Akademik BilgilerFERİDE ZİŞAN KAZAK
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: f.zisan.kazak@ege.edu.tr
- E-posta: f.zisan.kazak@gmail.com
- Telefon: 3425714, İş
Academic Degree Information- Lisans: Selçuk Ün. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: Mersin Ün., Sağlık Bil. Enstitüsü, BE. ABD. Spor Psikolojisi, Türkiye, 2001
- Doktora: Ege Ün., Sağlık Bil. Est., Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Türkiye, 2009

Administrative / Academic Duties (13 entries)- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, 2018-
-  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2016-2018
- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı, 2016-
- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Başkanı, 2015-2016
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-2016
- Müdür Yardımcısı, 2014-2016
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Doç.Dr., 2013-
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Araştırma Görevlisi Dr., 2009-2013
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.- Araştırma Görevlisi, 2002-2009
- Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O.- Araştırma Görevlisi, 2001-2002
- Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Öğretim Görevlisi, 1999-2001
- Mersin Celile Öner İlköğretim Okulu, Beden Eğitimi Öğretmeni, 1998
- Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Öğretim Görevlisi, 1998-1999
Other Professional Activities (15 entries)- GYMFEST- Pendorya Uluslararası İstanbul Cimnastik Festivali (Org. Kurulu Üyesi), 2012-2013
- Herkes için Cimnastik Teknik Kurulu Üyesi, 2009-2012
- İzmir Uluslararası Cimnastik Festivali (Organizasyon Kurulu Üyesi), 2009-2011
- Aerobik Cimnastik Hakemi (Milli), 2007-In Progress
- Spor Bilimleri Derneği Üyesi, 2000-In Progress
- Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
- Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Kurucu Üyesi (FEPSAC üyesi),
- Educational Research and Reviews (Hakem),
- İzmir Uluslararası Cimnastik Festivali Organizasyon Kurulu Üyesi,
- Spor Bilimleri Derneği, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Çalışma Grubu Üyesi,
- Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
- Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi (Hakem),
- Social Behavior and Personality: An International Journal (Hakem),
- Perceptual & Motor Skills (Hakem),
- Niğde Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Hakem),
Research Interests- Beden Eğitimi (2241900)
- Spor Eğitimi (2242000)
Indexed Journal Publications (27 entries)- 2019, Elif Nilay Ada, Nikos Comoutos (Zourbanos), Aristea Karamitrou, Zişan Kazak Çetinkalp, The relationships between dispositional flow, motivational climate and self-talk in physical education classes. The Physical Educator, (in press)
- 2018, Feyza Meryem KARA, Feride Zişan KAZAK, Fevziye Hülya AŞÇI, Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması,Hacettepe Journal of Sport Sciences, 2018, 29 (2), 79–86 DOI: 10.17644/sbd.306544
- 2018, E.N. Ada, Z. Kazak Çetinkalp, M.E. Altıparmak, F.H. Aşçı, Flow experiences in physical education classes: The role of perceived motivational climate and situational motivation, Asian Journal of Education and Training, 4 (2); 114-120 . (ERIC)
- 2018, Kazak Çetinkalp, Z. & Lochbaum, M. Flourishing, affect, and relative autonomy in adult exercisers: A within-person basic psychological need fulfillment perspective. Sports, 6(2), 48. (ESCI)
- 2018, Kazak, Z. Profiles of basic psychological needs in exercise settings: An examination of differences in contextual motivation, affect and achievement goals. International Journal of Environmental Research and Public Health.15(12), 2809. (SSCI)
- 2017, S. Kelecek, F.M. Kara, F.Z. Kazak Çetinkalp, F.H. Aşçı, “Sporcu Tükenmişlik Ölçeği”nin Türkçe Uyarlaması (The Turkish Adaptation Of “Athlete Burnout Questionnaire). Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 27 (4):150-161. (ULAKBİM)
- 2016, Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology, 48(1), 3-29. (SSCI)
- 2016, Marc R. Lochbaum, Javan Jean-Noel, Zisan Kazak Cetinkalp, Felipe Andres Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. 2 x 2 achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: A first look. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(1):41-46. (ESCI)
- 2016, Marc Lochbaum, Ricardo Zazo, Zişan Kazak Çetinkalp, Taylor Wright, Kara-Aretha Graham & Niilo Konttinen, A Meta-Analytic Review of Achievement Goal Orientation Correlates in Competitive Sport: A Follow-up to Lochbaum et al. Kinesiology, 48 (2) (SSCI)
- 2015, Marc R. Lochbaum, Emeka T. Okafor, David C. Brenner, Zişan Kazak Çetinkalp. Achievement goals and intensity of physical activity during free play in children: The moderating role of perceived sport confidence. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 71(11):72-77. (ESCI)
- 2015, Gözde ERSÖZ, Zisan Kazak ÇETİNKALP, Robert EKLUND, Kadın ve Erkek Sporcularda Başarı Hedeflerini Öngörmede Kendini Fiziksel Algılama ve Yaşam Doyumunun Rolü (The Role of Male and Female Athletes’ Physical Self-Perceptions and Life Satisfaction in Predicting Their Achievement Goals). Hacettepe Journal of Sport Sciences, 26 (2), 65–76. (ULAKBİM)
- 2014, AŞÇI, F.H., KAZAK ÇETİNKALP, F.Z., ALTINTAŞ, A. " Sportif Kimlik Ölçeği (Skö)'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi", Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 6(2):39-45.
- 2012, Z.KAZAK ÇETİNKALP, Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480. (SSCI)
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği (Validity and reliability of situational motivation scale for physical education class environment), Ankara Üniversitesi, Spormetre , 10 (1): 7-12.
- 2012, E.Nilay DAŞDAN ADA, F.Hülya AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.ALTIPARMAK, Beden eğitimi sınıflarında öğrenme ve performans yönelimi ölçeği’nin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 4(2):64-70.
