Akademik BilgilerMEHMET EMİN ÖZDEDELİ
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: emin.ozdedeli@ege.edu.tr
- Telefon: Ev:0232 2387627-Cep:0532 26 647 26
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniv.Tıp Fak., Türkiye, 1969
- Doktora: Ege Üniv.Tıp Fak.Genel Cerrahi ABD, Türkiye, 1975
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi ABD, Türkiye, 1981
- Profesörlük: Eg Üni.Tıp Fak.Genel Cerrahi ABD., Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (18 entries)- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2001-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2000-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1999-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1998-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1997-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1996-
- Profesör Ege Üniversitesi Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1995-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1994-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1993-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1992-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1991-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1990-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1989-
- Profesör Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1988-
-  Doçent Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1987-
-  Doçent Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1986-
-  Doçent Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1985-
-  Doçent Ege ÜniVersitesi Tıp Fak. Genel G errahi Anabilim Dalı, 1984-
Other Professional Activities (23 entries)- ULUSAL MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI, 2002-In Progress
- İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI, 2001-In Progress
- EGE BÖLGESİ CERRAHİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞI, 2001-In Progress
- İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI, 2001-In Progress
- EGE BÖLGESİ CERRAHİ DERNEĞİ 2.BAŞKANLIĞI, 1999-In Progress
- FEMTA (TAMOXIFEN-FEMERA) Araştırmasında(Uluslar Arası) Baş araştıcı, 1998-In Progress
- İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜLAY AKTAŞ MEME HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ, 1998-In Progress
- İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, 1997-In Progress
- ATLAS - Çok Uluslu TAMOXIFEN Araştırıcısı, 1996-In Progress
- EGE BÖLGESİ CERRAHİ DERNEĞİ KURUCU ÜYELİĞİ, 1993-In Progress
- İZMİR MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELİĞİ, 1992-In Progress
- EÜTF MEME HASTALIKLARI KONSEY ÜYELİĞİ, 1989-In Progress
- EÜTF MEME HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ KURUCU ÜYELİĞİ, 1988-In Progress
- 4.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ( MART-1997 ) OTURUM YÖNETMENİ İZMİR-KUŞADASI, 0
- ORDU MENSUBU HANIMLARA MEME HASTALIKLARI İLE İLGİLİ KONFERANS-6 MAYIS 1997 İZMİR ORDU EVİ, 0
- MEME HASTALIKLARINDA TANI-(SEMİNER) İZMİR İLİ SAĞLIK MÜD.MENSUBU DOKTOR,EBE VE HEMŞİRELERİNE.16.05.1997, 0
- PANELİST-MEME KANSERİ VE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ(HRT).24.12.1997 İZMİR PALAS OTELİ, 0
