Akademik BilgilerÜNAL ALTINBAŞ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: unal.altinbas@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 388 40 00 / 2654, 2682, telefonları
- Web sayfası: www.agr.ege.edu.tr/~toprak, web adresi
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1965
- Yüksek Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1965
- Doktora: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1972
- Doçentlik: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1976
- Profesörlük: E.Ü.Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (17 entries)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Proje-Çevre Danışmanlığı, 2002-2004
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Hakem Danışmanlığı, 2001-
- Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Ebiltem Uydu Laboratuvarı Başkanı, 2001-
- Sütçü İmam.Üni.Ziraat Fakültesi Dergisi Hakem Danışmanlığı, 2001-
- Antalya Naranciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi Hakem Danışmanlığı, 2000-
- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ANA Dergisi Danışmanlığı, 1996-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2000
- Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Hakem Danışmanlığı, 1995-
- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Hakem Danışmanlığı, 1995-2002
- TÜBİTAK Tarım,Orman,Çevre Danışmanlığı, 1994-2001
- A.Ü.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Dergisi Danışmanlığı, 1990-
- TÜBİTAK "Türkish Journal of Agriculture and Forestry " Dergisi Hakem Danışmanlığı, 1990-2002
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1988-1992
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÇED Danışmanlığı, 1985-2002
- Toprak Etüd ve Haritalama Bilim Dalı Başkanlığı, 1984-
- Toprak Genetiği ve Sınıflaması Bilim Dalı Başkanı, 1984-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1976-1980
Research Interests- Toprak (5011300)
- Toprak Bilimi (5011301)
- Toprak İlmi ve Ekolojisi (5021000)
Publications in Non-Indexed Journals (19 entries)- 2007, Altınbaş,Ü., . Toprak Bir Ulusun Onurudur. Ege Tarım Dergisi. Ege Ziraat Odaları Yayını, Yıl:1,Sayı: 3, İzmir.
- 2007, Altınbaş,Ü. Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Ege Tarım Dergisi. Ege Ziraat Odaları Yayını, Yıl: 2,Sayı: 4, İzmir.
- 2006, Altınbaş,Ü., Uzaktan Algılama Tekniği. Tarımsal Çözüm (Tarım-Hayvancılık-Gıda Dergisi).Yıl:1 Sayı: 4, İzmir.
- 2006, Altınbaş,Ü., Ayrımlı Amaçlara Yönelik Toprak Analiz İlkeleri. Tarımsal Çözüm (Tarım- Hayvancılık- Gıda Dergisi).Yıl:1 Sayı: 5, İzmir.
- Altınbaş, Ü., Uydu Görüntüleri İle Sultaniye Üzümde Planlama Yapılabiliyor. Dünya Gazetesi (Konuk Yazar). 07 Ağustos, 2006.
- Altınbaş,Ü.,T.Türk. Avrupa Birliği(EU) Gündeminde Türkiye'nin Örtü Alanlarının CORINE (Coordination of Information on the Environment -Çevre Bilgilendirme Eşgüdümü)Ölçütleri Bağlamında Belirlenmesi ve Haritalanması.Türkiye Toprak Kaynaklarının Etüdleri ve Veri Tabanı Projesi Eğitim Programı. Tarımsal Hidroloji Araştırma ve Eğitim Merkezi.14.06.2004-23.07.2004, Menemen/İZMİR.
- 2004, Altınbaş,Ü.,Y.Kurucu, M.Bolca, A.H.El-Nahry. Using Advanced Spectral Analysis Techniques as Possible Means of Identifying Clay Minerals. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. TÜBİTAK/ ANKARA .
- 1986, Altınbaş, Ü., D. Anaç. Asit Topraklarda Kireçlemenin Fosfat Yarayışlılığı Üzerine Etkileri (Çeviri). E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 23/1, Bornova-İzmir.
- 1984, Altınbaş, Ü. Günümüzde Toprak Sınıflandırılmaları ve Büyük Toprak Grupları. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 21/3,Bornova-İzmir.
- 1981, Altınbaş,Ü. Bozdağ (Ödemiş/İzmir) Mikaşistleri Üzerinde Oluşmuş Asidik Kahverengi Orman Topraklarındaki Potasyumlu Mineraller İle Bunların Kökeni ve Topraklardaki Potasyum Gücü Üzerine Olan Etkileri. Vet. Hay./ Tar.Orm. Cilt.5.TÜBİTAK/ANKARA
- 1980, Altınbaş, Ü., C. Akıncı. Lateritleşme Süreci. Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 53, 54, 55, Ankara.
- 1979, Altınbaş, Ü. Toprakta Mika Mineralleri ve Ayrışma Ürünleri. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 14/3,Bornova-İzmir.
- 1978, Altınbaş, Ü. Günümüze Kadar Yapılan Toprak Sınıflandırılması ve Esasları. E.Ü.Z.F. Yayınları, No:352, Bornova-İzmir.
- 1978, Altınbaş, Ü. Topraklardaki Minerallerin Oluşumları ve Dönüşümleri (Çeviri). Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 47, Ankara.
- 1978, Altınbaş, Ü. Mikromorfoloji. Kimya ve Mineraloji Arasında Bir Disiplin (Çeviri). Topraksu Teknik Dergisi, Sayı 49, Ankara.
- 1977, Saatçı, F., Ü. Altınbaş. Topraklarda Borun Durumu ile Total ve Sıcak Suda Eriyebilir Bor Analizi. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Bornova-İzmir.
- 1977, Altınbaş, Ü. Toprakların Mineralojik Bileşimleri ile Bunların Toprak Özellikleri ve Verim Potansiyeline Etkileri. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Bornova-İzmir.
- 1977, Saatçı, F., Ü. Altınbaş. Mısır Çölleri Ayrışma Ürünlerinde Sekonder Kuartz (Çeviri). E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 14, Sayı:3, Bornova-İzmir.
- 1973, Saatçı, F., Ü. Altınbaş. Rendzina (Humuslu-Karbonat) Toprakları. E.Ü.Z.F. Dergisi, Bornova-İzmir.

Publications in Other Journals and Medias (7 entries)- 0, 1981, Altınbaş, Ü. Ulusal Yapay Gübre. Bilim, Birlik, Başarı Dergisi, Yıl 8, Sayı 29, İzmir.
- 0, 1986, Altınbaş, Ü. Toprak Mikromorfolojisi ve Kullanım Alanı Üzerine İncelemeler. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 23/3, Bornova-İzmir.
- 1993, Altınbaş, Ü. Seramik-Kil İlişkilerinde Perspektif Yaklaşım. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 30, Sayı 1,2, Bornova-İzmir.
- 0, 1996, Altınbaş, Ü., Y. Kurucu. Toprak Etüdleri ve Haritalamalarında Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS). E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 33/l, Bornova-İzmir.
- 2001, Kurucu, Y.,Ü. Altınbaş, M. Bolca.Yeryüzü Kaynaklarının Araştırılmasında Uydu Verilerinin Bilgisayar Ortamında Yorumlanması. Bilişim Kültür Dergisi ,Sayı. 80. Ankara.
