Akademik BilgilerOSMAN GÖKÇE
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Profesörlük: Ege üniversitesi, Türkiye, In Progress
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, In Progress
- Lisans: İ.Ü.Orman Fakültesi, Türkiye, 1964
- Doktora: E.Ü.Ziraat Fak., Türkiye, 1978
- Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1989

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Tarım İşletmeciliği ABD Başkanlığı, 2000-
- E.Ü.Z.Fak.Tarım BölümüÖğretim Üyesi., 1989-
- E.Ü.Z.Fak.Tarım Ekonomisi Bölümü Uzman., 1987-1989
- Akdeniz Bölgesi Ormanc.Araştırma Bölge Müdürlüğü Müdürü, 1975-1985
Other Professional Activities (1 entries)- İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği (İZÜNİDER) Başkanlığı, 2000-In Progress
Research Interests- Tarım İşletmeciliği (5010600)
- Tarım Politikası (5010701)
- Orman Ekonomisi (5020500)
Publications in Non-Indexed Journals (70 entries)- Türkiye Tarımında İşletme Büyüklüğü İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları, TAYEK 2006 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Aışveriş Toplantısı Bildirileri Kitabı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayını No: 122, Menemen-İzmir
- GÖKÇE, O.-YÜCEL, D. "Kültür Mantarı Tüketimi Ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Türktarım Dergisi, TOK, Sayı: Ocak-Şubat 2004, 155, Sayfa : 42-47, Ankara
- GÖKÇE, O.(2004), "Tarımsal Girişimcilik" ,Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı 235, TZOB, Ankara
-  "Tarımda Günü Birlik Politikalar", Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi Nisan 2003, Ankara.
- "Gıda Güvenliği, Kent ve Kent Çevresi Tarımı", (2003), Ekin Dergisi, s.: 46-53, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı, Sayı: 24, Nisan-Haziran, 2003, Ankara
- GÖKÇE, O-DURMAZ, S-KARAKUŞ, Ö., "Ege Bölgesi'nde Köy Öğretmeni-Tarım İlişkileri Üzerine Bir Araştırma", Ege Eğitim Dergisi, 200383) :1, E.Ü. Eğitim Fakültesi, İzmir.
- Zeytinciliği Geliştireceksek , Cumhuriyet Gazetesi, 26. Mart.2002 . İstanbul
- A Specifc Problem of Olive Growing in Turkey, Oliva No 85 2001, Spain
- 2001, Ege Köylerinde Toplumsal Değişim : İzmir Örneği : Çifçi Ve Köy Dünyası, Sayı 196 Nisan 200, Sayfa 21-24, Ankara
- Ormancılıkta fayda/Masraf Analizive ormancılara düşen Görev-Orman Mühendisliği Dergisi ,Sayı:2000/1 Sayfa:11-15,Ankara
- Rektör Seçimleri-Cumhuriyet Gazetesi, 30.mayıs.2000.
- 2000, Türkiye'de Orman Tarım İlişkilerinde Yol Ayrımı-Çiftçi Ve Köy Dünyası, Sayı184, Sayfa 9-13, TZOB Yayını, Ankara.
- Hükümetin Tarımsal Destekleme Politikası- Cumhuriyet Gazetesi, 2 Mart.2000. İstanbul
- Rektör Atamaları- Cumhuriyet Gazetesi, 22.Temmuz.2000, İstanbul.
- 2000, Çağımızın Çiftçisi-Çiftçi ve Köy Dünyası- Sayı 190, Sayfa 11-13, Ankara.
- 1998, Ege Bölgesi'nde Tarımsal İlaçların Çevreye Etkileri . Tarım Ve Köy Dergisi Sayı 123 S.: 49-52 . .Ankara.
- 1997, Rural Population-Environment Relations and A Case Study From Turkey . Tr.J. Of Agriculture & Forestry Sayı 21 S.: 413-418 Ankara.
- Ormancılık Araştırmada Konu Seçimi Ve Ege Bölgesi Örneği . Ege ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı1997/1 S.: 118-124. İzmir
- Hiç Bir Ağıt Ölüyü Diriltmez . Cumhuriyet Gazetesi 14.7.1997 . İstanbul.
