Akademik BilgilerFAHRİYE VATAN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: fahriyevatan@yahoo.com
- Telefon: 3881103/19
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2009
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2009

Administrative / Academic Duties (21 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent Doktor , 2009-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu “İntörnlük Çalışma Grubunda” görev almıştır, 2008-2011
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu “Görev Tanımları” nın oluşturulmasında görev almıştır, 2007-
- 19. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Hastalıklar Ve Hemşirelik Bakımı I” dersi kapsamında “Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı I“ Modülü Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu görevini yürütmüştür., 2007-2008
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Hemşirelik ve Sağlık II” dersi kapsamında “Hasta ve Hastane Ortamı” Modül Koordinatörü görevini yürütmüştür., 2006-2007
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu” nda görev almaktadır., 2005-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Hemşirelik ve Sağlık I” dersi kapsamında “Hemşireliğe Giriş” Modül Uygulama Sorumlusu görevini yürütmüştür. , 2005-2007
- Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü “Kariyer Günleri Odak Grubu” nda görev almıştır ., 2003-2005
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Sürekli Eğitim Sertifika Programı Çalışma Grubu” nda görev almıştır ., 2002-2005
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Bilimsel Etik Kurulu” nda görev almaktadır, 2001-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,Anabilim Dalı Başkanı, 2001-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu “Yüksekokul Kurulu” üyeliği , 2001-2011
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitem Programı “Öğrenci Hizmetlerini İyileştirme” grubunda görev almıştır ., 2001-2003
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Eğitim Komisyonu” üyesi , 1999-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,Öğretim Görevlisi , 1999-2009
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı,Uzman, 1997-1998
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Mezuniyet Komitesi” nde görev almıştır , 1995-2006
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Atatürkçü Düşünce Komitesi” nde görev almaktadır., 1995-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1994-1997
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Gönüllü Hemşire, 1991
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği,Yoğun Bakım Hemşiresi , 1991-1994
Other Professional Activities (123 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 'Soru Hazırlama Teknikleri' konulu konferans, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,İzmir , 2015
- Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı, Gata Hemşirelik Yüksekokulu, 12-13 Şubat, 2015
- Hemşirelik Eğitimi Entegrasyon Çalıştayı, Düzenleme Kurulu,Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,13-14 Şubat, 2014
- Mentorluk Kursu, Eğitmen,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, 2014
- 6th International Management Conference, pre conference course 'The Rafaela System',27-29 October, 2014
- Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD) Dergi Hakemliği, 2014-In Progress
- Zaman Yönetimi, Eğitmen,E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü , 2014
- Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Dergi Hakemliği, 2014-In Progress
- 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında,Hemşirelik İş Yükü Ölçümü konusunda panelist,DEÜ Sabancı Kültür Merkezi, 2014
- İntörn Öğrencilerin Klinik/Alan Uygulamalarında Rehber Hemşire Eğitimi Kursu, Eğitmen, 2014
- Hemşirelikte Değişim Yolculuğunda Zaman Yönetimi ve Önemi,Eğitmen, E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, 16 Mayıs, 2014
- 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında,Hemşire İş Gücü Planlama konusunda panelist,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir, 2014
- Kelebek Projesi Kapsamında Mentorluk Kursu, Eğitmen, Dr.Seyami Ersek Hastanesi, İstanbul,19-20 Aralık, 2014
- Kurum Kültürü Konusunda Eğitici, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,28 Mart, 2013
- Rehber Hemşire Eğitim Kursu, Eğitmen,HEMED, İzmir, 2013
- Zaman Yönetimi Konulu Seminer, Eğitici,Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 28 Kasım, 2013
- Yönetici Geliştirme Kursları kapsamında Mentorluk Kursunda Eğitmen,İstanbul Üniversitesi, / Aralık, 2013
- Hemşireliğe Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu,Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, 11-12 Nisan, 2013
- Araştırma Görevlisi Uyum Programı Eğitici, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 12-15 Şubat, 2013
-  Hemşirelik Sempozyumu” T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir., 2012
