Akademik BilgilerİLKAY SÜDAŞ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri ve İktisadi Coğrafya AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: ilkaysudas@gmail.com
- Telefon: 311 39 22
- Web sayfası: http://psikoloji.ege.edu.tr/tr/laboratuvarlar/sosyal_ve_kulturel
- Web sayfası: http://ilkaysudas.wix.com/dersler
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Coğrafya, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens. Coğrafya Eğt., Türkiye, 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Administrative / Academic Duties (16 entries)- ZİYARETÇİ ARAŞTIRMACI - (10/02/2018-10/09/2018) Utrecht Universitersitesi Coğrafya Bölümü HOLLANDA - Aachen Üniversitesi (RWTH) Coğrafya Bölümü ALMANYA , 2018
- HAKEMLİK - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2018
- HAKEMLİK - Journal of Latin American Geography, 2015
-  HAKEMLİK - Athens Journal of Mediterranean Studies, 2015-
- Proje Partneri - MIDETI: (Re-) Migrants in the German-Turkish Innovation Network: Identification and Communication of Potentials for Science and Economy. Destekleyen: German Federal Ministry of Education and Research (, 2014-2015
- E.Ü. Coğrafya Bölümü Erasmus Koordinatörü, 2013-
- HAKEMLİK - Türk Coğrafya Dergisi, 2013-
- LUGAS 2013 - Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu. Ege Üniversitesi, Coğrafya ve Sosyoloji Bölümü Ortak Etkinliği. Düzenleme Kurulu Üyeliği www.lugas2013.ege.edu.tr, 2013-
- ARAŞTIRMA PROJESİ - YÜRÜTÜCÜ - Şehirli Nüfusun İzmir Çevresine Göçü - EÜ BAP , 2013-2016
- EGE COĞRAFYA DERGİSİ - Yardımcı Editörlük, 2012-
- Comenius Project (503068-LLP-1-2009-1-NL-Comenius) EVE - A Cross-cultural Comparasion between Dutch and Turkish Students (Prof. Dr. Melek Göregenli, Uwe Krause ve Pelin Karakuş ile. http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/lesmateriaal.php) , 2012
- Gediz Deltası-Spil Dağı Milli Parkı-Kula çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitim (III), Proje asistanı, 2007
- Türkiye'ye Yönelik Avrupalı Göçü: Ege Kıyılarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma (EÜ 07EDB017, Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa Mutluer), Proje asistanı, 2007-2012
- Ayvalık and Mytlini: Towards a Cultural Tourism Region, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Araştıma Projesi (Yürütücü: Prof. Dr. Füsun Baykal), Proje Asistanı, 2007-2010
- Gediz Deltası-Spil Dağı Milli Parkı-Kula çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi (II), TÜBİTAK Projesi, Proje asistanı, 2006
- Yabancı Emekli Göçünün Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Antalya ve Çevresinde Ampirik Bir Çalışma (Yürütücü: Prof. Dr. Canan Balkır) TÜBİTAK, Proje asistanı, 2006-2008
Other Professional Activities (3 entries)- "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Türkiye’nin Uyum Politikasının Geliştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı" Uluslararası Göç Örgütü - TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,18 Nisan 2014 İstanbul - Davetli katılımcı, 2014
- “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında “Göç Yönetimi ve Uyum” Çalıştayı. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü-International Organization for Migration 12 Aralık 2013, Rixos Otel Ankara - Davetli konuşmacı, 2013
- "1st Turkish-German Frontiers of Humanities Symposium 2013" November 27 – 30, 2013 Koç University, Istanbul, Turkey - Davetli katılımcı (https://www.humboldt-foundation.de/web/tugfoh-2013.html), 2013
Research Interests- Beşeri ve İktisadi Coğrafya (2030200)
Indexed Journal Publications (7 entries)- SÜDAŞ, İ., İ. ÖZ. 2018 (Baskıda). "Davranışsal Coğrafyada Bilişsel Haritalar: Ege Üniversitesi Kampüsü Örneği" TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ. Sayı: 71
- GÖKTEN, C., SÜDAŞ, İ. 2014 "The Image of Australia: A Case Study on the Mental Maps of Turkish Immigrants in Sydney" JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY. Vol.6, No.2 pp.82-92
