Akademik BilgilerALİ HAYDAR BAYAT
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ali.haydar.bayat@ege.edu.tr
- Telefon: Hast. [0232] 390 32 62 : Ev. [0232] 425 57 71
- Telefon: [0532] 6987929, GSM
Academic Degree Information- Lisans: Ege üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, In Progress
- Yüksek Lisans: Ege üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, In Progress
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ve deontoloji Kürsüsü, Türkiye, 1978
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp, Türkiye, 1979
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü, 1993-2002
- Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Deontoloji A.B.D, 1979-
Research Interests- Deontoloji ve Tıp Tarihi (1010600)
- İç Hastalıkları (1070601)
Publications in Non-Indexed Journals (178 entries)- "Türkiye'de Tıp tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, Elazığ 2006, s. 43-50.
- "Anadolu Selçuklularında Tıp",Türk Tıp Eğitiminin Önemli Adımları [H. Hatemi, A. Altıntaş], CSA Global Publishing, İstanbul 2006, s. 10-19.
- "Beylikler Dönemi Anadolu Türk Devletlerinde Tababet", Türk Eğitimin Önemli Adımları [H. Hatemi, A. Altıntaş], CSA Global Publishing, İstanbul 2006, .s 21-29.
- "Ortaçağ İslam Toplumlarının Gözünde İbn Sina", Bilim ve Ütopya, S. 143, Ankara 2006, s. 29-35.
- 1. “Türkiye’de Tıp Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış”, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyulu Bildirileri, Elazığ 2006, s. 43-50.
- "Ortaçağİslam toplumlarının Gözünde İbn Sina", Bilim ve Ütopia, S. 143, Ankara 2006, s. 29-35.
- "Osmanlı Devletinde Tıp Eğitimi", Osmanlılarda Sağlık (Edit. C. Yılmaz-N. Yılmaz), c. I, Biofarma, İstanbul 2006, s. 237-346.
- "Batı Anadolu Türk Beyliklerinin Türk Tıp tarihi ve dili Açısından Önemi", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Bildiriler (Balıkesir, 18-20 Ekim 2004), Balıkesir 2005, s. 90-1001.
- 2005, "Divânü ügati't-Türk'de Tıbbî Terminoloji",Yeni Tıp tarihi Araştırmaları, S. 9, İstanbul 2003, s.103-122.
- "Yesari'nin Bilinmeyen bir hattı", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 33, S. 3, İstanbul 2004, s. 39-48.
- "Türk-İslam Tıbbında Bahnameler ve Tifaşi'nin Rucu'u'ş-şeyh ile's-Sıbahfi'l-kuvveti al'el-Bah'ı", Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, s. 144-163.
- "Anadolu Selçuklu Dönemi Darüşşşifaları Üzerine Toplu Değerlendirme", Tıp Tarihi Araştırmalırı, S. 11, İstanbul 2003, s. 25-44.
- "Mürşid'in [1438] Türk Eczacılık Tarihi Açısından Önemi", Ezacılık Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, S. 45-66..
- "Burhân-ı Kâtı'da Tababet", Yeni Tıp Tarihi Araştrrmaları, S. 9, İstanbul 2003, s. 123-185
- "İslâm Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet", Türkler, c. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 449-459.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık ve Hekimbaşılar", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul-12-15 Nisan 1999, Tebliğler, IRCICA, İstanbul 1999 [2002], s. 239-248
-  "Turkish Medical History of The Seljuk Era", History of Medicine, Pharmacology, Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures, 38 th International Congress on History of Medicine, İstanbul 2002, pp. 69-82..
- "Mardin Necmeddin İlgazi Mâristanı", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 1-2.
- Kayseri, Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Mâristanı", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 3-6.
- "Sivas İzzeddin Keykavus Dârüssıhhası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 7-10.
- "Divriği Turan Melek Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 11-14.
- "Çankırı Cemaleddin Ferruh Darulafiyesi", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 15-18.
- "Konya ve Çevresindeki Darnüşşifalar", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 19-22.
- "Kastamonu Ali b. Süleyman Maristanı", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 27-28..
- "Tokat Muinüddin Süleyman Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 29-32.
- "Amasya Anber bin Abdullah Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 33-36.
- "Bursa Yıldırım Bayezid Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 37-40.
- "İstanbul Fatih Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 41-42.
- "Edirne II. Bayezid Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 43-46.
- "Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 47-50.
- Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 51-54.
- "İstanbul Süleymaniye Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 55-58.
- "İstanbul Atik Valide Bimarhanesi", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 59-62.
- "İstanbul Sultan I. Ahmed Darüşşifası", Ülker Erke'nin Yorumu ve Fırçasıyla Türkiye'de Tarihi Sağlık Kurumları, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, ISHM-TTTK, İstanbul 2002, s. 63-64.
- "Sûr-i Hitanlara Düşürülen Tarihler[Târih-i Sûr-i Hitanlar]", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 140, İstanbul 2002, s. 209-224.
- "İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuzname'nin Berlin Nüshası ve Feridun Nafiz Uzluk'un Bir Derlemesi", Türk Dünyası Araştırmaları, S: 138, İstanbul 2002, s. 227-240.
- "Osmanlı Darüşşifaları, Saray hastaneleri ve XIX. Yy. Hastaneleiri Üzerine Bibliyografya Denemesi", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 7, İstanbul 2001, s. 77-103. "Medicine in The Pre-Islamic Central Asian Turkish World", History of Medicine, Pharmacology, Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures, 38 th International Congress on History of Medicine, İstanbul 2002, pp. 49-68.
- "Mandragora [Adamotu]", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S: 8, İstanbul 2002, s. 69-84.
- 2001, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nığn Kuruluşu ve 1973-1998 Yılları Arasındaki Çalışmalaları", Türkiye'de Bilim, Kenoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), İ. Ü. Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s. 377-389.
