Akademik BilgilerFAHRİYE ALEV DIRAMALI
PROFESÖR
Hemşirelik Yüksekokulu (Kapatıldı)
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: fahriye.alev.diramali@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232 388 11 03, Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O.
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1967
- Doktora: Ege Üniversitesi,Hemşirelik, Türkiye, 1978
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1985
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Hemşirelik, Türkiye, 1992

Administrative / Academic Duties (5 entries)- E.Ü.H.Y.O. Müdür ve A.S.H.M.Y.O. Müdürü, 1995-
- E.Ü.H.Y.O.Müd.Yard.Ve Atatürk Sağ.Hiz.Müd ürü., 1993-
- E.Ü.H.Y.O.Müd.Yard.Ve Cerrahi A.B.D.Bşk., 1991-
- E.Ü.H.Y.O. Müd.Yard.Hemş.Hiz.Müd.Yard., 1989-
- E.Ü.H.Y.O. Müd.Yard., 1974-1995
Other Professional Activities (7 entries)- Konferans, Sağlık Yüksek Okullarının Dünden Bugüne Gelişimi, Kocaeli Üniveristesi, 2000-In Progress
- Konferans, Hemşirelik Eğitiminin Tarihçesi, Karaman Sağlık Yüksek Okulu, 1999-In Progress
- İlk Yardım Sem., 1992-In Progress
- Hemş.Kong.Sek., 1990-In Progress
- Meme Kanseri Sem., 1990-In Progress
- Kanser Semineri, 1989-In Progress
- Hemş.Kong.Sek., 1988-In Progress
Research Interests- Hemşirelik (1040101)
Publications in Non-Indexed Journals (13 entries)- Yavuz, M., Demir,F., Dramalı, A., "Yoğun Bakım Hemşirelerinde Stres" I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya, Poster Bildirisi
- Demir, F., Candan, Y., Dramalı, A., "Yoğun Bakım Hemşirelerinin El Yıkama Davranışlarının Belirlenmesi" I.Uluslararsı & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Antalya, Poster Bildirisi
- Demir, F., Dramalı, A., " Yoğun Bakım Hemşireleri Hasta Bakımında Kullanılan Medikal Teknolojik Cihazlar Hakkında Ne Düşünüyorlar ? " I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim - 2 Kasım 2000 , Antalya, Poster Bildirisi
- 7. Yavuz M., Dramalı A.,”Erkek Öğrencileri İçeren Hemşirelik Eğitimi” IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs, Çevik Matbacılık Mart 1999, ss:234-237.
- 1999, 11. Dramalı A., Yavuz M., “ Ameliyathane Hemşirelerinin Geleneksel ve Yeni Rolleri” Hemşirelik Forumu, Cilt:1, Sayı:2, Şubat99, ss:18-21.
- 13. Yavuz M., Dramalı A.,”Ameliyathanede Kesici Aletlerle Yaralanma ve Koruyucu Önlemler” II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu , 16-17 Eylül 1999, İzmir.
- 9. Yavuz M., Dramalı A., “ Pediatrik Günübirlik Cerrahide Hasta ve Ailesinin Taburculuğa Hazırlanması ve Taburcu Edilme Kriterleri” (2. Çocuk Cerrahi Hemşireliği Kongresinde Sözel Bildiri Olarak Sunulmuştur. 17 Ekim 1998 Antalya.) Hemşirelik Forumu, Cilt 1, sayı:6,Aralık 98 ss:266-269
- Dramalı,A.,Demir,F., Ameliyathane Hemşirelerinin Geliişen Teknolojiye Uyumu, I.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu 26-27 Eylül 1996 İzmir ,Bildiri Kitabı, İzmir, 1997ss:115-120
- Dramalı,A.,Demir F., " Cerrahi Pozisyonların Respiratuar Sisteme ve Kardiyovasküler Sisteme Olan Etkisi" Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 1996 Antalya
- 3. Yavuz M., Dramalı A.,”Yara Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Yeni Teknik ve Uygulamalar” III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 24-26 Haziran 1992, Sıvas, ss:844-849.