- BALKIR, C, İ.SÜDAŞ. 2014. "Guests And Hosts: European Retirees In Coastal Turkey" INSIGHT TURKEY:(TURKEY'S GUESTS, REFUGEES AND MIGRANTS). 16(4)
- SÜDAŞ, İ., GÖREGENLİ, M. 2013 "Europe in Mind: Social Representations of Turkey-Europe Relations in Case of Turkish University Students" EUROPEAN JOURNAL OF GEOGRAPHY 4 (1): 34-45
- SÜDAŞ, İ., C. GÖKTEN. 2012. "Cognitive Maps of Europe: Geographical Knowledge of Turkish Geography Students" EUROPEAN JOURNAL OF GEOGRAPHY. Volume 3 Issue 1 pp. 41-56
- SÜDAŞ, İ. 2011 'Two Distinct Groups of EU Immigrants in Coastal Turkey: A Case Study on the Retired and Non-Retired Europeans in Marmaris' SIIRTOLAISUUS - MIGRATION QUARTERLY 2011(1):26-37
- SÜDAŞ, İ., MUTLUER, M. 2006. “Immigration européenne de retraités vers la «Riviera turque»: le cas d’Alanya (côte méditerranéenne)” REVUE EUROPÉENNE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (REMI). Vol. 22 (3): 203–223

Publications in Non-Indexed Journals (5 entries)- SÜDAŞ, İ. 2013. "Lifestyle Migratie in Turkije: EU-Burgers in de Turkse Sunbelt" GEOGRAFIE Februari 2013: 22-25 (Hollandaca)
- SÜDAŞ, İ. 2013. "Ingrijpende wendingen: Turks-Griekse bevolkingsuitwisselingen in de jaren twintig" KLEIO- Migratie (Göç Sayısı) Jaargang 54 (Juli 2013):34-37
- SÜDAŞ, İ., M. MUTLUER. 2010 "Daha İyi Bir Hayata Doğru: Yaşam Biçimi Göçü" Ege Coğrafya Dergisi 19 (1):31-47
- 2005, MUTLUER, Mustafa, İlkay SÜDAŞ. 'Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinimi: Coğrafi Bir Yaklaşım'. Ege Coğrafya Dergisi 14 (1-2): 45-55
- SÜDAŞ, İ. 2004. '17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Nüfus ve Yerleşme Üzerindeki Etkileri: Gölcük (Kocaeli) Örneği' Ege Coğrafya Dergisi 13 (1-2):73-91

Publications in Other Journals and Medias (8 entries)- 2016, BOOK REVIEW: "Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration" (by Ayhan Kaya, Basingstone and New York, Palgrave Macmiallan, 2013, XIV+ 259 pp.) in RESEARCH AND POLICY ON TURKEY. Routledge, Taylor & Francis Group
- ÇEVİRİ: KRAUSE, U. 2016. "Avrupa Değerler Atlası: Avrupa Perspektifinden Değerler Tartışması" DEĞERLER EĞİTİMİ: EĞİTİMDE FARKLILIK VE KATILIM HAKKI içinde A.KAYA, G.VURAL, A:AYDIN (Derleyenler) sf:1-24. İstanbul Bİlgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul
- ÇEVİRİ (L.KÖRÜKMEZ ile): NOBREGA, O.S. 2015. "Post–Göçmen Tiyatro ve Kent Hakkı: Berlin’de Irksallaştırılmış Sanatçılar, Soylulaştırma ve Güvencesizleştirme" GÖÇLER ÜLKESİ: AKIŞLAR, GÖÇMENLER, ARAŞTIRMACILAR içinde (Derleyenler: L.KÖRÜKMEZ, İ.SÜDAŞ) içinde. 229-262. Ayrıntı Yayınları. İstanbul
- ÇEVİRİ (L.KÖRÜKMEZ ile): CATAPOTI, D. 2014 "Geçmişi Sanallaştırmak" EGEDEN, Vol.19: pp.56-58
- ARI, Yılmaz, SÜDAŞ, İlkay. 2013. COĞRAFYA DERGİLERİ EDİTÖRLERİ PANELİ RAPORU. (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi. 20 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul http://www.cd.org.tr/fc_images/file/CD_Edit%C3%B6rler_Paneli_Raporu_Rapor_1.pdf
- SÜDAŞ, İlkay. 2012. Avrupa Ülkelerinden Türkiye'nin Batı Kıyılarına Yönelik Göçler: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık İlçelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Mutuler)
- ÇEVİRİ: HEIKKILÄ, E.,S. WILKMAN. 2010. "Uluslararası Göçte Kuzey Ülkelerinin Çekiciliği" EGE COĞRAFYA DERGİSİ. 19 (2): 53-60
- SÜDAŞ, İlkay. 2005. Türkiye'ye Yönelik Göçler ve Türkiye'de Yaşayan Yabancılar: Alanya Örneği. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Mutluer)

International Conference Proceedings (24 entries)- SÜDAŞ, İ., M. YAKAR. 2018. "Türkiye’de “kim”, “nereden” mülk ediniyor? Yabancıların mülk ediniminin mekânsal analizi (2002-2016)" THE MIGRATION CONFERENCE 2018. Universidade de Lisboa 26-28 Haziran 2018. Lizbon
- SÜDAŞ, İ. 2016. "Lifestyle Migration from European Countries to Turkey: Motivations, Impacts and Future Perspectives" (Oral Presentation) 10th Annual Turkish Studies Symposium: MIGRATION, DIVERSITY, AND IDENTITY IN TURKEY AND THE EU 28-29 April 2016. University of Illinois. Champaign
