Akademik BilgilerÖZNUR USTA YEŞİLBALKAN
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr
- E-posta: oznurustayesilbalkan@hotmail.com
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale H.Y.O, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İç Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye, 2001
- Doktora: E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Yardımcı Doçent, 2009-
- Araştırma Görevlisi, 1999-2009
- Özel Ege Sağlık Hastanesi, Supervisor hemşire, 1998-1999
- Özel Ege Sağlık Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım- Hemşire, 1997-1998
Other Professional Activities (8 entries)- V. Ege Dahiliye Günleri, 19-22 Nisan 2006, AKM, İzmir, Sekreter, 2006
- 10. Ulusal-3. Uluslararası Hemşirelik Kongresi , AKM, İzmir, 7-10 Eylül 2005 (yürütmekte) ,Düzenleme Kurulu, 2005
- 4. Acil Hemşireliği Sempozyumu- Sekreter, 2005
- 14. Ulusal Böbrek Hastalığı, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi- Seçici Kurul., 2004
- III. Ege Dahili Tıp Günleri, Diyabet Hemşireliği Kursu, 14-17 Nisan 2004, AKM, İzmir, Düzenleme Kurulu, 2004
- V. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi-Düzenleme Kurulu, 2003
- Hemşireler İçin Diyabet Eğitim Programı - Düzenleme Kurulu, 2002
- Hemşireler İçin Diyabet Eğitim Programı - Sekreter, 2002
Research Interests- İçhastalıkları (1011100)
Indexed Journal Publications (4 entries)- 2010, Ardahan M. Yeşilbalkan Ö.Perceived family support of women with breast cancer and affecting factors in Turkey.Asian Pac J Cancer Prev. 11(5):1425-9.
- 2009, Usta Yeşilbalkan Ö, Karadakovan A, Göker E. The Effectiveness of Nursing Education as an Intervention to Decrease Fatigue in Turkish Patients Receiving Chemotherapy, Oncology Nursing Forum, 36(4), July, 215-222.
- 2008, Yeşilbalkan Usta Ö Febrile Neutropenia, Journal of BUON, 13(1),71. (ABSTRACT)
- 2008, Yeşilbalkan Usta Ö., Okgün A. Patients’ Self Report and Caregivers’ Perception of Symptoms in Turkish Cancer Patients, European Journal of Nursing (In press: DOI information:10.1016/j.ejon.2009.08.02.

Publications in Non-Indexed Journals (17 entries)- 2009, Usta Yeşilbalkan Ö. Kır S., Karadakovan A., Uslu R. Knowledge and Attitudes of Oncology Patients about Implante Port Catheter, Turkish Journal of Oncology, 24(3), 108-114.
- 2008, Usta Yeşilbalkan Ö., Özkütük N., Karadakovan A., Turgut T., Kazgan B. Validity and Reliability of The Edmonton Symptom Assessment Scale in Turkish Cancer Patients, Turkish Journal of Cancer, 38 (2): 62-67.
- 2007, Usta Yeşilbalkan Ö, Diyaliz Hastalarında Cinsel Sorunlar, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, ss:88-95
- 2007, Usta Yeşilbalkan Ö. Onkolojik Aciller: Barsak Tıkanıklığı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 23 (1), ss:103-113
- 2007, Usta Yeşilbalkan Ö, Yaşlı Bireylerde Ağrı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (BASIMDA)
- 2006, Usta Yeşilbalkan Ö, Fadıloğlu Ç, Diyaliz Hemşirelerinde Değişim Ve İş Doyumu, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 65-70
- 2006, Usta Yeşilbalkan Ö. Çetinkalp Ş.,Özbey Y., Yılmaz C.,Karadakovan A., Kabalak T, İnsülin Pompa Tedavisi Başlanan Diyabetli Hastalarda Yaşam Kalitesi ve HbA1c Değerlerinin İncelenmesi, Diyabet Forumu, Cilt 3,Sayı :3, Tem-Ağus.-Eyl, ss:41-48
- 2006, Usta Yeşilbalkan Ö, Kanserli Bireylerde Gelişen Oral Mukozitler, Hemşirelik Forumu Dergisi, Kasım-Aralık
- 2006, Fadıoğlu Ç., Usta Yeşilbalkan Ö., Tokem Y., ., Kuzeyli Y., Özer S., Diyabetik Yaşlılarda Ayak Sorunlarının Saptanması , Ege Üniiversitesi Hemşireik Yüksekokulu Dergisi,22(2), ss:161-170.
