Akademik BilgilerBİRSEN KARACA SAYDAM
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: birsen.saydam@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3882851, E.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Telefon: 0 232 3880110 - 1933 , E.Ü.Sağlık Bilimleri Fakültesi
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 2015-2016
- Doçent (İstanbul Üniversitesi'nde 22.09.2011 tarihinde), 2013-
- Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009-2015
- Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent, 2006-2013
- Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı, 2006-2008
- University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ), The Cancer Institude of New Jersey completed a Clinical Rotation, 2003-2004
- Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Araştırma (Öğretim) Görevlisi, 1999-2006
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Araştırma Görevlisi, 1995-1999
Research Interests- Kadın Hastalıkları ve Doğum (1012401)
Indexed Journal Publications (12 entries)- Saydam BK, Genc RE, Sarac F, Turfan EC. Prevalence of anemia and related factors among women in Turkey. Pak J Med Sci. 2017, 33(2):433-438 (doi: https://doi.org/10.12669/pjms.332.11771)
- Saydam BK, Demıreloz Akyuz M, Sogukpinar N, Ceber Turfan E. Effect of delivery method on sexual dysfunction.J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Oct 12:1-5. Doi: 10.1080/14767058.2017.1387243. [Epub ahead of print]
- Saydam BK, Sarican ES, Dinc G, Altay DM, Hadimli A. Knowledge and Attitudes of senior Midwifery students towards medical malpractice. HealthMed, 2016; 10(4):190-199.
- Sogukpinar N, Saydam BK, Can HO, Hadımlı A, Bozkurt OD, Yucel U, Kocak YC, Akmese ZB, Demir D, Ceber E, Ozenturk G. Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age:Case of Izmir. Asian Pacific J Cancer Prev, 2013, 14 (3), 2119-2125.(DOI:http://dx.doi.org/10.7314/ APJCP.2013.14.3.2119)
- Genc R., Sarican ES, Turgay AS, Icke S, Sari D, Saydam BK. Determination of Knowledge of Turkish Midwifery Students about Human Papilloma Virus Infection and its Vaccines. Asian Pac J Cancer Prev, 2013, 14 (11), 6775-6778 (DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.11.6775)
- Saydam BK, Ceber E, Bilge A, Can HO, Mermer G, Demireloz M, Ozenturk G. Reliability And Validity Of The Reproductive Health Scale For Turkish Adolescence. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2010, 30(2):659–668.
- Saydam BK, Goksel G, Korkmaz E, Kapkac M, Ozdemir N, Sezgin C, Uslu R. Comparison of the clinical and pathological features between patients with recurrent metastatic breast carcinoma and patients with initially metastatic breast carcinoma, Saudi Med J. 2008: 29 (1):477-482.
- Saydam BK, Goksel G, Korkmaz E, Zekioglu O, Kapkac M, Sanli UA, Uslu R, Sezgin C. Comparison of Inflammatory Breast Cancer and Non-Inflammatory Breast Cancer in Western Turkey, Medical Practicum and Practice, Med Princ Pract: 2008:17(6): 475–480.(DOI: 10.1159/000151570)
- Can HO, Ceber E, Sogukpinar N, Saydam BK, Otles S, Ozenturk G. Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention - and the HPLP Scale in Turkish Adolescents. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention. 2008, Vol 9, 569-574.
- Sogukpinar N, Saydam BK, Bozkurt OD, Ozturk H, Pelik A. Past and present midwifery education in Turkey, Midwifery. 2007: 23:433–442.(DOI:10.1016/j.midw.2007.01.011)
- Sogukpinar N., Saydam B.K., Turkistanli E.C., 'Postcoital Contraception in Turkey' International Journal of Gynecology and Obstetrics, 80:2, 2003, 159-164.(DOI:10.1016/S0020-7292(02)00346-6)
- Çeber E, Soğukpınar N, Saydam BK, Aydemir G. Cervical Cancer Prevention and Early Detection: The Role of the Nurse and Midwives. Asian Pacific J of Cancer Prevention (APJCP). 2003;4(1):15-21.

Publications in Non-Indexed Journals (31 entries)- Akın B, Saydam BK. Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 6(3): 218-224.
- Toksoy S, Tufan EÇ, Oran NT, Can HÖ, Genç RE, Saydam BK, Soğukpınar N, Yücel U, Hadımlı A, Serttaş M, Bezirgan S, Durmazoğlu G.Kadın ve Bebek Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Ebelik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi; İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Örneği. Bakım Hizmetlerinde Mesleki Bilimsel Çalışmalar Bülteni, Sağlık Hizmetlerinde Bilim-3, 2016, 16-29.
- Yalnız H, Türkmen H, Saydam BK, Fatih C, Geçici Ö, Kuloglu MM. Gebelik ve Psikiyatrik Hastalıklar. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi-JACSD, [Doi: 10.17367/JACSD.2016721957] Eylül 2016 Derleme Özel Sayısı Sayı: 07:1-20.
- Yalnız H., Saydam BK. Ebelerde İş Stresinin İş Doyumuna Etkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015, 4(1):16-23.
- Türkmen H., Yalnız H., Saydam BK. Gebelikte Diyabetes Mellitus ve Ebelik Bakımı (Gestational Diabetes Mellitus And Midwifery Care), Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi-JACSD, 2015, 2:11-25.
