Akademik BilgilerEDA DOLGUN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: edolgun@hotmail.com
- E-posta: eda.dolgun@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 55 97
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Cerrahi Hast. Hem., Türkiye, 2003
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens., Cerrahi Hast. Hemş., Türkiye, 2010

Administrative / Academic Duties (3 entries)- Yardımcı Doçent, 2013-
- Öğretim Görevlisi, 2003-2013
- Araştırma Görevlisi, 2002-2003
Other Professional Activities (76 entries)- . “Çocuk Cerrahisinde Hemşireliğe Özgü Bakım Kalite Göstergeleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi”, 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 28-31 Ekim 2015., 2015
- “Hasta Pozisyonlarına Bağlı Düşmelerin Önlenmesi”, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015., 2015
- “Obez Hastaların Cerrahiye Hazırlanması ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım, 21-22 Kasım 2015. , 2015
- Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015 “Herkes İçin Güvenlik”, Düzenleme Kurulu Üyesi, 3-4 Nisan 2015, İzmir, 2015
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi I. Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 15-16 Nisan 2015, İzmir, 2015
- 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Bilimsel Kurulu Üyesi, 28-31 Ekim 2015, Antalya, 2015
- “Kimyasal Madde Güvenliği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015, 11-12 Haziran 2015, 2015
- 9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 12-15 Kasım 2015, Muğla., 2015
- “Peristomal Cilt Komplikasyonları”, VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 19-23 Mayıs 2015 , 2015
- 6. Oturum Başkannı: Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015 “Herkes İçin Güvenlik”, “Güvenlik Kültürü” Konferans, 3-4 Nisan 2015, İzmir, 2015
- Oturum Başkanı: 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Serbest Bildiriler, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, 2014
- Oturum Başkanı: 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, “Çocuk Cerrahisinde Hasta Güvenliği” Paneli, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, 2014
- Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2014, Cerrahi Dikiş Materyalleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, 23 Ocak 2014, 2014
- "Günübirlik Cerrahi Hemşireler Açısından", (Ortak Oturum) (Panelist), 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, 2014
- Avrupa cerrahi ve Ameliyathane Hemşireler Günü 2014 Düzenleme Kurulu Üyesi, 19 Şubat 2014, 2014
- "Hasta Pozisyonlarına Bağlı Yaralanmaların Önlenmesi", (Sunum) Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2014, 24 Mayıs 2014 Adana, 2014
- 15/16 Ocak 2014 İlkyardım Kursu Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İzmir Konu: Kanamalar ve Uygulaması, 2014
- “Ameliyathanede Yangın Güvenliği”, (Panelist) 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Eylül 2014 Trabzon., 2014
- İlkyardım Kursu Düzenleme Kurulu Üyesi,13/14/ 15/16 Ocak 2014, 2014
- Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi 24 Mayıs 2014 Adana., 2014
- “Kimyasal Madde Güvenliği”, (Panelist) 2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Kongresi, 6-9 Kasım 2014 Antalya, 2014
- Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2014, Cerrahi Dikiş Materyalleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, 26 Mayıs 2014, 2014
- 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi/ Bilimsel Kurulu Üyesi, 17-20 Eylül 2014, Trabzon, 2014
- 20-21 Haziran 2013 Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanlarına İlkyardım Kursu (Eğitimci), Konu: Kanamalar ve Uygulaması, 2013