- SÜDAŞ, İ. 2015. "Changing Dynamics of Turkish German Migration Patterns: Leaving home or Back to Home?" RE_MIGRANTS IN THE GERMAN TURKISH INNOVATION NETWORK. MIDETI PROJECT WORKSHOP at Ankara
- HENN, Sebastian, SÜDAŞ, İlkay. 2015. "Migrants between Germany and Turkey: New Argonauts?" (Re-)Migrants in the German-Turkish Innovation Network: Identification and Communication of Potentials for Science and Economy. Workshop at Yıldız Technical University, Istanbul
- BALKIR, C. İ. SÜDAŞ. 2014. "International Retiremant Migratns, Guests and Hosts: Two Sides of the Coin" Paper presented at the 10th Turkish Migration Studies (TurkMiS) Workshop: 'The migration transition of Turkey – from an emigration to an immigration country. New realities, new policy challenges' Oxford University & Hacettepe University (HUGO). Ankara
- SÜDAŞ, İ. 2014. "Türkiye'de "Yabancı" Nüfusun Yakın Yıllardaki Gelişimi ve Mekansal Özellikleri" (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 4-7 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
- SÜDAŞ, İ. 2014. "Lifestyle Migration Research in Turkey: An Overview" INTERNATIONAL WORKSHOP ON "THE FUTURE OF LIFESTYLE MIGRATION RESEARCH" 23-24th Oct. 2014. Goldsmiths University of London. U.K.
- SUDAS, I, 2013. "How do Turkish Geography Students See Europe?" EUROGEO Conference: Geography: linking Tradition and Future. May, 9-11, 2013 Brugge, Belgium
- SÜDAŞ, İ., KRAUSE, U. GÖREGENLİ, M. KARAKUŞ, P. 2013 "Avrupa, Hollanda ve Türkiye Bağlamında Göçe Bakış" (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 Haziran 2013 Fatih Üniversitesi. İstanbul
- KRAUSE, U. SÜDAŞ, İ., GÖREGENLİ, M. KARAKUŞ, P. 2013 "Ideas about Nature and Environment in Europe" (Türkiye) Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 Haziran 2013 Fatih Üniversitesi. İstanbul
- SÜDAŞ, İ. 2012. "Turkey and Europe: Understanding Turkey-Europe Relations in a Historical and Geographical Context" Lecture at Windesheim University. 14.03.2012. Zwolle, The Netherlands
- SÜDAŞ, İ. 2012. Lifestyle migrants in Turkey: A Comparison of retired and non-retired EU citizens on the Aegean Coast. European Association of Geographers. EUROGEO Annual Meeting. Dublin (Sözlü sunum)
- SÜDAŞ, İ. 2011. "Turkey in/and Europe?" Lecture for EUROPE - WORK IN PROGRESS MINOR PROGRAMME Fontys University of Applied Sciences, Department of Geography. Tilburg, The Netherlands
- PALINGS, H., KRAUSE, U., SÜDAŞ, İ. 2011. "Atlas of European Values" Workshop for the Annual Meeting of the Royal Dutch Geographical Society (KNAG), 8.12.2011. Amsterdam, The Netherlands
- GÖKTEN, C., İ. SÜDAŞ. 2011. “Mental Representations of Australia: A Preliminary Study on Turkish Immigrants” European Association of Geographers Annual Meeting Athens, Greece (Sözlü sunum)
- SÜDAŞ, İ. 2010, 'Comparing British and Other European Immigrants Living on the Aegean Coast of Turkey' World Universities Congress Proceedings I, p:723-738. Çanakkale
- SÜDAŞ, İ., GÖREGENLİ, M. 2010 "Europe In Mind: Perspectives From University Students On Europe - Turkey Relations" IJAS Conference, 22-25 Kasım 2010, Roma
- SÜDAŞ, İ. 2009. 'Immigration from European Countries towards Western Coast of Turkey: A Comparative Study in Marmaris, Kuşadası and Ayvalık' CSIC Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Madrid. (Sözlü sunum)
- SÜDAŞ, İ., M. GÖREGENLİ. 2009. 'Türkiye'nin Modernleşme Macerasında Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Temsilleri' Ege University 12th International Cultural Studies Symposium: Redefining Modernism & Postmodernism İzmir (Özeti yayımlanmış bildiri)
- SÜDAŞ, İ. 2009. 'Europe’s New Destination for Cultural Contact: Alanya', ACTAS DEL VIII CONGRESO "Cultura Europea" (26-29 de octubre de 2005) 1189-1197 Pamplona (İspanya)
