Akademik BilgilerFETHİ DOĞAN
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: fethi.dogan@ege.edu.tr
- Telefon: 3741311 ---- 3882855, İş Telefonları
Academic Degree Information- Lisans: Hacettepe, Türkiye, 1972
- Yüksek Lisans: Hacettepe, Türkiye, 1973
- Doktora: Ege, Türkiye, 1978
- Doçentlik: Ege, Türkiye, 1982
- Profesörlük: Ege, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (14 entries)- Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Müdürü 1997-2000, 2000-2003, 2003-2006, 2006-2008
- E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 1990-1993, 1993-1996, 1996-1999, 1999-2001, 2001-2004,, 2004-
- Ege Üniversitesi Senato Üyeliği 1997-2000, 2000-2003,, 2003-
- Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve İnfertilite Merkezi (Tüp Bebek) Müdür Yardımcısı, 2001-
- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Danışma Üyeliği, 2001-
- Türkiye Klinikleri Dergisi, Yayın Kurulu Danışma Üyeliği, 2000-
- Ege Üniversitesi Zehir Merkezi Çevre Toksikolojisi Birimi Sorumlusu, 1999-
- Ege Üniversitesi Zehir Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-
- Sağlık Bakanlığı Ödemiş Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, 1996-2001
- Türkiye Sakatlar Koruma Konfederasyonu Üyesi, 1993-1997
- Ege Bağcılık Danışma Kurulu Üyeliği, 1993-2004
- E.Ü. Aile Planlaması ve İnfertilite Merkezi (Tüp Bebek) Yönetim Kurulu Üyeliği 1992-1995, 1995-1998, 1998-2001, 1992-
- E.Ü. Hastanesi Başhekim Yardımcısı, 1992-1994
- Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı 1988-1991, 1991-1994, 1994-1997, 1997-2000, 1988-2000
Research Interests- Halk Sağlığı (1011700)
Indexed Journal Publications (1 entries)- Eser E, Mandıracıoğlu A, Saçaklıoğlu F, Karababa AO, Doğan F, Tokgöz M: PatchWork in Medical Education: Rual İnternship. Annals of Community- Oriented Education. Vol:7,303-309,1994

Publications in Non-Indexed Journals (72 entries)- Doğan F, Kitapçıoğlu G, : İzmir İlinde hava kirliliğinin yıllar itibariyle karşılaştırması. Ege Tıp Dergisi, 46 ( 3 ) : 129 - 133 . 2007
- Turgul Ö. ,Doğan F. , Mandıracıoğlu A. , Lüleci E. : Sağlığı geliştirici davranışların değerlendirilmesi amacıyla çok boyutlu sağlık anketi ( ÇSA ) ' nın Bausel Ölçeği ile birlikte uygulaması. Ege Tıp Dergisi, 41 (2):91-95, 2002
- Doğan F. , Lüleci E. , Çicekli BK. , Henden E. : İzmir' de İçme - Kullanma Sularından ve İçilen Diğer Sıvılardan Vücuda Giren Frorür' ün Mevsimsel Miktarları. Ege Tıp Dergisi , 38(3):181-185, 1999
-  Lüleci E. , Doğan F : Sürekli Göç Alan İzmir , Yeşilçam Köyünde 0-4 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk İshalleri ve Sanitasyona İlişkin Bilgi ve Tutumları , Ege Tıp Dergisi , 37 (3-4) : 101-104, 1998.
-  Türk M. , Doğan F : Türkiye’de En Büyük Beş İl Merkezinin Hava Kirliliği Durumları , Ege Tıp Dergisi , 37(3,4) : 97-99, 1998.
-  Lüleci E. , Doğan F: İzmir Konak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde İsteyerek Gebeliğini Sonlandırmak için Başvuran Kadınların Tutumu ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi:36 , 1-2 , 61-64, 1997.
-  Toker S.O. , Doğan F : Lise Öğrencilerine Verilebilecek AIDS Eğitimi ile İlgili Öneriler ve Bir AIDS Bilgi Düzey Anketi. Sağlık Sosyal Yardım Vakfı Dergisi , 3 (1): 3-8, 1997.
-  Doğan F. , Toker S. O. Çevresel Kanserojen Olarak Nitelendirilen İz Elementler ( Ağır Metaller) . Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi: 6 , sayı:2 , Nisan- Haziran 1996 , 5-8, 1996.
-  Toker S.O. , Doğan F : 14-19 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ile ilgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik : Cilt:4 , Sayı:1 , 19-27, 1996.
-  Yücel E. , Öztürk M. , Doğan F. : Kütahya’da Hava Kirliliği Sorunu . Ekoloji Çevre Dergisi . Nisan-Mayıs-Haziran 1995. , Sayı:15 , 40-45
-  Yücel E. , Doğan F. , Öztürk M : Porsuk Çayında Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri ve Halk Sağlığı İlişkisi. Ekoloji Çevre Dergisi , Ekim-Kasım-Aralık 1995 , 17-29-32
- 1994, Eser E. , Mandıracıoğlu A. , Saçaklıoğlu F. , Karababa A. O. , Doğan F. , Tokgöz M : Patchwork in Medical Education : Rural Internship., Annals of Communityu Orianted Education. Network of Com. Oriented Educ, İnst for Hlt.Sci.Vol:7 , 303-309
-  Mandıracıoğlu A. , Eser E. , Doğan F : İzmir İlinde İşyeri Hekimleri ve Çalışma Ortamları . Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi : 4, Sayı:2, Nisan-Haziran. 1994.
-  Doğan F. , Öztürk M : Ecological Evaluation of Urban Problems in Türkiye .Journ . of Fac. Scien Ege Üniversitesi Series B. Vol.16 , 1, pp. 1-8, 1994.
-  Doğan F. , Öztürk M : Air Pollution Problems in Urban Areas of Developing Countries-a Case Study from Türkiye. Journ.of. Fac. Scien . Ege Üniv. Series B , Vol . 16,1,pp.9-17, 1994.
-  Doğan F : Hastane Yönetimi ve Türkiye’deki Durumu. Bülten Dergisi. Trabzon Tabib Odası Yayın Organı. Sayı : 10 : 2-7, 1994.
