Akademik BilgilerNAZİMİ AÇIKGÖZ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: acikgoz@mail.ege.edu.tr
- E-posta: nazimi.acikgoz@ege.edu.tr, Totem
- Telefon: 3887143, ev
- Telefon: 2323394304veya 3884000/2640 veya 1971
- Web sayfası: http://www.ziraat.ege.edu.tr/~nacikgoz
Academic Degree Information- Lisans: Ankara, Türkiye, 1964
- Doktora: Münih Teknik, Almanya, 1972
- Doçentlik: Ege Üniv., Türkiye, 1978
- Profesörlük: Ege Üniv., Türkiye, 1978

Administrative / Academic Duties (6 entries)- E.Ü. Tohum Teknoloji Merkez Y.Kurul Üyeliği, 2004-
- E.Ü. Tohum Teknoloji Merkez Müdürlüğü, 1998-2004
- E.Ü.Ziraat Fakültesi Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu Tarla Bitkileri Bölüm Temsilcisi, 1998-2001
- EÜZF Uluslararası İlişkiler Komisyon Üyesi, 1995-2000
- Ege Üniv. Ziraat Fak Bilgisayar Çalışma Grubu Başkanlığı., 1987-1994
- E.Ü.Zir.FakTarla Bitkileri Bölümü Bşk.Yrd, 1984-1998
Other Professional Activities (4 entries)- Enerji Bitkileri ve yeşil yakıtlar sempzyum Düz. Krl Bşk (14-15 Aralık 2006), 2006-In Progress
-  Tarımda Bilgisayar Uygulamaları" Sempozyumu Organizasyon Komitesi Başkanı. E.Ü.Z.F., 1994
- TOAG-92 Çeltik çeşit tescili, 1992-In Progress
- Recent Rıce Breeding Tecniques ant The Cultiration Cento Sempozyumu Organizatörü E.Ü.Z.F, 1978
Research Interests- Tarla Bitkileri (5011200)
- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
Indexed Journal Publications (9 entries)- 1999, Açıkgöz N. Ve E. İlker, Biyoteknoloji-Islahçı Hakları ve Türk Tohumculuğu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 128
- 1998, Abacı A. Y. ve N. Açıkgöz: A Study On The Correlative Responce Of Some Yield Components In Four Rice Hybrid Populations. Turkish Journal Of Field Crops. Vol:3, No:2, P:62-67.
- 1979, Tayşi V., N. Açıkgöz: Antropogen Tarımsal Çevre Bozulması. E. Ü. Z. F. Dergisi, Vamık Tayşi Özel Sayısı, S:149-158.
- 1979, Tayşi V., N. Açıkgöz, O. Sorgun: Şaşırtma Koşullarında 19 Yerli-Yabancı Çeltik ve Hatlarının Bazı Agronomik Karakterleri Üzerinde Araştırmalar. E. Ü. Z. F. Dergisi Vamık Tayşi Özel Sayısı, S:53-62.
- 1979, Açıkgöz N., G. Babür: Diskriminant Analizi İle Autogamların Sınıflandırılmasına Bir Yaklaşım. E. Ü. Z. F. Vamık Tayşi Özel Sayısı, S:137-146.
- 1978, Açıkgöz N.: Rice Research Needs in Turkey. IRC News Letter. 27:1 S. 30 Roma.
- 1975, Açıkgöz N.: Dünya Protein Açığı ve Bitki Islahı. E. Ü. Z. F. Dergisi, Vol:12, No:3, 235-243.
- 1973, Açıkgöz N.: Heterosis, Korelationen, Heritabilitat und Selektion Von Leistungsmerkmalen İn Drei Gerstenskreuzungen. Zeitschrift Für Pflanzenzüctung. 70, 306-322.
- 1973, Açıkgöz N.: Heterosis. Bilim ve Teknik, Sayı:65, Ankara.

Publications in Non-Indexed Journals (34 entries)- 2006, Açıkgöz N., Biyoteknoloji Bazı Ülkelere Neler Kazandırıyor? AGBIYOTEK: AYLIK TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ELEKTRONİK HABER DERGİSİ Şubat 06/ SAYI 74
- Açıkgöz N. Biyoteknolojide Etik Ve Yasal Yaklaşimlar “Bilim ve Ütopya” sayı:126, s:32-37, Aralık 2004
- Açıkgöz N. Biyoteknoloji Arjantin tarımını nasıl öne çıkardı? Agbiyotek sayı 56, 2004 (Haziran 2004, http://www.agbiyotek.ege.edu.tr/ )
- Açıkgöz N. Tarımsal Biyoteknolojiye Sosyo-Ekonomik Yaklaşımlar. Tarım ve Mühendislik Sayı 66/67 s.62-68 2003
- 2001, Açıkgöz N: Birinci Generasyon Transgenik Ceşitlerde Karlılık Karşılaştırmaları: AGBİYOTEK, Sayı 15, : http://bornova.ege.edu.tr/~totem/
- Açikgöz N. ve N. Açikgöz. Tarimsal Araştirmalarin İstatistiki Değerlendirilmesinde Yapilan Bazi HatalarI. Tek Faktörlü Denemeler Anadolu, j. Of aari 11 (1), S: 135–:147, 2001
- 2000, Açıkgöz N.: The National Seed Sector in Turkey. Seed Info No:18, P:10-12 (WANA - ICARDA).
- Açıkgöz N.: Biyoteknoloji Bitkisel Üretimimize Neler Getirecek. May Agro-Tek Sayı: 8, S: 17-21, 1999.
- Açıkgöz N.: Gen Aktarımlı Çeşitler ve Türkiye. Bilim ve Teknik, Sayı:380, S:86-87, 1999.
- 1999, Açıkgöz N. ve E. İlker: Biyoteknoloji - Islahçı Hakları ve Tohumculuğu. Tarım ve Köy, No:2-128, S:16-19, Ankara.
- Açıkgöz N.: Türkiye'nin Tarımsal Biyoteknoloji Stratejileri Ne Olmalı. Agbiyotek-L, Sayı:3, Aralık 1999, URL: Http://Bornova.ege.edu.tr/~totem.
- Açıkgöz N.: Transgenik Türlerin Sayısı Artıyor. Agbiyotek-L, Sayı:3, Aralık 1999, URL: Http://Bornova.ege.edu.tr/~totem.
