Akademik BilgilerÜLKÜ BAYINDIR
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: ulku.bayindir@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 342 57 90
- Telefon: 0 232 390 29 00
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1969
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD., Türkiye, 1973
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıklar ABD Öğretim Üyesi, 2008-
- Ege Üniversitesi Rektörü, 2000-2008
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, 1999-2001
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, 1994-1997
- Hastane Yönetim Kurulu Başkanı, 1994-1997
- Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanı, 1994-1997
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1993-1994
- Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tıp Fakültesi Araştırma Fonu Koordinatörü, 1993-1996
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1988-1991
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1997
- Çeşitli komisyonlarda başkanlık ve üyelik, 1985-1997
Other Professional Activities (17 entries)- Turkish Respiratory Journal (Editörlük), 2000-2004
- Türk Göğüs Hastalıkları Board'u ilk yürütme kurulu başkanı, 2000-2005
- Türk Göğüs Hastalıkları Uzmanlığında Yeterlilik (Board) hazırlama komitesi üyesi, 1998-2000
- Toraks Derneği "Bronşial Astım Çalışma Grubu" Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkanı, 1995-2001
- Toraks Derneği İzmir Şubesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-2000
- European Respiratory Society nezdinde ilk Türkiye Ulusal Delegesi, 1993-1997
- Toraks Derneği Kurucusu ve genel merkez yönetim kurulu üyesi, 1992-2000
- Spor Hekimliği Dergisi (Türkiye Spor Hekimliği Yayın Organı) (Danışma kurulu üyeliği)., 1990-In Progress
- Türkiye Solunum Araştırmaları Ege Bölge Sorumlusu, 1985-1990
- İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi (İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Yayını) (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı., 0
- Akciğer Arşivi (Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı-Birikim Yayıncılık Yayını) (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı, 0
- Solunum (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organı) (Danışma kurulu üyeliği) sonlandı, 0
- Medical Research (Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri) (Danışma Kurulu üyeliği) sonlandı., 0
- İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı., 0
- Tıp Bilimler Dergisi (Hekimler Birliği Vakfı Türkiye Klinikleri) (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı, 0
- Aile Hekimliği Dergisi (Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayın Organı) (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı, 0
- Tüberküloz ve Toraks (Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği Yayını) (Danışma Kurulu Üyeliği) sonlandı, 0
Research Interests- Göğüs Hastalıkları (1013101)
Indexed Journal Publications (9 entries)- Cok G, Parildar Z, Basol G, Kabaroglu C, Bayindir U, Habif S, Bayindir O, Pleural fluid neopterin levels in tuberculous pleurisy, CLINICAL BIOCHEMISTRY 40 (12): 876-880 AUG 2007.
- Bakirci N, Sayiner A, Sacaklioglu F, Bayindir U, Across-shift lung function variation in cottonseed oil workers, OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD 56 (6): 365-370 SEP 2006.
- Solak ZA, Kabaroglu C, Cok G, Parildar Z, Bayindir U, Ozmen D, Bayindir O., Effect of different levels of cigarette smoking on lipid peroxidation, glutathione enzymes and paraoxonase 1 activity in healthy people, CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 5 (3): 99-105 OCT 2005.
- Göksel T, Özol D, Bayındır Ü, Güzelant A., Smoking habit among the relatives of patients with serious smoking-related disorders, EUR ADDICT RES 8 (3): 118-121 JUN 2002
- Alat, İ., Yüksel, M., Buket, S., Nalbantgil, S., Aşakar, F., Bayındır, Ü., Taşbakan, S., Kokuludağ, A., Veral, A. The side-effects of cardiopulmonary bypass on the lungs:changes in bronchoalvelolar lavage fluids. Perfusion 2001: 16:121-128
- Anacak, Y., Mogulkoç N, Özkok S, Göksel T, Haydaroğlu A, Bayındır Ü., High dose rate endobronchial brachy therapy in combination with external beom radiotherapy for stage III non-small cell lung cancer. Lung Cancer 34 (2001) 253-259
- Mogulkoç, N., Önal, B., Okyay, N., Günel, Ö., Bayındır, Ü. Chylothorax, Chylopericardium and lymphoedema –: the presenting features of signet-ring cell carcinoma. Eur Respir J, 1999: 13:1489-1491
- Mogulkoç, N., Veral, A., Bishop, PW., Bayındır, Ü. Pickering AC, Egan JJ. Pulmonary langerhans cell histiocytosis. Chest 1999: 115:1452-1455
- Moğulkoç, N., Karakurt, S., Isalka, B., Bayındır, Ü., Çelikel, T., Korten V. Çolpan, N. Acute purulant exacerbation of obstructive pulmonary disease and Chlamydia pneumoinae infection. Am J Respir Crit Care Med 1999: 160:349-353

Publications in Non-Indexed Journals (89 entries)- Tumor Markers in Blood and in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Patients With Lung Cancer, Zeynep Aytemur Solak, MD: Ceyda Kabaroğlu, MD: Tuncay Göksel, MD: Dilek Özmen, MD: Işıl Mutaf, MD: Ülkü Bayındır, MD, Turkish Respiratory Journal, August 2005, Volume 6, Number 2.
- Bayındır Ü, Cirit M. Zor astımda tedavi. Allerji-astım 2000: Vol 2, 2: 121-126.
- Bayındır Ü, Özol D. Meslek Astımı Etyopatogenezi. Allerji- Astım 2000: vol 2, 2: 6-12.
- Göksel T, Çağrıcı U, Savaş R, Veral A, Soyer S, Bayındır Ü. Primer akciğer kanserli olgularda pre ve postoperatif evrelemenin karşılaştırılması. GKDC Dergisi 1999: 7:237-240.
- Özkök S, Moğulkoç N, Bayındır Ü. Akciğer kanserlerinin palyatif tedavisinde endobronşial radyoterapi. Türk Onkoloji Der. 1997: 12(3): 16-19.
- Bayındır Ü, Özhan MH, Dereli Ş. Astma tanı ve tedavisinde uluslararası fikir birliği raporu. İzmir Göğüs Hst. Der 1995: IX: 42-55.
- Özlü T, Bayındır Ü, Moğulkoç N, Oyar O, Alper H. Periferik akciğer BT dantisesinin solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu Solunum 1994: 17: 59-66.
- Özlü T, Bayındır Ü. Pulmoner amfizem tanısındaki güçlükler. T Klin Tıp Bilimleri. 1994: 14: 12-16.
- Özlü T, Bayındır Ü. BT akciğer dansitesi ölçümlerinin amfizem tanısındaki yeri. T Klin tıp Bilimleri 1994: 14: 201-204.
- Özlü T, Bayındır Ü. Behçet hastalığında plöropulmoner tutulum. T Klin Tıp Bilimleri 1994: 14: 253-259.
- Moğulkoç N, Erdem S, Balıoğlu T, Argon M, Bayındır Ü, Ateş M, Günel Ö. Tc 99m-DTPA aerosol sintigrafisinin akciğer zedelenmelerindeki tanı değeri. Solunum 1994: 18:211-217.
- Özlü T, Bayındır Ü, Moğulkoç N, Oyar O, Alper H. Bilgisayarlı tomografi ile akciğer dansitesi ölçümünün solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu. Solunum 1993: 16: 171 – 176.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Bayındır O, Mutaf I, Dingiloğlu N, Günel Ö. İntersitisyel akciğer hastalıklarının izlenmesinde BAL sıvısı fibronektin, lipid peroksitleri ve inflamatuar hücre populasyonu arasındaki ilişki. Solunum 1993: 16: 758 – 764.
- Özlü T, Bayındır Ü. Öksürük ve tedavisi. İlaç ve tedavi dergisi. 1993: 6: 595 – 602
- Göksel T, Kaçmaz Ö, Sayıner A, Bayındır Ü, Çolpan N. Zeminde başka bir hastalık bulunan toplum kökenli pnömonilerde klinik görünüm. Solunum 1993: 18: 70-75.
- Göksel T, Gönlügür U, Sayıner A, Bayındır Ü, Yarkın T. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde kemoterapinin etkinliği. Solunum 1993: 18: 276-282.
- Bayındır Ü. Metastatik akciğer kanserleri (55 olguluk bir tarama). Solunum 1992: 15: 25 – 31.
- Doğanavşargil E, Bayındır O, Günel Ö. İnflammatory cells and sialic acid content of bronchoalveolar lavage fluid in Behçet’s diasease. Med J Ege Üniv. 1992: 2: 43 – 45.
- Moğulkoç N, Bacakoğlu F, Bayındır Ü, Bayındır O, Güner İ. Anjiotensin converting enzym in bronchoalveolar lavage fluid from patients with active and inactive tuberculosis. Medical journal of Ege University 1992: 2 (1–2): 51–53.
- Uçan ES, Moğulkoç N, Bayındır Ü, Doğanavşargil E, Günel Ö. Bronchoalveolar lavage in ankylosing spondylitis. Med J Ege Üniv. 1992: 2: 205 – 207.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Soydan S. Nazofarinks ve akciğer sarkoidozisi (bir olgu nedeniyle) . Solunum 1992: 15: 260 – 263.
- Moğulkoç N, Sayıner A, Bayındır Ü, Günel Ö. Bronkoalveoler lavaj sıvısı hücre populasyonunun diffüz akciğer hastalıklarındaki tanı değeri (114 olgu analizi). Ege Tıp Derg. 1992:31: 303 – 306.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Doğanavşargil E, Kabasakal Y, Günel Ö. Romatiod artritli hastalarda klinik ve subklinik alveolitis. Ege Tıp Derg. 1992: 31: 323 – 326.
- Moğulkoç N, Bacakoğlu F, Bayındır Ü, Bayındır O, Özmen D, GüneEvaluation of elastase activity and neutrophilic count of bronchoalveolar lavage fluid from involved and uninvolved parts in patients with tıberculosis. Med J Ege Üniv. 1992: 2(1 – 2): 55 – 57.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Doğanavşargil E, Kabasakal Y, Günel Ö. Course of subclinic alveolitis in rheumatiod arthritis. Med J Ege Üniv. 1992(1–2): 59–62.
- Özlü T, Bayındır Ü, Maden N, Kayık A. Behçet hastalığına pulmoner vasküler patolojiler (iki olgu nedeniyle). Solunum 1992: 15: 493 – 501.