- Alev Dramalı, Hemş.Canan Türoğlu "Şaşılığı Olan Çocuklarda Psikolojik Sorunların Saptaması ve Hemşirelik Bakımı " Makale, H.Y.O. 6:1, 1990
- 0, Alev Dramalı, Kanserli Hastada Ağrının Kontrolü Özel Konu E.Ü.H.Y.O. Cilt:5, Sayı:3, 1989
- Alev Dramalı, Sindirim Sistemi Kanserleri ve Hemşirelik Bakımı ( Özel Konu) 6:3, 1990 H.Y.O.

International Conference Proceedings (13 entries)- "Paket ve Bohçaların Seçimi ve Kullanılması ile İlgili Önerilen Standartlar",Özbayır T., Oyur Çelik G., Dramalı A., III.Ulusal&I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001,İstanbul,Sözel Bildiri.
- "Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Ameliyat Dönemi Deneyimlerimiz", Demir F., Sasa D. N., Dramalı A., Yağdı T., III. Ulusal & I. Uluslararsı Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25-27 Ekim 2001,İstanbul, Sözel Bildiri.
- "Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi", Özbayır T., Demir F., Candan Y., Coşkun İ., Dramalı A., III. Ulusal&I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,25-27 Ekim 2001,İstanbul,Sözel Bildiri.
- "Perioperatif Hemşirelik Uygulamalarının Kaydı", Özbayır T., Dramalı A.,Oyur Çelik G.,III. Ulusal&I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,25-27 Ekim 2001,İstanbul, Poster Bildirisi.
- "Lazer Cerrahisi", Yavuz M., Kaymakçı Ş., Dramalı A.,III. Ulusal&I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,25-27 Ekim 2001,İstanbul, Poster Bildirisi.
- "Ameliyathanede Latex Allerjisi", Kaymakçı Ş., Demir F., Yavuz M., Dramalı A.,III. Ulusal&I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,25-27 Ekim 2001,İstanbul, Poster Bildirisi.
- Demir,F., Dramalı A., " Efficacy of Saline Versus Heparin Flush Solution to Maintain Peripheral Intermittent Intravenous Catheters,Sixth International Middle East Nursing Conference( Sözel Bildiri), 2-3 May 2000 Jordan
- Dramalı, A., " Özel Dal Hemşireliği" I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya, ( Forum )
- 1993, Dramalı A, Özbayır T, Özen Ş, Güler Ü, Yavuz M, "ameliyat Esnasında Kullanılan Gaz ve Poplin Maskelerin Ağız ve Burundaki Bakteri Yayılımını Önlemede süre tespiti Ulusal Cer.Kong. '90 Sözel
- Özen Ş, Özbayır T, Dramalı A, Hizmetiçi Eğitim Prog.Etkinliğinin Değer.111. Uluslararası Hemş.Eğ.Simp. 1993 İst.Sözel
- 1990, Dramalı A, Güler Ü, Özen Ş, Özbayır T, Yavuz M.Kolostomili Hastalarda Bakım ve Hst.Nın Taburculuğundan EvVelki Bakım Hk.da hastaya verilen bilginin değerlen. Uluslararası Cer.Kong. '90 Sözel
- 1990, Yavuz M, Dramalı A, Özen Ş,Özbayır T, Kolon ve Rektum operasyonu Öncesi Barsak Temizlemede Kullanılan Solüsyonların Etkinliğinin Değer." Uluslararası Cer.Kong. '90 Sözel
- 1989, Dramalı A, Güler Ü, Özen Ş, Özbayır T, Yavuz M. " Kolostomili Hastalarda Bakım" 1. Uluslararası Hemş.Kong. 15-18 Mayıs İst. Sözel

National Conference Proceedings (66 entries)- "Günübirlik Cerrahide Tarihçe", Dramalı A., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
- "Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Kliniklerinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi", Yavuz M., Kaymakçı ş., Demir F., Candan Y., Özşaker E., Dramalı A., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya,Sözel Bildiri.