- Yavuz M, Kaymakçı Ş, Candan Dönmez Y, Dolgun E, 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kongre Kitabı Editörlüğü, 21-24 Kasım 2013, ISBN: 978-975-92475-6-0, 2013
- Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireler Günü 2013 Düzenleme Kurulu Üyesi, 15 Şubat 2013, 2013
- 19-20 Eylül 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Personeline İlkyardım Kursu (Eğitimci), Konu: Kanamalar ve Uygulaması, 2013
- Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2013 Düzenleme Kurulu Üyesi, 5-6 Nisan 2013, 2013
- Oturum Başkanı: 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Serbest Bildiriler 3, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir., 2013
- Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2013 Düzenleme Kurulu Üyesi, 25 Mayıs 2013., 2013
- İlkyardım Kursu Düzenleme Kurulu Üyesi, 20-21 Haziran 2013, 2013
- İlkyardım Kursu Düzenleme Kurulu Üyesi, 19-20 Eylül 2013, 2013
- “Hasta Pozisyonlarına Bağlı Yaralanmaların Önlenmesi”, Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü 2013 İstanbul, 15.02.2013., 2013
- 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi /Bilimsel Kurulu Üyesi , 30 Ekim- 2 Kasım 2013, 2013
- “Hasta Pozisyonlarına Bağlı Yaralanmaların Önlenmesi”, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2013 Ankara, 25 Mayıs 2013., 2013
- 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Sekreterliği/ Düzenleme Kurulu Üyesi, 21-24 Kasım 2013, 2013
- ”Ameliyat Öncesi Aç Kalma Zamanı” (Panelist), 8. Ulusal cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, 21-24 Kasım 2013 (Kongre kitabında tam metin olarak yayınlandı), 2013
- Oturum Başkanı: 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Serbest Bildiriler 1, 17-20 Ekim 2012, Ankara, 2012
- "Morbid Obezite Cerrahisinde Bakım” (Panelist), 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 25 Mayıs 2012, 2012
- 5-6 Ocak 2012 Geleceğin Pusulası Kariyer Günleri Konu: Meslek Tanıtımı, 2012
- 3.Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi,12-14 Nisan 2012, 2012
- 8-15-22-29 Kasım 2012 Gıda Üretim İşçilerine İlkyardım Eğitimi (Eğitimci), Konu: “İlkyardım”, 2012
- 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 17-20 Ekim 2012, 2012
- “Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar 2011 AORN Önerileri Paneli”(Panelist), “Cerrahi Giyinme” 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme/İzmir, 7 Mayıs 2011(Kongre kitabında tam metin olarak yayınlandı). , 2011
- 6. “Kabız Çocukların Yönetiminde Protokollerin Önemi ve Geliştirilmesi”(Panelist), XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, 17 Mayıs 2011 , 2011
- “Cerrahi Giyinme”, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, İzmir, 24 Eylül 2011, 2011
- 1 Haziran 2011 Ödemiş Cezaevi Tutuklu Bayanlara İlkyardım Eğitimi (Eğitimci) Yer: Ödemiş Cezaevi, Konu: Yanıklarda İlkyardım , 2011
- 16-17 Haziran 2011 Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri Hemşirelerine Eğitim Programı (Eğitimci) Yer: Ödemiş Sağlık Grup Başkanlığı, Konu: Kronik Hastalıklarda Yara Bakımı, 2011
- XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-19 Mayıs 2011, 2011
- Oturum Başkanı: XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Serbest Bildiriler 2, 16-19 Mayıs 2011, 2011
- “Ağrı Paneli” (Panelist), XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya, 24 Eylül 2010., 2010
- 10 Aralık 2010 Ödemiş Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi II. Meslekler Günü Konu: Meslek Tanıtımı, 2010
- XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 22-25 Eylül 2010, 2010
- 26.10.2009 Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri Hemşirelerine (Eğitimci) Yer: Ödemiş Sağlık Grup Başkanlığı, Konu: Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi, 2009