- Bayındır Ü, Bayındır O, Moğulkoç N, Sayıner A, Günel Ö. Phospholipid composition of bronchoalveolar lavage fluid from patients with diffuse pulmonary fibrosis. Medical J of Ege Üniv. 1991: 1: 5–8.
- Bayındır Ü, Moğulkoç N, Günel Ö, Doğanavşargil E. Changing characteristics of alveolits in rheumatiod arthrist with interstitial lung disease by immunosuppressive therapy. Med J Ege Üniv. 1991: 1: 127- 129.
- Çalışır HC, Bayındır Ü, Günel Ö, Demirtaş E. Tavşanlarda oluşturulan paraquat akciğerlerinde fibrozis süreci. Solunum 1991: 14: 168 – 171.
- Çalışır HC, Bayındır Ü, Günel Ö, Demirtaş E, Haydaroğlu A. Tavşan akciğerlerinde paraquat ile oluşturulan fibroblastik proliferasyona radyoterapinin etkileri. Solunum 1991: 15:
- Çalışır HC, Bayındır Ü, Demirtaş E. Tavşanlarda oluşturulan deneysel paraquat intoksikasyonu. Solunum 1990: 13: 271 – 276.
- Uçan ES. Bronş kanserinde serum ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı lipide bağlı sialik asit (LSA) düzeylerinin tanısal değeri. Ege Üniv. Tıp Fak Dergisi 1989: 28: 2209 – 2212.
- Sayıner A, Bayındır Ü, Yılmaz C. KOAH patogenezinde renin – anjiotensin sisteminin yeri. solunum 1989: 14: 80 – 87.
- Bayındır Ü, Moğulkoç N, Umar H. Lymphomatoid granulomatozisin akciğer tutuluşu. Solunum 1989: 14: 269 – 272.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Tösgel N. Akciğer ve plevra tümörlerinde karsinoembriyonik antijen. Solunum 1989: 14: 273 – 291.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Bayındır O. Plevra sıvılarında amilaz seviyelerinin tanısal değeri. Solunum 1989: 14: 285 – 293.
- Serçin B, Uçan ES, Bayındır Ü, ikiz F. Nargile alışkanlığının zirve akım hızına etkisi. Solunum 1988: 13: 301- 306.
- Uçan ES, Kılınç O, Bayındır Ü, Müezzinoğlu A. İzmir’de değişik ortamlarda CO ölçümleri. Solunum 1988: 13: 307 – 314.
- Bayındır Ü, Çapçıoğlu K. Pulmoner eosinofilik granüloma (bir vaka nedeniyle). Ege Üniv Tıp Fak Dergisi. 1988: 27 (3): 189 – 192.
- Sayıner A, Soydan İ, Bayındır Ü. KOAH ve kor pulmonaleli hastalarda digoksinin sağ ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları üzerine etkisi. Solunum 1988: 13: 466 – 473.
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Çakır Ü, Bayındır O. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında atopi anamnezi, serum Ig E düzeyleri ve reverzibilite testleri arasındaki ilişkiler. Solunum 1988: 13: 196 – 203.
- Bayındır Ü. Restriktif hastalıklarda strüktür – fonksiyon ilişkileri. Solunum 1987: 10: 29 –41.
- 1987, Bayındır Ü. Sigara ve akciğerler. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 1986: 25(2): 715 – 721.
- Bilkay Ö, Bayındır Ü, Çerçi N. 30 mediasten tümörü olgusunda mediastinoskopik inceleme sonuçları. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 1987:26 (2): 569 – 575.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Düzcan E. Kış aylarındaki meteorolojik değişikliklerin astmalı hastalarda semptomlara etkisi. İzmir Göğüs Hastanesi dergisi 1986: 1: 63 – 64
- Bayındır Ü, Soydan İ, Özer Z, Güney T, Uçan ES. Spontan pnömotoraksta EKG değişiklikleri. Ege Üniv. Tıp Fak Dergisi 1986: 225: 1315 – 1321
- Doğanavşargil E, Uçan ES, Bayındır Ü, Bayındır O, Günel Ö, Çımrın A. Romatoid artritiste bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısının değerlendirilmesi. Ege Üniv. Tıp Fak Dergisi. 1986: 25: 1495 – 1501.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Bayındır O, Günel Ö. İnterstisiyel akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj ( BAL) sıvısında hücre ve immunglobulinler. Solunum 1986: 11: 149 - 156
- Bayındır Ü, Uçan ES, Bayındır Ü, Uçan ES, Derebek E, İkiz F. Kronik pasif sigara inhalasyonunun zirve akım hızına etkisi. Solunum 1986: 11: 346 – 354.
- Bayındır Ü. Sigara ve akciğerler. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 1986: 25(2): 715 – 721.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Arıkan S. Pasif sigara dumanı inhalasyonun akut kardiyopulmoner etkileri. Solunum 1985: 10: 207 – 213.
- Çımrın A, Bayındır Ü, Bayındır O, Çımrın D, Tösgel N. Tümoral plörezilerde CEA ve diğer laboratuvar incelemelerinin tanı değeri. Solunum 1985: 10: 214 – 219.
- Uçan ES, Bayındır Ü, Soydan S, Vidinel İ. Sjögren sendromu ve lenfoma riski. Solunum 1984: 9: 266 – 274.
- Sabah K. Obstrüktif ve restriktif tipteki akciğer hastalıklarında egzersizin solunum fonksiyonları ve kan gazlarına etkisi. Solunum 1984: 9: 242 – 248.
- Uçan ES, Bayındır Ü, Ateş M. Perkütan akciğer biyopsisinin periferik lezyonlardaki tanı değeri. Ege Tıp Fak. Dergisi 1984: 23: 3, 931 – 937.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Günel Ö, Özen Z. Tüberküloz plörezisinde patolojik ve bakteriyolojik incelemelerin tanıdaki rolü. Ege Tıp Fak. Dergisi 1984: 23: 2, 615 – 619.
- Yılmaz MR, Bayındır Ü, Yılmaz C, Bilkay Ö, Özbal O, Akgün S, Özdedeli E. İntratorasik guatr: Vena kava superior sendromu nedeni. Ege Tıp Fak. Dergisi 1984: 23: 4, 1535 – 1542.
- Bayındır Ü, Uçan ES. Bronş astması tedavisinde disodyum kromoglikat ve ketotifenin etkilerinin karşılaştırılması. Solunum 1984: 9: 164 – 170.
- Bayındır Ü, Bayındır O, Uçan ES. Astımlı hastaların bronkoalveoler lavaj sıvılarında ve vena kanlarında araşidonik asit düzeyleri. Solunum 1984: 9: 158 – 163.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Özsarı HI. Değişik vücut pozisyonlarının solunum fonksiyonlarına etkisi. Solunum 1984: 9: 233 – 236.
- Bayındır Ü. Uyku ve solunum düzensizlikleri. Tüberküloz ve toraks 1984: 32 (2): 109 – 114.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Bilaçeroğlu S. Peptik ulkuslu hastalarda küçük hava yolu obstrüksiyonu. Solunum 1984: 9: 171 – 176
- Bayındır Ü, Demir R. A comparison of the sensitivity of closing volume test and the slope of alveolar plateau in the diagnosis of early airway obstruction, Agean Med J, 1983: 12:54-59.
- Bayındır Ü, Demir V, Erkal A. Akut solunum yetmezliğinde klinik, laboratuvar ilişkileri (tanı, sağıtım ve izlemede pratik yaklaşımlar) Ege Tıp Fak. Dergisi 1983: 22-4: 1065-1073
- Bayındır Ü, Çımrın AH, Muz T. Bronş astmalı kişilerde etil alkol kullanımının solunum fonksiyonlarına etkisi. Solunum 1983: 8:148-152.
- Bayındır Ü, Çımrın AH. Obstrüktif akciğer hastalıklarında reversibilite ve ekspirasyonda uygulanan pozitif basıncın reversibiliteye etkisi. Solunum 1983: 8: 141 – 147
- Bayındır Ü. Su altında basıncın iniş sırasındaki etkileri. Solunum dergisi 1982: Cilt 3: 82-88.
- Bayındır Ü. Tüberküloz epidemiyolojisi. II. Ege peditari günleri kitabı İzmir. 1981: 1-5.
- Bayındır Ü, Bayındır O, Demir R, Kan ve plevra sıvısı glukoz konsantrasyonları arasındaki ilişkinin oral glukoz yükleme testi ile araştırılması. Ege Tıp Fak. Dergisi 1981: 20-
- Ateş M, Bayındır Ü. Multipl segmental and lober atelectasis, secondary to hemoptysis. Med. Bull. İstanbul 1981: 14: 115-118.
- Bayındır Ü, Demir V, Erkal A. Erişkinlerde stafilokok pnömonileri (44 olgu analizi) 1980: 28. 5-6:234
- Emir Ali C, Bayındır Ü, Ateş M, Bayındır O, Akkoçlu A. Rifampisin içeren antitüberküloz sağıtımının hepatotoksik etkisi. Ege tıp Fak. Dergisi 1980: 19-4: 599.
- Ateş M, Bayındır Ü, Akkoçlu A. Diafragma rüptürleri ve herniasyon. Tüberküloz ve toraks 1980: 28:2.
- Bayındır Ü. Maksimum ekspirasyon akım-volüm eğrisinin erişkin toplumundaki normal değerleri. Tüberküloz ve toraks. 1979: 27:3.
- Ateş M, Bayındır Ü. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında ´Salbutamol ´un arteriyel kan gazı ve ventilasyon testlerine etkisi. Ege Tıp Fak. Mecm. 1978: 17-2:279
- Ateş M, Bayındır Ü. Sigara ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Ege Tıp Fak. Mecm.1978:17-1:207.
- Ateş M, Bayındır Ü. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında Terbutalin'in arteriyel kan gazı ve vantilasyon testleri üzerine etkisi. Ege Tıp Fak.Mecm.1978: 17-2:293.
- 1978, Bayındır Ü, Ateş M, Güçlü S. Hava yolu obstrüksiyonu bulunan hastalarda ´Protokylolhydroclorid´ inhalasyonundan sonra parsiyal ve maksimal ekspirasyon Akım-Volüm eğrileri ve diğer ventilasyon testlerinin karşılaştırılması. Ege Tıp Fak. Mecm.