- 0, 1992, Kurucu, Y., Ü. Altınbaş. Yeryüzü Kaynaklarının Araştırılmasında Uzaktan Algılama Tekniği . E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 29/2,3, Bornova-İzmir.
- 2001, Altınbaş,Ü., Y.Kurucu, M.Bolca. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Ebiltem Uydu Laboratuvarı. Ebiltem Yayınları No: 6, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova/İzmir.

International Conference Proceedings (25 entries)- Özden, N., Ü. Altınbaş, . Research on Determining of Reflection Values of Rhodoxeralf, Haprendoll, and Xerofluvent Great Groups. Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures. April 30-May 02, 2008. İzmir/Türkiye
- Altınbaş,Ü., Y.Kurucu, M.Bolca, , T.Esetlili, F.Özen, 2008. Change Detection of Cotton Planted Areas and The Amount of Cotton Crop in Aegean Region By Using Satellite Technology. Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures. April 30-May 2,2008. İzmir/Türkiye.
- Altınbaş,Ü., Ü.Erdem, T.Oktay, E.Bıldır, A.Karaderi, T.Dayıoğlu. The Extend of the Pollution Caused by CMC in Lefke Region in Türkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). 2nd International Conference on Harmful Effects of Acid Mine Drainage on Environment and Health in Lefke Region. Lefke, 25-28 April 2007.KKTC
- Erdem, Ü., O.Yılmaz, Ü. Altınbaş, E.Nurlu, Y.Kurucu, M.Bolca. Dams and Their Environmental Intereffects: A Case Study on Tahtalı Dam.International Conference on Environment: Survival and Sustainability-ESS2007, 19-24 February 2007. Near East University, Nicosia- Northern Cyprus.
- Daşdemir, S., Ü. Altınbaş,. Determination of Tobacco Planted Areas Using Aster Satellite Images. Conference on Information Extraction from SAR. Optical Data Processing: Visual Image Interpretation. ISPRS,YTU, ITU- Süleyman Demirel Culture Centre Campus of Ayazağa, 16-18 May, 2007,İstanbul.
- 2005, Bolca, M., Ü.Altınbaş, Y.Kurucu, M.T. Esetlili. Determination of Change Detection of Landscape of the Küçük Menderes Delta Using GIS and the Remote Sensing Techniques. Journal of Applied Sciences 5 (4):659-665, ISSN 1812-5654.
- Türk,T., Ü. Altınbaş. A Study on the Negative Impacts of Urban Developments on Natural and Agricultural Areas in Kuşadası District. November 08-13.2005, Kuşadası/Turkey.
- 2004, Kurucu,Y.,M.Bolca,Ü.Altınbaş,M.T.Esetlili,N.Özden and F.Özen.Determination of Electromagnetic Energy Reflection Characteristics of Cotton Planted Areas During the Growth by Using Satellite Images and a Portable Spectrometer. Journal of Applied Sciences Volume 4,Number 3,(P.374-379)Asian Network for Scientific Information.ISSN 1607-8926
- 2004, Kurucu,Y.,M. Bolca,Ü.Altınbaş,T.Esetlili. A Study on the Determination of the Land Use , Elevation and Slope of the Land to the West of Söke by Forming a Digital Elevation Model and Satellite Image. Journal of Applied Sciences 4(4):542-546, ISSN 1607-8926 Asien Network for Scientific Information.
- Kurucu,Y., Ü. Altinbas, M.Bolca, , T.Esetlili, N.Özden, F.Özen. Research on the Determination of the Areas of Cotton Plantation and Cotton Yield in Aydin District, Aegean Region, Using Satellite Images. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food, Environment, 7-10 October 2003
- 2002, Turk, T., Ü. Altinbas, A Research on Shore Geomorphology and Natural Resources of Great Meander Delta-Turkey by Using Remote Sensing Technique.Meeting on Local Resources and Global Trades: Environments and Agriculture in the Mediterranean Region.April 25- 30,Rabat/Morocco
- 2002, Arcak,Ç.,S.Özden,Y.Kurucu,Ü.Altinbas,M.Bolca,T.Türk,. Estimation of Degradation Risk on Mass Movement-Prone Areas of Senirkent and GIS and RS-Aided Modelling and Mapping of Susceptible Zones Using Direct-Heuristic Technique.International Conference on Sustainable Land Use and Management.10-13 June ,Çanakkale/TURKEY.
- 2002, Uğur,A.,M.M.Saç, G.Yener,Ü.Altınbaş, Y.Kurucu, M.Bolca.Vertical Distribution of the Naturel and Artifical Radionuclides in Different Soil Profiles to Investigate Soil Erosion. Seventh International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences(NAMLS-7)Including Complementary Isotopic Techniques and Applications. 16-21 June,Antalya/Turkey.
- 2002, Ugur,A.,B.Özden, M.M.Saç, G.Yener, Ü.Altınbaş, Y.Kurucu, M.Bolca,.Lichens and Mossess for Correlation Between Trace Elements and 210Po(210Pb) in the Areas Near Coal- Fired Power Plant at Yatağan, Turkey. Seventh International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences(NAMLS-7)Including Complementary Isotopic Techniques and Applications. 16-21 June, Antalya/TURKEY
- Altınbaş,Ü., Ü. Erdem, O.Veryeri. Affects of CMC Minning on Natural Resources in Lefke. International Conference on Europen Environmental Policy and The Case of Cyprus Mines. 15-16 February 2001, Lefke/Cyprus.
- 2001, Altınbaş,Ü., Ü.Erdem, O. Veryeri. Pollutions of Cyprus Mine Company (CMC) Wastes On Soil,Water and Mediterranean in Cyprus. Coastal Zone Management in the Mediterranean Region.April 26-May 1.İzmir/Türkey.
- Kurucu,Y., Ü. Altınbaş, M.Bolca, B. Çokuysal, S. Delibacak. Reflection Values of Saline Soils of Great Meander Basin in Landsat TM Images and Their Statistical Relationships. International Symposium on Desertation.13-17.06.2000. Konya/Turkey.
- Altınbaş, Ü., Y. Kurucu, T. Harrach, M. Bolca & T. Türk. The use of the remote sensing technique and geographic information system (GIS) for investigating the coastal area of the Aegean region, Turkey. 6. Symposium “:Ergebnisse deutsch-türkischer Agrarforschung”: 27.09.1999 - 02.10.1999, J. L. Universitaet Giessen, Deutschland.
- Kurucu,Y.,Ü.Altınbaş. A.Research to Invenstigate the Structural Properties and Soil Mapping Capability of the Subordinate Basin of Küçük Menderes Basin According to Rules of the 7. Approximation Soil Taxonomic System by Using Aerial Photos. M.Ş.Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soil. 21-24 September 1998,Menemen-İzmir/Turkey.
