Akademik BilgilerSÜLEYMAN GÜRDAL TÜRKSEVEN
DR.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: suleyman.turkseven@ege.edu.tr
- E-posta: suleyman.turkseven@hotmail.com
- Telefon: 05068270908, GSM
- Telefon: 0232 311-2430, İş
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enst.,Fitopatoloji(Herboloji), Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi,Fen Bilimleri Enst.,Fitopatoloji(Herboloji), Türkiye, 2011

Other Professional Activities (1 entries)- Turkish Journal of Weed Science dergisinde maneging editör, 2015-In Progress
Research Interests- Ziraat (5010000)
- Fitopatoloji (5010301)
Indexed Journal Publications (15 entries)- Serim A.T., Elibüyük A.E., Güzel N.P., Türkseven S., 2017. Kışlık Arpanın imazamox’un sürüklenme dozlarına Tepkisi. Bitki Koruma Bülteni, 2017, 57 (1): 57-63 ISSN 0406-3597.
- Türkseven S., Kızmaz M Z., Tekin A B., Urkan E., Serim A T., 2016. Tarımda Dijital Dönüşüm; İnsansız Hava Araçları Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12 (4), 267-271.
- Eren Ö., M.N. Doğan, Ö.Boz, S.Türkseven & R. Özcan, 2016. Amaranthus palmeri L In Raab Straube Raus Raus Editors Euro Med Checklist Notulae 6, Willdenowia 46:424.(Raab-Straube E. von & Raus Th. (ed.) 2016: Euro+Med-Checklist Notulae, 6 [Notulae ad floram euromediterraneam pertinentes No. 35]. — Willdenowia 46: 423–442. doi: http://dx.doi.org/10.3372/wi.46.46310)
- Serim A.T., Asav Ü., Türkseven S., 2015. Ankara İli Aspir (Carthamustinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti. Turkish Journal of Weed Science, 18:1, 19-23.
- Türkseven S., Demirci M., Serim T., 2015. Türkiye'de Buğday Üretim Alanlarında Bromus Türlerinin İstila Potansiyeli. Turkish Journal of Weed Science, 18:3, 54-55.
- Türkseven S., Demirci M., Nemli Y., Solyalı E., Vurana K., Göksu A., Ünsal M.A., Molaei P., Hakel E., Gökhan B., Erk A., Kocadal E., Barake D., Uludağ A., 2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarında Oxalis pescaprae Mücadelesi. Turkish Journal of Weed Science, 18:3, 50-51.
- Türkseven S., Demirci M., 2015. Çeltik Alanlarında İstilacı Bir Tür; Diplachne fusca (L.) P. Beauv. Turkish Journal of Weed Science, 18:3, 56-57.
- Türkseven S., Nemli Y., 2015. Türkiye’de Avena fatua L.’nın Herbisitlere Dayanıklılığı İle İlgili İlk Kayıt. Turkish Journal of Weed Science,18:2, 1-11.
- Demirkan H., Türkseven S., Nemli Y., Uludağ A., Kaçan K., 2014 . Patateste Canavar Otuna Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51 (2) : 201-208.
- Demirkan H., Türkseven S., Nemli Y., Uludağ A., Kaçan K., 2014. Domateste Canavar Otuna Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51 (1) : 101-107.