- 2012, Z. KAZAK ÇETİNKALP, Men’s and Women’s Achievement Goals and Self-Perception in Sport Situational Motivation. Studia Psychologica, Vol. 54, No.1. pp. 23-35. (SSCI)
- 2012, A. ALTINTAŞ, Z. KAZAK ÇETİNKALP, F. H. AŞÇI, Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23 (3), 119–128.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD‐2) Ölçeği’nin Beden Eğitimi Dersi için Geçerlik ve Güvenirliği (Evaluation of Dispositional Flow State Scale-2 (DFS-2) for physical education lessons), Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi , 23 (2): 43-49.
- 2012, A.M. CANPOLAT, Z. KAZAK ÇETİNKALP, M. ÖZŞAKER, Beden eğitimi dersinde problem çözme becerisi ve sınıf iklimi: ikinci kademe ilköğretim öğrencileri üzerine bir çalışma, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3) 89-94.
- A.M.CANPOLAT, Z.KAZAK ÇETİNKALP, “Validity and reliability of the Turkish translation of the physical education class climate scale”. International Journal Academic Research, 4 (1), 89-95 2012.
- Z.ÖZKAN, Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.BAŞ, Determining the perceptions of success and situational motivation levels of the long-distance runners.International Journal Academic Research, 4 (2), 163-166 pp., 2012.
- 2011, Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.N.DAŞDAN ADA, Z.DİNÇ, “Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3): 305–310.
- 2011, Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY, Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934. (SSCI)
- 2011, A.M.CANPOLAT, Z.KAZAK ÇETİNKALP, “ İlköğretim II. kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki (Relationship between perception of success and self-efficacy of secondary school student-athlete)” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1): 14–19.
- 2010, KAZAK ÇETİNKALP, Z. Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale- SIMS)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri (Psychometric Properties Of The Turkish Version Of The Situational Motivation Scale – SIMS) Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(2):86-94
- 2007, DAŞDAN, E.N., ÇAMLIYER, H., ÇAMLIYER, H. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. “Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği”nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 3 - 10.
- 2004, KAZAK, Z. Sporda Güdülenme Ölçeği –SGÖ-” nin Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik çalışması (A Study on Relıabılıty and Valıdıty of “ The Sport Motıvatıon Scale –SMS-” for Turkısh Athletes) Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi

Publications in Non-Indexed Journals (11 entries)- 2010, Z.KAZAK, “Cinsiyet ve hedef yöneliminin yarışma kaygısı üzerindeki etkisi (Effects of gender and goal orientation on competitive anxiety)”, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 16 (1-2): 13-17.
- 2009, Z.KAZAK ÇETİNKALP, “Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu-BAE-Ç”nun Türk sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması - (The validity and reliability study of “The Children's Version of The Perception of Success Questionnaire-POSQ-CH” for Turkish athletes)”, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 15 (3-4): 39-42.
- 2008, VURGUN, N., KAZAK ÇETİNKALP, Z. & DORAK, F. Futbol Hakemlerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi. Performans Dergisi, 14 (1-2), 35-40.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP, Z.& DOĞAN, B. Başarı Algısı Envanteri’nin (Yetişkin Versiyonu-BAE-Y) Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması - (The Validity and Reliability Study of The Perception of Success Questionnaire (The Adult Version-POSQ-A)” for Turkish Athletes). Performans Dergisi, 13 (3-4), 69-74.
- 2006, KAZAK, Z. Sporcuların Hedef Yönelimi Profilleri ve Güdülenme Düzeyleri (Goal Orientation Profiles and Motivation Levels of Athletes) Performans Dergisi, 12 (2).
- 2006, VURGUN, N., DORAK, F. & KAZAK, Z. Devlet ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. - Performans Dergisi, 12 (4), 29-35.
- 2005, Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: Voleybolcular üzerine bir çalışma (Motivational Orientation of Elite Athletes: A Study on Turkish Volleyball Players) Performans Dergisi, 11(2).
- 2005, DOĞAN, B. & KAZAK, Z. Güdüsel değİşkenlerin bilişsel, somatik kaygı ve kendine güven boyutlarına etkileri (The Effects of Motıvatıonal Varıables on Cognıtıve State Anxıety, Somatıc State Anxıety and Self-Confıdence) Performans Dergisi, 11 (1).
- 2004, Sporcuların güdüsel yönelimlerinin öngörücüleri olarak: hedef yönelimi, sportif yeterlik ve yaşam doyumu (Goal orıentatıon, sport competence and lıfe satısfactıon: As predıctors of motıvatıon) Performans Dergisi, 10 (3).
- 2004, Sporcuların güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri açısından değerlendirilmesi (The Effects of Athletes’ Empathıc Behavıors on Motıvatıonal Orıentatıons) Performans Dergisi, 10 (1)
- 2002, Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (The Effects of Individuals’ Athletic Participation, Gender and Trait Anxiety Levels on Aggressıon Levels) Performans Dergisi, 8, 8 (3-4): 1-13

International Conference Proceedings (44 entries)- 2018, Zişan Kazak Çetinkalp, Melih Balyan, Futbol Oyuncularının Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu, Fiziksel Benlik Algıları ve Yaşam Doyumu: Başarı Hedefleri Üzerine Sonuçlar
- 2016, Lochbaum M., Kazak Çetinkalp F.Z. TASK AND EGO GOAL ORIENTATIONS IN COMPETITIVE SPORT: A QUANTITATIVE REVIEW OF THE LITERATURE FROM 1989 TO 2016. 6th International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy.Bucuresti, Romania.
- 2016, Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Rabia YILDIZ, Hasan AHMAD, F. Zişan Kazak ÇETİNKALP. Examining the relationship between self-talk and the quality of the coach-athlete relationship amongst athletes.14th International Sport Sciences Congress, 01st-04th November 2016, Antalya/Turkey.