- 2005, Usta Yeşilbalkan Ö.Onkoloji Hastalarında Sık Kullanılan Venöz Giriş Aracı:İmplante Port Kateter, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2),49-54.
- 2005, Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A., Periton Diyalizi Hastalarının Genel Öz Yeterlilikleri ,Nefroloji Hemşireliği Derneği Dergisi,Mart-Haziran,39-44.)
- 2005, Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A., Narlıdere Dinlenme Ve Bakım Evinde Yaşayan Yaşlı Bireylerdeki Düşme Sıklığı Ve Düşmeyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi,Turkish Journal Of Geriatrics, 8(2),72-77.
- 2005, Usta Yeşilbalkan Ö., Akyol Durmaz A.,Çetinkaya Y., Altın T., Ünlü D.,Kemoterapi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi ,E.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,21(1),ss:13-31.
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö. Tip 2 Diyabetli Hastaların Kendi Kendine Bakımlarındaki Öz Yeterlilikleri, Öz Bakım Güçleri Ve Bunları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, E.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,20(2),11-29
- 2004, Karadakovan A., Usta Yeşilbalkan Ö., Öğrencilerin Nörolojik Hastalarda Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi,Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 7(3), 1-7.
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Acil Serviste Diyabetli Hastaya Yaklaşım, 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu& 3. Acil Hemşireliği Sempozyum Kitabı Tam Metin, 71-76.
- 2001, Fadıoğlu Ç, Esen A., Karadakovan A., Akyol Durmaz A., Usta Yeşilbalkan Ö.,Yaşlılarda İlaç Kullanımı İle İlgili Sorunlar, I. Ulusal Yaşlılık Kongre Kitabı, Tam Metin, 119-131.

International Conference Proceedings (4 entries)- Usta Yeşilbalkan Ö. Okgün A.Patients’ Self Report and Caregivers’ Perception of Symptoms in Turkish Cancer Patients, 7th Balkan Unıon Oncology Congress, 15-19 October 2008, Kuşadası , İZMİR.
- Usta Yeşilbalkan Ö. Febrile Neutropenia. 7th Balkan Unıon Oncology Congress, 15-19 October 2008, Kuşadası , İZMİR.
- Usta Yeşilbalkan Ö,Karadakovan A, Göker E.The Effectiveness Of Nursing Education As An Intervention To Decrease Fatigue In Turkish Chemotheraphy Patients, 18.th MASCC-ISOO Congress,22-24 June 2006, Toronto, Canada (Sözel bildiri)
- Karadakovan A., Usta Yeşilbalkan Ö., Öğrencilerin Nörolojik Hastalarda Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi ( II. Uluslararası IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-11 Eylül 2003) (Poster bildiri)

National Conference Proceedings (50 entries)- Usta Yeşilbalkan Ö., Meme Kanseri, kemoterapi ve yaşam kalitesi, 3. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 25-27 Mart 2010, İzmir
- Usta Yeşilbalkan Ö, Fadıloğlu Ç, Özçelik H. Hematolojik Sorunlar: Anemi, Onkoloji Hemşireliğinde Bakım Standartları, Konsensus Toplantısı , 13-14 Mart 2010, İstanbul
- Usta Yeşilbalkan Ö. Gullain Barre ve Hemşirelik Bakımı, 9. Ege Dahili Tıp Günleri, 9-11 Nisan 2010, İzmir
- Usta Yeşilbalkan Ö. Akciğer Kanserinde Hematolojik Toksisiteler, 5.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 17-20 Haziran 2010, İstanbul.
- Usta Yeşilbalkan Ö. Pulse Kortikosteroid Tedavi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2010 , Antalya
- Usta Yeşilbalkan Ö. Akut Komplikasyonların Önlenmesi, VIII. Ege Diyabet Günleri, 3-5 Kasım 2010, İzmir
- Usta Yeşilbalkan Ö. Kanama Pıhtılaşma Bozuklukları, VIII. Ege Dahiliye Günleri, 31 Mart -3 Nisan 2009, İzmir.
