Akademik BilgilerSÜLEYMAN BALIK
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
İç Sular Biyolojisi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: suleyman.balik@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000-2411, İş Telefonu:
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1972
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1974
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1980
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (9 entries)- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dalyan Koordinatörlüğü, 2004-2006
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliği, 1996-1999
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995-2004
- E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993-
- E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1992-1995
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dalyan Komisyonu Üyeliği, 1992-2007
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1992-1995
- E.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim dalı Başkanlığı, 1988-1991
- Hidrobiyoloji ve Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1987-1988
Research Interests- Limnoloji (4010502)
- Su Ürünleri (4010503)
Indexed Journal Publications (8 entries)- 2009, AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Zooplankton Composition and Abundance in Lake Eğrigöl, A High Mountain Lake (Gündoğmuş, Antalya). Turkish Journal of Zoology, 33 (1): 83-88.
- 2009, ÖZBEK, M., BALIK, S., TOPKARA, E.T. Contribution to the Knowledge on the Distribution of Malacostraca (Crustacea) Species of Central and Southern Anatolia, with Some Ecological Notes. Turkish Journal of Zoology, 33 (1): 47-55.
- 2008, SARI, H.M., İLHAN, A., BALIK S. Some Biological Characteristics of Hemigrammocapoeta kemali (Hanko, 1924) in the Işıklı Lake (Denizli-Turkey). J. App. Ichthyol. 24: 88-90
- 2008, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Population Structure, Growth And Mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 25-29
- 2008, BALIK, S., İLHAN, A., TOPKARA, E. T., The Economical Fish And Fisheries of Sufa (Homa) Lagoon Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 61-63.
- 2004, BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kadife Balığı Tinca tinca (L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. - Türk J Vet Anim Sci 28, 973-979.
- 2004, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: A new species of Corophiid for the Turkish fauna: Chelicorophium maeoticum (Sowinsky, 1898) (Amphipoda). Crustaceana, 77(8): 1013-1018
- 1995, BALIK, S.: Freshwater Fish In Anatolia, Turkey. Biological Conservation, 72, 2: 213-223.

Publications in Non-Indexed Journals (81 entries)- 2008, ÖZCAN, G., BALIK, S., A Study on Freshwater Ichthyofauna of Kemer Reservoir and Akçay Stream of the Aegean Region, Turkey. J. Black Sea/Mediterranean Environment, Vol.14:25-32
- 2007, ÖZBEK, M., BALIK, S., TOPKARA, E. T. Türkiye Tatlısu Amphipod’larının (Crustacea: Malacostraca) Dağılımları ve Ekolojilerine Katkılar. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(4): 455-461.
- 2007, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Yuvarlak Stream (Köyceğiz-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 7:1-6.
- YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Türkiye’deki Bazı Lagünlerin Oligochaeta (Annelida) Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 217-223.
- 2007, YILDIZ, S., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S. Contributions to the Knowledge of Oligochaeta (Annelida) Fauna of Some Mountain Lakes on the Taurus Range (Turkey). Turk Journal of Zoology 31: 249-254.
- 2007, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., TOPKARA, E.T., Yayla Gölü'ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)' nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(3): 325-332.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., MİS, D.Ö., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., ÖZBEK, M., İLHAN, A., 2007. Bozalan Gölü’nün (Menemen-İzmir) Biyolojik Çeşitliliği Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 291–294.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., TOPKARA, E. T. Yayla Gölü’ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)’nın Bazı Büyüme ve Üreme Özellikleri. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(3): 325-332.
- 2006, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk- İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. E. Ü. Su Ürünleri Derg. 23(1-2): 61-65.
- 2006, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A., Distribution and Ecology of Freshwater Ichthyofauna of the Biga Peninsula, North-western Anatolia, Turkey. Turk. J. Zool., 30: 35-45.
- 2006, YILDIZ, S., BALIK, S. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of Topçam Dam-Lake (Aydın-Turkey). Turk.J.Zool 30(1):83-89.
- 2006, BERBER, S., BALIK, S. Manyas Gölü (Balıkesir) Tatlısu İstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Balirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 83-91.
- 2005, YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. Macrobenthic Fauna of Lake Eğrigöl (Gündoğmuş- Antalya). Turk.J.Zool. 29:275-282
- 2005, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., ÖZBEK, MKuş Gölü (Bandırma) Makrobentik Omurgasız Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E. Ü. Su Ürünleri Derg. 22(3-4):347-349.
- 2005, YILDIZ, S., BALIK, S. The Oligochaeta (Annelida) Fauna of The Inland Waters In the Lake District (Turkey). E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 165-172.
- 2005, BALIK S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., İLHAN, A., TOPKARA, E. T. Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın balık faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 221-223.
- 2005, BALIK S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H. M., BERBER, S. Demirköprü Baraj Gölü (Manisa) Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Esch., 1823)’nun Bazı Büyüme ve Morfometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(1-2): 83-89.
- 2005, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., TAŞDEMİR, A. Chironomidae Fauna (Diptera- Insecta) of Gümüldür Stream (İzmir). Turk. J. Zool. 29: 269-274
- 2005, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZDEMIR-MIS, D. & AYGEN, C. The Zooplankton of Some Mountain Lakes in the Taurus Range (Turkey). Zoology in the Middle East, 34: 101-108.
- 2004, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M.: Malacostracans from Middle and Western Taurus Mountains Region (Turkey). Turkish Journal of Zoology, 28: 91-94.
- 2004, AYGEN, C., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Two new records for the non-marine ostracod fauna of Turkey: Humphcypris subterranea (Harthmann, 1964) and Herpetocypris brevicaudata Kaufmann, 1900. Zoology in the Middle East 31: 77-81.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., YILDIZ, S.: Oligochaeta and Aphanoneura (Annelida) Fauna of Gediz Delta (Menemen- İzmir). Turkish Journal of Zoology.
- 2004, AYGEN, C., ÖZDEMİR-MİS, D., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Kladoser ve Kopepod Faunası. Ulusal Su Günleri 2004, İzmir. Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3): 35-40.
- 2004, BALIK, S., SARI, H. M., USTAOĞLU, M. R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril, Denizli, Türkiye) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Yaş ve Büyüme Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi cilt 21, sayı (3-4):257-262.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., YILDIZ, S.: Oligochaeta and Aphanoneura (Annelida) Fauna of the Gediz Delta (Menemen-İZMİR). Turkish J. of Zool. 28(3): 183-197.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZBEK, M., BERBER, S., TOPKARA, E.T.: Apolyont ve İznik Gölleri’nin Malacostraca (Crustacea) Faunası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Derg. 5(2): 291-295.
