Akademik BilgilerBAHAR DERVİŞCEMALOĞLU
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3113142
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 2008

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Bölüm Başkanı, 2016-
- Doçent, 2016-
- Yard. Doç. Dr., 2012-
- Öğretim Görevlisi Dr., 2008-
Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Edebiyatı (2010201)
- Türk Edebiyatı Eğitimi (2240200)
Indexed Journal Publications (22 entries)- 2017, Biyografik Bir Roman Örneği: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması - Her Şey Bana Karşı, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 329-338.
- 2017, Romanda Sözün ve Düşüncenin Temsili: Mai ve Siyah Örneği, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 14, Aralık, s. 48-63. Doi Numarası: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1369
- 2017, Feminist Anlatıbilim Üzerine. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 16, Ekim, s. 51-70.
- 2017, Kurmaca-Gerçek Ayrımı, Kurgusallık Teorileri ve Tarihȋ Roman. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 15, Nisan, s. 33-55.
-  “Kiralık Konak”ta Anlatıcı ve Karakterleştirme. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi(11), 2015, 55-74.
-  “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat” Romanında Anlatıcının Konumu. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi(11), 2015, 39-53.
- Deneysel Bir Günlük Roman Örneği: Suzan Defter. Yeni Türk Edebiyatı Dergisi(9),2014, 17-36.
-  Ortaokul Düzeyinde Bir Fabl İnceleme Örneği. Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 9), 2014, 475-488., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7307
-  James Joyce’un ‘Eveline’ Hikâyesi ile Murathan Mungan’ın ‘Kordonboyu’nda Ömer Çavuş Kahvesi’ Hikâyesinin Mukayeseli Analizi. Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 6),2014, 297-308., Doi: 10.7827/TurkishStudies.6973
- EDebiyat Teorisi (Tanıtma Yazısı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı: 5, Nisan 2012, s. 221-230
- Anlatıda Mekan, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı: 5, Nisan 2012, s. 67-87
- Edebiyat ile Tıbbın Buluştuğu Nokta: Anlatısal Tıp, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Dergah Yay., Sayı: 6, 2012, s.101-116.
- Anlatıların Eğitimde Kullanılması, Ondrej Sladek, çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 6, 2012, ss. 118-127.
-  Anlatının ve Anlatısal Yaklaşımların Eğitimdeki Önemi. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi(23),2012, 45-58.
- Anlatıbilim El Kitabı (Tanıtma yazısı), Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı: 4, Ekim 2011, s. 262-266
- Fen Bilimlerinde ve Beşeri Bilimlerde Öykülerin Rolü, Ondřej Sládek, Çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2011, s. 263-272
- Geçmişten Günümüze Anlatı Teorisi, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, sayı: 4, Ekim 2011, s. 43-63
- Anlatı Kavramı Üzerine Bir İnceleme, E.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,sayı: 21, Temmuz-Aralık 2011
- Türkçe Eğitiminde “Özetleme Tekniği”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2010, s. 123-129
- Some Suggestions About The High School Literature Curriculum and Education in Turkey, 02/2010, Procedia-Social and Behavioral Journal, 2(2), p. 3673-3677
- Kompozisyon Eğitiminde “Delillendirme” (Argumentation) Tekniği, 06/2010, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı:18, Ocak-Haziran 2010, s. 73-81
- Çağdaş Batı Eğitiminde Kullanılan Başlıca Nesir Analizi Yöntemleri, 11/2009, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16-17, Ocak-Ağustos 2009, s. 43-60

Publications in Other Journals and Medias (11 entries)- 0, Yazı Yazma Sanatı, www.ege-edebiyat.org
- 0, Tanım ve Anlam, www.ege-edebiyat.org
- 0, Mantıksal Yanılgılar, www.ege-edebiyat.org
- 0, Bilgisayar Çağında Dil, www.ege-edebiyat.org
- 0, Ziya Gökalp’in Kayıp Eseri, www.ege-edebiyat.org
- 0, Gerard Genette’e Göre Anlatı Söylemi, www.ege-edebiyat.org
- 0, Anlatı Biliminde Mimesis, Diegesis ve Semiosis Kavramları, www.ege-edebiyat.org
- 0, Gösterge Biliminde “Eklemlilik” Kavramı, www.ege-edebiyat.org
- 0, Pragmatik ve Edebiyat Analizi, www.ege-edebiyat.org
- 0, Pragmatik ve Söz Edimleri, www.ege-edebiyat.org
- 0, Göstergebilim Sözlüğü, www.ege-edebiyat.org

International Conference Proceedings (5 entries)- “Ulusal Kimliğin İnşası Süreçlerinde Dilin ve Anlatıların Rolü”, I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, 11-12 Mayıs 2017.
- 2012, The Problem of Translating Narratological Terminology into Turkish. THE 3RD CONFERENCE OF THE EUROPEAN NARRATOLOGY NETWORK, PARIS
- 2010, World Conference on Educational Science, Bahçeşehir Üniversitesi, "Some Suggestions About The High School Literature Curriculum and Education in Turkey'
- 2008, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, "Anlatı Biliminde ‘Anlatıcı’ Kavramı"
- 2007, XIII. World Congress of Comparative Education Societies, University of Sarajevo, "The Use of Tale Analysis in Education"

National Conference Proceedings (2 entries)- 2009, 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 'Metin İncelemesinde 'Yazarı Sorgulama' Yaklaşımı'
- 2006, 10. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Enka Okulları, 'Masal Analizi'

Books (5 entries)- Eleştirinin Sınırları, Rita Felski, çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Dergah Yay., 2018
- Anlatıbilime Giriş (2014)., DERVİŞCEMALOĞLU BAHAR, Dergâh Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 214, ISBN:978-975-995-444-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)
-  Sladek Ondrej, Prag Ekolü'nün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm, çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Dergâh Yayınları, 2014, İstanbul.
-  Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuat, Hazırlayan: Bahar Dervişcemaloğlu, Dergâh Yayınları, 2014, İstanbul.
- Manfred Jahn, Anlatıbilim: Anlatı Teorisi El Kitabı, Çeviren: Bahar Dervişcemaloğlu, Dergah Yayınları, İstanbul, 2012