Akademik BilgilerDİLEK YELDA KAĞNICI
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: yelda.kagnici@ege.edu.tr, yelda.kagnici@gmail.com
- Telefon: (232) 3115264
Academic Degree Information- Lisans: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 1999
- Doktora: ODTÜ, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Türkiye, 2004
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı, 2017-
- Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinasyon Birimi Üyeliği, 2016-
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-
- Yayın Alt Komisyonu Başkanlığı, 2016-
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2016
- Eğitim Bilimleri Bölümü Bologna Koordinatörlüğü, 2012-
- Ege Eğitim Dergisi Editörlüğü, 2012-2019
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2012-2017
- Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 2012-2016
- Eğitim Fakültesi LLP Koordinatörlüğü, 2011-2013
- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2006-2009
Other Professional Activities (11 entries)- The Clinical Supervision Dergisi hakemliği, 2018-In Progress
- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-In Progress
- British Journal of Guidance and Counseling, Dergi Hakemliği,, 2015-In Progress
- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemliği, 2012-In Progress
- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Hakemliği, 2011-In Progress
- KUYEB Dergisi Hakemliği, 2011-In Progress
- Eğitim ve Bilim Dergisi Hakemliği, 2011-In Progress
- OMU-JE Hakemliği, 2011-In Progress
- 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Kongre Sekreterliği, 2010-2011
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyeliği 1-3 Ekim 2009 Kuşadası Türkiye, 2009
- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2006-In Progress
Research Interests- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
Indexed Journal Publications (29 entries)- Siyez D.M., Seymenler S., Kağnıcı D.Y., Esen E., Siyez E., Baran B (2018)." Investigating university students’ attitudes towards infertility in terms of socio-demographic variables", Health Psychology Report, 3, 1-10.
- Öztürk, B., Esen, E., Siyez, D. M. ve Kağnıcı, D. Y. (2018). Üniversite öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programları: Sistematik bir gözden geçirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 344-362.
- Kağnıcı, D. Y., Cihangir Çankaya, Z. ve Pamukçu, B. (2018). Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişimsel evrelerine kültürel bir bakış. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 49,1-18.
- Siyez DM, Seymenler S, Esen E, Siyez E, Kağnıcı Y, Baran B, et al. (2018). Investigating knowledge levels of university students about infertility. Turk J Urol; 10.5152/tud.2018.78861.
- Kağnıcı, D. Y. & Denizli, S. (2018). Examining menthal health professionals' social justice attittudes in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 75,19-36.
- Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2018). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algıları ile ahlaki olgunluk/yargı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 17,3.
- Siyez D.M., Esen E., Baran B., Seymenler S., Kağnıcı D.Y., Siyez E., (2018). Development of the Attitudes toward Infertility Scale (ATIS): validity and reliability study, Cukurova Medical Journal, 43,173-180.
- Meydan, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2018). Çokkültürlü süpervizyon ilişkisinin kurulması.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,8,2-28.
- Pamukçu, B., & Kağnıcı, D. Y. (2017). Turkish counselor trainees’ experiences regarding experiential groups: A qualitative study. Journal of Human Sciences, 14(1), 560-570. doi:10.14687/jhs.v14i1.4225
- Pamukçu, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Beceriye dayalı grupla psikolojik danışma eğitiminin grupla psikolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 448-465.
- Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. İlköğretim Online, 16,(4).
- Erbaş, M. M. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Seçim kuramına dayalı psikoeğitim programının ergenlerin riskli davranışları ve iyilik hali üzerindeki etkisinin incelenmesi.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 1594-1615.
- Soylu, Y. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Evlilik uyumunun empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 43, 44-54.
- Kağnıcı, D. Y. (2015). Psikolojik danışman eğitiminde cinsel yönelim olgusunun irdelenmesi: Benim Çocuğum filmi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 44, 83-95.
- Kağnıcı, D.Y. (2014). Reflections of a multicultural counseling course: A qualitative study with counseling students and counselors. Educational Sciences: Theory & Practice. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1965
- Kandemirci, D. ve Kağnıcı, D.Y. (2014) Kadına yönelik aile içi şiddetle baş etme: Çok boyutlu bir incelenme. Türk Psikolojik Yazıları, 17(33),1-12.