- 2004, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., TAŞDEMİR, A., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M.: Birgi Göletleri (Birgi Köyü- Urla- İzmir) ve Sazlıgöl (Karareis- İzmir)’ün Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E. Ü. Su Ürünleri Derg., 21(1-2): 29-30.
- 2004, ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M. R.: A New Amphipod Species For Turkish Fauna Pontogammarus aestuarius (Derzhavin, 1924). Zoology in the Middle East 32:63-68.
- 2004, ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M. R.: Malacostraca (Crustacea) Fauna of Yuvarlakçay Stream (Köyceğiz- Muğla). Turkish Journal of Zoology, 28: 321-327.
- 2004, TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: İkizgöl’ün (Bornova-İzmir) Diptera (Insecta) Faunası. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi 21 (3-4):263-265.
- 2004, TOPKARA, E.T., S. BALIK.: Avşar Baraj Gölü'ndeki (Sarıgöl, Manisa, Türkiye) Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843) Populasyonunun Biyolojik Yönden İncelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi cilt:21, sayı (3-4):253-256.
- 2004, USTAOĞLU, M. R., BALIK, S. ÖZBEK, M.:Contributions to the Knowledge of Malacostraca (Crustacea) Fauna of the Taurus Mountains District (Southern Anatolia). Turkish Journal of Zoology, 28: 91-94.
- 2004, USTAOĞLU, M. R., BALIK, S., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S.: Buldan Baraj Gölü (Denizli)’nün Bentik Omurgasız Faunası. E. Ü. Su Ürünleri Derg., 21(1-2): 139-141.
- 2003, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M.: Gökova Kaynaklarının (Akyaka-Muğla) Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8: 106-112
- 2003, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C.: Microcrustacean Fauna of Lake Sazlıgöl (Menemen-İzmir). Turk J. Zool. 27: 15-18
- 2003, SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölündeki (Denizli) Kababurun Balığı, Chondrostoma nasus (L., 1758)'nın Büyüme Özellikleri. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 9:10-16.
- 2003, İLHAN, A., BALIK, S.: Işıklı Gölündeki (Çivril-Denizli) Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 9:1-9.
- 2003, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Contribution to the Knowledge on Variability and Ecology of Echinogammarus antalyae G. Karaman, 1971 (Crustacea: Amphipoda: Gammaridae), Zoology in the Middle East, 29:113-115.
- 2003, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M., SARI, H.M.: The Freshwater Leeches (Annelida-Hirudinea) of the Gediz Catchment Area (İzmir Region). Zoology in the Middle East, 29:118-120.
- 2003, Şaşı, H., Balık, S., The Distribution of Three Exotic Fishes in Anatolia. Turk J. Zool., 27: 319-322.
- 2002, ŞAŞI, H., BALIK, S.: The First Record of the Brown Hydra, Hydra oligactis (Cnidaria) in Turkey. Zoology in the Middle East 25: 120
- 2002, AYGEN, C., BALIK, S.: A new Record for the Freshwater Ostracod fauna of Turkey: Hungarocypris madaraszi (Örley, 1886) (Crustacea: Ostracoda). Zoology in the Middle East 25: 49-52.
- 2002, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, TOPKARA, E.T.: Yelköprü Mağarası (Dikili, İzmir) ve Yakın Çevresinin Sucul Faunası Hakkında Bir Ön Araştırma. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 19(1-2): 221-225.
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., AYGEN, C., ÖZDEMİR, D.: The Cladoceran and Copepod (Crustacea) Fauna of İkizgöl (Bornova-İzmir). Turk J. Zool., 25:135-138.
- 2001, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M.: A new locality for the freshwater jellyfish Craspedacusta soweryi Lankester, 1880 in Turkey. Zoology in the Middle East 22: 133-134.
- 2001, SARI, H. M., BALIK, S., ÖZBEK, M., AYGEN, C.: Bafa Gölü (Aydın)’:ın Makro ve Meiobentik Omurgasız Faunası. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Derg., 2(2): 285-291
- 2001, USTAOĞLU,M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli)’:nün Mollusca Faunası. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18(1-2): 135-139
- 1999, BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., SARI, H.M.: Kuzey Ege Bölgsindeki Akarsuların Faunası Üzerine İlk Gözlemler, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,16(3-4):289-299
- 1999, SARI, H.M., BALIK, S., BİLECENOĞLU, M., TÜRE, G.: Current Status of Fishes in Lake Bafa (Aydın, Turkey). Zoology in the Middle East, 18: 67-76.
- 1998, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.:Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Hirudinea Faunası. {The Hirudinea fauna of Tahtalı Dam Lake basin (Gümüldür- İzmir)}. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2) (Baskıda).
- 1998, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M.: Bafa Gölü (Aydın)'nün Malacostraca (Arthropoda- Crustacea) Faunası, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 15(3-4) (Baskıda).
- 1998, BALIK, S.: Dilek Yarımadası Milli Parkı Kapsamına Alınan Balıkçılık Sahalarının İncelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2) (Baskıda).
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.,: Marmara Gölü (Salihli) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. [Growth Characteristics of the Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population of Lake Marmara (Salihli)]. E.Ü. Su Ürünleri Derg., Cilt 14, Sayı 1-2: 47-55.
- 1996, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M., ÖZBEK, M.,: Kuş Gölündeki (Bandırma) Tatlısu Kolyozu (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigations on Biological Characteristics of Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Population in Lake Kuş (Bandırma)]. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2: 171-182.
- 1996, USTAOĞLU,M.R, BALIK,S., AYGEN,C., ÖZDEMİR,D.,: Gümüldür Deresinin (İzmir) Rotifer Faunası. [The Rotifer Fauna of Gümüldür Stream (İzmir)]. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2: 163-169.
- 1996, GEZERLER-ŞİPAL,U., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.,: İkizgöl'ün (Bornova-İzmir) Mikro ve Makro Alg Florası. [Macro and Micro Algal Flora of Lake İkizgöl (Bornova-İzmir)]. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2: 183-190.