- S.Türkseven, P. Molaei, Y. Nemli, O. Keçecioğlu, E. Aksan, 2013. Domates Seralarında Canavarotuna [Phelipanche ramosa (L.) Pomel/P. aegyptiaca (Pers.) Pomel]Solarizasyon ve Bazı Fümigantların Etkisi (The Effect of Solarization and Some Fumigants on Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel / P. aegyptiaca (Pers.) Pomel) in Tomatoes Greenhouses). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN:1018-8851
- Türkseven S., Y.Nemli, 2013. Dayanıklı ve Duyarlı Yabani Yulaf Populasyonlarında Ruhsatlı Herbisitlerin Performanslarının Tarla Koşullarında araştırılması (Investigation on performance of registered herbicides on resistant and sensitive wild oat populations in field conditions). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt (Volume) 50, Sayı 1, 2013, 39-46s. ISSN:1018-8851
- Türkseven, S., M. Demirci, Y. Nemli, 2011. Yabani Yulafın Mücadelesinde Herbisidal Etkinliğe Organik Silikonlu Yayıcı Yapıştırıcının Katkısı (Effect of an organic surfactent on theefficacy of herbicidal activity on wild oat control). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt (Volume) 48, Sayı 1, 2011, 25-29s. ISSN:1018-8851
- Turkseven S., Nemli Y. ve Demirci M. 2009. Bezelye (Pisum sativum L.) ‘de Çıkış Sonrası Kullanılan Bazı Herbisitlere Amonyum Sülfat İlavesinin Etkililiğinin Araştırılması. Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2):7-15.
- Okur B., Delibacak S., Ongun A. R., Nemli Y., Türkseven S., 2008. Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 4(2). (2008).

Publications in Other Journals and Medias (5 entries)- Türkseven S., 2012. Buğdayda Herbisit ve Herbisitlere Dayanıklılık Problemi. Tarım Türk (Bitkisel Üretim), Temmuz-Ağustos 2012, Sayı 36, Yıl 7, 114-117 s.
- Nemli, Y., Uludag A., Türkseven S., 2009. Tahıl Ekiliş Alanlarında Yabani Yulaf ve Mücadelesi, Başak Tarım Dergisi, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sayı 12, Yıl 4, Nisan 2009, 64-66s.
- Türkseven, S., 2004.Bezelye (Pisum sativum L.)' de çıkış sonrası kullanılan bazı herbisitlere amonyum sülfat ilavesinin tarla koşullarında etkinliğinin araştırılması.Y. Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., 54+XVII s. Bornova, İzmir
- Türkseven, S. ve Y. Nemli, 2003.Herbisitlerin herbisitler ve diğer kimyasallarla etkileşimleri, Ege Üniversitesi Fen bilimleri Enst. Yüksek Lisans Semineri 24 s., Bornova, İzmir
- Türkseven S., 2011Marmara Bölgesi Buğday Alanlarında Yabani Yulaf (Avena fatua L.) ve Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)'ın Herbisitlere Dayanıklılığının Araştırılması, Ege Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Doktora tezi xxvi+117s

International Conference Proceedings (34 entries)- Türkseven S., Paylan İ.C., Uludağ A., Demirci M., Çapkan D., 2017. Germination and growth characteristics of wild oats. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Türkseven S., Uludağ A., Paylan İ.C., Demirci M., Çapkan D., 2017. Mapping wild oats in wheat fields in Turkey. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Türkseven S., Serim A.T., Paylan İ.C., Çapkan D., Demirci M., Uludağ A., 2017. Characterization of herbicide resistant wild oats populations from wheat fields in Turkey. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Altop-Kaya E., Serim T., Türkseven S., Doğan N., 2017. Distiribution of horseweed species in citrus orchards and vineyards in mediterranean and aegean region of Turkey. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Serim T., Asav Ü., Türkseven S., 2017. Response of three-lobe morning glory (Ipomea triloba) to some soil residual herbicides. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Şişek D., Özen F.S., Türkseven S., 2017. The effect of Nerium oleander extracts obtained by liquid nitrogen on germination and seedling development of Avena seeds. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Özen F.S., Şişek D., Türkseven S., 2017. Some important invasive alien species in agricultural fiels of the agean region. The 5th International Symposium Weed & Invasive Plants Proceedings, 10-14 October 2017, Chios, Greece
- Türkseven S., Paylan İ.C., Demirci M., Çapkan D., Serim A. T., Uludağ A., 2016. Classical and Molecular Identification of Wild Oat (Avenaspp.) Species in Wheat Areas in Turkey,5-8 September 2016, Konya, Turkey, Proceedings 826p.