- Vatan F (2012) “ZamanYönetimi”.Eğitimci, Sağlık Bakanlığı Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İzmir.14.06 , 2012
- Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-I”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir,19 Nisan, 2012
- Havva Arslan Yürümezoğlu (Bilim Uzmanlığı Tez Sınavı Jüri Üyeliği) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
- Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Çalıştayı,Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,20-21 Aralık, 2012
- Vatan F (2012) “ZamanYönetimi”., Eğitimci, Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi,İzmir.21.06., 2012
- “Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon., 2012
- Esra Erikmen (Bilim Uzmanlığı Tez Öneri Sınavı Jüri Üyeliği- Danışman) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
- Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon., 2012
- Ayşe Çiçek (Bilim Uzmanlığı Tez Sınav Jüri Üyeliği) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
- “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-I” 19 Nisan 2012, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2012
- “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı- II”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir., 2012
- “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı- II ‘Değişim ve Güç Birliği”, 19 Haziran 2012, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2012
- Hemşireler İçin Kan ve Kan Ürünleri Uygulama Kursu”, Ege Üniversitesi, İzmir., 2012
- Meltem Dursun (Bilim Uzmanlığı Tez Öneri Sınavı Jüri Üyeliği- Danışman) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
- “XXIII. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri Toplantısı”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İzmir , 2011
- “XXIII. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri Toplantısı”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İzmir , 2011
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (EÜHYO Araştırma Görevlisi Uyum Programı kapsamında) Eğitmen, E.Ü.Hemşirelik Fakültesi, 2011
- “Güçlü Kurum Kültürü Oluşturma Çalıştayı” 14-15 Haziran 2011, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2011
- “Entegre Programlarda Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri ve Araçları Çalıştayı” Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri, 2011
- Vatan F (2011) “Kurum Kültürü” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir. 7 Haziran , 2011
- Güçlü Kurum Kültürü Oluşturma Çalıştayı” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir., 2011
- Vatan F (2011) “Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Kurum Kültürünü Algılamaları” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Güçlü Kurum Kültürü Oluşturma Çalıştayı, İzmir.14 Haziran , 2011
- Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Sempozyumu”, T.C. Genelkurmay Başkanlığı İzmir Asker Hastanesi, İzmir., 2011
- Vatan F (2011) “Hasta Güvenliği Kavramı”. Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Sempozyumu, T.C. Genelkurmay Başkanlığı İzmir Asker Hastanesi, İzmir.23 Haziran , 2011
- Mentorship in Nursing” kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, 2011
- Fethiye Yelkin Alp (Bilim Uzmanlığı Tez Sınav Jüri Üyeliği) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. , 2011
- Vatan F (2011) “Klinik Uygulamalarda Hasta Güvenliği”. Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Sempozyumu, T.C. Genelkurmay Başkanlığı İzmir Asker Hastanesi, İzmir.23 Haziran, 2011
- “Update 4th Edition JCI Standards”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya, 2011
- Hatice Binbir (Bilim Uzmanlığı Tez Öneri Sınavı Jüri Üyeliği- Danışman) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
- Vatan F (2011) “Yönderlik/ Mentorluk”.Eğitimci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir.29 Ekim , 2011
- “5th International Nursing Management Conference”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya., 2011
- Vatan F (2010) “Mentoring”. 18Th Annual Meeting Of Florence Network, Çeşme, İzmir.5-8 Kasım , 2010
- “Hemşirelikte İşgücü Planlama Kursu”, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim-Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile, İstanbul. , 2010
- “Hemşirelikte Yönetim Kongresi”, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim-Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile, İstanbul. , 2010
- Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, “Çatışma Yönetimi” Kursu, Kuşadası, Aydın.6 Mayıs , 2009
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Projesi Kurs Programı kapsamında), Eğitmen,Özel Işıkkent Ana ve İlköğretim Okulu, İzmir, 2009
- 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,3-6 Mayıs, 2009
- Mentoring Project Meeting (Uluslararası Mentorluk/Yönderlik Çalıştayı” , Anemon Ege Sağlık Oteli, İzmir.20-24 Mayıs, 2009
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında) konusunda eğitimci,Ferit Bahriye Ergil İlköğretim Okulu, 2009