- 1996, SARI, H.M., BALIK, S.,: Bafa Gölü'ndeki Ceran Balığı (Liza ramada Risso, 1826) Populasyonunun Biyolojik Yönden İncelenmesi. [Investigation on Biology of Thin-Lipped Mullet (Liza ramada Risso, 1826) Population in Bafa Lake]. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Derg. Cilt 13, Sayı 3-4: 305-316.
- 1995, BALIK, S.: Freshwater Fish In Anatolia, Turkey. Biological Conservation, 72, 2: 213-223.
- 1993, BALIK,S., USTAOĞLU,M.R.: A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada (Imroz) Island. Biologia Gallo-hellenica, Vol.20, 1: 299-303.
- 1992, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: La Pêche et les Poissons dans le Systeme Lagunaire de Köyceğiz (Turquie). Rapp. Comm. Int. Mer Méditt. 33, 91.
- 1991, MERMER,A.,BALIK,S.: Gediz Nehrinde Kababurun Balığı (Chondrostoma nasus L.1758) Populasyonu Biyolojik Yönden İncelenmesi.E.Ü.Fen Bilimleri Derg. 2(1):17-23.
- 1990, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Zooplankton of Lake Gebekirse (İzmir-Turkey). Rapp. Comm. int. Mer Mèditt., 32,1: 74.
- 1990, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Biology of Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960 in Lake Bafa (Turkey). Rapp. Comm. int. Mer Mèditt., 32,1: 300
- 1989, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Bafa Gölündeki Ulubat Balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960)'nın Biyoekolojik ve Ekonomik Yönlerden İncelenmesi. [Bioecological and economical investigation of Ulubat fish (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960) in Lake Bafa]. DOĞA TU Zooloji D., 13 (3), 141-174.
- 1988, BALIK, S.: Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoocoğrafik Araştırmalar. [Systematic and Zoogeographic Investigations on Inland Water Fishes of the Mediterranean region of Turkey]. DOĞA, TU Zooloji b,c. 12, s.2,156-179
- 1988, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Dans le lac de Bafa, une pêche intéressante grâce à une méthode originale. Rapp. Comm. Int. Mer Méditt., 31,2,69.
- 1988, YARAMAZ, Ö., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Etude des paramètres physico-chimiques et des sels nutritifs dans le lac de Bafa (Aydın, Turquie). Rapp.Comm.int.Mer Mèditt., 31,2,76.
- 1985, BALIK, S.: Trakya Bölgesi İçsu Balıklarının Bugünkü Durumu ve Taksonomik Revizyonu. [Taxonomical Revision and Present Situations of the Inland Water Fishes from Turkish Thrace].Doğa Bilim Dergisi, Seri A 2, Cilt 9, Sayı 2, 147-160.
- 1984, BALIK, S.: Recherches sur les Populations de Truites de la Region Thracienne. E.Ü.Faculty of Science Journal Series B, Vol.1, 129-138.
- 1984, BALIK, S.: Termik ve Nükleer Santrallerden Çıkan Sıcak Suların Akuakültürde Kullanılması.[Using of Discharged Hot Waters from Thermal and Nuclear Plants on Aquaculture] E.Ü.Su Ürünleri Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 15-26.
- 1984, BALIK, S.: Denizlerde Elektrikle Balık Avcılığı.[Electrofishing in Sea] E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 1,Sayı 4, 6-16.
- 1980, BALIK, S.: Güney Anadolu Bölgesi İçsularında Yaşayan Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden Araştırılması (Doçentlik tezi). [Systematic and Zoogeographic Investigations on Freshwater Fishes of the South Anatolia Region (Thesis of Assoc. Prof.)].
- 1979, BALIK, S .: Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Doktora tezi). [Taxonomical and Ecological Investigations upon Freshwater Fishes of Western Anatolia (Ph.D Thesis)]. E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap. Ser. No.236, 61 pp.
- 1978, BALIK, S.: Gökkuşaşı Alabalığı (Salmo gairdneri RICHARTSON 1836) Spermlerinin Muhafaza Edilebilmesi Üzerine Araştırmalar. [Recherches sur la Conservation des Sperms Truite Arc-en-ciel (Salmo gairdneri RICHARTSON 1836)]., E.Ü. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Cilt II,Sayı 2, 131-142.
- 1978, BANARESCU, P.M., NALBANT, T., BALIK, S.: Süswasserfische der Türkei. 11 Teil. Die Gattung Orthrias in der Türkei und in Südbulgarien (Pisces, Cobitidae, Noemacheilinae). Mitt. Hamb. Zool. Mus. Inst. Band 75, 255-266.
- 1977, GELDİAY, R., BALIK, S.: Ege Sahilinden Tesbit Edilen Yeni Bir Scyphozoid Türü Hakkında. [About a New Scyphozoid Species Found in the Aegean Coast]. E.Ü. Fen Fak. Dergisi, Seri B, Cilt I, Sayı 1, 5-12.
- 1974, GELDİAY, R., BALIK, S.: Türkiye Tatlısu Balıklarında Rastlanan Başlıca İç ve Dış Parazitler. [ Common Endoparasite and Ektoparasite of Turkish Freshwater Fishes]. E.Ü.Fen Fak. Monografiler Serisi, No 14, 34 pp.
- 1973, BALIK, S.: İzmir Körfezi ve Civarında Bulunan Deniz Analarının "Scyphozoa, Coelenterata" Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. [A Taxonomical Investigation on "Scyphozoa, Coelenterata" Found in İzmir Bay Its Vicinity]. E.Ü.Fen Fak.İlmi Raporlar Serisi No:179, 16 p.
- GELDİAY, R., BALIK, S.: Nif Çayı ve Kollarında Yaşayan Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Ekolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. [Investigations on Systematical and Ecological features of Freshwater Fishes of Inhabiting Nif Stream]. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım 1973, Ankara.
- 1973, GELDİAY, R., BALIK, S.: The Biological Investigations of Chub (Leuciscus cephalus L. 1758) Inhabiting the Stream Originated From Springs of Pınarbaşı, İzmir Region (Turkey)., Ichtyologia, Vol.5, No.1, 21-23.
- 1972, GELDİAY, R., BALIK, S. : Pınarbaşı Kaynak Sularında Yaşayan Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L.1758) Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. [The Biological Investigation of Chub (Leuciscus cephalus L. 1758) Inhabiting the Stream Originated from Springs of Pınarbaşı.]E.Ü.Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi No:139, 16 p.