-  Kocabıyık N. , Doğan F. : İzmir’de Trafiğin Yoğun Olduğu Kavşaklarda Çalışan Trafik Polislerinde Egsoz Kurşununa Maruziyet. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , 32 (3-4) : 409-413, 1993.
- Kocabıyık N, Doğan F. İzmir'de Trafiğin Yoğun Olduğu Kavşaklarda Çalışan Trafik Polislerinde Egsoz Kurşununa Maruziyet. İş Hekimliği TTB İşçi Sağlığı Bülteni, 7.Şubat.1993.
-  Mandıracıoğlu A. , Doğan F. : Yaşlılarda Hipertansiyon Prevalansı . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , 32 (3-4) : 499-503, 1993.
-  Doğan F. , Henden E. : İzmir İçme ve Kullanma Suları ile Derin Sulardaki Fluor Miktarlarının Araştırılması ve Bunun Halk Sağlığı İlişkisinin İncelenmesi . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 31 (3) 403-406, 1992.
-  Doğan F : İl Merkezlerindeki Dumanlı Sanayi Sıklığı ile Göğüs Hastalıklarından Ölüm Hızlarının Artış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. 31(3) : 299-302, 1992.
-  Doğan F : Sıtma Kontrolünün Etkileyen Faktörler ve Epidemiyolojik Yöntemler. Türkiye Parazitoloji Dergisi , XV (3-4) , 97-107, 1991.
- Doğan F : Farklı Sosyo-ekonomik Seviyeye Mensup İlkokul Çocuklarında El Kirliliği Araştırması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:30 , Sayı:2 , 264-266, 1991.
-  Karababa A.O. , Doğan F : Bornova Eğitim Araştırma Bölgesinde Uyuz Morbiditesinin Belirlenmesi Araştırması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, XVI (5-6), 1991.
- Doğan F : Bir Sağlık Kültürü . Check-up . Tüketici Rehberi Dergisi , 1:3 , 1-5,1991.
-  Doğan F : Gürültüye Kulak Tıkamak Mümkün mü ? Tüketici Rehberi Sağlık Derg.,1:3 , 5-6, 1991.
-  Doğan F : Çevre Krizinin Bedeli : Sağlığımız . Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi , 1:6 , 1-5, 1991.
- Doğan F : Kurşunsuz Benzin. Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi , 1:6 , 3-4, 1991.
-  Doğan F : Kirli Yüzme Havuzları. Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi. , 1:8 , 1-5, 1991.
-  Doğan F : Hava Kirliliği .Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi,1:8 , 8-9, 1991.
-  Doğan F : Gıdalarda Mantar Üremesi . Tüketici Rehberi Sağlık Dergisi , 1:9 , 3-4, 1991.
-  Doğan F : Plastikler Tehlike Saçıyor. Tüketici Sağlık Dergisi , 2:13 , 5-6, 1991.
- Doğan F , Karababa A.O. : Bornova Eğitim Araştırma Bölgesindeki İlkokul Çocuklarında Bit Prevalansının Belirlenmesi ile İlgili Bir Araştırma . Türkiye Parazitoloji Dergisi , Ege Üniversitesi Basımevi , İzmir,1991.
-  Kararbaba A. O. , Doğan F , Tokgöz M : Kızılay Sağlık Ocağına Başvuran 15-44 Yaş Grubu Evli Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanım Düzeyleri ve Yöntemlerin Koruyuculuk Oranı. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:29 , Sayı:2 , 35-37, 1990.
-  Doğan F , Karababa A. O. , Tokgöz M : Bulgaristan Göçmenlerinin Çocuklarında Boy ve Ağırlık Ölçümlerinin Türk Standartları ile Karşılaştırılması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:29 sayı:4, 1990.
-  Doğan F : Çevrenin İnsan Sağlığına Etkileri . Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 6:2, 1990.
- Tokgöz M , Karababa A. O. , Doğan F : Kızılay Sağlık Ocağına Başvuran 15-44 Yaş Grubu Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemler ve Bu Konuda Uygulanan Eğitimin Yöntem Kullanımı Üzerindeki Etkileri . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:29 , 1990. Sayı: 2, 282-284, 1990.
- Doğan F , Bozkurt Y , Tokgöz M , Dinçbostancı S : İzmir Bölgesi İplik Fabrikalarında Pamuk Tozu Yoğunluğu Ölçümleri ve Bisinozis Prevalansı. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg.,Cilt:29 , 1990. Sayı:3, 721-724, 1990.
-  Okyay E , Doğan F , Tokgöz M : Türkiye’de 1926-1986 Yılları Arasındaki Frengi Kontrol Çalışmalarının Epidemiyolojik İncelenmesi. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:28 , Sayı:1 , 47-55 , 1989.
-  Doğan F : İzmir Bölgesindeki Sıtma Vektörü Anopheles Sacharovi’lerin Malathion ve Actelic Adlı İnsektisitlere Karşı Davranışsal Direnç Araştırması. Türkiye Paraz. Derg. 13 (3-4) , 165-174, 1989.
-  Doğan F : İzmir Bölgesinde Sıtma Vektörü Anopheles Sacharovi’ler Üzerinde Actelic adlı İnsektisitle Uygulanan Bioassay Araştırması.Türkiye Parz. Derg. 13 (3-4) 157-164, 1989.
- Okyay E , Doğan F , Mandıracıoğlu , Tokgöz M : Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinin Kendi Bölgelerindeki 0-6 Yaş Grubu Çocuklara Uyguladığı Periyodik Sağlık Kontrollerinin İncelenmesi. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:28 , 1411-1416, 1989.
-  Okyay E , Doğan F , Mandıracıoğlu A , Tokgöz M : Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinin Kendi Bölgesindeki Hamile Kadınlara Uyguladığı Periyodik Sağlık Kontrollerinin İncelenmesi. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:28 , Sayı:4 , 1405-1410, 1989.
- Doğan F : Sıtmanın Vektörü A. Sacharovi Tür Sivrisineklerde Malathion’ a Karşı Davranışsal Direnç Araştırması. Türkiye Parazitoloji Derg. Sayı:1-2 , Cilt:12 , Ege Üniv. Matb. İzmir 153-159 , 1988.