- Başbay, A., Kağnıcı, D.Y. ve Sarsar, F. (2013). Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi,Turkish Studies,8(3), 47-60.
- Kağnıcı, D. Y. (2013). Çok kültürlü psikolojik danışman eğitiminin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programlarına yerleştirilmesi. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40), 222-231.
- Kağnıcı, D. Y. (2012). Role of multicultural personality in predicting university adjustment of international students in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling. DOI 10.1007/s10447-012-9149-5.
- Topkaya, N., ve Kağnıcı, D. Y. (2012). Psikolojik yardım alma niyeti: Bir model testi. Türk Psikoloji Dergisi,27 (69), 101-117.
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Teaching multicultural counseling: An example from a Turkish counseling undergraduate program. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 44, 111-128.
- Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim,161, 199-212.
- Bektaş, D. Y., Demir, A. & Bowden, R. (2009). Psychological adaptation of Turkish students in U.S. campuses. International Journal for the Advancement of Counseling, 31,130-143.
- Aladağ, M. & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual counseling practicum in a Turkish udergraduate counseling program Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 37,53-70.
- Başbay, A. ve Bektaş, D. Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim,34,30-43.
- Bektaş, D. Y. (2008). Counselling international students in Turkish universities: Current status and recommendations. International Journal for the Advancement of Counseling, 30, 268-278.
- Bektaş, D.Y. (2004). Ergenlerde beden imgesi üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22, 67-76.
- Bektaş, D. Y. , & Demir, A. (2004). Üniversite öğrencileri için mesleki rehberlik grup programı ve programın etkisi üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22, 27-34.
- Aladağ, M., Kağnıcı, Y., Tuna, E., & Tezer, E. (2003). Üniversite yaşamı ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 41-47

Publications in Non-Indexed Journals (2 entries)- 2013, Aladağ M., Kağnıcı, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke-Kocabaş, E. & Yaka, B. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi, (12), 2, 22-43
- Bektaş, D. Y. (2006). Kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri ve psikolojik danışman eğitimindeki yeri. Ege Eğitim Dergisi, 1, 43-59.

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- Kağnıcı, D. Y. (2015). Çok kültürlülük ve Türkiye’deki duruma ilişkin değerlendirmeler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 26, 44-46.

International Conference Proceedings (16 entries)- Öztürk, B., Esen,E., Kağnıcı,D.Y., Siyez,E. ve Siyez, D. M. (2018). İnfertiliteyi önleme psiko-eğitim programı pilot uygulamasının asıl uygulamaya yansımaları: Deneyim paylaşımı. 27th Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi.(18-22 Nisan) Antalya
- Kagnici, D. Y. & Çiftçi, A. (2018).The current state of clinical supervision in Turkey: What has changed in 2 years? APA 2018, ABD, San Francisco.
- Baran, B., Kaptanoğlu, Ş., Öcal, M., Kağnıcı, D.Y., Esen, E., Siyez, E. ve Siyez, D. M. (2018). The design and development of online infertility prevention program in the frame of Mayer’s multimedia learning theory. 20th International Conference on Behavioral, Psychological & Cognitive Science, Paris, France
- Siyez, D. M., Öztürk, B., Esen, E., Siyez, E., Kağnıcı, D.Y., ve Baran, B. (2018). Development of infertility prevention psycho-education program for university students and evaluation of its effectiveness. 20th International Conference on Behavioral, Psychological & Cognitive Science, Paris, France.
- Güven, E. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Geçici Eğitim Merkezlerinde uygulanan psiko sosyal hizmetlerin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli.
- Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
- Kağnıcı, D. Y., Cihangir Çankaya, Z. ve Pamukçu, B. (2017). Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişim evrelerine kültürel bir bakış. IV International Eurasian Research Congress,Denizli.
- Kağnıcı, D. Y., Siyez, D. M., Seymenler, S., Baran, B., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Investigating university students’ attitudes towards infertility in terms of socio-demographic variables. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Baran, B., Siyez, D. M., Kağnıcı, D. Y., Seymenler, S., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Determination of the needs for development of infertility psycho-educational program and design of a website about fertility for university students. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Siyez, D. M., Seymenler, S., Kağnıcı, D. Y.,Baran, B., Esen, E., Ozturk, B. & Siyez, E. (2017). Investigating university students’ knowledge levels about Infertility. 20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, Rome, Italy.