- "Hemşirelik Bakım Önceliklerinin Hasta ve Hemşireler Açısından Değerlendirilmesi", Demir F., Karayurt Ö., Dramalı a., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya, Sözlü Bildiri.
- "Ameliyathanede Kan Yolu İle Bulaşan Patojenler ve Korunma Önerileri", Demir F., Dramalı A., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya, Poster Bildirisi.
- "Böbrek Transplantasyonu Olan Hastaların Sosyal ve Emosyonel İzolasyon Durumlarının İncelenmesi", Dramalı A., Kutlu Koca A., Öğce F., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya, Sözel Bildiri.
- "Ameliyathane Tasarımı", Oyur Çelik G., Dramalı A., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya, Sözel Bildiri.
- "Cerrahi İnfeksiyonların Önlenmesinde İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü", Candan Y., Dramalı A., Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, 15-19 Mayıs 2002, Antalya, Sözel Bildiri.
- "Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Önemli Bir Etken: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi", Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Demir F., Candan Dönmez Y., Oyur Çelik G., Özşaker E., 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16-19 Ekim 2002 Eskişehir, Sözel Bildiri.
- Dramalı, A., "Hemşirelikte Uzmanlaşma" Ulusal Cerahi Kongresi , 20-24 Haziran 2000, İstanbul
- Dramalı, A., "Hemşirelikte Branşlaşma" , Hemşirelik Eğitiminde Değişim Simpozyumu, 7-8 Eylül 2000, Ankara
- Dramalı, A., "Postoperatif komplikasyonlar" , IV. Ulusal Çocu Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 1-4 Ekim 2000 , Antalya
- Dramalı A., Kaymakçı Ş., Özbayır T., Yavuz M., Demir F., " Bakım Planı İçin Veri Toplamada Roper Logan ve Tierney Modellerinin Uygulanması" IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Uluslar Arası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997, Kıbrıs, Çevik Matbacılık Mart 1999,ss:383-391
- Demir F., Yavuz M., Candan Y:, Dramalı A., "İzmir İli Ameliyathanelerinde Felaket Planı İle İlgili Durum Saptama", II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu ,16-17 Eylül 1999 İzmir
- Kaymakçı Ş., Demir F., Candan Y., Dramalı A., "İzmir İli Ameliyathanelerinde Karşılaşılan Riskler ve Hemşirelerin Çalışma Koşullarına Yönelik Durum Saptama",II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu,16-17 Eylül 1999 İzmir
- Kaymakçı Ş., Demir F., Dramalı A.,"İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerde Cinsel Taciz", II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999 İzmir.
- Özbayır T., Demir F., Candan Y., Gezer N., Dramalı A., "İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu ve Stres", II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999 İzmir.
- Özbayır T., Demir F., Candan Y., Gezer N., Dramalı A., "İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş İle İlgili Tutumları: Tükenmişlik", II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999 İzmir.
- Dramalı A., Demir F., Konakçı G.," Halen Şoför Olarak Çalışan Sürücülerin Kazazedenin Taşınmasındaki Genel Kurallara İlşkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması" II.Ulusal Acil Travma ve Ortopedi Kongresi 1997, İstanbul
- 11. Yavuz M., Dramalı A., Demir F., Yıldırım Ö.," Ameliyathanede Yangın Emniyeti İle İlgili Durum Saptama" I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, (Uluslar Arası Katkı İle,) 26-27 Eylül 1996, İzmir, ss:167-174.
- Atay, M., Kaymakçı (Özen) Ş., Dramalı, A.: "Bir Acil Servise Başvuran Yaşlıların Başvuru Nedenlerinin İncelenmesi", II. Geriatri Kongresi, İzmir, 3-5 Kasım 1994
- Dramalı,A., Özbayır,T., Atay,M., Yavuz,M., " Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Sorunlar " Ulusal Cerrahi Kongresi " 1994-istanbul
- Özen, Ş., Özbayır, T., Dramalı, A., "Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi," III. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu, İstanbul 8-10 Eylül 1993.