- Topraklarımız Ve Ormanlarımız . TMMOB Birlik Dergisi Ocak 1997 S.: 39-41 . Ankara.
- Türkiye Zeytinciliğinin Ayrıcalıklı Bir Sorunu . Tabiat Ve İnsan Dergisi Sayı 1997/3 S.: 9-13 . Ankara.
- 1996, Genç Tarımcılarımız Üzerine Bir Araştırma . Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi Sayı 129-130 S.: 21-25 . Ankara.
- 1996, Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi . Keçi Yetiştiriciliği Kitabı Editör : Prof. Dr. M. Kaymakçı ve Prof. Dr. Y. Aşkın S.: 4-33. İzmir
- Tarım Siyasasında katılık . Cumhuriyet Gazetesi 17 Haziran 1996. İstanbul.
- Hayvancılığımız, Otlaklarımız Ve Ormanlarımız . Cumhuriyet Gazetesi 26.12.1996. İstanbul
- 1995, Türkiye'de Arazi Kullanma Sorunları, Kıyı Kuşağı ve Yerel Yönetimler . orman Mühendisliği Dergisi Sayı 2 S.: 11-16. Ankara.
- 1994, Ege Bölgesi Ormancılık Sektörü. Ege Bölgesi Tarımının Bu Günü Ve Yarını ESİAD Yayını S.: 118-122. İzmir.
- 1994, Land Utilization In Turkey And Özdere Case Study . Tourismus Im Agaischen Küstengebiet Am Beispiel Von Özdere Massahmen Zum Schutz Von Jandschaft Natur Und Siedlung S.: 196-204 . İzmir.
- 1993, Türkiye'de Bozuk Orman Alanları Üzerine Bir İnceleme. Tabiat Ve İnsan Dergisi Sayı Eylül S.: 30-36. Ankara.
- 1993, Batı Anadolu'da Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü . Çiftçi Ve köy Dünyası Dergisi Sayı 102 ve 103 S.. 14-17 ve 21-24. Ankara.
- 1992, Çevre Sorunları Karşısında Gelişmiş Ülkelerin Tarım Politikalarındaki Yeni Yönelimler Ve Türkiye. Verimlilik Dergisi Sayı 92/1 S.: 179-200. Ankara.
- 1991, Hükümet Proğramları Ve Çevre Sorunları . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Haziran ve Temmuz S.. 4-8 ve 20-24. Ankara.
- 1990, Çevre Sorunları Ve Tarım .Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi Sayı 62 S.: 10-14. Ankara.
- 1990, Türkiye'de Arazi Kullanımı, Sorunları Ve Çözüm Yolları. Tabiat ve İnsan Dergisi Sayı 2 S.: 5-13. Ankara.
- 1990, Tarımsal Girdiler Ve Çevre Sorunları . Çiftçi Ve Köy dünyası Dergisi Sayı 66-67 S.: 18-21 ve 10-15. Ankara.
- 1989, Uluslararası Odun Ve Odun Türevleri Alış-Verişlerinin Dinamiği (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Haziran . Ankara.
- 1989, Gelişmekte olan Ülkelerde Besin Maddeleri Fiyatları Ve Fakirler (Çeviri) . C.Ü.Ziraat Fak. Dergisi Cilt 5 Sayı 1.1. Tokat.
- 1989, Hammadde Arzının Yapısı Ve Dinamiğinin Kağıt Hamuru Örneği İle Metodolojik Açıklanması(Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Kasım S.: 30-35. Ankara.
- 1989, Türkiye'de Tarım Ve Orman İşletmelerinde Karma Sistemler . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı 4 S.: 15-19. Ankara.
- 1988, Dünya Ormancılığının 2000'li Yıllarına Genel Bir Bakış (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi SayıTemmuz S.: 26-37 . Ankara.
- Kavakçılıkta Üretim Ve Maliyet.. Verimlilik Dergisi Sayı 1988/2 S.: 171-186 . Ankara.