-  2-9-16-23 Kasım 2009 Ödemiş Belediyesi, Euro Gıda Sanayi, Gürsüt AŞ., Doğuş Salça Çalışanlarına ilkyardım Eğitimi (Eğitimci), Konu: “İlkyardım”, 2009
- XIII. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 30 Eylül-03 Ekim 2009, 2009
- Günübirlik Cerrahi Hemşireliğinde Kalite Paneli (Panelist), XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009, 2009
- 1 Haziran 2007 Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Yer: Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu Konu: “Yanıklarda İlkyardım”, 2007
-  28 Mart 2007 Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği Yer: Alsancak Özel Sağlık Hastanesi Konu: “Basınç Yaraları”, 2007
- “I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi” Sekreterliği, 6-8 Kasım 2006, 2006
- 16 Mayıs 2006 Ödemiş İlçesi Anaokulu Öğretmenlerine İlkyardım Eğitimi (Eğitimci) Yer: E.Ü. Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Konu: “Çocuklarda Görülen Kazalar ve İlkyardım”, 2006
- “Evde Kolostomi Bakımı”, (Konferans) 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, İzmir, 6-8 Kasım 2006 , 2006
- 30 Mart 2005 Ödemiş Zeytinlik İlköğretim Okulu Öğrencileri (Eğitimci) Konu: “Ergenlik Dönemi Sorunları” , 2005
- 26 Mayıs 2005 Ödemiş Zeytinlik İlköğretim Okulu Öğrencileri (Eğitimci) Konu: “Kişisel Hijyen”, 2005
- 31 Mayıs 2005 Ödemiş Fatih Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Anneleri (Eğitimci) Konu: “Çocuklarda Görülen Ev Kazalarında İlkyardım”, 2005
-  “I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kursu” Sekreterliği, 11-12 Kasım 2004, 2004
- 24. Mayıs. 2004 Ödemiş 50. Yıl İlköğretim Okulu Öğrencileri (Eğitimci) Konu: “Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler ve Kızlarda Adet Dönemleri, Kişisel Bakım ve Hijyen”, 2004
- 30. Mayıs. 2003 Ödemiş ilçesi Jandarma Komutanlığına İlkyardım Eğitimi, Konu: Yanmalar, haşlanmalar, elektrik çarpmaları, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım uygulamaları., 2003
- 05.Haziran.2003 Ödemiş İlçesi Çaylı Beldesi Çaylı İlköğretim Okulu Öğrencileri (Eğitimci) Konu: Bulaşıcı Hastalıklar ve Aile Planlaması, 2003
-  “Günübirlik Cerrahi Paneli”, (Panelist) VII. Ulusal Çocuk cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Şanlıurfa, 8- 10 Ekim 2003, 2003
- 28. Ocak. 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hizmet İçi Eğitim Programı (Tez programı) (Eğitimci). Konu: Çocuk Cerrahisinde Günübirlik Cerrahi Hemşiresinin Görevleri ve Günübirlik Cerrahi Hemşire Kayıt Formunun Tanıtılması, 2003
- 26.Mayıs.2003 Ödemiş Lisesi Lise 1. Sınıflara Adölesan Dönemi ve Sorunları Eğitimi (Eğitimci), 2003
- 28.Mayıs.2003 Ödemiş İlçesi Konaklı Beldesi Konaklı İlköğretim Okulu Öğrencileri Konu: Bulaşıcı Hastalıklar ve Kişisel Hijyen, 2003
- 2000-2001 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hizmet İçi Eğitim Programı.(Eğitimci) Konu: Gastroşizisli Bebeklerin Hemşirelik Bakımı, 2000
- 2000-2001 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2. Sınıf Öğrenci Semineri. (Eğitimci) Konu: Travma Hastasına İlk Yaklaşım Hastane Öncesi İlk Yardım , 2000
- 1999-2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Hizmet İçi Eğitim Programı. (Eğitimci) Konu: Yanık Biriminde Acil Hasta Karşılama., 1999
Research Interests- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Yavuz M, Dolgun E, “Meme Kanserinde Risk Faktörleri ve Korunma”, Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2015;1(1):1-6.
- Yavuz M, Dolgun E, “Nöroşirürjide Hasta Güvenliği”, Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2015;1(2):22-32.
- Ergün S, Kalkım A, Dolgun E. “Child-to-Child Training for Prevention of School Injuries in Odemis, Turkey”, The Journal of School Nursing (J Sch Nurs), 2013 Oct;29(5):337-42. doi: 10.1177/1059840512471397. Epub 2012 Dec 20.
