Akademik BilgilerSEVDA KILIÇ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- Telefon: 0232 388 40 00 / 2903, İş:
- Telefon: 0232 478 10 46, Ev:
- Telefon: 0536 339 96 79, Cep:
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda ve Fermentasyon Teknolojisi, Türkiye, 1967
- Doktora: Ege Üniversitesi, Süt Teknolojisi, Türkiye, 1986
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1994
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 2001

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Uluslararası Süt Endüstrisi Kongresi Bilimsel Sekreterya, 2005-
- Beyaz Peynir Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 0-1983
Research Interests- Süt Teknolojisi (5011001)
- Gıda Mikrobiyolojisi (6140102)
- Gıda Kalite Kontrolu (6140103)
- Biyoteknoloji (6140207)
Indexed Journal Publications (5 entries)- 2005, Karagözlü C., Kılıç S., Uysal H., Akbulut N., Kesenkaş H., The quality of Yoghurt on retail in Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(8), 1100-1104.
- 2004, KAVAS, G., UYSAL, H.R., KILIÇ, S., AKBULUT, N., KESENKAS,H. Production and Selected properties of Bioghurt Made from Goat Milk and Cow-Goat Milk Mixtures by Ultrafiltration and Addition of Skim Milk. Powder. İnt.J.of Food Properties. 7(3), 473-482.
- 2004, Bulut Ç., Güneş H., Okuklu B., Harsa Ş., Kılıç S., Çoban H.S., Yenidünya A.F., Homofermentative lactic acid bacteria of a traditional cheese, Comlek peyniri from Cappadocia region. Journal of Dairy Research, 71, 1-6.
- 2004, Kılıç S., Uysal H., Kavas G., Akbulut N., Kesenkaş H., Manufacture and some properties of Turkish Fresh Goat Cheese. Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(6), 1037-1039.
- 2003, Kavas G., Uysal H., Kılıç S., Akbulut N., Kesenkaş H., Some properties of yoghurts produced from goat milk and cow-goat milk mixtures by different fortication methods. Pakistan Journal of Biological Sciences, 6(23), 1936-1939.

Publications in Non-Indexed Journals (47 entries)- 2003, Kılıç S., Karagözlü C., Akbulut N., Mater Y., Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus salivarius subsp. thermophilus'un Eksopolisakkarit Oluşturma Özellikleri. Dünya gıda 8(1), 64-68.
- 2002, Kılıç S., Karagözlü C., Uysal H., Akbulut N., İzmir Piyasında Satılan Bazı Peynir Çeşitlerinin Kalsiyum, Fosfor, Sodyum ve Potasyum Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Gıda Dergisi 27(3), 229-234
- 2002, Kılıç S., Uysal H., Kavas G., Kesenkaş H., Akbulut N., Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. E.Ü.Z.F. Dergisi 39(3), 56-63.
- 2001, Kılıç,S.,Türkiye Sütçülüğünde Saf Kültür Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar.II GAP Sempozyumu.(Poster)
- Kılıç S., Köse G., Süt ve Süt Ürünlerindeki Kalsiyum ve Kadın SAğlığı. Dünya Gıda, 2001-05
- Kılıç S., Köse G., Kalsiyumun Kadın Sağlığı Açısından Önemi. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çiftçi Broşürü, 11 Mayıs 2001
- 2000, Bedel A., Kılıç S., İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Süresi Üzerinde Kültürün ve Ticari Enzimin Rolü. E.Ü.Z.F. Dergisi 37(1), 73-80
- 2000, Kılıç S., Çiğ Sütün Bakteriyolojik Kalitesinin Belirlenmesinde Hızlı ve Güvenilir Bir Yöntem: ATP Yöntemi. Hasad, Mart
- 1999, Kılıç S., Uysal H., Akbulut N., Kavas G., Kesekaş H., Chemical and sensory changes in ripening Kefirs produced from starters and grains. E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:36, Sayı: 1-2-3, 111-118.
- 1998, Kılıç S., Süt Endüstrisinde Konsantre Kültürler. Ziraat Müh. Odası Tarım ve Mühendislik Dergisi, 57.