- Öztürk, B., Esen, E. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Psikolojik danışmanların sosyal adalet algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim, Muğla.
- Kağnıcı, D. Y. (2013). A competent counselor skill: Cultural empathy. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Soylu, Y. ve Kağnıcı, D. Y. (2013). Evlilik uyumunun empatik eğilim, algılanan aile içi iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Aladag, M., Bektaş, Y., Denizli, S., Kocabas, E. & Yaka, B. (2008, June). Supervision of group counseling practice course: Evaluations of Turkish undergraduate counseling students. Presented in The Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffolo, NY, USA.
- Bektaş, Y., & Demir, A. (2006, July). Acculturation strategies of Turkish students in the U.S. Prensented in 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.
- Bektaş, Y., Kocabaş, Ö. E. & Annaberdiyev, D. (2006, July). Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey. Prensented in 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.

National Conference Proceedings (10 entries)- Lüleci, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Grup liderliği eğitiminde yaşantı grupları: Avantaj ve dezavantajlar. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Kağnıcı, D. Y. (2015). Çok kültürlü süpervizyon ve çok kültürlü süpervizyon yeterlikleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışman adaylarının çokkültürlü farkındalık ve bilgi kazanımında yaşantısal öğretimin katkısı. 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir
- Bektaş, D. Y. (2009). Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma dersi. Bir uygulama örneği 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Denizli, S., Aladağ,M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke Kocabaş, E. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi örneği. 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Aladağ, M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke Kocabaş, E. ve Yaka, B. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi örneği. 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Başbay, A. ve Bektaş, D. Y. (2009). Öğretim elemanlarının çok kültürlü öğretmen yeterlik algılarına ilişkin ölçek geliştirme çalışması. 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir.
- Bektaş, D. Y. (2007). Psikolojik danışman eğitiminde kültüre duyarlı psikolojik danışman yeterliklerinin yeri. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Aladağ, M. ve Bektaş, D. Y. (2007).Psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir
- Bektaş, Y. & Aladağ, M. (2005). Psikolojik Danışma Yöntem ve Teknikleri dersinin kapsamı ve işlenişi VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Books (10 entries)-  Kağnıcı, D. Y. (2019). Kültür ve Psikolojik Danışma. Ankara: Pegem Yayınları
- Santrock, J. W. (2018). Eğitim psikolojisi (D.M. Siyez, Ed). E. Esen, İ. Koç, M. Atıcı, Kağnıcı, D. Y. ve diğ., Çev. Orijinal basım tarihi, 2011. Ankara: Nobel Yayıncılık
- Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik (S. Doğan, (Ed.), D. Y. Kağnıcı, S. Koydemir ve Ö. Özü Cengiz, Çev.). Ankara: Nobel
- Heppner,P.P.,Wampold,B.E.,& Kivlighan,D.M.(2013). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri (D. Siyez, (Ed.), N.U. Özer, A.R. Çeçen Eroğlu, A.S. Sağkal, A. Büyükgöze Kavas,B. Baran,N. Yılmaz,T. Totan, M. Kalkan, A. Bugay, Y. Soylu, D.Y. Kağnıcı, S. Denizli, Çev.) Ankara: Mentis Yayıncılık
- Cormier, S. & Hackney, H. (2013). Psikolojik danışma: Stratejiler ve müdahaleler (S. Doğan ve B. Yaka (Eds.), M. Özekes, D. Y. Kağnıcı, M. Aladağ, E. Özeke Kocabaş, S. Denizli, E. Ercan, İ. Koç, N. Topkaya, Çev.). Ankara: Pegem Yayınları
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışma gruplarında sonlandırma aşaması. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (163-177). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Grubun planlanması ve oluşturulması. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (91-106). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik danışma gruplarında liderlik. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (201-222). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Kağnıcı, D. Y. (2011). Grupla psikolojik danışmada kuramsal yaklaşımlar. A. DEMİR, S. KOYDEMİR (Eds). Grupla psikolojik danışma içinde (283-309). Ankara: PEGEM Yayıncılık
- Meier, S. & Davis, S. R. (2006). Psikolojik danışma: Temel öğeler. (S. Doğan (Ed.), D. Y. Bektaş, E. Özeke Kocabaş, S. Denizli, Çev.).Ankara: Pegem Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi 2005)

Finished Research Projects (10 entries)- BAP 16 EĞF 003, Denizel Güven,E ve Kağnıcı, D. Y. (2019) Yetişkinlerde Travma Sonrası Gelişmenin Yordanması: Soma Maden Kazası Örneği.