- Usta Yeşilbalkan Ö. Nörolojik Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon-İzolasyon, 10-12 Nisan 2009, Çeşme, İzmir.
- Usta Yeşilbalkan Ö. Semptom Yönetimi –Anemi-yorgunluk, Nötropeni, Sıcak Basması, X. Ulusal Meme hastalıkları kongresi,30 Eylül-4 Ekim 2009, Çeşme, İzmir.
- Usta Yeşilbalkan Ö. Nefrotik Sendrom ve Hemşirelik Bakımı, VII. Ege Dahiliye Günleri, 1-4 Kasım 2008, İzmir .
- Usta Yeşilbalkan Ö. Anemi ve Yorgunluk, Onkoloji Hemşireliği Konsensusu, Kasım 2007.
- Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A,National Comprehensıve Cancer Network(NCCN) ’in Kansere Bağlı Yorgunluk Klinik Rehberi, (8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, !3-17 Eylül 2006, Antalya (Poster Bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö, Karadakovan A., Özkütük N., Kanserli Bireylerde Oral Mukozitler: MASCC-ISOO Klinik Uygulama Rehberi 2005, 8.Ulusal İç hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 (Poster Bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö. Yaşlı Bireylerde Ağrı, V.Ege Dahili Tıp Günleri ,19-22 Nisan 2006, İZMİR
- Usta Yeşilbalkan Ö,Karadakovan A, Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastalarda Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi, I.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan 2006, Antalya,(sözel bildiri)
- Fadıloğlu Ç., Usta Yeşilbalkan Ö., Kanserli Hastalarda Ayak Refleksolojisinin Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisinin İncelenmesi, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (poster bildiri)
- Kanserli Hastalarda Barsak Tıkanması Ve Hemşirelik Yönetimi, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya
- Usta Yeşilbalkan Ö. Özer S., Rüzkar Ü., Kanserli Hasta ve Aile Üyelerinin Ağrı Konusundaki Bilgi ve Deneyimlerinin İncelenmesi, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (poster bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö.Özkütük N., Karadakovan A.,Turgut T., Kazgan B., Kanserli Hastalarda Edmonton Semptom Checklistinin Türkçe Uyarlaması, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (sözel bildiri)
- Fadıloğlu Ç, Usta Yeşilbalkan Ö., Okçin F., Kanserli Hastalarda Yorgunluk Ve Anemi Durumunun İncelenmesi, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2005, Antalya (Sözel bildiri)
- 2005, Usta Yeşilbalkan Ö. Diyabetli Yaşlı Bireyin Bakımı, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Karşıyaka Toplum Merkezi, Çocukları Koruma Vakfı-Ege Üniversitesi HYO İşbirliği İle Hazırlanan Yaşlı Bakım Kursu , 20-04/20-05-05
- Usta Yeşilbalkan Ö. Güvenli İlaç Kullanımında Hemşirenin Rolleri, Asistan Paneli, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, 9-13 Mayıs 2005.
- Dölek M, Usta Yeşilbalkan Ö., Çetinkalp Ş.,Özbey Y., Aksu H.,Solak İ., Karadakovan A., Tüzün M., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine 2003 Yılında Başvuran Diyabetli Hastaların Profili, 41. Ulusal Diyabet Kongresi, 7. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, 11-17 Mayıs 2005 (Sözel bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö.,Akut Akciğer Ödemi Ve Hemşirelik Yaklaşımları, 4. Acil Hemşireliği Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2005( Panelist)
- Usta Yeşilbalkan Ö.,Diyaliz Hastalarında Cinsel Sorunlar,15.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,16-20 Kasım 2005,Antalya (panelist)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Yaşlı Bireylerde Ağrı, Yaşlı Bakım Kursu, 28 Kasım -9 Aralık 2005
- Usta Yeşilbalkan Ö, Yaşlı Bireylerde İmmobilite, Yaşlı Bakım Kursu, 28 Kasım -9 Aralık 2005
- Usta Yeşilbalkan Ö., Miyastenik Kriz,( III. Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004) (Sözel sunu)
- Özbey Y., Usta Yeşilbalkan A., Çetinkaya Ç., Karadakovan A., Kabalak T., Tip 1 Diyabetli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ve Hba1c Değerlerinin İncelenmesi ( 40. Ulusal Diyabet kongresi, 14-18 Eylül 2004) (Sözel bildiri)
- Akyol, A., Usta Yeşilbalkan Ö. Çetinkaya Y.,Altın T., Ünlü D., Kanserli Hastaların Hastalık Semptomları Ve Bu Semptomların Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi ( I. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu ,8-10 Nisan 2004) (Poster bildiri).