- 1998, Kılıç S., Süt Ürünlerinde Kültür Kullanımı. TMMOB Ziraat Müh. Odası İzmir Şubesi, Bülten, Temmuz-Ağustos, 11-13
- 1997, Uysal H., Kılıç S., Geleneksel Yöntemler ve Kültür Kullanılarak Yapılan İzmir Tulum Peynirlerinin Üretimi Sırasında Açığa Çıkan Peyniraltı Sularının Bileşimi Üzerine Bir araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 34(3), 1-8
- 1997, Kılıç A., Kılıç S., Yemleme ile Clostridium Grubu Bakteriler arası ilişkilerin Peynir Kalitesine Etkisi. Süt Teknolojisi Dergisi, 1(4), 33-37
- 1996, Gönç S., Akalın S., Kılıç S., Fermente Süt Mamülleri ve Kolesterol Arasındaki İlişkiye Ait Bir Değerlendirme. Gıda, 21(2), 89-94
- 1996, Kılıç S., Karagözlü C., Eksopolisakkaritler (I) Eksopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Polisakkaritlerin Biyokimyası. E.Ü.Z.F. Dergisi, 33 (2-3), 231-238
- 1996, Kılıç S., Karagözlü C., Eksopolisakkaritler (II) Yapısı ve İşlevleri. E.Ü.Z.F. Dergisi, 33 (2-3), 239-246
- 1994, Kılıç S., Yoğurdun Saklama Süresinin Biyostabilizasyon Tekniği ile Uzatılması. Hasad, Ocak, 33-34
- 1994, Kılıç S., Fermente Süt Mamülleri, Önemleri ve Özellikleri, Hasad, Mart, 38-42
- 1994, Kılıç S., Olgunlaşma Sürecinde Peynirde Meydana Gelen Değişmeler. Hasad, Temmuz, 40-44
- 1994, Kılıç S., Bir Türk İçeceği Kımız. Hasad, Ağustos, 11-15
- Kılıç S., Yoğurt: Yapımı ve İnsan Sağlığı Yönünden Önemi. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknik Bülten Ekim 1994.
- 1993, Kılıç S., Kefir Teknolojisi ve Özellikleri. Hasad, Haziran, 26-28
- 1993, Kılıç S., Yoğurt Üretiminde Kalite Problemleri ve Kontrol İçin Yaralanılan İndikatör Mikroorganizmalar. Hasad, Aralık, 17-19
- 1992, Kılıç S., Gönç S., İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşmasında Rol oynayan Mikroorganizma Gruplarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.ÜZ.F. Dergisi 29(2-3), 71-78
- 1992, Kılıç S., Peynir Olgunlaştırmada Propiyonik Asit Bakterilerinin Kullanımı. Gıda 17(3), 207-211
- 1991, Klıç S., Yoğurt Yapımında Yaralanılan L.bulgaricus ve S.thermophilus'un Proteolitik Aktivitelerinin Belirlenmesi Üzerine bir araştırma. Gıda Der. 16(4), 249-253
- 1991, Kılıç S., Krema Olgunlaştırmada Kullanılan Kültürler ve İşlevleri. Hasad, Mayıs, 26-28
- 1990, Kılıç S., Yoğurt Kültürünü oluşturan L.bulgaricus S.thermophilus Bakterilerinin Antibakteriyel Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Gıda Der. 15(6), 333-338.
- 1990, Kılıç S., Gönç S., İzmir Tulum Peynirinin Kimi Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma (I) E.Ü.Z.F. Dergisi 27(3), 155-167
- 1990, Kılıç S., Gönç S., İzmir Tulum Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (II) E.Ü.Z.F. Dergisi 27(3), 169-185.
- 1990, Kılıç S., Yoğurt Yapımında Saf Kültürün Kullanımı. Gıda 15(4), 217-221
- 1989, Kılıç S., Süt ve Mamüllerinde Listeria monocytogenes Sorunu. E.Ü.Z.F. Dergisi, 26(3), 213-223
- 1984, Yaygın H., Kılıç S., Süt Mamüllerinde Bulunan Bakteriyofajları Belirtme Yöntemleri. E.Ü.Z.F. Dergisi 21(3), 219-237
- 1982, Yaygın H., Kılıç S., Peynir Teknolojisinde Küfler. E.Ü.Z.F. Dergisi, 19(3), 181-195
- 1980, Yaygın H., Kılıç S., Peynir Teknolojisinde Saf Kültürün Önemi, E.Ü.Z.F. Dergisi, 17(1), 177-190
- 1980, Yaygın H., Kılıç S., Süt Teknolojisinde Bakteriyofaj. E.Ü.Z.F. Dergisi, 16(2), 27-42
- 0, KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. I. Eksopolisakkari Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Polisakkaritlerin Biyokimyası. - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 231- 238.
