Akademik BilgilerNECMİ ÜLKER
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: necmi.ulker@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul Ünv.Ed.Fak., Türkiye, 1964
- Yüksek Lisans: Michigan State University.., A.B.D., 1968
- Doktora: Unıversıty of Mıchigan, A.B.D., 1974
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörler Kurulu Başkanı, 2001-
- E.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2000-
- Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, 1999-
- Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 1995-
- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, 1985-
- E.Ü.Atatürk İlkeleri İnk.Tar.Araş.Uyg.Mer.Yönetim Kurulu Üyesi, 1985-1998
- Öğrenci Spor Faaliyetleri Bşk.(Ed.Fak), 1980-1989
- Asistan Temsilcisi - Sosyal Bil.Fak. (Ed.Fak.), 1977-1980
Research Interests- Yeniçağ Tarihi (2020301)
- Yakınçağ Tarihi (2020401)
Indexed Journal Publications (4 entries)- 1998, "The Emergence of İzmir As a Mediterranean Commercial Center for the French and English Interest,1690-1740",International Journal of Turkish Studies,Vol.4, no:1,1987, s. 1-37.
- "XVII.Yüzyılın İkinci Yarısında İzmirdeki İngiliz Tüccarına Dair Ticari Problemlerle İlgili Belgeler"Belgeler,XIV.Sayı 18, 1992, s. 261 - 319.
- 1985, "Uluslararası Orta Doğu Çalışmaları Dergisi Dizini,Vol.I-X,"Belleten, 1992, s.113-162.
- "The Political Aspects of the Pruth in 1711" Cultura Turcica,Vol,III.,1966,No. 2, s. 202-215

Publications in Non-Indexed Journals (46 entries)- "Batı anadolu'nun Türkleşmesi: İzmir Örneği", Türkler 6, ankara 2002, s.288-293.
- "İzmir'in Türkleşmesi (1081-1402)", 21. Yüzyıl Eşiğinde İzmir, İzmir 2001, s.36-47.
- "Ege Bölgesi Osmanlı Devri Mezar Taşları", Osmanlı, 9, Osmanlı Medeniyetinde Kültür ve Sanat, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 1999, s.s.230-237.
- "Siyasi Bir Doktrin: III.Roma Olarak Moskova", Prof.Dr.İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s.s.85-94.
- "İzmir Şehir Hayatını Tehdit Eden Kanun Dışı Eylemler, 1688-1740", Tarih Enstitüsü Dergisi, XV, (Prof.Dr.M.Münir Aktepe'ye Armağan), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1997. s.s.145-166.
- "Zorunlu Bir Cevapa Zorunlu Bir Yanıt", Bilge, Kış 1997, sayı: 11, s.s.27-28.
- "Anadolunun Ege'ye Açılan Kapısı: İzmir Şehri", Türk Yurdu Dergisi, c.16.sayı:106(Haziran 1996), s.s.40-43.
- "XVIII. yüzyılda Mısır ve Cezayir'li Gazi Hasan Paşa'nın Mısır Seferi Tarih İncelemeleri Dergisi, 1994, s. 1-30.
- İzmir from the of Byzantine Era to the Times of the Turkısh Republic. (XIV-XX Centuries), İzmir, İstanbul, 1993, s.74-96.
- "The Role and Importance of Izmir on The Silk Trade, XVIIth and XVIII.th Centuries", Unesco İpek Yolları Deniz Araştırma Gezisi Konferansları, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları 1993, s.s.93-111.
- "Bizans'ın Son Dönemlerinden Cumhuriyet Devrine Kadar İzmir", İzmir, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları 1993, s.s.74-96.
- "Bizans'ın Son Dönemlerinden Cumhuriyet Devrine Kadar İzmir(XIV-XX.Yüzyıllar)", Üç İzmir, İstanbul, 1993, s.s.74-96
- "İzmir Yenikale Bataklığının Kurutulması Çalışmalarına Dair Belgeler,"Tarih İncelemeleri Dergisi,1992, s.17-64
- "XVII.Ve XVIII.Yüzyıllar İpek Ticaretinde İzmir'in Rolü ve Önemi "Prof.Dr.Bekir Kütükoğlu'na Armağan.1991, s.327-342
- "Yeniçeri Ocağının İlgası Öncesi İzmir'deki Asayişin Bozukluğuna Dair Belge "Tarih İncelemeleri Dergisi,1991,s.25-42
- "Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bir Belge "Tarih İncelemeleri Dergisi,1990,s.23-40
- "Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayeti'nin Nüfusuna Dair Bir Belge", Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1990, s.s.23-40.
