Akademik BilgilerMELEK ARDAHAN
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: melekardahan@hotmail.com
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, 2012
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, 2012

Other Professional Activities (3 entries)- I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 24-26 Mayıs 2000, İzmir. (Düzenleme kurulu üyesi),
- Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Ege Bölge Toplantısı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 17 Aralık 1999, İzmir. (Düzenleme kurulu üyesi),
- Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği Çalıştayı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 20 Şubat 2010, İzmir. (Düzenleme kurulu üyesi),
Research Interests- Halk Sağlığı (1011700)
- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (46 entries)- Ardahan M, Temel AB (2014) Body Image Perception and the Effectiveness of a Body Image Education in Pregnant Housewives, Journal of Nursing&Care 3(3): 163.
- Ardahan M, Balyacı Ö.E., Genç A (2012) Yaşlıların algıladıkları aile desteğinin yaşam doyumlarına etkisi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 21(2): 61-69.
- Ozgur G, Atan SU, Ardahan M (2012) Postpartum depression among working and non-working women in Denizli, Turkey,HealthMed, 6(6):2038-2046.
- Ozer S, Dulgerler S, Engin E,ArdahanM, Tekindor E (2012) The identification of female victims of domestic violence by emergency first and health care professionals,HealthMed, 6(12): 3685-3693.
- Ardahan M, Temel AB ( 2011) Visual inspection with acedic acid in cervical cancer screening, Cancer Nursing, 34(2): 158-163.
- Temel AB, Ardahan M (2011) Hemşirelik araştırmalarının kullanımı, engeller ve araştırma kullanımında değişim modelleri, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,3: 63- 70.
- Yeşilbalkan O, Ozkutuk N, Ardahan M ( 2010) Comparison quality of life of Turkish cancer patients and their family caregivers, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: 1575-1579.
- Ardahan M, Yeşilbalkan O (2010) Perceived family support of women with breast cancer and affecting factors in Turkey, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: 1425-1429.
- Ardahan M ( 2010) Yaşlılık ve huzurevi, Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 11(5): 25-32.
- Uysal A, Temel AB, Ardahan M, Ozkahraman S (2010) Barriers to research utilisation among nurses in Turkey, Journal of Clinical Nursing, 19: 3443-3452.
- Temel AB, Ardahan M, Sesli E (2010) Beliefs of Turkish female teaching staff regarding mammography scanning, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: 453-459.
- Ergul S, Ardahan M, Temel AB, Yıldırım BO (2010) Bibliometric review of references of nursing research papers during the decade 1994-2003 in Turkey, International Nursing Review, 57:49-55.
- Ardahan M, Akçasu B, Engin E (2010) Professional collaboration in students of medicine faculty and school of nursing, Nurse Education Today, 30:350-354.
- Ardahan M, Acar R (2009) 35-45 yaş arası menopoza girmemiş ev kadınlarının menopoza yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 11(4): 74-85.
- Temel AB, Dönmez K, Ardahan M ( 2009) Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ortostatik hipotansiyon ve etkileyen etmenler, Sağlık ve Toplum, 19(1): 40-48.
- Ardahan M, Bay L (2009) Hemşirelik Yüksekokulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerin vajinal akıntı ve bireysel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri, Ege Tıp Dergisi, 48(1): 33-43.
- Temel AB, Uysal A, Ardahan M, Ozkahraman S (2009) Barriers to research utilization scale: psychometric properties of the Turkish version, Journal of Advanced Nursing, 66(2): 456-464.
- Şahin A, Ardahan M (2008) İlköğretim okulu öğrencilerinde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen etmenlerin incelenmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 17(5): 67-75.
- Yılmaz Y, Özsoy SA, Ardahan M (2008) Annelerin sünnet hakkındaki davranış ve bilgi düzeylerinin incelenmesi, Ege Tıp Dergisi, 47(2): 93-101.
- Temel AB, Özsoy S, Ergül Ş, Ardahan M, Yılmaz MÇ, İz FB, Zincir H, Ay S, Kartal A (2008) Adölesan-ebeveyn etkileşim özellikleri ve algılanan aile desteği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(2): 27-39.
- Öztürk E, Özalp G, Engin E, Ardahan M (2008) Doğurgan yaştaki kadınların aile hayatı, çocuk yetiştirme tutumları ve etkileyen etmenler, Sağlık ve Toplum, 18(3-4): 111-121.