- KONFERANS-KÜNT VE PENETRAN KARIN TRAVMALARI-5.MART 1998,BORNOVA SAĞLIK MERKEZİ, 0
- MEME KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ:EGE DENEYİMİ-KONFERANS 31 MAYIS-3 HAZİRAN 4.KARADENİZ TIP GÜNLERİ 1995 TRABZON, 0
- OTURUM BAŞKANLIĞI,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1998,İZMİR, 0
- MEME KENSERİNDE KORUYUCU CERRAHİ:KONFERANS-TABİP ODASI İZMİR 8 MART 1996, 0
- MEME KANSERİNDE KONSENSUS TOPLANTISI,3.ULUSLAR ARASI St GALLEN İSVİÇRE,ŞUBAT 1998, 0
- MEME HASTALIKLARI KONGRESİ 18-21 MAYIS 1995 İSTANBUL, 0
Research Interests- Genel Cerrahi (1011901)
Indexed Journal Publications (5 entries)- Y.ERHAN,A.VERAL,E.KARA,N.ÖZDEMİR,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,A.KOYUNCU,Y.ERHAN,O.ÖZBAL:A CLINICO-PATHOLOGIC STUDY OF A RARE CLINICAL ENTITY MIMICKING BREAST CARCINOMA IDIOPATHIC GRANULOMATOUS MASTITIS,THE BREAST,9:55-56,2000
- S.TIRAŞ,R.YILMAZ,S.ERSİN,E.KARA,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,M.KAPKAÇ:HYDROXY-ETHYL STARCH SOLUTION:Is it a new alternative way of treatment in translocation?INT SURG 83:250-52,1998
- R.YILMAZ,S.ERSİN,M.AKYILDIZ,C.YILMAZ,M.KAPKAÇ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:EFFECT du TAMOXIFEN SUR LA DENSITE OSSEUSE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN,ETUDE PROSPECTIVE.ARCHIVES OF THE BALKAN MEDICAL UNION 33(3):103-106,1998
- Y.Uçar,S.Ersin,M.Kapkaç,R.Yılmaz,E.Özdedeli,O.Özbal:Demir ve C vitamininin tavşan meme dokusu üzerine etkileri.Meme Hast.Dergisi,4(2):85-89 1997
- M.Kapkaç,R.Yılmaz,S.Traş,A.Logmani,E.Özdedeli,O.Özbal:Tamoxifen ve tromboembolizm.Ulusal Cerrahi Dergisi 12:159160,1996

Publications in Non-Indexed Journals (73 entries)- A.SAKARYA,Y.ERHAN,H.AYDEDE,E.ÖZDEDELİ:BATINA PENETRAN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINDA GEREKSİZ LAPARATOMİLER,GÖZTEPE TIP DERGİSİ,14:168-70,1999
- M.KAPKAÇ,S.ERSİN,S.YETGİN,A.ELDEM,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ:NEEDLE LOCALISATION FOR BREAST CANCERS,TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES ( TUBİTAK ),28(2):183-87,1998
- E.OYMACI,M.KAPKAÇ,Y.UÇAR,H.ERTAN,E.ÖZDEDELİ,Y.TOKAT:ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMA ŞEKLİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ,ULUSAL TRAVMA DERGİSİ,3(2):132-36,1997
- Y.UÇAR,S.ERSİN,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:DEMİR VE C VİTAMİNİNİN TAVŞAN MEME DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ,MEME HASTALIKLARI DERGİSİ,4(2):85-89,1997
- S.ERSİN,E.AKGÜN,S.YALAZ,E.ÖZDEDELİ:İNSİZYONEL HERNİ VE SENTETİK GREFLE ONARIM SONÇLARI,ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ,11:232-34,1997
- M.KAPKAÇ,M.PEKDEMİR,E.ÖZDEDELİ,M.AKYILDIZ,M.YILMAZ,O.ÖZBAL:MASTEKTOMİ SONRASI LENFÖDEM VE SORUMLU ETKENLER,ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ,12(2):123-27,1996
- E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MEMENİN FİBROKİSTİK HASTALIĞINDA BROMOCRİPTİN TEDAVİSİ-54 OLGU,MEME HASTALIKLARI DERGİSİ,3(3):137-39,1996
- A.SAKARYA,A.ÇÖKMEZ,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,K.KUMANLIOĞLU:APROTİNİNİN CİLT FLEPLERİNDEKİ KAN AKIMINA ETKİSİ,KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ,4:133-35,1996