- Enerji Ormanları Ve Tarım-Orman İlişkileri. Verimlilik Dergisi Sayı 1988/4 S.: 60-69. Ankara.
- 1988, Tarım İşletmelerinde Kavak Yetiştiriciliği Ve Ekonomisi . Hasad Dergisi Sayı 143 S.. 19-21. İstanbul.
- 1984, Kozalaktan Tohum çıkarmada ilginç Bir Yöntem. Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Şubat S..54-56. Ankara.
- 1980, I-214 Kavak Ağaçlandırmalarında Amonyum Nitrat Gübrelemesinin Büyümelere Etkisi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni Sayı 15 S.: 49-75 . İzmit.
- 1979, Tekir-Elmalıboğaz Karaçam Ağaçlandırmasında Artım ve Büyüme Açısından Bir Araşrtırma . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 70 . Ankara.
- 1979, Akdeniz Bölgesi'nde Yetiştirilmiş Bazı Yabancı İbreli Türlerin Kozalak ve tohum Özellikleri . Orman Bkanlığı Teknik Bülteni Sayı 72 S.: 93-105 . Ankara.
- 1979, Vur fakat Dinle Veya Ormancılık Araştırma. Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Eylül S.: 29-31. Ankara.
- 1979, Akdeniz Bölgesi Kavakçılığı. Orman Mühendisleri Dergisi Sayı Kasım S.: 31-35. Ankara.
- 1979, P. elderica ve p. laricio Üzerinde karşılaştırmalı Bir İnceleme (Çeviri) . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 71 S.: 101-107. Ankara.
- 1978, Akdeniz Bölgesi Populetumları . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni Sayı 13 S.: 177-238 . İzmit.
- 1978, Akdeniz Bölgesi Hızlı Gelişen Ekzotik Tür Ağaçlandırmalarında Görülen Çamkese Böceği tahribatı Ve Tür Seçimindeki Önemi . Kavakçılık araştırma Enstitüsü Dergisi S.. 23-28 . İzmit
- 1977, Eucalyptus camadulensis Dehn. Odununun teknolojik özellikleri Üzerine bir Araştırma . kavakçılık Araştırma Enstitüsü yıllık Bülteni Sayı 5 S.. 55-125. İzmit
- 1977, Ege Bölgesi'nde Zeytin-Orman İlişkileri . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 62 S.: 3-37 . Ankara.
- 1977, kavakçılık Ve Kavakçılığın Çukurova Bölgesi'deki Önemi . Çağdaş Tarım Tekniği Dergisi Sayı 2 S.: 26-30. Adana.
- 1976, Akdeniz Bölgesinin hızlı Gelişen Yabancı Türler Açısından Önemi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 1 S.: 45-54 . İzmit.
- 1974, Batı Anadolu Px Euramericana I-214 Melez Kavaklarında Büyüme Eğrileri . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 50 S.: 21-34. Ankara.
- 1974, Kavakçılıkta Gübreleme Sorunları . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Nisan S.: 17-18. Ankara.
- 1974, Soyma Makinalarında Döner Baskı Çubukları (Çeviri) . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı49 S.: 139-153 . Ankara.
- 1974, Titrek Kavağın Kaplama Ve Kontrplak İşleyiminde Kullanılma Olanakları (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Nisan S.: 12-16. Ankara.
- 1973, Batı Anadolu Populetumlarının Tutma Başarısı Açısından değerlendirilmesi. . Orman bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 48 S.: 53-64 . Ankara.
- 1973, Ağaç İşleyiminde Yapıştırıcılar . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Ocak S.: 13-17 . Ankara.
- 1973, Bir Kavakçılık Sorunu : Plantasyon Kavakçılığı . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Kasım S.: 17-22. Ankara.
- 1973, Kaplamacılıkta Soyma Kusurları (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Temmuz S.: 11-14. Ankara.
- 1972, P. radiata D.Don Odununun teknolojik Özellikleri(Çeviri) . Orman Mühendisleri Dergisi Sayı Ocak. S.: 6-12. Ankara.
- 1970, Göller Bölgesi'nin İklim Özellikleri Ve Buna Bağlı Olarak Bölge Kavakçılığı . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü dergisi Sayı 6 S.: 8-9 . İzmit.
