Akademik BilgilerNİLAY ÖZKÜTÜK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: nilay.ozkutuk@ege.edu.tr, nozkutuk@gmail.com
- Telefon: 0 232 3115627
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Sosyal Bil Ens,Eğitim Yönetimi, Teftişi, Türkiye, 2003
- Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens.Hemşirelik Esasları, Türkiye, 2010

Administrative / Academic Duties (5 entries)- Yardımcı Doçent, 2013-
- Öğretim Görevlisi, 2005-2013
- Araştırma Görevlisi, 1999-2005
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 'Web komitesinde Komite Başkanlığı',
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi“Hemşirelik ve Sağlık I” Dersi kapsamında “Bilgiye Ulaşma ve Kullanma Modülü” Modül Ölçme ve Değerlendirme Sorumlusu ,
Other Professional Activities (16 entries)- Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Sertifika Programı, 27.04.2015, 2015
- Özkütük N. Fonksiyonel Anorektal Hastalıklarda Tanı Metodları Kursu, Pelvis Kas Egzersizleri&Biofeedback Tedavisi Uygulaması-barkovizyon gösterimi-trase örnekleri 30 Mart 2013, Fulya Acıbadem Hastanesi İstanbul., 2013
- Özkütük N. 1. Öğrenci Hemşireler Derneği Bireysel Gelişim Günleri Hasta odaklı Hizmet 13-14 Nisan 2013 İzmir Üniversitesi İzmir , 2013
- Bor S, Özkütük N. Kanal 35, Reçete Programı, Kabızlık, 01.10.2012, 2012
- Argon G, Orgun F, Özkütük N. Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Toplantısı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 6 Temmuz 2011 İzmir, 2011
- Güneş Ü (moderatör), Özkütük N, Baysan Arabacı L, Akın Korhan E, Özkütük N, Closing Gap Increasing acsess and equity, Sağlıkta Erişim ve Eşit: Hemşirelik, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri , 2011
- Başbakkal Z (moderatör), Zaybak A, Tokem Y, Ergül Ş, Özkütük N. Hemşirelikte Toplumsal Duyarlılık Paneli, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Amfisi 11 Mayıs 2004 İzmir, 2004
- Özkütük N (2014). Etkili Sunum Teknikleri, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri Kursu, 26-28 Mart 2014, İzmir.,
- Özkütük N (2014). Eğitim Sunumlarının Hazırlanması, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri Kursu, 26-28 Mart 2014, İzmir.,
- Özkütük N (2014). Eğitim Sunumlarının Hazırlanması, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri Kursu, 26-28 Mart 2014, İzmir.,
- Özkütük N (2014). Sınıf Yönetimi, İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri Kursu, 26-28 Mart 2014, İzmir.,
- Özkütük N (2013). ”Motilite Atölye Çalışması”, E.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilimdalı, Eğitimci, 01 şubat 2013, İzmir.,
- Özkütük N (2014) . ESNM Hands On Gastrointestinal Motility Training Course , Eğitimci, 13-14 Kasım 2014, İzmir.,
- Özkütük N (2013). 1. Öğrenci Hemşireler Derneği Bireysel Gelişim Günleri Hasta odaklı Hizmet 13-14 Nisan 2013 İzmir Üniversitesi İzmir,
- Özkütük N (2013). ”Motilite Atölye Çalışması”, E.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilimdalı, Eğitimci, 06 Aralık 2013, İzmir.,
- Özkütük N (2014). ”Motilite Atölye Çalışması”, E.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilimdalı, Eğitimci, 28 Şubat 2014, İzmir.,
Research Interests- Gastroenteroloji (1011111)
- Hemşirelik (1040000)
- Eğitim Yönetimi ve Teftiş (2220301)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Özkütük N (2014). Konstipasyonda Alternatif Bir Yaklaşım: Bioofedback. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Sayı 10,Mart 2014, ss:53-55.