- 1993, Özbayır,T.,Yavuz,M., " Kemik İliği Tx'da Hemşirenin sorumlulukları Ulusal Kit Hemşirelik Simpozyumu.- İstanbul
- Özen Ş., Atay M., Yavuz M., Dramalı A., "Organ Transplantasyonunda Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 18-19 Mayıs 1992, İstanbul.
- 8. Dramalı A., Güler Ü., Yavuz M., "Hemşire Gözlem Formlarının Önemi" Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu 18-19 Mayıs 1992, İstanbul.
-  Özen, Ş., Dramalı, A.: "Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolünde El Yıkama ve Eldiven Kullanımına İlişkin Bilgi ve Davranışlarının Karşılaştırılması, III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, 24-26 Haziran 1992
- 1992, Özbayır, T., Dramalı, A., "Ethylene Oxide Gazı İle Sterilizasyonu Yapılan Gereçlerin Zararlı Etkilerinin Giderilmesinde Uyulması Gereken Yöntemler" E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi
- Dramalı, A., Özbayır,T., "Hemşirelerin Çalışma Yılı ve Koşullarına Göre Oluşan Meslek Hastalıkları" I.Türk Hastane Enfeksiyonları Kongresi Kitabı, 7-10 Ocak 1992, 142
- Dramalı, A., Atay,M., "hastane Mimarisinde İnfeksiyon Kontrolünün Yeri" I.Türk Hastane İnfeksiyonları Kongresi Kitabı, 1992, 133.
- 1992, Dramalı,A., Özbayır,T., " Hastanelerde Kullanılan Oksijen tedavisi ve Hemşirelerin rolü." II.Ulusal Hemşirelik Kongresi- Sivas
- 1992, Özbayır,T.,Dramalı,A., " Toplumda Yaşlı Bireylerin Sağlık ve beslenme durumları bu konudaki bilgi saptaması." Sağlıklı Yaşlanma Simpozyumu Ankara
- 1992, Özen,Ş., Dramalı,A., " Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolünde El Yıkama ve eldiVen kullanımına ilişkin bilgi ve davranışlarının karşılaştırılması III.Ulusal Hemşirelik Kongresi - Sivas
- 2. Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Özbayır T., Yavuz M., " Kolostomili Hastalarda Bakım ve Hastanın Taburculuğundan Evvelki Bakım Hakkında Hastaya Verilen Bilginin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, 30 Mayıs-1 Haziran 1990,İstanbul ss:49-54
- 3. Yavuz M., Dramalı A., Güler Ü., Özen Ş., Özbayır T., " Kolon ve Rektum Operasyonu Öncesi Barsak Temizlemede Kullanılan Solüsyonların Etkinliğinin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, 30 Mayıs- 1 Haziran 1990 İstanbul,ss:61-68
- 1990, Yavuz,M., Dramalı,A., Güler,Ü., özen,Ş., Özbayır,T., "Kolon ve Rektum Operasyonu Öncesi Barsak Temizlemede Kullanılan Solüsyonların Etkinliğinin Değerlendirilmesi." Ulusal Cerrahi Kongresi 90. Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı. 30 Mayıs-1Haziran, İstanbuli 61-68
- Dramalı, A., Güler,Ü., Özen,Ş., Özbayır,T., Yavuz,M. "Kolostomili Hastalarda Bakım ve Hastanın Taburculuğundan Evvelki Bakım Hakkında Hastaya Verdiği Bilginin Değerlendirilmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı. 30 Mayıs-1 Haziran 1990, İstanbul, 49-54.
- Dramalı, A., Özen,Ş., Özbayır,T., Yavuz,M., "Ziyaret Saatlerinin ve Ziyaretçilerin Hasta ve Hastane Üzerine Etkisi" II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. 12-14 Eylül, 1990, İzmir, 585-593.