- 1969, Amacımız Nedir ? . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 5 S.: 3 . İzmit .
- 1969, Kalkınma Sorunu Ve Dağ Ekonomisi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 4 S.: 4-5 . İzmit.
- 1969, Yeni Fakülteler Ve Bir kaç Küçük Söz . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı 6 S.: 23-24 . Ankara.
- 0,

Publications in Other Journals and Medias (19 entries)- 1969 . Kanunsuz Adaletsizlik. Yeni İnkılap Gazetesi 10. Ocak. 1969. Isparta.
- 0, 1969. Eğridir'de Bir Araştırma İstasyonu . Yeni İnkılap Gazetesi 12 Şubat. 1969. Isparta.
- 0, 1969. Üretimci Eğitim. Isparta Gazetesi 21-22. Mart. 1969. Isparta.
- 0, 1969 . Türkiye'de Toprak Meselesi . Isparta Gazetesi 22.Nisan. 1969. Isparta.
- 1990. İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde Tarım Toprakları Ve Sanayi Kirliliği . TRT TV2Ana Haber Bülteni İçinde 18,Aralık. 1990. Ankara
- 0, 1992 . Orman Mühendisleri Odası'nın Şubeler Düzeyinde örgütlenmesi Ve Bölgesel Ormancılık Sorunları. TMMOB OMO Ege şubesi Hber Bülteni Sayı 1992/1 S.:5-6. İzmir
- 0, 1993. Ormancılıkta Özelleştirme . TMMOB OMO Ege Şubesi Haber Bülteni Sayı 1993/9 S.: 3-7. İzmir.
- 0, 1996 . Verimli Topraklar Sanayiye Kurban Edildi. Zaman Gazetesi 25. Şubat. 1996. İstanbul.
- 0, 1996 . Ziraatçiler Zoraki Mühendis. Zaman Gazetesi 25. Mart. 1996. İstanbul.
- 0, 1993 . Tarımsal retim Ve Çevre İlişkileri . TRT I İzmir RadyosuDoğa ve İnsan Proğramı 24. Haziran. 1993. İzmir.
- 0, 1994 . Ormancılıkta Özelleştirme. TRT I İzmir Radyosu Doğa Ve İnsan Proğramı 25 Ekim 1994. İzmir.
- 0, 1995 . Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması . TRT TV I Bu Toprağın Sesi Proğramı 16 Mayıs 1995 . Ankara.
- 0, 1996 . Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması . TRT TV I Bu Toprağın Sesi Proğramı 28 Haziran 1996. Ankara.
- 0, 1997 . Tarımda Küçük İşletmeler, Arazilerin Miras Yolu İle Parçalanması Ve Verimlilik . Kanal ı TV Ekonomik Gündem Proğramı 11 Mart 1997. İzmir.
- 1997 . Erozyonun Sosyo-Ekonomik Boyutları . Ege Bölgesinde Erozyon Sorunu Konulu TEMA Paneli 20.11.1997. İzmir.
- 0, 1998 . Tarım Ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanılması . Tarım ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Erozyon Konulu Panel Ziraat Ve Orman Mühendisleri Odaları Düzenlemiştir 29 Nisan 1998. Balıkesir.
- 0, 1998 . Türkiye'nin Çevre Sorunları Ve Çözüm Yolları . Rotary Kulüp Üyelerine Verilen Konferans 23.9 1998 . Urla.