- M.KAPKAÇ,M.YILMAZ,A.LOGMANİ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:TAMOXİFEN VE TROMBOEMBOLİZM,MEME HASTALIKLARI DERGİSİ,12:159-61,1996
- M.KAPKAÇ,E.KARA,S.ERSİN,M.KORKUT,E.ÖZDEDELİ:KÜNT BATIN TRAVMALARINA BAĞLI GASTROİNTESTİNAL TRAKT PERFORASYONLARI,CERRAHİ TIP ARŞİVİ,1(4):174-79,1996
- M.KAPKAÇ,E.AKGÜN,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MASTEKTOMİ SONRASI DRENAJ VE SEROMA OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ,İZMİR ATATÜRK HASTANESİ TIP DERGİSİ,4:47-49,1996
- M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,M.AKYILDIZ,O.ÖZBAL,R.YILMAZ:PUERPERAL VE NONPUERPERAL MASTİTLER,İZMİR DEVLET HASTANESİ MECMUASI,33(4):464-68,1995
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,Y.ERHAN,O.ÖZBAL,A.SAKARYA:MEMENİN ANJİOSARKOMU,MEME HASTALIKLARI DERGİSİ,2(1):38-40,OCAK 1995
- E.ÖZDEDELİ,M.KAPKAÇ,A.SAKARYA,O.ÖZBAL,A.GÜLER:KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ( 815 OLGU ),EÜTF DERGİSİ,34(3-4):225-28,1995
- A.ÇOKER,A.TOLASA,M.KAPKAÇ,A.SAKARYA,M.YILMAZ,A.GÜLER,E.ÖZDEDELİ:SPLENIC HYDATID DISEASE,KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ,3:192-94,1995
- M.AKYILDIZ,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,Y.ERHAN,O.ÖZBAL:ÖZOFAGO-GASTRİK BİLEŞKE TÜMÖRLERİ,İZMİR DEVLET HASTANESİ MECMUASI,11(1):33-38,1993
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ:TRAVMATİK DIŞ SAFRA YOLU YARALANMALARINDA STENT UYGULANMASI,ULUSAL CERAHİ DERGİSİ,7(1):64-65,1991
- E.ÖZDEDELİ,E.SAKARYA,Y.ERHAN,O.ÖZBAL,R.YILMAZ:UMBLİKAL ENDOMETRİOZ,EÜTF DERGİSİ,29(4):1106-8,1990
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,M.TUĞCU,A.GÜRKAN,G.ÇORUH,O.ÖZBAL,C.YILMAZ:KARIN ÖN DUVARININ DESMOİD TÜMÖRLERİ,EÜTF DERGİSİ,28:735-39,1989
- L.ÇANAKKALELİOĞLU,A.SAKARYA,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,M.YILMAZ:EÜTF DERGİSİ,28:777-84,1989
- M.YILMAZ,A.GÜRKAN,A.BAŞARGAN,G.ÇORUH,E.ÖZDEDELİ:ABDOMİNAL AKTİNOMİKOZLAR,DİRİM,KASI-ARALIK 11-12,64:336-40,1989
- M.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,G.ATABAY,A.ÇOKER:FEOKROMASİTOMA,EÜTF DERGİSİ,27:309-13,1988
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,A.GÜRKAN,M.TUNÇYÜREK,E.AKÇİÇEK,O.ÖZBAL,A.ELDEM:MİDE GLOMUS TÜMÖRÜ,EÜTF DERGİSİ,27:703-8,1988
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,A.GÜRKAN,Y.ERHAN,O.ÖZBAL:MİDE LEİYOMYOMA OLGUSU,EÜTF DERGİSİ,27:709-12,1988
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,M.YILMAZ,O.ÖZBAL,R.SAYAR,H.ELYAS:SPONTAN MEME BAŞI AKINTILARINDA SİTOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK İNCELEMENİN YERİ,EÜTF DERGİSİ,27:979-82,1988
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,L.ÇANAKKALELİOĞLU,U.SUNGURTEKİN,M.A.BÖLÜKOĞLU,O.ÖZBAL:DUODENUM DUPLİKASYONLARI,EÜTF DERGİSİ,27:1087-91,1988
- O.ÖZBAL,R.YILMAZ,M.TUĞCU,M.TUNÇYÜREK,E.ÖZDEDELİ,T.İLTER:MİDE LEİYOMYOBLASTOMASI,EÜTF DERGİSİ,27:1673-77,1988
- O.ÖZBAL,R.YILMAZ,N.SABUNCU,A.GÜRKAN,E.ÖZDEDELİ:PELVİK VE RETROPERİTONEAL AKTİNOMİKOZLAR,EÜTF DERGİSİ,26:289-94,1987