- Saydam BK. Profesyonel Bir Meslek Olarak Ebelik. Sağlık ve Toplum, 2015, 25(1):3–9.
- Soğukpınar N, Saydam BK, Oktay AK, Yücel U. Yenidoğanların Göbek Düşme süresi ve Etkileyen Etmenler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013;16(1): 1-7.
- Çeber E, Sogukpınar N, Saydam BK, Genç RE, Can HÖ, Akmeşe ZB, Özentürk G. Mother and Newborn Home Care Education Program the Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCP)” on Mother andPersons providing care of Mother/newborn. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 2(1):22-29.
- Keskin G,Bilge A, Baykal Z, Saydam BK. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Depresyon, Umutsuzluk ve Evlilik Uyumlarındaki Değişimin Değerlendirilmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 2012, 21(2):53-60.
- Hadımlı A, Can HÖ, Soğukpınar N, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB, Koçak YÇ, Sarıcan ES, Saydam BK. Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar?, NWSA-Medical Science, e-Journal of New World Sciences Academy, Artical number:1B0033, 2012, 7(3).
- Hadımlı A, Can HÖ, Bozkurt ÖD, Saydam BK, Sogukpınar N. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2012, 7(21):1-17.
- Yalnız H, Nebioğlu M, Saydam BK, Güven M, Geçici Ö. Madde Bağımlılığı Tanısı Alan Gençlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Verilen Eğitimin Etkisi, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2011, 24(2):106-112.
- Saydam BK, Hadımlı AP, Koçak YÇ, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB. Dimension of Violence Against Women: Customary And Honor Killings, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011, 13(3):53-62.
- Saydam BK, Sevil Ü. Aile Planlaması Hizmetlerinden ve Progesteron İçeren Kontraseptif Kullanımından Memnuniyet (Doktora tezinden yayınlanan makale), Anatol J Clin Investig, 2010, 4(2):90-98
- Saydam BK, Genç RE. Ana Çocuk Sağlığı Konusunda Science Citation Index (SCI)’de Türk Akademisyenler ve Yayınları, Sağlık ve Toplum, 2010, 20(4):39-44
- Atalay B, Karslıoğlu S, Saydam BK. İnfluenza A H1N1: Gebelik ve Postpartum Dönem. E-Journal of New World Sciences Academy, 2010, 5(4):7-12.
- Can HÖ, Saydam BK, Soğukpınar N, Çeber E, Nazlı A. Kadının Toplumsal Konumunun Aile Planlaması Yöntemi Kullanımına Etkisi, Sağlık ve Toplum, 2009, 19(4):13-23
- Can HÖ, Soğukpınar N, Saydam BK, Çeber E. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığı Güçlendirme Programı–2004 Üreme Sağlığı Eğitim Sonuçları. Üniversite ve Toplum Dergisi. Aralık 2008, Cilt 8, Sayı 4. http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=376
- Saydam BK, Bozkurt ÖD, Hadımlı AP, Can HÖ, Soğukpınar N. Riskli Gebelerde Öz-Bakım Gücü’nün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları'na Etkisinin İncelenmesi, Perinatoloji Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2007, 131-139.
- Saydam BK, Ertopçu K, Dönmez A. Aile Planlaması Hizmetlerinde Memnuniyeti Etkileyen Faktörler, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;22(1):197-210.
- San AT, Saydam BK, Çeber E, Aydemir G. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;8(1):54-62.
- Öztürk H, Çeber E, Saydam BK, Soğukpınar N. Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G). 2004;6(1,2):86-97.
- Saydam BK. Türk Toplumunda Kısır Kadınların Statüsü.Sağlık ve Toplum Dergisi, 2003; 13(1):30-34.
- Soğukpınar N, Karacan G, Karaca B. Prematüre Doğumlarda Annenin Öyküsü ve Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2003;6(3):50-55.
- Soğukpınar N, Türkistanlı E, Saydam BK. Aile Planlamasında Yeni Yönelimler: İmmunokontrasepsiyon, Klinik Bilimler & Doktor, 2002; 8(4):538-41.
- Saydam BK, Şirin A. Investigation of the Effectiveness of the Teaching Course Given to Midwives-Nurses About Newborns’ Apgar Score. Ege Tıp Dergisi, 41(2):83-86, 2002.
- Soğukpınar N, Karacan G, Karaca B. Evlilik İçin Başvuran Çiftlerin CIBH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması ve Bunun Laboratuvar Sonuçları İle İlişkisinin Araştırılması. AİDS, 2002; 10, 18:65-68.
- Soğukpınar N, Saydam BK, Çeber E. Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar (CİGH) ve AİDS’ten Korunmada Kadın Kondomu. AİDS, 2002; 10, 18:50-52.
- Saydam BK, Saruhan A. Ana ve Çocuk Sağlığının Yükseltilmesine Yönelik Bir Çalışma. Çocuk Forumu, 2000; 3(2):36-39.
- Ünder OK, Saydam BK, Demir Ü. Gazetelerde Üreme Sağlığı. Sağlık ve Toplum, 2000; 10(2):62-65.
- Türkistanlı E, Şenuzun Ergün F, Saydam Karaca B, San A, Aydemir G. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklanma Durumu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000; 39(1):29-32.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- Saydam BK, Demir Ü. Kadınların Aile Planlaması Hizmetlerinden ve Progesteron İçeren Kontraseptif Kullanımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi, E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Doktora Tezi, İzmir, 2005.
