Akademik BilgilerFİLİZ ÇOLAK
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: colakfiliz@yahoo.com
- E-posta: filiz.colak@hotmail.com
- Telefon: 3880110-2076
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakultesi, Tarih Bölümü, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniv., Sosyal Bilimler Enst., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye, 1995
- Doktora: Dokuz Eylül Üniv., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ens., Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye, 2007

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, 2007-
- Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı, 1995-2007
- Milli Eğitim Bakanlığı, Tarih Öğretmeni, 1993-1995
Research Interests- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
Publications in Non-Indexed Journals (28 entries)- 'II.Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti’nin Ticaretinde Bulgaristan’ın Yeri ve Önemi', Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı: 4, (2007), s. 201-212.
- 'Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da İthalat ve İhracat Meselesi', Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, sayı: 2, (2006), s. 179-192.
- 'Osmanlı Başkentinde Hürriyet Bayramı Kutlamaları', Toplumsal Tarih, sayı: 151, ( Temmuz 2006), s. 62-71.
- Haber: '16.CIEPO, Türk Bilimleri Kongresi (14-19 Haziran 2004) Varşova-Polonya', Bilge, 41 , ( 2004), s. 118-121.
- 'Bulgar Türklerinin Anavatana Göç Hareketi (1950-1951)', Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 145, (Temmuz-Ağustos 2003), s. 113-132.
- Haber: '15.CIEPO , Türk Bilimleri Kongresi (7-14 Temmuz 2002) Londra-İngiltere', Bilge, 34, (Güz 2002), s. 71-73.
- 'Salnamelerde Kuşadası', Geçmişten Geleceğe Kuşadası, 23-25 Şubat 2000, (Editör:Dr. Ayşe G. Şerifoğlu), İzmir 2001, s. 225-228.
- 2001, 'Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950)', Türkler, XVI, Ankara 2002, s. 774-782.
- Kitap Tanıtımı: 'Prof.Dr. Tuncer Baykara, Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Tarihi, Ankara, 2000', Türk Kültürü, (Şubat 2001), s. 127-128.
- Kitap Tanıtımı: 'Prof.Dr. Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve XIX.yy.a Ait Araştırmalar, Ankara, 2000', Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 130, (Şubat 2001), s. 237-240.
- 'Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Musikisi Çalışmaları', Türk Kültürü, sayı: 446, (Haziran 2000), s. 362-369.
- 'Cumhuriyet Döneminin Ulaşım Politikası', Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 129, (Aralık 2000), s. 45-57.
- Haber: '14.CIEPO, Uluslararası Türk Bilimleri Kongresi', Bilge, 27, (Kış/Aralık 2000), s. 180-181.
- Kitap Tanıtımı: 'Bilal Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, İstanbul, 1999', Türk Kültürü, sayı: 442, (Şubat 2000), s. 128-129.
- Kitap Tanıtımı: 'Balçova Belediyesi, Geçmişten Günümüze Balçova, Balçova, 1997', Türk Kültürü, sayı: 445, (Nisan 2000), s. 252-253.
- Kitap Tanıtımı: 'Zeki Velidi Togan, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Ülkelerinin Varlık ve Kültür Mücadeleleri, Ankara, 1999', Türk Kültürü, sayı: 451, (Kasım 2000), s. 703-704.
- Kitap Tanıtımı: 'Faik Tonguç, Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Hatıraları', Bilge, 26, (Yaz 2000), s. 99-100.
- 'Atatürk ve Cumhuriyet', Vardar, sayı: 2, (Kasım-Aralık 1999), s. 14-17.
- 'İzmir Ticaretinde Afyonun Yeri ve Önemi', Osmanlı, III, Ankara 1999, s. 528-532.
- Haber: 'Uluslararası Türk Bilimleri Kongresi – 13.CIEPO', Bilge, 19, (Kış 1999), s. 118-119.
- Kitap Tanıtımı: 'Melahat Baydur, Bir Sefirenin Anıları, Ankara, 1998 ”, Türk Kültürü, sayı: 436, (Ağustos 1999), s. 510-511.
- 'İzmir’de 21 Temmuz 1946 Seçimleri ve Demokrat Parti', Yeni Türkiye, XXIII-XXIV, (1998), s. 1013-1024.
- 'Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı (1880-1940)', Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 111, (Aralık 1997), s. 27-42: Türk Kültürü, sayı: 425, (Eylül 1998), s. 520-530.
- Kitap Tanıtımı: 'Ernest Hirsch, Anılarım / Kayser Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, Ankara, 1997”, Türk Kültürü, sayı: 419, (Mart 1998), s.183-184.
- Kitap Tanıtımı: 'Prof.Dr. Tuncer Baykara, Türk Kültürü Araştırmaları, İzmir, 1997', Bilge, 16, (Bahar 1998), s. 80.
- 'Türkiye’de Karayolu Ulaşımı (1880-1940)', Türk Kültürü, sayı: 411, (Temmuz 1997), s. 431-438.
- Kitap Tanıtımı: 'Ahmet Talat Onay, Milli Mücadele Yazıları, İstanbul, 1995', Türk Kültürü, sayı: 406, (Şubat 1997), s. 125-126.
- Kitap Tanıtımı: 'Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Problemi, Ankara, 1996”, Türk Kültürü, sayı: 416, (Aralık 1997), s. 767-768.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- 0, İzmir Şehrinde Yer Adlarının Tarihi Gelişimi, (Danışman: Prof.Dr. Tuncer BAYKARA), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Bitirme Tezi, İzmir 1993.
- 0, Demokrat Parti'nin İzmir'de Kuruluşu ve Gelişimi , (Danışman: Prof.Dr. Tuncer BAYKARA), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1995.
- II. Meşrutiyet`ten Cumhuriyete Batı Anadolu'da Üretim ve Dış Ticaret (1908-1923), (Danışman: Prof.Dr. Ergün AYBARS), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2005.

International Conference Proceedings (4 entries)- 'Osmanlılarda 10 Temmuz İyd-i Millisi Üzerine', 16. CIEPO Türk Bilimleri Kongresi (14-19 Haziran 2004), Varşova-POLONYA.
- 'XIX.yy’ın Sonlarından XX.yy Başlarına İzmir Limanı’ndan İngiltere’ye Yapılan İthalat ve İhracatın Genel Bir Değerlendirmesi', 15. CIEPO Türk Bilimleri Kongresi (7-14 Temmuz 2002), Londra-İNGİLTERE.
- 'İzmir Ticaretinde Palamutun Yeri ve Önemi', 14. CIEPO Türk Bilimleri Kongresi, 18-22 Eylül 2000, Çeşme-İzmir: CIEPO XIV. Sempozyum Bildirileri, (Yay.Haz. Tuncer Baykara), Ankara 2004, s. 89-96.
- 'Afyon, Önemi, Ziraatı, Ticareti ve İhracatı', XIII. CIEPO Türk Bilimleri Kongresi, 21-25 Eylül 1998, Viyana, Acta Viennensia Ottomanica, Akten des 13.Ciepo Symposiums vom 21 bis 25 Semtember 1998 in Wien, Wien 1999, s. 75-80.

National Conference Proceedings (2 entries)- 'İzmir ve Urla Yarımadası’nın Düşman İşgalinden Kurtarılışı', II. Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Eylül 1997, İzmir 1999.
- 'XX.yy Başlarından Günümüze Hatıralarla Balçova', Geçmişten Günümüze Balçova Sempozyumu (27 Eylül 1996), Bildiriler, Balçova Belediyesi Yayını, İzmir 1997.