- Doğan M. N., Kaya-Altop E., Türkseven S., Serim A.T., 2016. Determination of Glyphosate Resistance Horseweed Species (Conyzaspp.) Occuring in Citrus and Vineyards From Mediterranean and Aegean Regions,Turkey 6th Plant Protection Congress,5-8 September 2016, Konya, Turkey, Proceedings 837p.
- Tekin A.B., Türkseven S., Kızmaz M. Z., Urkan E., Serim A.T., 2016. Monitoring Weed Flora in Agricultural Fields with Unmanned Air Vehicle,Turkey 6th Plant Protection Congress, 5-8 September 2016, Konya, Turkey, 844 p.
- Serim A.T., Türkseven S., Asav Ü., Koçtürk B.Ö., Demirci M., 2016. Banded herbicide application in cotton. 7th International Weed Science Congress, June 19-25 2016, Prague, CzechRepublic, 71 p
- Türkseven S., Paylan İ.C., Çapkan D., Demirci M., Serim A.T., Uludağ A.,2016. Identification and distribution of wildoat (Avena spp.) species with molecular and classical methods in wheat areas in Turkey, 7th International Weed Science Congress, June 19-25 2016, Prague, Czech Republic 97 p.
- Türkseven S., Paylan İ.C., Demirci M., Çapkan D., Uludağ A., 2015. Differantiation of Wild Oat (Avenaspp.) Species in Turkey by Classical and Molecular Methods, 17th European Weed Research Society Symposium, 23-26 June 2015, Montpellier, France, 83p.
- Türkseven S., Demirci M., Nemli Y., Solyalı E., Vurana K., Göksu A., Ünsal M.A., Molaei P., Hakel E., Gökhan B., Erk A., Kocadal E., Barake D., Uludağ A., 2014. Management of Oxalis pes-caprae L. in North CyprusCerealsFields. 8 th International Conference on Biological Invasions from Understanding to Action, Proceedings 172 p., 03-08 November 2014, Antalya, TURKEY.
- Türkseven S., Demirci M., Paylan İ.C., Çapkan D., Uludağ A., 2014. Molecular and Classical Identification of Wild Oat (Avena spp.) Species Which are Economically Important in Wheat Areas in Turkey. 8 th International Conference on Biological Invasions from Understanding to Action, Proceedings 172 p., 03-08 November 2014, Antalya, Turkey.
- Türkseven S., Nemli Y.. 2013. First Report on HerbicidesResistance of Wild Oat (Avenafatua L.) in Turkey. Joint Workshop of EWRS WorkingGroups: NovelandSustainableWeedManegemant in Aridand Semi-AridAgroEcosystemsandWeedMapping, Book of Abstract, 71 p., 29 September- 03 October 2013, Crete, Greece.
- Türkseven S., Demirci M. Serim A.T., 2013. InvasivePotantial of Bromus Species in Wheat Fields in Turkey. 4th ESENIAS Workshop, Proceedings 88 p., 16-17 December, Çanakkale, Turkey.
- E.Aksoy, A.Aksoy, G.Armağan, F.Arslan, M.Arslan, S.Başaran, O.Boz, O.Bozdoğan, B. Bukun, L. Büyükkarakuş, H. Demirkan, N. Doğan, F. Erbaş, S. Eymirli, D. Işık, K. Kaçan, I. Kadıoğlu, E. Kaya, O. Kolören, H. Mennan, Y. Nemli, D. Oğut, C. Ozaslan, M. Ruşen, N. Temel, O. Tetik, N. Tursun, S.Türkseven, A. Uludağ, S. Uygur, F. N. Uygur, T. Üstüner, İ. Uremiş, A. Yazlık-Işık, 2013. Significant Outputs from National Orobanche Project/Turkey. 16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, 24-27 June, 2013, Proceedings 313p.
- Y.Nemli, E.Solyalı, A. Göksu, M.A. Ünsal, S.Türkseven, P. Molaei, , M. Demirci, K.Vurana, A. Uludağ, E. Hakel, B. Gökhan, A. Erk, D. Bareke, 2013. Detection of Tribenuron Methyl Resistant Sinapis alba L. and Diclofop Methyl Resistant Avenasterilis L. in North CyprusCerealsArea. 16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, 24-27 June, 2013, Proceedings 289p.
