Akademik BilgilerBERRAN ÖZTÜRK
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Protetik Diş Tedavisi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: berranozturk@hotmail.com
- E-posta: berran.ozturk@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3880327-3885040-3882540, E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Academic Degree Information- Yüksek Lisans: İstanbul Üniv.Diş Hek.Fak., Türkiye, 1966
- Doktora: İstanbul Üni.Diş hek.Fak., Türkiye, 1971
- Doçentlik: E.Ü.Diş Hek.Fak., Türkiye, 1976
- Profesörlük: Ege Üniv.Diş Hek.Fak., Türkiye, 1981

Administrative / Academic Duties (14 entries)- Eczacıbaşı-Procter&Gamble Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1995
- Fakülte Uzmanlar Kurulu Başkanı-Koordinatör, 1990-1998
- E.Ü.Diş Hek.Fak.Klinik Bilimler Bölümü Başkanı, 1985-1994
- Yayın Komisyonu Üyesi, 1985-1995
- E.Ü.Diş Hek.Fak.Dekanı, 1985-1995
- Fakülte Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, 1984-1998
- E.Ü.Diş Hek.Fak.Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı, 1982-1998
- E.Ü.Diş Hek.Fak.Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü, 1982-1985
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 1982-1985
- Yayın Komisyonu Üyesi, 1981-1985
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 1979-1981
- Yayın Komisyonu Üyesi, 1978-1979
- Fakülte Kurulu Üyesi, 1976-1982
- Visiting Lecturer - Universty College Hospital-London, 1974-1975
Research Interests- Protetik Diş Tedavisi (1020201)
- Total Parsiyel Protezler (1020202)
- Kron Köprü (1020203)
Indexed Journal Publications (4 entries)- Cura C.,Saraçoğlu A.,Öztürk B.:Prosthetic rehabilitation of extremly worn dentitions:case reports. Quintessence International:march 2002 33/3:225-230
- 1999, Pehlivan M.,Saraçoğlu A.,Şahin Y.,Andrushchenko A,Çelebi G.,Özpınar B.,Hepgüler S.,Öztürk B.:Nonlinear approach to characterization of temporomandibular joint vibrations.Tr.J.Of Medical Sciences 29:259-263
- 1997, Çötert S, Öztürk B: Posterior Bridges retained by-resin -bonded cast metal inlay retainers:a report 60 cases follewed for 6 years.Journal of oral rehabilitation.24:697-704
- Çötert S.,Öztürk B.:Tensile bond strength of enamel-resin-metal joint. The journal of prosthetic dentistry.1996 june,609-615

Publications in Non-Indexed Journals (54 entries)- 1998, Toksavul S.,Sonugelen M.,Öztürk B.:Üst tam protezlerde direkt ve indirekt yöntemlerle oluşturulan postdam alanlarının etkinliğinin klinik olarak karşılaştırılması.E.F.F.D.19/1-2:7-16
- 1997, Sonugelen M,Özpınar B,Öztürk B.,Ertürk S:İmplant protezlerde oklüzyon ve T-Scan yardımıyla düzenlenmesi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.18/1-2:9-13
- 1997, Sonugelen M.,Özpınar B.,Öztürk B.,Ertürk S.:İmplant protezlerde oklüzyon ve T-Scan yardımıyla düzenlenmesi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.18/1-2:9-13
- 1996, Toksavul S.,Öztürk B.,Özer H: Üst tam protezlerde protez bitiş çizgisi ve post-dam sahasını oluşturan öğelerin klinik olarak değerlendirilmesi.İ.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.30:129-134
- 1995, Özpınar B.,Çötert S.,Öztürk B.:Latik O-ring dişi parçala bir stud ataşman sisteminin overdenture yapımında kullanılışı.İzmir Diş hek.Odası derh.7:4:30-34