- 2015 Elif Nilay ADA, S. İlke BAL, Zekai PEHLİVAN, Zişan KAZAK ÇETİNKALP. The relationships between achievement goals, the satisfaction of life, affect situations and physical self description of the canditates who joins to the physical education sport academy special ability exam. III. Internatıonal Exercıse and Sport Psychology Congress 23-25 October 2015, İstanbul
- 2015, E.N. Ada, Z. Pehlivan, N. Zourbanos, N.L.D. Chatzisarantis, Z. Kazak Çetinkalp. The relationships between Academic Motivation and Perceived Motivational Climate in Sport High Schools. AIESEP International Conference, 8-11 July 2015 Madrid/Spain.
- 2015, Zişan KAZAK ÇETİNKAP, Atahan ALTINTAŞ, F. Hülya AŞÇI, E. Nilay ADA, Do self-esteem, physical self-concept and social physique anxiety predict sport situational motivation in female and male young adult exercisers?, AIESEP International Conference, 8-11 July 2015 Madrid/Spain.
- 2014, Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Athanasios PAPAIOANNOU, Zişan KAZAK ÇETİNKALP. A Preliminary Validation of the Turkish Version of the Automatic Self-Talk Questionnaire for Physical Education. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Elif Nilay ADA, Nikos ZOURBANOS, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Athanasios PAPAIOANNOU. The Relationship between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Feyza Meryem KARA, F. Zişan ÇETİNKALP, F. Hülya AŞÇI. Perceived Teacher Feedback Scale: The Validity and Reliability Study. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2014, Elif Nilay ADA, Fatma ÇEPİKKURT, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, Aksel ÇELİK. Relationships Among Self Efficacy, Achievement Goals and Social Appearance Perceptions in University Basketball Players. 13th International Sports Sciences Congress. Konya/Türkiye.
- 2013, Zişan KAZAK ÇETİNKALP, F.Hülya AŞÇI, E.Nilay DAŞDAN ADA, Examining The Relationship Between Motivational Characteristics And Dispositional Flow In Team Sports. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, ÇAĞLAR, E; KAZAK ÇETİNKALP, Z. The Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire: Assessment of Psychometric Properties of Turkish Version. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, ADA, E.N., ASCI, F.H., KAZAK CETINKALP, F.Z., ALTIPARMAK M.E., An Examination of The Effects of Perceived Motivational Climate and Motivation on Dispositional Flow State in Physical Education Classes. The ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China, 21-25 July.
- 2013, G. ERSÖZ, Z. KAZAK ÇETINKALP, R. EKLUND, The role of male and female athletes’ physical self-perceptions and life satisfaction in predicting their achievement goals. The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, Istanbul, Turkey / December 19-21.
- 2013, A. ALTINTAŞ, F. H. AŞÇI, Z. KAZAK ÇETINKALP, Why do young adults participate in recreational exercise and sports? The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, Istanbul, Turkey / December 19-21.
- 2012, A.MİS, Z.KAZAK ÇETİNKALP. Türk halk oyunlarının sahnelenmesinde güdülenme faktörü. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, 10-12 Mayıs, Malatya.
- 2012, C.O.ÇETİNKALP, G.AKTAŞ, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, Sürekli Optimal performans duygu durumu ve fiziksel benlik algısı: Halk dansçıları üzerinde bir çalışma. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, 10-12 Mayıs, Malatya.
- 2012, Z. KAZAK ÇETİNKALP, F.H. AŞÇI, A. ALTINTAŞ, Sporda Güdülenme Ölceği’nin Adolesan Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of the Sport Motivation Scale’s Adolescent Version), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, F.H. AŞÇI, Z. KAZAK ÇETİNKALP, A. ALTINTAŞ, Fiziksel Aktivite ve Egzersize Katılım Güdüsünün Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Ön Calışma (Evaluating Motives for Participation in Physical Activity and Exercise: The Validity and Reliability Pilot Study), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Durumsal Güdülenme Ölceği’nin (DGO) Beden Eğitimi Dersi için Gecerlik ve Güvenirliği (Reliability and Validity of Situational Motivation Scale -SIMS for Physical Education Lesson), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- 2012, E.N.DAŞDAN ADA, F.H.AŞÇI, F.Z.KAZAK ÇETİNKALP, M.E.ALTIPARMAK, Surekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD‐2) Olceği’nin Beden Eğitimi Dersi icin Gecerlik ve Guvenirliği (Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-2 (DFS-2) for Physical Education Lessons), 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, May 31‐June 2, Ankara/Turkey.
- Aşçı F, Çetinkalp Z, Altıntaş A. Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ)’nin Çocuklar İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma / A Study on Evaluation of Validity and Reliability of The Sport Motivation Scale For Children. 12th International Sport Sciences Congress: Denizli; 12/12/2012 - 14/12/2012
- 2010, E.N.DAŞDAN ADA, A.ÇELIK, Z.KAZAK ÇETİNKALP, S.TÜRKMEN, Ö.TÜTÜNCÜ, “Sporcuların hedef yönelimleri ve empati becerilerinin cinsiyete göre incelenmesi”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 147 pp., Antalya/Türkiye, 10–12 Kasım.
- 2010, Z.KAZAK ÇETİNKALP, E.N.DAŞDAN ADA, Z.DİNÇ, “Durumsal güdülenme düzeyi ve başarı algısı arasındaki ilişki: Takım sporları üzerinde bir çalışma (The relationship between perception of success and situational motivation level: A study on team sports)”, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 95 pp., Antalya/Türkiye, 10–12 Kasım.