- Acikgöz. N: Transgenik Bitkiler ve Türk Tarımı. Tarım ve Mühendislik 59, s: 46-48, 1999. (Transgenic varieties and Turkish agriculture)
- 1995, Açıkgöz N. İnternet ve Türk Tarımı Sayı:49 S:62-63
- 1994, Acikgoz N., M. Gevrek: Çeltik Mutantlarının Tuza Karşı Tepkileri Üzerine Araştırmalar. TR. Journal Of Agr. Forestry. Vol 18 No:2 S:179-186
- Tarimsal Araştirmalarin Değerlendirilmesi İçin Bilgisayar Programlari (Basic): 1.Tesadüf Bloklari E.Ü.Z.F. Dergisi, C:24, S:2, Say 65-75, İzmir. 1988
- Effect Of Sowing Time And Planting Method On Rice Yield Per Day. Inter-national Rice Research Newsletter Vol.12, No.1, P:34 Filipinler.1987
- Alti Çeltik Çeşidinde Dikim Zamani Ve Bunun Çiftbiçime Et-kisi Üzerine Bir Araştirma Doğa D2 Cilt 8, Sayi 2 S:195-206 Ankara.1984
- Çeltik Çeşidinin Ekim Zamani Ve Bunun Çiftbiçime Ekimi Üzerine Bir Araştirma,E.Ü.Z.F.Derg. Cilt 21/2 S:219-228 İzmir.1984
- Effect Of Irrigation Intervals On 4 Rice Verieties In Aegean Region Of Turkey E.Ü.Z.F.Dergisi Cilt:21/2,S:71-75 İzmir.1984.
- Çeltik İki Verim Öğesine Göre En Küçük Parsel Alani, En Uy-gun Parsel Şekli Ve Tekerrür Sayisinin Saptanmasi Üzerinde Bir Araştirma Doğa D2,Cilt 8, Sayi 2, S:182-186, Ankara. 1984
- Effect Of Sowing Date On Sterility And Vegetation Period İn Western Turkey Irr. Newsletter Vol.7 No.1 P.8-9 1982.
- Tahillarda Islah Tekniği. E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayini No:422, 1980 İzmir.
- Yield And Quality Of Second Crop Rice İn Aegean Reion Of Turkey. Il Riso 29-4, P:333-338.1980
- 1980, Açıkgöz N. ve K. Wöhrman: Populasyon Yapısı ve Bitki Islahı "Bitki Islahı Sempozyumu (Mayıs 1979) Bildirileri". E. Bölgesi Zirai Araştırma Enstitüsü Yayınları. No:17/41, S:72-78, Menemen.
- 1980, Açıkgöz N. ve J. B. Harrington: Tahıllarda Islah Tekniği. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayını. No:422, İzmir.
- Antropogen Tarimsal Çevre Bozulmasi. E.Ü.Z.F. Dergisi, Vamik Tayşi Özel Sayisi. S.149-158.1979
- Diskriminant Analizle Autogamlar'in Siniflandirilmasina Bir Yaklaşim. E.Ü. Zir. Fak. Dergisi, Vamik Tayşi Özel Sayisi S.137-146.1979
- Agronomic Evalation Of Some Leading Cultivars For The Turkish Rice Breeding Program. International Rice Research Newsletter 4.4 P.3 Filipinler.1979
- 1979, Şaşirtma Koşullarinda 19 Yerli - Yabancı Çeltik Ve Hatalarinin Bazi Agronomik Karakterleri Üzerinde Araştirma. E.Ü.Z.F.Dergisi, Vamik Tayşi Özel Sayisi. S.53-62.
- Rice Research Needs İn Turkey. Irc News Letter 27:1 S.30 Roma.1978
- Dünya Protein Açiği Ve Bitki Islahi, E.Ü.Z.F.Dergisi Vol. 12, No:3 235-243. 1975
- Heterosis, Korrelationen, Heritabilitat Und Selektion Von Leistungsmerkmalen İn Drei Gerstenskreuzungen. Zeitschrift Für Pflanzenzüctung. 70, 306-322.1973
- Heteorisis. Bilim Ve Teknik Sayi:65, Ankara.1973

Publications in Other Journals and Medias (23 entries)- 0, Açikgöz N. 1973: Yem Değeri Yüksek Arpa Islahi Sorunlari Yemsa Sanayi Dergisi Sayi 12 Ankara.1973
- 0, Açikgöz N. 1973: Tarimsal Araştirmalarda Yayim Sorunu. Ziraat Mühendisliği 92-93, Ankara.1973
- 0, Açikgöz N. 1975: Çeltik Yetiştiriciliği Ve Islahinda Son Aşamalar. Ziraat Mühendisliği Dergisi . 112, Ankara. 1975
- 0, Tayşi V.:N.Açikgöz:O.Sorgun 1976: Ege Bölgesinde Çeltiğin İkinci Ürün Olabilme Şansinin İrdelen-mesi. Toprak-Su Dergisi, Mart 1976, S:71-75 Ankara.
- Açikgöz N. 1977: Pirinç Çikmazi, Milliyet 20 Ekim 1977, İstanbul
- Açikgöz N. 1980: Sorun Ve Olanaklarıyla Çeltikçiliğimiz. Tarim Ve Mühendislik Sayi:4-5, 23-35.1980
- Açikgöz N. 1980: Tahıl Üretiminde Daha Karlı Modeller. Milliyet 26 Iv 1980 Istanbul
- Açikgöz N. 1984 : Tohum Islahı: Bilim Birlik Başarı S.40s:23-24, İzmir.1984
- 0, Açikgöz N. 1984: Türkiye'de Pirinç Sorunu, Milliyet (17.5.1984), İstanbul
- 0, Açikgöz N. 1987: Ziraat Fakültelerine Girişte Öğrenci Kalitesi Düşüyor Mu? Tarim Ve Mühendislik Sayi:26, S:27-29 Ankara.1987
- 0, Açikgöz N.,M.Gevrek,N.Kaya,E.Onoğur. 1992: İkinci Ürüne Uygun Yüksek Kaliteli Ve Hastaliklara Dayanikli Çeltik Çeşitleri Islahi Doğa Tarim Ve Ormancilik Dergisi 16,117-131,1992.Ankara
- 0, Açikgöz N. 1993: Ülkemiz Gen Kaynaklı Çeltik Çeşitleri İle Geliştirilmiş Diğer Çeşitlerin Tarimimiza Etkisi. Tarim Ve Köy İşleri Bakanliği Dergisi Ekim 1993 Sayi:92
- Açıkgöz N., M. Gevrek: İkinci Ürün Çeltikte Fertilitenin Arttırılması Üzerine Araştırmalar. Doğa Vol:20, Sayı:6, Sayfa:495-499, 1996 Ankara.