- Vatan F (2009) “Çatışma Yönetimi” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, İzmir.18 Kasım , 2009
- Liderlik ve Güçlendirme Kursu, İzmir,17 Haziran , 2009
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu konusunda eğitimci,(EÜHYO Araştırma Görevlisi Uyum Programı kapsamında EÜHYO Anfisi , 2009
- Türkiye’de Hemşire Yetresizliği, Nedenler, Problemler, Güvenli Bakım İçin Çözümler, İzmir,19-20 Haziran , 2009
- “TSK 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi”, T.C. Genelkurmay Başkanlığı İzmir Asker Hastanesi, İzmir. , 2009
- IV. International Nursing Management Conference, Antalya,13-15 Ekim , 2008
- Sağlıkta Akreditasyon Günleri: Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Uygulamaları programı kapsamında “İlaç Yönetimi ve Kullanımında Hemşirelerin Rolü” Konulu PaneldeOturum Başkanı,20-21 Kasım, 2008
- Sağlıkta Akreditasyon Günleri: Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Uygulamaları, İzmir,20-21 Kasım, 2008
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında) konusunda eğitimci,Mediha Mahmut Bey İlköğretim Okulu , 2008
- Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İzmir,12-14 Şubat , 2008
- Eğitimde Ölçme Değerlendirme - Soru Yazma Becerileri, İzmir,19-20 Haziran, 2008
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ nın 12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlediği “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşirenin Rolünün Oluşturulması ve Güçlendirilmesi” Konulu Panel, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2008
- Nice To Know or Need To Know: Curriculum Development In Nursing Education, İzmir,8 Şubat , 2007
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında) konusunda eğitimci,Uzun Hasan İlköğretim Okulu, 2006
- İlkyardım Kursu, İzmir,31 Ocak- 1 Şubat, 2006
- International Accreditation Standards for Nursing Patient Safety, Kuşadası,9 Kasım , 2006
- III. International Nursing Management Conference, Kuşadası,9-11 Kasım , 2006
- Yönetimde Koçluk ve Mentorluk, İstanbul,4-5 Aralık , 2006
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında)konusunda eğitimci,Çamdibi Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu, 2006
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında) konusunda eğitimci,Yeşilova Halil Atilla İlköğretim Okulu, 2006
- 3. Uluslar Arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir,7-10 Ekim , 2005
- Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi). 7-10 Eylül , 2005
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında) konusunda eğitimci,Onur Mahallesi Toplum Merkezi, 2005
- Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi (Aile Okulu Eğitim Programı kapsamında ) konusunda eğitimci,Doğanlar Hüsnü Bornovalı İlköğretim Okulu, 2005
- Aile Planlaması Kursu, İzmir,7 Şubat – 4 Mart , 2005
- 12 Mayıs Hemşirelik Haftası programı kapsamında “Hemşirelikte Standartlar” Konulu Panelde Moderatör,12 Mayıs, 2005
- II. Ulusal / Uluslar Arası T. S. K. Hemşirelik Kongresi, İstanbul,26-27 Mayıs, 2005
- Saran M, Özgür G, Khorshid L, Vatan F, Yalçınkaya M, Demircioğlu M (2004) “Eğitimde Kalite Sözlüğü” Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. ISBN: 975-97964-1-4 (Editör)., 2004
- Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa,7-8 Mayıs , 2004
- Kanserden Korunmada Yeni Yaklaşımlar, İzmir,18 Mayıs , 2004
- Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, Ankara,13 Ekim , 2004
- Değişim ve Vizyon Yönetimi, Manisa,25 Ekim, 2004
- 13. Ulusal Kalite Kongresi, Istanbul,24-25 Kasım , 2004
- Örgüt Sağlığı konusunda panelist,Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Seminer Salonu, 14 Temmuz, 2004
- II. International Nursing Management Conference, Antalya,5-7 Kasım , 2003
- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitem Programı Kalite Odağı “Zaman Yönetimi” Konulu Konferans, Ege Üniversitesi MÖDBE Anfisi İzmir.2 Nisan , 2003
- Değişim Ve Vizyon Yönetimi Semineri, Manisa,24 Ocak , 2003
- Hemşirelik Süreci Workshop, İzmir,11-13 Haziran, 2003
- Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, İzmir,21-22 Mart , 2002
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ nın 12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlediği “Zaman Yönetimi” Konulu Konferans, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Anfisi, İzmir.15 Mayıs, 2002
-  Eğitim Programı Geliştirme Sempozyumu, İzmir,31 Mayıs–1 Haziran , 2002
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı İşbirliği ile Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi “ nde Gerçekleştirilen “Zaman Yönetimi” Konulu Konferans, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,20 Aralık, 2002
-  5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir,16-19 Ekim , 2002
- Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi Sempozyumu, İzmir,12 Ocak, 2001
- Hemşirelikte Branşlaşma, İzmir,15-16 Mart , 2001