- EMEKLI, G. İ. SÜDAŞ , F.SOYKAN 2007. "Göç, Kırsal Kalkınma - Kırsal Turizm ve Türkiye" ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15 Eylül 2007 Ankara
- SÜDAŞ, İ. 2007. 'Researching International Retirement Migration in Turkey'. CSIC Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Madrid (Sözlü sunum)
- SÜDAŞ, İ. 2006 'Alanya'ya Yönelik Avrupalı Göçü: Özellikler ve Etkiler' III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı. sf.: 775-798
- MUTLUER, M, SÜDAŞ, İ, 2005. Türkiye'ye Yönelik Yabancı Göçü ve Yabancılara Mülk Satışı, Ege University 10th International Cultural Studies Symposium, When Away Becomes Home: Cultural Consquences of Migration, İzmir, Türkiye (Özeti yayımlanmış bildiri)

National Conference Proceedings (8 entries)- SÜDAŞ, İ. 2016. "Şehirli Nüfusun İzmir Çevresine Göçü" ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ. Sözlü Sunum. Çanakkale. 13.05.2016
- SÜDAŞ, İlkay. 2015. "Coğrafya'da Birey ve Bireyin Coğrafyası" Türkiye'de Coğrafyanın 100. Yılı Çalıştayı. DTCF Coğrafya Bölümü. Ankara
- SÜDAŞ, İlkay, YAKAR, Mustafa. 2015. "Homojen Nüfustan Heterojen Nüfusa:Türkiye'de Yabancı Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı" Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 5-6 Kasım 2015. Ankara.
- MUTLUER, M. SÜDAŞ, İ. 2013. "Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinimine İlişkin Politik Tartışmalar: TBMM Soru Önergelerinin Analizi" Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30-31 Mart 2013. Muğla
- SÜDAŞ, İ. 2010. "Türkiye'nin Ege Kıyılarına Yerleşmiş AB Vatandaşları" BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ. İstanbul (Sözlü sunum)
- SÜDAŞ, İ. 2009. 'Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye'nin Kıyı Kentleri Üzerindeki Etkileri' 5. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. sf.135-146. Ankara
- SÜDAŞ, İlkay, HOCAOĞLU, Beycan, MUTLUER, Mustafa. 2007. 'Kula'da Göç Özellikleri ve Göç Yatırım Eğilimleri' Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sf. 421-430
- SÜDAŞ, İ. 2011. 'Coğrafya Öğrencilerinin Avrupa'ya İlişkin Bilişsel Haritaları, İmajları ve Temsilleri' A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü Seminerleri (06-04-2011) Ankara (Sözlü sunum)

Number of References0 times self referenced.
36 times referenced by other.
Referrer Publications (60 entries)- 2018, DÜVELL, F.2018. "From migration transition to integration challenge" NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, 58, 179-200. doi:10.1017/npt.2018.5
- 2018, ŞANLIER-YÜKSEL, İ., İÇDUYGU A. 2018. “Flexibility and Ambiguity: Impacts of Temporariness of Transnational Mobility in the Case of Turkey” in P.PITKÄNEN, M.KORPELA, M.AKSAKAL, K.SCHMIDT (Editörler) CHARACTERISTICS OF TEMPORARY MIGRATION IN EUROPEAN-ASIAN TRANSNATIONAL SOCIAL SPACES pp 99-119 Springer
- 2018, PICKERING, J., V.A.CROOKS, J.SNYDER, J.MORGAN. 2018. "What Is Known about the Factors Motivating Short-Term International Retirement Migration? A Scoping Review" JOURNAL OF POPULATION AGEING https://doi.org/10.1007/s12062-018-9221-y
- 2017, YANG, J., S. JİN, M.LI, R.MA. 2017. "Preparation and Preliminary Application of “The Chinese Dream” Questionnaire for Immigrants People" ADVANCES IN PSYCHOLOGY 7(1), 50-59
- 2017, BAYSU, Gülseli. 2017. "Gezi Protestolarına Katılanların Politik Profilleri ve Demokratik Tutumları" TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI. 20:78-91
- 2017, DENİZ, A. 2017. “Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması: Bir Kadın Araştırmacının Türkiye’de Yaşayan Rus Göçmen Kadınlarla Karşılamasından Notlar” FE DERGİ 9(1):12-26.
- 2017, MARANIK, Reelika . 2017. ESTONIAN LIFESTYLE EMIGRANTS’ MOTIVATION TO LEAVE ESTONIA IN YOUNG ADULTHOOD: ANALYSING THE INCENTIVES TO LEAVE THROUGH REFLEXIVE INDIVIDUALIZATION THEORY. University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. MA THESIS. (Supervisor: Prof Raul Eamets) Tartu.
