Akademik BilgilerHARUN KESENKAŞ
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: harun.kesenkas@ege.edu.tr
- E-posta: kesenkas@gmail.com
- Telefon: 0 232 311 16 39
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye , 2011

Other Professional Activities (12 entries)- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2015-In Progress
- Merkez Laboratuarı (AGROLAB) Komisyonu Üyeliği, 2013-2015
- Bologna Bölüm Temsilcileri Komisyonu Üyeliği, 2013-2015
- Sosyal Fon Yürütme Kurulu Üyeliği, 2013-2016
- Spor Etkinlikleri Çalışma Grubu Başkanı, 2012-2017
- Üretim ve Pazarlama Komisyonu Üyeliği, 2012-2016
- Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üye Temsilciliği, 2011-2014
- EÜ Socrates-Erasmus Süt Teknolojisi Bölümü Koordinatörü, 2010-2017
- EÜ Ziraat Fakültesi Yemekhaneler ve Kafeteryalar Komisyonu Üyesi, 2003-2009
- "Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu" Düzenleme Kurulu Üyesi, 2002-2003
- EÜ Socrates-Erasmus Süt Teknolojisi Bölümü Koordinatör Yardımcısı, 2001-2009
- EÜ Ziraat Fakültesi Spor Etkinlikleri Çalışma Grubu Futbol Takımı Sorumlusu, 2000-2011
Research Interests- Süt Teknolojisi (5011001)
- Süt İşleme Mühendisliği (6140202)
Indexed Journal Publications (42 entries)- 2018, AKALIN, S., KESENKAŞ, H., DINKÇI, N., ÜNAL, G., KINIK, Ö. Enrichment of probiotic ice cream with different dietary fibers: Structural characteristics and culture viability. Journal of Dairy Science, 101: 37-46.
- 2017, KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA, O., ÖZER, E., AKPINAR, A., AKBULUT, N. Physicochemical and Sensory Characteristics of Winter Yoghurt Produced from Mixtures of Cow’s and Goat’s Milk. Journal of Agricultural Sciences, 23, 53-62.
- 2017, KINIK, Ö., KESENKAŞ, H., ERGÖNÜL, P.G., AKAN, E. The effect of using pro and prebiotics on the aromatic compounds, textural and sensorial properties of symbiotic goat cheese. Mljekarstvo 67 (1), 71-85.
- 2017,ÖZER E., KESENKAŞ, H. The effect of using different starter culture combinations on organıc acids and fatty acid composition of Mihalıç cheese. Acta Alimentaria, 46 (4): 492–500. doi: 10.1556/066.2017.46.4.12
- 2017, ENGİNDENİZ, S., SAVRAN, A.F., AKTÜRK, D., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., KESENKAŞ, H., GÖKMEN, M., UZMAY, A. Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Teknik ve Ekonomik Analizi: İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (2), 131-140.
- 2017, TAŞKIN, T., KOŞUM, N., ENGİNDENİZ, S., SAVRAN, A.F., AKTÜRK, D., KESENKAŞ, H., UZMAY, A., GÖKMEN, M. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İlleri Keçi İşletmelerinde Sürü Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (3), 341-349.
- 2017, ENGİNDENİZ, S., AKTÜRK, D., SAVRAN, A.F., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., KESENKAŞ, H., GÖKMEN, M., UZMAY, A., ÇINAR, G. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54 (4), 385-395.
- 2017, ÖZER, E., ÜNAL, G., KESENKAŞ, H., AKALIN, A.S. Somatik Hücreler ve Endojen Enzimlerinin Süt Teknolojisindeki Önemi. Gıda, 42 (6): 763-772.
- 2016, KESENKAŞ, H., KINIK, Ö., SEÇKİN, K., ERGÖNÜL, P.G., AKAN, E. 2016. Keçi Sütünden Üretilen Sinbiyotik Beyaz Peynirde Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp. paracasei Sayılarının Değişimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53 (1), 75-81.
- 2015, DİNKÇİ, N. KESENKAŞ, H., KOREL, F., KINIK, Ö. An innovative approach: cow/oat milk based kefir. Mljekarstvo 65 (3), 177-186.
- 2015, ÖZER, E., KESENKAŞ, H. Süt İşletmelerinde Hava Kalitesi ve Önemi, Akademik Gıda, 13(1): 89-93.
- 2014, AKILLI, A., ATIL, H., KESENKAŞ, H. Çiğ Süt Kalite Değerlendirmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (2): 223-229.
- 2013, KESENKAŞ, H., YERLİKAYA, O., ÖZER, E. A Functional Milk Beverage: Kefir. Agro Food Industry Hi Tech, 24 (6), 53-55.
- 2013, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., AÇU, M. Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,50 (1), 1-12.
- 2013, TONGUÇ, I. E. KINIK, Ö. KESENKAŞ, H., AÇU, M. Physicochemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Using Different Probiotic Fermented Milk. Pakistan Journal of Nutrition, 12 (6): 549-554.
- 2012, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., KINIK, Ö.Farklı İşletmelerde Üretilen Köy Peynirlerinin Özellikleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (2), 167-173.
- 2012, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., SEÇKİN, A. K., GÜRSOY, O., KINIK, Ö. Physicochemical, biochemical, textural and sensory properties of Telli cheese, a traditional Turkish cheese made from cow milk. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (5), 763-770.
- 2012, ÖZER, E., KESENKAŞ, H. Propiyonik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması, Akademik Gıda, 10 (1), 92–96.
- 2011, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., SEÇKİN, K., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., ERGÖNÜL, P.G., KAVAS, G. Physicochemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Soymilk Kefir. African Journal Of Microbiology Research, 5 (22), 3737-3746.
- 2011, DİNKÇİ, N., KESENKAŞ, H., SEÇKİN, A. K., KINIK, Ö., GÖNÇ, S. Influence of a Vegetable Fat Blend on The Texture, Microstructure and Sensory Properties of Kashar Cheese. Grasas Y Aceites, 62 (3), 275-283.
- 2011, KESENKAS, H., DİNKCİ, N., SEÇKİN, K., KINIK, Ö., GÖNÇ, S. Antioxidant Properties of Kefir Produced from Different Cow and Soy Milk Mixtures. Journal of Agricultural Sciences, 17 (3), 253-259.
- 2010, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., ENDER, G. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda, 8 (2), 45-48.
- 2010, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N. İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47 (2):161-169.
- 2010, KESENKAŞ H. Effect of Using Different Probiotic Cultures on Properties of Torba (Strained) Yoghurt. Mljekarstvo, 60 (1), 19-29.
- 2009, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., SEÇKİN, A. K., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., Effect of using vegetable fat blend on some attributes of kashar cheese. Grasas Y Aceites, 60 (1), 41-47.
- 2009, MISIRLILAR, F., KINIK, Ö., KESENKAŞ, H., Effects of Antifungal Preservatives on Set Type Yoghurt Quality. Indian Veterinary Journal, 86, 823-827.
- 2008, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., Yeasts as Ripening Adjunct Cultures in Turkish White Brined Cheese Production. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32 (5) : 327-333.
- 2006, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., Bilgisayarla Görüntüleme ve Görüntü İşleme Tekniği: Süt Teknolojisinde Uygulama Alanları, Akademik Gıda, 22: 34-38.
- 2006, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., Mayaların Peynir Üretiminde Destek Starter Kültür Olarak Kullanımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (2): 165-174.
- 2006, KESENKAŞ,H., GÜRSOY, O., KINIK, Ö., AKBULUT, N., Extension of Shelf Life of Dairy Products by Biopreservetion: Protective Cultures Gıda 31(4): 217-223.
- 2006, KESENKAŞ, H., AKBULUT, N., Destek Kültür Olarak Kullanılan Bazı Mayaların Beyaz Peynir Aroması Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (2): 73-84.
- 2005, KARAGÖZLÜ, C., KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KESENKAS, H., The Quality of Yoghurt on Retail in Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8 (8):1100-1104
- 2004, KILIÇ,S., UYSAL,H., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H., Manufacture and Some Properties of Turkish Fresh Goat Cheese Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (6): 1037-1039.
- 2004, KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KESENKAŞ, H. Yüksek Hidrostatik Basınç Tekniğinin Süt Endüstrisindeki Uygulamaları. Gıda, 29 (1), 95–102.
- 2004, UYSAL,H., KILIÇ,S., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H., Production and selected properties of bioghurt made from goat milk and cow-goat milk mixtures by ultrafiltration and addition of skim milk powder. International Journal of Food Properties 7 (3) : 473-482.
- 2003, UYSAL,H., KILIÇ,S., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H., Some Properties of Yoghurts Produced from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures by Different Fortification Methods Pakistan Journal of Biological Sciences 6 (23):1936-1939.
- 2003, UYSAL,H., KINIK,Ö., KESENKAŞ,H., AKBULUT,N., Düşük Kalorili Torba Yoğurdu Üretiminde Simplesse® 100 Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Gıda 28 (2): 189-194.
- 2003, UYSAL,H., KILIÇ,S., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H.,Production and Some Properties of Bifighurt Made from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures by Ultrafiltration and Addition of Skim Milk Powder, Milchwissenschaft 58 (11/12), 636-639.
- 2003, UYSAL,H., KILIÇ,S., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H., Some properties of set yoghurt made from caprine milk and bovine-caprine milk mixtures fortified by ultra-filtration or the addition of skim-milk powder. International Journal of Dairy Technology, 56, 177-181.
- 2003, KILIÇ,S., UYSAL, H., KAVAS,G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H.Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (3): 56-63.
- 2001, KAYA, A.,UZMAY, C., KAYA, İ., KESENKAŞ, H., İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar I. Mastitisin Yaygınlık Düzeyi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1): 63-70.
- 1999, KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H.,Chemıcal, Microbiological and Sensory Changes In Rıpenıng Kefırs Produced From Starters and Grains. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36, (1,2,3) :111-118.

Publications in Non-Indexed Journals (13 entries)- 2014, ÖZER, E., KESENKAŞ, H., KINIK, Ö. Süt Endüstrisinde Su Kalitesi ve Önemi, Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi,14, 36-41.
- 2014, ÖZER, E., YERLİKAYA, O., KESENKAŞ, H. Propiyonik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9 (2), 54-62.
- 2012, ÖZER, E., KESENKAŞ, H. UHT Sütlerde Aseptik Ambalajlama, Süt Dünyası, 36, 54-58.
- 2012, ÖZER, E., KESENKAŞ, H. Çiğ Sütte Antibiyotik Kalıntısı ve Önemi, Süt Dünyası, 37, 64-65.
- 2012, ÖZER, E., ACU, M., KESENKAŞ, H., KINIK, Ö. Probiyotik Taşıyıcısı Olarak Dondurma, Süt Dünyası, 39, 52-54.
- 2012, ACU, M., ÖZER, E., YERLİKAYA, O., KESENKAŞ, H., KINIK, Ö. Koyun ve Keçi Sütlerindeki Somatik Hücre Sayısının Süt Verimi ve Bileşimine Etkisi, Süt Dünyası, 39, 58-61.
- 2011, KESENKAŞ, H., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., DİNKÇİ, N., KILIÇ, S. Ayran Üretiminde Farklı Özelliklerde Starter Kültür Kullanımının Ayran Kalitesi Üzerine Etkisi. Hasad Gıda Dergisi, Ocak-Şubat, 308, 24-29.
- 2011, ÖZER, E. KESENKAŞ, H. Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksinler. Süt Dünyası, 35, 59-61.
- 2009, YERLİKAYA, O., KESENKAŞ, H. Laktik Asit Bakterilerinin ve Fermente Süt Ürünlerinin Antimikrobiyal Özellikleri. Hasad Gıda Dergisi, Temmuz-Ağustos, 290: 30-35.
- 2008, KESENKAŞ, H., Çiğ Süt Kalitesi ve Somatik Hücre Sayısının Gerekliliği, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 47, 55 : 57-59.
- 2008, KESENKAŞ, H., Mastitis ve Somatik Hücre Sayısı Nedir? Alınması Gereken Önlemler Nelerdir? Süt Dünyası, 17: 37-39.
- 2006, UYSAL, H., KAVAS, G., KESENKAS, H., AKBULUT, N., Some Properties of Traditional Circassian Cheese Produced in Turkey, International Journal of Dairy Sciences, 1 (1):9-11.
- 2005, KESENKAŞ, H. Geleneksel Bir Süt İçeceği. Kefir. Food Sektör, 5: (25), 30-32.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Yüksek Lisans Tezi: 1999, İzmir İli ve Çevresinde Seçilen Pilot İşletmelerde Mastitisin Belirlenmesi ve Süt Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof.Dr. Necati AKBULUT.
- Doktora Tezi: 2005, Beyaz Peynir Üretiminde Bazı Mayaların Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Necati AKBULUT.

International Conference Proceedings (5 entries)- 2011, AKPINAR, A., KESENKAŞ, H., UYSAL, H. Determination of genetically modified molecules in milk and risk assessment. European Biotechnology Congress, September 28 - October 1, İstanbul.(Poster)
- 2010, KESENKAŞ, H., YERLIKAYA, O., KINIK, Ö., AKALIN, A.S., Probiotic Efficacy and Probiotic Carrier Food Systems. 1st International Congress on Food Technology, November 03-06, Antalya (Poster).
- 2005, UYSAL,H., KILIÇ,S., KAVAS,G., AKBULUT,N., KESENKAS, H., Some Properties of set yoghurt made from caprine milk and bovine-caprine milk mixtures fortified by ultrafiltration or the addition of skim milk powder. Symposium on Lactic Acid Bacteria. August 28. Egnond aan Zee, Netherlands (Poster).
- 2004, GURSOY, O. KESENKAS, H., KINIK, O., AKBULUT, N. Evaluation of Biochemical and Microbiological Properties of Kasar Cheese 'Kaşar Peyniri'. IDF Symposium on Cheese: Ripening, Characterization & Technology, 21-25 March 2004, Praque, Czech Republic (Poster)
- 2001, KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ. H., Technological Properties and Health Benefits of Turkish Yoghurt. Symposium Danone Fermented Foods and Healthy Digestive Function N. National Instıtute of Nutrition Mexico 17 - 18 May . 2001 - Mexico (Poster)

National Conference Proceedings (18 entries)- 2009, KESENKAŞ, H., KINIK, Ö., UYSAL, H., Avrupa Birligi’ne Uyum Sürecinde Çig Süt Kalitesi ve İyileştirme Olanakları. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
- 2009, KESENKAŞ, H., Süt Teknolojisinde Maya ve Bakteri Etkilesimleri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
- 2008, KESENKAŞ, H., Mikroorganizmaların Kontrol Altına Alınması. Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Eğitim Sempozyumu, 6-7 Mart, Ege Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Salonu. Bornova-İzmir.
- 2008, KESENKAŞ, H., Çiğ Sütün Depolanması ve Somatik Hücre Düşürme Teknikleri, Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi, 28-29 Nisan, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Bayraklı, İzmir.
- 2007, KESENKAŞ, H., Mastitis Hastalığı ve Somatik Hücre Sayısının Sütün Bileşimine, Süt Verimine ve Süt Ürünleri Üretimine Etkisi. Gönen Süt Günleri 1, 14.Nisan, Gönen, Balıkesir.
- 2007, KESENKAŞ, H., Kaliteli Çiğ Süt Elde Edilmesi. II. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 5-6 Aralık , Ege Üniv. Ziraat Fak. Bornova / İzmir
- 2005, KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H.Keçi Sütünden Ultrafilitrasyonla Üretilen Kuarkın Özellikleri 26-27 Mayıs 2005 Süt Keçicililiği Sempozyumu. S: 181-185. İzmir
- 2005, KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H.Keçi Sütünden Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Özellikleri. - 26-27 Mayıs 2005 Süt Keçicililiği Sempozyumu. S: 165-171.İzmir.
- 2004, KILIÇ, S., UYSAL, H., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., AKBULUT, N.Keçi Sütünden Ultrafiltrasyon Kullanılarak Üretilen Feta Benzeri Beyaz Peynirlerin Bazı Özellikleri. - Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 15-17 EYLÜL 2004. 100. Yıl Üniversitesi. VAN.
- 2002, UZMAY, C.: KAYA, İ.: AKBAŞ, Y.: KAYA, A.: BİLGEN, H.: AKDENİZ, R. C.: KESENKAŞ, H. İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitis'in Yaygınlık Düzeyi ve Yönetim Uygulamaları ile Subklinik Mastitis Arası İlişkiler. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara.
- 2001, KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ. H.,AKBULUT,N.,Geleneksel Süt Ürünlerinin Mutajenite ve Antimutajenitesi, GAP II. Tarım Kongresi, 1.Cilt 419-426, 24-26 Ekim, Şanlıurfa.
- 2001, KESENKAS,H.,KARAGÖZLÜ,C.,AKBULUT,N., Kaliteli Süt Üretiminde Somatik Hücre Sayım Yöntemleri ve Önemi, GAP II. Tarım Kongresi, 1. Cilt 287-296, 24-26 Ekim, Şanlıurfa.
- 2000, KESENKAS,H.,KINIK,Ö.,AKBULUT,N.,UYSAL,H., Somatik Hücre Sayısı ve Çiğ Süt Kalitesi, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Tekirdağ.
- 2000, KINIK,Ö.,KAVAS,G.,KESENKAS,H.,UYSAL,H.,Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi , VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Tekirdağ.
- 2000, UYSAL,H.,KILIÇ,S.,KAVAS,G., AKBULUT,N.,KESENKAS,H.,Keçi Sütünden Probiyotik Bakterilerle Yapılan Yoğurtların Kimi Özelliklerinin Belirlenmesi, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Tekirdağ.
- 1999, KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H. Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi " Karadeniz Bölgesi Sempozyumu" 4 - 5 Ocak. Samsun. Karadeniz Sempozyumu Bildiriler (Cilt : 1) O.M.Ü. Ziraat Fakültesi SAMSUN.
- 1999, KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ, H. Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi - . Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 249 - 253. ISBN:975-407-043-1.
- 1998, UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H. Abaza Peynirlerinin Yapılışı ve Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. - V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-22 Mayıs, Tekirdağ. Geleneksel Süt Ürünleri, s126-132.

Referrer Publications (19 entries)- 2012, Lavasani, A. R. S., Ehsani, M. R., Mirdamadi, S., Mousavi, M. A. E. Z. Changes in physicochemical and organoleptic properties of traditional Iranian cheese Lighvan during ripening. International Journal of Dairy Technology, 65 (1): 64-70.
- 2012, Domagala, J., Wszolek, M., Dudzinska, A. The influence of the fortification method and starter culture type on the texture and microstructure of probiotic yoghurts prepared from goat's milk. Milchwissenschaft-Milk Science International, 67, (2): 172-176.
- 2012, Bezerra, M.F., Souza, D.F.S., Correia, R.T.P. Acidification kinetics, physicochemical properties and sensory attributes of yoghurts prepared from mixtures of goat and buffalo milks. International Journal of Dairy Technology, 65, (3): 437-443.
- 2012, Dinkci, N. The Influence of Transglutaminase Treatment on Functional Properties of Strained Yoghurt. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11, (13): 2238-2246.
- 2011, Küçükçetin A., Demir, M., Aşçı, A., Çomak, E.M. Graininess and roughness of stirred yoghurt made with goat’s, cow’s or a mixture of goat’s and cow’s milk. Small Ruminant Research, 96 (2011) 173–177
- 2011, Şenel, E., Atamer, M., Gürsoy, A., Öztekin, F.S. Changes in some properties of strained (Süzme) goat’s yoghurt during storage. Small Ruminant Research, 99, 171– 177.
- 2011, Domagala, J. Influence of lactation period on texture, microstructure and susceptibility to syneresis of goat's milk yoghurt. Milchwissenschaft-Milk Science International, 66, (1): 29.
- 2011, Kudelka, W.Chemical composition of natural bio-yoghurts during their storage. Milchwissenschaft-Milk Science International, 66, (1): 37-39.
- 2011, Bilancia, M.T. Comparison between organic and conventional goat yoghurts marketed in Italy. Milchwissenschaft-Milk Science International, 66, (1): 65.
- 2011, Sorensen, L.M, Gori, K., Petersen, M. A., Jespersen, L., Arneborg, N. Flavour compound production by Yarrowia lipolytica, Saccharomyces cerevisiae and Debaryomyces hansenii in a cheese-surface model. Internatıonal Daıry Journal, 21 (12): 970-978.
- 2011, Alves, L.L., Richards N.S.P.D., Mariutti, L.R.B., Nogueira, G. C., Bragagnolo, N. Inulin and probiotic concentration effects on fatty and linoleic conjugated acids in cream cheeses. European Food Research and Technology, 233: 667–675
- 2011, Akpınar, A.,Yerlikaya, O., Kılıç, S. Antimicrobial activity and antibiotic resistance of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish homemade yoghurts. African Journal of Microbiology Research, 5 (6): 675-682.
- 2011, Yerlikaya, O., Karagozlu, C. Effects of Ripening Period on Textural and Sensory Properties of Capper Cheeses. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10: 1171-1176.
- 2009, Domagala, J., Instrumental Texture, Syneresis and Microstructure of Yoghurts Prepared from Goat, Cow and Sheep Milk, International Journal of Food Properties, 12 (3):605-615.
- 2009, Alves L. D., Richards, N.S.P.D.S., Becker, L.V., de Andrade, D.F., Milani L.I.G., Rezer, A.P.D., Scipioni, G.C. Sensorial acceptance and characterization of goat's milk frozen yogurt with addition of probiotic culture and prebiotic. Ciência Rural, 39 (9):2595-2600.
- 2008, Vargas, M., Cha´fer, M., Albors, A., Chiralt, A., Gonzalez-Martınez, C., Physicochemical and sensory characteristics of yoghurt produced from mixtures of cows’ and goats’milk. International Dairy Journal, 18:1146–1152.
- 2007, Pourahmad, R., Assadi, M.M., Use of isolated autochthonous starter cultures in yogurt production International Journal of Dairy Technology, 60 (4):259–262.
- 2007, Dewick, P., Foster, C., Green, K., Technological change and the environmental impacts of food production and consumption - The case of the UK yogurt industry, Journal of Industrial Ecology, 11 (3):133-146.
- 2005, Yılmaz, E., Kınık, O., Gürsoy, O., Effect of substitution of milk fat by some different vegetable oils on the quality of set-type yoghurt. Milchwissenshaft-Milk Science Internatioanal, 60 (2):179-182.
Books (4 entries)- 2013, GÜRSOY, O., KESENKAŞ, H., YILMAZ, Y. White Cheese. Handbook of Cheese in Health: Production, Nutrition and Medical Sciences. (ISBN: 978-90-8686-211-5). Editors: Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson and Vinood B. Patel. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Netherlands, 450 p.
- 2011, GÜRSOY, O., KESENKAS, H., Peynir Mikrobiyolojisi (Bölüm V, Sayfa: 79-119). Peynir Biliminin Temelleri. 1. Baskı (ISBN: 978-605-87976-1-1). Editörler: Doç. Dr. A. Adnan Hayaloğlu ve Prof. Dr. Barbaros Özer. Sidas Medya Ltd. Sti., Çankaya, İzmir, 643s.
- 2010, KESENKAŞ, H., KINIK, Ö. Süt ve Süt İçecekleri (s:133-165). İçecekler: Beslenme ve Sağlık. Ötleş, S., Akçiçek, E. (Ed.). Palme Yayıncılık, Ankara.
- 2007, BİLGEN, H., ÖZ, H., KESENKAŞ, H., KAYA, İ., Mastitis ile Mücadelede Başarı, WesfaliaSurge Kemalpaşa / İzmir (Yardımcı Ders Kitabı - Çeviri)

Finished Research Projects (14 entries)- 2012, Araştırma Projesi, KINIK, Ö., KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., KOREL, F., AKBULUT, N.Kefir Üretiminde Yulaf Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2009–ZRF–020.
- 2011, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., AÇU, M. Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2008-ZRF-041.
- 2010, Araştırma Projesi, KESENKAŞ, H., KINIK, Ö., GÖNÇ, S., DİNKÇİ, N., Köy Peyniri Üretim Tekniği ve Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2007–ZRF–034.
- 2010, Araştırma Projesi, SEÇKİN, A. K., KINIK, Ö. NERGİZ, C., GÖNÇ, S., KESENKAŞ, H., ERGÖNÜL, P.G. Sinbiyotik Keçi Peyniri Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK TOGTAG Proje No: 106 O 763.
- 2010, Araştırma Projesi, DİNKÇİ, N., KESENKAŞ, H. Torba Yoğurdunun Fiziko Kimyasal Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Probiyotik Torba Yoğurdu Üretimi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2007–ZRF–035.
- 2009, Araştırma Projesi, KINIK, Ö., GÖNÇ, S., KESENKAŞ, H. Keçi Sütlerinin Genel Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No: 07-ZRF–006.
- 2008, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No: 2006-ZRF-013.
- 2008, Araştırma Projesi, KINIK, Ö, KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N., SEÇKİN, K., KAVAS, G., GÖNÇ, S. Soya Sütünün Kefir Üretiminde Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK TOGTAG Proje No: 106 O 810.
- 2005, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KESENKAŞ,H.,Beyaz Peynir Üretiminde Bazı Mayaların Starter Kültür Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No:2002-ZRF-017
- 2004, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KARAGÖZLÜ, C., DEĞİRMENCİOĞLU A., KESENKAŞ, H. Menemen Araştırma , Uygulama ve Üretim Çiftliği Süt İşletmesi Seperatörünü Yenileme Altyapı Projesi No: 2003-ZRF-001
- 2001, Araştırma Projesi, KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KAVAS, G., KESENKAŞ, H., Değişik Özellikteki Keçi Sütü Peynirlerinin Pilot Tesis Koşullarında Yapım Olanaklarının Araştırılması. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No: 98-ZRF-006.
- 2001, Araştırma Projesi, UYSAL, H., KILIÇ, S., KAVAS, G., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H. Endüstriyel Amaçlı Yoğurt ve Benzeri Mamullerin Üretiminde Ege Bölgesine Adapte Olmuş Keçilerin Sütlerinden Pilot Tesis Koşullarında Yararlanma Olanakları. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No: 98-ZRF-025.
- 2001, Araştırma Projesi, KAYA, A., UZMAY, C., KAYA, İ., AKBAŞ, Y., BİLGEN, H., AKDENİZ, C., SUNGUR, N., UÇUCU, R., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H. İzmir ilinde seçilmiş bazı süt sığırcılığı işletmelerinde mastitis sorununun boyutu ve etkileyen etmenler üzerine araştırmalar. Ege Üniv. Araştırma Fonu Proje No: 98-ZRF-020-1.
- 1999, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KESENKAŞ,H., İzmir İli ve Çevresinde Seçilen Pilot İşletmelerde Mastitisin Belirlenmesi ve Süt Kalitesine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ege Üniv. Araştırma Fonu,Proje No: 98 - ZRF - 003
Granted Scholarships (1 entries)- 1995, IAESTE kanalı ile Almanya'da staj eğitimi
Student's Completed Thesis (1 entries)- Doktora, 2015, Elif Özer, Mihaliç Peyniri Üretiminde Farklı Starter Kültür Kombinasyonları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Ananilim Dalı.