- Bolca,M.,Ü.Altınbaş.Land Use Charecteristitics and the Soil Taxonomy of Menderes District in the Region. M.Ş.Yeşilsoy International Symposium On Arid Region Soil. 21-24 September 1998,Menemen-İzmir/Turkey.
- Altınbaş,Ü.,Y. Kurucu,M. Bolca,T. Türk. Formatian of Coastal Dunes. International Workshop on Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries. September,15-19,1997.İzmir-Türkiye.
- Kurucu,Y.,Ü. Altınbaş.,Y. Serdaroğlu. Use of Geographic Information Systems (GIS) on the Coastal Areas. International Workshop on Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries. September,15-19,1997.İzmir-Türkiye.
- Altınbaş, Ü. Research on Mineral Compositions of Terra Rossas (Petrocalcic Rhodoxeralfs) of İzmir Region, Turkey 2nd International Meeting on Red Mediterranean Soils. 3-9 May 1993, Adana.
- 1977, Altınbaş, Ü., F. Saatçı, L. Jung. Investigation on the Properties of Great Soil Groups Found in the Aegean (Ege) Region of Turkey. Justus Liebig Universitaet, Giessen. Ege Universitaet İzmir, Gesellschaft für tecnische zusammenarbeit-GTZ, Almanya.
- 1977, Jung, L., F. Saatçı, Ü. Altınbaş. Boden-und Ernteschaeden durch Erosion im Ege-Gebiet. Justus Liebig Universitaet, Giessen. Ege Universitaet İzmir, Gesellschaft für tech. zusammenarbeit-GTZ, Almanya.

National Conference Proceedings (57 entries)- Altınbaş,Ü., Arıtma Çamurlarının Kullanım Olanakları Ve Koşulları. Arıtma Çamurlarının İşlenmesi Ve Bertarafı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17-18 Şubat 2005, İzmir.
- Esetlili,T.,Y.Kurucu,M.Bolca,Ü.Altınbaş,F.Özen. Grafik Veri Kaynaklı Eğim Ve Yükseklik Bilgilerinin Arazi Bilgi Sisteminde Değerlendirilmesi. Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 27-29 Nisan 2005, Bornova/İzmir.
- Bolca,M., Y.Kurucu, Ü. Altınbaş, T.Esetlili, N.Özden, F.Özen. Uydu Verileri Kullanılarak Tarımsal Yeşil Dokunun Parsel Bazında Tanımlanmaları Üzerine Çalışmalar. Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. 27-29 Nisan 2005, Bornova/İzmir.
- Türkyılmaz,B., Y.Kurucu, Ü.Altınbaş, M.Bolca, B.Gülgün, M.T.Esetlili, F.Özen. Doğal Sitlerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılmasınsa Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliği. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu . 8-10.09.2005. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kültür Merkezi, İsparta.
- Altınbaş,Ü.,F.Gördüren, B.Yağmur, N.Yılmaz.İzmir Büyükşehir Belediyesi Biyokatıların Tarımsal Alanlarda Organik Madde Olarak Kullanılmaları Üzerine Araştırmalar. Kentsel Atıksuların Arıtılması, Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 28-30.01.2004,İzmit.
- 2003, Altınbaş,Ü.Ege Bölgesi Topraklarında Kil Mineralleri ve Niceliği.XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 3-6.09.2003, İzmir
- 2002, Bolca,M.,Ü.Altınbaş,Y.Kurucu,A.E.El-Nahry,T.Esetlili,N.Özden, F.Özen. Küçük Menderes Deltası Kıyı Bölümü Değişimlerinin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi.Türkiye Kıyıları 02,Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 1V. Ulusal Konferansı, 05-08 Kasım,Dokuz Ey lül Üniversitesi,İzmir.
- Kurucu,Y.,Ü.Altınbaş,M.Bolca, T.Esetlili, N.Özden, F.Özen,. Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak İzmir-Torbalı İlçesi 2001 Yılı Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma(Poster). E.Ü.Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,Proje Sergisi 2002 04-15 Kasım.İzmir.
- Altınbaş,Ü., Ü.Erdem, T. Oktay. Kıbrıs CMC Atıklarının Doğu Akdeniz Üzerine Kirlilik Baskısı. Türkiyenin Kıyı Alanları III. Ulusal Konferansı, 26-29 Haziran, 2001. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
- Altınbaş,Ü.Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımının Çevre Üzerine Etkisi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. Temmuz-Ağustos 2001, Sayı: 33, İzmir.
- Altınbaş, Ü. Tarımsal Alanlarda Yeni Tekniklerin Kullanımı- Uydu Teknolojisi. Çivril Tarımı ve Sorunları Sempozyumu. 13-14 Eylül 2001, Çivril.
- Altınbaş, Ü., Y.Kurucu, M.Bolca. Büyük Menderes Ovasındaki Toprak Taksonomik Birimleri İle Pamuk Bitki Örtüsünün Uzaktan Algılama Tekniği Kulanılarak Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Tarımsal Bileşim Teknolojisi 4. Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi.20-22 Eylül 2001. Kahramanmaraş.
- Altınbaş, Ü., Y.Kurucu, M.Bolca. Ege Bölgesi Ve Çevresinin 2000 Yılına Ait Pamuk Ekili Alanları Ve Pamuk Ürün Rekoltesinin Uzaktan Algılama Tekniği-Uydu Verileri İle Saptanması Üzerine Araştırmalar. Ebiltem 15-19.10 2001 Poster ( Ebiltem proje yarışması 2.lik ödülü). Bornova/İzmir.
- Altınbaş,Ü., Y.Kurucu, M.Bolca, T.Türk. Büyük Menderes Havzasının Ayrımlı Toprak Ve Bitki Deseni Dağılım Alanlarının Haritalanması İle Delta Oluşumunun Uydu Görüntüleri Kullanarak Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar ( Poster). E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi 00., 23.10-3.11.2000.Bornova.
- Altınbaş,Ü., Y, Kurucu., M. Bolca. Kemalpaşa İlçesi ve Yöresinin Toprak Potansiyeli. Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu. 3-5.06 1999. Kemalpaşa / İzmir.
- Altınbaş, Ü., N. Türk, Ö. Seçmen, Y. Kurucu, M. Bolca, S. Delibacak, B.Çokuysal, T. Türk. Büyük Menderes Havzasının Landsat-5 TM Kullanılarak Haritalanması. 2000’:e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 .09.1999. Söke/İzmir.
- Altınbaş, Ü., Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Büyük Menderes Irmak Suları Bileşiminin Mevsimsel Değişimleri. 2000’:e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 .09.1999. Söke/İzmir.
- Altınbaş, Ü., O. Tosunlar, A.R.Duran , Y. Kurucu, M. Bolca. Büyük Menderes Havzasında Nazilli İlçesi Örneği Amaç Dışı Arazi Kullanım Sorunları. 2000’:e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 .09.1999. Söke/İzmir.
- Serdaroğlu,Y., Ü. Altınbaş, Y. Kurucu, T. Türk, G. Çivril. Yönetimsel Kurumlarda Dijital Sinir Sistemi. 2000’:e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 9-10 .09.1999. Söke/İzmir.