- Saydam BK, Şirin A. Yenidoğanların Apgar Skoru, Nöromüsküler Gelişimleri (Refleksler) ve Yaşamsal Bulguları İle İlgili Ebe–Hemşirelere Verilen Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İZMİR, 1998.
- Karaca B, Fadıloğlu Ç. Hemşirelerin İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Hemşirelik Lisans Programı E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, Mezuniyet Tezi, İzmir, 1993.

International Conference Proceedings (41 entries)- Boz N, Saydam BK. Evrensel Bir Sorun: Göç ve Kadın Sağlığı. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Sözel Bildiri, Aydın.
- Can HO, Turfan EC, Sogukpinar N, Genc RE, Saydam BK, Yucel U, Eksioglu A, Akmese ZB, Kocak YC. Midwifery assoiıation for education, research and development in Turkey, 31st ICM Triennial Congress [http://www.midwives2017.org/], 18-22 June 2017, Oral presentation, Toronto in Canada.
- Gülümser S, Saydam BK. Ülkemizde Epizyotomi ve Perine Bakımı Uygulamaları. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Poster Bildiri, Aydın.
- Akyuz MD, Sarican ES, Yesil Y, Saydam BK, Genc RE. Evaluation of responsibility profiles by Midwifery students. 2nd International Science Symposium “Science Festival”, ISS2017, Tbilisi Yunus Emre Turkish Culture Center, September 05-08, 2017, Oral presentation, Tbilisi, Georgia.
- Kurul S, Turfan EC, Saydam BK, Sogukpinar N. An evaluation of Midwives’ perceptions about mentorship. 2nd International Science Symposium “Science Festival”, ISS2017, Tbilisi Yunus Emre Turkish Culture Center, September 05-08, 2017, Oral presentation, Tbilisi, Georgia.
- Gulumser S, Selcuk D, Saydam BK. Academic studies of Midwives on Cervical Cancer. 2nd International Science Symposium “Science Festival”, ISS2017, Tbilisi Yunus Emre Turkish Culture Center, September 05-08, 2017, Oral presentation, Tbilisi, Georgia.
- Güner S, Saydam BK, Soğukpınar N, Genç RE, Turfan EÇ. Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi ve Ebelerin Danışmanlık Rolü. 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22-24 Eylül 2017, Sözel Bildiri, Ankara.
- Turfan EÇ, Öner SÇ, Güner S, Sarıcan ES, Saydam BK, Soğukpınar N, Genç RE, Can HÖ, Ergenoğlu M. Doğuma Hazırlık Eğitiminin Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Durumuna Etkisi. 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22-24 Eylül 2017, Sözel Bildiri, Ankara.
- Dönmez A, Saydam BK. HPV (+) Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanseri’ni Önlemeye Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Sözel Bildiri, Aydın.
- Akın B, Demir S, Saydam BK. Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı 3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22-24 Eylül 2017, Poster Bildiri, Ankara
- Hadımlı A, Turfan EÇ, Soğukpınar N, Saydam BK, Akyüz MD, Öner SÇ. 15-49 Yaş Doğurgan Çağ Evli Kadınların Vajinal Duş Uygulama Durumlarının Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 01-03 Aralık 2017, Poster Bildiri, Ankara.
- Sarıcan ES, Saydam BK. Gebelikte Kullanılan Bitkisel ve Doğal Tedavi Yöntemleri. 3. Uluslararası, 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016, Poster Bildiri, Adana, Turkey.
- Sarıcan ES, Saydam BK. Kordon Kanı Bankacılığı ve Ebelerin Rolü. 3. Uluslararası, 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016, Poster Bildiri, Adana, Turkey.
- Güner S, Öner SÇ, Saydam BK. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kegel Egzersizleri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Uygulama Durumlarının Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası, 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Nisan 2016, Sözel Bildiri, Adana, Turkey.
- Saydam BK, Genc RE, Sarac F,Saydam G, Turfan EC. The effect of variables related to reproductivity on anaemia detected in women, 3rd Aegean Hematology Oncology Symposium, 22-15 September 2016, Abstract Book P-90, sf:102-103 Thessaloniki, Greece
- Aladağ ÖN, Önal Ş, İçke S,Sarıcan ES, Saydam BK. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Akademileri Konusundaki Görüşleri. 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniv. Kongre Kültür Merk.ve Ord.Prof.Dr.C.Bilsel Konferans Salonu. 27-30 Nisan 2015, Sözel Bildiri, İstanbul, Turkey.
- Güner S, Saydam BK. Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi, Ebelerin Danışmanlık Rolü ve Prekonsepsiyonel Bakım Hizmeti Sunumu İçin Örnek Bir Model. 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniv. Kongre Kültür Merk.ve Ord.Prof.Dr.C.Bilsel Konferans Salonu. 27-30 Nisan 2015, Poster Bildiri, İstanbul, Turkey.