- Y.Nemli, O.Keçecioğlu, S.Türkseven, P.Molaei, E.Aksan, 2013. Problem and Management of Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel/ P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) in Tomatoes Greenhouses of Turkey. 16th EuropeanWeedScienceSociety (EWRS) Syposium, 24-27 June, 2013Proceedings 91p.
- S.Türkseven, Y. Nemli, 2013. Investigations on Resistance of Wild Oat (Avena fatua L.) and Steril Wild Oat (Avena sterilis L.) to Herbicides in Wheat Fields of The Marmara Region in Turkey.16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, 24-27 June, 2013, Proceedings 266p.
- S.Türkseven, M.Demirci, Y.Nemli, 2013. Effects of an Organic Silicon Surfactant on The Efficacy of Herbicidal Activity on Wild Oat Control. 16th European Weed Science Society (EWRS) Syposium, 24-27 June, 2013, Proceedings 212p.
- Nemli, Y., K.Vurana, A. Goksu, S.Türkseven, P. Molaei, E. Hakel, M.Demirci, D. Kaser, B. Gökhan, A. Uludag, 2012. A new herbicide resistance case in Northern Cyprus: Sinapis alba. The 6th International Weed Science Congress (17-22 June 2012, Hangzhou, China) Proceedings80p.
- Molai P., Türkseven S., Nemli Y., Erbaş F., Uludag A., 2011. Effect of differant temperatures on seed germination of susceptible and herbicide resistant populations of Avena sterilis L. EWRS 9th workshop physical and cultural weed control, 28-30 March2011 Samsun, Turkey, Proceedings 61 p.
- Nemli, Y., A.Göksu, A.Uludag, S.Türkseven, K.Vurana, D.Kaşer and E.Kocadal, 2011. Parasiticplants in Cyprus flora. 11th World Congress on ParasiticPlants, 7-12. June 2011, Martina Franca, Italy. Proceedings54p.
- Nemli Y., Demirkan H., Türkseven S., Uludag a., 2010, Broomrape control with herbicides or organic amenments in tomato fields in western Turkey. 15th EWRS Symposium, 12-15 July 2010, Kaposvar, Hungary, Proceedings 314p.
- Demirci M., Kaya İ., Aykul H., Türkseven S., Nemli Y., 2010. Some İnvasive Weeds in Turkey: Diplachnea fusca, Chondrilla juncea, Bromus spp. 2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the wold. 2-6 Agust 2010, Trabzon, TurkeyProceedings 78 p.
- Göksu A., Nemli Y., Vurana K., Gökhan B., Türkseven S., Demirci M., Erk A., Hakel E., 2010. Some invasive weeds in cereal areas of northern cyprus: Oxalis pescapre and Gladiolus italicus. 2nd international workshop on invasive plants in the mediterranean type regions of the world 2-6 Agust 2010, Trabzon, Turkey. Proceedings 80p.
- Y.Nemli, A.Uludag, S.Türkseven, H.Demirkan, K.Kaçan, 2009. Research on broomrape control in tomato fields in western Turkey, 10th World Congress on Parasitic Plants, 8-12 June 2009 Kuşadası/Turkey, Proceedings 90p.
- H.Demirkan, Y.Nemli, S.Türkseven, A.Uludag, K.Kaçan, 2009.Research on broomrape control in potato in Bozdağ(Ödemiş), Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants, 8-12 June 2009 Kuşadası/Turkey, Proceedings 101p.
- Türkseven S., Demirci M., Uludag A., Nemli Y., 2009. An expanding problem: Bromus spp. 2nd international conferance on 'novel and sustainable weed management in arid and semi arid agroecosystems'. 7-10 September 2009, Santorini, Greece, Proceedings 32p.