- 2010, DAŞDAN ADA, E.N., PEHLİVAN, Z., KAZAK ÇETİNKALP, Z. “TARGET” Öğretmen Öz Değerlendirme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşımı Çalıştayı-1, 8-9 Ekim Hacettepe Üniversitesi.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP,Z.& DOĞAN, B. Başarı Algısı Envanteri’nin (Yetişkin Versiyonu-BAE-Y) Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of The Perception of Success Questionnaire (The Adult Version-POSQ-A)" for Turkish Athletes).4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, VURGUN, N., KAZAK ÇETİNKALP, Z. & DORAK, F. The Examination of Football Referees' Self-Realization Levels. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK ÇETİNKALP,Z.& DOĞAN, B. Examining The Relationships between Athletes’ Perceptions of Success and Perceived Competence Levels. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK, O., KÜÇÜK, V. & KAZAK ÇETİNKALP,Z. Factors Affecting Sports Participation among 9 to 14 Year Old Athletes in Team and Individual Sports. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2007, KAZAK, O., KÜÇÜK, V. & KAZAK ÇETİNKALP,Z. Examining The Effect of Gender on Sport Participation: The Case of Kütahya. 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
- 2006, KAZAK ÇETİNKALP, Z. "Başarı Algısı Envanterinin Çocuk Versiyonu-BAE-Ç"nun Türk Sporcuları için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Validity and Reliability Study of "The Children's Version of The Perception of Success Questionnaire-POSQ-CH" for Turkish Athletes). Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2006, VURGUN, N., DORAK, F. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. Devlet ve Özel Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yaşam Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi (The Determination of Physical Education Teachers’ Life Satisfaction and Burnout Levels in Private and Public Schools). 9. Uluslararası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2006, DAŞDAN, E.N., ÇAMLIYER, H., ÇAMLIYER, H. & KAZAK ÇETİNKALP, Z. Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği"nin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 9. Uluslar arası Spor bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla.
- 2004, KAZAK, Z. Motivational types and competence levels of female and male athletes 10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 17-20 Kasım, Antalya.
- 2004, KAZAK, Z. Effects of gender and goal orientation on competitive anxiety. 10.ICHPR-SD Avrupa ve 8.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 17-20 Kasım, Antalya.
- 2002, KAZAK, Z., MORALI, S. & DOĞAN, B. Sporcuların güdüsel yönelimlerinin öngörücüleri olarak: Hedef yönelimi, sportif yeterlik ve yaşam doyumu (Goal orıentatıon, sport competence and lıfe satısfactıon: As predıctors of motıvatıon) VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2002, DOĞAN, B., MORALI, S. KAZAK, Z. & TOK, S. Bireylerin spora katılım, cinsiyet ve sürekli kaygı düzeylerine göre saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. (The Effects of Individuals’ Athletic Participation, Gender and Trait Anxiety Level). VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2002, MORALI, S., DOĞAN, B., KAZAK, Z. & ENGÜR, M. Sporcuların güdüsel yönelimlerinin empatik davranım biçimleri açısından değerlendirilmesi. (The Effects of Athletes’ Empathıc Behavıors on Motıvatıonal Orıentatıons). VII.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 27-29 Ekim, Antalya.
- 2001, Spor için Liderlik Ölçeği"nin koçun davranışlarını algılaması versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması: Ön bulgular. II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 11-13 Ekim. İzmir.
- 2001, Elit sporcuların güdüsel yönelimleri: Voleybolcular üzerine bir çalışma (Motivational orientation of elite athletes: A study on Turkish volleyball players) II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 11-13 Ekim. İzmir.
- 2001, Bayanlarda yaşam doyumu düzeylerinin egzersiz yapan ve yapmayanlar açısından değerlendirilmesi . III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi. 2-4 Kasım. Antalya.
- 2000, Günlük gazetelerde spor yazarlarının, takımların yengi ve yenilgi sonrasına yönelik düşüncelerinin analizi. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu. 27-28 Ocak, Manisa.
- 2000, "Sporda Güdülenme Ölçeği-SGÖ"nin Türk sporcuları için uyarlama ve güvenirlik ön çalışması. VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 3-5 Kasım, Ankara
- 2000, Spor yazarlarının futbol takımlarındaki başarı ve başarısızlıkları neye yüklediklerine ilişkin genel bir analiz. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 11-13 Mayıs, İstanbul.

Referrer Publications (62 entries)- 2018, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29" cited by Sorkkila, M., Aunola, K., Salmela‐Aro, K., Tolvanen, A., & Ryba, T. V. (2018). The Co‐developmental Dynamic of Sport and School Burnout among Student‐Athletes: The Role of Achievement Goals. Scandinavian journal of medicine & science in sports.DOI: 10.1111/sms.13073
- 2018, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29" cited by Ring, C., & Kavussanu, M. (2018). The impact of achievement goals on cheating in sport. Psychology of Sport and Exercise, 35, 98-103.
- 2018, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29" cited by Ring, C., & Kavussanu, M. (2018). Ego involvement increases doping likelihood. Journal of sports sciences, 36(15), 1757-1762 (SSCI).
- 2018, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29" cited by Sarmento, H., Peralta, M., Harper, L., Vaz, V., & Marques, A. (2018). ACHIEVEMENT GOALS AND SELF-DETERMINATION IN ADULT FOOTBALL PLAYERS–A CLUSTER ANALYSIS. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 50(1), 50-51.
- 2018, "Z.KAZAK ÇETİNKALP (2012) Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480" cited by Pan, C. C., Maïano, C., & Morin, A. J. (2018). Physical self-concept and body dissatisfaction among Special Olympics athletes: A comparison between sex, weight status, and culture. Research in developmental disabilities, 76, 1-11.
- 2018, "Z.KAZAK ÇETİNKALP (2012) Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480" cited by Alemdag, S. (2018) The Role of Social Self-Efficacy on Physical Activity: A Cross-Cultural Comparision.Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 5; May 2018
- 2018, "ÇETİNKALP, Z. K. (2010). Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale-SIMS)'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2(2), 86-94" cited by Erturan-Ilker, G., Yu, C., Alemdaroğlu, U., & Köklü, Y. (2018). Necesidades psicológicas básicas y autodeterminado motivación en la educación física para predecir el nivel de la salud relacionada con la salud. Journal of Sport and Health Research, 10(1), 91-100.