- Koçak YÇ, Yücel U, Dönmez A, Dal NA, Saydam BK. İzmir’de bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların kürtaj ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Sözel Bildiri, Eskişehir, Turkey
- Saydam BK, Sarıcan ES, Dinç G, Altay DM, Hadımlı A. Ebelik Öğrencilerinin Hatalı Tıbbi Uygulamalar Konusundaki Bilgi Ve Tutumları. 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Sözel Bildiri, Eskişehir, Turkey
- Dönmez A, Saydam BK, Sarıcan SE, Ekti RG, Karacan G, Pektaş S. Ebelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Ve Geliştirilmesi. 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Poster Bildiri, Eskişehir, Turkey
- Yücel U, Hadımlı A, Koçak YÇ, Ekşioğlu AB, Sarı D, Saydam BK. Bornova’da Yaşayan 20 Yaş Ve Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevelansı ve Risk Faktörleri, 5.Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi, April 6-7, 2013, Izmir, Turkey
- Demireloz M, Eksioglu A, Saydam BK, Çiceklioglu M, Ceber E, Demir D, Acar E. Kadın Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Bir Program: Lider Kadın Eğitimleri, (Aile Planlaması Ve Üreme Sağlığı [APÜS] Derneği Etkinliği). International Conference on Woman Being a Woman –Awareness and Liberalization- May 9-11, 2012. Woman Rights and Problems Research and Practice Center (DEKAUM), İzmir, Turkey.
- Yalnız H, Nebioğlu M, Coşkun K, Saydam BK. Gebelikte Majör Depresyon, Sözel Bildiri, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu
- Yalnız H, Saydam BK. Ebelerde İş Stresinin İş Doyumuna Etkisi, Sözel Bildiri, I.Uluslararası II.Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu
- Dönmez A, Yetkin S, Canbulut N, Akhanca AF, Denizci Z, Çelik N, Korkmaz E, Saydam BK, Çeber E. Aile Planlaması Hizmetlerinde Ebenin Rolü, Sözel Bildiri, I.Uluslararası II.Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu
- Sogukpinar N, Saydam BK, Can HO, Hadimli A, Bozkurt OD, Yucel U, Kocak YÇ, Akmese ZB, Demir D, Ceber E, Ozenturk G. Creating Awareness For The Early Diagnosis of Cervix Cancer. The 5th APOCP Conference, Asian Pacific Organization for Cancer Prevention. April 3-7, 2010. Accepted Oral & Poster Presentations CD, page 48. İstanbul, Turkey
- Saydam BK, Genç RE. Bir Tabu Olarak Cinsel Sağlık Ve İnternet. International Multidisiplinary Women’s Congress, Kongre Özet Kitabı, Abstracts page 665. 13–16 Ekim 2009, İzmir, Turkey.
- Zehra Baykal, Yeliz Ç. Koçak, Özlem D. Bozkurt, Aytül Hadımlı, Hafize Ö. Can, Birsen K. Saydam, Neriman SoğukpınarHafize Ö. Can, Birsen K. Saydam, Neriman Soğukpınar. The Relationship Between Gynecological Cancers and Nutrition, Uluslararası Gıda Beslenme Ve Kanser Sempozyumu. 17 Nisan–19 Nisan 2008, Izmir.
- Çeber E.,Saydam K.B.,Bilge A., Mermer S.G.,Öztürk H., Demirelöz M. Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi. 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara.
- Ertopçu K., Saydam B.K., İnal M.M., Dönmez A., Ergin İ., Vardar Ş., Yetkin S., Özelmas İ. Danışmanlık ve Memnuniyet, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara.
- Öztürk H., Soğukpınar N., Saydam B.K., Çeber E. STK ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığını Güçlendirme Programı-2004 Üreme Sağlığı Eğitimi Sonuçları, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara.
- Saydam B.K., Nazlı A., Çeber E., Öztürk H., Soğukpınar N. Kadının Toplumsal Konumunun Aile Planlaması Seçimine Etkisi, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara.
- Saydam B.K., Sevil Ü. Kadınların Aile Planlaması Hizmetleri ve Progesteron İçeren Kontraseptif Kullanımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
- Bozkurt Ö.D., Pelik A., Saydam Karaca B., Öztürk H., Soğukpınar N. Riskli Gebelerde Öz Bakım Gücünün Sağlıklı Yaşam Biçimi davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğretimin 50.Yılında Bilimselleşme, 3.Uluslararası – 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7–10 Eylül 2005, İzmir.
- Soğukpınar N., Öztürk H., Saydam B.K., "The Evaluation of Nutrition for Cancer Prevention and Healthy Lifestyle in Adolescent", The First Regional meeting of Asian Pasicic Organisation for Cancer Prevention (APOCP) Development, 14-16 Ekim 2003, Izmir-Turkey.
- Saydam K.B., Soğukpınar N., Türkistanlı E.: "Aile Planlaması Uygulamalarında Yeni Yönelimler", I.Uluslar arası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya.
- Türkistanlı E., Saydam K.B., Soğukpınar N.: "Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite İndikatörü Olarak Müşteri Memnuniyeti", I.Uluslar arası & II.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2001, Antalya.
- Aydemir G., Saydam K.B., Türkistanlı E., Göker E., Duman E.: "The Evaluatıon Multıdımensıonel Body-Self Relatıons Questıonnaıre-MBSRQ ın Women wıth Mastectomy", The 22nd Annual Meeting of The International Association of Cancer Registries, 8-10 November 2000, Khon Kaen, Thailand.