- 0, KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. II. Yapısı ve İşlevleri - E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 239- 246.
- 0, KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 1997.Keci sütünden yapilan Çimi keçi tulum peynirlerinin olgunlaşma döneminde meydana gelen mikrobiyolojik degişmeler - E.Ü. Ziraat Fak. Dergisi 13 (3) 9-16
- 0, KILIÇ, S., GÖNÇ, S.: UYSAL, H.R.: KARAGÖZLÜ, C. 1998. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması - V. Süt ve Ürünleri Sempozyumu. Geleneksel Süt Ürünleri. 21 - 22
- KILIÇ, S.: KARAGÖZLÜ, C.: AKBULUT, N. 1998. Keçi Sütünden Yapılmış Çimi Keçi Tulum Peynirinin Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. - Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 3 (4) 38 -40, 42-44,46 -47.
- Gönç S. Kılıç S., Kınık Ö.:Farklı Oranda Kültürle Aşılanan Değişik Sıcaklıklarda İnkübe Edilerek Yapılan Yoğurtların Bazı Özellikleri Üzerinde Araş.E.Ü.Z.F.Der. 25(1). 1-10. (1988. D.S.A. 52 (10), Hr: 7670.Say:875. (1990)
- Gönç S.,Kılıç S.:Kınık Ö.: Bazı Kimyasal Koruyucu Katkı Maddelerinin Yoğurdun Dayanıklılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2) 191-201. (1988).
- Gönç S, Akbulut N, Kınık Ö, Kılıç S.: Bazı Kimyasal Koruyucu Katkı Maddelerinin Ayranın Dayanıklılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.Fak.Dergisi, 26(2), 195-206. (1989).
- Kılıç S, Gönç S.: İzmir Tulum Peynirinin Kimi Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma (I).E.Ü.Zir.Fak. Dergisi, 27(3) 155-167, (1990).
- Kılıç S, Gönç S.: İzmir Tulum Peynirinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (Iı) E.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 27(3) 169-185, (1990).
- Gönç S, Kılıç S, Uysal H.R.:Değişik Oranlarda Yogum Katılarak Yapılan Yoğurtların Özellikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 28(2-3) 137-150,(1991)

International Conference Proceedings (8 entries)- 2004, Güley Z., Uysal H., Kılıç S., Organic Milk and Dairy Products Production. 1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety, Kuşadası-TÜRKİYE (Oral)
- 2004, Kılıç S., Arslan F., An Examination in terms of Consumer Quality perception and Acceptance of Organic Milk Products and The structure of Organic Milk Production Farms. 1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety, Kuşadası-TÜRKİYE (Oral)
- 2004, Ünal G., Kılıç S., El S.N., In Vıtro Determination of Calcium Bioavailability from Different Kinds of Cheeses. 1. International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, Antalya-TÜRKİYE (Oral)
- 2004, Ünal G., Kılıç S., El S.N., The Effect of Fat Content on Calcium Bioavailability in Milk. 3rd Euro Fed Lipid Congress. "Oils, Fats and lipids in a Changing World", Edinburgh University, SCOTLAND (Oral)
- 2004, Kılıç S., Uysal H., Arslan F., Güley Z., Comparition of Some Properties of Yoghurt Produced With Different Lactic Bacteria Cultures. International Dairy Symposium, Isparta, TÜRKİYE (Oral)
- 2003, Kılıç S., Arslan F., The Potential Use of Bioactive Package Materials In Dairy Products. III. International Packagıng Congress and Exhıbıtıon, İzmir-TÜRKİYE (Oral)
- 2000, Karagözlü C., Kılıç S., Arslan F., Properties of Dairy Products as Functional Foods. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara-TURKEY (Oral)
- 2000, Karagözlü C., Kılıç S., Kefir.Functional Fermented Milk Product. Danone Symposium "Fermented Food, fermentation and intestinal flora, New York, USA (Poster)

National Conference Proceedings (22 entries)- 2005, Kılıç S., Uysal H., Kavas G., Akbulut N., Kesenkaş H., Keçi Sütünden Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Özellikleri. Süt Keçiciliği Ulusal kongresi, İzmir (Sunulu)