- Vatan F, Dursun M, Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). "Patient Satisfaction for Nursing Care in a University Hospital in Turkey", HealthMED Journal, 7 (6): 1931-1937
- Yesilbalkan OU, Ozkutuk N, Okçin F (2013). Fatigue and Associated Factors in Patients on Hemodialyysis Treatment in Turkey. Health Med. Vol 7, Number 2. (SCI-Expanded)
- Gokce T, Karadogan İ, Capanoglu D, Ozkutuk N (2012). Evaluation of quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients treated in a single institution. Health Med. Vol 6, Number 4. (SCI-Expanded)
-  Ozsaker M, Ozkutuk N,Orgun F (2012). A study of the organizational citizenship behaviors and organizational communications of teachers: Case study of Aydin Province. African Journal of Business Management Vol. 6(29), pp.8659- 8666.
- Yesilbalkan OU, Ozkutuk N, Ardahan M (2010). Comparison Of Quality Of Life Of Turkish Cancer Patients And Their Family Caregivers. Asian Pac J Cancer Prev. 2010; 11(6):1575-9
- Özkütük N, Yalçınkaya M (2008). “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüş Ve Beklentileri”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (3):17-32.
- Yeşilbalkan Usta Ö, Özkütük N, Karadakovan A, Turgut T, Kazgan B (2008) Validity and Reliability of The Edmonton Symptom Assessment Scale in Turkish Cancer Patients, Turkish Journal of Cancer, 38 (2); 62-67.

Publications in Non-Indexed Journals (22 entries)- Orgun F, Özkütük N, Khorshid L ve Eşer İ (2012). Hemşire Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bilgi Kültürü Algılarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28. cilt, sayı 2
- Özkütük N, Orgun F, Sezer H, Güneysu Çakan A (2012). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28. cilt, sayı 3
- Özşaker M, Özkütük N (2012). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2)169-178. (ISSN 1307-6477 Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Ulusal Veri Tabanında Taranıyor)
- Özşaker M, Özkütük N (2011). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Görev Yapan Akademisyenlerin Örgütsel İletişimlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(4):1-11. (ISSN 1302-2040 Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Ulusal Veri Tabanında Taranıyor)
- Özkütük N, Turan İ (2011). SKOP, Gastrointestinal Endoskopi Dünyası. Gastroenterolojiden Derlemeler- 4. “Konstipasyonda Tanı Yöntemleri ve Biofeedback. Sayı 5.
- Eşer İ, Khorshid L, Özkütük N ve Orgun F (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 25 (3):9-25.
- Özkütük N, Yalçınkaya M (2008). “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanı ve Öğrencilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüş ve Beklentileri”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (3):17-32.
- Ünal N, Turan İ, Özkütük N ve Bor S (2008). SENDROM, Aylık Aktüel Tıp Dergisi. Konstipasyon: Mitler ve Dogmalar Sanatı. Gasroenteroloji Özel ek sayı 6, Volume 20. 93-103
- Orgun F, Özkütük N, Bayık A (2007). “Hemşire Öğrencilerin Öğretim Sistemine İlişkin Görüş ve Önerileri”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, (23) 1:89-102
- Özkütük N, Şahin Ö, Erdem N, Özkahraman Ş (2005). Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22(Özel sayı): 493-506.
- Özkütük N, Silkü H A, Orgun F ve Yalçınkaya M (2004). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. Ege Eğitim Dergisi, (3) 2:1-9.
- Şahin Ö, Özkütük N, Vatan F (2004). “Yönetici Hemşirelerin Vizyon Geliştirmeye İlişkin Tutumları” Modern Hastane Yönetimi, Ekim-Kasım-Aralık
- Şahin Ö, Özkütük N, Vatan F (2004). “Yönetici Hemşirelerin Vizyon Geliştirmeye İlişkin Tutumları” Modern Hastane Yönetimi, Ekim-Kasım-Aralık
- Özbayır T, Akyol A, Vatan F, Özkütük N, Demir F, Sarı D, Kavlak O, Candan Y, Bal H, Uysal A. (2003) “Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti ile İlgili Görüş ve Beklentileri”. Ege Eğitim Dergisi, (3):1, ss:9-21
- Orgun F, Özkütük N (2003). Öğrenci Hemşirelerin Geliştirdikleri Sağlık Eğitimi Materyallerini Değerlendirmeleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19(1-3): 115-126.
