Akademik BilgilerFERRUH ÖZDİNÇER
SANATÇI SÖZLEŞMELİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları Öğreticiliği Anasanat Dalı
Contact Information- E-posta: ferruh.ozdincer@ege.edu.tr
- Telefon: 90 232 3747509, Türk Halk Oyunları Bölümü
- Telefon: 13 80, Sekreterlik
- Telefon: 51 89, Ofis
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi,Devlet Türk Müziği Konservatuvarı, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Ens. Sahne Sanatları, Türkiye , 2011

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Öğretim Görevlisi, 1994-
Other Professional Activities (28 entries)- Görsel Tasarım, "Yeni Tınılar" Konser, D.E. Konservatuar-E.Ü. Konservatuarı, 2016
- Görüntü Yönetmeni, "Giysi ve Dansla Ege Üniversitesi'nde 60 Yıl'' Defilesi, 2016
- Yönetmen, Ege Üniversitesi D.T.M.Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü "Tanıtım Filmi", 2016
- Yönetmen, E.Ü. D.T.M.Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü Tanıtım Filmi, 2016
- Görüntü Yönetmeni, Denizli Kongre Merkezi, "Hasat Zamanı11" Dans Gösterisi, 2015
- Yönetmen, "Reyna" Müzik Klibi, 2015
- Görüntü Yönetmeni, 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kondresi, "Flashmob", 2015
- Işık Tasarım"Üç Mehmet'in Dansı" , 2015-2017
- Yönetmen, E.Ü. D.T.M.Konservatuarı 30. Yıl Belgeseli, 2015
- Yönetmen, Dirinler Makina Tanıtım Filmi, 2015
- Görüntü Yönetmeni, Formenti Firması "back stage", 2013
- Eş Yönetmen, "COMPAGNIA ŞAMATA" (Sokak Tiyatrosu), 2012-In Progress
- Workshop, İtalya, Torino, "Anadolu Köy Seyirlik Oyunları", 2012
- Görüntü Yönetmeni, "OLTANIN İKİ UCU" Belgeseli, Yönetmen: Murat Ünal, TRT Turizm ve Belgesel Kanalı, 2011-In Progress
- Görüntü Yönetmeni, "KENT ve SEYYAH" Evliya Çelebi Belgeseli, Yönetmen: Murat Ünal, E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü BAP Projesi. , 2011-In Progress
- Görüntü Yönetmeni, "Athletic Grass" (Tanıtım Filmi) , 2011
- Yönetmen, "KAMPANALAR ÇALIYOR" (Dans Tiyatrosu), 2010-In Progress
- Görüntü Yönetmeni, "Bir Taş Attım Darabaya" Müzik Klibi, 2010
- Işık Tasarım, "Kadının Fendi Kadıyı Yendi" (Opera), 2010
- Konservatuar Sanat Kurulu Koordinatörü, 2008-2009
- Koreograf, "Müsenna", (17. yy. Barok Karnavalları ve Osmanlı Şenlikleri) Dans ve Müzik Gösterisi, Yönetmen: Çimen Seymen, Müzik: Cevheri Musiki & La Turchescha, Çeşme Kilisesi-İzmir ve Topkapı Sarayı-İstanbul., 2008
- Koreograf, "ALİ BABA ve KIRK HARAMİLER" Ritim&Dans Tiyatrosu, Yönetmen: Alper Kazancıoğlu, 2008
- Görüntü Yönetmeni, "BİR ULUS YARATMAK" (Dans Tiyatrosu), Yönetmen: Ö.Barbaros Ünlü, 2007
- Görüntü Yönetmeni & Koreograf, SARI ZEYBEK (Danslı Anlatım), 2006-In Progress
- Eş Yönetmen, "KOY-U KIRMIZI" (Dans Tiyatrosu), 2006-In Progress
- 'Balkanlar'dan Anadolu'ya Halk oyunları, Halk Müziği, Halk Çalgıları ve Müze oluşturulması Projesi' Yürütücü Yardımcısı, 2004-2009
- Koreograf, "La Corona Di Pietra" (Taştan Taç) With Placido Domingo , Yönetmen: Franco Zeffirelli, Verona-İtalya, 2004
- Koreograf, "Kalpaklılar" Müzikli Oyun, Eser: Samim Kocagöz, Rejisör: Tamer Levent, İzmir Devlet Tiyatrosu, 2003-2004
Research Interests- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Tiyatro (2130000)
- Sahne ve Görüntü (3030000)
Publications in Non-Indexed Journals (4 entries)- 2009, 'Geleneklerini Yaşatan Bir Göçmen Köyü: LALACIK', MOTİF Dergisi, Sayı:55, ss: 16-21
- 2007, 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI BİLDİRİ KİTABI IV ss: 1635-1652
- 2006, "Türk Halk Oyunlarında Dört Aşamalı Öğretim Süreci" FOLKLOR/EDEBİYAT Özel Sayı 45
- 2004, "Edirne Halk Oyunları", MOTİF Dergisi, Sayı:36, ss.6-9