- Türkiye'de Zeytin-Orman İlişkileri-11.Ocak .2002-Zeytinciliği Teşvik projesi ve Ormanlarımız konulu panel Konuşması
- 30.Eylul.2002- Barış Ve Bereketin Simgesi Zeytin Ağacının Türkiye Serüveni -Hümanist Düşünce Derneği Konferansı-İzmir

International Conference Proceedings (2 entries)- A Case Study On Stone Pine (Pinus Pinea L.) Farms At Bergama-Kozak District In Turkey- F. Bigin,İ Acar, O Gökçe- 1 ere Simposio del Pino Pinonero, Tomo II, 22,23 y 24 de febrero 2000, Palacio de Congresos "Conde Ansure", Valldolid
- The Relations Betwween Forestry And Livestock in Turkey, XI. World Forestry Congrees, Antalya, Turkey, 13 to 22 Octobre 1997

National Conference Proceedings (58 entries)- GÖKÇE, O. "Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunların Temel Dinamikleri"- Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi (26-28 Mayıs 2006-Ilgaz), Kongre Bildiri Kitabı, A. Ü. Çankırı Orman Fakültesi, Çankırı
- GÖKÇE, O. (2005), "Çevre, Orman, Tarım ve Halk İlişkilerinin Dinamikleri", I. Çevre ve Ormancılık Şurası Bildirisi, 21-24 Mart 2005, Antalya
- GÖKÇE, O., "Türkiye'de Keçi-Orman İlişkilerinin Uyumlulaştırılması Üzerine Bir Tez", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005 Bildiri Kitabı, İzmir
- GÖKÇE, O., "Kırsal Kesimde çevresel Tutum ve Davranışlar", I. Doğa Sempozyumu 28-29 Mayıs 2005 Bildirisi, İzmir
- GÖKÇE, O. "Tarımsal Girişimcilik Ve Kahraman Maraş'ta Tarımsal Girişimciliğin Geliştirilmesi Üzerine Bir İnceleme" , 1. Kahraman Maraş Sempozyumu 6-8 Mayıs 2004 , Kahraman Maraş
- GÖKÇE, O. (2004), 1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi Üzerine Bir İnceleme, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 2004, Tokat
- GÖKÇE, O., Sulak Alanların Ekonomik Faydaları, DSİ Çevre Semineri, 20-24 Eylül 2004, İzmir
- Türkiye Ormancılık Ekonomisi, Teraltı ve Yeraltı Zenginliklerimiz ve Ekonomimiz Konulu Bilimsel Toplantı Bildirisi, Hümanist Düşünce Derneği , 17 Mart 2003 Pazartesi, İzmir Sanat Merkezi , İzmir.
- GÖKÇE, O. "Türkiye'de Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sektörünün Üretim Öncesi Sorunları Üzerine Bir İnceleme", Türkiye ı. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu 2-3 Ekim 2003 İzmir.
- 2003, GÖKÇE, O. "Tarım Politikaları ve Kırsal Kalkınma" ,Milli Eğitim Bakanlığı 4. Doğa Koruma Semineri, 11-17 Ekim, Buca-İzmir.
- 2002, Türkiye'de Zeytin-orman İlişkileri-Zeytinciliği Teşvik Projesi Ve Ormanlarımız-TMMOB Orman Mühendisleri Odası yayını
- Türkiye'nin yeni Tarım Politikaları Ve ormancılığımız Üzerindeki Olası Etkileri, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi (15-18 Mayıs 2002, Artvin) Bildiri Kitabı,
- Sinop İli Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Kalkındırılma Koşul Ve Olanakları , Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi (15-18 Mayıs 2002, Artvin) Bildiri Kitabı
- Tarımda Optimum İşletme Büyüklüğünün Saptanması Üzerine Bie İnceleme- V. Tarım Ekonomisi Kongresi- 18-20 Eylül 2002 Erzurum.
- Küreselleşme Sürecinde Tarımsal Pazarlama ve Çevre İlişkileri- V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum
- Tarımda Yeraltı Suyu Kullanımı Ve Çevre İlişkileri : İzmir Ve Manisa İlleri Örneği, I. Çevre ve Jeoloji Sempozyumu (21-23. Mart. 2001) Bildiri Kitabı, S.77-83, İzmir
- Ege Bölgesi'ndeOptimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tesbitine Yönelik Bir Araştırma- Türkiye Birinci Zeytincilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 6-9. Haziran.2000, Bursa
- Kentteki Köylüler :İzmir Çamkule Örneği, Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ
- Tarımda Yeni Ufuklar : Kent Ve Kent Çevresi Tarımı, Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ
- Kemalpaşa İlçesi Dağ Köylerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu, Sorunları Ve Çözüm Yolları, Kemalpaşa Kültür Ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999) Bildiri Kitabı, Kemalpaşa.
