Akademik BilgilerGÜLCAN DEMİROĞLU TOPÇU
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: gulcan.demiroglu.topcu@ege.edu.tr
- Telefon: İş:+90 232 3112295
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniv.Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri ABD Çayır-Mer'a Yemb, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye , 2015

Administrative / Academic Duties (11 entries)- E. Ü Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ambar-Sera-Deneme ve Üretim Tarlaları Komisyonu, 2017-2018
- E. Ü Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Akademik Faliyetler İzleme Komisyonu , 2016-
- E.Ü Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eğitim-Öğretim Komisyonu, 2016-
- Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-2017
- Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-
- Öğretim üyesi, 2015-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diploma Tez Komisyonu, 2007-2014
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Staj Sorumlusu, 2002-2003
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi, 2001-2018
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Eğitim Komisyonu (Lisansüstü) Üyesi, 2001-
- Öğretim Elemanı, 1997-2015
Other Professional Activities (5 entries)- Medicinal and Aromatic Plants, 6-9 June, organizasyon kom. üyesi, Bornova-İzmir, 2006
- Enerji bitkileri ve yeşil yakıtlar sempozyumu, 14-15 Aralık 2006, Düzenleme Kurulu Üyesi, Bornova-İzmir, 2006
- Ulusal III.Patates Kongresi Düzenleme Komisyonu Üyesi 23-27 Eylül 2002 Bornova-İzmir, 2002-In Progress
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bilimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi(Genel Sekreter), 2002-In Progress
- Düzenleme Kurulu Üyesi, Uluslararası Katılımlı 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2-4 Ekim 2018, Çeşme/İzmir, 2018,
Research Interests- Tarla Bitkileri (5011200)
- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
Indexed Journal Publications (13 entries)- Yazgi,A., Aykas, E.,Dumanoglu, Z. Demiroglu Topcu,G., 2017.Seed Mixture Flowing characteristics of a Seed Drill for Mixed Seeding, Applied Engineering in Agriculture. 33(1): 63-71. (doi: 10.13031/aea.11606)
- Kavut, Y.T., Avcioglu,R., Demiroglu, G., Geren, H., and Kır, B., Adaptability of newly improved Creeping Bentgrass (Agrostis stolonifera L.) genotypes in a Mediterranean Environment, Turkish Journal of Field Crops, 19(1):19-24 ISSN: 1301-1111 (2014).
- Demiroglu, G., R. Avcioglu, B. Kır, A. Salman, Investigations on texture weed invasion and density features of some cool season turf grass cultivars in Mediterranean Environment, International Journal Of Agriculture&Biology, 13 (4): 461-468 ISSN Online:1814-9596 (2011).
- Salman, A., R. Avcıoğlu, M.Yılmaz, G. Demiroğlu, Performances of newly introduced Festuca arundinacea Schreb. cultivars versus Lolium perenne L. in a Mediterranean environment, Turkish Journal of Field Crops, 16(2): 215-219 ISSN: 1301-1111 (2011).
- Demiroglu, G., B. Kir, R. Avcioglu, H.Geren,An investigation on the yield and quality performances of some rotation pasture mixtures under different harvest treatments, African Journal of Biotechnology, 9(46):7877-7884 ISSN: 1684-5315 (2010).
- Demiroğlu, G., H. Geren, B. Kır, R. Avcıoğlu, Performances of some cool season turfgrass cultivars in Mediterranean environment:II. Festuca arundinaceae Schreb., Festuca ovina L., Festuca rubra spp. rubra L., Festuca rubra spp. trichophylla Gaud and Festuca rubra spp. commutata Gaud., Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 180-187 ISSN: 1301-1111 (2010).
- Kır, B., R. Avcıoğlu, G. Demiroğlu, A. Simic, Performances of some cool season turfgrass species in Mediterranean Environment: I. Lolium perenne L., Festuca arundinaceae Schreb, Poa pratensis L. and Agrostis tenuis Sibth, Turkish Journal of Field Crops, 15(2):174-179 ISSN: 1301-1111 (2010).