- Dramalı, A., Özen,Ş., özbayır,T., Güler,Ü., Yavuz,M. "Hastanelerdeki Sağlık Personelinin Sigara Kullanımı ve Kullanım Anındaki Rolünün Değerlendirilmesi" II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. 12-14 Eylül 1990, İzmir, 726-734.
- Dramalı, A., Güler,Ü., Özen,Ş., Atay,M., Özbayır,T., Yavuz,M., "Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bu Kliniklere Özgü Terminoloji Bilgilerinin Değerlendirilmesi" II.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 12-14 Eylül 1990, İzmir, 786-792.
- Dramalı, A., Türkoğlu, C., "Şaşılığı Olan Çocuklarda Psikolojik Sorunların Saptanması ve Hemşirelik Bakımı" Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6:1, 1990, 1-10.
- 1990, A., Dramalı, T., Özbayır, Ş.Özen, Ü., Güler, M., Yavuz "Ameliyat Esnasında Kullanılan Gaz ve Poplin Maskelerinin Ağız ve Burundaki Bakterilerin Yayılmasını Önlemedeki Süresinin Tespiti" Ulusal Cerrahi Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul
- 1990, Dramalı A, Özen Ş, Özbayır T, Güler , Ü.,Yavuz M., "ziyaret saatlerinin ve ziyaretlerin hasta ve hastane üzerine etkisi" II.Ulusal Hemşirelik Kongresi- İzmir
- 1990, Dramalı A, Özen Ş, Özbayır T, Güler Ü, Yavuz M. Hastanelerdeki Sağlık Personelinin Sigara Kullanımı ve Kullanım Anındaki Rolünün Değerlendirilmesi 11.Ulusal Hemş.Kong. Sözel
- 1990, Dramalı,A., Güler,Ü., Özen,Ş., Atay,M., Özbayır,T., Yavuz,M.," Cerrahi Kliniklerinde çalışan Hemşire Bukliniklere özgü Terminoloji bilgilerin Değerlendirilmesi" II.Ulusal Hemşirelik Kongresi,"
- 1989, Dramalı, A., Güler,Ü., Özen,Ş., Dallı, D., "0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Yanık Türleri ve Ailenin İlk Uygulaması" I.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Simpozyumu Kitabı, 13-14 Eylül, 44-50
- Dramalı,A., Güler, Ü., Özen,Ş., Özbayır,T., Yavuz,M. "Kolostomili Hastalarda Bakım" Sağlık Bakanlığı Uluslararası Hemşirelik Kongresi 12-18 Mayıs 1989.
- Dramalı,A., "Ağrının Kontrolü", Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 5:3,1989, 79-88
- 1989, Dramalı A, Güler Ü, Özen Ş Dallı. D."0-13 yaş grubu çocuklarda meydana gelen yanık türleri ve ailenin ilk uyg.1. Ulusal AÇS Simp. Sözel
- 1989, Dramalı A, Özbayır T, Taş S. " 0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Zehirlenmeler" 1.Ulusal AÇS. Simp, Sözel
- Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T., Uzun, G., Gün, R., Tunçtüre, T., "Yapılan Hizmetiçi Eğitiminde Eksikliği Duyulan Konuların Programlarına Yansıması", II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu, İstanbul, 8-9 Eylül, 1988.
- Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T.: "Eğitimde Bugüne Kadar Yapılan Uygulamaların Çalışma Hayatına Katkısının İncelenmesi, II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu İstanbul 8-9 Eylül 1988
- Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay., M., Özbayır, T.: Hastanelerde Pansumanlarla İlgili Asepsi Antisepsi Kurallarının İrdelenmesi, Uluslararası Cerrahi Kongresi 88, İstanbul, 9-11 Haziran 1988.
- Dramalı, A., Güler, Ü., Özen, Ş., Atay, M., Özbayır, T.: "Ameliyat Öncesi Yapılan Mekanik Barsak Temizleme İşleminde Yanlış Uygulamalar ve Nedenleri"Cerrahi Kongresi 88, İstanbul, 1-11 Haziran 1988.