- İzmir Kemalpaşa İlçesi'nde Arazi Kullanımı, Sorunları Ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Araştırma, Kemalpaşa Kültür Ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999) bildiri Kitabı, Kemalpaşa.
- 2000'li Yılların Eşiğinde Kemalpaşa'nın Sorunları Ve Çözüm Önerileri Konusunda Bir Alan Araştırması, Kemalpaşa Kültür Ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999) Bildiri Kitabı, Kemalpaşa.
- GAP Bölgesi'nde Tarım-Çevre İlişkilerinin Geleceği Ve Bugünden Alınması Gereken Önlemler, GAP I. Tarım Kongresi (26-28 Mayıs 1999) Bildiri Kitabı s.397-403, Şanlıurfa.
- İnsan-Çevre İlişkileri Ve Söke Örneği, 2000'e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım Ve Çevre Sorunları Sempozyumu (9-10 Eylül 1999) Bildiri Kitabı, Söke.
- Ekolojik Tarımın ekonomik Analizi, Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu (21-23 Haziran 1999 ) Bildiri Kitabı, İzmir.
- Organik Tarım Ve Çevre İlişkileri, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (25-26 Kasım1999) Bildiri Kitabı, İzmir.
- 1998, Kırsal Gençlik ve Gelecekteki Olası Tarımsal Toplum Yapısı Üzerine bir Araştırma, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara.
- Tarımsal Faaliyetlerde Çevreye Uyumlu Yeni Yaklaşımlar Ve Büyük Menderes Havzası Örneği, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu (2-4 Eylül 1998) Bildiri Kitabı S.: 205-215, Söke.
- Süs bitkileri Üretimi-Çevre İlişkileri Ve izmir Örneği . I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (6-9 Ekim 1998 Yalova ) Bildiri Kitabı . Yalova
- Bahçe Ürünleri Pazarlaması Ve Çevre İlişkileri, Bahçe kültürlerinde Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu (14-16 Ekim 1997) Bildiri Kitabı Yalova.
- Çevre, Tarım Ve Turizm İlişkilerinin Düzenlenmesi Ve Kuşadası örneği, II. Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu (14-16 Kasım 1997) Bildiri Kitabı ,Kuşadası.
- Örgütlenme Sosyolojisi Ve Hayvancılıkta Örgütlenme, Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu (27-28 Kasım 1997) Bildiri Kitabı S.: 1-7, İzmir.
- Tarımsal Üretimde Çevresel Girdilerin Maliyete Yansıtılması, 3.Verimlilik Kongresi (14-16 Mayıs 1997) Bildiri Kitabı S.: 342-360, Ankara.
- 1997, Türkiye'de Amaç dışı Arazi Kullanma Sorunları Ve Sonuçları-Türkiye'de ormansızlaşma Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa :18-24,TMMOB Orman Mühendisleri Yayını Y. N.19,Ankara.
- Türkiye'de Amaç Dışı Arazi Kullanma Sorunları Ve Sonuçları, Türkiye'de Ormansızlaşma Sempozyumu Bildirisi, 6 Şubat 1996, Ankara.
- Çevre Sosyolojisi, Taerım-Çevre İlişkilerinin Düzenlenmesindeki Rolü Ve Bir Örnek Araştırma, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı S.: 679-687, 13-15 Mayıs 1996, Mersin.
- Ege bölgesi'nde Küçükbaş Hayvancılık Ve Zeytincilik İlişkilei, Hayvancılık 96 Kongresi (18-21- Eylül 1996) Bildiri Kitabı İzmir.
- Ege Bölgesi'nde Ormancılık- Hayvancılık İlişkileri, Hayvancılık 96 Kongresi (18-21 Eylül 1996) Bildiri Kitabı, İzmir.
- Ege Bölgesi Kırsal Kesiminde Enerji Tüketimi Ve Çevre İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, 5. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı S.:348-355,19-21 Nisan 1995, İzmir.