- 0, Açıkgöz N., B.Eser, H. Saygılı, F. Savran: Türkiye'de Tohumculuk ve Tohumculuk Politikaları. E. Ü. Tarımsal Ar. ve Uyg. Mrk. Yayın Bülteni, Bornova.
- 0, Açıkgöz N.: Yeni Bir İhraç Kaynağımız: Tohumculuk. Tarım ve Mühendislik, S:6-8, Say:55.
- 0, Açıkgöz N.: Transgenik Çeşitler ve Türk Tarımı, Tarım ve Mühendislik 59, S:46-48, 1999.
- 0, Açıkgöz N.: Tarımsal Araştırmalarda Yayım Sorunu. Ziraat Mühendisliği, 92-93, 1973 Ankara.
- 0, Açıkgöz N.: Yem Değeri Yüksek Arpa Islahı Sorunları. YEMSA Sanayi Dergisi, Sayı:12, 1973 Ankara.
- 0, Açıkgöz N. ve N. Açıkgöz: Transgenik Çeşitler, Islahçı Hakları ve Terminatör Teknolojisi. Anadoku 9(1). S:95-194, 1999.
- 0, Açıkgöz N.: Çeltik Yetiştiriciliği ve Islahında Son Aşamalar. Ziraat Mühendisliği Dergisi, S:112, Ankara 1975.
- 0, Tayşi V., N. Açıkgöz, O. Sorgun: Ege Bölgesinde Çeltiğin 2. Ürün Olabilme Şansının İrdelenmesi. Toprak-Su Dergisi, Mart 1976, S:71-75, Ankara.
- Açıkgöz N.: Pirinç Çıkmazı, MİLLİYET, 20 Ekim 1977 İstanbul.
- 0, Açıkgöz N.: Tarımda Genetik. Yeni TV (Ufuk Turu) TV Programı, 27.6.1999, İzmir. (Genetic in Agriculture).

International Conference Proceedings (40 entries)- Açıkgöz N. 2007. Yeni Yasa Tohumculuğumuzun Gen Sorununu Temelden Çözebilir. AGBIYOTEK: Aylık Tarımsal Biyoteknoloji Elektronik Haber Dergisi Ocak 07/ SAYI 83
- Açıkgöz N.2007. Biyotek Çeşitler Dünya Çiftçisine On Yılda Toplam Net 27 Milyar US$ Kazandırdı AGBIYOTEK: Aylık Tarımsal Biyoteknoloji Elektronik Haber Dergisi Şubat 07/ SAYI 84
- Açıkgöz N., 2006. Contribution Of Transgenic Varieties To Cropping Systems paper presented in "COMMUNITY OF SAHEL–SAHARAN STATES CONFERENCE ON SEED INDUSTRY IN AFRICA:The impact of genetically modified seeds on safety of food and environment" (25-27 (25-27 April 2006 Tripoli, - Libya
- Açıkgöz N., 2006. Biyoteknolojinin İktisadi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri. Biyoteknoloji Yüzyılı Ve Türkiye Kongre Panel bildirisi) 3-4 Haziran2006 İstanbul
- Açıkgöz N., 2006. Biyoteknolojinin Bitkisel Üretim Sistemlerine Katkıları. Biyoteknoloji Yüzyılı Ve Türkiye Kongre tebliği 3-4 Haziran2006 İstanbul
- Açıkgöz N, ve N. Açıkgöz. 2006. Tarımsal biyoteknoloji ve organik tarımla ilişkisi. Eser: Eraslan İ. H. ve F. Şelli: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ORGANİK TARIM SEKTÖRÜ, URAK yayınları no 2006/1: S: 88-103 (www.urak.org)
- Açıkgöz N., 2006 Biyoteknoloji Bazı Ülkelere Neler Kazandırıyor? Uluslararası Rekabet Stratejileri -
- Açıkgöz N . 2006. Türkiye’:de son gelişmelerin ışığı altında tohumculuğun durumu. Tüm Ziraatçiler Dayanışma Derneğinde verilen konferans metni 17 Ekim 2006.
- Açıkgöz N.2006. Avrupa’:da Tarımsal Biyoteknoloji. Tarım Türk Sayı 2, s:72
- Açıkgöz N., ve M. Hakan. Comparison of Some Bio-Statistical PC Packages. Paper presented in ITAFE’05 The International Congress on Information Technology in Agriculture, Food & Environment. Adana 12-14 October 2005 (Proceedings Volume II p:711-714)
- Açıkgöz N. Remodelling Crop Production Strategies in Transition Countries: an Analysis of Seed Issues. Paper presented in EFARD 2005 International Conference on Agricultural Research for Development: European Responce to Changing Global Needs. , 29 April 3 May, 2005, Zurich-Swiss
- 2003, Gokcol, E. Ilker and N. Acikgoz Functional Comparison of WEB, LISTSERV and DISCUSSION GROUPS in Agro-informatics: "Agbiyotek" Case Paper presented in "ITAFE'03 - International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment
- Açı:kgöz N. and K Özcan TARPOPGEN: A PC PACKAGE FOR QUANTITATIVE GENETICS IN CROP SCIENCE. Paper presented in "ITAFE'03 - International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment 7-10 October 2003, Izmir, TURKEY"
- Açıkgoz N., E. Ilker and M. M. Ashraf. Studies to Determine Appropriate Selection Techniques For Salt Tolerance in Rice Genotypes. Paper presented in "RICEUCONF", Dissemination Conference of current Europeean Research on Rice. June 6-8 2002, Torino It
- Açıkgöz N., A. Canan and N. Açıkgöz. Progresses in Turkish Seed Industry. In "Seed Polıcy And Legıslatıon, Widening a Narrow Focus" The Haworth Press, New York 2002
- 2001, 21. Açıkgöz N., A. Canan and N. Açıkgöz. Progresses in Turkish Seed Industry. In “:Seed Polıcy And Legıslatıon, Widening a Narrow Focus”: The Haworth Press, New York (in Press)
- 24. Açıkgöz N.Economıc, Legal and Ethıcal Aspects Of Plant Bıotechnology 1.st EURASIEN CONGRESS ON MOLECULAR BIOTECHNOLOGY (17-20 October Trabzon- Turkey) bildirisi. 2001
- 2001, Acikgoz N. and Y. Abacı: Studies On Correlated Responces Of Some Yield Components In Two Rice Hybrids. Paper presented in “:International Rice Symposium on Genetic Resources and Breeding for Europe and Other Temperate Areas”: Krasnodar Russia"
- Açıkgöz N. Possible Contrbution of Transgenics to the Turkish Agriculture. "1999 World Seed Conference bildirisi. 6-8 September. Cambridge UK.
