Akademik BilgilerMUSTAFA KAYMAKÇI
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: mustafa.kaymakci@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3880110-2714, E.U. Ziraat Fakultesi Zootekni Bolumu (2718)
Academic Degree Information- Doktora: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1978
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat, Türkiye, 1983
- Profesörlük: Ege Universitesi Ziraat, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (1 entries)- E.Ü.Z.F. ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ BAŞKANI, 2006-
Research Interests- Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı (5011402)
Indexed Journal Publications (8 entries)- KOŞUM, N.,TAŞKIN, T., AKBAŞ, Y., M. KAYMAKÇI, 2004. Heritability Estimates of birth and Weaning Weights in Saanen, Bornova and Saanen x Kilis Goats. Pakistan Journal of Biological Sciences 7(11):1963-1966
- ÖZDER, M., M. KAYMAKÇI, TAŞKIN, T., KÖYCÜ, E., KARAAĞAÇ, F., SÖNMEZ, R., 2004. Growth and Milk Yield Traits of Türkgeldi Sheep Type. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 28(1):195-200.
- ÖZDER, M., M. KAYMAKÇI, T. TAŞKIN, E. KÖYCÜ, F. KARAAĞAÇ, R. SÖNMEZ, R., 2003. Growth and Milk Yield Traits of Türkgeldi Sheep Type. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences.
- 2002, Kuzularında Besi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma KAYMAKÇI, M. TAŞKIN, T., KIZILAY, E. SÖNMEZ, R. Tr J. of Veterinary and Animal Sciences, 26:4:933-938.
- KAYMAKÇI, M., İ. OĞUZ, C. ÜN, G. BİLGEN, T. TAŞKIN, 2001. Basic Characteristics of Some Turkish Indegenous Sheep Breeds. Pakistan Journal of Biological Sciences 4(7):916-919.
- 1999, Kasaplık Kuzu Üretimi İçin Baba Hatlarının OluşturulmasıÜzerine Araştırmalar. (1. Aşama Projesi) KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R., KIZILAY, E., TAŞKIN, T., ERGÜN, N. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi 23:3:255-261.
- 1999, Suffolk x B.Leicester x Merinos Melezi Kuzularda Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar.TAŞKIN, T., ÖZDER, M., ATIL, H., KAYMAKÇI, M. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 23 Ek sayı:1, 203-208.
- TheType Fixing Türkgeldi Sheep Herd. ÖZDER, M., SOYSAL,MI, M. KAYMAKÇI, KIZILAY, SÖNMEZ, R Tr. J. of Veterinary and Animal Sci, 23:167-175 Suppl. 1999.

Publications in Non-Indexed Journals (110 entries)- KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. 2007. Koyunlarda Suni Tohumlama. Tarım Türk Dergisi, Mart-Nisan, Sayı:4, Yıl:2, s:80-82, İzmir.
- KAYMAKÇI, M., 2006. KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ'NİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR DENEME, HASAT DERGİSİ, SAYI 22, 285.
- KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., AKBAŞ, Y., E. ATAÇ, F., 2006. MENEMEN KOYUNLARINDA KİMİ VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, E.Ü.Z.F. DERG., 43(1): 63-74, ISSN: 1018-8851
- KAYMAKÇI, M., T. TAŞKIN, F. E.ATAÇ, 2005. Kırkağaç ilçesi Hayvancılığın Yapısal Özellikleri ve Sorunları, Kavun Festivali, 22 Eylül, Manisa.
- KAYMAKÇI, M., T. TAŞKIN, F. E.ATAÇ, 2005. Kırkağaç ilçesi Keçi Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Yolları, 1.Kavun Festivali, 22 Eylül, Manisa.
- DEMİRÖREN, E. ŞENGONCA, M. M. KAYMAKÇI, TAŞKIN, T., KOŞUM, N., ATAÇ, F.E., AYBARÇ, İ. 2005. E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Damızlık Süt Keçiciliği AltYapısı Geliştirme 1. dönem Projesi. E.Ü. Araştırma Fonu 2003-ZRF-027 nolu projenin kesin raporu.
- KOŞUM, N., M. KAYMAKÇI, YILMAZ, O., TAŞKIN, T., ALTIN, Z., ATAÇ, F.E., 2005. Saanen ve Bornova Keçilerinde Laktasyon Etkinliğiyle İlgili Kimi Hormonların Laktasyon Dönemindeki Değişimi üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Araştırma Fonu 2003-ZRF-020 nolu projenin
- TAŞKIN, T., M. KAYMAKÇI, KOŞUM, N., AKBAŞ, Y. 2005. Sönmez Koyunlarında Verim Düzeylerinin Arttırılmasında Seleksiyon İndekslerinden Yararlanma Olanakları. E.Ü. Araştırma Fonu 2001-ZRF-049 nolu projenin kesin raporu.
- CEMAL, I, KARACA, O., ALTIN, T., KAYMAKCI, M., 2005. LIVE WEIGHTS OF KIVIRCIK EWES AND LAMBS IN SOME PERIODS UNDER EXTENSİVE MANAGEMENT CONDİTİONS, TURK J. VET. ANİM. SCİ. 29 (2005) 1329-1335.
- TAŞKIN, T., E. DEMİRÖREN, M. KAYMAKÇI, 2003. Saanen ve Bornova Keçilerinde Oğlak Üretkenliği ve Etkinliği, E.Ü.Z.F. Dergisi, 40/2, 33-40 Bornova, İzmir.
- 2002, Ege Bölgesi İçin Süt ve Döl Verimi Yüksek Yeni Bir Koyun Tipi"Sönmez Koyunu" KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:106, TAYEK/TUYAP Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri
- 2002, Süt Tipi Keçi Yetiştiriciliği ve Verimliliği Artırmanın Başlıca Yolları. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. 12-14 Eylül, Çivril Tarım Paneli Bildirisi, Çivril-Denizli
- 2002, Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N. (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri) E.Ü.Z.F.Dergisi, Cilt:39:2:87-94Bornova-İzmir
- 2002, Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi. KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N., TAŞKIN, T. (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri) E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt:39:2:95-101Bornova-İzmir
- KAYMAKÇI, M., N. KOŞUM, T. TAŞKIN, 2002. Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi (2. Kimi Vücut Ölçüleri ve Süt Verim Özellikleri). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 39:2:95-101.Bornova-İzmir.
- KAYMAKÇI, M., T. TAŞKIN, E. KIZILAY, 2002. Sönmez Kuzularında Besi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 26:4:933-938.
- KAYMAKÇI, M., T. TAŞKIN, N. KOŞUM, 2002. Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 39:2:87-94. , Bornova-İzmir.
- 2001, Basic Characteristics of Some Turkish Indigenous Sheep Breeds KAYMAKÇI, M., OĞUZ, I, UN, C, BİLGEN, G, TASKIN, T Pakistan Journal of Biological Sciences 4(7) 916-919
- 2001, Türkiye'de Biyoteknoloji Uygulamaları Üzerine Sosyo-Ekonomik Stratejiler. KAYMAKÇI, M., DEMİRBAŞ, N. KAYMAKÇI, M., DEMİRBAŞ, N. Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Kasım , Ankara
- 2000, Hayvancılıkta Sağlık Koruma. Önenç, A, Taşkın, T., Kaymakçı, M. TYUAP EGE-MARMARA DİLİMİ HAYVANCILIK BİLGİ ALIŞVERİŞ TOPLANTISI BİLDİRİLERİ. 25-27 Nisan EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No:97161-176. Menemen-İzmir
- 2000, Türkiye'de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. Ziraat Mühendsiliği V. Teknik Kongresi 17-21 Ocak, Ankara KAYMAKÇI, M., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., PEKEL, E., KARACA, O., IŞIN, F., TAŞKIN, T., AŞKIN, Y., EMSEN, H., ÖZDER, M., SELÇUK, E., SÖNMEZ, R.