- Ateş M, Bayındır Ü, Güçlü S. Bakteriyel pnömonilerde ajan patojen ve ilaç hassasiyet testleri. Ege Tıp Fak. Mecm. 1978: 17-1:125
- Ateş M, Bayındır Ü, Güçlü S. Spontan pnömotoraks. Tüberküloz ve toraks 1978: 5: 181.
- Bayındır Ü, Ateş M. Adult respiratuar distress sendromu. Ege Tıp Fak. Dergisi 1978: 17-2:425.
- Ateş M, Bayındır Ü, Öztürk Y. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklı şahıslarda bronkodilatatör ilaçların etki dereceleri. XIII. Türk tüberküloz kongresi kitabı İstanbul 1977: 349-350
- Vidinel İ, Bayındır Ü, Öztürk Y. Sürekli pevra lavajı ile ampiyem tedavisi. XIII. Türk tüberküloz kongresi kitabı. İstanbul 1977: 347-348.
- Ateş M, Bayındır Ü. Astma krizlerinin önlenmesinde aerosol ilaçlar. Tüberküloz ve toraks 1977: 25:126.
- Bayındır Ü, Demirağlı H. Sigara içen ve içmeyen şahıslarda kanda karboksihemoglabin (CoHb) seviyeleri. Tüberküloz ve toraks 3-4:57. 1976.
- Vidinel İ, Bayındır Ü, Akkoçlu A. Caplan sendromu (Bir vaka münasebetiyle). 1976.
- Bayındır Ü, Vidinel İ. Normal şahıslarda akciğer diffüzyon kapasitesi değerleri. 1973.
- Vidinel İ, Bayındır Ü, Aysan T. Goodpasture sendromu (Bir vaka münasebetiyle). Tüberküloz ve Toraks 1972 : 3:20.
- Bayındır Ü, Vidinel İ. Kronik obstrüktif akciher hastalığında intermittan pozitif basınçlı solunum tedavisi ile akciğer diffüzyon kapasitesinde ve solunum fonksiyon testlerinde görülen değişiklikler. 1971

International Conference Proceedings (15 entries)- Erdinç M, Bayındır Ü, Ünsal Y, Okyay P. Prevalence of respiratory symptoms and current asthma in adult population sample of western Turkey. Eur Respir J, 1998,12: Suppl.28,198s.
- Argon M, Moğulkoç N, Akın H, Ünsal İ, Aytemur Z, Kıraç S, Bayındır Ü, Özkılıç H. Comparison of Tc 99m-DTPA technique and other tests in patients with pulmonary sarcoidosis. Eur Respir j, 1997,10:Suppl.25,41s.
- Önal B, Moğulkoç N, Bacakoğlu F, Veral A, Çırak K, Halilçolar H, Keskinoğlu A, Günel Ö, Bayındır Ü, Bronchoalveolar lavage (BAL) cytology in tuberculosis alveolitis. Eur Respir J, 1997,10:25,452s.
- Moğulkoç N, Terzioğlu E, Bacakoğlu F, Bayındır Ü, Sin A: Serum İFN-Gamma and IL-10 levels in active pulmonary tuberculosis with and without diabetes mellitus. Eur Respir J, 1996,9:Suppl.23,202s.
- Bacakoğlu F, Moğulkoç N, Bayındır Ü, Günel Ö: Bronchoalveolar lavage in the dianosis of peripheral lung cançer . Eur Respir J, 1995,8: Suppl.19,182s.
- Moğulkoç N, Ancak Y, Bayındır Ü, Özkök S, Göksel T, Haydaroğlu A: The value of HDR brachytherapy in conjunction with external-beam therapy in the treatment of patients stage-III non-small cell luhg cancer. Eur Respir J, 1995,8:Suppl,19,182s.
- Moğulkoç N, Erdem S, Bayındır Ü, Balıoğlu T, Argon M, Günel Ö, Duman Y: Relationships between respiratory clearence of 99m Tc-DTPA, bronchoalveolar lavage and pulmonary function tests in patients with intersititial lung disease. Eur Respir J. 1994, 7:
- Moğulkoç N, Özkök S, Bayındır Ü, Göksel T, Anacak Y, Haydaroğlu A: Management of malignant airway obstruction with higt dose rate brachytherapy. Eur Respir J, 1994,7: Suppl. 18,390s.
- Durusoy R, Eren M, Sayıner A, Bayındır Ü, Başoğlu Ö. Smoking Trends in the staff of a university hospital . Eur Respir J, 1994, 7: 18, 465s.
- Moğulkoç N, bacakoğlu F, Bayındır Ü, Bayındır O, Özmen D, Günel Ö: Evaluation of elastase activity and neutrophil count of bronchoalveolar lavage fluid from involved and univolved lung parts with tuberculosis. Eur Respir J. 1993,6: Suppl.17,430s.
- Bayındır Ü, Uçan ES, Serçin B, İkiz F, The effect of water-pipe smoking on the peak flow rate. Eur Respir J, 1993,6:Suppl. 17,608s.
- Moğulkoç N, bayındır Ü, Doğanavşargil E, Kabasakal Y, Günel Ö: Course of subclinical alveolitis in rheumatoid arthritis. Eur Respir J, 1992, 5: Suppl. 15, 402s.
- Bayındır Ü, Bayındır O, Moğulkoç N, Mutaf I, Dingiloğlu N, Günel Ö: Relationships between bronchoalveolar lavage fuid fibronectin and lipid peroxide levels, and inflammatory cell populations during the cource of intersititial lung disease. Eur Respir J. 1991.
- Bayındır Ü, Moğulkoç N, Doğanavşargil E, Günel Ö: Changing characteristics of alveolitis in rheumatoid arthritis with intersititial lung disease by immunosupressive therapy. Eur Respir J, 1990,2:Suppl.10,79s-80s.
- Bayındır Ü., Bayındır O, Moğulkoç N, Sayıner A, Günel Ö. Phospholipid composition of the bronchoalveolar lavage fluid from patients with diffuse pulmonary fibrosis. Eur Respir J, 2: Suppl.5,326s. 1989.

National Conference Proceedings (66 entries)- Taşbakan MS, Bayındır Ü, Veral A. Bir olgu nedeniyle granüler hücreli tümörü. (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- 2000, Erdinç M, Bayındır Ü, Toros A, Kokuludağ A, Okyay P. Bornova’da erişkin populasyonda rastgele seçilen ve astma ile uyumlu semptomları olan olgularda bronş hiperreaktivitesi, atopi ve farklı allerjenlere duyarlılık prevalansı. (Toraks Derneği Ulusal Ak
- Çok G, Karakuş HS, Göksel T, Güzelant A, Bayındır Ü. Primer ve sekonder pnömotorakslı olgularımızın değerlendirilmesi. (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- Erdinç M, Bayındır Ü, Toros A, Ünsal İ, Okyay P. Bornova’da sistematik örnekleme yöntemi ile erişkin populasyondea astma semptom prevalansı. (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- Aytemur ZA, Göksel T, Baysak A, Bayındır Ü. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında eksitus nedenleri ve bunu etkileyen faktörler, (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- Kayalar C, Aytemur C, Özol D, Erdinç M, Bayındır Ü. Ege Üniversitesi öğrencilerinde astma semptom prevalansı ve sigara ile ilişkisi. (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- Erdinç M, Bayındır Ü, Toros A, Kokuludağ A. Rinit semptomu olan olgularda atopi ve bronş hiperreaktivitesi. (Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya, 9-13 Nisan 2000)
- Cirit M, Göksel M, Bayındır Ü, Saçaklıoğlu F, Üstün H. İzmir ili lise öğrencilerinin sigaraya yaklaşımları. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV.Ulusal Kongresi İstanbul, 5-9 Haziran 1999)
- Özol D, Göksel T, Bayındır Ü, Başoğlu Ö. Üstün H. Sigara ile ilişkili ciddi kronik hastalığı olan hastaların refakatçilerinin sigara alışkanlıkları. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV.Ulusal Kongresi İstanbul, 5-9 Haziran 1999)
- Erdinç M, Bayındır Ü, Ünsal İ, Okyay P. Bornova’da erişkin populasyonda astma semptom prevalansı. (Toraks Derneği 2.Yıllık Kongresi Antalya, 6-10 Mayıs 1998)
- Göksel T, Soyer S, Taşbakan MS, Ateş M. Kanserli olgularda enfeksiyonların seyri. (Toraks Derneği 2.Yıllık Kongresi Antalya, 6-10 Mayıs 1998)
- Göksel T, Bayındır Ü. Akciğer kanserlerinde brakiterapi : 116 olgunun değerlendirilmesi. (Toraks Derneği 2.Yıllık Kongresi Antalya, 6-10 Mayıs 1998)
- Acar A, Özhan MH, Bayındır Ü. İnhaler kortikosteroid ve nedokromil sodyumun bronşial aşırı yanıt üzerine etkileri. (Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi Nevşehir, 6-10 Mayıs 1996)
- Moğulkoç N, Bacakoğlu F, Bayındır Ü, Sin A. Diabetik ve non-diabetik aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda serum INF- y ve IL-10 düzeyleri. (Sözlü bildiri) (XXI.ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Marmaris, 17-19 Ekim 1996)
- Bacakoğlu F, Moğulkoç N, Bayındır Ü, Terzioğlu E, Sin A, Kabakçı T. Aktif akciğer tüberkülozlu hastalarda serum sitokin ve Ig E düzeyleri arasındaki ilişki. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi İstanbul, 11-14 Haziran 1995)
- Göksel T, Çok G, Çolakoğulları M, Bayındır Ü. Üniversite öğrencilerinde tüberkülin müspetliği. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi İstanbul, 11-14 Haziran 1995)
- Moğulkoç N, Anacak Y, Bayındır Ü, Özkök S, Göksel T, Haydaroğlu A. Evre 3 küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde eksternal radyoterapi ile kombine endobronşiyal HDR brakiterapinin etkileri. ( Tartışmalı poster). ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIII. Ulusal Kongresi İstanbul, 11-14 Haziran 1995)
- Bacakoğlu F, Moğulkoç N, Bayındır Ü, Günel Ö.Periferik akciğer malignitelerinin tanısında bronkoalveoler lavajın yeri. (Tartışmalı poster) ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi Nevşehir, 18-21 Eylül 1994)
- Kılınç O, Moğulkoç N, Bayındır Ü. Tüberkülozda bronkoalveoler lavajın (BAL) yeri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXII. Ulusal Kongresi Nevşehir, 18-21 Eylül 1994)
- Göksel T, Kaçmaz Ö, Sayıner A, Bayındır Ü, Çolpan N. Zeminde başka bir hastalık bulunan toplum kökenli pnömonilerde klinik görünüm. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI.Ulusal Kongresi Kuşadası, 24-28 Ekim 1993)
- Moğulkoç N, Balıoğlu T, Argon M, Erdem S, Bayındır Ü, Ateş M, Duman Y, Günel Ö. TC-99 m-DTPA. Aerosol sintigrafisinin akciğer zedelenmelerindeki tanı değeri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI.Ulusal Kongresi Kuşadası, 24-28 Ekim 1993)
- Göksel T, Gönlügür U, Sayıner A, Bayındır Ü, Yarkın T. Küçük hücreli akciğer karsinomunda kemoterapinin etkinliği. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI.Ulusal Kongresi Kuşadası, 24-28 Ekim 1993)
- Göksel T, Gönlügür U, Sayıner A, Bayındır Ü. Non-small cell akciğer kanserinde Etoposide, Cis-platin kombinasyonunun etkinliği. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXI.Ulusal Kongresi Kuşadası, 24-28 Ekim 1993)