- Açıkgöz N.: Possible Contribition of Transgenic Cultivars To The Agriculture (Paper Presented in "1999 World Seed Conference - Cambridge, UK.").
- Acikgöz. N. Plant Biotechnology Applications in the World. Paper presented in "Plant Biotechnology & Turkish Agriculture Towards new Milenium" Workshop, 26-27 August 1999, Adana-Turkey
- Açikgöz N., B. Eser, H. Saygılı, F. Sarvan: Anforderungen an die Sorten für den Getreideanbau in der Türkei. 42. Jahrestagung der Geselschaft für Pflanzenbauwissenschaften.10- 12 Sept. 1998 München tebligi
- 1997, Açıkgöz N., B. Eser, H. Saygılı, F. Savran: Assesment Of Present Technical and Functional Status Of Turkish Seed Activities and Establishment Of Seed Technology Data-Base. Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırmaları % . Sempozyumu Bildirisi. Antalya.
- 1996, Gevrek. M., N. Açıkgöz ve F. Savran: Biological Nitrogen Resources: An Alternative For Pollution Prevention. I. Trabzon Int. Energy and Environment Symposium. Trabzon.
- 1996, Açıkgöz N. ve M. N. Gevrek: TOAG 92: A Short-Duration Rice Cultivar For Turkey. International Rice Research Notes (Vol:21, No:2-3, P:59) IRRI.
- W.,Köhler: Nazimi Açikgöz : Möglichkeiten Des Einsatzes Von Expertensystemen In Planung Und Auswertung Von Feldversuchen (26-30 Eylül 1989-Bornova) Wıssenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Tr. Universitat Partnerschaften Im Agrarbereich
- Açikgöz N. Rice As An Alternative İn Multiple Cropping Systems Of Turkey. Paper Pre-sented İn "İnternational Seminar On Farming Systems Research" 31.0 - 2.11.1988 Adana
- Açikgöz N. Possibilities Of Increasing Rice Production In Turkey "Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Turkischer Universitatspartnerschaften In Agrarbereich" Simpozyum Teb-liği Göttingenb.Almanya. 1987
- Açikgöz N. Sterility Of Rice in Western Turkey."Twentieth Meeting Of Rice Technical Working Group" Tebliği:Lafayette-Lousiana U.S.A.1984
- Açikgöz Nazimi: N.Atanasiu: H.Çolakoğlu: N.Eryüce: A.Westphal: Ege Bölgesinde Çeltik Tariminda Çeşit,Tohumluk Ve Gübreleme Ve Sorunlari "E.Ü Ve J.Liebig Üniv.-Giessen Arasindaki 20 Yillik İşbirliği Nedeniyle İşbirliği Haftasi Ve Sym.1984
- Açikgöz N. Quality Rice Production in Different Region Of Turkey, "Geselshaft Für Pflanzenbauwissenschaft. E.V.G" Nin 25. Kongre Tebliği. Ekim 1981 Giessen
- Açikgöz N. Foundementel Objektives Of Rice Breeding in Turkey. In 18. Rice Technical Working Group Meeting Tebliği. 1980,California A.B.D.
- Tayşi V.:N.Açikgöz:O.Sorgun: The Effect Of Sowing Time And Method On Rice Yield İn Aegean Region. Paper Presented İn A Cento Symposium On "Recent Rice Breeding Tecnique And The Cultivation Of New Cultivars" İzmir.1978
- Açikgöz N., : Rice Breeding Objectives For Turkey, Cento Symposium On "Recent Rice Breeding Tecnique And The Cutivation Of New Cultivars" İzmir.1978
- 1978, Tayşi V., N. Açıkgöz, O. Sorgun: The Effect Of Sowing Time and Method On Rice Yield in Aegean Region. Paper Presented in A Sento Symposium On "present Rice Breeding Technique and The Cultivation Of New Cultivars", İzmir.
- 1978, Açıkgöz N.: Rice Breeding Objectives For Turkey, Sempo Symposium On "Recent Rice Breeding Technique and The Cultivation Of New Cultivars", İzmir.
- Açikgöz N.,O. Sorgun: Rice As A Second Crop İn Turkey Paper Presented İn Cento Sym-posium On "Recentrice-Breeding Tecniques And The Cultivation Of New Cultivars" İzmir.1977
- 1977, Açıkgöz N., O. Sorgun: Rice As A Second Crop in Turkey Paper Presented in Cento Symposium On Recent Rice-Breeding Techniques and The Cultivation Of New Cultivars, İzmir.
- Açikgöz N.,M.Saatçılar: The Future Of Rice Growing İn Turkey From The Point Of Salinity Paper Presented İn A Cento Symposium On "Plant Production Under Saline Condition" Held in Adana-May 1976.
- 1976, Açıkgöz N., M. Saatçılar: The Future Of Rice Growing In Turkey From The Point Of Salinity Paper Presented in A Cento Symposium "Plant Production Under Saline Condition" Held in Adana.

National Conference Proceedings (69 entries)- 2006, Açıkgöz N., Biyoteknoloji Bazı Ülkelere Neler Kazandırıyor? AGBIYOTEK: Aylık Tarımsal Biyoteknoloji Elektronik Haber Dergisi Şubat 06/ SAYI 74
- Açıkgöz N,. Hızla Değişen Gıda Tüketimi Karşısında Yeni Tohumculuk Stratejilerimiz Ne olmalı. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005, Adana
- Açıkgöz N, B. Eser ve A. Gökçöl. İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005 Adana
- Acikgoz N. „Gdo'lar Ve Etkileri ":Ekonomik Ve Stratejik Yaklaşımlar VI. TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK KONGRESİ (06 Ocak 2005 ANKARA) panel bildirisi
- Acikgoz N., İlker E., ve Gökçöl A., 2005. "Tohumculukta Deneme Tekniği" Eser TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Cilt 2, S:751-820, Ege Üniversitesi TOTEM Yayın no:3
- Acikgoz N., Düzyaman E., Gökçöl A,ve İlker E.,., 2005. "Denemelerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi" Eser TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Cilt 2, S:821-876 Ege Üniversitesi TOTEM Yayın no:3.
