Akademik BilgilerAYŞEN TEMEL EĞİNLİ
DOÇENT
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kişilerarası İletişim AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: aysen.temel.eginli@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-311-2223
Academic Degree Information- Lisans: E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sosyal Bil.Ens. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı (Kişilerarası İletişim Temelinde İş ve Aile Yaşamı Dengesi tezi ile), 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı (Örgütsel Bağlılığın Geliştirilmesinde Farklılık Yönetimi tezi ile), Türkiye , 2009
- : Postdoctoral, Brunel University- Brunel Business School ( London) Organizational Behaviour. , İngiltere , 2011

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü Başkan Yardımcılığı , 2013-2016
- Yeni Düşünceler Dergisi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü Editörü , 2013
- Doçent Doktor , 2012-
- Yardımcı Doçent Doktor , 2011-2012
- Araştırma Görevlisi Dr., 2009-2011
- Halkla İlişkiler Bölümü Socrates-Erasmus Koordinatör Yardımcılığı, 2004-2011
- Araştırma Görevlisi , 2002-2009
Other Professional Activities (48 entries)- 13.05.2013 İzmir Valiliği Bornova Kız Teknik ve Meslek Lisesi Kariyer Günleri- Etkili İletişim Eğitimi , 2013
- 15-16.05.2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Eğitimi- İletişim- Kişilerarası İletişim- Kurum İçi İletişim- Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimleri , 2013
- Torbalı Belediyesi Personel Eğitimleri- İletişim Becerileri ve Belediyelerde Temel İletişim Eğitimi , 2012
- İş-Kur Balıkesir İli Bandırma Hizmet Merkezi- Etkili İletişimin Anahtarı: Beden Dili Eğitimi , 2012
- 01.03.2011- 06.05.2011, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu Personeli Eğitimi kapsamında, “Etkili İletişim Becerileri” Eğitimi Semineri, 2011
- 28.03.2011-01.04.2011, Ege Üniversitesi Kampüs Anaokulu Personeli Eğitimi kapsamında, “Empatik İletişim” ” Eğitimi Semineri, 2011
- 22.03.2011- 31.03.2011, Ege Üniversitesi Aday Memurların Temel Eğitimi kapsamında, “İletişim” Eğitimi Semineri, 2011
- 4. 27.10.2010, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Özel Ege Lisesi Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında “ Kişilerarası İletişim” Eğitimi Semineri , 2010
- 08.03.2010, Menderes Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü “Aile ve İletişim” Eğitimi Semineri , 2010
- 7. 05.11.2009- 10.11.2009, Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü “Etkili İletişim, Beden Dili, Görüşme İlke Ve Teknikleri” Eğitimi Semineri, 2009
- 24.08.2009, Ege Üniversitesi İşe Yerleştirme ve Oryantasyon Programı kapsamında “İş Yaşamında İletişim” Eğitimi Semineri, 2009
- 20.05.2009-17.06.2009 Ege Üniversitesi Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca “Stres Yönetimi” Eğitimi Semineri, 2009
- 24-26-28. 12. 2007, Kemalpaşa Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Emlakçılık Kursu kapsamında “İletişim ve Müşteri Memnuniyeti” Eğitimi Semineri , 2007
- 19.04.2007, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji ve Planlama Koordinatörlüğü İnsan Kaynakları Birimi tarafından düzenlenen “Birlikte Öğrenelim Programı” kapsamında düzenlenen “ Takım Çalışması” Eğitimi Semineri , 2007
- 30.04.2007, Göztepe Rotaract Derneği tarafından düzenlenen Mesleki Hizmetler Projeleri kapsamında düzenlenen “Kişilerarası İletişim” Eğitimi Semineri, 2007
- 17.04.2007, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Sürekli Gelişim Faaliyetleri kapsamında “Değişim Yönetimi Faaliyetlerinin Kurum ve Çalışanlar Üzerine Etkisi” kalite kongresinde “ İletişim ve Beden Dili” Eğitimi Semineri, 2007
- 11-13.10.2006, T.C. Kemalpaşa Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Emlakçılık Kursu”nda “İletişim ve Müşteri Memnuniyeti” Eğitimi Semineri , 2006
- 24.04.2006-22.05.2006, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şef, Koruma Güvenlik Şefi ve Başhemşire kadroları için görevde yüksel, 2006
