Akademik BilgilerHAKAN TÜRKMEN
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Matemetik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: hakan.turkmen@ege.edu.tr
- E-posta: hakanscied@gmail.com
- Telefon: 0 232 311 41 70
- Web sayfası: http://hakanscied.tripod.com/
Academic Degree Information- Lisans: 9 Eylül Ünv. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Syracuse University, Teaching & Leadership/Science Education, Biology, 2001
- Doktora: University of Oklahoma, Department of ILAC/Science Education, A.B.D., 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Fenbilgisi AD, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Fenbilgisi AD, Türkiye, 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Egitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Blm, Fen Bilgisi Eğitimi AD, Türkiye , 2018

Administrative / Academic Duties (6 entries)- Fen Bilgisi AD. Bşk., 2018-2019
- Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Blm, Bşk. Yrd., 2017-2019
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurul Üyesi, 2016-2019
- İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2014-2016
- Fakülte Kurulu-Doçent Temsilciliği, 2011-2014
- Ortaöğretim Fen & Matematik Alanlar Eğitimi Biyoloji ABD Bşk., 2008-
Other Professional Activities (11 entries)- TÜBİTAK “12.. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Biyoloji Juri Üyesi, 2018
- TÜBİTAK 4005 projesi panelisti, 2018-2019
- TÜBİTAK 4006 projesi İzmir İl Temsilci, 2017-In Progress
- TÜBİTAK “11.. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Biyoloji Juri Üyesi, 2017
- İlköğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımda Fen ve Teknoloji Öğretimi, Hizmetiçi Semineri, KARABAĞLAR/İZMİR , 2009
- Erasmus Teaching Mobility Stuff Program-KATHO University-BELGIUM, 2008
- Proje Festivali. Değerlendirme Jüri Üyesi, Özel Ege Lisesi, İZMİR, 2007-2008
- V.Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri. Fen Bilgisi Öğretimi. EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (EÇEV), 2007
- TÜBİTAK-MEB İşbirligince İlköğretim 6-7-8. 'Bu Benim Eserim' Proje Yarışmasında Fen Bilimlerinde Seçici Kurul Üyesi, 2006-2010
- Ortaöğretim 6-7-8-Fen ve Teknoloji Müfredatı Tanıtım Hizmetiçi Eğitim Semineri, MEB, İZMİR, 2006
- Proje Festivali. Değerlendirme Jüri Üyesi, Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü, İZMİR, 2006-2007
Research Interests- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim Teknolojisi (2221300)
- Biyoloji Eğitimi (2240800)
Indexed Journal Publications (32 entries)- Türkmen, H. (2019).The Impact of Science Fairs on Adults' Scientific Perceptions & Scientific Epistemological Beliefs. Malaysian Online Journal of Educational Sciences (Indexed in ERIC), 7(3), 22-32.
- Türkmen, H. & Kaya, E. (2019).The Influence of Family Behavior on Family-Child Interaction and Children's Science Learning in Informal Learning Environments: An Example of the Sasalı Natural Life Park. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR),03(09),188-195.
- Türkmen, H., Doğru,Ö. & Özen Göktaş, Ş. (2018). İnformal Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretimi: Sasalı Doğal Yaşam Parkı Gezisine Yönelik Ortaokul Öğrencilerin Görüşleri.TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed,10(40),641-650.
- Türkmen,H. (2018). Informal Öğrenme Ortamının Fosiller Konusunun Öğrenilmesine Etkisi: Tabiat Tarihi Müzesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Indexed in ULAKBIM), 20(3), 165-175.
- Türkmen, H., Zengin, M. & Kahraman, Z. (2018). Müze Uzmanlarının Müzelerin Eğitimdeki Rolü Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi (ESTÜDAM Eğitim Dergisi), 3 (2), 30-44.
- Türkmen, H. & Ünver, E. (2018)Comparison of Elementary Students’ Images of Science Teaching for Turkish, Dutch, Scottish, and German Science Classrooms. Universal Journal of Educational Research (Indexed in ERIC),6(11): 2624-2633.
- Türkmen,H. Pekmez, E. Sağlam, M.(2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konular Hakkındaki Düşünceleri.Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 448-475.
- Türkmen, H. & Kaya, E. (2017). Bilimin Doğası Anlayış Farklılıkları: Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Karşılaştırması.TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, 9(36),52-59.
- Türkmen, H., Topkaç, D.D.,& Yamık, G.A. (2016) Informal Öğrenme Ortamlarına Yapılan Gezilerin Canlıları Sınıflandırılması ve Yaşadığımız Çevre konusunun Öğrenilmesine Etkisi Tabiat Tarihi Müzesi ve Botanik Bahçesi Örneği, Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 174-197.(Indexed in ULAKBİM)
- Saglam, M, Türkmen, H. & Pekmez, Ş (2016) Fen Bilimleri Dersi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Kavramı Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması Tarama Araştırması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)10(2), 46-64.(Indexed in ULAKBİM)
- Türkmen, H. (2015) Still persistent global problem of scientists’ image. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 16(1), Article 8. (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H, Setkahya, M. (2015). Creative Thinking Skills Analyzes Of Vocational High School Students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), 5(1) 74-84.(Indexed in EBSCO-SIS)
- Türkmen, H, Setkahya, M. (2015). Understanding The Effects Of The Science Museum Of Physics Subjects Of Vocational High Schools Students. Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), 5(1) 18-26. (Indexed in EBSCO-SIS)
- Türkmen, H. (2015) After Almost Half-Century Landing On The Moon And Still Countering Basic Astronomy Conceptions, European Journal Of Physics Education (Indexed in ERIC), 6(2), 1-17.
- Türkmen, H. & Buyukaltay, D. (2015). Which one is better? Jigsaw II versus Jigsaw IV on the subject of the building blocks of matter and atom. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 1(2), 88-94.
- Türkmen, H., & Yamık, G.A.(2015) Jigsaw-II Tekniğinin Omurgalı Hayvanlar Konusunda Öğrenci Başarısına Etkisi, The Journal Of Academic Social Science Studies (JASS), 36, 33-46.
- Türkmen, H.& Topkaç, D.D.(2015).Effects Of Learning Cycle Model Of Preschool Kids Learning On The Growth Of The Plant. Participatory Educational Research (PER), 2(3), 32-42 (Indexed in EBSCO, ISI)
- Türkmen, H. (2010). İnformal (Sınıf-Dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış Ve Eğitimimize Entegrasyonu, Çukurova Eğitim Fakültesi Derğisi, 3(39) 46-59.(Indexed in TÜBİTAK-SBVT)
- Türkmen, H. (2009). Examining Elementary Sscience Education Teachers Disposition After Reform.Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2) article 13 (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H. (2009). An Effect of Technology Based Inquiry Approach on the Learning of “Earth, Sun, & Moon” Subject. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 10(1), article 5 (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H. (2008). Turkish Primary Students’ Perceptions about Scientist and What Factors Affecting the Image of the Scientists. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education (EJMSTE),4(1), 55-61 (Indexed in ERIC)
- Yilmaz, H., Türkmen, H., & Pedersen, JE. (2008).Evaluating Science Education Reform in Turkey via Fourth-Grade Students' Image of Science Teaching. Science Education International (SEI), 19(1), 27-40 (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H. & Usta, E. (2007). The Role of Learning Cycle Approach Overcoming Misconceptions in Science. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 491-500.(Indexed in TÜBİTAK-SBVT)
- Türkmen, H., Pedersen, J., & McCarty, R. (2007). Exploring Turkish Science Education Pre-Service Teachers’ Understanding of Educational Technology and Use. Research in Comparative & International Education (RCIE). 2(2), 162-171 (Indexed in ERIC)
- Yılmaz,H., Türkmen, H., Pedersen, J.E., & Cavas, P. H. (2007). Evaluation of Science Educational Reform via Pre-Service Teachers’ Images of Science Teaching in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 8(1), Article 2 (Indexed in ERIC)
- Yilmaz, H. & Türkmen, H. (2007). An Accurate Picture of What is Currently Happening in Turkish Science Classrooms. Science Education International (SEI), 18(4), 255-266 (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H. (2006). Exploring Turkish Science Education Faculties’ Understanding of Educational Technology and Use. International Journal of Education and Development Using Information & Communication Technology (IJEDICT), 2(2), 69-81.(Indexed in Australian Government's Department of Education, Science and Training).
- Türkmen, H. (2006). How Should Be Taught Science By Using Learning Cycle Approach In Our Elementary Schools? (Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?).Elementary Education Online (Ilkögretim Online), 5(2), 1-15. .(Indexed in TÜBİTAK-SBVT)
- Türkmen, H. (2006). What Technology Plays Supporting Role in Learning Cycle Approach for Science Education. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 5(2), 71-76 (Indexed in SSCI)
- Pedersen, J., & Türkmen, H. (2005). Pre-service Teachers’ Knowledge and Perceptions of Social Issues. STS Today, 17(2), 2-12.(International Association for Science, Technology and Society)
- Türkmen, H., & Pedersen, J. (2005). Examining The Technological History of Turkey Impacts on Teaching Science. Science Education International (SEI), 17(2), 115-123 (Indexed in ERIC)
- Türkmen, H., & Pedersen, J. (2003). Learning Environments in Our Science Classrooms: The View of International Students. Science Education International (SEI), 14(3), 21-29 (Indexed ERIC)

Publications in Non-Indexed Journals (1 entries)- Türkmen, H. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf-Dışı Ortamlarda Öğretime Bakış Açıları, Ege Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1) 12-26.

International Conference Proceedings (31 entries)- Türkmen, H. & Kombak, E. (2019). The thoughts of university students on social media for educational purposes (Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitim Amaçlı Kullanım Düşünceleri). Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12-14 Nisan, İzmir
- Türkmen, H., Kayhan, L.M., & Kaceroğlu, C. (2019). Informal Learning Environments For Student Interaction: Yeşilova Mound Archeology Area (İnformal Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Etkileşimi: Yeşilova Höyük Çalışma Alanı). Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12-14 Nisan, İzmir
- Türkmen, H. Durak, F. & Karaoğlu, E. (2019) Examination of Autobiographical Memories of Visitors The Case of İzmir Fair Zoo. 1. International Congress on Informal Education (ICIL), 1-3 November, 2019, Kapadokya
- Türkmen, H., Kartın, N. & Yalçın, H. A. (2019) EViews of Museum Educators on Educational Use of Museums: The Case of Universal Children Museum . 1. International Congress on Informal Education (ICIL), 1-3 November, 2019, Kapadokya
- Türkmen, H. & Köseoğlu, P. (2019). Perspectives of Science Teachers about Science Teaching in Informal Setting. 1. International Congress on Informal Education (ICIL), 1-3 November, 2019, Kapadokya
- Türkmen, H. & Köseoğlu, P. (2019). Perspectives Of Academicans About Science Teaching In Informal Setting. 1. International Congress on Informal Education (ICIL), 1-3 November, 2019, Kapadokya
- Türkmen, H. & Akbulut, O. (2019) The Effect of Informal Learning Environment on Students’ Achievement on “Domestic Wastes and Recycling: Case of The Recycling Facility. 1. International Congress on Informal Education (ICIL), 1-3 November, 2019, Kapadokya
- Türkmen, H. (2018). Sorgulamaya Dayalı Biyoloji Laboratuvar Deneylerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisi. International Congress on Science and Education (UBEK-ICSE 2018), 23-25 March 2018, Afyonkarahisar/Turkey
- Türkmen, H. & Erem, E. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisini Kabul Düzeylerindeki Değişim. International Congress on Science and Education (UBEK-ICSE 2018), 23-25 March 2018, Afyonkarahisar/Turkey
- Türkmen, H. & Daşdemir, İ. (2018).Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması. 8th International Congress of Research in Education (ULEAD), 9-10 May 2018, Manisa/Turkey
- Türkmen, H. & Köseoğlu P. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Fen Bilimleri Dersi. 8th International Congress of Research in Education (ULEAD), 9-10 May, 2018, Manisa/Turkey.
- Türkmen, H., Kaya, E. (2017) Bilimin Doğası Anlayış Farklılıkları: Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Karşılaştırması. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-20-23 Nisan 2017), Antalya
- Türkmen, H., Başkurt, E. (2017).Bilim Şenliğinin Yetişkinlerin Bilimsel Epistemolojik İnançlarına Olan Etkisi. IV. International Eurasian Journal of Educational Research Congress (EJER congress 11 - 14 Mayıs 2017),Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Türkmen, H. & Bilir, T. (2017) Alışveriş Merkezlerindeki Bilimsel Nitelikteki Etkinliklerin Çocukların Etkileşimlerine ve Öğrenmelerine Etkisi: Kelebeğin Oluşumu ve Gökkuşağı Oluşumu Örnekleri. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017),on 19-21 October 2017, Izmir, Turkey,.
- Türkmen, H. & Kaya, E. (2017) Aile Davranışlarının İnformal Öğrenme Ortamlarında Aile- Çocuk Etkileşimine ve Çocukların Fen Öğrenimine Etkisi: Sasalı Doğal Yaşam Parkı Örneği. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017), on 19-21 October 2017, Izmir, Turkey.
- Türkmen, H. & Solak, M. (2017). İnformal Öğrenme Ortamlarına Eğlenme Amaçlı Yapılan Gezilerin İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenmesine ve Kalıcılığına Etkisi: İzmir Doğal Yaşam Parkı Örneği. I. International Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress. 14-16 September 2017, Uşak University 1 Eylül Campus.
- Türkmen, H. & Günay, B. (2017). Çocukların Duygu Durumlarının Ziyaret Süresine Etkisi: Doğal Yaşam Parkı Örneği. I. International Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress. 14-16 September 2017, Uşak University 1 Eylül Campus.
- Türkmen, H. & Ünver, E. (2016).Sınıf-Dışı Öğrenme Ortamında Fen Öğrenimi: Uzay Kampı-Türkiye Gezisi.15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 11-14 Mayıs 2016). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mugla.
- Türkmen, H. & Büyükaltay, D. (2016). The Impact On Informal Learning Environment About 5th Grade Students Academic Achievement Of Learning Fossils. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST May, 19-22, 2016), Bodrum, Turkey
- Türkmen, H. & Ünver, E. (2015). Compare Of Elementary Students’ Images Of Science Teaching For Turkısh, Scottish, Dutch, German Science Classrooms, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 23-26 april 2015) Antalya
- Türkmen, H. & Büyükaltay, D. (2015). Which One Is Better; Jigsaw II Versus Jigsaw IV On The Subject Of The Building Blocks Of Matter And Atom, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 23-26 april 2015) Antalya
- Türkmen, H. & Sertkahya, M. (2014). Bilim Müzesinin Meslek Lisesi Öğrencilerinin Fizik Konularını Anlamalarına Olan Etkisi, The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2014, Antalya
- Türkmen, H. & Sertkahya, M. (2014). Meslek Liselilerde Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Analizi, The 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2014, Antalya
- Türkmen, H. & Atasayar Yamık, G (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Jigsaw-II Tekniği Hakkındaki Görüşleri & Akademik Başarılarına Etkisi, Uygulamalı Eğitim Kongresi(UEK),13-15 Eylül 2012, ODTÜ,Ankara, Türkiye
- Türkmen, H. & Topkaç, D.D. (2012). Okul Öncesi Öğrencilerinin Öğrenmelerine Öğrenme Döngüsü Yaklaşımının Etkisi, (Poster) Uygulamalı Eğitim Kongresi(UEK),13-15 Eylül 2012 ODTÜ,Ankara, Türkiye
- Güler, S., Türkmen, H. & Mutluer, M (2012). Yükseköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilinci Düzeylerinin Orta Öğretim Ders Programları Açısından Değerlendirilmesi (Poster),Uygulamalı Eğitim Kongresi (UEK),13-15 Eylül 2012, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
- Turkmen, H.(2009). Images of Scientists: A comperative study of European and Turkish Pre-service Teachers.ETEN Conference, April 23rd – 26th April 2009, Turkey
- Turkmen, H., Engin, G. (2009). Turkish elementary teacher candidates' perception of inquiry and Teaching skills. ETEN Conference, April 23rd – 26th April 2009, Turkey
- Sahin-Pekmez, E., Roberts, R., Gott, R., Yilmaz, H., & Turkmen, H. (2009). A comparison of English and Turkish Student Teachers' Understanding and Application of Ideas about Evidence. ESERA 2009 Conference, 31 August-4 September 2009, Istanbul, Turkey
- Yilmaz, H., Turkmen, H., & Pedersen, JE. (2008). Evaluating Science Education Reform In Turkey: 4th Grade Students Image Of Science Teaching. ETEN Conference at Liverpool Hope University, April 23rd – 27th April 2008, England
- Turkmen, H.(2008). The Effect Of Gender On Turkish Primary Students' Learning Strategies Pereferences. ETEN Conference at Liverpool Hope University, April 23rd – 27th April 2008, England

National Conference Proceedings (9 entries)- Çiçek, D.D., Türkmen, H. & Daşdemir, İ. (2019). Orta Düzeyde Zihinsel Yetersiz Bireyin Sözcük Yöntemi İle Okuma-Yazma Öğrenmesi Ve Bunun Etkileri: Durum Çalışması (Case Study, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Kuşadası
- Ünver, E., Türkmen, H. & Daşdemir, İ. (2019). Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşleri, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019, Kuşadası
- Türkmen, H, Atasayar Yamık, G,& Topkaç, D.D. (2012) İnformal Ortamlarda İlköğretim Öğrencilerinin Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesini Öğrenmesi Üzerine Bir Bakış. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012 Nigde.
- Türkmen, H. & Kandemir, E.M. (2011). Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenme Alanı Algıları Üzerine Bir Durum Çalışması I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu, 9-10 Eylül EGIBOS 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
- Türkmen, H. & Ünver, E. (2011). Fen Eğitiminde Hikâyelendirme Tekniğinin Etkisi. I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu, 9-10 Eylül EGIBOS 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
- Turkmen, H. (2010). Öğretmenlerin İnformal (Sınıf-Dışı) Ortamlarda Fen Öğrenimine Bakış Açıları. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir
- Akar, Ö., Saglam, M., Türkmen, H. (2010). Fen-Teknoloji Bağlantısı ve Dersinin Amacı Hakkındaki İlköğretim II. Kademe Öğrenci Görüşlerinin Çözümlen, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir
- Yılmaz,H., Türkmen, H., & Cavas, P. H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fenbilgisi Öğretmeni İmajları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 07-09 Eylül 2006, Gazi Universitesi, Ankara
- Türkmen, H. (2006). Öğrencilerimizin Fen Bilgisi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Gerekliliğine Bakışları. (Poster). VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 07-09 Eylül 2006, Gazi Universitesi, Ankara

Books (3 entries)- 2019, Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Hayvanat Bahçeleri, Pegem Akademi, pp.136-158, 2019
- 2017, Model Science Teacher Preparation Programs: An International Comparison of What Works. Edited by: Jon Pedersen, Tetsuo Isozaki, Toshihde Hirano. Hakan Türkmen;chp.6. Science Teacher Preperation in Turkey, p.129-150. Information Age Publishing,
- 2016, Turkmen H., Sağlam, M. & Pekmez, E. (Ed) İlköğretimde Eğlendiren ve Anlamayı Geliştiren Fen Öğretimi (Teaching Primary Science; Promoting Enjoyment Developing Understanding,Bölüm 8 Sınıf Dışında Öğrenme (95-107), Bölüm 12 Karşılıklı Bağımlılık (181-201), Bölüm 13 Biyoçeşitlilik (202-221), Nobel Yayınevi.

Finished Research Projects (1 entries)- 2018, Tübitak projesi,4004-118B561, Bilimleri Birleştir Doğayı Güzelleştir, Balıkesir Universitesi,
Memberships of Professional Associations (2 entries)- International Journal of Learning Sciences in Education, Editör
- Journal of Educational Technology & Society, Executive Peer-Reviewer
Granted Scholarships (1 entries)- 1999, Accomplished Scholar Award, Turkish Ministry of Education
Granted Prizes (1 entries)- 2004, IAC Scholarship for Internatİonal Students at University of Oklahoma
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 2019, Elif Kaya, İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMININ ORTAOKUL (5., 6.,7. VE 8. SINIF) ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN CANLILAR DÜNYASI, İNSAN VE ÇEVRE, CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÜNİTELERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ VE Ö...
- Yüksek Lisans, 2019, Burcu Günay, İNFORMAL ÖĞRENME ORTAMINDA FEN BİLİMLERİ DERSİNİN CANLILAR VE HAYAT ÜNİTESİNDE KULLANILAN SORGULAMA YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ORTAMI HAKKINDAKİ D...
- Yüksek Lisans, 2019, Damla Dilara Çiçek, ÖĞRENME DÖNGÜSÜ YAKLAŞIMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
- Yüksek Lisans, 2019, Pelin Köseoğlu, İNFORMAL ORTAMLARDA FEN ETKİNLİKLERİ TASARIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
- Yüksek Lisans, 2015, Elif Ünver, 5.Sınıf Öğrencilerinin Sindirim Sistemindeki Kavramlari Öğrenmede Hikayelendirme Tekniğinin Etkisi
- Yüksek Lisans, 2009, Gizem Engin Özen, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Yaklaşımını Algılama ve Öğretim Becerilerinin Araştırılması: Türkiye-Hollanda Karşılaştırma Çalışması