- Aksoy E., Aksoy A., Armağan G., Arslan M., Başaran S., Bayraktar O., Boz Ö., Bozdoğan O., Bülbül F., Bükün B., Büyükkarakuş L., Demir A., Demirkan H., Doğan N., Erbaş F., Eymirli S., Işık D., Kaçan K., Kadıoğlu İ., Karoğlu S., Kaya E., Kolören O., Melan K.,. Mennan H, Nemli Y., Ogut D., Özaslan C., Öztemiz S., Pala F., Ruşen M., Temel N., Tetik O., Tursun N., Türkseven S., Uludağ A., Uygur S., Uygur F.N., Üstüner T., Üremiş İ., Yazlık A., Yücel S., 2010. National broomrape Project in Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants, 8-12 June 2009 Kuşadası/Turkey, Proceedings 82p.
- Y.Nemli, Uludag A., Erbaş F., Demirkan H., Türkseven S., Topuz M., 2007. Broomrape (Orobanchespp.) problem and some management methods in tomato fields in Turkey. Second International Symposium on Tomato Diseases, 8-12 October, 2007, Kuşadası, Turkey. Program and Abstract Book, 89p. (
- H. Demirkan, A. Uludağ, Y. Nemli, S. Türkseven, K. Kaçan, F. Erbaş, 2006. Orobanche accurance and control in potatoes in Turkey

National Conference Proceedings (11 entries)- Delen N., Tiryaki O., Türkseven S., Temur C., 2015. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları, Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 2. Cilt, 758-778s., 12-16 Ocak 2015, Ankara.
- Türkseven S., 2014. Canavarotu Sorunu ve Mücadelesi. Çanakkale Domates Çalıştayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları 88-98 s., 13 Ocak 2014, Çanakkale.
- İşçi B., Türkseven S., Altındişli A., 2010. Allelopatik etkiye sahip bazı kültür bitkileri ve bitki artıklarının organik bağda yabancı otlara karşı kullanımı. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran- 1Temmuz 2010, Erzurum, Bildiriler Kitabı 40-44s.
- Nemli Y., Solyalı E., Göksu A., Türkseven S., Vurana K., Uludağ A., Gökhan B., Hakel E., Kocadal E., 2009. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arpada yabani yulaf mücadelesi ve herbisitlere dayanıklılığı üzerine araştırmalar, 15-18 Temmuz 2009 Van, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 293 s.
- Kaya İ., Nemli Y., Türkseven S., Özkan O.U., 2007. İzmir ve Van illeri ve Çevresinde Bulunan Aegilops Türleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler, 27-29 Ağustos 2007, Isparta Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 341 s.
- Türkseven S., Nemli Y., Demirci M., 2007. Bezelye (Pisum sativum L.)'de çıkış sonrası kullanılan bazı herbisitlere Amonyum Sülfat ilavesinin Tarla koşullarında Etkinliğinin Araştırılması, 27-29 Ağustos 2007, Isparta Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bild 146 s.
- Erbaş F., Nemli Y., Demirkan H., Türkseven S., Kaçan K., Uludag A., 2007. Bozdağ (Ödemiş) patates alanlarında orun olan canavarotunun kimyasl mücadelesi üzerinde araştırmalar. 27-29 Ağustos 2007, Isparta Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 140s.
