Akademik BilgilerMELİH SONER ÇELİKTAŞ
DOÇENT
Güneş Enerjisi Enstitüsü
--
Enerji Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: soner.celiktas@ege.edu.tr
- E-posta: melihsoner@gmail.com
- Telefon: +90 (232) 311 70 50
- Web sayfası: http://www.eusolar.ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2009
- Yardımcı Doçentlik: Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2012
- Doçentlik: Ege Universitesi Gunes Enerjisi Enstitusu, Türkiye , 2017

Administrative / Academic Duties (33 entries)- Hakemlik - Natural Resource Modeling, 2018-
- Hakemlik - Dergipark , 2018-
- Hakemlik - Energy, 2017-
- Associate Editorial Board Member - The Open Fuels & Energy Science Journal, 2017-
- Hakemlik - Applied Energy, 2016-
- Hakemlik - Bioresource Technology, 2016-
- Hakemlik - Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016-
- Hakemlik - Energy Conversion and Management , 2015-
- Hakemlik - Tübitak TEYDEB, Proje Hakemliği , 2015-
- Hakemlik - Advances in Mechanical Engineering, 2015-
- Hakemlik - Futures, 2014-
- Editorial Board Member - Energy and Power, 2014-
- Adek Kurul Üyeliği, 2013-
- Hakemlik - Technological Forecasting and Social Change, 2013-
- Bilim Kurulu Üyeliği - UTES'13 – 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU , 2013-
- Editorial Board Member - Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, 2013-
- Hakemlik - Industrial Crops and Products , 2013-
- Hakemlik - Renewable Sustainable Energy Reviews, 2013-
- Hakemlik - Neural Computing and Applications, 2013-
- Hakemlik - IREC 2013, 2013
- Hakemlik - Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2013-
- Hakemlik - Energy for Sustainable Development, 2012-
- Hakemlik - Smart Grid and Renewable Energy, 2012-
- Organizasyon Komitesi Üyesi - 6th Ege Energy Symposium and Exhibition, 2012
- Hakemlik - IREC 2012, 2012-
- Hakemlik - International Journal of Energy Engineering, 2012-
- Hakemlik - METU Studies in Development , 2011-
- Hakemlik-Scientific Research and Essays, 2011-
- IREC International Program Committee Member, 2011-2013
- Hakemlik - IREC 2011, 2011
- Hakemlik - International Journal of Energy Research, 2010-
- Hakemlik - International Journal of Hydrogen Energy, 2010-
- Innovation Relay Centre - Thematic Group Renewable Energy Üyeliği, 2005-2008
Other Professional Activities (22 entries)- Bilim Fuarı, Ege Üniversitesi 6-19 Ocak 2002, İzmir,
- Yenilenebilir Enerji Sektörü ve Yeni Teknolojiler Çalıştayı, EBSO, 17 Mart 2006, İzmir,
- ELGİNKAN Vakfı-EBİLTEM İşbirliği ile Sanayiye Uygulanabilir Lisans Üstü Proje Yarışması, Mötbe Kampüs Kültür Merkezi 3-5 Haziran 2008, İzmir,
- Agro Endüstri ARGE Proje Pazarı 2002, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 30-31 Mayıs 2002, İzmir,
- Waste to Energy Brokerage Event, Dublin, 8-9 March 2006, Ireland.,
- Genera 2008 – Brokerage event on Energy and Environment, 27 February 2008, Madrid – SPAIN.,
- Ar-Ge Proje Pazarı 2003, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 10-12 Kasım 2003, İzmir,
- Bioenergy, Waste Management and Recycling - World Bioenergy 2006, Jönköping Matchmaking Event, 31 May 2006, Jönköping, Sweden,
- Özgün Çözümler Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Yarışması, Mötbe Yusuf Vardar Kampüs Kültür Merkezi, 7-8 Aralık 2009, İzmir,
- Ar-Ge Proje Pazarı 2004, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 2-3 Kasım 2003, İzmir,
- TG Renewable Energy Thematic group meeting and R&D Brokerage Event, 15-16 November 2006, Vienne, Austria.,
- Arege Özgün çözümler proje pazarı ve proje yarışması 2010, Atatürk Kültür Merkezi, 1-3 Aralık 2010 ,
- Machine Building ”International Technical Fair 2004” Brokerage Event in Plovdiv, 28-29 September 2004, Bulgaria,
- Inno-Venture 2007 Ar-Ge Proje Pazarı, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 13-14 Aralık 2007, İzmir,
- The 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition - 2012 Organizing Committee Member,
- Ökotech 2004 TTT Partnering Event and TG Environment and TG Renewable Energy meeting in Budapest, 13-14 October 2004, Hungary,
- Green Village Tech 2007, International Technology Brokerage Event on Bioconstructions, renewable energies and environment protection, Bolzano- Italy, 26th January 2007,
- Uluslararası Teknoloji, Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri ve Proje Pazarı, 1-2 Aralık 2005, İzmir,
- Energy Med 2007, Transnational Technology Transfer Day on Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy, Napoli, Mostra d’oltremare, ITALY, 9-10 March 2007,
- Türkiye’nin AB Çerçeve Programları Deneyimleri, Ege Üniversitesi Mötbe Kampüs Kültür Merkezi, 17 Ekim 2002, İzmir,
- Hannover International Technology Cooperation Event 2005, Hannover, 24-25 April 2005, Germany,
- European Partnering Event, Biomass/Biofuels, Solar Energy and Energy Efficient Buildings 28 September 2007, Ausburg, Germany.,
Research Interests- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Enerji (6250500)
- Enerji Ekonomisi (6250502)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
Indexed Journal Publications (22 entries)- 2018, Yaglikci, M., Celiktas, M.S. Kompozit Rüzgâr Türbin Kanatlarının Yorulma Ömrüne ve Dayanımına Bağlı Olarak Malzeme Seçimi ve Gelecek Projeksiyonu. Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 690, s. 27-44.