- Dolgun E, Yavuz M, Çelik A, Ergün M.O. “The Effects Constipation On The Quality Of Life Of Children And Mothers”, Turkish Journal of Pediatrics (Turk J Pediatr). 2013 Mar-Apr;55(2):180-5.
- Donmez Y.C, Dolgun E, Yavuz M, “Breast Self-examination Practices and the Effect of Planned Training Program in Western Turkey”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (Asian Pac J Cancer Prev), 2012;13(12):6159-61.
- Dolgun E, Taşdemir N, Ter N, Yavuz M “Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2011,Cilt: 25, Sayı: 1, Syf: 11-12.
- Dönmez Y C, Dolgun E, Kabataş M, Özbayır T “ Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2010, Cilt: 24, Sayı: 2, Syf: 89-92.
- Dolgun E, Solak Kabataş M, Ertem G “20 Yaş Ve Üzeri Kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi”, Meme Sağlığı Dergisi 2009, Cilt:5, Sayı:3, Syf: 141-147.

Publications in Non-Indexed Journals (6 entries)- Dolgun E, Yavuz M. (2011); “Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların Hemşirelik Bakımı İçin Yeniden Yapılanma”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Eylül/Aralık 2011, Cilt: 27, Sayı: 3, 45-54.
- Dolgun E, Dönmez Y C “Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi”, (MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Aralık 2010, Cilt:3, Sayı:3, Syf:10-15.
- Dolgun E, Yavuz M “Aşırı Şişmanlık Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı”, MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010, Cilt:3, Sayı:1, Syf: 95-102.
- Dolgun E, Polat M, Ertürk S, İslamoğlu A, Yavuz M, Arslan Ü “Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite Güvenliğinin İncelenmesi”, Hastane Yönetimi Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, Syf. 44-49.
- Dolgun E., Yavuz M., Ertürk S., Eroğlu B., “Çocuk Cerrahi Yoğun Bakımda Çocuğu Yatan Anne ve Babaların Durumluk Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, Hemşirelik Forumu, Cilt 5, Sayı 2, Mart-Nisan 2002, syf:27-31.
- Aydın F., Yavuz M., Eroğlu B., Dolgun E., “ Ameliyathanede İlk Vaka Gecikmelerinin İncelenmesi”, Hemşirelik Forumu, Cilt 5, Sayı 3-4, Mayıs-Ağustos 2002, syf:17-18.

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- Dolgun E, Yavuz M (2012); “Kabız Olan Çocuklarda Çocuk ve Ailenin Eğitimi”, Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği Ocak Bülteni, Cilt 7, Sayı 14.

International Conference Proceedings (8 entries)- Dolgun E, Yavuz M, Aslan A, Altınbaş Y, Cevher Y, Nalcı Günay S, Bildik G. “The Investigation of Early Mobilisation Times of Patients After Surgery, (PP 054), 7TH EORNA CONGRESS, 7-10 Mayıs 2015, Roma, İtalya
- Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A. “Evaluation Pediatric Day Surgery Patient Educational Materials: Turkish Experience”, (PP 73), 7TH EORNA CONGRESS, 7-10 Mayıs 2015, Roma, İtalya.
- Dolgun E, Yavuz M, Meltem P, Eroğlu B, İslamoğlu A. “Evaluation of Pediatric Surgery Family Discharge Education in Turkey”, (PP 74), 7TH EORNA CONGRESS, 7-10 Mayıs 2015, Roma, İtalya
- Kaymakçı Ş, Yavuz M, Candan Dönmez Y, Dolgun E, Ozşaker E, Okgun Alcan A. “Turkish Surgical Association Educational Activities”, (PP128), 7TH EORNA CONGRESS, 7-10 Mayıs 2015, Roma, İtalya.