- Özlü T, Bayındır Ü, Moğulkoç N, Oyar O, Alper H. Periferik akciğer BT dansitesinin solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XX. Ulusal Kongresi İstanbul, 27-30 Eylül 1992)
- Moğulkoç N, Bacakoğlu F, Bayındır Ü, Bayındır O, Günel Ö. Çeşitli formlardaki akciğer tüberkülozlu hastalarda BAL sıvısında hücre komponentleri, elastaz aktivitesi ve ACE seviyelerinin incelenmesi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XX. Ulusal Kongresi İstanbul, 27-30 Eylül 1992)
- Özlü T, Bayındır Ü. Metastatik akciğer kanserlerinde bazı klinik, epidemiyolojik özellikler ( 55 olguluk bir çalışma). (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- Aktoğu S, Bayındır Ü, Onat E, Koşay S. Non-spesifik bronşial hiperreaktivite ve methacoline inhalasyon testi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Soydan S. Nazofarinks ve akciğer sarkoidozisi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Günel Ö, Aydır S, Karagöz S. Alveol sıvısı ve periferik kan hücre populasyonları arasındaki ilişki. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- 1990, Moğulkoç N, Bayındır Ü, Günel Ö, Doğanavşargil E, Kabasakal Y. İnterstisyel akciğer tutuluşu olan romatiod artrit’li (RA) hastalarda immunosupressiv tedavi ile alveolitisin değişen karakterleri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kong
- Çalışır HC, Bayındır Ü, Günel Ö, Demirtaş E, Haydaroğlu A, Aras AB. Tavşan akciğerinde paraquat ile oluşturulan fibroblastik proliferasyona radyoterapinin etkileri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- Özlü T, Bayındır Ü, Kayık A, Maden N. Behçet hastalığında puymoner vasküler patolojiler ( iki olgu nedeni ile ). (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII.Ulusal Kongresi Ankara, 1-5 Ekim 1990 )
- Sayıner A, Bayındır Ü, Yılmaz C. KOAH patogenezinde renin-anjiotensin sisteminin yeri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Moğulkoç N, Sayıner A, Bayındır Ü, Günel Ö. Bronkoalveoler lavaj sıvısı hücre populasyonunun diffüz akciğer hastalıklarındaki tanı değeri (118 olgu analizi). . (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Çalışır C, Bayındır Ü, Günel Ö, Demirtaş E. Tavşanlarda oluşturulan paraquat akciğerinde fibrozis süreci. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Moğulkoç N, Bayındır Ü. Lymphomatoid granulomatozis’in akciğer tutuluşu (bir olgu nedeniyle). (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Moğulkoç N, Bayındır O, Bayındır Ü.Eksüdatif plevra sıvılarında amilaz düzeylerinin tanısal değeri. . (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Moğulkoç N, Bayındır Ü, Tösgel N. Akciğer ve plevra tümörlerinde çeşitli sıvılarda (serum-plevra sıvısı-BAL) CEA’:nin malignite tanısındaki değeri, sitostatik öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Bayındır Ü, Bayındır O, Sayıner A, Moğulkoç N. Diffüz akciğer fibrozisli olgularda bronkoalveoler lavaj ( BAL ) sıvısı fosfolipid düzeylerinin klinik değerlendirmeye katkıları. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVII.Ulusal Kongresi İzmir, 25-29 Eylül 1989)
- Özesmi Ç, Bayındır Ü, Doğan P, Aydoğan S. Yüksekliğin çeşitli kan parametreleri, serum protein ve lipid düzeyleri üzerine etkileri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Moğulkoç N, Çakır Ü, Bayındır Ü. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında atopi anamnezi, kanda Ig E düzeyleri ve reverzibilite testleri arasındaki ilişkiler. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Bayındır Ü. İntersitisyel hastalıklar ve BAL. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Özdemir S, Bayındır Ü, Erk M. Aktif tüberküloz olgularında kan sayımlarının ve lökosit formülünün değerlendirilmesi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Türker H, Erk M, Bayındır Ü. Güngen G. Tüberküloz plörezide immunolojik özellikler. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Erk M, Bayındır Ü, Türker H, Akyol F, Güngen G, Uraz S. Tüberküloz plörezide periferik kan ve plevra sıvısındaki lenfositlerin fonksiyonel durumları. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Çalışır HC, Bayındır Ü, Günel Ö, Demirtaş E. Tavşanlarda oluşturulan deneysel paraquat intoksikasyonu. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Uçan ES, Serçin B, Bayındır Ü, İkiz F. Nargile alışkanlığının zirve akım hızına etkisi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Uçan ES, Kılınç O, Bayındır Ü, Müezzinoğlu A. İzmir’de değişik ortamlarda CO ölçümleri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Sayıner A, Soydan İ, Bayındır Ü. KOAH ve kor pulmonaleli hastalarda digoxinin sağ ve sol ventrikül injeksiyon fraksiyonları üzerine etkisi. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVI.Ulusal Kongresi İstanbul, 26-30 Eylül 1988)
- Bayındır Ü. Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIV.Ulusal Kongresi Bodrum, 15-19 Eylül 1986)
- Bayındır Ü, Uçan ES, Bayındır O, Günel Ö. Diffüz intersitisiyel akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj sıvısındaki hücre ve immunglobulinler. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIV.Ulusal Kongresi Bodrum, 15-19 Eylül 1986)
- Bayındır Ü, Erk M, Tüzüner N, Müftüoğlu A, Güngen G, Türker H. Erişkin tüberkülozlu klinik formlarında elde edilen immünolojik parametreler. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIV.Ulusal Kongresi Bodrum, 15-19 Eylül 1986)
- Bayındır Ü, Uçan ES, Derebek E. Kronik pasif sigara inhalasyonunun zirve akım hızına etkisi. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIV.Ulusal Kongresi Bodrum, 15-19 Eylül 1986)
- Gürses N, Yurdalan U, Harutoğlu H, Güzelsoy D, Bayındır Ü, Bakay C, Aytaç A, Demiroğlu C. Açık kalp ameliyatı uygulanan hastalarda pulmoner fizyoterapinin post-operatif erken dönemde pulmoner komplikasyonları önlemedeki rolü. 1986. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIV.Ulusal Kongresi Bodrum, 15-19 Eylül 1986)
- Bayındır Ü. Restriktif hastalıklarda strüktür-fonksiyon ilişkileri (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIII.Ulusal Kongresi Trabzon, 8-12 Eylül 1985)
- Bayındır Ü, Uçan ES, Arıkan S. Pasif sigara dumanı inhalasyonun akut kardiyo-pulmoner etkileri (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIII.Ulusal Kongresi Trabzon, 8-12 Eylül 1985)
- Çımrın A, Bayındır Ü, Bayındır O, Çımrın D, Tösgel N. Tümoral plörezilerde CEA ve diğer laboratuar incelemelerinin tanı değeri. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIII.Ulusal Kongresi Trabzon, 8-12 Eylül 1985)
- Bayındır Ü,Bayındır O,Uçan ES. Astmalı hastaların bronkoalveoler lavaj sıvılarında ve vena kanlarında araşidonik asit düzeyi. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984 )
- Bayındır Ü,Uçan ES.Bronş astması tedavisinde disodyum kromoglikat ve ketotifen’in etkilerinin araştırılması. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984)
- Bayındır Ü, Uçan ES, Bilaçeroğlu S. Peptik ulkuslu hastalarda küçük hava yolu obstrüksiyonu ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984 )
- Bayındır Ü, Uçan ES, Özsarı H. Değişik vücut pozisyonlarının solunum fonksiyonlarına etkisi (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984)
- Bayındır Ü, Uçan ES, Sabah K.Obstrüktif ve restriktif tipteki akciğer hastalıklarında eksersizin solunum fonksiyonları ve arteriyel kan gazlarına etkisi. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984)
- Uçan ES,Bayındır Ü, Vidinel İ. Soydan S. Sjögren sendromu ve lenfoma riski ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XII.Ulusal Kongresi Edirne, 17-21 Eylül 1984)
- Bayındır Ü, Çımrın A,Muz T.Bronş astmalı kişilerde etil alkol kullanımının solunum fonksiyonlarına etkisi (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XI.Ulusal Kongresi, Marmaris, 3-7 Ekim 1983)
- Bayındır Ü, Çımrın A. Obstrüktif akciğer hastalıklarında reversibilite ve pozitif basıncın reversibiliteye etkisi. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XI.Ulusal Kongresi, Marmaris, 3-7 Ekim 1983)
- Bayındır Ü, Çımrın A. Obstrüktif akciğer hastalıklarında reversibilite ve pozitif basıncın reversibiliteye etkisi. ( Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XI.Ulusal Kongresi, Marmaris, 3-7 Ekim 1983)

Referrer Publications (155 entries)- 2011, Title: HIGH-DOSE-RATE BRACHYTHERAPY FOR NON SMALL-CELL LUNG CARCINOMA: A RETROSPECTIVE STUDY OF 226 PATIENTS Author(s): Gulcher Maud Aumont-le; Prevost Bernard; Sunyach Marie Pierre; et al. Conference: 47th Annual Meeting of the American-Society-for-Therapeutic-Radiology-and-Oncology Location: Denver, CO Date: OCT 16-20, 2005 Sponsor(s): Amer Soc Therapeut Radiol & Oncol Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 79 Issue: 4 Pages: 1112-1116 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.12.041 Published: MAR 15 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: The three-gene paraoxonase family: Physiologic roles, actions and regulation Author(s): Precourt LP, Amre D, Denis MC, et al. Source: ATHEROSCLEROSIS Volume: 214 Issue: 1 Pages: 20-36 Published: JAN 2011 Times Cited: 0