- Usta Yeşilbalkan Ö., Acil Serviste Diyabetli Hastaya Yaklaşım (7. Türkiye Acil Hemşireliği Ve paramedik Sempozyumu, 24-27 Kasım 2004, Gaziantep (Panel)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Bireysel İzlem Ve Öz bakım ( Diabetli Bireylerde), ( III. Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004) (Panel)
- Usta Yeşilbalkan Ö. Miyastenik Kriz , III. Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004
- 2003, Karadakovan A., Usta Yeşilbalkan Ö., Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı, ( Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limontepe İlköğretim Okulu, 118 Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yük
- Usta Yeşilbalkan Ö., Miyastenia Gravis, ( 5. Ulusal Dahiliye Kongresi, 26-30 Eylül 2003 ) (Sözel sunu)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A., Narlıdere Dinlenme Ve Bakımevinde Yaşayan Yaşlılardaki Düşme Sıklığı ve Düşmeyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ( II. Ulusal Geriatri Kongresi , 20-24 Ekim 2003) (Sözel bildiri)
- Fadıoğlu Ç., Tokem Y., Usta Yeşilbalkan Ö., Kuzeyli Y., Özer S., Diyabetik Yaşlılarda Ayak Sorunlarının Saptanması ( II. Ulusal Geriatri Kongresi , 20-24 Ekim 2003) (Poster bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Yaşlı Tanımı Ve Yatağa Bağımı Hasta Bakımı, (Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitason Merkezi Müdürlüğü – 13 Kasım 2003) ( Sözel sunu)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Diyaliz Hastası Ve Seksüel Yaşam, (13. Ulusal Böbrek Hastalığı, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 12-16 Eylül 2003) (Panel)
- 2003, Usta Yeşilbalkan Ö., Akyol A., Şeker Hastalığı Ve Hemşirelik Bakımı ( Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Konak Halk Eğitim Merkezi, Limontepe İlköğretim Okulu, 118 Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y
- Usta Yeşilbalkan Ö., Diyabetle İlgili Araştırmalar, Hemşireler İçin Diyabet Eğitim Programı, 13 Mart-11 Nisan 2002.
- Tecirli A., Dilek E., Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi (I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi 12-14 Mayıs 2002) (Poster bi
- Topuzlu S., Olut D. Karadakovan A.,Usta Yeşilbalkan Ö.,.Hemşirelik Öğrencilerini Sigara İçmeye Yönlendiren Faktörler Bu Konudaki Öz Yeterlilikleri ( I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi 12-14 Mayıs 2002) (Poster bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö.,Tip 2 Diyabetli Hastaların Öz yeterlilikleri, Öz bakım Güçleri Bunları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, ( 38.Ulusal Diyabet Kongresi 13-17 Mayıs 2002) (Poster bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö., , Fadıloğlu Ç., Diyaliz Hemşirelerinde Değişim Ve Iş Doyumu, (12. Ulusal Böbrek Hastalığı, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 17-21 Eylül 2002) (Sözel bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A., Periton Diyalizi Hastalarının Genel Öz Yeterlilikleri, (12. Ulusal Böbrek Hastalığı, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 17-21 Eylül 2002 (Sözel Bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö.,Diyabet , Öz Yeterlilik Ve Öz Bakım, Hemşireler İçin Diyabet Eğitim Programı 13 Mart-11 Nisan 2002(Panel)
- Fadıloğlu Ç, Esen A., Karadakovan A., Akyol, A., Usta Yeşilbalkan Ö. Yaşlılarda İlaç Kullanımına İlişkin Sorunlar (10-11 Ekim 2001 I. Ulusal Yaşlılık Kongresi) (Sözel bildiri)
- Usta Yeşilbalkan Ö. Tip 2 Diyabetli Hastaların Kendi Kendine Bakımlarındaki Öz Yeterlilikleri Ve Öz Yeterlilikleri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (IV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 25-29 Eylül 2001) (Poster bildiri)
- Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., Özer S., Usta Yeşilbalkan Ö., Kuzeyli Yıldırım Y., Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu ( I Ulusal Hemşirelik Sempozyumu 24-26 Mayıs 2000) (Sözel bildiri)

Referrer Publications (3 entries)- 2008, Health-Related Quality of Life and Health Care Services Expectations of The Patients with Lung Cancer,International Journal of Hematology and Oncology.