- Uysal A, Ergül Ş, Ardahan M (2008) Okul öncesi çocuklarda yaralanma riski, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(3): 105-114.
- Özsoy SA, Ardahan M (2008) Research on knowledge sources used in nursing practices, Nurse Education Today, 28: 602-609.
- Ardahan M, Ay S (2007) Yönetici hemşirelerin stresle başa çıkma yolları, Sağlık ve Toplum, 17(3): 76-84.
- Ardahan M, Temel AB (2006) Prostat kanserli hastalarda yaşam kalitesiyle sağlıklı yaşam biçimi davranışı ilişkisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(2): 1-14.
- Uysal A, Ardahan M, Ergül Ş (2006) Evde yaşayan yaşlılarda düşme risklerinin belirlenmesi, Turkish Journal of Geriatrics, 9(2): 75-80.
- Özsoy SA, Ardahan M, Özmen D (2006) Reliability and validity of the colorectal cancer screening belief scale in Turkey, Cancer Nursing, 30(2): 139-145.
- Ardahan M (2006) Sosyal destek ve hemşirelik, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2): 68-75.
- Bayık A, Özsoy SA, Ardahan M, Özkahraman Ş, İz FB (2006) Kadınların stres verici yaşam olaylarıyla karşılaşma durumları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2): 1-12.
- Ardahan M, Ay S (2006) Yönetici hemşirelerde stres belirtileri ve strese yatkınlık üzerine bir araştırma, Sağlık ve Toplum, 16(1): 83-90.
- Özer M (2004) Madde bağımlılığı ve gençlik, Çocuk Forumu, 7(1): 51-53.
- Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M (2004) Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü ve etkili danışmanlık özellikleri konulu videolu eğitim modülünün etkililiğinin saptanması, Sağlık ve Toplum, 14(1):88-94.
- Özer M (2004) Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyumunun incelenmesi, Turkish Journal of Geriatrics, 7(1): 33-36.
- Ardahan M (2003) Hemşirelerin savunuculuk rolü, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2): 23-27.
- Özer M (2003) Sigara alışkanlığı, Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 2(5): 91-94.
- Özsoy SA, Bayık A, Uysal A, Ergül Ş, Özer M (2003). Sağlık çalışanlarının “sağlık hizmetlerinde ekip kavramına” ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Sağlık ve Toplum, 13(4): 24-31.
- Özer M, Karabulut ÖÖ (2003)Yaşlılarda yaşam doyumu, Turkish Journal of Geriatrics, 6(2): 72-74.
- Özer M (2003) Sağlık hizmetlerinin kullanımı ve kalite, Hemşirelik Forumu, 6(4):42-47.
- Başalan F, Özer M (2003) Yaşam doyumu ve yaşam kalitesi kavramlarına bir bakış, Hemşirelik Forumu, 6(4): 24-26.
- Özer M (2003) Hemşirelerin toplumu değiştirici rolü, Hemşirelik Forumu,6(1): 21-24.
- Bayık A, Erefe İ, Özsoy SA, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2002). Kadın mesleği olarak hemşireliğin son yüzyıldaki gelişimi, Hemşirelik Forumu, 5(6): 16-25.
- Bayık A, Özgür G, Özsoy SA, Erefe İ, Uysal A, Özer M, Ergül Ş, Dülgerler Ş (2002) Huzurevinde yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık sorunları ve hastalıklarına yönelik ilaç kullanma davranışları, Turkish Journal of Geriatrics, 5(2): 68-74.
- Ardahan M ( 2002) Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların öz bakım gücünün incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,18(1-3):43-55.
- Özer M ( 2002) 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk felci aşısı konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi, Çocuk Forumu, 5(2): 56-59.
- Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy SA, Uysal A, Dülgerler Ş, Ergül Ş, Özer M (2001) Huzurevinde yaşayan yaşlılarda depresyonun incelenmesi, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, 10-11 Ekim 2001, 132-140.
- Özsoy SA, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M, Özsoy Ö (2000) Hemşirelik eğitiminin etkililiğinin ölçülmesinde başarım göstergelerinin önemi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16(2-3): 75-9

International Conference Proceedings (24 entries)- Ardahan M, Sahin N. Adherence of patients with diabetes mellitus to their diet and exercise, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 289 ( Poster Bildiri)
- Ardahan M, Gul Kadıoğlu G. Smoking and Alcohol consumption among factory workers and contribution factors, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book,October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 289-290 ( Poster Bildiri)
- Ardahan M, Pala F. The use of antibiotics among individuals aged 15-49 and influential factors, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 290 ( Poster Bildiri)
- Engin E, Ardahan M, Isik S. The relation between smoking, learned resourcefulness and problem solving abilities among univesity students, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 290-291 (Poster Bildiri)
- Ardahan M, Uysal A, Bicici B. Seasonal incidence of childhood burn injury cases, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece,
- Uysal A, Ardahan M, Yildirim GJ. Rrecord reviews of the sexuality transmitted diseases in unlawful sex workers: results of preliminary work, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 300 (Poster Bildiri)
- Ardahan M, Cicek C. A comparison of sleep quality in elders aged over 60 who live at home and nursing homes, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program- Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece,pp 150 (Sözel Bildiri)
- Uysal A, Ardahan M, Erkin O. The effect of body mechanics behavior on low back pain of workers, 1st International Congress on Nursing Education, Research& Practice, Final Program-Proceedings & Abstract Book, October 15th-17th 2009, Thessaloniki, Greece, pp 150-151 (Sözel Bildiri)
- Özgür G, Yildirim S, Gümüş AB, Ardahan M. Relationship between the self-care power and the level of hopelessness of the elders living at home, XIV. World Congress of Psychiatry, Abstracts, 20-25 September 2008, Prague, pp 1397 ( Poster Bildiri)
- Engin E, Ardahan M, Erk ET. Recognition of the symptoms of violence against women by the health staff employed at 112 emergency aid stations, XIV. World Congress of Psychiatry, Abstracts, 20-25 September 2008, Prague, pp 631 ( Sözel Bildiri )
- Ardahan M, Ergül Ş. An analysis of the news on the relationship between nutrition and cancer in Turkish press, International Symposium Food, Nutrition and Cancer, Abstracts, April 17-19, 2008, Izmir, pp 23-24 (Poster Bildiri)
- Ardahan M, Temel AB. Servikal kanserin erken tanısında asetik asitle görsel gözlem (AAGG), 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı, 19-22 Nisan 2007, Ankara, s. 230 ( Sözel Bildiri )
- Ay S, Ardahan M, Güngör N, Özbaşaran F. The level of burnout syndrome and influential factors of the nurses working in Manisa Celal Bayar University Hospital, III.International Nursing Management Conference, Abstract Book, November 9-11, 2006, Kusadasi/Aydın, pp 65 ( Sözel Bildiri )
- Bayık A, Ergül Ş, Ardahan M, Yıldırım B. Türkiye’de 1994- 2003 yılları arasında hemşirelik dergilerinde yayınlanan makale kaynakçalarının bibliyometrik değerlendirmesi, 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, s.30 (Sözel Bildiri)
- Bayık A, Özsoy SA, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş. Araştırma kullanımında engeller ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği, 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, s.31 (Sözel Bildiri)
- Ardahan M, Ay S. Yönetici hemşirelerde stres belirtileri ve strese yatkınlık üzerine bir araştırma, 3. Uluslar arası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi, 7-10 Eylül 2005, İzmir, s.81 ( Poster Bildiri)
- Ardahan M, Bayık A. Gebelerde beden imajı, 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 20-23 Nisan 2005, Ankara, s.192-193 (Sözel Bildiri)
- Yılmaz Y, Özsoy SA, Ardahan M. Ailelerin sünnet hakkındaki görüş, bilgi düzeyi ve davranışlarının incelenmesi, 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 20-23 Nisan 2005, Ankara, s.202 (Sözel Bildiri)