- I. International Nursing Management Conference, Denizli,22-24 Ekim , 2001
- Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi / Sekreter),24-26 Mayıs , 2000
-  1. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir,24-26 Mayıs , 2000
- Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yaz Konferansları-1 “Uluslar arası Katılımlı”, İzmir,15-16 Haziran, 2000
- 1. Uluslar arası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya,29 Ekim-2 Kasım , 2000
- Nursing Interventions Classification&Nursing Outcomes Classification: NIC&NOC, Antalya,30-31 Ekim , 2000
-  VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum,22-24 Haziran , 1999
-  II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir,16-17 Eylül , 1999
- Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları Sempozyumu, Ankara,22-23 Ekim , 1999
- Problem Çözme Teknikleri ve Uygulama Semineri, İzmir,17-19 Kasım , 1999
- Örgütsel Yapı ve Teknoloji konusunda panelist,Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,22 Mayıs , 1998
- Örgüt İklimi konusunda panelist,Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25 Mayıs, 1998
-  Epidemiyoloji ve İstatistik Okulu, İzmir,2 Mart-30 Mayıs , 1998
- VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara,14-16 Mayıs , 1998
-  VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara,14-16 Mayıs , 1998
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Semineri, İzmir,19-23 Haziran , 1997
- IV. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İzmir,2 Ekim , 1997
- 1. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir,26-27 Eylül , 1996
- Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yıl Sempozyumu, İzmir,23 Haziran , 1995
Research Interests- Hemşirelik (1040000)
- Yönetim Bilimleri (2170300)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Vatan F, Dursun M,Orgun F, Ozkutuk N, Sezer H (2013). Patient satisfaction for nursing care in a university hospital in Turkey. HealthMED - Volume 7 / Number 6, 1937-1943.
- Vatan F, Argon G, Engin D M, Binbir H, Çiçek A. (2012) Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:3.
- Özsoy S A, Vatan F (2007) Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kişisel Değerlerinin İncelenmesi. EÜ HYO Dergisi, Cilt:23, Sayı: 2, 1-11.
- Şahin Ö, Özkütük N, Vatan F (2004) Yönetici Hemşirelerin Vizyon Geliştirmeye İlişkin Tutumları. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Ekim- Kasım- Aralık.
- Özbayır T, Akyol A, Vatan F, Özkütük N, Demir F, Sarı D, Kavlak O, Candan Y, Bal H, Uysal A (2003) Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri. Ege Eğitim Dergisi, 3:1, 9-19.
- Çakmakçı A, Vatan F. (2003) Manisa İli Merkezinde Görev Yapan Yönetici Hemşirelerin Çalışma Alanlarında Yaşadıkları Sorunlar. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 7:2, 51-63.
- Vatan F, Sezgin B, Argon G. (2000) Yönetici Hemşireler Açısından Zaman Kullanımı. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4:1, 7-12.
- Vatan F (1998) Yönetici Hemşireliğin Gerektirdiği Yönetim Becerilerine İlişkin Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14:1, 53-69.

Publications in Non-Indexed Journals (10 entries)- Vatan F, Argon G, Dursun ME, Binbir H, Çiçek A (2012) Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:3
- Vatan F, Bayık Temel A (2012) Hemşirelikte Kariyer Gelitirmede Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:2, 79-89.
- Vatan F, Salur D (2010) Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Deprem Afet Planları Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 32-44.
- Vatan F (2009) Çatışma Yönetimi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, İzmir. Konferans No: 5
- Vatan F, Salur D (2009) Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Deprem Afet Planları Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, İzmir. Poster Bildiri No: 7
- Velioğlu S, Vatan F (2002) Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranış Boyutlarının İncelenmesi. 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, T.C. Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Sözlü Bildiri No: 4
- Vatan F, Özsoy S A (2002) Zaman Yönetimi. EÜ HYO Dergisi, 18, 1-3.
- Argon G, Bayık A, Özgür G, Vatan F. (2001) Yükseköğretim Hemşirelik Programlarında Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Tanımlanması. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Kongre Kitabı, Poster Bildiri No:4
- Argon G, Özgür G, Vatan F (2000) Hemşirelerin Hastanedeki Çalışma Yaşantılarını Algılamaları. I. Uluslararası  VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, ISBN: 975-97332-4-2. Poster Bildiri No: 4
- Vatan F, Sezgin B, Argon G(1999) Yönetici Hemşireler Açısından Zaman Kullanımı. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Erzurum. Sözel Bildiri No: 1

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Vatan F (2011) “Hasta Güvenliği Kavramı”. Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Sempozyumu Kitabı. S:5-9.