- Açıkgöz N, B. Eser ve A. Gökçöl. 2006. İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005 Adana
- Açıkgöz N. Remodelling Crop Production Strategies in Transition Countries: an Analysis of Seed Issues. Paper presented in EFARD 2005 International Conference on Agricultural Research for Development: European Responce to Changing Global Needs. , 29 April- 3 May, 2005, Zurich-Swiss
- Açıkgöz N., ve M. Hakan. 2006. Comparison of Some Bio-Statistical PC Packages. Paper presented in ITAFE’05 The International Congress on Information Technology in Agriculture, Food & Environment. Adana 12-14 October 2005 (Proceedings Volume II p:711-714)
- Açıkgöz N,. Hızla Değişen Gıda Tüketimi Karşısında Yeni Tohumculuk Stratejilerimiz Ne olmalı. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 Kasım 2005, Adana
- Açı:kgöz N. Teknoloji-Ekoloji İ:kilemi (Hümanist Düş:ünce Derneğ:i) konferansı: 2004
- 2003, Açikgöz N. Transgenik Bitkiler. Ege- Marmara dilimi İ:lleri "Tarla Bitkileri Bilgi Alı:ş:veriş: Toplantı:sı:" tebliğ:i. Ege Tarı:msal Araş:tı:rma Enstitüsü Menemen
- 2003, Açı:kgöz N. Tohumluk Mevzuatı: ve Transgenik Çeş:itler. Uygulamalı: Bitki Islahı: Kurs tebliğ:i. Ege Tarı:msal Araş:tı:rma Enstitüsü Menemen
- 2002, Açı:kgöz N., ve N. Açı:kgöz Biyoçeş:itlilik, Biyogüvenlik, Biyoteknoloji Ve Çeş:it Geliş:tirme Stratejilerindeki Değ:iş:imler. "1.Türkiye Tohumculuk Kongresi" tebliğ:i.
- Açıkgöz N. Tarımsal Biyoteknolojide Bilişim ve Biyoinformatik. VII. „:Türkiye’:de İnternet Konferansı“: (İnet-tr’:2001) “:eTürkiye-Tarımsal Bilişim“: panel konu başlığı. İstanbul
- Açıkgöz N.: Transgenik Çeşitlerin Türkiye'deki Uygulamaları. Gen Teknolojisi Uygulamaları Sempozyum Tebliği. E. Ü. Ebiltem Bornova. 1-5 Mayıs 2000. (Transgenic Varieties in The World and Its Reflections To The Turkish Agriculture).
- Açıkgöz N. Biyoteknolojide yasal ve etik yaklaşımlar. "Küreselleşme Sürecinde Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik" sempozyum bildirisi. 23-24/10/2000: Ankara
- 18. Açıkgöz N. Possible Contribition Of Rice To The Turkish Multiple Cropping systems. Paper presented in the simposium on "The New Development in Rice Agronomy and its Effects on Yield and Quality in Mediterranean Areas of FAO’s Interregional Co-operative Research Network on Rice in Mediterranean Climate Areas" : Thrace Agricultural Research Institute Edirne, TURKEY 13-15/9/2000
- Açıkgöz N.:Dünya transgenik tohumluk piyasası ve Türkiye'ye yansımaları. TARIMDA BİYOTEKNOLOJI seminer tebliği (12-16 Nisan)1999 Bornova İZMİR
- Açıkgöz N.:Türkiyede Agrobiyoteknolojik yartırımlar için gereksinim ve olanaklar. TARIMDA BİYOTEKNOLOJI seminer tebliği (12-16 Nisan 1999 Bornova İZMİR)
- 1999, Açıkgöz N.: Agrobiyoteknolojideki Hızlı Gelişmeler: E. Ü. Biyoinsiyatif Platform Tebliği, Bornova.
- Açıkgöz N. ve A. Gökçöl: Bir Agrobiyoteknoloji Listservi: Agbiyotek-L. 3. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Bildirisi. 28-30 Eylül 1999, Adana.
- 1998, Açıkgöz N.,: Arpada tuza dayanıklı genotiplerin seleksiyonu için uygun yöntem saptanması üzerine bir araştırma. "Bitkilerde stres fizyolojisinin moleküler temelleri sempozyum bildirisi: 22-26/6/1988 Bornova
- Açikgöz N., B. Eser, H. Saygili und F.Sarvan: Anforderung an die Sorten für den Getreideanbau in der Türkei. "42. Jahrestagung der Geselschaft für Pflanzenbauwissenschaftten" tebliği, 10-12/9/1998 Freising-Weihenstephan Deutschland
- Yılmaz R., E. Tan ve N. Açıkgöz: Tarımsal Verilerin Analizinde Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının Karşılaştırılması. 2. Ulusal Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Simpozyum bildirisi 28-30 Eylül 1998 KONYA
- Gevrek M.N. ve N. Açıkgöz: Konvensiyonal azota alternatif organik azot kaynağı Azollanın kullanımı üzerine araştırmalar. Ekolojik Tarım Almanya ve Türkiye’de Deneyimleri sempozyum bildirisi. 8-10 Ekim 1997 İZMİR
- Savran F.A. N. Açıkgöz: TABYAY: Türkiye’de Yapılan Agronomik Yayınların Veritabanı. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi bildirisi. 22 - 25 Eylül 1997 Samsun
- Açıkgöz N. M.N. Gevrek:İkinci Ürün Çeltik Islahında Günlük Verimin Önemi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi bildirisi. 22 - 25 Eylül 1997 Samsun
- Açıkgöz N. ve M. E. Akkaş: TARİST: Veri tabanına dayalı bir bioistatistik paketi. "ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU'97 bildirisi. DİE - 24-26 Kasım 1997 ANKARA
- 1996, AÇIKGÖZ NAZIMI: TARIMDA İNTERNET "PROF.DR.NAMIK TAYŞI ANI TOPLANTISI" BILDIRISI. S:58-62. 29-5-96- BORNOVA
- Eryılmaz H., ve N. Açıkgöz: 1996: Tarım ilaçları ile ilgili veri tabanı paketi. II. Ulusal zirai ilaçları simpozyumu bildirisi. 18-20 Kasım 1996 ANKARA
- 1996, Açıkgöz N.: Tarımda Bilgisayardan Yararlanma Olanakları. TYUAP Toplantı Tebliği, Menemen- İzmir.