- 1988, Dramalı, A., Güler,Ü.,Özen,Ş.,Atay,M.,Özbayor,T. "Hastanelerde Pansumanlarla İlgili Asepsi-Antisepsi Kurallarının İrdelenmesi" Ulusal Cerrahi Kongresi 88 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, 9-11 Haziran, İstanbul, 58-67
- 1988, Dramalı,A., Güler,Ü., Özen,Ş.,Atay,M., Özbayır,T., "Ameliyat Öncesi Yapılan Mekanik Barsak Temizleme İşlerinde Yanlış Uygulamalar ve Nedenleri" Ulusal Cerrahi Kongresi 88, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Kitabı, İstanbul, 76-82.
- Dramalı, A., Güler, Ü., Özen,Ş., Atay,M., Özbayır,T., "Eğitimde Bugüne Kadar Yapılan Uygulamaların Çalışma Hayatına Katkısının İrdelenmesi" II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu Kitabı, 8-9 Eylül 1988,İstanbul, 52-61.
- 1988, Dramalı,A.,Güler,Ü.,Özen,Ş., Atay,M., Özbayır,T. "Yapılan Hizmetiçi Eğitimde Eksikliği Duyulan Konuların Eğitim Programlarına Yansıması" II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu Kitabı, 8-9 Rylül, 79-87
- Dramalı,A., Alak,V., "Ateşli Çocuklarda Annelerin Bakıma İlişkin Uygulamalarının Saptanması" Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 3:2, 1987, 1-10
- 1985, Dramalı,A., Aydar,N.,Güler,Ü.,Ata,H., "İV Uygulamalarda Kullanılan Branülün Oluşturduğu Komplikasyonların İncelenmesi" I.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 13-14 Eylül
- 1985, Dramalı,A., "Batın Operasyonları Sonucu Görülen Tromboflebit'in Oluşumunu Önlemede Elevasyon+Masajın Koagülasyona Olan Etkisi" I.Ulusal Hemşirelik Kongresi. 13-14 Eylül
- Dramalı, A., "Decubitüs Ülserlerinin Tedavisi İçin Debrisan Kullanımı" Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 1:1, 1985,75-77
- Dramalı, A., Avcı, E. "Yatak Yaralarının İyileşmesinde Lokal İnsülin ve Rivanol Pansumanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Araştırma" Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1:3, 1985, 1-12
- 1981, Kum,E.,Velioğlu,P.,Kocaman,G.,Atalay,M.,Aksoy,A.,Çakırer,G.,Çeviker,G.,Dramalı,A. THD Genel Merkezi Hemşireliğin İşlevi, Standartları ve Niteliklerini Kapsayan Bir Rehber
- 1979, Erefe,İ.Kocaman,G.,Bahar,Z., Dramalı,A.,Güler,Ü."Torbalı'nın İki Köyünde Gastroenterit Bildirimi İle İçme Suyu Niteliği ve Diğer Etmenlerin İlişkisi Üzerinde Araştırma" Türk Hemşireler Dergisi, Sayı:3, 37-45
- 1978, Dramalı, A., "Kolon ve Rektum Operasyonların Preoperatif Kolon Hazırlık Yöntemlerinin Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Üzerine Etkileri" Ege Üni.Tıp Fak. Dergisi, Sayı:4,
- Dramalı, A. "Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Hemşirelik İşlevleri" Ege Üni. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 3:3, 1978, 100-110

Books (3 entries)- Temel İlk Yardım Uygulamaları, İzmir Saray Kitabevi 1999
- Dramalı,A., Özbayır,T., Atay,M., " Zehirlenmeler " Halk Sağlığı Programı Hasep I 1991
- Dramalı,A.,Özen,Ş., " Meme Kanseri" Halk Sağlığı Programı Hasep I - 1991

Finished Research Projects (4 entries)- 1998, Araştırma Projesi, Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi, Proje NO: 95-HYO-03