- R.YILMAZ,M.TUĞCU,T.İLTER,G.YÜCE,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:EÜTF DERGİSİ,26:331-37,1987
- R.YILMAZ,A.GÜRKAN,G.YÜCE,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:AMONYAK İLE OLUŞAN TOTAL MİDE NEKROZU,EÜTF DERGİSİ,26:363-68,1987
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,B.SAVAŞCIN,A.GÜRKAN,S.SOYDAN,O.ÖZBAL:NEUROBLASTOMA,EÜTF DERGİSİ,26(2):603-6,1987
- A.ELDEM,M.TUĞCU,M.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ:SPONTAN DALAK RÜPTÜRÜ,EÜTF DERGİSİ,26(3):1279-83,1987
- R.YILMAZ,M.YILDIRIM,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,M.YILMAZ:KOLEDOK KİSTLERİ,EÜTF DERGİSİ,26(3):1305-12,1987
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,B.SAVAŞÇIN:VAGOTOMİ SONRASI DİYAREDE KOLESİSTEKTOMİNİN ROLÜ,EÜTF DERGİSİ,25(2):587-91,1986
- R.YILMAZ,Ö.GÜNEL,O.ÖZBAL,A.HİSROVŞAHİ,M.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ.S.AKGÜN:TRANSVERS KOLONUN MEZENTER KİSTİ,EÜTF DERGİSİ,25(2):737-40,1986
- E.ÖZDEDELİ,H.DAĞ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,M.YILMAZ:CERRAHİYE METABOLİK YANITTA NAPHTYDROFURYL in ETKİSİ-KLİNİK ARAŞTIRMA,EÜTF DERGİSİ,25(4):1509-23,1986
- A.GÜLER,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,İ.SOLAK,B.SAVAŞÇIN:MEME KİSTHİDATİĞİ,EÜTF DERGİSİ,2:675-77,1985
- E.ÜSTÜN,E.ÖZDEDELİ,Y.ERHAN,R.ARKUN,E.AFŞAR:MEMEDE DUKTAL EKTAZİLER,EÜTF DERGİSİ,3:741-44,1985
- R.YILMAZ,G.ÇORUH,O.ÖZBAL,C.YILMAZ,Ö.GÜNEL,E.ÖZDEDELİ,M.YILMAZ,S.AKGÜN:OMENTUM MAJUSUN PRİMER MALİGN TÜMÖRÜ,EÜTF DERGİSİ,3:977-79,1985
- İ.SOLAK,R.YILMAZ,Z.YETGİN,E.SEVİNÇ,O.ÖZBAL,H.ÖZER,N.ELMAS,E.ÖZDEDELİ:HİDRONEFROZA NEDEN OLAN BİR GEZGİN DALAK VAKASI,EÜTF DERGİSİ,3:1003-5,1985
- R.YILMAZ,O.ÖZBAL,C.YILMAZ,M.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,S.AKGÜN:KÖR POŞ SENDROMU,EÜTF DERGİSİ,24(4):1331-34,1985
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,B.SAVAŞÇIN:PİRİMER MEME TÜBERKÜLOZU,EGE TIP FAK DERGİSİ,23:289-91,1984
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,Z.HOŞCOŞKUN,O.ÖZBAL:PNÖMOCYSTOİDES İNTESTİNİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,23:759-62,1984
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,C.YILMAZ,O.ÖZBAL,S.BAYRAKTAR,S.AKGÜN:SPLENEKTOMİDEN SONRA GELİŞEN MEZENTER VEN TROMBOZU,EGE TIP FAK DERGİSİ,23:1109-12,1984
- R.YILMAZ,Y.YÜZER,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:SKROTAL FITIK KESESİİÇİNDE AKUT PERFORE APANDİSİT,EGE TIP FAK DERGİSİ.23(4):1503-5,1984
- R.YILMAZ,Ü.BAYINDIR,C.YILMAZ,Ö.BİLKAY,O.ÖZBAL,S.AKGÜN,E.ÖZDEDELİ:İNTRATORASİK GOİTRE-VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU,EGE TIP FAK DERGİSİ,23(4):1535-37,1984
- E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,R.YILMAZ,N.KOSTAKOĞLU:PRİMER MİDE TÜBERKÜLOZU OLGUSU,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:189-91,1983
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,Ö.YARARBAŞ,N.KOSTAKOĞLU,O.ÖZBAL:PRİMER TİROİD TÜBERKÜLOZU,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:237-39,1983
- A.GÜLER,H.DAĞ,E.ÖZDEDELİ:SAFRA TAŞI İLEUSLARI,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:497-80,1983