- 2008, Quality of Life in Patients with Gynecologic Cancer , International Journal of Hematology and Oncology.
- 2008, Effect of the first chemotherapy course on the quality of life of cancer patients in Turkey,Cancer Nurs.
Books (17 entries)- 2011, Fadıloğlu Ç. Usta Yeşilbalkan, Meme Anatomisi ve Fizyolojisi, Meme Kanserli Hastaya Yaklaşım , Fadıloğlu Ç (editör), Usta Yeşilbalkan Ö. Yıldırım Y(ed.yard.), Adana Nobel Kitapevi, p.1-6
- 2011, Fadıloğlu Ç., Usta Yeşilbalkan Ö, Yıldırım Y. Meme Kanseri Hemşireliği, Meme Kanserli Hastaya Yaklaşım, Fadıloğlu Ç.(editör), Usta Yeşilbalkan Ö. Yıldırım Y. (ed. yard), Adana Nobel Kitapevi, p:7-30
- 2011, Usta Yeşilbalkan Ö.Meme Kanserli Hastalarda Semptom Yönetimi, Fadıloğlu Ç (editör), Usta Yeşilbalkan Ö, Yıldırım Y (ed.yard), Adana Nobel Kitapevi, p:91-107.
- 2010, Usta Yeşilbalkan Ö. Akciğer kanserinde hematolojik toksisiteler, Aydıner A. Can G.(ed), Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım,İpomet Matbaacılık, ss:81-108.
- 2010, Usta Yeşilbalkan Ö. Özçelik H. Fadıloglu Ç. Hematolojik Sorunlar , Anemi, Can G.(ed). Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, Nobel Tıp Kitapevi, ss:19-28
- 2007, Usta Yeşilbalkan Ö, Anemi ve Yorgunluk, Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Can G. (Ed),3P Pharma Publication Planning, pp:13-24.
- 2006, Usta Yeşilbalkan Ö, Yaşlı Bireylerde Ağrı, Ed:Çiçek Fadıloğlu ,, Meta Basım, İzmir,ss:91-102.
- 2006, Usta Yeşilbalkan Ö, Kemoterapi Hasta ve Ailelerine Yönelik Rehber, Meta Basım, İzmir.
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı AKTİVİTE/ HAREKET Sorunları, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi,İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı YORGUNLUK, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö. Kansere Bağlı KANSIZLIK, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı BESLENME SORUNLARI , Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı AĞRI, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı UYKU Sorunları, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö., Kansere Bağlı DEPRESYON, Hasta Ve Aileye Yönelik Bakım Ve Tedavi Rehberi, İzmir
- Usta Yeşilbalkan Ö., Miyastenik Kriz Ve Hemşirelik Bakım Planı, III. Ege Dahili Tıp Günleri, İç Hastalıkları Hemşireliği Kongre Kitabı, Fadıloğlu Ç.(Ed), Meta Basım , 2004, İzmir,137-147.
- 2004, Usta Yeşilbalkan Ö, Bireysel İzlem Ve Öz Bakım, Diyabet Hemşireliği Kitabı, Fadıloğlu Ç (Ed) , Meta Basım, İzmir

Finished Research Projects (1 entries)- 2006, Araştırma Projesi, Usta Yeşilbalkan Ö., Karadakovan A., Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Eğitimin Yorgunluk Düzeyine Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi,Ege Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No:HYO-2005/001)
Memberships of Professional Associations (5 entries)- Diyabet Hemşireliği Derneği
- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale H.Y.O. Mezunlar Derneği
- Onkoloji Hemşireliği Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
- Türk Nefroloji Hemşireliği Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 2006, I.Tıbbi Onkoloji Kongresi (29 Mart- 2 Nisan 2006) SÖZEL bildiri ödülü