- Altınbaş, Ü. Uzaktan Algılamanın Temel İlkeleri İle Kullanılan Uydular Ve Algılayıcılar. MapCamp’:99. 8-12 .11 1999, Menemen-İZMİR.
- 1999, Altınbaş,Ü., Y, Kurucu., M. Bolca., A.R.Duran. Kemalpaşa İlçesi (İzmir) ve Çevresinin Amaç Dışı Arazi Kullanım Sorunları. Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu.
- Altınbaş,Ü., Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Bodrum Yarımadasının Uzaktan Algılama Tekniği ile Yeniden Tasarımı. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu.15-19 Şubat 1998. Bodrum-Muğla.
- Serdaroğlu,Y.,Ü. Altınbaş, Y. Kurucu, G. Çivril. Büyük Menderes Havzası Arazi Kullanım Tasarımında Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) nin İşlevi. Büyük Menderes Havzası 3.Tarım ve Çevre Sempozyumu,2-4 Eylül 1998,Söke
- Türk, T.,Ü. Altınbaş. Uydu Verileri İle Büyük Menderes Deltası KıyıBandının Belirlenmesi. Büyük Menderes Havzası 3.Tarım ve Çevre Sempozyumu, 2-4 Eylül 1998,Söke.
- Kurucu, Y.,Ü. Altınbaş, M. Bolca, T. Türk. Büyük Menderes Havzası Pamuk Ekili Alanların Uydu Verileri İle Belirlenmesi. Büyük Menderes Havzası 3.Tarım ve Çevre Sempozyumu, 2-4 Eylül 1998,Söke.
- Altınbaş, Ü. Kurucu, Y. M. Bolca, T. Türk. Büyük Menderes Irmağı ve Yan Derelerinin Nicel Bileşimi İle Çevresel İlişkileri. Büyük Menderes Havzası 3.Tarım ve Çevre Sempozyumu,2-4 Eylül 1998,Söke.
- 1998, Altınbaş, Ü. Kirliliğin Doğal Kaynakları ve Çevresel İlişkileri. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları ve Uygulama Merkezi.Çevre Bölümü Bahar Okulu 11. Karaburun/İzmir.
- Türk,T.,Ü.Altınbaş. Büyük Menderes Deltası Kıyı Jeomorfolojisinin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi. Türkiye Kıyıları 98. Kıyı Alanları Yönetimi 2.Ulusal Konferansı.22-25 Eylül 1998.ODTÜ. Ankara.
- 1998, Uysal, H., A.Taysun, Ü.Altınbaş, G.Yolcu. Toprak ve Toprak Erozyonu. İzmir Yerel Gündem 21.İzmirin Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Önerileri.Büyük Şehir Belediyesi,İzmir.
- 1998, Altınbaş, Ü., H. Hakerlerler, D. Anaç, H. Tuncay, B.Okur. Gediz Irmağı İle Tarım Alanlarındaki Kirlilik Boyutlarının Saptanması . İzmir Yerel Gündem 21.İzmirin Kentleşme-Çevre-Göç Sorunları ve Çözüm Büyük Şehir Belediyesi,İzmir.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Hava Fotoğraflarının Tanımı ve Toprak Sınıflamasındaki Önemi. Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri. Workshop:2,12-14 Şubat 1997. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ToprakBölümü Bornova, İzmir.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca. Hava Fotoğrafları Kullanılarak Toprak Haritalama İşlevinde Fizyografik Analiz Yöntemi ile Karaburun Yarımadası-Alaçatı Örneği. Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri Workshop:2,12-14 Şubat 1997. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bornova, İzmir.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Hava Fotoğrafları ile Arazi Kullanım Planlaması .Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Farklı Haritalama Sistemleri. Workshop:2, 12-14 şubat 1997. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bornova,İzmir.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Kuşadası Körfezi İle Büyük Menderes Deltası Kıyı Bandı Oluşum Özellikleri. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları. I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, 24-27 Haziran 1997, Kıyı Alanları Yönetimi Türk Milli Komitesi, ODTÜ. Ankara.
- Altınbaş,Ü.,Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Uydu Görüntüleri ile Söke Ovası ve Çevresi Arazi Kullanım Tasarımının Temel İlkeleri. Söke Tarım ve Çevre'97 Sempozyumu. 2-3 Eylül 1997, Söke.
- Altınbaş,Ü.,Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Büyük Menderes Irmağının Oluşturduğu Çevresel Sorunlar. Söke Tarım ve Çevre'97 Sempozyumu. 2-3 Eylül 1997, Söke.
- Altınbaş,Ü.,Y. Kurucu, S. Delibacak, B. Çokuysal, M. Bolca, T. Türk. Aşağı Söke Ovası Tuzlu ve Alkali Topraklarının Oluşum Dinamiği ve Uydu Görüntüleri ile Belirlenmesi. Söke Tarım ve Çevre'97 Sempozyumu. 2-3 Eylül 1997, Söke.
- Altınbaş,Ü.,Y. Kurucu,M. BoIca, T. Türk.Karakoç ve Cumalı (İzmir) Jeotermal Kaynaklarının Nicel içerikleri İle Bunların Kuşadası Körfezi Üzerine Olan Çevresel Etkileri. 1.Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu.l4-16 Kasım 1997. Kuşadası-Aydın.
- Serdaroğlu,Y., Ü. Altınbaş, Y. Kurucu. Coğrafi Bilgi Sisteminin (GIS) Temel İlkeleri ve Belediyelerde Uyarlanması. Söke Tarım ve Çevre'97 Sempozyumu.2-3 Eylül 1997, Söke
- Altınbaş, Ü., B. Okur, A. Özercan. Saruhanlı Ovası Sulama Suyu Kaynaklarının Sulama Süreci Boyunca İyon İçeriklerinin Değişimi. Tarım- Çevre İlişkileri Sempozyumu.13-15 Mayıs 1996. Mersin Üni. Müh. Fak.,Mersin.
- Altınbaş, Ü., Y. Kurucu, M. Bolca. Uydu Verileri ile Büyük Menderes Havzası Fiziki ve Yeşil doku Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi. Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sempozyumu. 5 Eylül 1996, Söke Belediyesi, Söke.
- Altınbaş, Ü., T. Türk. Büyük Menderes Deltası Kıyı Oluşumu. Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 5 Eylül 1996, Söke Belediyesi, Söke.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Büyük Menderes Irmağı ve Yan Derelerinde Kirlilik Yükü. Büyük Menderes Ovası ve Deltasında Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 5 Eylül 1996, Söke Belediyesi, Söke.
- Altınbaş, Ü. Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk. Gediz Havzasında Arazi Kullanım Tasarımının Temel İlkeleri. Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 2-4 Aralık 1996. Manisa.
- Altınbaş, Ü., Y. Kurucu, M. Bolca, T. Türk,1996.Uzaktan Algılama Tekniğinin Temel İlkeleri ve Uydu Verileri ile Tarımsal Ögelerin Belirlenmesi. Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 2-4 Aralık 1996. Manisa.
