Akademik BilgilerÖZGE ANDİÇ ÇAKIR
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ozge.andic@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000/5183
- Telefon: 3111871/155
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 2007

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL) Müdür Yardımcısı, 2017-
- Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM-TTO) Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-
- Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL) Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-
- Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ideEGE-TGB) Danışma Kurulu Üyesi, 2015-2016
- Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM-TTO) Müdür Yardımcısı, 2013-2016
- Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çok Disiplinli Anabilim Dalı Kurul Üyesi, 2012-2016
- Guest researcher, Micromechanics Laboratory (Microlab), Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, the Netherlands., 2010
Other Professional Activities (7 entries)- Advances in Civil Engineering ACE 2018 Düzenleme Kurulu üyesi, 2017-In Progress
- Chemical Admixtures for Structures 5th International Symposium and Exhibition, Düzenleme ve Bilim Kurulu , 2016-In Progress
- Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Board of Reviewers, 2014-In Progress
- Thermam 2014, Scientific Committee Member, 2014-In Progress
- Scientific Committee Member, Chemical Admixtures on Structures 4th Symposium and Exhibition, 2013-In Progress
-  11th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) International Board of Reviewers, 2013-In Progress
- ACE 2012 Scientific Committee Member, 2012-In Progress
Research Interests- Malzeme Bilimi (6040207)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı Malzemesi (6240301)
Indexed Journal Publications (22 entries)- 2017, Yüksel, C., Aghabaglou, A.M., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K., Andiç-Çakır, Ö., Bazalt ve Atık Cam Agregalı Betonlarda Alkali-Silis Reaksiyonu Genleşmeleri ve Alkali Sızıntısı Seviyeleri, Teknik Dergi (kabul edildi-basımda)
- 2017, 1. H. S. Gökçe, S. Sürmelioğlu, S., Ö. Andiç-Çakir, A new approach for production of reactive powder concrete: lightweight reactive powder concrete (LRPC), Materials and Structures, pp 50: 58.
- 2016, Yüksel, C., Mardani-Aghabaglou, A, Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K., Andiç-Çakır, Ö. Influence of water/powder ratio and powder type on alkali–silica reactivity and transport properties of self-consolidating concrete, Materials and Structures/Materiaux et Constructions, 49(1), 289-299
- 2015, Murat Tuyan, Özge Andiç Çakır, Tahir Kemal Erdem, Reza Saleh Ahari, Kambiz Ramyar, Beton Tasarım Parametrelerinin Kendiliğinden Yerleşen Betonun İşlenebilirlik ve Reoloji Özeliklerine Etkisi: Deneysel ve İstatistiksel Yaklaşım, Çimento ve Beton Dünyası, Vol: 20, No: 113, Ocak-Şubak 2015, pp. 32-52.
- 2015, Andiç-Çakır, Ö., Üzüm, O., Yüksel C., Sarıkanat, M, Waste glass aggregate for cementitious and polymer concrete, Construction Materials, Institution of Civil Engineering Proceedings, pp. 1-11.
- 2015, Ali Mardani-Aghabaglou, Erhan Yoğurtcu, and Özge Andiç-Çakır, Water Transport of Lightweight Concrete with Different Aggregate Saturation Levels, ACI MAterials Journal, Vol: 112, Issue: 05, pp 681-692
- 2014, Özge Andiç-Çakir, Mehmet Sarikanat,Hikmet Bahadir Tüfekçi, Cihan Demirci, Ümit Halis Erdogan, Physical and mechanical properties of randomly oriented coir fiber–cementitious composites, Composites: Part B 61; pp. 49–54.
- 2013, Ali Mardani-Aghabaglou, Özge Andiç-Çakır, Kambiz Ramyar, Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method,Cement and Concrete Composites, 37, pp 259-266.
- 2013, Lindgård, J.,Thomas, M.D.A, Sellevold, E.J., Pedersen, B., Andiç-Çakır, Ö., Justnes, H., Rønning, T.J., Alkali–silica reaction (ASR)—performance testing: Influence of specimen pre-treatment, exposure conditions and prism size on alkali leaching and prism expansion, Cement and Concrete Research, 53, pp 68-90.
- 2013, Ertuğ, M., Üzüm, O., Şendemir Ürkmez, A., Andiç Çakır, Ö. Natural Polymer-based Hydrogel Incorporating Self Healing Mortar, Restoration of Buildings and Monuments Vol. 19, No. 2/3, 179-186.
- 2012, Jan Lindgård, Özge Andiç-Çakır, Isabel Fernandes, Terje F. Rønning, Michael D.A. Thomas, Alkali–silica reactions (ASR): Literature review on parameters influencing laboratory performance testing, Cement and Concrete Research 42 (2012) 223–243
- 2012, Ö. Andiç-Çakır, S. Hızal, Influence of Elevated Temperatures on the Mechanical Properties and Microstructure of Self Consolidating Lightweight Aggregate Concrete, Construction and Building Materials, 34, 575-583 pp.
- 2011, N.Değirmenci, A.Yılmaz, Ö. Andiç Çakır, Utilization of waste glass as sand replacement in cement mortar, Indian J. of Engineering and Materials Sciences, Vol 18(4), pp. 303-308
- 2009, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Ramyar, K, Evaluation of Alkali Silica Reaction by Concrete Microbar Test, ACI Materials Journal, vol.106, issue. 2, pp 184-191
- 2009, Çopuroğlu, O., Andiç-Çakır, Ö., Broekmans: M.A.T.M., Kühnel, R, Mineralogy, geochemistry and expansion testing of an alkali-reactive basalt from western Anatolia, Turkey , Materials Characterization, Cilt: 60, No: 7, Sf: 756-766
- 2009, Andiç-Çakır, Ö., Yoğurtcu, E., Yazıcı, Ş., Ramyar, K., Self Compacting Lightweight Aggregate Concrete- Design and Experimental Study, Magazine of Concrete Research, 61/7, September, pp. 519-527
- 2008, Andiç, Ö., Yardımcı, M.Y., Ramyar, K., 'Performance of carbon, polyvinylalcohol and steel based microfibers on alkali–silica reaction expansion', Construction and Building Materials, Vol 22/7 pp 1527-1531
- 2008, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Ramyar, K., Effect of Fineness and Substitution Level of Supplementary Cementing Materials on Alkali Silica Reaction Expansion, Cement and Concrete World, Vol:12, No: 71, pp 56-64
- 2005, Andiç, Ö., Fraaij, A.L.A, Çopuroğlu, O., Ramyar, K,Microstructural Characteristics of Zeolite Containing ASR Products, Cement and Concrete World, Vol. 10, No.55, pp.