- Saydam K.B.: "Türk Toplumunda Kısır Kadınların Statüsü", Türkiye’de Kadının Yüzyılı Kongresi, 12-14 Nisan 2000, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Demir Ü., Şirin A., Saruhan A., Soğukpınar N., Karacan G., Karaca B., Kavlak O.: 2000’e İki Kala Çağdaş Eğitime Doğru, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 1998, Ankara.
- Soğukpınar N., Karacan G, Karaca B. Prematüre Doğumlarda Annenin Öyküsü ve Gebeliğe İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Perinatoloji Kongresi, 13 – 14 Mayıs 1996, Antalya.

National Conference Proceedings (49 entries)- Güner S, Saydam BK, Soğukpınar N, Turfan EÇ, Bornova Belediyesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İle Bornova Belediyesi İşbirliği: Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmeti. 2.Ege G-Ebelik ve Doğum Kongresi, "Gebelik öncesinden doğum sonrasına", 4-6 Mayıs 2016, Poster Bildiri (P-78), Bildiri Özetleri Kitabı, sf:105, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.
- Dönmez A, Saydam BK, Altunay E, Demirelöz M, Ekşioğlu AB, Hadımlı A, Canbulut N. Gebelik Döneminde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, “Sağlıklı gebelikten sağlıklı doğuma”, 21-22 Mart 2014, Bildiri Özetleri Kitabı, Poster Bildiri, sf:49, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.
- Dönmez A, Ertopçu K, Saydam BK. Laktasyonel Amenore Metodu ve İstenmeyen Gebelikler, 1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, “Sağlıklı gebelikten sağlıklı doğuma”, 21-22 Mart 2014, Poster Bildiri,Bildiri Özetleri Kitabı, sf:96, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.
- Şanlı ŞY, Bulut Z, Baş S, Pırpanlar S, Saydam BK, Ekşioğlu A. Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Baba Okulu Modeline Yönelik Görüşleri:Pilot Çalışma. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun.
- Koçak YÇ, Saydam BK. Müfredata Eklenen Bir Dersin Değerlendirmesi: “Dünyada ve Ülkemizde Kadın”. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun.
- Suna S, Deniz B, Gezer E, Koçak YÇ, Saydam BK. Özel Durumu Olan Kadına Yaklaşım: Bir Ebelik Uygulaması Deneyimi. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun
- Dinç G, Mamik D, Sarıcan ES, Saydam BK. Ebelik, Uygulama, Malpraktis. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun
- Özkahya C, Yıldırım N, Gören G, Koçak YÇ, Yücel U, DemirelözM, Saydam BK. Ebelik Öğrencilerinin Kürtaja İlişkin Görüşleri. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun.
- Kılıç Ö, Kara Y, Gülen A, Kahyaoğlu M, Saydam BK, Genç RE. +1 İle Bir Yaşam. 4.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Poster Bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Samsun
- Turfan EÇ, Sogukpinar N, Saydam BK, Genç RE, Can HÖ, Akmese ZB, Özentürk G. The Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCEP)” on Mother and Persons Providing Care of Mother/Newborn, Poster Bildiri, 1.Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Doğum Sonu Dönem ve Bakım Yönetimi Kongresi, 20- 23 Haziran 2013, İzmir.
- İçke S, Balçık M, Saydam BK. Doğal Doğuma Bir Davet: Doğum Eyleminde Rol Oynayan Hormonların Ebe Ve Anneye Yararları, Sözel Bildiri, 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Malatya
- Dönmez A, Atalay B, Korkmaz E, Akhanca A, Ertopçu K, Saydam BK. Perinatolojide Hasta Güvenliği Açısından Ebenin Rolü, Sözel Bildiri, 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Malatya
- Can ÖH, Saydam BK. Kadın Sağlığı Uygulamalarında Mahremiyet, Poster Bildiri, 3.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, 18-20 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu, İstanbul
- Ekşioğlu AB, Saydam BK. Lisans Eğitiminde Yer Alan “Doğuma Hazırlık Yöntemleri” Seçmeli Dersinin Kadın Sağlığına Etkileri, Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Poster Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği işbirliği ile 21 – 23 Eylül 2012, Çeşme, İzmir.
- Ekşioğlu AB, Saydam BK. Lisans Eğitiminde Yer Alan “Doğuma Hazırlık Yöntemleri” Seçmeli Dersinin Kadın Sağlığına Etkileri, Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, Poster Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği işbirliği ile 21 – 23 Eylül 2012, Çeşme, İzmir.