- 2005, Kılıç S., Uysal H., Kavas G., Akbulut N., Kesenkaş H., Keçi sütünden Yapılan Kuark Peynirinin Özellikleri. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir (Sunulu)
- 2005, Uysal H., Kılıç S., Türkiye'de Keçi Sütü Üretimi ve Değerlendirme Olanakları. Süt Keçiciliği Ulusal kongresi (Çağrılı Sunulu)
- 2004, Kılıç S., Arslan F., Laktik Asit Bakterileri Tarafından Mannitol Üretiminin Fizyolojisi ve Genetiği. Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa (Sunulu)
- 2004, Kılıç S., Uysal H., Kavas G:, Kesenkaş H., Akbulut N., Keçi Sütünden Ultrafiltrasyon Kullanılarak Üretilen Feta Benzeri Beyaz Peynirlerin Bazı Özellikleri. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van (Sunulu)
- 2004, Kılıç S., Kırktokmak Peyniri: Özellikleri ve Yapılışı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van (Poster)
- 2003, Kılıç S., Arslan F., Süt Bazlı Biyoaktif Peptitlerin Anti-Hipertansif Etkileri. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul (Sunulu)
- 2003, Arslan F., Kılıç S., Yoğurt Bakterilerine Ait Bakteriyosinlerin Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerindeki Antimikrobiyel Etki Spektrumunun İncelenmesi. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul (Sunulu)
- 2003, Arslan F., Kılıç S., Toll - like Receptor (TLR) Proteinleri Aracılığıyla Mycobacterium tuberculosis Enfeksiyonlarının Kontrolü. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi, İstanbul. (Poster)
- 2003, Arslan F., Kılıç S., Süt İçinde Biyofarmosotikleri Üreten Transgenik Sığırların Jenerasyonu ve Transgenik Sütlerin Rekombinant Antikorların Üretiminde Kullanılması. 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi (Poster)
- 2003, Güley Z., Uysal H.R., Kılıç S., Mikotoksinlerin Mikrobiyal Detoksifikasyonu. Mikotoksinler Biyoteknolojisi:Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı, İzmir (Sunulu)
- 2003, Arslan F., Turan B., Kılıç S., Farklı Bir Mikotoksin: Cyclopiazonic Asit ve Süt Ürünleri Açısından İrdelenmesi. Mikotoksinler Biyoteknolojisi: Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı, İzmir (Sunulu).
- 2001, Kılıç S., Güre A., Akbulut N., Kefirin İn Vivo Koşulda Bağırsak Mikroflorası ve Canlı ağırlık Artışına Etkisi. XII. Biyoteknoloji Kongresi, Ayvalık (Sunulu)
- 2000, Eksopolisakkarit Üreten Yoğurt Bakterilerinin Meyveli Yoğurt Yapımında Kullanımı. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ
- 2000, Uysal H., Kılıç S., Kavas G., Akbulut N., Kesenkaş H., Keçi Sütünden Probiyotik Bakterilerde Yapılan Yoğurtların Kimi Özelliklerinin Belirlenmesi. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , Tekirdağ
- 2000, Kılıç S., Kavas G., Uysal H., Süt Teknolojisi Açısından Psikrotrof Bakteriler. Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri, VI. Süt ve süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ
- 1998, Kılıç S., E.Ü.Z.F.S.T.-Kefir Danelerindeki Mikroorganizmalrın Tanısı Işık ve Elektron Mikroskobik Morfolojisi. 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, İzmir (Sunulu)
- 1998, Kılıç,S.,Gönç,S.,Uysal,H.,Karagözlü,C.Geleneksel Yöntemlerle ve Kültür Kullanılarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması.V.Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,Tekirdağ.(Sunulu)
- 1998, Uysal H., Kılıç S., Akbulut N., Ege Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi. A.D.Ü. Zir. Fak., Aydın (Sunulu)
- 1997, Kılıç S., Peynir Endüstrisi ve Silo Yemi. Türkiye Birinci Silaj Kongresi, Bursa (Sunulu)
- 1991, Yoğurt Teknolojisi ve Kullanılan Alet ve Ekipmanları. Yoğurt Semineri, Antalya
- 0,

Books (4 entries)- 2001, Kılıç S., Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No:542, 451 sayfa
- 1994, Kılıç A., Kılıç S., Yemleme ve Süt. Bilgehan Matbaacılık, İzmir.