- 2018, Gultekin, S.Y., Olgun, H., Celiktas, M.S. Comparison of solid biofuels produced from olive pomace with two different conversion methods: torrefaction and hydrothermal carbonization. International Journal of Engineering & Technology, 7(2.23),143-147.
- 2017, Cerone, N., Zimbardi, F., Celiktas,M.S., Vito, V. 2017. “Pilot plant air steam gasification of nut shells for syngas production,” European Biomass Conference and Exhibition Proceedings Volume 2017, Issue 25thEUBCE, June 2017, Pages 843-846.
- 2016, Ozay, C., Celiktas, M.S. Statistical analysis of wind speed using two-parameter Weibull distribution in AlaçatI region. Energy Conversion and Management, 121 (1), 49-54.
- 2015, Akay F., Kazan A., Celiktas M.S., Yesil-Celiktas O. A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. Journal of Supercritical Fluids, 99, 1-7.
- 2015,Kazan A., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas O. Biobased fractions by hydrothermal treatment of olive pomace: Process optimization and evaluation.Energy Conversion and Management, 103, 366-373.
- 2015, Celiktas, M.S, Sequential techniques for aflatoxin contaminated Ficus carica L. to produce bioethanol. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 9(4), 410-416.
- 2015, Celiktas, M.S., Sonlu, G., Ozgel, S., Atalay, Y., Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası. Mühendis ve Makina, 662 (56), 24-33.
- 2015, Kaya, E., Celiktas, M.S.,Biyorafineri Ürünlerinin Ekstrapolasyon Uygulamaları Yardımı İle Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi,Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2015, 52 (3):343-351.
- 2014, Celiktas, M.S., Kirsch, C., Smirnova, I.Cascade processing of wheat bran through a biorefinery approach. Energy Conversion and Management 84, 633-639.
- 2013, Celiktas, M.S., Kocar, G., Telescopic drilling view for future: A geothermal foresight study in Turkey. Technological Forecasting and Social Change, 80(1), 148-160.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, Ö., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol. Industrial Crops and Products, 51, 348-354.
- 2012, Coban, I., Sargin, S., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. Bioethanol production from raffinate phase of supercritical CO2 extracted Stevia rebaudiana leaves.Bioresource Technology, 120, 52-59.
- 2012, Celiktas, M.S., Kocar, G., Foresight analysis of wind power in Turkey, International Journal of Energy Research, 36(6):737-748
- 2012, Pilavtepe, M., Sargin, S., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. An integrated process for conversion of Zostera marina residues to bioethanol. The Journal of Supercritical Fluids, 68; 117– 122
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G., Reply to the comments of Kucukali on "A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies. Energy Policy 38, 2065–2066
- 2010, Celiktas, M.S.,Kocar, G. From potential forecast to foresight of Turkey’s renewable energy with Delphi approach. Energy 35, 1973–1980
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G. 'Yakıt Hücreleri ve Enerji Depolama Teknolojileri Üzerine Gelecek Öngörüsü' Mühendis ve Makina Dergisi, Sayı 608, Eylül 2010
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G., A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies, Energy Policy 37 (11), 4959-4965
- 2009, Celiktas, M.S., Sevgili, T., Kocar, G., A Snapshot of Renewable Energy Research in Turkey, Renewable Energy 34: 1479–1486
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G. Hydrogen is not an utopia for Turkey . International Journal of Hydrogen Energy, 35(1):9-18
- 2006, Temel, S., Sukan, F.V., Akdeniz, C., Celiktas, M.S., The Impact of Technology on Industrial Development and the Role of IRCs, Hungarian Agricultural Engineering, No 192006, p 60-62, gödöllo, december, 2006

Publications in Other Journals and Medias (6 entries)- 'Kobilere Yönelik Devlet Yardımları ve Banka Kredileri', Şubat 2002 R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, S. Cürgül, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S.Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:9, İzmir, p. 79
- Sorularla CE İşareti Eylül 2002. R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:12, İzmir, p. 40
- 'Avrupa Birliği 2: Politikalar', Ekim 2002, S.Çeliktaş, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:132, İzmir, p. 37
- 'Avrupa Birliği 3: Tematik Öncelikli Alanlar', Ekim 2002. R.C. Akdeniz, S. Çeliktaş, P. Eryeşil, T. Adıyaman Koltuksuz, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, S. Temel, G. Hatipoğlu, T. Boral Çelender, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:
- 'Uluslar arası ve Ulusa Bilimsel Destek Programları', Mart 2003, R.C. Akdeniz, S.Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:14, İzmir, p. 86
- 'Avrupa Birliği 6: Kısaca 6ÇP', Aralık 2003, R.C. Akdeniz, S.Çeliktaş, P. Eryeşil, S. Soyuer, F. Vardar Sukan, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:136, İzmir, p. 41

International Conference Proceedings (20 entries)- Cabuk, B., Gödelek, S., Güneş, K., Çeliktaş, M.S., 2018. Chain processing to obtain fermentable sugar from switchgrass. WSED Young Energy Researchers Conference 2018, 1 March, WELS, AUSTRIA.
- Gultekin, S.Y., Olgun, H., Celiktas, M.S.,2018. Comparison of solid biofuels produced from olive pomace with two different conversion methods: torrefaction and hydrothermal carbonization. ICRRME, International Conference on Recent Research in Materials and Engineering, 28 March, Andhrapradesh,India.
- Deniz, E., Celiktas, M.S., 2017. Overview of future for offshore wind energy in Turkey. 7th International 100 Renewable Energy Conference, IRENEC 2017, p105-110.