- Tarımsal İlaç Kullanımının Doğurabileceği Çevre irliliklerinin Denetlenebilmesi Açısından ege Bölgesi Çiftçileri İle Yapılan Bir Araştırma, II. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi Bildirisi, 11-13 Eylül 1995 Ankara.
- Türkiye Keçiciliğinin Geleceği Konusunda Bir Değerlendirme, Türkiye Hayvancılığının Yapısal Ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, S.: 35-39, 27-29 Eylül 1995, İzmir.
- Gediz Havzası'nda Arazi Kullanma Sorunları ve Kemalpaşa Örneği, I. Gediz Havzası Erozyon Ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı S.: 317-326, 10-11 Ekim 1995, Salihli.
- Gediz Havzası Erozyon Sorununun Sosyo-Ekonomik Yönü Üzerine Bie İnceleme, I. Gediz Havzası Erozyon Ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı S. : 99-110, 10-11 Ekim 1995 Salihli.
- Türkiye Ormancılığında Özelleştirme Tartışmalarının 5 Nisan Kararları Çerçevesinde Ve Tarım-Orman İlişkileri Açısından İncelenmesi, I.Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirisi, Cilt 1 S.: 107-123, 8-9 Eylül 1994, İzmir.
- Türkiye'de Göç Sorunsalına Yeni Yaklaşımlar, Türkiye I. Tarım Ekonimisi Kongresi Cilt 1, S.: 490-498, 8-9 Eylül 1994, Ankara.
- Türkiye'de Orman-Zeytin İlişkileri,Sorunları Ve Çözüm Yollarına Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirisi Cilt 1,S.: 197-206,8-9 Eylül 1994, İzmir.
- Türkiye'de Marjinal Tarım Arazileri Üzerindeki İşletmelerin İyileştirilmesine Yönelik Yeni durum Ve Öneriler, Türkiye 1. tarım Ekonomisi Kongresi Bildirisi, Cilt 1, S.: 207-218, 8-9 Eylül 1994, İzmir.
- Kırsal Kesim İnsanı-Çevre İlişkileri Ve Kuşadası Örneği, Kıyı Sorunları Ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı S.: 92-105, 10-11 Kasım 1994 Kuşadası.
- Türkiye'de İnsan Ve Orman İlişkileri,Türkiye'de Orman Yangınları Sempozyumu Bildirisi, Orman Mühendisleri DergisSaı 9 1994 S.:8-11,27 Eylül 1994, Ankara
- Kırsal Kesim İnsanı-Çevre İlişkileri Ve Kuşadası Örneği, Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu Bildiri Kitabı S.: 92-105, 10-11 Kasım 1994, Kuşadası.
- Orman İçi Ve Çevresinde Üretim Seçenekleri, IV. Türkiye Ziraat Mühendisleri Kongresi Bildiri Kitabı, S.: "143-153, 9-13 Ocak 1993, Ankara.
- Türkiye'nin Temel Ormancılık Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Birinci Ormancılık Şurası Bildirisi Cilt 1 S.: 74-82, 1-5 Kasım 1993, ankara.
- Populus Euphratica Oliv'in Yetişme Ortamı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirisi, S.: 41-54, 10 Ekim 1980, Adana.
- 1977, Akdeniz Bölgesi Kavakçılığı Ve Fidan Sorunu VI. Milli Kavak Komisyonu Bildirisi
- I-214 Melez Kavak Ağaçlandırmalarında Amonyum Nitrat GübrelemesininBüyümelere EtkisiTÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Bildirisi (S.:131-139- 17-21 Ekim 1977. Ankara
- Çukurova'da 6 Ayrı KavakKlonu Üzerinde Yapılan Büyüme Ve Artım Araştırmaları, TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Bildirisi, S.: 113-129, 17-21 Ekim 1977, Ankara
- Ağır Toprakların Kavakçılık Yönünden Verim Gücünün Araştırılması-TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Bildirisi (S.:101-112), 17-21 Ekim 1977, Ankara.