- Orgun F, Özkütük N ve Yalçınkaya M (2003). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19 (1-3): 91-101.
- Özkütük N, Orgun F (2002). "Eğitim Teknolojisini Doğru Kullanabiliyor Muyuz?". Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 4, Özel Sayı:2 Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri.
- Orgun F, Özkütük N (2002). "Programlı Öğretim Yöntemi". Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 4, Özel Sayı:2 Uluslar Arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri.
- Yalçınkaya M, Silkü A, Özkütük N. (2002).“Üniversite Öğrencilerinin Spora İlgileri ve Atılganlık Becerileri”. Ege Eğitim Dergisi (1),2:146-153
- Orgun F ve Özkütük N (2001). “Programlı Öğretim Yöntemi”. I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. 28-30 Kasım 2001, Sakarya.
- Özkütük N ve Orgun F (2001). “Eğitim Teknolojisini Doğru Kullanabiliyor muyuz?” I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. 28-30 Kasım 2001, Sakarya.
- Khorshid L, Sarı D, Özkütük N. (1999).“Nöbet Tutan Hemşirelerin Uyku Düzeni Bozuluyor Mu?” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 15(1):13-28.

International Conference Proceedings (27 entries)- Vardar, R, Unal G N, Özkütük N, Bor S (2012). Cookie Test: An Easy, reliable cheap alternative method for measuring of colonic transit time. Joint International Neurogastroeneterology And Motility Meeting NGM 2012. 6-8 Eylül 2012 Bologna /Italy.
- Özkütük N, Orgun F, Sezer H (2011). 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hemşirelik Eğitiminde Altı Düşünme Şapkası Tekniğinin Kullanımı: İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması, 04-07 Mayıs 2011, Girne-KIBRIS
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2011). 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Öğrenci Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”, 04-07 Mayıs 2011, Girne-KIBRIS
- Orgun F, Özkütük N, Şen G (2011). 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Öğretim Elemanlarının Teknolojiye İlişkin Tutumları, 04-07 Mayıs 2011, Girne-KIBRIS
- Özşaker M, Özkütük N. I. Uluslar arası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarındaki Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi, 12-15 Ekim 2011, İzmir
- Özkütük N, Özşaker M, I. Uluslar arası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarındaki Akademisyenlerin Örgütsel İletişimlerinin İncelenmesi 12-15 Ekim 2011, İzmir
- Ozkutuk N, Eser I, Bor S. Effect of Biofeedback Therapy on Patients With Dyssynergic Defecation Disorder and Quality of Life. Mo1309. Digestive Disease Week. 07-10 May 2011.Chikago IL. Poster session.
- Orgun F, Özkütük N, Yalçınkaya M. Student Nurses Healty Study Of Educational Process Of Preparation Skills”. Second International Congress of Educational Research”. 29 Nisan -02 Mayıs 2010. Antalya
- Özkütük N, Orgun F, Yalçınkaya M. “Studying The Effects of The Anxiety Levels of Teacher Canditates Concerning Wheter to be Asigned or not on Their Status of hopelessness and Sleepness” Second International Congress of Educational Research”. 29 Nisan -02 Mayıs 2010. Antalya.
- Özkütük N, Erdal Ö, Erkin Ö (2009). Decision Making Styles İn Nursing Students. 1st International Congress On Nursing Education, Research&Practice, Thessaloniki, Greece, October 15th-17th 2009
- Khorshid L, Eşer İ, Orgun F ve Özkütük N (2007). Hemşire Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bilgi Kültürü Algılarının İncelenmesi. 4 Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara
- Eşer İ, Khorshid L, Özkütük N ve Orgun F (2007). Hemşirelik Öğrencilerinin Karar Verme ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. 4. Uluslararası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara.