- 20-21.04.2006, 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığ’ında 20-21.04.2006, “Liderlik ve Kurumsal İletişim” panelinde “Kurum İletişim ve Duygusal Zeka” Eğitimi Semineri , 2006
- 11.03.2006, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Topluluğu “Doğaya Armağan Projesi” kapsamında Kişilerarası İletişim ve Beden Dili Eğitimi Semineri , 2006
- 18.12.2006, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2. Ana Jet Üssü tarafından düzenlenen eğitim kapsamında “Kurumsal İletişimde Göstergeler” Eğitimi Semineri , 2006
- 12.05.2005, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2.Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkezi Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında “ Takım Çalışması, Duygusal Zekâ, Etkili İletişim ve Empati” Eğitimi Semineri , 2005
- 12.10.2005, T.C. İzmir Valiliği Karşıyaka Safiye Nadir Eğitim ve Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü “Kişisel İletişim” Eğitimi Semineri , 2005
- 23.12.2005, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Topluluğu seminerlerinde “Sunum Teknikleri” Eğitimi Semineri , 2005
- 14-16.12.2005, Kemalpaşa Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Emlakçılık Kursu kapsamında “Halkla İlişkiler” Eğitimi Semineri, 2005
- 2005, 22. AEGEE-İzmir (Avrupa Öğrencileri Forumu) Kurumsal İmaj ve Sponsorluk görüşmeleri kapsamında “Kişilerarası İletişim ve Beden Dili” Eğitimi Semineri, 2005
- 11.04.2005, 18.04.2005,25.04.2005, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen eğitim kapsamında “Etkili İletişim ve Empati, Stres Yönetimi, Takım Çalışması” Eğitimi Semineri, 2005
- 2004, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Mayıs Ayı Programı içerisinde “Kişilerarası İlişkiler ve Takım Yönetimi” Eğitimi Semineri , 2004
- 24.03.2004, Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü Birlikte Öğrenelim Programı kapsamında “Etkili İletişim ve Empati” Eğitim Semineri , 2004
- 31.03.2004, Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü Birlikte Öğrenelim Programı kapsamında “Stres Yönetimi” Eğitimi Semineri, 2004
- 12.01.2004, Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü Birlikte Öğrenelim Programı kapsamında “Etkili İletişim ve Empati” Eğitimi Semineri, 2004
- 14.01.2004, Ege Üniversitesi Üniversitem Programı Koordinatörlüğü Birlikte Öğrenelim Programı kapsamında “Stres Yönetimi” Eğitimi Semineri, 2004
- 04.10.2003-11.10.2003, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Sağlık Elemanları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, “Empati Düşünme ve İletişim, İletişim Becerileri ve Kişilerarası , 2003
- 23.03.2003, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çerçevesi Federasyonu tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim eğitimi kapsamında “Beden Dili” Eğitimi Semineri , 2003
- 05.06.2003, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim kapsamında “Kişilerarası İletişim” Eğitimi Semineri , 2003
- 12.03.2003-13.03.2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Mart Ayı Programı içerisinde “Kişilerarası İlişkiler” Eğitim Semineri, 2003
- 15.05.2003-22.05.2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Programı kapsamında “Kişilerarası İlişkiler ve Takım Yönetimi” Eğitimi Semineri , 2003
- 10.03.2003-26.05.2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhemşire, Hemşire ve Yardımcı Personele yönelik “ İletişim ve Motivasyon” Eğitimi Semineri , 2003
- 16.05.2003-23.05.2003-26.05.2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta Bakıcı ve Sağlık Teknisyenleri Halkla İlişkiler Eğitim Programı kapsamında “Empatik Düşünme ve İletişim, İl, 2003
- 10.03.2003-04.10.2003, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Adaylık Eğitimi ve Görevde Yükselme Eğitimi” kapsamında “Halkla İlişkiler, Haberleşme ve İletişim” Eğitimi Semineri, 2003
- 2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Nisan Ayı Programı kapsamında “Kişilerarası İlişkiler ve Takım Yönetimi” Eğitim Semineri, 2003
- 27.02.2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Üniversitem Programı Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “Stres Yönetimi” Eğitim Semineri, 2003