- 2005, Andiç, Ö., Ramyar, K., Korkut, Ö, Effect of fly ash addition on the mechanical properties of tile adhesive, Construction and Building Materials, Vol. 19/7, pp 564-569
- 2005, Topal, A., Andiç, Ö., Ramyar, K., Effects of Aggregate Size and Angularity on Alkali-Silica Reaction', Cement and Concrete Research, 35, 2165-2169
- 2004, Ramyar, K., Çopuroğlu, O., Fraiij A.L.A, Andiç, Ö, Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium- salt- Bearing Mortar Under Long Term Accelerated Curing, Cement and Concrete Research, Vol. 34/7, pp.1179-1183.

Publications in Non-Indexed Journals (7 entries)- Ö. Andiç-Çakır, A. Poole, J. Ideker, ICAAR 1974-2016, International Conferences AAR in Concrete, Construction Materials, Institution of Civil Engineering Proceedings, Themed issue on alkali–aggregate reactions: part I, Volume 169 Issue 3, June, pp. 119-127
- 2016, I. Fernandes, Ö. Andiç-Çakır, D. Hooton, Assessing Aggregates for Alkali-Aggregate Reactions Potential, Construction Materials, Institution of Civil Engineering Proceedings, Themed issue on alkali–aggregate reactions: part I, Volume 169 Issue 3, June, pp. 172-178.
- 2016, İ Deniz, T. Keskin Gündoğdu, A. Tokuç, A. Şendemir Ürkmez, Gülden Köktürk, Özge Andiç Çakır, D. Akyol Altun, Final Declaration of the "1st Workshop on Biodesign at the Intersection of Creativity and Bioengineering" Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol. 18, No. 1, Issue: 52, pp 7-14
- 2016, Ö. Andiç-Çakır, Beton Agregalarında Alkali Reaktivite Yatkınlığının Tespiti için RILEM Yaklaşımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Vol 18, No: 2, Issue: 53, pp 270-278
- 2015, K. Köseoğlu, Onur Üzüm, Özge Andiç-Çakır, Beton Yapı Bileşenlerinin Isıl Yalıtım Özellikleri Yönünden İncelenmesi: Bir Derleme Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt 3, sayı 3, pp 545-553
- 2014, Erbil, U.E., Bağdatlı, Ö., Köseoğlu, K., Andiç-Çakır, Ö. Farklı Metilen Mavisi Değerlerine SAhip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri, Mühendis ve Makina, Şubat/2014, 649, pp 74-80.
- 2013, Ertuğ, M., Üzüm, O., Şendemir Ürkmez, A., Andiç Çakır, Ö. Natural Polymer-based Hydrogel Incorporating Self Healing Mortar, Restoration of Buildings and Monuments Vol. 19, No. 2/3, 179-186.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 2002, Andiç, Ö., Yüksek Lisans Tezi, "Alkali-Silika Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar Yardımıyla Kontrol Altına Alınması", Yüksek Lisans Tezi, Ege Universitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Izmir
- 2001, Ramyar, K., Andiç, Ö., ve Çetinkaplan M., “:Dört Farklı Boy Sınıfında Kırma Kireçtaşi Agreganın Özelikleri ve Betonda Kullanılabilirliği”:, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğünde - Dere Madencilik AŞ Adına Hazırlanan DRM

International Conference Proceedings (25 entries)- 2016, Tuyan, M., Üzüm, O., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar, K. "Utilization of fly ash and bottom ash in geopolymer composite", 1st International Conference on Grand Challenges in Construction Materials, Poster Presentation, March 17-18, University of California, Los Angeles, USA.
- Yüksel, C., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar, K.,"Assessment of expansion levels of various mixtures with multiple exposure conditions (consecutive freeze-thaw and ASR cycles)", 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, 3-7 July 2016, Sao Paulo, Brasil.
- 2015, Fernandes, Ö. Andiç-Çakır, Evaluation of potential alkali reactivity of volcanic rocks from northern Aegean region of Turkey.. Proceedings of the 15th EMABM - Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials,
- Ö. Andiç Çakır Self Healing Cementitious Materials by Bacterial Action, BEC VII Bioengineering Congress, Abstract, 2015
- Yüksel, C., Mardani-Aghabaglou, A., Beglarigale, A., Yazıcı, H., Ramyar, K. and Andiç-Çakır, Ö., Alkali-Silica Reaction Expansions and the Extent of Alkali Leaching in Concretes Including Basalt and Waste Glass as Aggregate, ACE 2014, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-25 October 2014, Istanbul, Turkey
- Göksal Özbalta, T., Andiç Çakır, Ö., Üzüm, O., "Eenergy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area Introduction of and FP7 Project", 8th International Symposium On Architect Sinan, 25-26 NİSAN 2013 - EDİRNE,
- M. Ertuğ, O. Üzüm, A. Şendemir Ürkmez, Ö. Andiç-Çakır, Natural Polymer-Based Hydrogel Incorporating Self Healing Mortar, 7. Asian Symposium on Polymers in Concrete, 377-386 pp.,3-5 Oct 2012, Istanbul Technical University, Istanbul, Türkiye.
- A. Mardani-Aghabaglou, M. Tuyan, Ö. Andiç Çakır, K. Ramyar, Effect of Recycled Aggregates on Strength and Alkali Silica Reaction (ASR) Potential of Mortar Mixtures, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 7p, 17-19 October 2012, Middle East Technical University, Ankara, Türkiye.
- Ö. Andiç-Çakır, O. Çopuroğlu, T. Katayama, A Review of Alkali-Silica Reactivity in Turkey: A Case Study From Izmir, West Anatolia, In B Fournier & JH Ideker (Eds.), International conference on alkali-aggregate reaction, 10 p, 20-25 May 2012, University of Texas, Austin, TX, Amerika.