- Ardahan M. Erkeklerin üreme sağlığına katılımı: erkekler için doğum kontrol hapı, 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 20-23 Nisan 2005, Ankara, s. 239 (Poster Bildiri)
- Ardahan M, Bayık A. The relationship between quality of life and healthy life style behavior in patients with prostate cancer, The First Regional Meeting of The Asian Pasific Organisation for Cancer Prevention (APOCP), Abstracts, 14-16 October 2003,İzmir, pp 24 (Sözel Bildiri)
- Özsoy SA, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M, Özsoy Ö. The importance of performance indicators within the measurement of effectiveness of nursing education, 1st International & 5th National Nursing Education Congress, Abstract Book, 19-22 Eylül 2001, Nevşehir, pp 56 (Poster Bildiri )
- Özsoy SA, Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde ekip kavramına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Antalya, s. 159-160 (Poster Bildiri)
- Bayık A,Özgür G, Özsoy SA, Erefe İ, Uysal A, Özer M, Ergül Ş, Dülgerler Ş. Physical and psycosocial health problems of elderly residents living in nursing home, International Public Health Congress “Health 21 in Action”, Abstracts, 8-12 October 2000, İstanbul, pp 148 (Sözel Bildiri)
- Bayık A, Erefe İ, Özsoy AS, Uysal A, Özer M, Ergül Ş. Kadın mesleği olarak hemşireliğin Türkiye’de son yüzyıldaki gelişimi, Türkiye’de Kadının Yüzyılı Toplantısı, Özet Kitabı, 12-14 Nisan 2000, İstanbul, s.44-45 (Sözel bildiri)

National Conference Proceedings (25 entries)- Ardahan M, Yaşar S. İlköğretim okullarında öğrenim gören öğrencileri öz-bakım gücünün incelenmesi, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 10-13 Haziran 2014, İzmir ( Poster Bildiri).
- Ardahan M, Gürkan G. Bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin uyku alışkanlıkları ile okul başarısı arasındaki ilişki, 8.Ege Pediatri ve 4.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 10-13 Haziran 2014, İzmir ( Poster Bildiri).
- Ardahan M. Dinler ve hemşirelik, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Kongre Kitabı, 19-21 Haziran 2014,İzmir,s.207-208 (Poster Bildiri).
- Ardahan M, Özkütük N, Dağ Z. Üniversite öğrencilerinin uyku alışkanlıkları ile okul başarısı arasındaki ilişki, Sağlığın Geliştirilmesi Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012, İstanbul ( Poster bildiri)
- Ardahan M, Özkütük N, Ener D. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, Sağlığın Geliştirilmesi Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012, İstanbul ( Poster Bildiri)
- Uzun Z, Ardahan M, Erkin Ö . Otomotiv fabrikasında çalışan işçilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı, 2-6 Ekim 2012, Bursa, s. 1252-1254 ( Poster Bildiri).
- Demir M, Ardahan M, Leylek A. Bir Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ve faaliyetlerine ilişkin görüşleri, 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011,Gaziantep (Poster Bildiri)
- Ardahan M, Sakarya E, Kırman S. Hemşirelerin psikolojik tacize(mobbing) maruz kalma durumları, İşyerinde Psikolojik Şiddet/Mobbing Sempozyumu, Özet Kitabı, 16 Ekim 2010, İzmir, s.4 (Poster Bildiri)
- Ardahan M. Yaşlıların uyku kaliteleri, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Turkish Journal of Geriatrics Dergisi Kongre Özel Sayısı, 1-4 Nisan 2010, İzmir, s.49 (Poster Bildiri)
- Sakarya E, Kırman S, Ardahan M. Hemşirelik hizmetlerinde liderlik, TSK 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Özet Kitabı, 2-3 Kasım 2009, İzmir,s.13 (Poster Bildiri)
- Özsoy SA, Ardahan M. Türkiye’de hemşirelik araştırmalarındaki eğilimler: yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir çalışma, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Kongre Kitabı, 20-24 Ekim 2009, Sivas, s.264 (Poster Bildiri)
- Kırman S, Sakarya E, Ardahan M. Hemşirelik Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Program Klavuzu, 25-27 Haziran 2008, İstanbul, s.18 (Poster Bildiri)
- Kırman S, Sakarya E, Ardahan M. Hemşirelikte örgütlenme, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Program Klavuzu, 25-27 Haziran 2008, İstanbul, s.48 ( Poster Bildiri)
- Ardahan M, Erkin Ö, Genç A. Yaşlıların algıladıkları aile desteğinin yaşam doyumlarına etkisi, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kongre Kitabı,22-23 Kasım 2007, Ankara, s. 116-125 (Sözel Bildiri )