- 2018, "Altıntaş, A., Çetinkalp, Z., & Aşçı, H. (2012). Antrenör-Sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128." cited by Avci, K. S., Çepikkurt, F., & Kale, E. K. (2018). Examination of the Relationship between Coach-Athlete Communication Levels and Perceived Motivational Climate for Volleyball Players. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 346-353. (ERIC)
- 2018, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K. A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al.(2016). Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(2), 159-173." cited by Ring, C., & Kavussanu, M. (2018). The impact of achievement goals on cheating in sport. Psychology of Sport and Exercise, 35, 98-103.
- 2018, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K. A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al.(2016). Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(2), 159-173." cited by Ring, C., & Kavussanu, M. (2018). Ego involvement increases doping likelihood. Journal of sports sciences, 36(15), 1757-1762.
- 2018, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K. A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al.(2016). Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(2), 159-173." cited by Sarmento, H., Peralta, M., Harper, L., Vaz, V., & Marques, A. (2018). ACHIEVEMENT GOALS AND SELF-DETERMINATION IN ADULT FOOTBALL PLAYERS–A CLUSTER ANALYSIS. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 50(1), 50-51.(SSCI)
- 2018, Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(7), 925-934. cited by Shang, I. W., & Ku, G. C. M. (2018). How youth athletes satisfy their team? Identifying significant predictors of perceived coach leadership and team cohesion, team commitment: A hierarchical regression analysis. International Journal of Sports Science & Coaching, 0(0) 1–8. (Science Citation Index Expanded)
- 2018, Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29" cited by Grasten, A., Forsman, H., Watt, A., & Jaakkola, T. (2018). The developmental patterns of 2x2 achievement goals and body mass index in young soccer players. European Journal of Sports & Exercise Science, 6 (2): 61-73 (SCI)
- 2018, Lochbaum, M.; Zazo, R.; Kazak Çetinkalp, Z.; Wright, T.; Graham, K.A.; Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al. Kinesiology 2016, 48, 159–173 cited by Amado-Alonso, D., Mendo-Lázaro, S., León-del-Barco, B., Mirabel-Alviz, M., & Iglesias-Gallego, D. (2018). Multidimensional Self-Concept in Elementary Education: Sport Practice and Gender. Sustainability, 10(8), 2805. (SCI)
- 2018, Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29. Cited by Grasten, A and Forsman, H, (2018).The associations and age-related development of motivational climate, achievement goals, enjoyment, technical skills, and body mass index in young floorball players, Journal of Advances in Sports and Physical Education, 1, (1) pp. 12-23.( Index Copernicus ve diğerleri)
- 2018, Lochbaum M, Zazo R, Kazak Cetinkalp Z, Graham K, Wright T, Konttinen N. A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochum et al. Kinesiology. 2016;48: 159-73. cited by Cynarski, W. J., Pawelec, P., Yu, J. H., Slopecki, J., Bielec, G., & Kubala, K. (2018). Young people practicing martial arts and their perception of success. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 22(5), 231-236. (ESCI)
- 2018, Lochbaum M, Kazak Cetinkalp Z, Graham K, Wright T, Zazo R., Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology. 2016;48: 3-29. cited by Cynarski, W. J., Pawelec, P., Yu, J. H., Slopecki, J., Bielec, G., & Kubala, K. (2018). Young people practicing martial arts and their perception of success. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 22(5), 231-236. (ESCI)
- 2018, Altıntaş, A., Çetinkalp Z. ve Aşçı H. Antrenör- Sporcu İlişkisinin Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119-128. 2012. Cited by Ramazanoğlu, F. (2018). Investigation of Relationship between Coach and Athlete in terms of Different Variables. Universal Journal of Educational Research 6(7): 1431-1436, 2018 (ERIC)
- 2018, Lochbaum, M.; Kazak-Çetinkalp, Z.; Graham, K.A.; Wright, T.; Zazo, R. Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kineziologija 2016, 48, 3–29. Cited by Castro-Sánchez, M., Zurita-Ortega, F., Chacón-Cuberos, R., López-Gutiérrez, C. J., & Zafra-Santos, E. (2018). Emotional Intelligence, Motivational Climate and Levels of Anxiety in Athletes from Different Categories of Sports: Analysis through Structural Equations. International journal of environmental research and public health, 15(5):1-14. (SSCI)
- 2018, Canpolat, A. M., & Çetinkalp, Z. K. (2011). İlköğretim II. kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (1), 14–19 cited by Oğuz, A., Kalender, K., & Damla, M. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. Journal of Theory and Practice in Education, 14(2), 170-186. (Uluslararası indexler)
- 2018, Daşdan Ada, E.N, Aşçı, F.H., Kazak Çetinkalp, F.Z., & Altıparmak, M.E. (2012). Durumsal güdülenme ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği [Validity and reliability of situational motivation scale for physical education class environment]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12. Cited by Karaday, E., & İlker, G. E. (2018) Predictors of Self-Esteem in Physical Education: Self-Determination Perspective. International Journal of Psychology and Educational Studies, 5(2), 39-47. (Uluslararası indeksler)
- 2018, Kazak Çetinkalp, F.Z. (2010). Durumsal güdülenme ölçeği (situational motivation scale SIMS)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri [Psychometric properties of the Turkish version of the situational motivation scale – SIMS]. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 86-94. Cited by Karaday, E., & İlker, G. E. (2018) Predictors of Self-Esteem in Physical Education: Self-Determination Perspective. International Journal of Psychology and Educational Studies, 5(2), 39-47. (Uluslararası indeksler)
- 2018, Çetinkalp, Z. K. (2010). Psychometric properties of the Turkish version of the situational motivation scale–SIMS. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2(2), 86–94. Cited by Burgueño, R., Granero-Gallegos, A., Alcaráz-Ibáñez, M., Sicilia, A., Medina-Cusabón, J. (2018). La necesidad de medir la motivación situacional en el contexto español de la educación física: Psicometría de la Situational Motivation Scale. Cuadernos de Psicología del Deporte, 18(2), 135-151 (Uluslararası indeksler)
- 2018, Cetinkalp, Z. K. (2012). Achievement goals and physical self-perceptions of adolescent athletes. Social Behavior and Personality: an international journal, 40(3), 473-480. cited by Shang, I. W., & Ku, G. C. M. (2018). How youth athletes satisfy their team? Identifying significant predictors of perceived coach leadership and team cohesion, team commitment: A hierarchical regression analysis. International Journal of Sports Science & Coaching, 0(0) 1–8. (Science Citation Index Expanded)
- 2018, Marc R. Lochbaum, Javan Jean-Noel, Zisan Kazak Cetinkalp, Felipe Andres Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell (2016) 2 x 2 achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: A first look. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(1):41-46. cited by Kolumbet A.N. (2018) Structural maintenance of coordinating quality of rhythmicity.Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 3 К (97) 2018. (Uluslararsı Dergi)
- 2018, Ada, E.N., Kazak, Z., Altıparmak, E. M. ve Aşçı, F.H. (2018) Flow experiences in physical education classes: The role of perceived motivational climate and situational motivation, Asian Journal of Education and Training, 4 (2); 114-120. cited by DEMİR, G. T., & HAZAR, Z. (2018). DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (DOOMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2). 128-139. (Ulakbim)
- 2018, 2018, Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K. A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al.(2016). Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(2), 159-173. cited by Gråstén, A., Forsman, H., & Watt, A. (2018). The associations and development of motivational climate, achievement goals, and physical functional skills in young floorball players. International Journal of Sports Science & Coaching, 13(6), 958-967.