- Cerone, N., Zimbardi, F., Celiktas,M.S., Vito, V. 2017. “Pilot plant air steam gasification of nut shells for syngas production,” presented at the 25th European Biomass Conference and Exhibition, pages 843-846.
- Celiktas, M.S., Uyan, M., Alptekin, F.M., 2017. Biorefinery concept: Current status and future prospects. International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'17), p27-32, Konya,Turkey.
- 2016, Ucar, R.C., Celiktas, M.S., 2016. Forecasting of renewable energy incentives and investments based on bibliometric analysis V. International School on Energy Systems (ISES 2016), 28 Augustos-2 September, Munich, Germany.
- 2016, Buyuk, P., Gultekin, S.Y., Arıcı, S., Ucar, R.C., Cınar, Z., Celiktas, M.S. Fermentable sugar production from Nut Shell Husk with three Eco-Friendly conversion methods, bioeng'16, Istanbul- Turkey.
- 2016, Kırac, B., Celiktaş, M.S. Technical And Economic Analysis Of A Grid Tied Pv Plant With Sam (System Advisory Model) Software Over A Course Of 20 Years For Kars And Mersin. Proceedings-SOLAR-TR2016 Page,53-60.İstanbul.
- 2016, Ozcan, K.M., Celiktas, M.S. The Future of CuInSe2 (CIS) Technology as an Alternative to Silicon. Solar Tr2016, İstanbul.
- 2015, Gültekin, S., Kaya, E., Yavuz, C., Celiktas, M.S., Optimization of rice husk pretreatment using pressurized liquid hot water under subcritical conditions, World Sustainable Energy Days 2015, 25-27 February 2015, Wels, Austria.
- 2015, Celiktas, M.S., Gultekin, B., Zafer, C., Yesil-Celiktas, O. Hydrothermal conversion of pinebark to value added biobased products, 7th International Bioengineering Congress, P. 137, Izmir.
- 2014, Araz, M., Celiktas, M.S. Economic Assessment of Renewable Energy Investments In The Industry. 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Page 446-459. 18-20 Usak, Turkey, June 2014.
- 2014, Aytav, E., Kaya, E., Celiktas, M.S., Assesment of the biorefinery studies based on publication, patent and innovation, bioeng'14, Istanbul- Turkey
- 2014, Karadogan, O., Kılıcarslan, T., Celiktas, M.S., The Actual Performance Value of Photovoltaic Solar System In Turkey and Compare with Software Result. Solar Tr 2014, Izmir- Turkey.
- 2013, Gurer, F., Kazan, A., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. Utilization of olive pomace by a green technology. VI. International Bioengineering Congress “Human Welfare”, 12-15 November, Kuşadası, Turkey.
- 2012, Celiktas, M.S. A panoramic insight into a new carbon economy. BALWOIS 2012 International Conference on Water, Climate and Environment and water related matters. Ohrid, Republic of Macedonia - 28 May, 2 June 2012
- Catan, P., Celiktas, M.S., Kocar, G. A Holistic Approach to Biogas Technology for Assessing the Future Trends. 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Page 99-110, June 28-30, 2012, Izmir, Turkey.
- Jalili, R., Cubukcu, M.,Celiktas, M.S., Kocar, G. Technology Roadmap for Solar Photovoltaic. 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Pages 425-441, June 28-30, 2012, Izmir, Turkey.
- Celiktas, M.S., Kocar, G. Turkey’s solar energy future IREC - 2010, International Renewable Energy Congress, November 5-7, 2010, Sousse Tunisia
- Celiktas, M.S., Kocar, G., A perspective on pellet manufacturing in Turkey with a SWOT analysis. Pellet 2006 World Conference

National Conference Proceedings (13 entries)- Yağlıkçı, M., Çeliktaş, M.S. 2016. Lignoselülozik Esaslı Atık Biyokütleden Kompozit Malzeme Üretimi.Çevre Sektör Buluşma Günleri-Proje Pazarı, 2-3 Haziran, İzmir Makina Mühendisleri Odası, İzmir.
- Çınar, Z., Çeliktaş, M.S. 2016. Atık Çamurlarının Güneş Enerjisi Destekli Hidrotermal Karbonizasyon (HTC) Yöntemiyle Dönüşümü.Çevre Sektör Buluşma Günleri-Proje Pazarı, 2-3 Haziran, İzmir Makina Mühendisleri Odası, İzmir.
- 2016, Pilavtepe, M., Çeliktaş, M.S., Sargın, S. Yesil Celiktas, Ö.Deniz Çayırlarının Biyorafineri Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. 2. Alg TeknolojiSi Sempozyumu, Sayfa, 19. Seferihisar, İzmir
- Deniz, E., Celiktas, M.S., 2015. Overview of Cyber Physical Systems In Future Production. Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS’15), 11 Eylul 2015, Duzce.
- 2015, Celiktas, M.S., Sargin, S., Arici, S., Kazan, A. Biyorafineri Yaklasimiyla Uretilen Urunler ve Ekonomisi. II. Biyokütle Kis Okulu, 7-8 Nisan 2015, Gunes Enerjisi Enstitusu, Izmir.
- 2014, Deniz Çayırları Olarak Bilinen Lignoselülozik Atıkların Biyorafineri Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi
- Unlu, A., Celiktas, M.S., 2013. 20 Yıllık Bir Projeksiyonda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üretiminin Enerji Piyasaları ve Politikalarına Etkisi. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 195-206, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Gungor, E., Celiktas, M.S., 2013. Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Güç Sistemleri İçin Teknoloji Yol Haritası. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 352-361, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Kirac, B., Celiktas, M.S., 2013. Uluslararası Patent ve Bilimsel Çalışmalar Işığında Rüzgar Enerjisindeki Yönelimler. 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sayfa 674-687, Aralık 25-28, 2013, Konya, Türkiye.