- Temel AB, Ardahan M, Sesli E. Kadın öğretim üyelerinin mamografi çektirmeye yönelik inançları, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı, 23-26 Ekim 2007, Denizli, s. 342-343 (Poster Bildiri)
- Şahin A, Ardahan M. Engin Hayri Özmeriç ilköğretim okulundaki öğrencilerde idrar yolu enfeksiyonu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Özet Kitabı, 21-23 haziran 2007, İzmir, s.89 (Poster Bildiri
- Uysal A, Ardahan M, Ergül Ş. Ev ortamında yaşayan yaşlılarda düşme risklerinin belirlenmesi, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, s.162 (Sözel Bildiri)
- Uysal A, Ergül Ş, Ardahan M. Okul öncesi çocuklarda yaralanma risklerinin değerlendirilmesi, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3-6 Kasım 2004, Ankara, s.148 (Sözel Bildiri)
- Bayık A, Özsoy SA, Ardahan M, Özkahraman Ş, İz FB. Kadınların stres verici yaşam olaylarıyla karşılaşma durumları, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, 3- 6 Kasım 2004, Ankara, s.234 (Sözel Bildiri)
- Bayık A, Dönmez K, Özer M. Buca Zübeyde Hanım Huzurevinde yaşayan yaşlılarda ortostatik hipotansiyon görülme sıklığı ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kongre Kitabı, 9-12 Nisan 2003, Denizli, s.140-151 (Sözel Bildiri)
- Özer M. Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlılarda yaşam doyumunun incelenmesi, I. Ulusal Geriatri Kongresi, Kongre Kitabı, 30 Ekim-3 Kasım 2002, Belek/ Antalya, s.172 (Sözel Bildiri)
- Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy SA, Uysal A, Dülgerler Ş, Ergül Ş, Özer M. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda depresyonun incelenmesi, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kongre Kitabı, 10-11 Ekim 2001, Ankara, s.132-140 (Sözel Bildiri )
- Bayık A, Erefe İ, Uysal A, Ergül Ş, Özer M. Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolü ve etkili danışmanlık özellikleri konulu videolu film modülünün etkinliğinin saptanması, I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı, 29-31 Mart 2001, Ankara, s. 263 (Poster Bildiri )
- Özer M. O-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk felci aşısı konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Bildiri Özet Kitabı, 6-9 Ekim 1999, Malatya, s.88 (Poster Bildiri)
- Özer M. O-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk felci aşısı konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi, VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Bildiri Özet Kitabı, 6-9 Ekim 1999, Malatya, s.88 (Poster Bildiri)

Books (1 entries)- Bayık A, Erefe İ, Özgür G, Özsoy SA, Uysal A, Özer M, Ergül S. Sağlıklı Yaşlanma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yayınları No:10, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003,İzmir.

Finished Research Projects (3 entries)- BAP Projesi No: 2004/HYO/01, Temel AB, Özsoy SA, Uysal A, Ardahan M, Özkahraman Ş (2007) Türkiye’de Hemşirelik Araştırmalarındaki Önceliklerin Belirlenmesi ve Araştırmalardan Yararlanmadaki Engellerin Tanı Analizi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu(Proje Yürütücüsü).
- BAP Projesi No: 2005/HYO/003, Ardahan M (2007) Servikal Kanserin Erken Tanısında Asetik Asitle Görsel Gözlem (AAGG), Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (Proje Yürütücüsü).
- BAP Projesi No: 200O/HYO/004, Özer M (2001) Huzurevinde ve Aile Ortamında Yaşayan Yaşlıların Öz Bakım Gücü ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (Proje Yürütücüsü).
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Granted Prizes (2 entries)- 2010, Hayallerden Kalplere projesi ile Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Değerlendirme Komisyonu tarafından Mansiyon Ödülü, 2010.
- 2010, Hayallerden Kalplere projesi ile Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından Birincilik Ödülü, 2010.
Student's Completed Thesis (2 entries)- Yüksek Lisans, 2012, Demirdağ S (2012) Ev Ortamındaki Yaşlıların Malnütrisyon Riskleri ile Fonksiyonel Yeterlilikleri Arasındaki İlişki, Danışman: Yard. Doç.Dr. Melek Ardahan, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2011, Alp FY (2011) Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi, Danışman: Yard. Doç.Dr. Melek Ardahan, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.