Akademik BilgilerFARUK YÜCEL
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Mütercim Tercümanlık (Almanca) Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: faruk.yucel@ege.edu.tr
- Telefon: + 90 232 311 50 87
Academic Degree Information- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı, Türkiye , 1991
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1994
- Doktora: Ankara Üniversitesi, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Mütercim-Tercümanlık, Türkiye, 2001
- Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Ed. Fak., Mütercim-Tercümanlık, Türkiye, 2008
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık, Türkiye, 2010
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi; Mütercim-Tercümanlık , Türkiye , 2014

Administrative / Academic Duties (14 entries)- Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Kurulu, Kurul Üyesi, 2017-2019
- Ege Üniversitesi Senato Üyesi, 2016-2018
- Ege Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama, İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi, 2016-
- Ege Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, 2016-2018
- Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu, Profesör Temsilcisi, 2015
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Staj Komisyonu, 2013-2014
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı, 2012-2013
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Böl. Bşk., 2010-
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2010-
- Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Almanca Mütercim-Tercümanlık A.B.D. Bşk., 2010-
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., İngilizce Mütercim-Tercümanlık A.B.D. Bşk.V., 2008
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Almanca Mütercim-Tercümanlık A.B.D. Bşk, 2003-2006
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Mütercim-Tercümanlık Böl. Bşk. Yrd., 2002-2005
- Ankara Üniversitesi TÖMER, Almanca Okutmanı, 1991-2000
Other Professional Activities (21 entries)- Germanistik in der Türkei. Studium und System. Seminar. Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, 02. Juli 2019, Germersheim, Deutschland, 2019
- Arabulucu Olarak Çevirmen. Seminer, Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, 03. Juli 2019, Germersheim, Deutschland, 2019
- Studien zur deutschen Sprache und Literatur (Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi) Dergisi Hakemliği, İstanbul Üniversitesi , 2018-In Progress
- Uluslararası Akademik-der Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi Yayın ve Bilim Kurulu, 2017-In Progress
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Alman Çevirmenler Fonu İşbirliğiyle, Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi, Antalya, 11-16 Kasım, 2017
- 10. Yabancı Diller Yüksekokulu Yöneticileri Toplantısı, Yaşar Üniversitesi, 20-21 Ekim, İzmir, 2016
- III. International Linguistics and Langauage Studies Conference LILA, June 24-25 2016, İstanbul, Bilim Jürisi, 2016
- Uluslararası Türkbilim Dergisi, Dergi Editörlüğü ve Hakemliği, 2016-In Progress
-  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Alman Çevirmenler Fonu İşbirliğiyle, Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi, İstanbul, 07-14 Kasım, 2016
- XIII. Internationaler Türkischer Germanıstik Kongress. “Zukunftsperspektiven der Germanistik”, Akdeniz Universität, Bilim Kurulu, 2016
- Übersetzung als literarische Dekonstruktion: Orhan Pamuks “Die weisse Festung”. Workshop, Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, 07. Juli 2016, Germersheim, Deutschland. , 2016
- Dialog. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik Dergisi Hakemliği, 2016-In Progress
- Turkish Studies Dergisi Hakemliği. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic., 2013-In Progress
- DEFA Film Library, University of Massachusetts, 7th biennial East German Summer Film Institute, “DEFA & AMERİKA: Culture Wars, Culture Contact,” Workshop, Smith College, Northampton, USA, July 7. – 12. , 2013
- V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin Üniversitesi, Bilim Kurulu, 2013
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Alman Çevirmenler Fonu İşbirliğiyle, Türkçe-Almanca Çeviri Atölyesi, İstanbul, 11-18 Kasım , 2012
- The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) Dergisi Hakemliği, 2012-In Progress
- I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Bilim Kurulu, Kırıkkale, 2011
- Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Hakemliği, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2010-2015
- International Multidisciplinary Women's Congress, Bilim Kurulu, İzmir, 2009
- Çeviribilim Dergisi Hakemliği, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2008-In Progress
Research Interests- Alman Dili ve Edebiyatı (2050300)
- Almanca Mütercim Terciümanlık (2050302)
Publications in Non-Indexed Journals (31 entries)- 2019, Zur Problematik der Übersetzung im Osmanischen Reich: Ein Paradigmenwechsel im 19. Jahrhundert ", in: Ex Oriente Lux: Varianten der deutsch-türkischen Begegnungen- Band 3, M. T. Öncü/ A. O. Öztürk/ Loşan, Eds., Logos Verlag, Berlin, s. 85-100.