- Altınbaş, Ü., M. Bolca. İçmeler (Seferihisar-İzmir) Jeotermal Kaynakların Çevre Kirliliğine Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar. Toprak ve Çevre Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995 An. Üni. Ziraat Fak., Ankara.
- Altınbaş, Ü., B. Okur, A. Özercan. Sulama Suyu Kaynaklarının Sulama Süreci Sonu Nitel ve Nicel İçerikleri. I. Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu, 10-11 Ekim 1995, Salihli.
- Kurucu, Y., Ü. Altınbaş. Gediz Havzası Doğal Kaynaklarının Uzaktan Algılama Tekniği ile Saptanması ve Bu Yaklaşıma GAP Örneği. I. Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu,10-11 Ekim 1995, Salihli.
- 1995, Altınbaş, Ü., A. Taysun, A. R. Duran. Gediz Havzası Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanım Sorunları. I. Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu,10-11 Ekim I995, Salihli.
- Altınbaş, Ü. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)'nde Doğal Kaynak Olarak Toprak. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kurs Programı. 4-9 Aralık 1995. T.M.M.O.B. Çevre Mühendisleri Odası, İzmir.
- Özercan, A., Ü. Altınbaş. Gediz Havzasının Taksonomik Toprak Potansiyeli. Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu,10-11 Ekim 1995, Salihli.
- Altınbaş, Ü., H. Hakerlerler, D. Anaç, H. Tuncay, B. Okur. Gediz’:in Kirlilik Parametreleri. 1. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu.19-21 Eylül 1994, Salihli.
- Altınbaş, Ü. Çevre Sorununda Kıyı Kavramı ve Seferihisar-Kuşadası Sahil Bandı Örneği. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu.10-11 Kasım 1994, Kuşadası.
- Altınbaş, Ü., D. Anaç, G. Kısır. Bozdağ ve Çevresi Asidik Kahverengi Orman Topraklarının Kimi Ağır Elementlerinin İçeriği ile Bunların Pedolojik Dağılımları Üzerine Araştırmalar. 23-28 Eylül 1991, Toprak İlmi Sempozyumu, Şanlıurfa.
- Altınbaş, Ü., A. H. Dündar. Asidik Kahverengi Orman Toprağının Kimi Mekanik Özellikleri ile Kil Mineralleri İlişkileri Üzerine Araştırmalar. Mahmut Sayın Kil Mineralleri Sempozyumu. 23-25 Ocak 1991. Adana.
- 1985, Altınbaş, Ü. Bazalt (Kula) ve Mikaşist (Bozdağ) Ana Özdekleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Kil Mineralleri Bileşimi. II. Ulusal Kil Sempozyumu. Hacettepe Üniv. Jeoloji Müh. Ankara.
- 1984, Altınbaş, Ü. Seramik Hammaddesi Olan Toprak ve Sediman Kökenli Materyallerin Isıtılmaları ile Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişimler. 1. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Adana.

Books (4 entries)- 2004, Ünal Altınbaş,M.Çengel,H.Uysal,B.Okur,N.Okur,Y.Kurucu,S.Delibacak,Toprak Bilimi.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 557, Bornova/İZMİR (2006, 2. Baskı)
- 2003, Altınbaş, Ü., Y. Kurucu, M. Bolca, M.T. Esetlili, N. Özden, F. Özen, T. Türk, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalı Temel Kursu Notları, E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Yayını
- 2000, Altınbaş, Ü. Toprak Genetiği ve Sınıflaması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 540. Bornova-İzmir.
- 1996, Altınbaş, Ü. Toprak Etüd ve Haritalama. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:521. Bornova-İzmir. (2006, 2.Baskı)

Finished Research Projects (60 entries)- 2008, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü., Pamuk Ekili Alanlarının ve Üretim Değişimlerinin Uydu Verileri Kullanılarak Ege Bölgesi ve Çevresinde 2000-2007 Yılları Arasındaki Durumu. İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Sayı: 61, İzmir.
- 2008, Araştırma Projesi, Kurucu, Y., Ü.Altınbaş, M.Bolca, T.Esetlili, N.Özden, F.Özen. Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Zeytin Dikili Alanların Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje No: 2004 ZRF-027, Bornova/İzmir.
- 2007, Araştırma Projesi, Bolca,M., M.M.Saç, Ü.Altınbaş, B.Camgöz. Chemical and Radioactivity Effects of Geothermal Springs on Environment Pollution in Seferihisar Region in Western Turkey. Asian Journal of Chemistry(ISSN): 0970-7077,Cilt:19,Sayı:3.
- 2007, Araştırma Projesi, Türkyılmaz,B.,Y.Kurucu, M.Bolca, Ü.Altınbaş, T.Esetlili, B.Gülgün, F.Özen, G.Gencer, A.Güney, Ş.Hepcan, N.Özden. A GIS-Based Model for Rating Natural Protection Areas According to Natural Protection Priorites. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology.Volume 14, Number 3, ISSN: 1350-4509
- 2006, Araştırma Projesi, Ünal,B.H., Aşık,Ş.,Avcı,M., Altınbaş,Ü., Kurucu,Y., Karataş,B.S., Kuzu,E., Esetlili,M.T. Ana Kanallar Düzeyinde Menemen Ovası Sulama Performansının Uzaktan Algılama Tekniği ( NOAA-AVHRR Uydu Görüntüleri) Kullanılarak Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2002-ZRF-044, Bornova/İZMİR.
- 2006, Araştırma Projesi, Bolca,M.,B.Türkyılmaz, Y.Kurucu, Ü.Altınbaş, T.Esetlili, B.Gülgün. Determination of Impact of Urbanization on Agricultural Land and Wetland Use in Balçova's Delta By Remote Sensing and GIS Technique. Environmental Monitoring and Assessment.
- 2006, Araştırma Projesi, Urfalı Eryiğit, N., Ü.Altınbaş. Yeryüzü Kaynak Potansiyelinin Uydu Verileri Bağlamında Corine Sistemine Göre Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:43,No:3, ISSN 1018-8851,Bornova/İZMİR.
- 2005, Araştırma Projesi, Saç, M.M., A.Uğur,G.Yener,M.Bolca,Ü.Altınbaş,Y.Kurucu,B.Özden. Muğla İli Yatağan Havzasında Eğimli Alanların Büyük Toprak Gruplarında Cs-137' nin Dağılımı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi,42(1):143-154, ISSN 1018-8851, Bornova/İZMİR
- 2005, Araştırma Projesi, Özden,N.,Ü.Altınbaş., Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Ayrımlı Toprak Taksonomik Birimlerinin Yansıma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42(2): 143-153, ISSN 1018-8851, Bornova/İzmir.
- 2004, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü.,F.Gördüren,B.Yağmur,N.Yılmaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Atıksu Arıtma Tesisi Atıklarının Tarımda Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar. Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İZMİR.