- H.S. Gökçe, O. Şimşek, Ö. Andiç-Çakır, G. Kaplan, Effect of Silica Fume on the Strength Development of Boron Active Belite Cement, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, CD-ROM, pn. 6, 17-19 October 2012, Ankara, Turkey.
- Tuyan, M., Salehahari,R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö., Determination of Rheological Parameters and Thiotropic Properties of Fresh SCC Mixtures with Varying Compositions, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
- Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Comparison of Microstructural and Expansion Characteristics in Various Alkali-Silica Reaction Detection Tests, 12th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials,15-19 September 2009, TUDortmund, Germany.
- 2008, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroglu, O, Ramyar, K., Effect of Aggregate Grading on Concrete Microbar Expansions, 13th ICAAR, Trondheim, Norway
- 2008, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O, Gülen, F., Ramyar, K., Effect of Pre-Curing Period on Accelerated Mortar Bar and Concrete Microbar Tests, 13th ICAAR, Trondheim, Norway
- 2008, O. Copuroglu, E. Schlangen, O. Andic and E. Garcia-Diaz, Effect of silica dissolution on the mechanical properties of alkali reactive andesite, A modelling and experimental study, 13th ICAAR, Trondheim, Norway
- Andiç-Çakır, Ö:, Çopuroğlu, O., Ramyar, K:, 'Effect of Fineness and Substitution Level of Supplementary Cementing Materials on Alkali Silica Reaction Expansions, TÇMB, 3rd Symposium, May 2007, İstanbul, Turkey, pp. 749-756
- Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Halit, R., 'Effect of High Temperature on Silica Fume Incorporated Mortars and Pastes', TÇMB 3rd Symposium, May 2007, İstanbul, Turkey, pp.701-707.
- Çopuroğlu, O., Andiç-Çakır, Ö., Broekmans, M.A.T.M., Kühnel, R., 'Mineralogy, Geochemistry and Expansion Testing of an Alkali-REactive Basalt from Western Anatolia, Turkey', 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, June 2007
- 2007, Andiç-Çakır, Ö., Çopuroğlu, O., Schlangen, E., Garcia-Diaz, E., 'Combined Experimental and Modelling Study on the Expansions of Concrete Microbars due to ASR, CONSEC'07, Tours, France, pp.741-748
- Yüksel, C., Andiç-Çakır, Ö., Ramyar, K., 'Effect of Aggregate Type on Compressive Strength of Concrete Exposed to High Temperatures, TÇMB 3rd International Symposium, May 2007, İstanbul, Turkey, pp 727-736.
- Yoğurtçu, E., Andiç,Ö., Yazıcı, Ş., Ramyar,K., An Experimental Study on Self Compacting Light Weight Aggregate Concrete, Proceedings 7th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, 11-13 November 2006
- 2005, Andiç, Ö., Ramyar, K., "Effect of Non-Reactive Limestone Aggregate on Alkali- Silica Reactivity of a Reactive Aggregate", Proceedings, Conctere and Development 2. Int. Conference,CD5-010, pp. 1-6, - Tehran, Iran.
- 2004, Andiç, Ö. and Ramyar, K. “:Alkali-Silica Reaction Prevention by Lithium Salts”:, Proceedings, 9th Int. Symposium on Concrete Roads, Istanbul
- 2002, Andiç, Ö., Ramyar, K., “:Control of Alkali-Silica Reaction with Mineral Admixtures”:, Fifth International Congress on Advances In Civil Engineering, pp 825-834.
- Ramyar, K., Çopuroğlu, O., Andiç, Ö., 'Petrographic Evaluation and Potential Reactivity of Aggregates with Cement Alkalies', Proceedings, 2. International Symposium on Cement and Concrete Technology in the 2000 s Istanbul, (Editor : Asım Yeğinobalı), Vol.2, pp.394-404.

National Conference Proceedings (13 entries)- Ö. Andiç-Çakır, Kendini İyileştiren Çimentolu Kompozitler, 1. Yapı Kimyasalları Semineri, Sakıp Sabancı Müzesi, 10 Eylül 2015
- 2014, Akboğa, Ö., Baradan, S., Andiç Çakır, Ö., "Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Laboratuvarının İş Tehlike Analizi ve Değerlendirmesi", 2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 30-31 Ekim-1 Kasım, İstanbul
- Gökhan Yılmaz, Özge Andiç Çakır, Kendiliğinden Yerleşen Betonda Çimento -Yeni Nesil Akışkanlaştırıcı Katkı Etkileşimi, Beton 2013 Hazır Beton Kongresi, 21-23 Şubat İstanbul, ss.236-246
- Tuyan, M., Yılmaz, G., Andiç Çakır, Ö., Süperakışkanlaştırıcıların Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Hal ve Sertleşmiş Özellikleri ile Maliyetine Etkisi, Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, 24-25 Ekim 2013, Milli Kütüphane, Ankara, pp. 17-32.
- O. Özdemir, İ. Şen, E. Doğan, Ö. Andiç Çakır, M.Sarıkanat, K. Sever, Y. Seki, Termoset Kompozitlerin Geri Kazanımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, İzmir, ss. 130-135.
- U. E. Şenbil, Ö. Bağdatlı, K. Köseoğlu, Ö. Andiç Çakır, Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri, II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 07-09 Kasım 2013, İzmir, ss. 142-151.
- A. Mardani-Aghabaglou, M. Tuyan, Ö. Andiç Çakır, K. Ramyar, Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi, İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22–24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
- Tuyan, M., Salehahari, R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö., Değişik kompozisyonlarda üretilen kendiliğinden yerleşen betonların reolojik ve tiksotropik özelliklerinin belirlenmesi, 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011, İzmir, pp. 131-142
- Ceylan, S., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K., Yogurtcu, E., Ortam sıcaklığı ve karıştırma süresinin farklı beton karışımlarının basınç dayanımına etkisi, 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim 2011, İzmir, pp. 235-244.
- Yoğurtcu, E., Andiç-Çakır, E., Ramyar, K., Öner, S.S. "Kendiliğinden sıkışan hafif beton karışım oranları, dayanım ve maliyet analizi", Beton 2011, Hazır Beton Kongresi, 20-22 Ekim 2011, İstanbul, pp.170-179
- Andiç-Çakır, Ö., Yüksel, C., Lityum Tuzlarının Çimento İçeren Karışımların Priz Süresi ve Dayanımına Etkisi, 3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi, 2-3 Nisan 2009, Ankara.