- Açıkgöz. N. Ve M.Gevrek. Daha az su ile çeltik tarımı. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı" sempozyum bildirisi. (5-7/6/1995) ANKARA
- AÇIKGÖZ. N.VE M.M ASHRAF.: SALT TOLARANCE STUDIES IN BARLEY GENOTYPES. ARPA - MALT SEMPOZYUMU III. BILDIRILER: S:413 -422. (5 - 7/9/1995) KONYA
-  Açıkgöz Nazimi. Tarla Ürünleri Üretimi, Razarlanması ve Sorunları. Türk Tarımında Üretim ve Değerlendirme Sempozyumu (10-14 Ocak 1994) Tebliği-izmir
- Açıkgöz Nazimi, Akkaş Emin, Moghaddam Amir, Özcan Kemal." Tarımsal Araştırmaların Değerlendirilmesi İçin Bir Pc Paketi. Tarist "Tarla Bitkileri Kongresi (25-29 Nisan 1994) Tebliği-bornova
- Açıkgöz Nevin, Açıkgöz Nazimi. Nohutta Farklı Ekim Zamanı ve Genotiplerde verimin Oluşumunda Etkili Olan Özelliklerin Path Analizi ile İrdelenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi (25-29 Nisan 1994) Tebliği-Bornova
- Açıkgöz Nazimi, Akkaş Emin, Moghaddam Amir, Özcan Kamil. Tarist Pc'ler İçin Türkçe İstatistik Paketi. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 11-12 Kasım 1993. Akm.İzmir
- Açıkgöz Nazimi, Gevrek Mithat, Yılmaz Rıza. Tahıldat Tahıllarda Çeşit ve Tohumlulukla İlgili veri Tabanı Paket. Selçuk Uni "Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları" Sempozyumu 9-10 Haz.1993 Konya
- Açıkgöz Nazimi. Bitki Islahı ve Tarımdaki Gelişmeler. Z.M.O. Ege Bölge Şb. "Türk Tarımındaki Gelişmeler Sempozyumu" Bildirisi 1993 İzmir
- 1992, Açıkgöz N.: Çeltik Tarımı ve Bölgeye Uygun Çeşitlerin Tarımı. E. Ü. Tar. Uyg. ve Ar. Merkezi Semineri.
- 1992, Açıkgöz N.: Arpada Genotip Ayırımı İçin Diskriminant Analizi. 2. Arpa - Malt Semineri. Sf:271 - 277, Konya.
- Açıkgöz N.: Diskriminant Analizi ve Bitki Islahında Kullanımı. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, İzmir.
- Açıkgöz Nazimi. Diskpiriminant Analizi ve Bitki Islahında Kullanımı. I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 13-16 Ekim 1992 İzmir
- Demir İbrahim, Açıkgöz Nazimi, Tosun Muzaffer, Mogahaddam Amir. Arpada Bazı Stabilite İstatiskilerinin Araştırılması ve Bilgisayar Programlarıyla Hesaplanması. 2. Arpa Malt Semineri 25-27 Mayıs 1992 Konya (S.254-264)
- Açıkgöz N.: Tarımda Bilgisayar Kullanım Olanakları. TYUAP Mart 1991 Toplantı Tebliği. Menemen -İzmir.
- 1990, Erkuş A., Açıkgöz N. ve Ark.: Tarımda Bilgisayar Kullanımı. T. Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi Tebliği, Ankara.
- Erkuş Ahmet, Açıkgöz Nazimi ve Ark. Tarımda Bilgisayar Kullanımı. T.Ziraat Mühendisliği III.Teknik Kongresi Tebliği 8-12 Ocak 1990 Ankara
- Kün Ekrek, Açıkgöz Nazimi ve Ark. Türkiye'de Nadas Alanlarının Taraltılması ve İkinci Ürün Çalışmaları. Ziraat Muhendisliği Iıı.Teknik Kongresi Tebliği. 8-12 Ocak 1990 Ankara
- 1989, Açıkgöz N.: Rotasyonda Çeltik. "Her Yıl Ekim Sistemi, Rotasyon" Seminer Tebliği. ETAE - Menemen.
- Açıkgöz N.: Rotasyonda Çeltik "Her Yıl Ekim Sistemi, Rotasyon", Seminer Tebliği, Temmuz 1989 ETAE. Menemen.
- 1988, Açıkgöz N.: Sıcaklığın Çeltik Verimi Yönünden Önemi (Çeltikte Yüksek Sıcaklık Nedenli Sterilite). TUYAP-ABAV Toplantı Tebliği. ETAE - Menemen.
- 1988, Açıkgöz N.: Çeltikte Yüksek Sıcaklık Nedenli Sterilite. TYUAP Ege-Marmara Dilimi Tarla Grubu ABAV Toplantı Bildirisi. Menemen.
- 1988, Açıkgöz N., Çubukçu M.: Tohumluk Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri ve Sorunları. "Türkiye'de Tohumculuğun Gelişimi ve Geleceği" Simpozyumu Tebliği, Ankara.
- Açıkgöz N., R. Kafalıoğlu, B. Negibur: Tuza Dayanıklı Çeltik Islahında Seleksiyon Ortamları. Bitki Islahı Sempozyum Bildirisi. 15-17 Ekim 1986, İzmir.
- Açıkgöz N. ve K. Z. Korkut: "Makarnalık Buğdayda Genetijk Analiz" Bitki Islahı Sempozyumu Bildirisi. 15-17 Ekim 1986, İzmir.
- 1984, Açıkgöz N.: Çeltikte Çeşit ve Tohumluk Sorunları, "Türkiye'de Sertifikalı ve Kontrollü Tohum Üretim ve Dağıtım Sorunları Simpozyumu" Tebliği. İzmir.