- 2018, Postmoderne Ansätze in der Übersetzung: Das Spiel mit literarischen Konstruktionen und ihre Verfremdung. In: Sağlam M.Y., Hertsch M.Y., Er, M. (Hrsg). Über-|set|zen, [Re-]Konstruktionen im Translationsprozess. Hamburg: Dr. Kovac Verlag, S. 323-340.
- 2018, Çevirmen Olmak ya da Olmamak. İste Bütün Mesele Bu. Uluslararası Türkbilim Dergisi, sayı: 25, cilt: 8, s. 101-110, İzmir.
- 2017, Dialog der Kulturen und Texte oder Die Migration der Übersetzung. Diyalog, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. Nr. 1/2017, S. 93-101.
- 2017, Jenseits der Äquivalenzgrenzen: Mehrsprachigkeit in einer Sprache und ihre Transformation. In: Nord, C., Öncü, M.T., Massud, A.-H. (Hrsg.), Internationale Perspektiven der Angewandten Translationswissenschaft, Berlin: Logos Verlag, S. 211-230.
- 2017, Bodrum: Almanlar İçin Yeni Bir Çekim Merkezi, Uluslararası Türkbilim Dergisi, Cild: 4, Sayı: 21, İzmir, 39-48.
- 2015, Çeviribilimin Disiplinlerarası Niteliği, Pelin Şulha (Haz.), Sözden Temsile Çeviribilim. Çeviribilim Yayınları, İstanbul,s. 61-77.
- 2015, Önyargıların Tarihsel Temelleri: Almanya’da Değişen Türk İmgesi, Uluslararası Türkbilim Dergisi, Cild: 3, Sayı: 18, İzmir, s. 79-89.
- 2014, Deutsch als Hindernis oder Möglichkeit: Zwischen Fremdsprach- und Translationsdidaktik. In: R.Arntz/M. Gehler/M.T. Öncü (Hrsg.): Die Türkei, der deutsche Sprachraum und Europa. Multidisziplinaere Annaeherungen und Zugaenge, Böhlau Verlag, Wien/Köln, S. 243-254.
- 2013, Alanların Örtüşen Yönleri: Çeviribilim ile Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. In: S. Uysal Ünalan/N. Tanış Polat/ M.T. Öncü (Hrsg.): Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, Izmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 347-361.
- 2012, Sevdiye Köksal ile birlikte, Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cild: 21, sayı: 2, Adana, s. 143-158.
- 2012, Çeviride Sansürün Biçimleri: Tutsaklıkla Özgürlük Arasında. Ç.N. Çeviri Edebiyatı Dergisi, sayı: 16, İstanbul, s. 50-62.
- 2011, Televizyonda Çeviri Olgusu, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 25, Konya, s. 304-315.
- 2011, Çeviri Tarihinde Bir Öncü: August Wilhelm Schlegel. Çeviribilimden Kesitler. Turgay Kurultay’a Bir Armağan. S. Eruz/F. Şan (Hazl.), İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 143-150.
- 2011, Das andere Gesicht einer Großstadt: Latife Tekins Istanbul. Metropolen als Ort der Begegnung und Isolation, E.W.B. Hess-Lüttich u.a.(Hrsg.), Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, S.445-456.
- 2009, Çevirinin Büyüsü ya da Çevirinin Felsefesi Üzerine, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 23, Afyon, s. 67-76.
- 2009, Souveränität der Übersetzung als ein transkulturelles und postmodernes Phänomen, TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaft:http://www.inst.at/trans/17Nr/2-5/2-5_yucel.htm, Wien.
- 2007, Universalität’ und ‘Originalität’ im Übersetzungsdiskurs, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 17, Elazığ, s. 101-117.
- 2007, Küreselleşme Sürecinin Çeviri Olgusuna Yansımaları, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 8, Eskişehir, s. 37-52.
- 2007, Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir? Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 12, Bursa, s. 39-58.
- 2007, Etkili Bir Çeviri Eğitimi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, sayı: 22, Denizli, s. 144-155.
- 2006, Alımlama Estetiği Açısından Çeviri, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 15, Adana, s. 489-504.
- 2006, Türkiye’nin Aydınlanmasında Çevirinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 23, Ankara, s. 207-218.