- 2011, Title: Effects of Intronic and Exonic Polymorphisms of Paraoxonase 1 (PON1) Gene on Serum PON1 Activity in a Korean Population Author(s): Eom Sang-Yong; Kim Yun-Sik; Lee Chung-Jong; et al. Source: JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE Volume: 26 Issue: 6 Pages: 720-725 DOI: 10.3346/jkms.2011.26.6.720 Published: JUN 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Mononuclear leukocyte DNA damage and oxidative stress: The association with smoking of hand-rolled and filter-cigarettes Author(s): Kocyigit Abdurrahim; Selek Sahbettin; Celik Hakim; et al. Source: MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS Volume: 721 Issue: 2 Pages: 136-141 DOI: 10.1016/j.mrgentox.2011.01.013 Published: APR 3 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Enhancement of TNF-alpha Expression and Inhibition of Glucose Uptake by Nicotine in the Presence of a Free Fatty Acid in C2C12 Skeletal Myocytes Author(s): Tatebe J.; Morita T. Source: HORMONE AND METABOLIC RESEARCH Volume: 43 Issue: 1 Pages: 11-16 DOI: 10.1055/s-0030-1267996 Published: JAN 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: British Thoracic Society guideline for advanced diagnostic and therapeutic flexible bronchoscopy in adults Author(s): Du Rand I. A.; Barber P. V.; Goldring J.; et al. Group Author(s): British Thoracic Soc Source: THORAX Volume: 66 Supplement: 3 Pages: 1-21 DOI: 10.1136/thoraxjnl-2011-200713 Published: NOV 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Surgical and Endoscopic Palliation of Advanced Lung Cancer Author(s): Cheng Aaron M.; Wood Douglas E. Source: SURGICAL ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 20 Issue: 4 Pages: 779-+ DOI: 10.1016/j.soc.2011.07.008 Published: OCT 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Tracheobronchial Cancers: Nd:YAG Laser Resection, Brachytherapy, and Photodynamic Ablation Author(s): Colt Henri G. Book Author(s): Kernstine, KH; Reckamp, KL Source: LUNG CANCER: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO DIAGNOSIS AND MANAGEMENT Book Series: Current Multidisciplinary Oncology Pages: 235-+ Published: 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Does On-Pump Normothermic Beating-Heart Valve Surgery with Low Tidal Volume Ventilation Protect the Lungs? Author(s): Tutun Ufuk; Parlar Ali Ihsan; Altinay Levent; et al. Conference: 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCS) Location: Antalya, TURKEY Date: SEP 24-27, 2009 Source: HEART SURGERY FORUM Volume: 14 Issue: 5 Pages: E297-E301 DOI: 10.1532/HSF98.20111006 Published: OCT 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections - Full version Author(s): Woodhead M.; Blasi F.; Ewig S.; et al. Group Author(s): European Resp Soc; European Soc Clinical Microbiology Source: CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION Volume: 17 Special Issue: SI Supplement: 6 Pages: E1-E59 DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03672.x Published: NOV 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: The role of vitamin D in pulmonary disease: COPD, asthma, infection, and cancer Author(s): Herr Christian; Greulich Timm; Koczulla Rembert A.; et al. Source: RESPIRATORY RESEARCH Volume: 12 Article Number: 31 DOI: 10.1186/1465-9921-12-31 Published: MAR 18 2011 Times Cited: 3 (from Web of Science)
- 2011, Title: Benefits of smoking cessation with focus on cardiovascular and respiratory comorbidities Author(s): Godtfredsen Nina Skavlan; Prescott Eva Source: CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL Volume: 5 Issue: 4 Pages: 187-194 DOI: 10.1111/j.1752-699X.2011.00262.x Published: OCT 2011 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2011, Title: Adult pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Report of one case Author(s): Osses A Rodrigo; Gonzalez B Sergio; Aguirre Z Marcia; et al. Source: REVISTA MEDICA DE CHILE Volume: 139 Issue: 2 Pages: 230-235 Published: FEB 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2011, Title: Langerhans cell histiocytosis: old disease new treatment Author(s): Ng-Cheng-Hin B.; O'Hanlon-Brown C.; Alifrangis C.; et al. Source: QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE Volume: 104 Issue: 2 Pages: 89-96 DOI: 10.1093/qjmed/hcq206 Published: FEB 2011 Times Cited: 1 (from Web of Science)
- 2011, Title: Langerhans cell histiocytosis of the lung with probably skeletal involvement Author(s): Shih Wei-Jen; Shih George L.; Milan Primo Source: HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 14 Issue: 1 Pages: 65-67 Published: JAN-APR 2011 Times Cited: 0 (from Web of Science)
- 2010, Title: Pleural fluid characteristics of tuberculous pleural effusions Author(s): McGrath EE, Warriner D, Anderson PB Source: HEART & LUNG Volume: 39 Issue: 6 Pages: 540-543 Published: NOV-DEC 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Soluble Fas ligand is another good diagnostic marker for tuberculous pleurisy Author(s): Wu SH, Li CT, Lin CH, et al. Source: DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE Volume: 68 Issue: 4 Pages: 395-400 Published: DEC 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND PARAOXONASE-1 192 AND 55 GENE POLYMORPHISMS Author(s): Tekes S, Isik B, Yildiz T, et al. Source: BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT Volume: 24 Issue: 1 Pages: 1644-1647 Published: FEB 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Modification of the effect of lipids on the risk of cardiovascular diseases by cigarette smoking Author(s): Huxley R, Nakamura K, Woodward M Source: CLINICAL LIPIDOLOGY Volume: 5 Issue: 3 Pages: 413-420 Published: JUN 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Cigarette smoking affects specific sperm oxidative defenses but does not cause oxidative DNA damage in infertile men Author(s): Viloria T, Meseguer M, Martinez-Conejero JA, et al. Source: FERTILITY AND STERILITY Volume: 94 Issue: 2 Pages: 631-637 Published: JUL 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Glutathione cycle in stable chronic obstructive pulmonary disease Author(s): Biljak VR, Rumora L, Cepelak I, et al. Source: CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION Volume: 28 Issue: 6 Pages: 448-453 Published: AUG 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Erythrocyte Malondialdehyde and Glutathione Levels in Vitiligo Patients Author(s): Shin JW, Nam KM, Choi HR, et al. Source: ANNALS OF DERMATOLOGY Volume: 22 Issue: 3 Pages: 279-283 Published: AUG 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Intention to quit smoking: role of personal and family member cancer diagnosis Author(s): Patterson F, Wileyto EP, Segal J, et al. Source: HEALTH EDUCATION RESEARCH Volume: 25 Issue: 5 Pages: 792-802 Published: OCT 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Clinical Risk Factors for Early Complications After High-Dose-Rate Endobronchial Brachytherapy in the Palliative Treatment of Lung Cancer Author(s): Zaric B, Perin B, Jovelic A, et al. Source: CLINICAL LUNG CANCER Volume: 11 Issue: 3 Pages: 182-186 Published: MAY 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Interventions for cough in cancer Author(s): Molassiotis A, Bailey C, Caress A, et al. Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Issue: 9 Article Number: CD007881 Published: 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Risk factors and outcome of transfusion-related acute lung injury in the critically ill: A nested case-control study Author(s): Vlaar APJ, Binnekade JM, Prins D, et al. Source: CRITICAL CARE MEDICINE Volume: 38 Issue: 3 Pages: 771-778 Published: MAR 2010 Times Cited: 8
- 2010, Title: Chylopericardium Presenting with Tamponade and Cardiogenic Shock Author(s): Novitzky D, Guglin M Source: JOURNAL OF CARDIAC SURGERY Volume: 25 Issue: 5 Pages: 522-524 Published: SEP 2010 Times Cited: 0
- 2010, Title: Rare lung diseases III: Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis Author(s): Juvet SC, Hwang D, Downey GP Source: CANADIAN RESPIRATORY JOURNAL Volume: 17 Issue: 3 Pages: E55-E62 Published: MAY-JUN 2010 Times Cited: 0
- 2009, Title: Role of Mycoplasma pneumoniae infection in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease Author(s): Varma-Basil M, Dwivedi SKD, Kumar K, et al. Source: JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY Volume: 58 Issue: 3 Pages: 322-326 Published: MAR 2009.
- 2009, Title: STANDPOINT OF TREATMENT OF ACUTE EXACERBATION OF COPD Author(s): Kristan SS, Sifrer F, Gucek NK, et al. Source: ZDRAVNISKI VESTNIK-SLOVENIAN MEDICAL JOURNAL Volume: 78 Issue: 1 Pages: 19-32 Published: JAN 2009.
- 2009, Title: Vitamin D Beyond Bones in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Author(s): Janssens W, Lehouck A, Carremans C, et al. Source: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE Volume: 179 Issue: 8 Pages: 630-636 Published: APR 15 2009.
- 2009, Title: The role of respiratory infection in the onset and development of chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma Author(s): Fedoseev GV, Trofimov VL, Rovkina EL, et al. Source: TERAPEVTICHESKII ARKHIV Volume: 81 Issue: 3 Pages: 89-94 Published: 2009.
- 2009, Title: Abnormal Fluorodeoxyglucose PET in Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Author(s): Krajicek BJ, Ryu JH, Hartman TE, et al. Source: CHEST Volume: 135 Issue: 6 Pages: 1542-1549 Published: JUN 2009.