- 1993, Özpınar B.,Öztürk B.:T_Scan sistemin dişhekimliğindeki yeri ve kullanımı.E.D.F.D.14:71-76
- 1993, Özpınar B.,Çankaya H.,Öztürk B:Servikal erozyonların oluşmasında oklüzal yüklemenin rolü.E.D.F.D.14:109-115
- Öztürk B:Aras A:Çötert S:Uran Y: İmplantolojide güncel görüş endikasyon ve uygulamalar. Oral Dergisi 94:1 1992
- Öztürk B:Aras E:Çötert S:Uran Y:Subperiostal ve kemik içi implant uygulamaları. Bölüm I.Tanım tanı tedavi planlaması Oral Dergisi 8:94:4-10 1992
- Öztürk B:Artunç C:Keserçioğlu A:Cura C:SR-IVCAP sistemi ile protez plaklarının yapım tekniği E.Ü.Diş Hek.Fak.Dergisi Cilt 12 Sayı 1 1991
- 1989, Öztürk B.,Özpınar B.,Çötert S.:Over-denture uygulamalarında bir ankraj alternatifi: Press-stud anchor olgu sunumu E.D.F.D.10/3:51-68
- 1989, Çötert S.,Öztürk B.,Özpınar B.:Over denture uygulamarda bir ankraj alternatifi:Press-stud anchor sunumu.E.D.F.D. 10/3:51-68
- 1988, Özpınar.B.,Çötert.S.,Öztürk.B., Over-Denture uygulamalarında bir Ankraj alternatifi.Press-stud Anchor.E.Ü.Diş Hek.Fak.Dergisi 1989 1073:51-68.
- 1987, Öztürk B.,Özpınar B.,Aksoy G: Çiğneme fonksiyonu ile ilgili sorunu olan bir olguda maxilla-mandibuler ilişkinin temini.Dent Çağdaş Aralık 2/11:409
- 1987, Öztürk B.,Cireli E.,Tetik S.,Araslan F: Roma devri insanında neurocranium ve splanchnocranium kemik norma indekslerinin morfolojik ve antropolojik değerlendirilmesi I-Cranium Norma ve suturlar.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.8/1-2
- 1987, Öztürk B.,Cireli E.,Tetik S.: Roma devri insanında neurocranium kemik norma indekslerinin morfolojik ve antropolojik değerlendirilmesi.II-Os Maxillae palatum Durum Norma İndeksleri,dentes ve radyolojik özellikleri.E.Ü.Diş Hek Fak.Derg.8/1-2:121
- 1987, Öztürk B.,Cireli E.,Erol C.: İnsan fizyonomisini etkileyen labia aris (dudaklar) ve nasus externus (burun)1-labia Oris Norma İndekslerinin Morfolojik, Antropolojik ve Protetik olarak değerlendirilmesi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.8/1-2:13
- 1986, Öztürk B.,Özpınar B.,Çötert S.: Ataşmanların sınıflandırılması.E.Ü.Diş Hek.fak. Derg.7/3
- 1986, Öztürk B.,Özpınar B.,Çötert S. Ataşmanların çalışma mekanizması.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.7/3
- 1985, Öztürk B.,Kesercioğlu A: Hareketli bölümlü protezlerin plak oluşumuna etkisi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.E.D.F.D.7/1
- 1985, Öztürk B, Kesercioğlu A: Hareketli bölümlü protezlerin plak oluşumuna etkisi.E.Ü.Diş.Hek.Fak.7/1
- 1984, Öztürk B.,Yılmaz G.:Ağız ortamı ve korozyon.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.E.D.F.D 6/3
- 1984, Öztürk B.,Kesercioğlu A: Oklüzyon: E.Ü.Diş Hek.Fak Derg.6/3
- 1984, Öztürk B,Yılmaz G: Ağız ortamı ve korozyon.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.6/3
- 1983, Öztürk B.,Kesercioğlu A.,Çınarcık S.: Periodontal hastalıkların çiğneme işlevindeki rolü.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg. E.D.F.D.6/1:59-68
- 1983, Öztürk B.,Özpınar B.:Sabit protezlerin plak formasyonuna etkisi.E.Ü.Diş Hek.fak.derg.E.D.F.D.6/2
- 1982, Öztürk B.,Özpınar B.:Over protezler.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.5/4:41-55
- 1981, Öztürk B:Protez plağı stomatitisinde bakteri plağının etkisi.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.5/11-21
- 1981, Öztürk B.,Özpınar B.iOkşan T.,Bıçakçı A.: Osteogenesis imperfekta ve protetik tedavis.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.E.D.F.D.5/2:35-45
- 1981, Öztürk B: Protez plağı stomatitisinde bakteri plağının etkisi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.5/11-21
- 1981, Öztürk B.,Özpınar B.,Okşan T.,Bıçakçı A: Osteogenesis imperfekta ve protetik tedavi.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.5/2:35-45
- 1980, Öztürk B.,Özpınar B.,Akgünlü A.:Margin lokalizasyonları farklı kron uygulanan dişlerin bukkal-lingual ve mezial-distal yüzlerindeki Gİ ve PLİ değerlerinin karşılaştırılması.İzmir Diş Hekimleri Dergisi (D.D.D.)1/2:93-105
- 1980, Öztürk B.,Amado S.:Postdam bölgesi.İzmir dişhekimleri odası dergisi 5/44-21,1981
- 1979, Öztürk B.:Total proteze bağlı olarak damak mukozasında uygulanan değişik ölçü alma yönyemleri.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.3/4:1-16
- 1979, Öztürk B.,User A.,Özpınar B.:Sabit restorasyonların yapımında uygulanan ölçü alma yöntemleri. E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.4/3-4:29-44
- 1979, Öztürk B.,Özpınar B.,Akgünlü A.,User A.: Periodontolojik açıdan gingival reaksiyon.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.4/3-429-44
- 1978, Öztürk B.,Manas O.,Köylüoğlu A.Ö: Proteteik uygulama ve araştırmalarda bilgisayarın önemi.E.Ü.Diş hek.Fak.derg.3/1:63-66
- 1978, Öztürk B.,Köylüoğlu A.Ö.,User A.:Protez ve ağız sağlığı.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.3/2:143-154
- 1978, Öztürk B.,Yılmaz G.:Aşındırma ve cilalama.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.3/2:208
- 1978, Öztürk B.,Köylüoğlu A.,Ö.:Öğrencilerin yaptıkları tam protezlerin bilgisayar yardımıyla değerlendirilmesi.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.3/3:305-313
- 1978, Öztürk B.,User A.,Özpınar B.:Sabit restorasyonlarda uygulanan değişik ölçü alma yöntemlerş.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg. 3/4:447-761
- Öztürk B.,Cengizalp B: Amelogenesis imperfekta ve protetik tedavisi.E.Ü.Diş Hek.Fak.derg.2/2:159-171,1977
- Öztürk B:Yılmaz G.: Bölümlü protezlerde kroşe planlaması.E.Ü.Diş Hek.Fak.dergisi 2/3:355-370,1977
- Öztürk B:Köylüoğlu A.Ö.,Yılmaz G.: Akriliklerin polimerleşmesinde gözenek oluşumu ve önlemleri.E.Ü.Diş Hek.Fak.Derg.2/3:403-416,1977
- 1977, Öztürk B.,Köylüoğlu A.Ö.,Aras E.,Kesercioğlu A:Swing-lock tekniği.E.Ü.Diş Hek.Fak.Der.2/4:527-538
- 1974, Öztürk B: Sabit çapalar arasına yapılan ve üzerinde müteharrik protez taşıyan traverslerin özellikleri ile direnç kabiliyetleri ve dayanaklardaki teleskop çapaların fizik ve kinetik özelliklerin araştırılması. E.Ü.Dişhekimliği Fak. yayınları No:1
- Öztürk B.,User A: Kaideye uymayan proteteik konsrüksiyonlarla ilgili vak'a takdimi . Diş Hekimliği dergisi (D.D)5/2:1-139.1974
- 1974, Öztürk B.,Köylüoğlu A.Ö.,Yılmaz G.,Varoğlu, N.:Ölçü maddelerinin boyutsal stabilitesi.E.Ü.Diş Hek Fak.dergisi 2/1:39-49
- 1973, Öztürk B: Protezin sebep olduğu mekanik irritasyon ve proteteik tedavisi. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası.XI/113-119
- 1973, Öztürk B: Örtülü kapanışın proteteik sabit protezlerin önemi. İzmir devlet Hastanesi mecmuası.X/2:386-395
- 1972, Arthropathia deformans (eklem ağrılerı) nın proteteik tedavisi. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası. X/2:290-298
- 1972, Öztürk B: Tek Parça döküm kuronlar. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası X/2:430-437
- Öztürk B: total protezin cavum oristeki sınırları ve stabilitesi. İzmir Devlet Hastanesi mecmuası. X/2:438-446,1972
- 1903, Özpıanar B.,Ulusoy M.,Öztürk B.:Seramik kron ve köprülerde glazüre bağlı oklüzal ilişkilerdeki değişikliklerin incelenmesi.E.D.F.D.15:44-48

Publications in Other Journals and Medias (4 entries)- 0, Dr.Med.Dent.Berran Öztürk :Protez ders notları (1) 1974
- 0, Doç.Dr.Berran Öztürk:Protez ders notları (2) Tam (Total) protez.1978
- 0, Prof.Dr.Berran Öztürk,Yrd Doç.Dr.Birgül Özpınar:Protez ders notları (3) lehim dökümü
- Prof.Dr.Berran Öztürk,Doç.Dr.Mehmet Sonugelen,Dt.Ebru Ekmekçi:Alt çene hareketleri ve artikülatörler 2000

International Conference Proceedings (13 entries)- Öztürk B:Total protezlerde estetik.İstanbul, 23-26 Haziran 1994 II.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. İstanbul.
- Saraçoğlu. A., Özpınar B. Öztürk. B. : İnvivo and İnvitro evaluation of occlusal indicator sensivity. 9th European Prosthodonties ASS. Congres. 7-9 Sept. 1994, İstanbul.
- Öztürk B:Temporomandibular düzensizliklerde etken olan kassal ve eklemsel faktörler European Academy of craniomandibular Disorders.15-19Eylül 1993 Gent-Belçika.
- Craniofacial ağrı European Academy of Craniomandibular disorders 7-14 Şubat 1992 Amerika
- Özpınar B:Öztürk B:T-Scan sisteminin dişhekimliğindeki yeri ve kullanımı.30Eylül-3Ekim 1992 Türk Dişhekimleri Birliği.I.Uluslararası Kongresi İzmir.
- Öztürk B:Özpınar B:Çötert S:Nadir toprak manyetik ataşmanların bağlantılı overdenture uygulamalarında kullanılışı. 30Eylül-3Ekim 1992 Türk Dişhekimleri Birliği I.Uluslararası Kongresi. İzmir.
- Öztürk B:Özpınar B:Çötert S:O-SO tipi stud ataşmanın bağlantılı over-denture uygulamalarında kullanılışı.30 Eylül -3 Ekim 1992Türk DişHekimleri Birliği I. Uluslararası Kongresi. İzmir.
- Öztürk B:Craniofacial Ağrı.European Acdemy of Craniomandibuler disorder.11-17 Eylül 1991 İspanya.
- Aras E:Öztürk B:Çötert S:İskelet protez alt yapılı kalıcı obtüratör yapımında alt ve üst yapı uygulama tekniklerimiz.Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Stomatoloji Derneği 2.Uluslararası Bilimsel Kongresi Alanya 25-29 Ekim 1990
- Öztürk B:Aras E:Çötert S:Hollow Bulb tedavi obtüratörü hazırlama tekniği.Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Stomatoloji Derneği 2.Uluslararası Bilimsel Kongresi Alanya 25-29 Ekim 1990
- Öztürk B:Aras E:Çötert S:İmplantolojide güncel görüş'endikasyon ve uygulamalar.Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi,Stamotoloji Derneği 2 Uluslararası Bilimsel Kongresi,Alanya 25-29 Ekim 1990
- Öztürk B:Cötert S:Keserçioğlu A:Cura C:Bukkal uzantılı maksiller rezeksiyon obtüratörlerinin yapımında SR-IVOCAP tekniğinin kullanılması.Ağız-Diş-Çene Habtalıkları ve Cer.Stomatoloji Der.2Uluslararası Bilim.Kong.Alanya, 25-29 Ekim 1990
- Öztürk B:Cranio mandibuler bozukluklar, European Academy of craniomandibuler disorders 13-17 Eylül 1990 İtalya

National Conference Proceedings (4 entries)- Öztürk .B.,Özpınar.B.,Kesercioğlu.A.,Saraçoğlu.A:Total dişsizlikte Estetik.Ulusal Geriatri Kongresi 3-5 Kasım 1994 İzmir.