- TÜBİTAK No: 215K001, Siyez, D. M., Baran, B., Kağnıcı, D., Esen, E. ve Siyez, E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İnfertiliteye İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi ve İnfertiliteyi Önleme Psiko-Eğitim Programı ile Çevrimiçi Eğitim Programının Geliştirilerek Etkililiğinin Değerlendirilmesi"
- 2017, TÜBİTAK 2229 Projesi, Eğitmen, Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor. Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı.
- BAP projesi, Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2017). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikler, arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, BAP.
- 2016, TÜBİTAK 2229 Projesi, Eğitmen, Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor. Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı.
- BAP Projesi, 43.101.2013.0008, Lüleci, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2015). Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitiminin Grupla Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisinin İncelenmesi: Ege Üniversitesi Örneği. Bilimsel Araştırma Projesi.
- 10-EĞF-003, Topkaya, N. ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Psikolojik Yardım Alma isteğinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Beklenen Risk ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- 09-EĞF-005, Başbay, A., Kağnıcı, D. Y., ve Sarsar, F. (2011). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Öğretmen Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, Bektaş, D. Y., Özeke Kocabaş, E. ve Annaberdiyev, D. (2007). Ege Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Psikolojik Uyumu ve Önleyici Rehberlik Programı Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
- Araştırma Projesi, Demir, A. ve Kağnıcı, D. Y. (1999). Mesleki Rehberlik Etkinliklerinin Uygulanması: Mesleki Olgunluk Arttırılması ODTÜ Araştırma Projesi Fonu.
Granted Prizes (2 entries)- 2013, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
- 2013, TÜBA 2012 Üniversite Ders Kitapları Telif Ödülü
Student's Completed Thesis (15 entries)- Doktora, 2019, Denizel Güven, E. (2019).Yetişkinlerde Travma Sonrası Gelişmenin Yordanması: Soma Maden Kazası Örneği. Ege Üniversitesi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2019, Zümbül, S. (2019). Duygulsal Sıkıntı Tolensaı ve Başa Çıkma Stiller Arasındaki ilişkide Bilinçli Farkındalığın Aracı Rolü. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2019, Şenocak Demirdağ, G. (2019). Farklı Ülkeye Göç Eden Ergenlerin Benlik Kavramlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2017, Eren, G. (2017).Ebeveyn Kaybı Yaşamış Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2017, Çetin, C. (2017).Öznel İyi Oluş ve Motivasyonun Algılanan Özerklik Desteği ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumuyla Modellenmesi. Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2017, Erbaş, M. M. (2017). Seçim Kuramına Dayalı Psikoeğitim Programının Ergenlerin Riskli Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2017, Mete, C. (2017). İzmir’de Yaşayan Roman Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Algılanan Sosyal Destek, Mizah Kullanımı ve Sosyal Bağlılık Düzeylerine Göre İncelenmesi
- Doktora, 2015, Lüleci, B. (2015). Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitiminin Grupla Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2015, Amanvermez, Y. (2015). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarının Güvengenlik ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2012, Asarlı, Z. (2012). Okullarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Okul Psikolojik Danışmanı Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2011, Hacı, Y. (2011). Evlilik Uyumunun Empatik Eğilim, Algılanan Aile İçi İletişim Ve Çatışma Çözme Stillerine Göre Yordanması. Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2011, Topkaya, N. (2011). Psikolojik Yardım Alma Niyetinin Sosyal Damgalanma, Tedavi Korkusu, Beklenen Yarar, Risk Ve Tutum Faktörleriyle Modellenmesi. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2010, Tufan Çetin, B. (2010). Evlilik doyumunun bazı değişkenlere göre yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2009, Er, G. (2009). Parçalanmış aileye sahip olan ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sağlamlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması. Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2008, Can, S. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Üniversitesi