- 2000, Damascus Oğlaklarında Bazı Büyüme Özellikleri ve Bunların Kalıtım Derecesi Tahminleri Üzerine Bir Araştırma TAŞKIN, T., KOŞUM, N., AKBAŞ, Y., KAYMAKÇI, M. E.Ü.Z.F. Dergisi 37(1):137-144, Bornova-İzmir
- 2000, Heritabilities of Birth and Weaning Weights in Saanen Bornova and Saanen x Kilis Goats.KOŞUM, N., TAŞKIN, T., AKBAŞ, Y., KAYMAKÇI, M.., Hayvansal Üretim Dergisi, Bornova-İzmir
- 1999, Alman Yerli Merinoslarında Kuzulama-Tohumlama Arası Geçen Süre ve Doğurma Tipinin Kimi Döl Verimi Ölçütleri Üzerine Etkileri Hayvansal Üretim Dergisi sayı:39-40 (13-24) Bornova-İzmir Koşum, N., M. Kaymakçı, R. Wassmuth
- 1999, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (1. KKTC Koyunculuk İşletmelerinin Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri ), E.Ü.Z.F. Dergisi (Baskıda), Bornova, İzmir KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N., ÖZKAYA, T., SOYA, H.
- 1999, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (4. KKTC Koyun Yetiştiricilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri) ) E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:36, No:1-2-3, Bornova, İzmir KAYMAKÇI, M., ÖZKAYA, T., TAŞKIN, T., KOŞUM, N., SOYA, H.
- 1999, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (2. KKTC Koyunculuk İşletmelerinin Süt ve Yapağı Verim Özellikleri ve Sağım ve Kırkım Pratikleri), E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:36, No:1-2-3, Bornova, İzmir KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., ÖZKAYA, T., SOYA, H.
- 1999, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği (3. KKTC Koyunculuk İşletmelerinde Ekonomik Verimlilik) E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:36, No:1-2-3, Bornova, İzmir KAYMAKÇI, M., ÖZKAYA, T., TAŞKIN, T., KOŞUM, N., SOYA, H.
- In der Türkei haben Schafe eine groβ:e Bedeutung ALTUĞ, T., KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T Deutsche Schafzucht, 10 Mai 1998
- Witchtige Einkommens –: quelle und Problemtiere. ALTUĞ, T., KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., Deutsche Schafzucht, 28 November 1998
- 1998, Acıpayam Koyunlarında Tipin Sabitleştirilmesinde Akrabalı Yetiştirme ve Seleksiyon Olanaklarından Yararlanma (1. Döl Verimi ve Gelişme Özellikleri). II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylül, Bursa. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T.
- 1998, Dondurulmuş Sperma ile Tohumlanan Saanen Keçilerinde Ana Yaşı ve Babaların Döl Verimi Üzerine Etkisi. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt:35, No:1-2, 49-57. DEMİRÖREN, E., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M.
- 1998, Acıpayam Koyunlarında Tipin Sabitleştirilmesinde Akrabalı Yetiştirme ve Seleksiyon Olanaklarından Yararlanma (2. Acıpayam Koyunlarında Dış Yapı ve Süt Verim Özellikleri. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt :35, No:1-2, 41-49. KAYMAKÇI, M. TAŞKIN, T.
- 1998, Batı Anadolu'da Melezlemeyle Oluşturulan Yeni Koyun Tipleri. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N. Ziraat Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi, İki Aylık Yayın Organı, Kasım-Aralık, İzmir
- 1998, Türkiye'de Et Koyunculuğu ve Geleceği. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8:1-2:57-61, Konya.
- 1998, Genetik Kopyalamanın Sosyal Boyutları Üzerine.KAYMAKÇI, M Hayvansal Üretim Dergisi. 38:8-18, Bornova-İzmir
- 1997, Türkgeldi Koyunlarında Farklı Dozlarda GKSH Kullanımı ile Mevsim Dışı Kuzulatma Olanakları. Hayvancılık Araştırma Dergisi. (Baskıda). ÖZDER, M., , KÖYCÜ, E., M. KAYMAKÇI,
- 1997, Suffolk x B. Leicester x Merinos Melezi Kuzularda Besi Gücü. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Sayı:1-2, Bornova-İzmir. TAŞKIN, T., M. KAYMAKÇI,
- 1997, Acıpayam Kuzularında Besi Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Sayı:1-2, Bornova-İzmir. KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E., TAŞKIN, T.
- 1997, Yoğun Yem Protein Düzeyinin Keçilerde Süt Verimi Ve Bileşimine Etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:34, Sayı:1-2, Bornova-İzmir TAŞKIN, T., AKKAN, S., KAYMAKÇI, M., ÖZKAN, K.
- 1996, Untersuchungen Zum Brunstverlauf Im Laufe Der Postpartumperiode Bei Sakız (Chios), Tahirova und Sönmez Schafen. 2. Brunst und Brunstzyklusdauer Sowie Anteil Der Einzel und Vielfachbrunstzyklen In Der Postpartumperiode. E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt: 33,1:41-49 KOŞUM, N., M .KAYMAKÇI
- 1996, Türkgeldi Tipi Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. TÜBİTAK-VHAG-787 Nolu Projenin Kesin Raporu ÖZDER, M., KAYMAKÇI, M., SOYSAL, M.İ., KIZILAY, E., SÖNMEZ, R
- 1996, Untersuchungen zum Brunstuerlauf Im Laufe. Der Postpartumperiode Bei Sakız (Chios), Tahirova und Sönmez schafen. 1. Der Abstand Zwischen Der Ablammung und Der Ersten Brunst Sowie Die Verteilung Der Brunst In Der Postpartumperiode. E.Ü.Z.F. Dergisi Cilt:33 KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N.
- 1996, SuffolkxB.LeicesterxMerinos Kuzuların Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E., ÖZKAN, K., TAŞKIN, T E.Ü. Ziraat Fakültesi Derg., Cilt:33, No:2-3, (113-121).
- 1996, Koçlarda Eşeysel Davranışlar. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., E.ÜZ.F. Derg., 32:3:197-205, Bornova-İzmir.
- 1996, Koyunlarda Ana-Yavru İlişkileri ve Önemi. TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., KARAKAYA, A., BAŞARAN, D.A. E.Ü.Z.F. Dergisi, 33:2-3:199-207, Bornova-İzmir
- 1995, Kıvırcık ve Dağlıç Erkek Kuzularında Kimi Üreme Özelliklerinin Değişimi. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt,33, No:2-3, 73-81 TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M.
- 1995, Bitkisel Kaynaklı Doğal toksinlerin Çiftlik Hayvanlarında Üreme Üzerine etkileri. TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., ÖNENÇ, A., KOŞUM, N. Hayvansal Üretim Dergisi 36:17-25, Bornova-İzmir
- 1995, Keçilerde Kalıtsal Kusurlar. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. E.Ü.Z.F. Dergisi, 32:2:161-167, Bornova-İzmir
- 1994, Güneydoğu anadolu'da Hayvancılığın Geliştirlmesi İçin Kimi Öneriler. KARACA, O., KAYMAKÇI, M.C Hayvansal Üretim Dergisi 35:9-13, Bornova-İzmir
- 1994, Ege Bölgesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. KAYMAKÇI, M. SEGES, Ekonomik ve Sosyal araştırmalar, 8:54-62.