- 2009, Title: Recurrent pneumothoraces, rash, and polyuria Author(s): Koh J, Lim C, Poh A Source: LANCET Volume: 373 Issue: 9682 Pages: 2258-2258 Published: JUN-JUL 2009.
- 2009, Title: Langerhans cell histiocytosis with hypogonadotrophic hypogonadism Author(s): Ong CWM, Chua LS, Ng A, et al. Source: SINGAPORE MEDICAL JOURNAL Volume: 50 Issue: 5 Pages: E185-E188 Published: MAY 2009.
- 2009, Title: REVERSIBLE PULMONARY LANGERHANS' CELL HISTIOCYTOSIS Author(s): Unel SY, Ozaslan H, Solmaz D, et al. Source: JBR-BTR Volume: 92 Issue: 3 Pages: 172-173 Published: MAY-JUN 2009.
- 2009, Title: Evidence for cigarette smoke-induced oxidative stress in the rat pancreas Author(s): Jianyu-Hao, Guang-Li, Baosen-Pang Source: INHALATION TOXICOLOGY Volume: 21 Issue: 12 Pages: 1007-1012 Published: OCT 2009 Times Cited: 0
- 2009, Title: Chlamydophila pneumoniae infection and COPD: More evidence for lack of evidence? Author(s): Papaetis GS, Anastasakou E, Orphanidou D Source: EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE Volume: 20 Issue: 6 Pages: 579-585 Published: OCT 2009 Times Cited: 1
- 2009, Title: Evaluation of two real-time PCR chemistries for the detection of Chlamydophila pneumoniae in clinical specimens Author(s): Mitchell SL, Budhiraja S, Thurman KA, et al. Source: MOLECULAR AND CELLULAR PROBES Volume: 23 Issue: 6 Pages: 309-311 Published: DEC 2009 Times Cited: 1
- 2009, Title: Respiratory Viruses and Atypical Agents in Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases in Izmir District, Turkey Author(s): Guldaval F, Evciler I, Senol G, et al. Conference Information: 14th ERS Annual Congress, SEP 04-08, 2004 Glasgow, SCOTLAND Source: TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI Volume: 26 Issue: 4 Pages: 306-311 Published: DEC 2009 Times Cited: 0
- 2009, Title: Pulmonary Langerhans' Cell Histiocytosis Author(s): Chaulagain CP Source: AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE Volume: 122 Issue: 11 Pages: E5-E6 Published: NOV 2009 Times Cited: 0
- 2008, Title: Palliative endobronchial brachytherapy for non-small cell lung cancer Author(s): Cardona AF, Reveiz L, Ospina EG, et al. Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Issue: 2 Article Number: CD004284 Published: 2008.
- 2008, Title: Smoking interacts with sleep apnea to increase cardiovascular risk Author(s): Lavie L, Lavie P Source: SLEEP MEDICINE Volume: 9 Issue: 3 Pages: 247-253 Published: MAR 2008.
- 2008, Title: Antimicrobial treatment of exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease: 2007 consensus statement Author(s): Miravitlles M, Monso E, Mensa J, et al. Source: ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA Volume: 44 Issue: 2 Pages: 100-108 Published: FEB 2008.
- 2008, Title: Update in chronic obstructive pulmonary disease 2007 Author(s): MacNeel W Source: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE Volume: 177 Issue: 8 Pages: 820-829 Published: APR 15 2008.
- 2008, Title: C-reactive protein levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Role of infection Author(s): Bircan A, Gokirmak M, Kilic O, et al. Source: MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE Volume: 17 Issue: 3 Pages: 202-208 Published: 2008.
- 2008, Title: Complete disappearance of lung abnormalities on high-resolution computed tomography: A case of histiocytosis X Author(s): Negrin-Dastis S, Butenda D, Dorzee J, et al. Source: CANADIAN RESPIRATORY JOURNAL Volume: 14 Issue: 4 Pages: 235-237 Published: MAY-JUN 2007.
- 2008, Title: Novel tests for diagnosing tuberculous pleural effusion: what works and what does not? Author(s): Trajman A, Pai M, Dheda K, et al. Source: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL Volume: 31 Issue: 5 Pages: 1098-1106 Published: MAY 2008.
- 2008, Title: The inflammatory effect of cardiopulmonary bypass on leukocyte extravasation in vivo Author(s): Evans BJ, Haskard DO, Finch JR, et al. Source: JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY Volume: 135 Issue: 5 Pages: 999-1006 Published: MAY 2008.
- 2008, Title: Cigarette smoking and diffuse lung disease Author(s): Patel RR, Ryu JH, Vassallo R Source: DRUGS Volume: 68 Issue: 11 Pages: 1511-1527 Published: 2008.
- 2008, Title: Chylopericardium in adults: A literature review over the past decade (1996-2006) Author(s): Dib C, Tajik J, Park S, et al. Source: JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY Volume: 136 Issue: 3 Pages: 650-656 Published: SEP 2008.
- 2008, Title: Mycoplasma pneumoniae infection and environmental tobacco smoke inhibit lung glutathione adaptive responses and increase oxidative stress Author(s): Kariya C, Chu HW, Huang J, et al. Source: INFECTION AND IMMUNITY Volume: 76 Issue: 10 Pages: 4455-4462 Published: OCT 2008.
- 2008, Title: Pharmacokinetics of olanzapine in Chinese male schizophrenic patients with various smoking behaviors Author(s): Wu TH, Chiu CC, Shen WW, et al. Source: PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY Volume: 32 Issue: 8 Pages: 1889-1893 Published: DEC 12 2008.
- 2008, Title: High dose rate endobronchial brachytherapy in the management of lung cancer: Response and toxicity evaluation in 158 patients Author(s): Ozkok S, Karakoyun-Celik O, Goksel T, et al. Source: LUNG CANCER Volume: 62 Issue: 3 Pages: 326-333 Published: DEC 2008.
- 2008, Title: Smoking-related interstitial lung disease Author(s): Rao RN, Goodman LR, Tomashefski JF Source: ANNALS OF DIAGNOSTIC PATHOLOGY Volume: 12 Issue: 6 Pages: 445-457 Published: DEC 2008.
- 2008, Title: Langerhans cell histiocytosis Author(s): Blesa JMG, Candel VA, Vercet CS, et al. Source: CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY Volume: 10 Issue: 11 Pages: 688-696 Published: NOV 2008.
- 2008, Title: Tobacco Smoke-Related Diffuse Lung Diseases Author(s): Vassallo R, Ryu JH Source: SEMINARS IN RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE Volume: 29 Issue: 6 Pages: 643-650 Published: DEC 2008.
- 2007, Marten K, Smoking-related interstitial lung diseases, ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER BILDGEBENDEN VERFAHREN 179 (3): 268-275 MAR 2007.
- 2007, Lykkesfeldt J, Malondialdehyde as biomarker of oxidative damage to lipids caused by smoking, CLINICA CHIMICA ACTA 380 (1-2): 50-58 MAY 1 2007.
- 2007, Gay HA, Allison RR, Downie GH, et al., Toward endobronchial Ir-192 high-dose-rate brachytherapy therapeutic optimization, PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 52 (11): 2987-2999 JUN 7 2007.
- 2007, Majoor CJ, Aliredjo RP, Dekhuijzen PNR, et al. A rare cause of chylothorax and lymph edema, JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY 2 (3): 247-248 MAR 2007.
- 2007, Canales A, Benedi J, Nus M, et al., Effect of walnut-enriched restructured meat in the antioxidant status of overweight/obese senior subjects with at least one extra CHD-risk factor, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 26 (3): 225-232 JUN 2007
- 2007, Zhang XY, Tan YL, Zhou DF, et al., Nicotine dependence, symptoms and oxidative stress in male patients with schizophrenia, NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 32 (9): 2020-2024 SEP 2007
- 2007, Bakirci N, Kalaca S, Francis H, et al., Natural history and risk factors of early respiratory responses to exposure to cotton dust in newly exposed workers, JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 49 (8): 853-861 AUG 2007
- 2007, Wedzicha JA, Seemungal TAR COPD exacerbations: defining their cause and prevention LANCET 370 (9589): 786-796 SEP 1 2007
- 2007, Gelderman KA, Hultqvist M, Olsson LM, et al. Rheumatoid arthritis: The role of reactive oxygen species in disease development and therapeutic strategies ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 9 (10): 1541-1567 OCT 2007
- 2007, Diederen BMW, van der Valk PDLPM, Kluytmans JAWJ, et al. The role of atypical respiratory pathogens in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 30 (2): 240-244 AUG 2007
- 2007, Slizhikova DK, Zinovyeva MV, Kuzmin DV, et al. Decreased expression of the human immunoglobulin J-chain gene in squamous cell cancer and adenocarcinoma of the lungs MOLECULAR BIOLOGY 41 (4): 594-600 AUG 2007
- 2007, Kvale PA, Selecky PA, Prakash UBS Palliative care in lung cancer - ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition) CHEST 132 (3): 368S-403S Suppl. S SEP 2007
- 2007, Revere DJ, Makaryus AN, Bonaros EP, et al., Chylopericardium presenting as cardiac tamponade secondary to an anterior mediastinal cystic teratoma, TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL 34 (3): 379-382 2007.
- 2007, Rohde G, Schlosser B, Arinir U, et al. The role of respiratory infections in chronic obstructive pulmonary disease MEDIZINISCHE KLINIK 102 (11): 893-898 NOV 15 2007
- 2007, Title: The effect of Nd : YAG laser resection on symptom control, time to progression and survival in lung cancer patients Author(s): Zaric B, Canak V, Milovancev A, et al. Source: JOURNAL OF BUON Volume: 12 Issue: 3 Pages: 361-368 Published: JUL-SEP 2007.
- 2007, Title: Third consensus document on the use of antimicrobial agents in chronic obstructive pulmonary disease exacerbations Author(s): Garcia-Rodriguez JA, Mensa J, Picazo JJ, et al. Source: REVISTA ESPANOLA DE QUIMIOTERAPIA Volume: 20 Issue: 1 Pages: 93-105 Published: MAR 2007.