- Yavuz M, Dolgun E, Demir Korkmaz F,Özbayır T, Karaveli S “Postgraduate Education in Surgical Nursing at Ege University”,(PP 129), 7TH EORNA CONGRESS, 7-10 Mayıs 2015, Roma, İtalya.
- Dönmez C Y, Dolgun E, Çay G, Kalkım A, “Investigation of knowledge, attitude and behaviours of employers working at hair dressers, barbershops and beauty saloons in Odemis about diseases transmitted via blood” ( İzmir İli Ödemiş İlçesindeki Kuaför Ve Güzellik Salonlarında Çalışanların Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi), 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi ve 13. Ulusal Halk Sağlığı kongresi 27 Nisan-1 Mayıs 2009, İstanbul (Poster Bildiri).
- Ertem G, Dönmez C Y, Tezer E, Dolgun E, Torlakçık Ö, “Hemşirelik İle İlgili Retrospektif Bir İnceleme: Gazetelerde Ne Kadar, Nasıl Yer Aldık?”, 4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara.(Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Akduman S., “İzmir İli Ödemiş İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Kazaların Görülme Sıklığının İncelenmesi” 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir (Poster Bildiri)

National Conference Proceedings (52 entries)- Oturmaz H, İskender M, Dolgun E, “Çocukları Kaza Geçiren Ailelerin İlk Uygulamalarının İncelenmesi” 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya (Sözel Bildiri).
- Dolgun E, Yavuz van Gıersbergen M, Altınbaş Y, Aslan A, Eroğlu B, Polat M, İslamoğlu A “Ameliyat Sonrası Çocuk Hastaların İlk Ayağa Kaldırılma Sürelerinin İncelenmesi” 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya (Sözel Bildiri) (Sözel Bildiri Birincilik Ödülü).
- Polat M, Dolgun E, Eroğlu B, İslamoğlu A. “Evde Bakım Broşürlerinin Aileler Tarafından Değerlendirilmesi”, 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya (Sözel Bildiri). (Sözel Bildiri İkincilik Ödülü).
- Dolgun E, İslamoğlu A,Yıldız MD, Polat M, Oğuz M, Eroğlu B, Şan S, Gürbüz H, Tanıl V. (2015), “Güvenli Kimyasal Madde Kullanımı”, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla (Poster Bildiri).
- Ezer LE, Dolgun E. “ Öğrencilerin Meme Kanseri Risk Faktörleri Yönünden İncelenmesi”, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla (Poster Bildiri).
- Efe E, Öztürk F, Dolgun E. “Hastaların Ameliyat Sonrası Solunum Egzersizi Uygulama Durumlarının İncelenmesi”, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla (Poster Bildiri).
- Şahin Köze B, Altınbaş Y, Aslan A, Dolgun E, Yavuz van Giersbergen M, Seber S. “Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi”, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla (Poster Bildiri).
- Yavuz M,, Dolgun E "Türkiye'de Günübirlik Cerrahi Hemşireliği: Literatür Taraması", 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, HP-64 (Poster Bildiri).
- Dolgun E, Karaveli S, Yavuz M, Çankaya F, Yolcu S " Obezite Cerrahisi Geçiren Hastaların Beden İmajı İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi"19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, HP-85 (Poster Bildiri).
- Aslan A, Altınbaş Y, Dolgun E, Yavuz M "İlaç Dışı Tedavi Yöntemlerinden Aromaterapinin Kullanıldığı Hemşirelik Tezleri: Sistematik Literatür Tarama" Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014 (Poster Bildiri)
- Yavuz M, Dolgun E, Karaveli S, Demir Korkmaz F, Özbayır T “Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Faaliyetleri”, I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), 18-21 Haziran 2014, İzmir (Poster Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Polat M, Eroğlu B, İslamoğlu A “Ailelerin ve Çocukların Bilgilendirilme Zamanının Değerlendirilmesi” 18. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17 - 20 Eylül 2014 2014, Trabzon (Sözel Bildiri).
- Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, Polat M, İslamoğlu A “Extrofi Vezikalı Bireylerin (18 yaş üstü) Yaşadıkları Sorunlar”, 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Polat M,Eroğlu B, Uyar Şefik M, İslamoğlu A “Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ailelere Verilen Eğitim Kitapçığının Anlaşılma Durumunun Belirlenmesi”, 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım 2013, Eskişehir (Sözlü Bildiri)
- Şengül G, Kalkım A, Dolgun E. “Sağlık ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması”, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. PS-178 (Poster Bildiri)
- Demir H, Oksel E, Dolgun E “Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı Durumlarının İncelenmesi”, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. PS-279 (Poster Bildiri).
- Ulusoy H, Özdemir MC., Demir H, Dolgun E. “Bel, Sırt ve Boyun Ağrısı Çeken Bireylerin Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi”, 8. Ulusal cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, 21-24 Kasım 2013(Poster Bildiri).
- Dolgun E, Kalkım A, Ergün S “Çocukların Evlerdeki Yaralanma Risklerinin Belirlenmesi ve Önlemlerin Alınması”, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara (Sözlü Bildiri).
- Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A “Çocukların Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi”, 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 17-20 Ekim 2012, Ankara (Sözlü Bildiri).
- Demir H, Dolgun E, Oksel E “Diyabetik Ayak ve Hemşirelik Bakımı”, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa (Poster Bildiri)
- Ulu M, Er H, Çavuş Ç, Dolgun E, “Bireylerin Kabızlık Durumlarının ve Kabızlık Durumundaki Uygulamalarının İncelenmesi”, 10.Ulusal Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep (Poster Bildiri)
- Dolgun E, Dönmez Y C, Yavuz M “Hastaların Ameliyat Öncesi Cilt Temizliğinin İncelenmesi”, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Eroğlu B, Dömek B, Özgür P, Yavuz M, İslamoğlu A “Ameliyat Sonrası Ağrı İzlemi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya (Sözlü Bildiri)
- Yavuz M, Dolgun E, Eroğlu B, Samancıoğlu R, İslamoğlu A “Ameliyatı Ertelenen Çocukların Ailelerinin Duygularının İncelenmesi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Eroğlu B, Yavuz M, Samancıoğlu R, İslamoğlu A “Çocuk Cerrahisinde Ameliyat Ertelenme Nedenlerinin İncelenmesi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Ergün O, Çelik A “Çocuklarda Kabızlık Yönetimi: Olgu Sunumu”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya.(Sözlü Bildiri)
- Gencer Z, Avit Ö, Demiş G, Dolgun E, “Çocukların Ameliyat Öncesi Döneme İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi”, 9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 1-3 Nisan 2010, Fethiye
- Dolgun E, Yavuz M “Kabız Olan Çocuklarda Çocuk ve Ailenin Eğitimi”, XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya (Poster Bildiri)
- Dolgun E, Eroğlu B, İslamoğlu A, Yavuz M, “Çocukların Ameliyat Öncesi Bilgiler Hakkındaki Düşünceleri”, XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Malatya (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Candan Y.D, “Ameliyat Öncesi Cilt Temizliği” 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası (Poster Bildiri)
- Çavuş G, Coşkun B, Yüce B, Dolgun E, “Yaralanmalarda Kullanılan Alternatif Yöntemlerin İncelenmesi”, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası (Poster Bildiri)
- Dağtaş C.P, Yolcu N, Dönmez C.Y, Dolgun E, “Bireylerin Organ Nakli/Bağışına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi”, 8. Ulusal&Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 4-6 Haziran 2009, Ankara (Poster Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A, “Günübirlik Ameliyat Olacak Çocuklara Verilen Boyama Kitabının Çocuklar ve Aileleri Tarafından Değerlendirilmesi”, XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul (Sözlü Bildiri)