- Vatan F (2011) “Klinik Uygulamalarda Hasta Güvenliği”. Hasta Hakları ve Hasta Güvenliği Sempozyumu Kitabı. S: 101-105.

International Conference Proceedings (38 entries)-  Vatan F, Çelik F, Engin DM, Çamveren H, Öztürk C, Karakoç A, Dinçarslan G (2014).The views of nurse managers regarding the preparation of computer-assisted work schedule. 6th International Nursing Management Conference, Bodrum
- Engin DM, Vatan F(2014).Examination of organizational culture and empowerment perceptions of nurses.6th International Nursing Management Conference, Bodrum.
- Binbir H, Vatan F (2014) The Examination of Nurses' Career Development Activities, Motivation and Job Satisfaction. 6th International Nursing Management Conference, Bodrum.
- Vatan F,Engin DM, Çamveren H (2014) Tarihsel Süreçte E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nın Gelişimi. I. Ulusal (Uluslararası karılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi
- Tanıl V, Çelik F, Vatan F (2014)Hasta Güvenliğine İlişkin Yeni Uygulamalarda Hemşire Video Eğitimleri: Örnek Bir Uygulama.6 th Nursing Management Conference, Bodrum
-  Çıracı Y, Vatan F, Engin DM (2013) İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN YÖNETSEL YETERLİK ALGILARI. I. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, 5-6 Aralık, İstanbul.
- Filiz T, Vatan F, Engin DM. (2013) ÖĞRENCİLERİN ‘‘HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ’’ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. I. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, 5-6 Aralık, İstanbul.
- Hafızoğlu G, Vatan F, Engin DM. ÖĞRENCİ GÖZÜYLE YÖNETİCİ HEMŞİRELER. (2013) I. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, 5-6 Aralık, İstanbul.
-  Vatan F, Engin DM, Arslan A, Başak E, Gencer S. (2013)ÖĞRENCİLERİN HASTA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, 5-6 Aralık, İstanbul.
- Vatan F, Baştürk G, Koyuncu Ç (2012) Hemşirelerin Yeni Hemşirelik Kanunu Hakkında Bilgi ve Görüşleri. 2. Hemşirelik Sempozyumu, 16-19 Şubat 2012, İzmir.
- Vatan F, Dursun M, Özaksar A, Demir R, Şayer V, Çağlar S (2011) Yenileşim Sürecinde Hemşirelerin Kurum Kültürünü Algılamaları (Nurses’ Perception of Organizational Culture in The Process of Innovation), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya
- Vatan F, Bayık Temel A (2011) Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması (Formal Mentoring Program To Develop Leadership for Nurses: Action Research) “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya
- Dursun M, Vatan F, Akpınar S, Aksoy F, Dinçarslan G, Şen S (2011) Hemşirelerin Örgüt İklimi Algısı İle Kurumsal Güçlendirmenin İncelenmesi (An Analysis Of The Relation Between Nurses’ Perception Of Organizational Climate And Organizational Empowerment), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya.
- Dursun M, Vatan F, Açıkel E, Canavar N, Dinçarslan G, İnce İ, Kurcan Ç (2011) Hemşirelerin Kurumsal Güçlendirme Algıları İle İş Doyumlarının İncelenmesi (An Analysis Of Nurses’ Perception Of Organizational Empowerment And Job Satisfaction), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya.
- Vatan F, Dursun M, Kır S, Tanıl V, Karadeniz D, Şekerci V (2011) Yenileşim Sürecinde Hemşirelerin, Yönetici Hemşirelerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerini Algılamaları (Nurse Perception Regarding Of Transformational Leadership Skills Of Nurse Manager Within The Innovation Process), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya.
- Vatan F, Dursun M, Yücesoy F, Akpınar S, Algül B, Gültekin K (2011) Hemşirelerin Örgütsel Değişim Ve Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Analizing Nursing Attidude Regarding Organizational Change), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya.