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,Ö.YARARBAŞ,O.ÖZBAL:ERİŞKİNLERDE NEDENİ SAPTANAMIYAN PNÖMOPERİTUAN,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:491-94,1983
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,Ö.YARARBAŞ,H.OSMANOĞLU:AKUT SÜPÜRATİF KOLANJİTİS,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:807-10,1983
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,Ö.YARARBAŞ:VENA MESENTERİKA SUPERİYOR SENDROMU,EGE TIP FAK DERGİSİ,22:885-87,1983
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,S.AKGÜN,KOLON VE REKTUMUN NONTRAVMATİK DELİNMELERİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,21:235-39,1982
- E.ÖZDEDELİ:DENEYSEL KANAMA ŞOKUNDA PROSTOGLANDİN-E 1in (PGE-1) BÖBREK HEMODİNAMİĞİNE ETKİSİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,21:611-17,1982
- O.ÖZBAL,R.YILMAZ,S.AKGÜN,E.ÖZDEDELİ,Ö.YARARBAŞ:SAFRA KESESİ VE DIŞ SAFRA YOLLARI CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANAN 1920 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,21:935-40,1982
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL:ALT EKSTREMİTELERİN AKUT İSKEMİSİNİN SOLUNUM SİSTEMİNE OLAN ETKİSİ(bİR DENEYSEL ÇALIŞMA),EGE TIP FAK DERGİSİ,21:975-81,1982
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,S.AKGÜN,JEJUNUM VE İLEUMUN NON TRAVMATİK YANGISAL DELİNMELERİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,20:645-48,1981
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,Ö.YARARBAŞ,F.ÖZTOP,S.AKGÜN,İNCE BARSAKTA LOKALİZE LEİYOMYOSARKOMLAR,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:89-91,1980
- S.AKGÜN,H.OSMANOĞLU,A.MENTEŞ,E.ÖZDEDELİ,PROSİDENTİA REKTİ DE CERRAHİ TEDAVİ,TÜRK GASTRO-ENTEROLOJİ DERGİSİ,1:729-31,1980
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,M.ÖNAL,K.ASTARCIOĞLU,AKUT APANDİSİT KÖKENLİ KARACİĞER APSELERİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:247-49,1980
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,A.ARICI,O.ÖZBALAKUT KARIN SENDROMU OLUŞTURAN JEJUNUM DİVERTİKÜLLERİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:473-76,1980
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,S.AKGÜN,DIŞKILAMA SIRASINDA OLUŞAN REKTO-SİGMOİD YIRTILMALAR,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:483-86,1980
- R.YILMAZ,O.ÖZBAL,İ.ÇALLI,A.TÜRKÖZ,E.ÖZDEDELİ,DEĞİŞİK LOKALİZASYON GÖSTEREN BİR APENDİKO-KUTANÖZ FİSTÜL VAKASI,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:829-31,1980
- E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,JEJUNUMDA MEKANİK BARSAK TIKANMASINA YOL AÇAN BİR ADENOKARSİNOM VAKASI,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:833-36,1980
- R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O,ÖZBAL,PENDRED SENDROMU,EGE TIP FAK DERGİSİ,19:789-92,1980
- H.OSMANOĞLU,E.ÖZDEDELİ,B.TUĞRUL,S.AKGÜN,İNTUSSUSEPTİONA NEDEN OLMUŞ BİR KOLON LİPOMU,EGE TIP FAK DERGİSİ,18:795-96,1979
- K.ASTARCIOĞLU,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,BÜYÜK BİR İNTRA-TORASİK GOİTRE VAKASI,EGE TIP FAK DERGİSİ,18:791-92,1979
- K.ASTARCIOĞLU,S.BAYRAKTAR,H.GÜRSU,E.ÖZDEDELİ,İ.ASTARCIOĞLU:BİR MALLORY-WEISS OLGUSU İLE MÜŞTEREK BULUNAN DUODENAL ÜLSER KANAMASI:İZMİR DEVLET HAST MECMUASI,16:429-31,1978