- S.Türkseven, B. İşçi, 2006. Organik Tarım Yapılan Bağ Alanlarında Allelopatik Etkiye Sahip Bazı Kültür Bitkileri ve Bitki Artıklarının Yabancı Ot Çıkışına Etkilerinin Araştırılması, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Yalova
- H. Demirkan, Y. Nemli, S. Türkseven, 2005. Buğdayda sorun olan yabancı otlar ve mücadelesi üzerine üzerinde araştırmalar. Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu bildirileri, Yayın No : 120 s. 170-183, 6-8 Eylül 2005 Menemen-İzmir
- Kaya İ., S. Türkseven, Y. Nemli, H. Demirkan, 2005.Pamuk yetiştiriciliğinde yabancı otlarla mücadele tekniklerinin değerlendirilmesi.Tayek 2005 yılı tarla bitkileri grubu bildirileri, Yayın No : 120 s. 161-169, 6-8 Eylül 2005 Menemen-İzmir
- Nemli Y., H. Demirkan, S. Türkseven, K. Kaçan, A. Uludag, 2004. Ege Bölgesi Patates Alanlarında Canavarotu (Orobanche spp.) Sorunu, Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Mücadele Önerileri Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun

Books (3 entries)- Türkseven S., 2017. Sanayi Domatesi, Tarım Gündem Yayınevi, Sanayi Domatesinde Yabancı otlar ve Mücadelesi, (Kitapta Bölüm Yazarlığı)
- Türkseven S., Demirci M., 2015. Diplachne fusca. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu, 289-302s., ISBN:978-605-9175-05-0, Ankara 2015. (Kitapta Bölüm Yazarlığı)
- Uludağ A., Yazlık A., Jabran K., Türkseven S., Starfinger U., 2014. 8 th International Conference on Biological Invasions fromUnderstanding to Action Proceedings, 279p. ISBN: 978-605-4672-80-6 November 2014, Antalya, Turkey. (Kitap Editörlüğü)

Finished Research Projects (15 entries)- 2017, E.Ü. BAP 2003-ZRF-046, Tütünde Canavarotuna (Phelipanche spp.) Karşı Glyphosatın Düşük Dozları İle Mücadele Olanakları (Proje Lideri / E.Ü. BAP 2003-ZRF-046)
- 2017, TÜBİTAK 114 O 709, Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total Ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı (Araştırıcı/ TÜBİTAK 114 O 709)
- 2016, TÜBİTAK 113 O 419, Buğdayda Ekonomik Öneme Sahip Yabani Yulaf Türlerinin (Avena spp.) Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi, Biyotiplerin Herbisitlere Dayanıklılığının Karakterizasyonu/ Türkseven S., Demirci M., Paylan İ.C., Çapkan D., Uludağ A., (PROJE LİDERİ / TÜBİTAK 113 O 419 )
- 2016, E.Ü. BAP 2013-ZRF-052, Hububatta Tribenuron Methyle Duyarlı ve Dayanıklı Sinapis alba L. Biyotiplerinin Rekabet Yeteneği ve Morfolojik Gelişimlerinin Araştırılması (Araştırıcı/ E.Ü. BAP 2013-ZRF-052)
- E.Ü.Z.F. Dekanlığı ve Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokol çerçevesinde Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir., Metil Bromit’ e Alternatif Yöntemlerin Seralarda Canavar Otu (Orobanche ramosa/O. aegyptiaca) ve Domates Verimine Etkilerinin Araştırılması/ Yıldız NEMLİ, Onur KEÇECİOĞLU, Mürşit DALÇAM, Süleyman TÜRKSEVEN, M. Erdem AKSAN, Gökçe KADIGİL, Volkan İMAMOĞLU, Peiman MOLAEİ/ 2011-2013 (Araştırıcı/E.Ü.Z.F. Dekanlığı ve Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokol çerçevesinde Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir.)
- 2013, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı destekli, KKTC Hububat Alanlarında Oxalis pes-caprae L. (Ekşice) nin Dağılışı, Rastlanma Sıklığı, Üreme Potansiyeli ve Mücadeleleri Üzerine Araştırmalar.
- KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı destekli, KKTC’de Tahıl Ekiliş Alanlarında Yabani Yulaf Mücadelesi ve Dayanıklılığının Araştırılması/ KKTC Tarım Bakanlığı/ 2009-2011 / Yıldız NEMLİ, Ahmet ULUDAĞ, Süleyman TÜRKSEVEN, Ali GÖKSU, Emine SOLYALI, Bahar GÖKHAN, Kuntay VURANA, Emine KOCADAL, Erhan HAKEL
- EÜ BAP 2008ZRF007, Marmara Bölgesi Buğday alanlarında yabani yulaf (Avena fatua L.) ve kısır yabani yulaf (Avena sterilis L.)’ın herbisitlere dayanıklılığının araştırılması Yıldız NEMLİ, Süleyman TÜRKSEVEN/ 2008-2011 (Araştırıcı/ EÜ BAP 2008ZRF007)
- E.Ü.Z.F. Dekanlığı, Birlik A.Ş. ve Bornova Z.M.A.E. Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Birlik A.Ş. tarafından desteklenmiştir, Kimyon ve Anasonda Liniron ve Metobolitlerinin Araştırılması/ Yıldız NEMLİ, Akın KAYANDAN, Ahmet DURU, Hakan ÖRNEK, Süleyman TÜRKSEVEN, Tülün ER /2011(Araştırıcı/ E.Ü.Z.F. Dekanlığı, Birlik A.Ş. ve Bornova Z.M.A.E. Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Birlik A.Ş. tarafından desteklenmiştir.)