- 1993, Doğu Anadolu'daki Koyun Yetiştirmenin Sosyolojik, Ekonomik ve Genetik Görünüşü. 100. Yıl Üniv. Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Kesin Raporu (Proje No: 90 ZF. 071). KARACA, O., VANLI, Y., KAYMAKÇI, M., ALTIN, T., KAYGISIZ, A.
- 1991, Koyunlarda Süt Verim Denetim Yöntemleri Arasında Karşılaştırmalı Araştırmalar. E.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. Cilt: 2,4: 257-264. ÖZTÜRK, B., KAYMAKÇI, M.
- 1991, Yapay Büyütmenin Tahirova ve Ostfriz x ivesi Melezi Kuzularında Sütten Kesim Ağırlığına Etkisi. E.Ü. Fen Bil. Enst. Derg. 2 (3). TAŞKIN, T., KAYMAKÇI,M.
- 1990, Koyunlarda Koç Katım Öncesi Yemleme (Flushing) Üzerinde Araştırmalar. III. Değişik Yemleme Süresinin Döl Verimine Etkileri, E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt,27 No:1, (145-159). DEMİRÖREN, E., ÖZKAN, K., KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R.
- 1990, Batı Anadolu ve Trakya'da Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 430, Ankara. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., ÖZKAYA, T.
- 1990, Sönmez Hoca'nın Öyküsü. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim, 33, Reşit Sönmez Özel Sayısı, 1-5, Bornova-İzmir.
- 1990, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce Geliştirilen Koyun Tipleri. KOÇAK, Ç., KAYMAKÇI, M., DEMİRÖREN, E. Hayvansal Üretim, 33, Reşit Sönmez Özel Sayısı, 23-33, Bornova-İzmir.
- 1990, Türkiye Koyun Islahı Stratejisi Üzerine Bir Deneme. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim, 33, Reşit Sönmez Özel Sayısı, 33-45, Bornova-İzmir.
- 1990, Türkiye Koyunculuğunda Melezlemeyle OluşturulanYeni Koyun Tipleri. KAYMAKÇI, M. TOK Dergisi 54:10-12
- 1990, Sığır Yetiştiriciliğinde Damızlık Sorunu ve Suni Tohumlama. KAYMAKÇI, M. Tarım, Orman ve Köyişleri Dergisi, 54:10-12
- 1989, Kimi Saf ve Melez Koyun Irklarında Koç Katımından Önce Uygulanan Ek Yemleme Düzeyinin Döl Verimine Etkileri. E.Ü. Z.F. Dergisi, 26 (2), (119-133). ÖZKAN, K., KAYMAKÇI, M., DEMİRÖREN, E., SÖNMEZ, R.
- 1989, Gebeliğin Son Dönemindeki Besleme Düzeyinin Bazı Keçi Irklarının Performansına Etkileri. TÜBİTAK-VHAG-712 Nolu Projenin Kesin Raporu. ÖZKAN, K., KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R., KOŞUM, N.
- 1989, Türkiye'de Koyunlarda Verimliliği Arttırmanın Başlıca Yolları. KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R. Hayvansal Üretim Dergisi 32, Ayrı Baskı, Bornova-İzmir
- 1989, Investigation on the Improvement of Milk and Meat Yields of Sheep in Western Turkey. KAYMAKÇI, M., TÜRKMUT, L., LISCHKA, L., SÖNMEZ, R. Doğa Tu. J. Agr. and Forest 13:2:307-315.
- 1988, Koyunlarda Koç Katım Öncesi Yemleme (Flushing) Üzerinde Araştırmalar. 1. Flushing'in Saf ve Melez Irklarda Döl Verimine Etkileri. E.Ü. Z.F. Dergisi, Cilt,25 No: 3, (105-117). KAYMAKÇI, M., ÖZKAN, K., DEMİRÖREN, E., SÖNMEZ, R.
- 1988, Akkaraman Koyunlarında Temel Dölerme Özellikleri. Cumhuriyet Üniv. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1), (341-357). KAYMAKÇI, M., AŞKIN, Y., KARACA, O.
- 1988, Acıpayam Erkek Kuzularında Testis Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. E.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt,25 No:2, (109-125). KAYMAKÇI, M., SARICAN, C., KARACA, O.
- 1988, Koyunlarda Kuzu Veriminin Seleksiyonla Islahında Yeni Seçenekler. KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N. Hayvansal Üretim Dergisi. 27-28, Bornova-İzmir
- 1987, Hayvancılıkta Araştırmaların Uygulamaya Konulması ve Tahirova Örneği. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 4:39:24-26.
- 1987, Batı Anadolu'da Koyunların Süt ve Et Verimi Yönünde Islahı Çalışmaları. KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R., TÜRKMUT, L. Hayvansal Üretim Dergisi 26:7-22, Ayrı Baskı, Bornova-İzmir
- 1986, Hayvan Yetiştiriciliğinde Üreme Hormonları ve Etkileri. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 11:15-17, İzmir.
- 1985, Sığır Yetiştiriciliğinde Kızgınlık ve Çiftleştirme. KAYMAKÇI, M. Dörmevsim Dergisi, 2:1:40-41, İzmir.
- 1985, Sığır ve Koyunların Erken Yaşta Damızlıkta Kullanılması. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 2:2:33-34, İzmir.
- 1985, Sığırlarda Buzağılama Zorluğu. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 5:14-15, İzmir.
- 1985, Koyunculukta Yetiştirme İşleri. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim, 6:15-16, İzmir
- 1985, A'dan Z'ye İşte Çoban. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 8-9:16-17, İzmir.
- 1985, Cinsiyetin Oluşumu ve Denetimi. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 7:14-17, İzmir
- 1984, Kimi Yerli Koyun Irklarında Temel Dölerme Özelliklerinin Değişimi Üzerinde Araştırmalar. Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü, Yayın No. 92, Ankara KAYMAKÇI, M.,
- 1984, Türkiye'de Koyunlarda Döl Verimini Arttırma Çalışmaları. KAYMAKÇI, M. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü Yayınları. Koyun Yetiştiriciliği Semineri(Tahirova, 23-27 Mayıs 1983), Ankara
- 1984, Memeli Evcil Hayvanlarda Döllenmiş Yumurta Aktarımı. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 1:11:34-35, İzmir.
- 1984, Hayvancılıkta Kısırlık Problemleri. KAYMAKÇI, M. Dörtmevsim Dergisi, 1:12:32-34, İzmir.
- 1984, Türkiye Koyunculuğunun Geliştirilmesinde Koyun Tipleri. SÖNMEZ, R., SARICAN, C., KAYMAKÇI, M. Koyun Yetiştiriciliği Semineri, 23-27 Mayıs, Tahirova.
- 1984, Koyunlarda Döllenmiş Yumurta Ölümleri. KAYMAKÇI, M. Koyun Yetiştiriciliği Semineri, 23-27 Mayıs, Tahirova.