- 2017, "Z.KAZAK ÇETİNKALP (2012) Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480" cited by Lochbaum, M., Jean-Noel, J., Pinar, C., & Gilson, T. (2017). A meta-analytic review of Elliot's (1999) Hierarchical Model of Approach and Avoidance Motivation in the sport, physical activity, and physical education literature. Journal of Sport and Health Science, 6(1), 68-80.
- 2017, "Çağlar, E., & Kazak-Çetinkalp, Z. (2013, July). The Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire: Assessment of psychometric properties of Turkish version. Paper presented at the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology, Beijing, China" cited by Çağlar, E., Aşçi, F. H., & Uygurtaş, M. (2017). Roles of Perceived Motivational Climates Created by Coach,Peer, and Parent on Dispositional Flow in Young Athletes. Perceptual and motor skills, 124(2), 462-476. (SSCI)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K. (2012). Achievement goals and physical self-perceptions of adolescent athletes. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 40(3), 473-480.(SSCI)" cited by BOOK: Adaptation or Maladaptation Of Achievement Goals In Physical Education By: Yli-Piipari, Sami, Edited by: Ennis, CD, ROUTLEDGE HANDBOOK OF PHYSICAL EDUCATION PEDAGOGIES   Book Series: Routledge, International Handbooks   Pages: 619-630   Published: 2017
- 2017, "Cetinkalp, Z. K. (2012). Achievement goals and physical self-perceptions of adolescent athletes. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 40(3), 473-480 (SSCI)" cited by Lochbaum, M., Jean-Noel, J., Pinar, C., & Gilson, T. (2017). A meta-analytic review of Elliot's (1999) Hierarchical Model of Approach and Avoidance Motivation in the sport, physical activity, and physical education literature. Journal of Sport and Health Science, 6(1), 68-80. (Uluslararası indekler)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and Personality: an international journal, 39(7), 925-934.(SSCI)" cited by Mouloud, K., & Elkader, B. A. (2017). Self-efficacy among Football Players between 16-19 years.International Journal of Science Culture and Sport June 2017 : 5(2) ISSN : 2148-1148 Doi :10.14486/IntJSCS654 (Uluslararası indekler)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and Personality: an international journal, 39(7), 925-934.(SSCI)" cited by Csáki, I., Szakály, Z., Fózer-Selmec, B., Kiss, S. Z., Bognár, J. (2017). Psychological and Anthropometric Characteristics of a Hungarian Elite Football Academy’s Players. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 73(1), 15-26. (Uluslararası indekler)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and Personality: an international journal, 39(7), 925-934.(SSCI)" cited by Schneider, R., Harrington, M., Tobar, D. (2017). Goal Orientation and How a Task or Ego Mentality Can Affect the Enjoyment for College Hockey Players. College Student Journal, 51(1), 57-62. (Uluslararası hakemli dergi)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and Personality: an international journal, 39(7), 925-934.(SSCI)" cited by Kenioua, M., Boumesjed, A. E. K. The Relationship between Self-efficacy, achievement motivation and state anxiety among football player. Sciences, 6, 36-49. (Uluslararası hakemli dergi)
- 2017, "Cetinkalp, Z. K., Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behaviour and Personality: an international journal, 39(7), 925-934.(SSCI)" cited by Kveton-Bohnert, L. A. (2017). The Voices of Classical Ballet Dancers: Alleviating Maladaptive Perfectionism through Resilience, Mindful Learning, and Self-Compassion (Doctoral dissertation, Saybrook University).