- 2010, TÜBİTAK 105 G 080, Ülkesel Canavarotu (Orobanche spp.) Projesi/ Aksoy E., A. Aksoy, G.Armağan, M. Arslan, S. Başaran, O. Bayraktar, Ö. Boz, O. Bozdoğan, F. Bülbül, B. Bükün, L. Büyükkarakuş, A. Demir, H. Demirkan, N. Doğan, F. Erbaş, S. Eymirli, D. Işık, K. Kaçan, İ. Kadıoğlu, S. Karoğlu, E. Kaya, O. Kolören, K. Melan, H. Mennan, Y. Nemli, D. Ogut, C. Özaslan, S. Öztemiz, F. Pala, M. Ruşen, N. Temel, O. Tetik, N. Tursun, S. Türkseven, A. Uludağ, S. Uygur, F.N. Uygur, T. Üstüner, İ. Üremiş, A. Yazlık, S. Yücel (Araştırıcı/ TÜBİTAK 105 G 080)
- EÜ BAP 2007ZRF004, Yabani yulaf (Avena siterilis L.) biyotiplerinin kendi aralarında ve buğday ile rekabetlerinin araştırılması/ Yıldız NEMLİ, Süleyman TÜRKSEVEN/ 2007-2010 (Araştırıcı doktora projesi/ EÜ BAP 2007ZRF004)
- EÜ BAP 2005ZRF047, İzmir İli Ödemiş İlçesi’nde Patates Üretim Alanlarında Yabancı Otlarda Kritik Periyodun Belirlenmesi/ Yıldız NEMLİ, Filiz ERBAŞ, Koray KAÇAN, Süleyman TÜRKSEVEN/2005-2009(Araştırıcı/ EÜ BAP 2005ZRF047)
- EÜ BAP 2004ZRF019, Kontrollü trafik şartlarında koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim uygulamaları/ Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Engin ÇAKIR, Ercan GÜLSOYLU, İsmet ÖNAL, Bülent OKUR, Yıldız NEMLİ, Sezai DELİBACAK, A.Rıza ONGUN, Süleyman TÜRKSEVEN/2004-2008(Araştırıcı/ EÜ BAP 2004ZRF019)
- EÜ BAP 2003ZRF009, Ödemiş’te patateslerde sorun olan cavarotu (Orobanche spp.)’nun saptanması ve mücadelesi üzerinde araştırmalar/ Yıldız NEMLİ, Hasan DEMİRKAN, Ahmet ULUDAĞ, Süleyman TÜRKSEVEN, Koray KAÇAN/ 2003-2007 (Araştırıcı/ EÜ BAP 2003ZRF009)
- EÜ BAP 2004ZRF009, Organik gübrelerin domates (Lycopersicon esculentum Mill.)’te Orobanche ramosa L. çıkışına etkilerinin araştırılması/ Yıldız NEMLİ, Hasan DEMİRKAN, Süleyman TÜRKSEVEN, Koray KAÇAN/ 2004-2007 (Araştırıcı/ EÜ BAP 2004ZRF009)
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Avrupa Yabancı Ot Araştırmaları Derneği (EWRS)
- Türkiye Herboloji Derneği
Granted Scholarships (3 entries)- 2011, EWRS subsidizing young scientists
- 2009, EWRS subsidizing young scientists
- 2007, USDA (Accessary Researcher)