- Franz Taeschner, "1453 Yılına Kadar Osmanlı Türkleri", çev.Necmi Ülker, Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1990, s.s.283-309.
- "Ege'nin Doksanlık Delikanlısı:İzmir Saat Kulesi", Lale, Sayı:7, Aralık 1990,s.s.9-14.
- "Sarıbeyoğlu'nun İzmir'e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar,"Tarih İncelemeleri Dergisi, IV,1989,7 s.43-51.
- Parry, Vemon J., "Osmanlı İmparatorluğu 1566-1617", çev.N.Ülker, Tarih İncelemeleri Dergisi, IV., Bornova-İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 1989, s.s.151-178.
- "İzmir-Ali Ağa Camii Haziresi Mezar Kitabeleri (XVIII. ve XIX.Yüzyıl), VI.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara: Başbakanlık Basımevi 1989, s.s.19-33.
- "XVII.Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir'deki İngiliz Tüccarlarına Dair Ticarî Problemlerle İlgili Belgeler", Belgeler, XIV/18, (1989-92),s.s.261-320
- "İzmir-Hacı Mahmud Camii Haziresi Mezar Kitabeleri (XVIII. ve XIX. Yüzyıl)", V.Araştırma Sonuçları Toplantısı, (I), Ankara: Başbakanlık Basımevi 1988, s.s.11-42.
- "İzmir Yağhanelerindeki Bektaşi Mezar Kitabeleri( XIX. ve XX.Yüzyıllar)", IV.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1987, s.s.1-37.
- "Osmanlılarda Egemenlik Kavramı", T.B.M.M. Milli Egemenlik, Edirne, 26 Mayıs 1987, Milli Egemenlik, Ankara, T.B.M.M. Kül. Sanat ve Yay. Kurulu Yay., no: 32, 1987, s.s.49-56.
- Lybyer, A.Howe, "Osmanlı Türkleri ve Doğu Ticaret Yolları", çev.N.Ülker, Tarih incelemeleri Dergisi, III, Bornova-İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 1987, s.s.141-157.
- "Ege Bölgesi Mezar Kitabeleri", Kalem, Yıl: 4, Sayı: 12, İzmir, Mart-Nisan 1987, s.6.
- "Kuruluşunun 75. Yılında İzmir'in Kültür Hazinesi: Milli Kütüphane", Bilim Birlik Başarı, Sayı: 47, İzmir, 1987, s.s.6-12.
- " İzmir'in Tarihî Bir Kültür Vakfiyesi Milli Kütüphane Sineması", Bilim Birlik Başarı, Sayı: 48, İzmir 1987, s.s.14-19.
- "The Emergence of Izmir as a Mediterranean Commercial Center for the French and English Interests 1688-1740", I.J.T.S., Vol.4, no: 1 (Summer 1987), İstanbul: Issis Ltd., s.s.1-37.
- "Tire Müzesindeki İslâmî Kitabeler", III.Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1986, s.s.5-33.
- "Fifth International Congress on Turkology at Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 23-28 September 1985", Turkish Association Bulletin, vd.10, no: 1, (March 1986), p.p.53-54.
- "Jelavich, Barbara, History of the Balkans, Vol.I, Eigteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge Univ. Press 1983", The Turkish Studies Association Bulletin, E.Lansing, Mich., (March 1986), Vol.10, no: 1, s.s.39-41.
- "İzmir Pınarbaşı Kitabeleri (XVIII. ve XIX Yüzyıl) (I)", II.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1985, s.s.1-19.
- "Uluslararası Orta Doğu Çalışmaları Dergisi Dizini(Cilt I-X)", Belleten, XLIX/193,(Nisan 1985), s.s.113-162
- "1797 Olayı ve İzmir'in Yakılması", Tarih İncelemeleri Dergisi, II, Manisa, 1984, s.s.117-158.
- "Bruce Mc Gowan, Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and Struggle for Land, 1600-1800, Cambridge Univ. Press, 1981", Tarih İncelemeleri Dergisi, Manisa, 1984, s.s.284-288.
- "İzmir Sancakkalesi ve Şehitliği", Birinci Askeri Tarih Semineri, II, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1983, s.s.263-284.
- "Kadifekale", Bilim Birlik Başarı, Sayı: 38, 1983, s.s.9-14.
- "İzmir Liman Kalesi", Bilim Birlik Başarı, Sayı: 36(37), 1983, s.s.17-20.
- "Sancakkale", Bilim Birlik Başarı, Sayı: 36, İzmir 1982, s.s.13-17.
- 1982, "Batılı Gözlemcilere Göre XVII.Yüzyılın İlk Yarısında İzmir Şehri ve Ticâri Sorunları", Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:XII, İstanbul, (1981-82),s.s.317-354.
- "Batı Kültürü ve Atatürk Liderliği", Alkım, Sayı: 63-64, Özen Matbaası, Bursa, 1976, s.s.5-7.
- "1688 Depremi ve İzmir'in Ticâreti", Alkım, Sayı: 62, Özen Matbaası, Bursa, 1976, s.s.5-9.
- "16.Yüzyıldaki Avrupalıların Türkler Hakkındaki Düşünceleri", Alkım, Sayı: 56, Özen Matbaası, Bursa, 1976, s.s.7-11.

International Conference Proceedings (4 entries)- "Selçuk'ta Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Kitabeleri",Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, Bornova-İzmir: E.Ü.Matbaası 1998, s.s.249-263.
- "Aydın Vilayet Salnameleri'ne Göre XIX.Yüzyılın Sonlarında Çeşme Kazası", Uluslararası Çeşme Tarih ve Kültürü Sempozyumu, (15-17 Eylül 1997), İzmir: Özen Ofset 1997. s.s.97-102.
- "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemindeki Hakimiyet Anlayışı", Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi Sempozyumu Sonuç Bildirileri, Bursa: Bursa Kültür Sant ve Turizm Vakfı Yayınları 1996, s.s73-82.
- "Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bazı Bilgiler", V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Kongresi, Tebliğler, Ankara: T.T.K. Basımevi 1990, s.s.515-519.

National Conference Proceedings (15 entries)- "Bursa Halk Kültürü Unsurlarından Mezar Kitabeleri I: Emir Sultan Camii Haziresi", I.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu I, Bursa 2002, s. 315-342.
- "Mezar Taşlarında Ölüm Felsefesi" Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, İstanbul 2002, s.16-24
- "İzmir Körfezinin Kilidü'l-Bahiri: Sancakkalesi", Geçmişten Günümüze Balçova, Balçova, 1997, s.s.13-25.
- "Menemen Merkez Camii Kitabeleri", Türk Kültürü'nde Menemen Sempozyumu,(8 Eylül 1995), İzmir. Dokuz Eylül Matbaası 1996, s.s.35-48.
- "Tire'de Osmanlı Dönemi'ne ait Türk Kitabeleri",Türk Kültüründe Tire Sempozyumu,Ankara: TDV 1994, s.s.97-112.
-  " Çanakkale Zaferinin İzmir Basınındaki Akisleri " Çanakkale Muharebeleri Sempozyumu, Çanakkale , 1992.
- " Mezar Kitabelerinin İzmir Tarihi İçin Önemi ve Şehit Fethi Bey " İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu , İzmir Çeşme, 1992 (Basım, İzmir , 1994)
- "Balıkesir-Şeyh Lûtfullah Camii Haziresi Mezar Kitabeleri(XVIII.-XX.Yüzyıl)", VIII.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi 1991, s.s.457-476.
- Balıkesir-Şeyh Lütfullah Camii Haziresi Mezar Kitabeleri (XVIII-XX.Yüzyıl),VIII.Araştırma Sonuçları Toplantısı 1991,S.457-474 Ankara
- "Eski Foça Mezar Kitabeleri (XVI.ve XX.Yüzyıl)VII.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1990,S.1-17 Ankara.
- "20.Yüzyıl Başında Denizli Sancağı", I.Merkez Efendi Sempozyumu, 27-29 Haziran 1989, Denizli, Manisa Şafak Basım-Yayın Ltd.Şti., 1989, s.s.165-179.
- "XVIII.Yüzyıl Batı Anadolu'da Bir Ağa'nın İsyanı: Sarıbeyoğlu Mustafa", Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi(1985) , Tebliğler, III, Türk Tarihi, Cilt 2, İstanbul: Edebiyat Fak.Basımevi 1989, s.s.635-652.
- "20.Yüzyıl Başında Denizli Sancağı,"I.Merkez Efendi Sempozyumu,(1989), s.165-179 Denizli
- "İzmir-Ali Ağa Camii Haziresi Mezar Kitabeleri" VI.Araştırma Sonuçları Toplantısı,1989, s.19-33
- 1989, "XVII.Yüzyıl'da Batı Anadolu'da Bir Ağanın İsyanı"V.Milletlerarası Türkoloji Kongresi(1985)Tebliğler,II.Türk Tarihi C.2 s.635-652 İstanbul.

Books (1 entries)- XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir Şehri Tarihi I, Ticaret Tarihi Araştırmaları İzmir: Akademi Kitabevi 1994

Memberships of Professional Associations (1 entries)- Middle East Studies Association of North America (1970-80 ) Üye .
Granted Scholarships (2 entries)- 1965, 1416 Say.Kan.Devlet Doktora Bursu
- 1960, T.C.Milli Eğt.Bak.Üniv.Bursu
Student's Completed Thesis (11 entries)- Doktora, 1999, Nahide Şimşir, İzmir'in Sosyal ve Ekonomik Tarihi, E.Ü.Sos.Bil.Enst., İzmir, 1999
- Doktora, 1999, Nahide Şimşir, İzmir'in Sosyal ve Ekonomik Tarihi, E.Ü.Sos.Bil.Enst., İzmir, 1999
- Yüksek Lisans, 1998, Cengiz Ünlütaş, Tarih-i Sultan Mehmed Han (b) İbrahim Han, E.Ü.Sos.Bil.Enst., İzmir, 1998
- Yüksek Lisans, 1998, Burhan Keskin, Selîm-Nâme (İshâk b. İbrahim), E.Ü.Sos.Bil.enst., İzmir, 1998
- Yüksek Lisans, 1997, Oktay Çanaklı, Hadîkatü'l-Mülûk, E.Ü.Sos.Bil.Enst., İzmir, 1997
- Yüksek Lisans, 1992, Nahide Erman,"1791-93 Döneminde Anadolu Ahkam Defterlerine Göre İzmir, "Yük.Lis.Tezi,E.Ü.Sos.Bil.Enst.İzmir.
- Yüksek Lisans, 1991, Cansever Tanyeri, II.Cihan Harbi Sırasında Türkiye'de Millyetçi Akımlar, E.Ü.Sos.Bil.Enst., İzmir, 1991
- Yüksek Lisans, 1990, Sadiye Tutsak,"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Uşak(1923-1933),Yük.Lis.Tezi,E.Ü.Sos.Bil.Enst.,İzmir
- Yüksek Lisans, 1987, Fikret Yılmaz,"Amasya'nın Bir Numaralı Şeriyye Sicili,"yük.Lis.Tezi' E.Ü.Sos.Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 1987, Mehmet Ali Demirbaş,"XVII.Yüzyılda Fransız Elçisi De Vergennes'in Osmanlı İmparatorluğu Hakkındaki Raporları,Yük.Lisans Tezi,E.Ü.Sos.Bil.Enstitüsü,İzmir.
- Yüksek Lisans, 1987, Turan Gökçe,"Manisa İl Halk Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü 4655 Numara'da Kayıtlı Kanunnamenin Yeni Harflere Çevirisi ve Değerlendirilmesi "Yük.Lis.Tezi,E.Ü.Sos.Bil.Enstitüsü , İzmir.