- Atalay B, Sarıcan ES, Saydam BK, Soğukpınar N. Doğum Ağrısını Azaltmada Non-Farmakolojik Yöntemler: Bir Literatür Çalışması, Poster Bildiri, 2.Uluslar arası katılımlı Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Mart 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Aydın
- Sarıcan ES, Atalay B, Saydam BK, Genç RE. Ülkemizde Bebek Beslenmesine Yönelik Geleneksel Uygulamalar, Poster Bildiri, 2.Uluslar arası katılımlı Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Mart 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Aydın
- Beğendi E, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Saydam BK. Ebelik Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Etmenler, Sözel Bildiri, 2.Uluslar arası katılımlı Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Mart 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Aydın
- Beğendi E, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Saydam BK. Ebelik Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Etmenler, Sözel Bildiri, 2.Uluslar arası katılımlı Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Mart 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Aydın
- Sulukan G, Koçak YÇ, Saydam BK. Nedeni Bilinmeyen Fetal Kayıplar: Bir Olgu Sunumu, Poster Bildiri, 2.Uluslar arası katılımlı Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Mart 2011, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Aydın
- Can HÖ, Hadımlı A, Soğukpınar N, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB, Koçak YÇ, Sarıcan ES, Saydam BK. Kadınlar genital hijyen amacıyla mı vajinal lavaj yapıyorlar? Sözel Bildiri, 10.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 02-06 Mart 2011, Uludağ
- Demirelöz M, Ekşioğlu A, Yücel U, Can HÖ, Saydam BK, Çeber E. Mezuniyet Öncesi Aile Planlaması Danışmanlığı Ve Rahim İçi Araç Uygulama Beceri Eğitiminin 10 Yıllık Değerlendirilmesi, Poster Bildiri, 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 22-25 Nisan 2011, Ankara
- Yalnız H, Nebioğlu M, Saydam BK, Geçici Ö. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Eğitimi, 1.Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- Akhanca A, Çelik N, Saydam BK, Genç RE, Çeber E. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Hakkındaki Görüşleri, 1.Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- Atalay B, Karslıoğlu S, Saydam BK. İnfluenza A H1N1-2009 (Pandemik İnfluenza):Gebelik ve Laktasyon, 1.Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- Tan A, İrey Ç, Saydam BK. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Öğrencilerinin Öz-Etkililik Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi, 1.Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- Akhanca FA, Can K, Gündüz ST, Saydam BK. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 1.Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, Sözel Bildiri, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- Bilge A, Can HÖ, Saydam BK, Genç RE. Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe midir?, IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Poster Bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun
- Bilge A, Can HÖ, Saydam BK, Genç RE. Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe midir?, IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Poster Bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun
- Soğukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Demir D, Çeber E, Özentürk G. Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği & Başkent Üniversitesi, 25-29 Eylül 2010, Antalya
- Soğukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Demir D, Çeber E, Özentürk G. Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği & Başkent Üniversitesi, 25-29 Eylül 2010, Antalya
- Keskin G, Bilge A, Akmeşe ZB, Saydam BK. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Psikiyatrik Semptomları ve Evlilik Uyumları, Poster Bildiri, 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bedensel Hastalığı Olanlarda Ruhsal Sağlık, 05-09 Ekim 2010, İzmir
- Ertürk N, Saydam BK. Doğum Sonrası Destek Ölçeği'nin Türk Toplumuna Uyarlanması 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Özet Kitabı, sayfa 486 (www.uludagkadindogum.org), 15–18 Ocak 2009, Bursa
- Aytül Hadımlı, Yeliz Ç.Koçak, Özlem D.Bozkurt, Zehra Baykal, Birsen Karaca Saydam. Yazılı Medya’da Töre ve Namus Cinayetleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet", 20-22 Mart 2008, Kongre Kitabı, 176, Ankara [Sözel Bildiri].
- Nurdan O.Gültekin, Pınar Özşahin, Songül D.Dalmış, Neriman Soğukpınar, Birsen K.Saydam. 'Ülkemizde Kullanılan Geleneksel Kontraseptif Yöntemler', 1.Ulusal Ebelik Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2007, İzmir (Poster Bildiri).
- Serap Karslıoğlu, İncinur Yalçın, Emel Doğan, Fatma Soylu, Sidar Aydın, Seher Bulut, Birsen K. Saydam. 'Küretaj Konusunda Kadınlara Sunulan İyi Bir Danışmanlık Örneği - 5N 1K', I.Ulusal Ebelik Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2007, İzmir (Sözel Bildiri).
- Köksal A., Soğukpınar N., Saydam K.B., Taş B.D., Kuru A., Abalı F. 'Gebelikteki Sistemik Hastalıkların Yenidoğanların Göbeklerinin Düşme Süreleri Üzerine Etkisi', I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitim Kongresi, 9-12 Kasım 2006, Muğla (Sözlü Sunum).
- 2006, Birsen K.Saydam, Hafize Öztürk, Aytül Pelik, Yeliz Çakır, Zehra Baykal, Neriman Soğukpınar. 'Toplumsal Cinsiyet ve Aids', 8.AİDS, 6.CYBH SEMPOZYUMU, İzmir [Poster Bildiri].
- Pelik A., Öztürk H., Bozkurt Ö.D., Saydam Karaca B., Soğukpınar N. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22–24 Eylül 2005, İzmir.
- Saydam Karaca B., Genç Etki R. Ana Çocuk Sağlığı Konusunda Science Citation Index (SCI) ve Türk Yayınlar, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22–24 Eylül 2005, İzmir.
- Öztürk H., Saydam B.K., Aslantekin F., Soğukpınar N., Çeber E. Sağlığı Geliştirmede Basının Rolü: Gazeteler Halkı Aile Planlaması Konusunda Nasıl Bilgilendiriyor? I. Ulusal Sağlığı Geliştirm I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Ankara.
- Soğukpınar,N., Saydam,B.K., Öztürk, H., Yelkin, A., Klinikteki Gebelerde Risk Durumlarının Araştırılması. GATA I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12-14 Mayıs 2002, Ankara.
- Saydam K.B., Türkistanlı E., Aydemir G., ve diğer.: "Mastektomili Kadınlarda Beden-Benlik İlişkilerinin İncelenmesi", XIV.Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul.