- Özkütük N, Şahin Ö, Erdem N, Özkahraman Ş (2005). Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
- Orgun F, Özkütük N ve Yalçınkaya M (2004). Öğretmen Adaylarının Zeka Alanlarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri ile İlişkisi. 2nd International Balkan Education Congress, 8-9-10 Ekim 2004, Edirne
- Özkütük N ve Yalçınkaya M (2004). “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüş Ve Beklentileri” 2nd International Balkan Education Congress, Kongre Kitabı, Edirne.
- Orgun F ve Özkütük N (2004). Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya.
- Özkütük N ve Orgun F (2004). Öğretim Elemanlarının İnternet Kullanma Düzeyleri ve Bilgisayara Yönelik Düşünceleri. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Sakarya.
- Orgun F, Özkütük N ve Ünal G (2003). Kanserden Korunmaya İlişkin Eğitim Programının Uygulanması ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization For Cancer Prevention (APOCP), 14-16- Eylül 2003, İzmir.
- Orgun F ve Özkütük N (2003). Hemşirelikte Öğretim Stajında Öğrenci Hemşirelerin Kendilerini ve Akranlarını Değerlendirmeleri. II. Uluslararası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003, Antalya.
- Orgun F, Özkütük N ve Bayık A (2003). Hemşirelik Öğrencilerin Öğretim Sistemine İlişkin Görüş ve Önerileri. II. Uluslararası-IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003, Antalya.
- Orgun F, Özkütük N (2002). Sağlık Eğitimi Dersinde Materyal Geliştirme ve Değerlendirme. II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 16-18 Ekim 2002, Sakarya
- Saracaloğlu A S Silkü H A, Özkütük N (2002). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, KKTC.
- Orgun F, Sezgin B ve Özkütük N (2002). Eğitim Yöneticilerinin Vizyon Geliştirmeye Yönelik Tutumları. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşa, KKTC.
- Yalçınkaya M, Silkü H A, Özkütük N (2001) “Üniversite Öğrencilerinin Spora İlgileri Ve Atılganlık Becerilerinin Karşılaştırılması” II. Uluslararası Spor Psikolojisi Kongresi”,11-12 Ekim 2001, İzmir.
- Orgun F ve Özkütük N (2001). “Programlı Öğretim Yöntemi”. I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. 28-30 Kasım 2001, Sakarya.
- Özkütük N ve Orgun F (2001). “Eğitim Teknolojisini Doğru Kullanabiliyor muyuz?” I. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. 28-30 Kasım 2001, Sakarya.
- Orgun F, Yalçınkaya M ve Özkütük N (2001). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, Nevşehir.

National Conference Proceedings (56 entries)- Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2014). “Hemşirelik Eğitiminin Temel Taşı Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı Tarihsel Gelişimi Ve Önemi”, I. Ulusal (Uluslararası Kalımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19-21 Haziran 2014, İzmir.
- Orgun F, Özkütük N, Kahya, Ö. (2014). “Öğrenme Ekosistemi”, 3. Temel Hemşirelik Bakimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Antalya.
- Özkütük N (2014). Biofeedback: Konstipasyonda Yeni Bir Yaklaşım. 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.
- Özkütük N, Orgun F, Kahya Ö (2014). Hastalar Nasıl Daha İyi Öğrenirler? 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.
- Özkütük N, Kasımoğlu T, Doğangönül E, Koçoğlu E, Bor S (2014). Akalazyalı Yetişkin Hastalarda Konstipasyon Görülme Sıklığı, 3. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H, Engin D M (2014). “Hasta Eğitimi Becerisi Kazandırmada Simülasyon Yönteminin Kullanımı”. 3. Temel Hemşirelik Bakimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Antalya.
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). "Öğrenci Hemşireler Tarafından Yapılan Eğitimlerin Değerlendirilmesi". 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 259, 25-27 Ekim 2013, Muğla
- Orgun F, Özkütük N, Vatan F (2013). "Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi." 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 260, 25-27 Ekim 2013, Muğla.
- Ozkutuk N, Bozdemir ZG, Yesilbalkan OU (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeylerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Yardımcı F, Bektaş M, Özkütük N, Karayağız Muslu G, Özalp Gerçeker, Başbakkal Z (2013). Farklı Eğitim Sistemlerinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Yaklaşımları ile Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Sözlü bildiri.
- Ozkutuk N, Sözeri Ö, Yesilbalkan OU (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Ozkutuk N, Sözeri Ö, Yesilbalkan OU (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Ozkutuk N, Çelik M (2013). Girişkenlik Eğitimi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Ozkutuk N, Sözeri Ö, Yesilbalkan OU (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Ozkutuk N, Sözeri Ö, Yesilbalkan OU (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının İncelenmesi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Muğla, Poster bildiri.
- Durak G, Sever N, Orgun F, Akçay Didişen N, Özkütük N (2013). Hemşirelikte Eğitim Sistemlerinin Öğrenciye Yansıması. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 19-21 Nisan 2013 Konya.
- Sever N, Durak G, Orgun F, , Özkütük N, Akçay Didişen N (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Algılarının ve Öz Etkililik-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 19-21 Nisan 2013 Konya.
- Akdağ T, Kaplan A, Yasak K, Orgun F, Özkütük N, Sezer H (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Sürecinde Yaşadıkları İletişim Güçlüklerinin İncelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 19-21 Nisan 2013 Konya.
- Özkütük N (2013). Fonksiyonel Anorektal Hastalıklarda Tanı Metodları Kursu, Pelvis Kas Egzersizleri&Biofeedback Tedavisi Uygulaması-barkovizyon gösterimi-trase örnekleri 30 Mart 2013, Fulya Acıbadem Hastanesi İstanbul.
- Özkütük N, Vardar R, Ünal N G, Yapalı S, Turasan E, Bor S (2012). Soliter Rektal Ülser Sendromu: Anorektal Fizyoloji Testleri Ne kadar Yardımcı? 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,20-25 Kasım 2012 Antalya
- Ardahan M, Özkütük N, Ener D (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları” “Sağlığın Geliştirilmesi Ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012.
- Ardahan M, Özkütük N, Ener D (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları ile Okul Başarısı Arasındaki İlişki” “Sağlığın Geliştirilmesi Ve Hemşirelik Sempozyumu, 12-13 Ocak 2012.
- Yönden E, Deniz L, Karasu M, Özkütük N (2012). 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Hemşirelikte Dogmalar: Erkek Hemşire Olur Mu? 26-28 Nisan 2012 Bursa.
- Özkütük N, Vardar R, Ünal N G, Yapalı S, Turasan E, Bor S (2012). Fonksiyonel Konstipasyonlu Olgularda Yaşam Kalitesi, 29.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,20-25 Kasım 2012 Antalya.
- SunaYapalı, Esra Kayar, Rukiye Vardar, Nilay Özkütük, Serhat Bor (2011). Fekal inkontinans tedavisinde egzersiz: Anorektal Fizyoloji, İnkontinans Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-20 Kasım 2011 Antalya.
- Orgun F, Özkütük N, Sezer H, Yalçınkaya M (2011). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi 19-21 Ekim 2011 Şanlıurfa.