- 2017, "Marc R Lochbaum, Javan Jean-Noel, Zişan Kazak Çetinkalp, Felipe Andrés Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. 2 x 2 achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: a first look. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2016;1:41-46. doi:10.15561/18189172.2016.0106 (ESCI, Uluslararası indexler)" cited by Druz, V. A., Iermakov, S. S., Artemyeva, G. P., Puhach, Y. I., Muszkieta, R. (2017). Indıvıdualızatıon factors of students’physıcal educatıon at modern stage of ıts realızatıon. Physical education of students, 21(1), 10-16. (Uluslararası indekler)
- 2017, "Marc R Lochbaum, Javan Jean-Noel, Zişan Kazak Çetinkalp, Felipe Andrés Vallejo-Reyes, Jose Mena-Campbell. 2 x 2 achievement goals profiles in chilean competitive and recreational athletes: a first look. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2016;1:41-46. doi:10.15561/18189172.2016.0106 (ESCI, Uluslararası indexler)" cited by Drogomeretsky, V. V., Kopeikina, E. N., Kondakov, V. L., Iermakov, S. S. (2017). Adaptation of Ruffier’s test for assessment of heart workability of students with health problems. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (1), 4-10. (ESCI, Uluslararası indekler)
- 2017, "Aşçı, F. H., Çetinkalp, Z., Altıntaş, A. (2014). Examination of the psychometric properties of the athletic identity questionnaire. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 6(2), 39–45" cited by Altıntaş, A., Kelecek, S. (2017). THE ROLE OF ATHLETIC IDENTITY IN PREDICTION OF ATHLETES’MENTAL TOUGHNESS. European Journal of Physical Education and Sport Science. Volume 3 │Issue 11 │2017. doi: 10.5281/zenodo.1041058
- 2017, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kineziologija, 48(1), 3-29. (SSCI)" cited by Kolayiş, H., Sarı, İ., Çelik, N. (2017). Parent-initiated motivational climate and selfdetermined motivation in youth sport: how should parents behave to keep their child in sport?. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 49(2), 16-17. (SSCI)
- 2017, "Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kineziologija, 48(1), 3-29. (SSCI)" cited by Lochbaum, M., Prosoli, R., Barić, R. (2017). Cardiovascular and energy requirements of parents watching their child compete: a pilot mixed-methods investigation. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(6), 279-284.(ESCI, Uluslararası indekler)
- 2017, "Kazak Çetinkalp, Z., Aşçı, F.H., Altıntaş, A. (2012). The validity and reliability study of the Sport Motivation Scale’s adolescents version. Proceedings Book of the II. International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, 31st May-2nd June 2012 (pp. 25). Ankara: Gazi University." cited by Kolayiş, H., Sarı, İ., Çelik, N. (2017). Parent-ınıtıated motıvatıonal clımate and selfdetermıned motıvatıon ın youth sport: how should parents behave to keep theır chıld ın sport?. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 49(2), 16-17.
- 2017, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K.A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al. (2016). Kinesiology, 48(2), 159-173." cited Kolayiş, H., Sarı, İ., Çelik, N. (2017). Parent-ınıtıated motıvatıonal clımate and selfdetermıned motıvatıon ın youth sport: how should parents behave to keep theır chıld ın sport?. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 49(2), 16-17. (SSCI)
- 2017, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K.A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al. (2016). Kinesiology, 48(2), 159-173." cited Kolayiş, H., Sarı, İ., Çelik, N. (2017). Parent-ınıtıated motıvatıonal clımate and selfdetermıned motıvatıon ın youth sport: how should parents behave to keep theır chıld ın sport?. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 49(2), 16-17. (SSCI)
- 2017, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K.A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al. (2016). Kinesiology, 48(2), 159-173." cited by Lochbaum, M., Prosoli, R., Barić, R. (2017). Cardiovascular and energy requirements of parents watching their child compete: A pilot mixed-methods ınvestigation. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(6), 279-284. (ESCI, Uluslararası indekler)
- 2017, "Lochbaum, M., Zazo, R., Kazak Çetinkalp, Z., Wright, T., Graham, K.A., & Konttinen, N. (2016). A meta-analytic review of achievement goal orientation correlates in competitive sport: A follow-up to Lochbaum et al. (2016). Kinesiology, 48(2), 159-173." cited by Woods, M. L. (2017). Student-Athlete Awareness of Athletic Career Transition and Transferable Skills. (Thesis).
- 2016, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(7), 925-934." cited by Lochbaum, M., Kazak Çetinkalp, Z., Graham, K. A., Wright, T., & Zazo, R. (2016). Task and ego goal orientations in competitive sport: A quantitative review of the literature from 1989 to 2016. Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology, 48(1), 3-29.
- 2015, "Z.KAZAK ÇETİNKALP (2012) Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480." cited by Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2015). Extending the 3× 2 achievement goal model to the sport domain: The 3× 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport. Psychology of Sport and Exercise, 17, 7-14.
- 2015, Cetinkalp, Z. K. (2012). MEN'S AND WOMEN'S ACHIEVEMENT GOALS AND SELF-PERCEPTION IN SPORT SITUATIONAL MOTIVATION. Studia Psychologica, 54(1), 23. cited by BAŇASOVÁ, K., & SOLLÁR, T. (2015). Psychometrické vlastnosti dotazníka kariérovej motivácie.[Psychometric qualities of the career motivation questionnaire]. In Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech Sborník odborných příspevků (pp. 117-128).
- 2014, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2014 Simone Waters, Gary E. McPherson and Emery Schubert. Facilitators and impediments for elective music and sport in adolescent males.SAGE Open 04/2014; DOI: 10.1177/2158244014529779.
- 2014, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2014 Loaiza, H. H. A., & Gutiérrez, J. F. G. Motivational factors, sport and socio-demographical variables in university sportsmen. Tesis psychologica, 9(1):130-145
- 2014, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2014, Lameiras, Joao; Almeida, Pedro L.; Garcia-Mas, Alexandre. Relatıonshıps between cooperatıon and goal orıentatıon among male professıonal and semı-professıonal team athletes., Perceptual and motor skılls Volume: 119 Issue: 3 Pages: 851-860 Published: DEC 2014.
- 2014, Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934.) cited by 2014 Fernández Pérez, R.C.; Yagüe Cabezón, J.M.; Molinero González, O.; et al., Analysis of motivational differences between football 7 and 11, Cuadernos de Psicología del Deporte Volume: 14 Issue: 2 Pages: 47-58.