- 2004, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü., Y.Kurucu, M.Bolca, M.Esetlili, N.Özden, F.Özen. Gediz Bağlarının Dikili Alan Dağılımının Uydu Verileri Kullanılarak Belirlenmesi ve Buna Bağlı Olarak Üzüm Rekoltesinin Saptanabilirliği Üzerine Araştırmalar Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2002 ZRF-045. Bornova/İZMİR.
- Araştırma Projesi, 2004, Bolca,M., Ü.Altınbaş, Y.Kurucu. Ayrımlı Eğimlerde Oluşum Gösteren Rhodoxeralf ve Rendoll Topraklarında Minerallerin Toprak Pedonu Boyunca Pedogenetiksel Dağılımları Üzerine Araştırmalar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2001 ZRF-024. Bornova/İZMİR.
- 2003, Araştırma Projesi, Uğur, A., G. Yener, M. Saç, Ü. Altınbaş, Y. Kurucu, M. Bolca. Ayrımlı Yamaç Yüzeyleri ve % Eğimlerden Oluşmuş Yatağan Havzası Tarım Topraklarında Radyoaktif Kurşun ve Sezyum Profilleri Kullanılarak Toprak Hareketlerinin Belirlenmesi. Proje No: YDABÇAG-100Y060, TÜBİTAK,ANKARA
- 2002, Araştırma Projesi, Arcak,Ç.,S.Özden,Y.Kurucu,Ü.Altinbas,M.Bolca,T.Türk. Iç Ege (Isparta-Senirkent)Bölgesinde Kitle Hareketine Duyarli Alanlarda Toprak Degredasyon Riskinin Belirlenmesi ve Zararlarin Önlenmesi İçin Hassas Bölgelerin CBS Destekli Modellenmesi ve Haritalanma si.T.C.Basbakanlik,Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü, 99130A01 nolu Proje,Ankara.
- 2002, Araştırma Projesi, Kurucu,Y.,Ü.Altınbaş, M.Bolca. Pamuk Ekili Alanların Gelişim Süreçlerinde Gösterdikleri Elektromanyetik Enerji Yansıtma Özelliklerinin Landsat TM Uyumlu Taşınabilir Spektroradyometre İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2000 ZRF-037,Bornova/İzmir
- 2001, Araştırma Projesi, Erdem,Ü.,Tatlıdil,E., Altınbaş,Ü.,Güney,A.,Nurlu,E.,Zafer,B.,Sunlu,U. Kent Habitatının İyileştirilmesi:İzmir,Karşıyaka Belediyesi Kent Ormancılığı/Bitkilendirme Planı. Proje No: Tur/97/008/A/01/12.Birleşmiş Milletler Gelişim Proğramı Projesi.
- 2001, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü., Kurucu, Y., Bolca, M. Ege Bölgesi ve Çevresinin 2000 Yılına Ait Pamuk Ekili Alanları ve Ürün Rekoltesinin Uzaktan Algılama Tekniği -Uydu Verileri İle Saptanması Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2000/BİL/030. Ege Üniversitesi Bilimsel ve Teknik Araştırma Merkezi
- 2000, Araştırma Projesi, Kurucu, Y., Altınbaş, Ü., Bolca, M. Ege Yöresinde Dağılım Gösteren Ayrımlı Toprak Taksonomik Birimleri ve Jeolojik Yapılanmaların Drenaj Desenleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Bornova-İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Kurucu, Y., Bolca, M. Seferihisar (İzmir) Yöresi Jeotermal Kaynakların Nicel İçerikleri ve Bunların Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi, Bornova-İzmir.
- 1999, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü,Kurucu,Y.,Bolca,M.,Türk,T. Orta ve Aşağı Büyük Menderes Irmak Sularının Ayrımlı Sulama Süreçlerindeki Fiziksel ve Kimyasal Bileşiminin Sayısal Verileri İle Bunların Çevre Kirliliğine Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar. Söke Belediyesi ,
- 1999, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü.,Türk,N.,Seçmen,Ö.,Kurucu,Y.,Bolca,M.,Delibacak,S.,Çokuysal,B.,Türk,T. Ege Bölgesi Örneğinde Büyük Menderes Havzası Batı Bölümü Arazilerinin Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Toprak Taksonomisi İle Arazi Kullanım Haritalarının Yapılabilirliği Üzerine Araştırmalar. DPT 96-K 120670 No' lu Proje, Ankara
- 1998, Araştırma Projesi, Altınbaş,Ü.,Hakerlerler,H.,Anaç,D., Tuncay, H.,Okur,B. Gediz Irmağı İle Sulanan Tarım Alanlarındaki Kirlilik Boyutlarının Saptanması. İzmir Yerel Gündem 21. Büyükşehir Belediyesi, İzmir
- 1997, Araştırma Projesi, Kurucu,Y., Altınbaş, Ü., Bolca, M. Ege Yöresinde Dağılım Gösteren Ayrımlı Toprak Taksonomik Birimleri ve Jeolojik Yapılanmaların Drenaj Desenleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 96 ZRF 02l
- 1997, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Hakerlerler, H., Kurucu,Y., Bolca, M. Kemalpaşa (İzmir) Ovası Tarımsal Özellikli Arazilerin Tarım Dışı Amaçlı Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 96 ZRF 019
- 1996, Araştırma Projesi, Ergin, Ş., Altınbaş, Ü.,Öztürk,M., Seçmen,Ö., Özdemir, S.,Kurucu,Y.,Bolca,M. Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması. TÜBİTAK, DEBAG/127-G. Ankara.
- 1996, Araştırma Projesi, Acunaz,S.,Altınbaş,Ü. Dystric Xerochrept, Typic Haplumbrept ve Typic Xerofluvent'lerde Potasyum fiksasyonu ile Fiksasyon Mekanizmasına Etkili Olan Toprak Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üni. Fen Bil.Enst. Bornova/İzmir
- 1995, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Bolca, M. Vermikulit Kil Mineralinin Nicelik İçeriği ÜzerineAraştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 32, Sayı:l, Bornova-İzmir.
- 1994, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Hakerlerler, H., Anaç, D., Tuncay, H., Okur, B. Gediz Havzası Sulanabilir Tarım Alanlarında Ağır Metal Kirliliği ve Nedenleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Araş. Fonu Proje No:91-ZRF-51, Bornova-İzmir
- 1994, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Bolca, M. E.Ü. Ziraat Fakültesi Mordoğan Çiftliği Toprakları İçeriğindeki Ayrımlı Azot ve Kükürt Şekillerinin Pedolojik Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 31, Sayı:2-3, Bornova-İzmir.
- 1993, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Hakerlerler, H., Yokaş, İ., Uysal, H. Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği Topraklarının (Menemen) Doğal Taksonomik Birimleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 30, Sayı:l-2, Bornova-İzmir.
- 1991, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Kısır, G. Bozdağ ve Çevresi Asidik Kahverengi Orman Toprakları İçeriğindeki Ayrımlı Azot ve Kükürt Şekillerinin Pedolojik Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bil. Enst. Cilt:2, No:3, Bornova-İzmir
- 1991, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Dündar, A. H. Bozdağ ve Çevresi Asidik Kahverengi Orman Topraklarının Bazı Mühendislik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bil.Enst. Cilt:2/l, No:3, Bornova-İzmir.