- Eroğlu B, İslamoğlu A, Dolgun E, Avanoğlu A, “Hipospadias Ameliyatı Olan Çocukların Evde Bakımında Ailelerin Karşılaştıkları Sorunlar” XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-18 Haziran 2008, İstanbul (Sözlü Bildiri)
- Dönmez C. Y., Özşaker E., Dolgun E, “Koroner Bypass Ameliyatı Geçiren Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının (SYBD) ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı), 4-8. Eylül. 2007, Gaziantep (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Eroğlu B, İslamoğlu A. “Günübirlik Cerrahi Olan Çocukların Ailelerinin Evdeki Bakım İle İlgili Endişelerinin Ve Düşüncelerinin İncelenmesi” XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, İslamoğlu A, Eroğlu B, “Günübirlik Cerrahi Olan Çocuklarda Ameliyat Sonrası Davranış Değişikliklerinin İncelenmesi”, XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme (Sözlü Bildiri)
- Eriş B, Eroğlu B, Dolgun E, İslamoğlu A, “Çocukların Ameliyat Öncesi Dönemde Yaşadıkları Korkuların İncelenmesi”, XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme (Sözlü Bildiri)
- Dolgun E, Dıramalı A, “Çocuk Cerrahisinde Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Kriterlerinin İncelenmesi”, XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme (Sözlü Bildiri)
- Taşdemir N, Doğan N, Dolgun E, Yavuz M, “Ameliyat Öncesi Aç Kalma” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı), 4-8. Eylül. 2007, Gaziantep (Poster Bildiri)
- Doğan N, Dolgun E, Taşdemir N, Yavuz M, “Yanlış Bölge Cerrahisini Önlemede Hemşirenin Rolü” Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı), 4-8. Eylül. 2007, Gaziantep (Poster Bildiri)
- Taşdemir N, Ter N, Dolgun E, Yavuz M, “Ortopedide Yanlış Bölge Cerrahisi”, I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu, 26 Ekim 2007, Ankara (Poster Bildiri)
- Eroğlu B, Dolgun E, İslamoğlu A“ 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Abdominal Travmalar ve Sonuçları”, X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 4-8 Kasım 2006, Adana(Sözlü Bildiri).
- Dolgun E, Taşdemir N, Altuğ N, Yavuz M “Böbrek Transplantasyonu Olan Hastaların Evde Fiziksel İzolasyon Durumlarının İncelenmesi” 1. Uluslar Arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir (Sözlü Bildiri)
- Akduman S, Dolgun E, Sönmez S, Ertem G, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlkyardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 27-30 Haziran 2006, Kıbrıs (Poster Bildiri).
- Dolgun E, Ertem G “Mastektomi Sonrası Gelişen Lenf Ödemin Evde Bakımı” 1. Uluslar Arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 6-8 Kasım 2006, İzmir (Poster Bildiri)
- Dolgun E, Yavuz M, Polat M, İslamoğlu A, Arslan Ü “Ailelerin Günübirlik Ameliyat Olacak Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberini Değerlendirmeleri”, IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 21-24 Eylül 2005 Gaziantep (Sözlü Bildiri).
- Dolgun E, Solak M, Ertem G “Ödemiş İlçesi 2 Nolu Sağlık Ocağına Başvuran 20 Yaş ve Üzeri Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Durumlarının Saptanması”, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul (Sözlü Bildiri).
- Dolgun E, Yavuz M, “Günübirlik Cerrahide Çocuk Hastaların ve Ailelerin Ameliyat Öncesi Hazırlanması”, 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22- 26 Ekim 2003 Kuşadası (Poster Bildiri)
- Sarı D, Genç Ekti R, Erdoğdu M, Sezer S, Dolgun E, Ulusoy B, Şentürk N, Eroğlu B, “Pediatrik Hastalarda Beden Isı Ölçümünde Timpanik ve Aksiller Yolun Karşılaştırılması, VI. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Ekim 2002 Mersin (Sözlü Bildiri)
- Genç Ekti R, Sarı D, Ulusoy B, Şentürk N, Erdoğdu M, Dolgun E, Harputlu E, Eroğlu B, “ Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Stres Durumları ve Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi” VI. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 15-19 Ekim 2002 Mersin (Sözlü Bildiri).