-  Doğan F : Sıtma Kontrolünde Duvarlara Püskürtülmüş Olan Malathionun Biossay Tetkikleri. Türkiye Parazitoloji Derg. , Cilt:12 , Sayı:1 , Ege Üniv. Matb. , İzmir. 137-144 , 1988.
-  Doğan F :Sıtma Vektörü Olan A. Sacharovi’ lerin Larvalarına ait İnsektisit Hassasiyeti Araştırmaları. Türkiye Parazitoloji Derg. , Cilt:1 , Sayı: 1-2 , Ege Üniv. Matb. İzmir. 145-152 , 1988.
-  Doğan F , Tokgöz M , Tarımcı A : Ana-Çocuk Sağlığı (AÇS) Merkezi Aşılama Hizmetlerinde Hızlandırılmış Aşı Kampanyası Etkisinin Araştırılması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:27 , Sayı:2 389-401, 1988.
- Doğan F : Çukurova Bölgesi Sivrisineklerde Endophilic-exophilic Türler ve İnsan-vektör Temasının Çalışmaları.Türkiye Parazitoloji Derg. Cilt:12 , Sayı: 1-2 , Ege Üniv. Matb. İzmir. 161-167, 1988.
-  Doğan F , Tokgöz. M : Havada , Denizde ve İçme Sularında Civa ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:26 , Sayı: 2 , 759-623, 1987.
-  Coşkun L , Doğan F , Doğan N , Ersöz V : Kırsal Alandaki İlkokul Çocuklarında Parazit Prevalans Hızlarının Tespiti ve Tedaviye Eşlik Eden Eğitimin Etkinliğinin Araştırması . Ege Üniv Tıp Fak. Derg. Cilt:26 , Sayı:4 , 1691-1700, 1987.
-  Doğan F : Çukurova Bölgesi A. Sacharovi Tür Sivrisineklerinin Abdominal Sınıflama , Yoğunluk ve Parous Durumları Araştırması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:26 , Sayı : 3 , 925-934, 1987.
-  Doğan F : Çukurova Bölgesi A. Sacharovi Tür Sivrisinek Kahillerinin Beş Değişik İnsektisite Hassasiyet Durumları Araştırması. Türkiye Paraz. Derg. Cilt:10 , Sayı:1 , Bilgehan Matb. İzmir 76-78, 1987.
-  Doğan F : Çukurova Bölgesi Anofel Sivrisinek Faunası’nın Araştırması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:26 , sayı:2 , 617-623 , 1987.
-  Doğan F , Tokgöz M , Tarımcı A : İzmir Şehri İçme ve Kullanma Sularında Deterjan Araştırması. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt:25 , Sayı: 1 , 133-143, 1986.
-  Doğan F , Doğan N : Nevşehir Bölgesi Flebotom Fuanası , Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri . Ege Üniv. Tıp fak. Derg. Cilt :25 , Sayı : 3 , 1009-1019, 1986.
-  Gökay F , Doğan F , Tarımcı A : İnciraltı-Çeşmealtı Arasındaki İzmir Kıyı ve Plajlarının Kirlilik Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:24 , Sayı:4, 1255-1263, 1985.
-  Gökay F , Doğan F : Yurdumuzdaki Sıtma Savaşının Tarihsel ve Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:23 , Sayı:4 , 1369-1378, 1984.
-  Doğan F : İzmir-Tire Bölgesindeki Endemik Guatr’ ın Etyolojik Etkenleri Arasında Jeolojinin Önemi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı:14 , 35-41, 1982.
-  Gökay F , Doğan F , Erefe İ : Ağız İçinde ve Yakın Çevresinde Koliform ve Enterokokların Bulunuş Oranları ve Bu Oranları Etkileyebilecek Faktörler Üzerinde Araştırmalar. 2.Bölüm: Ağız Çevresi. Diş Hek. Dern. Derg. , Cilt:2 , Sayı: 2-3 , 155-170, 1981.
-  Sevim İ , Kandemir A. S. , Doğan F : Kırsal ve Kentsel Alandaki Değişik Sosyo-ekonomik , Sanitasyon ve Hijyenik Davranışa Sahip İlkokul Çocuklarının Koprolojik Araştırması. Ege Üniv.Tıp Fak. Derg. , Cilt:20 , Sayı : 1 , 137-158, 1981.
- Tokgöz M , Doğan F , Keskin M : İzmir’de Ruhsatsız ve Ambalajsız Satılan İnsektisitler ve İnsektisit Zehirlenme Vakalarına ait Bir Araştırma. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt : 20 , Sayı: 4 , 681-696, 1981.
-  Gökay F , Erefe İ , Doğan F : Ağız İçinde ve Yakın Çevresinde Koliform ve Enterokokların Bulunuş Oranı ve Bu Oranları Etkileyebilecek Faktörler Üzerinde Araştırmalar. 1.Bölüm : Ağız içi , Diş Hek. Dern. Derg. , Cilt:1 , Sayı: 2 , 69-86, 1980.
- Tokgöz M , Doğan F , Tarımcı A : İzmir Şehri Yüzme Havuzlarının Hijyenik Durumları . Ege Üniv. Tıp Fak.Derg., Cilt: 19, Sayı: 4, 697-712, 1980.
-  Tokgöz M , Doğan F : Mycotoxin’lerin Halk Sağlığındaki Önemi . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt:19 , Sayı : 1 , 109-118, 1980.
- Doğan F , Tokgöz M : İzmir Bölgesi Anofel Sivrisinek Faunası ve Malathion’ a Karşı Hassasiyet Durumları. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt:19 , Sayı:4 , 713-732, 1980.
-  Gökay F , Doğan F , Cavit G : Altınyol Sahilinde Denize Girmenin Sıhhi Yönü Üzerinde Bir Araştırma . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt : 18 Sayı : 3 , 531-539, 1979.
-  Tokgöz M , Doğan F : Sürücü Eğitiminde Trafik Eğitimi ile İlgili Temel Unsurlar. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt : 18 , Sayı : 3 , 653-664, 1979.