- 1984, Sığır ve Koyunlarda Üremenin Hormonlarla Düzenlenmesi. KAYMAKÇI, M Dörtmevsim, 8-9:35-36, İzmir
- 1984, Sönmez Koyunu Üzerine. KAYMAKÇI, M., SARICAN, C. Dörtmevsim, 12:16-17, İzmir
- 1982, Koyunlarda Kızgınlık ve Etkileyen Etmenler KAYMAKÇI, M. E.Ü.Z.F Derg. 19/1:151-162, Bornova-İzmir
- 1982, Koyunlarda Döl Verimini İyileştirme Yolları. KAYMAKÇI, M. Koyun, Keçi Yetiştiriciliği ve Kuzu Besiciliği Semineri (Beydere 24-28 Mayıs), Ankara
- 1982, Koyunda Hormonlarla Dölermenin Düzenlenmesi Olanakları. KAYMAKÇI, M. Doğa Bilim Dergisi, Vet. Hay./Tar. Orm. Cilt:6
- 1982, Orman Bölgeleri Açısından Kıl Keçi Varlığının Islahı. ŞENGONCA, M., KAYMAKÇI, M. E.ÜZ.F. Derg., 19/1:182-192, Bornova-İzmir.
- 1982, Döl Verimi Yüksek Kimi Koyun Irkları KAYMAKÇI, M. E.ÜZ.F. Derg., 19/1:141-150, Bornova-İzmir.
- 1982, Türkiye Koyunculuğunda Damızlık Sorunu ve Çözümüne İlişkin Kimi Çalışmalar SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M. E.ÜZ.F. Derg., 19/1:163-172, Bornova-İzmir.
- 1982, Koyunların ErkenYaşta Damızlıkta Kullanılma Olanakları. DEMİRÖREN, E., KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim. 19-20:10-15, Bornova-İzmir
- 1981, Ege Bölgesinde Yetiştirilen Islah Edilmiş Beyaz Alman, Malta ve Bunların F1, G1 Melezlerinde Sütün Kalite ve Teknolojik Özellikleri ve Bu Özelliklere Genotip ve Bazı Faktörlerin Etkisi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK, VHAG-309 Nolu Projenin Kesin Raporu SIDDIK, G., KAYMAKÇI, M.
- 1981, Islah Edilmiş Beyaz Alman Keçilerinin Ege Bölgesi Koşullarına Uyarlanması ve Verimleri Üzerinde Karşılaştırılmalı Bir Araştırma. E.Ü. Z.F. Dergisi, 17 (3), (71-83). ŞENGONCA, M., SÖNMEZ, R, KAYMAKÇI., M.
- 1980, Koyunlarda Döl Verimini Arttırma Yolları. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim, 15-16:9-13, Bornova-İzmir.
- 1980, Koyunlarda Döllenmiş Yumurta Ölümleri. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim Dergisi. 17-18, Bornova-İzmir
- 1979, Çeşitli Genetik Yapıdaki Koyunlarda Döl Veriminin Arttırılması ve Doğumların Sinkronizasyonu Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Z.F., Yayın No: 361, Bornova-İzmir KAYMAKÇI, M.
- 1978, Türkiye'de Entansif Koyunculuğa Geçiş Çalışmaları. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E. Hayvansal Üretim, 9:1-4, Bornova-İzmir.
- 1977, Koyunlarda Kuzulama Aralığının Kısaltılması Olanakları. KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E. Hayvansal Üretim, 7. ayrı Basım, Bornova-İzmir.
- 1976, Koyunlarda Hormonal Etkilerle Döl Veriminin Arttırılması ve Doğumların Düzenlenmesi Olanakları. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim Dergisi 4, (23-29), Bornova-İzmir
- 1976, Koyunlarda Dış Asalak Savaşımı. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim. 6(15-20), Bornova-İzmir
- 1975, Kıvırcık Koyunlarının Kimi Özellikleri Arasındaki Fenotipik İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Z.F. Dergisi, 12 (3), Ayrı Baskı SÖNMEZ, R., ALPBAZ, A.G., KAYMAKÇI, M.
- 1975, Köy Koşullarında Melezleme Yoluyla Kıl Keçilerinin Süt Verimi Yönünde Islahı Olanakları. Hayvansal Üretim Dergisi, 4 (11-16). SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., BAYANOĞLU, O
- 1974, Saanen x Malta Oğlaklarının Büyütülmesinde Süt Emme Süresinin Gelişme Gücüne Etkisi. E.Ü. Z.F. Dergisi, 11 (1), Ayrı Baskı. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1974, Islah Edilmiş Beyaz Alman Keçilerinin Ege Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu ve Verimleri Üzerinde Bir Araştırma. ŞENGONCA, M., SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI M. E.Ü. Z.F. Dergisi, Cilt: 11 (3), Ayrı Baskı.
- 1974, Tahirova Koyunu. KAYMAKÇI, M. Hayvansal Üretim Dergisi. 1, (8-9), Bornova-İzmir
- Kuzu Besisi Üzerine. KAYMAKÇI, M. Demokrat İzmir. 18.1.1974.
- Hayvancılıkta Yayım Çalışmalarının Önemi ve Örgütlenme Sorunu (2). KAYMAKÇI, M. Demokrat İzmir, 30.4.1974.
- Hayvancılıkta Yayım Çalışmalarının Önemi ve Örgütlenme Sorunu (1). KAYMAKÇI, M. Demokrat İzmir. 29.4.1974.

Publications in Other Journals and Medias (28 entries)- 0, Acıpayam Koyunu Tanıtım Broşürü. 1996. KIZILAY, E., KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. Acıpayam Tarım İşletmesi, Acıpayam-Denizli
- Kıl Keçilerinde Gelirimizi Nasıl Arttırız? 2001. KAYMAKÇI, M. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftçi Broşürü Mayıs 2001
- Sönmez Koyunu 2002, KAYMAKÇI, M. E.Ü. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bornova-İzmir
- Süt İneklerinde Kızgınlık Belirtileri ve Saptanması 2001. KAYMAKÇI, M., ÖNENÇ, A., TAŞKIN, T. E.Ü. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bornova-İzmir
- 0, Süt Sığırlarında Üreme. 1999. KAYMAKÇI, M., ÖNENÇ, A., TAŞKIN, T. E.Ü.Z.F. Zootekni Bölümü Bornova-İzmir
- KAYMAKÇI, M., 2005. KEÇİLER GOLF OYNAMAZ, 28 EKİM, CUMHURİYET GAZETESİ EGE EKİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. MERHABA BİLİMCE, 15 MART,HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TÜRKİYE HAYVANCILIĞI AVRUPA BİRLİĞİ İLE YARIŞABİLİR Mİ? YIL 1, SAYI 3, ÇAMLICA DERGİSİ, ÇAMLI YEM, PINARBAŞI-İZMİR.
- KAYMAKÇI, M., 2006. BİLİMSEL TAŞERONLUK, 01 TEMMUZ, CUMHURİYET GAZETESİ EGE EKİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TEKELCİ SERMAYE GÜDÜMÜNDE TEKNOLOJİ, BİLİMCE, 03 MAYIS, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. DİLİNDEN UTANANLAR, 12 MAYIS, CUMHURİYET GAZETESİ EGE EKİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMDA ÖZELLEŞTİRME (1), BİLİMCE, 15 MAYIS, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMDA ÖZELLEŞTİRME (2), BİLİMCE, 31 MAYIS, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMDA ÖZELLEŞTİRME (3), BİLİMCE, 16 HAZİRAN, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMDA YALANLAR VE ALDATMACALAR, BİLİMCE, 30 MART, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. BİLİMSEL TAŞERONLUK, BİLİMCE, 12 NİSAN, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMDA ALDATMACALAR VE ALANLAR (2), BİLİMCE, 15 NİSAN, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRKİYE TARIMININ GELECEĞİ, TARIMSAL ÇÖZÜM DERGİSİ, YIL 1, SAYI 1.