- 1993, Yaygın H., Kılıç S., Süt Endüstrisinde Saf Kültür. Altındağ Matbaacılık. İzmir. 108 sayfa.
- 1985, Yaygın H., Gönç S., Oktar E, Kılıç S., Süt ve Mamülleri Muayene analiz Yöntemleri. E.Ü. Z.F. Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü Süt Teknolojisi Anabilim Dalı. Teksir No:21-1, Bornova-İzmir

Finished Research Projects (8 entries)- 2000, Araştırma Projesi, 1997, Kılıç, S., Gönç, S., Uysal, H.R., Karagözlü, C. Geleneksel yöntemle ve kültür katılarak yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma sürecinde meydana gelen değişikliklerin kıyaslanması. - E.Ü: Araştırma Fonu Proje No: 96-ZRF-005.Bornova -İzmir|
- 2000, Araştırma Projesi, AKBULUT, N., KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., MATER, Y. 1999 Eksopolisakkarit Oluşturan Laktobasillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve Streptococcus salivarus ssp. thermophilus'un Meyveli Yoğurt Üretiminde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi - Araştırma Fon Saymanlığı 96 - ZRF - 035 No'lu Proje 45+IX sf. Bornova -İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, Gönç S., Kılıç S., Beyaz Peynirde Listeria monocytogenes Patojeninin Aranması Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Dergisi 37(1), 105-112.
- 2000, Araştırma Projesi, Kınık Ö., Kılıç S., Kavas G., Uysal H., Akbulut N., Bazı Süt Ürünlerinde Maya Florasının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bil. Araştırma 99-ZRF-024
- Araştırma Projesi, Kavas G., Kılıç S., Kınık Ö., Uysal H., Akbulut N., Fonksiyonel Besinlerin Yapımında Kullanılan Probiyotik Mikroorganizmaların Farklı Antibiyotik Türevlerine Karşı Olan Duyarlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bil. Araştırma 003-ZRF-2000
- 1990, Araştırma Projesi, Yaygın H., Kılıç S., Mandıralarda Saf Kültürle Peynir ve Yoğurt Yapımının Verimlilik, Standardizasyon ve Kaliteye Etkileri, MPM Yayınları 429, Şanal Matbaası 5.55, Ankara
- 1986, Araştırma Projesi, Kılıç S., Orijini, Özellikleri, Oranları Farklı L.bulgaricus ve S.thermophilus Bakterileri İçeren Sıvı, Dondurulmuş ve Liyofilize Kültürler ile Yapılan Yoğurtların Nitelikleri Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi) E.Ü.Z.F. Dergisi 23(2), 93-104
- 1979, Araştırma Projesi, Özgür S., Yaygın H., Kılıç S., Kendir G., Sterilize Sütün Özellikleri ve Bunu Çocukların Kabullenmesi Üzerine Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi 16(1), 23-32.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- KÜKEM, Biyoteknoloji Derneği
Student's Completed Thesis (3 entries)- Yüksek Lisans, 2002, Köse G., Süt ve Ürünlerinde Kalsiyum Biyoyararlılığının İn Vitro Koşullarda Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Süt Teknolojisi A.B.D.
- Yüksek Lisans, 2002, Arslan F., Bazı Laktik Asit Bakterilerinden İzole Edilen Bakteriyosinlerin Seçilen Kimi Bağırsak Patojen Bakterileri Üzerine Etkileri. Süt Teknolojisi A.B.D.
- Yüksek Lisans, 1999, Bedel A., İzmir Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Süresi Üzerinde Kültürün ve Ticari Enzimlerin Rolü. Süt Teknolojisi A.B.D.