- Araştırma Projesi, Demir F., Dramalı A., Periferik İntravenöz Kateterlerin Açıklığının Sağlanması ve Komplikasyonlarının Önlenmesinde Serum Fizyolojik İle Heparinli Serum Fizyolojik Sıvılarının Etkinliğinin Karşılaştırılması, Proje NO: 95- HYO-04, İzmir 1998
- Araştırma Projesi, "Stoma Bakım Eğitimi alan ve Almayan Hemşirelerin İzlediği Hastaların Ameliyattan Sonra Yaşama Uyum Durumlarının Karşılaştırılması", Atay M., Dramalı A.,Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı,1998, İzmir
- Araştırma Projesi, Dramalı,A.,Özbayır,T.,Yavuz,M., Özen,Ş., Atay,M., Güler,Ü., " Ameliyat esnasında kullanılan gaz ve poplin maskelerinin boğaz burun bakterilerini önlemedeki etkinliği" E.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu İzmir 5:3.1988-23-3-1991 |
Memberships of Professional Associations (7 entries)- 
- Ameliyat Hemşireleri Derneği
- Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği
- Hastane İnfeksiyonları Derneği
- Hemşireler Derneği.
- Ulusal Cerrahi Derneği
- Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Student's Completed Thesis (34 entries)- Yüksek Lisans, 2001, "Günübirlik Ortopedik Cerrahi Hastalarına Verilen Taburcu Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi", Y. L. N. Gezer.
- Yüksek Lisans, 2001, "Lomber disk ameliyatı olmus erişkin hastaların genel sağlık statüsü boyutlarının ölçülmesi", Y.L. P. Özyürek
- Yüksek Lisans, 2000, Koroner By-Pass Ameliyatı Olan Hastaların Taburcu Olduktan Sonra İlk Bir Ay İçinde Karşılaştıkları Sorunların Saptanması Y.L. E. Ortaç
- Yüksek Lisans, 2000, "Açık kalp ameliyatı olan kişilerde ventilatörlerden ayırma döneminde arteriyel kan gazı analizi ile pulse oksimetre ölçümleri arasındaki uyumun araştırılması", Y.L. S. Korkmaz : danışman Alev Dramalı
- Yüksek Lisans, 1999, Hemşirelik Eğitiminde Bireysel Öğretim Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi, Y.L., F. Orgun.
- Yüksek Lisans, 1999, Farklı Düzeyde Yetişen Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitime Duydukları Gereksinim ve Katılımlarını Etkileyen Etmenlerin Saptanması, Y.L., N. Bilgiç.
- Yüksek Lisans, 1999, "Hemşire eğitimcilerin stres kaynaklarının incelenmesi", Y.L. E. Turgut.
- Yüksek Lisans, 1999, "Türkiye'deki hemşirelik yüksekokulları öğretim elemanları ile öğrencilerinin okullarındaki danışmanlık hizmetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerinin incelenmesi" Y.L.B. Beceren
- Doktora, 1999, Stoma Bakım Eğitimi Alan ve Almayan Hemşirelerin İzlediği Hastaların Ameliyattan Sonra Yaşama Uyum Durumlarının Karşılaştırılması M. Atay
- Doktora, 1999, Stoma Bakım Eğitimi Alan ve Almayan Hemşirelerin İzlediği Hastaların Ameliyattan Sonra Yaşama Uyum Durumlarının Karşılaştırılması M. Atay
- Yüksek Lisans, 1998, Periferik İntravenöz Kataterlerin Açıklığının Sağlanması ve Komplikasyonlarının Önlenmesinde Serum Fizyolojik ile Heparinli Serum Fizyolojik Sıvılarının Etkinliğinin Karşılaştırılması, YL F. Demir
- Yüksek Lisans, 1998, kalıcı mesane kateterizasyonunda kullanılan kateterlerde uygulanan hemşirelik girişmlerinin üriner enfeksiyon yönünden etkilerinin incelenmesi YL N.Abut-Alan
- Yüksek Lisans, 1998, Güdük Ödeminin Önlenmesinde Elastik Bandaj-Rijid Sargının Etkisinin İncelenmesi, Y.L. F.Öğce
- Yüksek Lisans, 1998, Değişik Zamanlarda Uygulanan Premedikasyonun Hastanın Kan Basıncı ve Kalp Atım Hızı Üzerine Olan Etkisinin Karşılaştırılması, Y.L.,S.Özkan
- Doktora, 1998, Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi, Dr.M.Yavuz
- Doktora, 1998, Postoperatif Ağrı Kontrolünde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi ve Aralıklı İntramüsküler Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Dr.D.Dallı
- Doktora, 1998, Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Dr. G.Sertbaş
- Doktora, 1998, Günübirlik Cerrahi Hastalarının Bakımı İçin Hemşire Bakım Formu Geliştirilmesi ve Formun Kalite Güvenliğinin İzlemi, Dr.M.Yavuz
- Doktora, 1998, Postoperatif Ağrı Kontrolünde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi ve Aralıklı İntramüsküler Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Dr.D.Dallı
- Doktora, 1998, Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Dr. G.Sertbaş
- Doktora, 1995, Yoğun Bakımda Tüple Beslenen Hastalarda, Kullanılan Yöntemin, Diyare Oluşturma Sıklığına Etkisinin İncelenmesi, Dr.T. Özbayır
- Doktora, 1995, Yoğun Bakımda Tüple Beslenen Hastalarda, Kullanılan Yöntemin, Diyare Oluşturma Sıklığına Etkisinin İncelenmesi, Dr.T. Özbayır
- Yüksek Lisans, 1991, Böbrek Transplantasyonu Canlı Alıcı ve Vericilerinde Bilgilendirici Hemşirelik Yaklaşımının Preoperatif ve Postoperatif Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Y.L., D.Dallı
- Yüksek Lisans, 1991, Annelerin çocuklarına uyguladıkları oral antibiyotiklerin ameliyat sonrasına etkisi.Y.L.S.Taş
- Yüksek Lisans, 1990, Kolorektal Ameliyatlar Öncesi Barsak Temizliğinde Uygulanan Değişik Yöntemlerin ve Hasta Toleransının Karşılaştırılması YL.M.Yavuz
- Yüksek Lisans, 1990, Santral Venöz Basur Ölçülmesinde kullanılan solüsyonlar ve yöntemlerin basınç üzerine etkilerinin incelenmesi.Y.L.M.Atay
- Yüksek Lisans, 1988, Kadınların İstenmeyen Gebelik Durumları Ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Y.L., H.Elmas
- Yüksek Lisans, 1988, Şaşı çocuklarda psikoloji sorunların saptanması ve etkili hemşirelik bakımı Y.L.C. Türkoğlu
- Yüksek Lisans, 1987, Ateşli çocuklarda annelerin bakıma ilişkin uygulamalarının saptanması.Y.L. V.Alalı
- Yüksek Lisans, 1986, Ameliyat Öncesi solunum egzersizlerinin ameliyat sonrası solunum fonksiyonu testlerine, Alının Analjezik Sayısına Hastanede Kalış süresine etkisi.Y.L.T. Özbayır.
- Yüksek Lisans, 1985, Yatak yararlarının iyileşmesinde lokal İnsülin ve Rivanol pansumanlarının etkinliklerinin karşılaştırılması Y.L.E.Ava.
- Yüksek Lisans, 1984, Deri graftı alınan verici sahaların iyileşmesinde insan aminotik membranı ve vazelin furasin pansumanının etkilerinin karşılaştırılması. Y.L. Harika, Ata
- Yüksek Lisans, 1984, Hastanede Yatan Hastalarda Hastaneye İlişkin Stres Yaratan Etkenlerin Saptanması, Y.L.,A.Arıkkan
- Yüksek Lisans, 1984, Hemşirelerin ameliyat öncesi hazırlık ve bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin saptanması.Y.L.A. Sarıkaya