- 1990, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Hakerlerler, H., Yokaş, İ., Uysal, H. Menemen Uygulamalı Ziraat Fakültesi Topraklarının Verimliliği ve Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Araş. Fonu Proje No:88-ZRF-05, Bornova-İzmir
- 1989, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Zorba, M. Yamanlar Dağı Yöresi (İzmir) Kireçsiz Kahverengi Büyük Toprak Grubunun Zemin Mekaniği Yönünden Kimi Mühendislik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 26, Sayı:l, Bornova-İzmir
- 1988, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Uysal, H. Batı ve Güneybatı Anadolu Yöresi Kireçsiz Kahverengi, Terra-Rossa, Kahverengi Orman ve Rendzina Büyük Toprak Grupları İçeriğindeki Kobalt (Co) ve Titan (Ti) Elementlerinin Pedolojik Dağılımları. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 25/l, Bornova-İzmir
- 1988, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Anaç, D., Çiftçi, N. Manisa İli ve Çevresi Kireçsiz KahverengiTopraklarda Kimi Mikroelement İçeriği İle Bunların Pedolojik Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 25 No: l, Bornova-İzmir.
- 1988, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Altınbaş, Ü., Anaç, D., Vural, S. Melez Çayı (İzmir) İçeriğindeki Bazı Organik ve İnorganik Kökenli Maddeler ile Ağır Metallerin Nitelik ve Nicelik Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 25 No:l,
- 1987, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Batı Anadolu Yöresi Kireçsiz Kahverengi ve Rendzina Büyük Toprak Grupları İçeriğindeki Ayrımlı Azot Şekillerinin Profil Boyuncaki Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 24/l, Bornova-İzmir.
- 1987, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Taysun, A., Özercan, A. Menemen Seyrekköy Ziraat Fakültesi Çiftliği Topraklarının Kimi Özellikleri ile Bunların 7. Yaklaşım Sınıflandırma Sistemindeki Yeri. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 24/2, Bornova-İzmir.
- 1985, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Kula ve Yöresi Volkanik Kökenli Bazalt Anaözdekleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Kil Mineralleri Bileşimi. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt22/3, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Bozdağ (Ödemiş / İzmir) ve Çevresi Mikaşistleri Üzerinde Oluşmuş Asidik Kahverengi Orman Topraklarının Kil Mineralleri Bileşimi. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 421, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Bozdağ (Ödemiş / İzmir) Mikaşistleri Üzerinde Oluşmuş Asidik Kahverengi Orman. Topraklarındaki Potasyumlu Mineraller ile Bunların Kökeni ve Toprakların Potasyum Gücü Üzerine Olan Etkileri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 433, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Batı Anadolu Bölgesi Kırmızımsı Kestane Rengi Büyük Toprak Grubunun Temel Özellikleri ile Bunların 7. Yaklaşım Sınıflandırma Sistemindeki Yeri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 454, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Seramik Sanayinde Kullanılan Toprak Hammaddesinin AyrımlıSıcaklık Derecelerindeki Kimi Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Yayınları No: 460, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Saatçı, F., Özercan, A.Turgutlu-Salihli Ovaları AlluvialToprakları (Entisol) ' nda Farklı Demir İçerikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi,19/2, Bornova-İzmir.
- 1982, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Hakerlerler, H. Terra-Rossa (Rhodoxeralf), Kireçsiz Kahverengi (Durixeralf) ve Asidik Kahverengi Orman (Typic Haplumbrept) Büyük ToprakGruplarının Potasyum Fiksasyonu ile Fiksasyan Sürecinde Amonyum İyonlarının Etkileri Üzerine Araştırma E.Ü.Z.F. Dergisi, Sayı 18/1, 2, 3,Bornova-İzmir.
- 1981, Araştırma Projesi, Bozdağ (Ödemiş/İzmir) Mikaşistleri Üzerinde Oluşmuş Asidik Kahverengi Orman Topraklarındaki Potasyumlu Mineralleri İle Bunların Kökeni ve Toprakların Potasyum Gücü Üzerine Olan Etkileri (TOAG-350) Vet. Hay. Tar. Orm. , Cilt:5, Ankara
- 1980, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. İzmir' in Çeşme Kazası ve Civarında Bulunan Terra-Rossa, Kireçsiz Kahverengi ve Rendzina Büyük Toprak Gruplarındaki Kum ve Mil Fraksiyonlarının Mineralojik Bileşimleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 335, Bornova-İzmir.
- 1980, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Kula ve Çevresi Bazalt Lavları, Külleri ve Curufları Üzerinde Oluşmuş Toprakların Allofan ve Serbest Oksitler İçerikleri ile Bunların 7. Tahmin Sistemindeki Yerleri. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 376, Bornova-İzmir.
- 1980, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Kuvars Mineralinin Asidik Kahverengi Orman Toprakları (Typic Haplumbrept) Profillerinde İçeriği ve Dağılımı Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi 17/3, Bornova-İzmir.
- 1980, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Altınbaş,Ü., Taysun, A. İzmir İli Gümüşsu Ovası Sulama Sularının Sulama Nitelikleri ile Toprak Özellikleri ve Mandarin Yaprakları Mikro Element İçeriği Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 396,Bornova-İzmir.
- 1979, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Bozdağ (Ödemiş / İzmir) Mikaşistleri Üzerinde Oluşmuş Asidik Kahverengi Orman Topraklarının Serbest Oksitleri ile Toplam Element İçeriğinin Genetiksel Dağılımı. E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt 16/2, Bornova-İzmir.
- 1978, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Çeşme, Foça, Aliağa Kıyı Şeridi Terra-Rossa, Kireçsiz Kahverengi, Rendzina ve Kahverengi Orman Büyük Toprak Gruplarında Bor Elementi ve Bunun Profil Boyunca Dağılımı. Bitki, Cilt 5, Sayı l, Bornova-İzmir.
- 1977, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Altınbaş, Ü. Çeşme Kazası ve Civarında Mevcut Terra-Rossa,Kireçsiz Kahverengi ve Rendzina Büyük Toprak Gruplarındaki Kil Fraksiyonlarının Kil Mineralleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayınları No:315, Bornova-İzmir.
- 1977, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü., Saatçı, F. İzmir İli ve Çevresi Bazı Büyük Toprak Gruplarında İz Elementleri (Fe, Zn, Cu, Mn) ve Bunların Profil Boyunca Dağılımları. E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt:14, Sayı 3, Bornova-İzmir.
- 1975, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Altınbaş, Ü. Küçük Menderes Ovası Alluvial Topraklarında Organik Madde Miktarı ile Agregasyon İndeksi Arasında İlişkiler. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 247, Bornova-İzmir.