- KAYMAKÇI, M., 2006. ATTİLA İLHAN'I ANLAMA, Y.A.R. MÜDAFAA-I HUKUK DERGİSİ, SAYI 35
- KAYMAKÇI, M., 2006. ULUSAL BİLİM VE TEKONOJİ POLİTİKALARI İÇİN ÖN KOŞULLAR, CUMHURİYET GAZETESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ EKİ, SAYI 1005, 23 HAZİRAN.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TÜRK-YUNAN YAKINLAŞMASI İÇİN GERÇEKÇİ ÖNLEMLER: DOSTLUK SÖZDE KALMAMALI, CUMHURİYET GAZETESİ, STRATEJİ EKİ, YIL: 2, SAYI:104.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU SÖZDE Mİ? BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. ULUSAL BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI MÜMKÜN MÜ? BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. EĞİTİM ÇÖKERKEN (1), BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. KÜRESELLEŞMEYİ NASIL ALGILAYALIM? BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. MCDONALD'S LAŞMA KÜLTÜRÜ KÜRESELLEŞMENİN BİR BOYUTU MU? BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. TARIMSAL KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİMESİ EMPERYALİZMİN BİR OYUNU MU? BİLİMCE, HABER EKSPRES GAZETESİ.
- KAYMAKÇI, M., 2006. YENİGÜNE MERHABA, BİLİMCE, YENİGÜN GAZETESİ, 18 TEMMUZ.

International Conference Proceedings (20 entries)- TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., 2007. Koyun Yetiştiriciliğinde Ayak-Ağız Hastalıkları ve Önemi. Tayek Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu 2007 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, S:119-131, 17-20 Nisan, Menemen-İzmir. 2007
- KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., ATAÇ, F. 2007. New Developed Dairy Goat Types in Western Anatolia of Turkey. Third Joint Meeting of Universities and Research Institutions for Animal Science of the Balkan Countries Thessaloniki, Greece, 10 -12 February 2007.
- KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., ATAÇ, FUNDA, E., 2006. TÜRK KÜLTÜRÜNDE KOYUN-KEÇİ DESENİ, 9-13 NİSAN, ULUSLARARASI TÜRK KURULTAYI KONGRESİ BİLDİRİSİ, ÇEŞME-İZMİR.
- TAŞKIN, T., M. KAYMAKÇI, N. KOŞUM, M. ÖZDER, 2003. The Basic Reproductıon Traits in Some Turkish Domestic Sheep Breeds. The Second Joint Meeting of Departments of Animal Science of The Balkan Countries Balnimalcon-2003, Bucharest, Romania.
- KAYMAKÇI, M. R. SÖNMEZ, M. ÖZDER, T. TAŞKIN, E. KÖYCÜ, 2003. New Sheep Types for Mediterranean and Balkan Countries. The Second Joint Meeting of Departments of Animal Science of The Balkan Countries „Balnimalcon-2003, Bucharest, Romania."
- 2001, New Sheep Types Obtained By Crossbreeding in Western Anatolia and Trachea. KAYMAKÇI, M., ÖZDER, M., TAŞKIN, T., KÖYCÜ, E., SÖNMEZ, R. First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries. 6-8 Haziran, Tekirdağ
- 1999, Untersuchungen zur Verbesserung der Milch-und Fleischleistung bei Schafen in der West-Türkei KAYMAKÇI, M., N. KOŞUM, R. LISCHKA, R. WASSMUTH,R. SÖNMEZ
- 1999, Die Bornova Ziege:Ein never Milchziegentyp for die Türkei ŞENGONCA, M., KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., STEINBACH, J. 6. Symposium des Verbandes deutch-türkischer Agrar- und Naturwissenschafter “: Ergebnisse deutch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinarmedizinischer Forschung”: in Verbindung mit 35 Jahre Partnerschaft Giesen
- 1999, Eiste Ergebnisse zur intrazervikalen Besamung mit Tiefgefriersperma bei Ziegen durch den Einsatz von"Flexiblen Nadlen" KOŞUM, N., DEMİRÖREN, E., TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., ŞENGONCA, Ş. 6. Symposium des Verbandes deutch-türkischer Agrar- und Naturwissenschafter “: Ergebnisse deutch-türkischer agrarwissenschaftlicher und veterinarmedizinischer Forschung”: in Verbindung mit 35 Jahre
- 1999, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Sığır Yapay Tohumlama Organizasyonları. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM,N. Uluslararası Hayvancılık' 99 Kongresi, 21-24 Eylül, İzmir..
- 1999, Süt Sığırlarında Kızgınlık Saptama Yöntemleri. KOŞUM, N., ÖNENÇ, A., KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24 Eylül, Bornova-İzmir.
- 1999, Sığırlarda Üremenin Hormonlarla Denetimi. TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N. Uluslararası Hayvancılık'99 Kongresi, 21-24 Eylül, Bornova-İzmir.
- 1997, Goat Improvement Studies in Arrangings Forest-Hair Goat Relations in Turkey. Proceeding of the XI. World Foresty Congress KAYMAKÇI, M, T. TAŞKIN
- 1995, The Basic Reproductive Traits in Some Turkish Domestic Breeds. Seminar on Production and Utilization of Ewes and Goats Milk. Limin-Hersonissos, 19-21 October, Crete, Greece TAŞKIN, T., M. KAYMAKÇI
- 1995, The New Dairy Sheep and Goat Types in Western Turkey. Seminar on Production and Utilization of Ewes and Goats Milk. Limin-Hersonissos, 19-21 October, Crete, Greece KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T
- 1993, Investigations on the suitability of wool, for textile product and carpets, obtained from improved sheep in Western Turkey. Symposition on production of hides, skins, wool and hour, 2-6 Nowember, EAAP Publication No. 56, Adana ERDEM, N., M. KAYMAKÇI, R. SÖNMEZ
- 1988, Investigations on the variation of basic reproductive performance in some Turkish sheep breeds. VI. World Conference on Animal Production, June 27-July 1, Helsinki KAYMAKÇI, M., L. TÜRKMUT, R. SÖNMEZ
- 1988, Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. I. Uluslararası Tarım ve Biyoteknoloji Simpozyumu, 3 Haziran, Adana. ELİÇİN, A., Y. AŞKIN, N. AKMAN, F. CENGİZ, M. ERTUĞRUL,
- 1988, Sheep and goat breeding studies in Turkey. VI. World Conference and Animal Production, June 27-July 1, Helsinki. TÜRKMUT, L., M. KAYMAKÇI., R. SÖNMEZ,
- 1983, Studies in Turkey on Increasing Reproductive Performance in Sheep and Goats. EAAP International Symposium on Production od Sheep and Goat in Mediterranean Area, Ankara-Turkey AŞKIN, Y., N. IŞIK, M. KAYMAKÇI

National Conference Proceedings (59 entries)- TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., ATAÇ, F. 2007. Kuzularda Karkas Kompozisyonunu Tahmin Etme Yöntemleri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül, Van, 2007
- KAYMAKÇI, M., KOŞUM, N., TAŞKIN, T., AKBAŞ, Y., ATAÇ, E.F. 2007. Menemen Koyunu. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül, Van
- KAYMAKÇI, M., 2006. KÜRESELLEŞ(TİR)ME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI, 13-16 HAZİRAN, ULUSAL BAĞIMSIZLIK İÇİN TÜRKİYE İKTİSAT POLİTİKALARI KURULTAYI, MALATYA
- KAYMAKÇI, M. TAŞKIN, T., KOŞUM, N. 2002. Sönmez Koyunlarında Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. III: Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara.