- 37. Mart 2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yardımcı sağlık elemanlarına yönelik düzenlenen Hizmet İçi İletişim Eğitim Programında “Empatik Düşünme ve İletişim” Eğitim Semineri, 2003
- 31.01.2003, Türkiye Kızılay Derneği- Afete Hazırlık programı çerçevesinde “Beden Dili” Eğitimi Semineri, 2003
- 05.03.2003, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Çarşamba Sohbet Toplantısında “Kişisel Gelişim” Eğitim Semineri, 2003
- 23.12.2003-30.12.2003, Güney Deniz Saha Komutanlığı Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında “ Etkili İletişim ve Empati” ve “ Takım Çalışması” Eğitimi Semineri , 2003
- 08.03.2003, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çerçevesi Federasyonu tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim eğitimi kapsamında “İletişim, Kişilerarası İletişim ve Empati” Eğitimi Semineri, 2003
- 21.11.2002, Elginkan Vakfı, Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında “Kurum İçi İletişim” Eğitimi Semineri, 2002
Research Interests- İletişim Bilimleri (2270000)
Indexed Journal Publications (8 entries)- Ayşen Temel Eginli, Sultan Başaran, THE IMPORTANCE OF TEACHER’S COMPETENCE OF COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING, INES Journal, The Journal of International Education Science, 4/11, Haziran 2017.
- Ayşen TEMEL EGİNLİ, “Spirituality in the Workplace: What Does It Mean? A Literature Review”, Advances in Social Sciences Research Journal, Aralık 2017, Vol.4, No: 23.
- Ayşen TEMEL EĞİNLİ, "FROM THE INTERCULTURAL COMMUNICATION BARRIERS TO THE INTERCULTURAL ADAPTATION: INTERCULTURAL COMMUNICATION EXPERIENCES"IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol.II, Issue 4, April 2016.
- Ayşen TEMEL EĞİNLİ, S.Didem ÖZŞENLER, "SELF-DISCLOSURE IN VIRTUAL ENVIRONMENT: FACEBOOK", IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol.II, Issue 4, April 2016
- Ayşen Temel Eginli, Melis Yalçın, "Kültürlerarası Yeterliliğin Gelişmesi ve Kültürel Uyum", Global Media Journal TR Edition, 7/3 Güz/Fall, 2016.
- "The Effects of Social Networking Sites on Interpersonal Communication", UHIVE, April/May/June (Spring) , Vol. 2, Issue: 3, 2014.
- Kişisel Bir Yetkinlik Olan Alçakgönüllülüğün Kurumsal Bir Yetkinliğe Dönüşmesi: Alçakgönüllü Organizasyonlar”, Journal of Social Studies (Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi), Nisan 2013. (Selin Bitirim ile birlikte).
- “Uluslar arası İşletmelerin Web Sitelerinin Tasarımında Kültürel Boyutların Adaptasyonunun Önemi (Uluslar arası İşletmelerin Web Sitelerinin İçeriklerine Yönelik Kültürel Analiz)”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Aralık 2010, Sayı:2, (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte)

Publications in Non-Indexed Journals (16 entries)- Ayşen TEMEL EGİNLİ, “Yaşlı (kişiler) ile etkili iletişim”, Ege Tıp Dergisi, Cil:55, Eylül, 2016.
- “Akdeniz’de Çokkültürlülüğün Yükselen Sesi: Antakya Medeniyetler Korosu”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Nisan 2012. (Şevket Işık ile birlikte)
- “Farklı Bir Ülke, Farklı Bir Kültür: Kültür Şoku (Kültürlerarası Adaptasyonun Sağlanması)”, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2011/4.
- “Toplum Kültürünün Kurum Kültürüne Yansıması”, SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, Cilt 3, No 2, 2011. (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- 'Küresel Reklam Stratejilerinin Belirlenmesinde Kültürel Farklılıkların Önemi' Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2010, Cilt 6, Sayı: 3( Doç.Dr.Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte)
- 2010, 'Hediye Verme Davranışı ve Alışveriş Merkezlerinde Deneyim Yaratma Stratejileri: Sevgililer Günü Örneği', Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ( Sinem Yeygel Çakır ve E.Özen Akat ile birlikte)
- “Yönetimde Yeni bir yaklaşım: Farklılık Yönetimi (Farklılık Yönetimi Süreci)”, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2010, Cilt 1, Sayı 1, ss. 21-30.
- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:15, Temmuz 2009 Çocukların Yeni Oyuncağı: İnternet (Çocukların İnternet Kullanımına İlişkin Bir Araştırma) ( Sinem Yeygel Çakır ile birlikte)
- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yeni Düşünceler, Sayı 4, Mart 2009 “Grup Birlikteliği ve Grup Başarısı Arasındaki İlişki (Profesyonel Üniversite Voleybol Takımlarına Yönelik Bir Araştırma)” ( Sevil Uludağ ile birlikte)
- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009 “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma” ( Ayşen Temel Eğinli)
- Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz 2008 ,“Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Zehirli (Toksik) İletişim” (Selin Bitirim ile birlikte)
- İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Haziran 2006. “Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar”
- Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006 “Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması” ( Sema Misci ve Mehmet Yakın ile birlikte)
- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006 “Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma” ( Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte)
- Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı-6, “Örgütlerde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Örgütlerde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma"
- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004 “Etkin Takım Çalışmasında Kişilerarası İletişimin Önemi”

International Conference Proceedings (27 entries)- 2017, Ayşen Temel Eginli, Ayşe Narin, "Managing Diversity in International Companies: A Case Study for Diversity Management of PricewaterhouseCoopers", Communication and Digital Media, (Eds.) Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Madalina Tomescu, IASSR.
- Ayşen TEMEL EGİNLİ, Didem ÖZŞENLER, “Social Support in Social Network Sites: A study on Self-relevant Facebook Posts” 6. International Congress CUDES 2017, İstanbul
- Ayşen TEMEL EGINLI, Özen OKAT OZDEM, “Advertising Agaisnt Women Stereotypes: A Case Study on Turkish Advertisements”, International Journal of Arts and Sciences, 20-23, June, 2017.
- Aysen TEMEL EGINLI, S.Didem OZSENLER, "Interpretations of differences and similarities in intimate partners according to dialectic approach", The Int ernat ional Ins t i tut e of Soc ial and Economic Science 24th International Academic Conference, 28 June 2016- 01 July 2016 in Barcelona, Spain.
- Aysen TEMEL EGINLI, Ayse NARIN, "MANAGING DIVERSITY IN INTERNATIONAL COMPANIES: A case study for diversit ymanagement", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 1-4, 2016 Rome, Italy
- Aysen TEMEL EGINLI, Ozen OKAT OZDEM, Isıl KARPAT AKTUGLU, "Social Media Usage of GSM Operators in Turkey: A Content Analysis of Twitter Use", Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly, 15th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, Swansea, UK, September 13–15, 2016
- 2016, Ayşen Temel Eginli, Işıl Karpat Aktuglu, "The Strong Connections In Interpersonal Relationships: Virtual Brand Communities and Consumer Engagement",TURKISH ECONOMY IN A NEW ERA Congress, Berlin.
- "Social Media Usage For Interpersonal Communication", International Journal Of Arts and Sciences, 23-26 June 2015, Barcelona, Spain.
- “The Effects of Cultural Diversity Impact on International Students in Higher Education”, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, June 17-19, 2013, İzmir University, İzmir.
- “Facebookta Çevrimiçi (Online)İzlenim Yönetimi”, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, June 17-19, 2013, İzmir University, İzmir. (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- “The Effects of Pain on Communication”, Making Sense of Pain 4th Global Conference, Thursday 9th May – Saturday 11th May 2013, Prague. (S.Didem Özşenler ile birlikte).
-  “E-service Quality Factors That Web Sites Should Have in Creating Electronic Customer Relationship Management/E-CRM: A research On Online (Clothing) Web Sites”, International Conferences on Business&Management (ICBM), The Social Research Society, 2013. (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- “Culture Shock and cultural adjustment”, Understanding Cultural Differences, 27 th European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)Congress, 21-28 April 2013.