- K.ASTARCIOĞLU,S.BAYRAKTAR,E.ÖZDEDELİ,İ.ASTARCIOĞLU,H.GÜRSU:KRONİK PANKREATİT NEDENİYLE MEYDANA GELENDUODENAL STENOZ,İZMİR DEVLET HAST MECMUASI,16:745-47,1978
- E.ÖZDEDELİ,C.TOPUZLU,İ.ASTARCIOĞLU,H.OSMANOĞLU,S.AKGÜN,KARACİĞER AMİP APSELERİNİN AÇIK DRENAJ VE MEDİKAL YOLLA SAĞALTIMI,EGE TIP FAK DERGİSİ,17:347-50,1978
- Ö.YARARBAŞ,E.ÖZDEDELİ,H.OSMANOĞLU,S.AKGÜN,HİATUS HERNİLERİNDE DRENAJSIZ PARİETAL CELL VAGOTOMİNİN (PCV) YERİ,EGE TIP FAK DERGİSİ,17:561-563,1978
- S.AKGÜN,E.ÖZDEDELİ:MEME KİSTLERİNDE ASPİRASYONUN DEĞERİ:EGE TIP FAK DERGİSİ,15:469-71,1976
- C.TOPUZLU,E.ÖZDEDELİ,E.YETGİN,S.AKGÜN,Ö.YARARBAŞ:TREATMENT OF PULMONARY HYDATID CYSTS BY INTROFLEXION TEHCNIC.AEGIAN MEDICAL JOURNAL,İZMİR,3:2,1975

Publications in Other Journals and Medias (1 entries)- 2000,Y.Erhan,A.Veral,E.Kara,N.Özdemir,M.Kapkaç,E.Özdedeli,R.Yılmaz:A clinicopathologie of a rare clinical entity mimicking breast carcinoma:Idiopathic granulomastitis

International Conference Proceedings (12 entries)- A CLINICO-PATHOLOJICSTUDY OF RARE CLINICAL ENTITY MIMICKING BREAST CARCINOMA:IDIOPATHIC GRAANULOMATOUS MASTITIS:Y.ERHAN,V.ALİ,E.KARA,N.ÖZDEMİR,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,EUROSURGERY,1998
- THE EFFECTS OF IRON AND VITAMIN-C ON RABBIT BREAST TISSUE:S.ERSİN,Y.UÇAR,E.AKGÜN,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,10 th INTERNATIONAL CONGRES ON SENOLOGY,1998,PORTO
- THE EFFECT OF TAMOXIFEN ON BONE DENSITY IN PATIENT BREAST CANCER:S.ERSİN,R.YILMAZ,M.AKYILDIZ,M.KAPKAÇ,C.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,10th INTERNATIONAL CONGRESS ON SENOLOGY,1998,PORTO
- THE EFFECT OF LYMPHNODE METASTASE,HISTOPATHOLOGIC AND GRADE OF TUMOR ON SURVIVAL IN BREAST CANCER:A.ELDEM,S.ERSİN,M.AKYILDIZ,C.YILMAZ,M.KAPKAÇ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,10 th INTERNATIONAL CONGRESS ON SENOLOGY,1998,PORTO
- THE EFFECT OF ESTROGEN/PROGESTRONE RECEPTOR ON SURVIVAL:S.ERSİN,E.AKGÜN,M.KAPKAÇ,M.DAYANGAÇ,M.AKYILDIZ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,10 th INTERNATIONAL CONGRESS ON SENOLOGY,1998,PORTO
- NEEDLE LOCALISATION FOR NON-PALPABLE BREAST CANCERS:S.ERSİN,M.KAPKAÇ,S.YETGİN,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL,10 th INTERNATIONAL CONGRESS ON SENOLOGY,1998,PORTO
- NEEDLE LOCALISATION FOR NON-PALPABLE BREAST CANCERS:M.KAPKAÇ,S.ERSİN,E.KARA,S.YETGİN,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,EUROSURGERY,JUNE 1997 ATHENS
- 1997, HOW THE TYPE OF THE WOUNDEFFECTTHE MORTALITY AND THE MORBIDITY RATES ON SHOTGUN AND SHOTGUN WOUNDS:E.OYMACI,M.KAPKAÇ,Y.UÇAR,H.ERTAN,A.LOGMANİ,T.YAMAN,E.ÖZDEDELİ,EUROSURGERY 97,4-7,JUNE ATHENS
- The Relationship Between the Mammary Cancer Hystology and the Success of Fine Needle Aspiration Biopsy, Özdemir, N., Erhan, Y., Yüzer, Y., Özdedeli, E., Erhan, Y., Xıv Eup Cong. İnnsburg 5-10, 1993
- 1992, Penetrating Stab Wounds of the Abdomen Sakarya, A., Özdedeli, E., Erhan, Y., Şahin, S., Özbal, O., Eurosurgery 92 June 2-5 Brusels BelgigVe
- Inflammatory Breast Cancer, Xııı European Congres of Pathology Sept 1-6 1991 Ljubliana, Yugoslaviaerhan, Y., Özdemir, N.-erhan, Y.Özbal, O., Özdedeli, E.-sakarya, A., Eser,F.