- 1973, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Tuncay, H., Altınbaş, Ü. İzmir ve Balçova Bölgesinde Sulamada Kullanılan Bazı Kuyu, Arteziyen, Kaynak ve Dere Sularının Sulama Yönünden Kalitelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayınları No:197, Bornova-İzmir.
- 1973, Araştırma Projesi, saatçı, F., Ü. Altınbaş. Bornova ve Civarında Mevcut Büyük Toprak Gruplarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Yayınları, No:237, Bornova-İzmir.
- 1972, Araştırma Projesi, Saatçı, F., Ü. Altınbaş. Büyük Menderes Havzası (Aydın-Nazilli Hattı) Alluvial Topraklarının Mineralojik Terkipleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.Dergisi No: 9/2, Bornova-İzmir.
- 1972, Araştırma Projesi, Altınbaş, Ü. Bornova ve Civarında Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Yayıldığı Sahalar ve Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fak. Toprak Bölümü, Bornova-İzmir (DOKTORA).
Memberships of Professional Associations (2 entries)- TMMOB Zİraat Mühendisleri Odası
- Toprak Bilimi Derneği
Granted Scholarships (8 entries)- 2007, KKTC
- 1999, KKTC
- 1985, NATO
- 1982, DAAD
- 1979, DAAD
- 1973, DAAD
- 1971, DAAD
- 1969, DAAD
Granted Prizes (3 entries)- 2003, Rotary Kulübü Meslek Ödülü
- 2002, Ebiltem Fizik ve Mühendislik Grubu 2.lik ödülü
- 2001, Ebiltem Tarım Grubu 2.lik Ödülü
Student's Completed Thesis (24 entries)- Yüksek Lisans, 2006, Daşdemir,S., Kimi Tütün Çeşitlerinin Yetiştirilebilmesine Uygun Ekim Alanlarının Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi ve Bunların Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları Ortamında Sorgulanması Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 2006, Eryiğit,N., Bakırçay Deltası ve Çevresinin Doğal ve Kültürel Kaynak Potansiyelinin Uydu Verileri İle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 2004, Özden, N., Uzaktan Algılama Tekniği (Uydu Görüntüleri) Kullanılarak Ayrımlı Toprak Taksonomik Gruplarının Modellenmesi Üzerine Araştırma
- Doktora, 2004, Türk,T., Uzaktan Algılama ( UA ) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ( CBS) Kullanılarak Tarım ve Doğal Alanlar Üzerinde Kent Baskısının Belirlenmesi- Söke, Kuşadası ve Davutlar Örneği.
- Doktora, 2004, Türk,T., Uzaktan Algılama ( UA ) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ( CBS) Kullanılarak Tarım ve Doğal Alanlar Üzerinde Kent Baskısının Belirlenmesi- Söke, Kuşadası ve Davutlar Örneği.
- Doktora, 1998, Bolca, M., Menderes İlçesi (İzmir) Arazilerin Toprak Taksonomisi ile Arazi Kullanım Planlamasındaki Yeri Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 1998, Duran.A.R.,İzmir İlinde Tarım Dışı Bırakılan Toprakların Arazi Kullanma Yetenek Sınıflarının Saptanması Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 1998, Bolca, M., Menderes İlçesi (İzmir) Arazilerin Toprak Taksonomisi ile Arazi Kullanım Planlamasındaki Yeri Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 1998, Duran.A.R.,İzmir İlinde Tarım Dışı Bırakılan Toprakların Arazi Kullanma Yetenek Sınıflarının Saptanması Üzerine Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1997, Türk,T.,Uzaktan Algılama Yöntemi İle Büyük Menderes Deltası Kıyı Jeomorfolojisi Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 1996, Perver,F., İzmir İli Menderes İlçesi Ve Yöresi Örtü Altı Tarım Yapılan Toprakların Pedogenetik Özellikleri İle Bunların Yeni Toprak Taksonomisindeki Yerlerinin Saptanması
- Yüksek Lisans, 1996, Acunaz,S., Dystric Xerochrept, Typic Haplumbrept Ve Typic Xerofluvent'lerde Potasyum Fiksasyonu İle Fiksasyon Mekanizmasına Etkili Olan Toprak Özellikleri Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 1995, Kurucu,Y.,Uzaktan Algılama Tekniği(Hava Fotoğrafları) İle İzmir,Menderes, Değirmendere, Ahmetli ve Karakuyu Köyleri Yöresi Topraklarının Yapısal Özellikleri Ve Bunların 7. Yaklaşım Sistemine Göre Haritalanması Üzerine Bir Araştır...
- Doktora, 1995, Kurucu,Y.,Uzaktan Algılama Tekniği(Hava Fotoğrafları) İle İzmir,Menderes, Değirmendere, Ahmetli ve Karakuyu Köyleri Yöresi Topraklarının Yapısal Özellikleri Ve Bunların 7. Yaklaşım Sistemine Göre Haritalanması Üzerine Bir Araştır...
- Yüksek Lisans, 1994, Uzunoğlu,A.D.,Denizli İli Termal Kaynakları(Pamukkale-Karahayıt) İle Organize Sanayi Atık Sularının Toprak Ve Su Kirliliğine Olan Etkileri Üzerine Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1993, Bolca,M.,Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mordoğan Çiftliği Topraklarının Pedolojik Özellikleri İle 7. Yaklaşım Sınıflandırma Dizgesindeki Yeri Üzerine Araştırmalar.
- Yüksek Lisans, 1991, Yıldırım, E., Ahmetli (Manisa) Sol Sahil Sulama Alanı Topraklarının 7. Öneri Sistemindeki Taksonomisi ile Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı Üzerine Araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1990, Kısır, G. Bozdağ ve Çevresi Asidik Kahverengi Orman Toprakları İçeriğindeki Ayrımlı Azot ve Kükürt Şekillerinin Pedolojik Dağılımları Üzerine Arıştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Bornova.
- Yüksek Lisans, 1990, Dündar, A. H. Bozdağ ve Çevresi Asidik Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubunun Bazı Mühendislik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Bornova.
- Yüksek Lisans, 1988, Zorba, M. Bornova Yöresi ve Çevresi Kireçsiz Kahverengi Büyük Toprak Grubunun Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Bornova.
- Yüksek Lisans, 1987, Çiftçi, N. Manisa ili ve Çevresi Kireçsiz Kahverengi Toprakları İçeriğindeki Toplam Elementlerin Pedolojik Olarak Dağılımları Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Fen Bilimleri Enst.Bornova.
- Yüksek Lisans, 1987, Vural, S., İzmir ili Melez Çayı (Yeşil Dere) Sularının Yarattığı Tarımsal Çevre Kirliliği Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Fen Bilimleri Enst. Bornova.
- Doktora, 1983, Özercan, A., Gediz Ovası (Turgutlu-Salihli Hattı) Topraklarının 7. Teklif Sistemi İle Haritalanması Üzerine Araştırmalar
- Doktora, 1983, Özercan, A., Gediz Ovası (Turgutlu-Salihli Hattı) Topraklarının 7. Teklif Sistemi İle Haritalanması Üzerine Araştırmalar