Akademik BilgilerMEHMET YILDIZ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: mehmet.yildiz@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000/2671
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye, 1964
- Doktora: Ege Ünivesitesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye, 1969
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye, 1977
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Ege Üniversitesi Senato Üyeliği, 1999-
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994-
- Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, 1991-1999
- Fitopatoloji Derneği Başkanlığı, 1986-1990
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1977-1980
Research Interests- Fitopatoloji (5010301)
Publications in Non-Indexed Journals (42 entries)- 2001, Control of Postharvest Penicillium Decay of Citrus Fruits with Antagonistic Yeasts and Chemical Fungicides. Proceedings of the Forth International Conference on Postharvest Science,R.Ben-Arie&S.Philosoph-Hadas (eds.)Acta Horticulturae,No:553,V:2,383-387.
- 2001, The Effects of Some Preharvest Treatments on Wound Healing in Satsuma Mandarin After Harvest. E,Özeker.,F.Şen.,İ.Karaçalı.,M. Yıldız.,P. Kınay.,F.Yıldız. Proceedings of the Forth International Conference on Postharvest Science, R.Ben-Arie&S.Philosoph-Hadas (eds.)Acta Horticulturae Number:553,V:1, 73-75.
- 2001, Storage Ability of Satsuma Mandarin as Affected by Preharvest Treatments. F,Sen.,I. Karacali., M. Yıldız.,P. Kınay.,F. Yıldız.,N. Iqbal.Proceedings of the Fourth International Conference on Postharvest Science. R.Ben-Arie&S.Philosoph-Hadas (eds.) Acta Hortuculturae, Number 553,V:1, 77-78.
- Effect of Some Pre and Postharvest Treatments on Decay of Green Mold of Satsuma Mandarins. F.Yıldız.,M.Yıldız.,P.Kınay.,F.Şen.,İ.Karaçalı.2001.Proceedings of the forth International Conference on Postharvest Science. R.Ben-Arie&S.Philosoph-Hadas (eds.).Acta Horticulturae No:553,V:2,443-445.
- Boyraz,N.,M.Yildiz.2000. Patateste Colletotrichum Solgunlugunun Tanimi, Yayilisi ve Mucadelesi ( Description, Distribution and Control of Colletotrichum Wilt on Potato ). Ekin ( Turk- Koop. ) : 4 ( 14 ): 83-87.
- Kinay,P.,M.Yildiz.,S. Droby.,F. Yildiz.,L. Cohen.,B. Weiss.,1998 , Evaluatiın of Antagonistic Activity of Epiphytic Yeasts Against Rot Pathogens of Mandarin, Orange and Grapefruit. In: B.K. Duffy, U. Rosenberger and G. Defago ( eds.)Molecular Approaches in Biological Control IOBC / wprs Bulletin No : 21 (9):291-296
- 1995, Ozaktan. H., Yildiz, M., Saygili, H. Turkiye'de Cevizlerde Yeni Bir Bakteri, Pseudomonas syringae pv. syringae( Van Hall )E.U.Z.F. Dergisi 32 ( 1 )145 - 150.
- T . Bora , M . Yildiz , H . Ozaktan. 1994. Effects of Fluorecent Pseudomonads on Fusarium wilt of watermelon . J . Turk. Phytop. , 23 ( 1 9 : 145 - 150.
-  F . Yildiz , M . Yildiz, N . Delen. 1990. The Prelimanary studies on the turfgrass diseases in Turkey . j . Turk. Phytop. 19 ( 1 ) : 21 - 29.
- 1990, Arca, G., Yildiz , M.Investigations on the Incidence of Tobacco Charcoal Rot Diseases ( Macrophomina phaseolina( Tassi.) Goid.)in the Agean Region, It's Pathogenicity and Susceptibility of Turkish Tobacco Cultivars. J.Turk. Phytopath. 19 ( 1 ) : 13- 19.
- A . Sagir, M. Yildiz.1989. Bazı Phytophthora spp. izolatlarina karsi önemli sebze çeşitlerinin reaksiyonlari üzerinde arastirmalar . Bitki Koruma Bülteni , 27 ( 3 - 4 ) : 179 - 200 .
- M . Yildiz.,E . Arslan. 1989 . Zeytinde çögür ve çelikleme yoluyla fidan üretiminde toprak kaynakli g-fungal hastalik sorunlari üzerinde arastirmalar. E. Ü Z . F .dergisi , 25 ( 3 ) :227 - 243.
- G . Arca , M . Yildiz. 1989 . Investigations on the incidence of tobacco charcoal rot diseases Macrophomina phaseolina its Pathogenicity and susceptibilty of turkish tobacco cultivars. J . Turk. Phytop. 19 ( 1 ) : 13 - 19.
- H . Tezcan , M . Yildiz, H . Çam. 1988 . Bazi toprak kaynakli bitki patojenlerinibn ve zararlilarinin kontrolune ilacsiz bir yaklasim : Toprak solarizasyonu . Cumhuriyet Üniversitesi , Tokat Z . F . dergisi 4 ( 1 ) : 353 - 362.
- G . Arca , M . Yildiz . 1988 . Investigations on the incidence of tobacco charcoal rot disease ( Macrophomina phaseolina ) in Aegean region , Its pathogenicity and suscpectibilityof Turkish tobacco cultivars. J . turk. Phytop. 17 ( 3 ) : 11 Abs.
- 1988, F . Kilit, M . Yildiz , N . Delen . The Preliminary studies on the turfgrass diseases in Turkey. J . Turk. Phytop. 17 ( 3 ) : 119 abs.
- N . Delen , M . Yildiz, B . Yildirim , H . Karayigit. 1988 . Chemical control of some pathogen problems on the greenhouse tomatoes. J. Turk. Phytop. 17 ( 3 ) : 146 - 147 Abs.
- N . Delen , M . Yildiz , S . Benlioglu 1986. Botrytis cinerea izolatlarinin captan ve dichlofluanide 'e duyarliliklari üzerinde arastirmalar. Doga i Turk, Tar.ve Orm.dergisi 12 ( 3 ) : 348 - 357.