- Kir, B., G. Demiroğlu, R. Avcioğlu, H. Geren, Effect of sowing techniques and harvesting treatments on the performances of some rotation pasture mixtures, African Journal of Biotechnology, 9(40): 6666-6669 ISSN: 1684-5315 (2010).
- Kır, B., G. Demiroğlu, R. Avcıoğlu, H. Soya, Effects of grazing on some yield and quality traits of a rotation pasture mixture under Mediterranean enviromental conditions, Turkish Journal of Field Crops, 15(2):133-136 ISSN: 1301-1111 (2010).
- Geren, H., B. Kir, G. Demiroglu, Y.T. Kavut, Effects of different soil textures on the yield and chemical composition of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under Mediterranean climate conditions, Asian Journal of Chemistry, 21(7): 5517-5522 ISSN: 0970-7077 (2009).
- Khalvati, M.A., Avcıoğlu, R. and Demiroğlu, G., 2001, Effect of different salt concentrations on the resistance of maize cultivars, (1) Morphological and yield characteristics in early growth, Turkish J.of Field Crops, Vol:6 N:2 ISSN 131-111 p:49-54, İzmr
- Demiroğlu, G., Khalvati, M.A. and Avcıoğlu, R., 2001, Effect of different salt concentrations on the resistance of maize cultivars, (2) Some physiological characteristics and ion acumulation in early growth, Turkish J.of Field Crops,6/2 p:55-60, İzmir
- 2001, Tan, E., Avcıoğlu, R., Munzur, M. and Demiroğlu, G., 2002, Grassland and forage crop cultivation in Turkish Agriculture,ANADOLU J of Aegean Agric. Research Ins, 12/2, p:100-109, İzmir

Publications in Non-Indexed Journals (19 entries)- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş.S., 2017, Türkiye ve Ege Bölgesi Çayır-Mera Alanları ile Yem Bitkileri Tarımına Genel Bir Bakış, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1), Sayfa:21-28.
-  Demiroğlu Topçu, Gülcan, Şükrü Sezgi Özkan, 2017, Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Çimlenme Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (Basımda)
- Budak, B., Özkan, Ş.S., Kır, B., Salman, A., Demiroğlu Topçu, G., Yılmaz, M.,2017.Akdeniz İklim Koşullarında Farklı İtalyan Çimi Çeşitlerinin Kuru Ot Verimive Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Academiz Journal of Engineering and Applied Science, ICAE,IWCB,Special Issue, p:394-401
- Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Kuru, E., Özkan, Ş. S., 2016, Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) ve Mavi Ayrık (Agropyron intermedium) Bitkilerinin Çimlenme ve Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri Üzerine Araştırma, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel Sayı-2), Sayfa:219-224.
- Kir, B., Demiroglu Topcu, G., Budak, B., Salman, A., Yilmaz, M., Ozkan, S. S., 2016, A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.), Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol. LXI, No. 66/1, Pp:296-299, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
- Kavut, Y. T., Çelen A. E., Demiroglu Topçu, G., Kır, B., (2014). Bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin farklı lokasyonlardaki verim ve verim özellikleri üzerinde bir arastırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(1), 23-29. (Kontrol No: 1141494)
- Demiroglu, G., Salman, A., (2011). Yesil alanlar ve bunların Akdeniz iklim kosulları açısından önemi. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 26(308), 96-98. (Kontrol No: 1141409)
- Demiroglu, G., Avcıoglu, R., (2010). Bazı yeni baklagil yembitkileri çesitlerinin Akdeniz iklim kosullarındaki performansları üzerinde bir arastırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2), 151-159. (Kontrol No: 1141280)
- Demiroglu, G., Soya, H., Avcıoglu, R., Geren, H., (2010). Ege Bölgesi sahil kusagı kosullarında bazı yeni Ingiliz Çimi (Lolium perenne L.) çesitlerinin yesil alanlara uygunlukları üzerinde bir arastırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(1), 71-78. (Kontrol No: 1141356)
- Demiroglu, G., Okkaoglu, H., (2009). Sulak alanların alternatif bitkisi Yem Kanyası. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, 24(286), 88-90. (Kontrol No: 1141129)
- Demiroglu, G., Geren, H., Avcıoglu, R., (2008). Farklı Yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin Ege Bölgesi kosullarına adaptasyonu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 45 (1), 1-10. (Kontrol No: 1140892)
- Demiroglu, G., Okkaoglu, H., Avcıoglu, R., (2008). Domuz Ayrıgı (Dactylis glomerata L.)’nda verim ve bazı verim komponentleri arasındaki iliskilerin korelasyon ve Path Analizi. Tarım Bilimleri Arastırma Dergisi, 1(2), 49-53. (Kontrol No: 1141070)
- Kır, B., Demiroglu, G., Soya, H., (2007). Yem Salgamı (Brassica rapa L.) çesitlerinde verim özellikleri üzerinde bir arastırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44 (1), 87-97. (Kontrol No: 1140764)
- Okkaoglu, H., Demiroglu, G., Avcıoglu, R., (2007). Kılçıksız brom (Bromus inermis L.)'da kuru ot verimi ile bazı verim komponentleri arasındaki iliskilerin Korelasyon ve Path Analizi. Anadolu Ege Tarımsal Arastırma Enstitüsü Dergisi, 17(1), 8-15. (Kontrol No: 1140848)
- Avcıoğlu, R:, Khalvati, M.A., Demiroğlu, G., ve Geren,H., 2003:Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri, 1. Çimlenme ve Büyüme Özellikleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:40, No:2, s:1-8, Bornova,İzmir
- Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Khalvati, M.A., ve Geren, H., 2003: Ozmotik Basıncın Bazı Kültür Bitkilerinin Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri, II. Prolin, klorof,il Birikimi ve Zar Dayanıklılığı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:40, No:2 s:9-16
- Geren, H., Avcıoğlu, R:, Kır, B., Demiroğlu, G., Yılmaz, M., ve Cevheri, A.C.,2003:İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:40, No:3,s:57-64, Bornova-İzmir.
- 2002, Geren H. Demiroğlu, G., ve Avcıoğlu, R., Bazı Yem Şalgamı Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniv. Zir. Fak Dergisi, 39(1): s: 47-53 ISSN 1018-8851, Bornova İzmir
- Tan, E., Avcıoglu, R., Munzur, M., Demiroglu, G., (2002). Grassland and forage crop cultivation in Turkish Agriculture. Anadolu Ege Tarımsal Arastırma Enstitüsü Dergisi, 12(2), 100-109. (Kontrol No: 1140016)

Publications in Other Journals and Medias (5 entries)- Geren, H., Demiroglu, G., (2009). Yapay Mera Kurma Teknigi. Ege Tarım Dergisi, 3(7), 20-22., (Kontrol No: 1154734)
- 2002, Demiroğlu, G., ve Avcıoğlu, R., Çim Alan Yapımında Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Ege Üniv. Tarımsal Uygulama ve Arş Merkezi, Çiftçi Broşürü, Bornova,İzmir
- Demiroğlu, G., 1997, Mer’:alarda Otlatma Sistemleri,Tarım İl Müdürlüğü/İzmir. Hizmet İçi Eğitim Semineri, 26-30/05/1997, İzmir, s: 35-44.
- Demiroğlu, G., ve Soya, H., 2000, Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İklim Kuşağındaki Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bornova- İzmir, s:82
- Demiroğlu, G., ve Avcıoğlu, R., 2006: Bazı Yeni Çokyıllık Baklagil ve Buğdaygil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar, E.Ü Fen Bilimleri Ens Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 10.02.2006 Bornova-İzmir, sayfa:270

International Conference Proceedings (27 entries)- Behçet Kır, Ertuğrul Balekoğlu, Bülent Budak, Gülcan Demiroğlu Topçu, Ali Salman, Şükrü Sezgi Özkan, 2018, A New Approach (Subsurface-Drip) to Irrigating Turf Areas. International Symposium Ecology 2018, 19-23 June 2018, Kastamonu/Turkey. (Oral Presentation)
- Ahmet Esen Celen, Gulcan Demiroglu Topcu, Adem Gokcol, Sukru Sezgi Ozkan, 2017, Researches on Germination Performance Enhancing Treatments of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) Seeds, 8th International Agriculture Symposium, 5-8 October 2017, Book of Abstracts, Pp:199, Jahorina/Bosnia and Herzegovina. (Poster Presentation)
- Çelen, A. E., Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2017, Some Dangerous and Poisonous Plants in Pastures Grazed by Livestock in Turkey, The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Abstract Book, Pp:213, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Özkan, Ş. S., 2017, Some Edible Wild Plants in the Pastures of Turkey, The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Abstract Book, Pp:214, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2017, Annual Bluegrass (Poa annua L.) Biology and Control Methods in Turf Areas, The International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Abstract Book, Pp:215, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., Özçelik, A. E., Acaroğlu, M., 2017, Investigation of Agronomic Techniques of Sunn Hemp (Crotalaria juncea L.) as an Alternative Forage and Energy Crop in Turkey, 1st International Conference on Energy and Thermal Engineering, 25-28 April 2017, Proceedings Book, Pp:333, Istanbul/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Kır, B., Özkan, Ş. S., 2017, The Importance of Forage Crops in Crop Rotation and Green Manure Applications, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Abstract Proceeding Book, Pp:216, Cappadocia/Nevsehir/Turkey. (Oral Presentation)
- Celen, A. E., Demiroglu Topcu, G., Gokcol, A., Ozkan, S. S., 2017, Researches on Germination Performance Enhancing Treatments of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.) Seeds, 8th International Agriculture Symposium, 5-8 October 2017, Jahorina/Bosnia and Herzegovina. (Poster Presentation) (Accepted)
- Hakan Geren, Gülcan Demiroğlu Topçu, Yaşar Tuncer Kavut, Şükrü Sezgi Özkan, 2017, Grain Yield and Some Yield Components of Sweet Sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as Affected by Plant Densities under Mediterranean Climatic Conditions, 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27-29 September 2017, Book of Abstracts, Pp:97, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. (Oral Presentation)
- Budak, B., Özkan, Ş.S., Demiroğlu Topçu, G., Kır, B., Salman, A., 2017, An Investigation on Some Silage Quality Characteristics of Some Hybrid Sorghum x Sudangrass (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) Cultivars. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, 4-8 October 2017, Skopje/Macedonia. (Oral Presentation) (Accepted)
- Gülcan Demiroğlu Topçu, Abdullah Engin Özçelik, Şükrü Sezgi Özkan, 2017, The Impact of Agriculture on Energy Plants in Biofuel Production Technologies, 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November 2017, Abstract Book-2, Pp:93-94, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Abdullah Engin Özçelik, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, 2017, The Place and Priority of Biofuel Potential in Turkey Oil Seed Production, 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November 2017, Abstract Book-2, Pp:102-103, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Bülent Budak, Şükrü Sezgi Özkan, Behçet Kır, Ali Salman, Gülcan Demiroğlu Topçu, Mustafa Yılmaz, 2017, Investigations on the Hay Yield and Some Morphological Characteristics of Different Annual Ryegrass (Lolium italicum) Cultivars under Mediterranean Conditions, 3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, 16-18 November 2017, Abstract Book-2, Pp:134, Antalya/Turkey. (Oral Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, Turf Ecology, International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16-19 May 2016, The Abstract Book, Pp:63, Kars/Turkey. (Oral Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, Effects of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.), 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26-28 September 2016, Book of Abstracts, Pp:73, Bursa/Turkey. (Oral Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, Turf Management in Shaded Areas, 1st International Academic Research Congress, 3-5 November 2016, Full Text Book, Pp:3414-3418, Antalya/Turkey. (Oral Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, A Turfgrass Alternative that May Be The Solution for Salinity “Paspalum vaginatum Swartz”, 1st International Academic Research Congress, 3-5 November 2016, Full Text Book, Pp:3419-3423, Antalya/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, Bees and Their Role in Pasture, 5th International Mugla Beekeeping&Pine Honey Congress, 1-5 November 2016, Abstract Book, PP-134, Pp:575, Mugla/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, The Place and Importance of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) in Apiculture, 5th International Mugla Beekeeping&Pine Honey Congress, 1-5 November 2016, Abstract Book, PP-135, Pp:577, Mugla/Turkey. (Poster Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., 2016,Pasture Management and Ecology.International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16-19 May 2016, The Abstract Book, Pp:71, Kars/Turkey. (Oral Presentation)
- Demiroğlu Topçu, G., Khalvati, M. A. 2016. Restoring Overgrazed and Semi-Dry Grassland in Southern Turkey With Forage Crops,Symposium on Euroasian Biodiversity, Abstract Book,pp:196,SEAB 2016. 23-27 May 2016 Antalya-TURKEY (Oral Presenatation)
- Kir, B., Demiroglu Topcu, G., Budak, B., Salman, A., Yilmaz, M., Ozkan, S. S., 2015, A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.), 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27-30 September 2015, Book of Abstracts, Pp:135, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. (Poster Presentation)
- Geren, H., Avcıoglu, R., Soya H., Kır, B., Demiroglu Topçu, G., Kavut, Y. T., (2013). Performances of seeded type Bermudagrass (Cynodon dactlyon) turf cultivars under Meditererranean conditions of Bornova. 24 th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 336-339. (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1149292)
- Avcıoglu, R., Demiroglu, G., Kır, B., Yılmaz, M., Simic, A., (2011). Grazing land potential and handycaps and overcoming procedures in Turkey; Last decade practices and experiences of range act 4342. 22nd International Scientefic-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 190-193. (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1149212)
- Avcıoglu, R., Demiroglu, G., Kır, B., Yılmaz, M., Simic, A., (2011). Grazing land potential and handycaps and overcoming procedures in Turkey; Last decade practices and experiences of range act 4342. 22nd International Scientefic-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 190-193. (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1149212)
- Avcıoglu, R., Geren, H., Demiroglu, G., Kır, B., Soya, H., (2007). Structural change of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Izmir, Turkey. European Grassland Federation,Ghent-Belgium, 36 (Özet bildiri) (Kontrol No: 1149161)
- Avcıoğlu, R., Geren, H., ve Demiroğlu, G., 2004:Second Crops Alternatives for Winter Period in Wheat-Cotton and Cotton-Cotton Cropping Pattern in Mediterranean Ecologies, Cahiers OPTIONS Mediterraneans, Rangeland and Pasture Rehabilitation in Mediterranean Areas, Vol:62, Zaragoza, p:181-184

National Conference Proceedings (31 entries)- Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2016, Yeşil (Çim) Alanlarda Biçim Desenleri, 3. Ulusal Tarım Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Özet Kitabı, Sayfa:83, Bolu. (Poster Bildiri)
- Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Özkan, Ş. S., 2016, İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkileri, 3. Ulusal Tarım Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Özet Kitabı, Sayfa:29, Bolu. (Sunulu Bildiri)
- Geren,H., Y.T.Kavut ve G.Demiroğlu Topçu, 2016, Bornova ekolojik koşullarında yetiştirilen farklı dallı darı (Panicum virgatum L.) genotiplerinin biyokütle verimi ve bazı tarımsal özellikleri üzerine bir ön araştırma, 2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun, s:285-292.
- Budak, B., Soya, H., Özkan, Ş. S., Kır, B., Demiroğlu Topçu, G., Salman, A., Yılmaz, M., 2015, Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Poster Bildirileri, Cilt:II, Sayfa:268-270, Çanakkale. (Poster Bildiri)
- Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A. E., Kuru, E., Özkan, Ş. S., 2015, Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) ve Mavi Ayrık (Agropyron intermedium) Bitkilerinin Çimlenme ve Erken Gelişme Dönemindeki Etkileri Üzerine Araştırma, Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Bildiri Özetleri, Sayfa:276, Çanakkale. (Sunulu Bildiri)
- Kır, B., Avcıoğlu, R., Soya, H., Demiroğlu Topçu, G., Özkan, Ş. S., 2013, İntrodüksiyonu Yapılan Bazı Yeni Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festulolium, Agrostis stolonifera ve Trifolium pratense Çeşitlerinin Akdeniz Ekolojisine Adaptasyonları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Cilt:III, Sayfa:370-375, Konya. (Poster Bildiri)
- Demiroglu Topçu, G., Çelen, A. E., Akdogan, A., (2013). Farklı Ekim Sekillerinin Adi Fig (Vicia sativa L.) + Arpa (Hordeum vulgare L.) Karısımının Verim ve Diger Özelliklerine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 535-538., (Kontrol No: 1148779)
- Çelen, A. E., Demiroglu Topçu, G., Fıçıcı, G. S., (2013). Adi Fig (Vicia sativa L.)+Arpa (Hordeum vulgare L.) Karısımında Uygun Karısım Oranının Saptanması Üzerine Bir Arastırma. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 539-542., (Kontrol No: 1148815)
- Kavut, Y. T., Avcıoglu, R., Geren, H., Demiroglu Topçu, G., (2013). Yeni Islah Edilmis Bazı Stolonlu Tavusotu (Agrostis stolonifera) Genotiplerinin Bazı Çim Özellikleri Üzerinde Arastırmalar. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 324-329., (Kontrol No: 1148847)
- Geren, H., Avcıoglu, R., Soya, H., Kır, B., Demiroglu, G., Kavut, Y. T., (2011). Ikinci Ürün Olarak Yetistirilen Yem Karpuzu (Citrillus lanatus (Thunb.) Matsum. &Nakai var. citroides (Balley)Mansf.)'nun Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Bir Ön Arastırma. Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi, 2, 157-161., (Kontrol No: 1142752)
- Okkaoglu, H., Avcıoglu, R., Geren, H., Demiroglu, G., (2011). Bazı Bugdaygil Yembitkilerinin Tohum Verimi ve Verime Iliskin Karakterleri Üzerinde Arastırmalar. Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi, 2, 247-255., (Kontrol No: 1142785)
- Kavut, Y. T., Soya, H., Kır, B., Demiroglu, G., (2011). Farklı Sıra Arası Mesafelerinin Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çesitlerinde Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi. Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi, 2, 377-381., (Kontrol No: 1148680)
- Kavut, Y. T., Soya, H., Kır, B., Demiroglu, G., (2011). Ege Bölgesi Kosullarında Kimi Sorgum x Sudanotu Melezi Çesitlerinde Silaj Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Arastırma. Türkiye 9. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 1690-1695., (Kontrol No: 1148706)
- Kavut, Y. T., Soya, H., Kır, B., Demiroglu, G., (2011). Ege Bölgesi Kosullarında Kimi Sorgum x Sudanotu Melezi Çesitlerinde Silaj Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Arastırma. Türkiye 9. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 1690-1695., (Kontrol No: 1148706)
- Yılmaz, M., Demiroglu, G., Salman, A., Avcıoglu, R., (2011). Farklı Dozlarda Gübre Uygulanan Bir Yesil Alanın Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Türkiye Tarla Bitkileri Kongres, 3, 1696-1701., (Kontrol No: 1148741)
- Yılmaz, M., Demiroglu, G., Salman, A., Avcıoglu, R., (2011). Farklı Dozlarda Gübre Uygulanan Bir Yesil Alanın Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Türkiye Tarla Bitkileri Kongres, 3, 1696-1701., (Kontrol No: 1148741)
- Kır, B., Soya, H., Demiroglu, G., Kavut, Y. T., (2009). Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çesitlerinde Tohum Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Arastırma. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 656-660., (Kontrol No: 1142727)
- Demiroglu, G., Avcıoglu, R., Kır, B., Geren, H., Budak, B., Kavut, Y. T., (2007). Bazı Bugdaygil Yem Bitkileri Çesitlerinin Akdeniz Iklim Kosullarındaki Performansları Üzerinde Bir Arastırma. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 203-206., (Kontrol No: 1142683)
- Kır, B., Soya, H., Demiroglu, G., Geren, H., Kavut, Y. T., Budak, B., (2007). Kimi Mera Tipi Yonca Çesitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Arastırma. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 173-176., (Kontrol No: 1142703)
- Geren, H., ve Demiroğlu, G., Mer'alarda Otlatma Sistemleri, TAYEK Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu 2005 yılı hayvancılık grubu bilgi alışveriş toplantısı bildirileri, TC Tarım ve Köyişleri B akanlığı, ETAE Müd Yay N:118, 26-28 Nisan, s:63-76Menemen, İzmir
- 2005, Soya, H., Ulusoy, Ö., Kır, B., ve Demiroğlu, G.,Sorgum Sudanotu Melezinde Değişik Azotlu Gübreler ve Veriliş Zamanlarının Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi, Türkiye 6.Tarla Bitkileri Kongresi, AkdenizÜniv.Zir. Fak. 5-9 Eylül, s:907-912, Antalya
- 2005, Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T: Türkiye'de Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım, s: 242-247, Adana
- 2005, Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T: Türkiye'de Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, Adana
- Geren, H., Avcıoğlu, R:, Kır, B., ve Demiroğlu, G., 2003:İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Etkisi,II. Silaj Özellikleri, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 23-27 Ekim 2003 Diyarbakır, s:74-78
- Khalvati, M.A., Avcıoğlu, R:, Demiroğlu, G., ve Geren, H., 2003:Tuzluluğun Mısırın Erken Gelişme Döneminde Membran Dayanıklılığı ve İyon Birikimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma:Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 23-27 Ekim 2003, Diyarbakır, s:3-7
- Avcıoğlu, R., Geren, H., Demiroğlu, G., ve Cevheri, A.Cenap: 2002Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Laboratuvar Standartları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 1. Tohumluk Kongresi,11-13 Eylül 2002, s:221-226, İzmir
- Demiroğlu, G., ve Soya, H., 2001, Bazı Serin İklim Buğdaygillerinin Akdeniz İklim Kuşağındaki Yeşil Alan Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21.09.2001, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ (Basımd
- Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Demiroğlu, G., 2001, Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Hasıl Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Araştırmalar, GAP II. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, s:857-864.
- Avcıoğlu, R., Soya, H. Geren, H., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 1999, Hasat Dönemlerinin Bazı Değerli Yembitkilerinin Verimine ve Yem Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18.11.1999, Cilt:III, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana, s:29-34.
- Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G. ve Salman, A., 1999, GAP Bölgesinde Yeşil Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, GAP I. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 26-28.05.1999, Şanlıurfa, s:659-666.
- Avcıoğlu, R., Salman, A., Demiroğlu, G. ve Erekul, O., 1998, Ege Bölgesinde Yeşil Alanlara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 2.Cilt, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 7-11.09.1998, Aydın, s:265-271.

Referrer Publications (1 entries)- 2004, Effects of row distances and cutting dates on herb yield and some morphological characters of Persian clover (Trifolium resupinatum L.)
Finished Research Projects (13 entries)- 2016-ÖMYO-003, 2016, Ege Üniv. B.A.P. No: 2016-ÖMYO-003, Bülent Budak, Ali Salman, Behçet Kır, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, Akdeniz İklimi Sahil Kuşağı'nda Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)'da Farklı Tohumluk Miktarı ile Sıra Arası Mesafelerinin Bazı Verim ve Silaj Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. (Araştırmacı) "Devam ediyor"
- 2016-ZRF-063, 2016, Ege Üniv. B.A.P. No: 2016-ZRF-063, Behçet Kır, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır-Soya Karışımında Farklı Ekim Uygulamalarının Bazı Verim ve Silaj Özellikleri Üzerine Etkileri. (Araştırmacı) "Devam ediyor"
- 2016-ZRF-037, 2016, Ege Üniv. B.A.P. No: 2016-ZRF-037, Ahmet Esen Çelen, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, Farklı Hasat Zamanlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. (Araştırmacı) "Devam ediyor"
- 2015-ÖMYO-002, 2015, Ege Üniv. B.A.P. No: 2015-ÖMYO-002, Bülent Budak, Ali Salman, Behçet Kır, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, Özgün Işık, İtalyan Çimi'nin (Lolium italicum) Farklı Baklagiller ve Karışım Oranlarında Bazı Silaj Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. (Araştırmacı) "Devam ediyor"
- 2015-ÖMYO-001, 2015, Ege Üniv. B.A.P. No: 2015-ÖMYO-001, Bülent Budak, Ali Salman, Behçet Kır, Gülcan Demiroğlu Topçu, Şükrü Sezgi Özkan, Mustafa Yılmaz, Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Lolium italicum Çeşitlerinin Yeşil Ot Verimi ve Silaj Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, 39s. (Araştırmacı)
- 2015-ZRF-053, 2015, Ege Üniv. B.A.P. No: 2015-ZRF-053, Gülcan Demiroğlu Topçu, Behçet Kır, Şükrü Sezgi Özkan, Bülent Budak, Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) ile Bazı Farklı Tahıl Karışımlarının Silaj ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırma. (Yürütücü) "Devam ediyor"
- 2007, Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Soya, H:, Geren, H.,Erekul, O: Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T: Akdeniz Ekolojisine uygun Bazı Yapay Mer'a karışımlarının Otlatma koşullarındaki Performansları, Ege Üniv. Bilimsel Projeler, 2003-ZRF-044 nolu proje Bornova
- Araştırma Projesi, Demiroğlu, G., Geren, H., Kır,B.,Soya,H.,Avcıoğlu,R.,Mera Islahına Uygun Bazı Buğdaygillerin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar: Ege Üniv BAP 2007-ZRF-013 Nolu proje (Devam ediyor)
- 2007, Araştırma Projesi, Avcıoğlu,R., Soya, H:, Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G., Tarla Bitkileri Bölümü Silaj Analiz Laboratuvarı ve Silaj Hasat Alt Yapısını Geliştirme Projesi, Ege Üniv. Bil Projeler 2005-ZRF-042 nolu proje (Devam ediyor) Bornova-İzmir
- Araştırma Projesi, Soya, H., Demiroğlu, G., Avcıoğlu, R., ve Geren, H., Bazı Yeni İngiliz Çimi Çeşitlerinin Ege Bölgesi Yeşil Alan (Çim)Uygunluğu Üzerinde Araştırmalar, E.Ü Bil. Projeer 2005-ZRF-029 nolu proje /(Devam ediyor) Bornova,İzmir
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G. ve Geren, H.,2004: Bazı Yeni Yembitkisi Cins Tür ve Çeşitlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Verim ve Yem Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Tübitak TOGTAG-2847 nolu Proje.
- Araştırma Projesi, Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Kır, B., Demiroğlu, G., ve Salman, A., 2001:Ege Bölgesinde Kullanılan Yembitkisi ve Çim Tohumlarının Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı 1998-ZRF-054/1 nolu proje
- Araştırma Projesi, Çelen, A. E., Demiroğlu, G., ve Kır, B., 2001: Anadolu Üçgülü (Trifolium resupinatum L.)'nda Farklı Sıra Arası Mesafesi ve Tohumluk Miktarının Tohum Verimi ve Verim Karakterlerine Etkisi, Ege Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı 1999-ZRF-043 nolu proje
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Ege Üniversitesi Mezunları Derneği
- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
- Ziraat Mühendisleri Odası
Granted Scholarships (1 entries)- , ERASMUS + Personel Ders Verme Hareketliliği 2016 Czech University of Life Sciences Prague