- Turgay A.S., Saydam B.K., Türkistanlı E., Aydemir A.: "Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları ve Motivasyonlarının İncelenmesi" I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.
- Dallı D., Ergün F.Ş., Saydam B.K., Oran N.T.: "Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi", I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, E.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu, İzmir.
- Saydam, B.K., Şirin,A., Ertem,G.K., Aksu, H.: Bir Kadın Mesleğine Sahip Olan Hemşirelerin Aile İçindeki Rol Ve Beklentileri, I.Uluslararası & VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim – 02 Kasım 2000, Antalya.
- Türkistanlı E., Şenuzun Ergün F., Saydam Karaca B., San A., Aydemir G.:"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklanma Durumu" Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1.Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım 1999, Ankara
- Soğukpınar, N., Karacan, G., Karaca, B., Evlilik İçin Başvuran Çiftlerin CİGH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması ve Bunun Laboratuar Sonuçları İle İlişkisinin Araştırılması, IV. Ulusal Aids ve V. Ulusal CİBH Sempozyumu, 28-30 Nisan 1998, İzmir.
- Soğukpınar, N., Karaca B., Karacan G., Eğitim Hastanesi Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşireler Arasında Latex Eldivenlere Karşı Gelişen Reaksiyonların İncelenmesi, I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 1996, İzmir.

Books (14 entries)- Saydam BK. (2018). "Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum", Ebelerin Travay ve Doğum El Kitabı.(Bölüm yazarı).Edit:Vicky Chapman&Cathy Charles. Editörler:Doç.Dr.Hafize Öztürk Can, Yard.Doç.Dr.Ummahan Yücel, Yard.Doç.Dr.Aytül Hadımlı. 3.Baskı, Çeviri. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ocak-2018, Ankara, 193-201.
- Saydam BK. “Memenin Anatomisi, Fizyolojisi ve Laktasyon”, Anne Sütü ve Emzirme, Editörler: Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu (Bölüm yazarı). Vize Yayıncılık, Ankara, 2017, 109-115.
- Saydam BK. “Emzirmenin Anne Yönünden Önemi”, Anne Sütü ve Emzirme, Editörler: Esin Çeber Turfan, Eren Akçiçek, Aysun Başgün Ekşioğlu (Bölüm yazarı). Vize Yayıncılık, Ankara, 2017, 97-107.
- Saydam BK. Doğum Sonu Bakım Nasıl Olmalı? (Bölüm yazarı), Rusulanız Sağlık Olsun-5 Edit:Prof.Dr.Ahmet Gökhan Özgen. Ege Üniversitesi Basımevi, 2017, 183-192.
- Saydam BK. “Genetik Danısmanlık ve Hastalıklar”, Ebeler Için Yenidogan Saglıgı ve Hastalıkları, Edit:Doç.Dr.Rabia Genç, Yrd.Doç.Dr.Hava Özkan, (Bölüm yazarı). Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, 2016, 357-389.
- Saydam BK. Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme İlişkin Bilmek İstedikleriniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Halk Kitapları Serisi-65. Editörler:Doç.Dr.Neriman Soğukpınar, Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam, Doç.Dr.A.Mete Ergenoğlu, Doç.Dr.A.Özgür Yeniel. (Editör).Birinci baskı, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir, 2016.
- Turfan EÇ, Saydam BK, Ekşioğlu A, Demirelöz M. “Üreme Sağlığı Uygulamaları”, Ebelik Uygulama Standartları, Editörler:Prof.Dr.Behzat Özkan, Prof.Dr.Esin Çeber Turfan, Uzm.Serap Yaşaroğlu Toksoy. (Bölüm yazarı). Birinci baskı,Vize Basın Yayın, Ankara, 2016, 423-536.
- Saydam BK, Hadımlı A, Güner S. “Kadın Sağlığını Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Rolü”, Ebelik Uygulama Standartları, Editörler:Prof.Dr.Behzat Özkan, Prof.Dr.Esin Çeber Turfan, Uzm.Serap Yaşaroğlu Toksoy. (Bölüm yazarı). Birinci baskı,Vize Basın Yayın, Ankara, 2016, 617-688.
- Saydam BK. “Neoplazi”, Gebelikte Tıbbi Problemler, Ebeler İçin El Kitabı, Edit by, S.Elizabeth Robson and Jason Waugh-Editör:Prof.Dr.N.Soğukpınar. (Bölüm yazarı). 2.Basımdan Çeviri, Wiley-Blackwell, Nobel Akademik Yayıncılık Eğit.Danış.Tic.Ltd.Şti. Ankara, 2016, 333-356.
- Saydam BK.Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Editör:Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-605-9215-01-5, Ankara, 2015.
- Saydam BK. “Genital Enfeksiyonlar (Bakteriyel Vajinalis)”, Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Editör:Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam. (Bölüm yazarı). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015, 9-14.
- Saydam BK. “Amenore (Sheehan Sendromu)”, Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Editör:Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam. (Bölüm yazarı). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015, 65-76.
- Saydam BK. “Madde Kullanımı”, Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım, Editör:Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam. (Bölüm yazarı). Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2015, 276-285.
- Saydam BK. "Doğum Eylemi",Kadın Sağlığı, Edit:Prof.Dr.Ahsen Şirin, Doç.Dr.Oya Kavlak.(Bölüm yazarı). Nobel Tıp Kitabevleri,Genişletilmiş Ikinci Baskı, İstanbul, 2015, 412–423.