- 2006, Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 30, Sivas, s. 223-235.
- 2006, Sanal Dünyanın Çeviriye Etkileri: Almanca’da Farklı Bir Yaşar Kemal İmgesi, Translation Studies in the new Millennium, An international Journal of Translation and Interpreting, Vol. 4, Ankara, s. 133-144.
- 2003, Rilke ve Modern Roman, Ege Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, İzmir, s. 63-73.
- 1998, Thomas Bernhard’da Olumlu Hastalık İmgesi, Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, sayı: 7, İzmir, s. 29-37.
- 1998, Kafka’nın Kafkaesk Dünyası, Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, sayı: 6, İzmir, s. 36-41.
- 1996, Ana Dilin Düşünceye Katkısı, Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, sayı: 1, İzmir, s. 11-14.
- 1996, Max Frisch’te Gerçeklik ve Kurmaca, Ankara Üniversitesi, Dil Dergisi, sayı: 42, Ankara, s. 78-83.
- 1992, Özgürleşen Biçem: Peter Handke’nin ‘Mutsuzluğa Doyum’ adlı romanı, Gündoğan Edebiyat Dergisi, sayı: 4, Ankara: Gündoğan Yayınları, s. 53-58.

Publications in Other Journals and Medias (17 entries)- 2017, Wolfram Wilss: Çeviri Yeterliliği. Mehmet Tahir Öncü (Hazl.): Çeviribiliminin Paradigmaları III, Hiperlink Yayınları, İstanbul, s. 41-53 (makale çevirisi).
- 2016, Friedrich Schleiermacher: Çevirinin Farklı Yöntemleri Üzerine. Mehmet Tahir Öncü (Hazl.): Çeviribiliminin Paradigmaları II, Hiperlink Yayınları, İstanbul (makale çevirisi).
- 2013, Jörn Albrecht: Çevirmen Olarak Yazar. Faruk Yücel (Hazl.): Çeviribiliminin Paradigmaları, Çanakkale Kitaplığı Yayınları, Çanakkale, s. 11-38. (makale çevirisi)
- 2012, Katharina Reiss: Ada Tavşanı, Kuşlar Ve Solucanlar Üzerine Ya Da: Çevirmek – Aslında Ne Demek? Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi, sayı: 10, İzmir, s. 137-148. (makale çevirisi)
- 2008, Ibrahim Acar: Wie soll der Dialog zwischen den Religionen im rahmen der internationalen Beziehungen in Izmir sein? Dokuz Eylül Universitaet, Theologische Fakultaet, II. Deutsch-Türkisches Symposium, „Religion – Chance oder Hindernis zur Verstaendigung zwischen den Kulturen?“ 15-16 Mai. (bildiri çevirisi)
- 2008, Bärbel Beinhauer-Köhler: Dinlerarasi diyalog yerine bölünmüş hayat? Dokuz Eylül Universität, Theologische Fakultät, II. Deutsch-Türkisches Symposium, „Religion – Chance oder Hindernis zur Verständigung zwischen den Kulturen?“ 15-16 Mai. (bildiri çevirisi)
- 2003, Karl-Wilhelm Dahm: Özbilinçte Değişim ve Modernleşme Süreci Bağlamında Protestan Din Adamlarının Rolü. Dokuz Eylül Universität, Theologische Fakultät, I. Internationales Symposium über „Religion und Leben“ 09-15 April. (bildiri çevirisi)
- 2003, Ömer Dumlu: Die Mutter-Sohnkonstellation in der Mariasure Dokuz Eylül Universität, Theologische Fakultät, I. Internationales Symposium über „Religion und Leben“ 09-15 April. (bildiri çevirisi)
- 2001, Hans-Dieter Gelfert: Kısa Öyküde Bütünlüğün Sorunu: Odaklaşmanın Biçimleri Üçüncü Öyküler Dergisi, sayı: 12, Kocaeli, s. 116-120. (çeviri)
- 2001, Friedrich Dürrenmatt: Sucuk Dünya Edebiyatından Öyküler, İlya-Ekin Yay., İzmir, s. 247-249. (çeviri)
- 2000, Wolfgang Borchert: Havada – Gecede Sesler Var Üçüncü Öyküler Dergisi, sayı: 8, Kocaeli, s. 104-106. (çeviri)
- 2000, Robert Musil: Kişiliği Olmayan Bir Adam Ankara Üniversitesi, Çeviri Dergisi, sayı: 21, Bursa, s. 51-58. (çeviri)
- 2000, İlse Aichinger: Oturduğum Ev Üçüncü Öyküler Dergisi, sayı: 9, Kocaeli, s. 122-124. (çeviri)