-  Gökay F , Doğan F , Tarımcı A : İzmir Şehir İçi Trafik Kazaları Üzerinde Bir Araştırma . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. , Cilt: 18 , Sayı : 4 , 741-756, 1979.
-  Gökay F , Tokgöz M , Erefe İ , Doğan F : Elleri Sabunla Yıkamanın Koliform ve Enterokokları Gidermedeki Etkinliği ve Bunun Halk Sağlığı Bakımından Önemi. Ege Üniversitesi Tıp Faültesi Dergisi, 16 ( 1): 97-120, 1977.
-  Gökay F , Doğan F : İzmir ve Civarındaki Plajların Sıhhi Durumları Üzerinde Bir Araştırma . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg, 16 ( 4): 695-703, 1977.
-  Gökay F , Doğan F : Zirai Mücadele İlaçlarından Mütevellit Zehirlenmelerin Epidemiyolojisi ve Profilaksisi Üzerinde Düşünceler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16 ( 4) : 833-843, 1977.
-  Gökay F , Tokgöz M , Erefe İ , Doğan F : Koliform ve Enterokokların Ellerde Bulunması Oranları ve Bu Oranları Etkileyen Faktörler Üzerinde Araştırma . Ege Üniv. Tıp Fak. Derg, 15 ( 4): 645-688, 1976.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 0, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1978. Doğan F. İzmir Tire Bölgesi Endemik Guatr Epidemiyolojisi ve Etyolojik Faktör Araştırması, 1978.
- 0, Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Doçentlik Tezi, 1982. Doğan F. Adana Bölgesindeki Sıtma Hastalığının Epidemiyolojik Araştırması, 1982.

International Conference Proceedings (13 entries)- Tatlidil E., Doğan F., Erdem Ü., Çetingüler E. : Rapid Urbanization within the concern of environmental problems in a Turkish city call İzmir. 10. EXROPEAN ECOLOGİCAL CONGRESS. November 08-13 2005, Kuşadası / TURKEY . p : 305-319
- Tatlidil E, Doğan F, Erdem Ü, Yiğiter S, Şerefoğlu A : Sustainable tourism activities according to environment and settlement of population : the case Kuşadası, Turkey. - "Callogue sur Ressources Locales et Commerces Globaux, Environnements et Agricult dans la Region Mediterraneenne." April 25 - 30, 2002 Rabat (Maroc) (Kongre Book )
- Doğan F, :The environmental and public healt problems due to tailing ponds of copper mine in Lefke , Cyprus. " İnternational Conference on European Environmental Policy and the Case of Cyprus Mines. " 15' th - 16' th February 2001 , Lefke, Cyprus ( Congre book : 159-165 )
- Lüleci E , Doğan F : Being effected conditions of small - scale tradesmen from the road noise in İzmir Bornova district center . " İnternational Public Health Congress, Health 21 in Action " October 8-12 , 2000 , İstanbul - Turkey (Congrec bokk , p.89)
- Lüleci E , Doğan F : Noise levels in some fabrics at Bornova District of İzmir -Turkey' s third greatest city . " İnternational Epidemiological Conress , 5 th . IEA eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting , Epidemiology at the Workplace . October 23-25 , 2000 , Bahrain ( Congre Abstracts Book , pp.68 )
- 2000, Doğan F, Lüleci E : Mediterranean coastline countries sources ındustriel and house wastes emission and coastal pollution. " Meeting on Coastal Zone Manegement in the Mediterranean Region " April 27 - May 1 , 2001, İzmir.
- Lüleci E, Doğan F:Student's Evaluation of Eating Habits. "ESSOP 1999 Annual Congress of the European Society for Social Pediatrics." 13-16 October 1999, İstanbul-Turkey(Congre book: p:63)
- Lüleci E, Doğan F,Ökçesiz İ.E: Assesment of Exremity Traumas Caused by Hand Surgery Center in Istanbul. "The XV International Scientific Meeting of the International Epidemiological Association", 31 August- 4 September 1999, Florece, Italy (Congre book, p.31)
- Lüleci E, Doğan F, Mandıracıoğlu A: The Evaluation of Growth and Nutritional Status of Children Aged 0-24 Months in Kızılay District Health Center. ADELF-Int. Epidemiology Association. 14-17.September.1998: Bordeaux, France.(Symposium summary book )
- Karababa AO, Saçaklıoğlu F, Doğan , Şağin H, Durak İ, Batı H, Gürsoy Ş, Türk M, Çiçeklioğlu M, Yıldız B, Mandıracıoğlu A, Eser E, : " Evaluation of the Effect of Different Boron Levels in Drinking Water on Male Fertility, Kütahya-Turkey " The Health of Populations in a Changing Europe , 3-6 September 1997 , Münster, Germany ( Poster )
- Doğan F, Öztürk M: Air Pollition Problems İn Urban Areas Of Developing Countries. "Wind Climate İn Cities" Nato Ası,1993 Karlsruhe, Germany.(Symposium book )
- Doğan F: Correlations Beween Air Pollution And Water Pollution With The Mortality Rates İn Türkiye-International Urban Ecolagy Symposium 5-10 June, İzmir 1991.(Symposium book ).
- Doğan F : İl Merkezlerindeki Dumanlı Sanayi Sıklığı ile Göğüs Hastalıklarından Ölüm Hızları Artış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma . 1 Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu , 8 Haziran , İzmir , 1991 (Sempozyum Tebliği Kitabı : Çağlayan A.Ş , İzmir , 1991 , S:223-230.

National Conference Proceedings (57 entries)- Doğan F : " Türk Gençliğinin sağlık sorunları ." Gençlik Senpozyumu – Almanya’ da ve Türkiye’ de Gençlik. E.Ü.Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu. 16-17 Nisan 2003, İZMİR ( Kongre Kitabı)
- Doğan F : Türkiye'de radyoaktif madde riskleri ve önlemleri , nükleer santral olgusu ve çevresel risk analizi . " IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi " . 5-8 Ekim 2001, Bodrum ( Kongre Kitabı : 399-406 )
- Lüleci N.E. , Doğan F : İzmir' in Bornova İlçe merkezinde gürültü düzeyleri belirlenerek gürültü haritasının oluşturulması . " IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi " 5-8 Ekim 2001, Bodrum ( Kongre Kitabı : 421-428 )
- Doğan F. : Ege Bölgesinde Pestisit Kullanımı, Hatalar, Zararları ve Öneriler." Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Sorunları Sempozyumu", 9-10 Eylül 1999 , Söke . (Sempozyum Kitabı, S : 119-127 ).