- Dursun M, Vatan F, Şen S, Aksoy F, Dindar B, Ertürk Z, islamoğlu A (2011) Hemşirelerin İşte Kalma Ve İşten Ayrılma Niyetine Etki Eden Faktörler (Factors That Effect Retention And Resignation Intentions Of Nurses), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya
- Vatan F, Bayık Temel A (2011) Hemşirelerin Mentorluk Programına İlişkin Deneyimleri: Türkiye’ De Bir Üniversite Hastanesi Örneği (Nurses’ Experiences Related To Mentoring Program: A University Hospital Example in Turkey), “5th International Nursing Management Conference”, 17-19 Kasım 2011, Antalya.
- Vatan F, Yorgancıoğlu D, Tunçer G, Büyükbaş M, Sözeri Ö, Kırlı Y (2011) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik Kanunu Hakkında Bilgi ve Görüşleri. I0. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 28-30 Nisan 2011, Gaziantep
- Alaşık E, Vatan F (2008) The Ways of Power Employed on Nurses by Nurse Managers. International Nursing Management Conference. IV. International Nursing Management Conference, October 13-15, Antalya
- Vatan F, Karakoç A, Hepgünay H, Öztürk C, Örün R, Dinçarslan G, Akman P, Yavaş Ö (2008) Patient Satisfaction For Nursing Care In An Education And Application Hospital. IV. International Nursing Management Conference, October 13-15, Antalya.
- Tümer A, Vatan F, Yıldırım B, Özsoy Ö, Temel BA, Özsoy SA (2008) Bir İlköğretim Okulunda Öğrencilerin Obezite Sıklığı ve Risk Faktörleri. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim, Kapadokya, Nevşehir (Uluslararası Katılımlı).
- Özülke E, Vatan F (2006) The Evaluation of The Staff Nurses Decisional Involvement. III. International Nursing Management Conference. November 9-11, Kuşadası / Aydın.
- Dinçarslan G, Hepgünay H, Öztürk C, Vatan F, Karakoç A, Akman P, Yavaş Ö (2006) Determination Of The Difficulties Encountered By Nurse Managers With Recently Employed Nurses. III. International Nursing Management Conference, November 9-11, Kuşadası / Aydın
- Vatan F, Tanıl V, Karadeniz D, Varılsüha M, İslamoğlu A, Bilir G (2006) The Evaluation Of The Meaningful Retention Strategy for Nurses. III. International Nursing Management Conference, November 9-11, Kuşadası / Aydın.
- Çalışkan T, Vatan F (2005) Sağlık Personelinin Çatışma Yönetimi Stratejilerine Yönelik Araştırma, II. Ulusal / Uluslar arası T. S. K. Hemşirelik Kongresi 26-27 Mayıs, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
- Özsoy S A, Vatan F (2005) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çalışanlarının Kişisel Değerlerinin İncelenmesi. 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir. Makale No: 5
- Aydın H, Vatan F (2005) Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 3. Uluslar Arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi,7-10 Eylül, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
- Acar R, Vatan F (2005) Hemşireleri Çalışma Yaşamında Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi. 3. Uluslar Arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
- Kurtuluş K, Vatan F (2003) The Evaluation Of The Organizational Decisison-Making Functions of The Nurse Managers. II. International Nursing Management Conferance, November 5-7, Belek/Antalya.
- Vatan F, Tanıl V, Karadeniz D, Varılsüha M, Yücesoy F, İslamoğlu A (2003) The Evaluation Of The Strategies of Conflict Management Of Nurse Managers In The Ege University Hospital. II. International Nursing Management Conferance, November 5-7, Belek/Antalya.
- Vatan F, Karakoç A, Öztürk C, Dinçarslan G, Hepgünüz H, Yavaş Ö, Akman P, Şayer V (2003) The Evaluation Of Nurses That Working In The Ege University Research and Practice Hospital About The Business Life and The Organizational Requirement of Them. II. International Nursing Management Conferance, November 5-7 Belek/Antalya.
- Acar Ö, Vatan F (2002) Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelikte Örgütlenme ve Mesleki Hemşirelik Örgütlerine İlişkin Görüş Ve Önerilerinin İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs, GATA, Ankara
- Argon G, Vatan F, Sezgin B, Keçecioğlu T (2001) The Evaluation Organizational Culture Of Nursing Unit In One Of The University Hospital. I. International Nursing Management Conferance, October 22-24, Pamukkale / Denizli.
- Argon G, Vatan F, Danış B, Hacımehmet T, Yıldız DB., Nurülke B, Demir R (2001) Determining Nursing Staff Requirements according To The Patient Classification System At Ege University Researche And Practice Hospital. I. International Nursing Management Conferance, October 22-24, Pamukkale / Denizli.