International Conference Proceedings (12 entries)- KOCATAŞ, A., ÖZBEK, M, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Contributions to the Knowledge of the Distribution of Mysid (Mysidacea, Crustacea) Species in Turkish Inland-waters. Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu, 23-26 Ekim 2003, İstanbul, (Poster)
- YILDIZ, S., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: The Oligochaeta (Annelida) fauna of some mountain lakes on taurus range (Turkey). 9th International symposium on Aquatic Oligochaeta. 6-10 October 2003, Wageningen, The Netherlands. Sözlü Sunum.
- YILDIZ, S., BALIK, S.: The Oligochaeta (Annelida) fauna of Topçam dam-lake. 9th International symposium on Aquatic Oligochaeta. 6-10 October 2003, Wageningen, The Netherlands. Poster Sunum.
- YILDIZ, S., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: The Oligochaeta (Annelida) fauna of inland waters in the Lake District (Turkey). 9th International symposium on Aquatic Oligochaeta. 6-10 October 2003, Wageningen, The Netherlands. Poster Sunum.
- Balık,S.,Ustaoğlu,M.R.,Sarı,H.M. Some Biological Characteristics of Caspialosa maeotica (Grimm,1901) in Lake Kuş (Turkey). 6 Th İnt.Cong.on the Zoo.and Ecol.of Greece and adj.regions Thessaloniki,1993, Sözlü
- Balık,S.Les Poissons Endemiques d'eau Douce dans les Mediterranneens Regions Septendrionales de la Turquie.Workshop on Endemic freshwater Fishes of Northern Mediterranean Region.Marseille, France. 1993
- Ustaoğlu,M.R.,Balık,S.,Sarı,H.M.Some Biological Characteristics of Roach (Rutilus rutilus L.1758) in Lake Kuş (Turkey).6th Int. Cong.on the Zoo.and Ecol.of Greece and adj.regions Thessaloniki,1993,Sözlü.
- Balık,S.,Ustaoğlu,M.R.La Peche et les Poissons Dans le Systeme Lagunaire de Köyceğiz (Turquie). XXIII Congress CIESM, Trieste (Italy), 1992,Sözlü,
- Balık,S.,Ustaoğlu,M.R. Effects of Pollution on Fish Populations in Nif Stream (İzmir)İnternational Urban Ecology Symposium, İzmir, 1991, Sözlü,
- Balık,S., Ustaoğlu,M.R. A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada Island. 5 Th Inter. Cong.on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions,Iraklion Crete,1990,Sözlü.
- Balık,S.,Ustaoğlu.M.R.Biology of Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960 in Lake Bafa (Turkey).XXIII Cogress Cıesm,Perpignan(France),1990, Sözlü.
- Ustaoğlu,M.R.,Balık,S.Zooplankton of Lake Gebekirse (İzmir-Turkey). XXII Congress CIESM, Perpignan (France),1990,Sözlü.

National Conference Proceedings (66 entries)- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., ÖZBEK, M., İLHAN, A., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T. Uludağ (Bursa)’Daki Buzul Gölleri Ve Akarsularının Faunası. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2008, Urla, İzmir.
- ÖZDEMİR-MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., Batı Karadeniz Bölgesindeki Bazı Göllerin Zooplankton Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Çalışma. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 06-08 Eylül 2006, Sinop.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZBEK, M., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., İLHAN, A. (2005): Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk- İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 28-30 Eylül, Trabzon
- BALIK, S., USTAOĞLU, M. R., ÖZBEK, M., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E.T. (2005): Yuvarlakçay’ın (Köyceğiz- Muğla) Kirlilik Durumunun Bentik Makro Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül, Çanakkale.
- SARI, H.M., S. BALIK, M.R. USTAOĞLU, A. İLHAN, E.T. TOPKARA. (2005): Susurluk Irmağı Havzası İçsu Balık Faunası, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04-Eylül 2005 Çanakkale.
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR-MİS, D. (2005). Akgöl’ün (Selçuk-İzmir) Kladoser ve Kopepodları. XIII. Ulusal Su Sempozyumu, 01-04 Eylül, Çanakkale.
- SÖMEK, H., BALIK, S. USTAOĞLU, M.R. (2005).Topçam Baraj Gölünün (Çine-Aydın) Fitoplanktonu. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül, Çanakkale
- İLHAN, A., BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R.: Batı Anaolu ve Trakya İçsularında Carassius Türlerinin Dağılımı (Cyprinidae, Pisces). I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19 Mayıs 2004, Sapanca. Özet Kitabı: 19
- ÖZDEMİR MİS, D., AYGEN, C., USTAOĞLU, M. R., BALIK, S.: Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz- Muğla) Zooplankton Faunası. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19 Mayıs 2004, Sapanca. Özet Kitabı: s. 27
- YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A., ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Eğrigöl'ün (Gündoğmuş- Antalya) Bentik Faunası. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004. Özet Kitabı: s. 34.
- 2004, ÖZBEK, M., USTAOĞLU, M. R., BALIK, S., SARI, H. M.: Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Göllerin Mollusca Faunası. I. Ulusal Malakoloji Kongresi, İzmir. Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(2): 163-170.
- TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., TOPKARA, E. T., ÖZBEK, M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R. (2004): Yayla Gölü’nün (Buldan – Denizli) Bentik Faunası. Ulusal Su Günleri 2004, İzmir. Türk Sucul Yaşam Dergisi 2(3): 182-190.
- SARI, H.M., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.: Buldan Baraj Gölü (Denizli) Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Yapısı, Mortalitesi ve Büyümesi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 2-5 Eylül 2003, Elazığ, Bildiri.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., ÖZBEK, M., BERBER, S., TOPKARA, E.T.: Apolyont ve İznik Gölleri'nin Malacostraca (Crustacea) Faunası. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003 Elazığ (Poster)
- TAŞDEMİR, A., USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: İkizgöl'ün (Yamanlar-İzmir) Diptera Faunası. XII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ (Poster)
- AYGEN, C., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Batı Toroslar Üzerindeki Dağ Göllerinin Ostrakod'ları (Crustacea). XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ (Tebliğ, özet olarak basıldı)
- BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., AYGEN, C.: Yuvarlak Çay’:ın (Köyceğiz-Muğla) Ostrakod (Crustacea) Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Poster sunum)
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.: Gediz Deltası ve Sazlıgöl’:ün (Menemen-İzmir) Hirudinea (Annelida) Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Poster sunum)
- BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., YILDIZ, S.: Gediz Deltası (Menemen-İzmir) Oligochaeta ve Aphanoneura (Annelida) Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Bildiri)
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., TAŞDEMİR, A.: Gümüldür Deresi’:nin (İzmir) Chironomidae Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Bildiri)
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZDEMİR MİS, D.: Sazlıgöl’:ün (Menemen-İzmir) Rotifer Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Poster sunum)
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A.: Biga Yarımadasının Balık Faunası. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya. (Bildiri)
- BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kefali [Leuciscus cephalus (L.,1758)] Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- USTAOĞLU,M.R., BALIK, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR MİS, D.: Demirköprü Baraj Gölünün (Manisa) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası. XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- USTAOĞLU,M.R., BALIK, S., ÖZBEK, M., 2001: Gediz Deltası ve Sazlıgöl’:ün (Menemen-İzmir) Tatlısu Mollusca Faunası. XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- BALIK, S., USTAOĞLU,M.R., YILDIZ, S., TAŞDEMİR, A.: Sazlıgölün (Menemen-İzmir) Bentik Faunası (Oligochaeta-Chironomidae). XI. Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Hatay.
- BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S.: Işıklı Gölü’nün (Çivril-Denizli) Bentik Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.
- USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZBEK, M.: Akgöl ve Gebekirse Gölünün (Selçuk-İzmir) Malacostraca Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.
- BALIK,S., SARI,H.M., USTAOĞLU,M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kadife Balığı (Tinca tinca (L. 1758) ) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.
- USTAOĞLU,M.R., BALIK,S., ÖZDEMİR-MİS, D., AYGEN, C.: Sazlıgölün (Menemen-İzmir) Mikrokrustase (Crustacea) Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.
- ALP, A., BALIK, S., AKYÜREK, M.: Akşehir Gölü Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Populasyonunda Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana.
- BALIK, S., SARI, H.M., USTAOĞLU, M.R., İLHAN, A.: Işıklı Gölü (Çivril- Denizli) Kababurun (Chondrostoma nasus L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana.
- ALP, A., BALIK, S.: Gölhisar Gölündeki Sazan (C. carpio L., 1758) Populasyonunun Büyüme Durumu, Ölüm Oranlarının Tespiti ve Stok Analizi, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana.
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., AYGEN, C., ÖZDEMİR, D.: İkizgölün (Bornova- İzmir) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Adana.
- 1997, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZDEMİR, D., AYGEN, C.: Gümüldür Deresinin (İzmir) Cladocera ve Copepoda Faunası., IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1999, Eğirdir-Isparta, Cilt I: 291-299.
- 1997, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özellikleri. [Investigations on Growth and Reproduction Characteristics of Rudd (Scardinius erythrophthalmus (L.,1758)) Population in Lake Kuş (Bandırma)]. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1999, Eğirdir-Isparta, Cilt I: 1-12.
- BALIK, S.: Ege Deniz Lagüner Sahaları ve Bafa Gölündeki Son Gelişmeler., II. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, 14-16 Kasım 1997, Kuşadası-Aydın.
- BALIK,S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H. M.: Kuş Gölündeki (Bandırma) Tahta Balığı (Blicca bjoerkna L.,1758) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigations on Growth and Reproduction Characteristics of White Bream (Blicca bjoerkna L.,1758) Population in Lake Kuş (Bandırma)]. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23, 1996, İstanbul-Türkiye.
- GEZERLER-ŞİPAL, U., BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Demirköprü Baraj Gölünün (Salihli-Manisa) Fitoplanktonu. II. International Symposium on Aquatic Products. September 21-23, 1996, İstanbul-Türkiye.
- BALIK, S., GEZERLER-ŞİPAL, U.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Makro ve Mikro Alg Florası. [The Macro and Micro Alg Flora of Tahtalı Dam Lake Basin (Gümüldür-İzmir)]. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 483-492
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ÖZBEK, M.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Mollusca Faunası. [The Mollusca Fauna of Tahtalı Dam Lake Basin (Gümüldür-İzmir)]. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 473-482.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., AYGEN, C.: Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Omurgalı Faunası. [The Vertebrata Fauna of Tahtalı Dam Lake Basin (Gümüldür-İzmir)]. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara, 463-472
- BALIK, S., SARI, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü'ndeki (Salihli-Manisa) Tatlısu Kolyozu (Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772) Populasyonunun Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Araştırmalar. [Investigations on Growth of Chalcalburnus chalcoides Guldenstaedt, 1772 Population in Demirköprü Dam Lake (Salihli-Manisa)]., XII. Ulusal Biyoloji Kong., 6-8 Temmuz 1994, Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu,113-121, Edirne.
- BALIK, S., ALP, A.: Akşehir Gölü'ndeki İnci Balığı (Alburnus orontis, Sauvage, 1882) Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigations on Growth and Reproduction of Bleak (Alburnus orontis Sauvage, 1882) Population in Akşehir Lake], XII. Ulusal Biyoloji Kongresi., 6-8 Temmuz 1994, Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 21-29, Edirne.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Bafa Gölü (Söke-Aydın) Kababurun (Chondrostoma nasus L.,1758) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigation on the biological characteristics of nase carp (Chondrostoma nasus L.,1758) population in Lake Bafa (Söke-Aydın)]. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992 Elazığ: 49-58.
- USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., ÖZDEMİR, D.: Göksu Kaynaklarındaki (Muradiye-Manisa) Acıbalık [Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)] Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigation on the bio-ecological characteristics of Bitterling [Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)] population in Göksu spring (Muradiye-Manisa)]. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992 Elazığ: 253-262.
- 1991, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Effects of Pollution on Fish Populations in Nif Stream (İzmir). In: Urban Ecology pp. 153-166, (Ed. M.A. Öztürk, Ü.Erdem, G.Görk). Proceedings of the International Urban Ecology Symposium, Ege University Press, İzmir, 427 pp.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M.: Marmara Gölündeki (Salihli) Carassius carassius L., 1758 Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigation on the bio-ecological characteristics of Carassius carassius L.,1758 population in Lake Marmara (Salihli)]. Su Ürünleri Sempozyumu, 12-14 Kasım 1991, İzmir. 43-56.
- 1990, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Akgöl ve Gebekirse Gölünün (Selçuk-İzmir) Fiziko-kimyasal Özellikleri, Balıkları ve Balıkçılığı. [Physico-chemical characteristics, fishes and fisheries of Gebekirse Lake and Akgöl Lake (Selçuk-İzmir)]. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988 Sivas. Zooloji ve Hidrobiyoloji Seksiyonu Cilt 2, 367-376.
- 1990, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Kuş Gölü (Bandırma) Zooplanktonu. [Zooplankton of Lake Kuş (Bandırma)]. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz l990, Erzurum. Zooloji Bildirileri Cilt 4, 11-19.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Kuş Gölü (Bandırma) Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Populasyonunun Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. [Investigation on the bio-ecological characteristics of common carp (Cyprinus carpio L.,1758) population in Lake Kuş (Bandırma)]. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz 1990, Erzurum. Zooloji Bildirileri Cilt 4, 271-282.
- BALIK, S.: Kirlenmenin Kuş Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkındaki Olumsuz Etkileri. [Bad Effects of Pollution on Fishes and Fisheries of Lake Kuş]. 5.Bandırma Kuşcenneti ve Çevre Sorunları Sempozyumu. 3-4 Haziran 1990, Bandırma.
- BALIK, S.: Kuş Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkının Bugünkü Sorunları. [Present Problems of Lake Kuş and Bird Paradise National Park ].Bandırma Kuş Cenneti ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 5-7 Haziran 1989, Bandırma.
- BALIK, S.: Kuş Gölü Balıkları ve Balıkçılığı Üzerine Kirlenmenin Etkileri.[Effects of Pollution on Fishes and Fisheries of Lake Kuş]. 3. Bandırma Kuş Cenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988, Bandırma.
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Gölcük Gölündeki (Bozdağ-Ödemiş) Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Populasyonunun Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. [Investigations on the biological characteristics of carp (Cyprinus carpio L.,1758) population in Gölcük Lake (Bozdağ-Ödemiş)]. VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji-Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, Cilt II, 656-671.
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Avşar Baraj Gölündeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.,1758) Populasyonunun Üremesi ve Av Verimi Üzerine Etkili Olan Faktörler. [Factors affecting the breeding and catch-yield of mirror carp (Cyprinus carpio L.,1758) population from Avşar dam lake]. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji-Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri, Cilt II, 565-574.
- 1987, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Gebekirse Gölünden (Selçuk-İzmir) Tespit Edilen Yeni Bir Limnomedusae: Moerisia -pallasi (Derzhavin, 1912) (Moerisidae-Hydrozoa). [A new Limnomedusae: Moerisia pallasi (Derzhavin, 1912) (Moerisiidae-Hydrozoa) determined from Gebekirse Lake (Selçuk-İzmir)]. VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül 1986, İzmir. Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri Cilt II, 635-643.
- 1987, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S.: Akgöl'ün (Selçuk-İzmir) Rotifer Faunası. [Rotifer fauna of Lake Akgöl (Selçuk-İzmir). VIII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-5 Eylül1986, İzmir, Zooloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Tebliğleri Cilt II, 614-626.
- BALIK, S.: Kuş Gölü Balıkları ve Balıkçılığı. [Fishes and Fisheries of Lake Kuş]. 2. Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu, 4-5 Haziran 1987, Bandırma, 47-59 s.
- BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Ege Bölgesi Dalyanlarında Balıkçılık Faaliyetleri ve Verime Tesir Eden Faktörler. [Fishing activities and factors effecting yield in the fisheries of Aegean region]. Ege Denizi ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu, 28-29 Kasım 1984, İzmir.
- 1983, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R.: Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus ESCH.,1823)'nun Yapay Üretimine İlişkin Ön Çalışmalar. [Preliminary investigations on artificial spawning and development of Crayfish (Astacus leptodactylus ESCH., 1823)]. I. Ulusal Deniz ve Tatlısu Araştırmaları Kongresi, 15-17 Ekim 1981, Urla-İzmir. E.Ü.F.F. Dergisi, Seri B, Supplement Cilt I,99-119.
- BALIK, S.: Gediz Nehrindeki Barbus capito pectoralis (HECKEL, 1843) Populasyonunun Bio-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. [Bioecological Investigations on Barbus capito pectoralis (HECKEL, 1843) Population Found in the Gediz River]. T.Ü.B.İ.T.A.K. VII. Bilim Kongresi, 6-10 Ekim 1980, Kuşadası-Aydın
- GELDİAY, R., BALIK, S.: Batı Anadolu Akarsularındaki Şiraz Balığının (Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1969) Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. [Investigations on Biology of Capoeta capoeta bergamae KARAMAN, 1969 in the Western Anatolian Rivers] ] T.B.T.A.K. VI. Bilim Kongresi, 17-21 Ekim 1977, Ankara, 59-69.
- BALIK, S.: Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomik Durumu ve Bu Formların Bölgedeki Coğrafik Dağılımı. [Taxonomical Position and Geographic Distribution of Freshwater Fishes of Western Anatolia ]., T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim 1975, İzmir, 299-313.
- GELDİAY, R., BALIK, S.: Nif Çayı ve Kollarında Yaşayan Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Ekolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. [Investigations on Systematical and Ecological features of Freshwater Fishes of Inhabiting Nif Stream]. T.B.T.A.K. IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım 1973, Ankara.

Books (10 entries)- 2007, Geldiay, R., Balık, S., Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayınları No:46, Ders Kitabı Dizini No: 16, V. Baskı, 532 s.
- 2007, Balık, S., Koray, T., Ustaoğlu, M.R. Balıkçılık Biyolojisi Uygulamaları. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:74, 78s.
- 2005, Yeğen, V., Balık, S., Bostan, H., Uysal, R., Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., İlhan, A., Isparta İli Balık Faunası. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir, No:4, 34 s.
- 2001, Balık, S., Ustaoğlu,M.R.: Türkiye İçsu Balıkları Tanımlama Kılavuzu. E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 63, 54 s.
- 1999, Geldiay, R., Balık, S: Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yayınları No:46, Ders Kitabı Dizini No: 16, III. Baskı, 532 s.
- 1992, Balık,S.,Mater,S.,Ustaoğlu,M.R.,Bilecik.N.Kefal Balıkları ve Yetiştirme Teknikleri. Bodrum. 64 s.
- 1992, Balık,S.,Ustaoğlu,M.R. Türkiye Tatlısu Balıklarını Tanımlama Esasları. 58 s.
- 1989, Balık, S., Uçal, O., Ustaoğlu, M.R., Balık Hastalıkları Uygulama Klavuzu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi No:72, 53 s.
- 1988, Geldiay,R.,Balık S. Türkiye'nin Tatlısu Balıkları (Sistematik, Morfoloji,Ekoloji) E.Ü.Fen Fak.Kitapları Serisi.N.97, 519 s.
- 1986, Balık, S., Koray, T., Ustaoğlu, M.R., Balıkçılık Biyolojisi Laboratuvar Klavuzu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, No:72, 53 s.

Finished Research Projects (23 entries)- Araştırma Projesi, Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Önen, M., Hakarerler, H., Sarı, H.M., Tanrıkul, T., Özbek, M., İlhan, A., Kaymakçı Başaran, A. 2005. Küçük Menderes Nehri'nin Su Kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2003/BİL/010, 65 s.
- Araştırma Projesi, Balık, S., İlhan, A., Topkara, E.T., 2005. Süfa (Homa) Dalyanının Kuzuluk Sistemlerinin Modernize Edilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/SÜF/002, 35s.
- Araştırma Projesi, Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Özdemir-Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A. Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E.T., Sömek, H., 2005. Uludağ (Bursa)'daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2002/SÜF/003, 37.
- Araştırma Projesi, Sarı, H.M., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Özdemir-Mis, D., Özbek, M., Aygen, C., Taşdemir, A., İlhan, A., Yıldız, S., Topkara, E.T., Sömek, H., 2004. Batı Karadeniz Bölgesindeki Göllerin Limnolojik Limnolojik Yönden Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001/SÜF/010, 78 s.
- Araştırma Projesi, Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Aysel,V., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., 2003. Yayla Gölü’nün (Buldan-Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu Proje No: 2000/SÜF/008, 39 s.
- Araştırma Projesi, Balık, S., Aygen, C., 2003. Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası Üzerine Araştırmalar. Doktora Tez Projesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No: 1997/SÜF/023, 145 s.
- Araştırma Projesi, Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Özdemir-Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., İlhan, A., Taşdemir, A., Yıldız, S., Topkara, E.T., Sömek, H., 2003. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısularının Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., AYSEL, V., SARI, H.M., ÖZBEK, M., AYGEN, C., BİLECENOĞLU, M.: Orta Toroslardaki Eğrigöl’:ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları İle İncelenmesi. TÜBİTAK, Proje No: TBAG-1795 (199T024), 69 s.
- 2002, Araştırma Projesi, SARI, H.M., BALIK, S., ŞAŞI, H.: Topçam Barajının (Çine-Aydın) Balık Türleri ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. TÜBİTAK, Proje No: YDADÇAG-199Y072, 61 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., EGEMEN, Ö., CİRİK, S., ELTEM, R., SARI, H.M., ELBEK, A.G., GÜNER, Y., ÖZDEMİR, G., ÖZDEMİR MİS, D., KÖKSAL, Y., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A., YILDIZ, S., İLHAN, A., TOPKARA, E.T., SÖMEK, H., KAYMAKÇI, A.: Yuvarlak Çay’:ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi. (Final Raporu) T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 182 s.
- 2002, Araştırma Projesi, BALIK, S., USTAOĞLU, M.R., SARI, H.M., İLHAN, A., TOPKARA, E.T.: Güneybatı Marmara Bölgesinin Balık Faunasının İncelenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2000/SÜF/006, 45 s.
- 2001, Araştırma Projesi, USTAOĞLU,M.R., BALIK, S., YILDIZ, S.: Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi. TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG –: 199Y071, 38 s.
- 2001, Araştırma Projesi, KURU, M., BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., ÜNLÜ, E., TAŞKAVAK, E., GÜL, A., YILMAZ, M., SARI, H.M., KÜÇÜK, F., KUTRUP, B., HAMALOSMANOĞLU, M.: Türkiye’:de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi. T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, (Kesin Rapor), 289 s.
- 2000, Araştırma Projesi, USTAOĞLU, M.R., BALIK, S., SARI, H.M., ŞİPAL-GEZERLER, U., ÖZDEMİR MİS, D., ÖZBEK, M., AYGEN, C., TAŞDEMİR, A.: Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1996/SÜF/006, 45 s.
- 1999, Araştırma Projesi, 50. BALIK,S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M., ŞİPAL,U., ÖZDEMİR-MİS,D., AYGEN,C., ÖZBEK, M.: Buldan Baraj Gölünün (Buldan- Denizli) Limnolojik Yönden İncelenmesi., 1994/SÜF/03, 68 s.
- 1996, Araştırma Projesi, Balık, S., USTAOĞLU,M.R., SARI,H.M.: Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür Deresi- İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi., E.Ü. Araş. Fonu 1992/035 Nolu Proje., 52 s.
- 1995, Araştırma Projesi, Balık, S.: Demirköprü Baraj Gölündeki Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi., E.Ü. Araş. Fonu 1989/023 Nolu Proje., 103 s.
- 1992, Araştırma Projesi, Balık, S.: Anyonik Deterjan Kirliliğinin İncelenmesi. E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:1990/016, 49 s. |
- 1991, Araştırma Projesi, Balık,S.: Acıbalıklarda (Rhodeus sericeus amarus Bloch, 1782 ) Görülen Simbiyotik Yaşamın Labaratuar Koşullarında Gerçekleştirilmesi. E. Ü. Araştırma Fonu.Proje No:1989/025, 49 s.
- 1989, Araştırma Projesi, Balık,S., Geldiay,S., Uysal,H., Öktem,N., Güner,H., Seçmen,Ö., Özelsel,S., Ergen,G., Toğulga, M.,Aysel,V., Sıkı,M., Parlak,H., Büyükışık,B., Ustaoğlu,M.R., Leblebici,E., Kuş Gölü ve Kuş Cenneti Milli Parkının Bügünkü Durumunun Saptanması ve Geliş.Çarelerinin Araştırılması. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 1987/050, 148 s.
- 1988, Araştırma Projesi, Balık,S.,Ustaoğlu,M.R.: Bafa Gölündeki Ulubat Balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges,1960) 'nın incelenmesi. TÜBİTAK, VHAG-685 No'lu Proje, 71 s. |
- Araştırma Projesi, Balık,S.: Trakya Bölgesi Tatlısu Balıklarının Bugünkü Durumu ve Taksonomik Revizyonu.Tübitak,TBAG-526 No'lu Proje,73 Sayfa,1984 |
- 1980, Araştırma Projesi, Balık, S.: Güney Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomik Revizyonu, TBAG-276 Nolu Proje, 87 s.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türkiye Biyologlar Derneği
Granted Scholarships (1 entries)- 1977, Institut National Recherche Agronomique (INRA)
Student's Completed Thesis (35 entries)- Doktora, 2008, Topkara, E.T.: Batı Karadeniz Bölgesi ve Civarı İçsularının Sucul Coleoptera (Insecta) Faunası Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 2008, 368s.
- Doktora, 2008, Topkara, E.T.: Batı Karadeniz Bölgesi ve Civarı İçsularının Sucul Coleoptera (Insecta) Faunası Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 2008, 368s.
- Yüksek Lisans, 2007, Başdemir., D.: Gönen Çayındaki (Balıkesir) Chalcalburnus chalcoides Güldenstaedt, 1772 Populasyonunun Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2007, Özcan, G.: Kemer Baraj Gölü'nün (Aydın) Balıkları ve Bazı Ekonomik Balık Populasyonlarının Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Doktora, 2007, Özcan, G.: Kemer Baraj Gölü'nün (Aydın) Balıkları ve Bazı Ekonomik Balık Populasyonlarının Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Doktora, 2006, İlhan, A.: Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 164 s.
- Doktora, 2006, İlhan, A.: Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 164 s.
- Doktora, 2005, Berber, S.: Manyas, Apolyont, İznik Göllerindeki Kerevit (Astacus Leptodactylus Eschsholtz, 1823) Populasyonlarının Biyo-ekolojik ve Morfometrik Özellikleri ile Hastalık Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. Ege Üniversites...
- Doktora, 2005, Berber, S.: Manyas, Apolyont, İznik Göllerindeki Kerevit (Astacus Leptodactylus Eschsholtz, 1823) Populasyonlarının Biyo-ekolojik ve Morfometrik Özellikleri ile Hastalık Yönünden Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. Ege Üniversites...
- Yüksek Lisans, 2004, Sömek, H.: Karagöl'ün (Yamanlar-İzmir) Makro ve Mikro Alg'lerinin Araştırılması. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora, 2003, Aygen, C.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 215 s.
- Doktora, 2003, Yıldız, S.: Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 216 s.
- Doktora, 2003, Turan, D.: Rize Ve Artvin Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Sistematik Ve Ekolojik Yönden Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Doktora, 2003, Aygen, C.: Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 215 s.
- Doktora, 2003, Yıldız, S.: Göller Bölgesi İçsularının Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik ve Ekolojik Yönlerden İncelenmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, 216 s.
- Doktora, 2003, Turan, D.: Rize Ve Artvin Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Sistematik Ve Ekolojik Yönden Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Doktora, 2002, Şaşı, H.: Topçam Barajı'nın (Çine-Aydın) Balık Türleri ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Doktora, 2002, Şaşı, H.: Topçam Barajı'nın (Çine-Aydın) Balık Türleri ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2001, Tosun, S.: Kaynaklar Göletindeki (Buca-İzmir) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758) Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. E.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2000, Güner, U.: Işıklı Gölündeki (Denizli) Kerevitin (Astacus leptodactylus Eschscholt, 1823) Bazı Biyolojik Özellikleri. E. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1999, İlhan, A.: Işıklı Gölündeki (Çivril- Denizli) Turna Balığı (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Biyo-ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi, E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 46 s.
- Doktora, 1997, Alp, A.: Gölhisar Gölü'ndeki Ekonomik Balık Populasyonlarının (Cyprinus carpio L., 1758 ve Stizostedion lucioperca L., 1758) Araştırılması., 68 s.
- Doktora, 1997, Alp, A.: Gölhisar Gölü'ndeki Ekonomik Balık Populasyonlarının (Cyprinus carpio L., 1758 ve Stizostedion lucioperca L., 1758) Araştırılması., 68 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Aygen, C.:İzmir İli ve Civarının Ostracoda (Crustacea) Faunası., E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 62 s.
- Yüksek Lisans, 1995, Topkara, E.T.: Avşar Baraj Gölünde (Sarıgöl- Manisa) Yaşayan Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi., E. Ü. Fen Bilimleri Enst.,45 s.
- Yüksek Lisans, 1995, Artar, E.: Sarpa (Sarpa salpa l., 1758) ve Sivriburun Karagöz (Puntazzo puntazzo G.M., 1789) Türlerinin Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi, E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 37 s.
- Doktora, 1995, Sarı, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü'ndeki Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca(L.,1758)) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.,E.Ü. Fen Bil. Enst., Biyoloji Anabilim Dalı, 103 s.
- Doktora, 1995, Sarı, H.M.: Demirköprü Baraj Gölü'ndeki Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca(L.,1758)) Populasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi.,E.Ü. Fen Bil. Enst., Biyoloji Anabilim Dalı, 103 s.
- Yüksek Lisans, 1992, Tuğrul,G.,Gediz Nehir Sisteminde Anyonik Deterjan Kirliliğinin İncelenmesi.E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 1991, Özdemir (Mis), D.: Acıbalıklarda (Rhodeus sericeus amarus Bloch, 1782) Görülen Simbiyotik Yaşamın Laboratuvar Koşullarında Gerçekleştirilmesi, E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 49 s.
- Yüksek Lisans, 1991, Mermer, A. Gediz Nehrinde Kababurun balığı (Chondrostomanasus L. 1758) Populasyonunun Biyolojik İncelenmesi E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 48 s.
- Yüksek Lisans, 1989, Karşılayan, O.: Bafa Gölündeki Ulubat Balığı (Acanthobrama mirabilis Ladiges, 1960)'nın Yumurta, Larva ve Postlarva Evrelerinin İncelenmesi, 43 s.
- Doktora, 1989, Ustaoğlu, M.R.: Marmara Gölünün (Salihli) Zooplanktonu Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı., 162 s.
- Doktora, 1989, Ustaoğlu, M.R.: Marmara Gölünün (Salihli) Zooplanktonu Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı., 162 s.
- Yüksek Lisans, 1988, Sarı, H.M.:Bafa Gölü'ndekiCeran Balığı (Liza ramada Risso, 1826)Populasyonunun Biyolojik Yönden İncelenmesi., E.Ü.Fen Bil. Enst., Biyoloji Anabilim Dalı, 67 s.