- Doğan F, Lüleci E. Büyük Menderes Nehrinde Oluşan Bataklık Benzeri Sulak Alanlar ve Halk Sağlığı İlişkileri. "Büyük Menderes Havzası 4. Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu ", 9-10 Eylül 1999 , Söke ( Sempozyum Kitabı , S : 181-184 ).
- Mandıracıoğlu A, Lüleci E, Doğan F. : Bir Balata Fabrikasında İş Kazalarının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, TTB , Ekim,1998. Ankara .( Kongre Kitabı , S: 657 , 1998 ).
- Doğan F : İşyeri Hekiminin Görevleri ve İşyeri Sağlığı . İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Haftası Faaliyeti . İzmir Çimentaş Salonu , 4 Mayıs 1998 . ( Yayınlanmadı )
- Mandıracıoğlu A, Lüleci E, Doğan F.: Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Laboratuvarına Getirilen İzmir Sularının Bakteriyolojik ve Kimyasal Açıdan Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 14-18.Nisan.1998 , Adana . ( Kongre Kitabı ).
- Doğan F, Şanlı A. Kuşadası Gürültü Kirliliği ve Toplumun Etkilenme Durumu." Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu ", 2-4.Eylül.1998.Söke . ( Sempozyum Kitabı , S: 261-268 ).
- Doğan F . : Büyük Menderes Havzası Endüstriyel Kirliliği ve Halk Sağlığı İlişkisi ." Büyük Meneres Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu" , 2-4 Eylül 1998 , Söke . ( Sempozyum Kitabı , S : 163-179 ) .
- Doğan F. Altın Madenciliği ve Sağlık İlişkisi. "Uluslararası Çevre ve Sağlık Üzerinde Endüstriyel Tehditler Konferansı". 21.11.1998, İstanbul.( Kongre Özet Kitabı ).
- Lüleci E, Doğan F. : Global Isınma ve İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri." VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi ",14-18.Nisan.1998 , Adana . ( Kongre Kitabı).
- Doğan F : Büyük Menderes Havzaı Endüstriyel Kirliliği ve Halk Sağlığı İlişkisi . Söke Belediyesi - EÜ düzenlemesi , "Büyük Menderes Havzası Tarım ve Çevre Sempozyumu" , 3-5 Eylül 1998 , Söke . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F , Henden E , Lüleci E , Çiçekli B : İzmir' de İçme ve Kullanma Sularındaki Florür Seviyeleri ve İçme Sularından Alınan Florürün Mevsimsel Miktarları . "1.Ulusal Fluor Sempozyumu" , 2-5 Eylül 1998 , Mersin ( Kongre Kitabı )
- Lüleci E , Mandıracıoğlu A , Doğan F : Erken Cinsellik , Evlilik ve Doğurganlığın Genç Kadınların Sağlığı Üzerine Etkileri ." 4.Ulusal Kadın ÇalışmalarıToplantısı " , 7-9 Eylül 1998 , İzmir .(Kongre Kitabı , S: 160-166 )
- Doğan F : Akdeniz Kıyılarının Kirlilik Durumu . " Kuşadası 2.Kıyı Sorunları Sempozyumu" , 14-16 Kasım 1997 , Kuşadası - Aydın .(Kongre Kitabı )
- Doğan F : Bergama -Ovacık Altın Madeni ve Yaratacağı Halk Sağlığı Sorunları ." Türkiye' deki Altın Madenciliği Sempozyumu ". İstanbul Teknik Üniversitesi , 26-27 Haziran 1997 , İstanbul ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Türkiye' nin Beş Büyük Şehrinde Hava Kirliliğinin Mukayeseli Durumları . "2. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu ". 14-16 Kasım 1997 , Kuşadası -İzmir . ( Kongre Kitabı )
- Lüleci E , Doğan F. : Sürekli Göç Alan İzmir , Yeşilçam Köyü' nde 0-4 Yaş Çocuğu olan Annelerin Çocuk İshalleri ve Sanitasyona İlişkin Bilgi ve Tutumları . " Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi ". 8-12 Aralık 1997, Ankara. ( Kongre Kitabı , S:193-197).
- Karababa AO, Saçaklıoğlu F, Doğan F, Şahin H, Durak İ, Batı H, Gürsoy Ş, Türk M, Çiçeklioğlu M, Yıldız B, Mandıracıoğlu A, Eser E : " İçme Suyundaki Farklı Bor Düzeylerinin Erkek Fertilitesi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi " Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 8-12 Aralık 1997 , Ankara ( Sözel )
- Mandıracıoğlu A, Doğan F, Saçaklıoğlu F, Karababa A.O.: Kırsal Hekimlik Eğitiminde Aktif Eğitim Denemesi. "Tıp Eğitimciliği Sempozyumu ", 17-19.Ekim.1996, İstanbul ,( Sempozyum Kitabı : 82-86 )
- Doğan F : "Türkiye' de Nüfus Artışı ve Gelişme" Edebiyat Fakültesi , Konferans Salonu , Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ,İzmir Alman Kültür Merkezi Düzenlenmesi .2-3 Kasım 1995 " Türkiye' de Nufus Artışı ve Halk Sağlığı İlişkisi " Alman Kültür Merkezi , İzmir , 1996 ( Yayınlanmadı )
- Doğan F: Ege Denizinin Kirlilik Durumu ve Halk Sağlığı İlişkisi. Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu . 10-11.Kasım.1994, Kuşadası-AYDIN.( Sempozyum Kitabı ).
- Doğan F: Nükleer Santral, Termik Santral ve Halk Sağlığı Etkilerinin İncelenmesi. Gökova Körfezi Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi Sempozyumu. 28-30.Haziran.1994. Ören , ( Kongre Kitabı ).