- 1984, Açıkgöz N., Anaç S.: Çeltikte Ekim Zamanı, Tohum Miktarı ve Su Derinliğinin Verim ve Vegetasyon Süresine Etkisi. 1. Kültür Teknik Kongresi Bildirileri. Ç. Ü. Z. F. S. 91-99 - Adana.
- 1982, Açıkgöz N.: Türkiye Çeltik Tarımında Ürün Kaybı, "Hasat Öncesi, Hasat ve Hasat Sonrası Ürün Kayıpları" Seminer Tebliği. Ankara.
- 1981, Açıkgöz N.: Çeltik Tarımımızın Yeniden Yönlendirilme Olanak ve Zorunlulukları. 2. Türkiye İktisat Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğleri. S. 711-723.
- 1980, Açıkgöz N., Chaudhary M.S.: Ege Ekolojik Koşullarında Çeltiğin Çift Biçim Şansı. Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliği. Adana.
- 1980, Açıkgöz N.: Türkiye'de Çeltik Islahı İçin Anaç Değerlendirilmesi Bitki Islahı Sempozyumu Bildirileri (Mayıs 1979). E.B.Z. Araştırma Enstitüsü Yayınları No:17 41 S. 288-299 - Menemen.
- 1977, Açıkgöz N., Marchetti M. A.: Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Çeltik Çeşitlerinin 6 Pricularia Oryzea Irkına Reaksiyonları. Tübitak VI. Teknik Kongresi Tebliği.
- 1977, Tayşi V., Açıkgöz N., Sorgun O.: Ege Ekolojik Koşullarında Çeltik Ekim Zamanı, Ekim Yöntemleri ve Çeşitleri Üzerine Bir Araştırma. Tübitak VI. Teknik Kongresi Tebliği.
- 1977, Demir İ., Açıkgöz N., Sorgun O.: Serpme Koşullarında Bazı Çeltik Çeşitlerinin İkinci Ürüne Uygunluklarının İncelenmesi. Tübitak VI. Teknik Kongresi Tebliği.
- 1975, Açıkgöz N.: Autogam Bitkilerin Seleksiyon Yapılmayan Karakterlerinde Seleksiyonun Korrelatif Cevapları. Tübitak V. Bilim Kongresi Tebliği. İzmir.
- 1975, Demir İ., Açıkgöz N., Püskülcü H.: Hububat Melezlerinin Dane Verimindeki Hibrid Gücünü Verim Komponentlerinin Katkıları Üzerine Bir Araştırma. Tübitak V. Bilim Kongresi Tebliği. İzmir.
- 1975, Demir İ., Açıkgöz N., Püskülcü H.: Bazı Makarnalık Buğday Melezlemelerinin Çeşitli Karakterlerinde Hibrid Gücü Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi Vol. 12, No.2 : 69-79.
- 1973, Açıkgöz N.: Arpalarda Heterosis. Ziraat M. Odası Hububat Teknik Kongresi Tebliği. Konya.

Books (9 entries)- Acikgoz N., İlker E., ve Gökçöl A., "Tohumculukta Deneme Tekniği" Eser TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Cilt 2, S:751-820,ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Ege Üniversitesi TOTEM Yayın no:3,2005
- Acikgoz N., İlker E., ve Gökçöl A., "Tohumculukta Bilgisayar Uygulamaları" Eser TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Cilt 2, S:713-750,ISBN:(975-483-671-X) 975-483-673-6 Ege Üniversitesi TOTEM Yayın no:3,2005
- Açıkgoz N.,E.İlker ve A.Gökçöl Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri ISBN: 973-483-607-8 ,E.Ü Totem Y.No 2 İzmir,2004
- 2002, Açıkgöz N., C. Abay ve N. Açıkgöz: Progresses in the Turkish Seed Industry. In Louwars N.(ed) Seed Polcy, Legistlation and Law: Widening a narrow focus.The Haworth Press, Inc. New York
- Açıkgöz N, N. Açıkgöz ve M. Tosun, Biyoteknolojinin Ahlaki ve Hukuki Yönleri. Babaoğlu M., Gürel E., Özcan S. (eds), Bitki Biyoteknolojisi II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, s:438-452, 2001
- Açıkgöz N., B. Eser, H. Saygılı, A.F. Savran: Türkiye'de Tohumculuk ve Tohumculuk Politikaları. (Seed sector and seed policies in Turkey) E.U. Tarımsal Ar. ve Uyg. Mrk. Yayım Bülteni 32.1997 BORNOVA
- Açıkgöz Nazimi. Bilgisayar ve İstatistik 166 S. Bornova 1994
- Açıkgöz Nazimi. Tarımsal Araştırma ve Deneme Metotları (3. Basım) 230 S. Bornova-1993
- 1983, Açıkgöz N.: Tarla Deneme Tekniği. E. Ü. Z. F. No:448, İzmir.

Finished Research Projects (8 entries)- 1997, Araştırma Projesi, 17. Açıkgöz N., B. Eser, H. Saygılı, A.F. Savran: Assessment of present Technical and Functional Status of Turkish Seed Activities and Establishment of Seed Technology Data-Base. Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırm
- Araştırma Projesi, Açıkgöz Nazimi, Gevrek Mithat. Tahıllarda Çeşit ve Tohumlukla İlgili veri Tabanı Oluşturulması Üzerinde Bir Araştırma. Tübitak, E.Ü.Z.F. 1991-1993 |
- Araştırma Projesi, Açıkgöz Nazimi, Gevrek Mithat, Kaya Nermi, Onoğur Ersin. İkinci Ürüne Uygun Yuksek Kaliteli ve Hastalıklara Dayanıklı Çeltik Çeşitleri Islahı. Tübitak, E.Ü.Z.F., 1985-1988 |
- 1984, Araştırma Projesi, Açıkgöz N., Y. Sekin, H. Çolakoğlu, S. Anaç, M. Copçu: Ege Bölgesi Ekolojik Koşullarında Verimi ve Kalitesi Yüksek, Hastalıklara Dayanıklı Çeltik Çeşitlerinin Islahı ve En Uygun Çeltik Yetiştirme Yöntemlerinin Saptanması. TOAG/413 NO. PRJ.
- 1984, Araştırma Projesi, Açıkgöz N. ve Y. Sekin: Ege Bölgesi Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Farklı Kökenli Çeltik Çeşitlerinde Dane ve Kimi Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:21/2, S:51-69, İzmir.