- 1990, Hydatid Disease of the Liver Özdedeli, E., Sözbilen, M., Sakarya, A.-çökmez, A., Kapkaç, M.-özbal, O., 90 Congres Franca İs De Chirurgie Eurachirurgie Paris 1-4 Oct. 1992.

National Conference Proceedings (30 entries)- M.ERİKOĞLU,E.AKGÜN,M.SARI,G.İÇÖZ,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:MEME KANSERİNDE KLİNİK VE PATOLOJİK EVRELEME ARASINDAKİ UYUM,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- M.ERİKOĞLU,G.İÇÖZ,M.KAPKAÇ,A.ELDEM,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,0.ÖZBAL,S.SANAL,N.ÖZDEMİR,Y.ERHAN:İNFLAMATUAR MEME KANSERLERİ,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- M.ERİKOĞLU,S.ERSİN,M.KAPKAÇ,A.ELDEM,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MEME KANSERLERİNDE AKSİLLER TUTULUM VE LOKOREJİONAL NÜKS,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- S.ERSİN,M.SARI,A.ELDEM,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:ToN1 TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- E.KARA,R.YILMAZ,Y.ERHAN,S.ERSİN,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:İNTRAMAMMAR ESTRADİOL,ESTRON,ESTRİOL VE PROGESTRONUN SIÇAN MEME DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- M.SARI,E.AKGÜN,M.ERİKOĞLU,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:MEME KANSERİ VE MORTALİTE,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- M.SARI,M.ERİKOĞLU,S.ERSİN,A.ELDEM,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MEME KANSERLERİNDE LOKOREJİONAL NÜKSE ETKİLİ FAKTÖRLER 5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- S.YETGİN,M.KAPKAÇ,S.ERSİN,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:İNSİTU MEME KANSERLERİ:EGE DENEYİMİ,5.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ NİSAN 1999,İSTANBUL
- E.KARA,R.YILMAZ,Y.ERHAN,S.ERSİN,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:İNTRA-MAMMAR OLARAK UYGULANAN ÖSTRADİOL,ÖSTRİOL,ÖSTRON VE PROGESTRONUN SIÇANLARIN MEME DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1998,İZMİR
- D.AĞRAS,S.ERSİN,M.AKYILDIZ,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MEME KANSERİNDE PATOLOJİK EVRENİN SAĞ KALIMA ETKİSİ,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1998,İZMİR
- S.ERSİN,C.YILMAZ,M.KAPKAÇ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:MEME KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1998,İZMİR
- S.YALAZ,S.ERSİN,M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ:İNSİZYONEL HERNİ.5YILLIK DENEYİM,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1998,İZMİR
- R.YILMAZ,S.ERSİN,M.AKYILDIZ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,S.YETGİN,A.ELDEM:MEME KANSERLİ OLGULARDA TAMOXİFENİN KEMİK DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ,4.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,MART 1997,İZMİR
- R.YILMAZ,C.YILMAZ,G.KANDİLOĞLU,S.ERSİN,M.AKYILDIZ,M.KAPKAÇ,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:TAMOXİFEN VE ALLERJİK CİLT REAKSİYONU,ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ MART 1997,İZMİR
- Y.UÇAR,R.YILMAZ,M.KAPKAÇ,S.ERSİN,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ:DEMİR VE C VİTAMİNİNİN TAVŞAN MEME DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ,ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,MART 1997,İZMİR
- M.KAPKAÇ,S.ERSİN,S.YETGİN,A.ELDEM,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL:NONPALPABL MEME KANSERİNDE İŞARETLEME YÖNTEMİYLE YAPILAN BİYOPSİNİN YERİ,4.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,MART 1997,İZMİR
- S.ERSİN,M.KAPKAÇ,M.AKYILDIZ,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL:MEME KANSERİNDE LENF NODU TUTULUMU,TÜMÖR HİSTOLOJİK TİP VE GRADE İN SAĞ KALIM ÜZERİNE ETKİSİ,4.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,MART 1997,İZMİR
- M.AKYILDIZ,S.ERSİN,A.ELDEM,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ,O.ÖZBAL:MEME KANSERLİ HSTALARDA ÖSTROJEN/PROGESTERON POZİTİFLİĞİNİN SAĞ KALIM ÜZERİNE OLAN ETKİSİ,4.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,MART 1997,İZMİR
- E.OYMACI,H.ERTAN,Y.UÇAR,Y.TOKAT,E.ÖZDEDELİ:KURŞUN VE SAÇMA YARALANMALARINDA MORTALİTE VE MORBİDİTE ORANALARININ KARŞILAŞTIRILMASI,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,1996,ANTALYA
- S.ERSİN,M.KAPKAÇ,S.YETGİN,O.ÖZBAL,E.ÖZDEDELİ,R.YILMAZ:NON-PALPABL MEME KANSERİNE YAKLAŞIM,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1996,ANTALYA
- C.YILMAZ,M.KAPKAÇ,M.AKYILDIZ,R.YILMAZ,E.ÖZDEDELİ,O.ÖZBAL:MEME KANSERİNDE SAĞ KALIMA ETKİLİ FAKTÖRLER,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,15-19 MAYIS,1996 ANTALYA
- M.KAPKAÇ,S.YETGİN,S.ERSİN,M.KORKUT,E.AKGÜN,E.ÖZDEDELİ:ABDOMİNAL TRAVMALARA CERRAHİ YAKLAŞIM,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,1996,ANTALYA
- S.ERSİN,E.KARA,M.KAPKAÇ,Y.TOKAT,E.ÖZDEDELİ:KÜNT KARIN TRAVMALARINDA İÇİ BOŞ ORGAN PERFORASYONLARI,1.Cİ TRVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ,19-23 EYLÜL,1995
- Y.UÇAR,A.GÜLER,H.ERTAN,Y.TOKAT,S.ERSİN.M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ:ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI:10 YILLIK DENEYİM,1.Cİ TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ,İSTANBUL,1995
- M.KAPKAÇ,S.ERSİN,E.ÖZDEDELİ,A.ELDEM:BİLATERAL MEME KANSERİ,2.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ 19-21 EKİM,1995,İZMİR
- M.KAPKAÇ,E.ÖZDEDELİ,A.ZEYBEK,O.ÖZBAL:EVRE-I MEME KANSERLERİ,2.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ,19-21 EKİM,1995,İZMİR
- M.KAPKAÇ,S.ŞAHİN,M.KILIÇ,S.YETGİN,E.ÖZDEDELİ,M.AKYILDIZ:KC KİSTHİDATİĞİ 140 OLGU,11.ULUSAL TÜRK GASTRO-ENTEROLOJİ KONGRESİ,6-9 KASIM 1994,ANTALYA
- Pekdemir, M., Akyıldız, M.- Özbal, O., Özdedeli, E., Post Mastektomik Lenf Ödem. 9-13 Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994 İstanbul.
- Pekdemir, M., Akyıldız, M.-özdedeli, E., Yılmaz, R., Puerparal ve Non Puerperal Mastitler 9-13 Haziran 1994 Ulusal Cerrahi Kongresi İstanbul
- M.KAPKAÇ,M.AKYILDIZ,Y.ERHAN,E.ÖZDEDELİ:ÖZOFAGO-GASTRİK BİLEŞKE TÜMÖRLERİ,ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,1992 SÖZLÜ

Books (2 entries)- 90Genel Cerrahi Ders Notları Özbal, Kocaoğlu, Yararbaş, Osmanoğlu, Yetkin, Koyuncu, Özdedeli, Yılmaz, Menteş, M.Yılmaz, Kaplan Eütf 1990.
- 1961, 91Kist Hidatik Ulusal Parazitoloji Kongresi Özel Kitabı Kıbrıs Girne 22-25 Ekim 1991, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını N 10

Memberships of Professional Associations (4 entries)- EGE BÖLGESİ CERRAHİ DERNEĞİ
- TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
- ULUSAL CERRAHİ DERNEĞİ
- ULUSAL MEME HASTALIKLARI KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
Student's Completed Thesis (2 entries)- Doktora, 0, Dr EROL SERT:MEME KANSERLİ HASTALARDA SENTİNEL NODE TAYİNİ VE AKSİLLER TUTULUM İLİŞKİSİ,EÜTF GENEL CERRAHİ ANA B.D.1989
- Doktora, 0, Dr EROL SERT:MEME KANSERLİ HASTALARDA SENTİNEL NODE TAYİNİ VE AKSİLLER TUTULUM İLİŞKİSİ,EÜTF GENEL CERRAHİ ANA B.D.1989