- Kocabıyık N , Doğan F : İzmir ' de Trafiğin Yoğun Olduğu Kavşaklarda Çalışan Trafik Polislerinde Egsoz Kurşununa Maruziyet . " Ulusal Halk Sağlığı Kongresi " , 12-14 Eylül 1994 , Didim . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : " Kuşadası Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları -3 " , Kuşadası Pine Bay Oteli . Kuşadası Belediyesi Düzenlemesi .18-21 Kasım 1993 . ( Sempozyum Kitabı )
- Doğan F : " Wind Climate in Cities , NATO , ASI , Air Problems in Urban Areas of Developing Countries . 3-15 June , 1993 . Karlsruhe , Germany . ( Kongre book )
- Mandıracıoğlu A, Doğan F: Gençlerin Kontrasepsiyona Yaklaşımı. 3. Halk Sağlığı Günleri, 5-7.Mayıs.1993. Kayseri , ( Kongre Kitabı )
- 1993, Doğan F : " Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu " , Kuşadası Pine Bay Oteli . Kuşadası Belediyesi - Ege Üniversitesi ÇEV-MER Düzenlemesi . 10-11 Kasım 1994 . (Yayınlanmadı )
- Karababa A.O. , Doğan F : Bornova Eğitim Araştırma Bölgesinde Uyuz Morbiditesinin Belirlenmesi Araştırması . " 7.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 21-25 Ekim 1991, Girne -Kıbrıs . (Kongre Kitabı )
- Doğan F: Ziraatta ve Özellikle Bağcılıkta Kullanılan Pestisitler ve Halk Sağlığı İlişkileri." Ege Bölgesi Bağcılık Semineri", İzmir, 17.Mayıs.1991 (Seminer Notları ,E.Ü. Tarımsal Uygulama Merkezi, 1991).
- Doğan F, Karababa A.O. : Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki İlkokul Çocuklarında Bit Prevalansının Belirlenmesi ile İlgili Bir Araştırma." 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi ", 21-25. Ekim. 1991,Girne - Kıbrıs , (Kongre Kitabı ).
- Karababa A.O, Doğan F. : Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki Doğurgan Çağ Kadınlarının Doğum Sonrası ve Bebek Sağlığı ile İlgili Geleneksel İnançları. "2. Halk Sağlığı Günleri Toplantısı", 20-22. Mayıs, 1991. Bursa (Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı A D , Kongre Kitabı ).
- Doğan F, Karababa A.O.: Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesindeki Bebek ve Erken Çocukluk Dönemi Ölümlerinin Değerlendirilmesi." 2. Halk Sağlığı Günleri Toplantısı". 20-22. Mayıs.1991, Bursa .( Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı AD Kongre Kitabı ).
- Doğan F : İş Yeri Sağlık Biriminin Periyodik Kontrol Görevleri . " işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Okulu " 20-26 Mayıs 1991 , İstanbul , ( Okul Ders Kitabı )
- Karababa A.O. , Doğan F , Tokgöz M : Kızılay Sağlık Ocağına Başvuran 15-44 Yaş Grubu evli Kadınların Gebeliği Önleyici Yöntemleri Kullanım Düzeyleri ve Yöntemlerin Koruyuculuk Oranı . " 2.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi " , 22-25 Mayıs 1990 , İstanbul . ( Kongre Kitabı )
- Tokgöz M , Karababa A.O. , Doğan F : Kızılay Sağlık Ocağına Başvuran 15-44 Yaş Grubu Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemler ve Bu Konuda Uygulanan Eğitimin Yöntem Kullanımı Üzerindeki Etkileri . " 2.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi " , 22-25 Mayıs1990 , İstanbul ( Kongre Kitabı )
- Doğan F , Karababa A.O. , Tokgöz M : Bulgaristan Göçmenlerinin Çocuklarında Boy ve Ağırlık Ölçümlerinin Türk Standartları ile Karşılaştırılması . " 2.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi " , 22-25 Mayıs 1990 , İstanbul . (Kongre Kitabı )
- Doğan F , Karababa A.O. , Tokgöz M: Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi 1988-1989 yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi ." 2.Halk Sağlığı Kongresi " , 22-25 Mayıs 1990 , İstanbul . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : İzmir Bölgesindeki Sıtma Vektörü Anopheles Sacharovilerin Malathion ve Actelic Adlı İnsektisitlere Karşı Davranışsal Direnç Araştırması . " 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 26-29 Eylül 1989 , İstanbul (Kongre Kitabı )
- Doğan F : İzmir Bölgesinde Sıtma Vektörü Anopheles Sacharoviler Üzerinde Actelic adlı İnsektisitle Uygulanan Biossay Araştırması . " 6.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 26-29 Eylül 1989 , İstanbul .(Kongre Kitabı )
- Doğan F : Sıtmanın Vektörü A.Sacharovi Tür Sivrisineklerde Malathion'a Karşı Davranışsal Direnç Araştırması . " 5.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1988 , Adana ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Sıtma Kontrolünde Duvarlara Püskürtülmüş Olan Malathion Biossay Tetkikleri . " 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1988 , Adana . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Çukurova Bölgesi Sivrisineklerde Enolophilic - Exophilitürler ve İnsan-Vektör Temasının Çalışmaları. " 5.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1988 , Adana . (Kongre Kitabı )
- Doğan F : Çukurova Bölgesi A.Sacharovi Tür Sivrisinek Kahillerinin Beş Değişik İnsektisite Hassasiyet Durumları Araştırması. " 5.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1988 , Adana . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Sıtma Vektörü Olan A.Sacharovi' lerin Larvalarına Ait İnsektisit Hassasiyet Araştrırmaları . " 5.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1988 , Adana . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Beslenme - Çevre İlişkileri . " Beslenme Programlarını Geliştirme Projesi Konferansı " , 21-30 Eylül 1987 , Çeşme - İZMİR . ( Konferans Kitabı )
- Doğan F : Çukurova Bölgesi Anofel Sivrisinek Faunasının Araştırması . " 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1987 , Adana . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F : Çukurova Bölgesi A.Sacharovi Tür Sivrisineklerin Abdominal Sınıflama , Yoğunluk ve Parous Durumları Araştırması . " 5.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1987 , Adana . ( Kongre Kitabı )
- Çoşkun L , Doğan F , Doğan N , Ersöz V : Kırsal Alandaki İlkokul Çocuklarında Parazit Prevalans Hızlarının Tespiti ve Tedaviye Eşlik Eden Eğitimin etkinliğinin Araştırılması . " 5 Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 15-17 Eylül 1987 , Adana .( Kongre Kitabı)
- Doğan F, Altınata A, Tokgöz M, Ülgü Ş: İzmir İli İçme ve Kullanma Sularında İyod Araştırması ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi. ÇEVRE 86 SEMPOZYUMU, 2-5. Haziran. 1986, İzmir.Sempozyum Kitabı , S : 107-115.