- Doğan N, Dolgun E, Arıcı E, Yavuz M, “ Beden İmgesindeki Değişikliklere Hastaların Uyum Sürelerinin İncelenmesi” XIV. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-04 Mayıs 2001 İstanbul (Poster Bildiri)

Referrer Publications (3 entries)- 2014, Çelik S, Taşdemir N, Sancak H, Demirel M, Akman Ö, Kara M. (2014); "Breast Cancer Awareness among Turkish Nursing Students", Asian Pac J Cancer Prev, 15 (20), 8941-8946.
- 2014, Mondragón L D T, Vez G H (2014) " Estreñimiento funcional en pediatría", Acta Pediátr Mex 35:411-422.
- 2013, Gucuk S, Uyeturk U. (2013) "Effect of Direct Education on Breast Self Examination Awareness and Practice among Women in Bolu, Turkey", Asian Pac J Cancer Prev, 14 (12), 7707-7711.
Books (4 entries)- Dolgun E, Yavuz van GIERSBERGEN M (2016) "Günübirlik Cerrahi", Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte, Ed: Eti Aslan F, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, 405-424.
- Dolgun E. (2015) “Aseptik Teknik”, Ameliyathane Hemşireliği, Ed: Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş., Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 409-415.
- Dolgun E. (2013) “Özel Durumlarda Evde Bakım: Kolostomi”, Evde Sağlık ve Bakım, Ed: Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F., Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Amasya,241-247.
- Dolgun E. (2006) “Evde Kolostomi Bakımı”, Evde Bakım Kitabı, Ed: Fadıloğlu Ç., Doğan F., Ertem G., Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir,77-94.

Finished Research Projects (7 entries)- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2011/OSYO/003, Dolgun E, Kalkım A (Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Sibel ERGÜN) (2012) “Okul Çocukluğu Döneminde Kazalardan Korunmaya Yönelik Çocuktan Çocuğa Eğitim”
- 2011, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2011/OSYO/001, Ergün S, Kalkım A (Yürütücü: Dolgun E) (2013) “Çocukların Evlerdeki Yaralanma Risklerin Belirlenmesi Ve Önlemlerin Alınması”
- 2009, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009/OSYO/007, Dolgun E (Yürütücü: Doç. Dr. Meryem YAVUZ) (2010); “Kabız Çocuklar İçin İzlem Protokolü Geliştirilmesi Ve Hasta Yönetimine Etkisinin İncelenmesi” Doktora Tezi.
- 2009, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009/OSYO/005 , Dolgun E (Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ) (2012) “Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulamalarının İncelenmesi ve Planlanan Eğitim Programının Uygulanması”
- 2008, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2008/OSYO/002, Solak Kabataş M, Dolgun E, (Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ) (2010); “Birinci Basamakta Çalışan Hemşirelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Gereksinimlerine Yönelik Eğitim Programının Uygulanması"
- 2007, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2007/OSYO/002, Candan Dönmez Y, Dolgun E, (Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Gül ERTEM) (2009); “Ödemiş İlçesindeki Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili İnanç ve Tutumlarının Saptanması”
- 2005, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje NO: 2005/OSYO/001, Dolgun E, Solak Kabataş M (Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Gül ERTEM) (2007); “20 Yaş Ve Üzeri Kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi”
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği (Mart 2007- Yönetim Kurulu Üyesi )
- Meme Kanseri İle Savaşım Derneği
- Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (Aralık 2012- Aralık 2014 Yönetim Kurulu Üyesi)
Granted Prizes (2 entries)- 2015, 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
- 2015, 19. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,Sözel Bildiri İkincilik Ödülü