- "Yüzyıl Önceki Basında Gaspıralı İsmail Bey", Tarih Mecmuası, S. 170, 2001, s. 23.
- "Osmanlı Sarayına Sunulan İlk Tıp Kitabı: Müntehab [1420]", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 10, İstanbul 2001, s. 38-50.
- "Bibliyografyanın Işığında Lokmân, Hakî mi, Hekim mi?", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 10, İstanbul 2001, s. 144-155.
- "Osmanlı Eczacılığının İlk Telif Eseri: Ravzatü'l-Itr [1430]", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 10, İstanbul 2001, s. 221-225.
- "Anadolu'da Selçuklu Dönemi Darüşşifaları Üzerine Toplu Değerlendirme", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi,Bildiriler, c. I, Konya 2001, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 2001, s. 121-148.
- "Mesleğe Kazandırmanın Üstadı, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver", yeni Tıp Tarihi Araştırmlalırı, S. 7, İstanbul 2001, s. 369-376.
- "Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener", IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (İstanbul, 4-5 Haziran 1998), Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2000, s. 357-3666.
- "İbnü's-Süveydî", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXI, 2000, s. 213-214.
- "Sûr-i Hıtânlara Düşürülen Tarihleri Bir Örnek Olarak Kenzî'nin Târîh-i Sûr-i Hıtân'ı", III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Gazimağusa 13-17 Kasım 2000), Bildiriler c. II, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Gazimağusa/Kıbrıs 2000, s. 107-126.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık", Osmanlı Devleti'nde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı, Ankara 2000, s. 171-176.
- "The Medical Organization at the Ottoman Court", Studies in History Medicine and Science, Vol XVI, No. 1-2, New Series, India 2000, pp. 37-51.
- "Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener", Manisa, S. 19, 2000, s. 40-48.
- "XV-XVI.YY. Osmanlı Saray Tabiblerinden Şah Mehmed Kazvînî", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 8, 1999, s. 173-186: Ayni makale, Türk Kültürü, c. XXXVI, - "Hekimlerin İlgi ve Beklentileri Üzerine Bir Anket", S.S.K. İzmir Eğitim hastanesi Dergisi, c. V, S. 2, 1999, s. 63-66.
- "Kanûnî'nin Tertip Ettiği Şenliklerden 1539 Sûr-i Hümâyûnu", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S. 146, 1999, s. 54-63.
- "II. Bâyezîd Dönemi Hekimlerinden Gıyâs ibn Muhammed es-Sayrafî el-İsfehânî", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 8, 1999, s. 187-203.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık ve Hekimbaşılar", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 9, 1999, s 62-72.
- "Mithridates'den Mesire", Yeni tıp tarihi Araştırmaları, S. 4, 1999, s. 67-79.
- "Edirne Sosyal Hayatından Bir Kesit, 861/1457 Sünnet Şenliği" I. Edirne Sarayı Sempozyumu Bildirileri, Edirne 25-27 Kasım 1995Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Edirne 1999, s. 62-75.
- "Türk Kültüründe Üç ve Üçleme", Türk Kültürü, c. XXXVII, S. 433, 1999, s. 257-266 (1-10).
- "Şer'iyye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz I: Rıza Senetleri", II. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-21 Eylül 1990), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 39-51.
- "Kaynaklar Işığında Hekimbaşı Listeleri Hakkında Yeni Bİr Değerlendirme", III. Türk Tıp Tarihi Kongresi (İstanbul, 20-23 Eylül 1993), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1999, s. 55-60.
- "Mezar Taşı Tezyinatından İsa Bey Camii Mihrabına", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu (İstanbul, 18-20 Aralık 1998), Mezarlıklar Vakfı Yayınları, İstanbul 1999, s. 432-440.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık", Osmanlı, c. VIII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 490-493.
- "XV-XVI. yy. Osmanlı Saray Tabiblerinden Hekim Şah Mehmed Kazvini", V. Türk Tıp Tarihi Kongresi (1998) Bildirileri, Ankara 1999, s. 371-385.
- "İbn Cezle", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XIX, 1999, s. 396-397.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık", Osmanlı, c. VIII, Ankara 1999, s. 490-493.
- 1999, "XV-XVI. YY. Saray tabiblerinden Hekim Şah Muhammed Kazvinî", V. Türk Tıp tarihi Kongresi Bildirileri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1998, s. 371-385.
- "Manyetik Rezonans Görüntülemenin Taihçesi", S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Tıp dergisi, c. IV, S. 2, 1998, s. 69-73.
- "Muhammed bin Mahmud Şirvânî ve Göz Hastalıklarına Ait Bilinmeyen Eseri Mürşid", Tıp Tarihi Araştırmaları, S: 7, 1998, s. 24-46: Ayni makale, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XXV, S. 4, 1998, s. 22-43.
- "İbn Sînâ'nın Kânûnun'unda ve Osmanlı Tıp Yazmalarında Mesir", Manisa dergisi, S. 15, 1998, s. 9-16.
- "Fakültemizde Tıp Etiği İle İlgili bilgilendirme Programı Başladı", Ege Tıp Bülteni, 9 Ekim 1998, s.1.
- "İsa Bey camii Minberi, 1375", Geçmişten Günümüze Selçuk, Selçuk Belediyesi yayınları, İzmir 1998, s. 275-281.
- "Mezar Taşı Tezyinatından İsa bey camii mihrabına", Geçmişten Günümüze Mezarlıklar Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu (İstanbul 18-20 Aralık 1998), Bildiri Özetleri, Mezarlıklar Vkfı, İstanbul 1998, s. 14.
- "Hafsa Sultan (ölm. 940/1534)", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XV, 1997, s. 122-123.
- "Kendi Notlarına Göre Hüseyinzâde Ali Turan'ın Hayat Hikâyesi", Türk Kültürü, c. XXXIV, S. 404, 1997, s. 29-34 (733-738).
- "Tıp Tarihimizde Hekimbaşı Hayâtîzâdeler", Tıp tarihi Araştırmaları, S. 6, 1997, s. 109-120.
- "Klâsik İslâm Kaynaklarında Asklepios Kültü ve Günümüz Anadolu'sundaki İzleri", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 2-3, 1996-1997, s. 107-113.
- "Ali Bey Hüseyinzâde ve En Önemli Yazılaaaarından: Türkler kimdir ve Kimlerden ibâretdir", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 106, 1997, s. 9-24.
- "Uluslararası Tıp Yayınlarında Bir İsim", S.S.K. İzmir Eğitim Hastahanesi Tıp dergisi, c. III, S. 4, 1997, s. 151-153.
- "Anadolu Halk Hekimliğinde Deri Hastalıklarına Bir Örnek Olarak Siğil ve Tedavsi", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek, Görenek, İnançlar Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1997, s. 60-81.
- "Osmanlı El Sanatlarının Gelişmesinde Ehl-i Hiref'in Rolü ve Kimliği", türk Kültürü, c. XXXIV, S. 403, 1997, s. 25-34 (665-674): Ayni Makale, El Sanatları Dergisi, S. 1, Konya 1997, s. 53-63.
- "Şer'iyye Sicillerimiz ve Tıp Tarihimiz II, Adlî Tıbba Ait Örnekler", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 6, 1997, s. 9-18.
- "İnsan VücudununTamamının İlk tcanımlanışı ve Andreas Vesalius", S:S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, c. II, S. 2, 1996, s. 89-93: Ayni Makale, Bilim ve Ütopya, S. 22, 1996, s. 38-39.
- "Ziya Gökalp'in Fikir Hocalarından Ali Bey Hüseyinzâde", Türk Yurdu, c. XVI, S. 103, 1996, s. 141-144.
- "Tıp tarihinde Sünnet", Bilim ve Ütopya, 29 Kasım 1996, s. 10-11.
- 1996, "Türk-İslâm Dünyasında Hastaneler", Türk Kültürü, c. XXXIV, S. 400, 1997, s. 29-38 (477-486).
- "Geçmişten Günümüze Türk Halk Hekimliğinde Şeker Hastalığı", III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi (Konya, 9-11 Ekim 1995), Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1996, s. 264-274: Ayni makale, Erciyes, S. 217, 1996, s. 15-18.
- "Orta Asya Türk Dünyasından Türk Tıp Tarihine Ait Bir Makale: Orta Asya İle Hindistan İlim AdamlarıArasındaki Tıbbî Münâsebetler", Yeni Türk Tıp Tarih Araştırmaları, S. 1, 1995, s. 140-147.
- "İslâm Eserleri Mafyasının Kurbanı Birgi Ulu Cami Ahşap İşleri", Antik ve Dekor, S. 32, 1995, s. 25-34.
- "Safevîlerin Türkiye'ye Hediye Gönderdiği Kitaplar (E. Rahimovdan Aktarma)",. Türk Kültürü, c. XXXIII, S. 386, 1995, s. 24-32.
- "Necip Paşa Kütüphanesi'ndeki Tıbbî Yazmalar", Türk Kültüründe Tire, Türkiye Diyânet Vakfı, Ankara 1994, s. 77-80.
- 1994, "Neden Prof. Dr. Ali Turan Hüseyinzâde?", XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III. Uluslararası Türkod Kurultayı Bildiri Özetleri, İzmir 19994, s. 773-775.
- "Anadolu'daki Ziyâret Yerleri ve Folklorumuz (Bir Örnek Olarak Akıl Hastalıkları), Erciyes, S. 193, 1994, s. 2-5.
- "Birgi Ulu camii Minberi (712/1322)", XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, c. III, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994, s. 785-794.
- "Sivas ve divriği Darüşşifalarındaki İnsan Figürleri", IV. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 25-26 Nisan 1994, Konya 1995, s. 79-89.
- "Türk-İslâm Cerrahî Tarihinde Sünnet (Circumcision)", I. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 17-19 Şubat 1988, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, s. 292-308.
- "Buhtîşû bin Cebrâîl", Türkiye Diy)net Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. VI, 1992, s. 379.
- "Şer'iye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz: I, Rıza Senetleri", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 79, 1992, s. 9-19.
- "Cerrahiye-i İlhaniye", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. VII, 1992, s. 420.
- "Anadolu tıbbî Folklorunda Göz Hastalıkları", IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Bildiriler, c. IV, Ankara 1992, s. 43-58.
- "Beylik Dönemi Ahşap Sanatı Şaheserlerinden Birgi Ulu Camii pencere Kanatları", IX. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1992, s. 237-252.
- "Anadolu Türk Kültür ve Sanatında Azerbaycan'ın Yeri, Türk Küüültürü, c. XXX, S. 347, 1992, s. 147-160.
- "Azerbaycan'dan Bir Nefes", Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl XXI, S. 2, 1992, s. 25-32.
- "Kırımçak Etüdleri (FV.İ. Filolenko'dan çeviri)", Türk Kültürü, c. XXX, S. 352, 1992, s. 474-485.
- "Anadolu Selçuklu Hastane Vakfiyelerine Tek Örneği Olarak Sivas Dârüşşifası Vakfiyesi", Türk Kültürü, c. XXIX, S. 333, 1991, s. 5-19.
- 1991, "İsa Bey Camii", Bilim Birlik Başarı, S. 40, 1984, s. 9-13.
- "Hüsn-i hat Sanatında Mevlevilik ve Mevlevîler", Selçuk Üniversitesi, IV. Millî Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Tebliğler, Konya 1991, s. 81-101.
- "Anadolu Beylikleri Döneminin En Önemli Eserlerinden Aydınoğlu İsa Bey Camii Kitâbeleri", X. Türk Tarih Kongresi, Ankara 22-26 Eylül 1986, Bildiriler, Türk Tarih Kurfumu, Ankara 1991, s. 951-960, Resimlers. 357-374.
- "Folklorumuzda Üçlü ölçülü Sözler, Üçlemeler", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 70, 1991, s. 103-176.
- "Bedr-i Dilşâd ve Murad-nâme'de (631/1427) Tabâbet", Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 4, 1990, s. 61-69.
- "Anadolu Selçukluları Devrinde Konya'da Sağlık Hayatı", Türk Kültürü, c. XXVII, S. 311, 1989, s. 169-176.
- "Osmanlı İmparatorluğunda Hekimbaşılık", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 59, 1989, s. 55-60.
- "Ahi Çelebi, mehmed (ölm. 930/1524)", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. I, 1989, s. 528-529.
- "Ali Bin İsa", Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. II, 1989, s. 401.
- "türk Tıp Tarihinde Akupunktur v Moksa (Dağlama) Tedavisi", Tıp tarihi Araştırmaları, S. 3, 1989, s. 56-61.
- "Mevlânâ'nın Dostlarından Tabib Ekmeleddîn Müeyyed el-Nahçuvânî", III. Millî Mevlânâ Kongresi Bildirileri, Konya 1989, s,231-262.
- "Yeni Kaynakların Işığı Altında Merkez Efendi ve Hakkında Bazı Yanlışlıkların Düzeltilmesi", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 65, 1989, s. 121-131.
- "Türk Dünyasında Özellikle Anadolu Tıbbî Folklorunda Akıl Hastalıklarının Tedavi Yolları ve Kaynakları", Türk Halk Hekimliği Sempozyumu, Ankara 23-26 Kasım 1988, Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 59-82.
- "Türk Halk Şiirinde Tıbbî Unsurlar ve Tababet", Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1987, Bildiriler, Eskişehir 1989, s. 73-80. Eskişehir
- "İbn Sînâ ve Tıp Tarihimizdeki Yeri", Sızıntı, c. X, S. 113, 1988, s. 205-305.
- "Mimar Sinan'ın Yaptığı Dârüşşifalar (Hastaneler)", Sızıntı, c. X, S. 119, 1988, s. 428-430.
- "Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin (788H/1386-870H/1468'den sonra) Bibliografyası, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 2, 1988, s. 92-101.
- "Ortaçağ Hıristiyan ve İslâm Medeniyetlerinde Hastalık, Sağlık, İlâç, Tedâvi, Temizlik anlayışları ve İslâm Tıbbının Avrupa'ya Katkıları, Puan, S. 12, 1988, s. 20-22.
- ""Merkez Efendi ve Tıbbî Folklorumuzdaki Yeri", I. Merkez Efendi Sempozyumu, Denizli 27-29 Haziran 1988, Türk Ocağı Denizli Şubesi Yayınları, Denizli 1988, s. 49-61.
- "I. Dünya Savaşı'nda III. Ordu'nun Sağlık Teşkilâtı ve Sağlık Durumu", Türk Kültürü, c. XXV, S. 291, 1987, s. 10-18.
- "Türk Dünyasında Özellikle Anadolu'da Sarılık Hastalığı ve Tedavisi", III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1987, s. 59-82.
- "Sabuncuoğlu Şerefeddin Bin Ali Bin el-Hac İlyas Bin Şaban el-Amasî el-Mütetabbib (788H/1386-873H/1468) ve Eserleri", Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470), Tebliğler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri 1986, s. 27-37.
- "Sabuncuolu Şerefeddin'in Hayatı ve Eserleri Hakkında Yayınlanmış Müstakil Kitap ve Makaleler", Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470)", Tebliğler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri 1986, s. 195-200.
- "Türk Tıp tarihinde Akupunktur ve Moksa (Dağlama) Tedavisi", Şerefeddin Sabuncuoğlu (1386-1470)", Tebliğler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri1986, s. 179-187.
- "Islamic Medical Science", Türk Hava Yolları Magazin, S. 38, 1986, s. 12-13.
- 1986, "Türk Atasözleri ve Tekerlemelirinde Üçlemeler", Halk Kültürü, S.3-4/1985, 1987, s. 33-54.
- "XVI. Yüzyıl Şairlerinden Güvahî'nin Ölüm Tarihi Üzerine", Türk Folkloru, s. 85, 1986, s. 7-9.
- "Hekim Sorumluluğunun Tarîhî Gelişimi", Dirim, c. LX, S. 5-6, 1985, s. 145-151.
- "Dede Korkut'tan Günümüze Kadın Tipleri", türk Folkloru, S. 73, 1985, s. 3-4.
- "Ortaçağ İslâm Mediyeti Eczacılığına Bir Bakış", Türk Eczacılar Birliği, 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, S. 18, 1984, s. 30-33.
- "Türkiye'de İbn Sînâ Bibliyografyası", Erciyes Üniversitesi İbn Sina Kongresi Bildirileri, Kayseri 14 Mart 1984, Kayseri 1984, s. 27-37.
- "Türk İslâm Dünyasının Gözünde İbn Sînâ", İbn Sina Kongresi Bildirileri, Kayseri 14 Mart 1984, Kayseri 1984, s. 378-384.
- "The Contributions of İslamic Pharmacy to Europe and Comparative Studi of Medical Aspects Relating Christian and Muslim Civilisation in the Middle Ages", The Third International Conferanca on Islamic Medicine. Abstracts (İstanbul 28 sept-2 ct. 1984), bul 1984, pp44-45.
- "Türk-İslâm Toplumlarında İbn Sina Hikâye ve Fıkraları", Uluslararası İbn Sina Sempozyumu (Ankara 17-20 Ağustos), Bildirileri, Ankara 1984, s. 575-585: Ayni Makale, Türk Folkloru, S. 48, 1983, s. 3-6: S. 50, 1983, s. 8-10.
- "Kırsal Bölgede Hepatitis-B Yüzey Antijeni (HBsAg) Sıklığı", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XXII, S. 1, 1983, s. 45-49.
- "Fatih'in Tertip Ettiği Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar)", Kubbealtı Akademi Mecmuası, c. XII, S. 3, 1983, s. 51-62.
- "Horus'un Gözünden Rp'ye", Türk Eczacılar Birliği 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, Mayıs 1983, s. 29-32.
- "Tıp ve Eczacılık sembolü Yılan", Türk Eczacılar Birliği 3.Bölge İzmir Eczacı Odası bülteni, Mart 1983, s. 35-36.
- "4 Mart Tıp bayramı ve Tarihimiz", Klinik, S. 1, 1983, s. 7.
- “:İsa Bey Camii”:, Bilim Birlik Başarı. S. 40, 1983, s. 9-13.
- "Osmanlı Devleti Döneminde Sünnet merksimleri", Türk Folkloru, c. III, S. 35, 1982, s. 3-5.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar", Kubbealtı Akademi Mecmuası, c. XI, S. 4, 1982, s. 41-62.
- "Hekimin Yetişmesinde Tıp tarihinin ve Kültürünün Önemi", Dirim, c. LVII, S. 7-8, 1982, s. 219-223.
- "Osmanlı Devri Saray Sünnet Şenlikleri (Sûr-i Hümâyûnlar)", Kubbealtı Akademi Mecmuası, c. XI, S. 3, 1982, s. 53-76.
- 1982, "Kuruluşunun 750. Yılında Kalavun Hastahanesi", Kubbealtı Akademi Mecmuası, c. XIII, S. 2, 1984, s. 67-77.
- "Anadolu'da Akıl Hastalıklarının Tedavisi ve Karaca Ahmet Tekkeleri", I. Mesir Konferansları 20-30 Nisan 1982, s. 7-14.
- "Osmanlı devletinde Hekimbaşılık Kurumu ve hekimbaşılar", Kayseri Gevher Nesibe Bilim Haftası ve tıp Günleri, Kayseri 11-13 Mart 1982, Bildiriler, Kayseri 1982, s. 610-623.
- "Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'sinde saray Dışı Sünnet Merasimleri", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c. IV, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982, s. 11-20.
- "Türklerde Akupunktur ve Dermato-Akupunkturun Tarihçesi", I. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Marmaris 20-24 Eylül 1982, s. 680685
- "İşçi Kesiminde Hepatitis-B Yüzey Antijeni (HBsAg) Sıklığı", Anadolu Tıp dergisi, c. III, 1981, s. 191-194.
- "Anadolu Selçuklu Sağlık Müesseselerinden Sivas Dârüşşifası ve Vakfiyesi", I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul 14-18 Eylül 1981, Bildiriler, c. II, İstanbul 1981, s. 23-35.
- "Benign Non-Tümöral Karaciğer Hastalıklarında Alfa-Föto-Protein", Türk Gastroenteroloji Dergisi, c. I, S. 4, 1980, s. 583-589.
- "Primer ve Sekonder Karaciğer Kanserlerinde Alpha-2 Globulin", Türk Gastroenteroloji Dergisi, c. I, S. 4, 1980.
- "Doğumunun 1000. Yıldönümünde İbn Sînâ", Bilim-Birlik-Başarı, S. 28, 1980, s. 3-6.
- "Kuruluşunun 440. Yılında Manisa Dârüşşifası", Dirim, c. LIV, S. 9-10, 1979, s. 290-299.
- "Tarihi Bir Kültür Olayı Mesir", Manisa'nın Sesi, S. 1. 1979. s. 22.
- "Manisa Hafsa Sultan Külliyesi ve Dârüşşifası", Türk Kültürü, c. VI, S. 190, 1978, s. 596-601.
- "Tıp ve Sanat Tarihi Açısından manisa Dârüşşifası 946 H/1539", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XVII,S. 4, 1978, s. 615-623.
- "Türk Tıbbının ve Sanatının Bir Şaheseri", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XVII, S. 4, 1978, s. 863-870.
- 1978, "Kuruluşunun 750. Yılında Divriği Turan Melek Dârüşşifası, Muharrem 626/ralık 1228", Türk Kültürü,c. VII, S. 194, s1979, s. 87-100.
- "Tıbbî Deontoloji Açısından Hekim ve Hekimlik", Dirim, c. LII, S. 12, 1977, s. 531-534.
- "Karaciğer İçi Safra Taşı ve Özel Yönleri", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Derfgisi, c. XV, S. 4, 1976, s. 755-762.
- 1976, "Dubin-johnson Sendromu ve Klasik Dışı Varieteleri (4 vak'a Münâsebetiyle)", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XIV, S. 3, 1975, s. 645-652.
- "Portal Sirozlu Kombine Bir Gilbert Hastalığı Vak'ası. Ailesel İncelenmesi ve etiopatogenik Tartışma", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XV, S. 1, 1976, s. 165-172.
- "Myokard İnfarktüsünde Serum İmmünoglobulinlerin Durumu ve Patojenezde İmmün Fenomenlerin Rolü", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. XIV, S. 1, 1975, s. 97-104.
- "Arteriosklerotik Kalp Hastalığında İmmün Mekanizma", Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu IV. Bilim Kongresi, Ankara 5-8 Kasım 1973, Bildiriler, ayrı baskı, s. 1-3.
- 1971, "14 Mart ve Tıp tarihimiz", E.Ü. Tıp Fakültesi 14 Mart Mecmuası, İzmir 1968, s. 10, 49.
- "Tıp yılanının İfâde Ettiği Mânâ ve Türk Tıp Rozeti", E.Ü. Tıp Fakültesi 14 Mart Mecmuası, İzmir, 1967, s. 10-11.
- "Selçuklarda Tababet", E.Ü. Tıp Fakültesi 14 Mart Mecmuası, İzmir 1967, s. 15-16.
- 0,
- 0,
- "Türkiye'de Tıp tarihi araştırmalarına Genel Bir Bakış", I. Uluslaarası Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, Elazığ 2006, s. 43-50.
- 0,

International Conference Proceedings (19 entries)- 2006, "Şirvanlı Muhammed bin Mehmed ve Eserleri", 1st International Conferance Traditional Medicine Materia Medica in Medieval Manuscripts, June 12-14 Baku-Azerbaycan
- "Batı Anadolu Türk Beyliklerinin Türk Tıp tarihi ve dili Açısından Önemi", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Sempozyumu, Bildiriler (Balıkesir, 18-20 Ekim 2004), Balıkesir 2005, s. 90-1001.
- "Türk-İslâm Tıbbında Bahnâmeler ve Tifâşî'nin Rucû'u'ş-Şeyh ile's-Sıbâ fi'l-Kuvveti 'ale'l-Bâh'ı", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 1-6 Eylül 2002.
- "Yesârî Mehmed Esad'ın Bilinmeyen Bir Hattı: Hırka-i Saâdet Odası Tamir Kitâbesi", Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (İzmir 10-13 Ekim 2001), Prof. Dr. Gönül Öney'e Armağan, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, İzmir 2002, s. 97-104.
- "Sûr-i Hıtânlara Düşürülen Tarihleri Bir Örnek Olarak Kenzî'nin Târîh-i Sûr-i Hıtân'ı", III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Gazimağusa 13-17 Kasım 2000), Bildiriler c. II, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Gazimağusa/Kıbrıs 2000.
- 2000, "Anadolu Selçuklu Dârüşşifaları Üzerine Yapılan Araştırmalar", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi (Konya 11-13 Ekim 200), Selçuk Üniversitesi, Konya.
- "Kanûnî'nin Tertip Ettiğ Şenliklerden 1539 Sûr-i Hümâyûnu", Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi [Ankara-4-7 Kasım 1997], Bildirileri, c. III, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2000, s. 111-134.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık ve Hekimbaşılar". Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, IRCICA (İstanbul 1-15 Nisan 1999.
- "A Look at This Ottoman Court Medical Proffession", 36. International Congresse of Medicine, Tunis-Cartage, 6-11 Sept. 1998.
- "Kanuni'nin tertip Ettiği Şenliklerden 1539 Sûr-i Humâyûnu", IV. Uluslararası Türk Kültür Tarihi kongresi, Ankara, 4-7 Kasım 1997.
- 1997, "Anadolu Halk Hekimliğinde Deri hastalıklarına Bir Örnek Olarak Siğil ve Tedavisi", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi.
- "Geçmişten Günümüze Türk Halk Hekimliğinde Şekern Hastalığı", III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi, Konya 9-11 1995.
- 1992, "Türk halk Şiirinde Tıbbî Unsurlar", III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 7-9 Mayıs 1987.
- "Türk Halk Tıbbında Özellikle Anadolu'da Sarılık Hastalığı ve Tedavisi", III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi. Ankara 1987.
- "The Contributions of Islamic Pharmacy to Europe and Comparative Study of Medical Aspects Relating to Christian and Muslim Civilisation in MiddleAges", The Third International Conferance on Islamic Medicine, İstanbul 28 sept-2 oct. 1984.
- 1984, "Türk-İslâm Toplumlarında İbni sina Hikâye ve Fıkraları", Uluslaararası İbn Sina Sempozyumu, Ankara 17-20 Ağustos 198
- "Osmanlı İmparatorluğu Türkiye'sinde Saray Dışı Sünnet Şenlikleri", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Ankara 1982.
- "Anadolu Selçuklu Sağlık Müesseselerinden Sivas Dârüşşifası ve vakfiyesi", I. Uluslararası Türk-İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul 14-18 Ekim 1981.
- "Tûr-i Hıtânlara Düşürülen Tarihlere Bir Örnek Olarak Kenzî'nin Târîh-i Sûr-i Hitân'ı", III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları >Kongresi (Gazimağusa 13-17 Kasım 2000) Bildirileri, c. II, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Gazimağusa/

National Conference Proceedings (51 entries)- "Türkiye'de Tıp tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 30 Mart-1Nisan 2006.
- "Tire Necippaşa Kütüphanesi Tıbbi Yazmalarından İbn Kemal'in Kemaliyye'si",IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Nobel Yayınevi, Ankara 2006, s. 129-135.
- "Sivas ve Divriği Darüşşifalarındaki İnsan Figürleri", VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006, s. 143-162.
- "Harran Sin ve Şamas İnançlarının Anadolu Selçuklu Eserlerindekti İzleri", I. Uluslararası Katılımlı Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, s. 61-84.
- "Mürşid'in [1438] Türk Eczacılık Tarihi Açısından Önemi", Ezacılık Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2003, S. 66.
- "Muhammed bin Mahmd Şirvânî ve Göz Hastalıklarına aitBilinmeyen Eseri M ü r ş i d", IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2003, s. 483-518+3 s.
- “:İlk Atasözü Kitaplarımızdan Oğuznâme’:nin Berlin Nüshası ve Feridun Nafiz Uzluk’:un Bir Derlemesi”:, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 138, Haziran 2002, s. 227-240.
- "Tıp Tarihinde Mandragora", II. Lokman Hekim ve Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri", Tarsus 23-26 Mayıs 2001.
- "Osmanlı Sarayına Sunulan İlk Tıp Kitabı Müntehab [1420]", VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İzmir, 22-24 Mayıs 2000
- "Osmanlı Eczacılığının İlk Telif Kitabı Muhammed b. Mahmud-ı Şirvani'nin Ravzatü'l-Itr'ı", V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi, İzmir, 25-26 Mayıs 2000.
- "Anadolu Selçuklu Dârüşşifaları Üzerine Yapılan Araştırmalar", I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Selçuk Üniversitesi, konya 11-13 Ekim 2000.
- "Lokman Hekim Üzerine Bazı Düşünceler: Lokman Hekim mi? Hekim mi?", I. Lokman Hekim Tıp tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana 20-22 Mayıs 1999.
- "II. Bayezid Dönemi Hekimlerinden Gıyâseddîn Isfahanî", Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle Osmanlı Devletinde Bilim ve Düşünce Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Goethe Enstititüsü, 5-6 Şubat 1999.
- "Osmanlı Devletinde Sağlık Kurumları", Türkiuye Diyanet Vakfı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kültür Mirası Sempozyumu, Ankara 27-28 Kasım 1999.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık", Osmanlı Devletinde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Ankara 6 Aralık 1999.
- ve Hekimbaşılar", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul-12-15 Nisan 1999, IRCICA, İstanbul 1999 [2002], s. 239-248.
- "XV-XVI. yy Osmanlı Saray tabiblerinden Şah Mehmed Kazvînî", Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nini 100. Kuruluş Yılı Anısına V. Türk Tıp Tarih Kongresi, Ankara 1998.
- "Ege Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim dalı'nın Kurulfşu ve 1973-1998 Yılları Arasındaki Çalışmaları", Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 75. Yılı Türkiye'de Bilim, teknoloji ve Tıp tarihi Çalışmalır (1973-1998): Son 25 Yılın Değerlendirilmesi ve Yeni Ufuklar" Sempozyumu, İstanbul 19-20 Ekim 1998.
- "Mezar taşı Tezyinatından İsa Bey Camii Mihrabına", Geçmişten Günümüze Mezarlıklar Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul 18-20 Aralık 1998.
- "Lityazol Cemil ve Dr. Cemil Şener", IV. Türk Eczacılık Tarihi toplantısı, İstanbul, 4-5 Haziran 1998.
- "İbn Sînâ'nın Kânûn'unda ve Osmanlı Yazmalarında Mesir", Mesir Sağlık ve Kültür Sempozyumlu, Celal Bayar Üniversitesi, 24-Nisan 1998, Manisa
- "Ege Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nın Kuruluşu ve ve 1973-1998 Yılları Arasındaki Çalışmaları", Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşununun 75 Yılı "Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998): Son 25 Yılın Değerlen dirilmesi ve Yeni Ufuklar" Sempozyumu, İstanbul 19-20 Ekil 1998.
- 1998, "XV-XVI. yy. Osmanlı Saray Hekimlerinden Hekim Şah Muhammed Kazvinî", V. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara 1999.
- 1997, "Osmanlı el Sanatlarının Gelişmesinde Ehl-i Hiref'in Rolü ve Kimliği", Konya.
- "İsa Bey Camii Minberi", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, Selçuk 4-6 Eylül 1997.
- "I. Dünya Savaşında Sarıkamış Harekâtı ve Sonra III. Ordu'nun sıhhıye Teşkilâtı ve Sağlık Durumu", Millî Kars Sempozyumu ve Aşıklar Şöleni, Kars 25-29 Ekim 1995.
- "Edirne Sarayı Sosyal Hayatından Bir Kesit: 861/1457 Sünnet Şenliği", I. Edirne Sarayı Sempozyumu, Edirne 25-27 Kasım 1995.
- "Birgi Ulu Camii Minberi (712/1320)", XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1995.
- "Necip Paşa Kütüphanesi'ndeki Tıbbî Yazmalar", TürkKültüründe Tire sempozzyumu 1994
- "Neden Prof. Dr. Ali Turan Hüseyinzâe", XV. Ulusal dermatoloji ve III. Uluslararası Türkod Kurultayı, İzmir 1994.
- "Sivas ve Divriği Darüşşifalarındaki İnsan Figürleri", IV. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, Konya 25-26 Nisan 1994.
- 1993, "Kaynakların Işığında Hekimbaşı Listeleri Hakkında Yeni Bir Değerlendirme", III. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 20-23 Eylül 19993.
- 1990, "Beylik Dönemi ahşap sanatı Şaheserlerinden Birgi Ulu Camii Pencere Kanatları", IX. Vakıf Haftası, Ankara.
- "Şer'iyye Sicilleri ve tıp Tarihimiz I. Rıza Senetleri", II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-21 Eylül 1990.
- "mevlânâ'nın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed el-Nahçuvânî", III. Millî Mevlânâ Kongresi, Konya 1989.
- "Hüsn-i Hat Sanatında Mevlevilik ve Mevleviler", selçuk Üniversitesi IV. Mevlâna Kongresi, Konya 12-13 Aralık 1989.
- "Merkez Efendi ve Tıbbî Folklorumuzdaki Yeri", I. Merkez Efendi sempozyumu, Denizli 27-29 Haziran 1988.
- "Türk-İslâm Cerrahî tarihinde Sünnet", I. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 17-19 Şubat 1988.
- "Türk Dünyasında Özellikle Anadolu Tıbbî Folklorunda Akıl Hastalıklarının Tedavi Yolları ve Kaynakları", Türk halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, Ankara 23-26 Kasım 1988.