- Doğan F , Tokgöz M , Tarımcı A : İzmir Şehri İçme ve Kullanma Sularında Detarjan Araştırması . " Detarjan Kirliliği Sempozyumu " , 30-31 Mart 1986 , İzmir . ( Sempozyum Kitabı )
- Doğan F , Tökgöz M : İzmir Bölgesi Anofel Sivrisinek Faunası ve Malathion ' a Karşı Hassasiyet Durumları . " 2 Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 3-5 Haziran 1981 , Ankara . ( Kongre Kitabı )
- Tokgöz M , Doğan F , Keskin M : İzmir' de Ruhsatsız ve Ambalajsız Satılan İnsektisitler ve İnsektisit Zehirlenme Vakalarına Ait Bir Araştırma . " 2.Türk Toplum Hekimliği Sempozyumu " , 26-29 Haziran 1981, İstanbul . ( Sempozyum Kitabı )
- Sevim İ , Kandemir A. S. , Doğan F : Kırsal ve Kentsel Alanlardaki Değişik Sosyo-Ekonomik , Sanitasyon ve Hijyenik Davranışa Sahip İlkokul Çocuklarının Koprolojik Araştırması . " 1. Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 22-24 Mayıs 1979 , İstanbul . ( Kongre Kitabı )
- Doğan F , Doğan N : Nevşehir Bölgesi Flebotom Faunası , Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri ." 1.Ulusal Parazitoloji Kongresi " , 22-24 Mayıs 1979 , İstanbul (Kongre Kitabı )
- Gökay F , Doğan F : Zirai Mücadele İlaçlarında Mütevellit Zehirlenmelerin Epidemiyolojisi ve Profilaksisi Üzerinde Düşünceler . " Zirai Mücadele İlaçlarında Zehirlenmeler Sempozyumu " , 25-26 Ağustos 1976 , Adana , 17 Ağustos 1976 , Urfa . ( Sempozyum Özet Kitabı )

Books (14 entries)- Dogan F, Fadıloğlu Ç, Ertem G : Evde Bakım . 1.Baskı, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2006
- Doğan F.,Toker S.O. : Hemşire ve Ebeler İçin HIV - AIDS El Kitabı. 1.Baskı. İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003 : 1 - 118
- Doğan F : Çevre - Sağlık İlişkileri ve Çevresel Korunma . ETO ed. Ekolojik Tarım . 1. Baskı . İzmir : Emre Basımevi , 2000 : 236-248.
- Doğan F. , Erdem Ü. , Henden E. , Onoğur E. , Öztürk M. , Türkan İ. , Nurlu E. , Sunlu U. : Çevre Bilimi - Sürdürülebilir Dünya - Ege Üniversitesi ÇEV-MER yayın no: 1 , 1. Baskı, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, 2000 : 1-508.
- Doğan F, Şan F : Güvenli Olarak Tehlikeli Madde Depolama Teknikleri . 1.Baskı , İzmir : Büyükşehir Matbaası, 1999 : 1-72 . ( World Health Organization' un ilgili teknikler yayınlarından tercümedir)
- Doğan F : Uygulamalı Çevre Bilimi ve Çevre Epidemiyolojisi . 1.Baskı , İzmir Ege Üniversitesi Basımevi, 1998 : 1-503.
- Doğan F: Urban Ecological Development. Rusong Wong , Younglong Lu ed. 1.press. Beijing-China : China Environmental Science Press , 1994 .
- Doğan F: TOBB Çevre Raporu.1.Baskı, Ankara :TOBB Yayınları No:Genel 246, Bom:10 , 1993.
- Dogan F: İş Yeri Sağlık Biriminin Peryodik Kontrol Görevleri . TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ed. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları . 1. Baskı , İstanbul : Özyılmaz Matbaası , 1991 : 100-111.
- Doğan F, Karababa A.O, Tokgöz M: Bornova Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi 1988-1989 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi . 1.Baskı , İzmir : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Yayın No: 1 , 1990 .
- Doğan F : Beslenme Çevre İlişkileri ve Çevre Sağlığının Beslenme Üzerine Etkileri. Beslenme Eğitimi ( Ev Ekonomisi Ders Kitabı ) . 1.Baskı , İzmir : Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayın No : 2-4 , 1990 : 76-88.
- Doğan F: Leishmania Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi , Leishmania'ların Rezervuar ve Vektörleri . Sıtma Bilimi ( Malariologia ). 1.Baskı , İzmir : Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No : 2 , Ege Üniversitesi Matbaası , 1981 : 25-50.
- Doğan F, Budak S: Sıtma Vektörleri.Sıtma Bilimi ( Malariologia ) . 1.Baskı , İzmir : Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:1 , Ege Üniversitesi Matbaası , 1979 : 37-52.
- Tokgöz M, Doğan F: Sıtmada Saha Çalışmaları ve Eradikasyon Yöntemleri .Sıtma Bilimi ( Malariologia ) . 1.Baskı , İzmir : Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını , Ege Üniversitesi Matbaası , 1979 : 173-186.

Memberships of Professional Associations (6 entries)- Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi , 1996
- TMOOB Çevre Danışmanı 1990-1996
- Türkiye Bağcılık Danışma Kurulu , 1993 ( Devam Ediyor )
- Türkiye Halk Sağlığı Derneği , 1990( Devam Ediyor )
- Türkiye Parazitoloji Derneği , 1975 ( Devam Ediyor )
- Uluslararası Ekoloji Konfederasyonu , 1997 ( Devam Ediyor )
Student's Completed Thesis (28 entries)- Yüksek Lisans, 2004, Parlak, Muhteşem. " Kimyasal Maddelerin İnsan Vücudundaki Etkileri. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimi Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi, 2004
- Yüksek Lisans, 2003, Gümüş, Zuhal. " Avrupa Topluluğunda Çevre Politikaları ve Uygulamaları." Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilim Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi, 2003
- Yüksek Lisans, 2002, Kahyaoğlu, Müge . " Lise Çağı Öğrencilerinin Çevre Bilimine Ait Bilgi Düzeyi. E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilim Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi, 2002
- Yüksek Lisans, 2000, Koç , Sevil . " Gıda kontrolü hizmetlerinin yasal ve yürürlükteki durumu : İzmir örneği " E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Çevre Bilim Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi , 2000.
- Doktora, 2000, Demirci , Aşkın . " Aile İçi Hepatit - B Aşılamaları". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 2000.
- Doktora, 2000, Lüleci , Emel. "İzmir ' in Bornova ilçe merkezinde gürültü düzeyleri belirlenerek gürültü haritasının oluşturulması " . Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi . 2000.
- Doktora, 2000, Turgul , Özlem . " Çok boyutlu sağlık anketi ( ÇBSA )' nın Türkiye' ye uyarlanması ve bu ankete dayalı araştırmanın Menderes İlçesinde uygulanması " . E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 2000.
- Doktora, 2000, Demirci , Aşkın . " Aile İçi Hepatit - B Aşılamaları". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 2000.
- Doktora, 2000, Lüleci , Emel. "İzmir ' in Bornova ilçe merkezinde gürültü düzeyleri belirlenerek gürültü haritasının oluşturulması " . Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi . 2000.
- Doktora, 2000, Turgul , Özlem . " Çok boyutlu sağlık anketi ( ÇBSA )' nın Türkiye' ye uyarlanması ve bu ankete dayalı araştırmanın Menderes İlçesinde uygulanması " . E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 2000.
- Doktora, 1999, Eser ,Y.Sultan . "Sigara İçen Tütün Ürütecilerinin Ziraai İlaçlara Olan Maruziyetlerinin Akciğer Kanseri Oluşumuna Etkisi ". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1999.
- Doktora, 1999, Kocaoğlu , İbrahim ." Kuşadası'nda Sunulan Turizm Sağlığı Hizmetleri ve Problemleri" . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1999.
- Doktora, 1999, Geziner , Didem ." Civalı Dolgularda Diş Hekimlerinin ve Hastalarının Karşılaşacağı Rikslerin Eğitimle İlişkisi " . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1999
- Doktora, 1999, Eser ,Y.Sultan . "Sigara İçen Tütün Ürütecilerinin Ziraai İlaçlara Olan Maruziyetlerinin Akciğer Kanseri Oluşumuna Etkisi ". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1999.
- Doktora, 1999, Kocaoğlu , İbrahim ." Kuşadası'nda Sunulan Turizm Sağlığı Hizmetleri ve Problemleri" . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1999.
- Doktora, 1999, Geziner , Didem ." Civalı Dolgularda Diş Hekimlerinin ve Hastalarının Karşılaşacağı Rikslerin Eğitimle İlişkisi " . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1999
- Yüksek Lisans, 1998, Şanlı , Ayşe . " Yoğun Bir Turistik Sahil Şehri Olan Kuşadası ' nda Gürültü Kirliliği ve İyileştirme Önerileri . Fen Bilimleri Enstitüsü , Çevre Bilim Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi , 1998.
- Yüksek Lisans, 1998, Öner , Gülek . " İzmir' in Mevcut Çöp Durumunun Tanımlayıcı Olarak Belirlenmesi " . Fen Bilimleri Enstitüsü , Çevre Bilim Uzmanlığı ( Yüksek Lisans ) Tezi , 1998.
- Doktora, 1998, Eser , Erhan ." Diabetes Mellitus ve Topluma Getirdiği Ekonomik Yük." Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi, 1998.
- Doktora, 1998, Eser , Erhan ." Diabetes Mellitus ve Topluma Getirdiği Ekonomik Yük." Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi, 1998.
- Doktora, 1997, Türk , Meral . " Bir Örgütsel Stres Anketinin (VOS-D) Türkiye'ye Uyarlanması , Seri Üretim , Sürekli Üretim Teknolojileri ile Hizmet Sektöründe Uygulaması. " Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi , 1997.
- Doktora, 1997, Türk , Meral . " Bir Örgütsel Stres Anketinin (VOS-D) Türkiye'ye Uyarlanması , Seri Üretim , Sürekli Üretim Teknolojileri ile Hizmet Sektöründe Uygulaması. " Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi , 1997.
- Doktora, 1995, Toker , Sencer Ozan . "14-19 Yaş Grubundaki ( Acquired Immuno Deficiency Syndrome ) ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi" . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1995.
- Doktora, 1995, Toker , Sencer Ozan . "14-19 Yaş Grubundaki ( Acquired Immuno Deficiency Syndrome ) ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi" . Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi , 1995.
- Doktora, 1992, Kocabıyık , Nesrin. " İzmir'de Trafikten Kaynaklanan Kurşun Kirliliğine Maruziyet Durumu ". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1992.
- Doktora, 1992, Mandıracıoğlu , Aliye . " Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 yaş ve üzeri popülasyonun mediko - sosyal sorunlarının değerlendirilmesi." Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi, 1992.
- Doktora, 1992, Kocabıyık , Nesrin. " İzmir'de Trafikten Kaynaklanan Kurşun Kirliliğine Maruziyet Durumu ". Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1992.
- Doktora, 1992, Mandıracıoğlu , Aliye . " Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 yaş ve üzeri popülasyonun mediko - sosyal sorunlarının değerlendirilmesi." Halk Sağlığı Uzmanlık Tezi, 1992.