- 1979, Araştırma Projesi, Açıkgöz N., V. Tayşi, A. Ş. Aksoy, O. Sorgun: Ege Bölgesi Ekolojik Koşullarında Çeltik Ekim Zamanı, Ekim Yöntemleri ve Çeşitleri Üzerine Bir Araştırma. TBTAK-TOAG 262 Kesin Raporu, İzmir.
- 1978, Araştırma Projesi, Açıkgöz N.: Çeltikte Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler ve Bu Komponentlerin Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Bornova.
- 1978, Araştırma Projesi, Açıkgöz N.: Çeltikte Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler ve Bu Komponentlerin Kalıtımı Üzerine Araştırmalar. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Bornova.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Tarla Bitkileri Bilim Derneği
- Türk-Alman Tabii Bilimler Derneği
- Türkiye Bilişim Derneği (TBD) üyesi
- Ziraat Mühendisleri Odası
Granted Scholarships (3 entries)- 1982, Daad
- 1977, Nato Doktora Sonrası
- 1967, Milli Eğitim Yurt Dışı Doktora
Student's Completed Thesis (36 entries)- Doktora, 2006, Emre İlker: Arpa Melezlerinde bazı verim komponenetlerinin korelatif cevapları üzerine bir araştırma
- Doktora, 2006, Adem Gökçöl: Makarnalık Buğday Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Tekniği Üzerine Bir Araştırma
- Doktora, 2006, Emre İlker: Arpa Melezlerinde bazı verim komponenetlerinin korelatif cevapları üzerine bir araştırma
- Doktora, 2006, Adem Gökçöl: Makarnalık Buğday Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Tekniği Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 2000, Gökçöl Adem: Internet ortamında bir AGBIYOTEK-L Listservi üzerine araştırmalar
- Yüksek Lisans, 2000, Ilker Emre : 12 hibrid mısır çeşidinin aşağı gediz ovasına adaptasyonu
- Yüksek Lisans, 2000, Akgün Alper FidanX
- Doktora, 2000, Doğan Bünyamin Sarıçam populasyonlarında genetik analizler
- Doktora, 2000, Doğan Bünyamin Sarıçam populasyonlarında genetik analizler
- Doktora, 1999, Eryılmaz Hayrettin:Tarla tarımında kullanılan Tarım ilaçları veri tabanı programı oluşturulması üzerine bir araştırma
- Doktora, 1999, Özcan Kamil: Türkiyede Tarla Bitkileri ile ilgili yayınlara veri tabanı programı oluşturulması üzerine bir araştırma
- Doktora, 1999, Eryılmaz Hayrettin:Tarla tarımında kullanılan Tarım ilaçları veri tabanı programı oluşturulması üzerine bir araştırma
- Doktora, 1999, Özcan Kamil: Türkiyede Tarla Bitkileri ile ilgili yayınlara veri tabanı programı oluşturulması üzerine bir araştırma
- Doktora, 1998, Savran Ferhan: Türkiyedeki agronomik araştırmaların internete aktarılması üzerine bir araştırma.
- Doktora, 1998, Savran Ferhan: Türkiyedeki agronomik araştırmaların internete aktarılması üzerine bir araştırma.
- Doktora, 1996, Abacı Yaşar:Dört Çeltik melezinde bazı verim komponentlerinin korelatif cevapları üzerine bir araştırma.
- Doktora, 1996, Mirza Muhamed Ashraf: Studies to determine appropriate selection tecniques for salt tolerance in barley and rice genotypes
- Doktora, 1996, Abacı Yaşar:Dört Çeltik melezinde bazı verim komponentlerinin korelatif cevapları üzerine bir araştırma.
- Doktora, 1996, Mirza Muhamed Ashraf: Studies to determine appropriate selection tecniques for salt tolerance in barley and rice genotypes
- Yüksek Lisans, 1995, Önder Muzaffer, Ege Bölgesi İçin Agrometeorolojik Veri Tabanı Programı Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1995, Tekin Hasan, E.Ü.Z.F Tarla Bitkileri Bölümü İle İlgili Yayınlara Ait Veri Tabanı Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma
- Yüksek Lisans, 1994, Akkaş Emin, Türkiye'de Tohumluk Tescil ve Sertifikasyonunda veri Tabanı Uygulaması Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1993, Özcan Kamil, Endüstri Bitkilerinde Çeşit ve Tohumlukla İlgili Veri Tabanı Programı Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1993, Yılmaz Rıza, Yemeklik Dane Baklagilleride Çeşit ve Tohumlukla İlgili Veri Tabanı Programı Oluşturlması Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1992, Eryılmaz Hayrettin, Buğdayda Çeşit ve Tohumculukla İlgili veri Tabanı Proğramı Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1991, Moughaddam Amir, Dört Erkenci Çeltik Genotipinin Çift Biçim Performansları Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1990, Karaçetin Adnan, 132 Çeltik Populasyonunda Augmented Desene Göre Bazı Agronomik Karakterlerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1990, Ağaoğlu Işın. Çeltikte Agronomik Gözlemlerde Fenotipik Korelasyonların Yorumu Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1989, Şentürk İsmail, Bazı Çeltik Mutuntlarının Tuza Karşı Reksiyonları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1988, Nagipour Behrouz, 10 Çeltik Çeşit ve Hattında Kimi Agronomik ve Kalite Karakterleri ve Bunlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1986, Aşıcı Feride, 8 Çeltik Çeşidinde Çimlenme Devresinde Farklı Su Derinliklerinin Çıkışa Etkisi Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1986, Ege Hatice, Şaşırtma Koşulları ile Menemen'de Yetiştirilen 73 Çeltik Çeşidinde Bazı Agronomik Karakterler ve Bunlar Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1986, Kafalıoğlu Rafi, Çeltikte Tuza Dayanıklılık Test Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma E.Ü.Z.F.
- Yüksek Lisans, 1985, Ağar Gülnaz, Çeltikte Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Bazı Agronomik Karakterlerin Varyasyonu E.Ü.Z.F.
- Doktora, 1982, Chaudhry Muhammed. M..S. :A Study on the effect of sowing date on growth and performance of six rice varieties and thei ratoon.
- Doktora, 1982, Chaudhry Muhammed. M..S. :A Study on the effect of sowing date on growth and performance of six rice varieties and thei ratoon.