- 2017, QUASHIE Hélène 2017. “Reconstruire une « cité métisse »: Migrations européennes, économie touristique et impasses de la valorisation culturelle du patrimoine saint-louisien (Sénégal)” AFRICAN SOCIOLOGICAL REVIEW VOL 21 (1):43-77
- 2017, ÖZGÜÇ, N. 2017. TURİZM COĞRAFYASI: ÖZELLİKLER VE BÖLGELER. 8. Basım. Çantay Kitabevi. İstanbul
- 2017, KILINÇ,N. 2017. LIFESTYLE RETURNEES AT ‘HOME’: THE SECOND-GENERATION TURKISH-GERMANS’ SEARCH FOR SELF IN ANTALYA. Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of Surrey, School of Hospitality and Tourism Management Faculty of Arts and Social Sciences Supervisors: Prof. Allan WILLIAMS, Dr. Paul HANNA
- 2017, ROUSOVÁ, N. 2017. PERCEPCE ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLİKY PROSTŘEDNİCTVÍM DESKOVÝCH HER Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická, Bakalářská práce. Plzeň
- 2017, ROUSOVÁ, N. 2017 PERCEPCE ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROSTŘEDNICTVÍM DESKOVÝCH HER. 99 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. Plzeň
- 2016, BANTMAN-MASUM, Eve. 2016. "Présence, mobilité et migration vers les Suds" CAHIERS D’ÉTUDES AFRICAINES, LVI (1-2), 221-222, 2016, pp. 389-400
- 2016, TÜMERTEKİN, Erol, ÖZGÜÇ, Nazmiye. 2016 BEŞERİ COĞRAFYA: İNSAN, KÜLTÜR, MEKÂN. 16. Basım. Çantay Kitabevi. İstanbul
- 2016, ROBERT, Samuel, MELIN, Hélène 2016 HABITER LE LITTORAL ENJEUX CONTEMPORAINS, Presses Universitaires de Provence & Presses Universitaires d'aix-Marseille. Aix-en-Provence (https://hal-unice.archives-ouvertes.fr/hal-01407670/document)
- 2016, PELÁNEK Radek, Jiří, RIHÁK. 2016. "Properties and Applications of Wrong Answers in Online Educational Systems" PROCEEDINGS OF THE 9th CONF. ON INTERNATIONAL DATA MINING. Raleigh USA.
- 2016, DEMİRBİLEK, Melahat. 2016. "Environment, Environmental Refugees and Green Social Work" INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH 2 (3): 1118-1130
- 2016, ÇETİN, Turhan. 2016. "The Opinions of the Turks Living in Germany Respecting of the Turkey Tourism* ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN 8(1):135-149
- 2016, PAÜL İ AGUSTÍ, Daniel. 2016. “Agricultura, muntanyes i…: La percepció de la província de Lleida per part dels estudiants universitaris catalans” DOCUMENTS D’ANÀLİSİ GEOGRÀFİCA 62(1): 111-132
- 2016, AKBAŞ,Y., S. TOROS. 2016. "Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Kaynakları ve Zihin Haritalarındaki Dünya İmajları" DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ. 21(36):201-224
- 2016, CENGİZ, D., B.ÇETİN. 2016. "Samandağ İlçesinden Suudi Arabistan'a Yönelik İşçi Göçlerinin Mekânsal ve Sektörel Dağılışı" TURKISH STUDIES (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic) 11(8):121-144
- 2016, PAÜL İ AGUSTÍ, Daniel. 2016. "On situaries la ciutat al mapa? Anàlisi de les representacions de la província de Lleida entre els estudiants universitaris catalans" TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA 81:137-158
- 2016, ÖZBEK, Çağlar, İdil ENGİNDENİZ-ŞAHAN. 2016. "Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Aidiyetlerinin Yerelde Kurulma Pratikleri: The Post Gazetesi Örneği" SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 38: 159-182
- 2016, ÖZGÜR, E. M. 2016. "Bir Alt Alan olarak Nüfus Coğrafyasnn Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" EGE COĞRAFYA DERGİSİ 25(1):1-3
- 2016, ALTINOVA-ÜNLÜ, E., SAĞIN-ŞİMŞEK, Ç., KAVANOZ, S. 2016. "Türkiye’de yaşayan İngiliz kökenli göçmenlerin dil kullanım, tercih ve tutumları". YILDIZ JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 1(1):55-76
- 2016, ULUKÜTÜK, M. 2016. "Göçün Öznelerinin Anlatımı Problemi: Konukseverlik, Hayırseverlik ve Hakseverlik Bağlamında Felsefî Soruşturmalar" İLAHYAT AKADEMİ DERGİSİ. 3(4):69-98
- 2015, BANTMAN-MASUM, Ève. 2015. "Les Étatsuniens de Mérida, Mexique : mobilité ou migration?", REVUE EUROPÉENNE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, 31 (2), pp. 119-138.
- 2015, TANG Xiangjie, XU Honggang. 2015. "Review of lifestyle migration" (生活方式型移民研究综述) PROGRESS IN GEOGRAPHY (地 理 科 学 进 展) 34(9):1096-1106 DOI:10.18306/dlkxjz.2015.09.003
- 2015, VELEZ DE CASTRO, Fatima. 2015. "Lifestyle Migrations in Mediterranean Context. The Future for Depopulated Areas?" ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES MDT2014-1350. Athens Institute for Education and Research. Athens. (PDF version available on: http://www.atiner.gr/papers/MDT2014-1350.pdf)
- 2015, ANDREA, Uszkai. 2015. “Európai országkép kutatások a mentális térképezés módszerével” In KARLOVITZ, János Tibor (Szerkesztő) FEJLŐDŐ JOGRENDSZER ÉS GAZDASÁGİ KÖRNYEZET A VÁLTOZÓ TÁRSADALOMBAN [DEVELOPING LEGAL SYSTEM AND ECONOMIC ENVIRONMENT IN A CHANGING SOCIETY] pp. 95-101 Komárno: International Research InstituteISBN 978-80-89691-21-0.
- 2015, ŞEKER, B. Dilara. 2015. “Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme” B.D. ŞEKER, İ.SİRKECİ, M. YÜCEŞAHİN (Editörler) GÖÇ VE UYUM içinde. sf. 11-26 Transnational Press. Londra.
- 2015, BAHAR, H. İ. 2015. “Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerinin Güneşi Arayışı” B.D. ŞEKER, İ.SİRKECİ, M. YÜCEŞAHİN (Editörler) GÖÇ VE UYUM içinde. sf. 293-318 Transnational Press. Londra.
- 2015, DEMİRKAYA Hilmi. 2015. “Coğrafya Öğretmen Adaylarının Türkiye’nin Yakın Gelecekteki Uluslararası İlişkilerine Bakışı: Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi” ULUSLARARASI SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 2 (3): 57-86
- 2015, HERDA, Daniel."Innumeracy in Turkey: Misperceptions of an Emerging Immigrant Population" INSIGHT TURKEY 17(2) (Spring 2015): 187-205.
- 2015, BALKIR, C., B. KAISER. 2015. “Türkiye’de Avrupa Birliği Vatandaşları” M. ERDOĞAN, A. KAYA (Editörler) TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ: 14. YÜZYIL’DAN 21. YÜZYIL’A içinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul
- 2015, ÖZGÜR-BAKLACIOĞLU, Nurcan. 2015. “Between neo-Ottomanist kin policy in the Balkans and Transnational Kin Economics in the EU” JOURNAL ON ETHNOPOLİTİCS AND MİNORİTY ISSUES İN EUROPE. 14 (3): 47-72
- 2015, HERDA, Daniel. 2015. “Innumeracy in Turkey: Misperceptions of an Emerging Immigrant Population” INSIGHT TURKEY 17(2):187-205.
- 2015, WOHLFART, Irmengard. 2015. “Lifestyle migration from Europe to New Zealand: Immigrant dreams and their realizations” NEW ZEALAND SOCİOLOGY 30 (4): 154-175
- 2015, CRISTALDI, Flavia, Sandra, LEONARDI, Antonio, TINTORI. 2015 “Geographies of escape. A fact-finding and didactic survey on asylum seekers at the CARA of Castelnuovo di Porto–Rome" J-READING:JOURNAL OF RESEARCH AND DIDACTICS IN GEOGRAPHY, 2(4):39-59
- 2015, SANDERSON, Jean-Paul. 2015. "Retour des retraités en ville: Mythe ou réalité?: Étude des migrations des 50-69 ans à Bruxelles" REVUE QUETELET/QUETELET JOURNAL Vol. 3, n° 1, pp. 51-74 DOI : 10.14428/rqj2015.03.01.02
- 2015, ETİLER, Nilay, Kuvvet LORDOĞLU. 2015. "Health Problems of Immigrant Women in the Context of Gender" in H.YILDIZ, F.MORADY, İ.ŞİRİNER (Editors) GLOBALISATION, DIMENTSIONS & IMPACTS: GLOBAL STUDIES SERIES VOL:2 pp.179-192 IJOPEC Publication. London
- 2015, TOMAK, P. T. (2015). ÇEVRESEL İMGELERİN KENT KİMLİĞİNE ETKİSİ (MERSİN MÜFTÜ DERESİ –KURTULUŞ MEYDANI AKSI ÖRNEĞİ)(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin
- 2015, PINEL J. 2015. DES RETRAITÉS FRANÇAIS AU MAROC: ENTRE PARCOURS DE VIE ET ANCRAGES TERRITORIAUX. Université de Poitiers UFR Sciences Humaines et Arts. Département de Géographie. Master 1 Migrations Internationales. Poitier
- 2014, 2014, GUÐMUNDSSON, Gunnar Torfi. 2014. LÍFSSTILSFÓLKSFLUTNINGAR: EINKENNI LÍFSSTÍLSINNFLYTJENDA OG DRIFKRAFTAR FÓLKSFLUTNINGA ÞEIRRA (Lifestyle Migration: Characteristics of Lifestyle Immigratns and their driving forces for migration) Lokaverkefni til BA–gráðu í mannfræði, Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Reykjavik, Island
- 2014, 2014, ÖZDEMİR, Nevin. 2014. "Öğretmen Adaylarının Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Konusundaki Zihin Haritalarını Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma" TURKISH STUDIES. Vol 9 (5):1685-1706
- 2014, ŞANLIER, İ., A. İÇDUYGU. 2014. "Temporary Migration in Turkey" in P. PITKÄNEN, S. CARRERA (Editors) TRANSNATIONAL MIGRATION IN TRANSITION: STATE OF THE ART REPORT ON TEMPORARY MIGRATION (Collected Working Papers from the EURA-NET project) ISBN: 978-951-44-9640-0.
- 2014, BORIA, Edoardo. 2014. "I turchi, l’altro e l’altrove: l’immaginario geografico di un popolo attraverso la sua cartografia" (Türkler, Başka İnsanlar ve Başka Topraklar: Haritacılığı ile Bir Ulusun Coğrafi İmgelemi), in LA TURCHIA NELLO SPAZIO EUROMEDITERRANEO pp.41-55 (Editors: E.BORIA, S:LEONARDI, C.PALAGIANO) Edizioni Nuova Cultura. Roma
- 2014, KALELİOĞLU, Ragıp. 2014. BOLU KENTİNDE İKAMETGÂH MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA KENT İÇİ HAREKETLİLİK. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara
- 2013, ROULIER,Frédéric. 2013. "Synthèses cartographiques des représentations mentales de l'espace" M@PPEMONDE 112 (2013/4)http://mappemonde.mgm.fr/num40/articles/art13403.pdf
- 2013, ERTUĞRUL, G. 2013. "Sahihlik Arayışında Türkiye'ye Göç: Muğla-Gökova Yöresine Yerleşen Britanyalılar" EĞİTİM, BİLİM ,TOPLUM. Cilt 1 Sayı 43 Sf: 79-96
- 2013, KARADAĞ, Arife, Hatice, TURUT. 2014 "Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği" COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ. 11 (1), 31-51
- 2013, TOLAY, Juliette. 2013 "Deconstructing Turkish Public Attitudes towards Refugees: Empowerıng Rights over Politicization and Self-Gratification" USAK YEARBOOK Vol.6, Year 2013, pp. 1-29 Ankara
- 2013, DENNIE-FILION, Gabrièle. 2013. THE ECONOMICS OF LIFESTYLE MIGRATION: A STUDY OF WESTERN EUROPEAN MIGRATION TO MARMARİS, TURKEY. Master Thesis in Sociology, Migration and Ethnic Studies.(Supervisors: Sébastien CHAUVIN & Didem DANIŞ University of Amsterdam. Amsterdam, The Netherlands [http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=543523]
- 2012, CASADO-DÍAZ, Maria. "Exploring the geographies of lifestyle mobility: current and future fields of enquiry" In: Wilson, J. (Editor)THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF TOURISM GEOGRAPHIES. Routledge
- 2012, TOLAY, Juliette. "Discovering Immigration into Turkey: The Emergence of a Dynamic Field" INTERNATIONAL MIGRATION, IOM doi:10.1111/j.1468-2435.2012.00741.x
- 2012, RIBERIO DA SILVA, S. M. 2012. A EXPLORAÇÃO DOS DESENHOS E DOS MAPAS MENTAİS NAS AULAS DE HİSTÓRİA E DE GEOGRAFİA. Tese de Mestrado. Universidade do Minho. Instituto de Educação. Braga
- 2012, AKAGÜL, Deniz. 2012. "Dynamiques migratoires en Turquie : bref aperçu éclectique" in ANATOLI: 3:149-164
- 2010, DENİZ, A., E. M. ÖZGÜR. 2010. "Rusya'dan Türkiye'ye Ulusaşırı Göç: Antalya'daki Rus Göçmenler" EGE COĞRAFYA DERGİSİ 19 (1): 13-30
- 2009, BALKIR, Canan, KIRKULAK, Berna. “Turkey, the New Destination for International Retirement Migration” In: H. Fassmann, M. Haller and D. Lane (Editors) MIGRATION AND MOBILITY IN EUROPE: TRENDS, PATTERNS AND CONTROL pp. 123-143 Edward Elgar Publishing Ltd.