- Öztürk B:Sabit ve haraketli protezlerde protez sonrası sorunlar. İstanbul Dişhekimleri Odasınca Düzenlenen Toplantı.18-19 Kasım 1993 İstanbul.
- Özpınar B.,Kandemir S.,Öztürk .B:Ağız ve diş Morfolojisinin Periodonsiyum sağlığına etkisi.Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 3.Bilimsel Kongresi 3-6 Mayıs 1990.
- Öztürk B:Bölümlü protezlerde kroşe planlanması.İzmir Dişhekimleri Odasınca Düzenlenen Toplantı. Kasım 1990. İzmir.

Books (1 entries)- 1998, Öztürk B.,Özpınar B.:Kraniyomandibuler düzensizlikler (craniomandibular disorders-CMD)

Finished Research Projects (7 entries)- 2000, Araştırma Projesi, Özpınar B.,Öztürk B.,Ulusoy M.:Protetik uygulamalarda çene eklemi düzensizliklerde Sam-2 artikülatörünün kullanımı.
- 1994, Araştırma Projesi, Öztürk B.,Artunç C.,Kesercioğlu A.,Saraçoğlu A.:Sr-Ivocap sisteminin değişik uygulama alanlarında incelenmesi ve bu yöntemle yapılan protezler ile önceki yöntemlere göre yapılanlarla karşılaştırılması.
- 1993, Araştırma Projesi, Özpınar B.,Öztürk B.,Nasehi S.:TME ağrı disfonksiyonunun teşhis ve tedavisinde T-Scan sisteminin kullanılması.
- 1992, Araştırma Projesi, Artunç C.,Kesercioğlu A.,Öztürk B.:Kron-Köprü protezlerinde kullanılan materyallerin optik mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi.
- 1991, Araştırma Projesi, Öztürk B.,Özpınar B.,Balkan M.:Bazı materyallerin plak tutumuna kapasitelerinim araştırılması ve karşılaştırılması.
- 1991, Araştırma Projesi, Öztürk B.,Özpınar B.,Balkan M.:Bazı materyallerin plak tutuma kapasitelerinin araştırılması ve karşılaştırılması
- Araştırma Projesi, Ertürk S.,Öztürk B.,Ulusoy M.,Selçuk E.:Hidroksilalapapatitin kret yükseltmeleri ve kist kavitelerinde kullanımı.1990-Bornova-İzmir
Memberships of Professional Associations (3 entries)- European Academy of Craniomandibular Disorder. Türkiye Temsilcisi 1985
- European Prosthodontic Association . Konsül Üyesi 1994-1998
- Federation Dentaire International (FDI).1975
Granted Prizes (2 entries)- 1998, Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 1997, Tubitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
Student's Completed Thesis (3 entries)- Yüksek Lisans, 1992, Artun M:"Tempora-Mandibular Eklem Patolojilerinin Protetik Tedavisi"14.04.1992
- Yüksek Lisans, 1992, GülCan Günseli:"Alt Total Protezlerde Tutuculuğu Arttırmak için Önerilen Ölçü Teknikleri ve Genel Ölçü Prensipleri"14.09.1992
- Yüksek Lisans, 1991, Sivri Özgür: "Genel Kavramlarıyla Craniomandibular Düzensizlikler"19.09.1991