- 2004, Ramyar, K. Köseoğlu, O.E. ve Andiç, Ö., “:Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi", 17. Teknik Kongre, İstanbul, pp.498-502
- 2004, Ramyar, K. ve Andiç, Ö., Uçucu Kül İnceliği ve Kullanım Oranının Alkali-Silis Reaksiyonuna Etkisi, 17. Teknik Kongre, İstanbul, 487-494

Referrer Publications (124 entries)- 2015, Lotfy, Abdurrahmaan, Khandaker MA Hossain, and Mohamed Lachemi. "Lightweight Self-consolidating Concrete with Expanded Shale Aggregates: Modelling and Optimization." International Journal of Concrete Structures and Materials (2015): 1-22.
- 2015, Bignozzi, M. C., et al. "Glass waste as supplementary cementing materials: The effects of glass chemical composition." Cement and Concrete Composites 55 pp: 45-52.
- 2015, Yoon, Minho, et al. "Effect of coarse aggregate type and loading level on the high temperature properties of concrete." Construction and Building Materials 78 (2015): 26-33.
- 2015, Modolo, R. C. E., et al. "Bottom ash from biomass combustion in BFB and its use in adhesive-mortars." Fuel Processing Technology 129 (2015): 192-202.
- 2015, Carozzi, Francesca Giulia, and Carlo Poggi. "Mechanical properties and debonding strength of Fabric Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) systems for masonry strengthening." Composites Part B: Engineering 70 (2015): 215-230.
- 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K., Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate, Materials and Design 53 , pp. 983-991
- 2014, Zadeh, V.Z., Bobko, C.P., Nanomechanical characteristics of lightweight aggregate concrete containing supplementary cementitious materials exposed to elevated temperature, Construction and Building Materials 51 , pp. 198-206
- 2014, Crumbie, A.K.Mineralogical and microscopical study of two calcschist rocks to assess suitabilty of aggregates for concrete fabrication, 36th International Conference on Cement Microscopy 2014, Pages 629-653
- 2014, Sorvacheva, Y.A., Petrova, T.M., Poletaev, A.V., Chistiakov, E.Y. Evolution in time of alkali-aggregate reaction by addition of colloidal nano-silica,Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials, Volume 44, Issue 4, 2014, Pages 354-359
- 2014, Yehia, Sherif, Mohammad AlHamaydeh, and Sharef Farrag. "High-Strength Lightweight SCC Matrix with Partial Normal-Weight Coarse-Aggregate Replacement: Strength and Durability Evaluations." Journal of Materials in Civil Engineering 26.11
- 2014, Abora, Kofi, et al. "Durability and Testing–Chemical Matrix Degradation Processes." Alkali Activated Materials. Springer Netherlands, pp 177-221.
- 2014, Brykov, Alexey, Mikhail Voronkov, and Maxim Mokeev. "Ultrafine Silica Additives Behavior during Alkali-Silica Reaction Long-Term Expansion Test." Materials Sciences and Applications 2014
- 2014, Musaoglu, Orhan, Lutfullah Turanli, and Afsin Saritas. "Assessing the Effects of Mechanical Preventive Measures on Alkali-Silica Reaction Expansion with Accelerated Mortar Bar Test." Evaluation 42.6 pp: 1520-1529.
- 2014, Ryno, Barnard. Mechanical properties of fly ash/slag based geopolymer concrete with the addition of macro fibres. Diss. Stellenbosch: Stellenbosch University.
- 2014, Hou, Lijun, et al. "Elastoplastic-damage compression constitutive model for cementitious material subjected to alkali-silica reaction." Journal of Advanced Concrete Technology 12 pp: 158-166.
- 2014, Kosakowski, Georg, and Norihiro Watanabe. "OpenGeoSys-Gem: A numerical tool for calculating geochemical and porosity changes in saturated and partially saturated media." Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 70 pp: 138-149.
- 2014, Islam, Mohammad S. "Comparison of ASR Mitigation Methodologies." International Journal of Concrete Structures and Materials 8.4 (2014): 315-326.
- 2014, Xiong, Y. , Liu, F, Wu, B. Experimental research on influence of realkalization technique on bond behavior between concrete and steel bar after cooling in nature from high temperature, Tumu Gongcheng Xuebao/China Civil Engineering Journal Volume 47, 1 November 2014, Pages 53-58
- 2014, Abdulkareem, Omar A., et al. "Effects of elevated temperatures on the thermal behavior and mechanical performance of fly ash geopolymer paste, mortar and lightweight concrete." Construction and Building Materials 50 (2014): 377-387.
- 2014, Hashemi, Samareh. "Experimental study on mechanical properties of different lightweight aggregate concretes." Engineering Solid Mechanics 2.3 (2014): 201-208.
- 2014, Abdulkareem, O.A., Al Bakri, A.M.M, Kamarudin, H, Nizar, I.K.Fire resistance evaluation of lightweight geopolymer concrete system exposed to elevated temperatures of 100-800 °C Key Engineering Materials, Volume 594-595, 2014, Pages 427-432
- 2014, Lotfy, Abdurrahmaan, Khandaker MA Hossain, and Mohamed Lachemi. "Application of statistical models in proportioning lightweight self-consolidating concrete with expanded clay aggregates." Construction and Building Materials 65 (2014): 450-469.
- 2014, PEK, Nazan AKMAN. "Beton Deniz Yapılarında Bazalt Agrega Kullanımı." İMO Teknik Dergi 6849.6866 (2014): 422.
- 2014, Tuyan, Murat, Ali Mardani-Aghabaglou, and Kambiz Ramyar. "Freeze–thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate." Materials & Design 53 (2014): 983-991.
- 2014, Sorvacheva, Y.A., Petrova, T.M., Poletaev, A.V., Chistiakov, E.Y. Evolution in time of alkali-aggregate reaction by addition of colloidal nano-silica,Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials, Volume 44, Issue 4, 2014, Pages 354-359
- 2014, Mardani-Aghabaglou, Ali, Gözde İnan Sezer, and Kambiz Ramyar. "Comparison of fly ash, silica fume and metakaolin from mechanical properties and durability performance of mortar mixtures view point." Construction and Building Materials 70 (2014): 17-25.