- Türkiye'de Keçilerde Verimliliği Arttırmanın Başlıca Yolları. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. Keçi Yetiştiriciliği Paneli, 12 Haziran 2001, Çanakkale
- 2001, Süt Tipi Keçi Yetiştiriciliği ve Verimliliği Artırmanın Başlıca Yolları.KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T. 12-14 Eylül, Çivril Tarım Paneli Bildirisi, Çivril-Denizli.
- 2001, Gelişmekte Olan Ülkelerde Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretime olan Katkıları. TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M., OĞUZ, İ. 12. Biyoteknoloji Kongresi. 17-21 Eylül, Ayvalık, İzmir.
- 2001, Türkiye'de Biyoteknoloji Uygulamaları Üzerine Sosyo-Ekonomik Stratejiler. KAYMAKÇI, M., DEMİRBAŞ, N. Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Kasım , Ankara
- 2000, Türkiye'de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. 5. Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, Ankara KAYMAKÇI, M., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., PEKEL, E., KARACA, O., IŞIN, F., TAŞKIN, T., AŞKIN, Y., EMSEN, H., ÖZDER, M., SELÇUK, E., SÖNMEZ,R.
- 2000, Türkiye Hayvancılığının Başlıca Sorunları ve Çözüm Yolları. Kaymakçı, M. Türk Tarımında 2010 Yılı Hedefleri Sempozyumu.171-177, 21-23 Şubat 2001 İzmir
- 1999, . Üniversiteler ve Yeni Dünya Düzeni, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 16-18 Kasım, Ankara KAYMAKÇI, M., H. BULUT
- 1999, Kemalpaşa İlçesi Hayvancılığı'nın Yapısal Özelliği ve Sorunları. Kültür ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran, Kemalpaşa. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N., ŞENGÜL, Y.
- 1998, Türkiye'de Kıl Keçi Islah Çalışmaları İçin Çok amaçlı Bir Proje Modeli. II.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylül, Bursa ŞENGONCA, M., M. KAYMAKÇI, E. KIZILAY, T. TAŞKIN
- 1998, Türkiye ve Dünyada Yapay Tohumlama Organizasyonları. Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu, 27-28 Kasım, İzmir. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., ÖNENÇ, A.
- 1997, Türkiye Koyunculuğunda Yönelimler. Trakya Bölgesi 2. Hayvancılık Sempozyomu, 9-10 Ocak Tekirdağ KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E., ÖZKAN, K
- 1997, Genetik Kopyalamanın Sosyal Boyutları. 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildirisi, 12-14 Kasım, Ankara KAYMAKÇI, M.
- 1997, Türkiye Hayvancılığına Verilmesi Gereken Yön. Trakya Bölgesi 2. Hayvancılık Sempozyomu, 9-10 Ocak Tekirdağ SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1996, Acıpayam Koyun Tipinin Sabitleştirilmesinde Akrabalı Yetiştirme ve Seleksiyon Olanaklarından Yararlanma. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları: 29 (170-176). 1. Ulusal Zootekni Kongresi, Antalya. KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E., TAŞKIN, T., SÖNMEZ, R
- 1996, Türkiye Küçükbaş Hayvan Islahı Stratejisi, Hayvanılık 96 Kongresi Bildirisi, İzmir KAYMAKÇI, M.,
- 1996, Gediz Havzası’nda Süt Tipi Koyun Yetiştiriciliği. 2. Gediz Havzası Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyomu, 2-3-4 Aralık, Manisa. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KURT, E., SÖNMEZ, R
- 1996, . Gediz Havzası’nda Süt Tipi Keçi Yetiştiriciliği. 2. Gediz Havzası Tarım, Erozyon ve Çevre Sempozyomu, 2-3-4 Aralık, Manisa. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., DOĞASLAN, B., SÖNMEZ, R.
- 1996, Türkgeldi Tipi Koyunların Çeşitli Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları: 29 (177-182). ÖZDER, M., KAYMAKÇI, M., SOYSAL, M.İ., KIZILAY, E., SÖNMEZ, R
- 1996, Doğumdan Sonra Kuzularda Yaşama Gücünü Sınırlayan Etmenler. Hayvancılık 96 Kongresi Bildirisi, İzmir TAŞKIN, T., KOŞUM, N., KAYMAKÇI, M., DEMİRÖREN, E.
- 1995, Türkiye'de Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Verilecek Yön. Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları: 27 (22-29). 1. Ulusal Zootekni Kongresi, Antalya KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R., KARACA, O., ÖZDER, M.,
- 1992, Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Simpozyumu, Hasad Yayıncılık Hayvancılık Serisi 2, Tekirdağ. KAYMAKÇI, M., E. KIZILAY, E. DEMİRÖREN, Y. AŞKIN, O. KARACA
- 1992, Trakya Koyunculuğuna Verilecek Yön. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Simpozyumu, Hasad Yayıncılık Hayvancılık Serisi 2, Tekirdağ. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., KIZILAY, K., DEMİRÖREN, E.
- 1992, Mer'a Koşullarında Kuzuların Yaşama Gücünü Etkileyen Fizyolojik ve Davranışsal Faktörler. DEMİRÖREN, E., KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Sempozyumu. Hasad Yayıncılık Hayvancılık Serisi: 2. Tekirdağ.
- 1991, Batı Anadolu ve Trakya'da Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Verimliliği. I. Verimlilik Kongresi, 27-29 Kasım, MPM No. 454, Ankara. KAYMAKÇI, M., T. ÖZKAYA, R. SÖNMEZ
- 1991, Batı Anadolu ve Trakya'da Koyunculuk İşletmelerinin Mer'a Kullanma Durumu ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 2. Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Kongresi. 28-31 Mayıs, Bornova-İzmir. KAYMAKÇI, M., T. ÖZKAYA, R. SÖNMEZ, H. SOYA,
- 1991, Hayvancılıkta Biyoteknoloji Alanında Gelişmeler ve Ülkemizdeki Uygulamalar. İkinci Hayvancılık Kongresi, 17-19 Haziran, Ankara. AŞKIN, Y., KAYMAKÇI, M
- 1990, Türkiye'de Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak, Ankara. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., PEKEL, E., ÖZCAN, L., GÜNEY, O., GÜRSOY, O., DEMİRÖREN, E., BİÇER,O.
- 1989, Production Characteristics of the Tahirova Sheep Raised in Western Turkey. SÖNMEZ, R., WASSMUTH, S., KAYMAKÇI, M. Tarım Alanında Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliği Bilimsel Sonuçları Sempozyumu, 26-30 Eylül, Bornova, İzmir.
- 1988, Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Eğitim Semineri, 30 Mayıs-3 Haziran, Sivas. KAYMAKÇI, M., Y. AŞKIN
- 1988, AT'la İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu. Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu. 4-6 Nisan, İzmir. SÖNMEZ, R., F. SEVGİCAN, M. KAYMAKÇI
- 1988, Türkiye Koyun Islahı Stratejisine Verilecek Yön. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş'in Meslekte 50. Yılı Şerefine Türkiye'de Hayvancılık Genetik, İstatistik Simpozyumu, 13-14 Ekim, Ankara. SÖNMEZ, R., M. KAYMAKÇI, Y. AŞKIN, F. CENGİZ
- 1988, Türkiye Koyunculuğuna Verilecek Yön. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Eğitim Semineri, 30 Mayıs-3 Haziran, Sivas. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1988, . Türkiye'de Hayvan Islahı Stratejisi, AT ile İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simpozyumu. 4-6 Nisan, İzmir. KAYMAKÇI, M., TÜRKMUT, L., AŞKIN, Y., TUNCEL, E.
- 1988, Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. I. Uluslararası Tarım ve Biyoteknoloji Simpozyumu, 3 Haziran, Adana ELİÇİN, A., AŞKIN, Y., AKMAN, N., CENGİZ, F., ERTUĞRUL,M.
- 1988, Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamalarının Gelişme Yönleri ve Hayvansal Üretime Etkileri. AŞKIN, Y., AKMAN, N., ERTUĞRUL, M., KAYMAKÇI, M., CENGİZ, F. I. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, 5-7 Eylül, Ankara.
- 1988, Avrupa Topluluğu'na Giriş Sürecinde Türkiye'de Hayvan Islahı Stratejisine Verilecek Yön. KAYMAKÇI, M., TÜRKMUT, L., AŞKIN, Y., TUNCEL, E. Avrupa Topluluğu ile İlişkiler açısından Türkiye Hayvancılığıu Simpozyumu. 4-6 Nisan, İzmir
- 1987, Sığır Yetiştiriciliğinde Çifleştirme. Tavşanlı 1. Hayvancılık Semineri, Tavşanlı-Kütahya. KAYMAKÇI, M
- 1986, Batı Akdeniz 1. Hayvancılık Semineri Özeti ve Öneriler Raporu. Batı Akdeniz 1. Hayvancılık Semineri (304-312), 26-28 Kasım, Antalya. KAYMAKÇI, M., A. ELİÇİN, S. MUTAF
- Çiftlik Hayvanlarında Verimliliğin Biyoteknolojik Yollarla Arttırılması. Tokat Hayvancılık Sempozyumu, 5-8 Mayıs 1986, Tokat. KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R.
- Hayvancılıkta Araştırmaların Uygulamaya Aktarılması ve Tahirova Koyunu Örneği. Türk Tarımında Tarıma Dayalı Sanayide Ziraat Mühendislerine İstihdam Politikası Sempozyumu, 25-28 Kasım 1986, İzmir. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1986, Sığır ve Koyunlarda Üremenin Hormonlarla Denetimi Olanakları. Batı Akdeniz 1. Hayvancılık Semineri, (45-48), 26-28 Kasım, Antalya. KAYMAKÇI, M., AŞKIN, Y.
- Türkiye Koyunculuğunda Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları. Tokat Hayvancılık Sempozyumu Bildirileri, 5-8 Mayıs 1986, Tokat. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1981, Değişen Tarımsal Yapı İçinde Koyunculuğa Verilecek Yön. 2. İktisat Kongresi, Tarım Komisyon Tebliği DPT Yayın No:1783, Ankara. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E.
- 1981, Orman-Keçi İlişkilerinin Düzenlenmesinde Bazı Teknik ve Yönetsel Önlemler. ŞENGONCA, M, KAYMAKÇI, M. 2.İktisat Kongresi, Tarım Komisyonu Tebliğleri DPT Yayın No: 1783, Ankara.
- 1981, Hayvancılığımızda Damızlık Sorununun Ulusal Kaynaklarla Çözüm Yolları. 2. İktisat Kongresi, Tarım Komisyonu Tebliğleri DPT Yayın No:1783, Ankara. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.,KIZILAY, E
- 1980, Kıvırcık Koyunlarında Kuzulama Aralığının Kısaltılması Olanakları Üzerine Araştırmalar. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, R., TÜRKMUT, L. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi VHAG Tebliğleri, Ankara
- 1978, Çeşitli Genetik Yapıdaki Koyunlarda Döl Veriminin Arttırılması ve Doğumların Sinkronizasyonu Üzerinde Araştırmalar. VI. Bilim Kongresi, TÜBİTAK Yayınları, 389, VHAG Seri No: 10, Ankara KAYMAKÇI, M
- 1978, Ege Bölgesinde Yetiştirilen Süt Keçilerinin Melezleme Yolu İle Islahı Olanakları. VI. Bilim Kongresi, TÜBİTAK Yayınları, 389, VHAG Seri No. 10, Ankara ŞENGONCA, M., KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R.,
- 1978, Kıvırcık Koyunlarında Kuzulama Aralığının Kısaltılması Olanakları Üzerine Araştırmalar. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, R., KIZILAY, E., TÜRKMUT, L. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, VHAG Tebliğleri, 389 VHAG Seri No:10, Ankara
- 1978, Çeşitli Genetik Yapıdaki Koyunlarda Döl Veriminin Arttırılması ve Doğumların Senkronizasyonu Üzerinde Araştırmalar. KAYMAKÇI, M. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, VHAG Tebliğleri, Ankara
- 1977, Tahirova Koyunu. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, R., KIZILAY, E., TÜRKMUT, L. Batı Anadolu 1. Süt Hayvancılığı Semineri, (22-24 Aralık) MPM Yayınları, No:208, Ankara
- 1977, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Damızlık Süt Keçisi Yetiştirme Çalışmaları. ŞENGONCA, M., SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M. Batı Anadolu 1. Süt Hayvancılığı Semineri, (22-24 Aralık) MPM Yayınları, No:208, Ankara
- 1975, Tahirova Koyunlarında Tipin Sabitleştirilmesi ve Halk Elindeki Kııvırcık Koyunlarının Bu Tipler İle Islahı Olanakları. SÖNMEZ, R., ALPBAZ, A.G., KAYMAKÇI, M., KIZILAY, E., HOŞSUCU, H. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi, VHAG Tebliğleri, Ankara
- 1973, Ege Bölgesi'nde Yetiştirilen Çeşitli Süt Tipi Keçilerle Bunların Melezlerinin Adaptasyon Durumu ve Verim Özellikleri Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. SÖNMEZ, R., ŞENGONCA, M., KAYMAKÇI, M.u TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım, Ankara
- 1972, Ege Bölgesi'nde Süt Tipi Keçi Yetiştirme. SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M. Ege Bölgesi 1. Hayvancılık Semineri. İzmir Teknik Ziraat Müdürlüğü Yayınları No:6, İzmir

Books (16 entries)- 2006, KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (2. BASKI), ED. MUSTAFA KAYMAKÇI
- 2006, İLERİ KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ (2. BASKI)
- 2002, Üreme Biyolojisi (Genişletilmiş Ücüncü Baskı) E.Ü.Z.F. Yayın No:503, Bornova-İzmir
- 2002, Koyunculuk El Kitabı Tüm Ziraatçılar Derneği Yayın No:2, İzmir
- 1997, Keçi Yetiştiriciliği, Ankara KAYMAKÇI, M., AŞKIN, Y. (Ed.)
- 1996, İleri Koyun Yetiştiriciliği. E.Ü. Basımevi, İzmir. KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R.