- 1999, Hans Reimann: Otelde Bir Gece Ankara Üniversitesi, Ana Dili Dergisi, sayı :13, İzmir, s. 67-68. (çeviri)
- 1999, Alfred Döblin: Bir Düğün Çiçeğinin Öldürülmesi Ankara Üniversitesi, Mavi Portakal Dergisi, sayı: 20, Antalya, s. 33-40. (çeviri)
- 1994, Theodor Fontane: Chorin Manastırı Gezi Notları Seçkisi, Gürsel Aytaç (haz.), Gündoğan Yay., Ankara, s. 27-28. (çeviri)
- 1992, Georg Büchner: Aileye Mektup Seçkisi, Gürsel Aytaç (haz.), Gündoğan Yay., Ankara, s. 23-25. (çeviri)

International Conference Proceedings (17 entries)- 2018, Verwestlichungsbemühungen im Osmanischen Reich: Die Rolle der literarischen Rolle, XIV. Internationaler Türkischer Germanistik-Kongress, “Ex Oriente Lux”, Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, 25-27 Oktober, Atatürk Universitaet, Erzurum.
- 2018, Die Instrumentalisierung der Übersetzung in der DDR: Zur Rezeption Nazım Hikmets Märchen “Die verliebte Wolke”, XI. Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur 15.-17. Juni 2018, Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Grenzüberschreibungen Übersetzer und Übersetzen in der SBZ und DDR (1945-1990), Germersheim, Deutschland.
- 2017, Yücel, F.; Kelletat, A.; Kleberg, L.; Broomans, P.: Die internationale Vernetzung von Übersetzerlexika-Projekten. Stand und Perspektiven, Round Table. 5. Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur. "Wie ist das übersetzt" Analyse und Beschreibung des translatorischen Euvres. 16-18 Juni, Germersheim, Deutschland.
- 2016, Die Rolle der Übersetzung als ideologische Umwandlung: Verwestlichungspolitik der Türkei in den Jahren 1940-1966. Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, 06. Juli 2016, Germersheim, Deutschland.
- 2016, Übersetzung und Migration als interkultureller Dialog. Internationale Tagung der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG), 04.–09. Oktober 2016, Ústí nad Labem/Prag, Tschechien.
- 2015, Übersetzung als hybrider Zwischenraum: Kulturkontakt in Pamuks postmodernem Roman "Die weisse Festung", XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Germanistik zwischen Tradition und Innovation, 23.08.2015-30.08.2015, Tongji Universitaet, Shanghai, China.
- 2012, Dopppelidentitaet bei Özdamar oder beim Schreiben übersetzen. Akten des XII. Kongress der Internationalen Germanistenkongress, Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit,Band 6, Frankfurt u.a: Peter Lang Verlag, S. 77-82.
- 2011, Kitle İletişim Araçlarında Çeviri Olgusunun Türkçeye Etkileri I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin, Kırıkkale Üniversitesi,Kırıkkale, s. 241-249.
- 2011, Bir Şehrin Çevirisi: Almanca Turistik Gezi Kitaplarında Bodrum İmajı II. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 09-12 Mayıs, Bodrum.
- 2010, Die Eigenschaften der Übersetzungen von Pressetexten oder Warum wird eine Nachricht anders übersetzt? Universitaet Ege, XI. Internationaler Türkischer Germanistikkongress. ‘Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur’, Izmir, s. 399-413
- 2009, Sevdiye Köksal ile birlikte: Çevirmenin Cinsiyetinden Çeviriye Bakış Dokuz Eylul University, International Multidisciplinary Women's Congress
- 2008, Çeviri Eğitiminde Yeni Bir Model: Aktif Eğitim". University Hacettepe, International Conference. New Horizons in Translation Studies, s. 337-352, Ankara.
- 2007, Pragmatische Ansätze in der funktionalen Übersetzungstheorie Universitaet Selçuk, X. Internationaler Türkischer Germanistenkongress. ‘Begegnungen und Toleranz’, Tagunsbeitraege, s. 797-813, Konya.
- 2006, The Issue of translatability in a cultural context Interdisciplinarity on Translation. Proceedings of the 11nd International Colloquium on Traslation organised by Yıldız Technical University, Vol. I, s. 229-237, İstanbul.
- 2004, Başka Bir Okur: Çeviri Okurunun Rolü Universität Sakarya Internationales Übersetzungssymposium, Übersetzer- und Übersetzungsprobleme in unserem Zeitalter, s. 168-171, Sakarya.
- 2002, Dokumentation, Montage, Literatur: Eine Erklärung zum Prinzip der Offenheit als Darstellungstechnik Universität Sakarya VIII. Internationaler Türkische Germanistikkongress, s. 237-248, Sakarya.
- 2002, Übersetzung: Die Andere Sprache oder Die Erfahrung des Fremden Bilkent University, International Conference on "Translation Studies In The New Millennium", s. 395-407, Ankara.

National Conference Proceedings (4 entries)- 2017, Yabancı Diller Yüksekokulları'nın Genel Yapısı ve Sorunları, Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Meseleler Paneli, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 18 Mayıs, Erzurum.
- 2015, Almanya’ya Yaşayan Türklere Karşı Önyargılar ve Nedenleri. Göç ve Kültürel Etkileşim: Türkiye-Almanya, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bölge Koordinasyon Ofisi, İzmir.
- 2003, Çevrilemezliğin Çevrilebilirliği Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, s. 590-599, Eskişehir.
- 2001, Çetin Altan’ın 2027 ve George Orwell’in 1984 Yıllarındaki Ütopik Dünyaları Osman Gazi Üniversitesi, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, s. 491-499, Eskişehir.

Books (4 entries)- 2016, Çevirinin Tarihi, İstanbul: Çeviribilim Yayınları.
- 2013, Çeviribiliminin Paradigmaları. Çeviri Seçkisi (ed.), Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı Yayınları.
- 2013, Ötekinin Gözünden Orhan Pamuk. Beyaz Kale’yi Çevirmek, İstanbul: Aylak Adam Kültür ve Sanat Yayıncılık.
- 2007, Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Finished Research Projects (3 entries)- 2009, Araştırma Projesi, Çeviride Dil-Kaynak Odaklılıktan Erek-Kültür Odaklılığa Geçiş Dokuz Eylül Üniversitesi 2005.KB.SOS.017. Projesi Yöneticisi.
- 2005, Araştırma Projesi, Çeviribilim Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma Projesi, 02.KB.SOS.029. Proje Sahibi.
- 2004, Araştırma Projesi, Kulturübertragung und interkulturelle Kommunikation in literarischen Übersetzungen Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma Projesi, 02.KB.SOS.018. Proje Yöneticisi.
Memberships of Professional Associations (3 entries)- GERDER (Türk Germanistler Derneği)
- GIG (Gesellschaft für Internationale Germanistik)
- IVG (Internat. Verein. für german. Sprach- und Literaturwissenschaft)
Granted Scholarships (4 entries)- 2013, YÖK Araştırma Bursu, University of Massachusetts (USA)
- 2009, DAAD Bilimsel Araştırma Bursu (Köln/Almanya)
- 2007, TÜBİTAK 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliğe Katılma Desteği (Viyana/Avusturya)
- 2003, DAAD Bilimsel Araştırma Bursu (Saarbrücken/Almanya)
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 2019, Burcu Erenoğlu: Übersetzung als eine kulturelle Konstruktion: Zur türkischen Kanon- und Nationenbildung anhand der Übersetzungszeitschrift Tercüme (1940-1966), Ege Üniversitesi, SBE
- Yüksek Lisans, 2019, Bahar Katar, Dolmetschen im medizinischen Bereich – Eine Fallstudie zu Aufgaben- und Rollenprofile von Dolmetscherinnen in der Türkei, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2007, Güner Mutlu: Translationsdidaktik in der Türkei: Ihr Aufbau, Ihre Entwicklung und Ziele Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2006, Burak Bayoğlu: Methoden der Kinderliteraturübersetzung anhand der türkischen Übersetzung des Buches ‘Wir pfeifen auf die Gurkenkönig’ von Christine Nöslinger Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2006, Gülfer Tunalı: Çevirmen Kimlikleri: Tarihsel, Dizgeci ve Eleştirel bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2003, Ayşegül Başer: Kulturübertragung und interkulturelle Kommunikation in literarischen Übersetzungen Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.