International Conference Proceedings (17 entries)- Fifth Symposioum of ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe 02-08 Mayıs 2016, Blagoevrad-Bulgaristan "Anatolia village theatres with ritual features"
-  Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe Held at Petnica Science Center, Republic of Serbia 24 September – 1 October 2014 "Improvisational dances in the Anatolian traditional village theatre"
- 2012, 17-23 April,Third Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Berova-MACEDONIA, TRADITIONAL FOLK DANCES OF THE EXCHANGED PEOPLE WHO CAME TO SELÇUK FROM GREECE
- 19.10.2012, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa, Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesi Konferansı, "Türk Halk Oyunları Sahneleme Teknikleri"
- Second Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, İzmir,TURKEY, 07-11 April 2010 'METHODS USED IN FOLK DANCE EDUCATION IN TURKEY'
- 28-30 Mayıs 2010, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu-'Zigoş'un Yolculuğu' Kültür Bakanlığı-Balıkesir Üniversitesi-Motif Vakfı Balıkesir-Türkiye
- 08-12 April 2009 Istanbul Turkey, Istanbul 3 rd International Dance Congress, A Dance Theatre: "Kampanalar Caliyor"
- 11-13 Aralık 2009, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Motif Vakfı, Kocaeli, "Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu", 'EDİRNE KAKAVA ŞENLİKLERİ'
- 'CID' 22. World Congress on Dance Research Athene, Greece, 02-06 July 2008 'Analyzing Folk Dance: A Turkish Aproach'
- HALK KÜLTÜRÜNDE TİYATRO ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Yeditepe Üniversitesi ve Motif Vakfı İstanbul 25-27 Aralık 2008 'Halk Dansları Adımlarından Dans Tiyatrosu Oluşturulmasında Örnek bir Uygulama: Koy-U Kırmızı'
- First Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Struga, MACEDONIA, 04-08 September 2008 "Hora and Karsilama Dances in Edirne Region"
- 'HALK MÜZİĞİNDE ÇALGILAR' ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 14-16 Aralık 2007 Kocaeli
- 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI, "Kosova'da Düğün Geleneği", 09-15 Nisan 2006 Çeşme İzmir
- HALK KÜLTÜRÜNDE GİYİM-KUŞAM ve SÜSLENME ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 15-16-17 Aralık 2006 ESKİŞEHİR 'Kadın Giyim Kuşamının İşlevselliği Açısından Kosova'dan Bir Örnek'
- 2005, HALK KÜLTÜRLERİNİ KORUMA-YAŞATMA VE GELECEĞE AKTARMA ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 16-18 Aralık KOCAELİ "TÜRK HALK OYUNLARININ GELECEĞE AKTARILMASINDA ÖĞRETİMİN ÖNEMİ ve DÖRT AŞAMALI ÖĞRETİM SÜRECİ"
- 2003, HALK KÜLTÜRLERİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE KATKISI SEMPOZYUMU İSTANBUL "Küreselleşme Sürecinde Halk Kültürü Ürünü Olan Halk Oyunlarının Uluslararası İlişkilere Katkısı"
- HALK KÜLTÜRLERİNİN MEDYA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 12-14 Aralık 2002 Sakarya "1900-1950 Yılları Arasında Teorik ve Pratik Olarak Yapılan Çalışmaların Medyaya Yansıması"

National Conference Proceedings (5 entries)- 2012, Çankırı, "Yaran Çalıştayı" Yaran Kültürü/Sohbet Meclislerinde Raks ve Müzik
- 2005, Türk Halk Oyunlarında HORA ve KARŞILAMA Türlerine Genel Bakış ve EDİRNE İLİ HALK DANSLARI
- 2004 YILI PROFESYONEL TURİST REHPERLERİ HİZMET İÇİ SEMİNERİ İZMİR "ANADOLU FOLKLORU"
- MUTAHHAR ŞERİF BAŞOĞLU Anısına ÖDEMİŞ SEMPOZYUMU "16 Şubat 1999 Tarihli Ödemiş Alan Araştırmasında Derlenen Geleneksel Oyunların Adım,Müzik ve Ritim Analizleri ile Yöresel Giysileri" 11 Eylül 2002 Ödemiş
- 2000, Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu 1-3 Aralık 1999 İzmir "Türk Halk Oyunlarında Arşiv ve Sahneleme Açısından Derlemenin Önemi"

Finished Research Projects (4 entries)- 2016, BAP, Siyasi göçlerin Türk Halk Oyunları üzerine etkisi
- 2015, BAP, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuarı 30 Yıl Belgeseli
- 2014, BAP, Makyaj dersi için dijital arşiv oluşturulması
- 2008, D.P.T., Anadolu ve Balkan kültürünü araştırıp arşivlemek ve proje sounda bir etnografya müzesi oluşturmak
Memberships of Professional Associations (3 entries)- E.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu. (A.D.E.K.)
- International Council Traditional Music (ICTM)
- UNESCO International Dance Council (CID)
Granted Prizes (2 entries)- 2001, Fransa-Dijon Halk Dansları Yarışmasında Dünya Birinciliği
- 1990, Polonya-Zakopane Halk Oyunları ve Halk Müziği yarışmasında Dünya Birinciliği