- 2007, UNUTULMAZ, K. O. 2007. "The Unprepared Host: Governance of Unexpected “Multiculturalism” in Turkey" Paper presented at Immigration, Minorities and Multiculturalism in Democracies. Fairmont Queen Elizabeth, Montreal
Books (10 entries)- KABA, B., İ. SÜDAŞ. 2018. "MAVİŞEHİR'İN BELİRLİ KURALLARI VARDIR": KAPALI YERLEŞMELERDE İNSAN-MEKÂN İLİŞKİLERİ" Ege Üniversitesi Yayınları No:199 İzmir
- KÖRÜKMEZ, L., İ. SÜDAŞ (Editörler). 2015. GÖÇLER ÜLKESİ: AKIŞLAR, GÖÇMENLER, ARAŞTIRMACILAR. Ayrıntı Yayınları. İstanbul (272 sf)
- SÜDAŞ, İ. 2014. "Ege Kıyılarının Avrupalı Sakinleri" M. TUNA (Editör) TÜRKİYE VE YENİ ULUSLARARASI GÖÇLER içinde. 107-161. Sentez Yayınları. Bursa
- SüDAŞ, İ. 2014. "Biz Turist İstedik, İnsanlar Geldi". FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ: TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA BİRARADA YAŞAMA TARTIŞMALARI içinde (Editör: Ayhan KAYA)Sf:121-150 Hiperlink Yayınları. İstanbul
- 2013, BAYKAL, F., EMEKLİ, G., ATABERK, E., SÜDAŞ, İ. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YAKLAŞIMIYLA DİKİLİ VE BERGAMA’YI BÜTÜNLEŞTİRME POTANSİYELİ. Bergama Belediyesi Kültür Yayınları. İzmir
- SÜDAŞ, İ. MUTLUER, M. 2013. "Beşeri ve Ekonomik Özellikleri Açısından İzmir" Prof. Dr. Asaf Koçman'a Armağan Kitabı (Editör: E. Öner) Ege Üniversitesi Yayınları. İzmir
- SÜDAŞ, İ. MUTLUER, M. 2013. ""Görünmez" Bir Küresel Sorun: Çevre Mültecileri" Prof. Dr. İlhan Kayan'a Armağan Kitabı (Editör: E. Öner) Ege Üniversitesi Yayınları. İzmir
- SÜDAŞ, İ., BAYKAL, F, TERKENLI, T., EMEKLİ, G. 2012. "Cross-Border Cooperation in Cultural Tourism: Ayvalık (Turkey) and Mytiline (Greece)" TRANSFORMING AND MANAGING DESTINATIONS: TOURISM AND LEISURE IN A TIME OF GLOBAL CHANGE AND RISKS içinde. Sf.329-341 A. Kagermeier, J. Saarinen. (Editörler) Studien zur Freizeit- und Tourismusforschung. MetaGIS-Fachbuch
- SÜDAŞ, İ., M. MUTLUER. 2008. “Migrations européennes vers les lieux touristiques turcs: effets économiques” TOURISME ET DIVERSITES: FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT? içinde sf: 71–81 (Editörler: M. Sarlet ve A. Manço) L’Harmattan Paris
- MUTLUER, M., İ. SÜDAŞ. 2008. “Apports des émigrés au tourisme turc et tendances de consommation” TOURISME ET DIVERSITES: FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT? içinde sf: 109–117 (Editörler: M. Sarlet ve A. Manço) L’Harmattan Paris

Granted Scholarships (5 entries)- 2015, EBİLTEM, Yurtdışı Bilimsel İlişkiler Oluşturma Programı Desteği
- 2014, EBİLTEM, Bilimsel Eğitime Destek Programı, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
- 2007, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Araştırma Bursu (3 Hafta)
- 2007, Türkiye Bilimler Akademisi “Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” Desteği
- 2005, TÜBİTAK Yurtdışı maddi destek
Granted Prizes (5 entries)- 2017, Akademik Teşvik Ödeneği
- 2016, Akademik Teşvik Ödeneği
- 2014, DEDEMAN TOPLULUĞU, Turizm Dalında Araştırma Projesi Yarışması, Üçüncülük (Prof.Dr. F.Baykal, Doç.Dr. G.Emekli, Öğr.Gör. E.Ataberk ile)
- 2007, En İyi Poster Yarışması 2. lik Ödülü (Festival International de Géographie, 2e prix au concours 2009, Saint-Dié/France : "Évolutions dans les sites archéologiques (Troie, Ephèse, Milet) aux rivages de la Mer Egée en Turquie")
- 2006, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Serbest Bildiriler: İkincilik Ödülü
Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 2017, KABA, Bahar. 2017. "Kapalı Yerleşmelerde İnsan ve Yer İlişkileri: Mavişehir (İzmir) Örneği. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yükseklisans Tezi. İzmir