- N. Delen , E. Onogur, M . Yildiz.1985. Sensitivity levels to metalaxyl in six Plasmopara helianthi isolates. J .Turk. Phytop. 14 ( 1 ) : 31 36.
- N . Delen , M . Yildiz , S . Benlioglu . 1985 . Sensitivity of Botrytis cinerea isolates to some classical fungicides . J . Turk. Phytop. 14 ( 3 ) : 108 ( abst .).
- N .Delen , M. Yildiz. 1985. Studies on the sensitivity of Phytophthora capsici isolates to metalaxyl. Capsicum newsletter, 4 : 63.
- M . Yildiz , S . Erkan . 1985 . The response of pepper cultivars to infection by the important causal agents . Capsicum Newsletter , 4 : 63.
- 1985, Sagir, A.,Yildiz. M.Studies on the reaction of the common vegetable varieties to some Phytophthora spp. isolates. J . Turk. Phytopath. 14 ( 3 ) : 101( abs . )
- M . Yildiz , N. Delen . 1985. Boebachtungen uber die fungizideanwendungen in Gemüseangebauten Gewachsheusern. J . Turk. Phytop. 14 ( 3 ) : 103 - 104 ( abst . )
- N . Delen, M . Yildiz, S. Öz. 1984. Bazı benzimidazole türevleriyle hiyar solgunlk etmeni Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum'nde olusabilecek dayaniklilik sorunu üzerinde arastirmalar. Doga Bilim Dergisi , Seri D 2 8 ( 3 ) : 312- 319.
- N .Delen,M. Yildiz. 1984. Sensitivity to benzimidazole compounds in Fusarium oxysporum f. sp.cucumerinum .J. Turk.Phytop.13 ( 2 - 3 ) : 63 - 70.
- M . Yildiz, N.Delen.1982.Güzel Avrat otu saptanan kök ve kök bogazi çürüklügü ( Phytophthora parasitica ) hastaligi üzerinde çalismalar.E.Ü.Z.F.dergisi.19 ( 2 ) : 93 -98
- 1982, M. Yildiz,H.Colakoglu,S.H.Qureshi.Azot , potasyum ve kalsiyum ile beslenmenin hiyarda Fusarium solgunlugunun cikisina etkisi üzerinde arastirmalar.E.Ü.Z.F.dergisi 19 ( 2 ) : 201 -210.
- Tayyar Bora , M . Yildiz,C.Akinci,T.Nemli.1982. Bati Egenin Önemli topraklarinda solgunluk acısindan fungistasis arastirmalari.Doga Vet.Hay./Tar.Orma.6 : 127 - 135.
- T.Bora, M. Yildiz, C. akinci,T.Nemli.1982.Investigations on the Fungistasis with respect to wilt diseases in important cultivated siols of the western aegean region.J.Turkish.Phytopatol., 11 ( 1 - ' ) : 1 - 13.
- Qureshi,S.h.,M.Yildiz.1982. A study of prevelance , pathogenicity and physiological races of Fusarium wilt of watermelon on the effect of the macroelements nutrition of host on disease development in relation to the production of pectolytic enzymes. J.Turkish.Phytop.11 ( 1 - 2 ) : 15 - 32.
- N. Delen, M. Yildiz. 1982.Fungicide resistance of some fungal pathogens isolated from greenhouses in Turkey. J.Turkish Phtop.,11 ( 1 - 2 ) : 33 - 40.
- N . Delen, M . Yildiz,1982.Studies on the sensitivity of Phytophthora spp. isolates to metalaxyl. J.Turk. Phytop. 11 ( 3 ) : 116 ( abst.)
- M . Yildiz , S. Erkan. 1982. The studies on the reaction of the peper cultivars to the important causal agents Phytophthora capsici , Verticillium dahliae and tobacco mosaic virus.J.Turk.Phytop.11 ( 3 ) : 119 abs
- Delen, N., Yildiz,M. 1982.Biber Kok ve Kok bogazi Çürüklugune ( Phytophthora capsici leon. )karsi Dow - 144 ( Proxyfur ) 'un etkisinin Saptanması üzerinde çalışmalar. E.U.Z.F. Dergisi 19 ( 2 ):63-70.
- 1980, N. Delen , M . Yildiz.Benzimidazole grubu iki s,istemik fungisitin kimi Rhizoctonia solani izolatlarını engelleyici wtkileri üzerinde çalismalar. E.Ü.Z.F. Dergisi.,17 ( 1 ) : 21 - 35
- M . Yildiz, N. Delen. 1979.Some results of fungicide tests on Phytophthora capsici of pepper . J Turkish Phytopath.8 ( 1 ) : 29 - 39.
- M.Yildiz,Nafiz Delen,1977.Studies on the occurence of Fusarium wilt of cucumber in ege region of Turkey. J.Turkish.Phytopath.,6 ( 3 ) : 111-117
- Mehmet Yildiz, 1973 . Premiere observation de la Maladie du Collet du Cartheme Provoque par Sclerotinia sclerotiorum en Turquie. J . Turkish.Phytopathology.2 ( 2 ) : 94 - 96
- M.Yildiz,I.Karaca,1973. Türkiyede Coniella granati nin meydana getirdigi nar meyve çürüklügü . E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi.10 ( 2 ) : 315 - 325.
- Yildiz,M.,Ibrahim Karaca,1972.Resistance of the Principal Turkish Tobacco Varieties to Downy Mildew.J.Turkish.Phytopathol.1 ( 3 ) : 104 - 107
- Yildiz , M ,1970. Izmir , Manisa ve Aydin Illerinde Marullara zarar yapan Sclerotinia türleri , Taksonomileri ,yayilislari, zarardereceleri ve patojenisiteleri üzerine aras. E.Ü. Zira.Fak.Dergisi.,seri A . / ( 1 ) : 223-235

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- M.Yıldız,2001. Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Fungal Hastalıklar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Bülten, Mayıs-Haziran 2001:3-6.

International Conference Proceedings (23 entries)- Kinay,P.,Yildiz,M.,Yildiz,F.,Delen,N.,Tosun.,Control of Postharvest Penicillium Decays on Citrus Fruits with Antagonistic Yeasts and Chemicals.4th.International Conference on Postharvest Science, Postharvest 2000,Jerusalem,Israel,March 26 - 31 2000 p: 4 ( abstr.)
- Yildiz,F.,Yildiz,M.,Kinay,P.,Sen,F.,Karacali,I.,2000.Effect of Some Pre and Postharvest Treatments on Decay of Green Mold of Satsuma Mandarins.4 th.International Conference on Postharvest Science.Postharvest 2000, Jerusalem,Israel,March 26 - 31 2000 p : 67 ( abstr. )
- Sen,F.,Karaçali,I.,Yildiz,M.,Kinay,P.,Yildiz,F.,Iqbal,N.,2000.Effects of Some Preharvest Treatments on Storage Ability of "Satsuma" Mandarin.4 th. International Conference on Postharvest Science,Postharvest 2000,Jerusalem,Israel,March 26-31 2000 p : 79 ( abstr.)
- Ozeker,E.,Sen,F.,Karaçali,I.,Yildiz,M.,Kinay,P.,Yildiz,F.,2000. Effect of Some Preharvest Treatments on Wound Healing in "Satsuma" Mandarin. 4 th.International Conference on Postharvest Science ,Postharvest 2000,Jerusalem,Israel,March 26-31 2000 p : 79 ( abstr. )
- Yildiz,M.,Kinay,P.,Sen,F.,Ozeker,E.,Yildiz,F.,Karaçali,I.,2000. Evaluation of Some Pre and Postharvest Treatments on Penicillium Decays Related to the Wound healing on "Satsuma" Mandarin. Workshop on Food Sanitation Technologies.Antalya,Türkiye, 22-24 May 2000
- F . Yildiz, P . Kinay , M . Yildiz.1998. Role of the yeasts in the biological control of the postharvest diseases. NSF Workshop novel trends in environmental and agricultural biotechnology , may 11 - 14 , 1998 , Izmir , Turkey.
- P .Kinay, M . Yildiz, S . Droby, F . Yildiz , L . Cohen, B . Weiss 1997. Evaluation of antagonistic activity of epiphytic yeasts against Penicillium decays of mandarin and grapefruit. Molecular approaches in biological control , Delemont , Switzerland ,1 15 - 18 Sep. 1997. IOBC / WPRS bulletin no : 21 ( 9 ) : 291 - 296. in B . K . Duffy., Rosenberger and G . Defagoue.
- H . Çolakoglu, F . Önder , M. Yildiz. 1997. Investigations on the effects of potassium on some plant diseases and pests in Turkey. Regional Workshop on Food security in the WANA region , the essential need for balanced fertilization. May 26 - 30 , 1997 Bornova . Izmir.Proceedings of the regional workshop of the ınternational potash institute . 305 - 312.
- T . Bora, H . Özaktan , M . Yildiz.1994. Control of Fusarium wilts of some cultivated plants by the siderphore producing bacteria. International workshop on new agricultural technologies : low input sustainable agricultural methods 14-15 july , 1994 . Tubitak Marmara research center , Gebze Istanbul
- M . Yildiz, F . Yildiz, P . Kinay , G . Senyüz,1994. The role of Macrophomina phaseolina in the disease of vine decline of melon in aegean region of Turkiye. ).th. Congress of Mediterranean Phtopath. Union , 18 - 24 Sep.1994. Kusadasi Turkey: 171 - 173.
- P . Kinay , M . Yildiz,1994 . The effects of some fertilizers on vine decline on melon caused by Macrophomina phaseolina. 9 th. Congress of Mediterranean Phytop. Union , 18 - 24 Sep. 1994 , Kusadasi Turkey: 389 - 391.
- T . Bora, H . Özaktan , M. Yildiz. 1994. Preliminary ınvestigations on the fungal and bacterial diseases of cultivated mushroom Agaricus bisporus in Türkiye. 9 Th. Congress of the Med. Phytop. Union. 18 - 24 Sep. , Kusadasi , Turkiye . 449 - 451.
- I. B. Üstünel, M . Yildiz. 1993. Effectiveness of some foliar fertil,izers and growth regulators on diseases of early blight and bacterial speck on tomato . 2. ISHS Symposium on protected cultivation of solanacea in mild winter climates. 13 - 16 April. 1993 , Adana : 140 - 141 ( abs. ).
- H . Tezcan , M . Yildiz, 1993 . Investigations on the collpse of melon plants caused by soilborne fungi in Turkey. 6 . th. International congress of Plant Pathology , July 28 Aug.6 , 1993 , Montreal , Canada : 8.3.1 ( abs . )
- T . Bora , M . Yildiz , H . Özaktan , H . Çakici . 1992. An Approach to ıntegrated control of fusarium wilt Fusarium oxysporum f.sp. melonis Of melon. International Symopsium on Integrated Pest management. 12 - 17 Oct. 1992 , Izmir : 7 - 13.
- F . Yildiz , M . Yildiz. 1992 . Integrated control of basal stem rot diseases of tomato Sclertium rolfsii in field conditions.International Symposium on Integrated Pest management. 15 - 17 Oct. , Izmir: 131 - 136.
- N . Delen , T . Özbek, M . Yildiz.1989. Sensitivity to some classical fungicides in Botrytis cinerea on greenhouse plants in Turkey. IX th Botrytis Symposium Neustadt / Weinstrasse 4 - 7 Sep. 1989 , Germany.
- N delen , H . Maraite, M . Yildiz. 1985 . Sensitivity of Botrytis cinerea to dicarboximides in Turkey. VIII. Botrytis Syposium , 8 - 13 Septem. 1985. Alba ( Torino ) , Italy. Quad . Vitic. Enol. Univ. Torino. 9 : 278 - 279.
- N . Delen , M. Yildiz , H . Maraite.1984 . Benzimidazole and dithiocarbamate resistance of Botrytis cinerea on greenhouse crops in Turkey. International symposium on crop protection , Gent ( belçika ) , 3 . 5 . 1984. . Med . Fac. Lanbouw . Rijksuniv Gent 49 / 2 a : 153 - 161.
- I . Karaca,T . Nemli, M . Yildiz , G . Turhan, E . Schlosser. 1984. Untersuchungen zur biologisihen bekampfung der verticillium welke bei bounvolle. Partnerschafts wochwe und symposium , anlasshsh der 20 jahrigen partnershaft zwishen der " Ege Universitat İzmir und Justus von Liebig Universitat Giessen" . İzmir 29 Nisan - & Mayis , 1984 :45 - 6 .
- N. Delen , M. Yildiz, 1981 . Fungicide resistance in Turkey .Neth J Pl. Patho. ,87 : 253.
- T . Bora , M . Yildiz, C . Akinci , T . Nemli . 1980. Investigation on fungistasis in respect to wilt diseases in important cultvated soils of the western aegean region , Proceedings of the fifth congress of the mediterranean phytopaholocical union . Patras ( Greece ) , 21 - 27 september 1980 : 92 - 95.
- M . Yildiz , N . Delen , 1980 . Studies on the wilt problem of pepper in Turkey. Proceedings of the fifth congress of the Mediterrnean phytopahol Union. Patras ( Greece ) , 21 - 27 Sep. 1980 : 172 - 174.

National Conference Proceedings (60 entries)- P.Kınay.,F.Şen.,M.Yıldız.,F.yıldız.,İ.Karaçalı,2001.Satsuma Mandarininde Bazı Uygulamaların Depo Koşullarında Çürüklük Gelişimi ve Kaliteye Etkileri. Türkiye 9. Fitopatoloji Kongresi 3-8 Eylül 2001,Tekirdağ. Bildiri Özetleri:29.
- Kınay,P.,F.Şen.,M.Yıldız.,F.Yıldız.,İ.Karaçalı.,2001. Satsuma Mandarininde Bazı Uygulamaların Depo Koşullarında Çürüklük Gelişimine ve Kaliteye Etkileri. Türkiye 9. Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül, Tekirdağ, Bildiriler 453-466
- Karacali,I.,Yildiz,M.,Yildiz,M.,Ozeker,E.,Kinay,P.,Sen,P. Satsuma Mandarinlerinde Derim Mncesi ve Sonrasi Bazi Uygulamalarin Yara Onarimi, Yesil Kuf Curuklugu ve Depolamaya Etkileri. TARP Turkiye Tarimsal Arastirma Projesi Simpozyumu. 26- 27 Ekim 2000 Bildiri Ozetleri.Tubitak , Ankara.33-34 p.
- Tezcan, S.,Yildiz, M. 2000. Bademli( Izmir- Odemis ) Yöresi Fidanciliginin Bitki Koruma Sorunlarina Bir Bakis. 2. Ulusal Fidancilik Simpozyumu.Bildiri Özetleri. 25 - 29 Eylul 2000.Bademli, Odemis.45 p.
- M . Yıldız, P . Kınay, F . Yıldız, N . Delen, N . Tosun, 1998. Turunçgillerde Penicillium çürüklükleriyle biyolojik savaşımda epifitik mayaların kullanılma olanakları üzerinde araştırmalr. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi,21 - 25 eylül 1998 , Ankara. Bildirler : 195 - 199.
- M . Buanoğlu ,M . Yıldız, 1998. Toprak kaynaklı bazı bitki patojenlerine kalsiyum siyanamidin in - vitro etkililiği üzerinde araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji kongresi, Ankara, Bildiriler: 443-446.
- F . Yıldız, N . Delen, M . Yıldız, N . Tosun , 1998. Sera domateslerinde Botrytis cinerea nın biyolojik ve kimyasal kontrolu üzerinde araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji kongresi. Ankara, Bildiriler : 200 - 204.
- N . Boyraz, M . Yıldız, 1998. Colletotichum coccodes 'in patojenisitesini etkileyen bazı faktörler üzerinde araştırmalar. Türkiye 8. Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül, Ankara, Bildiriler: 42-46.
- N . Boyraz,M . Yıldız,1998. Niğde ve Nevşehir illerinde Colletotrichum coccdes in oluşturduğu hastalık oranı . Türkiye 8 . Fitopatoloji Kongresi, Ankara, Bildirler: 277 - 282.
- M . Yıldız , F . Yıldız, P . Kınay. 1997, Turunçgil Hasat sonrası hastalıklarıyla savaşımda sorunlar ve yeni yaklaşımlar. TÜrkiye 2 . Turunçgil kongresi 17 - 19 eylül 1997. Adana , Turunçgil Bülteni , II .Turunçgil Özel sayısı 7 ( 22 ) : 80.
- F . Yıldız, M . Yıldız, P . Kınay, 1997. Taxe ürünlerin hasat sonrası hastalıklarıyla savaşımda sorunlar ve yeni yaklaşımlar. Bahçe ürünlerinde muhafaza vepazarlama simpozyumu. 21 - 24 eylül 1997 , Yalova : 213 - 220.
- M . Yıldız , N . Delen , F . Yıldız, 1996. Turunçgil hasat sonrası hastalıklarıyla savaşım. Narenciye ve suptropik meyveler toplantısı. 14 - 19 ekim 1996, Antalya
- N . Delen , M. Yıldız, F . Yıldız, N . Tosun, 1996. Sera yetiştiriciliğinde hastalıklar ve tarım ilacı kullanımı. Örtüaltı toplantısı. 18 - 22 kasım , Antalya.
- T . Bora , H . Özaktan, M . Yıldız. 1995. tarla koşullarınd kavun ve karpuz Fusarium solgunluklarının siderefor üreten Floresent Pseudomonaslarla önlenmesi üzerinde araştırmalar. 7 . Türkiye Fitopatoloji Kongresi , Adana 26 - 29 eylül ,Bildiri Özetleri 216 - 219.
- M . Yıldız , F. yıldız, 1995 . Kavunlarda Macrophomina phaseolina ile biyolojik savaşım olankları üzerinde araştırmalar. 7 . - G . Şenyüz, M . Yıldız, 1995. Kacvunlarda Macrophomina phaseolina kurumalarının kimyasal yollarla önlenmesi olanakları üzerinde araştırmalr. 7 . Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana. Bildiriler:75 - 99.
- E . Uslu , M . Yıldız, 1995 . Domates kaynaklı Pyrenochaeta lycopersici ve Colletotrichum coccodes izolatlarının gelişimi üzerine sıcaklığın etkisi . 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana, Bildiriler : 57 -59.
- P . Kınay , M . Yıldız , M . Buanoğlu , 1995. Ege bölgesinde kavun kurumaları ve patojenik mikofloranın sulamayla ilişkisi. 7 . Türkiye Fitopatoloji Kongresi , Adana , Bildiriler : 191 - 194.
- E . Uslu , M. Yıldız,1995. Domateslerde kahverengi kök çürüklüğü ve patlıcangiller solgunluğu hastalıklarının gelişimini etkileyen bazı faktörler üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Adana , Bildiriler : 53 - 56.
- N . Delen , N. Tosun , M . Yıldız, 1995. Tütün hastalıklarıyla kimyasal savaşımda sorunlar ve öneriler. Milli Tütün Komitesi Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 13 . toplantısı, 25 - 27 ekim , Cevizli , İstanbul.
- F . Yıldız , M . Yıldız , B . Üstünel , 1994. Bazı pestisitlerin domates epifitik yaprak mikroflorası üzerine etkisi. Türkiye 3 . Biyolojik Mücadele Kongresi ,İzmir, Entomoloji Derneği yayaınları No 7 : 269 - 277
- İ.B . Üstünel, M . Yıldız, 1994 . Bazı yaprak gübreleri ve büyüme düzenleyicilerinin domateste epifi,tik yaprak mikroflorası üzerine etkisi. Türkiye 3 . Biyolojik Mücadele Kongresi.İzmir, Entomoloji Derneği yayaınlar,No 7 : 279 - 288.
- N . Delen , M . Yıldız , N . Tosun , A . Peksüslü 1994. Tütün hastalıklarıyla kimyasal savaşımda sorunlar ve öneriler. 2. Tütün Kongresi , Akhisar.
- M . Yıldız , 1993. Kültür mantarı hastalıklarına karsı alınabilecek önlemler . TYUAP.ege Marmara dilimi , Bahçe bitkileri grubu ABAV toplantısı , Menemen 5 pp.
- H . Özaktan , M . Yıldız , T. Bora , 1992. Ege bölgesinde kültür mantarının fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye I . Ulusal Bahçe Bitkilei Kongresi. Cilt 11 , 407 - 410.
- F . Yıldız , M . Yıldız, 1992. Domateste Sclerotium rolfsii ile savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. Türkiye I . Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , Cilt 11 , 421 - 424.
- H . Tezcan , M . Yıldız , Ş . Kırmızı , 1992. Ege Bölgesinde kavun kurumaları ile bazı kültürel uygulamalar ve toprak özellikleri arasında ilişkiler. Türkiye I. Ulusal bahçe bitkileri Kongresi cilt 11 : 443 - 446.
- G . ALbayrak , M . Yıldız. 1992. Çimlerde bazı hastalıklar ve savaşımları üzerinde araştırmalar . Türkiye I . Ulusal Bahçe Bitkileri KOngresi . Cilt 11 : 705 - 708.
- T . Bora , M . Yıldız , H . Özaktan, 1992 . Ege bölgesi kültür mantarı üretim evlerinde saptanan hastalıklar . Türkiye 4 . Yemeklik mantar kongresi , 2-4 kasım 1992, Yalova : 227 - 237.
- T . Bora , M . Yıldız , H . Özaktan , 1992. Ege bölgesi kültür mantarı üretim evlerinde ilaçlı savaşım sorunları . Türkiye 4 . Yemeklik Mantar kongresi , Yalova : 239 - 248.
- H . Tezcan , M . Yıldız ,1991. Ege bölgesinde bazı toprak kaynaklı fungusların neden olduğu kavun kurumaları üzerinde araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7 - 11 Ekim , İzmir , Türkiye Fitopatoloji Derneği YAyınları No 6 : 121 - 124.
- M . Yıldız , F . Yıldız , N . Delen, 1991. Türkiyede sera domateslerinde kök hastalıkları etmenlerinin saptanmasına yönelik çalışmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi 7 - 11 Ekim 1991. No 6 : 187 - 190.
- F . Yıldız , M . Yıldız, 1991. Kurşuni küf ( Botrytis cinerea ) hastalığı ile savaşımda antagonist ve fungisit etkileşimleri üzerinde araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi.No .6 : 187 - 190.
- N . Delen , T . Özbek , M . Yıldız,1991. Iprodione a duyarlılığı azalmış Alternaria solani izolatları üzerinde araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. No 6 : 269 - 274.
- N. Delen , M. Yıldız, T. ÖZbek,1990. Seralarda fungisitlere dayanıklılık sorunu ve çözüm yolları . Türkiye 5 . Seracılık Simpozyumu . 17 - 19 ekim 1990 , İzmir : 175 - 180.
- M . Yıldız , N . Delen, 1990. Seralarda domates hastalıkları ve savasımları. TYUAP , Ege Marmara dilimiBahçe Bitkileri Grubu ABAV toplantısı. 18 21 eylül 1990, Ege Tarımsal Araş. Ensti Menemen İzmir: 65.
- M . Yildiz, S . Erkan , N . Delen , 1990. Sera sebze yetiştiriciliğinin hastalıklar açısından durumu. Türkiye 5 . Seracılık simpozyumu, 17 - 19 ekim 1990 , İzmir :155 - 164.
- C . Öncüer , M . Yıldız, Y. Karsavuran, F. Yıldız, Z. Yoldaş , H . Özaktan, E . Durmuşoğlu,1990. Domates hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele programlarının geliştirilmesi Üzerinde araştırmalar. Sandom Sanayi Domatesi Üretimini geliştirme Projesi , 1990 yılı çalışma raporu : 54 - 62.
- M . Yıldız, F . Yıldız , H . Özaktan , 1990. Bazı domates denemelerinde yer alan çeşitlerin hastalıklar açısından durumu . SANDOM , 1990 yılı çalışma raporu: 102 - 110
- M . Yıldız , F . Yıldız ,1990. Sanayi domatesi üretim alanlarında kök ve kök boğazı hastalıkları ve bunların başlıcalarıyla savaşım yolları üzerinde araştırmalar. SANDOM , 1990 yılı çalışma raporu: 66 - 70.
- F . Yıldız , M . Yıldız,1989 . Sanayi domatesi üretim alanlarında kök ve kök boğazı hastalıkları ve bunların baslıcaları ile savasım yolları üzerinde arastırmalar. Sanayi domatesi üretimini geliştirme ana projesi. ( SANDOM 9 , 1989 yılı çalışma raporu , 1 13 - 15 aralık 1989 , İzmir :51 - 59.
- G . Arca , M . Yıldız, 1988 . Tütünde Özükuru hastalığı ( Macrophomina phaseolina 9 'nın durumu , Patojenisitesi ve yerel çeşitlerin duyarlılıkları üzerinde arastırmalar.V . Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 18 - 21 Ekim 1988 i Antalya ) Bildiri özetler Tubıtak no : 643, TOAG seri No 128 : 10
- N . Çetinkaya , M . Yıldız ,1988. Bazı Ayçiçeği çeşit ve hatlarınnın Sclerotinia türlerine karşı reaksiyonları üzerinde çalışmalar.IX. Ulusal Biyoloji Kongresi , 21 - 23 eylül 1988 , Sivas.
- Kilit, F .,M . Yıldız , N . Delen .1988. Türkiye'de Çimlerde görülen hastalıklar üzerinde ön çalışmalar . V . Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 18 - 21 Ekim 1988 . Antalya ) . Bildiri Özetleri ( Tubitak No : 643 , TOAG seri no : 128 ) : 23.
- N . Delen , M . Yıldız , B . Yıldırım . H . Karayiğit. 1988. Sera domateslerinde sorun olan bazı hastalıklarla kimyasal savaşım çalışmaları . V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi ( 18 - 21 Ekim 1988 , Antalya ) Bildiri özetleri ( Tubitak no 643 , TOAG seri no 128 : 106.
- M . Yıldız , 1987 . Sanayi tipi tarla domatesi yetiştiriciliğinde görülen hastalıklar , önmeleri ve çözümyolları . Sanayi Domatesi yetiştiriciliği ve teknolojisinde karsılasılan sorunlar üzerinde danışma toplantısı. , 8 - 10 ekim 1987 , Karacabey Bursa : pp.8.
- N . Delen , M. Yıldız. 1986. Tarım ilaçlarının çevre kirliligindeki rolleri . Çevre 86 simpozyumu , 2 - 5 Haziran , İzmir . Editör: O.Uslu ,İzmir Büyükşehir matbaası , pp.8.
- M . Yıldız, 1985. Domateslerde Fungal Kaynaklı Hastalıklar . I . Domates yetiştirme ve değerlenmdirme teknikleri simpozyumu , 25 - 26 nisan 1985 , Karacabey , p :3
- A . Sağır, M . Yıldız , 1985 . Bazı Phytophthora spp. izolatlarına karsı önemli sebze çeşitlerinin reaksiyonları üzerinde çalışmalar. IV. Türkiye Fitopatoloji Kongresi , 8 - 11 Ekim 1985 , İzmir, Bildiri Özetleri :10
- M . Yıldız , N .Delen . 1985. Sebze seralarında fungisit kullanımı üzerinde incelemeler . IV . Türkiye Fitopatoloji Kongresi , 8 - 11 ekim 1985.İzmir. Bildiri Özetleri : 64.
- N . Delen , M . Yıldız , S . Benlioğlu. 1985. Botrytis cinerea 'nın bazı klasik fungisitlere duyarlılıkları üzerinde çalışmalar. IV . Türkiye Fitopatoloji Kongresi 8 - 11 Ekim 1985 , İzmir , Bildiri Özetleri : 65.
- N . Delen , M . Yıldız.1982. Bitki Patojeni fungusların fungisitlere dayanıklılık kazanması ve bunun insan sağlığı açısından önemi. 7. uluslararası Kanseroloji - Ekoloji Simpozyumu , 9 - 11 Haziran 1982 . Ankara.
- N . Delen , M . Yıldız , 1982 . Phytophthora spp. izolatlarının metalaxyl 'e duyarlılıkları üzerinde arastırmalar. III. Türkiye Fitopatoloji Kongresi , 12 - 15 Ekim 1982 , Adana. Bildiri özetleri :8 : 99 - 111.
- M . Yıldız, S . Erkan. 1982. Biber çeşitlerinin önmeli hastalık etmenleri( P-hytophthora capsici ), Verticillium dahlia , Tütün Mozayık Virusu ) 'ne karşı reaksiyonları üzerinde arastımalar . III. Türkiye Fitopatoloji Kongersi , 12 - 15 Ekim 1982. Adana. Bildiri Özetleri : 24 , Bildiriler : 297 - 307.
- N . Delen , M . Yıldız , 1980 . Bazı fungisitlerin hıyar solgunluk etmenine ( Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum )etkileri ve yan etkileri üzerinde çalışmalar. TÜBİTAK - VII . Bilim Kongresi Tebliğleri, Bitki koruma seksiyonu , 6 - 10 ekim 1980 , Adana 197 - 213.
- M . Yıldız, N . Delen ,N. Yörükoglu , 1979. Son beş yılda Türkiye'de yapılan fungisit denemelerinin incelenmesi. I . Ulusal zirai mücadele ilaçları simpozyumu 27 - 29 Kasım 1979. Tar . ve Orm. Bak. Zir.Müc.veKar. Gnl.Md.yayınları:206 -221.