- 1975, P.x. euramericana 1-214 Kavak Ağaçlandırma. Fidan Maliyetinin Düşürülme Olanakları

Books (9 entries)- 2002, Ege Bölgesinde Optimal Zeytin Yayılış Alanlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma- Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE),Yayın No 90, ISBN 975-407-115-0, ANKARA
- 1996, İzmir Kemalpaşa İlçesinin Dağ Köylerinde Kadın İşgücü Kullanımı Ve Sorunları Üz. Bir Arş.
- 1995, İzmir İli Kırsal Kesiminde Çevre Sosyolojisi Konusunda Bir Araştırma
- Gökçe, O., Köy Toplumbilimi_II, 159, 1993, İzmir.
- Gökçe,O., Türkiye Ormancılık Politikası 328, 1992, İstanbul
-  Gökçe,O., Köy Toplumbilimi_1, 246, 1991, İzmir.
- Gökçe,O., İzmir Kemalpaşa Yöresinde Tarım Alanlarının Tarımdışı Amaçlarla Kullanımıve Ortaya Çıkardığı Sosyo_ekonomik Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, 114, 1989, İzmir.
- Gökçe,O., Küçük Menderes Ovasında Kavak Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü Üzerine Bir Araştırma, 173,1978, İzmir.
- 0,

Finished Research Projects (3 entries)- 1998, Araştırma Projesi, Ege Bölgesi'nde Optimal Zeytin Alanlarının Tesbitine Yönelik Bir Araştırma . Araştırma Raporu Zeytincilik Araştırma Enstitüsü (Bornova) . İzmir.
- 1992, Araştırma Projesi, Gökçe, O., Türkiye Ormancılık Politikası _ Tüses, 1991_92, İzmir. |
- 1989, Araştırma Projesi, Gökçe, O., İzmir Kemalpaşa Yöresinde Tarım Alanlarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı ve Ortaya Çıkardığı Sosyo_ekonomik Sorunlar Üzerinebir Araştırma_araştırma Fonu 1987_89 |
Student's Completed Thesis (9 entries)- Doktora, 2005, Ege Bölgesinde Tarımsal Amaçlar İçin Yasal Yollarla Orman Dışına Çıkarılan Alanların Sorunları üzerine Bir Araştırma -E. Ü. Fen Bilimleri enstitüsü-İzmir, Tezi yapan . Fevzi BİLGİN
- Doktora, 2005, Ege Bölgesinde Tarımsal Amaçlar İçin Yasal Yollarla Orman Dışına Çıkarılan Alanların Sorunları üzerine Bir Araştırma -E. Ü. Fen Bilimleri enstitüsü-İzmir, Tezi yapan . Fevzi BİLGİN
- Yüksek Lisans, 2004, Kenan ÇİFTÇİ-İzmir ve Manisa İllerinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik yönü ve Sorunları Üzerine bir Araştırma-E. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü-E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü-İzmir
- Yüksek Lisans, 2004, DİLEK, Y., İzmir İli menderes İlçesi'nde Hıyar Yetiştiriciliğinde Girdi Kullanımının Ekonomik ve Çevresl Analizi
- Yüksek Lisans, 2001, Serçe GAYIPOV-Türkiye Şeker fabrikaları Anonoim Şirketini Esas Alarak Türkmenistan'da Şeker Sanayini Ve Şeker Pancar Tarımını geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma-E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2001, Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerinin kalkındırma Koşul Ve Olanakları Üzerine Bir Araştırma- E.Ü. Fen Bilimleri enstitüsü-İzmir Tezi yapan : Ufuk COŞKUN, Antalya Ormancılık Araştırma ENstitüsü
- Doktora, 2001, Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerinin kalkındırma Koşul Ve Olanakları Üzerine Bir Araştırma- E.Ü. Fen Bilimleri enstitüsü-İzmir Tezi yapan : Ufuk COŞKUN, Antalya Ormancılık Araştırma ENstitüsü
- Yüksek Lisans, 2000, Engindeniz, S., Tire İlçesi Orman Köyleritarım İşletmelerinin Sosyo_ekonomik Analizi E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.
- Yüksek Lisans, 2000, Pekince, Ö., Kimyasal Gübrelere Uygulanansübansiyonların Etkilerinin İzmir İli Köylerinde Araştırılması, E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımekonomisibölümü.