Akademik BilgilerAYŞEGÜL BİLGE
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: aysegul.bilge@ege.edu.tr
- E-posta: abilge73@gmail.com
- Telefon: 0 232 3115533, Ege Üniversitesi Hem.Fak.Ruh Sağlığı ve Hast. Hem.AD
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

Administrative / Academic Duties (8 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem. AD.,Profesör, 2017-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Dekan Yardımcısı, 2016-
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem. AD., Doçent, 2012-2017
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hem. AD., Doçent, 2011-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yükseokulu Hemşirelik Bölüm Başkan Yrd., 2009-2012
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Yrd.Doç.Dr., 2009-2011
-  Öğr.Gör.Dr. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 2007-2009
- Öğr.Gör. Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, 2001-2007
Other Professional Activities (37 entries)- Düzenleme kurulu üyesi, Klinik Mentor Eğitimi,8-10.2.2017., 2017
- Düzenle Kurulu Üyesi, Terapötik Dokunuş kursu, Hemşirelik Fakültesi,16-17 Mart 2017., 2017
- Yaşam Becerileri ve Psikoloji Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi, 2017-In Progress
- Bilimsel kurul üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, İzmir Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu,8,9 Aralık 2016, 2016
- Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Psikoz olgularına tedavi uyumuna yönelik bir terapi programı uygulanması başlıklı projenin Hakem Kurulu Üyesi, 2016-In Progress
- Düzenleme kurulu üyesi, Hayat Bir Tasarımdır: Bil, Doy, Söy, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 21.10.2016, İzmir, 2016
- Düzenleme kurulu üyesi, Ayak Refleksolojisi Kursu,9-10 Şubat 2015, İzmir., 2015
- Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi (JACSD), Hakem Kurulu Üyeliği,2015, 2015-In Progress
- Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), Hakem Kurulu Üyeliği, 2015-In Progress
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1-3 Eylül 2014, Ankara., 2014
- Uluslararası Hakemli Hemşirelik Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 26.03.2014, 2014-In Progress
- Birim Üyeliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Danışmanlık Birimi,28.5.2013, İzmir., 2013-In Progress
- Düzenleme Kurulu Üyesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı – II, 4,5 Şubat 2013, İzmir, 2013
- Düzenleme kurulu üyesi, Psikiyatri Hemşireliğinde Lisansüstü eğitim Çalıştayı, İzmir., 2013
- Bilimsel Kurulu Üyeliği, 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Bodrum Muğla., 2013
- Düzenleme kurulu üyesi, Sorun Çözme terapileri Eğitimi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir., 2013
- Danışma Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Engelli Park, 11.2.2013, İzmir, 2013
- Dokuz Eylül Ü. Hemşirelik Fak. Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, 2012-In Progress
- Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, 2012-In Progress
- Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri; Elektronik Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, 2012-In Progress
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 2. Hemşirelik Sempozyumu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir., 2012
- Düzenleme kurulu üyesi, Bornova Belediyesi I. Engelliliği Anlamak Sempozyumu, İzmir., 2012
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum. , 2012
- Çalıştay üyesi, Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri XXIII. Toplantısı, İzmir, 2011
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul. , 2011
- E.Ü.Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, , 2011-In Progress
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun., 2010
- Poster Tartışmaları, I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, İzmir, 2010
- Psikiyatri Hemşireliği Dergi Hakemliği, 2009-In Progress
- Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Akçakoca/Düzce., 2009
- Birim Üyeliği, Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi, 2009, İzmir., 2009-In Progress
- Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi çalışma grubu üyeliği, 2009-In Progress
- Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi Hakemliği, 2009-In Progress
- psikoonkoloji grup üyeliği, 2008-In Progress
- Düzenleme kurulu üyesi, Ebelik Workshop İzmir., 2008
- Düzenleme kurulu üyesi, I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Sempozyumu, , İzmir., 2007
- Toplum ruh sağlığı çalışma grubu üyeliği, 2007-In Progress
Research Interests- Psikiyatri (1010900)
- Hemşirelik (1040000)
Indexed Journal Publications (15 entries)- Bilge A, Palabiyik O. The Effect of Short Films about Mental Health and Disorders on Preventing Stigmatization in Nursing Education. Archives of Psychiatric Nursing, 2017, 31(1):88-92.
- Bilge A, Engin E. (2016)Effectıveness of The Solution Focused Therapy Which is Based on Interpersonal Relationship Theory: Retrospective Investigation,Anadolu Psikiyatri Derg, 17(4):261-269
- Mermer G, Dağhan Ş, Bilge A, Dönmez RÖ, Özsoy S, Günay T.The Prevalence of Tobacco Use among School Teachers and The Effect of Training on Tobacco Use in Western Turkey,Cent Eur J Public Health, 24 (2): 137–143, 2016.
- Meseri R, Bilge A,Küçükerdömez Ö, Altıntoprak E. Food Addiction and Obesity, Journal of Neurological Sciences [Turkish], 33(2):48; 392-400, 2016.
- Meseri R, Bilge A,Küçükerdömez Ö, Altıntoprak E. Food Addiction and Obesity, Journal of Neurological Sciences [Turkish], 33(2):48; 392-400, 2016.
- Aykar ŞF, Bilge A, Mermer G ve Şahin S (2014) Validity and reliability of the social support scale in chronic diseases -TR (SSCII-TR). European Geriatric Medicine 5:21-25
- Oran NT, Bilge A, Can HÖ, Koçak YÇ, Karslıoğlu S, Demirelöz M, Soğukpınar N (2014) Influence of Prenatal Risks of Pregnant Women on Mental Symptoms, Anadolu Psikiyatri Derg; 15:157-164.
- Bilge A., Çeber E., Demirelöz M., Akmeşe Z. B., Effectiveness of Sexual and Reproductive Health Education for the Parents of the Developmental Disability. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):648-55
- Karaca Saydam B., Çeber E, Bilge A, Öztürk H, Mermer G, Demirelöz M.,Özentürk G. (2010) Türk Adölesanları İçin Üreme Sağlığı Ölçeği'nin Geçerlik Ve Güvenilirliği. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, basımda
- Keskin G, Bilge A, Engın E, Dülgerler Ş (2010)Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı, anne-baba tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010 11(1):30-37
- Engın E., Keskın G., Dulgerler S. and Bılge A. “Anger and Alexithymic Characteristics of the Patients Diagnosed with İnsomnia: a Control Group Study” Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17, 692–699, 2010.
- Yücel U., Bilge A., Oran N., Ersoy M.A., Gençdoğan B., Özveren Ö. Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom Yaygınlığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009: 10(1):55-61.
- Keskin G, Bilge A (2009) Kronik Renal Yetmezliği Olan Çocuk Ve Ergenlerin Depresyon, Sosyal Anksiyete Ve Aleksitimi Açısından Değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi,10(4):318-324.
- Bilge A., Çam O. (2008) Kanseri Önlemede Önemli Bir Faktör Olarak Kadınların Stres İle Başa Çıkma Tarzları ve Sağlık İnanışlarının İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008, 9(1):16-21.
- Bilge A., Çam O. (2008). Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin Geçerliliği ve Güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, Haziran , 9(2):91-96.

Publications in Non-Indexed Journals (49 entries)- Ertem G, Dönmez YC, Bilge A. Meme Kanserinde Cinsel Yaşamdan Yaşamsal Doyuma Yolculuk, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 6(1): 171 – 176
- Bilge A, Elbay G, Cürgül M, Koru T, Şahin S Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bedensel Ve Ruhsal Sağlık Durumları İle Beslenme Durumları Arasındaki İlişki, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1):40-45, 2017.
- Bilge A, Balta S, Aykar FŞ, Yılmaz S(2017)İşyerinde Öfke Kontrolü Eğitiminin Etkililiği: Otel İşletmeleri Çalışanları İle Yapılan Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 6(4): 186-192.
- Balta S, Bilge A, Aykar FŞ, Yılmaz S(2017) Otel İşletmelerinde Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2):233-245
- Bilge A, Mermer G, Çam MO, Çetinkaya A, Erdoğan E, Üçkuyu N. Türkiye’deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin 2013-2015 Yıllarının Profili, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2):1-5, 2016.
- Bilge A.Psikiyatrik Bakımda Ailenin Yeniden Yapılandırılması, Türkiye Klinikleri J Psychiatr Nurs-Special Topics 2016;2(3):28-33.
- Bilge A, Toplumsal Roller ve Şiddet, Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2016;2(2):1-8.
- Çam MO, Bilge A. Psikiyatrik Bakımda Kültürlerarası Bakımın İncelikleri, Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, 1(1):16-24, 2015.
- Bilge A, Keskin G Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Bakımın İncelikleri, Türkiye Kliniği, Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatride Bakım Sanatı Özel Sayısı, 1(1):32-39, 2015.
- Akmeşe B Z Ve Bilge A ‘Kadın Sünnetinin Kadının Ruhsal Durumuna Etkisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014.
- Bilge A, Buruntekin F, Demirel O, Özer NG, Keleş B,Yalçın E, Tavukçu G, Kıray A, Siviloğlu T, Bol S Engelli Yakınlarına Verilen “Stresle Baş Etme ve Yaşam Doyumunu Arttırma” Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;3(1):610-621.
- Bilge A, Embel N, Kaya FG (2014) Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası Bağımlılıklarının Madde Kullanma Durumlarına Etkisi, Bağımlılık Dergisi (15)3.
- Bilge A, Meseri R, Coskunol H, Okanlı A, Aydın N, Öztürk M. Ve Durmaz H. (2014) Psikiyatri Kliniğinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklardaki Beslenme İle İlgili Bilgi Düzeyleri E.Ü.Hem.Fak.Dergisi, (30)2:-51-60.
- Bilge A, Akmeşe ZB, Koçak YÇ ve Sarıcan ES (2013) Türkiye’de Bir Grup Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1):9-14.
- Çam O ve Bilge A. 'Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013;4(2):91-101.
- Bilge A, Embel N, Kaya FG (2013) Sağlık Profesyoneli Olacak Öğrencilerin Ölüme Karşı Tutumları, Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Değişkenler Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(3):119-124.
- Keskin G, Bilge A, Akmeşe B Z, Saydam K B. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Depresyon, Umutsuzluk ve Evlilik Uyumlarındaki Değişimin Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi-STED,21(2),53-60, 2012.
- Bilge A “Yaşama Dair Olumlu Düşünce” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (3) : 129-135, 2012.
- Eser TD, Liman T. ve Bilge A (2012)‘Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Öfke İfade Biçimleri’, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi,3(3):116-120.
- Çam O ve Bilge A. “Türkiye’nin Batısında Yaşayan Halkın Ruhsal Hastalığa ve Hastalara Yönelik İnanç ve Tutumlarının Belirlenmesi” New Symposium Dergisi, 49(3), 131-140, 2011
- Bilge A, Avcı A ‘Psikiyatri Kliniği ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Birimindeki Hasta Yakınlarının Stres İle Başa çıkma Tarzları’ Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi-STED, 20(5),185-188, 2011.
- Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. “Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(2),71-76,2010.
- Bilge A., Çam O., "Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , 9(1), 71-78, 2010.
- Çeber E., Bilge A., Mermer G., Yücel Ü., "Izmir’in Bornova Ilçesinde Gebelik Ve Doğum Sonrası Depresyon Riski", Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst , 20(1), 1-9, 2010.
- Bilge A.,Savaşan A.,Zorlu M. ve Erkman Z. (2009) Madde Bağımlılığı ve Gebelik. Bağımlılık dergisi, 10(1):44-50.
- Bilge A, Öğce F, Genç E R, Oran T N (2009) Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(25).
- Bilge A., Pektaş İ., Ünal G., Gürkan A. (2008) Yetiştirme Yurtları’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi. E.Ü.H.Y.O. Dergisi, cilt:24,sayı:2.
- Bilge A, Öğce F, (2008) Dansın Beden ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi. Motif Dergisi, 2008/2:123-133.
- Bilge A., Baykal Z (2008). Zihinsel Engelli Bireyler ve Cinsellik. Öz-Veri Dergisi . Aralık 5(2):1310-1325.
- Çam O, Pektaş İ, Bilge A, (2007)Ebe/hemşirelere verilen ruh sağlığı ve hastalıkları eğitiminin, ruhsal yaklaşımlarına, iletişim becerilerine ve iş doyumlarına etkilerinin araştırılması. Atatürk HYO dergisi 2007, c: 10:4. (basımda)
- Bilge A, Mermer G. Savaşın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çözüm Yolları. Hemşirelik Forumu Dergisi, Ocak- Nisan 2007.
- Çam O., Bilge A. (2007) Ruh hastalığına yönelik inanç ve tutumlar, Anadolu Psikiyatri Dergisi.2007:8:215-223
- Çam O, Pektaş İ, Bilge A, (2007).Ebe/Hemşirelerin Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Tutumlarına Ruh Sağlığı Eğitiminin Etkisi Ege HYO Dergisine 23(1):51-66.
- Pektaş İ, Bilge A. (2007). Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz 2007, 8(14), 83–98.
- Pektaş İ, Bilge A., Ersoy M A (2006). Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Epidemiyolojik Çalışmalar ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Rolü. Anadolu psikiyatri dergisi, Mart:7:43-48
- Bilge A, Gürkan A. (2006).Esneklik ve Katılık Davranışları. Hemşirelik Forumu.0cak-şubat 2006, mart-nisan 2006:104-107.
- Gürkan A, Bilge A (2006). Alternatif Terapiler ve Psikiyatri Hemşireliği. HYO Dergisi: 22:1, 225-232.
- Keskin G, Bilge A, Gümüş A (2006) Hemşirelerin Spritüalite ve Spritüal Bakıma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, E.Ü.H.Y.O. DERGİSİ ek sayı.
- Çam O, Gümüş A, Akgün E, Bilge A, Ünal G (2005). Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005:6:213-220
- Ünal G. ,Bilge A. (2005).İleri Yaş Grubunda Yalnızlık, Depresyon ve Kognitif Fonksiyonlarının İncelenmesi .Türk Geriatri Dergisi. 2005: 8(2): 89-93
- Bilge A., Ünal G. (2005). Öfke, Öfke Kontrolü ve Hemşirelik Yaklaşımı E. Ü. Hemşirelik Y.O. Dergisi, c:21,s:1,sy:189-196
- Ünal G, Bilge A. (2005). Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarının Depresyon ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, Ege Tıp Dergisi,44:1,36-38
- Bilge A, Genç R.E., Nişli İ. (2005).Toplumsal Bir Sorun Olan Engellilik ve Hemşirelik Yaklaşımı E.Ü. HYO Dergisi c:21,s:2,181-190.
- Bilge A, Ünal G (2005). Kanser Hastaları Yakınlarının Öfke ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. HYO Dergisi, C:21,S:2,SY:37-46.
- Bilge A, Pektaş İ. (2004).Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerinin Durumluk ,Sürekli Kaygı Düzeylerine ve Başa Çıkma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi E. Ü.Hemşirelik Y.O. Dergisi 20(1):47-55, 2004
- Ünal G. ,Bilge A. (2004). Ev İçi Şiddet Şiddet ve Acil Servise Başvuruda Hemşirelik Girişimleri E. Ü. Hemşirelik Y.O. Dergisi 20(1): 127-137, 2004
- Bilge A., Çam O. (2004).Ölüm Sürecindeki Hastaya ve Yakınına Psikiyatri Hemşiresinin Terapötik Yaklaşımı E. Ü. Hem. Y.O. Dergisi 20 (2):127-130
- Bilge A., Çam O.(2003).Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Rehabilitasyon ve Hemşirelik ,Sağlık ve Toplum Dergisi yıl:12, sayı:4, Ekim-Aralık 2002, Ankara
- Bilge (Dönmez) A., Çam O. (1999).Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 15(1): 29-36. 1999

Publications in Other Journals and Medias (45 entries)- Bilge A. “Öfke Kontrolü Stres Yönetimi” Yaşar Üniversitesi YUSEM, Yetkili Servis İşletme Yönetiminde Verimlilik Eğitim Programı, 08.01.2017, İzmir.
- Bilge A. Klinik Mentorlük ve İletişim Becerileri “ KLİNİK MENTOR EĞİTİMİ-8-10.2.2017.
- Bilge A. Denetleyicinin-Mentorun Temel Tutumları “ KLİNİK MENTOR EĞİTİMİ- ),8-10.2.2017.
- Bilge A. “Toplumsal Yaşam ve Engellilik”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Panel, Oturum Başkanı, 20.2.2017, İzmir.
- Bilge A. “Hayat bir tasarımdır: Bil, Doy, Söyle” Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına konferans, İzmir, 3.3.2017
- “Hayat Bir Tasarımdır:Bil-Doy-Söyle” Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruhsal Gelişim Konferansı, 21 Ekim 2016, İzmir.
- Bilge A. “Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Yeni Ufuklar: TRSM’nin Dünü Bugünü Yarını…”, İzmir Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu, Görünmezlikten Görünürlüğe: “Psikiyatriden Topluma: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği” Paneli, 8.12.2016, İzmir.
- Bilge A, ‘Öfkemiz nereye gidiyor, nasıl yönetmeliyiz’, İzmir Üniversitesi I. Hemşirelik Günleri Etkinliği’, konferans, 6 Nisan 2015.
- Bilge A. “Stres Ve Öfke Yönetimi”, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İletişim Eğitici Eğitimi Programı, 12 Kasım 2015, İzmir.
- Bilge A.“Yaşlı Ruh Sağlığı, Alzheimer’da Rehalitasyon ve Engelilik” DevaZorg 24-28 Nisan 2015, Hollanda
- Bilge A.“Öfke ve Öfke Kontrolü”, Manisa İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Manisa ruh Sağ. Hast. Hastanesi, 31 Mart 2015,
- Bilge A (2014) Bakım Verenlerin Sorunları panelinde, Bakım Veren Aile Bireylerinde Tükenmişliği Önleme Ve Yönetme Yaklaşımları konulu konuşma, 19 Mart 2014, İzmir 7. İleri Yaş Sempozyumu “Palyatif Bakım”, İzmir.
- Bilge A (2014) Fidan Yetiştirme Sanatında Tohumdan Ağaca Doğru: Besleyenler, Destekleyenler, Köstekleyenler. Atmosferimizden Yansımalar III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Forum, 2 Eylül (9:00-10:15), Ankara, 2014.
- Bilge A (2014) Öfke Kontrolü, E.Ü. Sağ.Bil. Ens. Seminerleri, 15 Mayıs 2014, 12:30-13:30, İzmir.
- Bilge A (2014) Mobbing ile Başaçıkma, Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Eğitimleri, 20 Şubat 2014, 14:00-16:00, İzmir.
- Bilge A., Sağlık Bakanlığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hizmet içi eğitim programı, ‘Öfke kontrolü konferansı’13.Kasım.2014, İzmir.
- Bilge A Bornova Belediyesi Lider Kadın eğitim programı, Öfke kontrolü eğitimi, 17.12.2014.İzmir.
- Bilge A Yaşar Üniversitesi YUSEM&Vestel İşletme Yöneticileri Eğitimi Sertifika Programı ‘Öfke Kontrolü Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Teknikleri Eğitimi’ 11(Manisa),18(Ankara),25(Antalya) Kasım 2014, 2(Samsun), 9(Gaziantep),16(Diyarbakır) Aralık 2014 tarihlerinde verilen eğitimler.
- Bilge A. “Öfke Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri” Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YUSEM), Yetkili Servis İşletme Yönetimi Sertifika Programı, 11,18,25 Kasım, 2,9,16 Aralık 2014.
- Bilge A. (2013) ‘Acil Serviste Psikiyatri Hastasına Hemşirelik Yaklaşımı’, 4. Panel, Panelist, Acil Tıp Hemşireliği Okulu 2, İzmir, 6 Nisan 2013.
- Bilge A. ‘Engelli Cinsel Sağlığı ve Sorunları’, Panelist, Bornova Belediyesi Engelli Haftası Etkinliği, İzmir, 15 Mayıs 2013.
- Bilge A. Psikiyatri Hemşireliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Komisyon Raporlarının Sunumu, “Psikiyatri Hemşireliği Lisans Eğitimi”, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı-III, Panelist, İstanbul, (30.10.2013, 10:00-10:45).
- Bilge A. Hemşirelik Eğitim Programlarında Bağımlılık Hemşireliği, Panel: Türkiye ve Dünyada Bağımlılık Hemşireliği, 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 28 Kasım- 1 Aralık 2013, İzmir.(29.11.2013, 11-12:30 panelist).
- Bilge A.(2013) Sessizliğinizi Duyduk. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Paneli, Oturum Başkanlığı, 27.12.2013,13:30-15:00, E.Ü.Hem.Fak.Anfisi, İzmir.
- Bilge A.(2013) Engelliler ve Üreme Sağlığı, ‘Engelli Cinsel Sağlığı ve Sorunları’, Engelsiz İzmir 2013 Kongre, 30 Ekim-3 Kasım 2013, İzmir.(1 Kasım 2013, 12:00-13:00 Panelist)
- Bilge A Bornova Belediyesi Lider Kadın eğitim programı, Öfke kontrolü eğitimi, 24.12.2013.İzmir
- Bilge A. “Kanser Hastası Olan Birey ve Aile Ile İletişim”, Kanser Hastasına Yönelik Evde Sağlik Ve Bakim Kursu – I,30 Mayıs 2013, İzmir.
- Bilge A.“Benden Ruha Yolculuk, Kısa Metrajlı Film Gösterimi” 34. Ege Üniversitesi SKS Şenliği, Kısa Film Etkinliği, 20.5.2013, İzmir.
- Bilge A. ‘Ölümü Karşılama Ölüyü Yolculama ‘Hasta Yakını Olmak’’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 44, 2012.
- Bilge A. ‘Engelli ve Sağlık paneli, Engelli ve Ruh Sağlığı konusu’ Bornova Belediyesi I. Engelliliği Anlamak Sempozyumu, 18 Mayıs 2012, İzmir.
- Bilge A. (2011) “Psikiyatri Hemşiresi Sağlık Bakım Sisteminin Neresinde?, Öznesi mi?, Nesnesi mi?, I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Forum, 22 Eylül (10:00-12:00), İstanbul, 2011.
- Bilge A., “Eğitim Programları, Öğrenciler, Seçimi, Sayısı” Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri XXIII. Toplantısı, 26-28 Nisan 2011, İzmir.
- Bilge (Dönmez) A. (1999). Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi, E. Ü. Psikiyatri Hemşireliği, Yüksek Lisans Tezi, 1999
- Dönmez A. (1997) Adölesanın gelişim dönemleri ve sağlığını etkileyen etmenler. Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik Kitapçığı, İzmir, 43-47. (Kitap Bölüm yazarlığı).
- Dönmez A.(1997) Adölesanın Gelişim Dönemleri ve Sağlığını Etkileyen Etmenler, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Panelist, Ege Üniversitesi Hastanesi, İzmir.
- Dönmez A, (1995). Meme Hastalıkları ve Risk Faktörleri. E. Ü. H.Y.O., Lisans Tezi
- Bilge A.(2010) “Hemşirelerin Çalışma Koşullarının Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Sağlıkları Üzerine Etkileri, Çalışma Koşullarının Sosyal ve Psikolojik Sağlıkları Üzerine Etkileri konusu,” T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Hemşirelik Sempozyumu. Panel, 9 Ekim (13:15-14:25).İzmir, 2010.
- Çam O., Bilge A. Huzurlu Ölüme Psikiyatri Hemşiresinin Katkısı , Yeni Gazete Ege'de yayımlandı(26.02.2004)
-  Bilge A., Çam O., Ünal G.,Kadınların Ruh Sağlığı Sorunlarında Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Tercih Etme Durumu .6-8-2004 de scbstürkykm ili her Cuma de canlı yayında sunuldu, 2-8-2004 milliyet gazetesi)
- Bilge A., Pektaş İ., Ünal G., Yetiştirme Yurtları’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi.( 8-8-2004 de posta gazetesinde özeti yayımlandı,sky tv haber aktif canlı yayın 16-09-2004,)
- Bilge A. (2006). Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, E.Ü. Sağ. Bil. Enst. Doktora tezi
- Bilge A. (2009) Damgalama ile Mücadele. III.Ulusal ve Uluslar Arası Katılımlı Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 4-6- Haziran 2009 Konferans, Özet Kitabı, Akçakoca-Düzce :25-26
- Bilge A. (2009)Çocuklarda kronik hastalık ve uzun süre hastanede yatış sorunları. 19. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi. Panel 17 nisan 2009(9:00-10:30). Kongre özet kitabı, 101.
- Bilge A. Yaşam Döngüsünde Kronik Bakım Paneli, Kronik Psikiyatri Hastasında Bakım konusu, Panelist,Hemşirelik Hastası etkinlikleri,13.5.2010, 13:30-15:00, İzmir, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi.
- Psikiyatri Hemşireliği Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Grubu Raporunu, (Sağlık Bakanlığına Psikiyatri Hemşireliği Derneği tarafından gönderilmiştir) Ağustos-Eylül 2007. (Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Bölümü)

International Conference Proceedings (68 entries)- Bilge A, Elbay G, Cürgül M, Koru T, Şahin S (2017) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bedensel ve Ruhsal Sağlık Durumları İle Beslenme Durumları Arasındaki İlişki, I. Uluslar arası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir (Poster Bildiri).
- Bilge A, Aykar Ş.F (2017) Yaşlılık Holistik Yok Oluş Mudur?,Holistik Varoluş Mudur? I. Uluslar arası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, İzmir (Poster Bildiri).
- Bilge A, Aykar Ş.F (2017) Yaşlılık Holistik Yok Oluş Mudur?,Holistik Varoluş Mudur? I. Uluslar arası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22-23 Mart, İzmir
- Bilge A, Kaytan E, Cavcav F (2017) Hemşirelikte Uzmanlaşmanın Önemi I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Çam MO, Ünal P (2017) Göçmenlerin Toplumsal Uyum Süreci, Hemşirelikte Uzmanlaşmanın Önemi I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Palabıyık Ö (2017) Hemşirelik Eğitiminde Ruh Sağlığı Ve Hastalıklarıyla İlgili “Kısa Film” Uygulamasının Damgalamayı Önlemeye Etkisi, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Çam MO, Yanıklı S (2017) Psikiyatrik Bozuklukları Damgalama!, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Eker SN (2017)Türkiye’deki Hemşirelik Akademisyenlerinin Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Ön Bulgular, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Çam MO, Dülgerler Ş, Kaçmaz ED (2017) Psikiyatrik Bakımda Hemşirelik Bakım Protokollerinin Kullanımı, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Çam MO, Bilge A, Ekitli GB, Güler C. (2017) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşırelığınde Klınık Uygulamayla Bütünleştırılmış Destekleyıcı Öğretım Yöntemlerıne İlışkın Öğrencı Değerlendırmelerı, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- 2017, Engin E., Olcay Çam M., Bilge A., Dülgerler Ş., Özgür G., Gürkan A., Bozkurt S., Yıldırım S., Öztürk Turgut E., Yalçıner N., Beycan Ekitli, Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi, I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan, İzmir
- Bilge A, Aykar FŞ, Şahin S. Yaş Alırken Var Olunan Alanlar: Mekanlar, Uluslar arası Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, İzmir
- Küliğ D, Bilge A, Aykar FŞ, Miyastenia Gravis’li Yaşlı Bir Bireyin Yoğun Bakım Deneyimleri Uluslar arası Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, İzmir
- Aykar FŞ, Bilge A, Yıldırım Y, Yılmaz G, Akbinar C, Hançerlioğlu S Avrupa Özel Eğitim Birimleri Klinik Mentorlük Uygulaması Projesi: Türkiye Örneği, I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29,30 Haziran 2017, Aydın
- Aykar FŞ, Bilge A, Yıldırım Y, Yılmaz G, Akbinar C, Hançerlioğlu S Avrupa Özel Eğitim Birimleri Klinik Mentorlük Uygulamasının Etkinliğinin Öğrenci, Klinik Mentor Ve Pilot Eğitici Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29,30 Haziran 2017, Aydın
- Bilge A, Ünal P Adalet ve eşitlik etik ilkesi çerçevesinde ruhsal hastalara için uygulama: mıknatıs aparatlı eldiven, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11,12 Eylül 2017, İzmir
- Bilge A, Ünal P kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerde etik süreci, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11,12 Eylül 2017, İzmir
- Dönmez CY, Ertem G, Bilge A. Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarının ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. 2-5 Kasım 2017, Antalya, (Sözlü Bildiri)
- Bilge A. Gerçeklik Şoku, Oturum Başkanı, I.Uluslararası, IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13-15 Nisan 2017, İzmir. (çağrılı bildiri)
- Can HÖ, Bilge A, Oran NT, Koçak YÇ, Hadımlı A, Akmeşe ZB and Bozkurt ÖD. “Mental Health Status of Hospitalized Risky Pregnants” PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress, June 18-19, 2016 Prague, Czech Republic. (as poster presentation)
- Bilge A, Demirkol H and Uğuryol M. “Therapeutic Touch From Prımary Care to Tertiary Care in Health Services” 18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, P932, 2016, Londra. S.2843. (as poster presentation)
- Çam O, Bilge A, Uğuryol M and Demirkol H. “From Past to Present Awareness about Complementary Therapies” 18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, P933, 2016, Londra. S. 2844. (as poster presentation)
- Bilge A, Uğuryol M, Dülgerler Ş and Yıldız M. “Developing of Attitude towards Using Complementary Treatments Scale in Turkey”18th International Conference on Complementary, Alternative, Integrative Medicine and Health, 2016, P954, Londra. S. 2926. (as poster presentation)
- Bilge A, Çam MO, Palabıyık Ö A Method For Strengthening of Family Caregiverof Psychiatric Home Care: Guided Imagery Method 2. Uluslararası Evde Bakım Kongresi, 2016, İstanbul, (As Poster Presentation
- Turgut EÖ, Demirkol H, Türk MK, Cirit N, Bilge A, Engin E, (2016), Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışanlarda Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği, IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, (Poster Bildiri).
- Çam MO, Bilge A, Yalçıner N, (2016) Göçmenlerin Kültürlerarası Uyumunda Psikiyatri Hemşirelerinin Rolleri, IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, (Poster Bildiri).
- Bilge A, Çam MO, Dülgerler Ş and Kaçmaz D, (2016) Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Durumunun Değerlendirilmesi, IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, (Poster Bildiri).
- Bilge A, Çam MO, Dülgerler Ş and Kaçmaz D, (2016) Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Durumunun Değerlendirilmesi, IV. Uluslar Arası, VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, (Poster Bildiri).
- Akça, VD, Onat BM, D, Bilge A.Yeme Alışkanlıklarına İlişkin Kendine Yardım Gruplarının Vücut Algısı, Yalnızlık Düzeyi ve Sosyal Yaşama Etkisi: Ön Bulgular. IX Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Kongre Kitabı, P191, 2-5 Nisan 2014, Ankara:340-341. (Poster bildiri)
- Acele EÖ, Kert A, Siviloğlu T, Özaydın K, Bilge A, Çam O 'Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği (PHBÖ)’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması'. III. Ulusal VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, özet kitabı, S15, 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Sözlü bildiri)
- Bilge A, Ekitli GB, Embel N, Kaya FG, Kalkan HS, Oğulluk MK. 'Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki Şizofrenik Bozukluk Hastalarına Uygulanan Öncü Belirtileri Tanıma Eğitiminin İçgörü ve Yaşam Kalitesine Etkisi'. III. Ulusal VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, özet kitabı, S29, 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Sözlü bildiri)
- Bilge A, Siviloğlu T, Kuş S Türkiye'de psikiyatri hemşireliği alanındaki akademisyen kadrolarının belirlenmesi III. Ulusal VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, özet kitabı, P21, 1-3 Eylül 2014, Ankara. (Poster bildiri)
- Bilge A,Turfan ÇE,Demirelöz M,Akmeşe B Z (2013)Validity and Reliability Study of Sexual Health and Reproductive Health Scale for Disabled People(SHRHSD). (as oral presentation). Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, October 31-November 2, 2013, İstanbul, Turkey.
- Bilge A, Bulutlu H, Göktaş K, Siviloğlu T Efficacy of Public Training to Cope with Stress for Community Mental Health. (as oral presentation). Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, October 31-November 2, 2013, İstanbul, Turkey.
- Çam O, Bilge A, Engin E, Akmeşe B Z, Öztürk E. Belıefs and Attıtudes About Mental Illness of Headmen. (as poster presentation). Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013. Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, October 31-November 2, 2013, İstanbul, Turkey.
- Çam O, Bilge A Belıef, Attıtude and Stıgmatızatıon about Mental Illness and Patıent: A Systematıc Revıew. (as poster presentation). Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, October 31-November 2, 2013, İstanbul, Turkey.
- Bilge A, Meseri R “Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme” VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2012, 315-16. (Poster bildiri)
- Bilge A. Koçak Y.Ç.,Akmeşe Z.B., ve Sarıcan E.S. “Öğrencilerin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlarına Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dersi’nin Etkisi” II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim , 300-301, 2012. (Poster bildiri)
- Eser TD, Liman T. ve Bilge A ‘Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Öfke İfade Biçimleri’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 395, 2012. (Poster bildiri)
- Çelik OG, Bilge A, Seki Z, ‘Meme Kanserli Kadınlarda Beden Ve Ruh Sağlığının Sürdürülmesi’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 461-462, 2012. (Poster bildiri)
- Bilge A, Keskin G ‘Psikodrama İle Zenginleştirilmiş Öfke Kontrolü Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 142, 2012. (Sözlü bildiri)
- Liman T. , Eser TD ve Bilge A ‘Lösemili Çocukların Annelerine Verilen Stresle Başetme Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 199-200, 2012. (Poster bildiri)
- Doğru M, Bilge A. ‘İlköğretim öğrencilerinin uyku sorununun okul başarı düzeyine etkisi’, II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 211-212, 2012. (Poster bildiri)
- Siviloğlu T, Kaplan T, Yiğit A ve Bilge A. ‘Akademik Personelin Duygusal Taciz Yaşama Durumlarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 235, 2012. (Poster bildiri)
- Bilge A, Embel N, Kaya FG ‘Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin ölüme karşı tutumlarının ölüm kaygılarına etkisi’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 236, 2012. (Poster bildiri)
- Yolalan Z, Bilge A, Ata A, Özaydın K. ‘Bir psikiyatri kliniği kadın servisinde yatan hastaların sosyo-demografik değişkenleri’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 297, 2012. (Poster bildiri)
- Şenuzun F, Bilge A, Mermer G, Şahin S. ‘Kronik hastalıklarda sosyal destek ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması’, II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 452, 2012. (Poster bildiri)
- Bilge A, Meseri R, Coskunol H, Okanlı A, Aydın N, Öztürk M. Ve Durmaz H. ‘Psikiyatri Kliniğinde görev yapan sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ve hastalıklarında beslenme ile ilgili bilgi düzeyleri’ II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim, 450-451, 2012. (Poster bildiri)
- Bilge A. Akmeşe Z.B., Koçak Y.Ç. ve Sarıcan E.S. “Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları” I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 22-24 Eylül, 320-321, 2011. (Poster bildiri)
- Uyar A. Bilge A. “Madde Bağımlısı Bireylerin Aile İşlevlerinin Belirlenmesi” I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 22-24 Eylül, 251, 2011. (Poster bildiri)
- Meseri R., Bilge A (2009) Premenstrüel Sendromda Beslenme. Uluslar Arası Multidisipliner Kadın Kongresi . Poster Bildiri, 13-16 Ekim 2009, İzmir, 706.
- Keskin G, Bilge A (2008). Nutritional Problem On Adolescents Who Were Diagnosed Cancer: Anorexia Nervosa. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. Poster Bildiri Olarak sunuldu, 17-19, April 2008,İzmir.
- Bilge A Keskin G, (2008). Relationship Between Cancer, Schizophrenia And Nutrition. International Symposium Food, Nutrition and Cancer, Poster Bildiri Olarak sunuldu, 17-19, April 2008 ,İzmir.
- Bilge A, Özgür G, Genç R E, Şenol S (2008) Review of the Literature about Culture and Transcultural Nursing in Turkey Between 2000 and 2006, as oral presentation the 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference. Thursd
- Şenol S, Genç R E, Bilge A, Özgür G. (2008) Traditional Health Beliefs Specific to Culture, as oral presentation, the 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference. Friday, June 6, 2008. June 4-6, 2008 Çeşme, İzmir, Tü
- Çam O, Bilge A (2008) Determınatıon of Belief and Attıtudes Toward Mental Illness and Patıents of Publıc Who Lıve in Western Turkey as oral presentation, the 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA). Thursday, June 5, 2008. June 4-6, 2008
- Özgür G., Bilge A., Şenol S., Genç R.E. (2008) Globalization, Culture and Nursing, as oral presentation, the 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference. Friday, June 6, 2008. June 4-6, 2008 Çeşme, İzmir, Türkiye.
- Genç R. E., Şenol S., Özgür G., Bilge A. (2008) The Neurotic Effect of Culture on Child Development, poster bildiri olarak kabul edildi, the 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA).
- Keskin G, Bilge A, Gümüş B.A (2008) The Evaluation of Depression, Social Anxiety, Alexithymia on Childeren And Adolescent With Chronic Renal Failure. XIV World Congress of Psychiatry 20-25 September 2008, Poster Presentatıon, Prague of Czech Republic.
- Çeber E., Karaca Saydam B., Bilge A., Mermer G., Öztürk H., Demirelöz M. , "Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi " 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi (sözel bildiri), Ankara, Türkiye, 19-22 Nisan, 252, 2007.
- Çam O, Akgün E, Babacan A, Bilge A, Ünal G (2005). Manisa Akıl Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinin İş Doyumu, Servis Ortamına Etkilerinin İncelenmesi. 3. Uluslar Arası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur,7-10 Eylül
- Keskin G, Bilge A , Gümüş A. (2005) Sağlık Bölümündeki Üniversite Öğrencilerinin, AB Sürecine Yönelik Fikirlerinin Belirlenmesi ,3. Uluslar Arası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur,7-10 Eylül 2005,İzmir
- Keskin G, Bilge A , Gümüş A (2005) Hemşirelerin Spritüalite Ve Spritüal Bakıma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 3. Uluslar Arası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur,7-10 Eylül 2005,İzmir
- Çam O, Pektaş İ, Bilge A, (2005) Ebe/Hemşirelere Verilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması. 3. Uluslar Arası -10.Ulusal Hemşirelik Kongresinde Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur,7-10 Eylül 2005,İzmir
- Bilge A., Çam O. (2003).Kadınların Kanseri Önlemeye Yönelik Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Sağlık İnanışları, Program and Abtract The First Regional Meeting of the APOCP, 14-16 October 2003, İzmir ( Poster Bildiri)
- Bilge A., Ünal G. Kanser Aile Yatkınlığı Olan Bireylerin ,Kanseri Önlemeye Yönelik Yaşadıkları Öfke ve Kaygı Durumlarının İncelenmesi, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention(APOCP), 14-16.10.2003, İzmir (Poster bildirisi
- Ünal G., Bilge A., (2003)Kanserli Hasta Ailelerinin Hastalıktan Etkilenme Düzeylerin Değerlendirilmesi ve Kanser Süresinde Anksiyete Düzeyleri, Aile Fonksiyonları ve Kanserden Korunmaya İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention(APOCP), 14-16.10.2003, İzmir(Poster bildirisi)
- Bilge (Dönmez) A., Çam O. (2000).Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Bakım Kalitesinin İncelenmesi, 1.Uluslarası, 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi

National Conference Proceedings (52 entries)- Kaya FG, Embel N, Bilge A, Keskin G, Akdeniz SN, Müziğin Ruh Sağlığına Etkisi, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan2015, Kayseri, (poster bildiri-411).
- Kaya FG, Embel N, Siviloğlu T, Bilge A ve Sevil Ü “hemşirelik Bakış Hemşirelik Mesleğinde Sanatın Yeri. 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon (Sözlü Bildiri-119).
- Bilge A, Buruntekin F, Demirel O, Özer NG, Keleş B,Yalçın E, Tavukçu G, Kıray A, Siviloğlu T, Bol S‘Engelli Yakınlarına Verilen “Stresle Baş Etme ve Yaşam Doyumunu Arttırma Yöntemleri” Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi’12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013., s:50. (Sözlü bildiri-84).
- Bulutlu H, Göktaş K, Bilge A, Siviloğlu T ‘Toplum Ruh Sağlığına Yönelik Topluma Verilen Stresle Baş Etme Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi. 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013., s:170. (Poster bildiri-112).
- Tombul FN, Babacan B, Bilge A, Aykar FŞ ‘Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlamasının İncelenmesi, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013., s:208. (Poster bildiri-187).
- Çam O, Bilge A, Engin E, Akmeşe BZ, Turgut ÖE ve Çakır N. Toplum Liderlerine Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması, 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 7-10 Eylül 2013, s:97-98. (Poster bildiri-3).
- Bilge A, Kaya FG ve Embel N, Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası Bağımlılıklarının Madde Kullanma Durumlarına Etkisi, 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 28 Kasım- 1 Aralık 2013, İzmir, (poster bildiri-1).
- Taşdemir G, Keskin G ve Bilge A, Madde Bağımlısı Hastaların İşlevsel Olmayan İnançları ve Başa Çıkma Yöntemleri, 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 28 Kasım- 1 Aralık 2013, İzmir, (poster bildiri-16).
- Keskin G, Taşdemir G ve Bilge A, Gıda Bağımlılığı: Obezitenin Görünmeyen Yüzü, 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 28 Kasım- 1 Aralık 2013, İzmir, (poster bildiri-17).
- Embel N, Kaya FG, Bilge A, Aykar FŞ ‘Hemşirelik Öğrencisi Gözüyle Tıp Bilişiminde Bakımın Yeri’ 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013., s:14. (Sözlü bildiri-12).
- Can N, Göktaş K, Bilge A, Çeber E, Demirelöz M, Akmeşe ZB. “Engelli Bireylerin Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Hizmet Gereksiniminin Karşılanmasında Ebe Ve Hemşirenin Rolü” 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, 2-4 Mayıs 2013, p:141, s:306 (Poster Bildiri)
- Kaplan T., Bilge A. “İzmir İli Bornova İlçesi Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Çalışanlarının Tütün Kontrolü yasası sonrası sigara kullanım durumları” 2.Hemşirelik Sempozyumu, İzmir, 16-19 Şubat 2012, s:13 (Sözlü bildiri).
- Bilge A. Gürkan A Zekanın Değişik Halleriyle İletişim IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun, Özet Kitabı, 183-184.
- Bilge A. Öztürk CH, Saydam KB, Genç ER. Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe Midir? IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun, Özet Kitabı, 166.
- Denizci Z, Yücel U, Bilge A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisine Gelan Kadınların Vücut Algısı, Benlik Saygısı ve Evlilik Uyumları, IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun, Ö
- Yolalan Z, Ata A. Gültekin K., Bilge A. Bir Psikiyatri Kliniği Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri, IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun, Özet Kitabı, 94.
- Bilge A., Ekşioğlu A, Demirelöz M., Akmeşe B. Z., Çeber E. Ebelik Eğitiminde Kullanılan Tanıların Değerlendirilmesi I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, Poster bildiri, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, Kongre Kitabı, 155.
- Bilge A., Akmeşe B. Z. Ebelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığına İlişkin Görüşleri I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, Poster bildiri, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, Kongre Kitabı, 155.
- Çelik N, Bilge A. Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Araştırılması, I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, sözlü bildiri, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, Kongre Kitabı, 83.
- Korkmaz B, Bilge A. Ebelik Öğrencilerinin Problem Alanları I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Ebelik Öğrencileri Kongresi, sözlü bildiri, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, Kongre Kitabı, 69.
- Koçak YÇ, Oran NT, Bilge A, Can HÖ, Karslıoğlu S, Demirelöz M, Soğukpınar N (2009).Gebelerin Ruhsal Sorunlarının Belirlenmesi. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış kongresi, (15-18 Ocak 2009).
- Bilge A.Şenol S, Genç E.R., Keskin G. (2009) Çocuğun okula uyumu için bir form: okula uyum aile öneri formu. 19. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, poster bildiri( p 9). Kongre özet kitabı, 135.
- Genç E.R., Şenol S, Bilge A. (2009)Çocuklarda kanser yorgunluğu ve kronik yorgunluk sendromu. 19. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, poster bildiri(p 67). Kongre özet kitabı, 193.
- Yücel U, F. Akhanca A, Çelik Na , Bilge A, İz B F, Ebelik Uygulamalarında Temel Bir Alan: Kültürel Farklılıkların Farkındalığı, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009 Çanakkale, 37 nolu poster bildiri: 130.
- İz B F, Yücel U, Bilge A, Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Kültürel Yeterlilik, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009 Çanakkale, 38 nolu poster bildiri:131.
- Bilge A, İz B F, Yücel U (2009) Kültür, Ruh Sağlığı Eğitiminde/Hizmetlerinde Yer Almalı mı?, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009 Çanakkale, 39 nolu poster bildiri:132.
- Kürtüncü P Bilge A, Şenol S (2009). Eroin Bağımlılığında Hemşirelerin Rolü. 8. Ulusal ve Uluslar arası katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet kitabı.4-6 Haziran Poster Bildiri Ankara:118-119.
- Keskin G., Bilge A. (2009) Çocukluk çağı somatizasyonu- ağrı yakınması. 19. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, poster bildiri(p 36). Kongre özet kitabı, 162.
- Oran NT, Bilge A, Ertem G (2008)Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin güdülenme düzeyleri. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, poster bildiri.
- Çeber E, Bilge A, Mermer G, Yücel U, Ekşioğlu A, Demirelöz M, Baykal Z (2008). Evlilik Eğitimi Alan Çiftlerin Evliliğe İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, poster bildiri.
- Bilge A, Öğce F, Genç E R, Oran T N (2008) Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkiye Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu, 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, poster bildiri,(20-22 Kasım 2008).
- Yücel U, Bilge A, Oran T. N, Ersoy M.A., Gençdoğan B., Özveren Ö. (2008) Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı Ve Depresyon Riski Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi, 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, poster
- Bilge A, Avcı A (2008) Bir Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Birimi ve Psikiyatri Kliniği’ndeki Hasta Yakınlarının Stres İle Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, poster bildiri,(
- Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E, Aslan G (2008)Gebelik ve Postpartum Dönemde Sosyal Destek. 12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, poster bildiri.
- Şentürk, K.A., Çam O., Bilge A. (2007). Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi'nde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Doğum Kontrol Yöntemlerine İlişkin Davranışlarının İncelenmesi. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu poster bildirisi( P34)
- Çeber E.,Okçin F., Mermer G., Bilge A.(2007). Küreselleşme ve Halk Sağlığı. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu poster bildirisi( P35). 3-4 Mayıs 2007. İzmir.
- Bilge A.,Zorlu M., Erkman Z. (2007). Madde Bağımlılığı ve Gebelik . I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu poster bildirisi( P36). 3-4 Mayıs 2007. İzmir.
- Demirelöz M., Başgün A., Bilge A. (2007). Alternatif Terapilerin Ebelik Mesleğinde Uygulanması. I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu poster bildirisi( P48). 3-4 Mayıs 2007. İzmir.
- Bilge A., Çam O. (2007). Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, 16. Anadolu Psikiyatri Günleri, poster bildiri. 13-16 Haziran 2007, Denizli.
- Çam O, Bilge A (2006).Yaşama Dair İnançların Ruh Sağlığına Etkisi. 42.ulusal psikiyatri kongresi poster bildirisi, İstanbul.
- Çeber E., Mermer G., Pektaş İ., Bilge A., Yücel Ü., Aslan G. (2006)İzmir İli Bornova İlçesinde Bulunan Gebelerin, Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Risk Düzeylerinin İncelenmesi . Halk Sağ. Kongresinde Poster Bildirisi. Van 6-8 Eylül 2006
- Bilge A, Pektaş İ,(2005). Şiddet Nasıl Önlenir?, Nasıl Önlenemez?. Sağlık Ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumunda Poster Bildiri Olarak Sunulmuştur. 6.10.2005, İzmir
- Bilge A., Çam O., Ünal G. (2004)Kadınların Ruh Sağlığı Sorunlarında Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Tercih Etme Durumu , 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Poster Bilgiri
- Bilge A., Pektaş İ., Ünal G. (2004). Yetiştirme Yurtları’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi , I. Ulusal ve Uluslar arası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu ( Poster Bilgirisi)
- Pektaş İ., Bilge A. (2004). E. Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Tespiti 40. Ulusal Psikiyatri Kong. (Poster bildiri)
- Bilge A., Çam O. (2004).Huzurlu Ölüme Psikiyatri Hemşiresinin Katkısı .40.Ulusal Psikiyatri Kong.(Poster bildiri)
- Bilge A., Ünal G. Sarı D. Çelikel S. (2004).Kayıba Bağlı Kriz Yaşayan Bireylere Yönelik Hemşirelik Girişimleri .Ulusal ve Uluslar arası Acil Tıp Kong. (Sözel Bildiri)
- Bilge A., Pektaş İ., Ünal G., (2004).Hemodiyaliz Son Dönem Böbrek Hastalarının Depresyon ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi I. Ulusal ve Uluslar arası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu ( Poster Bilgirisi)
- Bilge A., Pektaş İ.,(2004).Üniversite Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Özelliklerinin Durumluk ,Sürekli Kaygı Düzeylerine ve Başa Çıkma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Poster Bildiri)
- Bilge A., Çam O. (2004).Ölüm Sürecindeki Hastaya ve Yakınına Psikiyatri Hemşiresinin Terapötik Girişimi 40.Ulusal Psikiyatri Kong.(Poster bildiri)
- Bilge A., Mermer G. (2004).Savaşın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çözüm Önerileri I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Sempozyumu (poster bildiri)
- Ünal G. ,Bilge A. (2004).Yaşlıların Kognitif Düzeylerinin,Yalnızlık ve Depresyon Düzeylerine Etkisi . 40. Ulusal Psikiyatri Kong. (Poster bildiri)

Number of References113 times self referenced.
152 times referenced by other.
Books (19 entries)- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Ayşegül Bilge, Toplum Ruh Sağlığı. İstanbul Tıp Kitapevi, 2.Baskı, 2017, İstanbul
- Palyatif Bakım: Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, Editörler: Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu, Bölüm Yazarı: Ayşegül Bilge Palyatif Bakımda Terapötik İlişki. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, Ankara.81-94.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge, Kültürlerarası Psikiyatri. İstanbul Tıp Kitapevi, 2.Baskı, 2017, İstanbul.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge, Psikiyatrik Epidemiyoloji. İstanbul Tıp Kitapevi, 2.Baskı, 2017, İstanbul
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge, Psikiyatrik Rehabilitasyon/İyileştirim ve Evde Bakım. İstanbul Tıp Kitapevi, 2.Baskı, 2017, İstanbul
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Ayşegül Bilge Tamamlayıcı/Alternatif ve Somatik Terapiler. İstanbul Tıp Kitapevi, 2.Baskı, 2017, İstanbul.
- Psikososyal Bakım, Editörler: Fatma Öz, Meral Demiralp, Bölüm Yazarı, Ayşegül Bilge, ‘Özel Populasyonlarda Hemşirelik Girişimleri’. Akademi Kitapevi,2014, Ankara,385-431.
- Büyüyorum ‘Çocuk Büyütürken Büyüklere Öneriler’, Ayşegül Bilge, Esra Engin, Gülseren Keskin, Zehra Baykal Akmeşe, Tuğba Siviloğlu, İstanbul Tıp Kitapevi, 2014, İstanbul.
- Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler için Akılcı İlaç Uygulamaları, Çeviri Editörü: Emine İyigün, Sevinç Taştan, Bölüm Yazar: Ayşegül Bilge, Bölüm 54 Depresyon ve Duygudurum Düzenleyici İlaç Tedavisi, Akademi Kitapevi, 2014, Ankara,1000-1021.
- Evde Sağlık ve Bakım, Editorler:Çicek Fadıloğlu, Gül Ertem ve Fisun Şenuzun Aykar, Bölüm yazarı: Ayşegül Bilge ‘Özel Durumlarda Evde Bakım: Engelli Bireylerde Evde Bakım’. Göktuğ Bas.Yay.Dağ, 2013, İzmir.275-86. (Bölüm yazarlığı)
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Ayşegül Bilge ‘Toplum Ruh Sağlığı’. İstanbul Tıp Kitapevi,2013, İstanbul. 889-900.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge ‘Kültürlerarası Psikiyatri’. İstanbul Tıp Kitapevi,2013, İstanbul. 901-927.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge ‘Psikiyatrik Epidemiyoloji’. İstanbul Tıp Kitapevi,2013, İstanbul. 117-126.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Olcay Çam, Ayşegül Bilge ‘Psikiyatrik Rehabilitasyon/İyileştirim ve Evde Bakım’. İstanbul Tıp Kitapevi,2013, İstanbul. 1049-1072.
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, Editörler: Olcay Çam, Esra Engin, Bölüm Yazarı: Ayşegül Bilge ‘Tamamlayıcı/Alternatif ve Somatik Terapiler. İstanbul Tıp Kitapevi,2013, İstanbul. 1073-1085.
- Anne Sütü ve Sütannelik, Edit: Esin Çeber - Eren Akçiçek, Bölüm yazarı: Ayşegül Bilge “Emzirmenin Psikososyal Boyutu”. Egetan Bas. Yay. Tan. Ltd. şti. Ocak 2011, İzmir. 16-34.(Bölüm yazarlığı)
- Çam O., Bilge A., Keskin G. Gidenler ve Geride Klanlar: İnsan Yavrusu ve Yas Yarasını Sarmak. Egetan Bas. Yay. Ltd Şti., Nisan 2010, İzmir. ( Kitap yazarlığı)
- Bilge A. Psikiyatri Hemşireliği Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Grubu Raporunu, (Sağlık Bakanlığına Psikiyatri Hemşireliği Derneği tarafından gönderilmiştir) Ağustos-Eylül 2007. (Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği bölümünün hazırlanmasında görev almıştır)
- 1999, Dönmez A. (1997) Adölesan (Ergenlik) Dönemi ve Özellikleri. Sağlıklı Gençlik ve Hemşirelik Kitapçığı, İzmir, 43-47. (Kitap Bölüm yazarlığı).

Finished Research Projects (15 entries)- 14/HYO/006, Engin E, Bilge A, Dülgerler Ş ve ark. Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Belirtileri, Proje No: 14/HYO/006. (ARAŞTIRMACI), Kabul tarihi: 8.6.2017
- 11/ASYO/006, 2016, Çelik OG, Bilge A, Seki Z Meme kanserli kadınlarda beden ve ruh sağlığının sürdürülmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 11/ASYO/006, 2016. (ARAŞTIRMACI)
- 13/ASYO/007, Mermer G., Özsoy S, Bilge A, Günay T, Dağhan Ş ve Dönmez R Öğretmenlerde Tütün Kullanma Sıklığı ve Tütün Kullanımına İlişkin Verilen Eğitimin Etkinliği, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 13/ASYO/007, 2014. (ARAŞTIRMACI)
- BAP/1 2013 2014, Balta S, Aykar ŞF, Bilge A, Yılmaz S Otel İşletmelerinde Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi ile İnsan Kaynakları Geliştirme Projesi, Yaşar Üniversitesi YAGEM Ar-Ge ve Uygulama Merkezi, BAP/1 2013 2014. (DEVAM EDİYOR)
- 14/ASYO/004, Bilge A, Engin E, Keskin G, Akmeşe BZ, Siviloğlu T Annelere Verilen 0-6 Yaş Psikososyal Gelişim Dönemlerine İlişkin Eğitimin Etkililiği, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 14/ASYO/004, 2014. (PROJE YÖNETİCİSİ)
- BAP Proje No: 12ASYO003, Bilge A, Çeber E, Demirelöz M ve Akmeşe ZB. Engellilerde Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirliği Ve Eğitimin Etkisinin İncelenmesi, Proje No: 12ASYO003,2013. (PROJE YÖNETİCİSİ)
- 2013, BAP Proje No :12-HYO-005, Çam O, Bilge A, Engin E, Akmeşe Zb, Öztürk E ve Çakır NP Toplum liderlerine verilen ruhsal hastalığa yönelik damgalama ile mücadele eğitiminin etkililiğinin araştırılması Proje No :12-HYO-005 (DEVAM EDİYOR)
- 2012, BAP Proje No:12-ASYO-006, Aykar ŞF, Bilge A, Saydam KB, Meseri R, Hemşirelik, Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Altyapı Projesi, Proje No:12-ASYO-006.
- BAP Projesi No:12-ASYO-001, Aykar ŞF, Bilge A, Mermer G ve Şahin S Kronik Hastalıklarda Sosyal Destek Ölçeğinin (SSCII) Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği Projesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No:12-ASYO-001, 2012. (ARAŞTIRMACI)
- Bap Projesi, No:10-ASYO-001, Bilge A, Çeber E, Demirelöz M, Baykal A.Z Zihinsel Engellilerin Ebeveynlerine Verilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Zihinsel Engelliler İçin Etkililiğinin Belirlenmesi Projesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Proje No:10-ASYO-001, 2011.
- 2010, Araştırma Projesi, Özentürk MG, Çeber E, Demir D,Umar ÇD,Öğce F,Oran TN,Turgay AS,Genç EK, Bilge A,Sarı DBornova İlçesi Mansuroğlu Mahallesi 50-69 Yaş Nüfusta Kanser Riski Tarama Çalışması Projesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 2007/ASYO/001.
- Araştırma Projesi, Çeber E.,Ersoy MA, Bilge A, Mermer G, Yücel U, Ersoy TH, Ekşioğlu A, Demirelöz ve Baykal Z. (2009). Evlilik Eğitimi Alan Çiftlerin Evliliğe İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Projesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu,
- Araştırma Projesi, Bilge A, Çam O. (2007). Ruhsal Hastalığına Yönelik İnançlar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ege Üniversite Araştırma Projeleri, 2006/ASYO /003.
- Araştırma Projesi, Çeber E, Karaca Saydam B., Bilge A, Mermer G, Öztürk H, Demirelöz M. (2006) Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Proje Fonu 2005/ASYO /003
- Araştırma Projesi, Çam O., Pektaş İ., Bilge A. (2005) Ebe veya Ebe/Hemşirelere Verilen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Konusundaki Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Proje Fonu. 2004/HYO/006
Memberships of Professional Associations (10 entries)- E.Ü. Engelsiz Ege Birimi, Yüksekokul Temsilciliği
- E.Ü. Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi, Danışma Kurulu Üyeliği
- Ege Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- Ege HYO Mezunları Derneği
- Ege Mezunlar Derneği
- Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Merkez Danışma Kurulu Üyeliği
- Psikiyatri Hemşireliği Derneği
- Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Üyeliği
- Türk Hemşireler Derneği
- Türk Psikiyatri Hemşireliği Derneği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Lisans Çekirdek Eğitim Programı Koordinatörü
Granted Prizes (1 entries)- 2013, Ege Üniversitesi 2012-2013 Öğretim Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri Mansiyon Ödülü, Ahtapots Projesi, 30 Ekim 2013, İzmir.
Student's Completed Thesis (2 entries)- Yüksek Lisans, 2014-Devam Ediyor, Ayşe TÜRKOĞLU, Selma DİVRİK, Sevinç YILDIZ, Ergenlerin sağlık durumlarını belirlemesi, EÜ.Sağ.Bil.Ens.Psikiyatri Hem.Tezsiz YL programı
- Yüksek Lisans, 2014, Merve UĞURYOL, Refleksoloji Uygulamasının anksiyeteye etkisi, EÜ.Sağ.Bil.Ens.Psikiyatri Hem.Tezli YL programı