- Türkiye'de Enerji Teknolojileri üzerine Öngörü Çalışmaları, ICCI 2010, Wow Convention Center, Istanbul
- Celiktas, M.S., Kocar, G., (2008) Türkiye'de Neden Pellet Üretilmiyor?, ICCI 2008, Wow Convention Center, Yesilkoy, ISTANBUL
- Celiktas, M.S., Kocar, G., (2007) Alternatif Yakıt olarak Pellet Üretimi, Innoventure 2007 Proje Pazarı, EBILTEM, Izmir
- Celiktas, M.S., Gunerhan, H, Hepbasli A, Akışkan Yataklı Bir Kazanın Enerji ve Ekserji Analizi, TIBTD, ULIBTK'05, 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, Sayfa: 409-413, 7-9 Eylül 2005, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Number of References22 times self referenced.
73 times referenced by other.
Referrer Publications (127 entries)- 2017, Theo, W.L., Lim, J.S., Ho, W.S., Hashim, H., Lee, C.T. Review of distributed generation (DG) system planning and optimisation techniques: Comparison of numerical and mathematical modelling methods (2017) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, pp. 531-573.
- 2017, Hussain, M., Ahmad, R., Liu, Y., Liu, B., He, M., He, N. Applications of nanomaterials and biological materials in bioenergy (2017) Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17 (12), pp. 8654-8666.
- 2017, Negro, M.J., Manzanares, P., Ruiz, E., Castro, E., Ballesteros, M. The biorefinery concept for the industrial valorization of residues from olive oil industry (2017) Olive Mill Waste: Recent Advances for Sustainable Management, pp. 57-78.
- 2017, Ouazzane, H., Laajine, F., El Yamani, M., El Hilaly, J., Rharrabti, Y., Amarouch, M.-Y., Mazouzi, D.Olive mill solid waste characterization and recycling opportunities: A review(2017) Journal of Materials and Environmental Science, 8 (8), pp. 2632-2650.
- 2017, Jung, C., Schindler, D., Laible, J., Buchholz, A.Introducing a system of wind speed distributions for modeling properties of wind speed regimes around the world(2017) Energy Conversion and Management, 144, pp. 181-192.
- 2017, Dokur, E., Ceyhan, S., Kurban, M. Finsler Geometry for Two-Parameter Weibull Distribution Function (2017) Mathematical Problems in Engineering, 2017, art. no. 9720946.
- 2017, Xiao, L., Qian, F., Shao, W.Multi-step wind speed forecasting based on a hybrid forecasting architecture and an improved bat algorithm (2017) Energy Conversion and Management, 143, pp. 410-430.
- 2017, Li, J., Yu, X.B. LiDAR technology for wind energy potential assessment: Demonstration and validation at a site around Lake Erie (2017) Energy Conversion and Management, 144, pp. 252-261.
- 2017, Martinez-Hernandez, E., Samsatli, S.Biorefineries and the food, energy, water nexus — towards a whole systems approach to design and planning (2017) Current Opinion in Chemical Engineering, 18, pp. 16-22.
- 2017, Proskuryakova, L. Russia’s energy in 2030: future trends and technology priorities (2017) Foresight, 19 (2), pp. 139-151.
- 2017, Kraujalis, P., Kraujalienė, V., Kazernavičiūtė, R., Venskutonis, P.R. Supercritical carbon dioxide and pressurized liquid extraction of valuable ingredients from Viburnum opulus pomace and berries and evaluation of product characteristics(2017) Journal of Supercritical Fluids, 122, pp. 99-108.
- 2017, Lin, S., Chi, W., Hu, J., Pan, Q., Zheng, B., Zeng, S.Sensory and nutritional properties of chinese olive pomace based high fibre biscuit (2017) Emirates Journal of Food and Agriculture, 29 (7), pp. 495-501.
- 2017, Han, J.Process systems engineering studies for catalytic production of bio-based platform molecules from lignocellulosic biomass(2017) Energy Conversion and Management, 138, pp. 511-517.
- 2017, Benmedjahed, M., Maouedj, R., Mouhadjer, S.Wind Potential Assessment of M'sila in Algerian Highlands Regions; Modeling of Wind Turbine Noise (2017) Energy Procedia, 119, pp. 642-649.
- 2017, Song, X., Ye, C.Climate Change Adaptation Pathways for Residential Buildings in Southern China(2017) Energy Procedia, 105, pp. 3062-3067.
- 2017, Mustapha, E., Asma, E., Lahoussine, B., Ahmed, I.Prediction of electrical production from wind energy in the moroccan south(2017) ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 (4), pp. 962-970
- 2017, Lu, H., Lv, C., Zhang, M., Liu, S., Liu, J., Lian, F.Optimization of hydrothermal pretreatment for co-utilization C-5 and C-6 sugars of cassava alcohol residue(2017) Energy Conversion and Management, 132, pp. 251-260.
- 2017, Cooney, C., Byrne, R., Lyons, W., O'Rourke, F.Performance characterisation of a commercial-scale wind turbine operating in an urban environment, using real data(2017) Energy for Sustainable Development, 36, pp. 44-54.
- 2017, Yang, X., Yang, H., Yu, H.Improved method for obtaining characteristic equation of leaky Lamb waves in a multilayered medium containing liquid (2017) Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 11 (1), pp. 1-7.
- 2017, Agboola, O.P.An investigation of desalination research in Saudi universities(2017) Desalination and Water Treatment, 65, pp. 79-88.
- 2017, Han, J.Biorenewable strategy for catalytic ϵ-caprolactam production using cellulose- and hemicellulose-derived γ-valerolactone(2017) ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5 (2), pp. 1892-1898.
- 2017, Trincone, A.Enzymatic processes in marine biotechnology(2017) Marine Drugs, 15 (4), art. no. 93.
- 2017, Yanık, D.K.Alternative to traditional olive pomace oil extraction systems: Microwave-assisted solvent extraction of oil from wet olive pomace (2017) LWT - Food Science and Technology, 77, pp. 45-51
- 2017, Contestabile, P., Di Lauro, E., Galli, P., Corselli, C., Vicinanza, D. OffshoreWind and wave energy assessment around malè and Magoodhoo Island (Maldives)(2017) Sustainability (Switzerland), 9 (4), art. no. 613.
- 2017, Sozer, N., Nordlund, E., Ercili-Cura, D., Poutanen, K.Cereal side-streams as alternative protein sources(2017) Cereal Foods World, 62 (4), pp. 132-137.
- 2017, Elinwa, U.K., Radmehr, M., Ogbeba, J.E. Alternative energy solutions using BIPV in apartment buildings of developing countries: A case study of North Cyprus(2017) Sustainability (Switzerland), 9 (8), art. no. 1414.
- 2017, Han, J.Process design and techno-economic evaluation for catalytic production of cellulosic γ-Valerolactone using lignin derived propyl guaiacol(2017) Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 52, pp. 218-223.
- 2017, Dupoiron, S., Lameloise, M.-L., Pommet, M., Bennaceur, O., Lewandowski, R., Allais, F., Teixeira, A.R.S., Rémond, C., Rakotoarivonina, H. A novel and integrative process: From enzymatic fractionation of wheat bran with a hemicellulasic cocktail to the recovery of ferulic acid by weak anion exchange resin (2017) Industrial Crops and Products, 105, pp. 148-155.
- 2017, Ameer, K., Chun, B.-S., Kwon, J.-H.Optimization of supercritical fluid extraction of steviol glycosides and total phenolic content from Stevia rebaudiana (Bertoni) leaves using response surface methodology and artificial neural network modeling (2017) Industrial Crops and Products, 109, pp. 672-685.
- 2016, Guo, S., Dong, X., Wu, T. & Zhu, C. 2016, "Influence of reaction conditions and feedstock on hydrochar properties", Energy Conversion and Management, vol. 123, pp. 95-103.
- 2016, Karakosta, C., Papapostolou, A., Dede, P., Marinakis, V. & Psarras, J. 2016, "Investigating EU-Turkey renewable cooperation opportunities: a SWOT analysis", International Journal of Energy Sector Management, vol. 10, no. 3, pp. 337-362.
- 2016, Kassem, A., Al-Haddad, K., Komljenovic, D. & Schiffauerova, A. 2016, "A value tree for identification of evaluation criteria for solar thermal power technologies in developing countries", Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 16, pp. 18-32.
- 2016, Keskin Gündoʇdu, T., Deniz, I., Çalişkan, G., Şahin, E.S. & Azbar, N. 2016, "Experimental design methods for bioengineering applications", Critical reviews in biotechnology, vol. 36, no. 2, pp. 368-388.
- 2016, Kilic, F.C. 2016, "Geothermal energy in Turkey", Energy and Environment, vol. 27, no. 3-4, pp. 360-376.
- 2016, Miao, S., Xie, K., Yang, H., Karki, R., Tai, H.-. & Chen, T. 2016, "A mixture kernel density model for wind speed probability distribution estimation", Energy Conversion and Management, vol. 126, pp. 1066-1083.
- 2016, Nunes, M.A., Pimentel, F.B., Costa, A.S.G., Alves, R.C. & Oliveira, M.B.P.P. 2016, "Olive by-products for functional and food applications: Challenging opportunities to face environmental constraints", Innovative Food Science and Emerging Technologies, vol. 35, pp. 139-148.
- 2016, Lubieniechi, S., Smyth, S. Economic and regulatory barriers to biofuel growth in Canada (2016) AgBioForum, 19 (2), pp. 215-226.
- 2016, Kaplan, O., Temiz, M. The analysis of wind speed potential and energy density in Ankara (2016) 2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2016, art. no. 7884469, pp. 919-923.
- 2016, Mosetlhe, T.C., Yusuff, A.A., Hamam, Y., Jimoh, A.A. Estimation of wind speed statistical distribution at vredendal, South Africa (2016) Proceedings of the 5th IASTED International Conference on Power and Energy Systems, AfricaPES 2016, pp. 344-349.
- 2016, Sheikh, N.J., Kocaoglu, D.F., Lutzenhiser, L. Social and political impacts of renewable energy: Literature review (2016) Technological Forecasting and Social Change, 108, pp. 102-110.
- 2016, Sharma, A., Tewari, R., Rana, S.S., Soni, R., Soni, S.K. Cellulases: Classification, Methods of Determination and Industrial Applications (2016) Applied Biochemistry and Biotechnology, 179 (8), pp. 1346-1380.
- 2016, Taherdanak, M., Zilouei, H., Karimi, K. The influence of dilute sulfuric acid pretreatment on biogas production form wheat plant (2016) International Journal of Green Energy, 13 (11), pp. 1129-1134.
- 2016, Lupu, A.G., Dumencu, A., Atanasiu, M.V., Panaite, C.E., Dumitracu, Gh., Popescu, A. SWOT analysis of the renewable energy sources in Romania - Case study: Solar energy (2016) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 147 (1), art. no. 012138
- 2016, Billig, E., Thrän, D. Evaluation of biomethane technologies in Europe – Technical concepts under the scope of a Delphi-Survey embedded in a multi-criteria analysis (2016) Energy, 114, pp. 1176-1186.
- 2016, Obrecht, M., Denac, M. Technology forecast of sustainable energy development prospects (2016) Futures, 84, pp. 12-22.
- 2016, Han, J. A bio-based ‘green’ process for catalytic adipic acid production from lignocellulosic biomass using cellulose and hemicellulose derived γ-valerolactone (2016) Energy Conversion and Management, 129, pp. 75-80.
- 2015, Ribeiro, L.A., da Silva, P.P., Mata, T.M., Martins, A.A., Prospects of using microalgae for biofuels production: Results of a Delphi study (2015) Renewable Energy, 75, pp. 799-804.
- 2015, Bilgen, S., Keleş, S., Sarikaya, I., Kaygusuz, K. A perspective for potential and technology of bioenergy in Turkey: Present case and future view. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, pp. 228-239.
- 2015, Deniz, I., Vardar-Sukan, F., Yüksel, M., Saglam, M., Ballice, L., Yesil-Celiktas, O. Hydrogen production from marine biomass by hydrothermal gasification (2015) Energy Conversion and Management, 96, pp. 124-130.
- 2015, Akay, F., Kazan, A., Celiktas, M.S., Yesil-Celiktas, O. A holistic engineering approach for utilization of olive pomace. Journal of Supercritical Fluids, 99, pp. 1-7.
- 2015, Çelik, H.T., Gürü, M. Extraction of oil and silybin compounds from milk thistle seeds using supercritical carbon dioxide. Journal of Supercritical Fluids, 100, art. no. 3255, pp. 105-109.
- 2015, Welsch, M., Howells, M., Hesamzadeh, M.R., Ó Gallachóir, B., Deane, P., Strachan, N., Bazilian, M., Kammen, D.M., Jones, L., Strbac, G., Rogner, H. Supporting security and adequacy in future energy systems: The need to enhance long-term energy system models to better treat issues related to variability. International Journal of Energy Research, 39 (3), pp. 377-396.
- 2015, Aguedo, M., Ruiz, H.A. & Richel, A. 2015, "Non-alkaline solubilization of arabinoxylans from destarched wheat bran using hydrothermal microwave processing and comparison with the hydrolysis by an endoxylanase", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, vol. 96, pp. 72-82.
- 2015, Celiktas, M.S. 2015, "Sequential techniques for aflatoxin contaminated Ficus carica L. to produce bioethanol", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, vol. 9, no. 4, pp. 410-416.
- 2015, Koubaa, M., Roselló-Soto, E., Šic Žlabur, J., Režek Jambrak, A., Brnčić, M., Grimi, N., Boussetta, N. & Barba, F.J. 2015, "Current and New Insights in the Sustainable and Green Recovery of Nutritionally Valuable Compounds from Stevia rebaudiana Bertoni", Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 63, no. 31, pp. 6835-6846.
- 2015, Medina, E., de Arce, R. & Mahía, R. 2015, "Barriers to the investment in the Concentrated Solar Power sector in Morocco: A foresight approach using the Cross Impact Analysis for a large number of events", Futures, vol. 71, pp. 36-56.
- 2015, Proskuryakova, L. & Filippov, S. 2015, "Energy Technology Foresight 2030 in Russia: An Outlook for Safer and More Efficient Energy Future", Energy Procedia, pp. 2798.
- 2015, Yuksel, I. 2015, "Water management for sustainable and clean energy in Turkey", Energy Reports, vol. 1, pp. 129-133.
- 2014, Rizzi, F., van Eck, N.J., Frey, M., The production of scientific knowledge on renewable energies: Worldwide trends, dynamics and challenges and implications for management (2014) Renewable Energy, 62, pp. 657-671.
- 2014, Veigas, M., Carballo, R., Iglesias, G., Wave and offshore wind energy on an island. Energy for Sustainable Development, 22 (1), pp. 57-65.
- 2014, Radmehr, M., Willis, K., Kenechi, U.E., A framework for evaluating WTP for BIPV in residential housing design in developing countries: A case study of North Cyprus(2014) Energy Policy, 70, pp. 207-216.
- 2014, Jakšić, B., Džodan, J., Tomšić, Ž., Overview of foresight techniques in energy supply(2014) ENERGYCON 2014 - IEEE International Energy Conference, art. no. 6850469, pp. 473-478
- 2014, Jiang, Y.-Y., Bao, H.-J., Zeng, G.-N., Ai, N., Wang, T.-G., Zhang, R.-X., Wu, Y., Optimization of Sargassum horneri pretreatment process using diluted acid for bioethanol(2014) Research of Environmental Sciences, 27 (7), pp. 804-812.
- 2014, Wang, Q., M'Ikiugu, M.M., Kinoshita, I.,A GIS-based approach in support of spatial planning for renewable energy: A case study of Fukushima, Japan (2014) Sustainability (Switzerland), 6 (4), pp. 2087-2117
- 2014, Ncibi, M.C., Hamissa, A.M.B., Gaspard, S., Plantae and marine biomass for biofuels(2014) RSC Green Chemistry, pp. 290-334.
- 2014, Hosseini, S.E., Abdul Wahid, M., The role of renewable and sustainable energy in the energy mix of Malaysia: A review (2014) International Journal of Energy Research, 38 (14), pp. 1769-1792.
- 2014, Prasad, R.D., Bansal, R.C., Raturi, A., Multi-faceted energy planning: A review(2014) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38, pp. 686-699
- 2014, Kose, F., Aksoy, M.H., Ozgoren, M.,An assessment of wind energy potential to meet electricity demand and economic feasibility in Konya, Turkey (2014) International Journal of Green Energy, 11 (6), pp. 559-576
- 2014, Zhao, X.-G., Wan, G.,Current situation and prospect of China's geothermal resources(2014) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 32, pp. 651-661
- 2014, Celiktas, M.S., Kirsch, C., Smirnova, I. Cascade processing of wheat bran through a biorefinery approach. Energy Conversion and Management, 84, pp. 633-639. Cited 1 time.
- 2013, Bas, E., The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: The case of Turkey, (2013) International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 44 (1), pp. 897-907.
- 2013, Manzano-Agugliaro, F., Alcayde, A., Montoya, F.G., Zapata-Sierra, A., Gil, C., Scientific production of renewable energies worldwide: An overview (2013) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 18, pp. 134-143.
- 2013, El Fadel, M., Rachid, G., El-Samra, R., Bou Boutros, G., Hashisho, J., Knowledge management mapping and gap analysis in renewable energy: Towards a sustainable framework in developing countries, (2013) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, pp. 576-584
- 2013, Azadeh, A., Babazadeh, R., Asadzadeh, S.M., Optimum estimation and forecasting of renewable energy consumption by artificial neural networks (2013), Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, pp. 605-612
- 2013, Amer, M., Daim, T. Expert Judgment Quantification (2013) Green Energy and Technology, 60, pp. 31-65.
- 2013, Albalasmeh, A.A., Berhe, A.A., Ghezzehei, T.A. A new method for rapid determination of carbohydrate and total carbon concentrations using UV spectrophotometry(2013) Carbohydrate Polymers, 97 (2), pp. 253-261.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, O., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol (2013) Industrial Crops and Products, 51, pp. 348-354.
- 2013, Fertel, C., Bahn, O., Vaillancourt, K., Waaub, J.-P., Canadian energy and climate policies: A SWOT analysis in search of federal/provincial coherence (2013) Energy Policy, 63, pp. 1139-1150.
- 2013, Fertel, C., Bahn, O., Vaillancourt, K., Waaub, J.-P., Canadian energy and climate policies: A SWOT analysis in search of federal/provincial coherence (2013) Energy Policy, 63, pp. 1139-1150.
- 2013, Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S., Yesil-Celiktas, O., Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol (2013) Industrial Crops and Products, 51, pp. 348-354.
- 2013, Albalasmeh, A.A., Berhe, A.A., Ghezzehei, T.A., A new method for rapid determination of carbohydrate and total carbon concentrations using UV spectrophotometry (2013) Carbohydrate Polymers, 97 (2), pp. 253-261.
- 2012, Trappey, A.J.C., Trappey, C.V., Lin, G.Y.P., Chang, Y.-S., The analysis of renewable energy policies for the Taiwan Penghu island administrative region (2012) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (1), pp. 958-965.
- 2012, Urashima, K., Yokoo, Y., Nagano, H.,S&T policy and foresight investigation - impacts in Japan (2012) Foresight, 14 (1), pp. 15-25.
- 2012, Erratum: Is the use of renewable energy sources an answer to the problems of global warming and pollution? (Critical Reviews in Environmental Science and Technology (2012) 42:2 (99-154))(2012) Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 42 (5), pp. 534-556
- 2012, Konur, O.,The evaluation of the research on the biohydrogen: A scientometric approach (2012) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29 (1), pp. 323-338.
- 2012, Makkonen, M., Pätäri, S., Jantunen, A., Viljainen, S., Competition in the European electricity markets - outcomes of a Delphi study (2012) Energy Policy, 44, pp. 431-440
- 2012, Wang, J., Pan, X., Han, Y., Guo, D., Guo, Q., Li, R., Rosmarinic acid from eelgrass shows nematicidal and antibacterial activities against pine wood nematode and its carrying bacteria (2012) Marine Drugs, 10 (12), pp. 2729-2740
- 2012, Chamorro, A., Miranda, F.J., Rubio, S., Valero, V., Innovations and trends in meat consumption: An application of the Delphi method in Spain (2012) Meat Science, 92 (4), pp. 816-822
- 2012, Romo-Fernández, L.M., Guerrero-Bote, V.P., Moya-Anegón, F., World scientific production on renewable energy, sustainability and the environment(2012) Energy for Sustainable Development, 16 (4), pp. 500-508
- 2012, Kaplan, O., Yavanoglu, U., Issi, F., Country study on renewable energy sources in Turkey (2012) 2012 International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, art. no. 6477369
- 2012, Konur, O., The evaluation of the global energy and fuels research: A scientometric approach (2012) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 30 (1), pp. 613-628.
- 2012, Rusu, I., Cautis, F., Hutanu-Alexoaie, G., Strugaru, M.F., Stan, N., Politics and hydrogen energy (2012) European Journal of Science and Theology, 8 (SUPPL. 1), pp. 211-221.
- 2011, Malik, A.Q., Assessment of the potential of renewables for Brunei Darussalam (2011) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (1), pp. 427-437
- 2011, Minhas, B.S., Energy foresight Pakistan: Lessons from energy expert panel meetings (2011) Journal of Futures Studies, 15 (4), pp. 225-238.
- 2011, Eliiyi, D.T., Caylan, T., Eliiyi, U., Economic and environmental viability analysis for a photovoltaic-powered LED system in tunnel illumination (2011) Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 27 (2), pp. 233-248.
- 2011, Koca, A., Oztop, H.F., Varol, Y., Koca, G.O., Estimation of solar radiation using artificial neural networks with different input parameters for Mediterranean region of Anatolia in Turkey (2011) Expert Systems with Applications, 38 (7), pp. 8756-8762
- 2011, Gao, C., Qi, X., Zhang, Z., Chen, S., Li, B., Huang, W., Fabrication of monodisperse precursor gel microspheres for hollow glass microspheres by combining the sol-microemulsion-gel process with a T-shaped microfluidic device (2011) International Journal of Hydrogen Energy, 36 (16), pp. 9758-9766
- 2011, Romo-Fernández, L.M., López-Pujalte, C., Guerrero Bote, V.P., Moya-Anegón, F., Analysis of Europe's scientific production on renewable energies (2011) Renewable Energy, 36 (9), pp. 2529-2537.
- 2011, Yuksel, I., Kaygusuz, K., Renewable energy sources for clean and sustainable energy policies in Turkey (2011) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (8), pp. 4132-4144.
- 2011, Dursun, O., Türe, T.E., Daim, T.U., Post-evaluation of foresight studies:Turkish case (2011) International Journal of Foresight and Innovation Policy, 7 (4), pp. 311-337.
- 2011, Mateos-Ronco, A., Server Izquierdo, R.J., Drawing up the official adjustment rules for damage assessment in agricultural insurance: Results of a Delphi survey for fruit crops in Spain (2011) Technological Forecasting and Social Change, 78 (9), pp. 1542-1556.
- 2011, Masko, M.L., Eckert, C.M., Caldwell, N.H.M., Clarkson, P.J., Designing for resilience: Using a Delphi study to identify resilience issues for hospital designs in a changing climate (2011) ICED 11 - 18th International Conference on Engineering Design - Impacting Society Through Engineering Design, 5, pp. 60-69.
- 2011, Sakata, I., Sasaki, H., Inoue, T.,Structure of international research collaboration in wind and solar energy (2011) IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, art. no. 6118076, pp. 1053-1057.
- 2010, Kucukali, S., Comments on "A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies" by Melih Soner Celiktas and Gunnur Kocar (2010) Energy Policy, 38 (4), pp. 2063-2064
- 2010, De Leaniz, C.G., Gajardo, G., Consuegra, S., From Best to Pest: Changing perspectives on the impact of exotic salmonids in the southern hemisphere (2010) Systematics and Biodiversity, 8 (4), pp. 447-459.
- 2010, Celiktas, M.S., Kocar, G. Hydrogen is not an utopia for Turkey . International Journal of Hydrogen Energy, 35(1):9-18
- 2009, Choudhury, P., Fallah, M.H., A technology tree based VND model for identifying the top technologies in the US renewable energy industry (2009) IEEM 2009 - IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, art. no. 5373468, pp. 21-25.
- 2009, Erdogdu, E., A snapshot of geothermal energy potential and utilization in Turkey (2009) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (9), pp. 2535-2543.
- 2009, Celiktas, M.S., Kocar, G., A quadratic helix approach to evaluate the Turkish renewable energies, Energy Policy 37 (11), 4959-4965
Books (6 entries)- 2018, Ucar, R.C., Sengul, A., Celiktas, M.S., 2018. Chapter 4, Wheat bran-based biorefinery in Book "Sustainable Recovery and Reutilization of Cereal Processing By-Products". Elsevier, February 2018. Editor: Charis Galanakis.
- 2016, Biyorafineri Sistemlerine Giriş ve Uygulamaları (Endüstriyel Süreç ve Ürünler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 2014, Biyokütle Enerji Teknolojileri, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, 2014 Kış Okulu, İzmir
- 2012, İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, Printer Ofset Matbaacılık, İzmir
- 2011, Kocar, G., Celiktas, M.S. Teknoloji Öngörüsü - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Örnek Uygulamalı, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Yayınları, Yayın No:3.
- 2010, Deployment of Renewable Energy Technologies Advances in Energy Research. Volume 5, pp. 55-86 ,

Finished Research Projects (9 entries)- 2017, 15-GEE-008, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:15-GEE-008,Subkritik koşullarda biyorafineri yaklaşımıyla hidrotermal karbonizasyon
- 2016, 14-GEE-007, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:14-GEE-007, Lignoselülozik Yapıdaki Biyokütleden Kompozit Malzeme Yapımında Kullanılacak Lignin Üretimi.
- 2015, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:13-GEE-007, Biyokütlenin subkritik koşullarda biyorafineri yaklaşımıyla değerlendirilmesi.
- 2014, TÜBİTAK Projesi, No: 113M363, Biyokütle Kaynaklarından Olan Pirinanin Yüksek Basınç Prosesi Ile Değerlendirilerek Katma Değeri Yüksek Biyorafineri Ürünlerinin Üretimi
- 2014, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2014/BİL/034, Biyokütle Kaynaklarından Olan Pirinanin Yüksek Basınç Prosesi Ile Değerlendirilerek Katma Değeri Yüksek Biyorafineri Ürünlerinin Üretimi
- 2012, TÜBİTAK Projesi, No: 110M790, Kirlilik oluşturan atık deniz fanerogamlarının süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve rafinat fazı oluşturan biyokütleden biyoetanol eldesinin araştırılması: Matematiksel modelleme ve optimizasyon
- 2011, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11-EBİLTEM-001 İzmir İçin İnovasyon Politika Önerisi Oluşturulması
- 2011, Araştırma projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:11-EBİLTEM-002 Aflatoksin İçerikli İncirlerin Biyorafineri Yaklaşımı İle Değerlendirilerek Biyoyakıta Dönüştürülmesi
- 2009, Araştırma Projesi, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:07-GEE-001 Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Gelecek Öngörüsü
Granted Scholarships (4 entries)- 2015, Brisk Projesi kapsamında Ziyaretçi Araştırmacı, ENEA, Italya
- 2012, EBİLTEM 07 Bilimsel Eğitime Destek
- 2012, TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TUHH, Hamburg-Almanya
- 2010, TÜBİTAK-2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Patents (1 entries)- TR 2013 00524 B, Lignoselüzoik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem.
Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Mine Yağlıkçı, Model biyokütleden biyorafineri yaklaşımı ile subkritik koşullarda elde edilen ligninin kompozit kanat üretimindeki etkilerinin araştırılması
- Yüksek Lisans, 2017, Burhan Kıraç, SAM (SYSTEM ADVISORY MODEL) Yazılımı ile şebeke bağlantılı bir fotovoltaik tesisin 20 yıllık teknik ve ekonomik analizi
- Yüksek Lisans, 2017, Gultekin, S.Y.,Biyokömürleştirme ve Hidrotermal Karbonizasyon Yöntemleri ile Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması.
- Yüksek Lisans, 2015, Eda Kaya, Biyorafineri Ürünlerinin Ekstrapolasyon Uygulamaları Yardımı ile Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi.