Akademik BilgilerFATMA ORGUN
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: fatmaorgun@gmail.com
- E-posta: fatma.orgun@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3115500-5519, EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Academic Degree Information- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, Türkiye, 1994
- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, Türkiye , 1994
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye , 2008

Administrative / Academic Duties (23 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2013-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2012-2013
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, 2010-2011
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2011
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı, 2009-2011
- Hemşirelikte Öğretim ABD Başkanlığı, 2000-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Bologna Eşgüdüm Komisyonu”,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Hemşirelik ve Sağlık I” Dersi "Bilgiye Ulaşma ve Kullanma Modülü" Modül Koordinatörü,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Araştırma Stratejisi Planlama Çalışma Grubu”,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi “Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I” Dersi "Yaşam Boyu Öğrenme Modülü" Modül Koordinatörü,
- Yükseköğretim Hemşirelik Komisyonu alt grubu olan HUÇEP Çalışma Grubu 2012-……, Ankara,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Bilimsel Etik Kurulu”,
- Ege Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (2012-..),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı”,
- Bologna Süreci, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Program Sorumlusu (2013-),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Temel Hemşirelik Becerilerini Oluşturma ve Değerlendirme Komisyonu,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Birim Koordinatörü (2010-..),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Öğrenci Yardım Komisyonu",
- Ege Üniversitesi Pedagojik Formasyon Çalışma Grubu (2010-..),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Tarih ve Dökümantasyon Komisyonu”,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi “Eğitim Komisyonu” üyesi ve sekreteri (2000-..),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi "I. Sınıf Ders Yürütme Kurulu" üyesi,
Other Professional Activities (52 entries)- YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, 15 Nisan 2013,
- YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, 20 Aralık 2013,
-  Gazi Üniversitesi 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ‘Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Kursu’ Antalya, 19-22 Kasım 2014,
- “Hasta Eğitimi ve Sunum Teknikleri” İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Programı, 28 Şubat 2014, İzmir,
- 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-27 Ekim 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Muğla, (Bilimsel Kurul Üyesi),
- KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı”, Trabzon, 15-17 Mayıs 2012,
- KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, “Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu”, Trabzon, 18 Mayıs 2012,
- “YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara,7 Mayıs 2013,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Hemşirelik Eğitimi Entegrasyon Çalıştayı”, İzmir, 13-14 Şubat 2014,
- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ‘Eğitim Felsefesi’ Seminer Katılım Belgesi, 27 Kasım 2014,
- “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı–I”in Sonuç Raporuna İlişkin Fakülte Görüşlerinin Paylaşılması” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Örneği, Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-II “Değişim ve Güç Birliği”, Ege Üniversites,
- Eğitime Genel Bakış", "Yetişkin Eğitimi", "Eğitimde Program geliştirme" ve "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" İzmir İli Güney Bölgesi K.H.B. Genel Sekreterliği Tıbbi hizmetler Başkanlığı E. H. K., Eğitici Eğitimi 26-28 Mart 2014,
- 13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, (Bilimsel Kurul Üyesi),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı- II”, İzmir, 18 Haziran 2012,
- “YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, 27-28 Haziran 2013,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Günü”, İzmir, 19 Şubat 2014,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Soru Hazırlama Teknikleri” konulu konferans, E. Ü. Hemşirelik Fakültesi, İzmir, 16 Ocak 2015,
- "Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı–I”in Sonuç Raporuna İlişkin Fakülte Görüşlerinin Paylaşılması” E.Ü.Hemşirelik Fak.Örneği, Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-II “Değişim ve Güç Birliği”, E. Ü. Hemşirelik F,18 Haziran 2012,
- Hemşirelikte Değişim ‘Değişimde Hemşirenin Yeri’ 14 Mayıs 2014, İzmir,
- (Uluslararası katılımlı) I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi - İzmir, (Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul Üyesi),
- Hemşirelik Eğitimi Toplantısı”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, 3 Eylül 2012,
- “Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi” Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 23 Ağustos 2013,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “l. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi”, İzmir, 18-21 Haziran 2014,
- Erciyes Üniversitesi ‘İnsan Bakım Bilimi Ve Postmodern Hemşirelik Kursu’ Kayseri, 9-11 Şubat 2015,
- "Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme" E. Ü.Hemşirelik Fakültesi Örneği, Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Çalıştayı” Koç Üni. HYO, 20-21 Aralık 2012, İstanbul,
- "A History Of Nursing Education In Turkey” Erasmus programı öğretim elemanı ders verme hareketliliği, 22-27 Eylül 2014, Bulgaristan (Prof. Dr. Assen Zlatarov University of Burgas). ,
- Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-1, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 19 Nisan 2012, İzmir, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreter),
- HEAK Komisyon Toplantısı”, İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, 6-7 Aralık 2012,
- Hemşirelik Eğitimi Toplantısı”, Bayındır Hastanesi, Ankara, 5 Eylül 2013,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, l. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi’nde gerçekleştirilen “Sağlık/Hemşirelik Tarihi Araştırmaları Kursu”, İzmir, 18 Haziran 2014,
- Gülhane Askeri Tip Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu ‘Hemşirelik Eğitimi Çaliştayi-2015’ Ankara, 12-13 Şubat 2015,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Eğitim Öğretim Programı (Sınav Talimatnamesi Hak. Bilgilendirme)” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi “Araştırma Görevlisi Uyum Programı”, 12-15 Şubat 2013, 24 Haziran 2014, 12-13 Ocak 2015, İzmir,
- Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), “Bilimsel Danışma Kurulu”,
- Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-II “Değişim ve Güç Birliği”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 18 Haziran 2012, İzmir, (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreter),
- “2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi” (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 27-29 Eylül 2012,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Scientific English For Research”, İzmir, 07 Ekim 2013 ,
- YÖK Hemşirelik Komisyonu Eğitim Grubu Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Çalışma Grubu Toplantısı”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, 03 Kasım 2014,
- “Hasta Eğitimi”. İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Programı, 23 Mayıs 2013, İzmir,
- Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, “Hakem Kurulu Üyesi”,
- Hemşirelik Eğitimi Entegrasyon Çalıştayı”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “13-14.02.2014, İzmir, (Düzenleme Kurulu Üyesi),
- Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, “Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Çalıştayı”, İstanbul, 20-21 Aralık 2012,
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, “14. Ulusal Hemşirelik Kongresi”, Muğla, 25-27 Ekim 2013,
- Gazi Üniversitesi ‘3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ Antalya, 19-22 Kasım 2014,
- "Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Entegrasyon Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Hemşirelik Eğitiminde Entegrasyon Çalıştayı. 13-14 Şubat 2014, İzmir.,
- Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, “Hakem Kurulu Üyesi”,
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Soru Hazırlama Teknikleri” konulu konferans, 16 Ocak 2015, E. Ü. Hemşirelik Fakültesi, İzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi),
- “Hemşirelik Eğitimi Yöneticileri Toplantısı”, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, 22 Şubat 2013,
- “Hemşirelik Eğitimi Yöneticileri Toplantısı”, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, 18 Aralık 2013,
- Gazi Üniversitesi 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ‘Hemşirelikte Yenilikçi Bir Öğretim Stratejisi: Senaryo Temelli Simülasyon Kursu’, Antalya, 19-22 Kasım 2014,
- "Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Hakkında Bilgilendirme " ve "İntörn Hemşirelerin Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi" İntörn Öğrencilerin Klinik/Alan Uygulamalarında Rehber Hemşire Eğitimi Kursu, EÜ.Hemşirelik F.21 Şubat 2014,
- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa, (Bilimsel Kurul Üyesi),
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Hemşirelik Fakülteleri Eğitim Programı Çalıştayı-1”, İzmir, 19 Nisan 2012,
Indexed Journal Publications (16 entries)- Orgun F, Karaöz B (2014). "Epistemological Beliefs and the Self-Efficacy Scale in Nursing Students", Nurse Education Today, 34 (6): e37-e40, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.11.007 (SCI-Expanded)
- Yucel S C, Orgun F, Tokem Y, Avdal E U, Demir M (2014). "Determining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academia", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 15 (3):1275-1280, DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.3.1275 (SCI-Expanded)
- Günay İsmailoğlu E, Orgun F (2014). "Aday Hemşirelerin Atanıp Atanmamaya Yönelik Kaygı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi", Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 12(4):92-103
- Batı A H, Mandıracıoğlu A, Orgun F, Govsa F (2013). "Why do Students Miss Lectures? A Study of Lecture Attendance Amongst Students of Health Science", Nurse Education Today, 33(6):596-601, DOI:10.1016/j.nedt.2012.07.010 (SCI-Expanded)
- Keskin G, Gümüş A B, Orgun F (2013). "Quality of Life, Depression, and Anxiety Among Hepatitis B Patients", Gastroenterology Nursing, 36 (5): 346-356 DOI: 10.1097/SGA.0b013e3182a788cc (SCI-Expanded)
- Vatan F, Dursun M, Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). "Patient Satisfaction for Nursing Care in a University Hospital in Turkey", HealthMED Journal, 7 (6): 1931-1937
- Orgun F, Khorshid L ve Eşer İ (2013). İki Farklı Eğitim Sisteminde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerin Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 29 (1):16-29.
- Ozsaker M, Ozkutuk N, Orgun F (2012). "A Study of the Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Communications of Teachers: Case Study of Aydin Province", African Journal of Business Management, 6(29): 8659-8666, DOI: 10.5897/AJBM12.048
- Özkütük N, Orgun F, Sezer H, Güneysu Çakan A (2012). "Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi", Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (3): 1-12
- Orgun F ve Şen G (2012). Bir Devlet Hastanesi Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Saptanması, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(4): 52-63,
- Orgun F ve Sezer H (2012). Öğrenci Hemşirelerin Düşünme Stilllerinin Akademik Başarıya Etkisinin Belirlenmesi, Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 2(5): 26-41
- Babacan Gümüş A, Keskin G, Orgun F (2012). "Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı ve Yaşam Aktiviteleri: Depresyon, Anksiyete ve Somatizasyon Yönünden Bir İnceleme", Turkish Journal of Geriatrics, 15(3): 299-305 (E-21)
- Ozsaker M, Ozkutuk N, Orgun F (2012). "A Study of the Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Communications of Teachers: Case Study of Aydin Province", African Journal of Business Management, 6(29): 8659-8666, DOI: 10.5897/AJBM12.048
- Orgun F ve Khorshid L (2009). “Byrd’ın Hemşireler İçin Etik Duyarlılık Testi”nin Geçerlik Ve Güvenirliği”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25 (2), 25-42.
- Kaymakçı S, Yavuz M, Orgun F (2007). "Surgical Patient Education: Turkish Nursing Students Experiences", Nurse Education Today, 27(1): 19-25, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2006.02.005
- Orgun F (2003). “Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yöntemlerinin Etkililiğinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19 (1-3), 63-77

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Orgun F (2003). “Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yöntemlerinin Etkililiğinin İncelenmesi”. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı. İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık.
- Orgun, F (2001). “Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yöntemlerinin Etkililiğinin İncelenmesi”. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya (Poster Bildiri).

International Conference Proceedings (39 entries)- Sezer H, Orgun F (2014). “The Investigation Of The Effect Of Sımulation In Nursing Education”, 3rd Simulation In Medical Education Conference, 13-15 Kasım 2014, Ankara, Türkiye
- Orgun F, Sezer H (2014). “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve Önemi”. I. Ulusal (Uluslararası Kalımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014, İzmir.
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H, Engin D M (2014). “Hasta Eğitimi Becerisi Kazandırmada Simülasyon Yönteminin Kullanımı”. 3. Temel Hemşirelik Bakimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Antalya
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2014). “Hemşirelik Eğitiminin Temel Taşı Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Tarihsel Gelişimi Ve Önemi”, I. Ulusal (Uluslararası Kalımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014, İzmir.
- Orgun F, Özkütük N, Kahya,Ö. (2014). “Hastalar nasıl Daha iyi öğrenir?”, 3. Temel Hemşirelik Bakimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Antalya.
- Orgun F, Özkütük N, Kahya, Ö. (2014). “Öğrenme Ekosistemi”, 3. Temel Hemşirelik Bakimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Antalya
- Sever N, Durak G, Orgun F, Özkütük N, Akçay Didişen N (2013). "Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algılarının ve Öz Etkililik-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi". 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,60, 19-21 Nisan, 2013, Konya.
- Durak G, Sever N, Orgun F, Akçay Didişen N, Özkütük N (2013). "Hemşirelikte Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansıması". 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 60, 19-21 Nisan, 2013, Konya
- Akdağ T, Kaplan A, Yasak K, Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). "Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Sürecinde Yaşadıkları İletişim Güçlüklerinin İncelenmesi", 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,1, 19-21 Nisan, 2013, Konya.
- Orgun F, Kalen Z (2013). "İntörn Hemşirelerin Hemşirelik Etik İlkelerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 269, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Çalmaz N, Orgun F (2013). "Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hizmet içi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 144, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). "Öğrenci Hemşireler Tarafından Yapılan Eğitimlerin Değerlendirilmesi". 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 259, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Orgun F, Özkütük N, Vatan F (2013). "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi." 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 260, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Orgun F, Sezer H (2013). "Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon.", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 268, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Sezer H, Orgun F (2012). "Investigating The Effect Of Method Of Simulation in Nursing Education", 2nd Simulation in Medical Education Conference, 16 - 18 November , 2012, Ankara - Turkey, (Poster Bildiri).
- Uysal A ve Orgun F (2007). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Hemşirelik ve Sağlık Uygulaması I” Dersinin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Sözel Bildiri).
- Khorshid L, Eşer İ, Orgun F ve Özkütük N (2007). Hemşire Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bilgi Kültürü Algılarının İncelenmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Sözel Bildiri). (D-16).
- Eşer İ, Khorshid L, Özkütük N ve Orgun F (2007). Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Sözel Bildiri). (D-15).
- Bilgin M ve Orgun F (2007). Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Görüşleri. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Poster Bildiri).
- Zilci D İ ve Orgun F (2007). Entegre Sistem Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Poster Bildiri).
- Bal S ve Orgun F (2007). Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara, (Poster Bildiri).
- Keskin G ve Orgun F (2005). Öğrencilerin Öz Etkililik – Yeterlilik Düzeyleri İle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, (Poster Bildiri). (D-11).
- Yılmaz E ve Orgun F (2005). Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Başarı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, (Sözel Bildiri). (D-10).
- Yücel A, Yılmaz E ve Orgun F (2005). Hemşirelerin Sağlığa Verdikleri Önem ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, (Poster Bildiri).
- Yarali Mete E ve Orgun F (2005). Öğrenci Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, (Poster Bildiri). (D-8).
- Babadağ K ve Orgun F (2005). Hemşirelerin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnançları ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, (Poster Bildiri). (D-9).
- Orgun F, Özkütük N ve Yalçınkaya M (2004). Öğretmen Adaylarının Zeka Alanlarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri ile İlişkisi. 2nd International Balkan Education Congress, 8-9-10 Ekim 2004, Edirne, (Sözel Bildiri).
- Orgun F ve Özkütük N (2004). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya, (Sözel Bildiri).
- Özkütük N ve Orgun F (2004). Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanma Düzeyleri ve Bilgisayara Yönelik Düşünceleri. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya, (Sözel Bildiri).
- Orgun F, Özkütük N ve Ünal G (2003). Kanserden Korunmaya İlişkin Eğitim Programının Uygulanması ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization For Cancer Prevention (APOCP), 14-16- Eylül 2003, İzmir, (Poster Bildiri).
- Orgun F, Özkütük N ve Ünal G (2003). Kanserden Korunmaya İlişkin Eğitim Programının Uygulanması ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization For Cancer Prevention (APOCP), 14-16- Eylül 2003, İzmir, (Poster Bildiri).
- Orgun F ve Özkütük N (2003). Hemşirelikte Öğretim Stajında Öğrenci Hemşirelerin Kendilerini ve Akranlarını Değerlendirmeleri. II. Uluslararası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003, Antalya, (Poster Bildiri).
- Orgun F, Özkütük N ve Bayık A (2003). Öğrencilerin Öğretim Sistemine İlişkin Görüş ve Önerileri. II. Uluslararası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003, Antalya, (Poster Bildiri). (D-12).
- Orgun F, Özkütük N (2002). Sağlık Eğitimi Materyal Geliştirme. II Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 16-18 Ekim 2002, Sakarya, (Sözel Bildiri). (D-6)
- Orgun F (2001). “Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yöntemlerinin Etkililiğinin İncelenmesi”. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, Nevşehir, (Poster Bildiri). (D-4)
- Orgun F, Yalçınkaya M, Özkütük N (2001). "Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin İncelenmesi". I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, Nevşehir, (Poster Bildiri). (D-5)
- Özkütük N ve Orgun F (2001). Eğitim Teknolojisini Doğru Kullanabiliyor Muyuz?. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri, (Sözel Bildiri). (D-3)
- Yalçınkaya M, Orgun F ve Sezgin B (2001). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sağlığa Verdikleri Önem ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11-12 Ekim 2001, İzmir, (Sözel Bildiri). (D-1)
- Orgun F ve Özkütük N (2001). Programlı Öğretim Yöntemi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri, (Sözel Bildiri). (D-2)

Referrer Publications (27 entries)- 2014, Ching-Feng Huang , Li-Yu Yang , Li-Min Wu, Yi Liu , Hsing-Mei Chen (2014) Determinants of daytime sleepiness in first-year nursing students: A questionnaire survey; Nurse Education Today 34 1048–1053
- 2014, Ulus B, Irban A, Bakirci N, Yilmaz E, Uslu Y, Yücel N, Eti Aslan F (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Özellikleri, Ağrı inançları Ve Depresyon Risklerin Belirlenmesi, Turkish Journal of Geriatrics; 17 (2) 180-187
- 2014, Desalegn A.A, Berhan A, Berhan Y(2014), Absenteeism among medical and health science undergraduate students at Hawassa University Ethiopia, BMC Medical Education , 14:81
- 2014, Ertuğ N, Aktaş D, Faydali S, Yalçin O (2014) Ethıcal Sensıtıvıty And Related Factors Of Nurses Workıng In The Hospıtal Settıngs Acta Bioethica; 20 (2): 265-270
- 2014, Yılmaz Sahin S, Iyıgun E, Acıkel C (2014) Validity And Reliability Of A Turkish Version Of The Modified Moral Sensitivity Questionnaire For Student Nurses, Ethics & Behavior http://Www.Tandfonline.Com/Doi/Pdf/10.1080/10508422.2014.948955
- 2014, Celik S, Tasdemir N, Sancak H, Demirel M, Akman O, Kara M (2014) Breast Cancer Awareness among Turkish Nursing Students, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,15, 8941-8946
- 2014, Ma F, Li J, Liang H, Bai Y and Song J (2014). Baccalaureate nursing Students’ perspectives on learning about caring in China: a qualitative descriptive study. BMC Medical Education, 14:42.
- 2014, Woods J L, Pasold T L, A. Boateng B, Hense D J (2014). Medical student self-efficacy, knowledge and communication in adolescent medicine, International Journal of Medical Education. 2014;5:165-172
- 2014, Hafeez K, Khan MLZ, Jawaid M, Haroon S. (2014) Low attendance in lectures at medical colleges of Karachi – A cross sectional survey. J Postgrad Med Inst; 28(2):161-4.
- 2014, Akgun Kostak M, Unsar S, Kurt S, Demir M (2014). Assessment of self-efficacy levels of health school students, HealthMED , 8-3,405-412
- 2014, Koehler J. H, (2014). Overwhelmed and Under Pressure: The Influence of Extracurricular Over-Involvement on Academic Success and Student-Faculty Relationships , A dissertation submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Auburn, Alabama
- 2014, Adam M, Kirwin J. L, Canio J, Marasco Jr, D. Byron M, Monica L, Skomo BS, Kathleen B, Kennedy (2014). Classroom attendanceFactors and perceptions of students and faculty in US schools of pharmacy, Currents in Pharmacy Teaching and Learning 6 1–9
- 2014, Özen G, Özen Ş, Tıryakı Sönmez G (2014). Kamp Yaşantısı Ve Engel Aktivitelerin Katılımcıların Öz-Etkililik Algılarına Etkisi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5-2, 5-12
- 2014, Özdemir A, Akansel N, Çitak Tunc G, Aydin N, Erdem S (2014). Determination of Breast Self-Examination Knowledge and Breast Self-Examination Practices among Women and Effects of Education on their Knowledge, International Journal of Caring Sciences 7, 3 792
- 2014, Nazik E, Arslan S (2014). Hemşirelik Mesleğinin Geleceği:Öğrencilerin Beklentileri. Bozok Tıp Dergisi, 4 (1): 33-40
- 2013, Karabacak Ü, Serbest S Kan Öntürk Z, Eti Aslan F Olgun N (2013) Relationship between student nurses’ self-efficacy and psychomotor skills competence, International Journal of Nursing Practice; 19: 124–130
- 2013, Dineva S, Nedeva V (2013). How Technology Influence Student Attendance and Success. University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, The 8th International Conference on Virtual Learning ICVL 2013, 123-127
- 2013, Wierlemann A, Bau J, Germer C (2013). Die chirurgische Frontalvorlesung Heute noch von Bedeutung für die studentische Lehre? Der Chirurg, 84:835–840
- 2013, Yenilmez K, Korkmaz D (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Öz-Yeterlikleri İle Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki ilişki, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7:2, 268-283
- 2013, Albayrak Okçin F , Gerçeklioğlu G (2013). Öğrencilerin Öz-Etkililik-Yeterlilik Algıları Ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 2(1) 40
- 2013, Kürtüncü M, Ergöl Ş, Demirbağ B C (2013). Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması, TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(5)
- 2013, Kürtüncü M, Ergöl Ş, Demirbağ B C (2013). Problem Çözme Envanterinin 10-14 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanması, TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(5)
- 2013, Gökalp S, Aydın T (2013). Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Analizi.BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013
- 2013, Koç M, T. Çolak S, Düşünceli B (2013). Anksiyete, duygu durum ve psikotik belirtilerin lisans eğitimi sürecindeki gidişi. Anatolian Journal of Psychiatry 2013; 14:260-6
- 2012, Kılınç NÖ, Tezel A (2012). Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumlarına Göre Öz-Etkililik Düzeylerinin Değerlendirilmesi - TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012 TAF Prev Med Bull. 11(3): 255-264
- 2012, Beyazsaçlı M, Bulut Serin N (2012), Genç Yetişkin Erkeklerin Kendilik Algılarına İlişkin Görüşleri, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling, 1:1
- 2012, Kulakçı H, Kuzlu Ayyıldız T, Emiroğlu O N, Köroğlu E (2012). Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Öz Yeterlilik Algılarının ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. DEUHYO ED 2012, 5 (2), 53-64
Books (3 entries)- Orgun F, Bilişsel Süreçler. (Ed) Uysal N, Çakırcalı E, Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Bakımı. Yedinci Baskıdan Çeviri, Ankara, Palme Yayıncılık, 2015, ISBN: 978-1-4511-7205-8, ss: 1203-1236
- Orgun F, Benlik Kavramı. (Ed) Uysal N, Çakırcalı E, Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Bakımı. Yedinci Baskıdan Çeviri, Ankara, Palme Yayıncılık, 2015, ISBN: 978-1-4511-7205-8, ss:1237-1258
- Orgun F, Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi. (Ed) Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı. Adana, Akademisyen Tıp Kitapevi, 2014, ISBN: 978-605-464-950-1, ss: 47-57

Finished Research Projects (5 entries)- 2014, Ege BAP, 14-HYO-001, Orgun F, Vatan F, Özkütük N, Sezer H, Engin D M, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme Laboratuarı Alt Yapı Çalışması, Proje No: 14-HYO-001 (Proje Yöneticisi)- Devam ediyor
- 2013, Ege BAP, 13-HYO-006 , Zaybak A, Orgun F, Özkütük N, İsmailoğlu G E, Sezer H, Hemşirelik Mesleksel Beceri Laboratuvarının Altyapı Ve Olanaklarının Öğrenci Ve Eğiticiler Gözünden Değerlendirilmesi, Proje No: 13-HYO-006 (Proje Araştırmacısı)- Devam ediyor
- Ege BAP, 12-HYO-006, Orgun F, Sezer H (2012). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:12-HYO-006 (Proje Yöneticisi)
- 2012, Ege BAP, 12-HYO-002 , Orgun F, Özkütük N, Sezer H, Türkiyede’ki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi, Proje No: 12-HYO-002 (Proje Yöneticisi)- Devam ediyor
- Ege BAP, 2011/Tıp036, Batı A H, Mandıracıoğlu A, Orgun F ve Gövsa F (2011). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Kuramsal Derslere Katılımını Etkileyen Faktörler. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/Tıp036 (Projede Araştırmacı)
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 2014, Sezer H (2014). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Hemşirelikte Öğretim” Yüksek Lisans Programı