak)
- Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde TMS-TFRS Uygulama Örneği, MUHASEBE GÜNDEMİ 2009, İzmir SMMM Odası, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası, 25-26 Eylül 2009 (Yasemin Zengin ile ortak çalışma)
- 'TMS Uygulamaları : Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Uygulaması' Türkiye XII. Muhasebe Standartları Sempozyumu, 26-30 Kasım 2008, Girne-KKTC (Yasemin Zengin ile ortak çalışma)
- "Türkiye Muhasebe Standardı 2: Stoklar ve Uygulaması", Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu IX (17-21 Kasım 2005 Kıbrıs), ss. 63-105 (Canan Yükçü ile ortak çalışma)
- "Türkiye’ de Siyasi Partilerin Muhasebe Sisteminin Bir Kamuoyu Eğilim Araştırması Çerçevesinde Denetim ve Saydamlık Açısından Değerlendirilmesi ", Türkiye XXI. Muhasebe Eğitim Sempozyumu Muhasebe Uygulamalarında Etik ve Kamuyu Aydınlatma, (Bodrum Kervansaray Resort Hotel 29 Mayıs-02 Haziran) İstanbul: Marmara Ünv.DS İşl.Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi, 2002, ss. 237-270
- 2001, "Muhasebe Mesleğinin Müşterileri Durumunda Bulunan Kesimlerin Muhasebe Mesleğinden Beklentileri: İzmir İli Uygulaması" V. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Yirmi Birinci Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu" (Ed. Recep Pekdemir), İSMMMO Yayınları: 32, TÜRMOB Yayınları 172, ss. 169-182 (Berna Taner ve Ayşen Korukoğlu ile ortak)

Books (5 entries)- "KALİTE ÜZERİNE", Editör: İ. Pelin Dündar, "Kalite Maliyetleri", Bölüm Yazarlığı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd.Şti., 1. Basım, Ekim 2012 (Dilek Demirhan'la ortak bölüm yazarlığı)
- 'Globalleşme Sürecinde YMM'lik Mesleği ve YMM'lerin Yeni TTK Tasarısının Muhasebe ve Denetim Alanına Bakış Açılarının Analizi: İzmir İli Uygulaması' Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, Eylül 2009 (Ayşe Yereli ile ortak çalışma)
- 'Yeni Bir Muhasebe Sistemi Önerisi Çerçevesinde Siyasi Partilerin Gelir ve Giderlerinin Şeffaflığına ve Denetimine Yönelik Araştırma', İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, Birleşik Matbaacılık, 2007
- 2002, Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, (Ortak çalışma), Anadolu Matbaası
- 1999, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre FİNANSAL YÖNETİM (1210 sayfa) (Ortak çalışma)

Finished Research Projects (2 entries)- 2009, Araştırma Projesi, “İMKB 30 Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Ar-Ge’ ye Yapmış Oldukları Harcamaların Analizi ve Türkiye’ de Ar-Ge’ ye Uygulanan Mali ve Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi”, Ege Ünv. Araş. Fon Saym., Proje Yürütücüsü ve Sorumlusu
- 2008, Araştırma Projesi, 'Türkiye’ de Bireysel Emeklilik Sisteminin Geleceği ve Finans Piyasaları Üzerindeki Etkileri', Proje Sorumlusu, (Arş.Gör. Erhan Zalluhoğlu ile ortak)
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)
Student's Completed Thesis (3 entries)- Doktora, 2012, Damla ÖZKILINÇ, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Tez Başlığı: "TÜRKİYE’DE KÜÇÜK VE ORTA BOYUTLU İŞLETME BORSALARININ YERİ VE İŞLETMELERE SAĞLAYACAĞI KATKILARIN ANALİZİ"
- Doktora, 2012, Emre Kaplanoğlu, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Tez Başlığı: "DEĞER MÜHENDİSLİĞİ, HEDEF MALİYETLEME VE KAIZEN KARMASININ ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI"
- Yüksek Lisans, 2009, : H. Gökçehan DEMİRHAN, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Yüksek Lisans Programı, Tez Başlığı: "PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE KATEGORİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSINA KATKISI AÇISI...