- 2014, "Z.KAZAK ÇETİNKALP (2012) Achievement Goals and Physical Self-Perceptions: A Study on Adolescent Athletes. Social Behavior and Personality: An international journal, 40 (3): 473-480" cited by 2014, Partridge, J. A., Knapp, B. A., & Massengale, B. D. An Investigation of Motivational Variables in CrossFit Facilities. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(6), 1714-1721.
- 2014, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934.) cited by Waters, S., McPherson, G. E., & Schubert, E. (2014). Facilitators and impediments for elective music and sport in adolescent males. SAGE Open, 4(2), 2158244014529779.
- 2013, "Çetinkalp Z., Daşdan A, Dinç Z, “Durumsal Güdülenme Düzeyi ve Başarı Algısı Arasındaki İlişki: Takım Sporları Üzerinde Bir Çalışma” Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 2011, Page; 305–310" cited by Baser, B., Bayar, P., & Ghorbanzadeh, B. (2013). A determination of goal orientation in respect to the age categories and gender volleyball players in relation to their success. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(1), 81-84.
- 2013, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2013 Jansson, L., & Segerstedt, E. (2013). En motıvatıonsundersöknıng på fotbollsspelare ı dıvısıon 1–fınns det skıllnader mellan män och kvınnor?. Svensk Idrottspsykologisk Förening, 114.
- 2013, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2013 İhsan Sari, Jelena Ilić and Milovan Ljubojević. The comparison of task and ego orientation and general self-esteem of Turkish and Montenegrin young basketball players. Kinesiology 45, 2:203-212.
- 2013, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by Chilisa, R., Tlhabano, K., Vista, C., Pheko, M., Losike, N., Mosime, S., ... & Balogun, S. K. (2013). Self-efficacy, self-esteem and the intention to practice safe sex among batswana adolescents. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 9(2), 87-95.
- 2012, "Z.KAZAK ÇETİNKALP, A.TÜRKSOY (2011) Goal orientations and self-efficacy: as predictors of participation motivation in adolescent male soccer players. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39 (7), 925-934" cited by 2012, Chilisa, R., Tlhabano, K., Vista, C., Pheko, M., Losike, N., Mosime, S., ... & Balogun, S. K. Self-efficacy, Self-esteem and the Intention to Practice Safe Sex among Batswana Adolescents. Internatıonal Journal of Psychology, 47, 700-701.
- 2012, "Cetinkalp, Z. K., & Turksoy, A. (2011). Goal orientation and self-efficacy as predictors of male adolescent soccer players' motivation to participate. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(7), 925-934." cited by Nwankwo, B. C., & Onyishi, I. E. (2012). Role of self-efficacy, gender and category of athletes in coping with sports stress. IFE Psychologia: An International Journal, 20(2), 94-101.
- 2007, "Toros, Z. (2001). Elit Sporcularln Güdüsel Yonelimleri: Voleybolcular uzerinde bir araştırma [Motivational orientations of elite athletes: a study on volleyball players]. Unpublished master's thesis, Institute of Health Sciences, Mersin Un." cited by Aşçı, F. H., Demirhan, G., & Dinc, S. C. (2007). Psychologıcal profıle of turkısh rock clımbers: an examınatıon of clımbıng experıence and route dıffıculty. Perceptual and motor skills, 2007, 104(3), 892-900.
Books (2 entries)- 2017, Routledge International Handbook of Golf Science, Edited by Martin Toms, Chapter 15. Marc Lochbaum, Zişan Kazak Çetinkalp and Landry Actkinson. The Beginning Golfer: Psychological Techniques and Constructs Impacting Putting Performance
- 2015, 6. Bölüm. GERİBİLDİRİM, PEKİŞTİRME VE İÇSEL GÜDÜLENME. SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ - Foundations of Sport and Exercise Psychology. 6. Baskıdan Çeviri, Kasım.

Memberships of Professional Associations (9 entries)- 2015, III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi - Bilim kurulu üyeliği
- 2016, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01-04 Kasım, Belek-Antalya- Bilim kurulu üyeliği
- 2016, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi - Bilim kurulu üyeliği
- 2017 INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY Bucharest, 15-17 June 2017 - Bilim kurulu üyeliği
- 2017, V. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi - Bilim kurulu üyeliği
- 2018, 1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, 26-28 Nisan, Istanbul - Bilim kurulu üyeliği
- 2018, VI. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi - Bilim kurulu üyeliği
- Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği (Kurucu Üye)
- Spor Bilimleri Derneği
Granted Prizes (3 entries)- 2018, "Futbol Oyuncularının Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu, Fiziksel Benlik Algıları ve Yaşam Doyumu: Başarı Hedefleri Üzerine Sonuçlar" Herkes için Spor ve Wellness kongresi, Sporda Psikososyal Alanlarda En iyi sözel bildiri
- 2014, 13th International Sports Sciences Congress. The Relationship between Dispositional Flow, Motivational Climate, and Self-Talk in Physical Education Classes. Spor Pedagojisi alanında En İyi Sözel Bildiri.
- 2012, 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, Surekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Olceği’nin Beden Eğitimi Dersi icin Gecerlik ve Guvenirliği. Spor Pedagojisi alanında En iyi sözel bildiri.
Student's Completed Thesis (3 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Aysel KOLSALLAYAN, EGZERSİZ KATILIMCILARININ FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN EGZERSİZE KATILIM GÜDÜSÜNE ETKİSİ
- Yüksek Lisans, 2017, AHMET KÖKSAL , ERGEN BASKETBOLCULARDA ANNE-BABA İLGİLENİM DÜZEYLERİ İLE BENLİK SAYGISI VE BAŞARI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Ege Üniversitesi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Y...
- Yüksek Lisans, 2017, Canan ÇETİN, ÖZNEL İYİ OLUŞ VE MOTİVASYONUN ALGILANAN ÖZERKLİK DESTEĞİ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN DOYUMUYLA MODELLENMESİ, EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı ...