Akademik BilgilerMURAT TUYAN
YARDIMCI DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: murat.tuyan@idu.edu.tr
- E-posta: mtuyan@uwo.ca
- Telefon: +90 232 260 1001 - 427
- Web sayfası: www.murattuyan.com
Academic Degree Information- Lisans: Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2017
- Doktora Sonrası: The University of Western Ontario, Kanada , 2019

Administrative / Academic Duties (7 entries)- Öğretim Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2018-
- Visiting Professor, The University of Western Ontario, Department of Civil&Environmental Engineering, 2018-2019
- Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2013-2015
- Danışmanlık İşleri Komisyonu Üyesi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2018
- Bilişim Komisyonu Üyesi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012-2018
- Öğrenci İşleri Otomasyon Sorumlusu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2011-2016
- Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2010-2018
Other Professional Activities (10 entries)- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2019
- Hakemlik - Materials, 2019
- Hakemlik - Journal of Materials in Civil Engineering, 2019
- Hakemlik - Case Studies in Construction Materials, 2018
- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2018
- Hakemlik - International Journal of Concrete Structures and Materials, 2016
- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2016
- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2015
- Hakemlik - Scientific Research and Essays, 2014
- Hakemlik - Scientific Research and Essays, 2013
Research Interests- Malzeme Bilimi (6040200)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı Malzemesi (6240301)
Indexed Journal Publications (16 entries)- 2020, Tuyan, M., Soykan, K.S., Namal, İ., Andiç Çakır, Ö. "Mineral katkı içeren kalsiyum alüminat çimento esaslı harçların mekanik, dayanıklılık, termal ve içyapı özelliklerinin araştırılması", Politeknik Dergisi, cilt 23, sayı 2, sayfa 311-320, https://doi.org/10.2339/politeknik.483543
- 2020, Gökçe, H.S., Tuyan, M., Ramyar, K., Nehdi, M.L. "Development of eco-efficient fly ash-based alkali-activated and geopolymer composites with reduced alkaline activator dosage", JJournal of Materials in Civil Engineering, vol. 32, issue 2, article no: 04019350, http://www.doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003017
- 2020, Tuyan, M., Zhang, L., Nehdi, M.L. "Development of sustainable alkali-activated slag grout for preplaced aggregate concrete", Journal of Cleaner Production, under review.
- 2020, Tuyan, M., Zhang, L., Nehdi, M.L. "Development of sustainable preplaced aggregate concrete with alkali-activated slag grout", Construction and Building Materials, under review.
- 2019, Kunduzcu, F., Dutar, O., Tuyan, M., Ramyar, K. "Erken yaşta basınç yükü altında önyüklemenin betonun mekanik özellikleri ve geçirimliliğine etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt 21, sayı 62, sayfa 545-557, https://doi.org/10.21205/deufmd.2019216219
- 2019, Tuyan, M. “Atık tuğla tozunun mineral katkı olarak kullanımının kendiliğinden yerleşen betonun taze hal, mekanik ve durabilite özelliklerine etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 23, sayı 2, sayfa 264-272, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.547882
- 2018, Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer", Composites Part B: Engineering, vol. 135, pp. 242-252, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.013
- 2018, Tuyan, M., Saleh Ahari R., Erdem, T.K., Andiç Çakır Ö., Ramyar K. "Influence of thixotropy determined by different test methods on formwork pressure of self-consolidating concrete" Construction and Building Materials, vol. 173, pp. 189-200, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.046
- 2018, Gökçe, H.S., Yalçınkaya, Ç., Tuyan, M. "Optimization of reactive powder concrete by means of barite aggregate for both neutrons and gamma rays", Construction and Building Materials, vol. 189, pp. 470-477, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.09.022
- 2017, Yardımcı, M.Y., Aydın, S., Tuyan, M. "Flexural performance of alkali-activated slag cements under quasi-static and impact loading", Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 29, issue 1, article no: 04016192, https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001701
- 2017, Yazıcı, Ş., Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M. "Properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate" Cement Wapno Beton, vol. 22, issue 2, pp. 168-178.
- 2015, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K. "Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, vol 48, issue 8, pp. 2629-2640, https://doi.org/10.1617/s11527-014-0342-3
- 2015, Yazıcı, Ş., Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Üte, A.A. "Mechanical properties and impact resistance of roller compacted concrete containing polypropylene fiber", Magazine of Concrete Research, vol. 67, issue 16, pp. 867-875, https://doi.org/10.1680/macr.14.00242
- 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol. 53, pp. 983-991, https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.07.100
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz, Ö., Ramyar, K. "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 1020-1025, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.05.105
- 2012, Tuyan, M., Yazıcı, H. "Pull-out behavior of single steel fiber from SIFCON matrix", Construction and Building Materials, vol. 35, pp. 571-577, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.110

Publications in Non-Indexed Journals (2 entries)- 2015, Tuyan, M., Andiç Çakır Ö., Erdem, T.K., Saleh Ahari R., Ramyar K. "Influence of mix design parameters on workability and rheology of self-consolidating concrete: Experimental and statistical approach" Cement and Concrete World, vol. 20, issue 113, pp. 64-84.
- 2012, İnan Sezer, G., Göktepe, A.B., Sezer, A., Ramyar, K., Dilek, F.T., Tuyan, M. "Cement type and the sulfate resistance of PC Mortar", AWER Procedia Information Technology & Computer Science, vol. 1, pp. 572-577.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- 2017, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç ve beton geliştirilmesi" Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 291 s.
- 2011, "Kendiliğinden yerleşen betonda tiksotropinin kalıp basıncına etkisi" Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s.

International Conference Proceedings (9 entries)- 2018, Gökçe, H.S., Tuyan, M. "Effect of mix design parameters on crack intensity of fly ash-based geopolymer mortar with high-volume paste", 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering, April 24-27, Çeşme, İzmir, Turkey, CD-ROM.
- 2018, Tuyan, M., Gökçe, H.S. "Utilization of type C fly ash and bottom ash in pervious geopolymer concrete", 1st International Technological Sciences and Design Symposium, June 27-29, 2018, Giresun, Turkey, CD-ROM.
- 2018, Ercan, E., Tuyan, M. "Experimental and Numerical Investigation of Steel-High Strength Concrete Composite Beam", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 12-14, 2018, Çeşme, İzmir, Turkey, CD-ROM.
- 2016, Tuyan, M., Üzüm, O., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Utilization of fly ash and bottom ash in geopolymer composite", 1st International Conference on Grand Challenges in Construction Materials, Poster Presentation, March 17-18, University of California, Los Angeles, USA.
- 2016, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 21-23, Istanbul, Turkey, CD-ROM.
- 2016, Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Topal, A., Gümüştekin, Ş., Saleh Ahari, R., Tuyan, M. "Effects of thixotropy formwork type and release agent on self consolidating concrete surface defects", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 21-23, Istanbul, Turkey, CD-ROM.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz, Ö., Ramyar, K. "Effect of different types of superplasticizer on fresh and strength properties of self-consolidating concrete", 7th International Conference on Self-Compacting Concrete and the 1st Conference on Rheology and Processing of Construction Materials, September 2-4, pp. 14-24, Paris, France, CD-ROM.
- 2012, Tuyan, M., Saleh Ahari, R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö. "Determination of rheological parameters and thixotropic properties of fresh SCC mixtures with varying compositions", 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, Isfahan, Iran, CD-ROM.
- 2012, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Effect of recycled aggregates on strength and alkali silica reaction (ASR) potential of mortar mixtures", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, October 17-19, Ankara, Turkey, CD-ROM.

National Conference Proceedings (7 entries)- 2017, Tuyan, M., Boyacı, O.C., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. “Uçucu kül esaslı geopolimer betonların mekanik özelik ve yüksek sıcaklık dirençlerinin araştırılması”, Beton 2017 Hazır Beton Kongresi ve Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 13-14 Nisan, İstanbul.
- 2015, Yardımcı, M.Y., Aydın, S., Tuyan, M. "Alkalilerle aktive edilmiş harçların düşük hızlı darbe yüklemesi altında eğilme performanslarının incelenmesi", 9. Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Nisan, Antalya, s. 283-292.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Ramyar, K. "Farklı liflerin kendiliğinden yerleşen betonun taze hal ve mekanik özeliklerine etkisi", Beton 2013 Hazır Beton Kongresi ve Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 21-23 Şubat, İstanbul, s. 52-62.
- 2013, Tuyan, M., Yılmaz, G., Andiç Çakır, Ö. "Süperakışkanlaştırıcıların kendiliğinden yerleşen betonun taze hal ve sertleşmiş özelikleri ile maliyetine etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, 24-25 Ekim, Ankara, s. 17-32.
- 2012, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Agreganın en büyük tane boyutu ve numune boyutunun betonun karot dayanımına etkisi", İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 22-24 Kasım, İstanbul, CD-ROM.
- 2011, Tuyan, M., Yazıcı, H. "Yüksek performanslı harçlarda lif-matris aderansının incelenmesi", 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir, s. 299-308.
- 2011, Tuyan, M., Saleh Ahari, R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö. "Değişik kompozisyonlarda üretilen kendiliğinden yerleşen betonların reolojik ve tiksotropik özelliklerinin araştırılması", 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir, s. 131-142.

Number of References0 times self referenced.
166 times referenced by other.
Referrer Publications (166 entries)- 2019, Mardani-Aghabaglou, A., Yüksel, C., Beglarigale, A., Ramyar, K. "Improving the mechanical and durability performance of recycled concrete aggregate-bearing mortar mixtures by using binary and ternary cementitious systems" Construction and Building Materials, vol. 196, pp. 295-306.
- 2019, Song, H.-F., Cui, W., Yan, W.-S. "Analysis of tangential stress between fresh self-compacting concrete and wall based on thixotropy theory" Construction and Building Materials, vol. 196, pp. 126-133.
- 2019, Muduli, R., Mukharjee, B.B."Effect of incorporation of metakaolin and recycled coarse aggregate on properties of concrete" Journal of Cleaner Production, vol. 209, pp. 398-414.
- 2019, Gökçe, H.S. "High temperature resistance of boron active belite cement mortars containing fly ash" Journal of Cleaner Production, vol. 211, pp. 992-1000.
- 2019, Santos, S., da Silva, P.R., de Brito, J. "Self-compacting concrete with recycled aggregates – A literature review" Journal of Building Engineering, vol. 22, pp. 349-371.
- 2019, Saluja, S., Kaur, K., Goyal, S., Bhattacharjee, B."Assessing the effect of GGBS content and aggregate characteristics on drying shrinkage of roller compacted concrete" Construction and Building Materials, vol. 201, pp. 72-80.
- 2019, Xie, J., Li, J., Lu, Z., Li, Z., Fang, C., Huang, L., Li, L. "Combination effects of rubber and silica fume on the fracture behaviour of steel-fibre recycled aggregate concrete" Construction and Building Materials, vol. 203, pp. 164-173.
- 2019, Kim, J.H., Park, S.-J., Yim, H.J. "Nonlinear resonance vibration assessment to evaluate the freezing and thawing resistance of concrete" Materials, vol. 12, issue 2, article no: 325.
- 2019, Wang, Y., Zhao, J. "Facile preparation of slag or fly ash geopolymer composite coatings with flame resistance" Construction and Building Materials, vol. 203, pp. 655-661.
- 2018, Aslani, F., Ma, G., Yim Wan, D.L., Muselin, G. "Development of high-performance self-compacting concrete using waste recycled concrete aggregates and rubber granules" Journal of Cleaner Production, vol. 182, pp. 553-566.
- 2018, Alami, M.M., Erdem, T.K., Yardımcı, M.Y., Aydın, S. "Development of a proper mix-design for impact loading of deflection hardening hybrid fiber reinforced concrete" RILEM Bookseries, vol. 15, pp. 284-291.
- 2018, Puertas, F., González-Fonteboab, B., González-Taboadab, I., Alonso, M.M., Torres-Carrascoa, M., Rojob, G., Martínez-Abellab F. "Alkali-activated slag concrete: Fresh and hardened behaviour" Cement and Concrete Composites, vol. 85, pp. 22-31.
- 2018, Bai, C., Zheng, J., Rizzi, G.A., Colombo, P. "Low-temperature fabrication of SiC/geopolymer cellular composites" Composites Part B: Engineering, vol. 137, pp. 23-30.
- 2018, Elavarasi, D., Mohan, K.S.R. "On low-velocity impact response of SIFCON slabs under drop hammer impact loading" Construction and Building Materials, vol. 160, pp. 127-135.
- 2018, Singh, R.B.,Singh, B.,Kumar, N. "Thixotropy of self-compacting concrete containing recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, ahead of print.
- 2018, Rajhans, P., Panda, S.K., Nayak, S. "Sustainable self compacting concrete from C&D waste by improving the microstructures of concrete ITZ" Construction and Building Materials, vol. 163, pp. 557-570.
- 2018, Balaji, S., Thirugnanam, G.S. "Behaviour of reinforced concrete beams with SIFCON at various locations in the beam" KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 22, issue 1, pp. 161-166.
- 2018, Lei, B., Li, W., Tang, Z., Tam, V.W.Y., Sun, Z. "Durability of recycled aggregate concrete under coupling mechanical loading and freeze-thaw cycle in salt-solution" Construction and Building Materials, vol. 163, pp. 840-849.
- 2018, Liang, X., Wu, C. "Meso-scale modelling of steel fibre reinforced concrete with high strength" Construction and Building Materials, vol. 165, pp. 187-198.
- 2018, Esfahani, A.R., Reisi, M., Mohr, B. "Magnetized water effect on compressive strength and dosage of superplasticizers and water in self-compacting concrete" Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 30, issue 3, article no: 04018008.
- 2018, Kurda, R., De Brito, J., Silvestre, J.D. "Indirect evaluation of the compressive strength of recycled aggregate concrete with high fly ash ratios" Magazine of Concrete Research, vol. 70, issue, 4, pp. 204-216.
- 2018, Olonade, K.A., Ajibola, I.K., Okeke, C.L. "Performance evaluation of concrete made with sands from selected locations in Osun State, Nigeria" Case Studies in Construction Materials, vol. 8, pp. 160-171.
- 2018, Irki, I., Debieb, F., Ouzadid, S., Dilmi, H.L., Settari, C., Boukhelkhel, D. "Effect of Blaine fineness of recycling brick powder replacing cementitious materials in self compacting mortar" Journal of Adhesion Science and Technology, vol. 32, issue 9, pp. 963-975.
- 2018, Huang, F., Li, H., Yi, Z., Wang, Z., Xie, Y. "The rheological properties of self-compacting concrete containing superplasticizer and air-entraining agent" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 833-838.
- 2018, AzariJafari, H., Tajadini, A., Rahimi, M., Berenjian, J. "Reducing variations in the test results of self-consolidating lightweight concrete by incorporating pozzolanic materials" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 889-897.
- 2018, Dalalbashi, A., Ghiassi, B., Oliveira, D.V., Freitas, A. "Effect of test setup on the fiber-to-mortar pull-out response in TRM composites: Experimental and analytical modeling" Composites Part B: Engineering, vol. 143, pp. 250-268.
- 2018, Lu, J.-X., Poon, C.S. "Improvement of early-age properties for glass-cement mortar by adding nanosilica" Cement and Concrete Composites, vol. 89, pp. 18-30.
- 2018, Qian, S., Yao, Y., Wang, Z., Cui, S., Liu, X., Jiang, H., Guo, Z., Lai, G., Xu, Q., Guan, J. "Synthesis, characterization and working mechanism of a novel polycarboxylate superplasticizer for concrete possessing reduced viscosity" Construction and Building Materials, vol. 169, pp. 452-461.
- 2018, Li, Y., Wang, R., Li, S., Zhao, Y., Qin, Y. "Resistance of recycled aggregate concrete containing low- and high-volume fly ash against the combined action of freeze–thaw cycles and sulfate attack" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 23-34.
- 2018, Campos, R.S., Barbosa, M.P., Pimentel, L.L., Maciel, G.F. "Influence of recycled aggregates on rheological and mechanical properties of self-compacting concrete | [Influência dos agregados reciclados nas propriedades reológicas e mecânicas do concreto autoadensável]" Revista Materia, vol. 23, issue 1, Article number e-11964, 20p.
- 2018, Zhang, X.M., Pang, L., Wu, S.P., Zhang, G.F. "Effect of different media aqueous solution on road performance of asphalt mixtures" Materials Science Forum, vol. 913, pp. 1070-1075.
- 2018, Guo, H., Shi, C., Guan, X., Zhu, J., Ding, Y., Ling, T.-C., Zhang, H., Wang, Y. "Durability of recycled aggregate concrete – A review" Cement and Concrete Composites, vol. 89, pp. 251-259.
- 2018, Irki, I., Euldji, M., Bensaber, H., Settari, C. "Characterization of stem phoenix fibres as potential reinforcement of self compacting mortar" Journal of Adhesion Science and Technology, vol. 32, issue 15, pp. 1629-1642.
- 2018, Ma, G.W., Wang, L., Ju, Y. "State-of-the-art of 3D printing technology of cementitious material—An emerging technique for construction" Science China Technological Sciences, vol. 61, issue, 4, pp. 475-495.
- 2018, Djelloul, O.K., Menadi, B., Wardeh, G., Kenai, S. "Performance of self-compacting concrete made with coarse and fine recycled concrete aggregates and ground granulated blast-furnace slag" Advances in Concrete Construction, vol 6, issue 2, pp. 103-121.
- 2018, Zareiyan, B., Khoshnevis, B. "Effects of mixture ingredients on interlayer adhesion of concrete in Contour Crafting" Rapid Prototyping Journal, vol. 24, issue 3, pp. 584-592.
- 2018, Omary, S., Ghorbel, E., Wardeh, G., Nguyen, M.D. "Mix design and recycled aggregates effects on the concrete’s properties" International Journal of Civil Engineering, vol. 16, issue 8, pp. 973-992.
- 2018, Çevik, A., Alzeebaree, R., Humur, G., Niş, A., Gülşan, M.E. "Effect of nano-silica on the chemical durability and mechanical performance of fly ash based geopolymer concrete" Ceramics International, vol. 44, issue 11, pp. 12253-12264.
- 2018, Zhao, H., Liao, B., Nian, F., Zhao, Y., Wang, K., Pang, H. "Synthesis and characterization of a PAMAM dendrimer-based superplasticizer and its effect on the properties in cementitious system" Journal of Applied Polymer Science, vol.135, issue 32, article no: 46550.
- 2018, Ma, G., Wang, L. "A critical review of preparation design and workability measurement of concrete material for largescale 3D printing" Frontiers of Structural and Civil Engineering, vol. 12, issue 3, pp. 382-400.
- 2018, Wang, L., Zhang, G., Wang, P., Yu, S. "Effects of fly ash and crystalline additive on mechanical properties of two-graded roller compacted concrete in a high RCC arch dam" Construction and Building Materials, vol. 182, pp. 682-690.
- 2018, Pasquier, L.-C., Kemache, N., Mocellin, J., Blais, J.-F., Mercier, G. "Waste concrete valorization; aggregates and mineral carbonation feedstock production" Geosciences (Switzerland), vol. 8, issu 9, pp. article no: 342.
- 2018, Sosa, M.E., Carrizo, L.E., Zega, C.J., Villagrán Zaccardi, Y.A. "Water absorption of fine recycled aggregates: effective determination by a method based on electrical conductivity" Materials and Structures, vol. 51, issue 5, article no: 127.
- 2018, Ng, C., Alengaram, U.J., Wong, L.S., Mo, K.H., Jumaat, M.Z., Ramesh, S. "A review on microstructural study and compressive strength of geopolymer mortar, paste and concrete" Construction and Building Materials, vol. 186, pp. 550-576.
- 2018, Cheng, Y., Hongqiang, M., Hongyu, C., Jiaxin, W., Jing, S., Zonghui, L., Mingkai, Y. "Preparation and characterization of coal gangue geopolymers" Construction and Building Materials, vol. 187, pp. 318-326.
- 2018, Dalalbashi, A., Ghiassi, B., Oliveira, D.V., Freitas, A. "Fiber-to-mortar bond behavior in TRM composites: Effect of embedded length and fiber configuration" Composites Part B: Engineering, vol. 152, pp. 43-57.
- 2018, Rovnaník, P., Rovnaníková, P., Vyšvařil, M., Grzeszczyk, S., Janowska-Renkas, E. "Rheological properties and microstructure of binary waste red brick powder/metakaolin geopolymer" Construction and Building Materials, vol. 188, pp. 924-933.
- 2018, Zulkifly, K., Heah, C.Y., Liew, Y.M., Abdullah, M.M.A.B., Abdullah, S.F.A."The synergetic compressive strength and microstructure of fly ash and metakaolin blend geopolymer pastes" AIP Conference Proceedings, 2045, 020100
- 2018, Deng, F., Ding, X., Chi, Y., Xu, L., Wang, L. "The pull-out behavior of straight and hooked-end steel fiber from hybrid fiber reinforced cementitious composite: Experimental study and analytical modelling" Composite Structures vol. 206, pp. 693-712.
- 2018, Abdallah, S., Rees, D.W.A., Ghaffar, S.H., Fan, M. "Understanding the effects of hooked-end steel fibre geometry on the uniaxial tensile behaviour of self-compacting concrete" Construction and Building Materials, vol. 178, pp. 484-494.
- 2018, Bayer, P., Rovnanikova, P. "Effect of alkaline activator quantity and temperature of curing on the properties of alkali-activated brick dust" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 385, issue 1, article no: 012004.
- 2018, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Seara-Paz, S. "Evaluation of self-compacting recycled concrete robustness by statistical approach" Construction and Building Materials, vol. 176, pp. 720-736.
- 2018, Singh, N., Singh, S.P. "Carbonation resistance of self-compacting recycled aggregate concretes with silica fume" Journal of Sustainable Cement-Based Materials, vol. 7, isseue 4, pp. 214-238.
- 2018, Burduhos Nergis, D.D., Abdullah, M.M.A.B., Vizureanu, P., Mohd Tahir, M.F.M. "Geopolymers and Their Uses: Review" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 374, ,ssue 1, article no: 012019.
- 2018, He, Z., Jiang, R., Li, Y. "Dynamic Rheological Behavior of Low Water-to-binder Ratio Mortars under Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS)" Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition, vol. 33, issue 3, pp. 608-618.
- 2018, Mazloom, M., Soltani, A., Karamloo, M., Hassanloo, A., Ranjbar, A. "Effects of silica fume, superplasticizer dosage and type of superplasticizer on the properties of normal and selfcompacting concrete" Advances in Materials Research (South Korea), vol. 7, issue 1, pp. 407-434.
- 2018, Prayuda, H., Saleh, F., Maulana, T.I., Monika, F. "Fresh and mechanical properties of self-compacting concrete with coarse aggregate replacement using Waste of Oil Palm Shell" IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 352, issue 1, article no: 012028.
- 2018, Le, H.V., Moon, D., Kim, D.J. "Effects of ageing and storage conditions on the interfacial bond strength of steel fibers in mortars" Construction and Building Materials, vol. 170, pp. 129-141.
- 2018, Gupta, S., Kua, H.W., Pang, S.D. "Combination of polypropylene fibre and superabsorbent polymer to improve physical properties of cement mortar" Magazine of Concrete Research, vol. 70,, issue 7, pp. 350-364.
- 2018, Mardani-Aghabaglou, A., Özen, S., Altun, M.G. "Durability performance and dimensional stability of polypropylene fiber reinforced concrete" Journal of Green Building, vol. 13, issue 2, pp. 20-41.
- 2018, Alexandridou, C., Angelopoulos, G.N., Coutelieris, F.A. "Mechanical and durability performance of concrete produced with recycled aggregates from Greek construction and demolition waste plants" Journal of Cleaner Production, vol. 176, pp. 745-757.
- 2018, Zhang, Y., Wang, C., Zhang, C., Zhang, J., Tang, Q. "Preparation technology of the ultra-high-toughness cementitious composite" Tumu Jianzhu yu Huanjing Gongcheng/Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering, vol. 40, issue 1, pp. 83-89.
- 2018, Luo, H., Wang, W., Wang, G., Pang, B. "Study of circular reactive powder concrete-filled steel tube stub columns under axial compression" Journal of Engineering Science and Technology Review, vol. 11, issue 5, pp. 144-152.
- 2018, Chen, W., Xu, M. "Study on the deterioration of mechanical properties of cement sodium silicate slurry material under the environment of chlorine salt erosion" Paper Asia, vol. 1, compendium 5, pp. 40-43.
- 2018, Burhanudin, M.K., Ibrahim, M.H.W., Sani, M.S.H.M., Juki, M.I., Jamaluddin, N., Jaya, R.P., Shahidan, S., Basirun, N.F., Bosro, M.Z.M. "Influence of ground coal bottom ash with different grinding time as cement replacement material on the strength of concrete" Malaysian Construction Research Journal, vol. 4, issue 2, pp. 93-102.
- 2018, Singh, N., Singh, S.P. "Validation of carbonation behavior of self compacting concrete made with recycled aggregates using microstructural and crystallization investigations" European Journal of Environmental and Civil Engineering, DOI:10.1080/19648189.2018.1500312, article in press.
- 2018, Elavarasi D., Saravana Raja Mohan K. "Effect of fly ash on strength and durability of slurry infiltrated fibrous concrete" Revista Romana de Materiale/ Romanian Journal of Materials, vol. 48, issue 4, pp. 529-538.
- 2017, Kisku, N., Joshi, H., Ansari, M., Panda, S.K., Nayak, S., Dutta, S.C. "A critical review and assessment for usage of recycled aggregate as sustainable construction material" Construction and Building Materials, vol. 131, pp. 721-740.
- 2017, Reddy, K.C., Subramaniam, K.V.L. "Experimental investigation of crack propagation and post-cracking behaviour in macrosynthetic fibre reinforced concrete" Magazine of Concrete Research, vol. 69, issue 9, pp. 467-478.
- 2017, Liu, J., Han, F., Zhou, H., Zhang, L., Liu, J. "An overview on tensile behavior of ultra-high performance concrete" Cailiao Daobao/Materials Review, vol. 31, issue 12, pp. 24-32.
- 2017, Benjeddoua, O., Soussia, C., Jedidia, M., Benali, M. "Experimental and theoretical study of the effect of the particle size of limestone fillers on the rheology of self-compacting concrete" Journal of Building Engineering, vol. 10, pp. 32-41.
- 2017, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Seara-Paz, S. "Analysis of rheological behaviour of self-compacting concrete made with recycled aggregates" Construction and Building Materials, vol. 157, pp. 18-25.
- 2017, Santosh Kumar, G., Rajasekhar, K. "Performance analysis of Levenberg-Marquardt and Steepest Descent algorithms based ANN to predict compressive strength of SIFCON using manufactured sand" Engineering Science and Technology, an International Journal, vol. 20, issue 4, pp. 1396-1405.
- 2017, Vinay Kumar, B.M., Ananthan, H., Balaji, K.V.A. "Experimental studies on utilization of coarse and finer fractions of recycled concrete aggregates in self compacting concrete mixes" Journal of Building Engineering, vol. 9, pp. 100-108.
- 2017, Rambo, D.A.S., Yao, Y., de Andrade Silva, F., Toledo Filho, R.D., Mobasher, B. "Experimental investigation and modelling of the temperature effects on the tensile behavior of textile reinforced refractory concretes" Cement and Concrete Composites, vol. 75, pp. 51-61.
- 2017, Wang, X., Liu, B., Zhang, C. "Cyclic torsion performance of recycled aggregate concrete beams with or without fly ash" Construction and Building Materials, vol. 132, pp. 529-542.
- 2017, Khabaz, A. "Theoretical analysis and numerical simulation of development length of straight steel fiber in cementitious materials" Composite Interfaces, vol. 24, issue 5, pp. 447-467.
- 2017, Khabaz, A. "Analysis of sliding mechanism of straight steel fibers in concrete and determine the effect of friction", Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 17, issue 3, pp. 599-608.
- 2017, Tajbakhshian, A., Saeb, M.R., Jafari, S.H., Najafi, F., Khonakdar, H.A., Ayoubi, M., Asl, F.H. "High-performance carboxylate superplasticizers for concretes: Interplay between the polymerization temperature and properties" Journal of Applied Polymer Science, vol. 134, issue 23, article no: 44908.
- 2017, Abdallah, S., Fan, M. "Anchorage mechanisms of novel geometrical hooked-end steel fibres" Materials and Structures, vol. 50, issue 2, article no: 139.
- 2017, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Carro-López, D. "Self-compacting recycled concrete: Relationships between empirical and rheological parameters and proposal of a workability box" Construction and Building Materials, vol. 143, pp. 537-546.
- 2017, Lee, Y.H., Shek, P.N., Mohammad, S. "Structural performance of reinforced interlocking blocks column" Construction and Building Materials, vol. 142, pp. 469-481.
- 2017, Poveda, E., Ruiz, G., Cifuentes, G., Yu, R.C., Zhang, X. "Influence of the fiber content on the compressive low-cycle fatigue behavior of self-compacting SFRC" International Journal of Fatigue, vol.101, pp. 9-17.
- 2017, Gonzalez-Taboada, I.,Gonzalez-Fonteboa, B., Eiras-Lopez, J., Rojo-Lopez, G. "Tools for the study of self-compacting recycled concrete fresh behaviour: Workability and rheology" Journal of Cleaner Production, vol. 156, pp. 1-18.
- 2017, Hanif, A., Parthasarathy, P., Lu, Z., Sun, M., Li, Z. "Fiber-reinforced cementitious composites incorporating glass cenospheres – Mechanical properties and microstructure" Construction and Building Materials, vol. 154, pp. 529-538.
- 2017, Li, P.P., Yu, Q.L., Brouwers, H.J.H. "Effect of PCE-type superplasticizer on early-age behaviour of ultra-high performance concrete (UHPC)" Construction and Building Materials, vol. 153, pp. 740-750.
- 2017, Liu, X., Guan, J., Lai, G., Wang, Z., Zhu, J., Cui, S., Lan, M., Li, H. "Performances and working mechanism of a novel polycarboxylate superplasticizer synthesized through changing molecular topological structure" Journal of Colloid and Interface Science, vol. 504, pp. 12-24.
- 2017, Jiao, D., Shi, C., Yuan, Q., An, X., Liu, Y., Li, H. "Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete-A review" Cement and Concrete Composites, vol. 83, pp. 146-159.
- 2017, Long, W.-J., Khayat, K.H., Yahia, A., Xing, F. "Rheological approach in proportioning and evaluating prestressed self-consolidating concrete" Cement and Concrete Composites, vol. 82, pp. 105-116.
- 2017, Santos, S.A., da Silva, P.R., de Brito, J. "Mechanical performance evaluation of self-compacting concrete with fine and coarse recycled aggregates from the precast industry" Materials, vol. 10, issue 8, article no: 904.
- 2017, Malhotra, S., Chand, J. "Experimental investigation on high strength concrete with the addition of steel fiber" International Journal of Civil Engineering and Technology, vol. 8, issue 7, pp. 1130-1140.
- 2017, Zhao, S., Sun, C. "Experimental study on influence of recycled aggregate defects on mechanical properties and durability of recycled concrete" Agro Food Industry Hi-Tech, vol. 28, issue 3, pp. 129-133.
- 2017, Mazloom, M., Miri, S.M. "Interaction of magnetic water, silica fume and superplasticizer on fresh and hardened properties of concrete" Advances in Concrete Construction, vol. 5, issue 2, pp. 87-99.
- 2017, Mohammed, B.S., Adamu, M., Shafiq, N. "Establishing relationship between modulus of elasticity and strength of nano silica modified roller compacted rubbercrete" International Journal of GEOMATE, vol. 13, issue 39, pp. 103-110.
- 2017, Zhang, Y.-R., Cai, X.-P., Kong, X.-M., Gao, L. "Effects of comb-shaped superplasticizers with different charge characteristics on the microstructure and properties of fresh cement pastes" Construction and Building Materials, vol. 155, pp. 441-450.
- 2017, Alwaeli, M. "Investigation of gamma radiation shielding and compressive strength properties of concrete containing scale and granulated lead-zinc slag wastes" Journal of Cleaner Production, vol. 166, pp. 157-162.
- 2017, Lu, J.-X., Zhan, B.-J., Duan, Z.-H., Poon, C.S. "Using glass powder to improve the durability of architectural mortar prepared with glass aggregates" Materials & Design, vol. 135, pp. 102-111.
- 2017, Elavarasi, D., Saravana Raja Mohan, K., Parthasarathy, P., Dinesh, T. "Effects of slag on flexural strength of slurry infiltrated fibrous concrete" IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 80, issue 1, article no: 012036.
- 2017, Manzi, S., Mazzotti, C., Chiara Bignozzi, M. "Self-compacting concrete with recycled concrete aggregate: Study of the long-term properties" Construction and Building Materials, vol. 157, pp. 582-590.
- 2017, Mohseni, E., Saadati, R., Kordbacheh, N., Parpinchi, Z.S., Tang, W. "Engineering and microstructural assessment of fibre-reinforced self-compacting concrete containing recycled coarse aggregate" Journal of Cleaner Production, vol. 168, pp. 605-613.
- 2017, Denisov, A.V. "The impact of superplasticizers on the radiation changes in Portland cement stone and concretes" Magazine of Civil Engineering, vol. 73, issue 5 pp. 70-87.
- 2017, Sadrmomtazi, A., Khoshkbijari, R.K. "Bonding durability of polymer-modified concrete repair overlays under freeze-thaw conditions" Magazine of Concrete Research, vol. 69, issue 24, pp. 1268-1275.
- 2017, Danso H., Martinson D.B., Ali M., Williams J.B. "Mechanisms by which the inclusion of natural fibres enhance the properties of soil blocks for construction" Journal of Composite Materials, vol. 51, issue 27, pp.3835-3845.
- 2017, Long, W.J., Wei, J.J., Ma, H., Xing, F. "Dynamic mechanical properties and microstructure of graphene oxide nanosheets reinforced cement composites" Nanomaterials, vol. 7, issue 12, article no: 407.
- 2017, Rodríguez, C., Miñano, I., Aguilar, M.A., Ortega, J.M., Parra, C., Sánchez, I. "Properties of concrete paving blocks and hollow tiles with recycled aggregate from construction and demolition wastes" Materials, vol. 10, issue 12, article no: 1374.
- 2017, Chung, S-Y., Elrahman, M.A., Sikora, P., Rucinska, T., Horszczaruk, E., Stephan, D. "Evaluation of the effects of crushed and expanded waste glass aggregates on the material properties of lightweight concrete using image-based approaches" Materials, vol. 10, issue 12, article no: 1354.
- 2017, Wang, H.-L. "Steel-concrete bond behaviour of self-compacting concrete with recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, vol. 68, issue 13, pp. 678-691.
- 2017, Uddin Mohammed, T., Ahmed, T., Apurbo, S.M., Absar Mallick, T., Shahriar, F., Munim, A., Awal, M.A. "Influence of chemical admixtures on fresh and hardened properties of prolonged mixed concrete" Advances in Materials Science and Engineering, volume 2017, article ID 9187627, 11 pages.
- 2017, Gil, H., Ortega, A., Pérez, J. "Mechanical behavior of mortar reinforced with sawdust waste" Procedia Engineering, vol. 200, pp. 325-332.
- 2017, Mohammed, T.U., Ahmed, T., Apurbo, S.M., Mallick, T.A., Shahriar, F., Munim, A., Awal, M.A. "Influence of Chemical Admixtures on Fresh and Hardened Properties of Prolonged Mixed Concrete" Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2017, Article ID 9187627, 11 pages.
- 2017, Li, Z., Peng, J., Yang, Z. "Effect of mineral admixtures on the compatibility of polycarboxylate superplasticizer and cement" Cailiao Daobao/Materials Review, vol. 31, issue 6, pp. 115-120.
- 2016, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Carro-López, D. "Study of recycled concrete aggregate quality and its relationship with recycled concrete compressive strength using database analysis" Materiales de Construcción, vol. 66, issue 323.
- 2016, Wang, X., Yang, Y., Lin, W., Shu X., Ran, Q., Liu, J. "Tailoring the sequence structure of polycarboxylate superplasticisers to improve the sulfate ion sensitivity", Advances in Cement Research, vol. 28, issue 8, pp. 544-554.
- 2016, Thomas, C., Setien, J., Polanco, J.A. "Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes" Construction and Building Materials, vol. 114, pp. 536-546.
- 2016, Yao, Y., Bonakdar, A., Faber, J., Gries, T., Mobasher, B. "Distributed cracking mechanisms in textile-reinforced concrete under high speed tensile tests" Materials and Structures, vol. 49, issue 7, pp. 2781-2798.
- 2016, Alexandre Bogas, J., de Brito, J., Ramos, D. "Freeze-thaw resistance of concrete produced with fine recycled concrete aggregates" Journal of Cleaner Production, vol. 115, pp. 294-306.
- 2016, Medina, C., Sánchez de Rojas, M.I., Thomas, C., Polanco, J.A., Frías, M. "Durability of recycled concrete made with recycled ceramic sanitary ware aggregate. Inter-indicator relationships" Construction and Building Materials, vol. 105, pp. 480-486.
- 2016, Omary, S., Ghorbel, E., Wardeh, G. "Relationships between recycled concrete aggregates characteristics and recycled aggregates concretes properties" Construction and Building Materials, vol. 108, pp. 163-174.
- 2016, Wang, H. "Steel–concrete bond behaviour of self-compacting concrete with recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, vol. 68, issue 13, pp. 678-691.
- 2016, Mardani-Aghabaglou, A., Boyacı, O.C., Hosseinnezhad, H., Felekoglu, B., Ramyar, K. "Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture" Cement and Concrete Composites, in press.
- 2016, Huang, H., Qian, C., Zhao, F., Qu, J., Guo, J., Danzinger, M. "Improvement on microstructure of concrete by polycarboxylate superplasticizer (PCE) and its influence on durability of concrete" Construction and Building Materials, vol. 110, pp. 293-299.
- 2016, Ling, S.K., Kwan, A.K.H. "Adding limestone fines as cementitious paste replacement to lower carbon footprint of SCC" Construction and Building Materials, vol. 111, pp. 326-336.
- 2016, Khabaz, A. "Monitoring of impact of hooked ends on mechanical behavior of steel fiber in concrete" Construction and Building Materials, vol. 113, pp. 857-863.
- 2016, Abbas, Y.M., Khan, M.I. "Fiber–matrix interactions in fiber-reinforced concrete: A review" Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 41, pp. 1-16.
- 2016, Soto-Perez, L., Hwang, S. "Mix design and pollution control potential of pervious concrete with non-compliant waste fly ash" Journal of Environmental Management, vol. 176, pp. 112-118.
- 2016, Tang, W.C., Ryan, P.C., Cui, H.Z., Liao, W. "Properties of self-compacting concrete with recycled coarse aggregate" Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2016, Article ID 2761294, 11 pages.
- 2016, Fu, Y., Xie, Q., Lao, J., Wang, L. "In vitro evaluation and mechanism analysis of the fiber shedding property of textile pile debridement materials" Materials, vol. 9, issue. 4, 17 p.
- 2016, Shaikh, F.U.A., Shafaei, Y., Sarker, P.K. "Effect of nano and micro-silica on bond behaviour of steel and polypropylene fibres in high volume fly ash mortar" Construction and Building Materials, vol. 115, pp. 690-698.
- 2016, Rafieizonooz, M., Mirza, J., Salim, M.R., Hussin, M.W., Khankhaje, E. "Investigation of coal bottom ash and fly ash in concrete as replacement for sand and cement" Construction and Building Materials, vol. 116, pp. 15-24.
- 2016, Wang, H., Zhang, N. "Assessment of treated recycled concrete aggregates on the properties of recycled-aggregate-self-compacting concrete" Harbin Gongye Daxue Xuebao/Journal of Harbin Institute of Technology, vol. 48, issue. 6, pp. 150-156.
- 2016, Singh, N., Singh, SP. "Carbonation and electrical resistance of self compacting concrete made with recycled concrete aggregates and metakaolin" Construction and Building Materials, vol. 121, pp. 400-409.
- 2016, Beglarigale A., Aydın, S., Kızılırmak, C. "Fiber-Matrix Bond Characteristics of Alkali-Activated Slag Cement–Based Composites" Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 28, issue 11.
- 2016, Khabaz, A. "Performance evaluation of corrugated steel fiber in cementitious matrix" Construction and Building Materials, vol. 128, pp. 373-383.
- 2016, Jovein, H.B., Shen, L. "Effects of aggregate properties on rheology of self-consolidating concrete" Advances in Civil Engineering Materials, vol. 5, issue 1, pp. 235-255.
- 2016, Geng, Y., Wang, Y., Chen, J. "Creep behaviour of concrete using recycled coarse aggregates obtained from source concrete with different strengths" Construction and Building Materials, vol. 128, pp. 199-213.
- 2016, Alaka, H.A., Oyedele, Y.O. "High volume fly ash concrete: The practical impact of using superabundant dose of high range water reducer" Journal of Building Engineering, vol. 8, pp. 81-90.
- 2016, Wang, X., Liu, B., Zhang, C. "Seismic behavior of recycled aggregate concrete beams under cyclic torsion" Construction and Building Materials, vol. 129, pp.193-203.
- 2016, Zhang, H., Yu, R.C. "Inclined fiber pullout from a cementitious matrix: A numerical study", Materials, vol. 9, issue 10, pp. 800.
- 2016, Zapata Orduz, L.E., Portela, G., Suárez, O.M., Cáceres, A.D. "Compatibility analysis between Portland cement type I and micro/nano-SiO2 in the presence of polycarboxylate-type superplasticizers" Cogent Engineering, vol. 3, issue 1, article no: 1260952.
- 2015, Kim, S-W., Yun, H-D., Park, W-S., Jang, Y. "Bond strength prediction for deformed steel rebar embedded in recycled coarse aggregate concrete" Materials & Design, vol. 83, pp. 257-269.
- 2015, Zhang, S., Fan, Y., Wang, Q. "Experiment study on the effect of GGBFS on frost resistance of concrete" Key Engineering Materials, vol. 629-630, pp. 207-212.
- 2015, Beglarigale, A., Yazıcı, H. "Pull-out behavior of steel fiber embedded in flowable RPC and ordinary mortar" Construction and Building Materials, vol. 75, pp. 255-265.
- 2015, İpek, M., Aksu, M., Yılmaz, K., Uysal, M., Vural, İ. "Effect of pre-setting pressure applied flexure strength and fracture toughness of new SIFCON + RPC composite during setting phase" Construction and Building Materials, vol. 79, pp. 90-96.
- 2015, Zhu, J., Li, Z., Yang, R., Zhang, Y. "Mutual interaction relationship in polymer modified cementitious system" Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition, vol. 30, issue 1, pp. 122-128
- 2015, Sharifi, Y., Afshoon, I., Firoozjaie, Z. "Fresh properties of self-compacting concrete containing ground waste glass microparticles as cementing material" Journal of Advanced Concrete Technology, vol. 13, issue 2, pp. 50-66.
- 2015, Li, L.G., Kwan, A.K.H. "Effects of superplasticizer type on packing density, water film thickness and flowability of cementitious paste", Construction and Building Materials, vol. 86, pp. 113-119.
- 2015, Xiang, S., Shi, C., Wu, L., Chong, L. "Synthesis of polycarboxylate with different comb structures and it's influence on properties of fresh cement pastes" Journal of the Chinese Ceramic Society, vol. 43, issue 5, pp. 570-578.
- 2015, Niu, H., Wu, W., Xing, Y., Zhao, Y. "Effects of water/cement ratio on properties and microstructure of PVA fiber reinforced cementitious composites" Fuhe Cailiao Xuebao/Acta Materiae Compositae Sinica, vol. 32, issue 4, pp. 1067-1074.
- 2015, Liang, J.-F., Yang, Z.-P., Yi, P.-H., Wang, J.-B. "Mechanical properties of recycled fine glass aggregate concrete under uniaxial loading" Computers and Concrete, vol. 16, issue 2 pp. 275-285.
- 2015, Xu, H., Guo, W., Tan, Y. "Internal structure evolution of asphalt mixtures during freeze-thaw cycles" Materials & Design, vol. 86, pp. 436-446.
- 2015, Yao, Y., Silva, F.A., Butler, M., Mechtcherine, V., Mobasher, B. "Tension stiffening in textile-reinforced concrete under high speed tensile loads" Cement and Concrete Composites, vol. 64, pp. 49-61.
- 2015, Isla, F., Ruano, G., Luccioni, B. "Analysis of steel fibers pull-out. Experimental study" Construction and Building Materials, vol. 100, pp. 183-193.
- 2015, Elavarasi, D., Saravana Raja Mohan, K. "Experimental investigation on fly ash based slurry infiltrated fibrous concrete (SIFCON) in normal and aggressive environment" International Journal of ChemTech Research, vol. 8, issue 6, pp. 290-296.
- 2014, Kangaj, C.M., Inglis, H.M., Pietra, F., Kok, S. "Numerical modelling of the pull-out of hooked end steel fibre from epoxy matrix" 9th South African Conference on Computational and Applied Mechanics, SACAM 2014.
- 2014, Duan, Z.H., Poon, C.S. "Properties of recycled aggregate concrete made with recycled aggregates with different amounts of old adhered mortars" Materials & Design, vol. 58, pp. 19-29.
- 2014, Nikbin, I.M., Beygi, M.H.A., Kazemi, M.T., Vaseghi Amiri, J., Rahmani, E., Rabbanifar, S., Eslami, M. "A comprehensive investigation into the effect of aging and coarse aggregate size and volume on mechanical properties of self-compacting concrete" Materials & Design, vol. 59, pp. 199-210.
- 2014, Wang, Z., Zeng, Q., Wu, Y., Wang, L., Yao, Y., Li, K. "Relative humidity and deterioration of concrete under freeze–thaw load" Construction and Building Materials, vol. 62, pp. 18-27.
- 2014, İpek, M., Aksu, M., Yılmaz, K., Uysal, M. "The effect of pre-setting pressure on the flexural strength and fracture toughness of SIFCON during the setting phase" Construction and Building Materials, vol. 66, pp. 515-521.
- 2014, Bhuvaneswari, T., Elavarasi, D. "Effects of supplementary cementitious materials in slurry infiltrated fibrous concrete" International Journal of Applied Engineering Research, vol. 9, no. 16, pp. 3335-3350.
- 2014, Yalçınkaya, Ç., Beglarigale, A., Yazıcı, H. "The effect of metakaolin and end type of steel fiber on fiber- SIFCON matrix bond characteristics" Usak University Journal of Material Sciences, vol. 1, pp. 97-105.
- 2014, Beglarigale, A., Yalçınkaya, Ç., Keskinateş, M., Yazıcı, H. "The influence of fiber-matrix bond characteristics on tensile performance of SIFCON" 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2014, Istanbul, Turkey.
- 2014, Afshoon, I., Sharifi, Y. "Ground copper slag as a supplementary cementing material and its influence on the fresh properties of self-consolidating concrete" IES Journal Part A: Civil and Structural Engineering, vol. 7, issue. 4, pp. 229-242.
- 2014, Breesem, K.M., Faris, F.G., Abdel-Magid, I.M. "Behavior of self-compacting concrete using different sludge and waste materials. A general overview" International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences, vol. 2, issue 3, pp. 151-156.
- 2014, Shah, S.N.R., Aslam, M., Shah, S.A., Oad, R. "Behaviour of normal concrete using superplasticizer under different curing regimes" Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 15, pp. 87-94.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Andiç-Çakir, Ö., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, vol. 37, pp. 259-266.
- 2013, Beglarigale, A., Yazıcı, H. "The effect of alkali-silica reaction on steel fiber-matrix bond characteristics of cement based mortars" Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 845-860.
Finished Research Projects (7 entries)- 2018, BAP Projesi No:16-EGEMATAL0-02, "Mineral katkı içeren kalsiyum alüminat çimento esaslı harçların mekanik, mikroyapı, termal ve dayanıklılık özelliklerinin araştırılması", Araştırmacı
- BAP Projesi, No:13-MÜH-025, 2016, "Hafif reaktif pudra beton üretimi ile yangın ve donma-çözülme dirençlerinin araştırılması", Araştırmacı
- BAP Projesi, No:13-MÜH-071, 2016, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç geliştirilmesi", Araştırmacı
- TUBITAK Projesi, No:213M506, 2016, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç ve beton geliştirilmesi", Bursiyer.
- BAP Projesi, No:11-MÜH-079, 2015, "Silindirle sıkıştırılmış betonlarda tabakalar arası aderansın çekme dayanımına etkisi", Araştırmacı
- TUBİTAK Projesi, No: 112M262, 2015, "Darbe ve aşınma etkilerine dayanıklı portland çimentosu içermeyen harç geliştirilmesi", Bursiyer.
- TUBITAK Projesi, No:109M615, 2012, "Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve dürabilite özelliklerine etkileri", Bursiyer.
Granted Scholarships (1 entries)- 2018, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Granted Prizes (1 entries)- 2018, Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK - ULAKBİM
Patents (1 entries)- 2018, 2015/16589B, Atık Tuğla Tozu Esaslı Geopolimer