- 2007, Title: Adult langerhans cell histiocytosis with independently relapsing lung and liver lesions that was successfully treated with etoposide Author(s): Konno S, Hizawa N, Betsuyaku T, et al. Source: INTERNAL MEDICINE Volume: 46 Issue: 15 Pages: 1231-1235 Published: 2007.
- 2007, Title: Palliative care in lung cancer - ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition) Author(s): Kvale PA, Selecky PA, Prakash UBS Source: CHEST Volume: 132 Issue: 3 Pages: 368S-403S Supplement: Suppl. S Published: SEP 2007.
- 2006, Fan XM, Liu YL, Wang Q, et al., Lung perfusion with clarithromycin ameliorates lung function after cardiopulmonary bypass, ANNALS OF THORACIC SURGERY 81 (3): 896-901 MAR 2006.
- 2006, Loens K, Beck T, Goossens H, et al., Development of conventional and real-time nucleic acid sequence-based amplification assays for detection of Chlamydophila pneumoniae in respiratory specimens, JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 44 (4): 1241-1244 APR 2006.
- 2006, Tazi A, Adult pulmonary Langerhans' cell histiocytosis EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 27 (6): 1272-1285 JUN 2006.
- 2006, Blasi F, Ewig S, Torres A, et al., A review of guidelines for antibacterial use in acute exacerbations of chronic bronchitis, PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 19 (5): 361-369 2006.
- 2006, Dalhoff K, Kothe H, Antibiotic therapy for exacerbation, INTERNIST 47 (9): 908+ SEP 2006.
- 2006, Lynch JP, Saggar R, Weigt SS, et al., Overview of lung transplantation and criteria for selection of candidates, SEMINARS IN RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 27 (5): 441-469 OCT 2006.
- 2006, Madu CN, Machuzak MS, Sterman DH, et al., High-dose-rate (HDR) brachytherapy for the treatment of benign obstructive endobronchial granulation tissue, INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS 66 (5): 1450-1456 DEC 1 2006.
- 2006, Huchon G, Follow-up criteria for community acquired pneumonias and acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES 36 (11-12): 636-649 NOV-DEC 2006.
- 2006, [Anon], Management of Lower Respiratory Tract Infections in Immunocompetent Adults - 15th Consensus Conference on Anti-Infective Therapy - Wednesday 15 March 2006, MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES 36: S231-S272 Suppl. 3 DEC 2006.
- 2006, Title: The role of high-dose-rate brachytherapy in the palliation of symptoms in patients with non-small-cell lung cancer: A systematic review Author(s): Ung YC, Yu E, Falkson C, et al. Source: BRACHYTHERAPY Volume: 5 Issue: 3 Pages: 189-202 Published: JUL-SEP 2006 Times Cited: 7
- 2005, Branden E, Koyi H, Gnarpe J, et al., Chronic Chlamydia pneumoniae infection is a risk factor for the development of COPD, RESPIRATORY MEDICINE 99 (1): 20-26 JAN 2005.
- 2005, Fogarty C, Zervos M, Tellier G, et al., Telithromycin for the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE 59 (3): 296-305 MAR 2005.
- 2005, Solak ZA, Goksel T, Telli CG, et al., Success of a smoking cessation program among smoking relatives of patients with serious smoking-related pulmonary disorders, EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 11 (2): 57-61 2005.
- 2005, Chu HW, Jeyaseelan S, Rino JG, et al., TLR2 signaling is critical for Mycoplasma pneumoniae-induced airway mucin expression, JOURNAL OF IMMUNOLOGY 174 (9): 5713-5719 MAY 1 2005.
- 2005, Sethi S, Pathogenesis and treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, SEMINARS IN RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 26 (2): 192-203 APR 2005.
- 2005, Martinez FJ, Acute exacerbation of chronic bronchitis: Treatment challenges and the disease-free interval, INFECTIONS IN MEDICINE 22 (5): 217+ MAY 2005.
- 2005, Marten K, Hansell DM, Imaging of macrophage-related lung diseases, EUROPEAN RADIOLOGY 15 (4): 727-741 APR 2005.
- 2005, Duffy JY, Schwartz SM, Lyons JM, et al., Calpain inhibition decreases endothelin-1 levels and pulmonary hypertension after cardiopulmonary bypass with deep hypothermic circulatory arrest, CRITICAL CARE MEDICINE 33 (3): 623-628 MAR 2005.
- 2005, Reinhold P, Jaeger J, Melzer F, et al., Evaluation of lung function in pigs either experimentally or naturally infected with Chlamydiaceae, VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS 29: 125-150 Suppl. 1 MAR 2005.
- 2005, Fogarty C, de Wet R, Mandell L, et al., Five-day telithromycin once daily is as effective as 10-day clarithromycin twice daily for the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis and is associated with reduced health-care resource utilization, CHEST 128 (4): 1980-1988 OCT 2005.
- 2005, Hungin APS, Raghunath AS, Wiklund I Beyond heartburn: a systematic review of the extra-oesophageal spectrum of reflux-induced disease, FAMILY PRACTICE 22 (6): 591-603 DEC 2005.
- 2005, Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 26 (6): 1138-1180 DEC 2005.
- 2005, Aslam AF, Aslam AK, Qamar MUR, et al., Primary lymphedema tarda in an 88-year-old African-American male, JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION 97 (7): 1031-1035 JUL 2005.
- 2004, Sachse K, Grossmann E, Berndt A, et al. Respiratory chlamydial infection based on experimental aerosol challenge of pigs with Chlamydia suis COMP IMMUNOL MICROB 27 (1): 7-23 JAN 2004.
- 2004, Sethi S, New developments in the pathogenesis of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, CURR OPIN INFECT DIS 17 (2): 113-119 APR 2004.
- 2004, Meloni F, Paschetto E, Mangiarotti P, et al., Acute Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae infections in community-acquired pneumonia and exacerbations of COPD or asthma: Therapeutic considerations, J CHEMOTHERAPY 16 (1): 70-76 FEB 2004.
- 2004, Suzuki M, Betsuyaku T, Suga M, et al., Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis presenting with an endobronchial lesion, INTERNAL MED 43 (3): 227-230 MAR 2004.
- 2004, Abbott GF, Rosado-de-Christenson ML, Franks TJ, et al., Pulmonary Langerhans cell histiocytosis, RADIOGRAPHICS 24 (3): 821-841 MAY-JUN 2004.
- 2004, Leophonte P, Infections in chronic obstructive pulmonery disease, B ACAD NAT MED PARIS 188 (1): 47-64 2004.
- 2004, Luna JM, Jardim JR, Lopez H, et al., Update to the Latin American Thoracic Association (ALAT) recommendations on infectious exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease., ARCH BRONCONEUMOL 40 (7): 315-325 JUL 2004.
- 2004, Blasi F, Atypical pathogens and respiratory tract infections, EUR RESPIR J 24 (1): 171-181 JUL 2004.
- 2004, Appelbaum PC, Gillespie SH, Burley CJ, et al., Antimicrobial selection for community-acquired lower respiratory tract infections in the 21st century: a review of gemifloxacin, INT J ANTIMICROB AG 23 (6): 533-546 JUN 2004.
- 2004, Katz B, Waites K, Emerging intracellular bacterial infections, CLIN LAB MED 24 (3): 627-+ SEP 2004.
- 2004, Arico M, Langerhans cell histiocytosis in adults: more questions than answers?, EUR J CANCER 40 (10): 1467-1473 JUL 2004.
- 2004, Tsuji T, Nakamura S, Tanaka M, Pulmonary Langerhans cell histiocytosis associated with lingual carcinoma, INTERNAL MED 43 (8): 713-717 AUG 2004.
- 2004, Vassallo R, Ryu JH, Pulmonary langerhans' cell histiocytosis, CLIN CHEST MED 25 (3): 561-+ SEP 2004.
- 2004, Flaherty KR, Martinez FJ, Cigarette smoking in interstitial lung disease: concepts for the internist, MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA 88 (6): 1643+ NOV 2004.
- 2004, Theegarten D, Anhenn O, Hotzel H, et al., A comparative ultrastructural and molecular biological study on Chlamydia psittaci infection in alpha-1 antitrypsin deficiency and non-alpha-1 antitrypsin deficiency emphysema versus lung tissue of patients with hamartochondroma, BMC INFECTIOUS DISEASES 4: Art. No. 38 SEP 21 2004.
- 2004, Waites KB, Talkington DF, Mycoplasma pneumoniae and its role as a human pathogen, CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 17 (4): 697+ OCT 2004.
- 2004, Branden E, Koyi H, Gnarpe J, et al., Intermittent azithromycin treatment for respiratory symptoms in patients with chronic Chlamydia pneumoniae infection, SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 36 (11-12): 811-816 DEC 2004.
- 2004, Avdeev SN, Exacerbated chronic obstructive pulmonary disease: current trends in diagnosis and treatment (review), TERAPEVTICHESKII ARKHIV 76 (11): 43-50 2004.
- 2004, Ahmedzai SH, Cough in cancer patients, PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 17 (6): 415-423 2004.
- 2004, Sethi S, Murphy TF, Acute exacerbations of chronic bronchitis: new developments concerning microbiology and pathophysiology - impact on approaches to risk stratification and therapy, INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 18 (4): 861+ DEC 2004.
- 2003, Kvale PA, Simoff M, Prakash UBS Palliative care CHEST 123 (1): 284S-311S Suppl. S JAN 2003.
- 2003, Mateo HE, Fowler AA, 'My doctor said I had an abnormal chest X-ray...', RESPIRATION 70 (2): 224-228 MAR-APR 2003.
- 2003, Desai SR, Ryan SM, Colby TV, Smoking-related interstitial lung diseases: Histopathological and imaging perspectives, CLIN RADIOL 58 (4): 259-268 APR 2003.
- 2003, [Anon], Levels of evidence, MED J AUSTRALIA 178: S8-S39 Suppl. S MAR 17 2003.
- 2003, White AJ, Gompertz S, Stockley RA, Chronic obstructive pulmonary disease .6: The aetiology of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease, THORAX 58 (1): 73-80 JAN 2003.
- 2003, Prevost A, Berthiot G, Picavet B, et al., Endobronchial brachytherapy in combination with external beam irradiation in obstructing malignant bronchial tumors, ONCOL REP 10 (4): 921-925 JUL-AUG 2003.