- Özkütük N, Tırnava S, Bor S (2010). Gebelerde Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin ve Konstipasyon Durumlarının İncelenmesi, 27. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 23-28 Kasım 2010, Antalya, Sözlü bildiri. (Hemşirelik oturumu)
- Özkütük N, Erkan S, Bor S (2010). Kolonoskopi Öncesi Anksiyete, 27. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 23-28 Kasım 2010, Antalya, Sözlü bildiri. (Hemşirelik oturumu)
- Ünal N G, Vardar R, Özkütük N, Bor S (2010). Kurabiye Testi: kolon Transit Zamanı Ölçümü İçin Güvenilir, Kolay Ucuz Bir Alternatif Yöntem, 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,24-28 Kasım 2010 Antalya
- Özkütük N, Eşer İ, Bor S (2010). Dissinerjik Defekasyon Bozukluğu Olan Hastalarda Biofeedback Yönteminin Etkinliği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,24-28 Kasım 2010 Antalya.
- Özkütük N (2010). Yaşlı Bireylerde Fekal İnkontinans Tedavisinde Biofeedback Tedavinin Yeri. Türk Geriatri 2010 Kongresi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir.
- Orgun F, Özkütük N (2010). Yaşlı Bireylerin Gereksinim Duyduğu Eğitim Konularının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. Türk Geriatri 2010 Kongresi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir.
- Yıldırım B, Özkahraman Ş, Özkütük N (2010). Preventing Falls in Elderly People. Türk Geriatri 2010 Kongresi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir.
- Özkahraman Ş, Yıldırım B, Özkütük N (2010). Quality Of Life in Elderly Patients with Cancer. Türk Geriatri 2010 Kongresi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir.
- Özkahraman Ş, Yıldırım B, Özkütük N (2010). Sleep Disorders in Elderly People: A Literature Review. Türk Geriatri 2010 Kongresi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir.
- Kırman S, Özkütük N (2010). Ege Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Yakınlarının Gereksinimlerininİncelenmesi.1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi 21-23 Ekim 2010 İzmir
- Bor S, Gedizoğlu M, Ünal N, Turan İ, Özkütük N, Akkoç Y, Kocaman A, Araç N. “Multipl Sklerozlu olgularda Konstipasyon ve Fekal İnkontinans Prevelans Çalışması”. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-17 Ekim 2009, Ankara, Sözlü bildiri. (Hemşirelik oturumu)
- Özkütük N, Yenice G, Bor S (2009). “Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Konstipasyon Durumlarının İncelenmesi”. 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 14-17 Ekim 2009, Ankara, Sözlü bildiri. (Hemşirelik oturumu)
- Ünal N G, Kayar E, Vardar R, Özkütük N, Turan R, Öztürk R, Bor S (2009). Balon Atma testinde Hava/Su: Hangisi daha Fizyolojik?, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,14-18 Ekim 2009 Ankara.
- Özkütük N, Çavuş H (2009). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevrelerini Değerlendirmeleri, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Sivas.
- Özkütük N, Çavuş H (2009). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevrelerini Değerlendirmeleri, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Sivas.
- Özkütük N, Yılmaz M (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Durumlarının İncelenmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 20-24 Ekim 2009, Sivas.
- Orgun F, Özkütük N ve Saracaloğlu A S (2008). Öğrenci Hemşirelerin Çoklu Zeka Alanları ve Öğrenme Stillerinin Incelenmesi. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 22-25 Ekim 2008, Kapadokya, Nevşehir.
- Özkütük N ve Orgun F (2008). Öğrenci Hemşireler Tarafından Hazırlanan Hasta Eğitim Materyallerinin (Broşür) Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 22-25 Ekim 2008, Kapadokya, Nevşehir.
- Orgun F ve Özkütük N (2008). Öğrenci Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 22-25 Ekim 2008, Kapadokya, Nevşehir
- Özkütük N, Uyar M, Turan İ, Ünal N, Araç N, Bor S (2008). Fekal İnkontinans Olgusunda Sakral Sinir Stimülasyonu, 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,12-16 Kasım 2008 Adana.