- Argon G, Özgür G, Vatan F, Dülgerler Ş, Sezgin B, Engin E (2001) Managerial Stress In Nurse Managers. I. International Nursing Management Conferance, October 22-24, Pamukkale / Denizli.
- Argon G, Bayık A, Özgür G, Vatan F. (2001) Yükseköğretim Hemşirelik Programlarında Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Tanımlanması. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir / Kapadokya
- Argon, G, Özgür, G, Vatan, F (2000) Hemşirelerin Hastanedeki Çalışma Yaşantılarını Algılamaları. I. Uluslararası  VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29-Ekim-2 Kasım, Antalya.

National Conference Proceedings (14 entries)- Vatan F, Erdem Ç, Engin DM. (2013) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN KALİTE BEKLENTİLERİ. Hemşirelikte Güncel Sorunlar Ve Yaklaşımlar Sempozyumu, 11-12 Nisan, Denizli.
-  Vatan F, Argon G,Engin DM, Binbir H, Çiçek A (2010)Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İncelenmesi. Hemşirelikte Yönetim Kongresi, 5-7 KASIM, İstanbul.
- Vatan F, Argon G, Engin DM, Binbir H, Çiçek A (2010)Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İncelenmesi. Hemşirelikte Yönetim Kongresi, 5-7 KASIM, İstanbul.
- Vatan F (2009) “Ülkemizde Sivil Hemşirelik Hizmetlerinin Kalitesini Arttırmaya Yönelik Çabalar” TSK 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi. T.C. Genelkurmay Başkanlığı İzmir Asker Hastanesi, 3 Kasım 2009, İzmir
- Vatan F, Salur D (2009) Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Deprem Afet Planları Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-9 Mayıs, Kuşadası,Aydın.
- Özgür G, Vatan F, Gümüş A, Arıoğlu B, Uçgun M (2006) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Entegre Eğitimine Yönelik Görüş ve Önerileri. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 20-21 Nisan, Şanlıurfa.
- Duran Y, Vatan F (2005) Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Ordu.
- Velioğlu S, Vatan F (2002) Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranış Boyutlarının İncelenmesi. 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Ekim, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
- Kaçar A, Vatan F (2002) Öğrencilerin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs, GATA, Ankara.
- Argon G, Vatan F, Sezgin B (2002) Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Polikliniklerinde Hasta Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi. 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Ekim, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Çiçek Ü, Vatan F (2000) Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleği İle İlgili Görüşleri ve Bu Mesleği Tercih Etme Durumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir.
- Kiriş H, Vatan F (2000) Hastaların Hasta Hakları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs, İzmir.
- Vatan F, Sezgin B, Argon G (1999) Yönetici Hemşireler Açısından Zaman Kullanımı. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 22-24 Haziran, Erzurum.
- Vatan F (1995) Hemşireler İçin İşe Alıştırma / Oryantasyon Programları. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 15-17 Kasım, Ankara

Books (3 entries)- 2014, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi/ Örgütsel İletişim
- Eğitim Hizmetlerinde Kalite (2013)., VATAN FARİYE, Eğitim yayıneviEğitim yayınevi, Türkçe
- Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (2011)., VATAN FAHRİYE, Nobel KitabeviNobel Kitabevi, Türkçe

Finished Research Projects (3 entries)- 2014, 14-HYO-001, BAP:Ege Üniversitei Hemşirelik Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme Laboratuarı Alt Yapı Çalışması
- 2008/HYO/005 , Vatan F, Temel AB (2009) Hemşirelerde Liderlik Geliştirmede Formal Mentorluk Programı: Eylem Araştırması” Proje No: 2008/HYO/005 (Proje Yürütücüsü).
- 98/HYO/006 , Argon G, Vatan F, Sezgin B, Keçecioğlu T (2001) Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Bölümünün Kültürel Yapısının İncelenmesi. Proje No: 98/HYO/006 (Proje Yürütücüsü).
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Hemşirelikte Araştırma-Geliştirme Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 2011, “Farklılıktan Farkındalığa” konulu Sosyal Sorumluluk Projesi
Student's Completed Thesis (2 entries)- Yüksek Lisans, 2013, Hemşirelerin Örgüt Kültürü ve Güçlendirme Algılarının İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2013, Hemşirelerin Kariyer Geliştirme Faaliyetleri, Motivasyon ve İş doyumlarının İncelenmesi