- N . Delen , M . Yıldız 1978. Ege Bölgesinde biberlerde yeni bir hastalık tablosu ve etmenleri üzerinde ilk araştırmalar. TUBITAK VI. Bilim Kongresi , 17 - 21 Ekim 1978, ANkara , Toag tebliğleri ( bitki KOruma Seksiyonu ) : 201 - 212.
- M . Yıldız , N. Delen , 1978 . Ege Bölgesinde önemli nohut merkezlerinde kullanılan tohumluk nohutun Ascocyta rabie ile bulasıklık oranının saptanması üzerinde arastırmalar. II. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğ Özetleri , 9 - 13 Ekim 1978, Ankara:6
- M . Yıldız , H . Çolakoglu , H . Quereshi ,1978. Hıyarda Fusarium solgunluğunun çıkışına azot , potasyum ve kalsiyum beslenmesinin etkisi üzerinde bir araştırma. II . Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğ Özetleri , 9 - 13 Ekim 1978, Ankara: 11.
- M . Yıldız , N . Delen , 1978. Biberlerde Phytophthora capsici 'ye karşı ilaç denemeleri. II. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğ Özetleri, 9 - 13 ekim 1978 , Ankara : 18.

Books (4 entries)- M . Yildiz , 1989 . Fungal Hastalıklar . 35 - 70 . İçinde : Domateslerde hastalıklar , zararlılar ve yabancı otlar. E.Ü.Z.F., Bornova İzmir. Alemdar ofset , İstanbul pp.82.
- M . Yıldız, 1988. Bitki Koruma ( Bitki HAstalıkları) , E.Ü.Z.F. Teksir No : 43 - 1 , pp. 76 ( Ders Notu ).
- M . Yıldız, F . Önder , N . Delen.1982. Türkiyede bitki koruma alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri. TÜBİTAK - TOAG pp: 30 ( Rapor ).
- M . Yıldız, Ü . Yorgancı ,1981 . Tarla Bitkileri Hastalıkları . E.Ü.Z.F., Teksir No : 33 - 11 ( Ders Notu )

Finished Research Projects (15 entries)- Araştırma Projesi, İ,Karaçalı.,M.Yıldız.,F.Yıldız.,E. Özeker.,P.Kınay.,F.Şen.2001. Satsuma Mandarininde Derim Öncesi ve Sonrası Bazı Uygulamaların Yara Onarımı, Yeşil Küf Çürüklüğü ve Depolamaya Etkileri, pp:54, TARP 2112 Nolu Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, P.Kınay.,M.Yıldız.,2001.Mandarinlerde Penicillium Çürüklüklerine Karşı Entegre Savaşım Olanakları üzerinde Araştırmalar.TÜBİTAK TOGTAG 1588 ve E.Ü. Araştırma Fonu 96 ZRF 029 Nolu Proje Kesin Raporu pp:81.
- Araştırma Projesi, Delen, N.,Yildiz, M., Yildiz, F.,Tosun, N. 2000. Sera Domates Yetistiriciliginde Kursuni Kuf Hastaliginin Entegre Kontrolu. E. U. Arastirma Fonu. 96 - ZRF 005 No'lu Proje. 16 p.
- Araştırma Projesi, Delen, N.,Yildiz, M.,Yildiz, F., Kinay, P., Tosun, N. 2000. Turuncgil Meyvelerinim Hasat Sonrasi Hastaliklarinin Biyolojik Kontrolu ve Fungisitlerle Entegrasyonu Üzerinde Arastirmalar(Studies on Biological Control of Postharvest Diseases of Citrus Fruits and Integration with Fungicides ): 42 pp. TOGTAG - 1510 nolu Proje Kesin Raporu.
- Araştırma Projesi, M . Yıldız , F . Yıldız . 1996. Kavunlarda Macrophomina phaseolina ile entegre savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK - TOAG - 1094 nolu proje. pp. 30.
- Araştırma Projesi, T . Bora , H . Özaktan , M . Yildiz , 1995. Siderefor üreten bakterilerle bazı kültür bitkilerinde Fusarium solgunluklarının önlenmesi üzerinde araştırmalar . TOAG - 1074 nolu proje. pp. 27.
- Araştırma Projesi, T . Bora, H. Özaktan. M. Yildız. 1994. Marmara ve iç anadolu bölgelerinin bazı illerinde kültür mantarı üretim evlerinde saptanan fungal ve bakteriyel kaynaklı hastalık etmenleri. TÜBİTAK - TOAG - 789 / 1 nolu proje. pp. 31.
- Araştırma Projesi, T . Bora, M . Yildiz , H . Özaktan , 1994 . Ege Bölgesinde kavun ve karpuzlarda görülen Fusarium solgunluklarının antagonistik Pseudomonaslarla önlenmesi üzerinde araştırmalar. E . Ü . Rektörlüğü Araştırma Fonu 92 / ZRF / 035 nolu Proje . PP. 26.
- 1993, Araştırma Projesi, Ege Bölgesi kültür mantari üretim evlerinde saptanan hastaliklar. TÜBITAK - TOAG - 789 nolu proje. pp. 40.
- Araştırma Projesi, N. Delen, M . Yildiz, S . Benlioglu. 1986. Botrytis cinerea izolatlarinin captan ve dichlofluanide duyarliliklari üzerinde çalismalar. TÜBITAK - TOAG _- TOPAR 11 nolu proje. pp. 37.
- Araştırma Projesi, N . Delen , H . Maraite, M . Yıldız , S . Meuner, 1986. Sensitivity of Botrytis cinerea isolates to dicarboximides. NATO Research Grant 0374 / 83 Nolu Proje.
- Araştırma Projesi, N. Delen, M . Yildiz,S. Öz . 1984. Benzimidazole türevleriyle hiyar solgunluk etmeni ( Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum ) 'nde oluşabilecek dayaniklilik sorunu üzerinde arastirmalar. TUBITAK - TOAG TOPAR 2 nolu proje pp. 44.