- Yesilbalkan Ö, Karadakovan A, Özkütük N (2006). Kanserli Bireylerde Oral Mukozitler: MASCC-ISOO Klinik Uygulama Rehberi 2005, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Belek/Antalya
- Usta Yeşilbalkan Ö, Özkütük N, Karadakovan A, Turgut T ve Kazgan B, “Edmonton Semptom Checklist’ inin Türkçe Uyarlaması” XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2005- Antalya.
- Orgun F, Özkütük N ve Batı H (2004). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Kliniğinde Yatan Hastalara Yönelik “Prostat ve Hastalıkları” Taslak Eğitim Programı Geliştirme Çalışması. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Ankara.
- Özkütük N ve Orgun F (2004). Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Bilgi Transferinin Önemi. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Ankara.
- Özkütük N, Silkü A, Saracaloğlu A (2001). “Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07-09 Haziran 2001, Bolu
- Yalçınkaya M, Silkü H A, Özkütük N ve Orgun F (2001). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07-09 Haziran 2001, Bolu
- Özbayır T, Akyol A, Vatan F, Özkütük N, Demir F, Sari D, Kavlak O, Candan Y, Bal H, Uysal A (2000) “Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Danışmanlık Hizmeti ile İlgili Görüş ve Beklentileri” I.Ulusal Öğrenci Kongresi, 24-26. Mayıs 2000, İzmir.
- Özkütük N ve Orgun F (2000). HIV/AIDS ile Mücadele İçin Eğitimde Etkinliğe Giden Yol: Tıp ve Eğitim İşbirliği. V. Türkiye AIDS ve IV. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, 18-20 Ekim 2000, İzmir.
- Orgun F ve Özkütük N (2000). HIV/AIDS ile Mücadelede Bireysel Öğretim Yöntemi (Programlı Öğretim Materyali Örneği). V. Türkiye AIDS ve IV. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, 18-20 Ekim 2000, İzmir.
- Khorshid L, Sarı D, Özkütük N.(1999). “Nöbet Tutan Hemşirelerin Uyku Düzeni Bozuluyor Mu?” Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I.Ulusal Kongresi. 26-28 Kasım 1999, Ankara.

Books (3 entries)- Özkütük N (2012). Gastrointestinal Motilite Atölye Çalışması “ Kurs Kitabı, Anorektal Fonksiyonlar Bölüm Yazarlığı”, 01-02- Haziran 2012
- Özkütük N (2009). Gastrointestinal Motilite Atölye Çalışması “ Kurs Kitabı, Anorektal Fonksiyonlar Bölüm Yazarlığı”, 19-20 Haziran 2009
- Özkütük N (2006). “Sınıf İçi İletişim”, Öğrencilerin Ruhsal Ve Fiziksel Sağlıklarının Korunmasına Yönelik Öğretmen Eğitimi Kitabı (E.Ü. Halkın Üniversitesi Eğitim çalışma grubu 5 nolu proje kapsamında 2006, Bornova, 82-91).

Finished Research Projects (3 entries)- 2014, Ege BAP, 14-HYO-001, Orgun F, Vatan F, Özkütük N, Sezer H, Engin D M, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme Laboratuarı Alt Yapı Çalışması, Proje No: 14-HYO-001- Devam ediyor
- 2013, Ege BAP, 13-HYO-006 , Zaybak A, Orgun F, Özkütük N, İsmailoğlu G E, Sezer H, Hemşirelik Mesleksel Beceri Laboratuvarının Altyapı Ve Olanaklarının Öğrenci Ve Eğiticiler Gözünden Değerlendirilmesi, Proje No: 13-HYO-006 - Devam ediyor
- 2012, Ege BAP, 12-HYO-002, Orgun F, Özkütük N, Sezer H, Türkiyede’ki Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İncelenmesi, Proje No: 12-HYO-002- Devam ediyor
Memberships of Professional Associations (6 entries)- Ege Konstipasyon-İnkontinans Çalışma Grubu Üyesi
- Ege Reflü ve Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları Derneği
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Florence Network
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- Türk Hemşireler Derneği