- “How The Brands Use The Social Media: A Content Analysis On Twitter”, International New Media Conference, Istanbul University, İstanbul, 17-19 October, 2012, (E. Özen Okat Özdem ve Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- “The Communicative Force Of Social Media In The Electronic Age: The Activist Soul O The Social Media”, International New Media Conference, Istanbul University, İstanbul, 17-19 October, 2012. (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslar arası "Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim" Uluslararası Konferansı 28-30 Nisan 2010, İstanbul, " İnsan Kaynağının Belirlenmesinde Sürecinde İnternetin Rolü ve Önemi ( İnsan Kaynakları Web Sitelerine Yönelik Bir Analiz), ( Sinem Yeygel Çakır ile birlikte)
-  International Conference On Business, Management and Economics (ICBME),07-09-October 2010, Yasar University, “A New Dimension in Brand – Customer Communication: E-Catalogues ‘A Study on Fashion Brands”,(Işıl Karpat Aktuğlu Ve İçten Duygu Çallı ile birlikte).
-  International Conference On Business, Management and Economics (ICBME), 07-09-October 2010, Yasar University, “Using of Nonverbal Communication Factors as a Cultural Component in Creating the Value of the Global Brand: The Example of the Campaign of HSBC’s Brand Value”, (Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte).
- 2009, International Marketing Communication Symposium (MARCOM), İzmir 'Etkili Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkilerinin Anahtarı: İletişim Becerileri (Satış Temsilcilerinin Müşteriye Yaklaşım Tarzları ve İletişim Becerilerine İlişkin Bir Araştırma)', ( Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte)
- 2008, II. Uluslar arası Duygusal Zeka Kongresi, İzmir 'Sanal Topluluklar ve Duyguların Sanallaşması: Facebook'.( Sinem Yeygel ile birlikte)
- II. Uluslar arası Duygusal Zeka Kongresi, 9-10.Ekim.2008, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir 'Kişilerarası İletişim Çatışmalarını Çözme Becerileri ve Duygusal Zeka: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma'.
- International Conferences on Business&Management (ICBM), Third International Conference on Business, Management and Economics, Perspectives on Organizational Behavior and Organizational Culture, 13-17 June 2007, Yasar University, İzmir "The Effect of Innovation on Corporate Reputation: Samples of Successful Implemenations", (with Ebru Kulelioğlu)
- 2006, Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul 'Üniversite Gençliği Örneğinde Yeni Bir İletişim Biçimi Olarak Cep Telefonu Mesajları ve Yaşamımızdaki Yeri'( Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte)
- 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek", 6-8 Kasım 2006, İstanbul Üniversitesi, İstanbul "Çocuklar Reklamlardan Ne Anlıyor? Çocukların Televizyon Reklamlarını Anlamlandırmasına İlişkin Bir Araştırma" (Işıl Karpat Aktuğlu ile birlikte)
- 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "İletişimin Çocuğa Etkisi & 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Çocuk, Savaş ve Barış", 4-6 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi- İstanbul "Ebeveynlerin İş Yaşamanın Çocukları Üzerindeki Etkileri"
- 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "İletişimin Çocuğa Etkisi & 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Çocuk, Savaş ve Barış", 4-6 Nisan 2005, İstanbul Üniversitesi- İstanbul "Çocuğun Tüketici Kimliğini Kazanmasında Aile İletişim Modellerinin ve Reklamın Etkileri" (Sinem Yeygel ile birlikte).
- 2004, 8. International Conference in Communication and Media Studies, Ethics in Communication, Kıbrıs 'İkna Sürecinde Söylem ve Eylem Bütünleşmesi'( Demet Gürüz, Ayşen Temel)

National Conference Proceedings (2 entries)- 2006, 1. Kocaeli II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli İşletmelerin Kurumsal İmajlarının Hedef Kitlelere İletilmesinde Bir Araç Olarak Kurumsal Web Siteleri, ( Sinem Yeygel, Ayşen Temel)
- 2004, 2. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul Çalışan Kadının İmajı ve Rol Serüveni, ( Ayşen Temel)

Books (20 entries)- Ayşen Temel Eginli, Ayşe Narin, Managing Diversity in International Companies: A Case Study for Diversity Management of PricewaterhouseCoopers, Communication and Digital Media, (Eds.) Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Madalina Tomescu, IASSR, 2017.