- "Fırat Havzasının Bilil Tarihindeki Yeri ve Önemi", Türk-İslâm Tarih, Medeniyet ve Kültüründe Fırat Havzası I. Sempozyumu, Elâzığ 23-26 Mart 1987.
- "Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Hayatı ve Eserleri", Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri 1986.
- "Türk Tıp Tarihinde Akupunktur ve Dağlama Tedavisi, Şerefeddin Sabuncoğlu kongresi, kayseri 1986.
- "Atatürk Barajı ve Çevre İlleri Tıbbî Folklorunda Bazı Hastalıklar ve Tedavileri", Atatürk Barajı Göl Alanı ve Çevresi Folklor Sempozyumu, Adıyaman 19-21 Kasım 1986.
- "Anadolu Beylikleri Döneminin En Önemli Eserlerinden Aydınoğlu İsa Bey Camii Kitabeleri", X. Türk Üarih Kongresi, Ankara 22-26 Eylül 1986.
- "Türkiye'de İbn Sina Bibliografyası^", Erciyes üniversitesi İbn Sina Kongresi, kayseri 14 mart 1984.
- "Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar", Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve tıp Günleri, Kayseri 11-13 Mart 1982.
- "Türklerde Akupunktur ve Dermato-Akupunkturun Tarihçesi", IX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Marmaris 2o-24 Eylül 1982
- "Anadolu'da Akıl Hastalıklarının Tedavisi ve Karaca Ahmet Tekkeleri", I. Mesir Konferansları, Manisa 20-30 Nisan 1982.
- "Arteriosklerotik Kalp Hastalağında İmmun Mekanizma", Türkiye Bilimsel ve Teknik Bilim Kongresi, Ankara 5-8 Kasım 1973.
- 0,
- 0,

Books (18 entries)- Ali Haydar Bayat, Kitabu'l-Müntehab fi't-Tıb [1420], İnceleme-Metin-Dizin-Sadeleştirme-Tıpkıbasım, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, İstanbul 2005, 636 s.
- Muhammed b. Mahmud-ı Şiravni, Mürşid (Göz Hastalıkları), Atütürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 2004, 594 s.
- Tıp Tarihi, İzmir 2003, 320 s.
- Açıklamalı Hüsn-i Hat Bibliyografyası, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, IRCICA, İstanbul 2003, 415 s.
- Tıp tarihi, İzmir 2003, 314 s.
- Türk Kültüründe Lokman Hekim, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 2000, 136 s.
- Türk Kültüründe Üçlü Sözler (Üçlemeler), Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 2000, 228. s.
- 1999, Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, VIII+213+46 s.
- 1998, Hüseyinzâde Ali Bey, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 410 s.
- Azerbaycan'ın Yiğit Evlâdı Ali Bey Hüseyinzâde ve Türkiye'de Yayınladığı Eserleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, 181 s.
- Oğuznâme [Emsâl-i Lehemmedali], XVI. Yüzyılda Yazılmış Atasözleri Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, 128 s.
- 1992, Hekim ve Devlet Adamı Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa'nın Nesirleri, Şiirleri ve hakkında Yazılan Şiirler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988, 112 s.
- 1990, Hüsn-i Hat Bibliografyası [1888-1988], Kültür Bakanlığı, Ankara 199o, 160 s.
- Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, İzmir 1987, 65 s.
- Manisa Mesir Bayramı ve Dârüşşifası, Manisa Turizm Derneği Yayınları, Manisa 1981, 41 s.
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci 10 Yıl Fihristi [1962-1972], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 1977, 62 s.
- Tepecik Yılları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir 1972, 126 s.
- Kuruluşunun 750. Yılında Sivas Tıp Sitesi, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 1967, VII+28 s.

Memberships of Professional Associations (5 entries)- Dermato-Veneroloji Derneği Şeref üyeliği
- İzmir Milli Kütüphane derneği ve Vakfı
- Milletlerarası Tıp tarihi Kurumu
- Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ankara.
- Türk Tıp tarihi Kurumu
Granted Scholarships (1 entries)- 1963, Rotary Klubü
Student's Completed Thesis (9 entries)- Doktora, 1999, Selim Altan: Manisa Dağ Köylerinde Halk hekimliği Uygulamaları,
- Doktora, 1999, Mehmet Demirel: İngilizce Seyahatnamelere Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Sağlık Hayatı.
- Doktora, 1999, Selim Altan: Manisa Dağ Köylerinde Halk hekimliği Uygulamaları,
- Doktora, 1999, Mehmet Demirel: İngilizce Seyahatnamelere Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Sağlık Hayatı.
- Doktora, 1998, Necdet Okumuş: Muhammed bin Mahmûd-i Şirvânî'nin (XVI. yy) Göz Hastalıklarına Ait Mürşîd adlı Eseri [İnceleme-Metin-Sözlük- İndeks].
- Doktora, 1998, Çağatay Üstün, Santral Sinir Sistemine ETkili Tıbbî Bitkilerin Tarihsel Süreç İçinde ve Günümüz Tedavisindeki Yeri.
- Doktora, 1998, Necdet Okumuş: Muhammed bin Mahmûd-i Şirvânî'nin (XVI. yy) Göz Hastalıklarına Ait Mürşîd adlı Eseri [İnceleme-Metin-Sözlük- İndeks].
- Doktora, 1998, Çağatay Üstün, Santral Sinir Sistemine ETkili Tıbbî Bitkilerin Tarihsel Süreç İçinde ve Günümüz Tedavisindeki Yeri.
- Yüksek Lisans, 1988, Ünal Şenel, Amasya'lı Hekim Sabuncuoğlu Şerefeddî'in Eseri Mücerrebnâme (873/1468) [İnceleme-Metin-İneks].