- 2003, Gencay MMC, Tamm M, Glanville A, et al., Chlamydia pneumoniae activates epithelial cell proliferation via NF-kappa B and the glucocorticoid receptor, INFECT IMMUN 71 (10): 5814-5822 OCT 2003.
- 2003, Groenewegen KH, Wouters EFM, Bacterial infections in patients requiring admission for an acute exacerbation of COPD: a 1-year prospective study, RESP MED 97 (7): 770-777 JUL 2003.
- 2003, Henderson SJ, Banerjee D, Becker R, et al., A man with painless scrotal swelling and peripheral edema, CAN MED ASSOC J 168 (1): 68-68 JAN 7 2003.
- 2002, Riquet M, Barthes FL, Badia A, Chylothorax PRESSE MED 31 (12): 548-555 MAR 30 2002.
- 2002, Szakacs JG, Pathologist's approach to diffuse lung disease, SEMIN ULTRASOUND CT 23 (4): 275-287 AUG 2002.
- 2002, Westerlaan HE, van der Valk PDLPM, Clinical and radiological evolution in patients with pulmonary Langerhans' cell histiocytosis, NETH J MED 60 (8): 320-326 SEP 2002.
- 2002, Rajagopol J, Shepard JAO, Mark EJ, et al., A 58-year-old man with interstitial pulmonary disease. Eosinophilic granuloma, late (burned-out) stage., NEW ENGL J MED 347 (16): 1262-1268 OCT 17 2002.
- 2002, Tirilomis T, Zenker D, Mirzaie M, et al., Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis (histiocytosis X) following metastasising malignant melanoma, SWISS MED WKLY 132 (21-22): 285-287 JUN 1 2002.
- 2002, Omeroglu A, Siziopikou K, Husain AN, Pathologic quiz case - Multiple pulmonary nodules in a patient with stage IV, diffuse large B-cell lymphoma - Diagnosis: Langerhans cell histiocytosis, ARCH PATHOL LAB MED 126 (6): 747-748 JUN 2002.
- 2002, Vassallo R, Limper AH, Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis, SEM RESP CRIT CARE M 23 (2): 93-101 APR 2002.
- 2002, Murphy TF, Sethi S, Chronic obstructive pulmonary disease - Role of bacteria and guide to antibacterial selection in the older patient, DRUG AGING 19 (10): 761-775 2002.
- 2002, Lieberman D, Lieberman D, Ben-Yaakov A, et al., Serological evidence of Mycoplasma pneumoniae infection in acute exacerbation of COPD, DIAGN MICR INFEC DIS 44 (1): 1-6 SEP 2002.
- 2002, Miravitlles M, Treatment failure of acute exacerbations of chronic obstructive airways disease risk factors and clinical relevance, MED CLIN-BARCELONA 119 (8): 304-314 SEP 14 2002.
- 2002, Miravitlles M, Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: when are bacteria important?, EUR RESPIR J 20: 9S-19S Suppl. 36 JUL 2002.
- 2002, Dever LL, Shashikumar K, Johanson WG, Antibiotics in the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis, EXPERT OPIN INV DRUG 11 (7): 911-925 JUL 2002.
- 2002, Sohy C, Pilette C, Niederman MS, et al., Acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease and antibiotics: what studies are still needed?, EUR RESPIR J 19 (5): 966-975 MAY 2002.
- 2002, Ewig S, Legionella spp. in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: what is the evidence?, EUR RESPIR J 19 (3): 387-389 MAR 2002.
- 2001, Rymal C, Lymphedema management in patients with lymphoma NURS CLIN N AM 36 (4): 709-+ DEC 2001.
- 2001, Alhamad EH, Lynch JP, Martinez FJ, Pulmonary function tests in interstitial lung disease - What role do they have?, CLIN CHEST MED 22 (4): 715-+ DEC 2001.
- 2001, Ryu JH, Colby TV, Hartman TE, et al., Smoking-related interstitial lung diseases: a concise review, EUR RESPIR J 17 (1): 122-132 JAN 2001.
- 2001, Fujita J, Bandoh S, Tokuda M, et al., Non-specific interstitial pneumonia and Chlamydia pneumoniae infection, JPN J INFECT DIS 54 (6): 225-228 DEC 2001.
- 2001, Karnak D, Beng-Sun S, Beder S, et al., Chlamydia pneumoniae infection and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), RESP MED 95 (10): 811-816 OCT 2001.
- 2001, Saint S, Flaherty KR, Abrahamse P, et al., Acute exacerbation of chronic bronchitis: Disease-specific issues that influence the cost-effectiveness of antimicrobial therapy, CLIN THER 23 (3): 499-512 MAR 2001.
- 2001, Sethi S, Murphy TF, Bacterial infection in chronic obstructive pulmonary disease in 2000: a state-of-the-art review, CLIN MICROBIOL REV 14 (2): 336-+ APR 2001.
- 2001, Aaron SD, Angel JB, Lunau M, et al., Granulocyte inflammatory markers and airway infection during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, AM J RESP CRIT CARE 163 (2): 349-355 FEB 2001.
- 2001, Flaherty KR, Saint S, Fendrick AM, et al., The spectrum of acute bronchitis - Using baseline factors to guide empirical therapy, POSTGRAD MED 109 (2): 39-47 FEB 2001.
- 2000, Vassallo R, Ryu JH, Colby TV, et al., Medical progress: Pulmonary Langerhans'-cell histiocytosis, NEW ENGL J MED 342 (26): 1969-1978 JUN 29 2000.
- 2000, Tazi A, Soler P, Hance AJ, Adult pulmonary Langerhans' cell histiocytosis, THORAX 55 (5): 405-416 MAY 2000.
- 2000, Hirschmann JV, Do bacteria cause exacerbations of COPD?, CHEST 118 (1): 193-203 JUL 2000.
- 2000, Blasi F, Cosentini R, Tarsia P, Chlamydia pneumoniae respiratory infections, CURR OPIN INFECT DIS 13 (2): 161-164 APR 2000.
- 2000, Ball P, Acute exacerbations of chronic bronchitis, CURR OPIN INFECT DIS 13 (2): 171-176 APR 2000.
Books (9 entries)- 2000, Bayındır Ü, Suda boğulma. Göğüs hastalıkları acilleri (Ed: Prof. Dr. Numan Ekim, Prof. Dr. Haluk Türktaş), Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara,
- 1998, Bayındır Ü, Erdinç M. Astmada eğitim ve uygulamadaki aksaklıklar Allerjik hastalıklar ve bronşial astma, Cilt II,(Ed: Prof. Dr. Recep Aydilek), Aktüel Tıp Dergisi, İstanbul,
- 1998, Bayındır Ü. Akciğer Hastalıkları. NMS İç hastalıkları (Ed: Prof. Dr. Candeğer Yılmaz), Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara,
- 1997, Bayındır Ü, Akciğer Tromboembolizmi. Klinik Kardiyoloji (Ed: Prof. Dr. Güven Çağatay, Prof. Dr. İnan Soydan), Saray Medikal Yayıncılık, İzmir.
- 1996, Bayındır Ü, Akciğer hastalıkları. NMS İç hastalıkları (Ed: Prof. Dr. Candeğer Yılmaz), Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara,
- 1995, Bayındır Ü, Obezitenin solunum sistemi komplikasyonları (Ed: Prof. Dr. Candeğer Yılmaz), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul,
- Göğüs Hastalıkları Alanında Türk-Batı ilişkileri (1990-1995) (Ed: Prof. Dr. Ülkü Bayındır), İstanbul.
- 1991, Bayındır Ü, Bronkodilatör ilaçlar. Bronş astması (Ed: Prof. Dr. Y. İzzettin Barış), Hacettepe Üniversitesi yayınları, Ankara
- 1987, Bayındır Ü, Solunum sistemi hastalıkları. İç hastalıkları (Ed: Prof.Dr.Aydoğan Öbek), Taş yayıncılık, İstanbul,

Finished Research Projects (5 entries)- Araştırma Projesi, A centrally randomized, multicenter, open trial of intravenous alatrofoxacin followed by oral trovafloxacin compared with intravenous ceftriaxone to oral cefuroxime axetil with optianol intravenous erthromycin to oral claritromicin and/or intravenous to oral metronidazole/clindamycin for the treatment of pneumoniae in subjects requiring hospitalization and initial intravenous treatment. (TFX-NY-97-001), 1997. (Ege grubu başkanı, Merkezi: İsviçre, Clinical Research Organisation: Covance)
- 1996, Araştırma Projesi, A randomised, multicenter, open comparative trial of oral trovafloxacin versus intramuscular cefriaxone with optianol erythromycin for the treatment of community acquired pneumoinae. (TFX-NY-96-007)
- Araştırma Projesi, A randomised, multicenter, double-blind, double-dummy trial comparing trovafloxin with ciprofloxacin for the treatment of acute exacerbation of chronic bronchitis. (TFX-NY-95-016), 1995(Türkiye grubu başkanı, Merkezi:İsviçre
- 1995, Araştırma Projesi, Real life effectiveness of Oxis Turbuhaler as needed in asthmatic patients during six months (RELIEF). (sd-037-0699) (Ege sorumlusu, Merkezi: İsveç, Clinical Research Organisation:Astra Zeneca)
- 1991, Araştırma Projesi, Klinik uygulamalarda astım tedavisinde kullanılan Accolate'in (günde iki kez 20 mg) etki başlama süresi ve güvenirliğine yönelik açık, çok merkezli bir çalışma. (9188 TR/0001). (Ege sorumlusu. Merkezi: İstanbul, Clinical Research Organisation: Astra Zene
Memberships of Professional Associations (5 entries)- : European Respiratory Society
- : Toraks Derneği
- : Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
- : Türkiye Spor Hekimleri Derneği Societas Europaea Pneumologıca(85-91)
- : Türkiye Tüberküloz ve Toraks Derneği
Granted Prizes (2 entries)- 2006, Bostanlı Rotary Kulubü, İzmir - Türkiye, Meslek Hizmet Ödülü
- 2006, TAKD, En İyi Sözel Bildiri Ödülü, II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 1-5 KASIM 2006, ANTALYA.