- 2014, Modarres, Amir, and Zeinab Hosseini. "Mechanical properties of roller compacted concrete containing rice husk ash with original and recycled asphalt pavement material." Materials & Design 64 (2014): 227-236.
- 2014, Yamada, Kazuo, et al. "CPT as an evaluation method of concrete mixture for ASR expansion." Construction and Building Materials 64 (2014): 184-191.
- 2014, Bozkurt, N., The high temperature effect on fibre reinforced self compacting lightweight concrete designed with single and hybrid fibres. Acta Physica Polonica A. Volume 125, Issue 2, February 2014, Pages 579-583
- 2014, Sanchez, L. F. M., et al. "Comparative study of a chemo–mechanical modeling for alkali silica reaction (ASR) with experimental evidences." Construction and Building Materials 72 (2014): 301-315.
- 2014, Musaoglu, Orhan, Lutfullah Turanli, and Afsin Saritas. "Assessing the Effects of Mechanical Preventive Measures on Alkali-Silica Reaction Expansion with Accelerated Mortar Bar Test." Evaluation 42.6 (2014): 1520-1529.
- 2014, Jani, Yahya, and William Hogland. "Waste glass in the production of cement and concrete–A review." Journal of Environmental Chemical Engineering 2.3 (2014): 1767-1775.
- 2014, Rashad, Alaa M. "Recycled waste glass as fine aggregate replacement in cementitious materials based on Portland cement." Construction and Building Materials 72 (2014): 340-357.
- 2014, Lakshmi, R. "An experimental investigation on utilization of grounded waste e plastic as filler material in concrete." (2014).
- 2013, Abdulkareem, O.A., Mustafa Al Bakri, A.M., Kamarudin, H., Khairul Nizar, I., Saif, A.A., Effects of elevated temperatures on the thermal behavior and mechanical performance of fly ash geopolymer paste, mortar and lightweight concrete, Construction and Building Materialsvolume 50, issue , year 2014, pp. 377 - 387
- 2013, Bingöl, A.F., Tortum, A., Gül, R.,Neural networks analysis of compressive strength of lightweight concrete after high temperatures, Materials and Design 52 , pp. 258-264
- 2013, Kim, K.Y., Yun, T.S., Park, K.P., Evaluation of pore structures and cracking in cement paste exposed to elevated temperatures by X-ray computed tomography, Cement and Concrete Research 50 , pp. 34-40
- 2013, Ozguven, A., Ozcelik, Y., Investigation of some property changes of natural building stones exposed to fire and high heat, Construction and Building Materials 38 , pp. 813-821
- 2013, Shafaatian, S.M.H., Akhavan, A., Maraghechi, H., Rajabipour, F., How does fly ash mitigate alkali-silica reaction (ASR) in accelerated mortar bar test (ASTM C1567)?, Cement and Concrete Composites 37 (1) , pp. 143-153
- 2013, Beglarigale, A., Yazıcı, H., The effect of alkali-silica reaction on steel fiber-matrix bond characteristics of cement based mortars, Construction and Building Materials 47 , pp. 845-860
- 2013, Yurtdas, I., Chen, D., Hu, D.W., Shao, J.F., Influence of alkali silica reaction (ASR) on mechanical properties of mortar, Construction and Building Materials 47 , pp. 165-174
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yilmaz, G., Ariöz, Ö., Ramyar, K., Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete, Construction and Building Materials 47 , pp. 1020-1025
- 2013, Abdulkareem, O.A., Abdullah, M.M.A.B., Hussin, K., Ismail, K.N., Binhussain, M., Mechanical and microstructural evaluations of lightweight aggregate geopolymer concrete before and after exposed to elevated temperatures, Materials 6 (10) , pp. 4450-4461
- 2013, Tavakkol, S., Alapour, F., Kazemian, A., Hasaninejad, A., Ghanbari, A., Ramezanianpour, A.A., Prediction of lightweight concrete strength by categorized regression, MLR and ANN, Computers and Concrete 12 (2) , pp. 151-167
- 2013, Fernandes, I., Broekmans, M.A.T.M., Nixon, P., Sims, I., Dos Anjos Ribeiro, M., Noronha, F., Wigum, B., Alkali-silica reactivity of some common rock types. A global petrographic atlas, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 46 (2) , pp. 215-220
- 2013, Martin, R.-P., Omikrine Metalssi, O., Toutlemonde, F., Importance of considering the coupling between transfer properties, alkali leaching and expansion in the modelling of concrete beams affected by internal swelling reactions, Construction and Building Materials 49 , pp. 23-30
- 2013, Fernandes, I., Broekmans, M.A.T.M., Alkali-Silica Reactions: An Overview. Part I, Metallography, Microstructure, and Analysis 2 (4) , pp. 257-267
- 2013, Lindgård, J., Sellevold, E.J., Thomas, M.D.A., Pedersen, B., Justnes, H., Rønning, T.F., Alkali-silica reaction (ASR) - Performance testing: Influence of specimen pre-treatment, exposure conditions and prism size on concrete porosity, moisture state and transport properties, Cement and Concrete Research 53 , pp. 145-167
- 2013, Berra, M., Costa, U., Mangialardi, T., Paolini, A.E., Turriziani, R., A new approach to assessing the performance of ASR inhibitors in concrete, Materials and Structures/Materiaux et Constructions 46 (6) , pp. 971-985
- 2013, Spiesz, P., Yu, Q.L., Brouwers, H.J.H., Development of cement-based lightweight composites - Part 2: Durability-related properties, Cement and Concrete Composites 44 , pp. 30-40
- 2013, Aguirre, A.M., Mejía de Gutiérrez, R., Durabilidad del hormigón armado expuesto a condiciones agresivas | [Durability of reinforced concrete exposed to aggressive conditions], Materiales de Construccion 63 (309) , pp. 7-38
- 2013, Süleyman GöKçe, H., Şimşek, O., Korkmaz, S., Reduction of alkali-silica reaction expansion of mortars by utilisation of pozzolans, Magazine of Concrete Research 65 (7) , pp. 441-447.
- 2013, Sharma, S.K., Aditya Anupam Kumar, G.D., Ransinchung, R.N., Kumar, P., Micro fiber reinforced cement paste and mortar overlays - A review, International Journal of Pavement Research and Technology 6 (6) , pp. 765-772
- 2013, Gao, X.X., Multon, S., Cyr, M., Sellier, A., Alkali-silica reaction (ASR) expansion: Pessimum effect versus scale effect, Cement and Concrete Research 44 , pp. 25-33
- 2013, Seyed M.H. Shafaatian, Alireza Akhavan, Hamed Maraghechi, Farshad Rajabipour, How does fly ash mitigate alkali–silica reaction (ASR) in accelerated mortar bar test (ASTM C1567)?Cement and Concrete Composites, Volume 37, March 2013, Pages 143–153
- 2013, Berra, Mario, et al. "A new approach to assessing the performance of ASR inhibitors in concrete." Materials and structures 46.6 pp: 971-985.
- 2013, Rønning, Terje F., Jan Lindgård, and Sigrun Kjær Bremseth. "ASR Assessment–Concrete Prism Testing within a Regulatory Framework." Procedia Engineering 57: 70-76.
- 2013, Owsiak, Z., and P. Czaplik. "Ograniczenie ekspansji betonu spowodowanej reakcją alkaliów z kruszywem przez dodatek zeolitu." Cement Wapno Beton 18 (2013).
- 2013, Ramyar, Kambiz. "’Betonda Alkali Silis Reaksiyonu: Bir Derleme." pp: 21-23.
- 2013, Alnaggar, Mohammed, Gianluca Cusatis, and Giovanni Di Luzio. "Lattice discrete particle modeling (LDPM) of alkali silica reaction (ASR) deterioration of concrete structures." Cement and Concrete Composites 41 (2013): 45-59.
- 2013, Ranjbar, Malek Mohammad, and S. Yasin Mousavi. "Strength and durability assessment of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene." Materials and Structures (2013): 1-11.
- 2013, Zanjani Zadeh, Vahid. "Nanomechanics and Multiscale Modeling of Sustainable Concretes." (2013).
- 2013, Beglarigale, Ahsanollah, and Halit Yazici. "Mitigation of Detrimental Effects of Alkali-Silica Reaction in Cement-Based Composites by Combination of Steel Microfibers and Ground-Granulated Blast-Furnace Slag." Journal of Materials in Civil Engineering 26.12 (2013).
- 2013, Mardani-Aghabaglou, Ali, et al. "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete." Construction and Building Materials 47 (2013): 1020-1025.
- 2013, Lindgård, Jan, et al. "Alkali–silica reaction (ASR)—performance testing: Influence of specimen pre-treatment, exposure conditions and prism size on concrete porosity, moisture state and transport properties." Cement and Concrete Research 53 (2013): 145-167.
- 2013, Beglarigale, Ahsanollah, and Halit Yazɩcɩ. "The effect of alkali–silica reaction on steel fiber–matrix bond characteristics of cement based mortars." Construction and Building Materials 47 (2013): 845-860.
- 2013, Beglarigale, Ahsanollah, and Halit Yazici. "Mitigation of Detrimental Effects of Alkali-Silica Reaction in Cement-Based Composites by Combination of Steel Microfibers and Ground-Granulated Blast-Furnace Slag." Journal of Materials in Civil Engineering 26.12 (2013).
- 2012, Pan, J.W., Feng, Y.T., Wang, J.T., Sun, Q.C., Zhang, C.H., Owen, D.R.J., Modeling of alkali-silica reaction in concrete: A review, Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China 6 (1) , pp. 1-18
- 2012, Soliman, A. M.; Nehdi, M. L., Effect of Natural Wollastonite Microfibers on Early-Age Behavior of UHPC, JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Volume: 24 Issue: 7 Pages: 816-824
- 2012, Yazıcı, H., The effect of steel micro-fibers on ASR expansion and mechanical properties of mortars, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Volume: 30 Pages: 607-615
- 2012, Dunant, Cyrille F.; Scrivener, Karen L., Effects of aggregate size on alkali-silica-reaction induced expansion, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH Volume: 42 Issue: 6 Pages: 745-751
- 2012, Yang, Yuan; Xue, Qunhu; Li, Shoude, Study on Preparation of Sintered Thermal Insulation Wall Material By High Addition Fly Ash, Eds): Li, H; Liu, YF; Guo, M; et al., 4th International Conference on Technology of Architecture and Structure (ICTAS 2011) Xian Univ Architecture & Technol, Xian, PEOPLES R CHINA, SEP 22-24, 2011, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN ENVIRONMENT AND BUILDING MATERIAL, PTS 1-4, Advanced Materials Research Volume: 374-377 Pages: 1258-1264
- 2012, Ueda, Takao; Baba, Yuuta; Nanasawa, Akira, Effect of Electrochemical Penetration of Lithium Ions on Concrete Expansion Due to ASR, JOURNAL OF ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY Volume: 9 Issue: 1 Pages: 31-39
- 2012, Broekmans, M.A.T.M., Deleterious reactions of aggregate with alkalis in concrete, Reviews in Mineralogy and Geochemistry 74 , pp. 279-364
- 2012, Yazıcı, H., The effect of steel micro-fibers on ASR expansion and mechanical properties of mortars,Construction and Building Materials 30 , pp. 607-615
- 2012, Lindgård, Jan, et al. "Advantages of using plane polished section analysis as part of microstructural analyses to describe internal cracking due to alkali–silica reactions." 14th International Conference on Alkali–Aggregate Reactions in Concrete, Austin, Texas.
- 2012, Lindgård, Jan, Terje F. Rønning, and Michael DA Thomas. "Development of an ASR performance test: Preliminary results from a PhD study." Proceedings of the 14th International conference on alkali aggregate reaction, Austin, Texas, USA.
- 2012, Etternavn, Fornavn. Alkali-Aggregate Reactions in Concrete Study of the relationship between aggregate petrographic properties. Diss. University of Science and Technology
- 2012, Castro, Nélia. "Alkali-aggregate reactions in concrete: study of the relationship between aggregate petrographic properties versus expansion tests."
- 2012, Owsiak, Z., J. Zapała, and P. Czapik. "Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego z alkaliami w betonie." Cement Wapno Beton 17 pp: 149-154.
- 2011, Gao, Xiao Xiao; Multon, Stephane; Cyr, Martin; et al., Optimising an expansion test for the assessment of alkali-silica reaction in concrete structures, MATERIALS AND STRUCTURES Volume: 44 Issue: 9 Pages: 1641-1653
- 2011, Zhuang, Yuan; Qian, Chunxiang; Xu, Wen, Alkali Silica Reaction Expansion and Mechanical Properties of Concrete Containing Glass Aggregate with Different Sizes, ADVANCED SCIENCE LETTERS Volume: 4 Issue: 4-5 Pages: 1611-1616
- 2011, Soliman, A.M., Nehdi, M.L., Early-age behaviour of wollastonite micro-fiber reinforced concrete, Proceedings, Annual Conference - Canadian Society for Civil Engineering 2 , pp. 1100-1109
- 2011, Ezral, M., Shuaib, N.A., Shayfull, Z., Fathullah, M., Ripin, Z.M., Optimization of tile laying process parameters using taguchi's method, International Review of Mechanical Engineering 5 (7) , pp. 1258-1265
- 2011, Ueda, Takao, Yuuta Baba, and Akira Nanasawa. "Effect of electrochemical penetration of lithium ions on concrete expansion due to ASR." Journal of Advanced Concrete Technology 9.1 pp: 31-39.
- 2011, Liu, Xuemei. "High-strength high-performance lightweight concrete: a review." Proceedings of the 9th International Symposium on High Performance Concrete. New Zealand Concrete Society, 2011.
- 2011, Hays, Jacob. Short & long term properties of self-consolidating concrete incorporating fly ash and local aggregate. Diss. 2011.
- 2011, Johnson, Robert C. "Accelerated test methods for evaluating alkali-silica reactivity of recycled concrete aggregates." (2011).
- 2010, Multon, Stephane; Cyr, Martin; Sellier, Alain; et al., Effects of aggregate size and alkali content on ASR expansion, 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete Location: Trondheim, NORWAY Date: JUN 16-20, 2008, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH Volume: 40 Issue: 4 Special Issue: SI Pages: 508-516
- 2010, Mahaboonpachai, Thiti; Matsumoto, Takashi; Inaba, Yohei, Investigation of interfacial fracture toughness between concrete and adhesive mortar in an external wall tile structure, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES Volume: 30 Issue: 1 Pages: 1-9
- 2010, Tyrer, M.; Cheeseman, C. R.; Greaves, R.; et al., Potential for carbon dioxide reduction from cement industry through increased use of industrial pozzolans, ADVANCES IN APPLIED CERAMICS Volume: 109 Issue: 5 Pages: 275-279
- 2010, Copuroglu, Oguzhan, Effect of Silica Dissolution on the Mechanical Characteristics of Alkali-Reactive Aggregates, JOURNAL OF ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY Volume: 8 Issue: 1 Pages: 5-14
- 2010, Qian, C., Zhuang, Y., Xu, W.,Effect of aggregate size on ASR expansion and progress of its calculation model, Dongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Southeast University (Natural Science Edition) 40 (5) , pp. 1121-1128
- 2010, Ghafoori, N., Islam, M.S., Combined use of Class F fly ash and lithium salt for the reduction of alkali-silica reactivity, Concrete under Severe Conditions: Environment and Loading - Proceedings of the 6th International Conference on Concrete under Severe Conditions, CONSEC'10 2 , pp. 975-982
- 2010, Islam, Mohammad Shahidul. "Performance of Nevada’s aggregates in alkali-aggregate reactivity of Portland cement concrete." (2010).
- 2010, Wang, Wei-Chien. A Study of Using One Dimension Electrochemical Cation Migration Technique to Inhibit Concrete ASR. Diss. 2010.
- 2010, Silva, Domingos Jose F., et al. "Study of Effects of LiNO3 in Alkali-Silica Reaction and Comparison with the Effects of Fly Ash in Reaction." RIEM-Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 3.3 (2010).
- 2010, Silva, D. J. F., et al. "Effects of LiNO3 on Alkali-Silica reaction and comparison with the effects of fly ash on reaction." Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 3.3 (2010): 310-321.
- 2010, Katayama, Tetsuya. "The so-called alkali-carbonate reaction (ACR)—Its mineralogical and geochemical details, with special reference to ASR." Cement and Concrete Research 40.4 (2010): 643-675.
- 2009, Lukschova, S.; Prikryl, R.; Pertold, Z., Evaluation of the alkali-silica reactivity potential of sands, MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH Volume: 61 Issue: 8 Pages: 645-654
- 2009, Ichikawa, Tsuneki, Alkali-silica reaction, pessimum effects and pozzolanic effect, CEMENT AND CONCRETE RESEARCH Volume: 39 Issue: 8 Pages: 716-726
- 2009, Arias-Garcia, Pablo A.; Medici, Maria E.; Unac, Rodolfo O.; et al., Physical Characterization of Granular Components Used in Road Construction, Eds): Nakagawa, M; Luding, S, 6th International Conference on the Micromechanics of Granular Media, Golden, JUL 13-17, 2009, POWDERS AND GRAINS 2009, AIP Conference Proceedings Volume: 1145 Pages: 163-166
- 2009, Federico, L. M.; Chidiac, S. E., Waste glass as a supplementary cementitious material in concrete - Critical review of treatment methods, 2nd Canadian Conference on Effective Design of Structures Location: McMaster Univ, Hamilton, CANADA Date: JUN, 2008, CEMENT & CONCRETE COMPOSITES Volume: 31 Issue: 8 Pages: 606-610
- 2009, Dunant, Cyrille. "Experimental and modelling study of the alkali-silica-reaction in concrete." phd thesis
- 2009, Přikryl, R., and Z. Pertold. "Evaluation of the alkali–silica reactivity potential of sands." Magazine of Concrete Research 61.8 pp: 645-654.
- 2009, Cardenas, Henry E., and Faisal Syed. "Rapid electrokinetic nanoparticle transport in concrete." Concrete Solutions (2009): 3.
- 2009, Cheng, Chu-chun. "Li Na K ion exile competitive conduct the research of reactivity on Alkali-aggregate reaction." (2009).
- 2008, Self-immunity of dam concrete to alkali aggregate reaction, Cai, Y.B, Ding, J.T., Bai, Y., Yantu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Geotechnical Engineering 30 (11), pp. 1610-1613.
- 2008, Coupled eefects of aggregate size and alkali content on ASR expansion, Multon, S., Cyr, M., Sellier, A, Lklou, N, Petit, L., Cement and Concrete Research, 38 (3), pp. 350-359.
- 2008, Mahaboonpachai, Thiti; Kuromiya, Yusuke; Matsumoto, Takashi, Experimental investigation of adhesion failure of the interface between concrete and polymer-cement mortar in an external wall tile structure under a thermal load, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Volume: 22 Issue: 9 Pages: 2001-2006
- 2008, Kodjo, Apedovi. Contribution à la caractérisation des bétons endommagés par des méthodes de l'acoustique non linéaire. Application à la Réaction alcalis-silice. Université de Sherbrooke, 2008.
- 2008, Topçu, İlker Bekir, Ahmet Raif Boğa, and Turhan Bilir. "Alkali–silica reactions of mortars produced by using waste glass as fine aggregate and admixtures such as fly ash and Li 2 CO 3." Waste management 28.5 (2008): 878-884.
- 2008, Mo, Xiangyin, et al. "Influence of various parameters on Li 2 CO 3 against alkali–silica reaction." Construction and Building Materials 22.8 (2008): 1668-1674.
- 2008, Seemakurty, Pavan Krishna. Effect of testing conditions in the standard ASTM C 1567 test procedure on evaluation of ASR mitigation potential of fly ashes. ProQuest, 2008.
- 2007, Weathering effects on external wall tiling systems,Yiu, C.Y., Ho, D.C.W., Lo, S.M., Construction and Building Materials 21 (3), pp. 594-600
- 2007, Influence of various parameters on Li2CO3 against alkali–silica reaction Construction and Building Materials, In Press, Corrected Proof, Available online 6 August 2007 Xiangyin Mo, Yue Zhang, Jie Yao, Gang Li and Yuying Feng
- 2007, Investigation of structural properties associated with alkali-silica reaction by means of macro- and micro-structural analysis, Mo, X., Fournier, B., Materials Characterization 58 (2), pp. 179-189
- 2007, Alkali–silica reactions of mortars produced by using waste glass as fine aggregate and admixtures such as fly ash and Li2CO3 Waste Management, In Press, Corrected Proof, Available online 13 June 2007 İlker Bekir Topçu, Ahmet Raif Boğa and Turhan Bilir
- 2007, Salloum, Tarek. Effect of fly ash replacement on alkali and sulphate resistance of mortars. Diss. Concordia University, Masters thesis.
- 2007, Szcześniak, Michał, Nicolas Burlion, and Jian Fu Shao. "EFFECT OF STANDARDIZED AGGREGATE SIZE ON THE PARAMETERS OF CONCRETE IN VARIOUS WATER-SATURATION STATES." Studia Geotechnica et Mechanica 29.3-4 (2007): 57-65.
- 2004, Comparison of Alkali-Silica Reaction Products of Fly Ash- or Lithium-Salt-Bearing Mortar Under Long-term Accelerated Curing
Books (1 entries)- J. Lindgård, Ö. Andiç-Çakır, I. Borchers,M. Broekmans, E. Brouard, I. Fernandes, C. Giebson, B. Pedersen, C. Pierre, T.F. Rønning, M.D.A. Thomas, B.J. Wigum, RILEM TC219-ACS-P: Literature survey on performance testing, COIN Project report 27, ISBN: 978-82-536-1209-6, 2011, p. 164.

Finished Research Projects (9 entries)- 2012, 109M615, Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Tiksotropinin Kalıp Basıncı, Yüzey ve Dürabilite Özelliklerine Etkileri, TÜBİTAK Araştırmacı.
- 2012, FP7 (314347), EeB.NMP.2012-6, Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area
- 2011, TÜBİTAK (110M569) 1001 araştırma projesi, Alkali Agrega Reaksiyonu Performans Test Metotlarının Geliştirilmesi
- 2009, BAP 09-MÜH-039, Kendiliğinden Yerleşen Taşıyıcı Hafif Betonun Tasarımı Ve Durabilite Özellikleri
- 2007, Araştırma Projesi, Alkali-Silis Reaktivitesinin Tespitinde ve Mineral Katkıların Etkinliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Deney Metotlarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, EBİLTEM Projesi, Araştırmacı
- 2006, Araştırma Projesi, Farklı Tip Çimentoların Yüksek Sıcaklıklara Direnci”, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi
- 2006, Araştırma Projesi, Yol Üstyapısında, Zemin Tabakalarında ve Betonda Kullanım Açısından Granüler Malzeme Mezoyapısının Görüntü İşleme Algoritmaları Kullanılarak Modellenmesi, Tübitak ve EBİLTEM Projesi, Araştırmacı
- 2002, Araştırma Projesi, Alkali-Silis Reaksiyonunun Mineral ve Kimyasal Katkılar ile Kontrol Altına Alınması, TÇMB, EBİLTEM ve TUBİTAK projesi, Araştırmacı
- 2000, Araştırma Projesi, Farklı Sınıf Betonlarda Numune Şekil ve Boyutunun Basınç ve Çekme Dayanımına Olan Etkisinin Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi, BAP Projesi, Araştırmacı
Memberships of Professional Associations (3 entries)- American Concrete Institute-ACI
- International Alkali Aggregate Reaction Committee Member
- RILEM TC 219_ACS Member
Granted Scholarships (1 entries)- 2010, YÖK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Granted Prizes (1 entries)- 2008, 13th ICAAR Award for Best Young Scientist
Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 2015, Onur Üzüm, POLİMER AJANLARI KULLANARAK ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLER İÇİN UYGUN KENDİNİ İYİLEŞTİRME YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
- Yüksek Lisans, 2014, Gökhan Yılmaz, Farklı Tip Bağlayıcıların Çimento-Katkı Etkileşimine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2011, Caner Kaldı, Taşıyıcı hafif beton tasarımı ve çok katlı binalarda kullanımı.
- Yüksek Lisans, 2010, Selim Hızal, Kendiliğinden yerleşen taşıyıcı hafif betonun tasarımı ve durabilite özellikleri.