- Demet Gürüz, Ayşen Temel Eginli (Eds), İkna Olmak, Kavramlar, Yöntemler, Örnekler, Detay Yayıncılık, 2017
- Ayşen TEMEL EGİNLİ, “Tutum Değişimi ve İkna Kuramları”, İkna Olmak, Kavramlar, Yöntemler, Örnekler, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eginli (Eds), Detay Yayıncılık, 2017
- "Does Gender Reflect on Interpersonal Communication? Women's and Men's Communication Styles", (in) Buzoianu, C., Arslan, H., & Icbay, M. A. (2015). Contextual approaches in communication. (with S. Didem Ozsenler)
- 2014, Editör: Doç. Dr. Ayşen TEMEL EGİNLİ, Halkla İlişkiler Ne Değildir?, Say Yayınları,
- 2014, Ayşen TEMEL EGİNLİ, "Halkla İlişkiler Kişilerarası İletişim Değildir.", Ed: Ayşen TEMEL EGİNLİ, Halkla İlişkiler Ne Değildir?, Say Yayınları.
- Ayşen Temel Eginli, “Kriz İletişimi”, Kriz Yönetimi, İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Mustafa Akdağ, Ümit Arklan (Eds.), Literatürk Academia Yayınları, Konya, 2014.
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, "İletişim Stratejileri" kitap bölümü
- 2012, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Erzurum, "Halkla İlişkiler Kampanyalarında Profesyonelleşme" adlı kitap bölümü.
-  Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Ed: Öğr. Gör. Dr. Erkan T. Demirel, Prof. Dr. Mehmet Tikici, Prof. Dr. Canan Çetin, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2011, “Kültürel Ayrımcılık” adlı kitap bölümü.
- 2010, Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim Ed: Belma Güneri Fırlar- Pelin Dündar 'Örgütsel Bilgi ve İletişim Ağı: İntranet' kitap bölümü
- Memnun Çalışanlar (Çalışan İlişkileri Yönetimi/ERM), Memnun Müşteriler (Müşteri İlişkileri Yönetimi/CRM), Detay Yayıncılık, Ankara, 2010 (Sinem Yeygel Çakır ile birlikte).
- Etkili Sunum Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010, (Demet Gürüz ile birlikte).
- 2008, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Bilgiler- Etkiler- Engeller,Nobel Yayınları, Ankara
- 2008, Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, İletişim Becerileri- Anlamak- Anlatmak-Anlaşmak", Nobel Yayınları, Ankara
- 2008, Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak, Ed: Nilay Başok Yurdakul, Nobel Yayınları, Ankara "Kurumların En Önemli Değeri: İtibar", kitap bölümü
- 2007, Işıl Karpat Aktuğlu, Ayşen Temel Eğinli, Sema Misci,Temel Kavramlarla Reklam Ajansı-Reklamveren İlişkileri, Nobel Yayınları, Ankara
- 2006, Dijital Platform ve İletişim, Ed: Beril Akıncı Vural, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İzmir 'Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim" kitap bölümü
- 2005, İletişime Yeni Yaklaşımlar, Ed: Demet Gürüz, Ayşen Temel, Nobel Yayınları, Ankara 'Bir Kişilerarası İletişim Biçimi Olarak Aşk" kitap bölümü
- 2004, Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Ed: Prof. Dr. Aylin Pira, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 'Küreselleşmenin Boyutları" kitap bölümü

Granted Scholarships (1 entries)- 2011, TÜBİTAK Post-Doctoral
Granted Prizes (1 entries)- 2017, Best Paper in Public Relation&Communication- CUDES-2017
Student's Completed Thesis (3 entries)- Doktora, 2017, Sosyal medya ve kitle hareketleri ilişkisi: Sosyal medyada kitle hareketlerine yönelik içerik analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler Doktora Programı, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2015, Neslihan Özmelek Taş, “Sosyal Medyada İzlenim Yönetimi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Programı, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2015, Ebru Çitil, Kişilerarası İletişimde Kendini Açma ve Özsaygı İlişkisi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Programı, İzmir.