- Araştırma Projesi, İ . Karaca, T . Nemli : M . Yıldız, G . Turhan , E . Schlosser.1984. Untersuchungen zur biologischen bekaemfung der verticillium welke bei baumwolle.
- Araştırma Projesi, T. Bora,M . Yildiz, C. Akinci , T. Nemli. 1981. Bati egenin önemli tarim topraklarinda solgunluk hasatalıklari açısinda fungistasis arastirmalari. TÜBITAK - TOAG , 373 No'lu Proje . pp: 53.
- Araştırma Projesi, Ü. Emiroglu , S.K . Emiroglu , M . Yildiz, 1972. Maviküfe karsi Türk tütünlerinin islahi. TÜBITAK - TOAG 92 No lu Proje , TOAG yayinlari no . 19 , pp.36.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türkiye Fitopatoloji Derneği
Granted Scholarships (2 entries)- 1974, DAAD, Almanya
- 1967, A.S.T.E.F.Paris, Fransa
Student's Completed Thesis (21 entries)- Yüksek Lisans, 2001, Zafer Uçkun., İzmir,Aydın ve Denizli İlleri Buğday Alanlarındaki Kök ve Kök Boğazı Hastalıklarının Yoğunluğunun ve Etmenlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 75 pp.
- Doktora, 2001, P.Kınay.,Mandarinlerde Penicillium Çürüklüklerine Karşı Entegre Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. pp.108
- Doktora, 2001, P.Kınay.,Mandarinlerde Penicillium Çürüklüklerine Karşı Entegre Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. pp.108
- Yüksek Lisans, 1996, Meltem Buanoglu , 1996 . Toprak kaynakli önemli bitki patojenlerinin kalsiyum siyanamidin in - vitro etkinlikleri üzerinde arastirmalar. pp. 70.
- Doktora, 1996, Nuh Boyraz , 1996. Nigde ve Nevsehir Illerinde patateslerde Colletotrichum coccodes 'in olusturdugu hastaligin orani ve etmenin patojenisitesini etkileyen bazi faktörler üzerinde arasyirmalar. pp. 143.
- Doktora, 1996, Nuh Boyraz , 1996. Nigde ve Nevsehir Illerinde patateslerde Colletotrichum coccodes 'in olusturdugu hastaligin orani ve etmenin patojenisitesini etkileyen bazi faktörler üzerinde arasyirmalar. pp. 143.
- Yüksek Lisans, 1994, Güldal Senyüz , 1994. Kavunlarda Macrophomina phaseolina kurumalarinin kimyasal yollarla önlenmesi olanaklari üzerinde arastirmalar. pp. 63.
- Yüksek Lisans, 1994, Pervin Kinay , 1994. Bazi gübrelerin kavunlarda Macrophomina phaseolina 'ya etkileri üzerinde arastirmalar. pp. 64.
- Yüksek Lisans, 1993, I. Bahar Üstünel, 1993. Bazi yaprak gübre ve büyüme düzenleyicilerinin domates yaprak mikroflorasi ve bazi hastaliklarinin gelisimi üzerine etkileri pp. 83.
- Yüksek Lisans, 1992, Ersu Uslu , 1992. Domateslerde kahverengi kök çürüklügü ( Pyrenochaeta lycopersici ) ve patlicangiller solgunlugu ( Colletotrichum coccodes ) hastaliklarinin gelisimini etkileyen bazi faktörler üzerinde çalismalar . pp.81.
- Yüksek Lisans, 1991, Güler (Albayrak) Karacam , 1991. Çimlerdeki bazı hastalik etmenleriyle ilaçli savasim olanaklari üzerinde arastirmalar.pp. 73.
- Doktora, 1991, Himmet Tezcan , 1991. Izmir ve Manisa Illerinde kavunlarda görulen fungal kaynakli kuruma nedenleri üzerinde arastirmalar.pp. 80.
- Doktora, 1991, Himmet Tezcan , 1991. Izmir ve Manisa Illerinde kavunlarda görulen fungal kaynakli kuruma nedenleri üzerinde arastirmalar.pp. 80.
- Yüksek Lisans, 1988, Ercüment Arslan , 1988. Zeytinde çögür ve çelikleme yoluyla fidan üretiminde toprak kaynakli fungal sorunlar üzerinde arastirmalar. pp. 23.
- Doktora, 1988, Gülseren Arca. Ege bölgesinde tütünde özükuru hastalıgi ( Macrophomina phaseolina )'nın durumu , etmenin fizyolojik varyasyonlari ve yerel çesitlerin duyarliliklari üzerinde arastirmalar. pp. 74.
- Doktora, 1988, Gülseren Arca. Ege bölgesinde tütünde özükuru hastalıgi ( Macrophomina phaseolina )'nın durumu , etmenin fizyolojik varyasyonlari ve yerel çesitlerin duyarliliklari üzerinde arastirmalar. pp. 74.
- Yüksek Lisans, 1987, Nedim Çetinkaya, 1987. Bazi ayçiçegi çeşit ve hatlarinin Sclerotinia türlerine karsi reaksiyonlari üzerinde arastirmalar. pp. 33.
- Doktora, 1984, Abuzer Sagir. Bazi Phytophthora türlerinin konukcu dizilerinin ve cesit reaksiyonlarinin saptanmasi üzerinde arastirmalar.pp.80.
- Doktora, 1984, Abuzer Sagir. Bazi Phytophthora türlerinin konukcu dizilerinin ve cesit reaksiyonlarinin saptanmasi üzerinde arastirmalar.pp.80.
- Doktora, 1979, H Sajjad Quereshi. Ege Bölgesinde karpuz Fusarium Solgunlugu etmeninin patojenisitesi , irklari , hastalik ile makrobesin elementleri ve pektolitik enzim iliskileri üzerinde arastirmalar.pp. 80
- Doktora, 1979, H Sajjad Quereshi. Ege Bölgesinde karpuz Fusarium Solgunlugu etmeninin patojenisitesi , irklari , hastalik ile makrobesin elementleri ve pektolitik enzim iliskileri üzerinde arastirmalar.pp. 80