- 1994, Üreme Biyolojisi (2. Baskı). E.Ü. Z.F. No. 503, Bornova-İzmir. KAYMAKÇI, M
- 1992, Koyun Yetiştiriciliği, Hasad Yayıncılık, Hayvancılık Serisi KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R.
- 1991, Üreme Biyolojisi (1. Baskı). E.Ü. Z.F. No. 503, Bornova-İzmir KAYMAKÇI, M
- 1988, Zootekni Uygulamaları (3. Baskı). E.Ü. Z.F. No. 289, Bornova-İzmir SÖNMEZ, R., KOÇAK, Ç., KAYMAKÇI, M.
- 1987, Koyunlarda Döl Verimi. E.Ü. Z.F. No. 404 SÖNMEZ, R., KAYMAKÇI, M.
- 1986, Koyunculukta Karlı Süt Üretimi (Çeviri-Bülten). Anon. "Profitable Milk Production" U.S. Feed Grain Council, İzmir KAYMAKÇI, M.
- 1985, Suni Tohumlama Teknisyeni El Kitabı (Derleme). Safkan A.Ş. Yayınları No.1 KAYMAKÇI, M.
- 1984, Zootekni Uygulamaları (2. Baskı). E.Ü. Z.F. No. 289, Bornova-İzmir SÖNMEZ, R., KOÇAK, Ç., KAYMAKÇI, M.
- 1977, Zootekni Uygulamaları (1. Baskı). E.Ü. Z.F. 209, Bornova-İzmir SÖNMEZ, R., KOÇAK, Ç., KAYMAKÇI, M.
- 1973, Süt Tipi Keçi Yetiştirme (Bülten). İzmir Tek. Zir. Müd., 65, İzmir. KAYMAKÇI, M

Finished Research Projects (10 entries)- 2002, Araştırma Projesi, Koçarlı Yöresi Kıvırcık Koyunlarında Döl Verimi Üzerine Araştırmalar KARACA, O., KAYMAKÇI, M., ALTIN, T., CEMAL, İ. TÜBİTAK TARP-2432 nolu proje
- 2001, Araştırma Projesi, Sönmez Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesi. KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KOŞUM, N. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı. 98-ZRF-020-2 nolu proje
- 1999, Araştırma Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özelliği ve Verimliliği. KAYMAKÇI, M., ÖZKAYA, T., TAŞKIN, T., KOŞUM, N., SOYA, H T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ve KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Dairesi
- 1998, Araştırma Projesi, Acıpayam Koyunlarında Tip Sabitleştirilmesinde Seleksiyon ve Akrabalı Yetiştirme Olanaklarından Yararlanma KAYMAKÇI, M., TAŞKIN, T., KIZILAY, E. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 93-ZRF-061 nolu proje
- 1996, Araştırma Projesi, Yoğun Yem Protein Düzeyinin Keçilerde Süt Verimi ve Bileşimine Etkileri. ÖZKAN, K., TAŞKIN, T., AKKAN, S., KAYMAKÇI, M E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 93-ZRF-062 nolu proje
- 1996, Araştırma Projesi, Saanen, Saanen x Kilis ve Bornova Genotipi Keçilerin Kimi Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. DEMİRÖREN, E., TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 93-ZRF-023 nolu proje
- 1996, Araştırma Projesi, Türkgeldi Tipi Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. ÖZDER, M., KAYMAKÇI,, M., SOYSAL, İ., KIZILAY, E., SÖNMEZ, R. TÜBİTAK, VHAG-787 nolu proje
- 1993, Araştırma Projesi, Doğu Anadolu'daki Koyun Yetiştirmenin Sosyolojik, Ekonomik ve Genetik Görünüşü. KARACA, O., VANLI, Y., KAYMAKÇI, M., ALTIN, T., KAYGISIZ, A. 100 Yıl Üniv. Araştırma Fonu Başk. 90-ZRF-071 nolu proje
- 1989, Araştırma Projesi, Gebeliğin Son Dönemindeki Besleme Düzeyinin Bazı Keçi Irklarının Performansına Etkileri. ÖZKAN, K., KAYMAKÇI, M., SÖNMEZ, R., KOŞUM, N. TÜBİTAK, VHAG-712 nolu proje
- 1981, Araştırma Projesi, Ege Bölgesinde Yetiştirilen Islah Edilmiş Beyaz Alman, Malta ve Bunların F1, G1 Melezlerinde Sütün Kalite ve Teknolojik Özellikleri ve Bu Özelliklere Genotip ve Bazı Faktörlerin Etkisi Üzerine Araştırmalar. GÖNÇ, S., KAYMAKÇI, M. TÜBİTAK VHAG-309 nolu proje
Granted Prizes (10 entries)- 2006, YÖRTÜRK VAKFI-DENİZLİ, YÖRÜK-TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI BELGESİ
- 2005, İZMİR KOYUN-KEÇİ YETİŞ. BİR. TÜRKİYE KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI BELGESİ
- 2004, KIRKAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI SÜT KEÇİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI BELGESİ
- 2004, TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİM ÖDÜLÜ
- 2003, TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACIPAYAM KOYUNU ELDESİ TEŞEKKÜR BELGESİ
- 2003, GÖDENCE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TARIM BAŞARI ÖDÜLÜ
- 2002, TÜRKİYE ZİRAAT ODASI BİRLİĞİ MENEMEN KOYUNU ELDESİ TEŞEKKÜR BELGESİ
- 2001, Türkiye Ziraatçılar Deneği Meslek Onurlandırma Ödülü
- 2001, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşekkür Plaketi
- 2001, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI SÖNMEZ KOYUNU ELDESİ TEŞEKKÜR BELGESİ
Student's Completed Thesis (10 entries)- Doktora, 1997, Bornova ve Saanen x Kilis Melezi Erkek Oğlaklarda Kimi Üreme Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi MAMATOV, N., KAYMAKÇI, M.
- Doktora, 1997, Bornova ve Saanen x Kilis Melezi Erkek Oğlaklarda Kimi Üreme Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi MAMATOV, N., KAYMAKÇI, M.
- Yüksek Lisans, 1995, Evcil Memeli Hayvanlarda Cinsiyetin Denetimi. COŞKUN, H.R., KAYMAKÇI, M. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.
- Doktora, 1995, Kıvırcık ve Dağlıç Erkek Kuzularında Kimi Üreme Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M.
- Doktora, 1995, Kıvırcık ve Dağlıç Erkek Kuzularında Kimi Üreme Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M.
- Yüksek Lisans, 1993, Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamaları. AYTUĞ, T., KAYMAKÇI, M. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 1991, Süt Tipi Erkek Oğlaklarda Testis Özelliklerinin Değişimi. ÇOBAN, İ., KAYMAKÇI, M. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.
- Yüksek Lisans, 1991, Yapay Büyütmenin Tahirova ve OstFrizx İvesi Melezi Kuzularda Sütten Kesim Ağırlığına Etkisi TAŞKIN, T., KAYMAKÇI, M E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova-İzmir.
- Doktora, 1991, Koyunlarda Süt Verim Denetim Yöntemleri Arasında Karşılaştırmalı Araştırmalar ÖZTÜRK, B., KAYMAKÇI, M.
- Doktora, 1991, Koyunlarda Süt Verim Denetim Yöntemleri Arasında Karşılaştırmalı Araştırmalar ÖZTÜRK, B., KAYMAKÇI, M.