Finished Research Projects (15 entries)- 16-ASYO-003, Doğuma Hazırlık Eğitiminin Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Durumuna Etkisi, Araştırmacı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP) Proje No:16/ASYO/003, 2017, İzmir.
- 16-ASYO-008, Epizyotomi Yapılan Primipar Kadınlarda Kullanılan İki Farklı Yöntemin İyileşme Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP) PROJE NO: 16-ASYO-008, Araştırmacı, 2017, İzmir.
- 16/ASYO/010, Üreme Çağının Değişik Dönemlerinde Kadınlarda Anemi Görülme Durumu. Proje Yürütücüsü, Proje No:16/ASYO/010, 2016, İzmir
- 2016, 16-ASYO-011, Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi ve Ebelerin Danışmanlık Rolü, Proje Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP) Proje No:16/ASYO/011, 2018, İzmir.
- 13/ASYO/003, HPV (+) Kadınlarda Serviks Kanserini Önlemeye Yönelik Eğitim Müdahale Çalışması, Proje Yürütücüsü, Proje No: 13/ASYO/003, 2015, İzmir
- 11/ASYO/004, Doğum Öncesi Eğitimlerin Anne Bebek Bağlanmasına Etkisi. Proje Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 11/ASYO/004, 2014, İzmir.
- 12/ASYO/06, Hemşirelik, Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Altyapı Projesi, Araştırmacı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:12/ASYO/06, 2012, İzmir.
- 11/ASYO/010, Ebelik Bölümü Doğum Ve Yenidoğan Bakım Beceri Laboratuarı Alt Yapı Projesi, Araştırmacı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11/ASYO/010, 2012, İzmir.
- 07/ASYO/002, Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratma Projesi. Araştırmacı, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 07/ASYO/002, 2010, İzmir
- 2007, 2005/ASYO/001, Doğum Öncesi Hazırlık Sınıflarının Doğuma ve Doğum Sonu Döneme Etkileri, Proje No:2005/ASYO/001, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, İzmir.
-  DELTUR/2005/111450, ELOYBE (Evde Loğusa-Yenidoğan Bakım Eğitimi), Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Araştırmacı, Avrupa Birliği Projesi, İzmir Sağlık Kuruluşları Derneği ile, DELTUR/2005/111450, 10/09/2007, İzmir Türkiye (Uluslar arası örgütlerce desteklenen tamamlanmış araştırma projesi).
- 2005/ASYO/003, Üniversite Öğrencilerinde Üreme Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Proje No: 2005/ASYO/003, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu (BAP), İzmir, 2006.
- 2005, Araştırma Projesi, Saydam K.B., Demir Ü. Kadınların Aile Planlaması Hizmetlerinden ve Progesteron İçeren Kontraseptif Kullanımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Doktora Tezi, Proje No:04/ASYO/003, Ege Üniversitesi, İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratama Projesi, Proje No:2007/ASYO/002, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Devam Ediyor.
- 1998, Araştırma Projesi, Saydam Karaca B., Şirin A.: Yenidoğanların Fetal Apgar Skoru, Nöromüsküler Gelişimleri (Refleksler) ve Yaşamsal Bulguları İle İlgili Ebe-Hemşirelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yüksek Lisans Tezi, Proje No: 97/HYO/02, Ege Üniversitesi, İzmir
Granted Prizes (5 entries)- 2014, 1. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, “İzmir’de bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların kürtaj ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi”, Sözel Bildiri-Teşvik
- 2014, Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılı Birincilik Ödülü (Kadın Sığınmaevi Çocuk Oyun Alanı Projesi)
- 2010, Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Sözel Bildiri-Üçüncülük Ödülü, 05-07 Mayıs 2010, İzmir
- 2010, 12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği & Başkent Üniversitesi, “Kadınların Serviks Kanseri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi”,Sözel Bildiri-Birincilik Ödülü, Antalya.
- 2002, GATA I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, “Öğrencilerin Klinikteki Gebelerdeki Risk Durumlarını Araştırması”,Sözel Sunu Birincilik Ödülü, 12–14 Mayıs 2002, Ankara
Student's Completed Thesis (6 entries)- Doktora, 2018, Bihter AKIN. Algılanan Doğum Ağrısı, Doğum Memnuniyeti Ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Doğum Dansının Etkisi. Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik A.D. Doktora Tezi...
- Yüksek Lisans, 2016, Ebru SERT. Gebelikte Uygulanan Pelvik Taban Egzersizlerinin Postpartum Stres İnkontinansa ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik A.D.Yüksek Lis...
- Yüksek Lisans, 2014, Berna ATALAY. Doğum Öncesi Eğitimlerin Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi. Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM,Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik AD, 29.05.2014, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2013, Ayşegül DÖNMEZ.HPV (+) Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Geliştirmenin Serviks Kanseri'ni Önlemeye Etkisi.Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM, E.Ü.S.B.Ens.,Ebelik AD. 27.12.2013,İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Hacer YALNIZ. Ebelerde İş Stresinin İş Doyumuna Etkisi, Danışman Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik A.D. Yüksek Lisans Tezi, 20.12.2010, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Nursen ERTÜRK. Doğum Sonrası Destek Ölçeği'nin Türk Toplumuna Uyarlanması, Danışman Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Birsen KARACA SAYDAM, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik AD, İzmir.